You are on page 1of 88

Qali Anta

d!I.e,l!

gzaPN

gg?d

4,.
Lt(

Kpessgfejleszt feladatok a pszesg javtshoz

Gali Anita

Figyelem!

S zpen beszIek
1o
( SZ,Z, C )
a pszesg javts,nz
feladatok
zt
Kpessgfejles

7r

-l
sZ

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

tr-l\\
,_ ^, _ _ _ .

Vezesd vgig a ceruzdat a vonalakon s kzben mondd ki a sztagokat!


Ugyelj a kiejtsre!

szt-

sz - Sze

- sz- Sza-

sz - esz

asz

isz
ISzI

esze

esze

sz

szu * sz

szo

sz

asz - osz

sz * usz

asza

oszo

sz

- sz

uszu

- sz

Gali: Figyelem! Szpen beszlek ].


Sznezd ki mindegyik sorban a legnagyobb kpet pirosra, a legkisebbet kkre!
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

[-A

#s

ffis

?^

},

/--^

6)

\lL\\x

ffi

tr^

//]ru-il,q-,
,
an
gu

>ffi

,<\

ffi

ffiffi

\
^

szta, szna, szellem, szIka, szandI, szoknya, sznye g, sznyog

sZ
|-T-lXl

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

Sznezz ki annyi kpet, ahnyas szmotltsz a sor elejn!


Annyiszor mondd ki a kp nevt, amennyit kiszneztl!gyelj a kiejtsre!

'"rn,v

f-t--- /

AA

<db)
/_"tr)

n++nn,tlrQ EyEW
|=-Z
|-////(
l
l-Fl
1-1
L-J

6
3
1

4
5

tr\

,-:t<zz

V,
6

.^-

\gp

lrr151l-r
)/

v
*"3
A

A
t-\)

,*rv"
/--\

+lDll,rQ

|:=Zu1
| -z/,/)/,z
-/."
1-1

ryf

l =:K1/l
---z- l

g g 9
8

frrzl

AA
6

8vz
-J\

&1t\
/3\

WW W
unxis).a

|
|-l-l.-

W W W W W W
W
At
AL
& At

\:-)/

L)

L)

L,)

,&

,..-:\

\::)/

@@@@@@@
ffi, ,':
Asg,'

*W',',

As,

@
tr=ld

ffi

rffi
=]@

E=-ld,

dsz, bv s z, notesz, v adsz, tapasz. abrosz,

sz, busz

Gali: Figyelenr! Szpen beszlek

SZ
l-TxT_l

1.

Ksd ssze a kpeket a megfelel dobkockkkal!


Mondd ki, mibl mennyi van! gyelj a kiejtsre!

\\\

\\\

\\

xr

al
\1,

++

* +*

/r++
("E
\:7

AAA

ffiffiffi
ffiffiffi
Fl

h\
FT

tL ],{

ffiffiffi
ffiffi

^\

R
R

WW

fejsze. hajszI, jszaka,kasza, mszka, uszoda, szgumi, vszon, oszlop, diszn

Gali: Figyelem! Szpen beszlek l.

,\

E g sztsd ki

oo
oo
o
o
o oo oo

Jl-

l]

=),
-lJ-

_\

a tblzatot!

Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

SZ

\\-_J
\\}-,,

6-\
\}J

\-t-_]

szj, szg, plusz, vessz, keszfyti

_\

Gali: Figyelern! Szpen beszlek


Szmold ffig, mibl mennyi van! Tegyl annyi pontot az als kpek al,
ahnyat szmoltI! Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!
- \1

SP

ffi

rX)

z-_\

,, a\t/7\\
i/,,,PN

g
/R

ffi
=}vrz

^\\rz-

/,__B

E'

&J

,<)
:-r
>/

/a\

fi;i;i\

(l

"

,i,mN

1e
i.,--;i\

rtr

1a

n0

ml

"

sp

ffi

r\\----\

_\

,/l 'r..tr^\
QNPn\\

"m

ffip"

ffi

B
/-__E\

m)

EE PE E
szkkut

W
kolbsz

t-l

gyisz

kposzta

l,.

szalrni

ffi
N

ananaSZ

Gali: Figyelem! Szpen beszlek l.

Tapsold Ie a szavakat! Jelld a kp mellett, hnyattapsoltl!


Tedd ki a megfelel relcis jelet a kpek kzl ( (, ), : )
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre! ( Mellklet )

/\

\,z

-,z
\YAYr-

?R

,^*n,L

-W^l
(-:--/

?,ffi

t-)_

--/

L-1_/^V,/"

\,/
,/\

Ml
Ir,,,,l
W)/

\-/

\-/

qV./zxtN'?
l \ S^ 6
\*?

sziget, feszek, szikla,

lis, pisoly, szmolgp, kkuszdi,mvsz,tavasz,msz

Gali: Fi_gyelern! Szpen beszlek

SZ

1.

|-T{T

Folytasd a sorozatot! Rajzold be a hinyz kpeket!


Mondd ki soronknt a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

"6,
N2

->*Z'''

O
.tr

--:/

-:)/

>;r7v-/

/\-_o---

/\

(-,,,_-z)

r--,-

-/^
Y----'-'-./

\_/

E
I

,/\

[-/

w-J

ffi

20
A

E
l

?-\
\*Y-l

,4,\

L{o)1

\-Y*/
ri-------)\
le
al

l(
|-3

ffi

szappan, kajszi, szem, szelet, szakIl, sziv, disz, szrlk, szak, hsz, szlmalom, ndszI,

asz
10

l
sZ
|TTT\

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.


Egsztsd ki a tblzatot|. Minden sorban s minden oszlopban,
minden kp csak egyszer szerepelhet!
Mondd ki soronknt akpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

Z_

ilT-l

,,

/.-

/'-<' ",,)
,/- " '\"',.'

..\,. y

r^'")'

\<-"/

r
0

G^* *7
l *,,/
l* ,/

--C--

I//

D"

.-C--

//
(()
\,/

W7
ly

|(

tapasz,hajszI,asa|,vessz,szilva,szalvta,ndszl
11

SZ

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

|TT{t

Egsztsd ki a tblzatot!
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

W7
r/
t1l

W7

l*,/
L/

l,_--T1
,_l
|uaiiJuJ-^.)

20

t!

@fi

{i\\,z<O\ Ntr,(T-n
7-J/

e{8\|

,,] ,{

So- t-^r

n
[\
ll

n20

l_--,T1
>.. ,...J
u^

szalvta. szoknya, szl, szivszl, keksz, hszlszm. keszty

I2

sZ

Gali: Figyelem! Szpen beszlek l.

l-TX L\

lap kzepn lv kprszleteketksd ssze a megfelel kpekkel!


Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre! ( Mellklet )

]]-{

lEEl DD E, D
loa aaaoaal

BBEaBH

@
m
L_]

t=l

|*l

/o,
@/

@ ffi
M

szmtgp, gesenye, szn, mamusz, mhsz, hegymsz, szklcut, poggysz, szitakt


13

SZ
|XTxTt

Gali: Figyelem! Szpen beszlek l.

Ksd ssze az egyfonna kpsorokat!


Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

w.,"i
i/

v9v
|| 'vv

Af'}"-9

,@l
|

^,.n".

ll

|
I

//
u

I
I
I

l
l

@ivi

^\

s:

MT
Dl -

n5

@iViW

t_J

&,

.-i3.
I
I
I
I
I
I

l"l
L::4
.Y,

flfri2o

ViW

l\

20lF-E
N

01l

20

,-l
L!24

ll

&r
Jlo*,
20 W'*
A

flEi2oi

\l

fl\

\7.<

/,,( * 'qw

viWi@

I
I

%i
PiW
W i/ ix"

ViWi@

'

iWi
i i

I
I
I

d#
|.**

-ja

&/)
\J"'

/t{(

* 'qy"

Mi^p;,
,, ,.
qLYF_

a4ffi
il
/\Vtl

Zt\ '

fl\
\l

16l

l ^..,",

jl

8,

ql

::

^)A iflE
/- izv
a,*

ViWir v

(?^

la

Z":""i""".(

I
I
I
I
I
I

szlszl. vszak, szigony, atlasz, kaktusz, pitsz,hszlszm, szglet, kassza

l4

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

keresd meg az alul lv formkat anagy tbtzatban! sznezd ki!


Mondd ki a kpek nevt! ey.lj a kiejtsre!

C
H

lF
i
l^ll
1
ll|
"

Lr_/'-----u

a@
b

//-,'

\\

|\.//=,

rWR

?,dffi

ffi

A!\4?

?_

4 Y>r,?

?,ffis

ffi ffi

ffi
-/-\
(\]l.

>+1'--"

AC
/"\

r"\, -,'
k--\---l l

"-n
/o\
(-,,)

ffi

K--.\-./

/'-2

'r//\

tnl_--.]

h,2

@?
\
\

\^\
(-\-/>

ry
<</

[B

C
YY

(A.,\
q<>

v ffi
v,>

+\K)
\V,/

I
I
I
I
I
I

] lFt
l /L5

\Y-/

[n

HH
UU

ffi

4>

ffi

Zlt->,

[B

ffi
^

-)}
s\
\l\

ir;
lL-{;
]L-:n
W

w
H

ffi|w|m

b
Na=

v= {ffi
@*
\,-:==)

-_H:

t-/

ffi

bambusz, oszlop, fszek, deszka, szf; szitakt, tszg,


dsz
15

ffi

9
-r+n

ffi A

kolbsz, szikla, szda,pisztoly,

SZ
IXTxIX

Gali: Fi_e,velern! Szpen beszlek 1.

Mondd ki a legfels sor kpeinek nevt! Minden kphezl'artozlk egy kis jel.
Figyeld ffieg, az alatta lv sorokbl melyik kp htnyzlk, majd rajzold annak
jelt a megfelel sor elejre! Mondd ki a sorokat! gyelj a kiejtsre!

ffi o
o

w:

5ft

Lg)_il,_-:

l]

ffi
ffi u
-4-

()

t:--:

.1

//
ll /

W
o

/'/---_}.
Gl
l4)l--:

.":>

^(JL)

--\

..e\

^(.) -U
+
J

"

-.:.

',_i.

-,,_
/-\
t arffi?

ffi O
a

^Uh)"::\

+ j..': -}

&

.:,-

t@

^(.)

:--:-c

ffi o
Z
a@
.1

t]

&,

/a::=\

u-l

--:-<_

=t'*-.-

\::,]E).--:

-r-\----.-.

&

L{_-#*l

,,

ffi

|.)

-.:,

.f
\l

_1l-

n
ilT-l

^U .'::"e\

/::::\

GJ

-.:,

"r:h)

,.:i]

W
.&

\
-==:<

av

fl\N

,ffi\

/m\

/l\N
,&S\

_r-\.=--:r

:;::=<

a
a
}
\/

sztal. kaj szi, szj, szepl, ka|sz, uszly, kopasz, menyasszony

I6

/ffi\

/(fr\

/m\

2\N
ffi\

/(ffi\

2\N
,@\

,'ffi\
^/R\
L\N

a
ffi\

/m\

2\N

Gali: Figyelem! Szpen beszlek


sznezd kt az a kpet, ami ugyanolyan, mint a sor elejn lv!
Mondd ki a kpek nevt! gyelj a kiejtsre!

@}lffilffi

E
I

(,
r,dh
L]-,/

E
l

./T"\1

FQ)

\*Y-,-/

$- ffi
3

Ivl+
l

ffi|R|ffi
W>
-/_--,-'/f\/.-.1 ,,,,

_--- ;j^.
F\ \-

(twj

__-//--Y.r

ffiF
&jt
l

,--\lD-,
-Gn>K.lr-ffii9 \ \'

ffi?

TT
L,J J

d,-, ]

WlWlffi

&lWl

sziget, szak, sznyeg, vszon, szIka, mhsz,giliszta, pitsz

l7

___.

;.;::-,] Szepen

beszlek

SZ

1.

|TTXTX|

Ksd ssze az egyforma kpeket! Figyelj az rnyokra is!


Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

Wtr
[B
ffi

Y*-ffi
K
AZ]l\

NJ(

ffi

#fu

tr
E

*ze

ffifu

ffi
A

J&

li
B)

szda, boszi, hegyrnsz, kertsz, vadsz

18

HI

6#,

ffiru

ffi

ffi*
=R
s

Gali: Figyelem! Szpen beszlek

A klnbz

funyba mutat nyilak kpeket jellnek.

Helyettestsd be ezeket a kpeket a sorokba a nyilak I\snakmegfelelen,


majd mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre! ( Mellklet )

frltr +lG
\r- fr
fr r-1
F
t--1
fr F fr
fr fr r) fr r-\ t-)
t-y
\r- fr (r fr + fr F

l z--x.
(/__
llffi3
\-- rr-r--\
l

Z-\

------1/

----1/

Flffi frle
L---1

\r'

fr F
r1
\r- fr o
Z'^-\

L_]

fr D
|--,
-----1/

/_
1l

\----J
\

'-1/

lg
l)

'----a/

r--\

tl
<>

/L

( ___]
\

fr

+F+
+ fr

'---1/

ra
'--a/ fr

fr F

L_]

[)

szna, szmla, szalonna, szifon, tapasz, uszoda, les

Gali: Figyelern! Szpen beszlek l.


Rajzold be a kpeket a ngyzethlba!
Tetszleges helyre rajzolhatsz, de az alakzatra figyelj
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

20
-+},

W
{*E

|R

t9

&J
sz--::].

"e)

--

A
T

szl. szj. mnusz, disz, szalmi, kasza, hsz, koszor, szirom, gysz, hromszg

sZ
-\

_\

_\

Soronknt mondd ki a kpek nevt!


Dntsd.:.! hogy az elhangz Ilits igaz vagy hamis
.1 \7
TegYl X-et
a hamis lltsok utn! Mondd el gy i mondatot,
hogy igaz legyen!
!

Ugyelj a kiejtsrel
Kle

4v
-l

ffi

[b--=-

Vr^
/\

tszta, szandl, bvsz, bajusz, szamr, mnusz, szivar,


sznyog, kelkposzt a,porszv,
bambu sz, szlmalom, gipsz, gumikeszty, szabl,ya,
vgdeizka

A bvsz alatt yan a szivar.


2. A sznyog foltt van a srlmulo.n
3. A gumikeszty ltt van u gipsr.
1.

4. A szamr alatt van a ke


5. A bambusz jobb oldaln van
lvo.
6. A szandlbal oldaln ,un u trm.
7. A szivarjobb oldaln ,ruo u *rursr.
8. A bajusz bal oldalnuun u bu..z

9. Avgdeszka bal oldaln

""n

sr"bl

2l

Gali: Figyelem! Szpen beszlek

SZ

1.

|TTffi

Raj zolj az vtasitsnak me gfele len

Mondd ki, mi hol tallhat!

gy.lj

a kiejtsre!

Az I. sor 2. ngyzetberajzol1 szalmit!


A 2. sor 3. ngyzetberujzolj szemveget!
A 3. sor I. ngyzetberajzolj szgumit!
A 3. sor 3. ngyzetberajzolj szket!
Az 1. sor 1 . ngyzetberajzolj buszt!
A 2. sor 2. ngyzetberajzolj szellemet!
A 2. sor I.ngyzetberqzolj szivrvnytt
Az I. sor 3. ngyzetberajzol1vesszt!
A 3. sor 2. ngyzetberajzolj hromszget!
22

sZ

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

l-XlTlX]

Sznezd ki a kpeket az tvonal szerint!


A bekeretezett helyrl indulj !
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre! ( Mellklet )

-=\

l1l

roLTR,4,z,

l trLftsz

ll

ll

V.,_=)

@fu
-,{A

re-*

lF1l
^

r=li1l
tr
Ill]

I3

P PB E

B1

f-\

1u.b,".'.]}

5JI:
l_Ff,,

G
(\V
^v

1
\

Y2

-/"'),

n
l

Ir,u,l

W)/

\F=\

ffi

w
WW
D-<}L

/r,ry1/'
l

l/

\-/

#>
,<E#i

lNH

W.oo--T'
+

,&
^7

/^

--l

lB/

/^

!^

/n"^9D/

qgoa/

q/

-\:11

AT?a

alasz, mszka, tiszszemveg. liszt, szr, sz, szmtgp, kszb, szn, tejsznhab,
vszfk,sznpad, szappan, ltusz, szegft, retesz, oroszln, reszel, izmolgp,
forgszl, szifon, madrijeszt, horgsz, anansz

kkuszdi,

23

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.


Sznezd ki a kpeket a nyilak irnya szerint!
A fekete ponttal jellt helyrl indulj!
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre! ( Mellklet )

O@@&&&&@@w,WW&w&
--

z-r

21r2l\,1

,/,,W2^)

sp

*+4

/\.

.A^

%o)
v ((*\ /
lv/
l/

U
5

"\s|v

ffi.
X ++
[l>
+
\>

/r+
\:7

r ffi
J

Drgy

/-_

,/At

Afi4
\J

a@ffi:

fu
&

M-3

ffi
,t//L-

@\

@\

\@;,,;":,,
,,,

szkktit, szemldk,^ szivar, mamllsz, diszn, tarisz,nya, szele, gesztenye, sznk, kaktusz,
szakl1, mvsz,nylvessz, szglet, leszt, jszaka, szigony. szna, teniszt, kalsz. frsz,
sz, ragaszt, msz, koszm

sZ

Gali: Figyelem! Szpen beszlek l.

lXlTlE

Ksd ssze a kpet a megfelel szkppel!


Olvasd hangosan! gyelj a kiejtsre!

szar|

?:,?
;ffi

%
poggysz,uszly,szmla,

uSZa

kelkposzta, vgdeszka, szalonna, gygyszer,szrny

25

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

Jelld aztvonalat karikval a szkp bal fels sarkban!


A bekeretezett helyrl indulj !
Olvasd hangosan! gyelj a kiejtsre!

atlasz

mszka

szszemveg

liszt

SZlro

SZo

szmitgp

kszb

szn

tejsznhab

kkuszdi

vszfek

szinpad

SZappan

ltusz

szegfli

retesz

oroszln

reszel

szmolgp

forgsz1

szifon

madrijeszt

horgsz

ananasz

26

sZ

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

|XTXlTl

Jelld aztvonalat karikval a szkp bal fels sarkban!


A fekete ponttal jellt helyrl indulj!
Olvasd hangosan! gyelj a kiejtsre!

O@@w@@@@'@'@@@'@@@

szkkt

szemldk

szivar

mamuSZ

diszn

tarisznya

szelet

gesztenye

sznk

kaktusz

szak|l

muveSZ

nylvessz

szglet

|eszt

jszaka

szigony

Szena

teniszt

kalsz

flirsz

osZ

ragaszt

meSz

kosztm

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

Msold t a szavakat!
Mondd ki, milyen szavakat irtlIe! gyelj a kiejtsre!

c'

l
a

28

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

olvasd hangosan

-.-

a mondatokat!

gy.lj

lxlxll
A kppel jellt sztrd a vonalra!

a kiejtsre!

szimato \ja a kposzt t, aztn megeszi.

// ,/n> ,r-1
/ t:
a+)

szombaton nagyon szp volt.

^
--/

Szandi

ffi

A W
\t\

nlkl nem mehet azlszodha.

egsz jszaka az erdben volt.

&\>

Szabi szerint alegszebb vszakaz

nyuszi. szivrvny, szgumi , vadsz, sz

sZ_S

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.


Sznezd ki a kpeket az fvonal szerint!
A bekeretezett helyrl indulj !
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

fi

)\-

G,,r,.;7

=m1

E]l Wd

re--+)

l(
Q._d

ffi

ll ll/Al
tl)1
l--=:L---r
l \--,/

N'

/ndlre;

,A-

wrl

\ "Yo /^

l'tTtl

Ln'pas

irrrn

ls<"rrl

uZu

ld"l9(
\^H

?#-\

,\

W WL
/ltsV\

zr#-rJ,k4l

W
--_.<-7
s\=zi
\r\
\-\

7X<:
,-----S\
\

n
p

E
l

|=Ej^l
[

/4

'l,)

\=J

l
l

v/

fl\

5J

LY-/

i__]

sarok, gumikeszty,laks, szoyi, hegyes, kposzta, krmes, sz, sska, notesz, mosgp,
szablya, postalda, mnusz, s,szarv, kpeslap, piszke, ris, boszi, iskola, szak, salta,
termosz, vs

30

Gali: Figyelem! Szpen beszlek


Sznezd ki a gyngysorokat s mondd ki annyiszor a sztagokat, ahny
van a lncon!

_q},ng}

zi

izi

Ie,
'r
a

aze

lez

eze

|4_

z
aza

|-

|-^
iaz

aza

Ig
I

oz
ozo

)zo

i.

_zu
|Jz

llzu

31

z
z

uzll

Gali: Figyelerr'! Szpen beszlek l,

[TT-T--]

Sznezdki mindegyik sorban a legnagyobb kpet pirosra, a legkisebbet kkre!


Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

ffiffi ffiffiffi
-\

ffi

ffi,:a

ffi

/r-l

'}

ir"l)

%%

kfu%
wu)

\^
zr,<.=-c
lJ

t' tL:::'i)
/
-(-q)

l-

N.
)- \
t' \C;j-5,2
/ /;'L)

_-\(D.\/\

zz<.::-<-

.Z.;;,L)

r-1

-\_---^-^(_gy

&
\\

@@
--?
zD

qP
"<
2>

Zita, Zn, zebra, ztony, zab, zokni, zldbab, zuhany

32

Gali: Figyelem!

Srp=-!",4l9\

1,

sznezzki annyi kpet, ahnyas szmotltsz a sor elejnl


a kiejtsrel
Annyiszor mondd ki a kp nevt, amennyit ktszineztl! gyelj

viz, mz. je\mez,hz. toboz, z,bluz, tz

a^)

JJ

Gali: Figyelem! Szpen beszlek

l.

l-TxTl

Ksd ssze a kpeket a megfelel dobkockkkal!


Mondd ki, mibl mennyi van! gyelj a kiejtsre!

&ffie

ffiffi

(__, a_,
Kb9) (cKb))
(a

L_J

L_J

&*,&w
+e6.}4#i+

n/r^

.LJ\>

E',t_<

fu
,ffi,ffi.

fu
l aBAHzEuH1l l iA$aHlzEuH1I
im^
frl l lD^
fri

-l/^

]:M3 [M3

&su

+s6_,$
-/^

\\\

)-.Z?,

@)

\\\

@@@

\s

W&

\s

NN
NN

WW
W

fazk, vzi|, zolt, mzeum, televizi, evez, fnykpezgp,medza, gaze|Ia,bza

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

lxT{F

Egsztsdki a tblzatot!
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

o
/:

oo
oo
o
o
o oo oo

\uilJ

Vrru/

llhfui

%,il

./(

"', ./
U//b

4/tA

El E]
i:J
lJ

PP
P

t\\

E.\

L.\
l l\\
El\\

N
FN\

EL\

\E\
E.\

\\\
F*\
t

zokni, kz, v na, frizet, v onalz

35

Gali: Figyelem! Szpen beszlek


Szmold ffiog, mibl mennyi van! Tegyl annyi pontot az als kpek al,
ahnyat szmoltl! Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

ffi
ffi
.( r\
\:,-

ffi

G-J

h/

6;)
-@

ffi;]]

llil
LI

(;)

t^

E HE
bizonytvny

rz

/'X\
^@:(ffi?

+J

s 9

J,

<--N/'

fr?\s))
aj
lJ
.( r\ 'u-],Y

Mtr
ffi7V

tfrl

e-a
t/U
l \_-/

/----\--__"/--\-

ffiH

zpbg

/X\

ffi?
g

l,>l

^h

fr\n)

/-'\!--\-

':-

|:) lJ
,( Tt \;---

n@.,(-

ffi

"
)aln

tJ

t-%l

[ffillffi

[]

[]

36

gz

vzll

jelmez

Gali: Figyelem! Szpen beszlek

l.

ITFIE

Tapsold le a szavakat! Jelld a kp mellett, hnyat tapsoltl!


Tedd ki a megfelel relcis jelet a kpek kz! ( (, ), : )
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre! ( Mellklet )

/\

(, ,r,

,-4,_ -\

/s

\----

r7/) \

(\

Wd)

\,/

l\,?

*v-k
,v'?,?
-Y

\/-,
Y./-

1,,-)

*-/

.\,

{1/-

Cla

zizi,huzat, mez, hegyez, mozdony, E&z, tzljtk, zuhatag, zak, jelzlmpa

5l

Gali: Figyelern! Szpen beszlek 1.


Folytasd a sorozatot! Rajzold be ahinyz kpeket!
Mondd ki soronknt akpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

r' P

",u"

*'

r, -;

,-<J'

,,,^/\

('c o\
^\]
^\4
aWM.

-Rt*

@&
,LL\LJ

ffi_
W&?

( l }---1
A[.-\LJ
_+-=,

ffi

+=r'

ffi

t-]Jffmr,mn

,R

4O

/@8\
EJ

ltlaz\
::

,ffi
rs JJ

/,/
-'- ' , .,/
-,7

u^
,R

ffi
4O

/ @B\

lgz\

LJ

,'tr\
rs

.^

&<

JJ

.^

&<

'-c]\]

ffi

ffi

f>

Affi

1\

mz. mez, zr, taptz, tblzat,kz, tiz, gz,lemez) zene, evez, tztfa, pnz

38

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.


Egsztsd ki atblzatot! Minden sorban s minden oszlopban,
minden kp csak egyszer szerepelhet!
Mondd ki soronknt a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

Wffi
lx*," ,,l^r*

l a+

gs+on

m
/.:

\,l]rutul

/V\

/:

\/ltftd

L,u

-*--x

(a
\y

()

@fl

))
-\

^-\

& Kl
t_j @f, W
zokn i, i gazolv ny, blz,

z, bza,

39

n gy

&

(a

t-l

9)

zet. fazk

Gali: Figyelem! Szpen beszlek

1.

ITTXIX

Egsztsdki a tblzatot!
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

n {,

H
ffi

r-]

L_]

--k

Bffi

q
la al

,.'

,//

I i- l
4o,,

/\]

r)

9{,,q ,ffi,

..l

U/ud

ngyzet, fizet, dughz, zpfog,kz, toboz, fazk

40

fi^^

[-j

Z
[XTT\

Gali: Figyelem! Szpen beszlek l.

E
E

lap kzepn lv kprszleteketksd ssze a megfelel kpekkel!


Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre! ( Mellklet )

t *"_l

lffil

|*|

ffi
ll ]

,<o,

i-r.
1
11
lLy

m
tzoltaut, benzinktt,hiz, matrz, zldbab,buzogny,

medza, dughz, tzhely

Gali: Figyelern! Szpen beszlek 1.

|XTXT8

Ksd ssze az egyforma kpsorokat!


Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

q
2

c]]

&

t_ _J

ffi
t-f

imiffi
:2^-

.'1}nR--
--DnDP
i}PDDDn

rt:-->., i*
I

,ihi@

@imih

ffiimiffi

,ihi@

I
I

<?2 | ,n--_,t i-

5P
r;<\

,>9
.n 1

/+r^\

Jl#N

*L^_JU

/ilsi \s
i

,ffi\
'-.zql

L9"

flI

1\..-.--..-

--l

_i

6)

flil___---i
_.
l ,z. Y:'jY
Bftft-ryn
l

}.?>9

--r?ryn,|fflftnn
i ' zl

4f]u

iffi*ijJA
i6NiL?,

imi@i@

--m-ftrrlnr1.ryfrfr

/,/')\

L9q

l@)

,ffi

ffii ,i m

.ffi

m
42

zl,, It z, huzat,

i
tr5=
ll*-* ll] i

L@ \s Hr

zene, blz, gazella, gz, zuhany,

.--'\

ii

@m

ffi<-.- iW
i

//

N Yf @

h-imi

@i

I
I
I

,
b

|y e gz

^.,:;_
'r-'\j

nfiJ
BB*-
-_ft-ftr}|n}ra-n

Gali: Figyelem! Szpen beszlek ].


Keresd meg az alul lv formkat anagy tblzatban! Sznezd ki!
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

rraTirl

T;ffil

-_--Zz==)
( L ,-

^c_/

- /:\)
\

:r

/lN

#r
t

'-zo\<:?\

ffi
m

E;lr;rb'|

r;ffi]

M
@

/-l^

,*-<

-V:i\

@ H

K"N4

d( ie-i
@ \iffii 6Wt
nrvrnr}rlTn

H
\\U)

,lN

t' {,,::::)
1
? /r:\)
\

L^]

,A

U-l\

N
A
+
'/:-;\ - ,.-

\qi,/
LJl

^Cg;

ry

K4

#::l
t

/-r^

D-<
\

N
"<
2>d

ffi
ir--l
W
ffi
%-rs?Il

---^-----

;;#l

i r*Trnnftnrn

ffi

l--}r-}r?r?r-}r-Y

,? ru

-r--?r?|n

P?rn*r}ln|n

\
/],,,__
--<-z\-

-.-...-..............-

/
( L::-::j>
t

^(_;

- 4:-l_.> )

Vcr/
l!_]

-:

tr-l
ffisu

#:j
L<

"/.^

ffiN
(lffi-

tr}r]4 rnr! r-} r-t


rnr-?r-lrbT'r}r-V*-f r-bf-

ol

;ffi]

Ll*,tr:@]

j\frR&l

\r----\

T-}r}rlrrftT-.?

17r,}r-Pr}r-br}
mlvr-vr.1.rbTn

l 96l

qll

qP
.'<

,2n
<
\)

Yqr/
l,J

2>9

/T

L/t]

benzinkt, ztony,tzolt,pnz,fz,mez,huzat,

zhely
43

zuhany,mozi, zak, dughz,

Figyelem! Szpen beszlek 1.

Mondd ki a legfels sor kpeinek nevt! Minden kpheztartozikegy kis jel.


Figyeld ffiog, az alatta lv sorokbl melyik kp hinyzik, majd rajzold,annak
jelt a megfelel sor elejre! Mondd ki a sorokat! gyelj a kiejtsre!
t-t_

ffi?]
q]]]
s,f
\l,

ffil ffi
i\ ill
^--Jrr
_Jl_
-l]-

-t---.--

fl_]

m
i]f]fl

."Y\
'19r
L:

N
ts\

V_

Fx\

EL\\

o v

,#
-:AH

m
-]

.:4]1

N
E\

FN\
E\

Ft\
F-\

E\
E\

\lON,'

LJ_]

@ tL\
,t!i
u- ,il

iffil

N
E\
F x\

H1

ffil

-.'fil
,71/

m m U/-

N
F\

\\\
El\\
E

ffi
m m EN m
N
F\

zr, lt z, huza\

,tr< ,-r^
-++Sr

ffi
m

'Y\

z;4il

/a/Z-))l

l\
ili
u---1-1

ffisn+

ffi
a.

b,i_J

#
-J- 6./__)

-l

N/

v}!.:1
-L ,7A

,a

1\

Affi
A/;

,a, 1\

"(S
1i
y
-:iJ

onalz, mez. zolt, kal z, lzmr

44

1,N

" E:r,
^J

|,-ll
L--]

Kil

,#
\-

b^J

1\

c:,tr

&g
ffi
43rs,)
EN. m ,/^

ffiw
tral EL\\ s6s5
\< "l^
Hr K9-

tffil

elem! Szpen beszlek 1.

Sznezdki azt a kpet, ami ugyanolyan, mint a sor elejn lv!


Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

tr
mm,

\s

W
W)

-&-

#
v.t-.

b /*)

^\?

\|tr|,{

,{ru

_J\-

-d

.,--t'

-r /)
+>=--Z2t

&l

-,/
--=\
l
_f\ ,\

-q,J "

mm,

dIqIh

%|Wl

@ffi

@l#|BE
ffil-&lffi

buzogny, zuhatag, medza, trapz, vizil, gazella, zebra,kalz

45

Z
[TT|t

Gali: Figyelem! Szpen beszlek l,

Ksd ssze az egyforma kpeket! Figyelj az irnyokra is!


Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

fi@

4'\^

.*^?4
el:

lS
H\l

Ks

l-J

trJ

.\

/'6-

6t}

&

Y29
^

d3
sFPP
Us
f,_

%9

&

@ffi

fi

WA

ffi

lN\W
11";-:-S/

$(

%9
^

w49w

N.^

z, zab, jelzlmpa. vz, taptz

Gali: Figyelem!

Szpen beszlek 1.

|XTFIE

irnyba mutat nyilak kpeket jellnek.


Helyettestsd be ezeket a kpeket a sorokba a nyilak Ilsnakmegfelelen,
majd mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre! ( Mellklet )

A klnbz

frlffi

Dffi

F fr
fr (r fr
r-a F fr
D fr d F
fr F fr
t--1
r--\
D fr F fr fr

(---l
A

-__-1/

/__
(.--]

------y

Flffi frl@

l@
t-|
\r- fr

fr t-l fr
Fr-1 fr D + F
fr o fr \rfr
D fr o
\-

t---1

zttony,zif a,mzeum,mozdony,f nykpezgp,hiz,zongora

47

[)

Gali: Figyelem! Szpen beszlek l.

Z
|-rl-X]-d

Rajzold be a kpeket a ngyzethlba!


Tetszleges helyre rajzolhatsz, de az alakzatra figyelj!
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

,fwb

kz. zr, tiz, tz,lemez, trapz, evez, zpfog, televizi, mz, vonal z, vza

Z
lTlTIxl

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

Soronknt mondd ki a kpek nevt!


Dntsd el, hogy az elhangz IIts igaz vagy hamis
Tegyl X-et a hamis lltsok utn! Mondd el gy a mondatot, hogy igaz legyen!
gy.lj a kiejtsre!
!

&

/ea\

or'P

",9,

-V
=b
^o
7?^ Wzs

,v'?ry

F;;;-z}

fozelk, trlkz,

r'@
*, *'r

prz,begyez, toboz, gz, matrz, mez, tblzat, majonz,buzogny,


gaz, |egyez, zizi, televzi, Zo|i

A
2. A
3. A
4. A
5. A
6. A

legyez ftjltt van a tblzat.


heeyez alatt van a prz.
maionz ftiltt van a gz.
gaz atatt van a mez.
televzibal oldaln vanZoli.
matrz iobb oldaln van a mez.
7 . Atblzatbal oldaln yan a maionz.
8. A przbal oldaln yan a trlkz.
9. A buzo gny iobb oldatn van a gaz.
1.

49

Gali: Figyelem! Szpen beszlek

Z
El-f|Xl

1.

Raj zolj az utasitsnak me gfelelen

Mondd ki, mi hol tallhat!


gy.lj a kiejtsre!

Az l.

sor 2. ngyzetbe rajzolj kezet!


A 2. sor 3. ngyzetbe rajzolj flizetet!
A 3. sor I. ngyzetbe rajzolj fazekatl.
A 3. sor 3. ngyzetberajzot1- dobozt!
Az l. sor 1 . ngyzetberajzol1 ngyzetet!
A 2. sor 2. ngyzetbe rajzolj hzatl
A 2. sor I.ngyzetberajzoljevezt!
Az I. sor 3. ngyzetbe rajzolj vzt!
A 3. sor 2. ngyzetbe rajzolj zoknit!
50

elem! Szpen beszlek 1.

Szinezd ki a kpeket az tvonal szerint!


A bekeretezett helyrl indulj !
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre! ( Mellklet )

4
fu
q\

^"-,\ ,'- \
//r--/'>\

/]l*lll
L-/LJ
e

l)

1a

\,

C,n-l
r-{

&

4@

#,a

l^fr \\

L_-J l

ffi.
1.\

l*
@)

^(9^

lp\

"ff[-

MTll

ffi W

*6u ffi

-=.-r-\
(d
crz

,a\

\)

F---4

h^J

Grtr

\r-b d\

tr*

jL
V^*.

/-\

4000
/\

(rrrrrr; \

\ \,/-"/4))

zab,fzelk, bizonytvny,krz, blyegz, blz,buzogny, mozdony, huzal, m.zeum, gz,


csontvz, zongora, z, ezet, gzpedl, gz, kalz, oboz,lemez, hiz, fenykpezgp,
hegy ez, tzhny , zizi

51

Gali: Figyelem! Szpen beszlek

1.

|-XTXl-t

Sznezd ki a kpeket a nyilak knya szerint!


A fekete ponttal jellt helyrl indulj!
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre! ( Mellklet )

O@@@@@w&&@w@@&&
mm,

a\
si]

>!l--r9

.( rt\-/\:-,+r

/P

F,-"/"]E

/--<.,,oy
9v

.0

vvlv1

&

'

u97\
,Yv

(
]

40
lS

Fi-''.l

lll

\Tl ^l

\,,-J
g

l..-_1

\/-

?'fr;]'

x-./
s,/
z-71

O.

/38\
j

k,---4
^*-A

u=/

(-,

laz\

^o&

7?
t

g-7.:.

\/..4lr,Z

""
y-r'_/

pnz, zuhatag, majonz, mez, tiz, csavarhz, trapz, gzpedl, vz,.jelzlmpa, vzll,
tizijtk, prz, tzoltaut , lzmr, gz, lemez, fazk, matrz, tblzat, mz. ltz, jelmez,
legyez, gaz

52

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

Ksd ssze a kpet a megfelel szkppel!


Olvasd hangosan! gyelj a kiejtsre!

-_
zz-ll|-1

\-_----l\_-

t' \{):! z:i) l


z-.i\-1
,,

-\--(-LJ

,\-

lvn

F}rur?rnnfr
-lnr-wlT-?

r-b

H14J

r? r+ r-b rnT-n

oN E|z

mozi

;fii;L" m

Kl9

.lriuas

8+13aA

malonez
zak, ztony, zldbab, mozt, aptz, majonz, tzhny, igazolvny

53
)

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

-xlT]Tl

Jelld az tvonalat karikval a szkp bal fels sarkban!


A bekeretezett helyrl indulj
Olvasd hangosan! gyelj a kiejtsre!
!

zab

fozelk

bizonytvny

krz

blyegz

blz

buzogny

mozdony

huza|

muzeum

gz

kalz

Zongora

oZ

eZer

gzpedl

Bz

csontvz

toboz

lemez

hiz

fenykpezgp

hegyez

tzhny

zizi

54

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

lxTTTi
_, _
, _

_ _

Jelld az utvonalat karikval a szkp bal fels sarkban!


A fekete ponttal jellt helyrl indulj
Olvasd hangosan! gyelj a kiejtsre!
!

O @@,@&"@@&@^@@@@&

pru

nlhatag

trapz

mezo

ta

csavarhz

majonz

gzpedl

ylZ

jelzImpa

vizil

tzijtk

prz

tzoltaut

lzmr

gz

lemez

matrz

tblzat

mez

Itz

legyez

gaz

fazk

jelmez

55

Figyelem! Szpen beszlek

Msold t a szavakat|.
Mondd ki, milyen szavakat trtI\e! gyelj a kiejtsre!

v
e

56

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.


Olvasd hangosan a mondatokat! A kppel jellt szt rd a vonalra!
IJgy.lj a kiejtsre!

Zitk hza

kzel

mezn

zolinak a szrke

tz

fe 1 haj

tott.

futott.

|l a legjobban.

Zn nem fudott zemanyagot tankolni, mert a


zrva volt.

Zita zizit szeretett volna venni, de nem volt nla

tzoltaut, z, zak, benzinkut, pnz

57

Z-ZS

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.


Sznezd ki a kpeket az tvonal szerint!
A bekeretezet helyrl indulj
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!
!

tr

9-]-"rz
Z,;6?9

%"

ffi

q\^

=94
re?
//-<

(,

Bw<"

.".iIl

92

LJ{\a\-J1

]l

{9;,,s

-
Crs

W
rraTilo-]

ilffi

s,lY}l!]t
\_.
v---

ih\

x0 ,a t
tdJK
H

n
3

*#4

rJa

Mtr!)
Y#7
lJVV

/,|

@^

m,
a,

/'
\
t<,,)r)/4:::- \
ffi3

ryN
,--<l-N

/l

J4

))
\--l

rezs, zrva, zsab,buzogny, dzsa, tzhely,zsilip, zab, pajzs, benzinkit, zsok, hiz, Dezs,
tzhny, vizsgla, fzelk, nizs, ngyzet, zsalu, zuhatag, uzsonna, zijk,
zsr, lzmr,
zskmny

58

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

|TTXTF

Vezesd vgig a ceruzdat a vonalakon s kzben mondd ki a sztagokat!


Ugyelj a kiejtsre
!

cl-ce-ce-ca

ca-co-c-cu-c
ac-oc-c-uc-c

1c-ec-ec*ac
1cl-ece-ece-acaaca-oco-c-ucu-c
59

Sznezd ki mindegyik sorban a legnagyobb kpet pirosra, a legkisebbet kkre!


Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

NN
@

a
(st,L)

RR
.--V

l-@.-

/Y

\J

\**

-l

^'''.b
\".t'

hl
;)

<)

^^l
l-i-J
i^'-\L
^l
|l

>\
'z:"->>

i-\-

"-^

(, ", )

ry

pp
}*-t'

=n
-\-\Jl-

afi^$J

ffiffi ffiffi
I

\.-

cip, cl, ckla, cetli, cpa, comb, clp,

cumi

Gali: Figyelern! Szpen beszlek 1.

Sznezz ki annyi kpet, ahnyas szmotltsz a sor elejn!


Annyiszor mondd ki a kp nevt, amennyit kiszineztl! gyelj a kiejtsre!

/r
,r'r\D\ ,,<trl D
/c<)
Y
u
r-/
\r\,/,y (
2 @U
\:1/
\:/
-/

@ KJu
&&&&&&#
W w@ W u@ W W
-.6=
-6-3
r{=
-ffi t{-3
?ry W
ffiI W
,--R-r

----:---\

6
3
5

L,' /

\ l--, g

./- 7:\
--\

\:-/

R.o,.,

Po\

P+\

ffi- ffi\#

919

n-

\/

r)-,

* L_\1\

ril
X
q,9)s

Po-\

5_\/
JH

llz_l /

9:l9

\/

{LDs
,1AN-

\-*

gI2

9:l9

qF

r^,>^
6V,1:\

hffi\\'

@2
\i

,,l
\/

r?.
\/

4m
\

ffi-

r'>^

"

qF
,W
Qa

x)-\\-/
/--
L'i,\N'
-t2/,/)

t9s
hS"
&\t3l

gb

919

b/

'O.

r>\

s L,-\G\

&\.]'

lc, perec, akc, kukac, malac, bohc, prduc, lnc

61

(,--\:\

lq;-.
L1

ti:,

Po-\

*Z'----*l
{.'/)

fu
W
gb

Po\

Po\

}H

(<==,

/-,--l

/ l C\)

,Z

,S

qF
\/

rGali: Figyelem! Szpen beszlek l.

Ksd ssze a kpeket a megfelel dobkockkkal!


Mondd ki, mibl mennyi van! gyelj a kiejtsre!

ffiffi
))

^I,4
e^
M
e^

/*\

(L

()
\,y v]
,<\Jl,:

IL))
R#
0!^U

M&
i#

><)

6H;)

^N,4
e,

^I,4
e^^snQ

(l

J(

@@@
ftft
tt?g

k-i
a

EJ

trj/

www
www

WW
WW
&ffi
|:S!]-t

@@@

,/-=

Ca
,ra,

ffiMM
Co,e

'gffi

ffiM

k,_+trffi

maci, paca, galca, ecet, jcint, fcn, boci, tlca, pince, bicikli

62

Egsztsdk a tblzatot!
Mondd ki a kpek nevt! gyelj a kiejtsre!

oo
oo
o
o
o oo oo

O
O
O

,lvvv
(]

Oo
},1

}J

rX

l3l

l:]

ffiffi.

sV<9
-4\

s}4<

,\"

B
q,X
\ercd'

l
),

..\

Oc
},1

\.

"ffi

.C

\"f,

\"fl
cip, cikk-cakk, gomb c, p|ca, Inc

63

Gali: Figyelem! Szpen beszlek l.

|FTt

Szmold ffig, mibl mennyi van! Tegyl annyi pontot az alskpek al,
ahnyat szmoltl! Mondd ki a kpek nevt! ugyelj a kiejtsre!

ffi/ p
ffil

i,.-

,\,

<--T-.ltrT-

\aJV
Teel.EEJ

--,^-- .6

;)

.,,v
\J

-^-.G)
?o \\.o

X w
/Hp
F,:
y W,\
p
F
IEl
M0YA

/rffi?

lW^

>S=o

-/r--fu
\ LtlJl l

\aV
lI9 El

gE
E=El

(E9

cornb

polc

F]

MY

L__]

plca

crr-rke

64

kukorica

Gali: Figyelem! Szpen beszlek

Tapsold le a szavakat! Jelld a kp mellett, hnyattapsoltl!


Tedd ki a megfelel relcis jelet a kpek kzl ( (, ), :
)
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre! ( Mellklet
)

!-/
(

teaotr

m4
c

ffi
cdula, katica, ciPbolt, nyolc, kanc, ciklmen, filc. gumimatrac, dobkocka, kemence

65

Gali: Figyelern! Szperr beszlek l.

Folytasd a sorozatot! Rajzold be a hinyz kpeket!


Mondd ki soronknt a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

\*.-''
/-\

\*-.'
"-^

>\

--/=->)

a ffi a
ffi
CF v
v
7 L-

,a

.n

\\n

V #
,,^\

lL2

W)

-On"
S4zz

r,1

*,-0]

>w

ffia
/r
(u

@@@
,n
kj
@l
<)

/l- "

<3:n )a_

,/v

<

\v/

.<\-

,Aa<

,(.

{$,,&/
ffi///
a ull

&

cikk, cPa, cumi, ckla, akc,lc, ptkocka, cigi, perec, cintnyr, pica, palack, pncl

Gali: Figyelem! Szpen beszlek l.

Egsztsdki atblzatot|. Minden sorban s minden oszlopban,


minden kp csak egyszer szerepelhet!
Mondd ki soronknt akpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

^/

.$\y4

?A
')

^\n4
q/v
L__

ffi

]E-iL,/

ffi
lo oIo

uV

@
l

/)^
(/,)\

8
a

.#?

k/

?al
"\rJ

.p
/\

A
/,4
/ //:>

,#t

/'.

l .'./

X-/
?n

@
-1{

lo olo
|o o/ ,)

/,.'/
[- /

lo oV

?,X
\{

cItbla, paca, cip, dobkocka, nyolc. perec. cukor

67

Gali: Figyelem! S
gsztsd ki a tblzatot!
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!
E

,p

/\/Vv

&

/-:l

@tr
./\
Ll

b
%X

@l
tr
1-1
\7

(HaY'

\bcdi

S^..r}Y-,/.-^-

ffi

@tr

ltvv

@/\/w
/T\ @
|,_-/
s

cltbla. lnc, cikk, cip, cukor, cikk-cakk, galca

68

lap kzepn lv kprszleteketksd ssze a megfelel kpekkel!


Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre! ( Mellklei;

W
@

/ti

lii
I.c:

(J=
rE
L l-J
t-i

/\
/,,-._.-\_

/,--\J./

'-^? /\_r_. }-a

@
v>

dr(
-,
\\L))
Z)-

B.,

ffi
\}

@ W
W

ffi

bicikli, bohc, cimbalom, copf, cen, biceg, prduc, cella, pincr

69

Gali Figyelem!

Szpen beszlek

C
'

Ksd ssze az egyforma kpsorokat!


Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

o
i&,.
ffii i, i#

I
I

--7l .aZ
E
|'-l l\L^! L-V i^+f,
|'9 \_ a
I

ffi

,-v

ryi

I
I

mI
.<,/)

)1/

l
I
I
I
I

^in

:Hltti
X
-J,-:-i(rV
-

Ht

m E0

&

a-)
:)

E0

ffi

:fitlJJ
h"""l)
^a

.-\.!- '-

-w ffia ffi
,,A
l-J)

ll

l-,.X

W(4

&r, ffii
,"=i7- hU i=ft4
^\\ffi
W3 |-,- -

I
I
I

I
I

iEo

(lw

I
I

l
I

I
I

&r,

,z+--a^\\ffi

I
I

-)

V
/X

1.1

,$irui ei E0

W]w
ffi
Ll

uJ

W|"1)

d,

!ti
!li

I
I
I

&

I
I
I

ffii
Ab.W

^
Ol-'

i n

W i-'*i:l-h|-L
WW
t
I

I
I
I

I
I
I

'-\J-'\

I
I

ffi

ffiii&

^e-J?^n
^| l< -Jv -

ffii ?

YV

EOie
--+-

I
I

,re

E0

apca, gombc, akc. ptkocka, clp,

I
I

E0

I
I
I
I

W,"/)
I
I
I
I

r
I

iffi)/, >,#
/2i

,/,

&

,/l[
)//

i
i

Na-.

i
l

l--\.J

?=)

?
,.v

ka

nyolcvan, kanc, pica, lapocka

--+N.i

lll
li
i

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.


Keresd meg az alul lv formkat anagy tblzatban! Sznezd ki!
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

W
eB,=

W
e"ffi
L,

F<
//-L\

/{]_,ir,-\

v
-e

,<-

/\

I
I

/ffi\
F=

,-l-..
]-\
lijli
lnll
1,1
l;l

-i
\ri'

:f*!-\ /1
l\/)

}(
--,

nl

i
i

l
i

(^i
\
/

,/,---->x
Ya/r>\
\-----l

---

- - - -

i
i

__---------------i-

2+\
((, ).l
\\/_2
Yi

W!- ,4

/\

,/L ^i
>2
/ 5.Z/
y/
/'
,?z \//

i
i
i

i
i
i
i
i

<3/i
v/i

----------_------i- ---------

/\|l
,/, tl/
/l)-?
(-r-'

vw

i
i

----_----- -l
A\l

- - -

i
l

------]

/'-'-'-)
^\i -"Vi

W.7/i

..-l
tr\ )-.a
\)lfuHl
),-.#"1

F+

l-lt#-\

l(ffi%i'|
|:W/

<-_zrJ

@N

w
,l^
"/J \g)p
Wt:

,--\

I
I

I
I
I
I
I
I

w
i,+-.
iF
l|il
Wr ilill

'-\
\-+-
I*^'r

,,2
/ J

llil

ieffi
rEl
i"ll i rere;
|

-.i- - _ __

W K

W: W

f5-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

)
.'/,
/l)-7
U-'

/ \ll

@N

\=tJ
---_-- - - - - - -.

\_________\,,]-r--]-r-T.

rr1 t?

e-ffi
^
7
@

tt--r-TTr-h.

------.A------

N,rl

llil

lil
!,

a7,e"r,-]

(1
\-_/

i /'--^

[I--s ll

l 1-^j i

effi

K
"r-Y,

l:L]..]-JT+
Lt _-!:l'T-rlL

N
liil
lill

F
/G\

F=

UJ

f5,"'J
(sl>\
a

a t?
/'V

\)
^
l1 V/

ckla, kemence, pica, lc, cica, kanc, ciklmen, cikk, cipbolt, pince, kukorica,
ptkocka

7l

Gali: Figyelem! Szpen beszlek l.

|TTffi

Mondd ki a legfels sor kpeinek nevt! Minden kphez tartozlk egy kis jel.
Figyeld ffieg, az alatta lv sorokbl melyik kp hinyzlk, majd rajzold annak
jelt a megfelel sor elejre! Mondd ki a sorokat! gyelj a kiejtsre!

ej5tr'

fl4l*>

{\
\!T
}.-=-]-s7$i@

ffiffi ((k1\(
\}\

B,f

\/

|'+l_r..]-++

(-<--l._!-'
-/.:4

A.=-J

Lqi,,]

t_

"l--

)ffi1,4e?
ffiffi \kk1\{

rfl.-_#

ffiffi il

)=n6/A@

ffi

flatp>ldT

((

-rt

|-:J-=-lAr9
( (. -,4\ l

\\N B

tr4**>
ndT

;3ml4e2

ffiffiffi 1

ffiffi ffi
@
&

xr

)-Tffild@

sgu

[frfif,nffi

fl4

ffiffiffi

\!dr

)=iTffild@
(kffi\(

\}\

@ ffi-

-/:+
(-<-{ )-!\ '
F.--l
l_cra9 _]

t__J

effi
@

@
Le_.?,..]

t_

ffi
@

-//:-:a
c<-r

ffi
ffi@

-/:4

e\itr)ii'

A=z2.TlT-tri,Tr

F_rJ+f'T+
I'r----+ffi

@@

gt*+c#

ffi
L\-t::r-a

_J

J\\'a

\= _]

,3}
i-,-]
t-J

.-,3

-,/--+
. .,J-

!r-l+++
Ll----iffi

c<-r-L'
A..--]

t-J
Lcr,

\9)s
/-_

@
E

,,L^r,

*t-t\
rlr |\

\\-/

1 -!)-/,/))a
iv^

,,1\-

/--)^

# C-\-:\

l t\

@
trr,

\ -QD)a
}zs)
tnq.ru-

r->^

r'>^
q{is\

-zF.<-,l)t

U_g

tf]+ r \

\9)=
h^^N-

{9s

]V-

L(^N,

L,ry

(/--\,:\
*r}^
c;r t\l

t ?--\-:r

Ca

_JL_

(ft^.--.Xg*+
\!aT

_J

(,-\:\
*r'>^
lQ-.i X

cella, boci, pince, celofn, deci, bohc, jcint, wc

\v)3
fiN,

@
E

a
q
,T_-/

l*

(4
-{,,/

a
L,-,/

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

szinezdki azt akpet, ami ugyanolyan, mint a sor elejn lv!


Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

wl F/ru
ffilffi

e@lQ
\la lp

Wlwlw

WlMlM

wlalw

cL, plca,

ffilwlW

C-vitamin. filc, kukac, bicikli, flcn. boci


73

Gali: Figyelem! Szpen beszlek

Ksd ssze az egyforma kpeket! Figyelj az irnyokra is!


Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

"-'aqW

&

ti}z

\**

gbo
&
tfrl

e\K
\*

dE

&W
d+

gb
,<--,(-<-\

c<=\s

w
W}X

1f;51, ."'/

:l&/

\*--.'

Wp

^\^

s2

\ffi

cpa, comb, cica, malac, prduc

74

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

iXT

A klnb z rnyba mutat nyilak kpeket jellnek.


Helyettestsd be ezeket a kpeket a sorokba a nyilak llsnak megfelelen.
majd mondd ki a kpek nevt! gyelj a kiejtsre! ( Mellklet )

(rl
(l

\r-

fr
fr

-}|wx
L_] |sry

r1

fr

\_--

(l
t--1
\r-.- \--

(l
---y \r-

Cr

fr

G_r

\--

.{

L--./

z-^\
L_]

\r-

(1
\-

i
L___]

}l@
L_]ls

t-] lo
r\|
/8
!-}I J
--1/lV

r-1
\--

fr

r-\
----1/

(lL_

fr \r-

1---1

fr

(l

l)

r"-,,

E)lW@
V l:

fr
\
----1/

fr
fr

(l\

l)

I\

fr

D fr

r-\
'1/

r-'\
'--1/
N

t\

[-)

-1

fr
(l

\r-

fr d (r

/-_
(|
\

cdula, ciklmen, kukac, maci, galca, matrac, kilenc

r'\

'-1/

1-1
\r-'

fr

A_
G__r

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.


Rajzold be a kpeket a ngyzethlba!
Tetszleges helyre rajzolhatsz, de az alakzatra figyelj!
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

s\
Y)r
F\
^|

|-l

?r
(J-

Lc,A)

ffi
(_f*

hr

d
/Ml
lffiI

ffii

cip. cikk-cakk, maci, cop, lnc, kilenc, cutni, katica, crna, kanc, polc, perec

76

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.


Soronknt mondd ki a kpek nevt!
Dntsd el, hogy az elhangz llts igazvagy hamis!
Tegyl X-et a hamis lltsok utn! Mondd el gy a mondatot, hogy igaz legyen!
gveli

Kleltesre
a kieitsre!

ffi

^fr_filJ
-. l l\
--\-

\-

\_
/.'--.-t\\_

r-

_J,\
(dj

\. z-"--_

A
(

/,--_,/

/_-J/'

r--.t-__-r-

>r*

recept, larc, kapucni, cica, biceg, porceln, clp,

WC, malac, cmer, ecet, Veca, cen,

pincr, lapocka, cdula

A cica mellett van a kapucni.


2. Az cen ftilcitt van a malac.
3. Az ecet alatt van a clp.
4. A cdula folOtt van a lapocka.
1.

5.
6.
7.
8.
9.

A biceg fltt van a recept.


A pincr iobb oldaln van az cen.
A porceln iobb oldaln -van a clp.

A cmer bal oldaln van az

ecet.
A kapucni bal oldaln van az Iarc.

77

9qli, Figyelem! Szpen beszlek 1.


Rajzolj az utastsnak megfelelen
Mondd ki, mi hol tallhat!
Ugyelj a kiejtsre!

A 3. sor 3. ngyzetbe rajzolj crntl

Az

1. sor

l.

ngyzetbe rajzol1 tlctl

A 2. sor 2. ngyzetbe rajzolj cipt!


A 3. sor 7. ngyzetbe rajzolj kukacot!
A 2. sor I. ngyzetbe rajzolj perecet!

Az I. sor 3. ngyzetbe rajzol1cukrot!


Az I. sor 2. ngyzetbe rajzoljkatict!

A 2. sor 3. ngyzetbe rajzo|1- polcot!


A 3. sor 2. ngyzetbe rajzolj cumit!

78

Figyelem! Szpen beszlek l.


Szinezd ki a kpeket az tvonal szerint!
A bekeretezett helyrl indulj !
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre! ( Mellklet )

(" g

ffip
TK

^/

Nyk

44^

q1

&
\--<)
7o a

ffiffiffi

dD

..>-,,/!
aa

$'fu

--sr.-_
t<{L\)'

lt__j
-]

W
'ffi.

\:j

w
tr

a,@<

\,{2

]ElEl

(EBl

/6-\

&"

ffi
(os o/
V

l\

li

Ooo
Coo
ooo

,>.

tr,@
Y-/
*)

cl, Pincr, deci, Paca, cmer, cella, maci, lapocka, barack, WC, pncl, cimbalom, akc,
jcint, matrac, crna, celofn, galca,Laci, kilenc, gombc, cmke, Vince,
foci, strucc

79

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

|XT{E

Szinezd ki a kpeket a nyilak irnya szerint!


A fekete ponttal jellt helyrl indulj
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre! ( Mellklet )
!

ow@@&&w@&&@'W@@@

l^|

l#l
|-]

<1

8 H

ffi
ft1\

rM
W"\b , W\

M-3
ffi
(_,F ^ffi

U
G

ctp,

ffi

]l

*)
.
^&

W
\,r
47/

lyl, xnZlo

/az

#-=o
l4\

/'

S,.

9\o

ffi

G.

.,X

r-------_-l

@9] ottg|/

l,\}/
\!)

3W
3O

^fr^fr^/-i
A- ^l
|l^'^l *
\_

--\-.-

palack,.filc, larc, vakci, nyolc, polc, pncl, plca, copf, apca, cen,.fcn,kukac,
pica, cumi, malac, porceln, cikk, kapucni, cilinder, comb, lca, kilencven, clp

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

tr]-xt_l

Ksd ssze a kpet a megfelel szkppel!


Olvasd hangosan! gyelj a kiejtsre!

3O

harminc

bicikli. ketrcc, harminc, cintnyr, cimbalom, C-vitamin,


celofn. katicabogr
81
t_

Cnli:Figyelem! Szpenbeszlek 1.

lwl,,.I7l
,,^,,t,,t,

Jelld az tvonalat karikval a szkp bal fels sarkban!


A bekeretezett helyrl indulj !
Olvasd hangosan! gyelj a kiejtsre!

cl

pincr

deci

paca

clmer

cella

maci

lapocka

barack

WC

pncl

cimbalom

akc

jcint

matrac

cerna

celofn

galca

Laci

kilenc

gombc

cmke

Vince

foci

strucc

82
i
I

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

mxrt

Jelld az tvonalat karikval a szkp bal fels sarkban!


A fekete ponttal jellt helyrl indulj
Olvasd hangosan! gyelj a kiejtsre!
!

O@@'w@@@WW@@@@W
cip

palack

filc

Iarc

vakci

nyolc

polc

pnc1

plca

copf

apca

ocean

fcn

kukac

boci

cumi

malac

porceln

cikk

kapucni

cilinder

comb

tIca

kilencven

83

clp

Gali: Figyelem! Szpen beszlek

EIXI{

Msold t a szavakat!
Mondd ki, milyen szavakatrtlle! gyelj a kiejtsre!

l
c

84

Gali: Figyelem! Szpen beszlek

lTl-f[-t

'.

Olvasd hangosan a mondatokat! A kppel jellt szt rd a vonalra!


Ugyelj a kiejtsre!

nft,

A WL|

tIcn cipeli az italt.

Bence mg mindig

nagyon

^
W,g

//bH|
Ht^u

Cili kapucn ijnvan egy nagy


vJ

vincnek a

A boltban

Y?'Q7!

alak cukor a kedvence.

polcon kilenc

volt.

pincr, biceg, paca, cumi, perec

85

C-CS

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.


Szinezd ki a kpeket az tvonal szerint!
A bekeretezelt helyrl indulj !
Mondd ki a kpek nevt! gy.lj a kiejtsre!

/ffi

ffi

ffia

/-\

}**
i^\
>\

tvAl,n*1

/r. a

/'

\-l
-\ \.-

,l

:/:):

?)

--/-:,

G4
7o a(

t3

dre

r,--'l
Y,A-J

,'/
?

" da

0 00

J-4

80

HL

rl

.<'\

-.t<r\P
Pi

--,,-,1
l

ptkocka, pipacs, ciklmen, pecst, Cili, kocsonya, vakci,Jbcske, cpa, agancs, kapttcni,
csp, maci, csapadk, celofan, pacsi, nyolcvan, paradicsom, blcs, csigalpcs, pincr,
fecskend, kerec, kttlacs, cdula

86

SZ-Z-C

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1.

Mellklet

Szinezd ki s/vagy karlkzdbe azt a kpet, ami az elhangz mondathoz kapcsolhat!

SZ
9. oldal mondatai:
-

Szilvi lisztet vesz.

- Szabina tavasszal szletett.


- Szabi pisztoly,t szeretne
szlinapjra.
- Szandi szmolgppel
szmolja ki az sszeget.
- Eszti kkuszdit eszik.

Z
37. oldul mondatai:

C
65. oldal mondatui:

- Zo|i meze zId.


- Ha a jelzlmpa zld,

- Bence a kemencbl vette ki a

indulhatunk.
- Zaln a z_uhatagnl 1l. nzi a
zdr-rl vizet.
- Zita s Alz nzi a tzrjtkot.
- zo zlzit hozott a kzeli

zletbl,

cipt.

- Cili a cipboltban j cipt vett.


- Ica kedvenc virga a ciklrnen.
- vince kt dobkockval
kilencet dobott.
- Lucnak nyolc rnacija van,

13. oldal mondatai:

41. oldul mondti:

69. oldal mondaai:

- szandi mamusza elveszett.


- Szonja szomszdja mhsz.
- Szabi egsznap a
szmitgpen jtszik.
- Lszl gesztenyt szed
Szabiva1.
- Eszti a szitaktt szemlli.

- AIz nzt a medzt a vzben,

- Cilinek pici a copja.


- Bence egy pici prducot ltott a
tvben,

- Ztta a ttizhelyerr fzelket fz.


- Zaln a benzinkton

- Icu biciklivel ment Luchoz.


- A bohc rengeteg viccet

19. oldul mondatai:

47. oldal mondatai:

75. oldal mondatai:

- Szabi szalonnt eszik.


- Szilvi azuszodban szpen
szik.
- A szifonnal szdt ksztnk.
- sziszi lesztt esz a lisztbe.

- Gza buzgn g},Lljti atzift.

23. oldul mondatai:

- Sziszi tejsznhabot tesz a


gesztenyemasszra.
- Asznsz a sznpadon szpen
beszl.
- A horgsznak keszeg van a
szkjban.
- szandi szombaton ananszt
e\-ett.

- Gza a dughzval kihzta a


dugt.

mondott.
zernanyagot tankoi.
- vince lba kificamodott. emiatt
- A nratrz a kzeli vzpartotnzi.
biceg.

azj fnykpezgppel
fnykpez.
- Aliz a mzeumban
jelmezeket nz.
- Zolik hajja ztonyra futott.
- Zita

51.

oldul monduti:

- Gza bizonytvnya kzepes.

- Gzjtt ki a fazkb|.
- Zoltkezn gz van.
- ztta kezeiben tz oboz van.
- Zoblza zId.
- A mozdony zakatol.

- Szabi szszemvegben szik.

24. oldal mondatai:


- Szis a 5znkt messze viszi.
- A mvsz szp szobrot kszt.
- szandi szerint a szrke kosztiim
a legszebb.
- EsZi szerint a legszebb vszak

azsz- Szilvit megszrta a kakfusz.


- Vanessza szerr6ldke szep.

Cilik faln 1g egy pici cdr_rla.


Vince a clpk rnellett
kukacokat ltott,
- Bence elvette lca pici rnacrjt.
- Luck pincjben kilenc polc
-

Van,

79. oldal mondti:


- Veca cipjn egy pici paca van,
- Vince bukfencelt. einiatt j a

lapockja.
- Ica crnval frceli a kapucnit.
- Jenci egy deci citromlt nttt a

palackba.
- Bence n1,olcadikknt rt a clba.

52. oldal mondatai:

80. oldul mondoti:

Zitkhza eltt nag},a saz.


- Gizi jelrnezbe ltztt.
- A tblzatbl hiny zik Zaln

- ica mamja kilencven vig lt.

neVe.
- A lerrrezrl halljuk a zent.
- A mezn ZoI az zeket nzi.
- Zoli fm pnzzel ftzet a

megviccelte Benct.
- Vince kilenc filcet adott
Lucnak.
- Cili pict ltott a pici patakban.

rnoziban,

87

- Nyolc palack van a polcon.


- Veca larc mg b.|t,

Gali: Figyelem! Szpen beszlek 1

SZ - Z - C

Tartalomj egyzk

SZ hung rgztse:
-

Rgztsor...,............

SZ hang automatizldsu:

- Feladatok a nagysgi relci s a szmolsi kszsgfejlesztshez ....,........,..................... 4


- Feladatok a logikai gondolkods s a szablykvetsi kszsgfejlesztshez....,............ 10

fejlesztshez..............
fejlesztshez.....,........
a szvegrls fejlesztshez

- Feladatok a figyelem

- Feladatok a tri tjkozds


- Feladatok

- Feladatok a tri tjkozds s a formakvets

fejlesztshez..............

- Feladat a tri tjkozds s a formakvets

Z hang rgztse:
-

..,............,...... 17

....,.2I

fejlesztshez......,....... ......,...23

- Feladatok az olvassi kszsg

SZ - S hangok motoros differencidldsu:

............... 13

................,..25

fejlesztshez....,.,....... ..,.......,...30

Rgztsor................

......,......,.. 31

Z hang automatizldsa:

- Feladatok a nagysgi relci s a szmolsi kszsgfejlesztshez .,.........,..,.................. 32


- Feladatok a logikai gondolkods s a szablykvetsi kszsgfejlesztshez ....,........,..,38

fejlesztshez..............
a tri tjkozds fejlesztshez,............,
a szvegrts fejlesztshez

- Feladatok a figyelem
- Feladatok
- Feladatok

- Feladatok a tri tjkozds s a formakvets


- Feladatok az olvassi kszsg

- Feladat a tri tjkozds s a formakvets

C hang rgztse:
-

......,...........,...45
....,.49

fejlesztshez.............. ......,...51

fejlesztshez..............

Z - ZS hangok motoros differencidlsa:

............,..41

..............,....53

fejlesztshez.,..........,. ............,.58

Rgztsor..........,.....

................ 59

C hung uutomatizIsa:

- Feladatok a nagysgi relci s a szmolsi kszsgfejlesztshez ..,............,.....,...........60


- Feladatok a logikai gondolkods s a szablykvetsi kszsgfejlesztshez ..,............,.66

fejlesztshez.......,......
a tri tjkozds fejlesztshez.........,....
a szvegrts fejlesztshez

- Feladatok a figyelem

- Feladatok
- Feladatok

- Feladatok a tri tjkozds s a formakvets


- Feladatok az olvassi kszsg

- Feladat a tri tjkozds s a formakvets

Mellklet

......,........,......73
......11

fejlesztshez....,...,..... ..........7g

fejlesztshez.....,.,...,..

C - CS hangok motoros differencidlsa:

...............69

,.,................81

fejlesztshez.,.,.,.,...,.. .............. 86
.....87