You are on page 1of 2

Yatrm 10'a Katland

Dr. Erkin lmez tarafndan Warren Buffett'n "deer yatrmcl" retisi


ile kurulan Deer Varlk Ynetim (Deger Wealth Management) adl zel fon
tsunami felaketi sonras 2012 ylnda dip yapan Japon Tokyo Electric Power
(TEPCO) irketinin hisselerini satn alarak iki senede yatrmn 10'a katlad.
Getiimiz haftalarda TEPCO, finansallarnn dzelmesini takiben, Japonya'nn
JPX-Nikkei 400 endeksine dahil edildi. Deer Varlk Ynetim'in felaketten beri
takip ettii elektrik irketi, kriz diplerindeki 2012 fiyatn yaklak 10 kat arttrd.

Contact details:
Dr. Erkin Olmez
http://www.degervarlikyonetim.com/en/
905323334777