You are on page 1of 1

NAZIV OPTINE U REPUBLICI SRPSKOJ

MILII
BANJA LUKA
BIJELJINA
BILEA
KOZARSKA DUBICA
GRADIKA
KRUPA NA UNI
BROD
NOVI GRAD
PETROVAC
AMAC
BRATUNAC
BRKO
AJNIE
ELINAC
DERVENTA
DOBOJ
FOA
GACKO
PELAGIEVO
NOVO GORADE
PETROVO
HAN PIJESAK
JEZERO
OSMACI
KALINOVIK
RIBNIK
KOTOR VARO
KUPRES
LAKTAI
LOPARE
LJUBINJE
MODRIA
VUKOSAVLJE
MRKONJI GRAD
NEVESINJE
DONJI ABAR
PRIJEDOR
PRNJAVOR
ROGATICA
RUDO
OTRA LUKA
ISTONA ILIDA
ISTONO NOVO SARAJEVO
PALE
ISTONI STARI GRAD
TRNOVO
KNEEVO
SOKOLAC
SRBAC
SREBRENICA
BERKOVII
EKOVII
IPOVO
TESLI
ISTONI DRVAR
TREBINJE
UGLJEVIK
VIEGRAD
VLASENICA
ZVORNIK
KOSTAJNICA
ISTONI MOSTAR

OZNAKA OPTINE
001
002
005
006
007
008
009
010
011
012
013
015
016
023
025
027
028
031
033
034
036
038
041
043
045
046
050
053
055
056
059
061
064
066
067
069
072
074
075
078
080
081
085
088
089
090
091
093
094
095
097
099
100
102
103
105
107
109
113
116
119
135
136

NAZIV KANTONA/OPTINE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


UNSKO-SANSKI KANTON
BIHA
BOSANSKA KRUPA
BOSANSKI PETROVAC
CAZIN
KLJU
SANSKI MOST
VELIKA KLADUA
BUIM
POSAVSKI KANTON
ORAJE
ODAK
DOMALJEVAC-AMAC
TUZLANSKI KANTON
BANOVII
GRAANICA
GRADAAC
KALESIJA
KLADANJ
ELI
LUKAVAC
SREBRENIK
TUZLA
IVINICE
DOBOJ-ISTOK
SAPNA
TEOAK
ZENIKO-DOBOJSKI KANTON
BREZA
KAKANJ
MAGLAJ
OLOVO
TEANJ
VARE
VISOKO
ZAVIDOVII
ZENICA
EPE
DOBOJ-JUG
USORA
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
GORADE
FOA
PALE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
BUGOJNO
BUSOVAA
DONJI VAKUF
DOBREZII
FOJNICA
GORNJI VAKUF
JAJCE
KISELJAK
KREEVO
NOVI TRAVNIK
TRAVNIK
VITEZ
HERCEGOVAKO-NERETVANSKI KANTON
APLJINA
ITLUK
GRAD MOSTAR
JABLANICA
KONJIC
NEUM
PROZOR-RAMA
RAVNO
STOLAC
ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON
IROKI BRIJEG
GRUDE
LJUBUKI
POSUJE
KANTON SARAJEVO
HADII
ILIJA
CENTAR
ILIDA
NOVO SARAJEVO
VOGOA
NOVI GRAD
STARI GRAD
TRNOVO
KANTON 10
LIVNO
TOMISLAVGRAD
KUPRES
GLAMO
BOSANSKO GRAHOVO
DRVAR

IFRA OPTINE
003
008
011
019
048
076
097
124
068
066
012
001
035
036
044
047
056
057
085
094
106
128
138
142
016
043
060
067
090
096
098
102
103
105
132
025
033
134
136
017
018
026
050
030
034
042
046
051
065
091
100
021
023
180
041
049
107
073
207
086
054
037
059
070
038
040
077
078
079
080
108
109
093
055
028
052
032
013
027