You are on page 1of 48

Edited 29/11/2011

PENGURUSAN HAL EHWAL


AKADEMIK

oleh

ZAHARI DAUD
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
2 Nov 2011

SKOP PENGURUSAN AKADEMIK


1. Pengambilan pelajar
2. Pendaftaran kursus
3. Peperiksaan
4. Pengijazahan/Konvokesyen
5. Senat

1. Pengambilan Pelajar (Prasiswazah)


Syarat Masuk UKM:

i. Sijil Matrikulasi KPM/PASUM/UiTM


ii. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
iii.Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
iv.Diploma
v. Saluran kedua (SPM + Pengalaman)

i.

Sijil Matrikulasi KPTM/PASUM/UiTM


(Syarat
umum)
a.Lulus
SPM dengan
kepujian Bahasa
Melayu/Malaysia peringkat SPM atau
kertas Julai; dan
b. Lulus Matrikulasi KPTM/ Asasi Sains UM/ Asasi
UiTM dengan sekurang-kurangnya PNGK2.00
c. MUET sekurang-kurangnya Band 1 (FUU band
4/3 + B1 SPM, Fper band 3, F GG band 3, TESL
band 4/3 + B1 SPM, Farmasi band 3)

ii.

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia


(Syarat umum)

a. Lulus SPM dengan kepujian Bahasa


Melayu/Malaysia peringkat SPM atau
kertas Julai; dan
b. Lulus STPM > PNGK2.00; dan
c. Sekurang-kurangnya gred C dalam 3 mata
pelajaran termasuk Pengajian Am; dan
d. MUET sekurang-kurangnya Band 1 (FUU band
4/3 + B1 SPM, Fper band 3, F GG band 3, TESL
band 4/3 + B1 SPM, Farmasi band 3)

iii.

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)


(Syarat umum)

a. Lulus SPM dengan kepujian Bahasa


Melayu/Malaysia peringkat SPM atau
kertas Julai; dan
b. Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya
pangkat jayyid; dan
c. MUET sekurang-kurangnya Band 1 (FUU band
4/3 + B1 SPM, Fper band 3, F GG band 3, TESL
band 4/3 + B1 SPM, Farmasi band 3)

iv.

Lepasan Diploma/ setaraf


(Syarat umum)

a. Lulus SPM dengan kepujian Bahasa


Melayu/Malaysia peringkat SPM atau
kertas Julai; dan
b. Lulus diploma (PNGK 3.00 ke atas)/ kelulusan lain
yang diiktiraf setaraf oleh Kerajaan Malaysia dan
Senat UKM; dan
c. MUET sekurang-kurangnya Band 1 (FUU band 4/3 +
B1 SPM, Fper band 3, F GG band 3, TESL band 4/3
+ B1 SPM, Farmasi band 3)

v.

Kemasukan Saluran Kedua


(Syarat umum)

a. Lulus SPM/setaraf dengan kepujian Bahasa


Melayu/Malaysia peringkat SPM/setaraf atau
kertas Julai; dan
b. Pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima (5)
tahun dalam bidang-bidang berkaitan; dan
c. Lulus ujian kelayakan atau ujian-ujian lain yang
ditetapkan oleh Universiti; dan
d. MUET sekurang-kurangnya Band 1 (FUU band 4/3 +
B1 SPM, Fper band 3, F GG band 3, TESL band 4/3
+ B1 SPM, Farmasi band 3)

Ijazah Sarjanamuda dgn PNGK yang baik dari UKM


atau mana-mana IPT yang diiktiraf Senat; atau
b.
Ijazah Doktor Perubatan atau Doktor Pergigian dari
UKM atau mana-mana IPT atau ijazah yang setaraf
dengannya dari institusi yang diiktiraf Senat; atau
c.
Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengan ijazah
Sarjanamuda dan mempunyai kelayakan lain atau
pengalaman yang diiktiraf oleh Senat. dan
d.
skor minimum TOEFL (550) atau IELTS band 5 bagi
pelajar luar negara
yang akan(Siswazah)
menulis tesis dalam
PENGAMBILAN
PELAJAR
bahasa Inggeris
a.

Syarat Masuk Sarjana:

Jenis pengajian Sarjana:


Kerja kursus sahaja; atau
Tesis sahaja; atau
Kerja kursus dan penyediaan disertasi; atau
Kerja kursus dan praktikum atau kerja klinikal serta

kajian kes dan/atau penyediaan disertasi

Syarat Masuk Program PhD

Ijazah Sarjana dari UKM @ IPT yg diiktiraf Senat; atau


Kelulusan lain yg setaraf dengan ijazah sarjana dan
kelayakan lain atau pengalaman diiktiraf Senat.
Sedang mengikuti program Sarjana secara sepenuh
masa di UKM 2 semester dan diperakukan oleh JK
Pengajian Siswazah Fakulti untuk tukar status kepada
Program PhD dengan kelulusan Senat.
Ijazah Sarjanamuda dengan PNGK sekurangkurangnya 3.67 dari UKM atau IPT yang diiktiraf Senat.
Calon yg diterima boleh disyaratkan mengikuti program
Sarjana Falsafah sebelum diterima mengikuti program
PhD tertakluk kepada kemajuan pengajian calon.

PENDAFTARAN KURSUS

2.

PENDAFTARAN KURSUS
Tempoh Pengajian (prasiswazah)

a. Program 3 tahun: min. 5 semester & max 10

semester
b. Program 4 tahun: min 7 semester & max 12
semester
c. Program 5 tahun (Perubatan dan Pergigian): min
5 sesi & max 7 sesi (5 7 tahun)

2.

PENDAFTARAN KURSUS
Tempoh Pengajian (Siswazah):

Sarjana
a. Prog. Kerja kursus / kerja kursus & disertasi:
2 - 4 semester (sepenuh masa), 4- 8 semester
(separuh masa)
b. Program Tesis: 2 - 6 semester (sepenuh masa), 3 - 10
semester (separuh masa)
c. Sarjana Klinikal: 2-6 sesi (sepenuh masa sahaja)
Doktor Falsafah:
a. 6-12 semester (sepenuh masa)
b. 8 14 semester (separuh masa)

2. Pendaftaran Kursus
Prasiswazah
Pelajar dikehendaki mendaftar kursus-kursus yang

diambil pada setiap semester 12 26 unit


PNGS>3.00 = 26 unit
PNGS 2.26- 2.99 = 20 unit
PNGS<2.25 = 16 unit
Jika < 12/ >26 unit perlu kebenaran Dekan

samb

2. Pendaftaran Kursus

Gugur/Tambah kursus: minggu 1 - 2


Gugur kursus sahaja: minggu 3 - 4
Tarik Diri kursus: minggu 5 8

2. Pendaftaran
Gantung Pendaftaran:
Pelajar boleh mohon sebelum minggu

ke-10 semester
Sakit - sijil sakit doktor Kerajaan
Peribadi- dibenarkan 4 semester tetapi
tidak boleh melebihi 2 semester
berturut-turut

2. Pendaftaran
Pengecualian Kredit:
a. Pelajar kemasukan lepasan diploma/

pertukaran fakulti/universiti boleh


memohon pengecualian kredit bagi
kursus setara
b. Mohon sebelum minggu ke-7 semester
c. pengecualian tidak lebih 30% daripada
unit pengijazahan
d. Direkod sebagai gred DK dalam
transkrip akademik

PEPERIKSAAN

3.

Pengurusan Peperiksaan Prasiswazah

Pendaftaran kursus pelajar


Pekeliling penyediaan soalan peperiksaan dikeluarkan kpd

Fakulti/Pusat
Penyediaan soalan oleh fakulti- soalan perlu ikut format dan ditaksir
oleh JK Penaksir Soalan Fakulti/Pusat
Fakulti serah (pegawai kategori A/B) soalan kpd BPA utk cetakan
Percetakan, pembungkusan & penyimpanan oleh BPA perlu
mematuhi peraturan/piawaian yg ditetapkan
Pengendalian peperiksaan pada minggu peperiksaan yg diluluskan
oleh Senat

Samb
Pengendalian peperiksaan perlu mematuhi jadual yg diedar

kpd pelajar
Pemeriksaan skrip jawapan & gred pelajar perlu dilakukan
oleh Fakulti/Pusat dlm tempoh ditetapkan
Mengadakan Mesyuarat JK Pemeriksa Fakulti yg
dipengerusikan oleh Dekan dan ahli2 yg ditetapkan utk
mengesahkan gred
Pengesahan keputusan peperiksaan oleh Senat
Mengedar keputusan peperiksaan kpd pelajar

3.

PEPERIKSAAN
Sistem Penilaian Gred:

a.Semua kursus prasiswazah dikira dalam

PNGS dan PNGK


b.Pelajar yang mendapat gred C-, D+ & D
boleh perbaiki gred (Kecuali kokorikulum/Kontrak pembelajaran)
c.Hanya gred terakhir akan diambil kira.
d.Kursus siswazah yg dikira dlm PNGK
hanyalah kursus yang wajib untuk
mendapat ijazah

3. PEPERIKSAAN
Syarat meneruskan pengajian
a. Lulus, Terus Pengajian - PNGK >2.00
b. Lulus Bersyarat- PNGK1.00 1.99
c. Gagal berhenti (PGB):-

- PNGK<1.00
- PNGK1.00 1.99 dua semester
berturut-turut
d. Siswazah- >PNGK3.00

3.

Peperiksaan
Rayuan PGB prasiswazah:

Pelajar Gagal Berhenti dibenar membuat rayuan:


a. Fakulti yang sama mesti atas alasan kesihatan yang
disahkan oleh Pakar Perubatan Kerajaan sahaja. (Senat
281)
b. Tukar fakulti/ tukar universiti (Senat 282):
* mesti > PNGK1.90
* peningkatan PNGS 2 semester terakhir
* memenuhi syarat masuk fakulti baru
* tertakluk kepada kekosongan
* pemindahan kredit tidak lebih 30%
* pertukaran hanya boleh sekali sahaja

sambungan
Senat ke 364 pada 24/5/11 menurunkan kuasa

kepada Fakulti untuk mengambil pelajar gagal dan


diberhentikan berpandukan syarat yang telah
ditetapkan senat (357, 342). Kemudian senarai
nama pelajar dimajukan kepada senat untuk
disahkan

3. Peperiksaan
Rayuan
semakan
Pelajar
boleh buat
semakangred:
gred jika tidak
berpuas hati dengan keputusan peperiksaan
Mohon kpd Timb. Pendaftar (Akademik)
Nyatakan kursus yang ingin disemak
Mohon dalam masa 4 minggu
Bayaran RM25.00

3.

Peperiksaan
Peperiksaan Ulangan Khas:

Pelajar perlu 1 kursus sahaja untuk tamat


Pernah daftar dan gagal kursus yang

diperlukan
Mohon kpd Timb. Pendaftar (Akademik)
Mohon dalam masa 4 minggu
Bayaran RM25.00

3. Peperiksaan
Peperiksaan Gantian:
Pelajar yang tidak dapat hadir kerana sakit
Mohon dalam masa 48 jam dari tarikh peperiksaan
Kemukakan sijil sakit doktor kerajaan
Gred TP (Tangguh Peperiksaan) akan diberi

sehingga gred sebenar diperoleh.

3. Jenis Peperiksaan Siswazah


Peperiksaan kerja kursus- peperiksaan akhir/

penilaian berterusan
Penilaian tesis/disertasi
Peperiksaan lisan/viva
Peperiksaan klinikal dan praktikum
Peperiksaan kelayakan

3. Peperiksaan
Peperiksaan lisan(viva) Siswazah:
1. Menerima notis penyerahan tesis/disertasi
2. Mencalonkan dan melantik pemeriksa dalam
3. Mencalonkan dan memperakukan pemeriksa luar

kepada JKAS/Senat seawal 6 bulan sebelum


4. Merekodkan penerimaan tesis/disertasi daripada
calon

sambungan
1. Menghantar tesis/disertasi kepada pemeriksa
2. Merekodkan laporan pemeriksaan tesis/disertasi
3. Mengadakan peperiksaan lisan
4. Keputusan lisan/viva>>>Senat

Peperiksaan: Tatatertib Pelajar


Tatatertib pelajar adalah tertakluk kepada:

3.

a. AUKU 1971 (pindaan dan tambahan 2010)


b. Kaedah-kaedah UKM (Tatatertib Pelajar-pelajar)

1999
c. Peraturan-peraturan Senat
d. Meniru/membawa telefon bimbit

Samb.

Pihak yang Boleh Hadir Perbicaraan


a. Pihak Berkuasa Tatatertib
b. Pelajar
c. Pekerja @ pelajar yang mewakili

tertuduh
d. Ibu bapa @ penjaga
e. Saksi
f. Orang lain yang dibenarkan hadir oleh
pihak berkuasa tatatertib

Samb

Hukuman Tatatertib
Seperti ditetapkan dlm Kaedah-kaedah UKM (Tatatertib Pelajarpelajar) 1999 dan Peraturan Senat 278

Amaran
Denda tidak lebih RM200
Dilarang drp berada di mana-mana bahagian

tertentu dalam UKM bagi tempoh yang ditetapkan


Digantung drp menjadi pelajar UKM bagi tempoh
tertentu
Dipecat dari universiti
Digagalkan kursus (Peraturan Senat)

Pengurniaan Ijazah Sarjanamuda:


3.67-4.00
4.a.PNGK
Pengijazahan
Ijazah Sarjanamuda Dengan Kepujian
(Cemerlang)
b.PNGK 2.00-3.66
Ijazah Sarjanamuda Dengan Kepujian

Pihak Berkuasa tertinggi dalam Hal-ehwal Akademik di


Universiti

Keahlian:
Naib Canselor
Pengerusi
Semua TNC
Semua Dekan/Pengarah Fakulti/Institut/Pusat (Akademik)
Tidak lebih 20 profesor (Pemilihan menerusi E Undi Senat)
Tidak lebih 5 ahli ko-opt
Ahli Ex -Oficio Pendaftar, Bendahari, Ketua Pustakawan
dan Penasihat Undang-undang

5. Senat

Setiausaha:
Pendaftar

5.

Senat
Jawatankuasa di bawah Senat:

a. JK Akademik Senat (JKAS)


b. JK Perancangan & Perkembangan Akademik
c.
d.
e.
f.
g.

(JPPA)/JK Pengajian Luar Kampus


JK Penyelidikan dan Inovasi
JK Hadiah & Pingat
JK Ijazah Kehormat
JK Pemilihan Gelaran Profesor Emeritus
JK Perpustakaan

Kuasa Senat(perkara 22) AUKU


1971 Tambahan 2010
Penubuhan Fakulti/Pusat/Institut/Pusat

bawah fak/Inst
Ijazah kehormat(dg izin LPU)
Dasar
pengajaran/peperiksaan/biasiswa/latihan
Standard pendidikan dan kursus pengajian
Kurikulum
Kelayakan masuk

sambungan
Mengawalselia penilaian dan

peperiksaan/keputusan peperiksaan/rayuan
Program pengajian
Dasar kebebasan akademik dan
kecemerlangan profesional

5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Senat
Penawaran Program Baru:
Bentuk JK Penubuhan Program di Fakulti/
Institut/Pusat
JK Berbincang dg PPA (KKM/MQF)
Bawa kertas cadangan ke Mesyuarat Fakulti/
Institut/Pusat
Semakan kertas cadangan oleh PJK
Bawa mesy JPPA (selepas disahkan oleh PJK)
Bawa Mesyuarat Senat
Bawa Mesyuarat LPU
Kemuka kepada JPT KPTM
Kemuka kepada JPA untuk pengiktirafan (prasiswazah
sahaja)

5.

Senat
Penubuhan Fakulti/Insitut/Pusat Baru:

a. Bentuk JK Penubuhan
b. Mesyuarat JPPA Fakulti
c. Mesyuarat Fakulti
d. Mesyuarat JPPA Universiti
e. Mesyuarat Senat

Mesyuarat LPU
g. Kemuka kepada Jabatan Pengajian Tinggi KPT
f.

Penubuhan Pusat Kecemerlangan


a. Bentuk JK Penubuhan
b. Mesyuarat JPPA Fakulti
c. Mesyuarat Fakulti
d. Mesyuarat JPPI (CRIM) Universiti
e. Mesyuarat Senat

Mesyuarat LPU
g. Kemuka kepada Jabatan Pengajian Tinggi KPT
Nota: rujuk keputusan senat ke 344 mengenai
kriteria penubuhan Pusat Kecemerlangan
f.

SEKIAN
TERIMA KASIH
zadd@medic.ukm.my
03-89215035

Kerja di Fakulti/PTJ

Kerja di Fakulti/PTJ
Stress ke?
Banyak kerja?
Melayan kerenah jurang pemisah kemanusiaan
Jenis kerja yang membosankan??
Pengalaman di fak penting sebelum ke tempat lain