You are on page 1of 51

Contents

MMS - Miracle Mineral Supplement................................................................................................................................ 2


udesni mineralni dodatak.............................................................................................................................................. 2
PRVI KORACI.......................................................................................................................................................... 12
NAIN UZIMANJA.................................................................................................................................................... 13
MMS............................................................................................................................................................................. 30
Contents................................................................................................................................................................... 30
Sto tocno jeste MMS?................................................................................................................................................ 33
Kemikalije koje koristimo kod MMSa......................................................................................................................... 33
Narijev klorit.......................................................................................................................................................... 33
Klor dioksid............................................................................................................................................................ 35
Limunska kiselina.................................................................................................................................................. 35
Aktiviranje................................................................................................................................................................. 36
Velicina kapi........................................................................................................................................................... 36
Postupak aktivacije s 10% otopinom limunske kiseline ili octom, limunovim ili limetinim sokom..........................37
Postupak aktivacije s 50% otopinom limunske kiseline......................................................................................... 38
Protokoli za uzimanje MMSa...................................................................................................................................... 39
Utjecaj mase (tezine) osobe koja uzima MMS na kolicinu natijevog klorita (broj kapi)..........................................40
Protokol 1000......................................................................................................................................................... 40

MMS - Miracle Mineral Supplement


Preporuujem poiroki tekst o MMS-u i mogunostima upotrebe. Paljivo proitajte upute i upozorenja, te
provjerite sve informacije na dodatnim linkovima.

udesni mineralni dodatak


Trgovaki naziv MMS oznaava 28 postotnu otopinu natrijevog klorida (NaClO2) u destiliranoj vodi. Proizvod nije
patentiran i ne moe se patentirati. To je obina otopina natrijeve soli u vodi. Kad se MMS pomijea s nekom
prehrambenom kiselinom (limunska kiselina, ocat, sok od limuna) stvara se klor-dioksid (ClO2). Za 3 minute stvara se po
dozi oko 3 mg klor-dioksida. Dodavanjem vode ili soka otopina se razrjeuje i sadri otprilike 1 ppm klor-dioksida. Takva
mjeavina proizvodi klor-dioksid slijedeih 12 sati (dakle i u tijelu).
Klor-dioksid koristi se za proiavanje vode, za ubijanje patogenih organizama u bolnicama i za druge antiseptike
namjene vie od 100 godina. ak je i FDA dozvolila njegovu primjenu za ienje pileeg, svinjskog i goveeg mesa, te za
ostalu hranu. Istraivanja su dokazala kako je klor-dioksid sigurniji od klora jer je selektivan prema patogenim organizmima
i ne stvara kancerogene spojeve kao klor. Ameriko kemijsko drutvo, odjel za analitiku kemiju navelo je 1999. g. da je
klor-dioksid najsnaniji ubojica patogenih organizama poznat ovjeku, tj. da je najjai oksidans.

Crvene krvne stanice, koje standardno prenose kisik po cijelom tijelu, nemaju mehanizam razlikovanja klor-dioksid od
kisika. One ga uzimaju i prenose taj snani oksidans dalje po tijelu. Ako se u tijelu nalazi parazit malarije ili bilo koji drugi
parazit, on biva uniten u srazu s klor-dioksidom. Klor-dioksid ne oteuje zdrave stanice.
U sustavima za proiavanje vode selektivno unitava patogene organizme i druge tetne bioloke organizme.
Postupak primjene je slijedei:
1.

staviti u istu, praznu i suhu au 2 kapi MMS-a

2.

dodati 10 kapi limunske kiseline, limunovog soka ili octa, protresite au kako bi se obje
tekuine pomijeale, tj. kapi MMS-a i octa/limunovog soka/limunske kiseline

3.

ekati 3 minute

4.

dodati na kraju pola ae jabunog soka

5.

popiti odmah

Svaki dan poveavati dozu sve do 15 kapi. Ako se dogodi munina, glavobolja, povraanje ili dijareja, smanjiti slijedeu
dozu za dvije kapi, drati dva dana tu istu koliinu (ako nema popratnih uinaka) i nastaviti s postupnim poveavanjem
doze. Ovisno od zdravstvenog problema nastaviti kroz odreeno vrijeme koristiti 15 kapi jednom ili vie puta dnevno. Ili
poveati broj doza dnevno s manjom koliinom kapi po dozi.

Za ienje organizma uzimati po 15 kapi dnevno kroz dva tjedna nakon dosegnutih 15 kapi.
Upozorenja:

NE upotrebljavati sok od narane. Naranin sok sprijeava proizvodnju klor-dioksida.

NE upotrebljavati sok kojemu je naknadno dodan vitamin C (u svrhu konzerviranja).

NE upotrebljavati metalne predmete za mijeanje i dranje otopine.

NE izlagati otopinu Suncu, drite je na tamnom (otopina je fotosenzibilna), rok trajanja 2-3
god.

Vremenski razdvojiti uzimanje MMS-a i lijekova oko 4 sata.

Kapi u liici (misli se na ajnu licu, odnosno malu licu): puna liica 10%-ne otopine limunske kiseline sadri otprilike
80 kapi. Dakle etvrtina liice je 20 kapi. Moe se staviti i vie soka od limuna ili limunske kiseline, ali ne i obrnuto
(uvijek je odnos 1:5 ili vei u korist prehrambene kiseline), 17 kapi iz kapaljke boice je jedan mililitar (1 ml).
Priprema limunske kiseline (aktivatora): nabaviti limunsku kiselinu u prakastom obliku tj. u obliku kristala. Moe se nai u
prehrambenim duanima ili u ljekarnama. Napraviti 10%-nu otopinu: 1 liicu praha pomijeajte s 9 liica destilirane vode
i priekajte da se kristali otope u vodi.

Higijena usne upljine


Nakapajte 10 kapi MMS-a u staklenu au i dodajte 50 kapi 10%-ne otopine limunske kiseline. Protresite sadraj ae
krunim pokretom ruke i priekajte 3 minute, te dodajte vode kako bi napunili etvrtinu (1/4) ae. Pomou te otopine
oetkajte svoje zube. Na poetku moete koristiti tu istu otopinu za vae zube i zubne desni 2-3 puta dnevno. Budite sigurni
da ste etkali i svoje desni. Slijedei dan napravite novu mjeavinu. MMS e posvijetliti i ojaati caklinu vaih zubi. Ono to
se zapravo dogaa je da MMS ubija viruse na caklini koji obino stvaraju tetu.
Upaljeni zubi, zaraene desni i paradentoza: ako su vam zubi upaljeni moete oekivati bolove za vrijeme dok se
imunoloki sustav bori s boleu (najvie 4 sata). Infekcije i paradentoza standardno nestaju u tjedan dana. Oekujte
uvrenje klimavih zubi u roku 2 tjedna. Za 3 tjedna vaa e usna upljina biti potpuno zdrava. Ne zaboravite kako je
mjeavina MMS-a najsnaniji ubojica patogena. Jednom kad su pobijeene paradentoza i infekcije, usta vrlo brzo
ozdravljuju. Kasnije ete trebati koristiti MMS samo 2-3 puta tjedno i isto toliko puta etkati zube.
Antidot (protuotrov) za predoziranje MMS-om: netko tko je uzeo preveliku dozu MMS-a i nakon toga osjea neuobiajenu
muninu, moe si pomoi ispijanjem ae hladne vode koja moe smanjiti muninu. Ako se to ne dogodi, uzmite 1 do 5 g
vitamina C. Kao antidot djeluje i soda bikarbona. Ako uzmete vitamin C, nemojte uzeti i sodu bikarbonu.
Prevladavanje raka i mnogih drugih uasnih bolesti
ini se kako je MMS uinkovit protiv veine bolesti, ali neke bolesti zahtijevaju veu koliinu primjene MMS-a od ostalih.
Standardni je odgovor, ako ne osjeate poboljanje, poveajte dozu. To znai da biste trebali zapoeti s 2 kapi MMS-a,

aktivirati ga sokom limuna, octa ili limunske kiseline. Nakon toga priekajte 3 minute kao i uvijek, te dodati vodu ili sok i
popiti. Trebate nastaviti s poveavanjem broja kapi 2 puta dnevno, ako moete. Poveavajte na 3 kapi, pa na 4, pa na 6, dok
ne stignete do 15 kapi dnevno. Ostanite na 15 kapi nekoliko dana i onda ponite uzimati MMS dva put dnevno po 15 kapi. I
tada, ako ne primijetite nikakvu promjenu na bolje, poveajte broj kapi. im osjetite muninu smanjite broj kapi u dozama,
a onda opet poveavajte, kako biste uvijek bili ispod nivoa munine. Moete poveavati na 20, 25 ili ak na 30 kapi dvaput
dnevno ako ste ozbiljno bolesni.
Budite vrlo oprezni. Ako osjetite muninu, smanjite broj kapi. Nemojte ostati previe dugo na takvim, visokim nivoima (2030 kapi), osim ako uistinu ne uoite poboljanje onog stanja kojeg nastojite izlijeiti. Kad je to stanje prevladano, smanjite
na 6 kapi dnevno, to je koliina potrebna za odravanje zdravlja.
Meutim, ako vam pozli, ako ponete povraati ili dobijete dijareju, nemojte se zabrinjavati. Kako mikroorganizmi ugibaju,
tako isputaju svoj otrov u krvotok i izluevine. Mnogo puta tijelo se eli rijeiti neega. Mnogo puta e vam zdravstveni
strunjak ili lijenik savjetovati kako se trebate oistiti. Pa ako trebate, MMS e to i uraditi. Munine i druge reakcije su
znak da MMS djeluje.

Nain davanja MMS-a za rak i ekstremne bolesti (MMS protokol za rak)


Moete dobiti predodbu da li e MMS rijeiti va problem ako ocijenite muninu. Hou rei, ako ponete s 1 kapi, ili ak s
1/2 kapi, zatim poveavate u svakoj dozi za 1 kap, i to 2 put dnevno (jednu ujutro, drugu naveer), u jednom trenutku e
vam postati muno. Tada moete smanjiti koliinu kapi u dozi za 1-2 kapi, i opet poveavati u svakoj slijedeoj dozi. Uvijek

prepoznajte kada dosegnete toku munine, a onda smanjite broj kapi.


Znat ete da li e vam pomoi ako proete toku munine, a bez da doivite muninu nakon viednevne primjene i nastavite
poveavati broj kapi. U trenutku kad osjetite muninu, uniti se neto tumora i tijelo mora izbaciti taj otrov iz tijela. Dio
lijeenja je ba ta mogunost da tijelo izbaci otrov. Munina je vanjski pokazatelj tog izbacivanja, a to moe biti i
povraanje, odnosno proljev. A to uope nije loe, jer se tijelo mora oistiti od otrova. Kako se tumor unitava, tijelo
podnosi sve vie i vie kapi MMS-a. To je zapravo taj pokazatelj, ta tolerancija tijela na sve vie kapi. Ako uoite da na
kraju moete poveavati broj kapi bez munine, onda to znai kako tijelo obavlja svoj posao, tj. lijei se. U sluaju raka,
vae tijelo se mora dosta namuiti. Polako zaponite s kapima, ali brzo poveavajte broj kapi. Ispoetka moete uzimati
MMS samo 2 put dnevno, ali ako ste uoili kako vam nije muno, slobodno poveajte broj doza na 3, 4 ili pak 5 puta na
dan.
Opet, ako vam 5 kapi stvara munine, smanjite na 4 ili 3 kapi po dozi, i ako vam recimo 3 kapi ne izazivaju muninu, onda
poveavajte broj doza koje sadre 3 kapi to vie puta dnevno. im opet mognete podnositi 4 kapi po dozi, krenite na 4 kapi
vie puta dnevno. Nastavite poveavati kapi to moete bre, koliko god to mogli podnijeti.
to e pokazati da stanje ne ide na bolje? Ako vam postane muno uvijek kad uzmete novu dozu, koliko god kapi
pripremili, i ako vam tijelo nikako ne doputa povisiti broj kapi bez munine. Ako npr. moete uzeti 2 kapi bez munine, a
postane vam muno kad poveate dozu na 3 kapi, moda ete kratko vrijeme morati podnositi muninu, ali ako se munina
uvijek pojavi kad uzimate 3 kapi, to onda znai da ne uspijevate pobjeivati rak. To se dogaa kada rak raste bre nego to

ga MMS ubija. Ali i tu ima nade. Jedan je nain, poveavati broj dnevnih doza, a ne kapi. Nikada i ni u kom sluaju nemojte
prestati uzimati MMS.
Opekotine
Kad se netko opee, koliko god da je teka opekotina, MMS se treba popricati iz boce preko opekotine. U ovom se sluaju
ne koristi ocat ili limunska kiselina kao aktivator. Laganim dodirom prstiju razmaite tekuinu po opekotini. I neka ostane
na njoj samo 30 do 60 sekundi. Nikako nemojte prstima pritiskati opekotinu. Najbolje bi bilo razmazati s etkom za bojanje
ako vam je pri ruci. Ali nemojte troiti vrijeme traei, to prije stavite MMS na opekotinu, to bolje. Kiseli kemijski spoj
koji se stvara na opekotini biva neutraliziran lunatom otopinom MMS-a. Bol nestaje istog asa, u par sekundi. Nakon toga
vodom isperite MMS. MORATE isprati MMS ili e se stanje opekotine pogorati. Ako to ispravno uradite, opekotina e biti
sanirana za etvrtinu inae potrebnog vremena. Moda ete morati tretirati opekotinu nekoliko puta.
Na ovaj se nain mogu lijeiti i opekotine od Sunca.

Teki metali
MMS oksidira teke metale iz tijela, oni se neutraliziraju i ispiru iz organizma (slino uinku kelatiranja, ali nije isto).
Ubodi zmija i insekata, te otrovanje eluca (salmonela i slino)
Otrovi se oksidiraju i izbacuju iz tijela. To vrijedi kako za ugrize zmija, tako i za ugrize insekata (s malom zadrkom za
ugrize pauka), te i sva druga otrovanja, npr. otrovanje eluca. Svakih pola sata do sat uzimati po jednu dozu od 6-15 kapi.

Primjer iz knjige Jima Humble (rak guterae)


Pedesetak kilometara od Mine nalazi se grad Hawthorne gdje sam sreo J. Andrewa Nehringa, koji vodi mali hobi duan.
Upravo se vratio iz Klinike Mayo gdje je bio operirao tumor na guterai, a nastavio je s pretragama u oblinjem gradu.
Naalost, nalazi pretraga su jo uvijek pokazivali pozitivne rezultate na rak. Za slijedeu je operaciju bio naruen 60 dana
poslije prve, takoer u Klinici Mayo. Dok sam posjeivao zajednikog prijatelja, uo je to sam priao o otopini. Upitao me
o emu se radi i upitao se ne bi li mu to pomoglo za njegov rak. Poto je do tada vie osoba probalo koristiti Stabilizirani
kisik za rak i poto se inilo da je bilo nekog uspjeha, vjerovao sam da bi dodavanje octa moglo znatnije poboljati terapiju
nego to je to bilo u sluaju malarije.
Oboje smo se sloili s tim, a do tada nisam primijetio nikakve popratne uinke, jer to nije lijek. Tako da je poeo uzimati
otopinu uz dodatak octa kao aktivatora. Nakon 2 tjedna poeli su se smanjivati oitanja razvoja bolesti. Najvia brojka je
bila 82 (to god to znailo). Tijekom slijedeeg posjeta bolnici oitanje je bilo 71. Slijedei mjesec je bilo 55. Jo dva
mjeseca poslije, oitanje je bilo 29 i tako se smanjivalo dok oitanje nije bilo manje od 5. Bolniki lijenici nisu znali to se
zbiva, ali kako su se oitanja smanjivala, otkazan mu je posjet Klinici Mayo. eljeli su saznati to se dogaa. Kad su
oitanja dosegla brojku 3, rekli su mu kako vie nema svrhe vriti testiranja. To je samo jedna od brojnih pria u vezi raka u
posljednjih 10 godina, a koji je jednostavno nestao za vrijeme uzimanja MMS-a.
Pria Clare Beltrones, Humbleove suradnice: Dana 6. srpnja 2007. posjetila me je Liz Chan koja se alila na bolove u
leima, nogama i kako ne moe sjediti jer dobiva greve u nogama. Jo od svoje 18 godine ima probleme s grevima kad su
joj uklonjeni krajnici. U to je vrijeme krenuo i njen reumatoidni artritis te proirene vene. Zbog toga sam joj odluila dati po
6 kapi u dvije doze, u razmaku od 1 sat. Petnaest minuta nakon prve doze nestao je bol u donjem dijelu lea i mogla je

sjedati i ustajati sa stolice bez problema. Slijedeeg me je dana nazvala i poruila kako i dalje nema bolova i kako moe bez
problema ustajati iz sjedeeg poloaja. Bila je ushiena rezultatima. Treeg dana to je nastavila uzimati dvaput po 6 kapi
MMS-a nestao je bol od proirenih vena, ali one su jo uvijek bile vidljive. Osjeala je kako je puna energije. Osmog
kolovoza mi je rekla kako je izgubila 5 kilograma, a slijedei mi je dan poruila kako je dobila dijareju. Rekla sam joj da
uzme sok od limuna i soli kako bi sprijeila dehidraciju. A 10. kolovoza je ve otila na kampiranje i mogla je hodati vie od
6 kilometara bez bolova ili umora. Tijekom uzimanja MMS-a primijetila je da su nestale gljivice koje su se nalazile 5
godina na njenim stopalima (atletsko stopalo). Osjea kako joj je i koa u puno boljem stanju, i kako su joj grevi pred
menstruacijom nestali.
Vlasnica oblinjeg duana Martha jednog se dana alila na bol u vratu jer se zaleala. Pozvala sam ju u kuu i dala dvije
doze sa 6 kapi u razmaku od 1 sata. Nakon prvog uzimanja bol u vratu je nestala. Sada uva boicu MMS-a u svojem
duanu i pomae susjedima i dostavljaima. Na primjer, jednog ovjeka je zabolio zub. Pomijeala je 15 kapi s aktivatorom
i dala mu da s tom mjeavinom opere zube. Bol mu je istog asa nestala. Poela je lijeiti svoju majku koja je bolovala od
emfizema. Bolest je toliko poodmakla da lijenik vie nije gajio nadu. A imala je i reumatoidni artritis. Kad sam ju prvi put
vidjela disala je kisik iz boce i leala bez mogunosti pomicanja. Nakon prve doze od 6 kapi povraala je neto bijelo. Sat
kasnije nakon druge doze osjeala se bolje i zaspala je a da nije trebala kisik. Slijedeeg se dana osjeala tako dobro da je
htjela izai iz kue. Iz kreveta se ustala bez tue pomoi. Jo je uvijek imala bolove, ali upola manje, prema njenoj procjeni.
Treeg dana padala je kia, a bol je opet bila manja i mogla je hodati po kui uz pomo tapa. Uzima svake veeri 6 kapi
MMS-a, a poela je poveavati broj kapi. Nakon 8-og dana primjene rekla je da joj se kapi sviaju utoliko to ju tjeraju na
svakodnevno povraanje, kojom prilikom povraa mnogo sluzi, a poslije se osjea mnogo bolje. Sad samo povremeno
koristi kisik iz boce. Njezina kerka Martha uzima MMS svaki put kad se osjeti ivanom i uznemirenom, te tvrdi kako ju

to uvijek smiri.
MMS + AKTIVATOR nije preparat koji morate koristiti due vrijeme, i u velikim koliinama, kao druge preparate,
da bi imali eljenih efekata. Ne, MMS poinje djelovati ve nakon nekoliko sati primjene
Preko 75. 000 ljudi koji su bolovali od malarije, zahvaljujui ovom preparatu danas ive zdravim i normalnim ivotom.
Preko 100 godina se sastojci MMS-a koriste za sterilizaciju bolnica, klinika, klinikih instrumenata i preiavanja vode, da
bi unitili bakterije , parazite i viruse. Zahvaljujui pronalazau (Jim Humble, USA ) koji je do sada pomogao ljudima irom
svijeta, a naroito u Africi, u borbi protiv malarije, koju uspjeno eliminira za samo 4 sata, sada je mogue ovaj preparat
upotrijebiti, u svrhu ienja naeg tijela. Nae tijelo sadri vie od 80 % tekuine, pri emu je ovaj sastojak kao proiiva
idealan.
Tonom primjenom MMS-a i drei se uputstva, na imuni sistem e upotrebiti MMS da bi eliminisao SAMO gljivice,
bakterije, viruse i ostale tetne supstance u naem tijelu, a pri tome ne teti svim dobrim bakterijama u tijelu, koje su
potrebne za reguliranu probavu.

MMS je mineralni dodatak ishrani.

MMS samo podrava Va imuni sistem da bi se oporavio od raznih bolesti i sl.

MMS je "turbo" za imuni sistem i toliko ga ojaa da tijelo samo izbacuje neeljene i bolesne
simptome iz sebe. U veini sluajeva ve nakon 24 h.

Mnogo starijih ljudi koristi MMS , jer su bakterije i virusi najei uzrok smrti zbog slabog
imunog sistema.

MMS ojaava Va imuni sistem za viestruko od ostalih preparata, tako da ni jedan virus,
bakterija, gljivica i bolesne elije, kao to je tumor, ne mogu nakoditi vaem organizmu.

Chlordioxid koji se nalazi u vaem tijelu je potpuno bezopasan, u koliini koju uzimate, drei se uputstva. Nakon 12 h se
potpuno neutralie, tako da ga tijelo kompletno izbaci sa ostalim neeljenim simptomima. Ne ostavlja tragove naslaga niti u
jednom organu kao to je sluaj sa veinom preparata koje koristimo i vremenom od njih samih, dodatno obolimo,
postanemo ovisni i otetimo organizam.

PRVI KORACI

Molimo Vas da sada dobro obratite panju: kada prvi put koristite MMS , prvu dozu ponite sa po 1 kap MMS-a i 5 kapi
AKTIVATOR-a prijepodne, 1 kap MMS-a i 5 kapi AKTIVATOR-a navee. Kod 1 kapi MMS-a , reakcija tijela nee biti
toliko jaka, da izazove muninu. Ako se pojavi munina ona moe potrajati do 1 sat, ali u veoma rijetkim sluajevima kod
ove koliine. U tom sluaju, nastavite uzimati po 1 kap MMS-a prijepodne i 1 kap MMS-a navee dok munina nestane. Sa
1 kapi MMS-a preite na 2 kapi MMS-a. 2 kapi prijepodne i 2 kapi navee. Tako nastavite sve dok ne dostignete 6 kapi
MMS-a sa 30 kapi AKTIVATOR-a prijepodne i 6 kapi MMS-a i 30 kapi AKTIVATOR-a navee. Ako se na odreenoj
koliini kapi, za koju ste poveali dozu, pojavi munina, vratite se, pri sljedeem uzimanju MMS-a, na predhodni broj kapi.

MMS koristite 3 tjedna, zatim napravite 3 tjedna pauzu. Tim ciklusom nastavite uzimanje MMS-a sa maksimalno 6 kapi
prijepodne i 6 kapi navee.
Kod jakih tegoba nije potrebno praviti pauzu od 3 tjedna.
Potpuno zdravima se preporuuje, kao preventivno ienje tijela i jaanja imunog sistema, slijedei nain uzimanja: 2 dana
za redom uzimanja MMS-a, zatim 5 dana pauza. Takoe u gore navedenim koliinama.
MMS se moe koristiti i za vanjsku upotrebu. Nain doziranja i pripremanja ostaje isti, s time to preparat neete popiti,
nego ga premazati na oboljelo mjesto na tijelu.
Za detaljniji nain upotrebe vezano za kone gljivice, perut, psorijazu, karcinoma na koi, melanoma, itd, Vas molimo da
nam se obratite na dole navedeni info telefon ili putem e-maila, tako da bi Vas mogli posavjetovati i uputiti ispravnoj
upotrebi preparata. Takodje preporuujemo da nas kontaktirate, vezano za detaljno doziranje i razne naine terapija kod
raznh bolesti.

NAIN UZIMANJA

Uzmite suhu i istu staklenu ili plastinu au. ( ne upotrebljavajte metalne ae i lice !!!! )

U istu i praznu au stavite 1 kap MMS-a i 5 kapi AKTIVATOR-a ( primjer poetne doze )
Promukajte au da bi se MMS i AKTIVATOR spojili.
SAEKAJTE 3 MINUTE !!!! ( obje komponente moraju se aktivirati i za to im treba tono 3 minute) koristite sat ili
topericu da bi mogli mjeriti vrijeme.
Poslije 3 minute napunite au do pola sa vodom ili sokom od jabuka ili drugim sokovima
VANO: NE KORISTITE SOK KOJI U SEBI IMA VITAMIN C - vitamin C sprjeava reakciju i MMS nee djelovati !!!!
Popijte !!!!
MORATE PAZITI:
Na 1 kap MMS-a uvijek 5 kapi AKTIVATOR-a ( u omjeru 1/5 )
Primjer:
MMS AKTIVATOR

1 kap 5 kapi
2 kapi 10 kapi
3 kapi 15 kapi
4 kapi 20 kapi
5 kapi 25 kapi
6 kapi 30 kapi
Molimo Vas, da MMS uzimate nakon jela. U veini sluajeva poboljanje slijedi poslje 24 h.
Preporuuje se uzimanje MMS-a ujutro, poslije doruka, i uveer prije spavanja, izuzev kod jakih bolesti, gdje se doza
uzima u razmaku od 4 sata, do 4 puta dnevno.
Ako se pojavi proljev, to je znak da se tijelo rjeava neeljenih bakterija, gljivica ili parazita, i na taj nain ih momentalno
izbacuje. Proljev nije zabrinjavajui efekt koritenja MMS-a. Poslije izbacivanja neeljenih i bolesnih supstanci, koje se
nalaze u naem tijelu, proljev e momentalno prestati.
Izbjegavajte kontakt nerastvorenog MMS-a sa koom i oima. Ako vam padne kap nerastvorenog MMS na kou ili u oko,
obavezno to mjesto saprati s mnogo vode u roku od jedne minute, u suprotnome moe izazvati reakciju slinu opekotini ili
alergiji.

MMS ima primjenu kod sledeih simptoma:


Adipositas, HIV, arterioskleroza, astma, uopeni problemi sa disanjem prouzrokovani bakterijama, povien i nizak krvni
tlak, depresija, koalitis ukleroza, hepatitis A, B, C , upale, oboljenja mozga, gripa, herpes, razne infekcije
Ovdje emo opisati jednu od alternativnih metoda lijeenja mnogih oboljenja koja postaje sve popularnija u poslednje
vrijeme jer se pokazala vrlo djelotvornom. Stvar nije toliko nova, radi se samo o jednom novom nainu njene primjene kao i
boljeg razumijevanja mehanizma njenog djelovanja.
Jo negdje 1926. godine, njemaki doktor William F. Koch je koristio tzv. stabilizirani kisik prilikom tretmana nekih
oboljenja. Taj preparat se u nekim zapadnim zemljama, ukljuujui i SAD, zadrao u upotrebi sve do dananjih dana a
najee je bio preporuivan za sanitaciju vode za pie. Tu se radi o 3. 5% otopini natrijevog klorida (NaClO2), meutim, to
nije cijela pria kad se o udotvornom mineralnom dodatku radi (MMS Miracle Mineral Supplement).
Sve donedavno, pretpostavljalo se da nakon unoenja ove supstance u organizam dolazi do oslobaanja kisika koji je u
stanju da oksidira i neutralizira neke patogene mikroorganizme i toksine.
Prije nekih desetak godina, jednom Amerikancu po imenu Jim Humble bio je ponuen posao u Junoj Americi. On je tamo
u dunglama Gijane trebao raditi na odreivanju zastupljenosti zlata u zemlji i njegovoj ekstrakciji. S obzirom da je znao da

su tamo mnogi vodeni tokovi i izvori zagaeni raznim patolokim mikroorganizmima, Jim je ponjeo sa sobom par boica
stabiliziranog kisika kako bi uz pomo njega proiavao vodu za pie. Nakon to je s grupom saradnika stigao na
odredite, nekoliko njih se porazboljevalo od malarije. Pokuavajui im pomoi, Jim im je davao da popiju odreenu dozu
otopine stabiliziranog kisika, pomijeanu s vodom. Oni su se za kratko vrijeme poslije toga potpuno oporavljali. Ovako
neoekivano dobri rezultati zaintrigirali su Jim-a i on je nastavio da eksperimentira s lijeenjem malarije uz pomo
stabiliziranog kisika. U meuvremenu je primjetio da ta otopina nije bila isto djelotvorna kod svih oboljelih, bilo je i
sluajeva kada nije pomagala (pomagala je kod nekih 70% sluajeva) a tada mu nije bila poznata ni njena formula a kamoli
mehanizam djelovanja.
Nakon to se vratio u SAD, Jim je nastavio sa istraivanjima i otkrio je da se tu u stvari radi o natrijevom kloridu a nakon
toga je otkrio da se iz te otopine ne oslobaa kisik, nego klor-dioksid (ClO2) i da je klor-dioksid ta djelotvorna supstanca
koja unitava patogene mikroorganizme i neutralizira toksine.
Klor-Dioksid

Klor-dioksid je veoma nestabilan kemijski spoj i kao takav se ne pojavljuje u prirodi. On je jedan od najjaih oksidansa i
ve odavno se koristi za izbjeljivanje papira i tekstila, sanitaciju, kao i za proiavanje vode za pie. Smatra se
najefikasnijim sredstvom za unitavanje mikroorganizama (bakterija, virusa, gljivica, parazita itd) Koristi se i u mesnoj
idustriji veinom za odstranjenje patogenih organizama sa trupla ivotinja. Za razliku od istog klora, klor-dioksid ne
obrazuje kancerogene spojeve stupajui u reakcije sa drugim materijama prisutnim u vodi.

Dakle, kao jako oksidativno sredstvo, ClO2 se mora proizvoditi neposredno na licu mjesta upotrebe, dodavanjem kiseline
otopini natrijevog klorida. Prikom smanjivanja pH natrijevog klorida (koji je jako bazian) dolazi do njegove razgradnje i
oslobaanja klor-dioksida.
Tako, MMS (udotvorni mineralni napitak), u stvari, podrazumijeva protokol same proizvodnje klor-dioksida na licu
mjesta i neposredno prije upotrebe uz dodatak kiseline (limunske ili octa) 28%-oj otopini natrijevog klorida i njegovog
unoenja u organizam na nain koji je za to najoptimalniji.
Jim Humble, pronalaza ovog protokola za lijeenje klor-dioksidom, u nekoliko navrata je putovao u neke afrike zemlje
(Malawi, Uganda, Kenija itd. ) gdje je zajedno sa suradnicima organizirao masovne terapije oboljelih od malarije. Vie od
75 tisua ljudi je izljeeno uz pomo MMS-a (kod masovnih tretmana, zbog nedostatka vremena, ljudima se obino davala
jedna doza od 30 kapi MMS-a, to je bilo sasvim dovoljno. ) U veini sluajeva, do povlaenja simptoma bolesti je dolazilo
ve nakon 2-4 sata. Jim je naravno obavijestio i Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) o postignutim rezultatima
tretmana malarije MMS-om, meutim, oni su to ignorirali jer se i ta organizacija takoe nalazi pod kontrolom farmaceutske
industrije kojoj nikakvi jeftini i uspjeni tretmani (a pogotovo oni koji se ne mogu patentirati) malarije i drugih bolesti nisu
u interesu.
Jim je u meuvremenu objavio knjigu Breaktrough, the Miracle Mineral Supplement of the 21st Century u kojoj je detaljno
opisao svoja iskustva s MMS-om.

Nain pripreme i uzimanja MMS-a

Normalna doza za tretman bolesti je tri puta dnevno po 15 kapi MMS-a. Meutim, kod veine pacijenata usljed oteenja
jetre ili drugih pato-fiziolokih promjena moe doi do munine, povraanja i dijareje, pa se preporuuje krenuti od manjih
doza, kako bi se to izbjeglo.
Preporuuje se poeti s jednom do dvije kapi MMS otopine, dva puta dnevno, pa se doza poveava svaki put dok se ne
dostigne 15 kapi (to se moe raditi u toku od nekoliko dana). Dakle, dvije kapi otopine se stave u suhu au, tome se doda
pola ajne lice limunske kiseline ili octa, pa se to malo promuka.
[Limunsku kiselinu je najbolje praviti od citronskih granula ili praha (limuntoz), mada se moe koristiti i sok od limuna.
Pripravlja se tako to se na jednu licu citrona dodaje 9 lica destilirane vode. ] Obian ocat, vinski ili jabuni, takoe se
moe koristiti.
Nakon dodavanja kiseline, treba saekati 3-10 minuta. (Tada dolazi do oslobaanja klor-dioksida. Otopina e postepeno
dobiti ukastu boju. ) Zatim se dodaje 1 decilitar svjeeg jabukovog soka (moe i sok od ananasa, grodja ili ribizli a i
obina voda) i pripravak se po mogunosti odmah popije (moe se ostaviti najvie do jednog sata).
[Autor ovog lanka nije imao nikakvih problema kod uzimanja 2 x 15 kapi MMS-a u razmaku od jednog sata (naravno,
nakon mijeanja sa limunskom kiselinom, ekanja 3 minute i dodavanja jednog decilitra prirodnog jabukovog soka). ]

Napomena: Ne koristiti kupovne sokove. Oni veinom sadre u sebi vitamin C kao dodatak za svrhu njihovog
konzerviranja jer je u meuvremenu askorbinska kiselina (Vit C) postala jedan od najeftinijih prezervansa. (Na sokovima
veinom sasvim jasno pie da je dodan Vit C kako bi se ostavio utisak da je to zbog zdravlja potroaa a ne konzerviranja
soka. Isto tako, kad se doda vit C, onda proizvoa moe naglasiti da nisu koriteni nikakvi umjetni konzervansi koji su sve
manje popularni). S obzirom da je vitamin C kao antioksidans antidot za ClO2, on ne smije biti prisutan u soku. Njegova
prirodna zastupljenost u soku ne utie mnogo na djelotvornost pripravka. Ukoliko je on dodan kao konzervans, onda
smanjuje djelotvornost pripravka za nekih 75%. Nadalje, nikako ne koristiti sok od narane. On sprjeava oslobaanje ClO2
is MMS otopine. Mjeanje pripravka licom nije potrebno a pogotovo se ne bi smjele koristiti metalne lice.
Jim Humble tvrdi da doze nisu toliko fiksne i da mu je poznato dosta sluajeva gdje su ljudi eksperimentirali, donosno,
koristili i preko 30 kapi odjednom i par puta dnevno, medjutim, kod veine njih je dolazilo do munine (ali i do
ozdravljenja). U nekim sluajevima je kod korisnika ovog pripravka dolazilo i do proljeva, meutim, to pronalaza MMS-a
tumai prirodnim mehanizmom na koji se tijelo oslobaa od raspadnih produkata mikroorganizama i tetnih materija. Autor
takoe navodi u knjizi sluaj ene koja je bolovala od hepatisa C i popila 30 kapi MMS, nakon ega joj se zdravstveno
stanje pogoralo tokom tri naredna dana to je bilo dovoljno da prestane dalje da koristi MMS. Meutim, kad je idui put
otila na pregled kod doktora, pokazalo se da je hepatitis nestao. Navodno, klor dioksid jako brzo unitava toksine i
mikroorganizme u tijelu a neeljene reakcije dolaze od toga to tijelo nije u stanju da se brzo oslobodi njihovih razgradnih
produkata. Stoga se na poetku terapije preporuuju manje doze kako bi se tijelu dalo vremena da se oslobodi od njih.

Infekcije u ustima

6 kapi MMS otopine se stavi u suhu au i pomijea sa 1/4 do 1/2 ajne liice limunske kiseline ili octa i promuka. Nakon
3 minute se doda ista voda do 1/4 ae. Tom otopinom se isperu usta a njome se mogu i prati zubi. Ovo se ponavlja svakog
dana po jednom sve dok simptomi bolesti nestanu (obino do najvie 3 tjedna u sluaju paradontoze).
Vano: Otopina ne smije ostati u ustima due od 60 sekundi!!!
Hepatis A, B, C i ostale vrste upale jetre

2 puta dnevno po 15 kapi. Obavezno poeti sa 2 kapi, da bi se izbjegla munina, pa polako poveavati.
Herpes

Prema autoru knjige, herpes nestaje u toku od jednog do dva tjedna ukoliko se svakog dana uzme tri puta po 15 kapi MMS-a
(prema protokolu). Ekstremno teki sluajevi mogu potrajati do 2 mjeseca a mogu se tretirati eim i manjim dozama.

AIDS

Pacijenti koji boluju od AIDS-a trebaju poeti terapiju sa 2 kapi MMS-a najmanje 3 puta dnevno, postepeno poveavajui
dozu sve do 15 kapi 3 puta dnevno. Do potpunog izljeenja navodno dolazi izmeu 3 dana i 3 mjeseca, mada se kod veine
sluajeva radi o vremenskom periodu koji je krai od jednog mjeseca. Kod ekstremno tekih sluajeva, preporuuje se
intravenozna terapija MMS-om (opisana je u nastavku teksta).
[Prema podacima iz knjige, u periodu od 8 mjeseci u Ugandi je tretirano MMS-om 390 bolesnika koji su bili u krajnjem
stadiju AIDS-a i koji su puteni iz bolnice da umru kod kue. Nakon trodnevne terapije 60% njih je bilo izljeeno, dok je
ostatak od 40% bolesnika bio izljeen u okviru od nekih mjesec dana. ]
Rak i leukemija

Prema nedavnom istraivanju sprovedenom od strane australijskih naunika, klasina kemoterapija koja se koristi kod
tretmana raka, pomae samo u 2. 3% sluajeva. (O sporednim efektima i cijeni tretmana da ne priamo!) Tih 2. 3% je bilo
sasvim dovoljno da se ona kao takva odobri kao zvanian tretman raka. (Za vitamin B17 laetrile je dokazano da pomae u
24% sluajeva, to nije bilo dovoljno da se odobri od strane kojekvih zavoda za zatitu farmacije, pardon, zdravlja - za
iru upotrebu. Vjerovatno zato to on stvarno lijei i to se kao prirodna supstanca ne moe patentirati. )

Jo uvijek nije poznato u kojem postotku MMS pomae kod lijeenja raka ali o kojem god postotku da se radi on je sigurno
daleko vei od ovoga koji vai za klasinu kemoterapiju. Kod terapije raka MMS-om, Jim Humble u njegovoj knjizi
preporuuje da se pone s 2 kapi ujutro a popodne da se pree na 3 kapi. Idue jutro treba poeti sa 4 kapi, koje treba
uzimati prvo svaka 4 sata, pa onda svaka 2 sata, dok je ovjek budan. Doza se poveava sve do 10 kapi koje se onda
uzimaju svaka 2 sata. Ukoliko tokom terapije doe do pojave munine, broj kapi treba smanjiti na neko vrijeme. U veliko
broju sluajeva do povlaenja raka navodno dolazi u okviru od 2 tjedna. (Naravno, kapi MMS-a se prethodno mijeaju s
limunskom kielinom ili octom u odnosu 1:5, eka se tri minute a onda se dodaje sok)
Jim predlae poveanje doze u sluaju nepovlaenja raka. (Navodi sluaj jednog prijatelja koji je uz pomo uzimanja 25
kapi MMS-a dva puta dnevno, izljeio melanomu na ruci u toku od dva tjedna. )
Zmijski ugriz

Zabiljeeni su i uspjeni tretmani zmijskog ugriza. Prva dva sata, svakih pola sata treba uzeti po 15 kapi MMS-a, onda u
toku sljedea dva sata svakog sata po jednom. Nakon toga, po jednu dozu svaka dva sata dok ne doe do oporavka. (Ranu
ne treba dirati ili je samo vrsto omotati kompresivnim zavojem bez pokuavanja spreavanja cirkulacije krvi raznim
podvezivanjima. )

Trovanje hranom

Prva doza: 12 kapi, onda svakih pola sata po 6 kapi do prestanka simptoma.
Opekotine

Dok primjena za gornje sluajeve ide uz obavezno prethodno mijeanje s kiselinom (i ekanje od 3 minuta), na opekotine se
direktno nanosi isti MMS ali se ON MORA ODSTRANITI S NJIH (saprati uz pomo tekucine) NAKON 30-tak
SEKUNDI.
(Ovo su bile samo neke od bolesti i zdravstvenih poremeaja iji je tretman pomenut u navedenoj knjizi. Odlini rezultati
tretmana MMS-om zabiljeeni su i kod mnogih drugih oboljenja kao to su gripa, astma, lupus, arterioskleroza, multipla
skleroza, dijabetes, razne upale itd. )
Generalno, MMS pomae kod veine bolesti direktno, selektivno unitavajui patogene mikroorganizme i neutralizirajui
toksine; ili indirektno, rastereujui ovjekov imuni sistem i omoguavajui mu da se on sam izbori s njima.
MMS navodno pomae i kod oslobaanja organizma od nakupina tekih metala (tako to ih oksidira).

STANDARDNI MMS PROTOKOL

Napomena: u meuvremenu je dolo do modifikacije doziranja MMS-a koje je bilo navedeno u prvom izdanju knjige,
najvie na osnovu iskustava mnogobrojnih korisnika.
Poinje se UVIJEK sa 1-2 kapi, koje se aktiviraju kako je ve navedeno. Svaka sljedea doza se poveava za jednu kap.
Jednu dozu treba uzeti ujutro a drugu uvee. Ukoliko doe do pojave munine, - smanjiti dozu za jednu kap; ukoliko doe
do pojave proljeva, - smanjiti dozu za 2 kapi. Ponoviti tu niu dozu par puta, pa onda je ponovo poveavati za po jednu kap
sve dok se ne stigne do standardne doze od po 15 kapi, tri puta na dan.
Napomena: Jim Humble, autor MMS protokola, smatra muninu, povraanje i proljev dobrim znakovima u smislu da
dolazi do unitavanja patogenih organizama i otrova koje tijelo mora na neki nain izbaciti iz sebe. Proljev, navodno, ne
traje dugo i ne treba ga posebno tretirati. Sve to je potrebno, to je samo smanjiti narednih par doza za dvije kapi.
Kad se doe do doze od 15 kapi, dva puta dnevno, bez munine, povraanja ili proljeva, onda se prelazi na 15 kapi, TRI
puta dnevno u toku 7 dana (nakon toga nastaviti sa dozom za odravanje imunog sistema")
Doza koja se preporuuju za djecu: 3 kapi na 11 kg teine. Bebe: 2 kapi. Napomena: I kod djece treba poeti od niih doza)
Male ivotinje: 3 kapi na 11 kg.

Velike ivotinje (konji, goveda): 1 kap na 11 kg.


Doza za odravanje imunog sistema, mlai ljudi: 4-6 kapi 2 do 3 puta sedmino; stariji ljudi: svakodnevno uzimanje po 4-6
kapi.
U dozama koje se preporuuju, klor-dioksid ne oteuje zdrave stanice, niti tetno djeluje na organizam. Nakon to obavi
svoj zadatak u organizmu on se razlae na neznatne koliine kuhinjske soli i vode. Iz 12 kapi MMS-a proizvede se 1-2 mg
klor-dioksida i kad se to razblai s pola ae soka, onda dobijamo otopinu u kojoj je njegova zastupljenost oko 1ppm (1 dio
na milion dijelova). Smatra se da nakon unoenja u organizam, MMS otopina nastavlja sa proizvodnjom 1-2 mg klordioksida svakih sat vremena u vremenskom periodu od 12 sati.
Intravenska upotreba

Prema autoru knjige, odlini rezultati su postizani kad se 6-8 kapi MMS-a dodavalo u 20 ml sterilne otopine za injekcije i
ubrizgavalo u venu pacijenta u toku nekih 20-tak sekundi (strogo se preporuuje da intravenske injekcije daje doktor);
eksperimenti su raeni i sa 7 kapi MMS-a prvog dana u 500ml infuzije (u ovom sluaju - otopine glukoze) dok se od drugog
dana nastavljalo s 22 kapi u 500ml (brzina infuzije: 500ml/2 sata. ) Ovo se jedino preporuuje uz lijeniki nadzor i s
povremenim kontroliranjem krvnog tlaka. Ukoliko bi pritisak krvi pao za vie od 20%, onda treba prekinuti s infuzijom i
popiti par aa vonog soka. Kod veoma tekih sluajeva AIDS-a, preporuuje se da se pone s par kapi na 500ml infuzije,

pa se doza polako poveava do 22 kapi, dva puta dnevno, sve dok se pacijent potpuno ne izljei. (To obino traje manje od
mjesec dana).
VANA NAPOMENA: KOD INTRAVENSKE UPOTREBE KORISTI SE SAMO MMS (28% natrijum-klorid) BEZ
PRETHODNOG MIJEANJA S KISELINAMA!
U sluaju uzimanja prevelike doze MMS-a treba popiti au vode sa 1000mg vitamina C. Soda bikarbona takoe moe
posluiti kao antidot, meutim, ovo dvoje ne treba uzimati zajedno. Dakle, ili jedno ili drugo.
Neki od preparata koji su takoe pokazali veliki uspjeh kod lijeenja raka su i tzv. indian herb i black salve (za kone
oblike raka) itd. i mogu se naruiti preko interneta (moete ih potraiti preko Google-a). Oni se mogu koristiti uz MMS kao
jedna dodatna terapija.
I na kraju, moramo uvijek imati na umu injenicu da je pravilna i zdrava ishrana jedan od najznaajnijih faktora kod
lijeenja bolesti a pogotovo kod njihove preventive. S tim u vezi, potrebno je to je vie mogue izbjegavati tzv. brzu
hranu (junk food) a konzumirati to vie svjeeg povra i voa.
udotvorni napitak se kao MMS moe naruiti i preko interneta (www. miraclemineral. org). Orginalne boice MMS-a
koje se nalaze u prodaji kotaju oko $20 i sadre u sebi oko 650 doza od 6 kapi (doza za odravanje imuniteta), to bi
trebalo da traje skoro 2 godine. U svakom sluaju, ini se da se ovdje radi o jednom od najeftinijih a moda i

najdjelotvornijih ljekovitih pripravaka koji su nam poznati.


MMS se pokazao uspjenim kod slijedeih bolesti:

malarija

sve vrste parazita

rak

melanom

dijabetes

reumatoidni artritis

Parkinsonova bolest

Alzheimerova bolest

Crohnova bolest

ALS (bolest Lou Gehriga)

multipla skleroza

sistemski lupus eritematosus

borelioza (Lyme disease)

hepatitis A, B, C

herpes

legionarska bolest

tuberkuloza

emfizem

prehlada

gripa

ptija gripa

depresija

anksioznost

nesanica

bolovi u leima

bolovi u nogama

upale

upala plua

upala slijepog crijeva

gangrene

opekotine

grevi u nogama

proirene vene

infekcija Zlatnim stafilokokom

atletsko stopalo (Candida)

upale desni

upal0a zuba

eluani refluks

garavica

hemoroidi

ADHD (problem koncentracije)

arterioskleroza

kolitis

1.

koa postaje meka

2.

mjesenica se regulira

3.

debljina se smanjuje

4.

vid se poboljava

MMS
MMS je skracenica za Master Mineral Solution (po starom Miracle Mineral Solution)

MMS je nacin koristenja jeftinih kemikalija (natrijevog klorita i jestive kiseline, najcesce limunske kiseline) da bi se covjek ili zivotinje
rijesile patogenih organizama koji su ustvari najcesci uzrocnici bolesti. MMS, tj. klor dioksid kao djelatna tvar ubija skoro sve patogene.
Temu o MMSu mozete naci ovdje...
Za sve one koji se dvoume koliko je zapravo MMS siguran, temu o sigurnosti MMSa pogledajte ovdje. Napomena: Tekst je strucan,
obraden na znanstveni nacin te samim time je ujedno i tezi za razumijevanje za prosjecnu osobu.

Contents

1Sto tocno jeste MMS?

2Kemikalije koje koristimo kod MMSa


2.1Narijev klorit

2.1.1Pretvaranje natrijevog klorita u prahu u tekuci natrijev klorit koji mozete koristiti za tretiranje MMSom

2.1.2Cuvanje natrijevog klorita


2.1.2.1Rok trajanja natrijevog klorita

2.2Klor dioksid

2.3Limunska kiselina

2.3.1Dobivanje 10% otopine

2.3.2Dobivanje 50% otopine

3Aktiviranje

3.1Velicina kapi

3.1.1Bazdarenje kapaljke
3.2Postupak aktivacije s 10% otopinom limunske kiseline ili octom, limunovim ili limetinim sokom

3.2.1Koristenje sprice za mjerenje limunske kiseline

3.3Postupak aktivacije s 50% otopinom limunske kiseline

4Protokoli za uzimanje MMSa

4.1Utjecaj mase (tezine) osobe koja uzima MMS na kolicinu natijevog klorita (broj kapi)

4.2Protokol 1000

4.2.1Protokol 1000 ukratko


4.3Prokol 2000

4.3.1Protokol 2000 ukratko

4.4Protokol 3000

4.5Protokol za pranje zubi MMSom

4.6Modifikacije protokola

4.6.1Dodavanje DMSOa

4.6.2Uzimanje doza MMSa svaki sat u toku cijelog dana


4.7Koliko brzo povecavati dozu?

5Odrzavanje cistoce organizma nakon sto smo se ocistili u potpunosti

6Problemi kod uzimanja MMSa


6.1Herxheimerova reakcija

6.1.1Manje kolicine MMS

6.1.2Vitamin C

6.1.3Jabuka
6.2Gadan okus MMSa

6.2.1Dodavanje sode bikarbone

6.2.2Koristenje puno vode

6.2.3Koristenje soka mjesto ciste vode

6.2.4Zacepite nos

6.2.5Micanje okusa MMSa nakon sto ste ga popili

6.2.6Dodavanje mente u napitak

6.3Problemi s probavom i zelucem

6.4Alergija na limunsku kiselinu (ili neki drugi aktivator)


7Ostale upotrebe MMSa

7.1Za ciscenje prostorija

7.2Za lijecenje zivotinja

7.2.1Doziranje za male zivotinje

8CDS

9Price o koristenju MMSa

10Nabava natrijevog klorita i limunske kiseline

10.1Nabava natrijevog klorita na veliku u Zagrebu


11Vanjski linkovi

11.1MMS newsletere - pretplatite se i vi

Sto tocno jeste MMS?


MMS se sastoji od vise komponentni koje trebamo poznavati da bi ga mogli uspjesno koristiti. To su:

1. Kemikalije koje koristimo


2. Postupak kako koristimo kemikalije (tkz. aktiviranje)
3. Doziranje kemikalija (protokoli)

Kemikalije koje koristimo kod MMSa


MMS se sastoji od dvije kemikalije, natrijevog klorita i prehrambene kiseline, najcesce se radi o limunskoj kiselini, ali moze biti i ocat,
sok limuna ili limete.

Narijev klorit
Natrijev klorit ima kemijsku forumu NaClO2. Moze biti u prahu, ili pak u tekucem stanju. U tekucem stanju je ono sto vam treba za
koristenje kao MMS. Prah natrijevog klorita je 80% natrijevog klorita, 19% natrijevog klorida (kuhinjska sol, kemijske formule NaCl i ljudi
ju cesto znaju zamijeniti za natrijev klorit zbog slicnog naziva), te 1% drugih necistoca.
Natrijev klorit spada u opasne kemikalije i ne moze se nabaviti u slobodnoj prodaji, morate naci nekog tko ce vam ga prodati. Ako
mozete, zbog jednostavnosti je najbolje da ga nabavite u tekucem stanju koncentracije od oko 22.4%. To je zato sto je MMS 28%
natrijevog klorita u prahu, sto znaci da imate 28%x80%, sto daje 22.4%. Koncentracije koje mozete naci u Hrvatskoj su 24.5% ili 25%.
Iako je to malo vise natrijevog klorita, nije problem i mozete koristiti takav natrijev klorit za MMS.

Pretvaranje natrijevog klorita u prahu u tekuci natrijev klorit koji mozete koristiti za
tretiranje MMSom
Da bi dobili MMS, trebate napraviti 28% otopinu natrijevog klorita u destiliranoj vodi.
Najlakse je da koristite vagu i da odvazete 28g (ili bilo koju vecu odgovarajuci vrijednost, recimo 56g, 280...), te tome zatim dodate
preostalu kolicinu vode do odgovarajuce tezine. Dakle, ako uzmete 28g trebate dodati 72g vode (da bi dobili 100g otopine). U slucaju
56g trebate 144g vode (da bi dobili 200g otopine), ili pak ako radite s 280g, trebate dodati 720g vode, sto daje 1000g otopine.
Zatim tu otopinu mijesate dok se sav natrijev klorit potpuno ne otopi. Tada to spremate u odgovarajuce posude i cuvate. Pazite da ne

prolijete natrijev klorit po sebi ili namjestaju, bilo cemu. U slucaju proljevanja to trebate ocistiti pomocu vlazne krpe koju morate dobro
isprati.

Cuvanje natrijevog klorita


Cuvajte ga na tamnom mjestu na sobnoj ili nizoj temperaturi. Nikako ne izlazite tekuci natrijev klorit suncevom svjetlu, tada se naglo
raspada na natrij i klor dioksid, sto moze dovesti do eksplozije posude u kojoj se nalazi, sto je vrlo opasno. Posude u kojima se cuva
moraju biti nepropusne za svjetlo, ili sto je moguce vise nepropusne za svjetlo, te je najbolje da se cuva u potpunom mraku.
Takoder ne dopustajte da dode u dodir s vasom kozom, osim ako to nije u sklopu tretmana, kada strogo pazite na vrijeme koliko je u
dodiru i kada ste ga u stanju ukloniti brzo.
Natrijev klorit je samozapaljiv na sobnoj temperaturi u dodiru s organiskim materijalima, tako da ne dopustajte da prah dode u dodir s
bilo cime. Ako dode, isperite s puno vode. Ne zaboravite da je natrijev klorit u tekucem stanju jaka luzina, pa moze nagristi bilo sto.

Rok trajanja natrijevog klorita


Natrijev klorit u prahu, ako je dobro uskladisten moze trajati jako dugo, preko 20 godina, pa cak i vise. Natrijev klorit u tekucem stanju
moze trajati relativno dugo, preko 2 godine. Najvaznije je da nije izlozen suncevom svjetlu.

Klor dioksid
Aktiviranjem natrijevog klorita nastaje klor dioksid. Ono sto zelimo i trebamo kod MMSa jeste ustvari klor dioksid.
Sam klor dioksid je plin koji je mirisom isti kao i klor, ali je puno sigurniji kada se nade u nasem tijelu. Njegova boja je zuto-zelena, te
kada aktiviramo natrijev klorit mozemo vidjeti kako tekucina u casi mijenja svoju boju. To je znak da imamo natrijev klorit i da je sve u
redu sto se tice nasih kemikalija.

Limunska kiselina
Nju mozete kupiti u skoro svakoj trgovini i jeftina je. Ako je limunska kiselina u prahu, cuvajte ju od dodira sa zrakom, a rok trajanja

mozete vidjeti na pakovanju u kojem ste ju kupili. Kada ju otvorite, imajte na umu da polako gubi svoje svojstva.
Limunsku kiselinu u tekucem stanju cuvajte u frizideru jer se moze pokvariti. Nemojte odjednom raditi odvise limunske kiseline.
Racunajte koliko ce vam trebati limunske kiseline za mjesec ili dva i proizvodite je toliko.

Dobivanje 10% otopine


Za dobivanje 10% otopine limunske kiseline mozete koristiti bilo mjerenje pomocu volumena, bilo pomocu tezine. Po mojem misljenju
je mozda najlakse raditi pomocu volumena, ali je najpreciznije ako raditi pomocu tezine, za sto trebate imati preciznu vagu.
Ako radite uz pomoc volumena, onda uzmete 1 dio limunske kiseline i 9 dijelova vode. Dakle, jedna zlicica puna limunske (zlica treba
biti puna onako kako bi ju voda napunila, dakle, ne kao hrpica) i 9 zlicica vode.
Ako pak radite uz pomoc tezine, onda odvazete 1 dio limunske i 9 dijelova vode, tj. 10g limunske trazi 90g vode (sto daje 100g otopine
10% limunske kiseline). Ako bi koristili recimo 20g limunske, onda vam treba 180g vode.
Nakon toga dobro promijesajte dok se kristalici limunske kiseline ne otope potpuno.

Dobivanje 50% otopine


U slucaju 50% mijesate jednake dijelove limunske i vode.
Ako koristite mjerenje putem volumena onda trebate uzeti jednu zlicicu limunske za jednu vode.
U slucaju mjerenja pomocu tezine, uzmete recimo 50g limunske i 50g vode.
To na kraju pomijesate dok se kristalici limunske kiseline ne otope. Pazite, 50% limunska kiselina je prilicno kisela i u slucaju ako vam
padne na kozu ili pak odjecu izgristi ce ju. Svakako odmah isperite kozu ili odjecu. To isto vazi i za 10% limusnku kiselinu ali u puno
manjoj mjeri nego sto je to slucaj s 50% limunskom otopinom.

Aktiviranje
Aktivirati MMS mozemo s 50% limunskom kiselinom ili pak s 10% limunskom kiselinom. Postupak za aktiviranje octom ili sokom limuna

ili limete je isti kao za aktiviranje 10% limunskom kiselinom.


Vazna je i velicina kapi koju koristite jer nije svaka kap jednako velika.

Velicina kapi
Kada pricamo o MMSu i broju kapi koji se treba aktivirati, trebate znati da je svaka kap 1/17ml, sto znaci da 17 kapi MMSa cini 1ml
natrijevog klorita. To je vazno zbog preciznosti doziranja pri maksimalnim dozama. Nije problem ako krenete s manjom kolicinom
natrijevog klorita, no trebate znati da trebate doci do tocno odredenih maksimalnih kolicina natrijevog klorita. Razlog za to je to sto se s
MMSom borimo protiv patogena, koji su zivi organizam i koji se stalno razmnozava. Da bi uspjesno pobili patogene, trebamo ih ubijati
odredenim maksimalnim kolicinama MMSa.
Vecina kapaljki koje se mogu kupiti u apotekama kapaju manje kapi od onih o kojima prica Humble, tj. o kapaljkama koje kapaju
1/25ml. To znaci da takva kapaljka treba kapnuti 25 kapi do 1ml, sto opet pak znaci da te kapi imaju kapi koje su 50% manje. To dakle
moramo kompenzirati tako sto cemo u tom slucaju koristiti 50% vise kapi za maksimalnu dozu. Ukratko, umjesto da kapnemo 2 kapi,
kapnuti cemo 3 kapi i tako dalje.
Da bi znali koliko tocno kapa nasa kapaljka, trebamo ju bazdariti.

Bazdarenje kapaljke
Kada bazdarimo kapaljku trebamo imati neki volumen za koji znamo koliko tocno ima mililitara, te u njega kapamo natrijev klorit. Ne
mozemo bazdariti pomocu vode, posto je natrijev klorit gusci od vode, pa bi bazdarenje vodom dalo neprecizan rezultat.
Najdostupnije su recimo sprice, od 5ml su mozda i najbolje. Zatvorimo ju tako da natrijev klorit ne moze istjecati i onda u spricu
kapamo 2ml natrijevog klorita uz pomoc nase kapaljke brojeci kapi. Na taj nacin cemo poslije podijeliti broj kapi koji je bio potreban s
dva, te na taj nacin preciznije odredujemo koliko je tocno kapi potrebno za 1ml, tj. kakve kapi kapa nasa kapaljka.
Nakon tog postupka znamo da li trebamo vrsiti korekciju i koliku za broj kapi koje trebamo uzeti, o cemu pricamo na protokolima za
uzimanje MMSa.

Postupak aktivacije s 10% otopinom limunske kiseline ili octom, limunovim ili limetinim
sokom
Aktivacija s 10% otopinom je stariji nacin aktiviranja MMSa, koji je imao veliku manu u tome sto je trebalo kapati jako puno kapi,
pogotovo kod zastarjelog protokola gdje se islo do maksimalno 15 kapi.
Postupak je sljedeci:
1. Uzimate suhu i cistu casu, u nju kapate prvo natrijev klorit do broja kapi koji trebate uzeti. Na protokolima se objasnjava doziranje
MMSa.
2. Za svaku kap natrijevog klorita kapate 5 kapi limunske (ili neke druge) kiseline.
3. Promijesate sadrzaj case da se dobro izmjesaju natrijev klorit i limunska. Cim to uradite, mozete vidjeti da natrijev klorit pocinje
mijenjati boju u zuckasto zelenu, te se osjeti karakteristican miris klora.
4. Cekate 3-5 minuta, nikako duze od 15 minuta. Ako je proslo vise od 15 minuta, zapocnite postupak ponovno.
5. Dodate vode, 2dcl je odgovarajuca kolicina, iako mozete i vise i manje, ako vam tako bolje pase, ali racunajte da to trebate popiti
odjednom, tj. kroz jedno krace vrijeme.
6. Popijete, mozete piti i u gutljajima, ali unutar sat vremena od kada ste dodali vodu.

Koristenje sprice za mjerenje limunske kiseline


Upravo zbog toga sto je potrebno kapati jako puno kapi limunske kiseline, poceo sam koristiti spricu za mjerenje kolicine iste.
Ideja je sljedeca:
Za aktivirati 1ml natrijevog klorita trebate 5x vise kiseline, tj. 5ml. To znaci da mozete preko tih kolicina lako odrediti koliko vam
mililitara kiseline treba, a ovisno o velicini kapi kapaljke koju koristite.
Primjeri:
1. Imate kapaljku koja kapa 17 kapi za 1ml, tj. velicina kapi je ona o kojoj Humble prica.
To znaci da trebamo 5ml podijeliti sa 17, da bi znali koliki volumen kiseline trebamo za svaku kap natrijevog klorita. Ako grijesimo, bolje
je pogrijesiti da stavimo vise limunske kiseline nego manje. Dakle, to znaci da za svaku kap natrijevog klorita trebamo 1/3ml limunske

kiseline (1/3x17 je 5 i 2/3, pa samim time, grijesimo prema vecem udjelu limusnke, sto je dobro).
Dakle: Ako trebamo aktivirati 1 kap MMSa, uz pomoc sprice izmjerimo 1/3ml (0.3) limunske kiseline. Za 2 kapi trebamo 2/3ml (0.7), za
3 trebamo 1ml limunske, za 4 kapi 1 i 1/3 (1.3)ml...
2. Imate kapaljku koja kapa 25 kapi za 1ml, tj. velicina kapi je nesto manja. Iako su to standardne kapalje do kojih se uglavnom moze
doci u apotekama.
Dakle, 5ml treba podijeliti s 25, sto znaci da za svaku kap natrijevog klorita trebamo 1/5 (0.2)ml limunske kiseline.

Postupak aktivacije s 50% otopinom limunske kiseline


Ovo je novija metoda aktiviranja MMSa, jednostavnija je jer treba jednaki broj kapi limunske kao i za natrijev klorit. Upozorenje: 50%
limunska kiselina je ustvari jaka kiselina, cuvajte se nje ako vam padne na kozu ili odjecu, te odmah isperite s vodom. Najbolje je
postupak aktiviranja provoditi kraj lavaboa ili kade, gdje vam je tekuca voda lako dostupna.
Postupak je sljedeci:
1. Uzmite cistu i suhu casu i u nju nakapajte potrebni broj kapi natrijevog klorita. O doziranju pricam kasnije, na protokolima
2. Nakapajte jednaki broj kapi limunske kiseline kao i natrijevog klorita. Dakle, 1 kap natrijevog klorita treba 1 kap limunske kiseline.
3. Promijesajte da se dobro promijesaju natrijev klorit i limunska kiselina. Reakcija je sada brza i zesca, boja ide vise u smede nijanse, a
miris klora je isto jaci.
4. Pricekajte 20 do maksimalno 30 sekundi.
5. Dodajte vodu, 2dcl je dobra kolicina vode iako mozete uzeti i malo vise i malo manje vode
6. Popijte to bilo odmah bilo u gutljajima, u roku do 1 sat nakon aktivacije.

Protokoli za uzimanje MMSa


Glavno mjesto za protokole (na engleskom jeziku) je ova sluzbena stranica: http://jimhumble.biz/

Vazna napomena vezana uz vitamin C i sve druge

antioksidanse!!!
Klor dioksid je oksidans, te antioksidansi ponistavaju njegovo djelovanje. Zato kada uzimate MMS aktivno u svrhu lijecenja (dakle, ne
odrzavanja cistoce organizma, o cemu cete moci kasnije vise procitati), treba izbjegavati vitamin C i druge antioksidanse, kako u
dodacima prehrani, tako i u samoj prehrani. Takav rezim prehrane nije najzdraviji i nije preporucljiv inace, ali za vrijeme relativno
kratkog perioda (oko dva do tri mjeseca kao neka vrsta ocekivanog prosjeka, sto ovisi i o bolesti, stanju organizma i cijelom nizu drugih
faktora) dok se MMS uzima u velikim kolicinama, ne uzimajte vitamin C i druge antioksidanse. Izuzece od tog pravila jeste
opisano ovdje. Naime, kada imate herxeimerovu reakciju, nju cete ublaziti s nacinima opisanim u tom dijelu, izmedu ostalog i s
vitaminom C.
Oksidacijski stres kroz krace vrijeme nije toliki problem. Izuzetak su oni koji su ozbiljno oboljeli (po zivot opasno) od kardiovaskularnih
bolesti, te oni bi tada trebali prije uzimanja MMSa proci kuru lijecenja visokim dozama vitamina C. Tek kada srede svoje
kardiovaskularne probleme na neku normalnu razinu, tada bi trebali uzimati MMS. Doduse, tu se treba procijeniti rizik koje stanje vise
ugrozava zivot, te tretirati ono sto je opasnije. Vise o lijecenju vitaminom C.

Vazna napomena koja olaksava koristenje svih protokola:


Posto se MMS treba uzimati svaki sat cijeli dan (pogledati objasnjenje za modifikacije protokola), to je prilicno naporno i predstavlja
gnjavazu svako malo aktivirati pojedinacnu dozu. Iz tog razloga najbolje je odmah ujutro aktivirati cjelokupnu dozu natrijevog klorita za
taj dan, staviti je u bocu koju mozete cvrsto zatvoriti, te onda dodati vodu dok boca nije puna. Boca treba biti od 1 do 2 litre, ovisno i o
kolicini natrijevog klorita koji trebate aktivirati (sto vise kapi aktivirate, to je bolje da je veca boca).
Svaki sat iz te boce popijete odredenu kolicinu vode s klor dioksidom, toliko koliko vam treba da bi popili sav sadrzaj iz te boce u toku
dana. Takoder, tada mozete piti i cesce od svakog sata, s time da nastojite da se sadrzaj boce popije tocno na kraju dana zbog
ujednacenog doziranja.
Vazna napomena: Bocu svaki put morate dobro zatvoriti (klor dioksid je sklon hlapljenju), te ju cijelo vrijeme morate cuvati od sunca.
Ako ste van kuce nosite ju u nekoj neprozirnoj torbi, ili vec necemu slicnom sto sprecava izlozenost sadrzaja boce suncu. Suncu se
smije izlagati samo vrlo kratko, u trenucima kada ispijate sadrzaj boce. Takoder, ako ste u mogucnosti, dobro je bocu drzati u frizideru.
Naime, hladna voda puno bolje otapa klor dioksid i samim time djelatna tvar bolje ostaje otopljena u vodi, te su manji gubitci klor
dioksida.
I jos malo o doziranju prije aktivacije. Zbog toga sto aktivirate za cijeli dan mozete fino ugadati kolicinu natrijevog klorita. Mozete pratiti
broj kapi po danu, ne po satu, pa tako imate vecu kontrolu nad doziranjem natrijevog klorita. Recimo, 8 sati po jedna kap je 8 kapi za

taj dan. Vi aktivirate 8 kapi, a sutradan mozete aktivirati recimo 9, ili pak 10 kapi i tako svaki dan povecavati kolicinu aktiviranog
natrijevog klorita pomalo, sto ce takoder pomoci u kontroli herxheimerove reakcije.

Utjecaj mase (tezine) osobe koja uzima MMS na kolicinu natijevog klorita (broj kapi)
Vazno je napomenuti da se broj kapi koji se spominje u protokolima odnosi na osobu koja je teska od oka 70kg. Znacajno vise ili
znacajno manje trazi dodatnu modifikaciju broja kapi.
Ako je masa osobe recimo 35kg, tj. duplo manje od osnovne mjere od 70kg, tada se uzima 50% od osnovnog broja kapi. Recimo, ako
ste trebali uzeti 10 kapi, uzeti cete 5 kapi. Kao i ako imate recimo 7kg, tada uzimate 10% od predvidene osnovne mjere, tj. mjesto 10
kapi bi uzeli 1 kap.
U slucaju jos manjih tezina, gdje se ide ispod 1 kapi, tada se jednostavno ta mjera postize razredivanjem s vodom i neuzimanjem cijele
kolicine. Primjera radi, ako po racunici ispadne da trebate uzeti 1/10 kapi, onda bi aktivirali 1 kap, dodali bi recimo 1dcl (100ml), te bi
popili 10ml (1/10dcl). Ostatak ili cuvate u zatvorenom volumenu (boca koja se moze zatvoriti), ili pak bacate i ponovno aktivirate svaki
put kada trebate uzeti (ekonomicnije je cuvati ostatak u zatvorenom volumenu).
Ako pak imamo vecu tezinu, onda bi se trebalo uzimati vise. Na svakih 25 funti tezine (oko 11,5kg) iznad 68kg (mozemo zaokruziti na
70 zbog lakseg racuna) treba uzeti 7% vise kapi. To izgleda relativno slozena racunica, koja se moze olaksati: Da bi to olaksali, na
svakih 15kg vise od 70kg, treba uzeti 10% vise kapi u toku dana (sveukupno).
Recimo da osoba ima 85kg, te treba uzeti 10 kapi, mjesto toga bi uzimala 11kapi. Netko od 100kg bi dakle mjesto 10 kapi trebao uzeti
12 kapi (20% vise).
Ovo vrijedi kako za ljude, tako i za kucne ljubimce.

Protokol 1000
Ideja je da se u toku dana uzima 3 kapi MMSa svaki sat 8 puta kroz period od 3 tjedna. No, problem je taj da s obzirom da smo puni
patogena i da je to prilicno velika kolicina MMSa koja ce kod vecine ljudi dovesti do mucnine (herxheimerova reakcija), treba poceti
polakse.

Pocne se s uzimanjem jedne kapi (moze se poceti i s pola kapi ako je potrebno, a to se postize tako sto aktivirate jednu kap, dodate
vodu i onda popijete samo pola case) svaki sat i tako 8 puta u toku dana. Ako to mozete uraditi bez mucnine, pokusate to s dvije kapi
svaki sat. U trenutku kada osjetite mucninu, svakako smanjite broj kapi, ako treba, napravite i pauzu od jednog sata (uzmite ne za
jedan sat, vec za dva sljedecu dozu MMSa).
Kada mozete uzimati 3 kapi MMSa svaki sat, 8 puta u toku dana, onda pocnite odbrojavati ta 3 tjedna.
Da bi si olaksali, mozete aktivirati odjednom cjelokupnu kolicinu MMSa koju trebate popiti u toku dana. Ovisno koliko mozete uzeti
MMSa svaki sat, aktivirajte 8x toliko MMSa. Ako ste na 3 kapi svaki sat, to bi znacilo da trebate aktivirati 24 kapi MMSa. Nakon sto ste
aktivirali prebacite aktivirani MMS u bocu od 2L, dodajte vodu i zatvorite bocu. Vazno je da je boca zatvorena, jer klor dioksid ne smije
hlapiti. Samo dobro zatvorena boca omogucava da klor dioksid ne ishlapi. Zatim svaki sat popijte 2.5dcl iz boce i bocu ponovno dobro
zatvorite.
Protokol 1000 i 2000 su dozivjeli sluzbene modifikacija. Obratite paznju na njih i ako ste u mogucnosti ili pak potrebi, primjenite ih.
Modifikacije su opisane ovdje...
Video na engleskom:

Protokol 1000 ukratko


Svaki sat tijekom 8 sati treba uzeti do maksimalno 3 kapi natrijeva klorita i uzimati 3 tjedna maksimalnu dozu. To znaci da se u
toku dana uzima 24 kapi. 3 tjedna se pocinje odbrojavati tek kada postignete da mozete uzeti 8x dnevno po tri kapi, ne prije.
Modifikacija protokola (detaljnije objasnjena kasnije) govori da se uzima cijeli dan svaki sat dok smo budni do maksimalno 3 kapi
natrijeva klorita, sto bi znacilo 17 uzimanja ako smo budni 16 sati (spavamo 8). U toku dana je to 17x3=51 kap, ako aktiviramo
odjednom.

Prokol 2000

[hide] - [top]

Protokol 2000 je za rak i druge po zivot opasne bolesti. Glavna razlika od protokola 1000 je u tome sto je gornja granica na
kolicinu MMSa koja se uzima odjedanput 12 kapi. Uzimate 10 puta MMS u toku dana, te to radite dok vam ne bude bolje. Dakle,
pocinjete s 1 kapi (ili s pola kapi, ako vam je 1 kap previse svaki sat. Da bi popili pola kapi, aktivirajte 1 kap, dodajte vodu i onda
popijte samo pola case). Promatrajte svoje tijelo i nastojte uzimati sto mozete vise MMSa bez da se mucite mucninama (kojih ce
svakako biti). Posto se radi o bolestima koje su opasne po zivot, gornja kolicina MMSa je stavljena na 12 kapi odjednom. To znaci
da ako cete moci bez mucnine uzimati svaki sat 10 kapi 10 puta u toku dana, uzimajte toliko. Ipak se radi o vasem zivotu.
Humble na stranici spominje da se pocne uzimati i MMS2. Ako ga nemate, nije problem, uzimajte samo MMS. Ako mozete doci
do MMS2, mozete probati i njega uzimati.
Nakon 3 dana uzimanja bi trebali poceti uzimati MMS2. Svaki drugi sat bi trebali uzeti MMS2. Pocnite s 1/4 kapsule velicine 0, pa
zatim drugi dan probajte uzimati 1/2 kapsule velicine 0, da bi treci dan uzeli punu kapsulu velicine 0. To znaci da bi trebali
uzimati 5 kapsula MMS2.
Moje osobno misljenje je da MMS2 nije toliko potreban, a ni koristan, te da puno teze sjeda na zeludac nego sto je to slucaj s
MMSom. Ako mozete uzimati MMS2, uzimajte ga, ali u manjim kolicinama. Ili poslusajte Humblea...
Kao i kod protokola 1000 mozete napraviti odjednom svu potrebnu kolicinu MMSa. Aktivirajte 10 puta vise MMSa nego sto bi
trebali uzeti odjednom, stavite u bocu od 2L i svaki sat popijte 2dcl dok ne popijete sav MMS.
Protokol 1000 i 2000 su dozivjeli sluzbene modifikacija. Obratite paznju na njih i ako ste u mogucnosti ili pak potrebi, primjenite
ih. Modifikacije su opisane ovdje...
Video na engleskom:

Protokol 2000 ukratko


MMS se uzima 10 puta u toku dana svaki sat, te se uzima do maksimalno 12 kapi odjednom, sto bi znacilo da je maksimalna
dnevna kolicina 120 kapi natrijevog klorita.
Modifikacija protokola (koja je detaljnije objasnjena kasnije) kaze da se uzima svaki sat dok smo budni, dakle 17 puta se uzima
ako smo budni 16 sati (spavamo 8 sati). To znaci da je maksimalna dnevna kolicina 17x12=204 kapi natrijevog klorita.

Protokol 3000

[hide] - [top]

Protokol 3000 ukljucuje i DMSO (obavezan je za protokol 3000). Ako nemate DMSO, ne mozete ni koristiti protokol 3000.
Aktivirajte 20 kapi MMSa za svaku uncu vode (unca je 28ml ili 28g, ovisno da li mjerite volumenom ili tezinom). To stavljate u
sprej dozu iz koje cete spricati MMS. Aktivirajte koliko vam je potrebno za 1 dan koristenja MMSa. Ako treba, ponovno aktivirajte
novih 20 kapi.
Cisti DMSO razrijedite s 10% vode. Isto ide u sprej dozu. Voda treba biti destilirana. DMSO ovako razrijeden moze stajati
neograniceno, bitno je da je sprej doza zatvorena.
Proceduru mozete koristiti 3 dana u tjednu, dok se 4 dana u tjednu treba odmarati. Tada trebate koristiti protokol 1000 ili 2000,
ovisno koliko vam je teska bolest.
Prvo naspricajte jednu ruku MMSom, zatim odmah nakon toga naspricajte DMSOom po tome gdje ste spricali MMS (to je bitno,
DMSO omogucava prodiranje klor dioksida u tkivo). Svaki sat spricate, ali svaki put spricate drugo podrucje tijela. Dakle, jedna
ruka, pa drugi sat druga ruka, pa noga, pa druga ruka, pa trbuh, pa leda, pa opet ruka. Problem je u tome sto MMS, a i sam
DMSO iritiraju kozu i nije ugodno. Naspricano mjesto pustite da se samo od sebe osusi, ne susite ga.
Ako koza postane jako iziritirana, koristite 50% razrjedeniji MMS (dodajte 2 unce vode, tj. 56ml ili 56g vode). To isto uradite i s
DMSOom, dodajte istu kolicinu vode koliko i DMSOa.
Prije nego sto pokusate krenuti s DMSOom, testirajte se da li ste mozda alergicni na DMSO. Stavite manju kolicinu DMSOa na
kozu i vidite da li cete imati kakvih bolnih i izrazito neugodnih reakcija. Ako se to desi, ne koristite DMSO.
Kao i uvijek, ako se javi mucnina, smanjite dozu, u ovom slucaju kolicinu MMSa koji spricate na kozu. Ne mucite se bespotrebno.

Protokol za pranje zubi MMSom

[hide] - [top]

Aktivirajte 6 kapi MMSa. Dodajte malo vode, recimo 0.3dcl. Ovo je obavezno, jer je cisti aktivirani MMS bez vode odvise kiseo i
ostetiti cete zube i zubno meso ako ne dodate vodu.
Zatim perite zube umacuci cetkicu u aktivirani MMS s vodom, bez paste za zube. Perite ih sve dok ne potrosite sav MMS. Nakon
pranja dobro isperite usta cistom vodom. Ovako mozete prati zube vise puta dnevno, sve dok ne izljecite probleme, a i svaki dan
kao preventivu.

Modifikacije protokola

[hide] - [top]

Protokoli 1000 i 2000 su dozivjeli dvije modifikacije.


[hide] - [top]Dodavanje

DMSOa

Preporuca se dodavanje DMSOa, po jednu kap za svaku kap natrijevog klorita.


Procedura je:
1) Aktivirate MMS kao i inace, te nakon sto prode vrijeme potrebno za aktivaciju dodate vodu kao i obicno.
2) Zatim dodate DMSO, onoliko kapi koliko koristite MMSa u tom trenutku
3) Promijesajte sadrzaj, te onda popijete.
Vazna napomena: Ako aktivirate MMS ujutro za cijeli dan, kao sto je objasnjeno na pocetku objasnjena protokla, tada morate
znati da se DMSO ne dodaje tada ujutro za cijeli dan, vec uvijek neposredno prije nego sto se aktivirani MMS popije. Dakle, tada
je procedura:
1) Aktivirali ste MMS ujutro za cijeli dan i nosite ga sa sobom tako aktiviranog u boci.
2) Kada ga krenete uzimati natocite ga u casu, te dodajte DMSO, od oka onoliko kapi koliko se u casi nalazi aktiviranih kapi
natrijevog klorita.
3) Malo promijesate sadrzaj u casi, da se promijesa sadrzaj i zatim popijete.
Jedna od posljedica dodavanja DMSOa je i poboljsani okus. Vise o DMSOu mozete naci ovdje: http://slobodni.net/t44/
[hide] - [top]Uzimanje

doza MMSa svaki sat u toku cijelog dana

Iako sam o tome pricao od pocetka, sada je i sluzbeno prihvaceno. Protokol 1000 i 2000 imaju ogranicenje koliko sati u toku
dana treba uzimati MMS. Sada je preporuceno da se uzima sto je moguce vise puta u toku dana. Jasno, to je ako imate potrebe
za time, tj. koliko je teska i po zivot opasna bolest, to je potrebno uzimati vise MMSa. I neke bolesti mogu biti tvrdokorne, pa u
tim slucajevima takoder treba povecati broj uzimanja MMSa u toku dana.
Ukratko, uzimate MMS svaki sat sto je moguce vise puta u toku cijelog dana.

Koliko brzo povecavati dozu?

[hide] - [top]

Kao neku vrstu ideje koliko brzo povecavati kolicinu aktiviranog MMSa, procitajte ovaj post. Tu je to ukratko objasnjeno.
Osnovna ideja je da se treba stalno i uporno pokusavati povecati dozu, s time da isto tako trebamo biti svjesni da u jednom
trenutku vrlo vjerojatno cemo osjetiti mucninu, koju je pozeljno izbjegavati. Da bi se to zadovoljilo, treba sto polakse povecavati
doziranje, a istovremeno biti u tome i konstatni i uporni. Osim naravno kada osjetimo mucninu, tada trebamo smanjiti dozu i
dopustiti tijelu da se ocisti od toksina.
Mucnina je zaista posljedica ubijanja patogena, te samim time ne treba odustati od uzimanja od MMSa kada ju jednom osjetimo,
vec samo znati da ce s vremenom patogeni biti ubijeni.

Odrzavanje cistoce organizma nakon sto smo se ocistili u potpunosti

[hide] - [top]

Kada zavrsimo s inicijalnim uzimanjem MMSa (ciscenjem organizma od patogena), treba imati na umu da su patogeni zivi
organizmi i da se vracaju u nase tijelo ako nista ne poduzimamo protiv njih. Zato je potrebno odrzavati cistocu stalno.
Doze za odrzavanje su manje od onih kod ciscenja i uzimaju se jedanput dnevno. Takoder, uobicajenom dozom za ciscenje se
smatra 6 kapi (normalni postupak aktivacije).
Zdrave i mlade osobe bi trebale uzimati 6 kapi 2-3x tjedno.
Bolesne i/ili starije osobe bi trebale uzimati 6 kapi svaki dan, a po potrebi mogu uzimati i vece doze, ovisno o procjeni.
U slucaju da se ponovno pojave simptomi bolesti (ili se pak pojave simptomi neke nove bolesti), tada se prestaje s odrzavanjem
cistoce i prelazi se na neki od uobicajenih protokola (uglavnom protokol 1000, ali moze se koristiti i neki drugi, ovisno o
simptomima) za potpuno ciscenje organizma, sve dok simptomi bolesti ne nestanu.
Tu je vazno napomenuti da uzimanje MMSa i pri odrzavanju ne moze sprijeciti povremene infekcije organizma, pogotovo kod
starijih i/ili bolesnih osoba jer klor dioksid se ne zadrzava dugo u tijelu, sto je zapravo pozitivna cinjenica. Naime, za razliku od
alopatskih lijekova koji znaju ostajati u nasem tijelu i organima danima, pa i mjesecima, ako ne i godinama i trovati nas, klor
dioksid ostaje u tijelo do dva sata nakon uzimanja, pa samim time, ne stvara nam kronicne probleme. Ali, istovremeno,
omogucava i infekcije patogenima ako je nas imunitet kompromitiran, kao sto je slucaj kod bolesnih i/ili starijih osoba

Problemi kod uzimanja MMSa

[hide] - [top]

Uzimanje MMSa ima svojih problema, od kojih neki mogu biti toliko izrazeni da neki ljudi (oko 30% onih koji pocnu uzimati MMS
odustanu od daljnjeg uzimanja) vise ne zele uzimati MMS. Ovdje su izneseni problemi, kao i rjesenje koja mogu pomoci da se
nosite s njima.

Herxheimerova reakcija

[hide] - [top]

Ona je glavni i najcesci razlog zasto ljudi odustaju od MMSa, a nastaje kao posljedica ubijanja patogena u prevelikom broju. MMS
je izuzetno jako sredstvo za ubijanje patogena (najjace koje sam do sada vidio i isprobao), te bas zbog te njegove snage to
ujedno predstavlja problem. A opet, s druge strane, postoje ljudi cije tijelo ima takvu sposobnost nosenja s toksinima da im ni
izuzetno velike kolicine MMSa ne izazivaju herxheimerovu reakciju. Moze se reci da je herxheimerova reakcija rezultat dva
faktora:
1) Kolicina MMSa koja je uzeta. Sto se uzima vise MMSa, to se ubija vise patogena.
2) Sposobnost tijela da odstrani toksine. Sto tijelo ima vecu (i brzu) sposobnost uklanjanja toksina, to je manje vjerojatna
herxheimerova reakcija i krace ce trajati.
Simptomi herxheimerove reakcija mogu biti stvarno razni i individualni. Glavni simptomi su mucnina, proljev, osjecaj da ste
bolesni, nedostatak energije i volje. Pored toga mozete imati i bol u pojedinim organima, kao i razne druge senzacije, ovisno o
vasem organizmu, patogenima koje imate i organima u kojima se nalaze patogeni. Kada pricamo o simptomima, skoro sve i
svasta moze biti simptom herxheimera. No, ako ti problemi koje imate ne prolaze, svakako trebate smanjiti kolicinu MMSa koju
uzimate, a mozda cak i prestati uzimati MMS potpuno.
Rjesenja za herxheimera:
[hide] - [top]Manje

kolicine MMS

Najvazniji i ociti nacin da se smanji herxheimer je da uzimate manje MMSa. S obzirom da svaka, pa i najmanja kolicina MMSa
ubija patogene, s manje MMSa cete ubiti manje patogena, sto znaci da ce se vase tijelo moci brze i lakse rijesiti toksina nastalih
ubijanjem patogena.
Nove metode gdje sto cesce (svaki sat) uzimate relativno male doze MMSa pomazu da stalno imate malu kolicinu klor dioksida u
sebi, da pomalo ubijate patogene, te da na taj nacin trpite manje od herxheimerove reakcije. Zato svakako nastojte ako ikako
mozete uzimati MMS po novim protokolima.

[hide] - [top]Vitamin

Vitamin C kao antioksidans neutralizira oksidatore, pa samim time i klor dioksid. Mozete uzimati vitamin C u velikim kolicinama
ako vas uhvati jaki herxheimer. Najbolje je nabaviti vitamin C u dozama od grama i onda popiti gram ili dva. Ovo koristite kao
mjeru kada trebate relativno brzo zaustaviti herxheimerovu reakciju. Nekada vitamin C nece pomoci, previse je patogena
ubijeno i sprijecavanje ubijanja novih patogena neutralizacijom preostalog klor dioksida nije dovoljno.
[hide] - [top]Jabuka

Navodno jabuka, koja se drzala u frizideru i koja je tanko narezana ima sposobnost da upije u sebe toksine koji se nalaze u
zelucu i samim time na taj nacin olaksa herxheimerovu reakciju

Gadan okus MMSa

[hide] - [top]

Zbog toga sto dolazi do herxheimerove reakcije koja cesto zna dovoditi do povracanja, nama se zgadi okus MMSa i vec sama
pomisao da bi trebali popiti novu dozu MMSa moze biti razlog da prestanemo uzimati MMS. Taj mehanizam ogadivanja nekih
okusa je ustvari atavizam iz starih vremena kada su ljudi koji su pojeli nesto otrovno i lose to povratili i zatim, da vise tako nesto
ne bi radili, hrana koje je dovela do povracanja nam se zgadila i nismo ju mogli vise jesti, vec i sam pogled ili pomisao su nam
izazivali mucninu. Jasno je da je taj mehanizam imao i te kako puno koristi i da je on dobar za nas i nase prezivljavanje, ali kod
MMSa nam izaziva problem s time sto povezujemo okus MMSa s necim sto je lose za nas i samim time, ne zelimo vise uzimati
MMS. Rjesenja ima vise, te ovisno o stupnju gadenja koje imate prema MMSu, neki nacini vam mogu pomoci da mozete i dalje
uzimati MMS.
[hide] - [top]Dodavanje

sode bikarbone

Moze se koristiti i soda bikarbona za smanjivanje loseg okusa, ali i pojacavanje korisnog djelovanja MMSa. Link na protokol kako
se dodaje soda bikarbona, na engleskom.
Soda bikarbona se dodaje u vrlo malim kolicinama. MMS se radi kao za cijeli dan, tj. aktivirate cijelu kolicinu natrijevog klorita s
limunskom kiselinom, dodate vodu u bocu u kojoj cete to drzati i onda dodajete sodu bikarbonu.
Proces je sljedeci. Recimo da uzimate po protokolu 1000, te da ste na maksimalnoj dozi od 3 kapi svakih 8 sati:
Uzmete bocu od jedne litre (mozete koristiti i bocu od dvije litre)
Stavite u nju 24 kapi natrijevog klorita (3x8), te dodate isto toliko kapi limunske (50%) ili pak 120 kapi (7ml) 10% limunske.
Aktivirate to 20 sekundi, nakon sto ste dobro promijesali da se pomijesaju natrijev klorit i 50% limunska ili pak 3 minute ako je
10% limunska kiselina.

Dodate vodu do vrha.


Zatim dodajete sodu bikarbonu. 1/8 cajne zlicice, sto iznosi oko pola grama sode bikarbone (cajna zlicica je 5g). To dobro
promijesate i onda pijete tokom dana.
Ako trebate napraviti vecu kolicinu MMSa, tj. trebate vise kapi, onda to treba ici u omjeru. Svaka kap koju cete uzimati svakih
osam sati trazi 1/3 1/8 cajne zlicice sode bikarbone. Ovo jeste malo zbunjujuca matematika za mnoge.
Mozda gledano jednostavnije i u gramima, 50 kapi natrijevog klorita bi trazila 1g sode bikarbone, to znaci da svaka kap treba
0.02g, tj. 20mg.
Za ovo mjerenje trebate vagu koja moze mjeriti manje od grama. Zato je lakse raditi kada aktivirate odjednom vise kapi, te ne
morate biti toliko precizni.
[hide] - [top]Koristenje

puno vode

Sto imate vise vode, to je i intezitet okusa samog klor dioksida manji, te samim time predstavlja i manji problem za ispijanje.
Nemojte piti MMS s 1dcl vode, pijte ga s 2 ili cak i 3dcl vode, ako vam je okus gadan. Kolicina vode nije problem, jer ce klor
dioksid zbog svojih elektricnih svojstava i dalje biti apsorbiran, a vama ce biti puno lakse popiti rjedu koncentraciju klor dioksida.
Pogotovo kod novih metoda gdje idete do 3 kapi MMSa.
[hide] - [top]Koristenje

soka mjesto ciste vode

Ako koristite sok mjesto vode time maskirate okus MMSa i samim time, mozete popiti MMS bez problema. Najveci problem ove
metode je taj sto vecina sokova neutralizira klor dioksid. Morate naci sok koji ne samo da nema vitamina C u sebi, vec
provjereno ne neutralizira klor dioksid. Najbolji nacin po mojem misljenju je taj da isprobate uzimati istu dozu MMSa s vodom i sa
sokom i morate imati herxheimerovu reakciju koja je od oka jednaka onoj kao kada pijete MMS s vodom.
VAZNO: Svakako provjerite da sok ne neutralizira klor dioksid, inace nema nikakve svrhe. Ne biste bili prvi koji je pio MMS sa
sokom i nije imao nikakve koristi od toga jer je sok neutralizirao klor dioksid.
Moj savjet je da sto je moguce duze koristite MMS sa vodom, sokovi su uvijek faktor rizika da cete neutralizirati klor dioksid.
[hide] - [top]Zacepite

nos

Kod okusa je ustvari u pitanju culo njuha. Njuh je taj koji je puno vazniji u odredivanju "okusa". Znate i sami da kada ste
prehladeni hrana cesto zna biti bezukusna. To je zato sto vam je nos zacepljen. Zato, ako zacepite nos dok pijete MMS to vam
moze pomoci da mozete popiti MMS.

[hide] - [top]Micanje

okusa MMSa nakon sto ste ga popili

Nakon sto uzmete MMS mozete odmah uzeti cokoladicu, ili pak pepermint bombon, zlicicu meda ili neceg drugog da bi maknuli
okus MMSa.
[hide] - [top]Dodavanje

mente u napitak

Neki ljudi koriste dodavanje arome mente u vodu u kojoj je aktivirani MMS. Kap ili dvije ulja mente moze dovoljno promijeniti
okus MMSa da to nije problem za popiti

Problemi s probavom i zelucem

[hide] - [top]

Iako neki kazu da klor dioksid ne bi trebao ubijati dobre bakterije u nasim crijevima, za svaki slucaj je dobro uzimati probiotike
(dobre bakterije). Na taj nacin vracamo u nasa crijeva dobre bakterije koje su mozda falile i prije uzimanja MMSa, sto je cest
slucaj kod nekih stanja crijeva, kao kod zaraze kandidom. Najbolje prirodno sredstvo je kefir. Probajte nabaviti prirodni kefir i
njega koristiti, a ako ne mozete doci do prirodnog kefira, koristite industrijski, koji mozete kupiti u trgovina na odjelu gdje se
nalaze jogurti i slicni proizvodi.

Alergija na limunsku kiselinu (ili neki drugi aktivator)

[hide] - [top]

Moguce je da ste alergicni na limunsku kiselinu ili neku drugu kiselinu koja se koristi za aktivaciju MMSa. Izbjegavajte onda
aktivirati MMS tim aktivatorom. Alergicnost je rijetka, ali uvijek moguca.

Ostale upotrebe MMSa


S MMSom mozete cistiti i frizider, kucu i druge prostore od patogena, ali isto tako mozete lijeciti i svoje kucne ljubimce, kao i
ostale zivotinje.

Za ciscenje prostorija
Za ciscenje bilo kojeg zatvorenog prostora samo aktivirajte MMS, ne dodajte nikakvu vodu, vec ostavite klor dioksid da slobodno
hlapi u prostoriju u kojoj treba ubiti patogene. Na taj nacin mozete svoj frizider, ormar, sobu ili cijelu kucu ocistiti od patogena.

Za lijecenje zivotinja
MMS ubija patogene, bili oni u ljudima ili u zivotinjama. Jedini problem na koji morate paziti jeste masa zivotinja. Ako se radi o
recimo psima ili mackama, oni su uglavnom puno manji od nas ljudi i samim time trebaju dobijati puno manje doze MMSa od
nas. Isto tako, ako bi probali lijeciti konja ili kravu, oni su puno veci od nas, pa samim time trebaju dobijati razmjerno vise MMSa.

Doziranje za male zivotinje


Male zivotinje su puno manje, pa samim time trebaju dobiti puno manje MMSa.
Aktivirajte 1 kap MMSa, dodajte 1 ili 2 dcl (ako je jako mala zivotinja, bolje je da uzmete 2dcl) vode. To spremite u posudu koja je
zatvorena, da klor dioksid ne hlapi i onda to mozete koristiti u toku cijelog dana. Svaki dan aktivirajte novu kap. Kada dajete
zivotinji koristite spricu, te joj dajte (ovisno o velicini, sto je manja zivotinja dajte joj manje) nekoliko mililitara. Spricom mozete
izmjeriti kolicinu (imate raznih sprica, koristite ili od 5 ili od 10ml) i ujedno ubrizgati MMS zivotinji u usta. To radite isto kao i kod
ljudi, svaki sat u toku dana sve dok zivotinji ne bude bolje. Ako primjetite da zivotinja pokazuje znakove herxheimera, smanjite
doze. Kako vrijeme ide, mozete poceti davati nesto vece doze. Recimo, ako ste poceli s 2ml, nakon dan dva mozete poceti
davati 3ml i tako povecavate dok zivotinja nije zdrava. Cak i kada je zivotinja zdrava, bilo bi dobro kao i kod covjeka davati jos
neko vrijeme MMS, da budete sigurni da su svi patogeni pobijeni.