You are on page 1of 38

VREAU SĂ ŞTIU

expoziție de enciclopedii pentru copii și tineret

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII PENTRU
COPII ŞI TINERET
• Începînd cu 1967, în fiecare an, pe 2 aprilie (data naşterii scriitorului
Hans Christian Andersen) în întreaga lume se sărbătoreşte ZIUA
INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII PENTRU COPII ŞI TINERET. Scopul
acestea este de a însufleţi dragostea de carte şi de a îndrepta atenţia
copiilor către cărţi.
• Iniţiatorul acestei sărbători a fost jurnalista şi scriitoarea germană Jella
Lepman, fondatorul organizaţiei Consiliul Internaţional al Cărţii pentru
Copii şi Tineret (The International Board on Books for Young People
sau IBBY).

PREMIUL HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Jella Lepman este şi fondatorul Premiului Hans Christian Andersen, căruia i s-a mai spus şi „Micul
Premiu, Nobel”, care constă în acordarea unei medalii de aur cu portretul povestitorului danez şi o
diplomă.
Instituit în 1956, se acordă autorilor celor mai bune cărţi pentru copii, iar din 1996 şi ilustratorilor cărţilor
pentru copii.
Medaliile şi diplomele se acordă la ceremoniile organizate o dată la doi ani în cadrul congreselor IBBY.
Scopul acordării Premiului Hans Christian Andersen rămîne stimularea scrierii şi ilustrării cărţilor pentru
copii, promovarea traducerii celor mai bune dintre acestea şi asigurarea circulaţiei lor în toată lumea.
În prezent laureaţi ai acestui premii sînt peste 40 de scriitori şi ilustratori din lume, printre care Astrid
Lindgren (1958), Gianni Rodari (1970), Tove Jansson (1966) şi James Krüss (1968).
Scriitorul moldovean Spiridon Vangheli a fost distins cu Premiul Internaţional Diploma de onoare
„Andersen” pentru cartea „Ministrul bunelului” în 1974 la Rio de Janero.

• În fiecare an, sărbătoarea este patronată de o țară membră
a International Board on Books for Young People.
• Aceasta ţara alege o temă și invită un autor pentru a scrie
un mesaj adresat copiilor din întreaga lume.
• Numește, de asemenea, un artist pentru a realiza un poster
care să transmită tema acestei zile.
• În anul 2016, evenimentul este patronat de Brazilia.
• Posterul a fost creat de scriitorul și ilustratorul Ziraldo
(1932).
• Tema aleasă pentru acest an „A fost odată ca niciodată...”.
• Mesajul a fost scris de către scriitoarea Luciana Sandroni
(1962), disponibil: http://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/Dili2016_final_folder_01.pdf
http://www.ibby.org/fileadmin/user_u
pload/Cartaz_DILI_final_print.pdf

ENCICLOPEDIILE PENTRU COPII ŞI TINERETÎn fiecare copil trăiește un explorator neobosit, capabil să se surprindă de diversitatea lumii şi tot ce
este nou.
De unde se iau norii? De ce luminează curcubeul? Din ce cauză ruginesc frunzele? De ce cad
stelele? De ce cîinele dă din coadă?
Răspunsurile la toate aceste „de ce”, copiii le vor găsi în enciclopediile pentru copii.
Ele îi vor ghida pe tinerii cititori în călătoria fascinantă prin lumea cunoştinţelor, îi vor ajuta să
asimileze cu uşurinţă cunoştinţe utile despre om, univers, civilizaţiile dispărute, fenomene naturale
neobişnuite, animale şi plante, etc.
Prezentarea modernă a conţinutului, prezenţa informaţiilor interesante, a textului laconic şi a
ilustrațiilor colorate – toate acestea disting enciclopediile pentru copii de alte cărţi.

Venind în întîmpinarea acestui eveniment, Oficiul
Referinţe bibliografice al Bibliotecii Ştiinţifice
USARB a pregătit pentru public o expoziţie de
enciclopedii destinate copiilor şi tineretului, în
care s-au expus cele mai excepţionale, mai
bogate în conţinut, mai ilustrate enciclopedii din
colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice.

Prima mea enciclopedie : Plantele / trad. din lb. franceză
S. Neagu. - Bucureşti : Encicl. RAO, 1999. - 121 p. : il. ISBN 973-98211-0-3
Total ex.: sl3-1.

Prima mea enciclopedie : Ştiinţa / trad. din lb.
franceză A. Voiceanov. - Bucureşti : Encicl.
RAO, 1999. - 121 p. : il. - ISBN 973-97763-4-5
Total ex.: sl3-1; rb-1

Prima mea enciclopedie. Vol. 4 : Animalele
/ M. Chinery ; Il. A. Male, D. Wright. Bucureşti : Ed. Encicl. RAO, 1997. - 120 p. :
il . ISBN 973-97763-8-8
Total ex. : sl3-1

Prima mea enciclopedie. Vol. 3 : Corpul omenesc /
F. şi H.-O. Wessels. - Bucureşti : Ed. Encicl. RAO,
1996. - 121 p. : il. – ISBN 973-97763-5-3
Total ex. : sl3-1.

Prima mea enciclopedia. Vol. 9: Marea / N.
Morgan ; I. S. Graphics, T. Tamblin. - Bucureşti :
Ed. Encicl. RAO, 1996. - 120 p. : il. - ISBN 97397763-2-9
Total ex. : sl3-1.

Prima mea enciclopedie : Popoarele / trad.
din lb. franceză S. Neagu. - Bucureşti :
Encicl. RAO, 2003. - 121 p. : il. - ISBN 9738175-83-6
Total ex. : sl3-1

Enciclopedie ştiinţifică ilustrată cu link-uri pe internet /
K. Rogers, L. Howell, A. Smith [et al.] ; conceput de R.
Russel [et al.] ; il. digitale de V. Bhachu ; imagini digitale
de J. Kirkby ; trad. din lb. engleză: G. Pop. - Oradea :
Aquila`93, 2005. - 448 p.
Total ex.: rb-1.

Vreau să ştiu mai mult : 1001 de întrebări şi
răspunsuri / trad.: A. Teodoru, C. Radulian, M.
Mănăstireanu ; il. : J. Baum [et al.]. – Bucureşti :
Teora, 2003. - 192 p. : il. - ISBN 973-20-0944-6
Total ex.: rb-1.

Marea enciclopedie pentru elevi / trad.
din lb. engleză: Cristian Buchiu, Anca
Greculescu, Teodor Julea [et al.]. - Ed. a
3-a -Bucureşti : Litera Intern., 2008. - 447
p. : il., fot. - ISBN 978-973-675-430-2
Total ex.: rb-1.

Большой энциклопедический словарь школьника /
сост. : А. П. Горкин. - М. : Науч. изд-во "Большая Рос.
энцикл." , 1999. - 984 p. : il. - ISBN 5-85270-260-9.
Total ex.: rb-1; d-1

8000 de lucruri pe care trebuie să le ştii / trad. din
lb. engleză: Adrian Ciubotaru ; red. : Elena
Ungureanu. - Ch. : ARC, 2013. - 511 p. : il. - ISBN
978-9975-61-740-6. ; Total ex.: rb-1.

Harris, Nicholas
Cartea celor mai uluitoare comparaţii :
Cei mai mari, cei mai lungi, cei mai înalţi,
cei mai rapizi din lume / N. Harris ; red. E.
Ciobanu ; trad.: Z. Plămădeală ; il. : Ray
Grinaway. - Ch. : ARC, 2008. - 118 p. : il. ISBN 978-9975-61-446-7
Total ex.: sl3-1; rb-1.

Ştiinţă şi istorie / trad. şi adapt. din lb. engleză: Graal Soft
Co. ; red.: Mariana Bădescu [et al]. – Bucureşti : Litera Int.,
2008. - 640 p. : fot., il. - ISBN 978-973-675-503-3
Total ex.: rb-1.

Galperştein, Leonid I.
Prima mea enciclopedie / L. I. Galperştein ;
trad. din lb. rusă I. Digodi. - Ch. : Litera, 2004. 256 p. : il. - ISBN 9975-74-846-5
Total ex. : rb-1.

Arborele lumii : revistă enciclopedică de cultură
generală pentru întreaga familie / ed. Marshall
Cavendish România. - Bucureşti, 2002-2005. – ISSN
454-9344. - Săptămânal
Localizare : sl3.

Marea enciclopedie a cunoaşterii : în 6 vol. /
C. Baum, A. Bremer, A. Brug, ... ; il. : Johann
Brandstetter, ... ; trad. din lb. engleză: Graal-Soft
Co. ; red.: T. Fişer, A. Grumeza. - Bucureşti :
Litera Intern., 2009. - Vol. 1-6. - ISBN 978-973675-567-5
Vol. 1 : Universul şi Pămîntul, 2009. - 91 p.
Vol. 2 : Ştiinţă şi Progres, 2009. - 111 p.
Vol. 3 : Societate şi Economie, 2009. - 88 p.
Vol. 4 : Religie şi Filosofie, 2009. - 80 p.
Vol. 5 : Artă şi Literatură, 2009. - 80 p.
Vol. 6 : Lumea astăzi, 2009. - 79 p.
Total ex. : rb-1; sl3-1.

Детская энциклопедия : В 10 т. : для сред. и ст. возраста /Акад.
пед. наук РСФСР ; гл. ред. Д. Д. Благой [и др.]. - М. : [S. n.] - Т. 110.
T. 1 : Земля / науч. ред. Б.П.Орлов, А.И.Соловьев, 1958. - 588 p.
T. 2 : Земная кора и недра земли. Мир небесных тел / науч. ред.
В. А. Варсанофьева, 1959. - 544 p.
T. 4 : Растения и животные / науч. ред. В. Ф. Натали, 1960. – 592
p.
T. 5 : Техника / науч. ред. Т. С. Хачатуров, 1960. – 600 p.
T. 6 : Человек / науч. ред. А. Н. Леонтьев, 1960. – 623 p.
T. 7 : Из истории человеческого общества / науч. ред. С. Д.
Сказкин, 1961. – 680 p.
T. 8 : Наша Советская Родина, 1962. - 624 p.
T. 9 : Зарубежные страны, 1962. - 558 p.
T. 10 : Литература и искусство / науч. ред. Д. Д. Благой, 1961. 712 p.
Total ex.: sl3-1; d-5

Я познаю мир : Дет. энцикл. : Амфибии / Б. Ф .Сергеев ; худож.: А.
В. Куташов, Л. Л. Сильянова ; под. общ. ред. Е. М .Ивановой. - М.,
1998. - 478 p.
Я познаю мир : Дет. энцикл. : География / авт.-сост. В. А. Маркин ;
под общ. ред. О. Г. Хинн ; худож. А. В. Кардашук [и др.]. - М. : Изд-во
АСТ , 1999.- 558 p.
Я познаю мир : Дет. энцикл. : Животные / авт.-сост. П.Р.Ляхов ; под
общ. ред. О. Г. Хинн ; худож. А. В. Кардашук [и др.]. - М. : Изд-во
АСТ, 1999. - 543 p.
Я познаю мир : Дет. энцикл. : История / сост. Н. В. Чудакова ; под
общ. ред. О. Г. Хинн ; худож. А. В. Кардашук [и др.]. - М. : АСТ, 1998.507 p.
Я познаю мир : Дет. энцикл. : Космос / авт.-сост. Т. И. Гонтарук ; под
общ. ред. О .Г. Хинн ; худож. А. В. Кардашук [и др.]. - М. : Изд-во АСТ
, 1999. - 446 p.
Я познаю мир : Дет. энцикл. : Культура / авт.-сост. Н. В. Чудакова ;
худож. А. В. Кардашук, Е. В. Дедова ; под. общ. ред. О. Г. Хинн. - М. :
Изд-во АСТ, 1998. - 478 p.
Total ex.: sl3-1

Все обо всем : Попул. энцикл. для детей. - М. : Ключ-С: Филол. о-во
«Слово» : АСТ. – Т. 1-10
Т. 1 / А. Ликум; Науч. ред. В. В. Славкин, 1997. - 512 p.
Т. 2 / А. Ликум ; пер. с англ. В. Е. Винокурцева [и др.], 1997. - 511 p.
Т. 3 / А. Ликум ; науч. ред. Б. М. Дроняев, 1997. - 544 p.
Т. 4 / А. Ликум ; пер. с англ. В. А. Винокурцева [и др.], 1997. - 479 p.
Т. 5 / А. Ликум ; пер. с англ. О. А. Бочурина [и др.], 1997. - 447 p.
Т. 6 / сост. Г. П. Шалаева [и др.] ; науч. ред. В. В. Славкин, 1997. - 480 p.
Т. 7 / сост. Г. П. Шалаева, Л. Кашинская ; науч. ред. В. В. Славкин, 1997. 448 p.
Т. 8 / сост. Г. П. Шалаева ; науч. ред. В. Славкин, 1997. - 511 p.
Т. 9 / сост. Г. П. Шалаева ; науч. ред. В. Славкин, 1997. - 446 p.
Т.10 / сост. Г. П. Шалаева ; науч. ред. В. Славкин, 1997. - 448 p.
Total ex.: sl3-1

Marea carte despre invenţii utile de viitor indispensabile
revoluţionare / texte: A. Pomilio ; il.: D. Bonadonna [et al.] ;
coord. ed.: S. Sibella ; trad. din lb. italiană: I. Constantin. Ed. a 2-a. - Bucureşti : Litera Intern., 2008. - 240 p. : il. ISBN 978-973-675-349-7
Total ex.: rb-1.

Mari invenţii /consultant şt.: R. Wood; text: J.
Simpson ; il.: P. Bachem onadonna [et al.]. Bucureşti : Litera Intern., 2008. - 56 p. : il. - ISBN
978-973-675-480-7
Total ex.: rb-1.

Marea carte despre experimente: peste
200 de experienţe care ne ajută să
învăţăm amuzându-ne / ed.: C. Drago ;
trad. din lb. italiană: T. Julea. - Bucureşti :
Litera Intern., 2006. - 259 p. - ISBN 973675-314-X
Total ex.: rb-1.

Mitologia : În 3 vol. / text: M Bullen, B.
Collins, N. Doyle [et al.] ; trad. din lb.
engleză: C. Simion ; ed.: Vidraşcu şi fiii ;
design: B. Fillery. - Bucureşti : Litera, 2010.
- Vol. 1-3. - (Raftul de Cultură generală; 46). - ISBN 978-973-675-757-0
Vol. 1 : Orientul apropiat, Egiptul,
Grecia, 2010. - 179 p. : il.
Vol. 2 : Roma, Scandinavii, Celţii,
Americile, 2010. - P. 184-323. : il., fot.
Vol. 3 : India, China, Japonia, Africa,
Australia şi Oceania, 2010. - P. 328-465. :
il., fot.
Total ex.: rb-1.

Langley, Myrtle
Religii / M. Langley ; trad. din lb. engleză: A. Novaru. –
Bucureşti : Litera Intern., 2004. - 63 p. : il. - ISBN 973-675-252-6
Total ex. : rb-1; sl1-1.

Энциклопедия для детей / гл. ред. М. Аксенова ; худож. Е. Дукельская. М. : Аванта+
Т. 6. Ч. 1: Религии мира. - 3-е изд., перераб. и доп., 1999. - 704 p. : il. ISBN 5-89501-010-5
Т. 6. Ч. 2 : Религии мира. - 4-е изд., доп., 1998. - 672 p. : il. - ISBN 589501-020-2
Total ex.: rb-1.

Winston, Robert
Misterele chimiei / R. Winston ; trad. din lb. engleză:
S. Marinescu. - Bucureşti : Litera Intern., 2007. - 96 p.
: il. - ISBN 978-973-675-376-3
Total ex.: rb-1.

Ball, Johnny
Misterele matematicii / J. Ball ; red.: Ben
Morgan ; trad.: T. Julea. - Bucureşti : Litera
Intern., 2008. - 96 p. : il. - ISBN 978-973-675327-5
Total ex.: rb-1; sl3-1.

Hammond, Richard
Misterele fizicii / R. Hammond ; trad. din
lb. engleză: T. Julea. - Bucureşti : Litera
Intern., 2008. - 96 p. : il. - ISBN 978-973675-375-6
Total ex.: rb-1.

Mitton, Jacqueline
Vreau să ştiu astronomie / J. Mitton, S. Mitton ;
trad. de Alina Teodoru. - Bucureşti : Teora, 2008. 80 p. : il., fot., tab. - ISBN 978-1-59496-679-8
Total ex.: rb-1.

Universul : Encicl. pentru adolescenţi / Ion
Holban ; il.: Vitalie Roşca. - Ch. : ARC, 1997. 48 p. : il., fot. – ISBN 9975-61-066-8
Total ex.: sl3-2; rb-1.

Fizica modernă / ed. Erich
Ubelacker ; il. de A. Kolb ; trad. Din
lb. germană de M. Moroiu. - Bucureşti
: Encicl. RAO, 2001. - 48 p. : il. ISBN 973-8175-39-9
Total ex.: sl3-1; rb-1.

Универсальная энциклопедия для юношества :
Земля / сост. А. М. Берлянт ; науч. ред. С. А.
Буланов. - М. : Педагогика-Пресс ; Современная
педагогика, 2001. - 672 p. : il. - ISBN 5-940540-04-X
Total ex.: rb-1.

Enciclopedia elevului : Pământul / text de Matt Turner ;
trad. din lb. engleză: Angela Drăghici. - Bucureşti : Litera
Intern., 2008. - 96 p. : il., fot. - ISBN 978-973-675-520-0
Total ex.: rb-1; sl3-1.

Природа : энциклопедия / Д. Берни, Д.
Элфик, Т. Гринуэй [и др.] ; пер. с англ. В.
Свечникова, Е. Поспеловой ; ред. Е. Мирская [и
др.]. - Лондон : Изд-во Дорлинг Киндерсли ; М. :
Слово/Slovo, 2001. - 304 p. : il. – ISBN 0-75138724-X; ISBN 5-85050-531-8
Total ex.: rb-1.

Burnie, David
Marile minuni ale naturii / David Burnie ; trad. din
lb. engleză: A. Diaconu. - Bucureşti : Litera Intern.,
2008. - 64 p. : il. - ISBN 978-973-675-377-0
Total ex. : rb-1; sl3-1

Elsom, Derek
Vremea : Un ghid accesibil care
explică cu adevărat fenomenele / D.
Elsom ; trad.: L. Csikalo. - Oradea :
Ed. Aquila 93 , 2000. - 69 p. : il. ISBN 973-9494-16-1
Total ex. : rb-1.

Prati, Elisa
Cartea despre animale / Elisa Prati ; trad. din lb.
italiană: Gabriela Dima. - Ch. : ARC, 2008. - 62 p. : il. ISBN 978-9975-61-491-7
Total ex.: sl3-1; rb-1

Wetter, Bernard de
Regnul animal / B. de Wetter ; red.: A. Hristov. - Ch.
: ARC ; Braşov : Casteea, 2008. - 301 p. : il. - ISBN
978-973-88647-5-7.
Total ex.: sl3-1; rb-1.

Школьник, Ю. К.
Животные : Полная энцикл. / Ю. К.
Школьник ; под ред. Т. С. Зацепина,
В. А. Мешик ; худож. : А. Воробьев [и
др.]. - М. : Эксмо, 2010. - 256 p. : il. ISBN 978-5-699-33479-7
Total ex.: rb-1

Denne, Ben
Prima enciclopedie a mărilor şi oceanilor / Ben Denne ;
design de N. Hussain, H. Wood ; il. de D. Hancock. Oradea : Aquila`93, 2005. - 64 p. : il. - ISBN 973-714-042-7
Total ex.: rb-1; sl3-1.

Becker, Genevieve de
Recordurile animalelor / G. de Becker ; il. : G.
Antonini. - Ch. : ARC, 2009. - 44 p. : il. - ISBN
978-9975-61-499-3
Total ex.: sl3-1; rb-1.

Păsările lumii : Encicl. pentru copii / aut.alcăt.: A. Munteanu ; pictor.: M. Bacinschi,
L. Bacinschi ; red. V. Gherman, Gh.
Chiriţă. - Ch. : ARC, 2001. - 47 p. : il. ISBN 9975-61-074-9
Total ex.: sl3-1; rb-1.

Zborul / consultant şt.: Donald Lopez ; trad.: Graal
Soft Co. - Bucureşti : Litera Int., 2008. - 56 p. : fot., il.
- ISBN 978-973-675-479-1
Total ex.: rb-1

Secretele tehnicii / consultanţi şt.: A. Porter,
E. Davies ; text: I. Graham ; il.: C. Brown. Bucureşti : Litera Intern., 2008. - 56 p. : il., fot. ISBN 978-973-675-478-4
Total ex.: rb-1.

Incursiune în lumea artei / trad.: Emilia Groza ;
cons. şt.: Radu David. - Oradea : Aquila`93, 2002.
- 120 p. : il. - ISBN 973-8250-21-8
Total ex.: sl3-1; rb-1; fr-1.

Lumea artelor / trad. din lb. franceză de
Corina Stancu. – Bucureşti : Encicl. RAO,
1999. - 95 p. : il. – ISBN 973-98762-6-9.
Total ex.: sl3-2; d-1; sî1-1; rb-1

Энциклопедия для детей / гл. ред. Мария
Аксенова ; худож. Елена Дукельская. - М. :
Аванта+. Т. 7 : Искусство. Ч. 1 : Архитектура,
изобразительное и декоративноприкладное искусство с древнейших
времен до эпохи Возрождения / гл. ред.
Мария Аксенова ; отв. ред. Н. Майсурян, Д.
Володихин, 2005. - 685 p. : il. - ISBN 594623-001-8

Т. 7 : Искусство. Ч. 2 : Архитектура,
изобразительное и декоративноприкладное искусство XVII-XX веков / гл.
ред. Мария Аксенова ; отв. ред. Н.
Майсурян, 2005. - 654 p. : il. - ISBN 5-94623044-1
Т. 7 : Искусство. Ч. 3 : Музыка. Театр.
Кино / гл. ред. В. Володин, 2004. - 622 p. : il.
+ 1 CD. - ISBN 5-94623-120-0
Total ex.: rb-1.

Ермильченко, Наталия Валентиновна
Возрождение / Н. Ермильченко. - М. :
Слово/Slovo , 2001(Италия : ARC Group). - 48 p. :
il. - (Что есть что в искусстве). - ISBN 5-85050588-1
Total ex.: sl3-1; rb-1; d-1.

Cole, Alison
Renaşterea : O encicl. fascinantă despre arta
Renaşterii / A. Cole. - Bucureşti : Litera Int., 2005.
- 64 p. : il. - ISBN 973-675-282-8
Total ex.: rb-1.

Mason, Antony
Arta occidentală: din preistorie pănă în
secolul al XXI-lea / A. Mason, J. T. Spike ;
trad. de Lia Decei. - Bucureşti : Ed. Corint,
2010. - 128 p.: il. - ISBN 978-973-135-532-0
Total ex.: rb-1.

Популярная энциклопедия искусств : Музыка, танцы,
балет, кинематограф / авт.-сост. Н. Данисевич, П.
Каменец-Подольский, Д. Шевченко. - СПб. : Изд-во
ДИЛЯ, 2001. - 544 p. : il. - ISBN 5-8174-0207-6
Total ex. : sl3-1; srb-1; d-1.

Малая детская энциклопедия. Искусство / гл.
ред. и сост. К. Люцис ; отв. ред. И. АнтоноваОвсеенко ; худож. Д. Черногаев. - М. : Рус.
Энцикл. тов-во, 2001. - 479 p. : il. – ISBN 5-22402048-4
Total ex. : rb-1.

Cele şaptezeci de minuni ale Lumii Antice : Mari
monumente şi cum au fost ele construite / pref.: C.
Scarre ; trad. în lb. română: L. Şendrea. - Bucureşti
: Ed. M.A.S.T., 2001. - 304 p. : 333 il., 140 il. color.
- ISBN 973-8011-20-5
Total ex.: rb-1.

Bedurftig, Friedemann
1000 de minuni ale lumii. Comorile omenirii de pe
cinci continente / F. Bedurftig. - Oradea : Aquila Intern.,
[2012]. - 384 p. : fot. - ISBN 978-973-714-557-4
Total ex. : rb-1; sl3-1.

Construcţii monumentale / consultant
şt. Anne Lynch ; trad. din lb. engleză:
Graal Soft Co. - Bucureşti : Litera
Intern., 2008. - 56 p. : il. - ISBN 978973-675-481-4
Total ex. : rb-1

Vologdina, Elena
Atlasul marilor descoperiri geografice / E. V.
Vologdina, N. N. Malofeeva ; il. de A. V. Armatinskaya
[et al.]. - Bucureşti : Litera Intern., 2006. - 72 p. : il. ISBN 973-675-309-3; ISBN 978-973-675-309-1
Total ex.: srb-1.

Exploratori şi neguţători / consultant şt. :
Anne Millard. - Bucureşti : Litera Intern.,
2008. - 56 p. : il., fot. - ISBN 978-973-675487-6
Total ex.: srb-1.

Энциклопедия для детей / гл. ред. М.
Аксенова ; худож. Е. Дукельская. - М. :
Аванта+ . Т. 13 : Страны. Народы. Цивилизации / гл.
ред. М. Аксенова ; худож. Е. Дукельская,
2005. - 702 p. : il. - ISBN 5-94623-001-8
Total ex.: srb-1

100 de călătorii memorabile / ed. cons : Keith
Lye ; trad.: Ionuş Popa. - Bucureşti : Ed.
Niculescu, 2009. - 192 p. : il., fot., hărţi. - ISBN
978-973-748-422-2
Total ex.: srb-1

Călătorii în orice anotimp / red.: Dan
Dumitrescu [et al.]. - Bucureşti : Litera Intern.,
2008.- 336 p. : il., fot. - ISBN 978-973-675461-6
Total ex.: rb-1.

Vreau să ştiu mai multe despre
Europa : Atlas geografic / trad. de V.
Horga şi C. Radulian. - Bucureşti : Teora,
2002. - 139 p. : il., hărţi. - ISBN 1-59496514-5; ISBN 978-1-59496-514-2
Total ex. : rb-1.

Egiptul antic / consultant şt. G. Hart ; trad. şi
adapt. din engleză: Graal Soft Co. - Bucureşti
: Litera Intern., 2008. - 56 p. : il. - ISBN 978973-675-483-8
Total ex.: rb-1; sl1-1.

China antică / consultant şt. Carol Michaelson ;
trad. din engleză: Graal Soft Co. - Bucureşti : Litera
Intern., 2008. - 56 p. : il., fot. - ISBN 978-973-675484-5
Total ex. : rb-1; sl1-1.

Grecia antică / consultant şt. L. Schofield ; trad.
şi adapt. din engleză: Graal Soft Co. - Bucureşti
: Litera Intern., 2008. - 56 p. : il., fot. - ISBN 978973-675-485-2
Total ex. : rb-1; sl1-1.

Roma antică / consultant şt. Paul C. Roberts ;
trad. din engleză: Graal Soft Co. - Bucureşti : Litera
Int., 2008. - 56 p. : il. - ISBN 978-973-675-486-9
Total ex. : rb-1; sl1-1.

Berghorn, Detlef
Istoria : oameni, fapte, epoci /
Detlef Berghorn, Markus
Hattstein ; ed.: Vidraşcu şi fiii ;
red.: Daiana Nedelcu ; trad.:
Oana Cristescu. - Bucureşti :
Litera, 2010. - Vol. 1-3. – ISBN
978-973-675-818-8
Vol. 1 : Antichitatea şi evul
mediu, 2010. - 177 p. : il., fot. ISBN 978-973-675-808-9.
Vol. 2 : Perioada modernă,
2010. - P. 184-359 : il., fot. - ISBN
978-973-675-809-6

Vol. 3 : Lumea contemporană,
2010. - P. 364-537 : il., fot. - ISBN
978-973-675-810-2
Total ex.: srb-1.

1000 de evenimente care au modelat lumea / Nat.
Geogr. ; trad. din lb. engleză.: G. Tănase, E. Stan ; ed.:
Vidraşcu şi fiii ; red.: G. Harghel, Ilieş Câmpeanu. Bucureşti : Litera Intern., 2011. - 415 p. : il., fot., fig. ISBN 978-606-600-481-7
Total ex.: rb-1; sl1-1.

Epoca Imperiilor / ed.: R. Aldrich ; trad.: G. Tudor. Bucureşti : Ed. ALL , 2008. - 320 p. : il., fot. - ISBN
978-973-571-784-1
Total ex.: rb-1.

Istoria ilustrată a României / S. Andea,
I. Bolovan, I. Costea [et al.] ; coord.: I.-A.
Pop, I. Bolovan. - Bucureşti : Litera
Intern., 2009. - 607 p. : fot., il., hărţi. ISBN 973-9975-904-92-6
Total ex. : rb-1.

Realizat de Taisia ACULOVA,
bibliograf principal oficiul Referinţe Bibliografice

Bălţi, 2016