You are on page 1of 70

1

Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan


sepanjang hayat?
A Pendidikan yang diterima secara formal
B Satu usaha menimba ilmu pengetahuan,
kemahiran dan latihan secara berterusan tanpa
had umur
C Proses pembelajaran yang mempunyai sempadan
usia
D Pendidikan secara tidak formal
Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan pendidikan sepanjang hayat?
I Melahirkan masyarakat modal insan
II Membentuk masyarakat bersifat bestari
III Melahirkan masyarakat minda kelas ketiga
IV Menjana pembangunan diri dan negara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I,IIIdanIV
D II, III dan IV

Apakah kepentingan nilai-nilai perikemanusiaan?


A Memastikan manusia disamakan seperti
haiwan
B Mewujudkan persefahaman antara kaum
C Meningkatkan imej negara sahaja
D Meningkatkan maruah keluarga sahaja

Memelihara dan memberi perhatian terhadap


kehormatan dan harga diri
7

Pernyataan di atas berkaitan dengan sifat


kemanusiaan
A menghargai nyawa
B cinta akan keamanan
C bertanggungjawab
D bermaruah

Pendidikan sepanjang hayat berkait secara langsung


dengan pembangunan
A ekonomi negara
B dasar kerajaan
C sosial negara
D modal insan

Antara berikut, yang manakah tidak berkaitan


dengan isu kemanusiaan?
A Penderaan
B Pembuangan bayi
C Penyalahgunaan dadah
D Kenaikan harga minyak

Antara
berikut
merupakan
tokoh
yang
mengamalkan pendidikan sepanjang hayat, kecuali
A Allahyarhamah Mona Fendi
B Allahyarham Zainal Abidin Ahmad (Zaba)
C Mendiang Tun Tan Siew Sin
D Dato Dr. M. Thambirajah

Antara berikut, yang manakah tidak menunjukkan


cara-cara menghargai diri dan nyawa?
A Membantu mangsa bencana
B Menjaga pemakanan
C Menyokong peperangan
D Elakkan diri daripada pergaduhan

10

Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang


pembelajaran kendiri?
A Murid mempunyai akses kepada sumber
pembelajaraan
B Pendekatan pembelajaran yang berpusatkan
murid
C Pembelajaran berlaku atas daya usaha murid
sendiri
D Murid tidak bertanggungjawab terhadap
pemerolehan pengetahuan dan kemahiran
sendiri

Memperkasakan sekolah kebangsaan


Memartabatkan profesion perguruan

Maklumat di atas merujuk kepada teras strategik


A Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
B Rancangan Malaysia Kesembilan
C Falsafah Pendidikan Negara
D Wawasan 2020

Isikan petak kosong dengan sifat-sifat kemanusiaan berdasarkan maksud yang diberi.
Menjaga maruah

Empati

Menghargai nyawa

Sifat kemanusiaan

(a)

(b)

(c)

(d)

Cinta akan keamanan

Maksud

Menghormati,memuliakandanmengendahkannyawa

Perasaansayangakanketenangan,kesentosaandanketenteraman

Memeliharadanmemberiperhatianterhadapkehormatandanhargadiri

Dayamenyelamidanmemahamiperasaanatauemosioranglain

(8 markah)
2

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

Di sebuah pondok yang sunyi, Fuad termenung mengenangkan nasib diri dan keluarganya yang dibelenggu
kemiskinan. Setiap kali cuti persekolahan Fuad akan mengambil upah menjaga dusun buah-buahan milik Haji
Dollah. Upah yang diberikan oleh Haji Dollah bolehlah dia membeli keperluan sekolah untuk dirinya dan adikadik. Hal ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung oleh ibu bapanya.
Lamunan Fuad terhenti apabila dia terdengar bunyi dentuman yang kuat dari arah jalan raya. Tanpa berlengah
Fuad bergegas ke arah bunyi dentuman itu. Apabila menghampiri tempat kejadian, Fuad ternampak sebuah van
milik syarikat keselamatan terbalik dan kelihatan dua orang lelaki yang mengerang kesakitan. Dia juga melihat
seekor lembu mati di tengah-tengah jalan raya. Fuad yakin bahawa van yang dinaiki oleh dua orang lelaki itu
telah terlanggar lembu yang sedang melintas jalan.
Fuad menghampiri van tersebut kerana dia ingin memberikan bantuan. Apabila Fuad menghampiri mangsa
kemalangan, Fuad ternampak duit yang banyak bertaburan. Fuad termenung seketika. Apabila melihat mangsa
kemalangan dengan lebih dekat, Fuad ternampak salah seorang lelaki memegang senjata api dan cedera parah di
dada seperti terkena tembakan. Dengan perasaan perikemanusiaan Fuad sedaya upaya membantu mangsa yang
cedera.
Fuad juga membantu mengutip wang milik dua orang lelaki yang bertaburan itu. Semasa Fuad asyik mengutip
wang yang bertaburan, Fuad terdengar bunyi siren polis. Fuad melihat dua kereta peronda polis sedang menuju
ke arahnya.
Dengan tenang, Fuad memberitahu polis tentang kejadian kemalangan yang berlaku. Alangkah terkejutnya
Fuad apabila diberitahu oleh pihak polis bahawa mangsa kemalangan itu adalah perompak yang merompak bank
di bandar berhampiran. Pihak polis mengucapkan terima kasih kepada Fuad atas kerjasama yang diberikan.

(a)

Berdasarkan petikan di atas, adalah Fuad memiliki sifat-sifat kemanusiaan? Jelaskan.


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b)

Nyatakan tiga sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Fuad.


(i) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ii) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(iii) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(c)

Berikan dua kelebihan kepada negara jika setiap warganegaranya mengamalkan sikap empati dalam
kehidupan.
(i) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ii) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(12 markah)

(10 markah)
3

Kerajaan memberi penekanan terhadap konsep pendidikan sepanjang hayat kerana ia dapat meningkatkan
produktiviti dan peluang pekerjaan.
Nyatakan lima kepentingan pendidikan sepanjang hayat.
(a) _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(b) _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(c) _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(d) _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(e) _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(10 markah)
4

Tandakan () pada pernyataan yang BETUL dan tandakan () pada pernyataan yang SALAH.
(a) Pendidikan sepanjang hayat boleh diperoleh setelah seseorang individu itu menamatkan
pendidikan di sekolah rendah, menengah dan universiti.
(b) Pendidikan sepanjang hayat hanya berlaku secara formal.

(c) Pendidikan sepanjang hayat membolehkan seseorang memperlengkapkan diri dengan


pengetahuan ICT.
(d) Pendidikan sepanjang hayat bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mementingkan diri.

(e) Pendidikan yang diperoleh melalui bimbingan seorang guru al-Quran merupakan pendidikan
secara formal.
(f) Penguasaan teknologi maklumat menjadi aspek penting yang diterapkan kepada murid dalam
pembelajaran harian di sekolah.
(g) Rakyat merupakan aset kedua penting dalam pembangunan negara.

(h) Masyarakat yang melengkapkan diri dengan pendidikan dapat membantu dalam pembangunan
negara.
(i) Pembelajaran kendiri adalah satu daripada ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat.

(j) Pendidikan dapat menjamin kecemerlangan diri individu.


(10 markah)

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan
sahaja.

Antara berikut, yang manakah bukan contoh


pendidikan sepanjang hayat?
A Pembelajaran kendiri
B Pendidikan untuk kesamarataan
C Pendidikan untuk pertumbuhan sosial
D Pembelajaran terbatas sempadan masa dan
usia

D Menghargai nyawa
Syukri tidak gembira untuk hari raya tahun
ini kerana mengenangkan nasib mangsa
yang sedang menderita akibat banjir di
Kelantan

Apakah kelebihan orang yang tahu menguruskan


masa?
A Dapat melakukan banyak perkara daripada
orang lain
B Sentiasa memperoleh kejayaan dalam
hidupnya
C Dapat menjalankan aktiviti kehidupannya
dengan tenang dan terkawal
D Tidak memerlukan bantuan orang lain dalam
melakukan sesuatu perkara

Apakah perasaan yang dialami oleh Syukri?


A Empati
C Hampa
B Rindu
D Kasih sayang

Antara berikut, yang manakah bukan cara menghormati orang kurang upaya?
A Memahami perasaan mereka
B Mengasing tempat makan mereka
C Berkongsi minat dan bakat dengan mereka
D Cuba memenuhi keinginan mereka

Menyelam sambil minum air

Apakah kesan yang akan dialami sekiranya


rakyat Malaysia tidak mempunyai sifat
perikemanusiaan?
A Perpaduan antara kaum semakin erat
B Jenayah juvana dapat dikurangkan
C Kesejahteraan negara akan tergugat
D Keharmonian negara akan berkekalan

Apakah yang menjadi faktor penting dalam


menjaga maruah diri?
A Harta benda
B Kasih sayang
C Kekayaan
D Harga diri

10

Antara berikut, individu manakah yang tidak


mengamalkan hidup berperikemanusiaan?
A Kamal sentiasa mematuhi peraturan dan
undang-undang
B Sofia menghulurkan bantuan kepada mangsa
kemalangan
C Vincent melibatkan diri secara aktif dalam
bidang sukan
D Afidah prihatin dengan isu-isu kemanusiaan
yang berlaku di negara lain

Peribahasa di atas merujuk kepada


A kepentingan menggabungkan masa dalam
melakukan dua atau lebih perkara
B harus menggunakan kesempatan yang ada
dengan sebaik-baiknya apabila masa terhad
C pekerjaan harus dilakukan dengan teliti agar
tidak rugi
D masa amat bernilai dan tidak harus dibazirkan
Apakah faktor yang menjadi pendorong
seseorang individu itu meneruskan pembelajaran
semasa di alam pekerjaan?
A ingin kenaikan gaji
B ingin bersaing dengan rakan sekerja
C ingin kenaikan pangkat
D menyedari kepentingan ilmu untuk
memajukan diri
Antara berikut, sikap manakah tidak dimiliki
oleh individu yang berperikemanusiaan?
A Bermaruah
B Mendera
C Empati

Pembelajaran kendiri adalah satu daripada ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat.


Nyatakan ciri-ciri pembelajaran kendiri.
(a) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(d) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(e) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(10markah)

Jawab soalan-soalan di bawah ini berdasarkan petikan yang diberi.


Musim tengkujuh hampir tiba. Tengkujuh akan memberi kesan kepada penduduk di negeri-negeri pantai timur
terutamanya Kelantan. Setiap tahun negeri Kelantan tidak pernah terlepas daripada musibah banjir. Rakyat di
negeri Kelantan sudah biasa dengan musim tengkujuh yang mengakibatkan banjir.
Banjir akan menyebabkan kemusnahan harta benda seperti rumah, binatang peliharaan, dan hasil tanaman.
Ada juga nyawa yang menjadi korban kerana banjir. Namun, rakyat di Malaysia sangat prihatin dengan keadaan
mangsa banjir. Bantuan tidak pernah lewat diterima oleh mangsa banjir. Sikap bantu-membantu sentiasa tertanam
dalam diri rakyat Malaysia.

(a)

Berdasarkan petikan di atas, apakah kesan daripada musim tengkujuh?


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b)

Nyatakan dua sifat kemanusiaan yang perlu ada dalam diri kita apabila melihat orang lain ditimpa
musibah bencana alam seperti banjir.
(i) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ii) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(c)

Berikan dua kesan daripada banjir.


(i) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ii) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(10 markah)

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

ICT

kemahiran

memperbaiki

institusi

akademik

pengetahuan

kejayaan

idea

insan

Usia

(a) Pendidikan sepanjang hayat bertujuan untuk ______________ dan memajukan diri sendiri.
(b) Pendidikan sepanjang hayat boleh diperoleh secara formal melalui kursus atau program yang ditawarkan
oleh pelbagai _____________ dalam pelbagai bidang.
(c) Pendidikan sepanjang hayat tidak mementingkan pendidikan formal berbentuk ____________ sahaja sebagai
jaminan untuk berjaya dalam kehidupan.
(d) ________________ bukan faktor penghalang untuk meneruskan pendidikan sepanjang hayat.
(e) Pendidikan sepanjang hayat merupakan konsep tentang pemerolehan __________, kemahiran dan
kompetensi setelah seseorang menamatkan pendidikan formal.
(f) Perkembangan teknologi menyebabkan pendidikan sepanjang hayat boleh dilakukan dengan penggunaan
_____________.
(g) Setiap individu berpeluang meningkatkan ilmu pengetahuan dan _____________ melalui program
pendidikan sepanjang hayat.
(h) Pendidikan sepanjang hayat berkait secara langsung dengan pembangunan modal __________________.
(i) Masyarakat yang berilmu pengetahuan akan menyumbang pelbagai ______________ dan kemahiran untuk
memajukan negara.
(j) Seseorang yang bercita-cita tinggi akan berusaha memperbaiki kelemahan diri demi mencapai
____________ dalam kehidupan.

(10 markah)
4

Pendidikan sepanjang hayat dapat membentuk masyarakat yang maju seiring dengan pembangunan negara yang
pesat. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi memupuk amalan pendidikan sepanjang hayat.
(a) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(d) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(e) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(10 markah)

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan
sahaja.

Mengapakah restu ibu bapa penting kepada


pasangan yang akan melangsungkan
perkahwinan?
A Supaya hidup pasangan diberkati dan bahagia
B Supaya anak dan bakal menantu hidup dalam
keadaan porak-peranda
C Supaya tidak menghadapi masalah kewangan
D Ibu bapa tahu siapa yang harus dipersalahkan
jika berlaku perkara tidak diingini

Bakal pasangan suami isteri perlu mematuhi


peraturan perkahwinan mengikut undang-undang
kerana
A untuk mendapatkan kewarganegaran kepada
anak-anak
B bagi mendapatkan pengiktirafan daripada ibu
dan bapa
C untuk memastikan perkahwinan itu sah dan
diiktiraf oleh agama serta pentadbiran negeri
D untuk memudahkan Jabatan Pendaftaran
Negara mendapat statistik perkahwinan
mereka

Pemeriksaan kesihatan sebelum berkahwin harus


dilakukan untuk mengesan penyakit
A tibi
C jantung
B talasemia
D kencing manis

Antara berikut, agensi manakah tidak berkaitan


dengan pertubuhan kebajikan masyarakat
Malaysia?
A MAKNA Malaysia
B MERCY Malaysia
C Persatuan Puteri Islam
D Yayasan Salam Malaysia

Antara berikut, yang manakah merupakan contoh


aktiviti kemasyarakatan?
I Membersih dan mengecat dewan orang ramai
II Melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong
III Memberi bantuan ubat-ubatan kepada mangsa
bencana alam
IV Membantu adik menyiapkan tugasan sekolah
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
Terdapat limpahan air di jalan besar
disebabkan oleh paip air pecah

Apakah tindakan anda sekiranya perkara di


sebelah berlaku di depan mata?
A Membaiki kerosakan tersebut dengan rela hati
B Mengharapkan orang lain untuk membantu
selesaikan masalah
C Membiarkan kerosakan ini tanpa mengambil
apa-apa tindakan
D Memaklumkan kerosakan kepada pihak yang
berkuasa
Mengadakan rondaan secara berkumpulan
pada waktu malam untuk mengatasi
kegiatan jenayah di sekitar kawasan kejiranan

Maklumat di atas berkaitan dengan


A Persatuan Bulan Sabit Merah
B Yayasan Amal Malaysia
C Rukun Tetangga
D Rakan Cop

Antara berikut, yang manakah tidak benar


tentang PEMADAM?
A Membantu golongan yang bermasalah kesan
daripada penggunaan dadah
B Memberi bantuan menyelamat dan
kecemasan
C Mendidik masyarakat tentang bahaya penggunaan dadah
D Sebuah badan bukan kerajaan

10

Terletak di bawah Kementerian Dalam


Negeri
Menjalankan operasi menangkap pendatang
asing tanpa izin

Pernyataan di atas berkaitan dengan agensi


A Ikatan Relawan Malaysia (RELA)
B Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
(JPAM)
C Pertubuhan Rukun Tetangga
D Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
Antara berikut, agensi manakah yang
bertanggungjawab memelihara dan memulihara
alam sekitar?
I Jabatan Kerja Raya
III Indah Water
II Jabatan Alam Sekitar IV Alam Flora
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Individu, badan bukan kerajaan (NGO), dan agensi kerajaan terlibat dalam usaha memberi sumbangan terhadap
pembangunan masyarakat. Nyatakan peranan agensi kerajaan dan bukan kerajaan di bawah.

Agensi kerajaan/ Bukan kerajaan

Peranan

(a) JabatanPerlindunganHidupanLiar dan

Taman Negara
(b) YayasanPencegahanJenayahMalaysia

(c) PersatuanPencintaAlamMalaysia

(d) JabatanKebajikanMasyarakat

(e) PolisDirajaMalaysia

(10 markah)
2

Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan agensi yang terletak di bawah Kementerian Pembangunan Wanita,
Keluarga, dan Masyarakat. Nyatakan lima bentuk perkhidmatan yang ditawarkan oleh Jabatan Kebajikan
Masyarakat.
(a) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(e) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(10 markah)
3

Tanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar tidak boleh dipikul oleh satu pihak sahaja. Sebaliknya
semua rakyat harus bertanggungjawab untuk mewujudkan kehidupan yang selesa. Bagaimanakah cara terbaik
untuk memelihara dan memulihara alam sekitar?
(a) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(e) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(10 markah)

Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan petikan di bawah ini.


Ketika sedang minum petang, Burhan telah meminta pandangan daripada ibu dan bapanya mengenai calon isterinya
iaitu Suraya. Bapa Burhan tidak menghalang dan membantah tentang pilihan hati Burhan. Bapa Burhan mengatakan
bahawa Burhan berhak memilih calon isterinya sendiri kerana dia yang ingin berkahwin. Namun bapa Burhan
berpesan supaya memastikan calon isterinya itu mempunyai akhlak yang baik, taat suruhan agama, menghormati
orang tua, bersopan santun dan baik budi pekerti. Ibu Burhan bersetuju dengan pendapat suaminya. Burhan
menyatakan lagi bahawa Suraya tidak pandai memasak. Ibu Burhan menambah bahawa dia boleh mengajar Suraya
memasak asalkan Suraya ada keinginan untuk belajar. Burhan mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapanya
atas nasihat dan pandangan mereka.
(a) Berdasarkan petikan di atas, siapakah yang ingin mendirikan rumah tangga?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(2markah)
(b) Berikan tiga ciri calon isteri yang perlu dipastikan oleh Burhan menurut pandangan bapanya.
(i) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(ii) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(iii) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(6markah)
(c) Pada pandangan anda, mengapakah Burhan meminta pendapat ibu dan bapanya mengenai calon isterinya.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(2 markah)

1 Antara berikut, faktor manakah yang perlu


ditekankan dalam persediaan untuk membina
keluarga bahagia?
I Ilmu keibubapaan
II Pengurusan kewangan
III Restu daripada ibu bapa
IV Merancang bilangan anak
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
2

Faktor kesihatan fizikal dan mental perlu dalam


membina keluarga ke arah pembentukan
masyarakat mapan supaya
A bakal pasangan tidak berani untuk meluahkan
B pasangan boleh mengambil tindakan yang
tergesa-gesa apabila berlaku pertengkaran
C dapat mewujudkan suasana rumah tangga yang
sihat dan harmoni
D pasangan boleh meminta bantuan daripada ibu
bapa sekiranya ada masalah berlaku

Sebuah NGO yang bergerak aktif dalam


membantu masyarakat tempatan dan
antarabangsa yang mengalami bencana
dan malapetaka
6

NGO di atas merujuk kepada


A Aman Malaysia
B Yayasan Amal Malaysia
C Malaysian Medical Relief Society (MERCY)
D Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia
(PBSMM)

Antara berikut, manakah merupakan agensi


bukan kerajaan yang menyumbangkan khidmat
kepada masyarakat?
A Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
B Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM)
C Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA)
D Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia

Kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga


bergantung kepada ilmu yang dimiliki oleh
ibu bapa
3

Pernyataan di atas merujuk kepada


A rohani
C komunikasi
B ekonomi
D keibubapaan

Antara berikut merupakan langkah-langkah yang


perlu diamalkan oleh bakal suami dan isteri supaya
mereka dapat mengurus kewangan secara
berhemat,
kecuali
A melakukan perancangan perbelanjaan
B mengetahui sumber-sumber pinjaman
C membuat tinjauan, pilihan dan perbandingan
harga
D memastikan perbelanjaan tidak melebihi
pendapatan bulanan

Objektif utamanya adalah untuk memberi


lebih banyak peluang kepada masyarakat
bekerjasama dengan polis dan terlibat
secara langsung dalam pencegahan jenayah
8

Pernyataan di atas merujuk kepada


A Polis Diraja Malaysia
B Jabatan Pertahanan Awam
C Rakan Cop
D Rukun Tetangga

Apakah peranan Yayasan Amal Malaysia dalam


akitiviti kemasyarakatan?
A Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang
bahaya dadah
B Menganjurkan kumpulan rondaan pada waktu
malam
untuk
mengurangkan kegiatan jenayah
C Memberi perkhidmatan ambulans, program
pertolongan cemas dan
pendidikan kesihatan
D Memelihara keamanan di negara kita dengan
memberi
bantuan
berbentuk nasihat kepada
trauma dan lain-lain

Antara berikut merupakan aktiviti kemasyarakatan


yang harus disokong, kecuali
A membaiki pulih rumah penduduk kampung
yang rosak akibat banjir
B melepak dan mengusik anak gadis yang pulang
dari bekerja
C bergotong-royong membersihkan persekitaran
Kampung
D membantu ketika berlangsungnya kenduri di
rumah jiran

10

Antara berikut, yang manakah menunjukkan


contoh aktiviti kebajikan?
I Menderma pakaian kepada rumah anak-anak
yatim
II Memberi bantuan perubatan kepada kumpulan
pemberontak
III Membantu membersihkan rumah orang-orang
tua
IV Memberi bantuan kewangan kepada mangsa
bencana alam

A I, II dan III

I, III dan IV

B I, II dan IV

II, III dan IV

Sebagai ahli komuniti yang bertanggungjawab kita perlu melibatkan diri dalam semua aktiviti yang dijalankan oleh
sesebuah komuniti. Nyatakan lima kepentingan penglibatan aktif individu dalam aktiviti kemasyarakatan.
(a) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(e) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(10 markah)

Penglibatan aktif rakyat dalam aktiviti kemasyarakatan dapat memupuk semangat hidup bermasyarakat yang
positif. Namun di sebalik keharmonian hidup bermasyarakat terdapat masalah lain yang timbul. Berikan lima
masalah dalam masyarakat yang berlaku pada masa kini.
(a) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
3

(10 markah)
Setiap pasangan yang berkahwin akan mengidamkan rumah tangga yang bahagia dan ingin menjadi ibu bapa yang
cemerlang. Nyatakan ciri-ciri ibu bapa yang cemerlang dalam membentuk keluarga bahagia.
(a) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(e) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(10 markah)

Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan petikan di bawah ini.


Suatu petang Helmi telah terserempak dengan Bakri. Lalu Helmi bertanyakan tentang berita yang didengarnya bahawa Bakri akan berkahwin.
Saya dengar kamu akan berkahwin hujung bulan depan, betul ke? tanya Helmi.
Betul. Saya minta maaf kerana lambat memberikan kad jemputan kepada kamu jawab Bakri. Bakri
menyatakan sejak kebelakangan ini dia perlu membuat persediaan untuk majlis perkahwinannya. Bakri juga
memberitahu lagi, bahawa dia baru sahaja pulang dari kursus perkahwinan.
Helmi mengucapkan tahniah kepada Bakri. Helmi berharap kursus perkahwinan yang dihadiri oleh Bakri
akan memberi panduan untuk dia menjadi suami dan bapa yang bertanggungjawab. Helmi juga mengingatkan Bakri
supaya menjaga kesihatan supaya tidak menyusahkan sesiapa dalam menguruskan hal perkahwinannya.

(a)

Berdasarkan petikan di atas, apakah kursus yang dihadiri oleh Bakri?


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b)

Mengapakah kursus perkahwinan penting untuk pasangan yang beragama Islam yang ingin mendirikan
rumah tangga?
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(c)

Nyatakan dua perkara lain yang boleh dilakukan untuk persiapan membina keluarga bahagia selain kursus
perkahwinan.
(i) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ii) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(d)

Apakah kesan sekiranya pasangan yang hendak berkahwin tidak mempunyai persediaan mental?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(10 markah)

1 Konsep pendidikan sepanjang hayat boleh


ditakrifkan sebagai
A Pendidikan sekolah menengah
B Pendidikan di universiti
C Pendidikan jarak jauh
D Pendidikan secara berterusan
2

Mengapakah pendidikan sepanjang hayat boleh


membentuk individu yang cemerlang?
A Individu yang berusaha mencari ilmu dapat
melengkapkan diri dengan pengetahuan dan
kemahiran baru
B Pendidikan yang berterusan boleh membina
empayar kekayaan dan
menjadi individu yang
serba boleh
C Mendidik diri sepanjang masa untuk menjadi
individu yang berpengaruh serta dikenali dalam
masyarakat
D Memupuk kesejahteraan hidup dan
meningkatkan kuasa individu

Antara berikut merupakan cara untuk mendapatkan


pendidikan sepanjang hayat secara tidak formal,
kecuali
I kursus yang diikuti di universiti awam
II kursus yang diikuti di universiti swasta
III pembacaan buku, majalah dan melayari internet
IV bimbingan dan tunjuk ajar seseorang yang
mahir dalam sesuatu bidang
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

Antara berikut, individu manakah yang mengamalkan pendidikan sepanjang hayat?


A Encik Zamri bekerja dengan gigih untuk
meningkatkan prestasi kerjanya.
B Naufal telah melanjutkan pelajaran ke peringkat
ijazah kedoktoran di Universiti Kebangsaan
Malaysia.
C Diyana bercita-cita untuk menjadi seorang
jurutera terkenal.

D Puan Faridah melaporkan diri untuk mengajar


di Sekolah Menengah Kebangsaan Rompin.
5

Pilih pernyataan yang boleh mengancam nyawa


manusia.
A Pertambahan bilangan pelancong asing ke
dalam negara
B Keruntuhan akhlak remaja dan moral ahli
masyarakat
C Peningkatan kes penyakit kritikal seperti AIDS
D Kejatuhan ekonomi dan nilai mata wang dunia

Antara berikut, merupakan sifat yang wajar bagi


manusia yang mempunyai sikap perikemanusiaan,
kecuali
A baik hati
B bertimbang rasa
C berdendam sesama manusia
D berkasih sayang sesama manusia

Apakah ciri utama dalam pemilihan calon pasangan


yang baik?
A Mempunyai rupa, pendidikan dan kaya
B Pilihan ibu bapa dan berasal daripada keluarga
kaya
C Beragama, berpengetahuan dan mempunyai
kedudukan kewangan
yang stabil
D Mempunyai rupa, kurang didikan agama dan
tidak mempunyai
pekerjaan tetap

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri


ibu bapa yang cemerlang?
A Menunjukkan contoh yang baik dan boleh
memberi didikan kepada anak-anak sehingga
berjaya
B Sering memarahi anak-anak dan melarang
mereka bercampur
dengan masyarakat
C Memberi kebebasan sepenuhnya kepada anakanak untuk melakukan apa sahaja

D Menyediakan keperluan keluarga yang mewah


9

10

Apakah langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan kesihatan mental dan fizikal bagi seseorang
individu?
I Mengambil makanan yang berlemak setiap hari
II Mengamalkan gaya hidup yang sihat
III Melakukan senaman ringan setiap hari
IV Menjauhi perbuatan merokok
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
Antara berikut merupakan langkah yang boleh
dilakukan untuk mengelakkan berlakunya
perselisihan faham dalam keluarga, kecuali
A suami isteri boleh berbincang dan mencari
penyelesaian bersama
B selalu syak wasangka terhadap pasangan dan
ahli keluarga yang lain
C bersama-sama mengambil berat tentang perkara
yang berkaitan dengan anak-anak
D bertanggungjawab dan memainkan peranan
masing-masing

11 Apakah kesan sekiranya perbelanjaan melebihi


pendapatan dalam sesebuah keluarga?
I Tabungan berkurangan
II Beban hutang bertambah
III Keluarga porak peranda
IV Ekonomi negara bertambah maju
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
12

Antara berikut, yang manakah tidak berkaitan


dengan Rukun Tetangga?
A Pertubuhan yang saling bekerjasama dengan
pihak polis

Lengkapkan rajah di bawah berdasarkan sikap empati.

B Membuat rondaan dan mengawal keselamatan


di kawasan kampung
C Ahli Rukun Tetangga dibayar elaun bulanan
mengikut taraf pendidikan
D Dianggotai oleh sebahagian penduduk di
sesuatu kawasan
13

Menyedarkan masyarakat tentang bahaya dadah


Memberi pendidikan tentang bahaya dadah

14

Pernyataan di atas berkaitan dengan


A RELA
B PEMADAM
C MAKNA Malaysia
D MERCY Malaysia

15

Antara berikut, yang manakah tidak boleh


dikategorikan sebagai aktiviti kemasyarakatan?
A Bergotong-royong membersihkan surau
B Membantu mengecat balai raya
C Membantu anggota keluarga membersihkan
rumah
D Menjayakan suatu majlis atau kenduri-kendara

Situasi

(a) Mangsa kebakaran

Antara berikut, sikap manakah yang perlu ada


dalam diri seorang sukarelawan?
I Sanggup menolong bangsanya sahaja
II Melibatkan diri dalam menjayakan program
kemasyarakatan
III Sanggup berkorban masa untuk kebajikan
masyarakat
IV Memberikan pertolongan tanpa mengharapkan
balasan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Tindakan

(i)
(ii)

(i)

(b) Mangsa gempa bumi

(ii)
(i)

(c) Mangsa banjir

(ii)
(i)

(d) Golongan miskin

(ii)
(i)

(e) Golongan orang kurang upaya

(ii)
(10 markah)
2

Padankan agensi kerajaan atau badan bukan kerajaan yang bertanggungjawab menangani masalah dalam situasi
diberi.
Jabatan Kebajikan
Masyarakat

Polis Diraja
Malaysia
Persatuan Bulan
Sabit Merah

Situasi

(a) Rahim ingin bekerjasama dengan agensi bukan


kerajaan untuk mengumpulkan barangan kitar semula
di kawasan perumahannya

(b) Di kawasan tempat tinggal anda banyak berlaku


kejadian curi dan pecah rumah

(c) Kawasan tempat tinggal David telah mengadakan


program merentas desa untuk mengumpul dana
persatuan penduduk

Rukun Tetangga
Persatuan Pencinta

Kerajaan/ Badan

Alam Malaysia

(d) Dua orang adik-beradik yang kehilangan ibu dan


bapanya dalam suatu kemalangan jalan raya

(e) Rosli ternampak sebuah rumah kosong dijadikan


sarang berjudi dan penagih dadah

(15 markah)

Setiap warganegara Malaysia yang ingin berkahwin perlu melalui beberapa prosedur bagi mendapatkan sijil
perkahwinan yang sah daripada kerajaan.
(a)
Apakah kepentingan sijil nikah bagi pasangan yang sudah berkahwin?
(b) Mengapakah ilmu keibubapaan perlu dikuasai oleh setiap pasangan yang ingin berkahwin?
(10 markah)

Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan hidup bersatu padu dalam suasana aman dan harmoni.
Nyatakan langkah yang boleh diamalkan bagi mengukuhkan lagi hubungan antara kaum dan mengekalkan
perpaduan.
(10 markah)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri


penting dalam pemilihan pasangan hidup?
I Beragama
III Berakhlak mulia
II Jenis darah
IV Pandai bergaul
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Apakah ciri-ciri yang boleh membantu melahirkan


rumah tangga bahagia?
I Kurang mendalami ilmu pengetahuan seisi
keluarga
II Memastikan seisi keluarga dalam keadaan sihat
III Mengamalkan komunikasi yang berkesan
IV Penghayatan agama yang berterusan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang


maksud pendidikan sepanjang hayat?
A Kebolehan untuk meneruskan pengajian di
universiti selama-lamanya
B Berupaya menerima idea baru untuk pembelajaran tidak formal
C Kebolehan untuk mencari dan menguruskan
maklumat bagi menambahkan ilmu
D Kebolehan untuk meneruskan pembelajaran
secara kendiri bagi mencapai pengetahuan dan
kemahiran yang baru

Antara berikut, perkara manakah yang perlu ada


untuk melengkapkan diri dengan ilmu
pengetahuan?
I Sentiasa bertenang dan berdoa untuk berjaya
dalam hidup
II Mudah putus asa apabila tidak dapat melakukan
sesuatu
III Sabar dan tabah dalam menghadapi dugaan
IV Sentiasa berusaha untuk memajukan diri
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Mengapakah kerajaan menggalakkan pendidikan

sepanjang hayat dalam kalangan rakyatnya?


A Supaya perkembangan ilmu pengetahuan tidak
maju
B Dapat membantu meningkatkan produktiviti
negara
C Supaya rakyat gagal bersaing di peringkat
global
D Boleh membantu mengatasi peningkatan kadar
inflasi setiap kali musim tengkujuh negerinegeri di sebelah Pantai Timur terutamanya
Kelantan akan mengalami banjir
6

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah tindakan


anda sebagai individu yang berperikemanusiaan
dalam membantu mangsa banjir?
A Melihat dan mendiamkan diri sahaja
B Menyertai kanak-kanak bermain air
C Menyalurkan derma makanan dan pakaian
D Menghebohkan tempat banjir kepada orang
ramai

Bagaimanakah pelajar sekolah dapat mengamalkan


sikap menghargai nyawa?
A Menjadi ahli kumpulan samseng di sekolah
B Melibatkan diri dalam gejala buli di sekolah
C Melibatkan diri dalam persatuan mempertahankan diri
D Melibatkan diri dalam pergaduhan antara kaum
di sekolah

Antara berikut merupakan prosedur perkahwinan


mengikut undang-undang bagi pasangan Islam,
kecuali
A bakal pasangan perlu mendapatkan surat
sokongan daripada majikan
B bakal pasangan perlu menghadiri kursus
praperkahwinan
C calon pasangan adalah orang yang sah
dikahwini
D calon isteri perlu mendapatkan persetujuan wali

Apakah yang menjadi keperluan dalam hidup

10

berkeluarga?
I Menyambung zuriat
II Merupakan tuntutan agama
III Memenuhi impian ibu bapa
IV Penyediaan tenaga kerja
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

ngan berbentuk tenaga yang boleh diberikan oleh


individu dalam aktiviti kemasyarakatan?
A Mendermakan wang kepada golongan miskin
B Mendermakan pakaian kepada mangsa gempa
bumi
C Menyertai aktiviti gotong-royong
membersihkan balai raya di kampung

Apakah perlakuan yang menunjukkan sikap


seorang isteri yang boleh dicontohi?
A Keluar rumah tanpa kebenaran suami
B Mengamalkan cara berkomunikasi yang baik
dengan suami

D Memberi pendapat tentang cara mengatasi


masalah kecurian di kawasan perumahan
13

Apakah peranan Rakan Cop?


A Menangani masalah jenayah seksual
B Menganjurkan kumpulan meronda pada waktu
malam di kawasan perumahan
C Membantu membanteras jenayah di bandarbandar di negara kita
D Menjaga kebajikan, memberi perlindungan dan
menyediakan program pemulihan kepada
rakyat

14

Antara berikut, agensi manakah yang banyak


melibatkan pelajar sekolah dalam menjayakan
matlamatnya?
A PEMADAM
B Rakan Cop
C Aman Malaysia
D Persatuan Pencinta Alam Malaysia

15

Pilih pernyataan yang salah.


A Persatuan Pencinta Alam Malaysia merupakan
sebuah badan bukan kerajaan
B Persatuan Pencinta Alam Malaysia merupakan
sebuah badan kerajaan
C PEMADAM merupakan sebuah pertubuhan
bukan kerajaan
D Aman Malaysia merupakan sebuah badan
bukan kerajaan

C Boros semasa berbelanja terutama keperluan


tidak penting
D Tidak suka mendengar dan berbincang masalah
dengan suami
Encik Yusof sering pulang lewat kerana urusan
kerjanya. Apabila sampai di rumah isterinya
iaitu
Puan Halimah sering
berleter kepadanya.
Kebiasaannya Encik Yusof hanya berdiam
diri sahaja
11 Situasi di atas menunjukkan bahawa
A Puan Halimah seorang yang panas baran
B Encik Yusof tidak suka duduk di rumah
C Encik Yusof terlalu mementingkan rakanrakannya
D Puan Halimah hanya mementingkan diri
sendiri tanpa memahami komitmen suami
terhadap kerjanya
12

Antara berikut, yang manakah merupakan sumba-

Lengkapkan rajah di bawah, berdasarkan masalah penyalahgunaan dadah yang berlaku dalam masyarakat.
Peranan

Cara mengatasi

(i)

(a) Individu

(ii)

(b) Ibu bapa

(i)

(c) Pihak sekolah

(i)

(d) Pihak berkuasa

(i)

(10 markah)
2

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Menghargai nyawa

Empati

Bermaruah

Cinta akan
keamanan

Perkara

Sifat manusia

(a) Halimah akan bertukar-tukar juadah apabila tiba bulan


Ramadan dengan jiran-jirannya

(b) Hafiz telah membantu mangsa kemalangan ketika


pulang dari tempat kerja

(c) Balqis sentiasa bertutur dengan sopan apabila


bertanyakan soalan kepada gurunya
(d) Mona telah mendermakan pakaian yang tidak
digunakan lagi kepada mangsa kebakaran di
kampungnya
(e) Omar telah menyumbangkan sebahagian daripada
wang gajinya kepada rakan yang ditimpa musibah
banjir

(15 markah)

Pendidikan sepanjang hayat dapat membentuk masyarakat yang maju dan seiring dengan pembangunan negara yang
pesat di samping mempersiapkan bangsa Malaysia yang berdaya maju dan berdaya saing di peringkat
antarabangsa.
(a)
Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk memupuk amalan pembelajaran sepanjang hayat?
(b) Bagaimanakah program pembelajaran sepanjang hayat boleh dilaksanakan dengan lebih cepat?
(10 markah)

Rakyat Malaysia kaya dengan budi bahasa dan sifat tanggungjawab dalam hidup bermasyarakat. Terangkan
beberapa bentuk aktiviti kemasyarakatan yang boleh disumbangkan oleh individu.
(10 markah)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Antara berikut, yang manakah merupakan kebaikan


kepada negara jika rakyatnya berilmu pengetahuan
dan berkemahiran?
A Negara akan terus maju dan mampu berdaya
saing dengan negara-negara lain
B Negara tidak lagi mengeksport barangan ke
negara lain
C Negara akan mengimport lebih banyak
barangan dari negara lain
D Negara tidak perlu menjalinkan hubungan
diplomatik dengan negara lain
Setiap individu perlu memilih bidang yang sesuai
dan diminati sebagai bidang kerjaya supaya
A boleh mengasah bakat yang terpendam
B dapat mencapai kepuasan diri dalam
meningkatkan kerjaya
C orang lain tidak boleh bersaing dengan
kebolehan yang ada
D dapat memberi komitmen yang tinggi dan
sumbangan yang besar
untuk pembangunan
negara
Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri
individu yang bermaruah?
A Hisham suka membuli pelajar baru di
sekolahnya
B Roslan telah menderma sedikit wang kepada
rakannya yang menjadi mangsa banjir
C Rita dan rakan-rakannya sering menghisap
rokok di dalam tandas sekolah
D Burhan dan rakan-rakannya gemar menconteng
dinding balai raya untuk tujuan keselamatan
Madihah sentiasa menjaga tutur kata
apabila berbicara dengan orang lain

B menghargai nyawa
C bermaruah
D empati

Pendidikan sepanjang hayat penting kerana


A dapat meluaskan empayar perniagaan
B supaya seseorang itu menjadi lebih pandai
C meningkatkan tahap pemikiran demi mencapai
pengetahuan baru
D menjadikan seseorang lebih kaya dan disegani
oleh orang ramai

Sifat kemanusiaan yang berkaitan dengan


pernyataan di atas ialah
A cinta akan keamanan

Kemahiran berkomunikasi
Adab atau tatasusila
Kemahiran menyelesaikan masalah

Pernyataan di atas berkaitan dengan


A Ilmu agama
B Ilmu keibubapaan
C Kemahiran sosial
D Kemahiran ekonomi

Antara berikut merupakan ciri-ciri penting yang


perlu dipertimbangkan oleh lelaki atau perempuan
sebelum memilih calon isteri atau suami,
kecuali
A tidak mempunyai hubungan darah
B rupa paras yang jelita
C keturunan yang baik
D beragama
8

Antara berikut, yang manakah merupakan


kepentingan mendapat restu daripada ibu bapa bagi
pasangan yang akan berkahwin?
A Menjamin kebahagian hidup
B Mendapat harta kekayaan
C Mengurangkan kesengsaraan selepas berkahwin
D Meningkatkan imej keluarga di mata
masyarakat
Setiap individu perlu memiliki
sifat-sifat kemanusiaan yang jitu

Apakah kesan jika rakyat negara ini tidak


mempunyai sifat-sifat kemanusiaan?
A Masalah sosial akan berkurangan
B Negara bertambah aman dan makmur
C Negara sukar mencapai keharmonian
D Masyarakat hidup dalam keadaan aman dan
sentosa
Anda ternampak jiran anda memukul anaknya
sehingga berdarah ketika melawati rumahnya

10

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah tindakan


yang sepatutnya anda lakukan?
A Melihat sahaja perbuatan jiran anda
B Menghebohkan perbuatan jiran anda kepada
penduduk kampung
C Membantu jiran anda memukul anaknya
D Melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang
berkuasa

11 Apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh


individu dalam memelihara dan memulihara alam
sekitar?
I Menyertai kempen kitar semula
II Tidak melakukan pembakaran terbuka
III Membuang sampah ke dalam sungai
IV Bekerjasama dengan pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
12

Antara berikut merupakan aktiviti kemasyarakatan


yang boleh anda sertai, kecuali
A membantu membeli dadah untuk penagih dadah
di kampung anda
B mengikuti
aktiviti gotong-royong
yang
diadakan
di kampung anda
C membantu jiran anda yang mengadakan majlis
kenduri kendara
D menyertai rukun tetangga untuk mengatasi

13

masalah jenayah di kawasan tempat tinggal


Apakah peranan PEMADAM dalam menyumbang
kepada pembangunan masyarakat?
A Menangani masalah jenayah seksual
B Menganjurkan kumpulan meronda pada waktu
malam
C Memberikan pendidikan tentang bahaya dadah
D Menjaga kebajikan, memberi perlindungan dan
menyediakan program pemulihan kepada
rakyat
yang memerlukan

14

Apakah peranan Persatuan Bulan Sabit Merah?


A Menyedarkan masyarakat agar menjauhi dadah
B Memberi perkhidmatan kepada masyarakat
seperti dalam pertolongan cemas
C Membantu membanteras jenayah di ibu kota
dan bandar-bandar lain
D Menganjurkan kumpulan rondaan pada waktu
malam untuk menjaga keselamatan kawasan
kejiranan

15

Antara berikut, yang manakah bukan kebaikan


melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan?
I Dapat meringankan beban orang lain
II Mendapat anugerah daripada kerajaan
III Mendapat pujian daripada orang lain
IV Mengharapkan balasan daripada orang lain
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Lengkapkan rajah di bawah.


Ciri-ciri ibu bapa yang cemerlang

Ciri-ciri ibu bapa yang tidak cemerlang

(a) Memberi didikan agama yang sempurna kepada anakanak

(b) Bersikap pilih kasih dan tidak adil terhadap


anak-anak

(c) Sentiasa memberi perhatian terhadap anak-anak

(d) Mengenali dan memahami tingkah laku anak-anak

(e) Membiarkan anak-anak terdedah kepada


bahaya

(10 markah)

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

RELA

Rukun Tetangga
PEMADAM

Rakan Cop

Jabatan Kebajikan Masyarakat

Peranan

Agensi

(a) Menjaga kebajikan, memberi perlindungan dan


menyediakan program pemulihan kepada rakyat
Malaysia yang memerlukan

(b) Menjalankan operasi menangkap pendatang asing


tanpa izin

(c) Menyedarkan masyarakat tentang bahaya dadah

(d) Menganjurkan kumpulan meronda pada waktu malam


untuk mengurangkan kegiatan jenayah

(e) Membantu membanteras jenayah di bandar-bandar di


negara kita

(15 markah)

Setiap pasangan yang ingin berkahwin perlu mempunyai simpanan untuk jaminan masa depan yang bahagia.
(a)
Bagaimanakah cara untuk mengelak daripada berhutang bagi pasangan yang telah berkahwin?

(b)

Apakah tip yang boleh digunakan untuk berbelanja secara berhemah?


(10 markah)

Di Malaysia, setiap pasangan yang ingin berkahwin perlu melalui beberapa prosedur sebelum taraf perkahwinan
mereka dianggap sah di sisi undang-undang. Apakah kesan perkahwinan yang tidak mematuhi peraturan dan undangundang negara terutamanya terhadap pasangan yang beragama Islam?
(10 markah)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Apakah kepentingan pendidikan sepanjang hayat?


A Dapat mengurangkan waktu bekerja
B Dapat mengharumkan nama baik diri dan
keluarga
C Untuk memenuhkan kuota pelajar di universiti
D Menjadikan seseorang lebih berpengetahuan
dan berkemahiran untuk meningkatkan
produktiviti
Apakah kaitan antara pendidikan sepanjang hayat
dengan pendidikan negara?
A Rakyat yang mampu sahaja digalakkan
meneruskan pembelajaran untuk membantu
kemajuan negara
B Masyarakat yang berilmu pengetahuan akan
menyumbangkan pelbagai idea dan kemahiran
untuk memajukan negara
C Pembangunan negara akan berlaku hanya
apabila
rakyatnya meneruskan pembelajaran sepanjang
hayat
D Pembangunan sesebuah negara bergantung
kepada amalan pembelajaran sepanjang hayat
rakyatnya

A
B
C
D
5

Antara berikut, manakah merupakan ciri-ciri yang


harus dimiliki oleh seseorang yang bermaruah?
I Bersopan santun
II Bersikap rasional
III Memfitnah rakan sendiri
IV Mempunyai kekentalan fizikal
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Antara berikut merupakan ciri-ciri ibu bapa yang


cemerlang, kecuali
A Memahami kehendak anak-anak
B Memberi kasih sayang kepada anak-anak
C Mengasuh dan mendidik anak-anak dengan
sempurna
D Bekerja kuat tanpa mempedulikan keluarga

Apakah kepentingan belanjawan bagi sesebuah


keluarga?
I Membantu mengelakkan hutang
II Mendahulukan barangan yang lebih penting
III Membolehkan individu memohon pinjaman
melebihi pendapatan
IV Merancang perbelanjaan mengikut pendapatan
boleh guna
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Antara berikut, yang manakah tidak menunjukkan


perlakuan yang dilakukan atas dasar perasaan
empati?
A Menderma kepada anak-anak yatim
B Membantu orang buta membeli tiket kereta api
C Meniru jawapan peperiksaan rakan sekelas
D Memberikan tempat duduk dalam bas kepada
orang tua

Amin dan beberapa orang rakannya gemar


berlumba motosikal pada setiap malam minggu
di jalan raya

Encik Ramesh dan isterinya Puan Devi sering


bertikam lidah di hadapan anak-anaknya
8

Berdasarkan pernyataan di atas, aktiviti yang


dilakukan oleh Amin dan rakan-rakannya
menunjukkan mereka

Menjaga maruah diri


Tidak menyayangi nyawa
Melakukan kegiatan yang positif
Menunjukkan kecekapan memandu

Antara berikut merupakan kesan daripada tindakan


Encik Ramesh dan isterinya terhadap anak-anak,
kecuali
A anak-anak menjadi orang yang berani dan tabah

B anak-anak akan sentiasa tertekan dan bersedih


C anak-anak akan cenderung untuk memberontak
D anak-anak akan hilang rasa hormat kepada ibu
dan bapa
9

Apakah peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat


dalam menyumbang kepada pembangunan
masyarakat?
A Memberi pendidikan tentang bahaya dadah
B Menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan
sosioekonomi setempat
C Memupuk perpaduan masyarakat pelbagai
kaum melalui pelaksanaan aktiviti kejiranan
D Menjaga kebajikan, memberi perlindungan dan
menyediakan program pemulihan kepada rakyat
yang memerlukan

Memberi perkhidmatan kepada masyarakat dari


aspek pertolongan cemas, perkhidmatan ambulans
dan pendidikan kesihatan
10

13

Antara berikut, yang manakah tidak benar


mengenai khidmat bakti yang selalu dilakukan oleh
penduduk di sesuatu kawasan?
A Membantu pihak polis membanteras jenayah di
kawasan tersebut
B Bergotong-royong mengecat masjid
C Bergotong-royong membersihkan kawasan
kubur
D Memberi bantuan kepada golongan yang
berkemampuan

14

Apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh


individu dalam aktiviti kemasyarakatan?
I Kewangan
II Makanan
III Penyakit
IV Tenaga
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

15

Antara berikut merupakan kepentingan sikap


berjimat-cermat dalam sesebuah keluarga, kecuali
A sebagai lambang kekayaan untuk dikekalkan
B untuk tabungan hari tua
C supaya tidak terikat dengan beban hutang
D sebagai persediaan menghadapi perkara yang
tidak dijangka

Pernyataan di atas berkaitan dengan sumbangan


kemasyarakatan yang boleh dilakukan melalui
kegiatan dalam
A MERCY Malaysia
B Persatuan Bulan Sabit Merah
C Pertubuhan Pertolongan Wanita
D Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia

11 Antara berikut merupakan agensi yang terlibat


memberi bantuan rawatan dan ubat-ubatan, kecuali
A Malaysian Medical Relief Society (MERCY)
B Majlis Kanser Nasional (MAKNA)
C Yayasan Salam Malaysia
D Persatuan Bulan Sabit Merah
12

A aktiviti kitar semula dijadikan amalan


B membakar sampah sarap secara terbuka
C menggunakan minyak tanpa plumbum bagi
kenderaan bermotor
D menanam serpihan kaca dan tin-tin kosong yang
berkarat

Antara berikut merupakan amalan yang boleh


dipraktikkan untuk memelihara dan memulihara
alam sekitar, kecuali

Lengkapkan rajah di bawah.


Ciri-ciri pelajar yang mempunyai sifat
perikemanusiaan

Ciri-ciri pelajar yang tidak mempunyai sifat


perikemanusiaan

(a) Menumpukan perhatian terhadap pelajaran di


kelas

(b) Tidak suka membantu rakan-rakan yang lemah


dalam pelajaran

(c) Suka merosakkan kemudahan sekolah

(d) Menjaga kebersihan sekolah

(e) Tidak suka beratur ketika membeli makanan di


kantin

(10 markah)

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Tenaga

Kepakaran

Perkara

Material

Bentuk Sumbangan

(a) Mendermakan makanan dan pakaian kepada


mangsa banjir

(b) Mengadakan kelas belajar komputer bagi anakanak yatim

(c) Bergotong-royong membersihkan kawasan kubur

(d) Membantu jiran dalam majlis kenduri-kendara

(e) Menyumbangkan bantuan kewangan dan ubatubatan untuk mangsa kebakaran

(15 markah)

Kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia telah mewujudkan masyarakat yang hidup dalam suasana aman dan

harmoni.
(a)
Apakah kepentingan penglibatan aktif rakyat dalam aktiviti kemasyarakatan?
(b) Nyatakan faedah yang diperoleh oleh individu dan masyarakat daripada aktiviti gotong-royong.
(10 markah)
2

Keamanan dan keharmonian negara dapat dicapai dengan adanya masyarakat yang bersatu padu dan saling bantumembantu. Terangkan beberapa cara yang boleh diamalkan untuk memperkukuhkan lagi hubungan antara kaum
dan mengekalkan perpaduan.
(10 markah)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Antara berikut merupakan Warisan Kesenian


Budaya pelbagai kaum di Malaysia, kecuali
A seni bina
C kenderaan
B makanan
D muzik

Membentuk masyarakat Malaysia yang cinta


akan seni dan budaya dengan mempelbagaikan
aktiviti pada semua peringkat masyarakat dan
kawasan
Pernyataan di atas berkaitan dengan
A Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia
B Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
C Jabatan Muzium Negara
D Arkib Negara Malaysia
Agensi ini menjalankan aktiviti pemeliharaan,
pengekalan dan penyebaran pengetahuan
warisan sejarah
Antara berikut, agensi kerajaan manakah yang
menjalankan peranan seperti di atas?
A Jabatan Warisan Negara
B Arkib Negara Malaysia
C Jabatan Muzium Malaysia
D Majlis Warisan Kebangsaan
Individu yang dilantik khas untuk
mempromosikan warisan budaya di
dalam dan luar negara
Maklumat di atas adalah berkaitan dengan
A menteri
B pegawai kerajaan
C artis
D duta kecil
Rukun Negara telah diisytiharkan secara rasmi
pada
A 31 Ogos 1970
C 13 Mei 1965
B 13 Mei 1969
D 31 Ogos 1957

Rukun Negara digubal bertujuan untuk


A Menunjukkan
jurang
antara
golongan
pemerintah dengan rakyat
B Mewujudkan negara yang terdiri daripada
masyarakat yang bersatu padu dan progresif
C Memperlihat identiti dan kepentingan pelbagai
kaum di Malaysia
D Memastikan keistimewaan diberikan kepada
golongan bumiputera sahaja

Apakah yang menjadi pencetus penggubalan


Rukun Negara?
A Undang-undang Darurat
B Peristiwa 13 Mei 1969
C Majlis Gerakan Negara (MAGERAN)
D Penubuhan Majlis Perundingan Negara (MPN)

Apakah kepentingan jati diri dalam membentuk


generasi pewaris negara?
A Untuk membentuk individu yang aktif
B Untuk memupuk sikap yakin pada diri sendiri
C Untuk mewujudkan masyarakat yang keliru
dengan identiti sendiri
D Dapat membina kekuatan dalaman agar identiti
diri kekal terpelihara walaupun menerima
perubahan

Antara berikut merupakan kesan jika nilai-nilai


murni diamalkan oleh generasi pewaris negara,
kecuali
A melahirkan individu yang berilmu
B menghasilkan warganegara yang cemerlang
C melahirkan insan yang berketerampilan
D melahirkan generasi muda yang tidak bermoral

10

Antara berikut, perkara manakah tidak boleh


menggugat kestabilan ekonomi negara?
A kurangnya pengaliran wang keluar
B peningkatan kadar inflasi
C kejatuhan nilai mata wang
D kejadian rasuah yang berleluasa

Nyatakan sumbangan individu, agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam usaha pengekalan warisan budaya
Malaysia.
Individu, Agensi kerajaan dan Bukan kerajaan

Sumbangan

(a) Tan Sri P. Ramlee

(b) Hamzah Awang Amat

(c) Jabatan Muzium Negara

(d) Jabatan Warisan Negara

(e) Majlis Warisan Kebangsaan

(10 markah)
2

Seni budaya dan warisan yang wujud sejak generasi terdahulu harus dikekalkan bagi tatapan generasi akan datang.
Nyatakan lima cara untuk memperkenalkan warisan kesenian budaya Malaysia di dalam dan luar negara.
(a) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(e) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(10 markah)
3

Sejarah telah membuktikan bahawa Rukun Negara adalah ideologi kebangsaan yang dapat memupuk semangat
perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia.
Nyatakan lima objektif penggubalan Rukun Negara.
(a) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(e) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(10 markah)

Sebagai warganegara Malaysia yang digelar pewaris negara harus menghayati nilai-nilai murni dengan berperibadi
mulia. Berikan lima nilai-nilai murni yang harus dihayati oleh pewaris negara.
(a) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(e) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(10 markah)

Antara berikut merupakan faktor yang mendorong


ke arah kestabilan pentadbiran sesebuah negara,
kecuali
A peningkatan jumlah pelaburan asing di negara
B kepelbagaian budaya dan seni warisan
C pemerintahan yang mantap
D rakyat yang bersatu padu
Bagaimanakah cara untuk menangani cabaran
globalisasi?
I Pertambahan pelaburan asing
II Menyalahgunakan teknologi maklumat
III Pembentukan sahsiah generasi muda
IV Kesepakatan antara negara-negara kecil
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
Kedaulatan bagi sesebuah negara adalah penting
kerana
A kebebasan menjajah negara yang lemah dan
mundur
B boleh berkongsi sistem pentadbiran dengan
negara lain
C negara lain boleh menguasai ekonomi dan
campur tangan dalam urusan pentadbiran
negara
D boleh mengekalkan status kemerdekaan negara
daripada sebarang bentuk penjajahan

Malaysia merupakan negara yang mengamalkan


Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja
Berperlembagaan
5

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang


dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan?
A Pemerintahan yang berdasarkan peruntukan
Perlembagaan Malaysia
B Sistem pemerintahan yang dicorakkan sendiri
oleh raja yang memerintah
C Sistem pemerintahan yang diputuskan oleh
Majlis Raja-raja
D Sistem pemerintahan yang berdasarkan suara
rakyat

Antara berikut merupakan objektif penggubalan


Rukun Negara, kecuali
A mengekalkan cara hidup diskriminasi
B mencapai perpaduan yang lebih erat dalam
kalangan seluruh masyarakat
C membentuk masyarakat yang adil dengan
agihan kekayaan negara saksama
D membina masyarakat yang progresif melalui
sains dan teknologi

Warisan kesenian budaya di negara kita perlu


dikekalkan kerana
A negara akan dipandang mulia oleh negaranegara lain
B negara kita menjadi negara yang paling dikenali
oleh orang ramai
C warisan
kesenian
membentuk
sebuah
masyarakat yang kuat dan bersatu padu
D kesenian budaya membentuk satu identiti bagi
negara kita

Apakah sumbangan Allahyarhamah Khatijah Binti


Awang dalam kesenian?
A Menjadi pelopor teater moden di Malaysia
B Mengetengahkan kesenian makyung tanah air
C Merupakan pengarah filem yang terkenal di
Malaysia
D Memberi sumbangan dalam seni wayang kulit

Setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi


undang-undang
Tiada sesiapa boleh dikecualikan daripada
kuasa undang-undang

Maklumat di atas merujuk kepada prinsip Rukun


Negara yang
A kedua
C keempat
B ketiga
D kelima

10

Antara berikut, yang manakah bukan warisan


budaya ketara mengikut senarai 50 perkara sebagai
Warisan Kebangsaan?
A Istana Negara
B Tugu Negara
C Bunga Raya
D Carcosa Sri Negara
Antara berikut merupakan perkara yang boleh
dilakukan untuk mempromosikan warisan budaya

Malaysia, kecuali
A membina laman web mengenai warisan budaya
Malaysia
B mengadakan pameran kesenian untuk orang
ramai
C menganjurkan pertandingan bertemakan
kesenian budaya Malaysia
D memaksa rakan dari luar negara menonton
tarian kebudayaan Malaysia

Lengkapkan kepentingan setiap prinsip Rukun Negara di bawah.


Rukun Negara

Kepentingan

(a) KepercayaankepadaTuhan

(b) KesetiaankepadaRajadanNegara

(c) KeluhuranPerlembagaan

(d) KedaulatanUndangundang

(e) Kesopanandankesusilaan

(10 markah)
2

Jati diri dapat membentuk belia unggul sebagai pewaris negara. Warganegara yang bertanggungjawab mesti mempunyai jati diri rakyat Malaysia. Nyatakan lima jati diri pewaris negara Malaysia.
(a) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(10 markah)
3

Setiap warganegara yang bergelar rakyat Malaysia perlu menjadi modal insan kelas pertama yang bersifat proaktif
dalam menghadapi cabaran.
Apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha menjana pembangunan negara?
(a) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(e) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(10 markah)

Malaysia merupakan negara yang kaya dengan pelbagai warisan sama ada warisan semula jadi mahupun warisan
budaya. Senaraikan lima fungsi Jabatan Warisan Negara dalam usaha mengekalkan Kebudayaan Warisan
Malaysia.
(a) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(10 markah)

Antara berikut merupakan kepentingan pendidikan


sepanjang hayat untuk pembangunan diri,
masyarakat dan negara, kecuali
A melahirkan modal insan kelas pertama
B menimbulkan ketegangan dalam masyarakat
C membentuk masyarakat bersifat bestari
D menjana pembangunan diri dan negara

A I, II dan III
B I, II dan IV
6

Apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi ibu


bapa yang cemerlang?
I Memberi layanan yang adil kepada anak-anak
II Memahami tingkah laku anak-anak
III Melaksanakan kewajipan dan hak sebagai ibu
bapa
IV Kaya dan pandai mencari harta kekayaan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
Antara berikut merupakan cara untuk memelihara
dan mengekalkan warisan kesenian budaya,
kecuali
A melibatkan diri dalam aktiviti kesenian
B mendedahkan kepada kanak-kanak di peringkat
sekolah rendah
C menganjurkan pameran kesenian dan
kebudayaan
D memberi elaun yang tinggi kepada mereka yang
terlibat dalam aktiviti kesenian
Temple of Fine Art berfungsi sebagai
A tempat mempelajari tradisi Shaolin, tarian naga,
dan tarian singa
B tempat mempelajari seni wayang kulit
C tempat mempelajari kebudayaan, muzik dan
tarian klasik India
D tempat mempelajari tarian dan muzik moden
Antara berikut, yang manakah merupakan seni
persembahan muzik dan tarian tradisional Melayu?
I Caklempong
III Bharathanatyam
II Ghazal
IV Zapin

C I, III dan IV
D II, III dan IV

Pilih pernyataan yang tidak benar tentang usaha


pengekalan kedaulatan Malaysia.
A Memartabatkan bahasa Malaysia sebagai
bahasa kebangsaan
B Menjadikan Negaraku sebagai lagu
kebangsaan
C Memartabatkan maruah Malaysia
D Menjadikan Tugu Negara sebagai tempat
perjumpaan rakan-rakan lama

Kewarganegaraan merupakan taraf kerakyatan


bagi masyarakat yang lahir dan bermastautin di
Malaysia
7

Pernyataan di atas berkaitan dengan prinsip Rukun


Negara yang
A pertama
B kedua
C ketiga
D keempat

Pengetahuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan


dunia, akhirat, zahir dan batin
8

Pernyataan di atas adalah maksud bagi


A jati diri
B ilmu
C kemahiran
D kerohanian

Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang


mengamalkan unsur kerohanian, kecuali
A jiwa dan fikiran sentiasa tidak tenang
B tidak mengikut hawa nafsu
C mempunyai sahsiah yang sihat
D sentiasa mematuhi ajaran agama

IV Menggalakkan rakyat melibatkan diri dalam


bidang kerja sektor swasta sahaja
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Mewujudkan masyarakat yang maju dan mapan


dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi
10

Pernyataan di atas merupakan matlamat


A Dasar Ekonomi Baru
B Dasar Pembangunan Nasional
C Dasar Wawasan Negara
D Dasar Sosial Negara

11 Antara berikut merupakan kepentingan faktor


ekonomi bagi menjana pembangunan negara,
kecuali
A penglibatan dan pelaburan swasta dalam bidang
perindustrian
B mempromosi warisan budaya Malaysia ke luar
negara
C meningkatkan nilai tambah dalam sektor
pertanian
D menjana sumber kekayaan baru melalui
bioteknologi
12

Apakah strategi yang boleh dilakukan untuk


melahirkan modal insan kelas pertama?
I Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu
pengetahuan dan kemahiran
II Menunjukkan nilai etika dan moral yang tinggi
III Memperkukuhkan keupayaan dalam bidang
sains dan teknologi

13

Apakah kesan daripada kestabilan dalam


pentadbiran negara?
A Rakyat sentiasa melakukan rusuhan kaum
B Masalah sosial semakin meningkat
C Ekonomi menunjukkan pertumbuhan baik
D Negara memerlukan bantuan dari negara jiran

14

Antara berikut, perkara manakah yang tidak


berkaitan dengan cabaran globalisasi?
A Kesihatan
B Alam Sekitar
C Sosial
D Perpaduan

15

Antara berikut merupakan kepentingan hubungan


serantau dan dunia, kecuali
A memperkukuhkan pengaruh dengan negara lain
B kebebasan bergerak ke negara lain tanpa
dokumen perjalanan
C menggalakkan pembangunan dan kemajuan
ekonomi negara
D membantu melindungi kedaulatan negara

Di Malaysia terdapat Institusi Pengajian Tinggi Awam yang menawarkan program pendidikan sepanjang hayat
melalui pusat pengajian mereka. Lengkapkan rajah di bawah dengan nama universiti berdasarkan nama pusat
pengajian yang diberi.
Pusat Pengajian

Nama Universiti

(a) Pendidikan Jarak Jauh

(b) Institut Perkembangan Pendidikan

(c) Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan


Berterusan

(d) Pusat Pendidikan Luar

(e) Pusat Pendidikan Berterusan

(10 markah)
2

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Menghargai
nyawa

Bermaruah

Perkara

Empati

Cinta akan
negara

Sifat Kemanusiaan

(a) Sedih apabila orang lain ditimpa kesusahan

(b) Tidak melakukan sesuatu yang buruk terhadap


orang lain

(c) Tidak suka menyertai rusuhan kaum

(d) Sentiasa mematuhi nilai, budaya dan norma


masyarakat

(e) Sentiasa menjaga kehormatan diri

(15 markah)

Perkahwinan merupakan satu alam yang mempunyai pelbagai cabaran bagi pasangan yang baru mendirikan
rumahtangga.
(a)
Nyatakan ciri-ciri pasangan hidup yang baik.
(b) Apakah kepentingan pasangan pengantin yang sihat dari segi fizikal dan mental?
(10 markah)

Setiap rakyat Malaysia berpegang teguh kepada Rukun Negara yang digubal untuk memenuhi kehendak ideologi
kebangsaan Malaysia. Terangkan lima prinsip Rukun Negara yang perlu dihayati oleh rakyat Malaysia.
(10 markah)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Antara berikut, yang manakah merupakan bahan


media cetak?
I Televisyen
II Brosur
III Risalah
IV Radio
A IdanII
C IIIdanIV
B IIdanIII
D IdanIV
Antara berikut, yang manakah bukan manfaat
daripada promosi warisan budaya Malaysia di luar
negara?
A Menaikkan imej negara di mata dunia
B Memajukan sektor pelancongan negara
C Meningkatkan pendapatan negara
D Mengasimilasikan budaya Barat dan budaya
Timur
Antara berikut merupakan perkara yang boleh
dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk membantu
mengekalkan warisan budaya Malaysia, kecuali
A memperkenalkan warisan budaya Malaysia
kepada pelancong asing
B melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang
dianjurkan untuk mengekalkan warisan budaya
Malaysia
C mencampuradukkan budaya asing ke dalam
warisan budaya Malaysia untuk menampakkan
kelainan
D mempraktikkan aktiviti kesenian untuk tatapan
generasi akan datang
Aktif dalam pengembangan seni bangsawan,
boria dan ronggeng

B Datuk Ahmad Nawab


C Mohd Bahroodin Ahmad
D Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim

Dibina pada tahun 1926


Terletak di Jalan P. Ramlee, Pulau Pinang
Mengandungi ciri-ciri bersejarah yang
mencerminkan kehidupan beliau sebagai
penyanyi, pelakon, pencipta lagu dan pengarah
filem

Pernyataan di atas berkaitan dengan warisan


budaya Malaysia iaitu
A Bangunan Sultan Abdul Samad
B Rumah P. Ramlee
C Kota A Famosa
D Candi Lembah Bujang

Apakah kesan sekiranya perbalahan antara kaum


berlaku dalam negara?
I Keamanan negara tergugat
II Kehilangan nyawa
III Kerosakan harta benda
IV Keyakinan rakyat bertambah teguh
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Prinsip Rukun Negara perlu ditanam dalam diri


setiap rakyat Malaysia kerana
A dapat memperjuangkan hak antara kaum
B dapat mencapai perpaduan yang lebih erat
dalam kalangan masyarakat
C dapat membantu negara daripada krisis mata
wang
D dapat membina sebuah masyarakat yang sukar
menerima pembaharuan

Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada setiap


warganegara yang bertanggungjawab sebagai

Pernyataan di atas berkaitan dengan tokoh yang


telah banyak menyumbang terhadap pengekalan
warisan budaya negara, iaitu
A Profesor Madya Dr. A. Ghafar Ahmad

10

pewaris negara?
I Ilmu
II Jati diri

III Ketampanan
IV Kemahiran

A I, II dan III
B I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

Antara berikut, manakah dasar yang menjadi faktor


utama ke arah mencapai status negara maju pada
tahun 2020?
I Dasar Ekonomi Baru
II Dasar Pembangunan Nasional
III Dasar Robotik Negara
IV Dasar Wawasan Negara
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
Antara berikut merupakan cabaran globalisasi yang
paling ketara berlaku, kecuali
A penyalahgunaan ruang siber
B aktiviti jenayah merentas sempadan
C memudahkan pergerakan pekerja asing
D golongan remaja mengamalkan nilai-nilai murni

Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)


Pertubuhan Negara-Negara Komanwel
(KOMANWEL)

11 Apakah jenis hubungan bagi kedua-dua pertubuhan


di atas?
A Hubungan pelbagai hala

B Hubungan serantau
C Hubungan dua hala
D Hubungan satu hala
12

Antara berikut adalah pusat kecemerlangan dalam


bidang sains, kecuali
A Planetarium Negara
B Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT)
C Institut Jantung Negara (IJN)
D Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia
(MIMOS)

13

Setiap pasangan yang ingin berkahwin perlu


mendapat restu daripada ibu bapa atau penjaga
kerana
A untuk mendapat kebahagiaan hidup
B untuk mengharumkan nama keluarga
C untuk mewarisi harta kekayaan keluarga
D untuk memudahkan mendapat bantuan jika ada
masalah rumah tangga

14

Pendidikan sepanjang hayat


langsung dengan pembangunan
A keluarga
B politik negara
C penjawat awam
D modal insan

15

Antara berikut adalah sifat kemanusiaan, kecuali


A empati
B bermaruah
C mementingkan diri
D cinta akan negara

berkait

secara

Berikan nama penuh bagi pertubuhan yang disertai oleh Malaysia.


Perkara

Nama pertubuhan

(a) ASEAN

(b) KOMANWEL

(c) OIC

(d) NAM

(e) PBB

(10 markah)

Padankan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan sebelum mendirikan rumah tangga dengan pernyataan yang
betul.

Mendapat restu
ibu bapa

Memiliki kesihatan
fizikal dan mental

Pernyataan

Memiliki kewangan
yang stabil

Aspek-aspek yang perlu dititikberatkan sebelum


mendirikan rumah tangga

(a) Haziq telah menjalani ujian HIV dan keputusan


ujian menunjukkan dia bebas daripada sebarang
penyakit.

(b) Sebelum berkahwin Zainal telah membuat


tabungan untuk dirinya dan keluarga.

(c) Sebelum mendirikan rumah tangga Amin


membawa calon isterinya berjumpa kedua ibu
bapanya untuk mendapatkan persetujuan
daripada mereka.

(d) Khairul telah membeli sebuah rumah untuknya


dan bakal isteri.

(e) Muaz seorang yang berilmu pengetahuan dan


berfikiran matang.

(15 markah)

Cara hidup berperikemanusiaan haruslah diamalkan dalam kehidupan masyarakat yang bertamadun.
(a)
Nyatakan lima isu-isu kemanusiaan yang sering berlaku di negara kita pada masa kini.
(b) Apakah ciri-ciri individu yang mengamalkan nilai cinta akan keamanan?
(10 markah)

Warisan Kesenian Budaya Malaysia boleh ditonjolkan lagi sama ada di dalam atau di luar negara.
Jelaskan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan media elektronik.
(10 markah)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Antara berikut, yang manakah merupakan contoh


pendidikan sepanjang hayat?
I Pembelajaran kendiri
II Pendidikan untuk kesamarataan
III Pendidikan mengikut masa dan usia
IV Pendidikan untuk pertumbuhan sosial
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang


mengamalkan pendidikan sepanjang hayat, kecuali
A sentiasa menghargai pembaharuan ilmu dan
kemahiran
B berdisplin dan bijak mengurus masa
C berpuas hati dengan kedudukan sekarang
D mampu bersaing dengan orang asing untuk
mengejar kemajuan

Ilmu ini dapat memberi panduan untuk menjadi


ibu bapa yang cemerlang
6

Pernyataan di atas berkaitan dengan ilmu


A ekonomi
B keluarga
C keibubapaan
D komunikasi

Apakah peranan Jabatan Pertahanan Awam


Malaysia?
A Memberi bantuan kecemasan dan menjalankan
kerja menyelamat
B Membanteras jenayah di ibu kota dan bandarbandar lain
C Memelihara keselamatan dan keamanan
setempat
D Menyedarkan masyarakat agar menjauhi dadah

Kesihatan ialah nikmat yang dikurniakan oleh


Tuhan kepada setiap manusia
3

Pernyataan di atas merujuk kepada sifat


A menghargai nyawa
B menjaga maruah diri
C menghargai masa
D empati

Pilih pernyataan yang betul.


A Empati perlu dilatih dan disemai dalam
kalangan kanak-kanak sahaja
B Individu yang mempunyai maruah diri akan
melakukan sesuatu yang melanggar norma
masyarakat
C Sifat perikemanusiaan tidak perlu diamalkan
sejak dari kecil lagi
D Kepentingan nilai perikemanusiaan kepada
masyarakat adalah untuk meningkatkan imej
dan martabat manusia

Antara berikut, yang manakah merupakan tugas


dan tanggungjawab seorang isteri atau ibu dalam
sesebuah keluarga?
A Isteri atau ibu yang bekerja mesti mengambil
pembantu rumah untuk menjaga anak-anak
B Memastikan
keperluan
asas
keluarga
mencukupi
C Setiap keputusan yang dibuat tidak perlu
berbincang dengan suami
D Segala keperluan asas perlu mengharapkan
suami membelinya

Terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri


Menjalankan operasi menangkap pendatang
asing tanpa izin

Pernyataan di atas merujuk kepada


A Polis Diraja Malaysia
B Jabatan Pertahanan Awam
C Ikatan Relawan Rakyat Malaysia
D Rakan Cop

10

Beliau merupakan ketua kumpulan Prana


Mengetengahkan alat muzik klasik India seperti
sifar, tabla, mrithangam dan ganjeera

13

Pernyataan di atas merujuk kepada tokoh


A Mendiang Tan Hooi Song
B Allahyarham Hamzah Bin Awang Amat
C Profesor Madya Dr. A. Ghafar Ahmad
D Samuel J Dass
Antara berikut, yang manakah merupakan warisan
budaya tak ketara?
I Lagu Negaraku
II Wayang Kulit
III Hukum Kanun Melaka
IV Makyung
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Antara berikut, yang manakah merupakan


kelebihan individu yang berilmu dan
berkemahiran?
A Dapat menggunakan kemahiran yang ada untuk
menindas orang lain
B Dapat menunjukkan kelebihannya kepada orang
lain
C Dapat mempraktikkan kemahirannya dengan
cekap kerana adanya ilmu pengetahuan
D Sukar menghadapi persaingan daripada orang
lain

11 Siapakah yang menjadi Ketua Negara dalam


konsep negara berdaulat?
A Imam Negara
B Perdana Menteri
C Ketua Polis Negara
D Yang di-Pertuan Agong
12

Antara berikut merupakan objektif penggubalan


Rukun Negara, kecuali
A mengamalkan cara hidup demokratik
B membina masyarakat yang berilmu
Pengetahuan
C mewujudkan persaingan ekonomi antara
pelbagai kaum
D mewujudkan perpaduan dalam kalangan
penduduk

Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai


lebih tinggi
Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan
inovasi negara serta memupuk minda kelas
pertama
Meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti
hidup

14

Pernyataan di atas berkaitan dengan


A Wawasan 2020
B Misi Nasional
C Dasar Pembangunan Nasional
D Dasar Sosial Negara

15

Antara berikut merupakan kesan negatif daripada


globalisasi terhadap sesetengah negara, kecuali
A bilangan kenderaan di jalan raya semakin
bertambah
B dapat mengukuhkan pengaruh untuk kemajuan
bersama
C pencemaran alam sekitar berlaku tanpa kawalan
D generasi muda semakin bebas dengan cara
hidup yang bertentangan dengan budaya

Nyatakan nama individu dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia berdasarkan sumbangan yang diberi.
Sumbangan

Individu

(a) Mengetengahkan kesenian makyung

(b) Menubuhkan Persatuan Penyanyi Tanah Air


(PAPITA)

(c) Pembuat tanglung besar menggunakan buluh dan


kertas wax

(d) Menjadi pakar rujuk dalam seni wayang kulit


Kelantan

(e) Bergiat dalam program pemuliharaan bangunan


seperti Kota Cornwallis

(10 markah)
2

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.


Pertanian
Bahasa

Sains
Perubatan

Sosial

Pusat Kecemerlangan

Bidang

(a) Institut Integriti Nasional

(b) Institut Penyelidikan dan Pembangunan


Pertanian Malaysia (MARDI)

(c) Dewan Bahasa dan Pustaka

(d) Institut Jantung Negara (IJN)

(e) Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT)

(15 markah)

Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan secara demokrasi dan menjadikan Yang di-Pertuan
Agong sebagai Ketua Negara.
(a)
Jelaskan maksud negara berdaulat.
(b) Bagaimanakah rakyat Malaysia boleh mengekalkan kedaulatan Malaysia?
(10markah)

Kerajaan telah memainkan peranan dalam membentuk ibu bapa yang cemerlang dan keluarga bahagia.
Terangkan faktor yang menyebabkan ilmu keibubapaan mesti dikuasai oleh setiap pasangan yang ingin mendirikan
rumah tangga.
(10 markah)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap


menghargai nyawa?
A Sentiasa bertolak ansur
B Berpakaian kemas dan sopan
C Mengamalkan pemakanan yang seimbang
D Sentiasa bertutur dengan sopan

Melindungi, menguruskan dan mengekalkan


biodiversiti terutamanya hidupan liar
5

Pernyataan di atas merupakan peranan


A Persatuan Pencinta Alam Malaysia
B Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman
Negara
C Yayasan Amal Malaysia
D Pusat Prihatin Orang Asli

Antara berikut, agensi manakah yang mempunyai


kaitan dengan pertubuhan kebajikan masyarakat
Malaysia?
I MAKNA Malaysia
II Pertubuhan Pertolongan Wanita
III Persatuan Puteri Islam
IV Yayasan Salam Malaysia
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Melahirkan perasaan simpati dan memahami


perasaan mangsa bencana alam
2

Pernyataan di atas merujuk kepada sifat


A bermaruah
B empati
C menghargai nyawa
D cinta akan keamanan
Antara berikut merupakan langkah pengurusan
kewangan yang cekap dalam sesebuah keluarga,
kecuali
A berbelanja melebihi jumlah pendapatan bulanan
B membuat belanjawan supaya kewangan lebih
tersusun
C membuat tabungan untuk waktu kecemasan
D berbelanja secara berjimat cermat dan tidak
boros
Setiap pasangan yang ingin mendirikan rumah
tangga perlu mematuhi peraturan perkahwinan
mengikut undang-undang negara supaya
A bakal pengantin boleh memilih tarikh perkahwinan yang sesuai
B bakal pengantin boleh menyusun jadual untuk
bercuti
C bakal pengantin dapat membuat persediaan
untuk majlis pernikahan
D bakal pengantin boleh mendapatkan panduan
sebagai suami dan isteri tentang peranan dan
tanggungjawab masing-masing

Sebuah pertubuhan sukarela yang menekankan


pendekatan pendidikan dan menyedarkan
masyarakat supaya menjauhi najis dadah
7

Pernyataan di atas berkaitan dengan


A PEMADAM
B PERHILITAN
C PBSM
D MERCY Malaysia

Membangunkan dan mempromosikan industri


kraf negara
8

Pernyataan di atas berkaitan dengan


A Jabatan Muzium Negara
B Arkib Negara Malaysia

C Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia


D Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
9

10

Antara berikut, yang manakah merupakan objek


yang tersenarai dalam 50 perkara sebagai Warisan
Kebangsaan?
I Tugu Negara
II Jata Negara
III Perak Man
IV Bunga Raya
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

14

Antara berikut merupakan peranan yang perlu


dimainkan oleh warganegara agar negara dapat
menghadapi cabaran dalam usaha membangunkan
negara, kecuali
A tidak menyokong program pembangunan
negara
B sentiasa bersatu padu
C taat dan patuh kepada pemerintah
D melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan
kemahiran

Di manakah letaknya Kota Ngah Ibrahim?


A Pulau Pinang
B Perak
C Kedah
D Melaka

11 Apakah kepentingan jati diri dalam membentuk


generasi pewaris negara?
A Menjadikan individu yang berkemahiran
B Supaya dapat membentuk peribadi lemah
C Mewujudkan masyarakat tidak beridentiti
D Identiti diri kekal terpelihara walaupun
menerima perubahan kerana adanya kekuatan
dalaman
12

D Undang-undang Darurat
Antara berikut merupakan prinsip Rukun Negara,
kecuali
A Kepercayaan kepada Tuhan
B Kesetiaan kepada rakan-rakan
C Keluhuran Perlembagaan
D Kedaulatan Undang-Undang

13

Penggubalan Rukun Negara berpunca daripada


A Pendudukan Jepun 1945
B Kemerdekaan 1957
C Peristiwa 13 Mei 1969

15

Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara


(ASEAN)
Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia
Singapura (IMS GT)

Apakah jenis hubungan bagi kedua-dua pertubuhan


di atas?
A Hubungan satu hala
B Hubungan dua hala
C Hubungan serantau
D Hubungan pelbagai hala

Berikan nama kaum yang terlibat dalam mengekalkan warisan budaya berdasarkan jenis tarian.
Jenis Tarian

Kaum

(a) TarianSinga

(b) TarianBharathanatyam

(c) TarianZapin

(d) TarianShaolin

(e) TarianJoget

(10 markah)

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.


Bangunan

WarisanbudayatakketaraObjek

Warisan Kebangsaan

Perkara

(a) ManuskripHikayatHangTuah

(b) CarcosaSriNegara

(c) LaguNegaraku

(d) CokmarDewanRakyat

(e) IstanaNegara

(15markah)

Perkahwinan yang mendapat restu daripada ibu bapa boleh menjamin kehidupan yang bahagia pada masa akan
datang.
(a)
Apakah ciri-ciri pasangan hidup yang baik dan ideal?
(b) Bagaimanakah untuk memastikan institusi kekeluargaan yang utuh akan membawa kepada kehidupan yang
bahagia?
(10 markah)

Globalisasi ialah satu fenomena dunia tanpa sempadan yang menjadikan dunia semakin kecil disebabkan oleh
kepantasan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Nyatakan kesan baik dan kesan buruk
globalisasi terhadap Malaysia.
(10 markah)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

UJIAN BULANAN PERTAMA SET 1


4

BAHAGIAN A
1
5
9
5
9
9

B
A
C
A
C
C

2
6
10
6

B
B
D
B

10

3
7

D
D

4
8

A
D

pengetahuan

a
b

Kemahiran membaca
Penguasaan dalam pelbagai bahasa dan
Kemahiran
Kemahiran pengurusan masa yang baik
Kemahiran penggunaan ICT
Menyediakan infrastruktur pendidikan
sepanjang hayat seperti kolej komuniti

c
d
e

kejayaan

UJIAN BULANAN KEDUA SET 1

BAHAGIANB
BAHAGIAN A
1

a
b
c
d

Menghargai nyawa
Cinta akan keamanan
Menjaga maruah
Empati

Ya, kerana dia sanggup membantu orang yang


dalam kesakitan walau pun tidak dikenalinya
(i) Empati
(ii) Bermaruah
(iii) Cinta akan keamanan
(i) Hidup aman dan damai
(ii) Golongan yang miskin dapat dikurangkan

b
c
3

a
b
c

1 A
5 A
9 A

d
e

Melahirkan masyarakat minda kelas pertama


Menjana masyarakat modal insan
Melahirkan masyarakat berdaya saing di
peringkat global
Membentuk masyarakat bersifat bestari
Menjana pembangunan diri dan negara

a
e
i

b
f
j

c
g

d
h

1 D
5 B
9 D

2
6
10

C
A
C

3
7

A
B

4
8

D
C

a
b

Akses mudah kepada bahan pembelajaran dan


bantuan fasilitator
Pilihan bahan dan aktiviti pembelajaran yang

e
2

a
b
c

a
b
c
d

Banjir
(i) Empati
(ii) Menghargai nyawa
(i) Ada nyawa yang terkorban
(ii) Harta benda banyak musnah
memperbaiki
institusi
akademik
Usia

f
g
h
i

ICT
kemahiran
insan
idea

4
8

C
B

a
b
c
d
e

Mangsa bencana
Orang kurang upaya
Perintah khidmat masyarakat
Kanak-kanak
Warga tua

a
b
c

Burhan
(i) Mempunyai akhlak yang baik
(ii) Taat suruhan agama
(iii) Menghormati orang tua
Burhan mahu pilihan hati dan
perkahwinannya mendapat restu daripada ibu
dan bapanya

Ibu bapa akan melindungi anak-anak


daripada bahaya

Ibu bapa bersikap adil terhadap anak-anak


supaya tidak timbul perasaan tidak puas hati
dalam kalangan anak-anak

a
b

Kursus perkahwinan
Pasangan yang ingin berkahwin mendapat
pelbagai panduan untuk menjadi suami
atau isteri dan ibu atau bapa yang
penyayang dan bertanggungjawab
(i) Mempelajari ilmu keibubapaan
(ii) Melakukan pemeriksaan doktor bagi
mengelakkan daripada sebarang
penyakit berjangkit dan berbahaya
Mengabaikan tanggungjawab sebagai
suami atau isteri dan ibu atau bapa

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
TAHUN SET 1
BAHAGIAN A
1
5
9
13

BAHAGIAN A

D
C
D
D

a
b
c

2
6
10

C
A
C

3
7

D
D

4
8

2
6
10
14

A
C
B
B

3
7
11
15

A
C
A
C

4
8
12

B
A
C

BAHAGIANB
1

UJIAN BULANAN KEDUA SET 2

1 A
5 B
9 D

luas
c
Belajar secara bersendirian atau berkumpulan
d Belajar mengikut kemampuan individu
Persekitaran pembelajaran yang
fleksibel dan
selesa

B
C

Membuang sampah sarap di tempat


yang disediakan
b Mengamalkan kempen kitar semula
c
Tidak melakukan pembakaran terbuka
d Menanam rumput dan pokok-pokok renek di
halaman rumah
e
Menggunakan minyak tanpa plumbum untuk
kenderaan bermotor
4

BAHAGIANB

3
7

Melindungi, menguruskan dan mengekalkan


biodiversiti, yang disediakan terutamanya
hidupan liar
b Membanteras kegiatan jenayah
c
Memberi tumpuan kepada budaya mencintai
alam semula jadi dan sejarah Malaysia serta
kawasan sekitarnya
d Memberi penjagaan, perlindungan, dan
pendidikan kepada kanak-kanak yang tersisih
daripada keluarga
e
Mengawal keamanan negara Malaysia
2

BAHAGIAN A

C
D
D

BAHAGIANB

UJIAN BULANAN PERTAMA SET 2

2
6
10

1 a
Dapat membantu golongan yang memerlukan
perhatian terhadap perkembangan
b Dapat mengeratkan perpaduan antara
masyarakat
c
Dapat membantu negara dalam aspek
pembangunan masyarakat
d Dapat membantu masyarakat penyayang
e
Dapat membantu meringankan beban agensi
kerajaan dan badan bukan kerajaan (NGO)
2 a
Masalah kemiskinan
b Masalah pencemaran alam
c
Masalah kehilangan anak
d Gejala sosial seperti vandalisme dan
gengsterisme
e
Masalah penagihan dadah dalam kalangan
remaja
3 a
Ibu bapa sentiasa memberikan perhatian
terhadap perkembangan diri dan anak-anak
b Ibu bapa tahu meluahkan rasa kasih sayang
ketika berkomunikasi, mendidik, dan
memberi bimbingan kepada anak-anak
c
Ibu bapa memberi didikan agama yang
secukupnya kepada anak-anak

B
C
d

BAHAGIANB
e

(i) Menyumbang dari segi kewangan


(ii) Memberi bantuan makanan dan pakaian
(i) Menghulurkan bantuan perubatan,
makanan dan pakaian
(ii) Menyediakan tempat tinggal sementara
(i) Memberi bantuan makanan dan pakaian
(ii) Menyediakan tempat tinggal sementara
(i) Menyumbang dari segi kewangan
(ii) Membantu dari segi keperluan hidup
seperti makanan dan pakaian
(i) Memahami perasaan mereka
(ii) Cuba memenuhi keinginan mereka

a
b
c
d
e

Persatuan Pencinta Alam Malaysia


Rukun Tetangga
Persatuan Bulan Sabit Merah
Jabatan Kebajikan Masyarakat
Polis Diraja Malaysia

BAHAGIANC
1

(a) Kepentingan sijil nikah


- Untuk mengesahkan sebagai pasangan
suami isteri dari segi undang-undang
- Memberi hak untuk menuntut harta
pasangan jika berlaku perkara di luar
jangkaan
- Melindungi kebajikan wanita
(b) Ilmu keibubapaan perlu dipelajari
- Dapat melahirkan keluarga bahagia
- Bagi melahirkan anak-anak yang
cemerlang
- Dapat mengamalkan ilmu komunikasi
yang betul
Mempraktikkan amalan ziarah- menziarahi
Menghormati adat dan pantang larang kaum

Antara sumbangan individu dalam aktiviti


kemasyarakatan
a
Lawatan
- Membuat lawatan ke rumah orang tua
atau anak yatim
- Membersihkan kediaman mereka
b Gotong-royong
- Memberikan sumbangan tenaga kepada
pihak yang memerlukan bantuan
c
Bantuan kecemasan kepada mangsa bencana
alam
- Menghulurkan bantuan makanan,
pakaian, selimut, air bersih, perubatan
dan rawatan kepada mangsa bencana
d Pengawasan dan keselamatan
- Melibatkan diri dalam aktiviti menjaga
keselamatan di kawasan tempat tinggal

Mengambil berat tentang isu-isu yang boleh


membangkitkan sentimen perkauman yang
boleh mengancam keharmonian negara
Penggunaan satu bahasa untuk berkomunikasi
Melibatkan diri dalam program khidmat
negara

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

C
B
B
C

2
6
10
14

D
C
B
D

3
7
11
15

A
C
D
B

4
8
12

1
5
9
13

C
C
C
C

a
b
c
d

C
A
C

b
c
d

a
b
c
d
e

(i) Mengelakkan diri daripada terjerumus


dengan najis dadah
(ii) Melaporkan kepada pihak berkuasa
sekiranya terdapat tempat penagihan
dadah
(i) Memberi lebih perhatian dan meluangkan
masa kepada anak-anak
(i) Membantu golongan pelajar yang
bermasalah di samping memperketatkan
peraturan sekolah
(i) Mengadakan kempen dan ceramah
kesedaran kepada masyarakat tentang
keburukan dadah

2
6
10
14

A
C
D
B

3
7
11
15

D
B
B
D

4
8
12

B
A
A

Langkah-langkah
- Pengurusan masa yang bijak
- Boleh menguasai pelbagai bahasa
- Menyediakan infrastruktur pembelajaran
sepanjang hayat dengan lengkap
- Kemahiran membaca dan berfikir
Cara
- Menaik taraf dan menambah kemudahan
infrastruktur pembelajaran sepanjang

a
b
c
d
e

Jabatan Kebajikan Masyarakat


RELA
PEMADAM
Rukun Tetangga
Rakan Cop

D
B
D
D

2
6
10
14

B
D
B
B

3
7
11
15

C
B
C
A

4
8
12

B
A
B

BAHAGIANB
1

d
e

Tidak menumpukan perhatian terhadap


pelajaran di kelas
Membantu rakan-rakan yang lemah dalam
pelajaran
Menggunakan kemudahan sekolah dengan baik
dan berhati-hati
Tidak suka menjaga kebersihan sekolah
Beratur ketika membeli makanan di kantin

a
b
c
d
e

Material
Kepakaran
Tenaga
Tenaga
Material

b
c

Kepentingan penglibatan dalam aktiviti


kemasyarakatan
- Memupuk semangat kerjasama dalam
hidup bermasyarakat
- Dapat mengenali jiran dengan lebih rapat
Membantu anggota masyarakat yang
memerlukan bantuan
- Mengamalkan semangat kekitaan

Tidak memberikan didikan agama yang


sempurna kepada anak-anak
Bersikap adil dan saksama terhadap anak-anak
Tidak memberi perhatian kepada anak-anak
Tidak mengenali dan memahami tingkah laku
anak-anak
Melindungi anak-anak daripada ancaman
bahaya

BAHAGIANC

Cinta akan keamanan


Menghargai nyawa
Bermaruah
Empati
Empati

BAHAGIANC

1
5
9
13

BAHAGIANC

BAHAGIAN A

BAHAGIANB
1

BAHAGIAN A

TAHUN SET 3

BAHAGIAN A

TAHUN SET 4

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

BAHAGIANB

TAHUN SET 2

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

lain

1
5
9
13

hayat seperti kolej komuniti


Memupuk budaya belajar dengan
mengubah sikap dan pemikiran individu
ke arah pembelajaran berterusan

kan
2

Berbelanja mengikut kemampuan dan


tidak mengikut perasaan
Membuat belanjawan pada setiap bulan
dan tidak melebihi pendapatan bulanan
Elak menggunakan kad kredit ketika
berbelanja
Membuat senarai barangan yang perlu
dibeli sahaja
Tidak berbelanja melebihi peruntukan
bulanan
Membuat belanjawan supaya kewangan
lebih terurus

Suami atau isteri tidak boleh menegakkan


kedudukan sebagai suami isteri - perkahwinan
tidak diiktiraf
Suami atau isteri tidak boleh menuntut harta
apabila berlaku perkara tidak diingini
Anak-anak tidak mendapat hak kerakyatan
sebagai warganegara Malaysia
Menyukarkan proses pendaftaran anak-anak
ke sekolah

Individu
- Memupuk sikap prihatin, bantu-membantu dan bertolak ansur
- Mengeratkan hubungan silatulrahim antara
anggota masyarakat dengan baik dan berhati-hati
Masyarakat
- Menghidupkan semangat bersatu padu
- Persekitaran yang bersih dapat diwujudHubungan antara anggota masyarakat
semakin erat

Cara yang boleh diamalkan


Saling menghormati adat resam kaum lain
Melibatkan diri dalam setiap aktiviti
kemasyarakatan yang diadakan
Mengambil berat tentang isu yang boleh
menimbulkan sentimen perkauman dan
memberi ancaman kepada keharmonian kaum
Mempraktikkan budaya rumah terbuka
ketika perayaan
Menggunakan satu bahasa pengantar

UJIAN BULANAN KETIGA SET 1


BAHAGIAN A
1 C
5 A
9 D

2
6
10

B
B
A

3
7

C
B

4
8

D
D

BAHAGIANB
1

a
b

Seorang pelakon, pengarah, penyanyi, penulis


lagu dan pemain muzik yang terkenal
Penggiat seni wayang kulit yang terkenal di

c
pelbagai

Malaysia. Pernah mengadakan persembahan


wayang kulit di Eropah Barat dan Amerika
Syarikat
- Mengadakan pameran adat resam
-

persuratan
e

kaum
Mengadakan pameran pakaian tradisional
Mengadakan pameran alat muzik
tradisional
Memupuk kesedaran dalam kalangan
masyarakat tentang nilai estetika bidang
Memelihara dan mengembangkan adat
dan seni
Merancang pemantauan dan perlindungan
bagi memelihara warisan budaya
Memupuk, memulihara, dan menyusun
strategi untuk memperkasa warisan
Memperjuangkan hak pengiktirafan
Melaka dan Pulau Pinang sebagai tempat
bersejarah

c
Berkomunikasi dengan selesa antara pelbagai
kaum, agama dan budaya
d Menyokong segala hasrat dan cita-cita negara
e
Mengutamakan kepentingan negara melebihi
kepentingan diri sendiri
3

Keruntuhan nilai-nilai budaya dan moral


dalam kalangan belia
Ketidakstabilan politik serantau dan dunia
Kelembapan ekonomi
Penyalahgunaan kemudahan internet dan
telefon bimbit
Kebanjiran pekerja asing

b
c
d
e
4

Menguatkuasakan peruntukan di bawah Akta


Warisan Kebangsaan 2005
Mendaftarkan warisan negara dalam Daftar
Warisan dan Daftar Warisan Kebangsaan
Memelihara dan memulihara warisan negara
Merancang, melaksanakan dan menyelaras
aktiviti-aktiviti berkaitan warisan
Menjalankan penyelidikan dan pembangunan
negara yang berkaitan warisan

b
c
d
e

a
b

c
cetak
d
e

Mengadakan pameran kesenian


Mengadakan lebih banyak persembahan
kebudayaan
Mempromosikan kebudayaan melalui media
Menyebarkan maklumat melalui agensi
pelancongan
Penerapan pengetahuan mengenai warisan
kesenian budaya Malaysia sejak di bangku
sekolah

Mewujudkan perpaduan antara kaum yang


lebih teguh
b Mengekalkan cara hidup yang demokratik
c
Membentuk masyarakat yang adil dengan
agihan kekayaan negara saksama
d Menentukan sikap terbukaan terhadap tradisi
budaya yang kaya dan pelbagai
e
Membina masyarakat yang progresif melalui
sains dan teknologi
4

a
b
c
d
e

Nilai berkaitan dengan perkembangan


Nilai berkaitan dengan kekeluargaan
Nilai berkaitan dengan semangat patriotisme
Nilai berkaitan dengan hak asasi manusia
Nilai berkaitan dengan keamanan dan
keharmonian

UJIAN BULANAN KETIGA SET 2


BAHAGIAN A
1 B
5 A
9 C

2
6
10

C
A
D

3
7

D
D

4
8

C
B

BAHAGIANB
1

a
b
c
d
e

a
b

Melahirkan masyarakat yang berpegang teguh


pada ajaran agama dan mempunyai peribadi
yang luhur
Menyemai semangat patriotik dan perpaduan
antara kaum
Menjamin keadilan dan keamanan negara
Mengekalkan keamanan dan kemakmuran
negara
Mewujudkan masyarakat yang bertatasusila
dan berbudi bahasa
Meletakkan kedudukan Bahasa Malaysia di
tempat yang dihormati
Menghormati peraturan, tradisi dan undangundang negara

PEPERIKSAAN AKHIR

- Rakyat mesti menerima, mematuhi


dan mempertahankannya
d Kedaulatan Undang-undang
- Rakyat dituntut menghormati undangundang dengan tidak melakukan
kesalahan di sisi undang-undang
e Kesopanan dan kesusilaan
- Rakyat Malaysia perlu menggunakan
bahasa yang lembut bersopan
santun dan amalkan tingkah laku yang
baik

PEPERIKSAAN AKHIR
TAHUN SET 2
BAHAGIANA
1
5
9
13

2
6
10
14

A
D
D
D

3
7
11
15

D
C
B
B

a
b
c
d
e

Universiti Utara Malaysia


Universiti Teknologi Mara
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Putra Malaysia
Universiti Malaya

a
b
c

Empati
d
Bermaruah
e
Cinta akan keamanan

4
8
12

C
B
A

C
B
A
C

4
8
12

C
B
C

a
b
c
d
e

Memiliki kesihatan fizikal dan mental


Memiliki kewangan yang stabil
Mendapat restu ibu bapa
Memiliki kewangan yang stabil
Memiliki kesihatan fizikal dan mental

BAHAGIANC
1

Menghargai nyawa
Bermaruah

1 a - Mempunyai pegangan agama yang kukuh


- Mempunyai kewangan yang kukuh dan
stabil
- Berilmu dan berpengetahuan
- Berakhlak mulia
- Berasal dari keluarga yang baik
b Kesihatan fizikal
- Kemampuan seksual yang baik mampu
melahirkan zuriat yang sihat
Kesihatan mental
- Boleh memikul tanggungjawab yang
berkesan sebagai suami atau isteri dan
ibu atau bapa
-

3
7
11
15

Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara


Pertubuhan Negara-Negara Komenwel
Pertubuhan Negara-Negara Islam
Kumpulan Negara-Negara Berkecuali
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

BAHAGIANC

D
A
D
D

a
b
c
d
e

BAHAGIANB
1

2
6
10
14

1
BAHAGIANA
B
B
A
C

B
B
B
A

BAHAGIANB

TAHUN SET 1

1
5
9
13

Perlembagaan adalah undang-undang

tertinggi

Rukun Negara telah diisytiharkan secara


rasmi pada 31 Ogos 1970
Lima prinsip Rukun Negara
a Kepercayaan kepada Tuhan
- Agama Islam adalah agama rasmi
Persekutuan
b Kesetiaan kepada Raja dan Negara
- Malaysia mengamalkan sistem
Demokrasi Berparlimen dan Raja
Berperlembagaan
- Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua
Negara
c Keluhuran Perlembagaan

Penyalahgunaan dadah
Penderaan kanak-kanak
Keganasan rumah tangga
Gengsterisme
Pembuangan bayi
Sentiasa mematuhi peraturan dan undangundang negara
- Sering mengamalkan sikap bertolak ansur
- Berbuat baik dengan semua orang
- Tidak menyakiti hati orang lain
- Menghindarkan diri daripada terlibat
dengan aktiviti negatif
Media cetak, majalah, surat khabar, katalog,
buku dan sebagainya
- Mengedarkan maklumat mengenai warisan
budaya Malaysia kepada masyarakat
- Menggalakkan masyarakat melibatkan diri
dalam aktiviti kesenian melalui hebahan
yang dibuat di media cetak

Media elektronik radio, televisyen, internet


dan sebagainya
- Menyampaikan rancangan, persembahan,
aktiviti kebudayaan kepada orang ramai
melalui siaran langsung televisyen
- Mempromosi dan memperkenal warisan
budaya Malaysia melalui iklan di radio,
televisyen dan internet

PEPERIKSAAN AKHIR
TAHUN SET 3
BAHAGIANA

e
1
5
9
13

B
B
D
C

2
6
10
14

C
C
B
B

3
7
11
15

A
A
D
B

4
8
12

Bangunan

D
C
C

BAHAGIANB
1

a
b
c
d
e

Allahyarhamah Khatijah Binti Awang


Datuk Ahmad Nawab
Lee Khek Hock
Allahyarham Hamzah Bin Awang Amat
Profesor Madya Dr. A Ghafar Ahmad

a
b
c

Sosial
Pertanian
Bahasa

d
e

Perubatan
Sains

BAHAGIANC
1

Maksud negara berdaulat


- Negara yang ada sistem pemerintahan

sendiri
-

Mempunyai perlembagaan dan undang-

undang
-

Tiada campur tangan, paksaan dan


penjajahan dari negara lain
b Cara mengekalkan kedaulatan negara
- Rakyat perlu mengamalkan sikap hormatmenghormati, cinta akan keamanan dan
sebagainya
- Sentiasa
berpandangan
jauh
dan
bertindak
bijak
- Memperkukuh pengaruh dan berkongsi
tenaga untuk kemajuan bersama melalui
kerjasama serantau
- Memantapkan sektor ekonomi negara
- Perlu menonjolkan diri dalam arus
pembangunan
2

Membolehkan lahirnya anak-anak yang soleh


Untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang
Keluarga bahagia dapat diwujudkan
Boleh mengamalkan ilmu komunikasi dengan
bijak dan betul
Dapat menyelesaikan masalah yang wujud
dalam keluarga dengan bijaksana

PEPERIKSAAN AKHIR

BAHAGIANC

TAHUN SET 4

BAHAGIANA
1
5
9
13

C
B
D
B

2
6
10
14

B
B
B
A

3
7
11
15

A
A
D
C

d
e

Cina
Melayu

BAHAGIANB
1

a
b
c

Cina
India
Melayu

a
b
c
d

Objek
Bangunan
Warisan budaya tak ketara
Objek

4
8
12

D
C
C

a
-

Ciri-ciri pasangan hidup


Mempunyai didikan agama
- Berilmu pengetahuan
- Mempunyai kesihatan mental dan fizikal
- Sumber kewangan yang stabil
- Tahu tanggungjawab hidup berkeluarga

b - Memberi didikan agama yang cukup


kepada ahli keluarga
- Sentiasa meningkatkan ilmu keibubapaan
- Menunjukkan tingkah laku dan contoh
yang baik kepada anak-anak
- Menyediakan keperluan asas kepada ahli
keluarga seperti makanan, minuman,
tempat tinggal dan pakaian
- Sentiasa mengamalkan sikap tolak ansur

Kesan baik
a Meningkatkan ekonomi negara
- Negara maju berminat untuk
menambah pelaburan ke Malaysia
- Pasaran eksport dapat diperluaskan
b Pemindahan modal, teknologi dan buruh
- Pemindah modal masuk dan keluar
dari negara dapat dipermudahkan
- Memudahkan pergerakan buruh
asing

Kesan buruk
a Pencemaran budaya
- Generasi muda mudah terpengaruh
dengan budaya dari barat
- Keruntuhan akhlak dan identiti diri
semakin pudar

Penjajahan ekonomi
- Negara maju akan memanipulasi
ekonomi negara yang sedang
membangun untuk kepentingan

negaranya
Terdapat jurang antara negara maju
dengan negara yang sedang membangun
- Negara kaya akan terus menjadi kaya

dan miskin menjadi semakin miskin