You are on page 1of 353

/

BI. I

JEAN SHINODA

*v

rr

t p

BENNNK EL
J
v

LLJ

>X

jt

>
,

23
A

II

**$,

''v

<

(t.

- mm.
_
Ilii
_

!'}.

'

mi
in -

.V

G?

>w.fe#

t*
i*.

*2i

rnM
A

/5j

'

Jean Shinoda Bolen, M. D.


BENNNK L ISTENEK

BENNNK L

ISTENEK
Jean Shinoda Bolen, M. D.

ol'l
T

L
; v-

*-

Pilis-Print Kiad

A fordts az albbi kiads alapjn kszlt:


Jean Shinoda Bolen, M. D.:
Gods in Everyman, Archetypes That Shape Mens Lives
HarperCollins Publishers, New York, NY, 2003
Fordtotta Dunay Katalin
Copyright Jean Shinoda Bolen, M. D., 1989
Hungarian edition Stdium Effektive Kft., 2007

Minden jog fenntartva, belertve a sokszorosts, a m bvtett,


illetve rvidtett vltozata kiadsnak jogt is.
A kiad rsbeli hozzjrulsa nlkl sem a teljes m, sem annak rsze
semmifle formban (fotkpia, mikrofilm vagy ms hordoz)
nem sokszorosthat.

ISBN 978 963 86663 8 3

Kiadja a Pilis-Print Kiad s a Stdium Effektive Kft.

Felels kiad: a kiad igazgatja


Nyomdai elkszts: Lrky Bt.
Bortterv, grafika: Vass gnes
Nyomta s kttte: Imi Print, Nyregyhza

Tartalom

Elsz
Ksznetnyilvnts

7
13

I. rsz

BENNNK L ISTENEK
ELS

17

FEJEZET

Lteznek bennnk l istenek

18

MSODIK FEJEZET

Apk sfik: mtoszok a patriarchtusrl

II. rsz
AZ APA ARCHETPUSA:
ZEUSZ, POSZEIDN S HDSZ
HARMADIK

33

57

FEJEZET

Zeusz, az gi isten -Az akarat s hatalom birodalma

60

NEGYEDIK FEJEZET

Poszeidn, a tengerek istene Az rzelmek s sztnk birodalma


TDIK

90

FEJEZET

Hdsz, az alvilg istene A lelkek s a tudattalan birodalma

119

III. rsz
A FIK GENERCIJA:
APOLLN, HERMSZ, RSZ,
HPHAISZTOSZ, DIONSZOSZ

147

HATODIK FEJEZET
Apolln, a nap istene jsz, trvnyhoz s kedvencfi

152

HETEDIK FEJEZET
Hermsz, az istenek kvete s a lelkek kalauza Kommuniktor, szlhmos, utaz

187

NYOLCADIK

FEJEZET

rsz, a hadisten - Harcos, tncos s szeret

219

KILENCEDIK FEJEZET
Hphaisztosz, a kovcsmestersg istene Kzmves,feltall, magnyosfarkas

250

TIZEDIK FEJEZET
Dionszosz, a bor s mmor istene
Misztikus, szeret, vndor

286

IV. RSZ
MTOSZAINK MEGTALLSA:

NMAGUNK JRAFORMLSA

317

TIZENEGYEDIK FEJEZET

Mtoszaink megtallsa: nmagunk jraformlsa

320

TIZENKETTEDIK FEJEZET

A hinyz isten

FGGELK

333

345

Elsz

Mint a Bennnk l istennk cm knyv szerzjt, gyakran faggat


tak a frfiakban lakoz istenekrl. Azok a frfiak, akik hallottk az
istennkrl szl eladsaimat, gyakran szegeztk nekem a kr
dst: s mi van velnk?. gy A Bennnk l istenek termszetes
folytatsa az elz knyvemnek. A szakmm, a trtnelmi kor s
(brmily ellentmondsosnak is tnhet) ni mivoltom is arra sz
tnztek, hogy megrjam ezt a knyvet a frfi archetpusokrl.
A knyv megrsval egy hagyomnyosan ni szerepkrnek
teszek eleget. A nk a frfiak sajt bels vilgnak tolmcsaiknt
mkdtek, hiszen a frfiak gyakran olyasmiket is megosztottak a
nkkel, amit egymssal nem. Sok frfi pldul azrt vlaszt n
pszichitert, mert nagyobb biztonsgban rzi magt, s knnyeb
ben tud kommuniklni velk. Nhny frfi azzal rvel, hogy sze
retn elkerlni a magban s a frfi terapeutban esetlegesen fel
merl versengst.
Esetenknt az is elfordulhat, hogy egy jelentsgteljes n egy
sikeres frfi letben az lomhordoz fontos szerept jtssza,
ahogy erre Dniel Levinson/1frfi letnek vszakai ( The Seasons of
a Mans Life) cm knyvben rmutat: Ez az a szerep, amit egy
ni junginus pszichoanalitikusnak el kell jtszania. A pszicho
analzisben a frfiak megosztjk bels letket, megtalljk gyen
gesgeiket s erssgeiket. Ahogy egyre jobban megismerik ma
gukat, engem is tantanak. Megltom, hogy a felszn alatt milyen
is az a frfi valjban, megltom benne az archetpusokat s azo
kat a nehzsgeit, amelyek akkor addnak, amikor hiteles s n
maga szeretne lenni. Levinson a kvetkezket rta:
,yA klnleges n olyan, mint egy igazi mentor: klnlegessge
a fiatalember lmhoz val kapcsolatban rejlik. A n a frfi
bels vilgnak azt a rszt segti megeleventeni, amelyben az
lom is megtallhat. Ezenkvl a n elsegti a frfi felntt

ELSZ

vlst s lmnak megvalstst. Ezeket tulajdonkppen rsz


ben tanri, vezeti, vendglti, kritikusi s szponzori szerep
krben teszi. Egy mlyebb pszicholgiai szinten a n kpess teszi
a frfit, hogy az rvettse sajt belsfeminin vonsait, vagyis az
anima-t - amint aztjung rta -, aki elidzi s tmogatja a
frfi hsi trekvseit.

Szmos okbl kifolylag sok frfi gy rzi, hogy jobban meg


rtik ket a nk, mint frfitrsaik, s gy tbbet is rulnak el ma
gukrl a nknek, mint egymsnak. Amint ezt a McGill jelents a
frfi intimitsrl (McGill Report on Male Intimacy) szl tanulmny
is altmasztja.
Minden tizedik frfinak van olyan bartja, akivel beszlget
munkrl, pnzrl s hzassgrl, de csak hszbl egynek van
olyan barti kapcsolata, amelyben fel meri fedni magval s
szexualitsval kapcsolatos rzelmeit. (...) A leggyakoribb minta
frfi bartsgoknl az, hogy egyfrfinak sok olyan bartja van,
aki tud valamit afrfi kzlett illeten, de egy sincs, aki egy kicsi
nl jobban ismern.

McGill gy tallta, ha egy frfi valaha is felfedi sajt magt,


nagyon valszn, hogy azt egy n eltt teszi, legyen az a felesge
vagy egy msik n. Ahogy nagyon sok n gyantja, a frfiak sokkal
inkbb beszlnek rzelmeikrl, gondolataikrl vagy lmaikrl
egy nnek, mint egymsnak.
Jean Baker A n j pszicholgija fel (Toward a New Psychology
of Women) cm munkjban arra is rmutat, hogy egy felettes s
egy alrendelt csoport (mint pldul frfi-n, fehrek s feketk
vagy gazdag munkaadk s szegny munkavllalk) esetben
szksgszeren az alrendelt, vagyis a kevesebb hatalommal br
csoport az, amely tanulmnyozza a felette llt, s amely sokkal
tbbet tud a msikrl.
gy teht a Bennnk l Istenek nem ms, mint a frfi pszicho
lgija egy olyan n olvasatban, aki pontosan gy viselkedik,
ahogy azok a nk viselkedtek vszzadokon keresztl, akik trd
tek frfiaikkal, vagyis visszatkrztk, amit lttak, nagyon tuda
tosan s rzkenyen kezeltk a frfi hinyossgait s problmit,

ELSZ

de ugyanakkor felismertk a pozitv frfi tulajdonsgok hangslyozsnak fontossgt. A knyv nzpontja egy rszvtteli
megfigyelhez kzelt, mely nzpontot szakmai s egyni ta
pasztalatokon keresztl szereztem.
Pszichiterknt, junginus pszichoanalitikusknt s klinikai
pszichiterknt dolgozom a San Francisco-i Kaliforniai Egyete
men. Magnpraxisomban nk s frfiak egyarnt jrnak hozzm
analzisre. Egy frfi szakmban dolgozom nknt, frfi men
torokkal, bartokkal s kollgkkal. Cserbe frfiaknak s nknek
voltam tantja s mentora.
Ezenkvl egy igazi apja lnya s apuci kedvence voltam,
akinek az desapja valban bszke a lnya eredmnyeire. Kvet
kezskppen, ms nkkel ellenttben, sokkal knnyebben tall
tam megerstsre ebben az igencsak patriarchlis kultrban.
Egy 19 vig tart hzassgban voltam felesg, majd hrom vi
klnls utn vgl elvltunk. Van egy fiam s egy lnyom,
mindketten a hetvenes vek elejn szlettek, abban az vtizedben,
amikor a nmozgalmak megindultak, s amikor a sztereotpusok
tmja igen erteljesen eltrbe kerlt (ezen bell is az emberi ter
mszet kontra tapasztals elmletei).

A PSZICHOLGIA KOHERENS LTSMDJA


A Bennnk l istenek a pszicholgia koherens ltsmdjt adja,
mely mind az erteljes bels archetpusokat, mind a konformitskvetel sztereotpikat figyelembe veszi annak rdekben, hogy
jobban megrthessk konfliktusaink gykereit, valamint knynyebben elrhessk a teljessget.
Ezt a nzpontot szakmai kpzsem s szemlyes tapasztal
saim sorn sajttottam el. A munkm kifejlesztette bennem azt a
tudatossgot, melynek segtsgvel a nk s a frfiak szvben s
fejben vgbemen folyamatokat meg lehet ismerni. Emellett r
bresztett a teljessg s integrits rzsbl fakad rm fontos
sgra, amit akkor rznk, amikor a tetteink sszhangban vannak
azzal, akik, amik vagyunk. Ezzel szemben a testnk, az lmaink s
a szimptmink konfliktusrl s fjdalomrl tanskodnak abban
az esetben, ha a bennnk lv archetpusok ltal beindtott folya-

10

ELSZ

mtokat tudatosan letagadjuk s elnyomjuk. Hogy mik is ezek az


archetpusok, s hogyan jelennek meg az ember egyni letben,
csak sok ves, elmlylt pszicholgiai munka utn vlik vilgoss.
Szintn elengedhetetlenl fontos tisztn ltni, hogy mit is r
tettek a nmozgalmak tudatossgra bresztsben. Az elmlt kt
vtizedben lthattuk, hogyan kpes a sztereotpia elferdteni s
korltozni az emberi lehetsgeket - klnsen a nk lehets
geit. Ebben az idszakban rengeteg n bredt tudatra annak,
hogy egy patriarchlis kultrban val lt hogyan befolysolja
egyni letket. A kultra alaktja mindenkinek az rtkeit s
hitt, amelyeket aztn visszatkrznek a trvnyeink, a szok
saink, s amelyek befolysoljk a hatalom elosztst, az rtk s
sttusz meghatrozst. Egy patriarchlis trsadalomban a nk
nek nincs igazn j soruk. A frfi sztereotpik azonban a frfiakon
is uralkodnak, bizonyos tulajdonsgokat elismernek, mg mso
kat elutastanak, s ezltal behatroljk, hogy kik is lehetnek.

A MINDENKIBEN JELEN LV
ISTENEK S ISTENNK
Amikor a frfiakban lakoz istenekrl beszlek, megfigyeltem,
hogy ugyanezek az istenek a nkben is jelen vannak; s amikor a
nkben l istennket jellemzem, nagyon sok frfi is azonostani
tudja bels vilgnak egy rszt ezekkel az istennkkel. Az istenek
s istennk az emberi pszich klnbz tulajdonsgait repre
zentljk. A grg ni s frfi istensgek mindannyiunkban ltez
archetpusok, noha az istenek sokkal erteljesebben befolysoljk
a frfiak lett, csakgy, mint az istennk a nkt.
Minden archetpust lehet kln-kln azonostani az isten
adta, illetve istenn-adta tehetsgekkel s a potencilis probl
mkkal. Ezt a tnyt alapul vve sokkal kevsb lesznk arrognsak
vagy nostorozak. s mivel minden, amit az archetpus karakte
rnek mlysgbl vezrelve tesznk, jelentssel br szmunkra,
gy szemlyes dntshelyzeteink tbb megelgedettsggel szol
glhatnak, amennyiben tisztban vagyunk azzal, hogy mely iste
nek s istennk munklkodnak bennnk.

ELSZ

11

Az istenekrl val olvass gyakorta vlhat lehastott rszeink


visszacsatolsnak eszkzv. Ezt a folyamatot segthetik az l
mok, az emlkek, valamint a tudatalattiba raml mtoszok.
A bennnk l klnbz istenek megismerse fontos a nk
szmra is, akik kzl rengetegen hatalmas erfesztseket tesznek
a frfiak megismersre (ltalban egy konkrt frfi kiismersre).
A pszicholgiailag rzkeny nk gyakran kapjk azon magukat,
hogy ismtlden egy bizonyos fajta frfival lesz kapcsolatuk, s
rzik, meg kell tudniuk, mi is vonzza ket. A bennnk l istenek
megmutathatjk a nknek, hogy a frfiakban melyik konkrt isten
vagy archetpus vonzotta ket, s az mirt nem egyeztethet ssze
az elvrsaikkal, gy adva magyarzatot kapcsolataik sorozatos
sikertelensgre.
Az istenekbe val betekints segtheti a fis anyukkat (k
lnsen az egyedlll anyukkat) fiaik jobb megrtsben s el
fogadsban. A vgeredmny egy olyan szl, aki sokkal kompetensebbnek rzi magt, mert rti, milyen lehet a sajt finak lenni.
Elre ltja, hogy a vilg valsznleg miknt fog viszonyulni a
fihoz, sokkal jobban tltja erssgeit, gyengesgeit, s ezen
keresztl a szksges segtsget is hamarabb tudja nyjtani gyer
meke szmra.
Frfiaknak s nknek egyarnt tisztn kell ltniuk az apjukat
ahhoz, hogy meg tudjanak bocstani s meg tudjk rteni ket. Az
istenek s mtoszaik megrtse hozzsegthet mindannyiunkat
egy objektvebb apakphez.
Mivel a nkben is lakoznak istenek, ezek felfedezse mlyebb
nismerethez vezethet. Egy istenre val rcsodlkozs klnsen
fontos lehet az istennket nmagban mr ismer nnek, hisz
pldul egy eddig nem tudatosult viselkedsre magyarzatot
adhat egy bizonyos isten jelenlte. Ily mdon a n rezheti azt a
megelgedettsget, amit egy kiraks jtk hinyz elemnek
helyre kerlse jelenthet, fleg, ha az teljesebb teszi a kpet.
Mindannyiunkban lnek istenek s istennk. Rajtuk keresztl
az nmagunkba tekints pillanatban valami sszekapcsoldik,
amit mr sztnsen is reztnk magunkrl. Olyan ez, mint a
tkr, amiben elszr ltjuk magunkat. A felismers pillanata
megvilgostja szmunkra, hogy msok mire is reaglnak ben
nnk, s ezltal tisztbb kpet kaphatunk magunkrl.

12

ELSZ

Azoknak rtam ezt a knyvet, akik jobban meg akarjk rteni a


fikat s a frfiakat, vagy tudnak a frfiakban s nkben egyarnt
ltez frfi archetpusokrl, vagy ppen sajt magukrl vagy kap
csolatukrl szeretnnek tbbet megtudni. Tovbb azoknak a
frfiaknak is szl, akik a bennk l isteneket prbljk felfedez
ni, azoknak, akik megkrdeztk: s mi lesz a bennnk l iste
nekkel? s mi lesz velnk?

Ksznetnyilvnts

A knyv minden fejezethez rengeteg, meg nem nevezett segt


jrult hozz: pciensek, bartok, kollgk, rokonok, minden je
lentsebb fi s frfi az letembl, akik puszta ltezskkel egyegy isteni archetpust kpviseltek, melyek segtettek megrteni,
milyen is fiknt vagy frfiknt lni ebben a patriarchlis kult
rban. Az vek sorn sok n meslt nekem a hozzjuk kzel ll
frfiakrl, akikrl, gy tnt, jval tbbet tudnak, mint maguk a
frfiak. Ez fknt az olyan frfiakra igaz, akik nem sokat elml
kednek magukrl. E knyv alapanyagnak jelents rszt azok a
frfiak szolgltattk, akik a jungi pszichoanalzis eszkzeivel sajt
rzseik, mltjuk s az nmaguk ltal sem ismert bels vilguk
mlysgeibe hatoltak velem, olyan mlysgekbe, amelyek kezdet
ben ismeretlenek voltak elttk s amelyektl el voltak zrva.
A jellemzsek teht szmos frfi vegytsbl szlettek, aki
ket klnbz lethelyzetekbl ismerek, de leginkbb a 25 ves
pszichitriai praxisom alatt tallkoztam velk. Munkm a biza
lom, a biztonsg s a titoktarts szentlyben zajlik. Itt, ami tudat
alatti vagy elfelejtett, mind a felsznre kerl elbb vagy utbb. Min
den frfi, aki rm bzta a pszichjt, sokat segtett a tbbi frfi s n,
st a sajt magam lelkivilgnak jobb megrtsben. Ksznm!
A knyvben szmos trtnelmi szemlyisg, hressg s re
gnybeli szerepl jellemzst hasznlom fel az istenek egyes arcai
nak bemutatsra. Ezen szemlyeknek a nyilvnossgban kialakult
kpe s ismertebb idzeteik voltak segtsgemre, nem pedig az
szemlyes vagy szakmai tapasztalatuk s tudsuk. A valdi ember
ltalban tbb s egyszerre kevesebb is, mint eltlzott kpe.
Ez a knyv s a Bennnk l istennk is C. G. Jung felfedezsei
nek s elmleteinek hatsra szletett. Jungnak a kollektv tudat
alatti archetpusaival s a pszicholgiai tpusok fellltsval kap
csolatos munki szolgltak e knyv alapjul. A Sigmund Freud
ltal kidolgozott dipusz-komplexus sugallta a grg mitolgia s

14

KSZNETNYILVNTS

az emberi pszich kztti kapcsolatot, amit a junginus rk fej


lesztettek tovbb. Jung ta az archetpusokrl szl irodalom f
knt a Spring Publications gondozsban jelent meg, tbbnyire
James Hillman szerkesztsben.
A knyv egyik f tmja a napjainkban is fennll patriarch
lis kultra mlyebb rtegeivel kapcsolatos tudatossg, illetve az az
erfeszts, melyen keresztl prbljuk megrteni, hogy ez a kul
tra hogyan alaktotta rtkeinket, percepciinkat s vgs soron
sajt magunkat. Ezt a tmt aktivistk, rk s tudsok - fknt
nk - prbljk megfejteni, akiknek sokat ksznhetek. Sajt
szakmai elmenetelem nagyban ksznhet Gloria Steinem-nek
s a A Nkrt Alaptvny (Ms. Foundationfor Women) igazgattan
csnak s munkatrsainak, dr Jean Baker Miller-nek, dr Alexandra
Symonds-nak s azoknak a nknek, akik Az AmerikaiPszichitriai
Trsasg Nkrtfelels Bizottsgnak (Task Force and Committees on
Women of the American Psychiatric Association) tagjai voltak. K
sznet illeti mg rajtuk kvl Anthea Francine-t, akivel egytt
szmos workshopot vezettnk, s akivel rzkenysgemet tovbb
fejleszthettem a csaldnak s a kultrnak a gyermekre gyakorolt
hatsait illeten, fknt olyan gyerekek esetben, akiknek az
archetpusrl nem vettek tudomst. Alice Miller rsai j pers
pektvt nyitottak a pszichoanalitikus gondolkodsban. Ez a pers
pektva altmasztotta addigi ismereteimet azokkal a srlsekkel
kapcsolatban, amelyeket srlt szlk okoztak gyerekeiknek.
A knyv knny terhessg s rvid vajds utn szlethetett
meg, hisz mdom volt r, hogy megrleljem magamban, sajt
letciklusaimat is megfigyelve, az eredeti hatridt figyelmen
kvl hagyva. Ezton szeretnk ksznett mondani kiadmnak,
a Harper & Row-nak, s szerkesztmnek, Clayton Carlson-nak a
megrtsrt, amellyel krlvettek, s hogy kijelltk mellm
Tom Grady-1, akinek szerkeszti vnja sok mindenen tllend
tett. Szintn ksznet illeti John Brockman-t s Katinka Matson-t,
kt irodalmi gynkmet, akik segtsgvel rv vlhattam.
Apmtl, Joseph Shinoda-tl tmogatst kaptam ahhoz, hogy
meg tudjak tenni dolgokat a vilgban. Az ert, a vllalkoz kedvet
ppgy tle rkltem, mint az irodalom s a trtnelem szeme
tt, valamint rs- s beszdkszsgemet. Pszichitriai rezidenssgem els vben halt meg, gy nem ismerhette sem a gyerme-

KSZNETNYILVNTS

15

keimet, sem a knyveimet. Nagyon hinyzik, s noha hosszabb


idt szerettem volna vele tlteni, szerencssnek rzem magam,
hogy a lnya lehettem. A knyv melegsggel titatott hangvtele
s mlysge annak ksznhet, hogy egy igazn sikeres Zeusz
apm volt, akivel ellenkezhettem s aki ellen harcolhattam,
amikor a szmomra fontos dolgok s az ltala tmasztott elvr
sok klnbztek.

Mill Valley, Kalifornia


1988. november

I. rsz

BENNNK L ISTENEK

ELS FEJEZET

Lteznek bennnk l istenek

Ez a knyv a bennnk l istenekrl szl, a velnk szletett min


tkrl vagy ms nven archetpusokrl, amelyek a pszich mlyn
lakoznak s bellrl formljk a frfit. Ezek az istenek erteljes,
lthatatlan hajlamok, amelyek befolysoljk nemcsak a szemlyi
sget, a munkt, de a kapcsolatokat is. Az istenek a kvetkez
dolgokrt lehetnek felelsek: emocionlis intenzits vagy tvol
sgtarts, leselmjsg, fizikai terhelhetsg, eszttikai rz
kenysg, az eksztzis vagy az tfog megrts utni vgyds, az
idrzk s mg sorolhatnnk. A klnbz archetpusok a fr
fiak kztti klnbsgekrt s a frfiakon belli sszetettsgrt
felelsek. Ezenkvl a frfiak s fik elvrsokhoz val alkalmaz
kodkpessgre is kihatnak s arra is, hogy mennyire knnyen
vagy nehezen tudnak alkalmazkodni, illetve mennyit kell sajt
legmlyebb s legautentikusabb bensjkbl feladniuk.
Autentikusnak lenni annyit tesz, mint szabadon fejleszteni a
termszettl fogva bennnk lv hajlamokat s jellegzetessge
ket. Amikor elfogadjk tlnk s megengedik neknk az szinte
sget, az nbizalom hitelessggel prosul. Ez a hitelessg csak
akkor fejldik ki, ha elbtortalants helyett inkbb tmogatst
kapunk a szmunkra fontos emberektl, amikor spontnak s
igazak tudunk lenni, vagy amikor igazi rmet nyjt tevkeny
sgbe tudunk belefeledkezni. A gyerekkortl kezdve elsdlegesen
a csald, ksbb a kultra tkrbl tudhatjuk meg, mennyire va
gyunk elfogadhatak a klvilg szmra. Amikor az elfogadsrt
cserbe alkalmazkodnunk kell, idvel hamis larcot tesznk fel,
s csak szerepet jtszunk, hisz bels ksztetseink s a kls el
vrsok kztt hatalmas szakadk ttong.

LTEZNEK BENNNK L

ISTENEK

19

ALKALMAZKODS, MINT PROKRUSZTSZ-GY


Az az alkalmazkods, amelyet a mai patriarchlis kultra meg
kvetel a frfiaktl, a grg mitolgiban Prokrusztsz gyhoz
hasonlatos. Az Athnba tart utazkat rfektettk erre az gyra.
Ha tl rvidek voltak, megnyjtottk ket, ha pedig tl hosszak,
egyszeren levgtak bellk, hogy megfelel mretek legyenek.
Nhny frfi pontosan belefr a prokrusztszi gyba, ahogy ltez
nek frfiak, akiknl a sztereotpia (azaz a kls elvrsok) s az
archetpia (azaz a bels hajlamok) egybecsengenek. Szmukra a
siker knnyen jn. A sztereotpihoz val alkalmazkods azon
ban igencsak nagy szenvedst jelent annak a frfinak, akinek az
archetipikus mintja eltr attl, aminek lennie kellene. gy
tnhet, mintha beleillene a sztereotpiba, de valjban hatalmas
rat fizet a ltszat fenntartsrt, s fontos rszeitl knytelen
megszabadulni. Az is elkpzelhet, hogy az elvrsokhoz val
igazods sorn szemlyisgnek egyik felt megnyjtja, csak
sajnos ennek kvetkeztben elveszti szemlyisgnek mlysgt
s sszetettsgt, gy a kls siker befel elrtktelenedik.
Azok az utazk, akik vgl tljutottak a prokrusztszi meg
prbltatson s elrtk Athnt, komolyan elgondolkoztak azon,
hogy vajon megrte-e ez az alkalmazkods - ahogyan a napjainkban
l frfiak is eltndnek ezen, amikor megrkeznek. William
Broyles Jr. az Esquire cm frfi magazinban fsultan szmol be
arrl, mennyire jelentktelen lehet a siker:
Minden reggel belegyrtem magam az ltnymbe,felvettem
az aktatskmat, elmentem kitn munkahelyemre s meghaltam
egy kicsit. n voltam a Newsweek fszerkesztje, ami msok sze
mben maga a tkletes pozci, csak ppen nekem nem volt kzm
hozz. Nem klnsebb rmmel vezettem egy ilyen nagy intz
mnyt. Szemlyes eredmnyeket akartam, nem hatalmat. Sz
momra a siker veszlyesebb volt, mint a kudarc; egy kudarclmny
vgre rknyszertett volna arra, hogy eldntsem, mit is akarok.
Az egyetlen kitnak a lemonds bizonyult, noha a kzpisko
lai atltika csapatbl val tvozsom ta nem tettem hasonlt.
A vietnami hborban tengerszgyalogosnak kpeztek ki, ami azt
jelentette, hogy addig kellett menetelnnk a dombon felfel, amg

20

BENNNK L ISTENEK

a tetejre nem rtnk. De mirefeljutottam a cscsra, mr utltam


is ott lenni. Rossz hegyre msztam fel, s az egyetlen lehetsgem
az volt, hogy visszafordulok s keresek egy msik hegyet. Nem volt
knny, az rs sokkal lassabban ment, mint gondoltam, s a h
zassgom is tnkrement.
Szksgem volt valamire, csak mg nem tudtam mire. Tudtam,
hogy szeretnk mind fizikailag, mind szellemileg megmrettetni.
Tiszta s vilgos mrce alapjn akartam sikert, nem msok ltal
fellltott kritriumok szerint. Nagy fba akartam vgni a fejsz
met. Korbban gondoltam r, hogy szerencst prblok s tenge
rsznek llok, de kt gyermekem volt s tengernyifelelssgem.
Ennek a frfinak hatalma volt s hrneve. Mindkett olyan cl,
amelyek elrshez egy egsz emberlt kevs, s amelyeket csak
kevesen rhetnek el. Mindezek ellenre ez a frfi egy olyan kr
sgtl szenvedett, amelytl vlemnyem szerint rengeteg kzp
kor frfi szenved, ez pedig nem ms, mint a depresszi. Amikor
az ember sajt vitalitsnak s rmnek forrstl van elzrva, az
let lapos s rtelmetlen.
A mi kultrnkban ltszlag a frfiak a hlsabb vezet szerep.
Ktsgtelen, hogy nagyobb hatalmuk s jvedelmezbb llsuk
van. Azonban sok frfi szenved a depresszitl, amit vagy alkoholizmusnak vagy munkamninak, esetleg rkig tart tvnzs
nek lcznak, csak hogy ne kelljen tudomst venni a valsgrl.
Sok frfi dhs s bosszs, ellensgeskedsket s rjngsket
akr egy rossz svban kzleked auts vagy egy gyerek irritl vi
selkedse is kirobbanthatja. Ezenfell sokkal rvidebb ideig lnek.
A nmozgalmak annak idejn vilgosan megfogalmaztk, milyen
problmik vannak a nknek a patriarchlis trsadalomban, de
abbl kiindulva, hogy a frfiak mennyire boldogtalanok, gy t
nik, ez a trsadalmi felpts a frfiaknak sem tl idelis.

AZ ARCHETPUSOK BELS VILGA


Amikor az let rtelmetlennek, laposnak tnik, vagy valami alap
vet baj van az letmdunkkal, rdemes megnzni a bennnk l
archetpus s a kls szerepnk kztti eltrseket. A frfiak

LTEZNEK BENNNK L ISTENEK

21

gyakran a bels vilguk archetpusai s a kls vilg sztereotpii


kztt rekednek. Az archetpusok nagyon erteljes motivl t
nyezk - a knyvben a grg mitolgia alakjaiba ltztettem ket.
Minden isten-alak rendelkezik r jellemz motivcikkal, rzel
mekkel, szksgletekkel, melyek sajtosan alaktjk a szemlyis
get. Amikor egy bennnk l aktv archetpushoz kapcsolhat
szerepet jtszunk, akkor az a szerep mlysgnek s jelentsg
nek megfelel energit szabadt fel bennnk.
Az a frfi pldul, aki a gynyr pnclzatokat s kszereket
kszt, feltall kzmves Hphaisztoszra, a kovcsok istenre
hasonlt, bizonyra kpes sajt mhelyben rkon t elbbeldni
valamivel, hogy az abszolt tkletes legyen. Viszont, ha az illet
alapveten inkbb Hermszre, az istenek hrvivjre hasonlt,
akkor termszetnl fogva folyton mozgsban lesz. Akr utaz
gynkknt, akr nemzetkzi kzvettknt dolgozik, imdja a
munkjt. Gyors szjrsa elengedhetetlen munkja sorn, kl
nsen azokban az etikai szempontbl nem egyrtelm helyzetek
ben, amelyekben gyakran tallja magt. Ha e kt isten kzl vala
melyikre hasonlt a frfi, de valamirt a msik isteni archetpus
munkjt kell vgeznie, akkor nem sokig fogja azt lvezni. Egy
szakma annak okoz igazn rmet, aki a megfelel archetipikus
termszettel s adottsgokkal rendelkezik.
A magnleti klnbsgekrt is az archetpusok felelsek. Az a
frfi, aki Dionszoszra, a mmor istenre hasonlt, teljesen bele
tud feledkezni egy rzki pillanatba, pont amikor az a legfonto
sabb, hogy spontn szeretknt viselkedjen. Ha valaki ezzel szem
ben Apollra, a napistenre hasonlt, az folyton azon fradozik,
hogy a kpessgeit fejlessze s az let minden terletn profi le
gyen - j esllyel a szeretkezst is ide sorolva.
Az istenek, mint archetpusok az rzelmeinket s viselked
snket irnyt mintkknt lnek bennnk, s van elg hatalmuk
ahhoz, hogy elrjk, amit akarnak - fggetlenl attl, hogy ennek
tudatban vagyunk vagy sem. Ha a frfi (vagy n) tudatosan fel
ismeri s megbecsli a benne l isteneket - mg ha nem is tudja
nv szerint azonostani ket -, a segtsgkkel igazn nmaga le
het, sztnzst kaphat tlk egy sokkal mlyebb rtelm lethez,
hiszen tettei sszekapcsoldnak a pszichje archetpust hordoz
rtegvel. A megtagadott s el nem fogadott istenek is ugyangy

22

BENNNK L ISTENEK

befolysolnak; hatsuk tbbnyire bomlaszt, mivel tevkenys


gknek az illet nincs tudatban. A tlzott identifikci is vissza
thet - ha pldul egy frfi olyannyira azonostja magt egy isten
sggel, hogy teljesen elveszti egynisgt s megszllott vlik.

AZ ARCHETPUS
C. G. Jung vezette be a pszicholgiba az archetpus fogalmt. Az
archetpusok mr korbban is ltez, rejtett s belsleg meghat
rozott viselkeds, rzkels s reakcimintk. Ezek a mintk a
kollektv tudattalan rszei, annak a tudatalattinak, amely nem
egyni, hanem egyetemes s mindenkiben meglv. E mintkat
lehet az egyn szintjn rtelmezni, mint istenek s istennk
archetipikus trtneteit. Olyan rzseket s kpeket hoznak fel
sznre, olyan tmkat rintenek, amelyek egyetemesek s az
emberisg rksgnek rszei. Nagyon kzel ll a kzs emberi
lmnyanyaghoz, s gy, ha homlyosan is, de els hallsra isme
rsnek tnik. Ha rtelmezzk az egyik istensg mtoszt, s akr
tudatosan, akr sztnsen rrznk az letnkben kifejtett hat
sra, akkor egy adott helyzet, sajt vagy ismerseink szemlyisge
is knnyebben tlthatv vlik.
Archetipikus figuraknt az istenek teljesen ltalnosak: a frfi
alapstruktrjt jellemzik (vagy akr egy nt, hisz az isten-arche
tpusok a nk pszichjben is aktvak). Ezt az alapvet mintt tlti
meg tartalommal vagy rszletezi maga a frfi, akinek egyedl
llsgt a csald, a trsadalmi osztly, a nemzetisg, a valls, az lettapasztalatok, a kor, amelyben l, a kls megjelense s az intelli
gencija hatrozza meg. Mindezek ellenre mgis felfedezhet egy
adott archetpus kvetse, egy adott istenhez val hasonuls.
Az archetipikus kpek a kollektv emberi rksg rszei, ezrt
tnnek ismersnek szmunkra. A tbb mint 3000 vre vissza
nyl grg mtoszok ma is lnek s jra s jra elkerlnek, pon
tosan azrt, mert az istenek s istennk az igazat mondjk el az
emberi termszetrl. Ezen istensgek tanulmnyozsa segthet a
frfiaknak megrteni a pszichjkben munklkod erket. A n is
megtanulhatja megrteni a szmra fontos frfit azltal, hogy tud
ja, melyik isten l benne, illetve nmagrl is kidertheti, melyik

LTEZNEK BENNNK L ISTENEK

23

istensg befolysolja. A mtoszokon keresztl jobban beleltha


tunk helyzetekbe, s sztnsen jobban megrtjk az emberi szi
tucikat. A kegyetlen frfi, aki sokat kockztat a hatalom s a
vagyon megszerzsrt, s sokat ad a hrnvre, egyrtelmen

Zeuszra hasonlt. A Zeuszrl szl trtnetek knnyen rillenek


a hozz hasonl frfiakra. Hzas- s szexulis letk sok szem
pontbl hasonlt Zeusz szerelmi letre. A sas Zeus? jelkpeknt
tkletesen szimbolizlja ennek az archetpusnak a szemlyisgjegyeit: a sas a magasbl alaposan meg tud figyelni minden rsz
letet, s kivl rltsa van a dolgokra, radsul az a kpessge is
megvan, hogy villmgyorsan lecsapjon s megszerezze karmaival
mindazt, amit akar.
Hermsz az istenek hrvivje volt, az utak s hatrok rzje,
kzvett, szlhmos, aki az alvilgba kalauzolta a lelkeket. Az a
frfi, aki ezt az archetpust testesti meg, nehzsgek rn fog csak
tudni letelepedni, hisz a szabad mozgslehetsg s a kvetkez
kaland egyre csbtja t. A higanyhoz (rmai megfelelje Merkr)
hasonlan, a Merkr-frfit lehetetlensg megragadni vagy mara
dsra brni, rgtn kicsszik a keznkbl. Zeusz s Hermsz na
gyon klnbznek egymstl, ebbl kvetkezen az ket hordoz
frfiak is eltrek. De mivel az sszes isten potencilisan jelen van
minden frfiban, elkpzelhet, hogy a kt eltr isten egyszerre
aktv ugyanabban az emberben. Feltve, hogy ez a kt isten egy
mst kiegyenslyozva munklkodik, az ltaluk vezrelt frfinak
lehetsge nylik arra, hogy megvalstsa nmagt, ami alapve
ten Zeusz tulajdonsg, Hermsz kommunikcis kpessgeivel
s jt tleteivel. Ellenkez esetben a frfi pszichikai konfliktus
ba keveredik nmagval: harcra kel benne Zeusz, aki hatalomra
vgyik (ami viszont nem elrhet idrfordts s elktelezettsg
nlkl) s a szabadsgszeret Hermsz. s ez mg csak kett a pat
riarchlis trsadalom ltal is elismert istenarchetpusok kzl.
A kitasztott s elutastott istenek - akiknek az attribtumait
sem akkor, sem most nem ismeri el a trsadalom - ugyangy akt
vak lehetnek a frfi pszichjben, mint a grg mitolgiban.
Nem nztk j szemmel ezeket az isteneket sem az korban, sem
ksbb, a nyugati trsadalmakban. Ilyen pldul Dionszosz, az
rzkisg s a mmor istene, vagy rsz hadisten, aki a dhkitr
seirl vlt hress. Ezek a dhkitrsek ms krlmnyek kztt

24

BENNNK L ISTENEK

akr mg tncknt is rtelmezhetek. Nem klnsebben djaz


tk Poszeidn rzelmessgt, Hphaisztosz visszahzdst (de
annl erteljesebb kreativitst) s vgl Hdsz befel figyelst.
Ez a folyamatos eltlet hatssal van a frfiak lelkivilgra, akik
hatalmas erfesztseket tesznek, hogy elnyomjk magukban eze
ket a hatsokat, s egy olyan trsadalomhoz idomuljanak, amely
az rzelmi tvolsgtartst s a hatalom megszerzst tartja a leg
fontosabb rtkeknek.
Akrmit is tesz a frfi, hborzik, szeretkezik vagy dolgozik, ha
pusztn alkalmazkodni prbl az elvrsokhoz, mindenfle archetipikus ihletettsg nlkl, energit pazarol feleslegesen. Elkpzel
het, hogy lesz eredmnye ezeknek az erfesztseknek, de nem
lesznek igazn kielgtek. Ha viszont a frfi azzal tlti az idejt,
amit szeret, s ez a tevkenysg rmet okoz szmra, akkor kap
egy bels visszaigazolst, s mg nmaghoz is h tud maradni. Az
pedig kln szerencse, ha a klvilg is elismeri azt, amit csinl.

AZ ISTENEK AKTIVIZLSA
A sszes frfi pszichjben potencilis mintaknt van jelen az szszes isten, azonban egyes frfiakban bizonyos istenek aktvak (ki
fejldnek), mg msok nem. Jung a kristlyformlds pldjn
keresztl magyarzza meg az archetipikus mintk (amelyek egyete
mesek) s az aktivlt archetpusok (amelyek az egynben mkd
nek) kzti klnbsget. Az archetpus ahhoz a lthatatlan mint
hoz hasonl, amely a kristly formjt s szerkezett hatrozza
meg formlds kzben. Amikor vgl a kristly kikristlyosodik,
a most mr felismerhet minta analg az aktivlt archetpussal.
Az archetpus a magokban tallhat tervrajzhoz is hasonlt
hat. A mag szrba szkellse a fld s a klma minsgtl, a
tpanyagok hinytl vagy meglttl, a kertsz gondoskod vagy
ppen hanyag munkjtl, a cserp mlysgtl s nagysgtl,
valamint a fajta ellenllkpessgtl is fgg. Elkpzelhet, hogy
a mag nem indul nvekedsnek vagy az els rgyek megjelense
utn elszrad. Ha mgiscsak elkezd nvekedni, lehet, hogy gy
nyren kifejldik, de z is lehet, hogy elsatnyul az optimlisnak
nem nevezhet krlmnyek kztt. A hatsok alaktjk a mag-

LTEZNEK BENNNK L ISTENEK

25

bl kikel nvny kls megjelenst, de alapvet formja vagy


szemlyazonossga, vagyis az archetpusa rgtn, els rnzs
re felismerhet.
Az archetpusok alapvet emberi mintk, amelyek kzl lehet
nek bizonyos mintk sokkal erteljesebbek nhnyunkban s ke
vsb erteljesek msokban. Ilyen minta pldul a zenei hajlam,
az idrzk, a pszichs kpessgek, a fizikai koordinci vagy az
intellektus. Emberknt mindannyiunkba szorult valamennyi ze
nei hajlam, de mg nhny gyerek egyszeren zsenilis (mint ami
lyen Mozart is volt), msoknak (akik kz n is tartozom) egy
egyszer dallam elneklse is problmt okoz. s gy van ez az
archetpusokkal is. Lteznek olyan frfiak, akik szletsk ta
egy bizonyos archetpus megtestesti s azok is maradnak letk
vgig, s vannak frfiak, akik negyvenes-tvenes veikben ismer
kednek meg Dionszosszal, s csak ekkor vlik lthatv az ltala
kpviselt archetpus.

Bels hajlamok s csaldi elvrsok


A kisbabk szemlyisgjegyekkel szletnek: energikusak, akara
tosak, higgadtak, kvncsiak, kpesek egyedl eljtszani vagy je
lezni, hogy ppen trsasgra vgynak. A fizikai aktivits, energia
szint, illetve a hozzlls minden fiban ms s ms: az jszltt,
akinek letertl duzzad srsa flrerthetetlenl jelzi, hogy akar
valamit, s aki kt ves korra minden jtkba beleveti magt,
nagyban klnbzik attl a kellemes s szeretetremlt kisgyer
mektl, aki mr egszen kicsi kortl kezdve maga a megtesteslt
megfontoltsg. Pontosan gy klnbznek egymstl, mint az
sztnsen rkmozg rsz s a higgadt s bartsgos Hermsz.
A csecsem, a fi s vgl a frfi tetteit s viszonyulsait, ame
lyek bels hajlamok vagy archetipikus mintk eredmnyei, a
krnyezetkben lk valahogyan lereagljk: helyeslik, ellenzik,
izgulnak miatta, bszkk r vagy ppen szgyellik. A gyermek
csaldjnak elvrsa bizonyos archetpusokat tmogat, mg mso
kat lertkel, s gy a fikban lv szemlyisgjegyeket, vagyis
pontosan a fi leglnyegt tmogatjk vagy utastjk el. Az ambi
cizus, ellptetsben gondolkod prok, amelyek az aminocentzis alapjn megtudtk, hogy fik lesz, gy vrjk gyermekk sz-

26

BENNNK L ISTENEK

letst, hogy lelki szemeik eltt mris ott lebeg a fik kpe harvardi
dikknt. Egy kellemes klsej fit vrnak, aki kpes intellektu
lis erfesztseit egy igen tvoli clra sszpontostani. Egy Apollnra vagy Zeuszra hasonltfi eleget is tud tenni az ilyenfajta elvr
soknak, kielgti a szleit, s jl elboldogul az letben. Azonban ha
a fi archetipikusan valaki ms, csaldottsg s bosszankods
vrhat a szlk rszrl. Egy emocionlis Poszeidn vagy Dionszosz, akiknek az idrzke meglehetsen megbzhatatlan, szinte
lehetetlennek fogja tallni a szlei ltal fellltott menetrend telje
stst. Sajnlatos mdon ez az sszeegyeztethetetlensg valsz
nleg a fi nrtkelsi zavaraihoz vezet.
Csaldon bell gyakran van egy olyan gyerek, aki nem illik
bele a csaldi stlusba s elkpzelsekbe. Az a gyerek, aki a ma
gnyt rszesti elnyben, mint Hdsz, vagy az rzelmi tvolsgtartst, mint Apolln, gyakran kerl sszetzsbe sajt extro
vertlt* csaldjval, amely ezt a fajta viselkedst furcsnak tallja.
Egy Poszeidn vagy rsz fi, aki egy ilyen csaldban l, a kakukk
tojs egy racionlis, fizikai rtelemben zrkzott kzegben, s gy
az rints utni vgya folyton kielgtetlen marad.
Nhny csaldban az az elvrs, hogy a fi legyen olyan, mint
az apja, s jrjon ugyanazon az ton. Ms csaldokban - ahol az
apa maga is csaldst okozott szleinek - a fi egszen kicsi ha
sonlsga is az apjra bosszsgot s negatv reakcik egsz sort
zdtja a fira. Olyan eset is ltezik, amikor a gyerektl azt vrjk
el, hogy az egyik szl be nem teljeslt lmt valstsa meg. Akr
mi is legyen az elvrs, biztosan hatssal lesz a gyerekben meglv
archetpusra s a benne lv formlhat alapanyagra.
Ha egy fi vagy frfi az elvrsokhoz prbl meg igazodni sajt
legigazabb njhez val kapcsoldsnak elvesztse rn, sikeres
lehet ugyan az letben, de ez semmit sem fog szmra jelenteni.
*Az extrovertltsg (extra a latinban annyit tesz kls) s introvertltsg pszicholgiai
fogalmt, valamint az extrovertlt s introvertlt kifejezseket C. G. Jung vezette be.
Mind a helyesrs, mind a tartalma kiss megvltozott htkznapi hasznlatukban. Egyre
tbb helyen inkbb az extrovertlt az elfogadott helyesrs s egy olyan szemly rten
d alatta, aki bartsgos s trsasgkedvel.
Jung extrovertltsgon azt a viselkedst rtette, melynek sorn lelki energia ramlik a
klvilg vagy egy kls trgy feli s gy esemnyek, emberek s dolgok kerlnek az
rdeklds kzppontjba, akr fggsget is okozva. Egy introvertlt szmra a lelki
energia befel ramlik s a szubjektv tnyezk fontosak, illetve a bels reakcik.

LTEZNEK BENNNK L ISTENEK

27

A msik eshetsg, hogy az letben is kudarcot fog vallani, miutn


sajt maga eltt is hiteltelenn vlt. Ezzel ellenttben, ha egy fit
vagy frfit gy fogadnak el, ahogy van, s mgis fontosnak tartja,
hogy a szocilis s a versenyben maradshoz szksges kpessge
ket elsajttsa, akkor a klvilghoz val alkalmazkodsa nem jr
sajt hitelessgnek s nrtkelsnek elvesztsvel, st, gy tud
igazn kiteljesedni.

Emberek s esemnyek is aktivizlhatjk az isteneket


Egy bizonyos istenre jellemz archetipikus vagy tipikus reak
cit vlthat ki - vagy a jungi terminus szerint oldhat ki - egy m
sik ember vagy esemny. Ha pldul a fi egy monoklival a szeme
alatt tr haza, egyetlen sz nlkl is kiprovoklhatja apjbl a
haragtart s bosszll Poszeidnt, aki rgvest vissza akarja ad
ni, amit a fia kapott. Ugyanez a monokli ugyanakkor az apa harag
jt is kivlthatja sajt fia ellen, hogy mirt is keveredett a fi vere
kedsbe egyltaln. Ebben az esetben az apa Zeuszknt viselkedik
fival, rsszel. Amikor rsz megsrlt, Zeusz nemcsak kz
nys volt, de mg eltl is: kihasznlta az alkalmat, hogy elmond
ja rsznek, mennyire utlatosnak s hzsrtosnak tartja.
A htlensg is szmos klnbz reakcit vlthat ki. Mi trt
nik egy frfiban, ha rjn felesge htlensgre vagy a sajtja
knt kezelt n htlensgre (noha a frfi hzassgban l, s ez
csak egy viszony)? Zeussz vltozik, s megprblja elpuszttani a
msik frfit? Vagy Apollnknt viselkedve inkbb a nvel vgez
ne? Esetleg a rszletek rdekelnk, mint Hermszt? Vagy taln
bonyolult terveket eszelne ki a procska leleplezsre s nyilvnos
megszgyentsre, amint azt Hphaisztosz tette?
A szlesebb rtelemben vett trtnelmi krlmnyek is hoz
hatnak olyan helyzeteket, amelyek aktivizljk egy egsz gener
ci frfiait. A 60-as vekben a dionszoszi hajlamtl vezrelt
fiatalemberek az extzist keresve hallucinogn drogokkal ksrle
teztek. Sokan kzlk a pszichitrin ktttek ki, mg msok meg
vilgosodtak. Azok a frfiak, akikben eredepden nem volt meg
Dionszosz, de a drog hasznlattl aktivizldott, sokkal rz
kibbek s kifinomultabbak lettek, mint egybknt lettek volna.
A Vietnamban harcol frfiak lehet, hogy a bennk l rsszel, a

28

BENNNK L ISTENEK

hadistennel azonosultak, s taln ezrt jelentkeztek katonai szol


glatra. De az is lehet, hogy boldogtalan joncok voltak. Mindkt
eset aktivlhatta rsz klnbz aspektusait. Nhny frfi a pozi
tv ktds, a hsg s a ms frfiakhoz val tartozs lmnyt ta
pasztalhatta meg, melyekre msklnben nem lett volna mdja.
Nhnyukat elkapta rsz vak dhe, s mokfutsba kezdtek, az
utn, hogy egyik bajtrsukat robban csapda sebestette meg, vagy
az rsz ltal kivltott csapatszellem hajtotta ket elre. Ezek
eredmnyekppen a frfiak, akik egybknt mg egy kocsmai vere
kedsben sem vettek volna rszt, civileket ltek, s mindenfle
egyb konfliktusokba keveredtek.

A tettek aktivizlnak: a passzivits gtol


A clra val sszpontosts s a gondolat tiszta megfogalmazsra
val kpessg szles krben elismert, s olyan frfiaknak jnnek
termszetes mdon, akik Apollnra, a nyilasra hasonltanak.
Arany nyilaival Apolln brmilyen tvoli clt el tudott tallni.
Ezt a kpessget mindenki msnak kemny munkval lehet csak
elsajttania, fknt, ha a hangsly azon van, hogy a jelenben kell
jl teljesteni egy jvbeli cl elrshez.
Ezzel ellenttben a Dionszosz-finak veleszletett tehetsgt
alulrtkelik: knnyen belefeledkezik az rzkelhet vilgba s
teljesen a jelen pillanatnak l. Gyerekkorban valsznleg nagy
rme telt a brsony s selyem anyagok megklnbztetsben,
teljes testt hasznlva zenre tncolt, amellyel nem vvott ki ma
gnak tmogatst, hisz ezek nincsenek benne a fik szmra elrt
ktelez tananyagban.
Ltezik egy monds: Tettek ltal vlhatunk msokk. Ez
egyrtelmen kifejezi, hogyan is kelthetk letre az istenek a
tetteink ltal. A krds mindig ugyanaz: Rsznod az idt?. Egy
zletember pldul rjhet, mennyi rmet okoz neki a ktkezi
munka. De ha Hephaisztoszra elg idt akar sznni, nem lesz ide
je az irodbl hazavitt munkt befejezni. Ha az a frfi, aki korb
ban rmmel csatlakozott egy kis iskolai csetepathoz, el fogja
veszteni kapcsolatt a benne l agresszv rsszal, hacsak nem
csatlakozik egy rplabda- vagy focicsapathoz, esetleg valamilyen
helyi sportklubhoz.

LTEZNEK BENNNK L ISTENEK

29

AZ ISTENEK S A KLNBZ
LETSZAKASZOK
Minden frfi tbb letszakaszon megy keresztl. Minden kln

szakasznak megvan a maga legbefolysosabb istene vagy istenei.


Pldul lehet, hogy harmincves korig egyik oldalrl Hermsz, a
szrnyas saruban vilgot jr isten, msik oldalrl viszont az extzis-keres Dionszosz formlja lett. Ekkor jut el lete egyik
legnagyobb dntshez: a szeretett n vlaszts el lltja, vagy
elveszi t felesgl vagy elveszti. Amennyiben elktelezdik s
hsges kvn maradni, ami - meglep mdon - Dionszosz egy
msik oldala, Hermsz szrnyas saruit szgre kell akasztania,
hogy Apollm elhvva magbl, belljon a munka vilgba. Az
elkvetkezend hrom vtizedben ms s ms archetpusok vehe
tik t a vezet szerepet. Az apasg s a siker kioldhatjk belle
Zeuszt, mg felesge elvesztse vagy a hr, hogy maga is meg
fertzdtt az HIV-vrussal, Hdszt hvjk el.
Bizonyos esetekben, amikor egy frfi egyetlen istennel tud iga
zn azonosulni, lehet, hogy klnbz letszakaszaiban egyazon
isten tbb aspektust hvja el. A klnbz istenekrl szl feje
zetekben ezek a fejldsi mintk kvethetk nyomon.

PA TRIARCHLIS RSZREHAJLS
A patriarchtus - ez a lthatatlan hierarchikus rendszer, amely
prokrusztszi gyainkat szolgltatja, bizonyos rtkek elfogadsn
s elutastsn keresztl - kivtelez. Mindig vannak gyztesek s
vesztesek, kivtelezett archetpusok s kegyvesztettek. gy az iste
neket megtestest frfiakat hol megjutalmazzk, hol elutastjk.
A patriarchlis rtkek, mint pldul a hatalom megszerzse, a
racionlis gondolkods vagy az irnyts kzben tartsa, tudato
san vagy tudat alatt, de folyamatosan megerstst nyer az any
kon, apkon, bartokon, iskolkon s ms intzmnyeken keresz
tl, amelyek bntetik vagy ppensggel megjutalmazzk a fik s
a frfiak klnbz viselkedsformit. gy aztn megtanulnak al
kalmazkodni, s szemlyisgket rzelmeikkel egytt elfojtani.
Azt is megtanuljk, hogy hogyan ltsenek magukra egy korrekt

30

BENNNK L

ISTENEK

szemlyisget (vagyis egy elfogadhat hozzllst s j modort,


amit a vilg fel mutatni tudnak), s miknt viseljk az adott
trsadalmi osztly elfogadott egyenruhjt.
Brmi, ami msok szmra elfogadhatatlan vagy az irnyad
viselkedsmintktl eltr, az bntudatot s szgyenrzetet kelt a
frfiakban, akik gy befekszenek a prokrusztszi gyba. s ilyenkor
kvetkezik a pszicholgiai megcsonkts: frfiak (s nk) le
vlasztjk magukrl vagy elnyomjk magukban a nem megfelel
s szgyenrzetet kivlt archetpusokat s rszeket. Metaforiku
sn rtelmezve, az a bibliai idzet, hogy Ha a jobb kezed rosszat
tesz, vgd le, tulajdonkppen egy pszicholgiai ncsonktsra
val felszlts.
Amit ilyenkor a frfiak lenyirblnak magukbl, az mind az
rzelmi, rzki vagy az sztns rszeikbl trtnik. Azonban
brmi, amit a pszichbl lecspnek vagy eltemetnek, tovbbra is
l. Lehet, hogy lesllyed a fld al s egy ideig a tudaton kvl
ltezik csak, de jra kiemelkedhet s sszerakdhat (jra em
lkezhet - re-member - r), amennyiben (elszr letben vagy
gyerekkora ta elszr) a frfi elfogadst rez egy kapcsolatban
vagy egy helyzetben ez irnt az archetpus irnt a msik fl rsz
rl. Azok a frfiak, akik egy msik titkos letet is lnek, a klvilg
szmra elfogadhatatlan rzseik s tetteik miatt folyton bujklni
knytelenek egszen addig, amg le nem leplezdnek s botrny
nem lesz az gybl. Ilyenfajta trtneteket gyakran lehet hallani fi
gyelemremlt tvprdiktorokrl, akik teljes mellszlessggel
tmadjk a testi bnket, de sajt maguk is hasonl bnbe esnek
s megbuknak, amikor a bennk l Dionszosz leleplezdik.

AZ ISTENEK ISMERETE -

SAJ T MAG UNK MEGERSTSE


Az istenek ismerete a szemlyes megersts egyik forrsa. Ebben
a knyvben tallkozhatunk az sszes istennel, ahogy haladunk a
kpektl s a mitolgitl az archetpusok fel. Meglthatjuk,
hogyan is befolysoljk a szemlyisget s az emberek ltal felll
tott fontossgi sorrendet, valamint azt is, hogy melyik isten mi
lyen pszichs zavarral, illetve problmval azonosthat.

LTEZNEK BENNNK L

ISTENEK

31

Az istenek megrtse nem vlaszthat el a patriarchtus isme


rettl. Mindkett erteljes, s lthatatlan erknt, egymssal kl
csnhatsban befolysoljk a frfiak lett. A patriarchtus bizo

nyos archetpusok szerept felnagytja, mg msokt lekicsinyti.


Az istenek ismerete nvelheti az nismeretet s az nelfoga
dst, megnyithatja a frfiak kommunikcis csatornit msok
fel, s megerstheti a frfiakat s nket, hogy nmegvalsts
hoz s rmhz vezet dntseket tudjanak hozni. Rollo May
pszicholgus a Btorsg a teremtshez (Courage to Create) cm
knyvben a kvetkezkppen definilja az rm-t: az rm
egy olyan rzelem, amely emelkedett tudatllapottal jr egytt,
egy olyan llapot, amellyel az ember sajt rejtett kpessgeinek
megvalstsakor tallkozik. Az archetpusok teht rejtett k
pessgek. Bennnk s patriarchlis trsadalmunkban szmos
olyan isten ltezik, akiket fel kellene szabadtani, de akadnak
olyanok is, akiket j lenne visszaszortani.

J PSZICHOLGIAI ELMLET
S PERSPEKTVA
Ez a knyv j, az eddigiektl eltr megvilgtsba helyezi a frfi
pszicholgijt. A mitolgia s teolgia klnbz terletein
szmos olyan pldval tallkoztam, ahol a patriarchlis viszonyu
ls a figyermekek fel meglehetsen ellensgesnek bizonyult.
Ugyanez a fajta hozzlls figyelhet meg a pszichoanalitikai
elmleteknl is.
A msodik fejezetben (Apk s fik: mtoszok a patriarch
tusrl) a szli ellenrzs s visszautasts a frfi pszicholgijra
tett hatsait prblom nyomon kvetni. Itt tallkozhatunk Alice
Miller pszichoanalitikus fejtegetseivel, aki arra mutat r, hogy
dipusz trtnete valjban egy apval kezddik, aki sajt fia le
tre tr. Brmelyik csaldban vagy kultrban, ahol a fi fenyege
tst jelent az apra nzve, s ennek megfelelen is kezelik, a fi
pszichje s a kultra klnbz viszonyai negatvan vltoznak.
Ezt a fajta j pszicholgiai elmletet is kifejtem a knyvben.
Ezenkvl a Bennnk l istenek a frfi llektannak egy olyan
kpt mutatja meg, amely fontosnak tartja a kultra hatst az

32

BENNNK L

ISTENEK

archetpusok fejldsre. Ez egy jfajta hangslyeltolds a jungi


pszicholgin bell.
A tizenkettedik fejezetben (A hinyz isten) azon elmlke
dem, hogy vajon megjelenik-e egy j frfi archetpus. Errl a le
hetsgrl szmol be Rupert Sheldrake a morfogenetikus terle
tek elmletben.
Vgezetl, a knyv szisztematikus s koherens kpet nyjt a
frfi pszicholgijnak a frfi archetpusok, mint a grg istenek
(a nkben is jelenlv) megszemlyestinek megrtsn keresz
tl. Elz knyvem, a Bennnk l istennk, a grg istennkrl s
a ni archetpusokrl (amelyek a frfiakban is lteznek) szl, ame
lyek a ni archetipikus pszicholgia alapjul szolglnak. A kett
egytt a frfi s n rendszerezett pszicholgijt adja, amely a
kzttnk ltez soksznsgre s a bennnk ltez sszetettsg
re szolgltat magyarzatot. A grg istensgekre alapozva ez a
pszicholgia visszatkrzi az emberi termszet gazdagsgt, s
utal arra a szent lmnyre, amit akkor rznk, amikor valamit
egszen a lelknk mlybl tesznk, s ezen keresztl megtapasz
taljuk letnk megszentelt dimenzijt.

MSODIK

FEJEZET

Apk sfik: mtoszok a patriarchtusrl

A legszemlyesebb szinten a patriarchtus az apa-fi kapcsolat


formlja; a szoksok szintjn a patriarchtus rtkei hatrozzk
meg az elfogadhat s megjutalmazhat jellegzetessgeket s
rtkeket, ezen keresztl azt is, hogy mely archetpusokat rszes
ti elnyben a frfiakon bell s a frfiak kztt. A megerst
hats nismeret megszerzse egyet jelent azzal, hogy a frfi tuda
tban van a viselkedst befolysol tnyezknek: rti, mi a patri
archtus s az hogyan alaktja a benne lket.
Egy kultra mtoszai sokat elrulnak rtkeirl s kapcsolati
mintirl. Taln rdemes sajt mtoszaink megfejtst Luke
Skywalkerrel s apjval Darth Vaderrel, a Csillagok hborja cm
film szereplivel kezdennk. Archetipikus trtnetek s figurk
- akr a kortrs filmmvszet terletrl, akr a grg mitolgi
bl kerlnek el - sok igazsgot elmondanak sajt csaldtrtne
tnkrl s a bennk eljtszand szerepnkrl. Darth Vader a
hatalmas erej apa, aki megprblja elpuszttani a fit. Ez annak a
trtnetnek a megismtlse, amellyel mr a grg idktl nap
jainkig nagyon sokszor szembe tallhattuk magunkat.
Luke Skywalker azonban a jelenkori trtnelem frfi hst
szimbolizlja. Ahhoz, hogy egy frfi Luke Skywalker lehessen, ki
kell dertenie a mltban vele s az emberisggel trtnt esemnye
ket. Fel kell fedeznie hiteles nmagt - pszicholgiai s lelki rte
lemben egyarnt -, s lnytestvrvel karltve (mint lehetsges
kls s bels hatalommal rendelkez nvel), hasonszr frfiak
s egyb lnyek trsasgban a rombol er ellen kell fordulnia.
Csak a finak van lehetsge elhvni a mr rgen eltemetett sze
ret apt Darth Vaderbl (azltal, hogy nem kveti t a flelemtl
vezrelt stt oldalra), aki azt szimbolizlja, mi trtnhet a frfival

a patriarchtusban.
Darth Vader hatalmas, fenyeget alakja s fekete maszkja
annak a frfinak a kpt mutatja, akinek a hatalom s pozci

34

BENNNK L

ISTENEK

utni hajszja, valamint ezek megtartsa letcll vlt. Darth


Vader azonban ebben a hajszban emberi mivoltbl kivetkztt,
emberi vonsait elvesztette. Stt er rad belle. Egy hatkony,
mde kmletlen gphez hasonlt, aki felettesnek parancsait kr
ds nlkl, engedelmesen vgrehajtja, s aki a beosztottaitl is
hasonlt vr el. Luke ilyennek ltja ellensges s rombol apjt.
Darth Vader a patriarchtus stt oldalnak jelkpe.
Darth Vader eredeti arct eltakarja egy fekete fm maszk,
amely egyszerre szolgl szemlyazonostsknt, pnclknt s
letvd eszkzknt. Nem tudja levenni, mert annyira megsrlt,
hogy nlkle meghalna. Ez igazn kitn metafora azokra a fr
fiakra, akik azzal a maszkkal azonostjk magukat, amit a vilgban
viselnek. Az igazi mlysgeket nlklz magnlet hinyban,
kizrlag a maszkkal azonostott szemlyisgk s pozcijuk
tartja ket letben. Mivel rzelmi ktdsk nincs, s rzelmileg
resek, a hatalom s a sttusz elvesztst nem lnk tl.
Darth Vader egy archetipikus apafigura, hasonlan a grg
mitolgiban megjelen gi isten apkhoz. Uranosz, Kronosz s
Zeusz - ez utbbi kicsit kevsb - mindannyian ellensgesek
voltak a gyermekeikkel szemben. Ez a viselkeds fknt azokat a
fikat rintette, akikben apik vetlytrsat lttak, s akiktl fl
tettk sajt hatalmukat. Luke Skywalker - a fi, aki nagy tra in
dul - szintn egy archetpust testest meg.
E tnyek tudatban egyszerre csodlkoztam is meg nem is,
amikor kiderlt, hogy Joseph Campbell, a kitn mtoszkutat s
r, az Ezerarc hs ( The Hero with a Thousand Faces) cm m
szerzje nagy hatssal volt a Csillagok hborja (Star Wars) rende
zjre, George Lucasra.*
gy teht a mtoszkutat Campbell, a mtoszteremt Lucas s a
jungi pszicholgia kapcsolata nem meglep. A jungi pszicholgia
adja a kulcsot annak megrtshez, hogy vajon mirt is vannak
ilyen nagy hatssal a mtoszok az emberekre. Fggetlenl attl,
hogy
a hatsrl vagy sem, a mtoszokat mi magunk
is letben tartjujj, A nyugati trsadalmakban mg a mai napig is a

tudunk-eerrl

* Igazn izgalmas volt hallani egy bennfentes trtnetet Lucasrl filmjnek hatalmas sikere

utn. Lucas, a nagy sztr, fogta magt, s a San Francisc-i Szpmvszeti Mzeum egyik
hts ajtajn besurrant, hogy tallkozhasson letben elszr Joseph Campbell-lel, aki a
Jung Intzet (Jungian Institute) ltal szervezett esemny kezdsre vrt a kulisszk mgtt.

APK S FIK: MTOSZOK

PATRIARCHTUSRL

35

legerteljesebb s legmaradandbb mtoszok az kori grgktl


maradtak rnk.
A mitologikus trtnetek - egy satsi terlethez hasonlan a kultrtrtnet fontos aspektusait fedik fel. J nhny trtnetet
darabonknt kell sszeraknunk s kvetkeztetseket levonnunk
bellk, mg lteznek a Pompeiben betemetett freskkhoz hason
latos trtnetek, amelyekrl csak le kell fjni a port, hogy felszn
re kerljenek az pen s srtetlenl maradt rszek.
A grg mitolgira gy tekintek, mint a civilizci gyermek
korra. Sokat megtudhatunk a mtoszokbl arrl, hogyan nevel
tek minket, milyen rtkek s elkpzelsek mentn. Csakgy,
mint szemlyes csaldtrtneteink, a mtoszok is kzvettik a mai
genercinak, kik is vagyunk, s mit vrnak el tlnk. Taln gy
is megfogalmazhatnnk, hogy taddik egy fajta genetikus tuds
anyag, amely a pszicholgiai rksg rszeknt lthatatlanul
formlja ltsmdunkat s viselkedsnket.

AZ OLMPOSZI CSALDTRTNET
A Zeuszrl s az Olmposzrl szl mtoszok olyan csaldtrtne
tek, amelyek megvilgtjk a patriarchtus nemzedki rendjt,
valamint a patriarchtus egyni letnkre gyakorolt hatsait.
A trtnetek olyan rtkeket s elkpzelseket kzvettenek, ame
lyeket az indo-eurpai szrmazs grgktl rkltnk. Egyszer
csak megjelentek harcos isteneikkel, s csapatostul, tbb hullm
ban lerohantk az kori Eurpt s a grg flszigetet, ahol korb
ban istennknek ldoz slakosok ltek. Alapt atyinkrl beszl
nek ezek a trtnetek, az ket megelz matriarchlis trsadalmat
csak rintlegesen emltik, vagy ppensggel hallgatnak rla.
Az emberekben csak akkor merl fel komolyabban a csaldfa
rekonstrulsnak s sajt csaldi trtnetk megfejtsnek az
ignye, ha mr megllapodtak a sok ves kemny munka utn.
Ezen a tren sokat ksznhetnk Homrosznak (Kr. e. 750 krl)
s Hsziodosznak (Kr. e. 700 krl). Homrosz az Ilisz s az
Odsszeia cm nagy epikai kltemnyeiben olyan mitologikus
trtneteket dolgozott fel, amelyeknek volt nmi trtnelmi alap
juk. Hsziodosz elsknt gyjttte ssze a klnbz mitologikus

36

BENNNK L ISTENEK

hagyomnyokat Theognia cm rsban, ami az istenek eredet


rl s leszrmazottairl szl.
Hsziodosz szerint elszr volt az ressg, amibl Gaia (a fld)
testet lttt. Gaia megszlte a hegyeket, tengereket s Uranoszt
(az g), aki a frje lett. Gaia s Uranosz frigybl szletett a ti
zenkt titn, mindannyian si termszeti erk, akiket a trtnel
mi Grgorszgban imdtak. Hsziodosz szerint a titnok egy
korai uralkod dinasztia tagjai voltak, a ksbbi olmposzi isten
sgek sei.
Uranosz, a grg mitolgia els patriarchlis apafigurja, meg
elgelte Gaia termkenysgt s tengernyi gyermekt. Ahogy a
ksbbi csecsemk a vilgra jttek, Uranosz a Fld (vagyis Gaia)
legmlybe rejtette ket, hogy ne lthassk a napot. Gaia rettent
knokat lt t szerencstlenl jrt gyermekei miatt.
gy felntt gyerekeit, a titnokat hvta segtsgl. Hsziodosz
szerint Gaia a gytrelemtl felbtorodva a kvetkezkppen szlt:
Gyermekeim, aptok egy barbr, ha rm hallgattok, kpesek
lesznk bosszt llni szrny tettrt, hisz elsknt kvetett el
erszakot.
Hsziodosz Theogni jban teht a bn Uranosztl indult el
gyermekei ellen elkvetett szrnytettein keresztl, s ezzel az el
kvetkez erszakos idszak elindtjv vlt.
A titnokat rettegsben tartotta apjuktl val flelmk, ki
vve Kronoszt (vagy ahogyan a rmaiak neveztk: Szaturnuszt), a
legifjabbik titnt. Egyedl vlaszolt Gaia elkeseredett segly
krsre: Anym, n hajland vagyok megtenni, amire krsz.
Nem tisztelem becstelen apmat, s mivel tette az els erszakos
lpst, megtorlm a tetteit.
Az anyjtl kapott sarlval felfegyverkezve csendben vrt,
hogy vgrehajthassa a tervet. Amikor Uranosz megjelent, hogy
Gaival szeretkezzen, Kronosz lemetszette Uranosz hmvesszjt
s bedobta a tengerbe. Apja kasztrlsa utn Kronosz lett a leg
hatalmasabb frfi istensg, aki testvreivel, a titnokkal egytt
uralkodott a vilgegyetemen, s j isteneket nemzettek.
Kronosz felesgl vette testvrt, Rhet, aki Gaihoz hasonlan
fld istenn volt. Az hzassgukbl szletett az els olmposzi
generci: Hesztia, Dmtr, Hra, Hdsz, Poszeidn s Zeusz.
A trtnelem ismtli nmagt: ezttal Kronosz prblta meg

APK S FIK: MTOSZOK

PATRIARCHTUSRL

37

kiirtani gyermekeit. Elre figyelmeztettk, hogy sajt fia fogja


megdnteni hatalmt, de mivel ezt meg akarta akadlyozni, j
szltt gyermekeit sorban lenyelte, nem is figyelve arra, hogy
fik-e vagy lnyok. sszesen hrom lnyt s kt fit nyelte le.
Gyermekei elvesztse feletti fjdalmban az jra terhes Rhea
Gaihoz s Uranoszhoz fordult segtsgrt utols gyermeke meg
mentsrt. Szlei javaslatra Krtra meneklt. Amikor eljtt a
szls ideje, Kronosz megtvesztsre egy plyba bugyollt k
vet adott neki. Kronosz nagy sietsgben pedig azt hitte, gyerme
kt nyelte le.
Ez az utols, megmentett gyermek volt Zeusz, aki tnyleg
megdnttte apja uralmt, s aki utbb a legfbb uralkod lett.
Felntt korig titokban neveltk. Els segtje, majd ksbb h
zastrsa az olmposzi istenek eltti idbl Mtisz, az rtelem
istennje. Egytt brtk r Kronoszt, hogy Zeusz testvreit visszaklendezze. A testvrek vgl szvetsgre lpve legyztk Kro
noszt s a titnokat. Az erszak hrom genercin keresztl er
szakot szlt.
Gyzelmk utn a hrom fitestvr - Zeusz, Poszeidn s
Hdsz - vgl felosztottk maguk kztt a vilgegyetemet.
Zeusz lett az g, Poszeidn a vizeket kapta, mg Hdsz lett az
alvilg ura. s noha a fldet s az Olmposz hegyt lltlag kzs
tulajdonnak kiltottk ki, Zeusz szpen lassan ezekre is kiterjesz
tette hatalmt. (A hrom lnytestvrnek a patriarchlis grg kul
trban nem volt tulajdonjoga.)
Zeusz klnbz viszonyaibl egy egsz genercinyi isten s
flisten szletett. Ez utbbiak lettek a mitolgia nagy hsei. Mi
alatt Zeusz folyamatosan gyerekeket nemzett, egyfolytban attl
rettegett, hogy sajt fiai ellene fordulnak. Egy prfcia szerint
Mtisz, Zeusz els felesge kt gyermeket fog szlni, akik kzl az
egyik fi lesz. A prfciban ez a fi fog uralkodni emberen s
isteneken. Amikor Mtisz terhes lett, Zeusz tartott attl, hogy azt
a bizonyos fit hordja a szve alatt. gy egy ravasz csellel lekicsi
nytette s lenyelte Mtiszt, hogy megakadlyozza a gyermek meg
szletst. Mint ksbb kiderlt, a gyermek nem fi volt, hanem
lny - Athn -, aki vgl Zeusz fejn keresztl jtt a vilgra.

38

BENNNK L ISTENEK

AZ GI ISTENEK MINT APK


A grg mitolgia apa isteneinek ugyanolyan tulajdonsgaik van
nak, mint a patriarchlis trsadalmak istensgeinek. Az apafigurk
hatalmas frfi istensgek, akik msokon uralkodnak. A trsada
lomban hatalmon lv frfiak felnagytott kpei k. Mint ilyenek,
archetipikus figurk, akiknek a mitolgiban betlttt szerept
metaforikusn rtelmezve sokat megtudhatunk a hozzjuk hason
l frfiak lelkivilgrl.
A patriarchtus istenei autoriter frfiak, akik a mennyben, egy
hegytetn vagy az gben lnek; ebbl a magassgbl s tvolsgbl
uralkodnak. Elvrjk az engedelmessget, s brmit megtehetnek
egszen odig, amg k a fistenek. Harcos istenekknt flnyket
szmos ellensgk legyzsvel szereztk meg. Fltve rzik kivlt
sgaikat s felttlen engedelmessget vrnak el. Minden hatalmuk
ellenre mindannyian attl rettegnek, hogy fiaik dntik meg ural
mukat. Apaknt nemhogy semmi atyai megnyilatkozsuk nincs
gyermekk fel, de mg ellensgesek is sajt utdjaikkal.
Uranosz erfesztsei, hogy gyeremekeit eltemesse valjban
arra irnyultak, hogy a bennk szunnyad lehetsgeket elnyom
ja s ne engedje szabadon fejldni. Kronosz gyermekei lenyel
svel, illetve elfogyasztsval sajt maga rszv akarta tenni
ket. Metaforikusn ez gy rtelmezhet, hogy az apa nem hagyja,
hogy a sajt gyerekei tlnjenek rajta s megkrdjelezzk poz
cijt, hitt. Sttben tartja ket, semmi esetre sem akarja hagyni,
hogy gyermekei tapasztalataikat szlest rtkekkel vagy neve
lssel tallkozzanak. Ragaszkodik hozz, hogy ugyanolyanok le
gyenek, mint , s nem hagyja, hogy a tervtl eltrjenek. Ha egy
gyerek nem tud egyedl gondolkodni s cselekedni, nem is igazn
jelenthet fenyegetst az apra nzve. Annak az apnak, aki ily m
don elfogyasztja gyermekei autonmijt s fejldst, Kronoszkomplexusa van (az n fogalmaim szerint).
Zeusz sajt felesgt kicsinytette le egy ravasz csellel, amg
mr le tudta nyelni. Mtisz kicsire zsugorodott s elvesztette
minden hatalmt. Zeusz az attribtumaival egytt nyelte le t,
pontosan gy, ahogy a patriarchtus elnyelte a matriarchtust, s
ahogyan az egykor istennkhz trstott attribtumok egy isten
birtokba kerltek. Ez a lekicsinyts az letre kivettve jelentheti

APK S FIK: MTOSZOK

PATRIARCHTUSRL

39

azt a folyamatot, amelyen szmos n keresztl megy, miutn frj


hez megy s terhes lesz. Elvesztik nll gondolkodsukat s sa
jt hatskrket, amint autoriter Zeusz frjeikhez kezdenek el

alkalmazkodni.
dipusz: vd allfelmentve

A grg mitolgin bell sok genercit tugorva jutunk el di


pusz figurjhoz, aki nem tudatosan ugyan, de meglte apjt s
felesgl vette anyjt. Freud egsz pszichoanalzist erre az gy
nevezett dipusz-komplexusra ptette fel, s mindvgig kitar
tott amellett, hogy ez a gyilkossg s hzassg, mg ha nem is
tudatosan, minden fi lma. Mentorknt Freud sajt tantvnyait
is dipuszi fikknt kezelte (pldul Jungot s Adlert, akik
Freudtl eltr terikat gondoltak ki, s akik maguk is szellemi
risokknt veszlyt jelenthettek Freud szmra). Amikor egy
szer Jung arrl az lmrl szmolt be Freudnak, amely sajt be
vallsa szerint a kollektv tudattalan elmletnek kidolgozshoz
segtette hozz, Freud meg volt gyzdve arrl, hogy ebben az
lmban Jung valjban az , mrmint Freud, hallt kvnta.
Freud Laioszt, dipusz apjt, az egsz trtnetben rtatlannak
ltta. Ez az elkpzels azonban messze volt az igazsgtl, mint azt
Alice Miller pszichoanalitikus bvebben kifejtette. (Alice Miller
kortrs pszichoanalitikus Nem lehettek tudatlanok: a trsadalom
elrulja a gyermeket ( Thou Shalt Not Be Unaware: Societys Betrayal
of the Child) cm mve azokra a krlmnyekre fkuszl, ame
lyekben dipusz megli apjt. Ebbl a mtoszbl s ms forrsok
bl is Miller egy olyan viselkedsmintra mutat r, ami az rtal
matlan gyermekben szunnyad gonosz felbukkansnak azonnali
letrsre irnyul. Ilyen esetekben egy eltlzott reakci is meg
magyarzhat s elfogadhat.)
Laiosz Thba kirlya volt. Amikor elment a Delphoi jshoz
megtudakolni, hogy a felesge mirt nem szl neki gyereket, a js
a kvetkezkppen vlaszolt: Laiosz, te gyermek utn htozol.
Lesz egy fiad. De a Sors akarata szerint az keztl fogsz meghal
lj mert Pelopsz tka azta ldz, amita megfosztottad fitl.
Laiosz ezt a szrnysget mg fiatalkorban kvette el, amikor
meneklnie kellett orszgbl s Pelopsz kirly befogadta, de aki-

BENNNK L

40

ISTENEK

nek kedvessgt Laiosz Pelopsz kirly csodlatos szpsg finak,


Khrszipposznak az elcsbtsval fizette meg, aki ez utn n
gyilkos lett.
Laiosz elszr kln lt felesgtl, hogy megakadlyozza sorsa,
s gy a jslat beteljesedst. De ksbb, a figyelmeztets ellenre
mgis ltek hzas letet, mg vgl Iokaszt terhes lett Laiosz fi
val. A prfcitl rettegve Laiosz elhatrozta, hogy megli fit.
Egy szggel tfrta a fi bokjt, s kitette egy hegyre. A psztor
azonban, akire rbztk, hogy vgezzen a fival, megknyrlt a
gyermeken, s egy msik psztornak adta, majd Laioszhoz vissza
trve gy tett, mint aki teljestette, amit krtek tle. Most mr biz
tonsgban rezhette magt, biztos lehetett benne, hogy a fia hen
vagy szomjan halt, taln vadak tptk szt. A msik psztor tovbb
adta dipuszt (a sebei miatt a dagadt lbt) egy hzasprnak. k
neveltk fel, s elhitettk vele, hogy sajt, vr szerinti fik.
Utazsai sorn egyszer Boeotia fel tartott, amikor dipusz egy
keresztezdsnl sszetallkozott egy kocsiban utaz frfival, aki a
buzognyval fejbe vgta t. Erre az indokolatlan erszakra di
pusz is erszakkal reaglt: visszavgott s rgtn agyonttte tma
djt. Ez utn az incidens utn dipusz folytatta tjt. lmban
sem gondolta volna, hogy mit is tett valjban, csak azt gondolta,
hogy egy kzemberen llt bosszt, aki meg akarta t sebesteni.
Tmadja elkel szrmazsra sem a klseje, sem a ruhzata nem
utalt. Valjban Laiosz volt az, Thba kirlya, dipusz apja.
Alice Miller szerint dipuszt igazsgtalanul vdoljk:
Szophoklsz dipuszban gy bnteti meg magt a fhs,
hogy kinyomja sajt szemeit. Tl azon, hogy eslye sem volt apja
felismersre, vgl is Laiosz volt az, aki megprblta meglni j
szltt fit. Radsul ksbbi sszetallkozsuk sorn is Laiosz
bosszantotta fel dipuszt, s az is nyilvnval tny, hogy anyjt
sem azrt vette el dipusz, mert megkvnta, hanem mert a szfinx
krdsre adott okos vlasznak anyja volt a jutalma. Ezltal
megmentette Thbt is. Valamint arrl sefeledkezznk meg, hogy
Iokaszt is felismerhette volna sajt fit sebes lbrl. Mindezen
tnyek ismeretben a mai napig mg senki sem akadt, aki dipusz
vdelmben felszlalt volna, vagy minden felelssget ne az
nyakba varrt volna.

APK S FIK: MTOSZOK A PATRIARCHTUSRL

41

Miller tovbb azt is fontosnak tartja elmondani, hogy min


dig magtl rtetd tnyknt kezeltk azt, hogy valjban a gye
rekek tehetnek arrl, amit velk tesznek, s rendkvl lnyeges
az, hogy ksbb se ismerjk meg mltjuk minden rszlett.
Laiosznak fia meglsre tett sikertelen ksrletei hasonlato
sak a grg gi istenek sajt fiaik elpuszttsra tett erfesztsei
hez. Mindkt esetben - a pszichoanalitikus elmlet szerint - az
apa meggyzdse az, hogy jszltt gyermeke meg akar szaba
dulni apjtl, amirt is az apa vetlytrsknt kezeli gyermekt.
Kronosz s Zeusz tartottak attl, hogy fiaik ugyangy fognak
elbnni velk, mint ahogyan annak idejn k is elbntak sajt
apjukkal. Laiosz attl flt, hogy fia lesz a megtorls eszkze. A mi
tolgiban a racionalizci arra vonatkozlag, hogy mirt is lik
meg az apk fiaikat, mindig a prfcira val hivatkozs. Ugyan
ez kortrs pszichitriai megfogalmazsban egy paranoid tletre
val hivatkozs lenne, mg a jungi terminusban egy rnykkp
kivettsvel magyarznk ugyanazt a tettet (az rnykkp kive
ttse, vagyis a projekci akkor trtnik, amikor az emberek sajt
elnyomott s megtagadott rzelmeiket, motivciikat vagy tettei
ket msoknak tulajdontjk, msokra vettik ki).
A projekcik s az abbl ered tettek formljk azt az embert,
akire a projekci rvetl. Egy olyan gyerek, akit gy kezelnek,
mintha rossz lenne, vagy elhagyott s bntalmazott, azzal reagl,
hogy bnsnek rzi magt. Azt gondolja magban, hogy biztos
megrdemlem azt, amit kapok (gy ktszeresen szenved: egyszer
azrt, mert rosszul bntak vele, msodszor azrt, mert magt
okolja).
Zeusz s a haland kirlyok, mint Laiosz is, territorilis ural
kodk voltak. Mindegyikk egy bizonyos terlet s az ott lk
feletti uralom megszerzsvel szilrdtotta meg hatalmt s ki
rlyknt uralkodott. Az uralkodsnak ez a fajtja, s az ltala kz
vettett rtkek kifejezetten a patriarchlis trsadalomra jellem
zek. Ez a frfiak hierarchija, ahol Zeusz vagy egy msik isten
foglal helyet a cscson, azutn kvetkeznek a kevsb fontos is
tensgek, majd a haland kirlyok, akik valamelyik istentl szr
maznak, s vgl a h vazallusok s egyb alattvalk. Zeusz s az
olmposzi istensgek mai megfelelje a vezrigazgat s az igaz
gattancs ltal irnytott nagyvllalat. Ezt a hierarchit teszi mg

42

BENNNK L

ISTENEK

formlisabb a katonasg, csakgy, mint a Rmai Katolikus Egy


hz s a legtbb testvrisg.

ERTLEN ANYK A PATRIARCHLIS


CSALDOKBAN
Az sszes olmposzi istennek - Zeuszt is belertve - ertlen anyja
volt, aki erteljes s gyakran gorombskod frjnek csak alren
deltje lehetett, ezenkvl mindnek olyan felesge volt, aki hagyta,
hogy uralkodjanak rajta. A nk, akr istennk, akr halandk
voltak, kevs kivtellel prul jrtak, ha az istenekkel volt dolguk.
Amennyiben az anyk s a nk ertlenek, s folyton csak lertke
lik ket, valamint kptelenek megvdeni fiaikat, a fik gy rez
hetik, hogy anyik elrultk ket. Azrt rzik gy, mert az anya,
aki a vilgra hozta s tpllta ket, az els, akinek a kzelsgt
megtapasztaljk, s mint ilyenek, mindenhatnak tnnek. Azon
ban ha ugyanez az anya ksbb kptelen megvdeni gyermekt,
vagy elhagyja t, a gyermek ezt mindenkppen rulsknt vagy
visszautastsknt fogja rtkelni. Ksbb, ha brmilyen nvel
rzelmi fggsgi viszonyba kerl, ugyanezt az rulst s vissza
utastst fogja rezni. Felntt frfiknt sajt anyja irnt rzett
mrgt ms rtatlan nkn tlti ki. Taln ez az esemnysorozat
megmagyarzhatja a patriarchlis trsadalmakban a nkkel szem
beni ellensges viselkedst, s azt is, mirt annyira ertlenek a
nk az ilyenfajta trsadalmakban.
Tovbb bonyoltja a helyzetet az a tny is, hogy az erteljes
apk, frjek s testvrek, vagy akr a trsadalom elnyomsa alatt
l nk, gyakran gyenge frfiakon - pldul sajt kisfiikon - tl
tik ki elkeseredsket. Ez fknt akkor kvetkezik be, ha a kisfi
elkezd apjval versengeni, vagy hangot ad bredez ntudatnak,
s fktelen energii elszabadulnak. Az anya elgttelt vehet nylt
erszakkal, visszautastssal, szarkasztikus hangvtellel vagy
megszgyentssel. Azok a lnytestvrek, akik az igazsgtalan
bnsmd nagy rszt knytelenek elszenvedni, kisebb s gyen
gbb fitestvreiken hasonlkppen tlthetik ki sajt mrgket.
Ez a lncreakci is lehet az oka a nk elleni ellensges hozzlls
nak, amely a gyerekkorban gykerezik. Sok frfi elnyomja ezt az

APK S FIK: MTOSZOK

PATRIARCHTUSRL

43

ellensges rzletet, csak ddelgeti magban egy darabig, majd


alkalmas pillanatban, amikor mr elg ers hozz, rzdtja mr
gt a nkre.

A HZAM: A VRAM
A patriarchlis trsadalomban minden frfi a sajt csaldjn ki
rlyknt uralkodik, s a sajt hztartsrt felels. Vannak szerve
zetek, ahol teljessggel ellenzik azokat a trvnyeket, illetve szo
cilis intzmnyeket, amelyek, vlemnyk szerint, alssk a
patriarchlis csaldmodellt, vagyis ahol a frfi kirlyknt uralko
dik alattvalin. A patriarchtussal magyarzhat, hogy mirt nem
nzik j szemmel, ha egy n sajt teste fell rendelkezik, esetleg tu
lajdonjoga van, vagy mirt helytelentik az otthon bntalmazott
nk vdelmre kialaktott intzmnyeket.
Egy gi istensg apaknt szeretne egy egsz dinasztit kipte
ni. Fiai karrierjnek tervezst fontosnak tartja, s aprlkos
gonddal kszti fel ket a vilgban szmukra kijellt hely elfogla
lsra. Ezen tevkenysge kzben elfogyasztja fiai lett, hisz
azok az apjuk ambciit lik t, ahelyett hogy sajt tjukat jrnk.
Az apnak ez a fajta viselkedse klnsen erteljes, ha a fi haj
lamai nagyban eltrnek az apa elvrsaitl.
Egy ilyen apafigurra plda az amerikai politikai letbl Joseph
P. Kennedy, akirl elmondhat, hogy sajt vgyai beteljesletlensge miatt felfalta fiai lett. Bevndorlk gyermekeknt igen
nagyra tr lmai voltak. F hajtereje az volt, hogy a cscsra ke
rljn, ha nem sajt rdemei folytn, akkor a fiai rvn. A md,
ahogyan Kennedy megszilrdtotta hatalmt s vagyont, az elis
mersrt folytatott hajsza, valamint szerelmi gyei mind nagyon
emlkeztetnek Zeuszra. Elszr Joe Kennedynek kellett elindul
nia az Amerikai Egyeslt llamok elnkvlasztsn, aki melles
leg kifejezetten alkalmas volt az extrovertlt politikusi szerepre.
Amikor a gpt lelttk, s az els fi meghalt, a sorban kvetkez
J. F. Kennedy kellett, hogy bels indttatsai s egszsggyi
problmi ellenre felvllalja ezt a pozcit. Miutn J. F. Kennedyt
meggyilkoltk, a harmadik fi, Robert F. Kennedy kvetkezett.

44

BENNNK L

ISTENEK

GI ISTEN APK S FIAIK:


ELIDEGENEDS S VERSENY
Az, hogy az apk nem ppen aphoz mltan viselkednek, st mg
rivlisnak is tekintik fiaikat, nem csak a grg mitolgiban fordul
el. Pszichitriai praxisom sorn rengeteg frfitl hallottam, hogy
mennyire el vannak aptlanodva, apjuk rzelmileg mennyire
tvolsgtart, eltl, visszautast, zrkzott s goromba mdon
viselkedett velk. Az is kiderlt, hogy ez mennyi szomorsgot,
fjdalmat s bosszsgot okozott a fiknak (s csaldjuknak), vala
mint, hogy ez a minta tovbb rkldtt a kvetkez genercik
ban. Emellett persze ismerjk az apknak azt a szndkt, hogy
tmogatak s btortak legyenek. Azonban itt is felvillannak
ellensges pillanatok, amelyek utn az apknak lelkiismeret-furdalsa van, s maguk is meglepdnek, hogy fiaik mennyi haragot
tudnak elhozni bellk. Az elidegeneds apa s fia kztt az apa
neheztelsvel kezddik, vagy annak felismersvel, hogy a fi, aki
mg meg sem szletett, esetleg vetlytrs is lehet. A felesg terhes
sge gyerekkori rzelmeket aktivlhat az apban. A depresszi
vagy az ertlensg kivdsre kereshet az apa kiutat egy rvid sze
relmi viszonyba val meneklssel. Terhes felesgnek ltvnya
olyan fjdalmas emlkeket hozhat felsznre, amelyeket akkor lt
t, amikor sajt desanyja volt terhes, s kistestvre szletett.
Most frjknt (akkor gyerekknt) szerepe kiss httrbe szorul
szeret asszonynak letben J A terhessggel egy olyan idszak
veszi kezdett, amikor a n egyre kevsb hozzfrhet: befel
fordul vagy fradt, s mr nem ugyanolyan, mint rgen. Sokkal
inkbb magval van elfoglalva s nem frjvel. rdekldst a
szex irnt elvesztheti, ami a frj szmra a legfontosabb meg
ersts s eszkz arra, hogy felesghez kzel lehessen.
Az a harag, rosszindulat s testvrek kztti versengs, ame
lyet gyerekknt elnyomott kistestvre megszletsekor, most
felesge terhessge folytn jra felsznre tr. Sajnos leend apuka
knt ezek az rzsek mg kevsb elfogadhatak, gy jra el kell
ket rejteni. A grg gi istenekhez hasonlan is retteg, hogy
vetlytrsa kiszortja.
Az els gyermek szletse tsegti a frfiakat letk egy kvetke
z szakaszba. Nagyon sok frfi fl csaldot alaptani, hisz ezzel sa-

APK S FIK: MTOSZOK

PATRIARCHTUSRL

45

jt csaldfenntarti kpessge kerl nagyt al, fleg ha a munka

stabilitsa s az elmeneteli lehetsg krdses. Frfiassga jra


megmrettetik, s esetleges alkalmatlansgtl val flelmben az a
gondolat is felmerlhet benne, hogy a gyermek nem az v.
A frfiak akr gy is rezhetik, hogy kelepcbe kerltek. Ko
rbban a hzassgktshez a megktttsg kpe trsult, manapsg
viszont a hzassgkts s a gyermekvllals kt klnbz dn
ts, kt klnbz letszakasz. A kelepcbe kerls rzse manap
sg akkor a legersebb, ha a gyerek hzassg nlkl rkezik. Az
apasggal gyakran egytt jr egy jelzloghitel felvtele, j letbiztosts megktse. Arrl nem is beszlve, hogy egy darabig az
apa az egyedli keres, teht el kell vllalni mindenfle munkt,
mg msodllst is, hogy a szmlkat fizetni tudjk. gy, mikz
ben mindenki gratull s nagy felhajtst csap a terhes felesg k
rl, az apa lehet, hogy rettegst s dht rez gyermeke kzelg

szletse miatt.
Aztn a kis jvevnyre irnyul minden figyelem. Sok frfi sz
mra ismt fjdalmas gyerekkori emlkkpek jnnek felsznre.
A felesg most sokkal inkbb a gyerekk anyja, mintsem felesg.
A frfi flelme beigazoldott: a csecsem tnyleg kiszortotta t,
ha csak idszakosan is. A frfiak rzelmei kztt (melyek analzis
kzben kerlnek el) ilyenkor megtallhat a fltkenysg, amit
azrt rez felesge irnt, mert kpes gyereket szlni s kikapcsol
ni. rezhet fltkenysget amiatt is, hogy a gyerek sokkal kze
lebb van felesghez mind lelkileg, mind testileg. Ez fknt akkor
jelentkezhet, ha a pr nem l hzasletet. Felesge imdott melleit
most a kis jvevny bitorolja. A gyermek megrkezse j letmin
sget hoz, hisz most mr vglegesen hrman vannak.
A patriarchlis trsadalomban a csecsemnek s az apnak
nem sok lehetsge van arra, hogy ktds alakuljon ki kzttk.
..letemben nem cserltem ki egy pelust sem - szl a legltalno
sabb dicsekvs a frfiak krben. A gyermek - fknt a fi - az apa
frfiassgnak a szimbluma, valamint egy eszkz arra, hogy ki
terjessze hatalmt s kilhesse ambciit. Az, hogy esetleg rmet
is jelenthet egy gyerek, szinte egyltaln nem fontos. Mivel az gi
istenek kevss vesznek rszt gyermekeik gondozsban, az a k
pessgk, hogy rzelmileg is elktelezdjenek gyermekk irnt,
nem tud kialakulni.

46

BENNNK L

ISTENEK

Az a benyomsom alakult ki a tbb rn t tart vajdson s


vgl a szlsen is rszt vev apukk elmondsa alapjn, hogy az
apa s gyerek kzti szoros s mly ktds a szlszobn indul. Ha
azonban ez a ktds nem alakul ki, illetve az desapa nem rez
gyengdsget gyermeke s felesge irnt, knnyen elkpzelhet,
hogy az apa mrges s bosszs lesz, mivel felesge terhessge s
gyermeke megszletse a nlklzs rzst keltik benne. A be
tolakod irnt - fknt ha fi - s felesge irnt rzett dhe nem
felttlenl tudatos. Amikor a terpia sorn ezekre az rzsekre
fny derl, alattuk mlyen elsva az elhagyatottsg s a jelentkte
lensg rzst talljuk.
Azzal a szndkkal, hogy embert neveljen a fibl, fegyel
mezs jogcmn az apa alkalmazhat testi fenytst, szbeli szidst
vagy megszgyentst. Lehet, hogy minden jtkban meg akarja
majd verni a fit. Az alapveten vidman kezdd bunyk majd
nem mindig srssal s megszgyentssel vgzdnek. Az a 4-6
ves gyerek, aki azt mondja, hogy brcsak apa ne jnne haza,
valsznleg szintn retteg apja haragjtl s rks nyerni aka
rstl. Ez nem csupn az diplis elmletet tmasztja al.
Az a fi, aki kiszortja apjt anyja szeretetbl, felkorbcsolja
apja fltkenysgt, lassan frfiv rik, mikzben apja ereje egyre
hanyatlik. A grg mitolgia gi isteneihez hasonlan, ha az apa
nem falja fel gyermekt, a fi elbb-utbb tnyleg kikezdi s t is
veszi apja pozcijt.
Az eredend bnrl szl tants, valamint a pszichoanalzis
elmletei kitartanak amellett, hogy minden fi meg akarja lni az
apjt s felesgl akarja venni az anyjt. Mindkett igazolja az gi
istenek ellensges viselkedst fiaik fel. A szigor fegyelmezs
szksgessgt srgetik mg az olyan mondsok is, mint pl
dul aki a vesszt kmli, a fit nem szereti.
Azok a fik, akiket csecsemkoruktl kezdve elknyeztetett
gyerekknt kezelt az apjuk, elszr bizalmatlanul, majd flve,
vgl ellensgesen viselkednek apjukkal. Nem ez trtnik azon
ban, ha az apa gondozza a gyermekt, jtszik vele, tantgatja, s
pozitv pldakpl szolgl. Ilyen esetekben mg az is elkpzel
het, hogy a fi az apjhoz ll kzelebb, vagy egyszer az anyjval
szeret lenni, egyszer az apjval.
Elfordulhat az is, hogy a finak az gi istenhez hasonl apja

APK S FIK: MTOSZOK A PATRIARCHTUSRL

47

ugyan nem gorombskodik, csak ppen rzelmileg s fizikailag


nincs jelen. Ez az apa-lmny nagyon gyakori frfi pcienseim
krben, akik gyermekkorukban mind a tvoli apa figyelme s
elismerse utn svrogtak (ellenttben az dipusz-komplexus
elmletvel, ahol az apa ellensges fival). Gyermekkorukban ezek
a frfiak nemcsak hinyoltk apjukat, de idealizltk is ket.
Amg egy fi azt ltja, hogy az apja tnyleg szreveszi t, s
sajtjnak ismeri el, a fi apja irnti rzelmei kztt tlslyban
lesz a svrgs s a szomorsg. Dht csak ksbb fog rezni, ha
majd egyszer lemond arrl, hogy apja igazi apaknt viselkedjen
vele. Mg ksbb arrl is lemond, hogy az apja szeresse t. A d
ht a kibrndultsg is elhozhatja, amennyiben a tvoli aprl
kiderl, hogy nem rdemes a fi tiszteletre.
Az gi istenhez hasonl, rzelmileg tvolsgtart apk s ka
masz, illetve felntt fiaik kzti kapcsolat meglehetsen felletes,
szinte ritulis jelleg. Amikor apa s fia tallkoznak, prbeszdk
kiszmthat. Mondjuk gy kezddik, hogy mi jsg?, de egyi
kk sem rul el semmilyen szemlyes dolgot magrl. A beszlge
ts llektani szempontbl a kt fl szmra ltszlag kielgt el
idegenedst tkrz, azonban a mlyben csalds hzdhat meg.
Amennyiben a fi gy rzi, hogy mindssze arra j az apjnak,
hogy sajt bszkesgt nvelje, elfordulhat, hogy nyltan kimu
tatja ellenrzst apjval szemben. Ha azt is rzi a fi, hogy az
apjnak maga szemlyesen nem jelent semmit, viszont szeret
stkrezni a fi eredmnyeinek elismersben, az elidegeneds
apa s fi kztt mlylhet. Az atltikban jelesked fikat el
szeretettel hasznljk ilyesmire.
Bruce Ogilvie, pszicholgus s a Problms atltk (Problem
Athletes) cm knyv szerzje, a sportpszicholgia terletn ttr
munkt vgzett. Arrl szmol be, hogy belltott hozz egy fiatal
ember, aki kitn shortstop jtkos volt (a baseballban egy poz
ci, a ford.), s az els szm jonc, akinek eslye nylt bekerlni
a f baseball ligba, de akinek teljestmnye teljesen sztesett, mi
kzben a liga tehetsgkutati felmrtk a kpessgeit:
volt s prblta mutatni a tehetsgt, amikor
krlbell tz labdt sorozatban elrontott. Azt mondtam neki,
hogy llj, azt akarom, hogy jrald velem ezt az lmnyt. .. , s
ppen fielder

48

BENNNK L ISTENEK

akkor belekezdett, s elmeslt nekem minden egyes sikeres labdt,


mg vgl kitrt belle: Oh, a francba! Mr megint ott van az a
szemtlda! Ott az apm, ott kszik be a jobb oldali leltn az
lsek kztt. Az desapja soha nem rintkezett vele, kivve,
amikor afi sportolt. Az lmnyek kibeszlse utn afi rjtt, ha
a sajt ambciit kveti, sajt apjnak a szksgleteit is kielgti.
Ezt igen nehezen viselte. Tbb ezer ilyen trtnetem van. Minden
amerikai vrosbl van egy apa-trtnetem.

Ez a konkrt sportol nagyon bnta, hogy az apjnak csak az


eredmnyei szmtottak, s nem brta elviselni, hogy sajt eredm
nyein keresztl az apja dicsfny utni vgyt elgti ki. Ezt a szere
pet kell nagyon sokszor eljtszaniuk a fiknak, fknt ha els
szlttek. s taln ez a magyarzata annak, hogy mirt becslik
tbbre a fikat, mint a lnyokat. A bszke apa szivarozgats kz
ben bejelenti, hogy megszletett fia s rkse, aki tovbbviszi a
nevet (s apja ambciit), s aki pusztn azltal, hogy fi, bizonytja
apja frfiassgt. A patriarchtusban a fi szletse az apa fi
gyermek irnti vgyt teljesti be. A finak mr csak az elvrsok
nak kell megfelelnie, sokkal inkbb, mintsem sajt tehetsggel,
adottsggal, rzelmi ignyekkel, hibkkal, egyedi szemlyisgjegyekkel sajt egyni cljainak megvalstsn fradozni.

A gyermek felldozsa
A grg mitolgia, amely ksbb kisebb vltoztatsokkal a rmai
mitolgia alapjul is szolglt, valamint az - s jszvetsg a nyu
gati trsadalom csaldtrtneteinek f forrsai, melyekben renge
teg hasonlsgot fedezhetnk fel. A grg flszigetet lerohan
indo-eurpaiak, illetve az Egyiptombl az gret fldjre igyekv
zsidk is olyan terleten telepedtek le, ahol az ott lk istennket
imdtak. Mindkt np hozta magval harcos gi isten apit, akik
fentrl, a hegyekbl uralkodtak s szltak imdikhoz. Mindkt
forrsban megfigyelhetjk az gi isten apk megenyhlst sajt
gyermekeik fel. Ez a vltozs a grg mitolgiban az gi isten
apk tbb genercijn megy vgbe, Zeusz zrja a sort kulcsfigura
knt. A biblia istene egy isten hrom szemlyben, de tbb nvvel
is illetik: az szvetsgben Jahvenak s Elohimnak is nevezik.

APK S FIK: MTOSZOK

PATRIARCHTUSRL

49

Idvel ez a bibliai gi isten is megszeldlt, kevsb bntet s


sokkal inkbb tmogat fiaival szemben.
Csaldtrtnetknt rtelmezve s pszicholgiai nzpontbl
nzve egyre tbb hasonlsgot vehetnk szre, ha tovbb vizs
gldunk. Az gi isten apa, akinek pozcijt gyermeke szletse
s nvekedse veszlyezteti, valamint ennek az apnak az er
fesztsei, hogy gyermekeit felfalja, vagyis flrelltsa, s az ebbl
kvetkez ellensges apai viselkeds mind olyan grg tmk,
amelyek a Bibliban is megjelennek, csak ppen engedelmessg
nek s ldozatvllalsnak lczva.
A bibliai gi isten akaratnak teljestshez szksg van a fi
nkntes ldozatvllalsra. Jahve is hasonlkppen vizsgztatta
brahmot, amikor egyetlen finak, Izsknak g ldozatknt tr
tn felajnlsra brta r. (Agamemnn, amikor Trja ellen ve
zette seregeit, knytelen volt hajival Aulisznl vesztegelni j szl
hinyban, amelyet lnyrt, Iphignirt cserbe megkapott.)
Noha a mai gyerekeket a sz legszorosabb rtelmben nem l
dozzk fel apjuk sikerei rdekben, metaforikusn azonban igen.
Ez tbb llektani skon is igaz, hisz a sikeres apa gyakran fizikailag
s lelkileg is tvol van gyerekeitl. Munkjukrt s pozcijukrt
cserbe felldozzk a gyerekeikkel val egyttlt lehetsgt, illet
ve a magukban rejl kisgyereket is, vagyis szemlyisgk spon
tn, jtkos, bizakod s rzelmeirl beszlni tud rszt.
A patriarchlis trsadalom rossz szemmel nzi az rtatlansgot,
rtktelennek tekinti a gyerekes viselkedst, s az olyan figurkat
emeli piedesztlra, mint pldul brahm, Agamemnn s Darth
Vader, akik egy felsbb hatalom vagy isten ltal megkvetelt enge
delmessget a szeretet s trds el kpesek helyezni.

IZSK: A FI FELLDOZSA AZ szvetsgi brahmnak azt


mondta Isten, hogy menjen Mrija fldjre, s ott egy hegyen
mutassa be g ldozatul fit, Izskot. Ez a fiatal fi jut eszembe,
aki bizonyra nagyon boldog volt, hogy elksrheti apjt erre a
kirndulsra, mit sem .sejtve annak valdi cljrl. Hrom nap
mlva elrtk ti cljukat. Izsk odaadan segtett rozst gyjteni
s oltrt pteni. Vgl zavartan ezt krdezte: Lm, itt a tz s a
fa, de hol a brny az gldozathoz? Erre apja gy felelt: Isten
majd gondoskodik brnyrl az gldozathoz, fiam.

50

BENNNK L

ISTENEK

Elkpzelem Izskot, ahogy elfogadja ugyan ezt a vlaszt, de


tovbbra is azon tndik, hogyan fog elkerlni a brny. Vajon
mikor dbbent r, hogy az apja t sznta ldozatul? Taln mikor
apja megktzte t? Vagy amikor brahm elvette a kst, hogy
meglje t? Felttelezem, hogy amikor vgl Izsk szmra egy
rtelmv vlt, hogy az ldozat lesz, flelem volt benne, hitet
lensg s csaldottsg. Lehet, hogy brahm megprblta meg
magyarzni, hogy fit felldozva tulajdonkppen az Istennek
engedelmeskedik, taln ezzel mg igazolta is tettt, de ktlem,
hogy Izskot ez megnyugtatta volna. Izsk mindssze annyit
tudott, hogy apjval nincs biztonsgban, hisz az apja arra kszl,
hogy meglje t.
Isten vgl gy szlt brahmhoz: brahm, brahm! Ne
nyjtsd ki kezed a fi fel, s ne rts neki! Most mr tudom, hogy
fled az Istent, s egyetlen fiadat sem tagadtad meg tlem. Majd
brahm felnzett s megpillantott egy kost, ami a szarvnl fogva
fennakadt a boztban, s azt ldozta fel fia helyett gldozatul.
Ezutn Isten megldotta brahmot, mivel hajland volt meg
lni a fit: Mivel ezt tetted s egyetlen fiadat sem tagadtad meg
tlem, gazdagon megldalak. Utdaidat megsokastom, mint az
g csillagait s mint a tengerpart fvenyt.

IPHIGNIA: A LNY FELLDOZSA Egy msik sikertrtnet, amely


a gyerekt felldozni hajland aprl szl, az Iliszban tallhat.
Ezttal az apa Agamemnn kirly, a grg hadak fvezre a trjai
hborban. Hatalmas hadsereget toborzott, s kszen llt arra,
hogy flottjval elhajzzon Trja fel. Azonban a szl lecsendeslt, s a katonk egyre nyugtalanabbak lettek. A dicssg, a zsk
mny s a hatalom, ami Trja elfoglalsval Agamemnn lehe
tett volna, mind a szljrstl fggtt. Agamemnn beszlt egy
lt emberrel, aki elrulta neki, hogyha gynyr, rtatlan lnyt,
Iphignit felldozza, a szelek jra fjni fognak, s flottjval
elhajzhat Trja fel.
Agamemnn ez utn zent felesgnek, hogy kldje hozz
Iphignit. Azzal indokolta krst, hogy Iphignit felesgl
veszi Akhilleusz, Pleusz kirly s Thetisz istenn fia, az egyik
legnnepeltebb grg hs. El tudjuk kpzelni azt az izgalmat,
amit ennek a hzassgnak a hre okozhatott, s hogy milyen lla-

APK S FIK: MTOSZOK A PATRIARCHTUSRL

51

ptban utazhatott a fiatal lny apja tborhelyre, csomagjai meg


tmve szebbnl szebb ruhkkal s trgyakkal, egyre csak arrl
lmodozva, milyen is lehet jvendbelije s a begrt eskv.
Vajon Iphignia mikor dbbent r, hogy valami nincsen rend
jn? Meddig hitegette t az apja azzal, hogy valban sajt eskv
jre rkezett? Mikor jtt r, hogy fel fogjk ldozni? Vajon fehr
eskvi ruha volt rajta? Mikzben veszthelye fel tartott, mg
mindig azt gondolta magban, hogy az eskv sznhelyre igyek
szik? Egy bizonyos idpontban azonban r kellett hogy jjjn, az
apja becsapta t, s hall vrja. Amikor a kp teljesen sszellt
benne, bizonyra nagyon flt, s csaldott volt, hogy elrultk.
Agamemnn valban felldozta t, cserbe megkapta a szelet,
amivel elhajzhatott Trjba, ahol a hbor tz vig tartott. A trt
net egy msik verzijban Iphignit megmenti Artemisz istenn,
aki egy szarvast kld helyette ldozatul az utols pillanatban.
Agamemnn teht egy msik apa, akinek megjutalmaztk azt a
hajlandsgt, hogy felldozza gyermekt. Llektani szempontbl
az apa, aki lnynak a bizalmt srti meg, tulajdonkppen a sajt
magban meglv feminin vonst rombolja le. Szimbolikusan a
lny jelentheti az apa animjt (Jung elnevezse a frfiakban tall
hat feminin vonsokra), mg a felesg az apa msik felt (htkz
napi nyelven az apa jobbik fele), akit ezekben a trtnetekben
nem krdeznek meg, s aki kptelen gyermekt megmenteni.
Ktlem, hogy brahm mondta volna Srnak, hogy bcszzon
el Izsktl, mieltt elindulnak a Mrija fldjre. Nem valszn,
hogy brahm megemltette neki, hogy Istennek megy ldozatot
bemutatni, ahol Izsk lesz az gldozat. Valsznsthet, hogyha
Sra tudott volna errl, megprblta volna megakadlyozni. Ha lett
volna hatalma meggtolni, Izsk otthon maradt volna. Iphignia
sem ment volna el, ha anyja tudta volna, Agamemnn miben
mesterkedik, amikor hamis rggyel maghoz hvatta lnyt.
Ahhoz, hogy valakibl igazn j katona, hadvezr, modernkori
vezet vagy vllalkoz lehessen, a frfiaknak (s a nknek is, akik
mostanban egyre tbbszr vllalnak hasonl foglalkozst) haj
landnak kell mutatkozniuk arra, hogy rzelmeiket elnyomjk,
illetve hogy a vilg elismersrt s a sikerrt folytatott kzdel
mket a csaldi ktelkek el helyezzk. Sem egy katonai tbor
ban, sem a mai versenyorientlt vilgunkban nincs helye a sebez-

52

BENNNK L ISTENEK

hetsgnek, a gyengdsgnek s az rtatlansgnak. Az ellensg


irnt rzett emptia s rszvt ugyanennyire elfogadhatatlan gyen
gesg egy olyan erszakos vilgban, ahol a versenytrsak vagy min
dent megnyernek, vagy mindent elvesztenek. Ezekre a gyenges
gekre gy tekintenek, mint felldozand attribtumokra.
A jutalmat reml s gyermekeiket felldozni hajland apk
trtnetei nagyon beszdes trtnetek. Azt mutatjk be, hogy egy
patriarchlis trsadalomban mit rtkelnek igazn: engedelmes
kedni kell a felsbb hatalomnak, s mindent meg kell tenni a mr
meglv hatalom megtartsrt.
Ezen rtkrend kzvetlen negatv hatssal van az apa-fi kap
csolatra. A tekintlyelv apk nagyon feldhdnek, ha engedet
lensget vagy szfogadatlansgot tapasztalnak, s alaposan meg
bntetik fiaikat (s lnyaikat) minden olyan esetben, amikor nem
azt csinljk, amit mondtak nekik, vagy ami elvrhat lenne tlk.
A hatalmi pozci fenntartsnak ignye a legrosszabb fajta
erszakos helyzetekhez vezethet. Egy apa, aki nem tudja lelltani
gyereke srst, vagy nem tud mit kezdeni kt ves fia ltszlagos
engedetlensgvel s azzal, hogy fia kignyolja apja tekintlyt
(vagyis rezteti apjval sajt tehetetlensgt az gyben), ily m
don akr dhrohamot is kaphat. Ezt a reakcit mr paranoidnak
is nevezhetjk. Az apa ezekben az esetekben nem ltja, hogy a fia
csak nmagt adja, pontosan gy viselkedik, ahogy egy jszltt
nek, illetve egy ktves gyereknek viselkednie kell. Az apa arra
reagl, amit rzkel, s gy megbnteti a gyereket.
Ennl taln mg gyakrabban fordul el az, hogy a fi mr
idsebb korban szabadtja magra apja haragjt. Lehet, hogy
nem azt csinlja, amit mondanak neki, vagy megkrdjelez dolgo
kat s ellenkezik apjval, vagy akr fel is lzadhat apja tekintlye
ellen. Ez az ellenszegls azonban szerves rsze a tanulsnak s a
vilg megismersnek.

AZONOSULS AZ A GRESSZORRAL
Llektani szempontbl nzve nem az a problma, hogy az apnak
tekintlye van, s l is vele. Ellenkezleg, a gyerekek magabizto
sak lesznek, s biztonsgban rzik magukat, amikor a tekintly

APK S FIK: MTOSZOK

PATRIARCHTUSRL

53

megszabja a korltokat s kitart azok mellett. Azonban a gyerekek


hatrozottsgra val ignyt nem lehet szli tekintlybe burkolt
fltkenysggel kielgteni. Az sem megolds, ha az apa minden
ron fitogtatni akarja, hogy ki a fnk.
Ilyen esetekben az apa a tvoli s mrges gi isten apa szerept
jtssza, akire nzve fia fenyegetst jelent. Mivel az apa dhrohama
irracionlis, a fi elszr sszezavarodik s megbntdik. Aztn
kvetkezik a harag, vgl az elidegeneds. Paradox mdon, ez a
helyzet tantja meg a finak, hogy amikor feln, hasonl helyzet
ben ugyangy viselkedjen.
Pszicholgiai rtelemben ez a paradox helyzet azrt llhat el,
mert a fi ahelyett, hogy az ldozattal azonostan magt, az
agresszorral azonosul. Az apja dht kivlt tulajdonsgait
meggyllte, noha azok nem is voltak rossz tulajdonsgok.
Elkpzelhet, hogy a fi nem kedveli rkk kritizl, ersza
koskod s bosszankod apjt, de mg jobban utlja, ha tehetet
lennek, ijedtnek s megalzottnak rzi magt. Egyre jobban meg
gylli sajt sebezhetsgt, amely folyamatosan apja bntet
tlkezsnek s rjngseinek cltblja. A rosszasg kpe s a
rossz rzs sszemosdik, s a patriarchtus pontosan ezt a zavaros
helyzetet ersti azltal, hogy egyenlsgjelet tesz a gyengesg, a
btortalansg, a tehetetlensg rzsei, valamint sajt sebezhet
sgnkrl kialaktott felfogsunk kz. A szprzk, az rzkisg
s az rzelmi spontaneits egy frfi sztrbl szmznival sze
mlyisgjegyek, melyeket el kell rejteni vagy mlyen eltemetni,
hogy vletlenl se emelkedhessenek tudatos szintre.
A fik s frfiak gyorsan megtanuljk, hogy a patriarchtusban
az ldozat irnti knyrletessg kimutatsa sajt pozcijuk
elvesztst jelentheti. Ennek a kockzata klnsen magas, ha
frfiak egy csoportja uralkodik a tbbieken, knoznak, vernek
vagy akr csoportosan megerszakolnak egy gyengbbet, vagy
llatot knoznak. A praxisom sorn az egyik frfi pciensem a gye
rekkorbl egy olyan esetet emltett, amikor korabeli fik egy kis
macskt knoztak, s megprblta megakadlyozni ezt, de csak
azt rte el, hogy maga vlt gnyolds s megalztats trgyv.
Tettrt a tbbi gyerek piszkldssal fizetett.
Ms frfiak bntudatrl s szgyenrl szmoltak be nekem,
amit azrt reztek, mert nem volt btorsguk kzbelpni. Tbb-

54

BENNNK L ISTENEK

nyre mind azt mondjk, hogy a kisujjamat sem mozdtottam,


s gy csendes beleegyezsket adtk, hogy egy csapat frfi ezt
vagy azt tegye egy nvel, egy homoszexulissal, egy zsidval, egy
zsiaival, egy mexikival vagy egy feketvel. A knzsoktl tartz
kod frfiak mind olyan csaldbl jttek, ahol gyerekknt nem
nyomtk el ket, gy nem azonosultak az agresszorral, mint ahogy
ms elnyomott fik esetben ez megtrtnt. Ennek ellenre mgis
hagytk a dolgokat a maguk tjn menni. A frfiak, ha csoporto
san vannak, gy tnik, mind ezt teszik.
Amikor egy elnyomott fi feln, s olyan pozciba kerl, hogy
nla gyengbbeket megflemlthet, ltalban meg is teszi (szeren
csre vannak kivtelek). A klnbz egyetemi kollgiumokban
ltez trsasgok nagyon brutlis feladatokat tallnak ki a belpni
kvn joncoknak, mg a medikusok szmra ktelez szakmai
gyakorlatot embertelenl megneheztik, arrl nem is beszlve,
hogy mit mvelnek az joncokkal a West Pointban (az USA kato
nai akadmija, a ford.). Ezek mind egy elnyomott generci
ellensges beavatsi szertartsainak a rszei, amelyet az j gene
rci tagjainak tl kell lnik.
Az ehhez hasonl beavatsi rtusok mottja a kvetkez: Amit
velem tettek, azt most visszaadom. Ez a mott az agresszorral val
azonosulst tkrzi. Az egyetemi megtrflsok sorn nagyon sok
frfi pontosan ugyanazt li t, mint amit kisebb testvrknt a na
gyobb, ersebb s mrges testvr kezei kztt rzett. A fiatalabb
testvr pontosan ugyanolyan kiszolgltatott helyzetben van a na
gyobb testvrrel szemben, mint ahogy a nagyobb testvr is kiszol
gltatott helyzetben van az aphoz kpest. Az ellensgeskedsnek
ez a tovbbadsa gyakran nem tudatos, de automatikus.

AZONOSULS MS FRFIAKKAL
A tny, hogy nhny frfi mgis megkedveli egymst, s megtanul
bzni a msikban egy olyan trsadalomban, amely a kzttk ki
alakul elidegenedst s a versengst prtolja, valsgos csodnak
szmt. Azonban a frfiak lelkillapotrl szl jelentsekbl ki
derl, hogy nagyon sok frfi soha nem kedvel meg ms frfiakat.
Vannak kivteles idszakok, amikor a frfiak tnyleg kzel ke-

APK S FIK: MTOSZOK

PATRIARCHTUSRL

55

rlhetnek egymshoz, amikor egy csnakban eveznek. Ilyen


kor ideiglenesen kln szubkultrban lnek, amely a patriarch
tussal ellenttben egyenlsgre trekszik, s kizrlag frfiak a
tagjai. Tbb frfitl is hallottam, akik ma mr meglett emberek,
hogy nosztalgival gondolnak vissza arra az aranykorra, amikor
mg a fik csapatokba verdve jrtk a munksnegyedeket, ami
kor a nyrra senki nem utazott el, gy minden idejket egytt tlthettk. Ez mg akkor volt, mieltt a lnyok elkezdtk rdekelni
ket, s mg mieltt kiderlt volna, hogy kik a nyertesek s kik a
vesztesek. Ksbb elvltak tjaik, azonban ez az lmny meg
alapozta azt az ignyket, hogy felntt korukban is tudjanak ms
frfiakkal bartsgot ktni. Ehhez hasonlan a felsbb osztlybeli
frfiak, akik bentlaksos iskolban tanultak kamaszkorukban,
arrl szmoltak be, hogy az iskolban kialakult szoros bartsgok
rvn kifejldtt bennk a bartsgkts kpessge, amely egsz
letket vgigksrte. Besorozott frfiak is ezt a tapasztalatot t
masztjk al. A csatamezn egymsra utalt katonk kztt is na
gyon szoros ktelk alakul ki.
Noha az egyes helyzetek nagyon klnbzek, a frfiak mgis
mind ugyanazt reztk, hogy egytt vannak benne. A kzs
lmny lehetv tette szmukra, hogy egymssal azonosuljanak.
Kiegyenslyozott testvri helyzetbe kerltek, ahol ideiglene
sen megsznt a patriarchtus minden lthatatlan, megoszt s a
hierarchira emlkeztet hatsa, amelyek tbbnyire sztvlaszt
jk s elklntik a frfiakat.

LUKE SKYWALKER S A VGZETE


A Csillagok hborja harmadik rszben, mg A Jedi visszatr cscs
pontja eltt, Darth Vader s mestere, a Csszr kztt egy igen so
katmond beszlgets zajlik: a Csszr azt mondja Darth Vadernek, hogy a fiatal Luke Skywalker a mink lesz. Az elkvetkez
let-hall harcban Luke Skywalker s Darth Vader kztt Luke
mr-mr flelemmel s gylletbl reagl. Majdnem rbrjk arra,
hogy utlatbl ljn - vagyis, hogy azonosuljon az agresszorral ami a Csszr szerint elkerlhetetlenl a vgzete. Luke Skywalkernek nincsenek illzii a Csszrt s a Hallcsillagot ille-

56

BENNNK L ISTENEK

tn. Nem akar egy olyan csszrsg tagja lenni, amely egyttal a
patriarchtusban is fontosnak tlt rtkeket kzvetti, mint pl
dul, hogy mindenki uralkodni kvn mson, elnyomja a szabad
sgvgyat s vak engedelmessget kvetel. Luke nem akar ide
tartozni, mg akkor sem, ha vezet szerepet ajnlanak fel neki.
Luke-ot nem sikerl a hatalom gretvel megingatni s fle
lemmel elrasztani. Teljes naivitsa s kiltstalan helyzete miatt
mgiscsak sikerl elkerlnie az elkerlhetetlent. Kvetkezs
kpp nem lesz belle rzketlen ember, aki csak parancsokat osz
togat s teljest, mint az apja. Nem cserli le a szeretetet a hata
lomrt, sem a msok irnti hsget a biztos pozcirt, s nem adja
fel egy msfajta rendszerbe vetett hitt a status quo ltszlagos
legyzhetetlensge ellenre sem. s mivel hitt abban, amit csi
nlt, s volt btorsga, nem lett belle egy kvetkez Darth Vader,
vagyis megnyerte a csatt.
A patriarchtuson bell az sszes frfi, s nagyon sok n is
ezzel a ksrtssel tallkozik: Azonosuljanak-e az agresszorral s
legyenek-e olyanok, mint ? Az igazsg s a dnts pillanatai fo
lyamatosan elkerlnek, amikor a bennnk l Luke Skywalker
- vagy ni megfelelje, Leia hercegn - mellett vagy ellen kell
dntennk. Amg csak lnk, folyamatos dntshelyzetben va
gyunk. Eldnthetjk, hogy nem adjuk fel s kitartunk amellett,
ami igazn szmt neknk, mg akkor is, ha van okunk a flelem
re. Ahhoz, hogy szintk lehessnk, tudnunk kell, valjban kik
is vagyunk. Pszicholgiai nzpontbl ez annyit tesz, hogy a
bennnk lv aktv archetpusok sszektnek minket azzal, ami
szmunkra a legfontosabb. gy a jelents archetpusok ismeret
ben szembenzhetnk legbelsbb termszetnkkel, s sikerlhet
kitartanunk. A tuds kpests is egyben.
A kvetkez fejezetekben istenekkel tallkozunk, azokkal az
archetpusokkal, amelyek minden frfiban jelen vannak, s sok
n szmra sem ismeretlenek. Elszr Zeusszal, Poszeidnnal s
Hdsszal, az apa archetpusaival ismerkedhetnk meg, akiknek
kln fejezetei adjk az els rszt. Ez utn a fik genercijt nz
zk meg kzelebbrl: Apolln, Hermsz, rsz, Hphaisztosz s
Dionszosz kvetkezik, akik mindannyian egy-egy szemlyisg
mintt kpviselnek, amelyet a patriarchtus s apik vagy el
ismernek, vagy elutastanak.

II. rsz

AZAPA ARCHETPUSA:
ZEUSZ, POSZEIDN
S HDSZ

58

AZ

APA ARCHETPUSA

Zeusz, Poszeidn s Hdsz tartozik az olmposzi frfi istenek


els genercijba. Az apa archetpusnak hrom klnbz aspek
tust kpviselik. Felosztottk maguk kztt a vilgot, s mind
egyik a sajt birodalmban uralkodott. Ha mint archetpusokra
vagy metaforkra gondolunk, az istenek s birodalmaik egytt
rtendk: Zeusz s az g, Poszeidn s a tengerek, Hdsz s az
alvilg. A fldet is Zeusz uralta, noha nem osztottk r.
Zeusz uralkodott mindenek felett. volt a fisten, akinek
tulajdonsgait erteljes apk, kirlyok, vezrigazgatk s had
vezrek, nagykutya alfa hmek s fnkk szemlyvel azono
stjuk. Poszeidn s Hdsz valjban Zeusz kt rnyk njt
szemlyesti meg. Az apa archetpusnak azon aspektusait kpvi
selik kt klnll mintaknt, melyeket a hatalmon lv frfiak
elnyomnak magukban vagy figyelmen kvl hagynak.
A biolgiai rtelemben vett apasg s az apa, mint archetpus
nem felttlenl kapcsoldik ssze. Vgigolvashatjuk mindhrom
isten apa jellemzst, mgsem talljuk felttlenl kzttk sajt
apnk jellemzit. Ennek az lehet az oka, hogy mshol kell keres
sk, mghozz az olmposzi fi istenek valamelyiknek lersai
kztt. Apaknt k is mind sajtos mdon viselkednek, s lehet,
hogy az apnk ezek valamelyikt kveti. Nem minden csald ln
ll egy igazi Zeusz, azonban jelenlte minden patriarchlis tr
sadalomban erteljesen rzkelhet.
A patriarchtusok kultrjban egyrtelmen Zeusz az ural
kod archetpus, s ami a pszicholgia szempontjbl igen fontos,
a frfi pszichjben is. A mitolgiban a vilg felosztshoz ha
sonlan, a frfi pszichje is terletekre oszlik. Az els a hatalom,
az akarat s a gondolkods tudatos birodalma (Zeusz), a msodik
az rzelmek s sztnk vilga (Poszeidn), amelyet gyakran el
nyomnak, lertkelnek, st, tbbnyire teljesen el is zrnak a tuda
tossg ell, vgl a harmadik a lthatatlan mintk s szemlytelen
archetpusok homlyos s ijeszt birodalma (Hdsz), ahov csak
lmainkban merszkednk.
A hrom istennel ellenttben, akik birodalmaik rvn kttt
archetpust kpviselnek, az embereknek belpsi engedlyk van
mindhrom birodalomba. Ily mdon tudatosan kzlekedhetnek
kzttk, s az istenek klnbz aspektusait szabadon s tudato
san integrlhatjk sajt szemlyisgkbe.

AZ APA

ARCHETPUSA

59

Sok frfi letben megismtldnek azok a krlmnyek, ame


lyek kztt ez a hrom uralkod isten szletett. Zeusznak, Poszeidnnak s Hdsznak is olyan tvolsgtart apja volt, akinek fia
irnt rzett ellenszenvt az a flelem tpllta, hogy egyszer majd
sajt fia dnti meg hatalmt, s mindegyiknek olyan ertlen anyja
volt, aki ktsgbeesett, mert nem tudta megvdeni s gondozni
gyermekt. Sokan jvnk ilyen csaldbl, szrmazsunktl fgget
lenl, mindannyian olyan patriarchtusban lnk, amely a leg
fbb rtknek a hatalom megszerzst tekinti, s azokat a frfiakat
jutalmazza, akik ezen a tren jeleskednek. Ez a minta, amint a
ksbbiekben ltni fogjuk, komolyan befolysolja a frfi lelkt.

SPIRLIS MEGISMERS
A Zeuszrl, Poszeidnrl s Hdszrl szl fejezetek egy spirlt
kvetnek: elszr az adott istenrl s a mitolgiban elfoglalt he
lyrl hallunk; a msodik csavar a spirlon maga az archetipikus
minta; a harmadik mutatja be, hogyan alaktja a frfiak lett az
isten s az archetpus; a kvetkez a jellemz pszichs zavarokat
elemzi, s vgl kpet kaphatunk arrl, ha egy frfi az adott istent
elhvja magban s aszerint l, hogyan fejldik, pl.
Egy zenemhz vagy vershez hasonlan, a spirlis felpts azt
jelenti, hogy bizonyos akkord vagy tma minden rszen vgigfut,
minden csavar egyre jobban kiterjeszti s egyben el is mlyti az
olvasnak az adott istenrl alkotott archetpus kpt. Minden csa
varnl ugyanaz az isten kerl bemutatsra, de minden ismtlsnl
sokkal rszletesebb s sokrtbb a rla alkotott kpnk.
A spirlis ptkezs az agy mindkt fltekjt mozgstja: a
megrts a linearitsrt felels bal agyflteke segtsgvel trt
nik, ami a szavakon s logikn keresztl veszi be az informcit.
A jobb agyflteke a kpekhez, az rzkelshez, az emlkekhez, a
szemlyes s kollektv rzelmekhez, az idhz s idtlensghez
sokkal inkbb kapcsoldik, de nem erltet ezekre semmilyen
rendszert vagy logikt. A nagy felismersek akkor szletnek, ami
kor a kt flteke kztt tkapcsols van, s hirtelen egy tudsda
rabka a helyre kerl. Ilyenkor a tudsunk sokrtbb, s innentl
kezdve ez az jfajta tuds irnyt bennnket.

HARMADIK FEJEZET

Zeusz, az gi isten
Az akarat s hatalom birodalma

volt az egek ura, az es-isten, a felh-gyjt, kinek szavra szrny


villmls kvetkezett. Hatalma az sszes tbbi istensg egyttes erejn is
tltett.
Mindazonltal, sem volt mindenhat s mindentud.
Edith Hamilton, Mitolgia (Mythology)

Az isteni Zeusz, aki teljes dicssgben, fnyknt jelenik meg, az


embereknek fnyt s tudst hoz, azonban sttebb riban az leter
ellensgv vlik, sajt trvnyei s klnbz alakjaiba zrtan rettegi s
feltartztatja a vltozst illetve a status quo elleni brmifle tmadst.

Arianna Stassinopoulos, Grgorszg istenei (The Gods of Greece)

Zeusz volt az olmposzi istenek kztt a leghatalmasabb. gi isten


knt a tvoli s magas Olmposzrl uralkodott, melynek szikls
ormait gyakran felhrteg bortotta. Amikor Zeusz s testvrei,
Poszeidn s Hdsz sorsot hztak, hogy felosszk maguk kztt a
vilgot, Zeusz kapta az gboltot, Poszeidn a tengereket s Hdsznak jutott az alvilg. A fld s Olmposz hegye kzs maradt, de
valjban Zeusz uralta az egszet gi trnusrl.
Az gbolt nagyban klnbzik a tengerektl s az alvilgtl,
csakgy, mint az ezeket ural istenek szemlyisge. Ahhoz, hogy
valaki felmerszkedjen az gi birodalomba s rltsa legyen az
egsz terletre, maga mgtt kell hagynia a fldet, el kell szakad
nia a kzzelfoghat vilgtl. Ebbl az elnys helyzetbl az egsz
erdt ltjuk, nem csak a klnll fkat.
Zeusz a villmls istene is, szimbluma a villm. Amennyiben
ellenszeglnk a patriarchtus tilalmainak, lesjthat rnk az gi
villm, s nagyon megknnyebblnk, amikor mgsem rkezik
az gi tlet. Es-hozknt Zeusz volt az, aki elltta a nvsben

ZEUSZ, AZ GI

ISTEN

61

lvket azzal, amire szksgk volt. Zeusz bntet s teremt


minsgben is a tvolbl s a magasbl uralkodott.
Mint minden uralkod, Zeusz is nagy stratga vot, aki kln
bz szvetsgein keresztl gyzte le a titnokat. Kiptette s
megszilrdtotta hatalmt. Kpes volt msokra erltetni akaratt,
ami az egyik legjellemzbb Zeusz tulajdonsg.
Zeuszra fogunk hasonltani, ha vezet beosztst szeretnnk el
rni vagy vghez akarunk vinni valamit, akr gy is, hogy mso
kon tgzolunk. Ez a birodalom a politikai s gazdasgi hatalom
mal rendelkezk, akik kztt olyan hressgeket tallunk, mint a
legends hr Artr kirly, Augustus csszr vagy a mai politikai
vezetk, belertve Margaret Thatcher, volt brit miniszterelnkt
is. Ez a politikusn pldjval megmutatta a vilgnak, hogy ebbe
a birodalomba nem kizrlag frfiak tartoznak, a bekerls felt
telei egyrszrl a hatalomra val trkvs, msrszrl a hatrozott
lpsek megttelhez szksges er.
Pszicholgiai szempontbl nzve, klnsen Poszeidn s
Hdsz birodalmval sszevetve, kiemelt fontossg az a tny,
hogy az gi birodalom a tudatossgot jelkpezi, ahol az irny
ts, az rtelem s mindeneltt az akarat igencsak nagyra rtkelt
tulajdonsg.

ZEUSZ,

ISTEN

Zeusz (vagy rmai nevn Jupiter vagy Iupiter) a legfbb isten a


grg olmposzi istensgek kztt. O volt az g istene, aki vill
mokat szrt. Szimbolikus llata a sas. Zeusznak tbb neve is van:
fellegtorlaszol, szltmaszt, valamint istenek s emberek ura
(noha az embereknek nem volt az apja a grg mitolgiban s
nem az emberisg nemzje, de rengeteg istensg volt lny- s fi
testvre). A kirlyoknak hatalmat adomnyozott, megvdte jogai
kat, felgyelte a trvnyek betartst s leszmolt a vtkesekkel.
Gyakran brzoltk hatalmas, szakllas frfiknt, aki a trnjn
l, kezben jogar vagy villmkteg. Leghresebb szobra az kori
vilg ht csodja kz tartozik. Elefntcsontbl s aranybl ksz
tette Pheidisz, s az olympiai Zeusz-templomban tallhat. Fen
sges arcle s szerelmi lete gyakran megihlette a mvszeket.

62

AZ

APA ARCHETPUSA

Neve az indo-eurpai dyu szbl ered, ami azt jelenti, hogy


fnylik. Legfontosabb elvont attribtumai a fny s a hatalom.
Eredete s mitolgija

Zeusz szletsnek trtnetvel mr a msodik fejezetben meg


ismerkedhettnk. Kronosz s Rhea legfiatalabb s legutols
gyermeke volt. Hrom nvrt s kt btyjt Kronosz lenyelte.
Rhea egy plyba bugyollt kvet adott Kronosznak Zeusz
helyett, gy meneklve meg attl, hogy apja t is felfalja. Zeuszt ez
utn Krta szigetn egy barlangban rejtettk el, nevelsrl egy
nimfa, ms trtnetek szerint egy kecske gondoskodott.
Amikor frfiv rett, meggyzte a blcs Mtiszt, hogy Kronosz
nak adjon egy olyan szert, amitl apja visszaklendezi testvreit
s a kvet. Ez utn btyjaival s ms szvetsgeseivel egytt Zeusz
megprblta megdnteni Kronosz s a titnok olmposzi ural
mt. Tzves kemny kzdelemben vgl is Zeusz nyerte el a
fennhatsgot. Ebben a kzdelemben bebizonytotta, hogy mi
lyen remek stratga s szvetsgkt. Azrt tudott nyerni, mert az
ltala kiszabadtott kklopszok s szzkar szrnyetegek is az
oldalra lltak. A kklopszoktl kapta a villm ktegeket, mg a
szzkar szrnyetegek Zeusz katoninak a tzerejt nveltk.
Zeusz s hitvesei
Kronosz s a titnok legyzse utn Zeusz klnbz istennk
kel, nimfkkal s haland nkkel kezdett szerelmi viszonyba.
Ezek rvn gondoskodott az olmposzi istenek msodik nemze
dkrl, valamint a flistenekrl. Hsziodosz ht hivatalos hit
vest emlt, a sort Hra zrja. Hitvesei a kvetkezk voltak: Mtisz,
Themisz, Eurnom, Dmtr, Mnmoszn, Lt s vgl Hra.
Zeusz legtbb hitvese olyan idsebb istenn volt, akiknek mr
Zeusz hatalomra kerlse eltt is mutattak be ldozatot, s akik
nek korbbi frjeit legyztk s Zeusz alrendeltjeiv tettk.
Els hitvese a blcsessgrl hres Mtisz, Athn anyja. The
misz Titanisz volt msodik felesge, a trvnyessg istennje, a
hrk s moirk anyja. Harmadik hitvestl Eurnomtl sz
lettek a khariszok. Testvrtl Dmtrtl szletett Perszephon.

2EUSZ, AZ GI ISTEN

63

Mnmoszn, az emlkezet istennje szli Zeusznak a kilenc m


zst. Lt ajndkozza meg Zeuszt Apollnnal s Artemisszel.
ZEUSZ S HRA Hra Rhea s Kronosz lnyaknt rangban nem
maradt el Zeusztl. Hra vonzotta Zeusz kalandoz tekintett, aki
elhatrozta, hogy elcsbtja t. Ehhez remeg kakukk alakjt l
ttte. Hra ltva a kis szerencstlen teremtmnyt, megknyrlt,
s mellhez szortva melengette. Ekkor Zeusz visszavltozott s
megprblta elcsbtani Hrt. addig ellenkezett, amg Zeusz
meg nem grte, hogy felesgl veszi. Eskvjk utn egy rpke
hromszz ves nszt kvetkezett. Zeusz azonban ez utn is jabb
szerelmi gyekbe bonyoldott, nem vletlen, hogy a grg mito
lgia sok trtnete szl Zeusz viszonyairl, valamint Hra megszgyenlsrl s fktelen haragjrl.
Noha a Hra s Zeusz kztti viszonynak leginkbb ez a bot
rnyos oldala kzismert (Homrosznak ksznheten), Hrt a
hzassg istennjeknt nagy tisztelet vezte. A nevhez fzd ri
tulk sorn a tavaszi idszakban tiszteli a Lenyt tiszteltk, mg
nyron s sszel Hrt, a Tkleteset, a Beteljesedettet nnepeltk
egy Zeusszal ktend ritulis eskv keretein bell (ahol Zeusz a
Tkletessget Ad s Befejez). A tli idszakban Hrt, a Mag
nyosat nnepeltk, noha a halhatatlan Zeusz soha nem halt meg,
de vente egyszer visszavonult. Tavasszal Hra egy frdbe merl,
ahonnan ismt szzen bukkan fel Hra, a Leny kpben.

Zeusz, a szvtipr
Zeusznak legkevesebb huszonhrom szerelmi viszonya volt, me
lyeknek eredmnyekppen szmtalan utda szletett, akik kzl
kett olmposzi isten volt. Az egyik Hermsz, az istenek hrnke,
akinek anyja Maia volt, a msik Dionszosz, a mmor istene,
akinek anyja a haland Szemei. Ezenkvl Homrosz Zeusz s
Dion, a tengeri nimfa kzs gyermeknek tartja Aphroditt is.
Haland nkkel foly szerelmi gyeinek intzse kzben
Zeusz gyakran lttt klnbz alakokat. Pldul amikor Danat
csbtotta el arany es alkjba bjt, ksbb Dantl szletett
Perszeusz. Antiopt szatrknt, Ldt hattyknt, Eurpt fehr
bika kpben csbtotta el.

64

AZ

APA ARCHETPUSA

A Zeusz krl legyesked nk s a kapcsolataikbl szrmaz


utdok Hra folyamatos haragjtl szenvedtek. Zeusz nem volt
tl tallkony abban, hogyan rejtse el kedveseit, br lt hfehr
tehnn, Kallisztt medvv vltoztatta. Gyermekeit minden
esetben megmentette, azonban kedveseit nem mindig sikerlt
Hra knyrtelen bosszszomjtl megmenektenie.

ZEUSZ S GANMDSZ Zeusz rzkisge nem szortkozott


pusztn a ni nemmel val kapcsolataira (ugyanez jellemezte a
Zeusz ltal kpviselt grg kultrt is). Ganmdszt, a csodaszp
trjai harcost pldul Zeusz az Olmposzra vitte, hogy pohrnoka
s - a legtbb forrs szerint - szeretje legyen. Bizonyos beszmo
lkban Ganmdszt forgszl kapta fel, mshol azt talljuk, hogy
Zeusz sas kpben rabolta el. Zeusz ez utn Hermszt kldte, hogy
megvigasztalja Ganmdsz apjt. Krptlsul Zeusz ragyog lo
vakat kldtt az apnak (vagy arany szlvesszt). Ganmdsz,
rmai nevn Catamitus, nevbl szrmazik a mi catamite (rm
fi) szavunk. Figurja a vznt csillagkpben rkk lni fog.

Zeusz s gyermekei
Zeusznak rengeteg gyereke szletett. Utdai kztt tallunk iste
neket, istennket s flisteneket, akik istennkkel s haland
nkkel folytatott szvevnyes szerelmi letnek gymlcsei.
A grg gi istenek kzl volt az els, aki nagylelken s biza
lommal fordult gyerekeihez, s aki meg is vdte ket. Pldul, ami
kor Dionszosz anyja terhesen meghalt, Zeusz retlen magzatt
sajt combjba varrta, amg megntt annyira, hogy megszlethes
sen. A kislny Artemisznek Zeusz mindent megadott, hogy a vad
szat istennje vlhassk belle: nyilat, jat, kutykat s ksrnket.
Msik lnyra, Athnre hatalmnak jelkpeit bzta. Apolln s
Hermsz kztt sikerlt egy vitt elsimtania, mert ragaszkodott
hozz, hogy Hermsz a fl testvrtl ellopott teheneket visszaadja.
A nzeteltrs utn Hermsz s Apolln j bartok lettek.
A rombol apa stt oldala is rsze volt Zeusz termszetnek.
Egyrszrl vrfertz apa volt, aki elcsbtotta sajt lnyt, Perszephont, msrszrl szemrebbens nlkl vgignzte, ahogy
Hdsz elvonszolja Perszephont, hogy megbecstelentse. Egy

ZEUSZ, AZ GI ISTEN

65

mtosz Hphaisztosz srlt lbt is Zeusz szmljra rja, aki


lltlag az Olmposz hegyrl hajtotta le fit, mert az anyja
prtjt fogta. Egy msik fit, rszt, ki nem llhatta, a fi apja
gylletnek folyamatos cltblja volt. s (amint azt mr korb
ban emltettem) miutn Zeusz attl tartott, hogy a Mtisz szve
alatt nveked gyermek fogja megdnteni hatalmt, lenyelte
gyermekt, hogy megakadlyozza ennek lehetsgt.
Akrhogyan is bnt Zeusz a gyermekeivel, termkenysge
rendkvl fontos tulajdonsga.

ZEUSZ,

ARCHETPUS

A Zeusz pozci nem ms, mint egy magas hegyrl hatalommal s


tekintllyel gyakorolt uralom a kivlasztott terleten. Azok a fr
fiak, akik htkznapjaikban is sikeresek s a hegy kirlyaknt
tevkenykednek, a Zeusz archetpus megtestesti. Hasonl sze
mlyisgjegyeket tallhatunk valamennyiknl, s adottsgaik is
azonosak, melyek mgtt Zeusz archetpusa hzdik meg.

Zeusz, a kirly archetpusa


Zeusz ambcija s tehetsge folytn kpes volt olyan birodalmat
felpteni, melynek fistene maga lett. A sajt terlet feletti
uralom f mozgatrugknt a Zeusz frfiakat (s nket) is ilyen
fajta tevkenysgre sarkallja.
A Zeusz frfiaknl a birodalom kiptsnek ignye komoly
hajtert jelent, mg akkor is, ha ez csak kicsiben az n hzam,
az n vram elv alapjn sajt csaldjnak a megalaptsra korl
tozdik. Ez az archetpus teht arra sztkli a frfit, hogy nsl
jn meg, s sajt maga ismtelt megvalstsaknt gyerekeket
vllaljon. Ez a frfi elvrja felesgtl, hogy a frfi szjze szerint
vezesse a hztartst s nevelje a gyerekeket, de maga alig vllal
rszt ezekbl a teendkbl.
A csald hatalmas birodalomalapt szndknak csak egy
szelete. Egy Zeusz frfi hatalmat s tekintlyt akar, terveinek el

rse sorn nem retten vissza a kockzatvllalstl sem. Inkbb


sajt maga fnke szeret lenni, mintsem beosztott. Ha igazn

66

AZ

APA ARCHETPUSA

elrelt, els vllalkozsnak beindtsakor tudja, hogy ez csak

a kezdet.
Artr kirly a legends Zeusz figurk egyike. A teljes ismeret
lensgbl trt fel, mg vgl mr az lobogja alatt indultak harc
ba a katonk a feudlis rend visszalltsrt. Manapsg a csatk a
gazdasg terletn zajlanak. Ha egy ismeretlen, vllalkoz szelle
m, ambicizus fiatalemberbl egyszer csak gazdag zletember
vlik, mint pldul Ross Perot, akinek a texasi gyleteibl a multi
nacionlis Electronic Data Systems megszletett, akkor ez a fiatal
ember a kirly archetpust testesti meg.
Ez az archetpus fejezdik ki az rkltt kirlysg intzm
nyn keresztl, vagyis olyan frfiakban, akik hatalomba s jltbe
szletnek. Amennyiben az archetpus egybeesik az rkltt fela
dattal, a frfi mozgatrugja birodalma hatrainak kiterjesztse s
egyre jelentsebb gazdasgi hatalom s hrnv megszerzse lesz.
Egy hatalmas hz s egy impozns iroda Camelot-hoz (Artr
kirly vra, a ford.) hasonlan szintn ennek az archetpusnak a
kifejezdsei, melyeknek a felptse a hatalom megszilrdtsa
utn trtnhet.

Zeusz, a hatrozott lpsek archetpusa


A villmkteg s a sas Zeusz kt legfbb szimbluma. Mindkett
rendkvl tallan fejezi ki a Zeusz archetpus kt fontos jellem
zjt. Az egyik az archetpus tvolsga alattvalitl, a msik je
lentse pedig az, hogy az archetpus villmgyors hatrozottsggal
csap le.
A sas a magasban szrnyal s a messzi horizontot kmleli. Ezen
kvl arra is kpes, hogy apr ldozatainak mozdulatait hamar
szrevegye s hihetetlen gyorsasggal csapjon le rjuk. Ehhez ha
sonlan Zeusz is folyton azt lesi, hogyan szerezheti meg azt, amit
akar. Lehet, hogy egy bizonyos termket vesz clba, egy potenci
lis beosztottat vagy akr egy egsz cget. Amint megvan a clpont,
teljes odaadssal tud rte kzdeni. Nagyon j rltsa van a dolgok
ra, emellett az apr rszletek sem kerlik el a figyelmt. Amikor a
rszletekre koncentrl, klnsen kitart, nem hagyja, hogy br
mi elterelje a figyelmt. Ha azonban ldozata mgis kereket old,
vagy egy msik ragadoz is sznre lp s elbb kapja el a zskm-

ZEUSZ, AZ

GI ISTEN

67

nyt, a sas knnyen irnyt vlt, szmba veszi a vesztesgeket, majd

tovbbll.
A villmkteg Zeusz bntet hatalmnak jelkpe. A villm is a

tvolbl slyt le, de csak a stt felhk megjelenst s az gzen


gst kveten, melyek az rzelmek, ezek kzl is a harag felgylem
lst jelenthetik. A fltkeny Zeusz villmmal sjtott le Iasznra,
amirt az Dmtr istennvel sszefekdt a felszntott mezn.
Zeusz msik villmktege Phaethont rte, amikor az majdnem
elvesztette a lovak fltt az uralmat, mikzben a nap kocsijt
hajtotta.
A villmkteg a tzert jelkpezheti csakgy, mint ahogy a
sas a megragadsra vagy megszerzsre irnyul kpessget. A si
ker elrshez pontosan erre a kpessgre volt szksge Lee
Iaccoca-nak, aki vezrigazgatknt a csd szlrl hozta vissza
Chrysler Corporation-t. Az igazsghoz az is hozztartozik, hogy
ez a fajta viselkeds karrierek vgt is okozhatja, esetleg hsges
dolgozk elvesztsvel jr, s termszetesen kihatssal lehet a
csaldi letre. Egy maffiafnk szjbl az, hogy szabaduljunk
meg a ficktl, konkrt fizikai hallt jelent. E szempont figye
lembevtele azonban igen tvol esik Zeusz jellemtl, s azok a
frfiak, akik ezt az archetpust szemlyestik meg, nyugodtan
alszanak, mg akkor is, ha vr tapad a kezkhz.
Ronald Reagan, korbbi amerikai elnk ugyanakkor Zeusz
pozcija ellenre sem tudott hatrozottan fellpni, noha ez a fajta
viselkeds fmjelzi igazn ezt az archetpust.

Zeusz, a szvetsgkt: zleti kapcsolatai

Egy sikeres Zeusz kitnen egytt tud dolgozni ms, hasonlan


erteljes frfiakkal. Cscstallkozkon, szvetsgktseknl,
hatrok meghzsnl kifejezetten remekel, csakgy, mint a min
denki megelgedsre szolgl megllapodsok megktsnl.
Szava biztostk mindenre. Tekintllyel rendelkez, hatrozott
frfiakkal akar egytt dolgozni. Elvrja msoktl, hogy k is sajt,
jl felfogott rdekeiket rvnyestsk, s pontosan ugyanezt teszi
is. Ez az archetpus hatalma alapjnak megszilrdtshoz s a
tovbbi terjeszkedshez - melyek egybknt termszetes Zeusz
tulajdonsgok - szvetsgesek kzremkdst ignyli.

68

AZ

APA ARCHETPUSA

Manapsg a Zeusz frfi nem feudlis urakkal s uralkodkkal


kt szvetsget, hanem bankrokkal, nagykereskedkkel, esetleg
versenytrsakkal, brokratkkal vagy adomnyozkkal. A titulu
sok s a birodalom helysznei vltoztak, a szvetsgkts mintja
azonban nem.
Zeusz a szzkar szrnyetegek s a kklopszok segtsge nl
kl nem tudta volna legyzni a titnokat, s az olmposziak hatal
mt sem tudta volna megszilrdtani. Segtettk, mert Zeusz ki
szabadtotta ket. Az zleti vilgban egy Zeusz megfontolja, hogy
mikor nyjtja be a szmlt: Itt van-e az ideje a szvessgekrt
elkrni a jussomat? Amennyiben igen, a sikeres Zeusz frfi na
gyon finoman s rzkenyen fog hozz, hogy ezekkel a tranz
akcikkal kipthesse szvetsgesi krt. Ezeken keresztl tudja
megszilrdtani a pozcijt, amint azt Mario Puzo Keresztapa
cm filmjben Marion Brando-tl lthattuk. Zeusz itt egy maffia
vezr brbe bjt.
Zeusz, a szvetsgkt: hzassgai

A Zeusz archetpus szemben, akinek legalapvetbb motivcija


birodalmnak kiptse, a hzassg is csak eszkz, amin keresztl
szvetsgesekre tehet szert, illetve ami hatalmnak megszilrd
tsban segtheti. A kirlyi prvlasztst pldul a miniszterelnkk gondos felgyeletre bztk. A patriarchlis hzassgok
clja minden kultrban a csaldi szvetsgek megktse, a va
gyon s az utdok helynek biztostsa. Zeusz ht hivatalos hzas
sga mind ezt a smt kveti.
Zeusz szmra a megfelel felesg keresse nem azt jelentette,
hogy megtallja lelki trst, hanem hogy ezeken a hzassgktse
ken keresztl megalapozhassa s megszilrdthassa sajt hatal
mt. Ahhoz, hogy a kapcsolatba szenvedly, bartsg vagy egyb
szemlyes ignyek is bekerljenek, Zeusznak ms archetpusok
jellemvonsaival is rendelkeznie kell.
Az sem vletlen, hogy Zeusz s Hra kapcsolata a konfliktus
modelljv vlt. Amennyiben egy kapcsolatot ez a kt nagyon
erteljes archetpus vezrel, mindkt er ms-ms irnyba hajtja a
kapcsolat kzs hajjt. Hra szmra a hzassg szent ktelke
- melyben a monogmia s a hsg fontos sszetev - elsbbsget

ZEUSZ, AZ GI ISTEN

69

lvez. Ha Hra egy n dominns vonsa, ez a n hzassgn ke


resztl fog tudni kiteljesedni s tkletesedni.
Zeusz, a szvtipr

Mint azt korbban lthattuk, Zeusz a szvtipr stpusa, aki nim


fkat, halandkat, st istennket csbtott el, s aki szmos gyer
meket nemzett. Gyakran lttt klnbz alakokat, hogy vgyai
trgyt knnyebben elcsbthassa s teherbe ejthesse. Lda elcs
btsnl hattyv vltozott, Dana esetben arany esv, Eur
pt bika kpben csbtotta el, mg lt felhknt krnykezte meg.
Nagyon kitartan s elszntan hajtotta a nket, ami Zeusz
sas jellemt jl pldzza. Amint kiszrja, hogy kit is szeretne
megszerezni, mindent megtesz, hogy a kzelbe frkzhessen: j
alakot lt, az alkalomnak megfelelen vagy sebezhet oldalt
mutatja, vagy ppen tzes szeretv alakul. Miutn a csbts si
kerrel jrt, nagy valsznsggel jra a munkjra koncentrl.
A fogamzsgtlsrl egyltaln nem gondoskodik, taln tudatta
lanul, hisz hatalmas vgy hajtja, hogy igazi satya lehessen. A k
sbbiekben mindig gondoskodik a sajtjairl, elismeri apasgt
s pznzgyileg segti ket.

Zeusz, az gi apa
A Zeusz frfiban ers a vgy, hogy gyermekei legyenek. Elvrsai
gyermekei fel ugyanazok, mint beosztottai fel: engedelmesked
jenek s teljestsk akaratt. Kedvenc gyermekeire gy tekint,
mint nmaga ideljnak megsokszorozdsaira, akik elfogulatlan
s felsbbrend szemlyek, mindenfle rzelmi kitrsektl men
tesen. Ezekkel a tulajdonsgokkal gyermekei, Apolln s Athn
is rendelkeznek. Megtestestje ezen tulajdonsgoknak egyrszrl
az a teljestmnyorientlt s racionlis fi, aki mind a sportokban,
mind az iskolban jl teljest, s az a lny, akinek az esze apjhoz
hasonlan mkdik, s aki rajongsig szereti t. Igazi mentor apa,
aki sajt gyerekei tanulmnyait s karrierjt ugyangy egyengeti,
mint brmelyik fiatal beosztottjt, akit zleti kapcsolatuk rvn
szintn a szrnyai al vett. Cserbe hsget vr el s rulsnak te
kinti, ha a beosztott vagy gyermek felnve mst akar.

70

AZ

APA ARCHETPUSA

Zeusz a dinasztikus apk archetpusa, akik csaldot alapta


nak. Sok gyereket s unokt szeretne, hogy legyenek, akik tovbb
viszik a hagyomnyokat, s ennek megfelelen megprblja sajt
akaratt rerltetni gyerekeire nemcsak letben, de mg a sron
tlrl is. Mivel gondoskod apaknt ilyen dinasztikus elkpzelsei
vannak, egy multimilliomos Zeusz gy alaktja cgeit s hatalmas
vllalatait, hogy tbb generci meglhetse is biztostva legyen.
Egy kevsb jmd Zeusz ugyanezt teszi kisebb mretekben.
Tipikusan Zeusz tulajdonsg, hogy a frfi arra vgyik, hogy
gyermekeirl gondoskodni tud apa vljk belle. A sajt tulajdo
n hz nagysga is ezt a tulajdonsgot tkrzi, valamint kifejezi
azt a vgyt, hogy sajt birodalma legyen. A gondoskod apa tbb
nyire nagylelk, de nagylelksgt az motivlja, hogy elvrsain
keresztl irnythassa gyermekei lett. Azt, hogy ki mit kap
Zeusz kltsgvetsbl, elnki kltsgvetsekhez hasonlan, az
els ember hatrozza meg.
Zeusz archetipikusan tekintlyelv apa, aki a vgs szt ki
mondja. Lehet, hogy mindenki szabadon elmondhatja a vlem
nyt, de a csaldi s zleti dntsek, ahogy azt Lee Iacocca nagyon
frappnsan megfogalmazta, a kvetkezkppen trtnnek: A po
litikm mindig is az volt, hogy mindenki szabadon elmondhassa,
mit gondol, egszen a dnts pillanatig, amikor is kegyetlen
egyeduralkodknt azt mondom: Rendben, mindenkit hallot
tam. Akkor ezt fogjuk csinlni.

ZEUSZ, A FRFI
Zeusznak, mint frfinak az lete azt mutatja meg, hogy Zeusz
archetipikus mintja milyen alakot lt, amikor egy frfi ezt az ar
chetpust li. Ez nagyon sszetett kp, amely igen sokfle pld
bl ll ssze, s amely a Zeusz frfinak tkrknt szolglhat, hogy
lssa sajt magt. Ennek a kpnek a segtsgvel, vgigksrve
Zeuszt csecsemkorbl egszen ids korig, megtanulhatjuk fel
ismerni ezt az archetpust.
A legtbb frfi, aki ezt az archetpust li, ms aspektusokkal is
br: szemlyisgben egyszerre tbb isten van jelen, gy a Zeuszra
jellemz jegyek nagyrsze r is igaz lesz, de nem minden. Azt is

ZEUSZ, AZ GI ISTEN

71

ltnunk kell, hogy a Zeusz minta dominns mintv vlhat (mint


az sszes tbbi minta) a frfi bizonyos letszakaszaiban, azonban

nem valszn, hogy egsz letn t ez a befolys lesz a meghat


roz. Az elbbi esetben Zeusz teljessggel jelen van, mg ms
esetekben httrbe szorul. Az apasg pldul bevezetheti a Zeusz
korszakot egy olyan frfi letbe is, aki vgre elsznta magt a
megllapodsra, csaldvllalsra, de mg sohasem voltak hasonl
ambcii. Az is elkpzelhet, hogy egy frfi (vagy n) letnek egy
bizonyos terletn hasonlt Zeuszra, vagy csak az zleti letben,
vagy csak a magnletben.

Korai vek

A Zeusz baba hamar megismerteti magt, korn hangot ad akara


tnak. Nehezen lehet elterelni a figyelmt, ha egyszer a fejbe vett
valamit, vagy ppen nyl valami utn, vagy ppensggel nem akar
elengedni valamit. Ez az a ktves gyerek, aki messzemenkig
altmasztja a rmes ktves sztereotpijt, mivel nagy hatro
zottsggal tud mindenre nemet mondani.
Ahhoz, hogy tekintlyelv termszett valamelyest mrskel
jk s egyttal termszetbl fakad adottsgait kifejlesszk, a
legjobb, amit tehetnk, ha a korrektsgrl s az igazsgrl beszl
getnk vele otthon, illetve az iskolban. Az is segthet, ha olyan
jtkokat kap, amelyeket irnythat s sorrendbe llthat. Ksbb
gyakorlati feladatok megoldsn gondolkodhat. A Zeusz gyerek
tipikusan az, aki egy kicsinytett vilgot hoz ltre, amelyben az
irnyt. Utakat pt az autinak, csatarendbe lltja a katonit a
harcmezn vagy vrost pt, sokkal inkbb, mintsem knyvet
olvas vagy lmodozik. Ha vlaszthat, nem az egyedl jtszst
rszesti elnyben. az a gyerek, aki az udvaron katoni lre
akar llni, s igen csaldott, ha valamirt nem teheti.
Szlei

Kisgyerekknt az akaratt kifejezni tud Zeusz fi megijesztheti


anyjt, akin ms tekintlyelv frfiak uralkodtak. Termszettl
fogva fnki pozcira termett. Ez a tulajdonsga bosszanthatja az
apt, klnsen, ha az tekintlyelv, s reakcikppen goromba

72

AZ

APA ARCHETPUSA

mdon demonstrlja, hogy ki az r a hzban. A szlk gyakran


vgnak vissza. Nem akarnak engedni a gyereknek s nem akar
jk hagyni, hogy kt-hrom vesen egy kis zsarnok vljk belle,
de nincs kedvk olyan hatalmi harcokba belefolyni, ahol a gyerek
esetleg azt tanulja meg, hogy erszakkal mindent el lehet rni.
Az ilyen fajta gyerekek szleinek klnsen a fejkbe kell
vsni, hogy a gyerekk tnyleg csak egy gyerek, mg akkor is, ha
XIV. Lajosknt vagy VIII. Henrikknt viselkedik. Azok a szlk,
akik vlasztsi lehetsget adnak a gyereknek, gondolkozsra s
tettekre sarkalljk, amelyek fontos Zeusz tulajdonsgok, elkerl
hetik a hatalmi viszlykodst. Ha azt krdezzk, Ezt vagy azt
szeretnd? Ezt vagy azt csinljuk? Ide vagy oda menjnk?, sok
kal jobban jrunk, mintha azon versengennk, hogy ki tud nemet
mondani a msiknak, s ki lesz az utols sz. Ez a megolds abbl
a szempontbl is jobb, hogy nem a fizikailag ersebb szava dnt.
A szably, mely szerint erszakkal mindent el lehet rni, nagyon
knnyen integrlhat szably egy fiatal Zeusz szmra. Hatro
zott korltokat kell szabni mg akkor is, ha biztosan lehet r sz
mtani, hogy a korltokat egy Zeusz meg fogja prblni kitolni.
Az azonban ktsgtelen tny, ahhoz, hogy egy Zeusz felfogja,
szleinek tnyleg van tekintlye s lnek is vele, szmos esetben
konfrontldnia kell a szli tekintllyel.
Mikor a dolgok vgre-valahra az szjze szerint alakulnak,
nagyon belemlyed egy-egy tevkenysgbe. Tbbnyire extro
vertlt s pozitv termszete van. A vits krdsek elsimtsa utn
bks idszak kvetkezik.
Fejldst tekintve a lehet legrosszabb szli prosts egy
gyenge, passzv anya s egy uralkod, goromba apa. A gyerek eb
ben az estben az agreszorral azonosul, amikor csak tud - s van
ideje kivrni az alkalmas pillanatot. Attl fggen, hogy a meg
mutatom ki a fnk jtszmban mennyire kezeli rosszul az apa a
fit, s az anya mennyire ertlen fia megvdsben, a fibl olyan
ember vlhat, aki behdol a tekintllyel rendelkezknek. Ha ez a
helyzet, akkor minden adand alkalommal a nla gyengbbeken
fogja leverni srelmeit (emlkezznk r, hogy a gorombskod
szl az anya is lehet).
Egy sikeres, rzelmileg tvolsgtart Zeusz apnak a fia felnz
az apjra, s kzzelfoghatan rzi, hogy apja a vilg dolgaiban

ZEUSZ, AZ GI ISTEN

73

nagyban segtsgre van. Ha egy ilyen apval j neveli kpess

gekkel rendelkez anya prosul, aki szereti fit, akkor a fi azzal a


tudattal n fel, hogy joga van dolgokhoz az letben, lesz nbizal
ma s megtallja helyt a vilgban. Termszete s nevelse ersti
benne azt az rzst, hogy igenis valaki.

Serdl kora sfiatalsga

Zeusz serdlkornak egyik f tmja a tekintllyel rendelkez


szemlyekhez fzd viszonya. Fiatalkorban olyan magabiztos
sggal rendelkezik, amely a tekintllyel rendelkezkbl rendre
azt az ignyt provoklja ki, hogy megmutassk neki, ki is az r a
hznl. s noha bosszankodik feljebbvalin, egyttmkdni
ltszik, mikzben csak az alkalmas pillanatra vr. Stratgaknt
tisztban van azzal, hogy nem rdemes olyan hatalmi vitkba be
lemenni, amelyeket nem tud megnyerni.
Fi bartai mr kzpiskolban, egyetemen vagy brhol fel
ismerik vezregynisgt, kizrlag npszer lnyokkal randizik
s szexulisan aktv. Sokkal inkbb pragmatista, mint idealista,
elfogadja a vilgot, ahogyan van, de meg akarja kapni belle a sa
jt rszt. Akrmennyire is okos, nem igazn intellektulis bell
tottsg. Nem klnsebben nelemz tpus, nem firtatja sem a
mltat, sem nmaga, illetve msok rzseit. Ami t illeti, kszni
szpen jl van, s az let olyasvalami szmra, amit folytatni kell.

Zeusz a munka vilgban


Attl kezdve, hogy az iskola befejeztvel elkezdett minimlbrrt
dolgozni, vgig azon gondolkodott, hogy mit s hogyan is csinl
na, ha lenne vezet pozciban. A vele egykor fik szmra a
munkavgzs nem jelentett egyebet, mint hogy megkeresik az
elkltenival pnzt s megcsinljk, amit elvrnak tlk. Ezzel
szemben egy lnk fantzival megldott Zeusz fi folyton az
zlet mibenltt kutatta, munkaadit rtkelte, s sok esetben a
maga krn tanulta meg, mi mkdik s mi nem. Akr egy farmon
n fel, akr a klvrosban, mindig az adott zleti vllalkozs
rdekli, gy szvesen kereskedik termnyekkel s akr drogokkal
is. Jellemz tulajdonsga, hogy rltsa van a dolgokra, gy a teljes

74

AZ

APA ARCHETPUSA

kpet ltja, folyton azon tri a fejt, hogy milyen lehetsgei van
nak mg. Gyakran tndik el azon, hogy a vezet pozciban lv
idsebb frfiak mirt nem ltjk t a szmra egyrtelm s szk
sges dolgokat, vagy mirt nem kapnak az alkalmon, amit ve
zetknt bizonyra nem hagyna kihasznlatlanul. Senkinek nem
kell t megtantani a kezdemnyezkszsgre, s arra, hogyan kell
kemnyen dolgozni. Arra sem kell klnsebben biztatni, hogy
mindig figyelje a felmerl lehetsgeket, hisz mindezek term
szetesen jnnek belle.
Nha egy adott dolog kerl az rdekldse kzppontjba, ami
tulajdonkppen brmi lehet, hisz Zeusz tulajdonsgai minden
vlasztott tmban segtik t. Pldul remekl rti s ki is hasz
nlja az reg Fik Hlzatt {Old Boys Network: az elit fiisko
lk volt tantvnyai kztt fennll zleti s gazdasgi hlzat, a
ford.), valamint a kapitalizmus knlta tovbblpsi lehetsge
ket. Bels pszichikai belltottsga szmos esetben elnyt jelent.
A hatalom, a pnz vagy egy ingatlan megszerzse olyan sport sz
mra, amit termszettl fogva kitnen z, mivel relis s maga
biztos, illetve msoktl eltren, nem vesz mindent magra. Ha
zleti sikerei msok pnzgyi ellehetetlentsvel vagy emberek
eltvoltsval jr egytt, egy igazi Zeusz gondolkods nlkl,
villmcsapsszeren kiadja ezekre a parancsot. Ehhez hason
lan a Pentagon vagy egy bnszvetkezet ln ll Zeusz hideg
vrrel ad parancsot msok meggyilkolsra. rzelmi tvolsgtartsnak ksznheten mg az ilyen gyek sem zavarjk jsza
kai nyugalmt.

Kapcsolata a nkkel

Henry Kissinger korbbi amerikai klgyminiszter a kvetkez


megjegyzst tette: A hatalom afrodizikum. A Zeuszbl rad
fontos ember kisugrzs, mely egybknt sikernek lnyeges
eleme, vonzza a nket. Zeusz nem gy keresi a nket, hogy kzben
kitrulkozik, hanem pontosan gy, mintha a munkjt vgezn,
teht stratgaknt gondolkozik. Ha meg akar szerezni egy nt egy
randira, munkatrsnak vagy felesgnek, mindig azt az alakot lti
magra, ami ppen a leginkbb megknnyti szmra ldozata
elcsbtst.

ZEUSZ, AZ GI ISTEN

75

Vonzereje elengedhetetlen rsznek tartja vagyont s befoly


st. Ezt tette Aristotle Onassis is, mikzben Jacqueline Kennedynek udvarolt. Azt gondolta, hogy vagyona s befolysa bizonyos
nk megszerzsre feljogostja. Zeusz nem vrja el a ntl, hogy
kizrlag nmagrt szeresse. Azt pedig teljessggel kizrja, hogy

valaki a lelke miatt szeressen bele.


Nem klnsebben izgatja, hogy egy nvel egyenrang kap
csolata legyen, akr a felesgrl esik sz, akr a bartjrl. Nem
rdekli az rzsek boncolgatsa sem, mert nem igazn jrtas eb
ben. Elvrja a ntl, hogy megtegye, ami a ktelessge, de kln
ben ne hborgassa.
Kapcsolata a frfiakkal

A frfiak azok a jtkosok, akik az jtszmiban igazn szmta


nak. A jtkosok kzt akadnak versenytrsak s szvetsgesek, de
tisztban van azzal, hogy a ma mg versenytrs, holnap mr szvet
sges, s fordtva. A tbbi jtkos egy sakkjtszma figurihoz ha
sonlan lehet akr bstya, akr l, akiknek a lpst irnytja. Az
egyikkel elrelp, mg a msikat felldozza. Nagy baklvs azt
gondolniuk szvetsgeseinek vagy a neki dolgoz frfiaknak, hogy
szemlyesen fontosak lehetnek egy Zeusznak - a kritikus pilla
natban gondolkods nlkl felldozza ket. Mindenkire gy te
kint, s elvrja msoktl is, hogy rla is ezt gondoljk. Noha sok
szor kegyetlen, nem tnik annak, mert tltja, hogy nem rdemes
ellensgeket szerezni. Semmilyen egyttrzst nem mutat, amikor
a frfiak rjnnek s nehezen viselik, hogy felldozhatok.
Szerinte ezt tudniuk kellett volna, mivel az szemben a srl
kenysg, a mellzttsg s az rzelmessg a butasg s a gyengesg
szinonimi. (Ha ilyen dolgokon mgis elgondolkodna - ami egyl
taln nem lenne r jellemz -, rjnne, hogy dntsei mennyire
knyelmetlenl rintik, s nem rten, hogy mirt.)
Sikere fleg azon kpessgnek tudhat be, hogy egyfolytban
trgyal s megllapodsokat kt. J trgyal fl, mert az emberek
akaratt s ignyeit tanulmnyozva kiismerte ket. Egy kiemel
keden tehetsges Zeusz nagyon rzkenyen s klns krl
tekintssel gondoskodik egy msik frfi (kimondatlan) ignyei
rl, belertve a ltszat fenntartst is akr.

76

AZ APA ARCHETPUSA

Azok az elkel klubbok, ahol a frfiak ebdelni, golfozni vagy


kacsavadszatra gylnek ssze, Zeusz hatalmnak s eljognak
vdbstyi, melyek klnbz clokat szolglnak. A tagsg egy
rtelm jele annak, hogy valaki feljutott a cscsra. Ezekben a
klubbokban tovbbi szvetsgek kttetnek a csaldi s az zleti
rdekek elmozdtsrt. Ms szempontbl viszont menedket
nyjtanak a Zeusz-flknek, vagyis azoknak a frfiaknak, akik
sszes energijukat a hatalom megszerzsre sszpontostjk, s
akik ebbl kifolylag rzelmileg retlenek s lelkileg alulfejlettek
maradtak. Az elkpzelsket a szabadid kellemes eltltsrl a
Bohm Liget tbor (Bohemian Grove camp) pldzza a legjobban,
ami Amerika legbefolysosabb embereinek, nagyvllalatok eln
keinek, korbbi amerikai elnkknek a gylse. Itt bntetlenl
lerszegedhetnek, nzhetnek (noha ni alkalmazottakat sosem
vettek fel, a prostitultaknak viszont ez volt maga a paradicsom),
kromkodhatnak, tncolhatnak s gyalzatos eladsokat szer
vezhetnek, amikben frfiak jtszottk a ni szerepeket is.
Szexualitsa

A sikeres Zeusz frfi egyenrtk a femlskrl szl tanulm


nyokbl ismeretes dominns alfa hmmel. Az alfa hmek sikert
vrnak, meglehetsen agresszvak, megflemltik az alacsonyabb
rang hmeket, maguk vlasztjk ki a nstnyeket (legalbbis a
femlskre ez jellemz), valamint alacsonyabb rang hm trsaik
nl szexulisan jval aktvabbak. Zeusz alfa hmknt viselkedett,
amikor megszerezte s megszilrdtotta hatalmt, amikor nket
csbtott el s gyerekeket nemzett. A Zeusz frfi szmra egy sze
xulis hdts ugyanarra alkalmas, mint a gazdasgi vagy politikai
hatalom birtoklsa: ezek felmutatsval ugyanis knnyen msok
tudtra tudja hozni, hogy brmit megszerez, amit akar. Zeusz, a
szvtipr gy tekint egy kvnatos nre, mint a sttuszval egytt
jr kln juttatsra. Persze lehetsges, hogy Zeuszt maga a h
dts rdekli, az is lehet, hogy szexulisan vonzdik a nhz, s
persze az sem kizrt, hogy mindhrom egyszerre.
Annak ellenre, hogy a Zeusz frfiak ngyeirl milyen hrek
terjengenek, tudni lehet, hogy a Zeusz frfi nem j szeret. Ah
hoz, hogy j szeret lehessen, ms archetpusok jellemvonsaira is

ZEUSZ, AZ GI ISTEN

77

szksge van. Zeusz rzelmileg tvolsgtart, nem prbl meg


kedveskedni a nknek s mg csak nem is szenvedlyes. Szexuli
san agresszv s knnyen elcsbt brkit, noha libidja hossz
ideig csak a munkjra sszpontost.
Mivel a Zeusz frfi fknt a hatalom megszerzsvel van elfog
lalva, szemlyisgnek ms rszei nem fejldnek. Az a rsz, ami
ily mdon a leginkbb alulfeljett, az az rzelmi intimits kifejez
snek kpessge, melynek hinya befolysolja sajt szexualitst.
Szexulis partnereinek megvlasztsa pontosan ezt az rzelmi
alulfejlettsget tkrzi, fleg amikor kezd regedni s partnerei
egyre fiatalabbnak tnnek, mintha csak az reged Zeuszt lt

nnk nimfktl krlvve.


Mindamellett, hogy fiatal nimfkkal mutatkozik, a Zeusz fr
finak olyan szexulis fantzii vannak, amelyekben hatalommal
rendelkez nk a domink. Olyan prostitultak, akikhez befoly
sos frfiak jrnak, arrl szmolnak be, hogy az ehhez hasonl fan
tzik megjelentse gyakori igny. Mindenesetre, ha erotikus
lett kizrlag olyan fiatal lnyokkal tudja elkpzelni, akik a
lnyai vagy unoki lehetnnek, illetve ha gy rzi, hogy vonzza az
a helyzet, amelyben eljtszhatja az ertlen kisfit, akkor kijelent
hetjk, hogy szexulis lete meglehetsen retlen maradt, vagy
esetleg sszekeveri szexualitst a hatalom gyakorlsval.
Ha a Zeusz frfi homoszexulis, a minta ugyanez, az eltrs
csak annyi, hogy gyakrabban cserli partnereit. s ahogy Zeusz
Ganmdszt maghoz vette az Olmposzra, gy a Zeusz frfi is
egytt l egy vagy tbb szpsges fiatalemberrel.

Hzassga

A Zeusz hitveseirl szl ki kicsoda alapjn kiderl, hogy rang


ban mindig felette llt vagy egyenrangt vett el felesgl. Trt
nelmi szempontbl azt mondhatjuk, hogy ezek a hzassgok a
hatalom eltoldst tkrzik, hisz korbban uralkod istennk s
attribtumaik kerltek egy j harcos isten birtokba. Pontosan
ugyanez trtnik, amikor egy ambicizus Zeusz frfi egy promi
nens csald lnyt veszi el felesgl az attribtumaival, vagyis
sttusszal s vagyonnal egytt. Zeuszhoz hasonlan az a trekv
fiatalember, aki fnke lnyt veszi el felesgl, olyan elnykre

78

AZ

APA ARCHETPUSA

tesz szert, amire hzassg nlkl nem lett volna kpes. Elkpzel
het, hogy a frj rangltrn felfel menetelst elsegt felesg
kivlasztsa puszta szmtsbl trtnt, de az is lehetsges, hogy a
dntst a frfiban jelen lv Zeusz hozta meg tudat alatt. Ez
utbbi esetben azrt vonzdik a nhz, mert megrzi benne a
lehetsget sajt mtosznak kiteljesedsre, vagyis azt, hogy rajta
keresztl vlhat belle elismert ember.
A legtbb Zeusz frfi a megllapods idszakban nsl meg.
Olyan fiatalember szmra, akit Zeusz archetpusa irnyt (hacsak
az let ms aspektusait nem hozza el), az ilyen fajta hzassgkts
dnt fontossg lehet. Abban az esetben, ha ez a frfi olyan nt
vesz felesgl, akibe beleszeretett, a dominns archetpus nem
Zeusz volt. Zeusz szempontjbl az ilyen hzassg nem igazn
megfelel, viszont ez a felesg kpes frjt tudatosan elnyomott
rszvel sszekapcsolni, amely irracionlis, mlyen rzelmi s spi
ritulis. Fordtott esetben nagyon meghatroz lehet a frj letre
nzve, ha a felesg kierszakolja frjbl a sikeres Zeuszt, annak
ellenre, hogy korbban frje egy msik, szmra nagyon fontos
rsze ltal diktlt ton indult el.
Brmennyire is befolysolja a felesg frje fejldst, a kapcso
latban mgis sokkal inkbb a frj tnylegesen megnyilvnul ha
talma lesz a meghatroz. Ebbl kvetkezen valsznleg hagyo
mnyos patriarchlis hzassguk lesz, melynek kzppontjba a
frj szksgletei s felesgvel szemben tmasztott elvrsai kerl
nek. Ha a felesg nem elg ers ahhoz, hogy a frje megvltoztat
sra alkalmas konfliktust felvllalja, az intimitsra val ignyrl,
valamint a kapcsolaton kvli ltrl le kell mondania.
Ha egy szvtipr Zeusz csak birodalma kiterjesztse rdekben
nsl meg, s felesge tipikus Hra n, a prosts a felesg leg
fontosabb rtkeit ssa al, hzassgon keresztli kiteljesedsnek
tesz keresztbe. A felesgben ilyenkor Hra bosszll s fltkeny
aspektusa aktivizldik. Amennyiben a frj valban szereti feles
gt, s letri sajt felsznes viselkedsnek felesgre gyakorolt ha
tst, elkpzelhet, hogy a frj kpes rzelmi fejldsre.
Miutn az udvarls idszaka lejrt, s a nsztnak is vge, a
legtbb Zeusz frfinak nincs ideje sem a hzassgra, sem a feles
gre. Legtbbjk azzal ltatja magt, hogy a munkjra sznt id
tulajdonkppen a felesg s a gyerekei rdekeit szolglja. Ameny-

ZEUSZ, AZ GI ISTEN

79

nyiben a frfi a dnt sz egy hzassgon bell, s gyakorlatilag


minden tle fgg (mert minden tle fgg), a hzassg nem igazn
szemlyes, nagyon kevs az intimits, s a frfi figyelmbl csak
nagyon kevs vetl a felesgre s a gyerekekre. gy teht a Zeusz
frfiak felesgnek meg kell tanulni elfogadni a frj hzassgra

vonatkoz jtkszablyait. Azonban ez vltozban van, hisz a nk


fknt ha nem Hra archetpust kvetik - egyre gyakrabban
kilpnek a Zeusszal kttt hzassgbl. Ha a nnek radsul vi
szonya lesz, a Zeusz frfi mindent elkvet, hogy megsemmistse
ellenfelt, vagyis igazi Zeuszknt Dmtr szeretjre, Iasznra
villmkteggel slyt le.
Zeusz gyermekei
A Zeusz frfiaknak nem csak gy szletnek a gyerekei, sokan
kzlk dinasztikus elkpzelsekkel alaptanak csaldot, mivel
ez sajt magukrl kialaktott jvkpk szerves rsze. Tbbnyire
segtik gyermekeik boldogulsst mind tanulmnyi, mind anya
gi tekintetben. rzelmileg nagyon tvolsgtart apk, legtbb
szr elrhetetlenek is. s noha fizikai rtelemben nincsenek jelen,
mgis az tekintlyk az irnyad.
Apaknt alaktjk gyermekeik lett, egyrszrl akadlyozhat
jk azt az letutat, amelyre egy gyerek esetleg sokkal rtermettebb
lett volna, msrszrl viszont az apa kapcsolatai rvn olyan okta
tshoz s egyb lehetsgekhez tudja gyermekeit hozzjuttatni,
melyek nagyban hozzjrulhatnak az erre fogkony gyerekek fej
ldshez. Gyerekeivel kapcsolatos dntseinek erteljes szem
lyisge s tekintlye ad nyomatkot. Az, ahogyan gyermekeit r
zkeli, valamint eltletei s rtkrendje nagy sllyal br. Ugyan
ennyire fontos gyermekei rszrl az a vgy, hogy vgre-valahra
elnyerjk apjuk elismerst (melyre egsz letkben htoztak), s
vgl teljes ktsgbeesskben lemondjanak rla.
Az olmposzi istenek s istennk teljes msodik genercija
apjnak tekinti Zeuszt. Kzlk nhnynak Zeusz kedvezett,
mg msokkal gorombskodott vagy kitagadta s gyllte ket.
Mi mindannyian olyan patriarchlis trsadalomban lnk, amely
ben Zeusz tulajdonsgai thatak. Apink egyni archetpustl
fggetlenl Zeusz tulajdonsgai apinkra is hatssal vannak. Az,

80

AZ

APA ARCHETPUSA

hogy egy gyerek hogyan jn ki Zeusz apjval azon mlik, hogy


milyen archetipikus mintt hordoz magban, illetve azon is, hogy
ezt az archetpust az egoja milyen szinten tudja kifejezni.

A kzpkor Zeusz
Valamikor lete derekn Zeusz leltrt kszt s megllaptja, meny
nyire volt sikeres a felfel vezet ton, mennyire van hely szmra
a cscson s meg akarja-e egyltaln mszni azt a hegyet. Mikz
ben ezeket a krdseket felteszi magnak, gyakran ntudatlanul,
ideiglenesen ertlennek rzi magt, mintha elvesztette volna szo
ksos hajterejt. Kitallhatja, hogy most vgre eljtt-e annak a
bizonyos rgta grgetett szabadsgnak vagy kutatvnek az ide
je, esetleg dnt vltoztatsra sznja el magt. Egy Zeusztl meg
lehetsen szokatlan lenne, ha egy ilyen idszakban magba for
dulna s sajt motivciit kutatn, mgis ott motoszkl a fejben a
krds, hogy az erfeszts, amit a cscsra val feljuts rdekben
tett, mindent s mindenkit figyelmen kvl hagyva, vajon meg
rte-e a fradtsgot. Ha mlyen magba nz, valsznleg tudja,
hogy nem.
Ez az idszak az, amikor ms, sikeres Zeusz frfi rzkeli, hogy
elrkezett egy bizonyos cscsra. Lehet, hogy elkpzelseit sajt kis
cge vagy farmja vezetsvel, esetleg sajt osztlya vagy divzija
irnytsval teljestette ki, mely lpcsfokok nem szksgesek
ms Zeusz frfinak egyni cljai elrshez. Ahhoz, hogy valaki
bl sikeres Zeusz vljk, nem szksges Donald kacsv vltoznia
(a hihetetlenl sikeres, millirdos feltall mesefigura), elegend,
ha szemlyre szabott, rtelmes clokat tznk ki s rnk el, mi
kzben elgedettsget rznk. Ilyenkor van itt az ideje annak,
hogy Zeusz egy kicsit megpihenjen s lvezze a kiltst.
A Zeusz frfi szmra ez az idszak rzelmi vlsgot hozhat
magval, melynek sorn elhanyagolt rszei vagy elhanyagolt kap
csolatai eltolakodhatnak. Elkpzelhet, hogy kamasz gyerekei
nek ilyenkor tmadnak nehzsgei, a felesge elhagyja, szvrohama
lesz, vagy ekkor li ki eddig elfojtott szexulis vgyait. nhittsge
nem engedi felismerni sajt korltit, s vgl a nehezen megszer
zett siker mind elvsz, ha tlbecsli sajt kpessgeit. Ennek k
vetkeztben aztn lehet, hogy csaldott s elkeseredett lesz, kap-

ZEUSZ, AZ GI ISTEN

81

csolatok nlkl marad, de az is elkpzelhet, hogy megszeldl s


kpes lesz a fjdalmas leckbl tanulni s j letet kezdeni.
Az olyan frfiak, akikben tlnyomrszt Zeusz archetpusa

munklkodott letk els szakaszban, de kapcsolataik rvn


mgis tudtak fejldni, bizonyos fok hangslyeltoldst tapasz

talhatnak letkben. Egyre tbb idt tudnak s akarnak eltlteni


szeretteik krben, s a munkjukban is egyre tbbszr keresik
msok vdelmezsnek, illetve bartsgaik elmlytsnek lehe
tsgt. Ha ez a helyzet ll el, nagyon valsznnek tnik, hogy a
Zeusz frfi szmra fontos ember - trs, gyermek vagy szl - ne
hz helyzete dbbenti r, mennyire nlklzhetetlenek szmra
az emberek.

A ksi vek
Ha visszatekint letre, a Zeusz frfi azt fogja szrevenni, hogy az
az igny, hogy msokra erltesse akaratt s msokat irnytson,
idrl idre felmerl benne. Ksi vei sorn ezek jra felbukkan
hatnak, fknt, ha sikeres Zeuszrl van sz. Ki tudja engedni a
kezbl az irnytst? Legyen sz akr a csaldi lelmiszerboltrl,
akr a Kolumbia Tvtrsasgrl (Columbia Broadcasting System)
- mint Bili Paley esetben -, az irnyts tengedse, illetve er
szakos elvtele igen nehezen kezelhet tma, hacsak a frfi tl nem
n ezen az archetpuson s blcsebb nem vlik.
A grg gi isten apkhoz hasonlan, akik rettegtek, hogy fiaik
kiszortjk ket, a mindent kzben tart Zeusz frfi minden erej
vel azon van, hogy elkerlje az elkerlhetetlent. Elkpzelhet,
hogy sikeresen megakadlyozta, hogy vr szerinti fiai, akiket
kezdettl fogva versenytrsnak kezelt, kikezdjk hatalmt. Taln
oly sikeres volt fiai eltrtsben, hogy nem marad kompetens
rkse. Ennek ellenre, ms frfiak jelennek meg a sznen, hogy
tvegyk az irnytst, amint Zeusz ereje hanyatlani kezd. Val
sznleg mg a sron tlrl is irnytani prblja az esemnyeket
vgrendeletn keresztl. Az, ahogyan mg vesztes helyzetbl is az
irnyts megtartsrt kzd, annak az embernek a sorsa, aki
egsz lett Zeusz archetpusnak rendeli al.

82

AZ

APA ARCHETPUSA

PSZICHS ZA VAROK VESZLYE


Minden istenben, illetve archetpusban benne van a lehetsg,
hogy bizonyos fajta pszichs zavarokat idzzen el. Zeusznak az
gi birodalommal kapcsolatos problmkkal s korltokkal kell
szembenznie. Felfel trekvse nagy valsznsggel rzelmi vrvesztesggel jr, s amikor vgl felr a cscsra, a tudatossg hinya
s a hatalom egyttesen igen hatsos rombol ernek bizonyulhat.
Beszlfej: befejezetlen ember

Zeusz, az gi birodalom archetpusa, egy olyan frfit felttelez, aki


kizrlag a fejt hasznlja, s a szavain, valamint a hatalmn ke
resztl irnytja a krltte lvket. A Zeusz frfinak termszetes
elnye van az ipari patriarchlis trsadalomban, ahol a vezet po
zciban lv frfinak sokkal inkbb - beszl fejknt - elvont
fogalmakkal s tletekkel (mint pldul pnz, befektets, trvny
s hatalom) kell dolgoznia, mintsem a kezvel s a testvel. Teht
olyan embernek kell lennie, akinek a szvvel nincs kapcsolata,
akit nem rdekel az egyttrzs, hisz ezektl csak elrzkenylne.
Ez a frfi pozcijnl fogva brmit mondhat, mert brmit elhisz
nek s megtesznek neki. Jtszi knnyedsggel hasznlja a hatal
mat, hogy akaratt rvnyestse. Szava egy csapsra trvnyerre

emelkedik otthon, az zleti letben s a csatamezn.


A Zeusz archetpus ltal vezrelt frfiak gyakran eltvolodnak
testktl, annak rzkisgrl sokszor tudomst sem vesznek. Az
ilyen frfi gyakran bszklkedik azzal, hogy hny kilomtert tud
lefutni, hogy milyen j formban van s micsoda llkpessggel
rendelkezik. Ez a fajta bszkesg azt tkrzi, hogy a frfi legyzte
sajt testt, ahelyett hogy lvezn. Nemcsak a testtl, de a szv
tl is, vagyis rzelmei f forrstl is eltvolodik, s mivel nincs
kapcsolata sem nmaga rzki, illetve rzelmi vilgval, kptelen
ezeken a szinteken msokkal kommuniklni. Ez az rzelmi ret
lensg gyakran vezet eltorzult rzki s szexulis lethez, gyakran
kelt szgyenrzetet, valamint bntudatot, s sokszor kszteti arra
a frfit, hogy msokat, akik kevsb tvolodtak el rzelmi letk
tl, lertkeljen s eltljen. Teht befejezetlen, s olyan dolgok
ban alulfejlett, amirl gyakorlatilag elkpzelse sincs.

ZEUSZ, AZ GI ISTEN

83

Nem ltja a ftl az erdt


A Zeusz frfi bszke rltsra s arra a kpessgre, hogy nem
csak a rszleteket, de az egsz kpet ltja. Lehet, hogy kzd a sze
gnysg ellen, de soha egyetlen szegny emberrel sem volt mg
dolga (s kzben szrazon elmosolyodik, ha egy kicsit is ismeri
magt, a Peanuts egyik mesefigurjn, aki ezt mondja: Imdom
az emberisget, az emberek azok, akiket ki nem llhatok.). Vagy
esetleg a gyereknevels legjelesebb szakembere anlkl, hogy
valaha akr csak egyrt is teljes felelssget vllalt volna, vagy tel
jes szvbl szerette volna. Rltst a dolgokra felsbbrendnek
tekinti, s mivel szaktekintlyknt kezelik, nincs oka megkrd
jelezni pozcijt. Ha azonban olyasvalaki tmadja, akinek els
kzbl val tapasztalatai vannak az adott krdsben s radsul
rzelmi belltds, a Zeusz frfi rvid ton megszabadul ettl a
munkatrstl, azzal az indoklssal, hogy nem ltja az erdt a fk
tl, ahelyett hogy azon tndne el, vajon mirt nem ltja a
ftl az erdt. Ez utbbi termszetesen sokkal tbb gondolkodnivalt jelentene szmra.
Vietnamban pldul Zeusz szaktekintlye igencsak flmondta
a szolglatot. Azok a frfiak, akik csodagyerek (whiz kids) nven
vltak ismertt, pillanatok alatt jutottak fel a cscsra. Washington
D. C.-bl irnytottk a hbort, s azt gondoltk, hogy az ameri
kai katonai flny elspr lesz. Csak ppen azt hagytk figyelmen
kvl, hogy ki az ellenfl s mirt gy kzd, ahogy kzd. A hbo
rt pontosan emiatt nem tudtk megnyerni. Kimondhatatlanul
sok szenvedst okoztak. Az a valaki, aki rdbbent, hogy a nuk
leris hbort beindt gomb fontossgi sorrendben csak az em
beri tnyezk utn kvetkezhet, s tulajdonkppen az elnknek
kell eltvoltani azt az embert, aki meg akarja nyomni a gombot,
egyben arra is rjtt, hogy a Zeusz frfi nem ltja a ftl az erdt,
teht tudatostani kell benne, hogy tettvel felbecslhetetlen k
rokat s szenvedst okozhat.

Az erszak clravezet tpus hozzlls

Zeusz archetpusa olyan frfiakat (s nket) felttelez, akik hajszol


jk s hasznljk is a hatalmat. A problmk a hatalom megszerz-

AZ

84

APA ARCHETPUSA

svel kezddnek. Lord Acton, 18. szzadi trtnsz, aki a ppai t


vedhetetlensg nagy ellenzje volt, a kvetkezket rta: A hatalom
korrumpl, az abszolt hatalom abszolt mdon korrumpl. ll
tsa ma mr aforizma, melynek igazsgtartalmt mi is elismerjk,
s melyet a Zeusz frfiak klnbz szinteken tmasztanak al.
Trtnelmi szempontbl vizsglva azt ltjuk, hogy a hatalmon
lv frfiak mind azt gondoljk, isteni akaratbl uralkodnak, ami
egyltaln nem meglep, hisz Zeusz a dominns archetpusuk.
A trvnyek pontosan az ilyenfajta uralkodk tlkapsainak ellenslyozsra jelentek meg, de a Zeusz frfiak a mai napig is tr
vny fltt llnak gondoljk magukat.
A hatalmukkal visszal frfiak sokszor hasznlnak erszakot
is. Gyakran remekl megideologizlva, nmagukat is becsapva
azt gondoljk, hogy joguk van brmit megtenni. Ennek leggyako
ribb kifejezdsei pldul a hzastrssal vagy a gyermekkel szem
beni erszak, illetve a csaldon belli vrfertzs.

A koronsfejfekhelye kemnyebb

flelem a trnbitorltl
Hatalom s paranoia gyakran kz a kzben jr. A cscson lv fr
fiak folyamatosan attl rettegnek, hogy megdntik hatalmukat,
gy megkrdjeleznek minden indtkot, minden hsges alatt
valt, megakadlyozzk msok elrejutst, nehogy tlzottan er
sekk vljanak, s pontosan ezzel keltik letre a rettegett ellen
felet. Ez Uranosz, Kronosz s Zeusz trtnete is egyben, valamint
az apa archetpus stt oldala.
Gg s nagyszersg: a csszr j ruhja

Hatalommal s tekintllyel rendelkez frfiak a sajt hegyk tete


jn ldglve sokszor hajlamosak azt felttelezni, hogy tekint
lyknl fogva minden helyzetben mrvad a vlemnyk. Pl
dul az orvosok knnyen vlnak ggss, egyrszrl valsznleg
azrt, mert gyakran kell let-hall krdsben azonnali dntst
Idzet William Shakespeare: /K .Henri* cm drmjbl, II. rsz, 3. felvons, 1. szn. Vas
Istvn fordtsa, (a ford.)

ZEUSZ, AZ GI ISTEN

85

hozniuk, msrszt azrt is, mert olyan terleten tulajdontunk


nekik szakrtelmet, ahol semmilyennel sem rendelkeznek. gy
aztn sajt ggjk ldozatai lesznek. Abban az esetben, ha azt
felttelezik magukrl, hogy rtenek a befektetsekhez, de valj
ban nem igazn tanulmnyoztk a klnbz befektetsi lehet
sgeket, nagyon megthetik a bokjukat, ami renegeteg pnz el

vesztst jelenti.
A Zeusz frfi ggjtl elvakultan nem veszi szre, ha a neki
hzelgk manipulljk, viszont kegyetlenl elspri azokat, akik
ellentmondani merszelnek. Pontosan ez trtnt A csszr j
ruhja cm mesben is. Ha a frfi beengedi szvbe a hzelkedst
s hisz is benne, az igaz emberek vlemnynek, illetve az igazsg
nak nem ad teret, akkor viselnie kell annak kvetkezmnyeit.
Gresham (Thomas Gresham 16. szzadi angol keresked s pnz
ember, a ford.) trvnye is kimondja, hogy a rossz pnz kiszortja
a j pnzt a forgalombl. Erre az analgira ptve mondhatjuk,
hogy a hzelgs az igazsgot szortja ki. Teht elkerlhetetlen,
hogy azok, akik hatalmon vannak, de nem akarjk meghallani az
igazsgot, nagyon messze kerlnek tle.
Pszichs zavarok veszlye Zeusz krnyezetben

Zeusz rzelmi tvolsgtartsa, rzelmi retlensge s a hatalom,


amelyet kezben tart egyttesen szmos problma forrsa lehet a
Zeusz frfi krnyezetben l embereknl. Az intimitsra s kom
munikcira vgy felesg rendkvli mdon kibrndulhat, mert
frje a kapcsolata megkaparintsa utn teljesen elhanyagolja (ah
hoz, hogy kapcsolatait fenntartsa s elmlytse, ms archetpuso
kat is ki kell oldania magban). Ha a felesg Hra archetpust li,
mg a frj Zeuszt, akkor a felesg frje rulstl nagyon fog szen
vedni. Szemlyisge is srlhet, ha a fltkenysg s a bosszlls
veszi t az irnytst.
Zeusz gyermekei is megszenvedik apjuk tvolltt s kritikussgt. rzelmileg elhagyatottnak s visszautastottnak rzik ma
gukat, illetve gyakran vannak hjn az nbizalomnak, ha nem
tudnak megfelelni apjuk elvrsainak.
A gorombskod Zeusz gyermekeit nagyon megviseli apjuk
viselkedse. rzelmi srlseik arra ksztetik ket - fknt a fi-

AZ

86

APA ARCHETPUSA

kt hogy k maguk is gorombskod szlv vljanak vagy ms


egyb erszakos helyzetbe kerljenek.

ZEUSZ KIM UNKLSA


A Zeusz frfi sokig nem veszi szre, hogy problmi vannak s
fejldnie kellene, mg vgl egy krzis dbbenti r, hogy nem
hagyhatja figyelmen kvl sem sajt, sem msok rzseit. Csak
akkor tud a Zeusz frfi elindulni a vltozs tjn, miutn meg
tapasztalta a megalzottsgot s a srlkenysget.
Hol a hinyz rszem?

Az zenet, hogy valami nincs rendben, el kell, hogy jusson a


Zeusz frfi tudatig. Reagan, korbbi amerikai elnk egyik hres
jelenetben, ahol sznszknt azt kellett eljtszania, hogy felbred
s szreveszi, hogy hinyoznak rszei, borzasztan ktsgbeesik,
s ezt a krdst teszi fel: Hol a hinyz rszem? (Reagan egy fo
cistt alaktott George Gipp nven a Knute Rockne: All American
cm filmben, aki egy krhzban arra bred, hogy amputlni
kellett az egyik lbt.)
rzelmi tvolsgtartsa s az nelemzs teljes hinya miatt (ez
utbbi Hdsz birodalmba val leereszkeds nlkl nem kpzel
het el) sajnos Zeusz egszen odig nem fog rdbbenni, hogy
magtl s msoktl is fnyvekre van, amg egy fjdalmas ese
mny tudatra nem breszti, hogy valami nagyon nincs rendben
krltte. Amikor vgre tudatosul benne a problma, az zenet
azoktl rkezik, akik nagyon kzel llnak hozz: a felesgn ke
resztl, akit a munka miatt sorozatosan elhanyagolt, s aki most
elhagyja frjt a gyermekn keresztl, aki, mivel apja nem tr
dtt vele, egyszer csak szembehelyezkedik apjval, vagy ppen
minden kapcsolatot megszakt vele. Csak miutn levlasztottk
magukat rla, rzi meg a frfi, hogy mi is hinyzik.
Egy pszichitriai kezels sorn Zeuszban knnyebben tudato
sulhat az a tny, hogy mennyire tvol van sajt rzseitl s sze
retteitl. De mivel szereti kzben tartani a gyeplt, s azt gon
dolja, minden csak akarat krdse, a Zeusz frfi nem kr segtsget.

ZEUSZ, AZ GI ISTEN

87

Lelki vlsgait gy prblja meg kezelni, hogy mg nagyobb


intenzitssal veti bele magt a munkba. A Zeusz frfi csak akkor
megy pszichiterhez, ha a trsa ragaszkodik hozz, s gy csak
miatta megy. Az is elkpzelhet, hogy gyermeke terapeutjnak
a kvnsga mindkt szl rszvtele az lseken.

Veszi az adst: szvroham


Noha egy Zeusz frfinak brmilyen komolyabb baja is lehet, a
leggyakrabban mgis a szvroham dnti le a lbrl. A szvroham
szimbolikus lebetegeds a Zeusz frfi esetben, ami miatt muszj,
hogy letmdjn vltoztasson. Szve figyelmen kvl hagysa
metaforikusn is rtelmezhet, hisz ez a szerv, amely majdnem a
hallt okozta, felels az ember rzelmeirt. Hogy lett mentse,
le kell ereszkednie a magasbl, mert a leveg odafnt tl ritka.
Vgre- valahra taln felfogja, hogy nem pusztn fizikai, hanem
rzelmi problmbl fakad fizikai problmrl van sz.
Szerelmes Zeusz

Szve egszen ms mdon is megzavarhatja lett. Lehet, hogy


szerelmes lesz. Mintha csak rosz nyila tallta volna szven, ellenlhatatlanul s szenvedlyesen vonzdik egy nhz, aki nlkl
nem tud meglenni. A jzan esze elhagyja, gy elhanyagolja ktele
zettsgeit. Ez a jelensg, amit Jung enantiodroma nven emleget,
amikor egy nagyon egyoldal viselkeds egszen a szlssgekig
fut, majd pontosan az ellenkezjbe csap t: jelen esetben a sem
mibe vett s elnyomott sztnk s rzelmek birodalma tveszi az
uralmat a jzan sz fltt. Krzis helyzet ll be, amely felbortja a
frfi pszichjben uralkod status quo-t, s alapjaiban ingatja meg
hzassgt. Ugyanakkor vitalitst s letet visz bezrt szvbe.
Noha az rzelmi birodalomban val megmertkezs ignyrl
nem akart tudomst venni, a sors kifrkszhetetlensge folytn
mgis fontoss vlhat ez az lmny.

88

AZ

APA ARCHETPUSA

Elveszti a fejt

A Zeusz frfi rzelmi korltit ledntheti egy hatalmas vesztesg


miatti szenveds, amelytl el is vesztheti a fejt. Ideiglenesen
elveszi az eszt a fjdalom, s albukik annak mlysgeibe. Akr
milyen mlyre is hatol a vesztesg, s akrmennyire is elszomort
a fjdalmat elidz helyzet, most mr vgre nincs messze a Zeusz
frfi a szenved emberisgtl, vgre leereszkedik a hegyrl, s
sokkal emberibb arcot lt.
Ez a fjdalmas lmny segtsgre lehet abban, hogy megnyl
jon Poszeidn rzelmi birodalma szmra, melyen keresztl kap
csolatba tud kerlni sajt rzelmeivel, s beltja, hogy mennyire
szksge van msokra. (Vagy mint egy ideiglenesen trnjrl le
tasztott uralkod, jra sszeszedi magt, vagyis Zeusz tulajdon
sgait, s mivel megalznak rzi, hogy rzelmei eluralkodtak raj
ta, egy hasonl esetben mg nagyobb szigorral nyomja el ket.)
Begygytja a sebet

A szent grl legendjban ltezik egy kirly - egy Zeusz figura -,


akinek a sebe nem akar begygyulni. Amg ez a seb be nem gy
gyul, a kirly birodalma csak kietlen pusztasg marad. A kirly
vrban ott a szent grl, ami meg tudn gygytani, de csakis akkor,
ha egy rtatlan fiatalember arra jr, ltja a szent grlt s a kirly se
bt, s feltesz neki egy krdst. Az egyik verzi szerint azt krdezi,
hogy Mi betegt tged?. Fel kell ismerni a bajt, a gygyuls csak
ez utn kvetkezhet. A Mi a baj? krdst teht fel kell tenni s
meg kell vlaszolni.
A legenda szerint a kirly szimbolikus sebe valahol a nemi szer
vhez kzel, vagy magban a nemi szervben tallhat. gy a seb
az sztn s a szenvedly kifejezst befolysolja, gtolja a szexua
litst, a nemzkpessget s a kreativitst. Nem csoda, hogy biro
dalma csupn kietlen pusztasg, hisz a seb nem engedi, hogy j
let kezddjn.
A sebzett kirly Zeusz archetpust, illetve a patriarchtusban
uralkod hatalmat szimbolizlja. Ezeken kvl jelkpezheti mg a
patriarchlis apt egy diszfunkcis csaldban, valamint a frfi
pszichjnek dominns archetpust is. Amikor egy sebzett Zeusz

ZEUSZ, AZ GI ISTEN

89

uralkodik, az ellenrzst csak zsarnoki mdon lehet kzben tarta


ni, ami viszont mindenfle nvekedst s kifejezst lehetetlenn
tesz. Az eredmny rzelmi sivrsg, a kreativits hinya, valamint
a depresszi megjelense. A birodalom - ami lehet a kultra, a csa
ld vagy a frfi pszichje - elsivatagosodik, ahol semmi sem n.
Ahhoz, hogy a gygyuls elindulhasson, egy rtatlan bolond
nak kell a frfi pszichjbe vagy a helyzetbe belpni. Zeusz poz
cijbl nzve a naivits s az rtatlansg egyenl a bolondsggal.
A tekintly birtokosaknt nagy btorsg Zeusztl, hogy meri bo
londnak lttatni magt, mer msokhoz fordulni elesettsgben, s
fel meri vllalni, hogy a gyermek nyitottsgval s az amatr hoz
z nem rtsvel j tapasztalatokat szerezzen. Mgis, csak gy gy
gyulhat meg.

NEGYEDIK

FEJEZET

Poszeidn, a tengerek istene


Az rzelmek s sztnk birodalma

Poszeidn, az cenok s lovak istene, amint harci szekern szeli a vize


ket, a tudattalan kt srgi jelkpt testesti meg: a lovakat s a vizet. A vz
az ember szmra mindig is a vgtelen rejtlyt, a tudatalattink vgtelen
lehetsgeit s veszlyeit jelkpezte. Mivel nincs elre meghatrozott
formja, folyton mozgsban van, soha nem vltozik, s mgis minden
pillanatban ms. A lovak pedig nyers termszetnk sztns erit teste
stik meg a maguk primitv erin keresztl... Poszeidn volt a legele
mibb az istenek kzl, a fldrz, a viharok s fldrengsek, s a hirtelen
rvizek rombol erejnek istene. A veszlyek akkor keletkeznek, amikor
a tudatalattiban szunnyad erk eltrnek.
Arianna Stanissinnopoulos,/! grg istenek ( The Gods of Greece)
A fold s a tengerek mozgatja
A hatalmas vz istensg. .. fldrz
Akinek az istenek ktszeres tisztelettel adztak
A lovak ura
A hajk megmentje
Oh, Poszeidn
Fld-hordoz, stt haj boldog istensg
A te szved j

Homrosz, Himnusz Poszeidnhoz


( The Homeric Hymn to Poseidon)

Poszeidn a tengerben lt, miutn sorshzs tjn eldlt, hogy ezt


a birodalmat kapja a testvreitl, a Zeusszal s Hdsszal kttt
egyessg alapjn. Ahhoz, hogy megrtsk, milyen rzelmeket
testest meg s milyen lelki terleteket ural, elg, ha a tenger ha
talmas hullmaira gondolunk. Fktelen rjngskkel a hull
mok vlogats nlkl elsodornak mindent, ami rombol erejk
tjban ll. Az intenzv rzelmi hullmzshoz hasonlan, ami az
sszersget megfojtva elnti a szemlyisget, Poszeidn is d-

POSZEIDN, A TENGEREK ISTENE

91

hngve kel ki a habokbl, majd jra visszahzdik vz alatti biro

dalmba. rvizet okoznak s fldrznak is nevezik, hogy


kifejezzk azt a hatalmas felkavar s rombol termszeti, illetve
emberi ert, amit jelkpez.
A tenger az lmokban s metaforikusn leginkbb a tudattalant

jelkpezi. Kzvetlenl a vz felszne alatt olyan rzelmek tallha


tk, melyek szemlyesek s viszonylag knnyen hozzfrhetek,
mg a mlyben primitv lnyek s millifle azonosthatatlan for
ma lakozik, melyek a szemlyesen megismerhetn mr tl vannak.
Ez a kollektv tudattalan. Vz s rzelmek szimbolikusan ssze
kapcsoldnak, gy nagyon tall, hogy ppen Poszeidn lett a
tengeri birodalom feje, aki a provokcira rengetegszer reaglt
rzelmeitl tlfttten. Szimbolikus llata a l, mely az sztnk
erejt s egyszersmind szpsgt is jelkpezi. A l a fldhz is
kapcsolhat llat, ami Poszeidn Olmposz eltti llapotra,
vagyis fldi apa isten szrmazsra utal.
Amikor Hdsszal ismerkednk, tapasztalni fogjuk, hogy az
birodalma is a szemlyes s a kollektv tudattalant jelkpezi, a ten
ger vilga azonban az elnyomott szemlyes rzelmek s sztnk
vilga, amelyen mi emberek valamennyien kollektvn oszto
zunk. A Poszeidn frfi csaldja nagyon is jl ismeri az apa arche
tpusnak ezt az aspektust, mely legflelmetesebb formjban gy
jelentkezik, hogy az apa nyers rzsei kitrnek, s dhng rzel
mei idrl idre elntik a hztartst. A patrarchlis trsadalom
ban az apk szinte csak csaldon bell ereszthetik ki a gzt.
Habr elkpzelhet, hogy apnk Poszeidn rzelmessgnek
(alkoholista apa kpben) elszenvedi voltunk, taln bennnk is
jelen van a tenger istene. Brki, aki azon kapta magt valaha, hogy
hirtelen intenzv rzelmek rasztjk el, amelyek valahonnan a
mlybl indultak el, valamint rezte mr, hogy a dhtl, a fjda
lomtl vagy a bosszvgytl remeg az egsz teste, elmondhatja
magrl, hogy zeltt kapott Poszeidn erejbl.
Ebben a Zeusz ltal uralt vilgban arra vagyunk kondicionl
va, hogy lertkeljk s elnyomjuk rzelmeinket, vagyis ne enged
jk ki a gzt. s ha Zeusz kedvenc gyermekeihez, Apollnhoz s
Athnhez hasonltunk, nagyon jl el tudjuk nyomni rzseinket
- egy bizonyos pontig. Gyakran lmodunk szkrrl s hatalmas
erej fldrengsrl, amikor Poszeidn ledntssel fenyegeti biz-

92

AZ

APA ARCHETPUSA

tosnak hitt vdelmi rendszernket (a bennnk munklkod Zeusz,


Athn s Apolln tendencik ltal felptve), amellyel az ellen
kzdnk, hogy sajt rzelmeinket rezzk s kifejezsre juttassuk.
Zeusz uralma ellenre is nagyon sokan ismerik Poszeidn
birodalmt. Olyanok ezek az emberek, mint a tengerszek, vagy
azok, akik sehol mshol nem tudnak lni, csak a tenger mellett.
Ezek a frfiak (s nk) rzelmeik s sztneik hullmzsaival
lnek s dolgoznak. Itt most ppen Dylan Thomas hihetetlen
erej s rzelmileg felfokozott kltszete, valamint fktelen lete
jut eszembe: Csndben ne lpj az jszakba t... / Dlj-flj, ha
megszakad a napvilg. (Nagy Lszl fordtsa, a ford.) Ebben a
kt sorban az vlik nyilvnvalv, hogy Dylan Thomas is kzel
volt Poszeidn birodalmhoz. Ezt a fajta minsget Beethoven
muzsikjt hallgatva, Eugene ONeill, illetve Tennessee Williams
darabjait olvasva is meg lehet tapasztalni, hisz ezek a frfiak meg
talltk, hogyan lehet formba nteni Poszeidn stt oldalnak
flelmetessgt, szpsgt s erejt is egyben.

POSZEIDN, AZ ISTEN
Poszeidn (rmai nevn Neptun) a grg tenger isten. Erteljes
istennek brzoltk, nagy szakllal, kezben a hromg szigony.
Feltnen hasonlt Zeuszra.
Noha a tenger birodalmval azonostjk, neve mgis azt jelen
ti, hogy Da frje (pot=pos a hzassgra, da=ga fldre utal), vagyis
a fld frje. Poszeidnt a fldrengsekkel is sszekapcsoljk, ezrt is
nevezik fldrznak. Kt legfbb szimbolikus llata a bika s a l.
Poszeidn legjellemzbb tulajdonsga heves vrmrsklete.
Zsrtld, erszakos, bosszll, destruktv s veszlyes - az az
isten, akit viharok s felforduls vesz krl, olyan, mint a dhn
g tenger. Ezzel szemben le is tudta csendesteni a tengert: amint
vgighajtotta aranysrny fehr lovai ltal hzott harci szekert
a hullmokon, a vihar azonnal megszeldlt.

POSZEIDN, A

TENGEREK ISTENE

93

Eredete s mitolgija

Tbbi testvrvel egytt, Zeuszt leszmtva, Poszeidnt (Kro-

nosz s Rhea fia) is lenyelte apja, aki attl tartott, hogy fia fogja
megdnteni hatalmt. A trtnet msfle verziiban is az szerepel,
hogy Poszeidnt, Zeuszhoz hasonlan, nem nyeli le apjuk. Az
egyik szerint Poszeidn helyett egy csikt adtak Kronosznak. Egy
msik trtnetben viszont Kronosz, ahelyett hogy lenyelte volna
Poszeidnt, belehajtotta a tengerbe, amint az elbjt anyja mhbl, hogy ott lelje hallt. A legltalnosabban elfogadott besz
mol szerint Poszeidnt is lenyelte apja, s csak akkor szabadult
ki, amikor Zeusz kikezdte Kronosz hatalmt, s Mtisz segtsg
vel rbrtk a hrom lnytestvr s kt fitestvr visszaklendezsre. Ez utn az olmposzi fitestvrek, valamint szvetsgeseik
sszefogtak Kronosz s a titnok ellen, s legyztk ket. A hrom
testvr sorsot hzott, hogy felosszk a vilgegyetemet, s Poszeidnnak jutottak a tengerek.
Poszeidn nem volt megelgedve a jussval. Athn s Troizn
vrosrt Athnvel, Argosz vrosrt Hrval szllt szembe. Az
Athn vrosrt vvott versenyben a vroslakknak ki kellett ta
llni valamilyen ajndkot. Athn olajfval ajndkozta meg a
lakkat, mg Poszeidn az Akropoliszon hromg szigonyt egy
sziklba vgta, s ss viz forrst fakasztott. Amikor Athn ajn
dkt hasznosabbnak tltk, Poszeidn elrasztotta a krnyez
vlgyet vzzel. Troizn vrost szintn radssal sjtotta. Hrval
Argosz vrosrt folytatott kzdelemben is alulmaradt, boszszbl az sszes folyt kiszrtotta. Zeusztl Aigint, Dionszosztl
Naxosz szigett prblta meg megszerezni, de mindhiba. Kicsit
jobban jrt Hliosszal Korinthosz birtoklsrt, Poszeidn kapta
ugyanis Isthmuszt, mg Hliosz lett Akropolisz. Poszeidn gyak
ran fellzadt Zeusz ellen, de sosem jrt sikerrel.
Kapcsolata a nkkel

Poszeidn elszr Thetiszt szemelte ki magnak, aki nreida vagy


ms nven tengeri nimfa volt. Poszeidn Thetisz kegyeirt Zeuszszal versengett, aki szintn szemet vetett r. Amikor azonban
Promtheusz megjsolta, hogy Thetisznek egy olyan fia fog sz-

AZ

94

APA ARCHETPUSA

letni, aki megdnti apja hatalmt, mindkt istensg lemondott


rla, s Thetiszt egy halandval hzastottk ssze. (A grg hs,
Akhilleusz lett e nsz gymlcse.)
Ez utn Poszeidn egy msik tengeri nimft, Amphitritt kr
nykezte meg, aki meglehets ellenszenvvel fogadta Poszeidn
kzeledst. Poszeidn ervel teperte le Amphitritt, s meger
szakolta, aki az Atlasz-hegysgbe meneklt, hogy megszabadul
jon Poszeidntl. Vgl Delphinosz (vagy ms nven Dolphin,
delfin) olyan gyesen jrt el Poszeidn gyben, hogy Amphitrit
vgl mgis hozzment felesgl. Poszeidn hlbl a delfint a
csillagkpek kz emelte.
Poszeidn s Amphitrit hzassga Zeusz s Hra hzassg
nak tkrkpe volt, hisz Poszeidn is nagy ncsbsz hrben llt.
Csakgy, mint Hra esetben, Amphitrit fltkeny bosszvgya
elssorban a tbbi asszonyon csapdott le. Egy meglehetsen
szrny eset szl arrl, hogy milyen kegyetlenl bnt el Amphitrit
Szkllval, Poszeidn akkori szerelmesvel. Amphitrit varzsnvnyeket hajtott Szklla frdvizbe, aki ezek hatsra gy
nyr nbl szrnny vltozott: hat kutyafeje lett, hrom sor foga
s tizenkt lba. Szklla a Messzina-szorosnl lakott, elrabolta az
elmen hajk fedlzetrl a tengerszeket, s felfalta ket.
Medusza szintn Poszeidn miatt jutott hasonlan szrny
sorsra. Poszeidn ugyanis egy Athnnek szentelt templomban
szerelmeskedett Meduszval, akit az istenn visszataszt szr
nyetegg vltoztatott, a haja helyn hajladoz kgykkal. Aki r
mert pillantani, kv dermedt.
Mikzben Dmtr erszakkal elrabolt lnyt kereste genfldn, felkeltette Poszeidn rdekldst. Dmtr kancv vl
tozott, s elbjt egy csapat l kz, hogy elmenekljn Poszeidn
ell. azonban csdrr vltozott s megerszakolta Dmtrt.

Poszeidn gyermekei
Amphitrit hrom gyermekkel ajndkozta meg Poszeidnt, egy
fival s kt lnnyal. Poszeidnnak rengeteg gyereke szletett raj
tuk kvl is, valamennyi vad s riaszt szrny a mitolgiban.
Voltak kztk rombol risok s vrengz, emberformj fik is.

POSZEIDN,

A TENGEREK ISTENE

95

Mindannyian apjuk erszakossgt rkltk, s brmikor sz


mthattak apjuk szenvedlyes hsgre.
Amikor Odsszeusz megvaktja Poszeidn fit, Polphmoszt,
a kklopszot, Poszeidn kiengesztelhetetlen gyllettel ldzi
Odsszeuszt, s megbntet mindenkit, aki segdkezet nyjtott
neki. Pldul a tengeri kereskedelembl l np kiktjt eltorla
szolta (egy hatalmas heggyel), a menthajt sziklv vltoztatta
mert segtettk Odsszeuszt. Az Odsszeia azrt tartott olyan
sokig, s azrt volt olyan nehz, mert Poszeidn haragja nem
hagyott albb.

A trjaiak megvetse
Haragtartsban Poszeidnnak nem volt prja. Annyira gyllte a
trjaiakat, hogy mg Zeusz kifejezett krse ellenre is beleavat
kozott a hborba a grgk rdekben. Utlata korbbra nylik
vissza. Poszeidnnak s Apollnnak volt ugyanis egy megllapo
dsuk Laomedn kirllyal (Priamosz apja, Parisz s Hektor
nagyapja, aki mr jval a trjai hbor kitrse eltt meghalt),
hogy egy bizonyos sszeg ellenben Trja vrosa kr ers falat
emelnek. Amikor azonban a fal elkszlt, Laomedn kirly nem
fizette meg a kialkudott rat. gy Poszeidn msod- s harmad
ziglen is bosszt eskdtt (az szvetsgben is ez volt a bevett
bosszlls mrtke).

Poszeidn s Krta: a bika a tengerbl


Minsz krtai kirly krt Poszeidntl egy bikt, hogy felldoz
hassa. Miutn a Poszeidn ltal kldtt bika megjelent a habok
bl, s lthatan gynyr pldny volt, Minsz kirly elhatroz
ta, hogy megtartja magnak, ahelyett hogy flldozn. Poszeidn
azon felhborodva, hogy Minsz nem tartotta be a szavt, addig
mesterkedett, amg Paszipha, Minsz felesge szenvedlyes vi
szonyba nem keveredett a bikval. A bika s Paszipha egyesl
sbl szrmazott Mintaurosz, a flig bika, flig ember szrnye
teg, akit a Minsz kirly palotja alatti labirintusban tartottak.

AZ

96

APA ARCHETPUSA

Poszeidn bks oldala


Noha Poszeidn fknt dhrl, rombolsrl s viharos meg
nyilatkozsairl hres, ltezik egy kevsb ismert bks s irgal
mas oldala is. Bksebb pillanataiban gyakran megltogatta a h
sges etipokat, akik rendszeresen ldoztak neki; ilyenkor mg
Odsszeusz hajszolsrl is megfeledkezett. Kegyelembl pl
dul Thesszlit, ami eredetileg hatalmas t volt, szrazfldd
vltoztatta. Int s fit tengeri istenekk varzsolta, amikor azok
belevetettk magukat a tengerbe. Ezenkvl Kasztort s Polluxot
a tengerszek vdelmezjnek nevezte ki, k ketten le tudtk
csendesteni a tengert.

POSZEIDN, AZ ARCHETPUS
Kpzeljk el, hogy kinznk a bks tengerre, s kzben tudjuk,
hogy rzelmileg tlfttt, mrges s haragos isten lakik a mly
ben, aki brmikor dhngeni kezdhet, s brmit kpes elsprni,
ami az tjban ll. Ezzel a kppel a fejnkben egy csapsra meg
rthetjk a Poszeidn archetpus jellemz tulajdonsgait. Poszei
dn az apa archetpusnak az a szelete, aki Zeusszal szemben
vesztett. A Zeuszra hasonlt frfiakban is megtallhat, csak
elnyomjk, illetve olyan frfiakban is jelen van, akik nagy er
fesztseket tesznek, hogy mindent irnytsuk alatt tartsanak.
Amennyiben az rzelmeket elnyomjk, ez az archetpus nem
tud a frfi szemlyisgbe integrldni. gy az rzelmeket herme
tikusan lezrva a polcra tesszk, ahelyett hogy hangot adnnk
nekik. Vgl aztn Poszeidn nem brja tovbb a bezrtsgot, s
fggetlenl attl, hogy ki vagy mi okozta fjdalmt, a pusztts
vgya veszi t az irnytst.
Poszeidn archetpusn keresztl a llek birodalmnak szp
sgvel s mlysgvel ismerkedhetnk meg. Poszeidn birodal
ma nem lthat Olmposz hegyrl, s a grg mitolgia sem
foglalkozik ennek jellemzsvel. Erre taln az lehet a magyarzat,
hogy a patriarchlis trsadalomban az rzelmi mlysgekhez val
hozzfrs a frfi pszichjnek nem klnsebben nagyra becslt

POSZEIDN, A TENGEREK ISTENE

97

vonsa, st kifejezetten az elnyomott s lertkelt aspektusok k


z tartozik.
A htkznapi amerikai s kzposztlybeli frfiaktl elvrjk,
hogy kordban tartsk rzelmeiket, csakgy, mint az angol fels

osztly frfi tagjaitl, hogy rezzenstelen arccal trjenek mindent.


Poszeidn egy sokkal kevsb ismert oldalt szimbolizlja a
fld alatti vz. Rejtett rzelmek birodalma ez, ami lthatatlan s
ismeretlen, de mgis jelen lv, a nagyon mlyen elrejtett rzel
mekhez hasonlan, melyeket engedni kell felsznre trni s ki
fejezdni, hogy ltezskrl vgre tudomst szerezznk.

A mlytengeri bvr archetpusa


Poszeidn volt az egyetlen olmposzi istensg, akinek bejrsa
volt a mlytengeri vizekbe. Brmikor almerlhetett a mlys
gekbe, s addig maradhatott ott, amg csak kedve tartotta, vagy
- aranysrny lovai irnytsval - kocsijn brmikor jra el
bukkanhatott a habokbl - mg a vzi lnyek is ott ugrltak kr
ltte. Taln ez minden knnybvr lma. Poszeidn annak a
frfinak s nnek a metaforja is lehet, aki felvllalja az rzelmek
s rzsek birodalmba val lemerlst, s ezltal kapcsolata lesz
mindazzal, amit ott tall. A mlysgben meglelheti lelkt, fjdal
mait, a szpsget s a szrnyeteget, amelyek mr annyira mlyen
lakoznak, hogy tisztn ltni nem lehet, inkbb csak rezni vagy
megrezni jelenltket. Itt megsejthetjk a hatalmassgnak s a
mlysgnek olyan mrtkt, amelyet vizsglni vagy teljesen ki
ismerni nem lehet.
A Poszeidn termszettl elszigetelt frfi, amg csak iszik s
nyafog az alkohol hatsa alatt, s fjdalmtl vagy mrgtl vez
relve lpi t Poszeidn birodalmnak hatrt, csak ideiglenes l
togat, mint a fuldokl ember.
Ezzel ellenttben Poszeidn mlytengeri bvr archetpusa
azokban a kltkben, drmarkban, regnyrkban, zeneszer
zkben, zenszekben vagy akr pszichoterapeutkban fejezdik
ki, akik jra s jra megmertkeznek az rzelmek tengerben,
hogy a kollektv emberi mlysgekre rhangoldhassanak.

98

AZ

APA ARCHETPUSA

A kirly archetpusa
Zeusz, s kisebb mrtkben Hdsz is szeretett volna egy terle
ten uralkodni, szerettk volna kivvni a kirlynak kijr tiszte
letet, az ezzel jr irnyts lehetsgt, csakgy, mint Poszeidn.
A Poszeidn frfiban g a vgy, hogy fontos ember lehessen.
Azonban az a frfi, aki archetipikusan Poszeidn, hjn van annak
a szemlytelensgnek, stratgiai gondolkodsmdnak s akarat
ernek, amely egy gi istensg ltal kormnyzott patriarchtus
ban egy kirlysg sikeres megalaptshoz szksges. A Poszei
dn frfi zleti letben val rszvtele nagyban hasonlt Poszeidn
ismtld terletvesztseihez, s ahhoz, ahogy nyilvnosan meg
szgyenl, illetve dhsen reagl.
Ismerve ennek az istennek az rzelmi intenzitst, a frfi, aki
ezt az archetpust testesti meg, nem kifejezetten j vesztes. Zeusz
nzpontjbl tekintve az sszes vits krdst megfelelen ssze
vlogatott brk dntttk el, gy minden dnts mltnyos s
igazsgos volt. Ezzel ellenttben Poszeidn olyan rjngssel rea
glt, mint azok a frfiak, akik nem rtik, milyen szablyok alapjn
vesztettek, vagyis nem tud emelt fvel veszteni. Nagyon jellem
z mdon Poszeidn rvizek felkorbcsolsval reaglt. Ez az
archetpus ugyangy ers rzsekkel rasztja el a frfi pszichjt,
mikzben az sszersg megfullad.
Ha egy ilyen frfi nem sikeres a vilgban, az egyetlen hely, ahol
kirlyknt viselkedhet, az a sajt otthona.

A szigonyhordoz
Poszeidn attribtuma a hromg szigony, amely olyan fallikus
szimblum, ami nevnek (fld frje) jelentsvel egytt, trtnel
mileg a pre-olmposzi istenek korszakba helyezi a Hatalmas
Istenn hitveseknt, akinek hrom aspektusa volt: fiatal lny,
anya s regasszony. A hromg szigony hrmas fallikus szim
blum, amely Poszeidn hromsgos istenn melletti tripla funk
cijra utal. Kt szimbolikus llathoz hasonlan, ami a bika s a
l, a hromg szigony is Poszeidn szexualitsnak s term
kenysgnek jelkpe, csak sokkal elvontabb mdon.
A hromg szigony hordozja szexulisan potens, kpes a

POSZEIDN, A TENGEREK ISTENE

99

megtermkenytsre. Ez a megtermkenyts nem kizrlag a


nisg gyermeknevel aspektusra (vagyis az Istennre, mint
anyra) vonatkozik, hanem a nisg szzies, rintetlen s rtatlan
oldalra is (az Istennre, mint fiatal lnyra), valamint a blcs
asszonyra (az Istennre, mint ids nre) is. A vgletekig meglve
ez az archetpus a legkisebb mrtkben sem vlogats, s mr-mr
pszichopata jegyeket mutat. Mindez leginkbb egy olyan frfiban
szokott testet lteni, akinek teljesen mindegy, hogy fiatal vagy
ids n a szeretje. Ezzel ellenttben, ha egy frfi ezt az arche
tpust elktelezett kapcsolatban li meg, a szigonyhordoz nem
ms, mint a felesgben egyszerre jelenlv fiatal lny, anya s
regasszony frje. Egy leten keresztl trsa annak a fiatal lny
nak, akit elvett felesgl, ksbb gyermekei anyjnak, vgl id
sebb korukban az regasszonynak, akiv a felesge rett.
A legelvontabb rtelemben Poszeidn a fld frje, az ltet
nedvessg, ami a fld termkenysghez elengedhetetlen. A fld
alatti vizet szimbolizlja. Poszeidn vizet fakasztott a fldbl h
romg szigonyval, ami ennek a forrsfakaszt ernek a jelkpe.
Poszeidn, a krlelhetetlen ellensg

Az a trtnet, amelyikben Poszeidn tz ven keresztl frad


hatatlanul ldzte Odsszeuszt, arrl a haragos aprl szl, aki
nek egyszem szrny fit megvaktottk. Az persze elhanyagol
hat tnyez a szemben, hogy Polphmosz volt az, aki fel akar
ta falni Odsszeuszt s az embereit, s kizrlag Odsszeusz
ravaszsgn s btorsgn mlt, hogy meghisult ez a lakoma. Ez
a szemet szemrt elv alapjn mkd igazsgszolgltats, amely
semmilyen ms krlmnyt nem vesz figyelembe. Persze ez az
igazsgszolgltats nem ms, mint bosszlls, annak a kroko
zsnak a visszafizetse, ami a bosszllt vagy egy hozz kzel
llt rt. Poszeidn vgig arra vr, hogy kiegyenlthesse a rgi
szmlt, haragjt ddelgeti s nem hagyja, hogy az id mlsval
elhalvnyuljon. Lehet, hogy hrom generciba is beletelik, mire
boszszt llhat, de mindenron bevasalja srelmei rt.
Sok trtnet s mg tbb frfi lete szl ennek az archetpus
nak a meglsrl. Pldul Charles Bronson a Bosszvgyban
(Death Wish), valamint George C. Scott A megrgztt (Hardcore)

100

AZ

APA ARCHETPUSA

cm filmben bosszll Poszeidn apt szemlyestenek meg


mindketten, akik sajt kezkbe veszik az igazsgszolgltatst, s
elrasztjk a filmvsznat az erszakos megtorls rszleteivel.
Poszeidn krlelhetetlensgvel ldzte a msodik vilghbor
ban William Halsey, a bika, a csendes-ceni flotta admirlisa a
japn hadihajkat az cen belthatatlan vizein, mintha csak az
rul Odsszeuszt prblta volna levadszni. Szmra a j japn,
a halott japn. Az szvetsgi Jahve, aki kijelentette, hogy a
bosszlls az enym, szintn Poszeidn bosszll aspektus
nak adott hangot.

Poszeidn, a vadember archetpusa


Robert Bly, a jelents amerikai klt s a frfimozgalom vezetje
azt lltja, hogy a frfiaknak - fleg akik a 60-as vekben nttek
fel - vissza kell szereznik a frfiassgot, mint ahogy a vadember
a t fenekn megtette. Ezt a hasonlatot a Grimm testvrek egyik
trtnetbl, az Ers Jnosrl szl mesbl rthetjk meg: Egy
szer volt, hol nem volt, volt egyszer egy erd, melyet minden frfi
messze elkerlt, mert az a vadsz, aki egyszer oda betvedt, soha
nem trt vissza. Egy nap, egy furcsa vadsz, aki nem ismert flel
met, bemerszkedett az erdbe a kutyjval. A kutya ppen vadat
ldztt egy mly t mellett, amikor egy csupasz kz kinylt a vz

bl, megragadta a kutyt, s magval rntotta a mlybe. Amikor a


vadsz ezt megltta, szerzett hrom frfit, vdrkkel felszerel
kezve, hogy vgignzzk a tavat. A t fenekn vgl rtalltak a
vademberre, akinek a teste olyan barna volt, mint a rozsda, s
csapzott haja egszen a trdig lgott.
Bly ezzel azt akarta elmagyarzni, hogy a vadember az szt
ns, nk ltal mg nem megszeldtett, a termszethez kzel ll,
a termszet szerves rszeknt ltez frfiassg jelkpe. Bly szerint
ezt a vadembert nem fogjk sem tisztelni, sem figyelembe venni,
st, flni fogjk, amg a frfiassgnak ezt az erforrst nem eme
lik a tudatossg szintjre s nem vlik a kultra rszv.
Szmomra a vadember a t fenekn nem ms, mint Poszeidn
elutastott s lertkelt hasonmsa, a tudatalattiban elnyomott
archetpus, csak ms nven. A mesben a vadembert a tbl egy
kisfi szabadtja ki. Cserbe a vadember meggri a finak, hogy

POSZEIDN,

A TENGEREK ISTENE

101

segt neki: ha nagy bajban van, csak vissza kell mennie az erdbe,
s szltania kell t. A vadember az er s hatalom forrsa, amibl
a fi megmrettetsei idejn merthet. A folyamat vgre a fibl
btor s szeret frfi vlik, mg a vademberbl bszke kirly lesz.

POSZEIDN, A FRFI

Poszeidn birodalma az rzelmek birodalma. Az a frfi, aki Poszeidn archetpust kveti, kzvetlen kapcsolatban van az szt
neivel s az rzelmeivel. Amennyiben a frfi extrovertlt szem
lyisg, sztneit s rzelmeit azonnal s spontn mdon ki tudja
fejezni. Ha azonban a frfi introvertlt, rzelmeit s sztneit jobb
szereti magban tartani. Mindkt esetben a frfi mindent nagyon
mlyen s intenzven trez. Szerencstlensgkre olyan trsada
lomban kell felnnik, ahol nem nzik j szemmel, ha a fik s
frfiak hangot adnak rzelmeiknek.

Korai vek

Ami a Poszeidn gyermek szmra fontos, azzal kapcsolatban na


gyon ers rzelmei vannak. Ha radsul extrovertlt szemlyisg
is, mindenre, ami hatssal van r, azonnal s nagy intenzits
rzelmekkel vagy tettekkel reagl. Ha valami megtetszik neki,
azonnal akarja, s nem rest kimutatni, mennyire szksge van r.
Az egsz teste, de mg a hangja is ki tudja mutatni az rmet, amit
akkor rez, ha azonnal megkapja, amit akar - ha csak ksbb, az
mr nem ugyanaz. Addigra a pillanat varzsa elmlik, mr nem fti
a vgy, amit abban a pillanatban az rzelmei tplltak. Ha azon
ban el tudjuk cspni azt a pillanatot, amikor mg az rzelmei inten
zvek egy bizonyos dologgal kapcsolatban, akkor eslynk van a
figyelmt ms csatornba terelni. Mint ahogyan a hmplyg
rvizet is meg lehet szeldteni. Zeusztl eltren Poszeidn knynyen elfelejtkezik arrl a dologrl, ami fontos volt neki, de hason
l intenzitssal bele tudja vetni magt egy teljesen j dologba.
Az a gyermek, aki bntet szleitl val flelmben el kellett,
hogy fojtsa rzelmeit, idvel megtanulja palstolni ket. Intenzi
tsuk nem cskken, csak nincsenek szabadjra engedve. Ez utn

102

AZ

APA ARCHETPUSA

veszi t a gyermek az introvertlt Poszeidn lass vz partot mos


hozzllst, melynek kvetkeztben br a felszn nyugodtsgot
mutat, a mlyben viszont intenzv s viharos rzsek kavarognak.
Ha a Poszeidn fit spontaneitsrt s rzelmessgrt nem
rte otthon kritika, iskolba kerlsekor bizonyra szmtalan
feddsben lesz rsze. Folyton piszklni fogjk, ha elsrja magt,
vagy rszlnak, hogy ljn nyugodtan, amikor llandan ki
ugrl a pdbl, s alig vrja, hogy felszltsk. llandan figyelmezteni fogjk, hogy rakjon rendet maga krl. gy azon kapja
magt, hogy folyamatosan s egyfolytban kritizljk, mert nem a
msok ltal sokkal szkebbre szabott elvrsok szerint viselkedik.
rzelmei s szemlyisge tlcsordulnak s zavarnak msokat.

Szlei
A szerencss Poszeidn olyan csaldba szletik, ahol az vhez
kzel ll temperamentum fogadja, vagyis olyan csaldba, ahol az
rzelmek, a drmk, a knnyek s a nevets mind kimutathat. Ez
a csald tolerlni tudja, hogy tagjai a dolgaikat klnbz id
pontokban kezdik el, illetve fejezik be, s egymshoz kpest min
dig csszsban vannak, teht sosem idben trtnnek az esem
nyek (nem llthatnnk az rnkat ahhoz, hogy ilyen csaldban
mikor kerl a vacsora az asztalra, vagy mikor mennek el hazulrl
s mikor rkeznek meg). Ha ez jellemzi a csaldjt, akkor Poszei
dn olyan krnyezetben fog felhni, ahol szemlyisgt elfogadjk
s megerstik. Brmennyire is elfogad ez a kzeg, a klvilghoz
val alkalmazkodsban nem segtette, s ezt rgtn az iskolba
kerlsnl rzkelni fogja.
Sok Poszeidn azonban olyan csaldba szletik, ahol nem feje
zik ki az rzelmeiket s nem viselkednek spontn mdon, ehelyett
a j modort, az intellektust, a szfogadst, a tisztasgot s a felada
tok idre val elksztst rszestik elnyben, minden ms csak
msodlagos. Vrmrsklett tekintve a Poszeidn gyerek egy
ilyen csaldban olyan, mint egy kerek fajtk, amit egy ngyzet
alak lyukba akarnak begymszlni (vagy egy jobb agyflteke
ltal vezrelt szemly a bal agyflteke ltal vezreltek kztt). Ilyen
csaldban folyton megkapja a beosztst azrt, amit csinl (vagy
nem csinl): a szobjt elural felforduls, hzimunkinak idre

POSZEIDN, A TENGEREK ISTENE

103

trtn elvgzse, illetve a laks egyb rszeiben keletkezett rendet


lensg csak nhny az llandan visszatr problmk kzl.
(Poszeidnra jellemz, hogy pontosan tudja, mi hol van a rendet
lensgben, s miutn rendet kellett raknia, nem tall semmit.)
Valsznleg rzelmeinek kimutatst sem fogjk tl j szemmel
nzni, s rteni fog a szbl, ha azt mondjk neki: A nagy fik
nem srnak (amikor sr), vagy Ne butskodj (amikor ppen j
kedv). Ha nagy hatssal van r az, amit mondanak neki, egy id
utn elnyomja sajt magt, s olyann formldik, amilyenre a

szlei szeretnk.
Idelis esetben szreveszik, elfogadjk s rtkelik, hogy ki is
valjban. Szlei trelme s erfesztsei mellett megtanulhat
kicsit rendesebb lenni, taln mg az idejt is jobban be fogja tudni
osztani - az elre tervezs nem megy tl knnyen neki. Igazn
hasznos lehet Poszeidn szobjban az a poszter, amin a kvetke
z felirat tallhat: Tervezz elre! (Ltni fogjuk, hogy azoknak
az isteneknek, akik bels vilgunk s rzelmeink fel terelnek
bennnket, egyiknek sem erssge a pontossg, gy sokan jl jr
nnak egy ilyen poszterrel a falukon.)
Legrosszabb esetben a Poszeidn fi alaposan felhzza tlzot
tan bntet szljt, aki engedelmessget kvetel. Ugyanez a sz
l rjng, ha a fia tovbbra is csak nmagt adva elksik, rendet
len s nem teljesti feladatait. Ezt a viselkedst a szl engedetlen
sgnek veszi, s azt gondolja, hogy ki lehet verni a gyerekbl.
Ebben a helyzetben az a legvalsznbb, hogy a fit rzelmei
kimutatsrt is megbntetik s megvetik. Helyzett tovbb ront
ja, hogy viselkedsvel azt sugallja, megteheti mindezt, s gy
kiprovoklja az olyan helyzeteket, ahol a szl mindenkppen
meg akarja mutatni, ki az r a hznl, s persze a fi mindig alul
marad. (Ezen rzsek eltakarsban a Zeusz fi sokkal gyesebb)
Mindezek egyttes eredmnyeknt a Poszeidn fi visszafojtja
rzseit s megtanul uralkodni magn, hogy aztn ksbb egy
gyengbbel szemben aztn kiengedje sajt dht.
Serdlkora sfiatalsga

A Poszeidn kamasz rzelmes s lobbankony termszet fiatal


ember, akit nagyban befolysol hormonhztartsnak vltozsa,

104

AZ

APA ARCHETPUSA

gy a szexulisan vonz nket hajszolja. Folyton azon jr az esze,


hogyan is tombolhatn ki magt. letnek ebben a szakaszban a
kzposztlybeli Poszeidntl azt vrjk el, hogy fiskolra men
jen s az iskola krl forogjanak a gondolatai, azonban ez t egyl
taln nem rdekli.
Ezenkvl Poszeidn temperamentumt s tehetsgt sem be
cslik sokra az iskolban: rzelmeit kimutatva reagl, s a dnt
seit is rzelmi llapotra alapozva hozza meg, gy pontosan olyan
elkeseredetten kzd az letben maradsrt egy tudomnyos lg
kr iskolai kzegben, mint a partra vetett hal. A logika szpsge
hidegen hagyja, gylli az elemz s repetitv feladatokat, utl
tesztet rni, s a legtbb ktelez tantrgyat unalmasnak tallja.
Ahhoz, hogy jl teljestsen az iskolban, ms archetpusokra is
szksge van.
Egy sportos Poszeidn knnyen magra tall a vzben, legyen
sz vziplrl vagy szsrl. Az is elkpzelhet, hogy Poszeidn
egy drma sznrevitelben tallja meg magnak a megfelel elfog
laltsgot, hisz itt felsznre hozhatja rzelmeit, belevezetheti a sze
repbe, s mg meg is dicsrik rte.
Alapveten nem rdekli, hogy j jegyeket szerezzen, nha vi
szont kaphatja magt, hogy nekilt megcsinlni a dolgait, rad
sul kifejezetten jl, ha msok megrtetik vele ennek fontossgt,
s elhitetik vele, hogy megvan hozz az intelligencija. Azonban
akrmennyire is jl teljest, az iskolai eredmnyessg nem szmt
neki. ltalban nem is tudja, hogy mi szeretne lenni, ha feln.
Ha rosszul teljest a kzpiskolban s eljn a fiskolai felvte
lik, illetve az llsinterjk ideje, egyre jobban neheztel, amirt
kimarad ezekbl. Ez a minta ms letszakaszban is visszakszn
het, pldul amikor cltudatosabb iskolatrsai megindulnak a vagyonosods tjn, mg egyre elgedetlenebb sajt sorsval.

Poszeidn a munka vilgban

Az olyan orszgokban, ahol inkbb az ipari s vllalati szektorok


ban addik munkalehetsg, Poszeidnnak nagyon nehz olyan
llst tallnia, amibl meg tud lni, ami tpllja nrzett, illetve
amit msok is elismernek. A Poszeidn frfi sem egy irodban,
sem egy gyrban nem talln a helyt. Ahhoz, hogy ezeken a mun-

POSZEIDN, A TENGEREK ISTENE

105

kahelyeken mgis jl teljestsen, el kellene nyomnia Poszeidn


rzelmessgt, illetve ms isteneket kellene magban kifejleszte
nie. Amennyiben mgis sikerl alkalmazkodnia, egyfolytban az
az rzs gytrn, hogy csak a fizetsrt dolgozik, mg akkor is,
ha magasra jutott a rangltrn. Ha a munkahelyn szksges bal
agyflteke ltal mkdtetett kpessgeket nem sikerl magban
kifejlesztenie, radsul rzelmi belltdst sem tanulta meg
palstolni, s mg a hatalommal is problmi vannak, csak csekly
jelentsg munkt fognak rbzni. gy aztn a munkja sem
rmet nem okoz, sem anyagi gyarapodshoz nem vezet, gy Po
szeidn rjng.
Az a munka, ami fontos a szmra, lehetv teszi, hogy Po
szeidn termszete kiteljesedjk, s rzseibl tpllkozva visel
kedjen. A Poszeidn frfi klnsen alkalmas a termszettel, akr
az emberi termszettel val foglalkozsra, ahol az idt ciklusok
ban, r-aply vltakozsokban s vszakokban lehet mrni. Ilyen
krlmnyek kztt megtanul hinni az sztneinek, s r tud
hagyatkozni a nvnyekkel, az llnyekkel, az ramlatokkal, az
idjrssal s az emberekkel kapcsolatos tapasztalataira.
Kapcsolata a nkkel

Poszeidn kt aspektusa is arra enged kvetkeztetni, hogy prkap


csolatban lesz a dominns: egyrszt patriarchlis hozzllsa,
msrszt erteljes rzelmi belltdsa. gy tudatosan vagy tudat
alatt, de folyton semmibe veszi partnere rzseit s tgzol a hat
rain. Kamaszkortl fogva nem vette tudomsul, ha egy lny bizo
nyos ponton tl lelltotta, s mr szexulis kszltsgben volt
valamennyi testi eljtkot kveten. Ez a fajta hozzlls gyakran
klnbz mrtk erszakttelhez vezethet, kezdve attl, hogy a
fi nem veszi szre, hogy a lnynak az lenne j, ha lassabban trtn
nnek a dolgok, egszen odig, hogy erszakosan kzsl a lnnyal,
ha az egyszer mr hagyta magt megcskolni s megsimogatni.
ltalban nem rg labdba a vele egykor, karrierista nknl.
Nem mkdik igazn jl a fiatal vrosi zletember szerepben,
noha rendszeresen gy viselkedik, mintha lenne a dominns hm
a karrierista nk kztt. Ez a fellls gyakran versenyhelyzethez
vezet, amelyben a nnek elnye van Poszeidnnal szemben, s gy

106

AZ

APA

ARCHETPUSA

tbbnyire gyz. Ez a helyzet nagyon hasonlt ahhoz a verseny


hez, amelyben Athn elreltsa legyzte Poszeidnt.

Kapcsolata a frfiakkal

Poszeidn eleve htrnnyal indul a Zeusz ltal vezetett ipari trsa


dalomban. Mindenre emocionlisan, nem racionlisan reagl, s
ezt a fajta viselkedst ez a trsadalom eltli. Lehet, hogy nem
piszkljk rte, mivel mutat nmi tekintlyt, mindenesetre a
teljestmnyrt s a sttuszrt foly kzdelembl kimarad. M
sik nyelvet beszl, s ha nem tanul meg alkalmazkodni, illetve a
clra sszpontost mentlis hozzllst elsajttani, valamint
nem tanulja meg elnyomni rzelmeit, nem lesz sikeres a vilgban,
ahol az objektivits s a stratgia dvik.
Elfordulhat, hogy hosszan tart bartsgok szletnek egy
Poszeidn frfi s lelki rtelemben vett ellentte kztt. Mindkt
fl vonzdik ahhoz, hogy a tudatalattijban szunnyad lehet
sgeket kimunklja magban. A Poszeidn frfiban megvan a h
sg s az emocionlis mlysg, melyek azonban a Zeusz ltal uralt
trsadalmunkban nem tlzottan elismert tulajdonsgok. Fleg
mivel a rangltrn felfel vezet t folyamatos versenyhelyzet el
lltja a frfiakat, s aki nem brja az iramot, az lemarad.

Szexualitsa
Poszeidn szexualitsa termszeti erknt tr el. Ebben taln az
jtszik szerepet, hogy emocionlisan intenzv szemlyisge na
gyon erteljes sztnssggel prosul. Poszeidn szimbolikus
llatai a bika s a l, mindkett Poszeidn termszetbl fakad
szexualitst jelkpezi: maga a megtesteslt, akcira ksz Csdr.
A Poszeidn frfi pontosan olyan rzketlen tud lenni, mint
Poszeidn, az isten. ugyanis az elrabolt lnya keressre indult,
s a teljesen ktsgbeesett Dmtrt is megerszakolta. Azok a
nk, akik Poszeidn frfihez mentek felesgl, nagyon gyakran
tapasztaljk, hogy frjk szexulis hsgt mg az sem csillaptja,
ha felesgket esetleg bntja valami. Lehet, hogy a felesg Dmtrhez hasonlan megprbl elbjni, esetleg szexualitst elrejte
ni, azonban az istennhz hasonlan nem fog sikerrel jrni.

POSZEIDN, A TENGEREK

ISTENE

107

Amg a frj ennek az archetpusnak a fogsgban l, s szexua


litsa termszeti erknt tr el, addig a Poszeidn frfi ember
telen, lelkileg kptelen partnerhez kapcsoldni. Olyan erk
ragadjk el, amilyen ervel is elragad msokat.

Ha Poszeidn homoszexulis frfi - klnsen az AIDS fel

bukkansa eltt -, a heteroszexulis Poszeidnokhoz kpest sok


kal inkbb ki tudta lni szexulis vgyait szmtalanul add part

nervel. Egy idsebb homoszexulis Poszeidn jrajtszhatja


Poszeidn s Pelopsz mtoszt. Poszeidn teljesen beleszeretett a
csodlatos szpsg ifjba, olyannyira, hogy felvitte magval az
Olmposzra. Ennek a mtosznak a jelenkori megfelelje az lehet,

amikor egy idsebb, hatalommal rendelkez s jl szitult homo


szexulis maghoz vesz egy fiatalembert szeretnek.
Zeuszt s Poszeidnt hatalommal rendelkez frfiaknak br
zoltk, akik rengeteg n utn epekedtek, meghzasodtak, majd
gyerekeket nemzettek. Mindezek ellenre mindkett kilte cso
dlatos szpsg fiatalemberekhez fzd vonzalmt, ami gyak
ran elfordult az kori Grgorszgban. A ma l, kiss mr re
ged Zeuszok s Poszeidnok megrettennek a fiatalemberekkel
kapcsolatos fantziktl s irntuk rzett vonzalmuktl.
Hzassga

Poszeidn udvarlsnak s Amphitritvel kttt hzassgnak


rszletei segtenek annak megrtsben, hogy a Poszeidn frfi
milyen krlmnyek kztt dnt egy n mellett. Poszeidnt el
bvlte Amphitrit tnca, s egybl beleszeretett. (Valban bele
szeretett, ami tbb volt puszta szexulis vgynl; elhvta Poszeidnban szerelme kpt - amit Jung anima-nak nevezett) Po
szeidn udvarolt neki, majd megerszakolta, mire Amphitrit
elmeneklt, hogy biztonsgban legyen. Poszeidn Amphitritvel
is gy viselkedett, ahogy megszokta, rerltette vgyt, leteperte
sajt intenzitsval s megerszakolta t. Poszeidn csak ekkor
rezte, hogy elvesztette szerelmt, akit mr nem fog tudni vissza
szerezni. Tl ksn vette szre, hogy kedvese elmeneklt elle.
A ma l Poszeidnok is tbbnyire gy jrnak.
Amphitrit visszaszerzshez Poszeidn egy delfint hvott se
gtsgl, aki megtallta rejtekhelyt s meggyzte, hogy menjen

108

AZ

APA

ARCHETPUSA

felesgl a tenger istenhez. A Poszeidn frfi gyakran tapasztal


ja, hogy ki kell fejlesztenie magban a delfint, aki r tud hango
ldni egy msik szemlyre (meg tudja tallni a msikat, noha az
elbjt), illetve rzkenny, figyelmess kell vlnia, kpess arra,
hogy komolyan tudjon beszlni prjval. Ha mindezeket meg
tudja tenni, csak akkor lesz kpes meggyzni kedvest, hogy n
knt trjen vissza hozz, s menjen hozz felesgl, msklnben
kedvese jra elmenekl dominancija ell.
Ha a Poszeidn frfi kpes erre az tvltozsra, megnyeri mag
nak azt a nt, aki nagy hatssal volt r, s csodlatos rzelmi mly
sgeket fognak egytt bejrni Poszeidn vz alatti birodalmban.
Nagyon sok Poszeidnnal kttt hzassg azonban mrfldek
re van ettl az idelis llapottl, mert a frfi nem volt kpes az
talakulsra, vagy mert (a munka vagy annak hinybl fakad)
elgedetlensgt s dht felesgn veri le.
Az emocionlis kontrol hinya, a munkahelyi hatalmi vitk s
az az rzs, hogy a hzaslet egy jogosultsg, mind ahhoz vezet
hetnek, hogy a Poszeidnnal kttt hzassgok tnkremenjenek,
fknt akkor, ha az alkohol vagy ms fggsg is szerepet jtszik a

trtnsekben.
A Zeusz s Hdsz frfiakhoz hasonlan Poszeidn is hzassgprti. gy tnik, hogy ez a hrom archetpus felels a patriarchlis
csaldmodell kialakulsban, melynek feje egyrtelmen a frfi.

Poszeidn gyermekei
Apjuk lobbankony termszete kvetkeztben Poszeidn gyer
mekei vagy nagyon jl, vagy nagyon rosszul jrnak. Egy Poszei
dn apa, akit gyerekknt elfogadtak, akinek sikerlt nmagt
megvalstania s akinek biztos helye van a vilgban, minta apja
lehet gyerekeinek. Egy ilyen apa emocionlisan rzkeny, knynyen kimutatja szemett, olyan biztos lbon ll frfi modelljt
nyjtja gyermekeinek, aki tud nevetni s srni, illetve jelen van
gyermekei letben. Ez utbbi nem a jellemz modell a mi trsa
dalmunkban, sokkal gyakoribb a tvollv apa modellje.
A msik vglet, hogy Poszeidn rettenetes apa s frj is egy
szerre. Gyakran nemcsak felesgt, de gyermekeit is bntalmazza,
mind rzelmileg, mind fizikailag. Poszeidn rjngse komoly

pOSZEIDN, A TENGEREK

ISTENE

109

srlseket okoz fiaiban, akik apjuk eltt meghunyszkodnak

ugyan, de ksbb, mikor k lesznek az ersebbek, ugyangy visel

kednek. Gyermekei Poszeidn legrosszabb termszetnek gy


mlcsei. Az egyik arrl volt hres, hogy mindenkit megerszakolt,

egy msikat csak gy emlegettek: a tenger szatr ja, a tbbiek rom


bol szrnyek, risok vagy barbrok voltak.
Poszeidn lnyai ltalban jelentktelenek. Gyermekkoruk
ban elszenvedett srelmeik sora ksbbi letkben is folytatdik.
Mivel nagyon mlyen trzik az apjuk viselkedsnek alapjul
szolgl fjdalmat, gyakran vetik magukat a megment szerepbe.
A kzpkor Poszeidn
A legtbb kzpkor Poszeidn frfi mr megllapodott, csaldot
alaptott, gyermekeket nemzett, hzassgrl addigra az is egyr
telmen kiderlt, hogy a jobbik vagy a rosszabbik fajtbl val-e.
Akr j, akr rossz, a Poszeidn frfi rzelmi letnek kzppont
jban leggyakrabban a csaldja ll. gy komoly rzelmi vlsgon
megy keresztl az a Poszeidn frfi, akit ebben az idszakban
hagy el a felesge. Ha ez bekvetkezik, rzelmi hullmzsai el
rasztanak mindent s mindenkit, valamint olyan rzelmi komp
lexusok kerlhetnek a felsznre, amelyek addig csak a tudatalatti
mlyn szunnyadtak.
A kzpkor Poszeidn szmra, aki elnyomta magban ezt az
archetpust annak rdekben, hogy sikerljn beilleszkednie s
megtallnia sajt szmtst, ez az idszak depresszit vagy egyb
jelents vltozsokat tartogathat. A problma az, hogy noha m
sok ltal irigyelt, hatalommal jr pozcit rnek el, rdbbennek,
hogy nekik szemly szerint nem fontos a hatalom. gy ltek,
mintha ms emberek lettek volna, nem sajt maguk. s ez a rossz
dnts most visszat.
Ez a frfi megkrdezheti magtl: s akkor mi van, ha n va
gyok az alelnk, s a fl letemet azzal tltm, hogy az orszgot
jrom? A gyerekeim nlklem nnek fel. Ilyenkor mi van?
Hagyja ott a munkjt s a vele jr letsznvonalat? Nhny Po
szeidn frfi ezt teszi de akkor belecsszik egy hzassgi vlsg
ba, ha olyan nt vett el felesgl, aki nem tolerlja anyagi hely
zetk romlst.

110

AZ

APA

ARCHETPUSA

Tudat alatt ellenllhatatlanul vonzv tehet egy nta Poszeidn


frfi szmra az a veleszletett kpessge, hogy legmlyebb rzel
meivel kapcsolatba kerljn. Elkpzelhet, hogy rbred, vonz
dik a fiatalabb frfiakhoz, akik jelkpezhetik egyrszrl a Poszeidnban szunnyad elhanyagolt kisfit, msrszrl szimbolizl
hatnak egy elnyomott szexulis vgyat. Ez a homoszexualits bels
vlsgot idzhet el benne, mg akkor is, ha nem lte ki ilyen ir
ny vgyait. Akrhogyan is, az az intenzits, amellyel az elnyomott
rzsek eltrnek belle nagyon zavar, radsul az idig olyan jl
mkd alkalmazkodkpessge is felmondja a szolglatot. Ko
moly trst okozhat, ha a frfi letnek els felben ers Poszeidn
archetpust nem hagyta rvnyeslni, hogy aztn - szinte bosszt
llva az elnyomsrt - lete msodik felben megduplzdott
ervel trjn felsznre, s kvetelje a neki jr figyelmet.
Ksi vek
Ahogy a Poszeidn frfi lete utols szakaszhoz, az otthonls
korszakhoz rkezik, mg egyszer felelevenedik benne a csdr
szimbolikus kpe. Eddigi lete sorn vajon kpes volt kapcsolatban
maradni sztneivel s rzelmeivel? Emellett ki tudta fejleszteni
magban az elrelts s a stratgiai gondolkods kpessgt? Tu
dott-e sztneire hallgatni, de egyszersmind gondolkodni, meg
figyelni s dntst hozni? Ha igen, autentikus s teljes lete volt.
Esetleg lelte a lovat, mert msok nem rtkeltk elgg s
eltltk rzelmessgrt? Vagy mivel ez az rzelmessge sokszor
bajba sodorta, inkbb gy dnttt, hogy elnyomja s megzabolz
za a magbl el-eltr lovat (amint azt Peter Shafer Equus cm
drmjnak kamasz fszereplje is tette)? Vajon utols veiben
sem tall vissza sajt mlysgeibe? Taln mr rkre elidegene
dett s felletes ember marad?
Esetleg az sztnlny kerekedett fell a jzan szen s az n
fegyelmen? Ha folyton sztneinek s tvgynak engedelmes
kedik, kudarc, visszautasts s fjdalom lesz a jutalma, hisz az
let egyre bonyolultabb helyzeteket hoz. Ahogy regszik, az ilyen
ember egyre kevsb vonz, egyre kevsb emberi, ellenttben
azzal a Poszeidn frfival, aki nmaghoz hen l, s ezt a kpes
sgt mg tovbb tudja tkletesteni.

pOSZEIDN, A TENGEREK

ISTENE

Ill

Ennek az archetpusnak a legmagasabb szinten val meglst


maga Poszeidn jelkpezi a legtisztbban. Poszeidn, aki fehr
lovai ltal hzott kocsijbl lecsendesti a tengert, s akit a kocsija
krl lubickol lnyek sem zavarnak. Ezt az archetpust kvet
frfi (vagy n) hajland lemerlni a vz al, ahol nagyon is otthon
rzi magt, kpes megtapasztalni a mlysg minden szpsgt s
nyugalmt, valamint nem retten vissza a tenger mlynek stt
jben lakoz, msok ltal szrnyetegeknek vlt lnyektl sem.
A kollektv emberi pszich mlysgeiben tallhat, alig kive
het termszeti elemekbl a flelem szrnyeteget csinl, ha azon
ban a felsznre hozzuk ket s lthatv vlnak, talakulnak.
Mindannyian rezzk, ugyanakkor fljk is a bennnk rejl
artikullatlan, kezdetleges s hatalmas erket, amg egy Poszeidn
klt, r, zeneszerz, tncos vagy egyb mvsz a felsznre nem
hozza ezeket. Egy ilyen mvsz vagy mvszn kpes rr lenni
sztnein, s mivel otthonosan mozog sajt rzelmi vilgban,
flelmeinket a tudatos emberi tulajdonsgok szintjre emeli.
PSZICHS

VAROK

Pszichs zavarok akkor alakulhatnak ki, ha Poszeidn visszafojthatatlan rzelmessge s sztnssge elrasztja a frfi szemlyi
sgt. A problmk ott is felthetik fejket, ahol Poszeidn tulaj
donsgait lertkelik, kvetkezskppen ahol nem fogadjk el,
hogy ki is valjban.
Poszeidn tulajdonkppen Zeusz rnyka, az apa archetpus r
zelmi oldala, amelyet visszafojtunk magunkban. Ennek eredm
nyekppen ez az rzelmi oldal igen alulfejlett s nehezen hozzfr
het az olyan frfiban, aki tudatosan Zeusszal azonostja magt.

A vgletessg tka: rzelmi instabilits


Az azonnali rzelmi reakcik, amelyek termszetesek egy csecse
mtl, komoly pszichs problmt jelenthetnek egy felntt szm
ra. Egy csecsem sr, ha megsrl, ha hes vagy knyelmetlenl
rzi magt, ha fl, illetve ha brmi okbl szomor. Elgedetten g
gyg, ha minden rendben van. Egyik rzelmi llapotbl a msikba

112

AZ

APA

ARCHETPUS

zuhan egy szempillants alatt. Nem tudja kvlrl szemllni magt,


nincs meg a kpessge arra, hogy vrjon, s nem tudja rtelmezni a
helyzeteket: a szomorsg csak szomorsg, az ignyek csak ig
nyek, a knyelem vagy elrhet llapot szmra, vagy nem, s sem
mi ms nem szmt. A csecsem a magzatvz birodalmbl sajt
univerzumnak kzppontjaknt kerl ki a vilgba. Semmilyen
ms valsgot nem rzkel sajt szubjektv valsgn kvl, amely
knyelemrzetbl, szksgleteibl valamint szomorsgbl ll.
Ez teljesen termszetes egy csecsemtl.
A felntteknl ugyanezt mr mskpp kezeljk. Az a frfi
(vagy n), akit ilyen szinten uralnak ingadoz rzelmei, valamint
nem vesz semmit s senkit figyelembe, nz, rzelmileg csapong
s nem rzkeli a hangslyokat. Msok joggal tartjk rzelmileg
retlennek s kiegyenslyozatlannak. Itt azonban fontosnak tar
tom megjegyezni, hogy a szocilisan elfogadott frfi viselkeds az
rzelmek visszafojtst kveteli, olyannyira, hogy pldul Edmund
Muskie szentor, aki a legeslyesebb elnkjellt volt, elvesztette
elnyt, csak azrt, mert elsrta magt.
Az, hogy az rzelmek kinyilvntsa terletn mi szmt trsa
dalmilag s politikailag, csakgy, mint pszicholgiailag tl sok
nak, igen szigoran meghatrozott - a kultrlis sztereotpia
nagyon erteljesen mkdik. A Poszeidn frfi lehet rzelmileg
expresszv, akr addig a pontig is, hogy az rzelmei tveszik az
irnytst. Ha egy frfit ilyen mrtkig elragadnak az rzsei,
jogosan gondoljk rla azt, hogy teljesen becsavarodott.

Szkr sfldrengs: destruktv rzelmek s felforduls


Poszeidn volt a mitolgiai szkrak megindtja, illetve volt a
fldrz. Ezek megfeleli a pszichben olyan amplitdj r
zelmekknt jelentkeznek, amelyek elntik s teljesggel elpusz
ttjk a szemlyisget. A racionalitst s a realitst is elmossa az r,
s a viharban ll Lear kirlyhoz hasonlan, a Poszeidn frfinak
is elborul az elmje. Csak miutn a vz visszahzdik, illetve a
fldrengs abbamarad, kezddhet meg az ptkezs s az jj
pts. Az ilyenkor ismt ltrejv nyugalomban a megfigyel
nnek eslye van megrteni ezt az lmnyt, s helyrelltani az
ideiglenesen tnkretett kapcsolatokat.

poSZEIDN, A TENGEREK ISTENE

113

Az is elkpzelhet, hogy ez a szkr a Poszeidn frfi szo


ksos rzelmi termszetnek felnagytott vltozata. Elkpzelhet,
jj0gy valakinek az rulsa vagy elvesztse a frfibl (vagy nbl)
olyan dht vagy szomorsgot hoz felsznre, amilyet azeltt mg
sohasem rzett; ezek az rzsek nem jszerek, csak sokkal inten

zvebbek.
A fldrengs annak a frfinak az rzelemkitrst jelkpezi,
aki a fld al szortotta rzseit. Az introvertlt rzelmek a fld
alatti regekben csrgedez vzhez hasonlan mlyen futnak, s
olyan vak lnyek lakhatjk, akik mg soha nem jrtak a fld fel
szne fltt. Ily mdon ezek a lnyek a visszafojtott s kifejletlen
rzelmek megfeleli. A fld alatti vz a trsvonalakat kveti, s
ahogy a nyoms n a fld alatt, gy apr rezgseket lehet rzkel
ni, melyeket tbbnyire figyelmen kvl hagyunk addig, amg egy
igazn nagy rengs romba nem dnt mindent. Csak ez utn az
igazn nagy rengs utn fogunk tudni visszaemlkezni az elzetes
rezgsekre, amelyek mr akkor jeleztk a felszn alatti rzelmi
bizonytalansgot. A sebezhet pontokbl kialakul trsvonalak
mentn alakulhatnak ki a fldrengsek. Ilyenkor a frfi taln mg
gyermekkorban vagy esetleg csecsemkorban elfojtott rzelmei
a felsznre trnek, s elntik pszichjt. Az az elemi dh, amellyel
ilyenkor msokat letmad, nemcsak ket, de (taln sokkal inkbb)
a frfit magt is tnkreteszi.
Sokan a hborg tenger mellett, sokan pedig fldrengs sjtot
ta terleteken lnek. Mindkt tpusnak fontos, hogy megtanulja
rtelmezni az idjrs s a szeizmolgiai jelentseket, valamint
sajt tapasztalatait, hogy tudja, mire szmthat, hogyan lehet fel
kszlni, s hogyan tud olyan ptmnyt kszteni, amely tlli a
rombol erej hullmot vagy fldrengst. Azoknak a frfiaknak
(s nknek), akikben Poszeidn rzelmessge sajt njket is tl
nvi, tudatban kell hogy legyenek rzkenysgknek, valamint
annak, hogy ez az rzkenysg milyen lelkillapotot, illetve prob
lmkat okozhat. Meg kell tanulniuk olyan mdszereket kifej
leszteni magukban, melyeknek segtsgvel egytt tudnak lni
ezzel a nagyon elemi tulajdonsgukkal. Azoknak is olvasni kell
tudni a figyelmeztet jelekbl, akiket Poszeidn rombolsa kzel
rl rint. gy is dnthetnek, hogy elmennek, mint ahogyan ren
geteg ember elhagyja Kalifornit egy nagyobb fldrengs eltt.

114

AZ

APA ARCHETPUSA

Szemet szemrt

Poszeidn mitolgija kihangslyozza haragtartst s bossz


llst. Egyszem kklopsz finak megvaktsa miatt rzett krlel
hetetlen gyllete szolgltatja az Odsszeia kereteit. Poszeidn
volt a felels Odsszeusz hossz s fradtsgos hazatjrt. Az apa
archetpusnak ez a stt oldala bosszrt kilt a szemet szemrt
elv alapjn. A tartzkods nem elfogadhat alternatva szmra:
Aki nem velem van, az ellenem van. A megtorls nem az igazs
gossgon alapszik, gy mg az rtatlanokat sem kmli: a gyerme
kek, st a gyermekek gyermekei is az apk bnei miatt szenvednek.
Negatv rzelmi komplexusknt Poszeidn bosszja mindent
elspr s rombol hats lehet a bosszll frfira s a bosszt
kivlt ellensgre nzve is. Az ilyen szinten megszllott frfi bom
bkat tervez, pnzgyileg igyekszik tnkretenni ellenfelt, le
rombolni hrnevt, vagy folyton arrl fantzii, hogyan is lehetne
ezeket kivitelezni. Brmelyik is legyen, a frfi lelki llapota ugyan
az: Poszeidn erteljes negatv oldala tvette az irnytst.
Alacsony nbecsls

Ha egy frfi bels tulajdonsgai a Zeuszrl mintzott frfiassg


kphez nem hasonltanak, a frfi nbecslse srl. A Poszeidn
frfiakat gyakran ri az a kritika, hogy tl emocionlisak vagy
nem igazn racionlisak. Ezeket a kritikkat olyannyira internalizlja a frfi, hogy azutn is, hogy msok mr rg nem mondjk
neki, mg mindig mondogatja magnak. Ha nem kapja meg
letben a megfelel pozitv visszajelzst, illetve a dolgai nem az
idelis frfi eljognak szmt knnyedsggel mennek, a mag
ban kntlt kritika beigazoldni ltszik s nbecslse tovbb
gyengl. Elkpzelhet, hogy olyan munkt knyszerl vgezni,
ami nem neki val, gy aztn valaki msnak kell mutatkoznia. Si
kerei esetn sem lesz boldogabb, mert gy fogja rezni, hogy nem
szintn viselkedett, s rtktelen dolgokat csinl. Mindezek ere
djeknt nbecslse mg jobban megcsappan. A helyzetet tovbb
ronthatja, ha a frfi haragot rez vagy bosszvgy hajtja, hiszen a
bennnk lv negatv rzelmek fordtott arnyban llnak sajt
jltnkkel s nrtkelsnkkel.

POSZEIDN, A

TENGEREK ISTENE

115

Nehzsgek Poszeidn krnyezetben

A Poszeidn frfi, csakgy, mint Zeusz s Hdsz, a sajt fajtj


bl vlaszt magnak felesget. Zeuszhoz hasonlan neki is lehet
nek klnbz viszonyai, amelyek sok rzkeny felesgbl a boszszll Hrval veteked, fltkeny Amphitritt hozhatjk el.
Ha a frfi haragtart s mrges Poszeidn, flelmetes lehet vele
egytt lni. Akrmi is hzza fel, mindig arnytalanul reagl.
rzelmeinek s sztneinek kontrolllsa miatti nehzsgei, vala
mint frusztrcija s dhe kifejezetten erszakos partnerr teszik,
amin az esetlegesen felmerl alkoholizmus csak tovbb ront.

POSZEIDN KIMUNKLSA
Amennyiben Poszeidn a legfbb befolysol tnyez, a llektani
fejlds akkor kvetkezhet be, ha a Poszeidn frfi vele szletett
kapcsolata rzelmi vilghoz rtelmes mederbe tereldik. Ez
lehet a munkn, kapcsolatokon vagy a kreativitson keresztl.
Mivel nagyon knnyen eluralkodnak rajta ers rzelmei, a Po
szeidn frfinak ki kell fejlesztenie magban a megfigyels, a ref
lektls s az objektv gondolkods kpessgeit.

A megfigyeln kifejlesztse
A legtbben rezzk, hogy mikor vagyunk igazn nma
gunk s mikor nem. Felismerjk, hogy mennyiben trnk el
attl, akik lenni szoktunk. A jungi pszicholgiai terminus szerint
ezek a kifejezsek azokat az llapotokat jellemzik, amikor a sze
mlyisgen rzelmi komplexus uralkodik el, teht a meghatroz
g httrbe szorul. Az ego a pszich kvetkeztet, megfigyel,
emlkez s dntshoz rsze, vagyis az, amire akkor gondolunk,
amikor kimondjuk azt, hogy n. A komplexus olyan archetipikus
minta, melyhez rzelmi tlts is kapcsoldik. Amikor az rzelem
ben idszakosan tbb az energia, mint az egoban, egy idre az
rzelem tveszi az irnytst, s megszllja a szemlyisget.
Pldul egy apa megszllott vlhat, ha gyermekt valaki bntal
mazta. Ilyenkor az apbl az Odsszeuszt krlelhetetlenl hajszol

116

AZ

APA

ARCHETPUSA

Poszeidn bjik el: csak a dh s a bosszlls szmt, mg az


erszakossgot elszenved gyerek tmogatsa vagy megvigasztalsa is httrbe szorul, akinek egybknt a nevben tnykedik.
Ugyanezt a komplexust oldhatja ki az elbbihez hasonl eset egy
msik frfiban, de csak jval kisebb mrtkben, ha a frfi egoja a
komplexushoz kpest ersebb. Lehet, hogy ez a frfi a bosszlls
minden vlfajt vgigzongorzta mr gondolatban, belertve azt
is, hogyan rontana ki az utcra, lfegyverrel a kezben, de rgtn
r is eszml, hogy magban kell megkzdenie a benne l gyl
lettel, s vgs soron az helye a gyemeke mellett van. Ugyanez a
komplexus csak egszen minimlis mrtkben vagy csak kpze
letben veszi t az irnytst egy msik frfi esetben.
Ha egy ilyen rzelmi komplexus veszi t az irnytst, az n
mkdse ideiglenesen megsznik. Lehet, hogy a frfi nem ltja,
mi trtnik, azonban a krltte lvk eltr mdon reaglhatnak.
Elkpzelhet, hogy a frfi komplexusra humor a vlasz, vagy ki
trnek elle, esetleg flik vagy esetleg egy hasonl tudat alatti
komplexust idz el. Az is megtrtnhet, hogy a frfi kzd a komp
lexussal, mivel rzi, tlreaglt egy bizonyos helyzetet, s nem gy
viselkedik, mint ami r jellemz lenne. A pszichoterpiban, csak
gy, mint az letben, a komplexusokat el lehet hvni s ismertt
lehet tenni. A komplexusra val tudatos figyels mr nmagban
elegend ahhoz, hogy az energia visszaramoljon az ego-ba. Ahogy
fokozatosan az n elkezdi ltni, mi is trtnik, s egyre kevsb
hagyja, hogy a komplexus kiszortsa, ez utbbi ilyenkor elveszti
lendlett, illetve befolyst s visszavonul. Amikor ezt a folyama
tot a frfiban a komplexus okozta llapotban rintettek irnt rzett
knyrlete ksri, a frfi kapcsolatai elmlylhetnek.
Az a frfi (vagy n), aki Poszeidn birodalmban l, s akit r
zelmi hullmzsai nha elsodornak, olyan kpessg kifejleszt
sre szorul, amely megtantja t a krlmnyek rzelemmentes s
objektv figyelembevtelre (Zeusz nzpont). Azt is fel kell is
mernie, hogy rzelmei gyakran kapcsoldnak archetipikus kpek
hez (vagy mintkhoz, amelyek a kollektv tudattalanban lteznek,
s amint azt a kvetkez fejezetbl ltni fogjuk, Hdsz birodal
mnak a rszei).

posZEIDN,

A TENGEREK ISTENE

117

Lecke a delfintl: a dominancia feladsa

Amikor Poszeidn beleszeretett Amphitritbe, azt gondolta, hogy

uralkodhat fltte. Amphitrit azonban elmeneklt elle, s nem


ment volna hozz felesgl, ha nem lett volna a delfin meggyz
erej kzbenjrsa, akit aztn hlbl Poszeidn a csillagkpek
kz helyezett.
Ha egy Poszeidn frfi kpes sajt birodalmnak egyik lny
tl, a delfintl tanulni, akkor nem akar mindenron uralkodni, s
a msokhoz tartoz terletekrt versenybe szllni. Ehelyett in
kbb sajt hovatartozsra koncentrl. Amennyiben az rzsek s
rzelmek birodalma az, ahol az illet knnyedn mozog, akkor
nem okoz nehzsget a kapcsolatptst s az empatikus megrtst
segt kpessgek kifejlesztse. Ezenkvl az ilyen Poszeidn frfi
veleszletetten rzelmileg expresszv, amely tulajdonsg szintn
biztatst s tovbbi fejlesztst ignyel. A mvszi s mentlis
kpessgek kialakulshoz sok buzdtsra van szksg, s arra,
hogy a fejldshez megfelel lehetsgeket biztostsanak. Az r
zelmi intelligencia esetben ugyanez a helyzet.

Kreativits
Ahhoz, hogy Poszeidn mlysgeit ki lehessen fejezni a drmn, a
kltszeten s az irodalmon keresztl, Hermsz archetpust kell
segtsgl hvni. Hermsz az istenek hrvivje, aki kt szint k
ztt tudott kommuniklni (s lelkeket irnytani). Veleszletett
zenei vagy mvszi hajlammal megldva egy Poszeidn rzelmi
leg igencsak expresszv zent, illetve mvszetet tud ltrehozni.
Brmi is legyen a kzeg, mindig erteljes s viharos rzelmeket
kavar, mivel a Poszeidn frfi amgy potencilisan sztszakt r
zelmei vgre kreatv mdon tudnak kifejezdni. A pszich mly
ben zajl esemnyek vgl formt ltenek, s a mvszeti kifeje
zsen keresztl vlnak tudatoss.
Hephaisztosz, az istenek kovcsa az az archetpus, akinek segt
sgl hvsval Poszeidn rzelmeibl kreatv munkt lehet kihoz
ni. Hephaisztosz mg Poszeidnnl is jval kirekesztettebb isten
volt, azonban dhkitrsek helyett csodlatos szpsg trgyakat
ksztett. Mrgt rombols helyett inkbb ms mederbe terelte.

118

AZ

APA

ARCHETPUSA

Poszeidn hatsnak megszeldtse

Amikor ms archetpusok is aktvak, Poszeidn elveszti erejt, s


nem kpes mr mindent elsodorni, vagy tvenni az irnytst. gy
Poszeidn kimunklsa ms istenek (vagy istennk) elhvsval
lehetsges. Klnsen sokat segthet Apolln, a nap istene, Athn,
a blcsessg istennje s Zeusz. Ez a hrom istensg a kvetkezte
ts, az objektivits s a tvolsgtarts ernyeit kpviseli. E tulaj
donsgokat kell kifejlesztenie magban a Poszeidn frfinak.

TDIK

FEJEZET

Hdsz, az alvilg istene


A lelkek s a tudattalan birodalma

Noha a halottak istene, Hdszt nem szabad sszekeverni sem a Go

nosszal, sem a Stnnal. Hall-istenknt Hdsz fenyeget, hajthatatlan,


szigoran igazsgos, dntsei megfellebbezhetetlenek. Nem gonosz, az
emberisgnek nem ellensge, mg csak nem is a gonosz csbtja.
Philip Mayerson, Klasszikus mitolgia az irodalomban, a mvszetben
s a zenben (Classical Mythology in Literature, Art, and Music)

Hdsz msik neve Pluto, amely grgl annyit jelent vagyon s gaz
dagsg*. Az istensg lthatatlan teljessgt a kezben tartott, gyml
cskkel, zldsgekkel, igazgyngykkel, arannyal s ezsttel teli bsgszaru szimbolizlja.
Hdsz az az isten, aki figyeli a mi almerlseinket. Egyedl kpes
az letnkben lv sttsgnek, depresszinak, flelmeknek, rzelmi
viharoknak s bnatnak rtelmet adni, rajta keresztl hozhatnak mind
ezek megvilgosodst s megjulst.

Arianna Stassinopoulos, Grgorszg istenei (The Gods of Greece)

Az alvilg istent, illetve a hozz tartoz birodalmat is Hdsznak


nevezik. a legkevsb megszemlyestett s legkevsb ismert
isten, aki lthatatlan volt.
Le kell ereszkednnk, hogy megismerkedhessnk birodalm
val. Csak ily mdon fedezhetjk fel, hogy micsoda gazdagsg
rejlik a homlyban, a hidegsgben s a sttsgben, amit a misz
tikusok csak gy emlegetnek, mint a llek stt oldala. Ez az lla
pot az, amelyet a llekbvr belltds emberek depressziknt
ismernek, melyben az ember el van vgva a mindennapi realits
tl, s kptelen az let napos oldaln lni.
A hall, mint jelensg visz minket kzel Hdsz birodalm
hoz. Egy kapcsolat, egy letmd, a cljaink, a remny, illetve az
let rtelmnek elvesztsekor sodrdunk kzel hozz. A fizikai

120

AZ

APA ARCHETPUSA

hall maga, mint lehetsg illetve bizonyossg, olyan lmny,


melynek sorn az alvilgba jutunk.
A legtbben akaratlanul kerlnek kapcsolatba Hdsszal,
mint Akhilleusz a trjai hs. Akhilleusz, a hs - frfi (vagy n),
akinek az egojt s rtkt a sikereivel azonostjk - elkpzelhet,
hogy egy harcmezn vrzik el. Halla ltal a frfi sajt hsiess
grl s halhatatlansgrl alkotott elkpzelsei foszlanak szerte.
A Hdszba val akaratlan leereszkeds gy is megtrtnhet,
hogy az ember valamilyen erszaknak esik ldozatul. Lehet, hogy
a n (vagy frfi) nemi erszak ldozata lesz, megverik, esetleg
tehetetlennek rzi magt vagy valami szrnysget l t, melyek
nek eredmnyekppen belp Hdsz hideg, dermeszt s a reali
tstl tvol es birodalmba.
Ezzel szemben vannak, akik nkntesen lpnek be Hdsz
birodalmba. Pszich szmra pldul ez volt az utols hsi tett,
hogy Erosszal jraegyeslhessen. Orpheusz szmra is a szerelem
volt a motivci, hogy a Hdszba leereszkedjen, hiszen felesgt
Euridikt szerette volna megtallni. Dionszosz anyja, Szemei
utni kutatsai sorn lpett Hdsz birodalmba. A sumr mitol
giban Inanna-Isthar nknt utazott az alvilgba stt lnytestv
rhez, Ereshkigalhoz. A szerelem mellett, a blcsessg is lehetett
motivci: Odsszeusz knytelen volt lemerszkedni az alvilg
ba, hogy Tiresiastl, a vak jstl megtudja a hazafel vezet utat.
Az nkntes leereszkedseknek nagy a veszlye, mivel semmi
nem garantlja a biztonsgos visszautat.
Hdsz nemcsak a szemlyes, hanem a kollektv tudattalan bi
rodalma is. Ott rejtzik minden elfojtott emlknk, gondolatunk
s rzsnk, melyek tl fjdalmasak, szgyenteljesek vagy elfogad
hatatlanok msok szmra a fenti vilgban. Itt talljuk mg ezen
kvl az olyan vgyakat, amelyek soha nem valsultak meg, illetve
azokat a lehetsgeket, melyek csak halovnyan krvonalazdtak
bennnk. A kollektv tudattalan vilgban az sszes valaha el
kpzelt s meg is valsult lehetsg megtallhat. Ez az a biroda
lom, amelyet a rmai klt Terence bizonyra jl ismert, amikor
a kvetkezket rta: Semmi emberi nem idegen nekem.
Hermsz, az istenek hrvivje ksrte a lelkeket az alvilgba s
volt az, aki Perszephont visszahozta. risz, a kevsb ismert
hrviv istenn, szintn szabadon jrt ki s be Hdsz birodalm-

HDSZ, AZ ALVILG ISTENE

121

ba. Miutn Hdsz megetette Perszephonval a grntalmamago


kat (hogy ne felejtkezzen el az alvilgrl, a ford.), Perszephon
visszaltogathatott a fenti vilgba, de idszakosan visszatrt, hogy
az alvilg kirlyniknt fogadja s krbevezesse az nknt oda
rkezket. s noha Hdsz itt uralkodott kijellt birodalmban,
el is hagyhatta az alvilgot, br a mitolgia szerint csak ktszer.
Az letben is, a mitolgihoz hasonlan, vannak olyanok,
akiknek szabad ki s bejrsuk van, lteznek olyanok, akik mso
kat ksrnek illetve akik nagyon jl ismerik Hdsz birodalmt,
mert ott laknak. A pszicholgusok pldul igen jl ismerik a
Hdszt. Mind a pszicholgia eredeti jelentsben ( a gvgpsyche
sz jelentse llek), mind a hallra vonatkoz tudomnyos
ismereteket kutat tanatolgia (Thanatos-b\, a grg hall isten
sg nevbl) Hdsz birodalmhoz kapcsold terlet.
Az alapos mlyllektani munkhoz a pszichoterapeutnak
archetipikusan kapcsoldnia kell Hermszhez, Perszephonhoz,
Dionszoszhoz vagy Hdszhoz. Ezek az archetpusok teszik lehe
tv, hogy valaki otthonosan mozogjon a tudattalanban s min
denben, ami ott megtallhat, belertve az rltsget is. Ugyan
ezek az archetpusok adnak rtelmet a halllal s az elmlssal val
foglalkozsnak is. Az analitikus pszicholgiban C. G. Jung, a
tanatolgiban Elisabeth Kbler-Ross vlt sajt terletn idegenvezetv, de csak miutn k maguk is leereszkedtek Hdsz biro
dalmba. A depresszi megtapasztalsa vagy a hallkzeli lmny
elgsges felttel a Hdszba val belpshez. Ez utn mr, ahogy
ezt az Eleusziszi Misztrium (Eleuszisz - szent hely nem messze
Athntl, ahol Dmtr s Perszephon titkos nnepeit misztriu
mait tartottk, a ford.) beavatottjai is kijelentik, az ember nem fl
tbb a halltl.
Az Olmposzon azonban, ahol Zeusz uralkodott, igencsak fl
tk Hdszt. A patriarchtus s a patriarchlis vallsok a Hdszt a
Stn ltal uralt terletknt kezeltk, amely a hall eltt s utn is
messzirl elkerlend. Amg az egyn s a trsadalom is kizrlag
a Zeusszal val azonosulst nzi j szemmel, addig az alvilg riasz
t hely marad, melyre semmikppen nem tudnak a gazdagsg egyik
forrsaknt gondolni. Brmire is van szksgnk ahhoz, hogy ki
teljesedjnk, az az alvilgban mind fellelhet. A kollektv tudat
talannal val egyetrtsben, azok az rnyak, amelyek ott laknak,

122

AZ

APA

ARCHETPUSA

gy mkdnek, mint az archetpusok, formk, melyek csak az le


tet ad energira vrnak vagy test nlkli lehetsgek, amelyek
csak a megszletsre kszldnek.
Az alvilg legsttebb keresztny elnevezse a pokol (angolul
hell), melyhez a tz valamint a krhozat kpe trsthat. Hel a
norvg mitolgiban az alvilg kirlynje volt, innen az angol
pokol (hell) sz. A hall kelta ura volt a Helman. Hdsz esetben
a hely neve s az istensg neve egy s ugyanaz. Barbara G. Walker
kutatsai arra mutatnak r, hogy a keresztnysg eltti idkben a
pokol az anyamh szentlye, illetve az jjszlets szent bar
langja lehetett. Hel-rl korbban azt gondoltk, hogy egy hatal
mas st, amelyben a tisztt tz tallhat. Az alvilg, amely erede
tileg anya birodalom volt, ksbb apa birodalomm lett, s ahogy
egyre inkbb az gi isten apk rtkrendje vlt a meghatrozv,
egyre jobban fltk Hdsz birodalmt.
Hdsz szintn az apa archetpusnak elfojtott rsze. A patriar
chtusban az Olmposzhoz hasonlan mg mindig Zeusz az r s
az apa archetpusa a dominns. A trsadalomban, s az egynek
ben is, Hdsz mg mindig pusztn a tudattalanban ltez er,
melyet csak akkor rtkelnek, ha mr megmertkeztek benne.

HDSZ, AZ ISTEN
Hdsz az alvilg ura, a fld alatti kirlysg, ahol egyrszrl
halott emberi rnyak ltek, msrszrl ide brtnztk a Zeusz s
az olmposziak ellen a fenhatsgrt vvott kzdelemben vesztes
mitolgiai halhatatlanokat.
gy tartottk, hogy pusztn a neve kiejtse is szerencstlens
get hozott, gy szmos alternatv elnevezssel illettk. volt/l lt
hatatlan (Aidsz), illetve A gazdag. Ez utbbi nv grgl
Plouton (amelybl a rmai Pluto is szrmazik), a latinban Dis
(a dives szbl, melynek jelentse gazdag). Kevsb hasznlt ne
vei ./ tancsad, jlismert, vendgszeret, kapur s utlatos.
Nha a fld alatti vagy alvilgi Zeuszknt is emlegettk.
Noha Hdszrl a grgk azt gondoltk, hogy flelmetes,
rideg s kegyetlen, mgsem azonostottk a gonosszal vagy mag
val az rdggel. Zeuszhoz s Poszeidnhoz hasonlan leginkbb

HADSZ, AZ ALVILG ISTENE

123

szakllas frfiknt brzoltk. Lthatatlann tev bvs sisakkal

rendelkezik, melyet a kklopszoktl kapott. Mivel a gazdagsg

istennek is tartjk, gyakran brzoljk bsgszaruval a kezben.


Szrmazsa s mitolgija

Hdsz Kronosz s Rhea fia, akit apja, szletse utn nem sokkal,
lenyelt. Miutn Zeusz s Mtisz csellel rknyszertette Kronoszt,
hogy lenyelt gyermekeit visszaklendezze, a hrom fivr, Zeusz,
Poszeidn s Hdsz szvetkeztek Kronosz, valamint a titnok
uralmnak megdntsre, amit sikeresen vgre is hajtottak. A gy
zelem utn sorshzssal felosztottk maguk kztt a vilgot, mely
bl Hdsznak az alvilg jutott.
Gyermekei nem voltak s kevs trtnet szl rla. Ideje leg
nagyobb rszt az alvilgban elbjva tlttte, amit csak ktszer ha
gyott el. Hraklsz szerint egy alkalommal Hdszt Hraklsz meg
sebestette egy nyllal s gy Hdsz felment az Olmposzra, hogy
ellssk a sebt. Azonban ezt a trtnetet sem rjk le igazn rszle
tesen. A legrdekesebb trtnet Hdsszal kapcsolatban az volt,
amikor Perszephon elrablsrt hagyta maga mgtt az alvilgot.
Perszephon elrablsa

Perszephon elrablsa Hdsz egyetlen jelents mtosza. Hdsz


Perszephont szerette volna felesgl venni. Zeusznak, Persze
phon apjnak beleegyezsvel rabolta el a fiatal lnyt, mikzben
az trsnivel virgot szedett a rten. Perszephon megltott egy
klnsen csodlatos szpsg nrciszt, amely t volt hivatva el
csbtani. Ahogy ppen nylt volna, hogy leszaktsa a virgot, a
fld megnylt alatta, s a nylsban megjelent fekete lovai ltal h
zott kocsijn Hdsz. Megragadta a rmlt lnyt, aki apjt hvta,
de mivel Zeusz mindvgig tudta, mirt is trtnik mindez, meg
sem hallotta lnya seglykrst.
Ez utn Hdsz lovai lefel vettk az irnyt s mlyen az alvi
lgba rptettk Hdszt s Perszephont. A fld bezrult, mintha
mi sem trtnt volna.
Perszephon egyre csak hervadozott az alvilgban, mg anyja
egyszerre dhngtt s szomorkodott lnya elvesztse miatt. Vgl

124

AZ

APA

ARCHETPUSA

is Dmtr visszavonult templomba. Ebbl kifolylag nem ntt


j terms, nem szlettek gyerekek s semmilyen j let nem kez
ddtt. A fldet s lakit hnsg fenyegette. Csak ekkor lpett
kzbe Zeusz, aki vgl elmondta Dmtrnek, hogy mi trtnt l
nyukkal s elkldte Hermszt, hogy hozza vissza Perszephont.
Hermsz leereszkedett az alvilgba, ahol megtallta a sorsval
elgedetlen s vigasztalhatatlan Perszephont Hdsz mellett.
Amikor rbredt, hogy Hermsz azrt jtt, hogy t visszavigye a
fenti vilgba, magn kvl volt az rmtl. Mieltt azonban Perszephon belpett volna a kocsiba, amely a fenti vilgba szlltotta
t, Hdsz grntalmamagot adott Perszephonnak.
Perszephon visszakerlt anyjhoz, gy beksznthetett a ta
vasz, j letet hozva s zldbe bortva az egsz vilgot. Ha Persze
phon nem evett volna semmit az alvilgban, anyjhoz gy kerlt
volna vissza, mintha mi sem trtnt volna. Mivel azonban a Hdsz
ltal knlt grntalmamagot induls eltt elfogyasztotta, az v egy
rszt, a tli hnapokat, az alvilgban kellett tltenie Hdsszal.
Hdsz s Dionszosz

A neves mitolgia-kutat Walter F. Ott Hdsz s Dionszosz


kztt egy szinte alig szrevehet, hajszlnyi kapcsolatot fedezett
fel, melyrl Dionszosz: mtosz s kultusz (Dionysus: Myth and Cult)
cm knyvben olvashatunk. Ebben a mvben idzi Hrakleitoszt, a hres filozfust: Hdsi s Dionszosz egy s ugyanaz, s
kiemeli, hogy mikor Dionszosz anyja, Szemei keressre indult
az alvilgba, mirtuszkoszorjt tadta Hdsznak. gy a mirtuszkoszort Dionszosszal s a halottakkal is azonostjk. Kernyi
Kroly az Eleusis: az anya s lnya archetipikus kpe (Eleusis: Arche
typal Image of Mother and Daughter) cm mvben arra mutat r,
hogy Dionszosz s Hdsz klnbz alakokban egyms hason
msai, amely mg egy megersts arra vonatkozlag, hogy kette
jk kztt tnyleg ltezik valamifle kapcsolat.
Dionszosz a nvnyzetnek s a fld termerejnek az istene is.
Mint ilyen, a neki bemutatott ldozatok idejnek igazodni kellett
volna az vszakok vltozshoz s ahogy Perszephon is, neki is az
v egy rszt a fld alatt kellett volna tltenie. gy kapcsoldhattak
volna egymshoz Hdsz s Dionszosz. Ez utbbi igen jl ismerte

HDSZ, AZ ALVILG ISTENE

125

a szenvedst, a megcsonktst, az jjszletst s az rltsget. In


nen tudhatjuk, hogy Dionszosz is jrt mr Hdsz birodalmban.

Az alvilg

Az alvilg halott lakirl, akiknek rkre ott kellett maradniuk,


azt gondoltk, hogy pusztn nmaguk rnyai. Nagyon flelmetes
hely volt, a legtbb rny az Aszphodlosz-rteken lt (melyet egy
virgrl neveztek el). Az lszioni (elziumi) mezkn csak a ki
vlasztottak kis csoportja lhetett, ez volt az ldottak szigete. Az
alvilg legaljn a Tartaroszon ltek rks sttsgben a bebr
tnztt titnok s azok a gonoszok, akiket itt knoztak meg.
A Hdsz fldrajzi elhelyezkedst bizonyos esetekben a tvoli
nyugattal is sszekapcsoljk. Odsszeusz nyugatnak hajzott Perszephon ligete fel, amely vad, rnykos tengerpart a vilg vgn,
hogy ott vgre megtallja a Hdszba vezet bejratot.
A halott lelkeket Hermsz ksrte az alvilgba. Kharnnak, az
alvilgi rvsznek, aki tviszi a halott lelkeket a Sztx nev folyn,
pnzt kellett fizetnik. Ez utn tlphettk az alvilg bejratt,
melyet Cerberusz, a hromfej kutya rztt oly mdon, hogy na
gyon kszsgesen beengedte az rkezket, viszont kifel mr nem
engedte ket. Amikor belpnek a lelkek a Hdszba, a hrom igaz
sgos br tlkezik felettk: Minsz, Rhadamanthsz s Aiakosz.
Csak kevs haland trt vissza psgben a Hdszbl: Hraklsz, aki segtsgl krte Cerberuszt, Pszich, aki Perszephonhoz
ment egy doboz szpsgbalzsamrt, Odsszeusz, aki a js Tiresias
rnyval akart beszlni, illetve Aineisz, aki apja rnya utn kuta
tott. Voltak azonban, akik sosem trtek vissza. Thszeusz s Pirithusz el akartk rabolni Perszephont, de Hdsz a feleds lncai
val megktzve bebrtnzte ket.

HDSZ, AZ ARCHETPUS
Ahogy azt mr korbban emltettem, Hdsz az alvilgnak s az al
vilg istennek a neve is egyben. gy Hdsz kapcsn kt archet
pusrl beszlhetnk: egyrszt az archetipikus szemlyisgjegyek
rl s mintkrl, msrszt a birodalomrl, mint archetpusrl.

126

AZ

APA

ARCHETPUSA

A megklnbztethetsg rdekben fontos tudni a kvetkez


tulajdonsgokat. Hdsz, az istensg, lthatatlann tv sisakot
hordott s gy lthatatlan volt. Ritkn merszkedett ki birodal
mbl s nem igazn tudta, mi is folyik fent a halandk vilgban,
illetve az Olmposz hegyn. Gomolyg, testetlen rnyakkal lt
egytt sajt birodalmban, amik l nmaguk hinyos msolatai
nak tntek csupn, mintha csak szntelen hologramok lettek vol
na. Hdszt azonban gazdagnak is neveztk, s birodalmrl
azt tartottk, hogy az alvilgi gazdagsg forrsa.
Hdsz, a remete archetpusa

A magnyosan l ember, aki visszavonultan l, nem trdve a


vilg dolgaival, Hdsz letmdjt kveti. Elkpzelhet, hogy
egyszer rgen elvesztett valamit, ami fontos volt szmra s most
csak rnyka rgi nmagnak, mint az alvilg rnyai. Lehet, hogy
folytatja napi megszokott rutinjt, de nincs benne vitalits, fknt
ha depresszis idszakt li. Knnyen vlhat belle elszigetelt s
paranois Hdsz, mint azt a millirdos Howard Hughes utols
veiben lthattuk. Hughes vagyona akkora volt, hogy knny
szerrel fenntarthatott magnak sajt Las Vegas-i hoteljben egy
egsz emeletet, ahov csak az engedlyvel lehetett belpni s
ahol testrk vigyztk minden lpst. Tulajdonkppen sajt
birodalmnak volt a foglya.
Fiatalabb veiben nem gy tnt, hogy Hughes-nak problmt
jelentene egy trsadalmilag elfogadott szemlyisg megformlsa,
mg ksbb pontosan ez volt tapasztalhat. Egy igen jelents
stdit vezetett, lgitrsasgot irnytott, replgpeket ptett s
gynyr filmcsillagokkal mutatkozott. Akkoriban knnyen tu
dott volna vlaszolni erre a nagyon ltalnos krdsre: Mivel
foglalkozik? Az a Hdsz frfi, aki nem tud elfogadhat vlasszal
elrukkolni erre a krdsre, s a frfiak vilgban nincsen kzzel
foghat pozcija s vagyona, szinte teljesen elveszti szemlyis
gt, lthatatlann vlik. Ha nincsen csaldja, valsznleg minden
nagyobb vrosban van hotelszobja, ahol magnyosan s otthon
talanul l. Ezek a helyek - ahol virgzik a pornogrfia s a drog
kereskedelem, ahol a hajlktalanok s a trsadalom perifrijra
szorult emberek a kapualjakban alszanak ksrtetiesen hasonl-

HDSZ, AZ ALVILG ISTENE

127

tanak Hdsz alvilgra, mg a remeteknt l frfi szinte teljes


hasonmsa a lthatatlan Hdsznak.
Ha egy frfinak, szemlyisgjegyeinek s krlmnyeinek k
sznheten, nincs ms lehetsge, mint Hdszknt lni, a sorsa
meglehetsen szomor kpet fest. Ha azonban fizikai biztonsg
nak felttelei adottak s az alapszksgleteit ki tudja elgteni, taln
nem berzenkedik annyira a sorsa ellen. Termszettl fogva a ma
gnyt kedveli, szereti, ha bkn hagyjk s szrevtlen maradhat.
Hdsz, mint Pluto, vagyis a gazdagsg archetpusa

Ms mdon magnyos Hdsz az a frfi, aki belekstolva a kinti vi


lgba reszml, hogy mgis inkbb bels vilgnak szubjektivitsa
s gazdagsga vonzza, vagyis Hdsz Pluto, illetve gazdag aspek
tusa. Extrovertlt vilgunkban a munka mindenhatsgt hirde
tik s ferdn nznek az idnknt visszavonulni s laztani kvnk
ra. Ilyen kzegben a befel fordul, remete tpus embernek nehz
dolga van. A klvilg feljk irnyul visszautastsa valjban
ezeknek az embereknek a ms emberekhez, dolgokhoz s esem
nyekhez val klnc s szubjektv hozzllsbl fakad.
Hdsz, a magnyos Pluto azonban nagyon sok embernek a
hinyz rsze. Ezek azok az emberek, akik nem rtkelik elgg
a befel fordulsra alkalmas pillanatokat. Az introvertlt szem
lyisgek a kls lmnyeket, vagyis a klvilgot, bels szubjektv
vilgukon keresztl lik meg. Az introvertltsg egy tpusa (a jungi
tipolgiban ez az introvertlt-rzkels) pldul bels dialguso
kon, vzikon s az rzkszerveken keresztl tapasztalhat meg.
Rendkvli mdon gazdagthatja a szemlyisget, ha valaki
ben Hdsz archetpusa a dominns. A remete Hdsz a kreativi
ts kiapadhatatlan forrsa lehet, melyet a mvszet klnbz
gain keresztl, azon bell is a vizulis mvszeten keresztl le
het igazn jl kifejezni. Federico Fellini filmjei, klnsen a Jlia
s a szellemek, valamint a Nyolc sfl cm filmek pontosan ennek
a bels birodalomnak a szubjektivitsrl s gazdagsgrl tesz
nek tanbizonysgot.
Hdsz a frfi szemlyisgnek azon rszvel azonos, amely
tudatostja a frfiban a frfi klnbz szemlyekre, dolgokra s
helyzetekre vonatkoz szubjektv reakciit. Pontosan ezt a szere-

128

AZ

APA

ARCHETPUSA

pet tltheti be egy lom is. Ha pldul a Hdsz frfi vratlanul


sszefut egy olyan nvel, aki kt vvel korbban elrulta s el
hagyta t, a frfi szemei eltt sznes kpek peregnek le, ltja maga
eltt a ksekkel sszeszurklt n testt. Ezt a kpet rgtn a sajg,
kiresedett szv fizikai fjdalma kveti. Utlat, harag s lelki b
nat helyett ezek a kpek merlnek fel benne, melyek egy nagyon
letszer lomra emlkeztetnek.
Ha ugyanezeket a szemlyeket, dolgokat vagy helyzeteket a
klvilg nzpontjbl vizsgljuk, azt tapasztaljuk, hogy a Hdsz
frfi egyni introvertlt ltsmdja a valsg eltorztsa. Akik a

valsgot ily mdon ltjk, mr gyerekkoruktl kezdve meg


tanuljk gyanakvssal fogadni sajt rzkelsket, hisz nem kap
nak pozitv visszajelzst msoktl. Ha tehetik, inkbb megszaba-.
dlnak ettl az elfogadhatatlan s rlt ltsmdtl, csak sajnos
egyttal a gazdagsg forrst is elrhetetlenn teszik nmaguk
szmra. A Hdsz embereknek be kell jutniuk bels letkbe.
Zeusz objektivitsa s Poszeidn emocionlis fogkonysga
nlkl, amelyek elengedhetetlenek Hdsz szubjektv rzkel
seinek ellenslyozsra, a Hdsz ember rzelmileg knnyen
elszigeteldhet.

Hdsz, a j tancsad
Hdsz nevei kzl az egyik a j tancsad, amely ennek az
archetpusnak jabb potencilis aspektusra utal. A szubjektv
tuds forrsaknt Hdsz tnylegesen j tancsad lehet. Mieltt
nagy horderej dntst kvnunk meghozni, tancsos magunkba
nzni, hisz rajtunk kvl senki nem tudja egy adott lmny slyt
helyesen elbrlni. Egy trgyilagos s sszer dnts lehet, hogy
msoknak szimpatikus, azonban az rintett szmra res, semmit
mond s felsznes. Mindenki mshogyan jn r arra, hogy a sok
vlemny kzl, hogyan vlassza ki a szmra rtkelhett. H
dsz a testnk rzkelsein, sztns reakciinkon, bels hango
kon s vizulis felvillansokon keresztl segt bennnket, hogy
rtelmezni tudjuk, hogyan is kell hozzllnunk valakihez vagy
valamihez. Amikor tnyleg jelents, szemlyes vonatkozs vlaszutak el kerlnk, a Hdsz ltal felknlt szubjektv tnyez dn
t fontossg.

fIDSZ, AZ ALVILG

ISTENE

129

Lthatatlan ember: lthatatlan egynisg

Bvs sisakjban Hdsz lthatatlan volt, mg akkor is, amikor

elmerszkedett birodalmbl. Ez a rejtzkds tkletesen illik


egy egynisg nlkli istenhez. Egynisg alatt a szemlyisg kl
s burkolata rtend, a kinzetnk, a ruhzatunk, a tetteink al
kotta egysg, amelybl az els benyoms is megszletik. E bizo
nyos birodalom uraknt bizonyra brmelyik bulit kpes lenne

elrontani.
Hdsz az az archetpus, amely legbelsbb letnket uralja,
ugyanakkor sem szavakkal, sem rzelmekkel nem fejezi ki az ott
vgbemen trtnseket. Ez a dominns archetpus kpes teljesen
lthatatlan maradni a trsadalmon bell. Msok nem tudjk ezt a
mlyben rejtz rtkeket megltni, s igen knyelmetlenl rzik
magukat az ilyen Hdsz ember trsasgban.

Az alvilg Zeusza: az uralkod archetpusa


Hdsz, Zeusz s Poszeidn a kirly archetpust adja, hisz mind
hrmuknak sajt birodalma van. Noha szemlyisgk s birodal
muk ms s ms, vannak kztk alapvet hasonlsgok. Mind
hrman megszilrdtottk hatalmukat sajt birodalmaikon bell,
olyan nt vlasztottak maguk mell, akit ksbb hivatalosan is
elvettek felesgl s mindhrman patriarchlis figurk, noha
Hdsznak nem lett gyereke.

A lnyrabl archetpusa: Zeusz vrfertz rnya


Amikor Hdsz elhatrozta, hogy megszerzi Perszephont, nem
udvarolt neki, hanem Zeusz engedlyvel elrabolta s erszakot
kvetett el rajta. Radsul, amikor Perszephon apjt hvta segt
sgl, Zeusz elfordtotta a fejt. Nagyon sok vrfertz apban
Zeusz s Hdsz gy van jelen, mint Dr Jekyll s Mr Hyde. Zeusz
a trsadalom prominens alakja, tekintlyelv (s gyakran puritn)
apa, aki eltartja csaldjt, de ugyanakkor elfordtja fejt s a m
sik irnyba nz, amikor a lnya segtsgrt kilt, s teljesen figyel
men kvl hagyja lnya knnyeit. St mi tbb, mg beleegyez
st is adja, hogy Hdsz elrabolja s megerszakolja.

130

AZ

APA

ARCHETPUSA

Ebben a llektani helyzetben Hdsz az apa rny-archetpusa,


az, amely gonosz s titokban visszal a lny kiszolgltatott helyze
tvel. maga az erszaktev apa, aki elrabolja lnyt s magval
viszi az alvilgba. Az erszakttel utn Perszephon mr nem
ugyanaz az rtatlan lenyz, aki az let napos s biztonsgos feln
lt. Onnantl kezdve Hdsz stt s titkos birodalmnak foglya.

A lnyrabl, mint kpzeletbeli szeret


Hdsz, a lnyrabl teljesen lthatatlan is maradhat, mintha csak
szellem szeret lenne, egy n lelkben letre kelt archetpus. rt
hetbb vlik ez, ha prhuzamot vonunk a n lelkben ltez sze
ret s egy kisgyerek fejben ltez jtsztrs kztt. Ez a szeret
szrakoztatja, beszlget vele, taln verseket is r neki, tancsokat ad
s meggr dolgokat. Egyetlen bizalmasa lesz, s gy gyakran kz
rejtszik abban, hogy a n kivonuljon a normlis letbl, megaka
dlyozva t, hogy msokkal is kapcsolatot alakthasson ki.
Egyltaln nem szokatlan az, hogy (a jungi tipolgia szerint) az
introvertlt-rzkel tpushoz tartoz emberek hangokat halla
nak. Sok zensz pldul eredetileg hallucinlja a zent, mg m
sok bels hangokat hallanak vagy vziik vannak. Ahhoz, hogy
valaki kitalljon magnak egy kpzeletbeli szerett, nagyon lnk
fantzival kell rendelkeznie. Az is valszn, hogy az igazi embe
ri kapcsolatoknak van hjn. Ez a n bizonyra nagyon zrkzott
trsasgi letet l, vagy azrt, inert a megjelense nem tl vonz,
vagy mert kiss flnk s aszocilis.
Hdsz teht ebbe a privt vilgba rntja magval a nt, hogy
viszonyuk legyen. Ennek a kapcsolatnak a n letre gyakorolt
hatsa ugyanaz, mintha valdi, de titkos kapcsolata lenne. Neve
zetesen, tvol tartja t msoktl, noha valsznleg ugyangy
folytatja unalmas munkjt s ugyangy nem veszik szre.
A frfi, aki magnyos Hdszknt l, valsznleg kitallt ma
gnak egy kpzeletbeli Perszephont. Lehet, hogy korbbi szerel
mt felhasznlva lassan bepl a n a frfi bels vilgba, s ott
elkezdi nll lett. Ha ez bekvetkezik, s az igazi s a kpze
letbeli n kztti hatrok elmosdnak a frfi elmjben, elkpzel
het, hogy a valdi n lett megzavarja valami rlt vagy illetlen
tlettel.

HDSZ, AZ ALVILG ISTENE

131

HDSZ (A HELY),

MINTZ AL VILG ARCHETPUSA

Hdsz volt az alvilg neve is, ahov a lelkek a hall utn kerltek.
Az istenek s a halandk kzl is csak alig nhnyan jutottak visz-

sza psgben. gy a Hdsz a hely s a szemlyisg archetpusa is.


Hdsz, mint a depresszi archetipikus kpe

Amikor Perszephont Hdsz elrabolta s magval vitte az al


vilgba, klinikailag bizonyra depresszit llaptottak volna meg
nla, hisz Perszephon egsz nap nem csinlt mst, csak lt, nem
evett, nem ivott s egyre csak az jrt a fejben, hogy soha tbb nem
lthatja a napot, nem szedhet virgot s nem tallkozhat anyjval.
Mindekzben, Perszephon eltnst kveten, a fld sivr pusz
tasgg vlt, ahol semmilyen letforma nem maradt meg.
A depresszis emberek gy viselkednek, mint elrablsa utn
Perszephon. Mindentl elszaktva rzik magukat, ami valaha
jelentssel brt az letkben, rzelmileg teljesen kiresednek.
Nha mg a sznek rzkelse is megsznik. Ez a fajta depresszi
akkor kvetkezhet be, amikor valaki sajt kpei s hangjai alkotta
bels vilgba hzdik vissza. Errl a depreszszirl r Joanna
Greenberg a Nem grtem rzsakertet (I Never Promised You a Rose
Garden) cm nletrajzi ihlets knyvben, amely egy realits
tl eltvolodott kamaszrl szl.
A bels vilgunkba tett kisebb ltogatsok akr minden nap is
elfordulhatnak. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy ma nagyon
nem tallom a helyem, amivel valjban arra utalunk, hogy ki
csit depresszisak vagyunk.

Az mykvilg
A jungi pszicholgiban az rnyk jelentse ketts. Egyrszrl
az rnyk azokat a rszeinket tartalmazza, amelyeket elfogadha
tatlannak tartunk, illetve amelyekrl azt gondoljuk, hogy jobb, ha
msok nem tudnak rla. gy teht ezeket a gondolatokat, tetteket,
rzseket inkbb elrejtjk msok, de sokszor mg magunk ell is.
Az rnyk ebben az rtelmben azonos Freud hrmas felosztsbl

132

AZ

APA

ARCHETPUSA

az sztn-nnel (id), illetve a stt Tartarosszal, ahol a legyztt


titnok s az isteneket megsrt halandk vannak bebrtnzve.
Azonban az rnyk jungi rtelmezsben az nemcsak negatv,
de pozitv oldallal is rendelkezik. Valamifle pozitv potencil ez,
amelyet kzvetlenl a tudatra breds, a teljes megvilgosods
eltt tapasztalhatunk meg, de mg mindig az rnykvilgban. Ez
Hdsz gazdagsga.

A halottak birodalma

A grgk szmra Hdsz volt a halottak birodalma. Ide rkeztek


meg halluk utn a lelkek, hogy szellem rnyakknt ltezzenek

tovbb. Vagy ittak a Lth, a feleds folyjnak vizbl s feledve


elz letket jjszlettek. Hdsz az az archetipikus hely, ahov
a hall utn kerlnk. Hdsz ebben az rtelemben azt felttelezi,
hogy van lelknk, amely a hall utn tllhet minket.
Azok a mdiumok, akik gy gondoljk, kapcsolatban vannak a
holtakkal, valamint azok a szocilis munksok, akik haldoklkat
polnak, illetve azok a spiritulis gyakorlatok, amelyek szerint a l
leknek segtsgre van szksge az let s hall kztti tmenethez,
mind Hermszknt funkcionlnak. volt az, aki a Hdszba k
srte a lelkeket; hozz hasonlan ezek a mdiumok s segtk is
tudnak mozogni a szintek kztt, teht ki-be jrnak a Hdszba.

Az egyni s a kollektv tudattalan


Az alvilg szimbolikusan az egyni s a kollektv tudattalannak is
megfeleltethet. Minden, amit valaha elfelejtettnk, az egyni
tudattalan rsze. Vannak olyan emlkeink, amelyek egy kis tuda
tossggal visszahozhatak, mg akadnak fjdalmas emlkek, ame
lyeket j mlyre stunk s alaposan elfojtottunk. Ebben a biroda
lomban lteznek, mg akkor is, ha nem tudjuk elhvni ket.
A kollektv tudattalan az archetpusok, az egyetemes emberi vi
selkedsmintk birodalma, melyeket bizonyos krlmnyek knynyedn kioldhatnak, kivlthatnak s elhvhatnak. Ezek a mintk
vezredek ta lteznek s szmos, mr meghalt ember is meglte
ket. Ilyen rtelemben valban rnyakknt, illetve archetpu
sokknt lteznek, melyek jra s jra megszletnek.

HDSZ, AZ ALVILG ISTENE

133

HDSZ, A FRFI
A Hdsz frfi szmra a nagy krds a kvetkez: Tud-e egyszerre
h maradni nmaghoz s alkalmazkodni a kls vilghoz? Ter
mszetbl fakad szubjektv hajlamait kvlrl nem tmogatjk,
radsul olyan szemlyisgjegyek az elfogadottak, amelyek telje
sen ellenkeznek azzal, ami maga. ltalban egy neki idegen tr
sadalomban n fel, amely az rvnyesls rdekben megkveteli
tle, hogy lpje t ennek az archetpusnak a hatrait.
Korai vek

Az olyan introvertlt gyerekek, mint Hdsz, nem tesznek tl


nagy benyomst a krnyezetkre. Hdsz lthatatlansga hamar
bekvetkezik, egyrszt, mert nem tud elgg hangot adni akarat
nak, msrszt, testvreivel ellenttben, nem a bajkever fajta.
Idnknt mgis szemet szrhat furcsa reakciival. Msok szerint
vratlanul reagl, fleg ha j helyzetbe kerl vagy j emberrel ta
llkozik. Az, hogy valami vagy valaki msok szmra milyen, nem
befolysolja a Hdsz gyerek reakciit. Az alapjn reagl, hogy ez a
valami vagy valaki szemlyesen t hogyan rinti.
Tegyk fel, hogy elszr tallkozik az j bbiszitterrel vagy a
nagymamval. Ahelyett hogy visszamosolyogna az ids hlgyre, a
Hdsz fi ijedtben visszahkl s elkezd srni, mert a tallkozs
valami kellemetlen emlket hozott fel benne, esetleg a nagymama
arcban valami ijesztt vett szre a megszokott jellegzetessgek
helyett.
Mg akkor is, ha semmi klnset nem csinl, jobban szereti a
tvolbl szemllni az esemnyeket, mintsem lpseket tenni az
lmnyek elrse rdekben. gy kiskorban igen flnk, mg
idsebb korban komolynak s megfontoltnak tnik. Ezt a hallgatagsgot tbbnyire negatvumknt rtkelik, fleg egy kisfiban.
Jnhny extrovertlt gyerekkel ellenttben a Hdsz fit alig
dicsrik. nbecslse emiatt nehezen s ltalban rossz irnyba
fejldik, s meglehetsen negatv nkpet alakt ki.

134

AZ

APA

ARCHETPUSA

Szlei
A Hdsz fik s szleik kztt igen kemny meccsek vrhatak.
Hdsz egyszeren sehogy sem illik az ltalnosan kialaktott fi
kpbe, s emiatt t magt s szleit is elutastan s rtetlenl
fogadjk.
A Hdsz tpus embereknl szlelhetnk autisztikus vonso
kat, ami mr igen korn megmutatkozik. Amikor lehangolt, rz
kelsei vagy az lmnyek, amelyeket tl, rendkvl szubjektivek,
gy msok elkpzelni sem tudjk, mi a gond. E klncsg miatt az
anya elszr gyetlennek, ksbb mrgesnek rzi magt.
Az apa-fi kapcsolatok mg rosszabbul vgzdhetnek. Nagyon
szerencstlen prosts lehet pldul egy extrovertlt, j kedj,
mindenkivel bartkozs apa, aki fia megszletsekor mini baseball
labdt s tt vesz, ugyanakkor a fi gyakran komoly s befel
fordul. Ez az apa valsznleg olyan fit vrt, aki majd teljesen az
apjra t, akire bszke lehet, akivel haverkodhat, akit maga
edzhet s akivel meccsekre jrhat. Sajnos azonban az Hdsz fia
nem ilyen. De ha tovbbra is olyan fira vgyik, aki sajt nbecs
lse s megnyer egynisge miatt kellene, hogy a vilgra jjjn,
de nem jn, a mr meglv fi, aki nem vltotta be a hozz fztt
remnyeket, gyakran vlhat apja dhnek ldozatv.
Ebbl kvetkezen a Hdsz fi joggal rezheti magt nem
ppen szvesen ltott vendgnek s ugyanezrt lehet, hogy kls
krnyezetvel ellenttben sajt bels vilga menedket nyjthat.
A Hdsz fi lvezi sajt maga trsasgt, szeret egyedl vagy egy
kpzeletbeli jtsztrssal lenni. vods kortl kezdve mindenki
azrt nyaggatja, hogy legyen szocilisabb lny. Anyja azt szeretn,
hogy fia rszoruljon s gondozhassa, de mindezt Hdsz folyama
tosan hrtja. ltalban hamar rjn, hogy valami nincs rendben
azzal, amilyen.
Egsz jl elboldogul, ha a szlei tisztelni tudjk szemlyisgt
s rjnnek, hogy az egyedl levs kpessge nem klncsg, ha
nem erssg. Mg gy is egyedl kell megkzdenie sajt szubjek
tv reakciinak rtelmezsvel vagy esetleg elfojtsval, s ebben
szlei sem tudnak segteni neki.
Pldul az a kisgyerek, aki ltja az emberek aurjt, nagyon
furcsn rzi majd magt, amikor rjn, hogy msok nem ltjk.

HDSZ, AZ ALVILG ISTENE

135

Lehet, hogy a ltott szneket sosem fogja a szemly jellemvel


azonostani. Ehhez hasonlan, az a kisgyerek, aki bizonyos hely
szneken nyomst rez a gyomorszj tjkn, lehet csak arra gya
nakszik, hogy rosszul van. Taln sosem fogja tudni beazonostani,
hogy ez az rzs akkor jn el, ha a sz szoros rtelmben valami
knyelmetlen a szmra.
Noha a szlk tbbsge nincs ezeknek a szubjektv lmnyek
nek a kezelsre felksztve, taln mgis segthetnek gyermekk
nek beilleszkedni a vilgba. Trelemmel, biztatssal s irnytott
idegenvezetssel, csakgy, mint a klfldi orszgban nevelked
vagy halls- vagy ltssrlt gyerekek esetben, nagy elrehala
dst lehet elrni. A szeret gondoskods hatsra a gyermekkort
gy tudja maga mgtt hagyni, hogy valamelyest jrtas a vilg
dolgaiban s biztonsgban rzi magt. Ha azonban szubjektv
reakcii s esetleges tudatlansga miatt nevetsgess teszik, be
zrul. Az oktats klnsen sokat lendthet lelki fejldsn, mivel
az objektv ltsmd s az sszersg j ellenslyt szolgltat szub
jektv bels vilgnak. Ha teret engednk neki s szeretettel veszszk krl, kpes bizalommal lenni ms emberek irnt. nem
tlagos gyerek, ezrt kln figyelemre szorul.

Serdlkora s fiatalsga

A kamaszkor Hdsz nagyon ms utakon jr, s r fog bredni,


ha a vele egykor kamaszokhoz prbl meg alkalmazkodni, prob
lmi lesznek. Nem rti, hogy msok honnan tudjk mi a mdi,
soha sincsenek divatos ruhi s biztos lemarad a legjobb bulikrl,
mg akkor is, ha meghvjk. Ha sikerl egy kicsit extrovertltabb
nak lennie s elg ersnek rzi magt ahhoz, hogy nmaga legyen,
akkor mostanra mr rjtt arra, hogy egy nagyon klnleges
egynisg. Beszlgetsei sorn taln az is kikristlyosodott benne,
hogy sajt magt tallja a legszrakoztatbbnak. Taln egy-kt ba
rtja is lett, de tbbre gysem vgyna.
Ahhoz, hogy fiskolra menjen s munkt talljon magnak,
ms archetpusok kimunklsa is szksges. Az oktatson keresz
tl az Apollnhoz kthet racionlis gondolkods s objektv
rzkels nagyban fejldhet. A Hermszhez kthet rs s olva
ss kszsgein szintn sokat lendthet az iskola. Mindkt istensg

136

AZ

APA

ARCHETPUSA

nyit Hdszon. Ha azonban tl extrovertltt vlik s gy prbl


viselkedni, ahogy msok elvrjk tle, bekerl egy munkahelyre,
ahol kompetens ugyan, de elbb-utbb elgedetlen lesz.

Hdsz a munka vilgban


A kls s bels vilg kztti kapcsot a Hdsz frfi szmra taln
az jelentheti, ha olyan munkt tall magnak, amelynek elvgzs
re bels ksztetse is van. Ez a munka egyfell identitst, msfell
meglhetst biztost szmra amellett, hogy rtelmt is ltja.
Sajnos ebbe az archetpusba nem sok ambci, kommunik
cis kpessg, illetve eredetisg szorult. Ha a Hdsz frfi nem
munkl ki magban egyb archetpusokat, brmikor s brhol
elbukhat, esetleg csak kpzetlen munkaerknt alkalmazzk, ne
vetsges fizetsrt. Ugyanakkor brmit is csinl, komolyan veszi.
Gyakran azrt tud kihvst nem jelent, monoton munkt vgez
ni, mert szmra az igazi let a lelkben zajlik.
Ha a Hdsz frfi alaposan kimunklja magban Hermszt, si
kerlhet neki az ltala oly jl ismert elmlylst a vilg dolgaira is
alkalmazni (Hermsz volt az archetipikus kommuniktor, a hrvi
v, aki a vilgok kztt szabadon jrhatott.). E kt archetpus ssz
munkja figyelhet meg a filmgyrtsban, a mlypszicholgiban,
az irodalomban, a hospice szolglat haldoklkkal val munkj
ban, a teolgiban s egyb terleteken is. Ha ezeken a helyeken ta
ll munkt, akkor tehetsgnek megfelel tevkenysget folytat
hat, radsul magrt a munka kedvrt.
Kapcsolata a nkkel

A Hdsz frfi a trsadalmi sszejvetelek alkalmval nem tl sze


rencss az udvarlsban. Amennyi figyelmet sikerl magra ir
nytani, attl akr lthatatlan is lehetne. A flrtls s a randizs
nem az asztala, ebbl kifolylag nagyon gyetlenl is megy neki,
ha egyltaln megprblja. A prkapcsolatokban val jratlans
ga s az elutasts a kt leggyakoribb lmny, melyet a Hdsz frfi
a nkkel kapcsolatban tl.
Mindenesetre, Danihoz hasonlan, aki csak egyszer ltta
Beatrict, de az elegend volt ahhoz, hogy az Isteni sznjtk (Divine

HDSZ, AZ ALVILG ISTENE

137

Comedy) megszlessen belle, a Hdsz frfit is befolysolni tudja


egy valdi, ugyanakkor gyakorlatilag vadidegen nvel kapcsolatos
szubjektv lmnye. A Hdsz frfi ugyanakkor nagyon j lelki
trsa lehet annak a nnek, akivel igazn mly lelki letet tudnak
meglni. A sors elbb-utbb sszekovcsolja ezt a kt lelket, mivel
valszntlen, hogy brmelyikk is prkeressbe kezdene.
Mivel kapcsolatteremtsbl a Hdsz frfi igen rosszul vizsg
zik, tbbnyire remete letet l s nincs igazn kapcsolata nkkel.

Kapcsolata a frfiakkal

A magnyosan l, nha titkolzs Hdsz nem tudja, hogyan is


lehetne lvezni a frfiak kztti bajtrsiassgot. Klncnek rzi
magt s tbbnyire magnyos farkas. A tbbi frfi bkn hagyja.
Van benne valami, ami miatt nem piszkljk, de nem is veszik be
maguk kz. Nem rdekli, hogy maga is fi, de emiatt mgsem
utastjk el, st rzik, hogy ert sugroz. Nagyon ms, de nem
annyira, hogy ldozat vljk belle. Kevs emberrel alakt ki ba
rtsgot, de nekik be kell lpnik a birodalmba s arra is hajlan
dsgot kell mutatniuk, hogy idnknt vitt folytassanak arrl,
hogy a Hdsz frfi hogyan rzkeli a vilgot.
Szexualitsa
A Hdsz frfi szexualitsa szles skln mozog. A tbbi arche
tpusnl knnyebben veszi a clibtust, ha trtnetesen egyedl
marad. Ha azonban egy nvel folytatott lelki kapcsolatba szexua
lits is vegyl, a szexualits erteljes beavatsi lmnny vlik,
amely nemcsak szeretkezs, de egyszerre tbb rzkszervre is hat
bels megtapasztals. Ennek kvetkeztben lehet, hogy Hdsz
az eksztziskeres Dionszosszal is sszekttetsbe kerl.
Tovbbi prhuzamok knljk magukat Hdsznak, az isten
nek a szexualitsval kapcsolatban, aki elrabolta s megerszakol
ta Perszephont. Hdsz Minth utn is epekedett, de mieltt
brmi trtnhetett volna, Minth hirtelen mentv vltozott.
Ugyanez a trtnet ismtldtt meg Leukval, aki fehr nyrfv
vltozott. Teht Hdsznak kizrlag Perszephonval volt szexu
lis kapcsolata, akit elrabolt s felesgl vett. Zeusz s Poszeidn is

138

Az

APA

ARCHETPUSA

szmtalan esetben kvetett el erszakot nkn, mgis Hdsz


rdemelte ki a rossz hrnevet, a msik kett megszta szrazon. Az
let, gy ltszik, kveti a mtoszokat, mert a hatalommal rendel
kez frfiak ltal elkvetett erszakttel, szexulis zaklats s vr
fertzs egyltaln nem ritka jelensg. Sokszor azonban semmi
sem trtnik ezekkel a frfiakkal, ha a n alrendelt, kevsb szava
hihet, illetve kevesebb hatalommal rendelkezik, mint a frfi.
Ellenben, ha ugyanezeket Hdsz frfi kveti el, rgtn napvilgra
kerl s megblyegzik, mivel nem a hatalom vilgban mozog.
Tetteit valsznleg egy ltez nvel kapcsolatos fantzii vlthat
tk ki. Ezek kvetkeztben megprbl udvarolni a nnek, akirl,
tvesen ugyan, de azt felttelezi, hogy le akar vele fekdni. Ebbl
a flrertsbl sok baja szrmazhat, mert a n vagy msok gondos
kodnak rla, hogy nyilvnossgra kerljn.
Hzassga

Ha tall egy nt, akit szeret s aki t is szereti, meghzasodik.


Zeuszhoz s Poszeidnhoz hasonlan Hdsz is szeretne meglla
podni, szeretne stabilitst s valamifle rendszert megvalstani
az letben. A hzassg vgrvnyesen meghatrozza a frfi let
nek irnyt. Enlkl magnyos farkas marad, kvlll, esetleg
remete. A felesgn s a gyerekein keresztl egy csald, egy kzs
sg rsze lehet. Az emberek s az alig elrhet, introvertlt frfi
kztt a felesg kzvett. Gyakran mg a gyerekeknek is a felesg
magyarzza el apjuk viselkedst.
Ha nagy s hagyomnyosan patriarchlis csaldban l, esetleg
zrt etnikai vagy vallsi kzssgben, msok intzik el szmra
az eskvjt egy jval fiatalabb, szexulisan tapasztalatlanabb n
vel. Ily mdon ezt a nt is elraboljk, beleknyszertik egy esk
vbe, aki mg csak ellenkezni sem mer az udvarls ellen.
Hdsz gyermekei

Noha az isten Hdsznak nem voltak gyerekei (a fbb istenek k


zl egyedl neki nem voltak gyerekei), a Hdsz frfi lehet apa. Ha
valban ezt az archetpust li, flelmetes, humortalan patriarchlis
apa vlik belle, aki elvrja, hogy rend legyen, rzelmileg vissza-

HDSZ, AZ ALVILG ISTENE

139

fogott s nem tudja segteni gyermekeit abban, hogy sikeresek le

gyenek a vilgban.
Ha a Hdsz frfit gyermekknt szerettk, szeret apa vlhat
belle, de nem tudja kimutatni, gy a gyerekeinek apjuk kisugrz
sbl kell leszrni ezt a tnyt. Lehet, hogy megosztja velk bels
vilga gazdagsgt. Kisebb korukban sajt knyvein s trtnetein
keresztl, ksbb klnleges rzkelsmdjn t biztathatja ket
fantzijuk lnktsre. Tbbnyire egyszerre csak egyvalaki van
mellette. Gyermeke egy lgtrben van vele s ha mindketten egy
formn introvertltak, szp csendesen eltltik az idt. Egy extro
vertlt gyermek esetben a gyermek az, aki beszl.
A kzpkor Hdsz
A kzpkor Hdsz lete sokflekppen alakulhat. A tbbi arche
tpushoz kpest a Hdsz frfi lete ebben az idszakban sokkal
inkbb fgg a krlmnyektl s ms archetipikus mintk kimun
klstl.
A vegytiszta Hdsz magnyos s sajt bels vilgban l. Ha
nincs csaldja s nem igazn boldogul a klvilgban, visszahz
dik nmaga alvilgba. Esetleg egy olcs hotelszobban tengeti
lett, vagy sajt vilgba visszahzd krnikus idegbeteg vagy
taln csendet szeret trapista rendi szerzetes vlik belle.
Amennyiben csald, kzssg s biztos munkahely ll mgtte,
kpes csaldjnak biztos patriarchlis vezetje lenni. Ha hang
slyt fektetett szellemi tovbbkpzsre, taln mostanra mr aka
dmikus, aki lelkesen merl el a bels letet is megenged kuta
tsokba. Ha a mvszetek terletn tudja kifejezni magt, munki
rendkvli mdon szubjektivek.
Ha jelents s hosszan tart kapcsolatain s munkjn keresz
tl sikerlt kimunklnia magban tbb ms archetpust is, esetleg
alkalma lehet bels vilga mellett az rzelmek, valamint az elme s
akarat birodalmba is belpni. Ha valakiben nem Hdsz a domi
nns archetpus, magtl nehezen kerl kapcsolatba ezzel a biro
dalommal. Nagyon sok frfi nem is ismerkedik meg Hdsszal.
Ez fknt azokra a frfiakra igaz, akik letk els felben knny
szerrel elvgzik a klvilg ltal rjuk testlt feladatokat. gy az a
Hdsz frfi, aki alkalmazkodott a klvilg kvnalmaihoz, gyak-

140

AZ APA ARCHETPUSA

ran jut el odig lete derekn, hogy az emltett hrom terletet


(rzelmek, akarat/elme s a llek birodalma) nagyobb hatsfokkal
tudja integrlni nmagban, mint a legtbb frfi.
Ksi vek

A mintk, amelyeket a kzpkor frfi kifejlesztett magban,


tbbnyire a ksbbi vekben is meghatrozak lesznek. Mivel jl
ismeri az lmok s kpek bels vilgt, illetve kapcsolatban ll a
kollektv tudattalannal, a hall gondolata mr nem riasztja. Jane
H. Wheelwright junginus analitikus egy haldokl asszonyrl
szl, Egy asszony halla (Death of a Woman) cm knyvben arrl
r, hogy lom kzben a llek nem fl a halltl. Knyvben azt is le
rja, hogy milyen fontos a pszicholgiai munka sorn az lmokkal
dolgozni, amikor valakinek szembe kell nznie a halllal.
Amikor az ember haldoklik, visszavonhatatlanul eltvolodik a
vilgtl, az esemnyekhez, emberekhez s dolgokhoz fzd rzel
mi szlak meglazulnak s az illet befel fordul. Ebben az llapot
ban mindenki Hdszhoz hasonlt, aki a vilg dolgaiban kevsb,
a llek dolgaiban annl inkbb otthon rzi magt. Taln ugyanez a
folyamat megy vgbe az Alzheimer-kr elrehaladott stdiumban
lv betegeknl, illetve azoknl, akik kmban vannak. Vajon bel
s vilgukban vannak, ahol kpeket ltnak, hallanak s rzkelnek,
mintha csak a Hdszban lennnek? Taln valban korbban el
hunyt emberek rnyaival tallkoznak, ahogy errl nagyon sok
haldokl is beszmol?

PSZICHS ZA VAROK
Hdsz archetpusa olyanfajta pszichs zavarok bekvetkezsre
hajlamost, melyek a befel fordul s rendkvl szubjektv rz
kels kvetkezmnyei.

Az egynisg hinya: a lthatatlan ember


Hdsz istenhez hasonlan, aki, ha el is hagyta birodalmt, akkor
is csak a lthatatlann tv sisakjban tette, a Hdsz frfi is lt-

JJDSZ, AZ ALVILG ISTENE

141

hatatlan, mivel elkerli az embereket. Ha mgis jelen van valahol,


akkor sem mutatja meg magt. Persze amgy sem rdekli semmi,

ami a vilgban krltte trtnik. Nem sportol, nem rdeklik a

legjabb trendek, politikai hrek vagy a koktlpartikon s hzi

grillpartikon elhangz pletykk sem. Reakciit mindenflekp


pen furcsasgknt knyvelik el, gy megtanult eltnni, ahelyett
hogy oda nem ill mdon viselkedjen.

Magnyos szemlyisg: a skizofrnia rnya

A Hdsz frfi hajlamos az egyedlltre. Amennyiben a krnyeze


tben lvk megerstik benne a gyanakvsra val hajlamot, vala
mint a vilg dolgaiban val jrtassg hinyt, bizonyosan bezrk
zik sajt kis vilgba. szlelseit s reakciit megtartja magnak.
rzelmi sivrsg, a kapcsolatok s a spontenaits hinya jellemzi
lett. Msok tbbnyire bkn hagyjk, hisz verblis s non-verblis kommunikcija is egyarnt ezt kzvetti. Magnyos farkas
knt jl elklnthet bels vilgban l, skizoid ltformban,
melyet az lland pszicholgiai zavar tpll.
Kisebbsgi komplexus

A Hdsz frfinak Zeusz vilgban pontosan ugyanazokkal a ne


hzsgekkel kell megkzdenie, mint a fekete frfinak a fehr em
ber vilgban. A fekete frfinak soha nincsen magrl pozitv kpe
a fehr ember vilgban, mindig alsbbrendknt s kvlllknt
kezelik, illetve mindenfle negatv projekciknak az ldozata.
A lelkivilg hasonl dinamika alapjn mkdik. Ha }ung llektani
tipolgijt hasznljuk s elfogadjuk, hogy az ltala alsbbrendnek nevezett funkcit mindig lertkelik, illetve hogy ez a legtudatosabb felsbbrend funkci ellentte, knnyen belthat
juk, hogy Hdsz a patriarchlis nyugati ipari trsadalmakban az
alsbbrend funkcival egyenrtk. Amit igazn nagyra rtkel
nek, azok a kemny tnyek, az objektv valsg s a logikus gondol
kods, a cscsra juts kpessge, a sttuszrt, a hatalomrt s a meg
gazdagodsrt foly sikeres kzdelem. Mivel ezekben a frfias
jtkokban Hdsz nem szokott tl jl szerepelni, gyakran alsbbrendnek rzi magt, alacsony az nrtkelse s nincs nbizalma.

142

AZ

APA

ARCHETPUSA

Az alacsony teljestmny az alacsony nrtkels eredmnye.


Nagyon nehz klfldi kultrban versenyben maradni, krl
bell ugyanennyire nehz alacsony nrtkels mellett jl teljes
teni. A dominns, extrovertlt s versenyszellem trsadalomban
Hdsz nem igazn rg labdba. Ennek ellenre azrt lehetsg
addhat a kompenzcira, elsajtthat egy msodik nyelvet, meg
tanulhat alkalmazkodni egy idegen kultrhoz s mg az is el
fordulhat, hogy kitnik valamiben. Mgis, alapveten a Hdsz
frfiban ott lesz a kisebbrendsg rzse, ami miatt folyton figyel
nie kell magt s ami miatt minden siker hamisnak tnik.
Depresszi: rzelmi sivrsg

Hdsz nagyon tvol van az rzelmek birodalmtl. Noha mind


annyiunknak t kell verekednnk magunkat az objektv realits s
gondolkods terletein, hogy legalbb egy alapfok kpestst
megszerezznk s megtanuljunk a vilg nyelvn szlni, mgis el
kpzelhet, hogy rzelmileg analfabtk maradunk. Sehol nem
krik tlnk szmon, hogy vajon tudjuk-e, ki mirt s hogyan rez.
Sehol nem tantjk, hogy mit csinljunk, ha nehzsgeink tmad
nak sajt rzelmeink feltrsval, illetve msok rzelmeinek rz
kelsvel kapcsolatban. Ezek a kpessgek vagy termszetesen
jnnek, vagy szoros rzelmi ktdseken keresztl elsajtthatk,
azonban ez egyik sem a Hdsz frfira jellemz megoldsi minta.
gy alakulhat ki az rzelmi sivrsg, amely a krnikus mlydepreszszi elidzje (ez szmos frfi, de klnsen a Hdsz frfi eset
ben igaz). Hdsz bels non-verblis szubjektivitsrt a jobb agy
flteke lehet a felels, amely a pesszimistbb a kt agyflteke kzl.

A realits eltorztsa
Az introvertlt rzkelst kisznestik a szubjektv tnyezk, mi
vel ez a termszetk. A legjobb, ha valaki a helyzeteket objektven
s szubjektiven is tudja rzkelni, vagyis pontosan rzkeli, hogy
mi trtnik krltte, majd ezutn szubjektv reakcit alakt ki
magban, gy az lmny hangslyosabb vlik. (A pontossg s az
objektivits fogalma kzmegegyezsen alapul s egyenrtk a
realitssal.)

HDSZ, AZ ALVILG ISTENE

143

Azonban a magnyossg s a bizalmatlansg hatsra a szubjek


tv rzkels eredmnyezheti a valsg mr-mr kros elferdtst,
mely esetben az illet teljesen idegenn vlik ebben a vilgban.
Nem ezeknek az elferdtseknek a mrtke miatt kerl azonban a
pszichitrira, hanem amiatt, ahogyan reagl ezekre az rzkel
sekre (teht, hogy mit mond, mit tesz s kit rint), illetve hogy l
tezik-e a krnyezetben elg hatalommal br vagy aggd ember,
aki bele mer avatkozni az letbe.

Alvszavarok s az rnyak birodalma

A narkolepszia egy olyan furcsa llapot, melyben a RM alvs b


renlt kzben ri az embert. Meglehetsen ijeszt llapot, amikor
az ember bren van, de mgis lmodik. Sokkal gyakrabban fordul
hat el az, hogy az alvs teljesen vratlan helyzetben eluralkodik az
emberen, belertve a magas rzelmi intenzits helyzeteket is. Ez
olyan, mintha az alvs (vagyis Hdsz) magval ragadn birodal
mba gyantlan ldozatt.
A narkolepszival kzd kamaszok s felnttek egyarnt arrl
szmolnak be, hogy brenlt kzben bevillannak az lmaik. Pl
dul, amikor az ember beszlget valakivel s egyszer csak magval
ragadja egy nagyon lnk lom, amelyben szagok, tapints, lts
s hallsrzkels is megjelenik. Pontosan ugyanezt ljk t, ami
kor alszunk s lmodunk, de nagyon zavar, ha mindezeket b
renlt kzben hallucinljuk gy, hogy radsul egyedl vagyunk
ezzel az lmnnyel.
A fantzia s az aktv kpzeler vilgba szabadon, akaratunk
szerint almerlhetnk. Hallucinogn drogok hasznlatval is
elidzhetjk ezeket az almerlseket. Minden este, amikor el
alszunk, belpnk az rnyvilgba, noha reggel bredskor mr
nem tudjuk magunk el idzni lmainkat. Azok az emberek, akik
nek rtelmes lmaik vannak, nemcsak hogy emlkeznek rjuk, de
mg tudatban is vannak annak, hogy lmodnak, illetve meg is
tudjk vltoztatni az lom menett, belertve azt is, hogy akaratuk
szerint felbredhetnek. Amikor elmerengnk, elmlzunk vagy
szabadon asszocilunk, akkor is ebbe a birodalomba lpnk be. s
ha a termszetnk azt diktlja, hogy mindenfajta lmnyt emel
jnk be bels vilgunkba, mint ahogyan az introvertlt emberek is

144

AZ

APA

ARCHETPUSA

teszik, akkor Hdsz nagyon j ismersnk. Az, hogy mennyire


mlyre tudunk sni s mennyire tudunk tudatosak maradni, attl
fgg, hogy mikor s hol merlnk le. A Hdszba val szabad moz
gsunk ugyanakkor azt hatrozza meg, hogy lesz-e problmnk ez
zel a birodalommal.
Nehzsgek Hdsz krnyezetben

Az nmagt ad Hdsz azzal tmaszt nehzsgeket a krnyezet


ben lknek, hogy sajt bels vilgban l, mg a tbbiek valahol
egszen mshol. Lelki energija befel irnyul. Ugyanakkor a sz
mra fontos emberek szeretnk, ha ebbl az energibl valamenynyi kifel is ramolna s kapcsolatukat gazdagtan. A minimum,
amit szeretnnek elrni az, hogy legalbb valamilyen szinten tud
janak arrl, mi is trtnik odalent. Magnyos termszet em
bert szeretni klnsen az extrovertltak szmra nagy kihvs,
mivel Hdsz elvonulsait, legyen az gyerek vagy frj, nagyon ma
gukra veszik s rgtn magukban keresik a hibt. Ez a feszltsg,
illetve az, hogy az ellenttek vonzzk egymst, vgl mgiscsak
elcsalogathatja Hdszt, vagy ellenkezleg, a msikat is egyre
introvertltabb s magnyosabb formlja.

HDSZ KIMUNKLSA
A Hdsz frfi nagyon elszigeteldik, hacsak ki nem munkl ma
gban ms archetpusokat is. Ki kell alaktania sajt egynisgt,
hogy kitnjn a tmegbl, hogy megkzelthet legyen, illetve ki
tudja fejezni bels lmnyeit.
Az egynisg kifejlesztse
Az egynisg az az arcunk, amelyet a vilg fel mutatunk. A latin
persona sz jelentse maszk, s azokra a maszkokra utalt, amelye
ket a sznpadon viseltek s amelyek a sznsz szerept azonnal egy
rtelmv tettk. Az egynisgnkn keresztl mutatjuk meg ma
gunkat s ezen keresztl tesznk valamilyen benyomst msokra,
akikkel elszr tallkozunk. A sokkal inkbb bels letet l

HDSZ, AZ ALVILG ISTENE

145

Hdsz frfinak ki kell tallnia magnak egy, a vilg fel mutathat

egynisget. Mivel a mindennapos dolgokrl val csevegs nem


kenyere, alaposan meg

kell gondolnia, hogy mit mondjon s ho


gyan rtesse meg magt. Egy jl mkd egynisgnek - a ruh
zatunkhoz hasonlan - a helyzethez kell igazodnia, ugyanakkor
tkrznie kell a szemlyisgnket is. gy teht Hdsznak erfesz
tseket kell tennie annak rdekben, hogy szrevehet s meg

kzelthet legyen.
Perszephon megtallsa

A Hdsz frfi jobban teszi, ha minl elbb tall magnak olyan


befogad nt, aki alkalmas a vilg s frje kztt a meditor szere
pt felvllalni. Ilyen felesg mellett a Hdsz frfi fokozatosan
megnylik s megosztja bels vilgt, gazdagsgt, de elszr el
rhetv kell vlnia. A meditori teendket Perszephon vagy
egy valdi n kpben vgzi el, vagy a frfi animjaknt, amit
Jung a frfi feminin aspektusaknt jellemzett, melyen keresztl a
frfi kpes a gyengdsgre, rzelmessgre s az rzkenysgre.
Ez az expresszivits megenyhti szigorbb vonsait s knnyeb
ben megkzelthetv teszi.
Hermsz aktivlsa

Hermsz volt az egyetlen istensg, akinek szabad ki- s bejrsa


volt a Hdszba. Az istenek hrviviknt Hermsz zeneteket
kzbestett, lelkeket ksrt s mg Perszephonrt is elment. F
knt arrl ismeretes, hogy nagyon hirtelen jelenik meg, akrcsak
az sztns meglts vagy megrzs. Ezenkvl pozitvumai kz
kell sorolnunk les eszt s beszdkpessgt. Ha Hermsz s H
dsz archetpusa egyszerre van jelen egy frfiban, akkor Hermsz
az a mdium, melyen keresztl Hdsz alvilga rthetv vlik s
amelyen keresztl errl kommuniklni lehet. Ezt tette C. G. Jung
is, amikor a kollektv tudattalan archetpusait osztlyozta. Amenynyiben egy zrkzott Hdsz az rssal - mint J ung s ms pszichoanalitikusok, illetve a versrssal, mint pldul T. S. Eliot - rtall
arra a kifejezsi mdra, amellyel bels vilgnak gazdagsgt t
tudja adni, akkor tudhatjuk, hogy bennk Hermsz aktivldott.

146

AZ

APA

ARCHETPUSA

Ms istenek kimunklsa, kivonuls az letbe


Annak a frfinak, akinek a dominns archetpusa az introvertlt
Hdsz, bsgesen akad alkalma magban kimunklni ms iste
neket is, amely egybknt szmra a fejlds tjt jelenti. A kte
lez oktats hossz ideje alatt Hdsz fontos Apolln tulajdon
sgokra tehet szert. Apolln segtsgvel kifejlesztheti magban a
tudomnyos gondolkods, a racionlis okfejts kpessgt, meg
tanulhat idben elvgezni dolgokat. Az iskola nemcsak Apollm,
de Hermszt is segtheti aktivlni, hisz megkveteli a gyerekektl
a tiszta fogalmazst. Mindezek mellett Hdsz az rzelmek biro
dalmba is belphet, ha tall magnak valakit, akit szerethet s az
viszont szereti t.
Az a Hdsz frfi, aki magra ismer a jellemzs alapjn s r
bred, hogy a csaldja rossz mkdse miatt knyszerlt magba
zrkzni, felnttknt lelkileg maga mgtt hagyhatja Hdsz
problmit. Az egsz egy dntssel s egy elktelezdssel kezd
dik. Ezutn mr csak egy kis btorsgra van szksge, hogy ki
merszkedjen a biztonsgot jelent bels vilgbl a klvilgba.
Lehet, hogy elltogat majd az Alkoholista Szlk Felntt Gyere
kei (Adult Children of Alcoholics) sszejveteleire, tudvn, hogy
sokig tart majd, mire maga is megnylik s sszeismerkedik
nhny emberrel. Esetleg msok kezdemnyezseit viszonozza a
munkahelyn. Az is elkpzelhet, hogy elmegy egy terapeuthoz.
Ha szbe kap, hogy tl sok idt tlt bels vilgban, tszervezheti
idejt, hogy tbb id jusson a klvilgra: belekezdhet olyan tan
folyamokba, amelyek a gyengesgein javtanak, vagy kivlaszt egy
dolgot s arra koncentrl.

III. rsz
A FIK GENERCIJA:
APOLLN, HERMSZ,
RSZ, HPHA ISZTSZ,
DIONSZOSZ

148

FIK

GENERCIJA

Az olmposzi fik kz tartozott Apolln, a nap istene, Hermsz,


(akit a rmaiak Merkrnak neveztek), az istenek kvete, az uta
sok oltalmazja, rsz (Mars), a hbor istene, Hphaisztosz
(Vulcanus), az istenek kovcsa s Dionszosz (Bakkusz), a bor s
a mmor istene. Ezeket a msodgenercis olmposzi istensge
ket nevezzk a fik genercijnak.
Br nem uralkodtak egyetlen birodalom felett sem, nevk mgis
sszefondott bizonyos helysznekkel, helyzetekkel s helyekkel.
Az utazk szmthattak Hermsz jelenltre, ha tra keltek vagy
ppen hatrokat lptek t, rsz a csatamezn segtette a bajba
jutottakat, a hegyi dorbzolsok pedig Dionszosz jelenlte nl
kl tntek elkpzelhetetlennek. Hphaisztosz tbbnyire a vulkn
mlyn tallhat kovcsmhelyben szorgoskodott, Apolln pe
dig Delphoiban tartzkodott az v legnagyobb rszben. A fik
jellemvonsait, temperamentumt cselekedeteik hatroztk meg.
Ennek a genercinak Zeusz az apja. Apolln, Hermsz, rsz
s Dionszosz az desfiai voltak. Hphaisztosznak azonban csak
nvleges apja volt, akinek egyedli szlje Hra, Zeusz felesge.
Zeusz kt kedvence Apolln s Hermsz volt, rszt s Hphaisztoszt eltasztotta magtl, Dionszosznak pedig nemcsak
desapja, de nevelanyja is volt.

A KEDVENCEK: APOLLN S HERMSZ


Zeusz kedvenc fiai ahhoz a kt archetpushoz tartoznak, amely jl
tud rvnyeslni a patriarchlis vilgban. Apolln s Hermsz
otthonosan reztk magukat Zeusz gi birodalmban. Nap isten
knt, Apolln harciszekern kzlekedett az gen. Hermsznek
pedig, Zeusz hrviviknt, szabad bejrsa volt az Olmposzra.
Erre a kt istensgre, Zeuszhoz hasonlan, az rzelmi tvol
sgtarts, a mentlis aktivits jellemz. Archetpus szempontbl
k azok, akik leginkbb otthonosan mozognak a rci vilgban.
Mindkett jl bnik a szavakkal, diplomatikus, j kereskedk,
akikre Zeusz mindig szmthatott, ha vitkat kellett elsimtania.
Mindkett kerlte a fizikai sszetzseket. Egyiknek sem volt
felesge vagy lettrsa.

A FIK GENERCIJA

149

AZ ELTASZTOTT FIK:
RSZ S HPHAISZTOSZ
Az eltasztott fikat, rszt s Hphaisztoszt - Apollnl s Herxnsszel ellenttben - nem a rci vezette, s nem is szavakkal jut
tattk kifejezsre gondolataikat. Mindketten fizikai ton fejeztk
ki motivciikat. gy bizonyos rtelemben inkbb praktikusak,
mint racionlisak. Ezenkvl mindkettt az rzelmeik vezreltk.
rsz attl sem riadt vissza, hogy fegyvert ragadjon, ha haragra
gerjedt vagy ki kellett llnia egy gy mellett. Amikor Hphaisz
toszt elrultk, eszkzeit kreatv clokra hasznlva, sszes fjdal
mt az ltala ksztett trgyakba fojtotta. Zeusz eltasztotta mag
tl Hphaisztoszt, rszt pedig egyenesen gyllte. Mindkt
istensg nevetsg, illetve gny trgyt kpezte a tbbi istensg
kztt, s a hozzjuk hasonlatos frfiak nagy valsznsggel nbecslsi problmkkal kzdenek. Mindkett Hra, a lefokozott,
haragos s tehetetlen istenn szlttje volt.
Ezeket az archetpusokat nem rtkelik a patriarchlis trsa
dalmakban, s ezrt azok a frfiak, akik azonos vonsokat mutat
nak ezekkel az istenekkel, nehezen rnek el sikereket.

AZ AMBIVALENSEN MEGTLT FI:


DIONSZOSZ
Dionszosz kln kategrit kpez, mivel az egyedli olmposzi istensg, aki haland anyval rendelkezik, s az egyetlen, akit
Zeusz tpllt, s akinek Zeusz nem csupn apja, de anyja is volt.
Amikor Dionszosz mg magzat volt s letkptelen, Zeusz
bevarrta a combjba, mely inkubtorknt vagy mintegy msodik
mhknt szolglt, ahol szletsig fejldhetett.
Dionszosz volt az egyetlen istensg, aki jobban kedvelte a
nk trsasgt, s mitolgijban a nk nagyon fontos szerepet jt
szottak. Dionszosz mentette ki anyjt az alvilgbl az Olm
poszra, ahol aztn megbecsls vezte. Majd Ariadn segtsgre
sietett, amikor magra hagytk, felesgl vette s hsges frje lett
az Olmposzon.

150

FIK

GENERCIJA

Dionszosz - aki utols istensgknt csatlakozott az olmposzi


pantheonhoz volt az, akinek hatsra Zeusz a tvolsgtart ap
bl gondoskod atyv vltozott. Dionszosz megtlse ambiva
lens: a hatalommal br frfiak olyan idegen hatsknt lik meg
Dionszoszt, melyrl gy vlik, hogy nincs helye a kultrban
vagy a lelkkben, mg a nk, illetve a frfiak feminin nje szvesen
fogadja. Az ilyen archetpussal rendelkez frfiak azt tapasztaljk,
hogy intenzv ambivalens rzseket vltanak ki msokbl, meg
tlsk azonban aligha vlt ki kznyt a krnyezetkben.

AZ ISTENSGEK, MINT NNK ELNYBEN


RSZESTETT, ELUTASTOTT
VAGY AMBIVALENSEN MEGTL T RSZEI
Az amerikai patriarchlis trsadalom egy f tekintetben kln
bzik a grgtl: az kori grg trsadalomban nincs jelen a puri
tanizmus, s mint ilyen, nem rendelkeznek olyan erklcsi szigort
kpvisel mitikus apa kppel, mint ami a mi kultrnkban, illetve
pszichnkben fellelhet. Zeusz szmra a szexualits hatalmnak
kifejezse volt, egy olyan sztn, amelyet hatalmnak ksznhe
ten kilhetett. A grgk a szexet nem ktttk ssze a bujasg
gal, nem tartottk tiszttalan dolognak. Dionszosz gondoz
sval, metaforikus szinten Zeusz annak a lehetsgt ddelgette,
hogy kapcsolatba lpjen a magban rejl Dionszosszal. Ezen
keresztl szexualitsa eksztatikus dimenzikat lthet, s ltala a
feminitshoz, illetve a nkhz val viszonya megvltozhat. gy,
mikzben Zeusz pozitv rzelmeket tpllt Dionszosz irnt, azt
a grgk ambivalensen tltk meg, viszont az amerikai patriar
chlis trsadalom csak negatvan tli meg Dionszoszt.
Olyan trsadalomban lnk, amely preferencikra pl, s
ennek ksznheten magunk is eltletesek vagyunk. Az, hogy
elfogadjuk vagy elutastjuk nnk egyes rszeit, azt a kultra s
csaldunk alaktja ki bennnk. Az, hogy szemly szerint kire
hasonltunk legjobban, vagy ezek kzl az archetpusok kzl
melyek jellemzek rnk leginkbb, az attl fgg, hogy a bennnk
rejl szemlyisgjegyeket erstik vagy elutastjk.

FIK GENERCIJA

151

Mikzben megtanuljuk a kvetkez fejezetekben megelevene


d mintk neveit, kpesek lesznk felismerni az egyes archetpu

sok megltt vagy hinyt a lelknkben, mint ahogy ez gondolom


a hrom apa isten esetben mr megtrtnt. gy, mint egy krimi
olvassakor feltr Aha lmny, mely akkor r minket, amikor a
trtnet egyik meghatroz szereplje leleplezdik, e knyv
olvassakor is akkor jelentkezik a legjelentsebb Aha lmny,
amikor felfedeznk valamit az igazi nnkkel vagy nnk egy fon
tos alkotrszvel kapcsolatban, melyet most mr elhvhatunk.

HATODIK

FEJEZET

Apolln, a nap istene


jsz, trvnyhoz s kedvencfi

A szpsg brmely megnyilvnulsa, akr mvszetrl, akr zenrl,


kltszetrl, a fiatalsgrl, a jzansgrl vagy a mrtktartsrl van sz
- mind megtallhat Apollnban. Hatsa mgis leginkbb a trvnyes
rend terletn rezhet.
Elsdlegesen benne lttt testet a grgk rthetsg, meghatrozha
tsg, kiszmthatsg irnti preferencija a fantasztikussal, a hatrozat
lannal s a megfoghatatlannal szemben.

W. K. C. Guthrie,/! grgk s isteneik (The Greeks and Their Gods)

Apolln mindent visszautast, ami tl kzelrl rinten - a dolgokba


val belebonyoldst, az egybeolvad tekintetet, a lelki rhangoldst, a
misztikus elmlylst s a velejr eksztatikus vzikat.

Walter F. Ott,/! homroszi Istenek (The Homeric Gods)

Apolln a szemlld, tvolsgtart, maszkulin magatarts meg


testestje. Mind istensgknt, mind archetpusknt s frfiknt
is tndklt, volt Zeusz legfontosabb fia, aki tulajdonsgai
nak ksznheten jl boldogul a patriarchlis trsadalomban.
Otthonosan mozog az intellektus, az akarat s a szellem gi biro
dalmban. s br a tisztasgrl, sportszersgrl ismert, vitat
hatatlan, hogy rendelkezik rejtett, stt tulajdonsgokkal is.

APOLLN, AZ ISTEN
Apolln csak a msodik legjelentsebb istensg volt Zeusz utn.
volt a Nap, a mvszetek (fknt a zene), a jvendlsek s az
jszat istene. volt a trvnyhoz, a trvnyszegk brja, az
orvostudomny patrnusa, aki akr pestisjrvnyokat is el tu-

APOLLN, A

NAP ISTENE

153

dott idzni, illetve volt a psztorok oltalmazja is. A grgk s


a rmaiak is Apolln vagy Fbusz nven ismertk. brzolsok
ban mindig ll vagy lpked, ers, jkp, szakll nlkli ifj
knt jelentik meg, akinek arany haja lgyan omlik al. Delphoi
templomba a kvetkez kt hres aranyszablyt vstk: Ismerd
meg nmagad s F az arany kzpt. Kedvelte az jszatot s
szeretett lanton jtszani, szakrlis nvnye a babr.
Tndklse ellenre Apolln rendelkezett egy kvsb ismert
stt oldallal is, a fny s sttsg kettssge jelkpiben is tkr
zdik. Apolln tiszta, szent s tisztulst hozfisteng volt, akit leg
fontosabb szimblumnak, a Napnak tulajdonsgaival ruhztak
fel. Amikor elrkezett szletsnek ideje, nekl hattyk, Apolln
szent madarai, ht krt tettek Dlosz felett, s szletsekor Zeusz
egy hattyk vontatta harciszekrrel ajndkozta meg. Ennek elle
nre a holl s a varj - a kt stt madr - is sszekapcsolhat
Apolln nevvel, csakgy, mint a kgy s a farkas. Olykor kegyet
len bntetseket hozott s a bosszllstl sem riadt vissza.
Szrmazsa s mitolgija
Apolln Lt s Zeusz fiaknt jtt a vilgra, Artemisz ikertestvre
knt, aki a vadszat s a Hold istennje volt. Amikor Lt (aki egy
flistenn, s az olmposzi istenek eltti nemzetsgbl szrmazik)
teherbe esett Apollnnal s Artemisszel, vndortra kelt, hogy
megfelel helyet talljon gyermekei vilgrahozatalhoz. Azonban
egy helyn sem fogadtk szvesen, mert az emberek tartottak Hra,
Zeusz fltkeny felesgnek haragjtl. Vgl, amikor elrkezett a
szls ideje, eljutott egy kopr szigetre, amit ksbb Dlosznak
neveztek el. Kilenc napon s jen t vajdott Lt (Hra nem sietett
az istenn segtsgre, ezrt megneheztette a szlst). Apolln v
gl egy plmafa alatt jtt a vilgra a hnap hetedik napjn. A hetes
szm szakrlis jelentssggel brt a szmra, a plmafa pedig az
egyik leghresebb antik turista ltvnyossgg vlt.

Apolln s Artemisz: az ikerpr

Apolln s ikertestvre, Artemisz is jszkodott. Apolln ja s


nylvesszi is aranybl voltak, s maga is az aranyos naj? istene

154

A FIK GENERCIJA

volt. Artemisz fegyverei ezstbl kszltek, csakgy, mint az ezst


szn hold. Artemisz volt az idsebb testvr, s volt az, aki Ho
mrosz szerint megtantotta Apollm az jjal bnni. Mindketten
messzirl lttk ki lthatatlan s tvedhetetlen nyilaikat, mely
gyors s fjdalommentes hallt okozott. Mindkettt a tisztas
grt tiszteltk, tvolsgtartsrl, megkzelthetetlensgrl
ismertk. Idnkt mindketten eltnnek (Artemisz az erdkbe,
Apolln pedig a rejtlyes hperboreszok birodalmba).
Artemisz s Apolln is a felntt vls eltt ll ifjsgot kp
viselik a mitolgiban. Gyakran gyors s kmletlen bntetst
mrtek ellensgeikre. Pldul, amikor egyszer Niob megalzta
anyjukat, Ltt, amikor azzal hencegett, hogy bezzeg neki hat
gynyr lnya van s hat jkp fia, mg csak Apollm s Artemiszt szlte, Lt isteni gyermekeihez fordult segtsgrt. Ennek
eredmnyekppen Apolln lemszrolta a hat fit, Artemisz pe
dig a hat lnyt. Niob-t sr sblvnny vltoztattk.
Artemisz egyszer beleszeretett egy vadszba, akit Orionnak
hvtak. A fltkeny Apolln ekkor prbajra hvta, melyben Artemisznek el kellett tallnia egy tvoli pontot a tengerben. A harcos
kedv Artemisznek tbb se kellett, elfogadta a kihvst, s tved
hetetlen nyilval clba tallt. Azonban tl ksn jtt r, hogy a
clpont nem ms, mint szerelme, Orion, aki olyan mlyen gzolt
a tengerbe, hogy mr csak egy kis pont ltszdott belle.
Az Iliszbl tudjuk, hogy a trjai hbor idejn az istenek is
megkzditek egymssal, Poszeidn prbajra hvta Apollm.
Apolln azonban visszautastotta, mondvn, nem fog jelentk
telen halandkrt harcba szllni. Nem trdtt azzal sem, hogy
Artemisz dhsen a szemre vetette, hogy gyva.

Apolln s sikertelen szerelmi kapcsolatai


Daphn volt Apolln els szerelme, rosz (vagy ahogy mskppen
nevezik mor vagy Kupid) pedig minden baj forrsa. Miutn
Apolln kignyolta rosz jsz tudst, rosz szerelmi lngra
lobbantotta Apolln szvt egy arany nyllal, Daphn szvt azon
ban lombl kszlt nyllal sebezte meg, melynek hatsra Daphn
visszautastotta Apolln szerelmt. Apolln, szerelmi vgytl sar
kallva Daphn nyomba eredt, s amikor majdnem utolrte t,

APOLLN, A NAP ISTENE

155

akkor a lny desapjhoz, a folyistenhez fordult segtsgrt, aki

babrfv vltoztatta. De Apolln szerelme mg ekkor sem csilla


podott. A babr lett a szakrlis nvnye, s a levelei koszorba
fonva kestettk hajt.
A legismertebb n, aki visszautastotta Apolln szerelmt s
ezrt meg is fizetett, Kasszandra volt. Kasszandra Trja kirly
nak s kirlynjnek, Priamosznak s Hekubnak lnya volt.
Apolln meggrte Kasszandrnak, hogy megtantja a jvend
mondsra, de csak azzal a felttellel, ha a szeretje lesz. Kasszandra
gretet tett, de nem tartotta meg szavt. Br Apolln nem vehette
vissza a jvendmonds tehetsgt, bosszbl elrendelte, hogy
senki se vegye komolyan jvendlseit. A trjai hbor kitrsekor
Kasszandra ltta elre az elkvetkezend csapsokat, de mivel
senki sem hitt neki, bolondnak tartottk s bezrtk.
Apolln valamivel tbb sikerrel jrt Koronisszal, aki teherbe
esett gyermekvel. Az istensg egy fehr hollt bzott meg kedvese
megfigyelsvel, aki jelentette neki, hogy megcsalta. Apolln erre
bosszbl feketre vltoztatta a holl tollt, s meglette vele Koroniszt. Ezt a meggondolatlan tettt ksbb megbnta. Apolln azon
ban nem hozhatta t vissza az letbe. Amikor a lny a halotti mg
lyn fekdt, megkaparintotta meg nem szletett finak testt, akit
Kheironnak, a kentarnak adott, hogy nevelje fel. Ezt a fit hvtk
ksbb Aszklpiosznak, aki a gygyts s gygyszat istene lett.
Apolln frfiak irnti szerelme sem tartogatott szmra tbb
sikert. Egyszer annyira belehabarodott egy fiatal fiba,Jcintba, a
sprtai kirly fiba, hogy maga mgtt hagyta Delphoit, hogy
minden idejt vele tlthesse. Egy nap, amikor sszemrtk disz
koszvet tudsukat, Apolln diszkosza gellert kapott egy kvn
s fejen tallta Jcintot. A szeretett frfi elvesztse miatt rzett b
natban Apolln megfogadta, hogy mlt emlket llt Jcintnak.
gy Jcint vrbl fakadt a virg, mely a nevt viseli.

APOLLN S PRFCII
Apolln a jvendlsek istene volt, br a mitolgija szerint
maga nem igen jsolt. Olyan kpessg volt ez, amelyet egyszeren
kisajttott magnak. vehette t az irnytst a Delphoi jsda

156

FIK

GENERCIJA

felett, melynek profetikus jvendlsei hossz mltra tekintenek


vissza. Apollnt megelzen, a pre-helln idkben, a delphoi js
da egy istenn szentlye volt, nagy valsznsggel egy kgy is
tenn. Mitolgija szerint Apolln meglt egy hatalmas srkny
vagy kgy istennt, melyet Pythonnak hvtak. Ettl fogva az
istensget a Pythiai Apolln nven emlegettk, papnjt pedig
Pthinak neveztk.
Apolln mdiumai mind nk voltak, akik az irnytsa alatt
lltak, s jvendlseiket annak tulajdontottk, hogy benssges
kapcsolatban lltak az istensggel. Valjban azonban az irnyts
egy exegta (szvegmagyarz) kezben volt, aki rendszeresen fel
kereste a papnt. Amikor Pthia transzba esett, a szvegmagyar
z krdseket tett fel neki, a vlaszokat pedig lejegyezte. Szavait
ezt kveten tovbbtottk egy msik paphoz, aki ltalban versbe
szedte a mondandt. A szavak jelentsei rendszerint homlyosak
s ktrtelmek voltak, s a jvendlseket gyakran politikai c
lokra hasznltk fel.
Delphoi

A Parnasszusz hegy lbnl, a legbels zugban, melyet a hamvad


rpa, kender s babrlevl fstje tlttt meg, ldglt Pthia h
romlb szkn, mieltt transzba esett.
Szintn ebben a bels zugban volt tallhat az Omphalosz,
vagy ms nven a kldk k (a delphys sz mhet jelent). Delphoi
rl gy tartottk, hogy a fld kldke vagy mhe, s egyben a vilg
kzepe, mg azeltt, hogy Zeusz (tudomnyos rdekldstl vez
relve) gy dnttt, hogy megjelli a vilg kzept. Szabadon enge
dett kt sast, az egyik a fld legkeletibb vgrl indult el, a msik
a legnyugatibb hatrrl. Ugyanabban az idben indultak, ugyan
azzal a sebessggel haladtak, s Delphoi fltt tallkoztak.
Apolln templomnak szentlyben tallhat Dionszosz sr
ja is. A hrom tli hnapra ugyanis Apolln tengedte templomt
Dionszosznak, amg a tvoli szakra utazott a legends hperboreszok fldjre.
Az emberek kt f indokkal kerestk fel Apolln templomt
(ha nem isteni ldozatot akartak bemutatni): hogy tancsot krje
nek a jvendmondjtl, vagy hogy megtisztulst nyerjenek

APOLLN,

A NAP ISTENE

157

ltala, ha bnt kvettek el. A vezetk s brk is Apollnhoz, mint


a trvnyhoz s trvnyt rtelmez istensghez fordultak tan
csrt. A grg vrosllamok neki tulajdontottk az alkotmnyt.
volt a trvny s a jog isteni helytartja.
Kt leghresebb aranyszablya mellett, ms gondolatokat is
belevstek a templomba, melyek hven tkrzik Apolln hata
lomhoz s nmrsklethez fzd viszonyt:

Urald a szellemed!
Tartsd szem eltt a hatraidat!
Ne lgy nhitt!
Tisztelettel beszlj msokkal!
Fld a hatalmat!
Hajts ft az istensgek eltt!
Ne bszklkedj az erddel!
Tartsdfken a nket!
Apolln pnhelln istensg volt. Hatalma Zeusz mellett csak
msodlagosnak szmtott egsz Grgorszgban. Nemcsak a v
rosok kldtek kldtteket Delphoiba tancsrt, hanem Apolln
papjai is elltogattak Delphoibl a grg vrosokba, hogy meg
ismertessk a polgrjogot s a vallsjogot.

APOLLN, AZ ARCHETPUS
Apolln tvolrl is tisztn ltott s az let dolgait fellrl szemll
te: a kiszemelt clpontot mindig eltallta nyilval, zenjvel pedig
harmnit teremtett. Az Apolln archetpus olyan szemlyisg, aki
a tiszta defincik hve, szereti tanulni, rtkelni a rendet, a harm
nit, s inkbb a dolgok felszne rdekli, mint ami mgttk van.
Az Apolln archetpus az elmlkedst elnyben rszesti az r
zelmekkel szemben, a tvolsgot a kzelsggel szemben, az objek
tv rtkelst az intucival szemben. Az Apolln archetpusra
hasonlt frfi olyan tulajdonsgok birtokosa, melyeknek segts
gvel jl boldogul a vilgban. Karriert pt, s a klasszikus mv
szeteket sokkal knnyebben sajttja el, mint a legtbb ember.

158

FIK

GENERCIJA

Az jsz
Ahhoz, hogy az ember jszkodni tudjon, akaraterre, gyessgre
s gyakorlatra van szksge. Egy tapasztalt jsz tvoli clpontot is
eltall. Metaforikusn az Apolln archetpus frfi gy cselekszik.
Az Apolln gondolkodsmd mindig logikus s objektv. a
dolgok trvnyszersgt nem tapasztalatok tjn szerzi meg,
vagy szli tmutats ltal, hanem elvei szletstl fogva bele
vannak kdolva. Az elre beprogramozott archetpus szerint a
kisfi tudja, hogy mit akar, s Apolln termszethez hven, meg
van hozz az akaratereje, hogy vghez is vigye.
Akkor tudunk magunknak clt kitzni, ha van jvkpnk. Ez
az Apolln tpusnak nem akadly. Ms frfi tpusok taln nehezen
tallnak clokat, de nem Apolln. tudja, merre tart, mit szeretne
elrni, s azt is, hogy gyzni akar. Nem lmodoz tpus. Cljai
realisztikusak s hajland rtk erfesztsseket tenni. Ezek
tbbnyire msok szmra is nyilvnval clok. Egy kisfi pldul
trekedhet arra, hogy cserksz legyen vagy els helyezst rjen el
egy versenyen. Ksbb taln gy dnt, hogy irny a Harvard vagy
az MIT, vagy Oxford, aztn a vlasztott terleten magas pozci
ban helyezkedik el. Az Apolln archetpus szereti, ha elismerik.
Valsznleg a gimnziumban vagy a fiskoln tallkozha
tunk az Apolln archetpusokkal a legtisztbb formban, azon
fiatalemberek szemlyben, akik sikerre termettek, s sem rzel
mileg nem sebezte meg ket senki, sem arra nem volt alkalmuk,
hogy alzatot tanuljanak.
Valsznleg mindnyjan fel tudunk idzni olyan sokoldal
Apollm, aki jkp, elegns, kivl tanul, hangszeren jtszik,
jeleskedik valamely ri sportban s valsznleg osztlybizottsgi
tag volt - szval olyan, akirl a legnevesebb egyetemek felvteli

bizottsgainak elnkei lmodnak.


Ennek tkletesen megfelel az Apoll-rprogram, melyben az
rhajsok mind Apollnra emlkeztetnek. John Gelennre, Edgar
Mitchellre s Neil Armstrongra gondolok, s ilyenkor Apolln
jelenik meg elttem. k s az rprogram olyanok voltak, mint
Apolln s Zeusz, akik az apa lmt vltottk valra. Az elnk
(Zeusz) akaratnak vgs kivitelezi az rhajsok (Apolln), kik
tettkkel jnhny kormny hrnevt emeltk.

APOLLN, A NAP ISTENE

159

A kedvencfi
Apolln volt Zeusz legkedvesebb fia, s Zeusz mellett a legjelen
tsebb grg isten. Szke hajjal brzoltk, s Apolln valban
vilgos haj fi volt, akinek az volt a kldetse, hogy vghezvigye
apja akaratt.
Az Egyeslt llamokban a republiknus prt teszi leginkbb
magv a tradicionlis patriarchlis rtkeket. 1988-ban mind
George Bush, mind pedig Dan Quayle, a republiknus elnk, illet
ve alelnk jellt, Apolln szerept lttte magra. Bush befolysos
szentusi tag fiaknt, mg Quayle szlllamban, Indianban,
egy igen nagy befolyssal br csaldi lapkiad vllalat sarjaknt.
Kitntetett helyzet, jkp, kivltsgos helyzethez szokott fr
fiak voltak. Bushnak tl kellett lpnie az lland msodkapitny
szerepen, ha Zeusz pozcijra plyzott, az pedig szinte elkpzel
hetetlennek tnt a szavazk szmra, hogy Quayle, az Apolln
archetpusra oly jellemz vilgos hajjal, tveheti az elnki hatal
mat. A kedvenc fik ltalban nem jutnak fel a cscsra, mert nem
szmtanak nehzsly ellenflnek, nekik megmarad az arche
tpusra jellemz fi, illetve testvr szerep, mivel hinyzik bellk
az a vezeti ambci, illetve az a kpessg, ami szksges lenne
ahhoz, hogy atyai figuraknt, Zeusz kegyetlensgvel hatalmukat
megszilrdtsk s uralkodjanak.
A kedvenc fi archetpusa rgi fnyben tndkl akkor is, ha
fjdalom ri vagy gytrdik. Ezt annak ksznheti, hogy mentli
san teljes egszben el tudja magt klnteni msok fjdalmtl,
s sajt rzelmeinek sincs tudatban. Azonban, ha egy frfit a
tbbiek Apollnknt tartanak szmon, arra az archetpus tulaj
donsgait rvettik, s gy nehz lesz majd msknt ltni.

A zensz
Apollm kt hros eszkzzel hoztk sszefggsbe, az egyik az j,
a msik a lant. Egyik rintsvel a nyila replt messzire, a msik
kal zent csalogatott el hangszerbl. W. F. Ott, A homroszi
istenek (The Homeric Gods) cm knyv szerzje, kapcsolatot vlt
felfedezni a kett kztt: mindkettben azt lttk, mintha egy
drda replne a clja fel, egyik esetben a tvedhetetlen nyl, a

160

FIK

GENERCIJA

msik esetben a tvedhetetlen dal. A dal, mely a legberebb is


tensgtl ered, nem egy megfertztt llek lomszer szlem
nye, hanem egyenesen szll a szntiszta val irnyba.
Apolln zenjvel a tisztasgot s az rtatlansgot hozta ssze
fggsbe. Ellenttben Dionszosz muzsikjval, mely a koszt, az
eksztzist, a fktelensget, az rzelmi konfliktusokat s a szenve
dlyt fejezte ki. Apolln zenje tiszta hangokbl ll, a zene tisztas
ga felemel, olyan, mint egy matematikai szmts, ami harmnit,
mrtket hoz az ember letbe. Bach klasszikus zenje Apollm
idzi. Akik hallottk mr a 20. szzad mester csellistit, Pablo Casals-t s Yo-yo-Mat jtszani, azok arrl szmolnak be, hogy a zen
jk olyan, mint egy isteni megnyilatkozs, mintha az istensg je
lenne meg s tvedhetetlen nyilval clba tallna.
A mrtk s a szpsg adtk Apolln zenjnek esszencijt.
Minden vadsgot megfkezett, st mg a vadllatokat is megszel
dtette. Amikor a megknzott bibliai kirly, Saul megparancsolta a
fiatal psztorfinak, Dvidnak, hogy jtsszon neki valamit penge
ts hangszern, hogy megnyugodjon, Dvid minden bizonnyal
Apolln zenjvel rte el ezt a hatst.

A trvnyes rendfenntartja
Apolln biztostotta a vrosok trvnyes mkdst, rtelmezte a
trvnyeket, rendet tartott, mrtkletessget kvetelt s trv
nyes kereteket adott az egyes kzssgek egyttmkdshez,
illetve eszkzket a vitk elsimtshoz. Mind a trvnyhoz,
mind a zensz, az archetpus rendhez s formhoz val ktdst
fejezi ki. Apollntl idegen a kosz, a fktelensg, a hamis hang, a
szenvedlyes intenzits, mind viselkedst, mind zenjt tekint
ve. A szablyokon s trvnyeken keresztl, csakgy, mint a mr
tken s idn keresztl, Apolln keretet s rendet biztostott.
Apolln, mint a trvnyes rend fenntartja, mindig tisztban
volt azzal, miknt kellene a dolgoknak mkdnik. Rendelkezsei
ltal elrta, hogy mit szabad s mit nem. Ennek megfelelen az
Apolln gyvd jobban szeret az alkotmnyjog adta keretek kztt
rvelni, s jobban kedveli azokat az eseteket, melyekben alapelvek
re, illetve precedensekre hivatkozhat, mint amikor a motivcit,
illetve a klnleges krlmnyeket lehet felhozni valaki ments-

APOLLN,

A NAP ISTENE

161

gre. Nem csoda ht, hogy amikor egy nt vagy egy frfit kellene
jellni a legfelsbb brsg valamely posztjra, ajnlsukban prt
fogik a jelltek Apolln tulajdonsgait emelik ki.
Azon idealistk hatalomrl alkotott kpe is az Apolln arche
tpustl ered, akik gy kpzelik, eljn egyszer az az id, amikor
minden ember bks egyetrtsben l egyms mellett a trvnyes
rendnek megfelelen, mely mindenkinek igazsgot szolgltat, s
a rendfenntartk szentl meg vannak gyzdve arrl, hogy tud
jk, mi a helyes s a helytelen.
Mind a szndk, mind a hatalom gyakorlsa archetipikus ala
pokra vezethet vissza. A jogsz vagy a trvnyes rend vgrehajt
ja csakgy, mint egy zensz vagy rhajs, ezt rezheti legbell, s
gy vlheti, hogy munkjnak Apolln ad szakrlis dimenzit.
A tvolsgtart
Az Apolln archetpus rzelmi tvolsgtartsra hajlamostja a fr
fit. Lehet a jvjre koncentrl jsz vagy prfta, aki kpes a
dolgok fl emelkedni, hogy mindent objektven tudjon szemll
ni, inkbb, mint hogy rzelmeivel tisztba kerljn. Ilyenkor gy
kerli el az rzelmi vagy kapcsolati nehzsgeit, hogy spiritulis
leckeknt fogja fel ket (amelyek nyilvn azok is).
gy az a kpessg, hogy a dolgokat racionlisan s spiritulis
aspektusbl kzeltsk meg, reflexszer rzelmi reakciinktl
tvol, az Apolln archetpusra jellemz tulajdonsg. Ez az adott
sg hajlamoss teszi az Apolln tpus embereket arra, hogy sajt
rzelmi trseiket tvolsgtartan kezeljk, s szellemi magass
gokba emelkedve, intellektulis mdon, spiritulis eszkzkkel
prbljk megrteni azokat.
Apolln istensgben volt valami nem evilgi, ami a hperboreszokhoz fzd viszonybl ered. W. F. Ott mitolgus mu
tatott r arra, hogy Apolln szletsekor Zeusz hattyk vontatta
harciszekrrel ajndkozta meg, melyen nem Delphoiba utazott,
hanem a hperboreszokhoz, akiknl ott is maradt egsz vre. Ezt
kveten minden vben rendszeresen visszatrt egy idre a f
nyessg ldott fldjre. Jelen korunkban, a New Age megvilgo
sodst hoz hatsval idzzk fel Apollm s a Hperboret. Mai
vilgunkban ez a hegyeken tl tallhat szaki birodalom, ami a

162

FIK

GENERCIJA

grgk kpzeletben lt, a Fiastyk csillag konstellcinak felel


meg, vagy egy msik dimenzinak. Apolln kapcsoldsa a hperboreszokhoz Hdsz alvilgi ktdshez hasonlatos. Pszichol
giai rtelemben, akr egy tvoli visszahzdsra alkalmas csillagvilgrl, akr az alvilgrl beszlnk, vagy a magasabb szint ma
tematikrl, a hats ugyanaz: mindegyik elszigeteldshez, illetve
az e vilgbl val idnknti visszavonulshoz vezet.

A testvrek
Apolln csaldbeli szerepe testvrknt nyilvnul meg a legjobban,
a fltkenysg s a testvri szeretet ltal, mely eltr ccshez,
Hermszhez, az istenek kvethez, s nvrhez, Artemiszhez, a
Vadszat s a Hold istennjhez fzd viszonyban egyarnt.
Szmos mitolgiai incidens kti ssze Apollm s Artemiszt.
Artemisz jtt elszr a vilgra s segtette anyjt, Ltt az elh
zd vajdsa sorn. Ksbb Lt hozzjuk fordult, amikor meg
akarta torolni Niob srt szavait. Apolln fltkeny volt Artemisz
Orion irnt rzett szerelmre, s ahogy ez mr elhangzott, pr
bajra hvta t, melyben Artemisz tudtn kvl kioltotta kedvese
lett. A rivalizls Apolln s Hermsz kztt is tetten rhet.
Hermsz azzal kezdte, hogy ellopta Apolln marhit; egybknt
Hermsz volt az is, aki btyjt lanttal ajndkozta meg.
A testvr s kedvenc bty archetpusaknt Apolln fogkonyny teszi a frfiakat a csapatjtkra. Az Apolln frfi knnyen be
illeszkedik a vllalati struktrba, melyben tbbnyire a msodhegeds szerept jtssza, anlkl hogy neheztelne vagy veresg
knt ln meg, eltren azoktl a frfiaktl, akiket archetpusuk
apai vagy uralkodi szerepre predesztinl. Azt is termszetesnek
veszi, ha hozzrt nkkel dolgozhat, hogy rivalizlnia kell velk.
Ellenflknt Apolln ugyanolyan knnyedn vesz rszt a politikai
hzd meg ereszd meg jtkokban, mint a sportban, s rend
szerint nem haragtart. rzelmi tvolsgtartsnak ksznheten
szmra a politika jtk, s elnyt lvez azokkal szemben, akiket a
jtszma rzelmileg is rint. Azonban vezet pozciba nem igen
kerl, mert tl vatos, minek kvetkeztben nem kelti msokban
a rtermett vezet benyomst. Apolln a fontossgi sorrendet
tekintve Zeusz utn kvetkezett.

APOLLN, A

NAP ISTENE

163

A hs szerept tagad isten


Apolln, akit frfias megjelense s nemessge hsi adottsgokkal
ruhzott fel, nem volt hajland eljtszani ezt a szerepet. Kimon
dottan az a tpus volt, akit nem lehetett prbajokba belerngatni,
eltren azoktl a grg hsktl, akik helytlltak a trjai hbor
ban vagy azoktl a gyorstzel cowboyoktl, akik westernfilmekben szerepelnek. A haragos Poszeidn szavra Apolln csndesen
csak ennyit mondott: Nem lennk mrtktart s elrelt, ha
jelentktelen halandk miatt keverednk harcba, akik most gy
zldellnek, mint lomb a fn, de majd elszradnak s elpusztul
nak. s amikor nvre, Artemisz gyvnak nevezte, akkor sem
vette fel a kesztyt.
Mi tbb, Apolln ellenszenvvel viseltetett a hsk irnt. Nem
volt hajland elvezetni Heraklszt a Pthiai jsdhoz s Akhilleuszszal, a leghresebb s legkedveltebb grg hssel is szembeszllt.
Akhilleusz gy halt meg, hogy sarkn megsebezte egy nyl, azon
az egy sebezhet ponton, melyet nem mrtott bele a Sztx vizbe.
Nhny verzi szerint maga Apolln lte meg, vagy Prisznak
lczva magt vagy sajt brben. De ez nem volt hsi cselekedet,
nem szemtl szemben, hanem tvolbl kiltt nyllal sebezte meg.
Apolln vatos, elkerli a testi veszlyt, nem rintik meg az
rzelmek, inkbb szemlld alkat. Ezek a kvlll s nem a hs
jellemvonsai. Amikor a tbornokoknak csapataikat csatba kel
lett vinnik, valsznleg egy sem volt Apolln archetpus. De
manapsg minden bizonnyal szmtalan magas rang Apolln
szemlyisg tbornok tallhat a Pentagonban. Amikor, ahogy
az manapsg a gyakorlatban van, ki kell tleni klnbz hbors
jtkokat, klnbz lehetsgeket s terveket kell figyelembe
venni, s a legvgs fegyvert nhny tvoli szmtgp gomb meg
nyomsval lestik a kvhzi stratgk, az nagyon is Apollnra
vall, mivel inkbb a statisztikai lehetsgeket veszi szmba, nem
a szenvedly vagy az llampolgri ktelezettsg motivlja. Ez volt
a helyzet a vietnami hborban is, amikor a Pentagont a vdelmi
miniszter, Robert McNamara s fiatalokbl ll csapata irny
totta, akik ifj tehetsgknt kerltek mell.

164

FIK

GENERCIJA

Apolln kimunklsa nmagunkban

Ebben a kultrban az Apolln vonsokat erteljesen kultivljk


egsz kisfi kortl kezdve. A blcsdtl az egyetemig az embe
rektl azt vrjk el, hogy verblisn s logikusan fejezzk ki ma
gukat. Az ok-okozati trvny az letben is visszakszn, csakgy,
mint a tudomnyban. A j jegyek, a j benyoms a rangltrn val
felemelkeds felttelei. Mindenhol - kivve az alternatv iskolk
ban -, minden osztlyban az Apolln rtkeket s jellemvonso
kat tmogatjk.
Annak ellenre, hogy igen erteljes hatsok rnek bennnket
Apolln tulajdonsgaink kimunklsa rdekben, de ms arche
tpusaink a dominnsak, akkor csak felntt korunkban bred fel
bennnk az igny, hogy tudatosan fejlesszk ki ezt magunkban.
Apolln kimunklshoz az egyn taln meg szeretn tanulni,
miknt ossza be az idejt, a pnzt vagy hogyan szervezze meg a
munkjt. Az Apolln tulajdonsg olyan konkrt dolgokban is
segtsgnkre lehet, mint pldul amikor nletrajzot runk. Br
mi is a feladat, Apolln isteni tudomnyval nagy valsznsggel
sikert aratunk. Olyan szakrt, aki mindig kznl van, ha valamit
szisztematikusan szeretnnk elsajttani.

APOLLN, A FRFI
Egy Apolln tpus frfi knnyen boldogul a vilgban. Msok l
tal nagyra rtkelt tulajdonsgokkal rendelkezik, melyek a siker
hez is knnyszerrel eljuttatjk. A kapcsolataiban s bels lelki
letben azonban akadhatnak problmk.

Korai vek

Az Apolln gyermek (a mtosznak megfelelen) termszett te


kintve nyitott. Tipikusan extrovertlt, rdekld s sokat krde
zskdik, szeret szemlldni, nagyon lvezi, ha hti babahordo
zban ldglhet.
Apolln informcikat gyjt a krnyezetrl. rdekli, hogy
mi micsoda s ki mit csinl. Nem lmodoz alkat, nem merl el

APOLLN,

A NAP ISTENE

165

a fantzia vilgban, nincsenek kitallt bartai, vagy elkpzelt


szrnyei.
Az vodban oszlopos bandatagnak szmt, testvries, kompro
misszumksz gyerek, aki jl boldogul, s akr a banda vezrv is
vlhat. Msok gyakran szeretnk, hogy a legjobb bartjuk legyen,
de tbbnyire nincs neki legjobb vagy klnleges bartja.
Ahogy a klnbz sportok eltrbe kerlnek, kiderl, hogy
jl megy neki, st kivlan tejest. Ha valamihez tehetsge van,
kitartan edz. Ha msban tehetsges, ugyanilyen lelkesen veti
bele magt a gyakorlsba.
Olyan, mintha egy bels ra ketyegne benne, s mg aznap el
vgzi azt, amit csak msnap kellene. gy jut ideje a hzi feladatra,
zene gyakorlsra, az jsgkihordsra, cserkszkedni vagy ministrnskodni.
Br tbbnyire nem csupn a felsznen j fi - gyakran mondjk,
hogy olyan egyenes, mint a nyl -, nem szokatlan az sem, hogy
olyanokkal bartkozik, akik balhkba keverednek, br ezekbl
kimarad. A tbbi fi sz nlkl benne van minden fktelen jtk
ban, bajkeversben, rosszalkodsban, anlkl hogy tgondolnk,
milyen kvetkezmnyekkel jrhat, az Apolln fi azonban nem
ilyen: elre gondolkodik s vigyz magra.

Szlei
Apolln az ikrek kzl msodikknt jtt a vilgra, Lt kilenc jjel
s kilenc nap vajdott, mire megszletett fia. A nagy erfesztsek
utn Lt boldog volt, mert ers jsz fit hozott a vilgra. A dloszi Apollnhoz rott homroszi himnuszban elhangzott szavai
azon asszonyok rzseit visszhangozzk, akiknek sikerlt olyan
fit s utdot szlni, akikre ksbb bszkk lehetnek.
Ilyen megprbltatsok utn taln mg egy istenn is ki lett
volna merlve, s az sem lett volna kpes elltni az jszlttet. Az
viszont bizonyos, hogy Apollm nem szoptatta desanyja. Ehe
lyett Themis, isteni keze ltal nektrral s zletes ambrzival
tpllta. Apolln teht elsknt az istenek tkvel tpllkozott.
Ezt Themis, a pre-olmposzi js-istenn adta neki, akinek kpe
nyt Apolln jsni viseltk ksbb. Az Apolln frfi letre
jellemz, hogy desanyja testileg nem akarta tlni az anyasgot,

166

FIK

GENERCIJA

nem ddelgette, nem olvadt vele egybe, amit azonban a foldanya


tpus desanyk kisbabi tlnek.
Apolln a kezdetektl gy r lete kldetsrl: Felfedem az
emberek eltt Zeusz akaratt. Itt egy apja fia, akire szlei mindig
bszkk lehetnek majd: s fnyessg vezi, mely lptei nyomn
s nagy gonddal szvtt kpenybl rad. s az arany haj Lt s
a blcs Zeusz szvt tjrja a melegsg, amint drga fikat nzege
tik, mikzben halhatatlan istenekkel jtszik.
Az Apolln fit dicsrettel jutalmazza a hagyomnyos elveket
vall apa, amirt fia a nyomdokaiba lp. Sikeresen helytll, sz
leire nem hoz szgyent s jl boldogul a teljestmnyorientlt
kultrban. Megszokta, hogy szlei szeme fnye, ettl lesz olyan
angyalian sugrz. A tradci szerint a patriarchlis kultrban
azt vrjk az Apolln fitl, fleg, ha els szltt gyerekrl van
sz, hogy tovbbvigye a csaldi hagyomnyokat s vghezvigye
apja akaratt.
Az Apolln fi hozzszokott a gyzelemhez s ahhoz, hogy
tetteit szeretettel s dicsrettel jutalmazzk. Azonban az let min
den terletn (illetve megmrettets sorn) tallkozik olyanok
kal, akik hozz hasonlan jl teljestenek. Ezrt lland nyomst
rez, hogy kiemelkedjen a tbbiek kzl. gy viszont az is elkp
zelhet, hogy mr nem rzi azt a ksztetst, hogy az osztlyelsk
kz tartozzon vagy a csapat sztr htvdje legyen.
s ilyenkor merl fel a pszicholgiai krds: Mennyire van a
szlknek szksge arra, hogy ne hozzon szgyent rjuk? Sajt
magrt szeretik, vagy a szeretet az elrt teljestmny fggvnye?
nbecslse legutbbi sikertl fgg-e? A kudarc miatt ki
csszik-e a lba all a talaj ? Ha igen, akkor a bizonytalansgot s a
kihvst tlsgosan magra veszi, gy amikor fenyegetve rzi ma
gt, s emiatt ellensges indulatok keletkeznek benne, mindig egy
sugrzan mosolyg maszk mg bjik.
Elfordul, hogy az Apolln finak nrcisztikus szlei vannak,
akiknek valjban arra van szksgk, hogy fik megvalstsa
lmaikat, s attl rzik jobban magukat, ha fik sikeres, s elvrjk,
hogy j fnyt vessen rjuk. Az ilyen fi nagyon nagy terhet cipel a
vlln. Mivel nagyon szeretne gyzni, versenybe szll. Azonban a
minden ron gyzni akars, melynek clja szlei, illetve valamely
szlje feltteles szeretetnek megrzsre irnyul, olykor kontra-

APOLLN, A NAP ISTENE

167

produktv mdon hat. Ennek aztn az a vge, hogy kevsb tud


teljesteni. Ha nincs les helyzetben, minden rendben megy, de
ha szmt az eredmny, nem kpes hozni a formjt. Ha mind a
kivteles tehetsg, mind az Apolln szemlyisg megtallhat egy
fiatalban, az, hogy ki tudja-e hozni magbl a maximumot - mint
sakkjtkos, zensz, matematika zseni, doktor, gyvd, jsz,
tuds vagy mint ember -, nagyban fgg szleitl, tanraitl. K
lnleges tehetsggel megldott gyermekknt s a kzdeni akars
nak ksznheten az Apolln gyermek akkor boldogul, ha a tanu
lst jtknak foghatja fel, a legnagyobb megelgedst pedig az
jelenti szmra, ha kivl abban, amit szeret csinlni.
Serdlkora sfiatalsga
Az, hogy mennyire kpes szem eltt tartani cljait, a korai felntt
korban dl el. Ha kpessgei engedik, ha az aggodalom nem b
ntja le, akkor jra s jra elri a kiszemelt clt. A j jegyek, az
osztlyban betlttt tisztsgek, a rangok, a jutalmak, az sztn
djak mind a fiatal Apollnhoz vndorolnak. Ha htrnyos hely
zetben lv csaldbl jn, akkor olyan lesz, mint Horatio Alger
(19 szzadi amerikai regnyr, aki sokat rt az amerikai lom
beteljesedsrl, a ford.). Kemnyen dolgozik, kitnen osztja be
az idejt, sikerl j jegyeket szereznie, kimagasl eredmnyeket
produkl a klnrkon s mg mellkllsa is van.
J rzkkel vlaszt magnak Zeusz tpus apa figurt, ha az
let nem nyjtotta szmra tlcn ezt a lehetsget. Archetpus
nak megfelelen sztnzst rez arra, hogy valaki kedvence le
gyen, hogy kitnjn s kedvbe jrjon egy Zeusz tpus frfinak,
aki segt neki a vilgban val elbbre jutsban.
gy letnek els felben teljestend feladatok, mely a frfiak
szmra a munka vilgban elrt sikerekrl szlnak, egybeesik
Apolln bels ksztetsvel. Ezrt szmra ez az letszakasz zk
kenmentesnek bizonyul. A legtbb Apolln kamaszkorra nem
jellemz a zrzavar, a tekintlyelv elleni lzads, titkos dolgok
ban, a szexulis krdsekben val elmlyls, vagy legalbbis ez a
kvlllk szmra szrevtlen marad.
Ebben a peridusban a legnagyobb nehzsg akkor jelentkezik
az Apolln frfi szmra, ha nem tud sikereket aratni pszichol-

168

FIK

GENERCIJA

giai akadly, szocilis htrny vagy intellektulis fogyatkossg


miatt. Egy diszlexis Apolln tanulsi htrnya miatt nagyon
frusztrlnak rezheti magt, mert nem kpes elrni a kitztt
clt. Taln sikerl neki thidalni ezt a fogyatkossgot, ha md
szeresen gyakorol. m a magtl elvrt teljestmny s a hinyos
kpessgbl add eredmny kzti klnbsg bels indulatokat
breszthet benne, gy nem kpes egyszerre egy dologra koncent
rlni, melynek vgs soron az lesz az eredmnye, hogy nem tudja
legyzni fogyatkossgt.

Apolln a munka vilgban

Az Apolln frfi messze a legjobb munkaer. Knnyen r el mun


kahelyi sikereket, mert rkltt kpessgnek ksznheten kpes
egy feladatra koncentrlni s addig kpezni magt, amg tklyre
nem fejleszti tudst, melynek aztn gymlcst lvezheti. Objek
tivitsnak ksznheten cljai relisak, melyeket terv szerint ha
ladva, lpsrl-lpsre r el.
Az Apolln frfiak gyakran vlasztanak olyan foglalkozst,
amihez veket kell tanulni, s amelyekhez hossz tv clok kit
zse szksges. Az orvostudomny s a jog sok Apolln belltott
sg frfit vonz. A jog klnsen illik ehhez a tpushoz. Oresztsz
kihallgatsakor (Oresztsz azrt lte meg az anyjt Apolln buzd
tsra, mert elzleg anyja meglte apjt, Agamemnont) Apolln
I
volt a vdgyvd.
Az Apolln frfi knnyen illeszkedik be a munkahelyi krnye
zetbe. Kollgival hajlamos testvri versenyhelyzetet kialaktani,
s munkatrsai krben maghoz ragadni a vezet szerepet. Keresi
a vezet pozciban lv frfiak elismerst s knnyen hajtja vg
re utastsaikat. Napjainkban pedig, a ni egyenjogsg idejn,
knnyedn s kivlan tud egytt mkdni hozzrt nkkel,
szvetsget alkotva a sikerorientlt s versenyszellem Artemisz
vagy Athn tpus kolleginkkal. Kivl szervezeti ember.
Az Apolln frfi gyakran nem jut fel a cscsra, nem lesz belle
sikeres vllalkoz, mert hinyzik belle a pnzhalmozsra, a hata
lomra val trekvs. Nincs meg benne a Zeusz frfi lesltsa,
hatrozottsga s kegyetlensge. a tipikus fi a patriarchlis
trsadalomban, s br a cscsra tart, s a rangltrn val feljebb jut-

APOLLN, A NAP ISTENE

169

sa erre predesztinln, ltalban vagy kudarcot vall, vagy, ha felr


a cscsra, nem kpes hatalmt kiterjeszteni s megszilrdtani,
tbbnyire elbukik.
Ha az Apolln frfi eljut odig, ameddig archetpusa engedi, s
nem r clba, a munka tbb mr nem szolgl a kielgls forrsa
knt, hanem problmv alakul. Amikor az Apolln frfi kompe
tencijt meghaladja egy feladat, s mr nem kpes kitnni, akkor
jn a baj. Ugyanis nincs felkszlve a kudarcra s a bizonytalan
helyzetekre. Munkjba lte az energijt, minden mst felldo
zott a cl elrshez, mg csaldja ignyeit is httrbe szortotta a
karrierje rdekben. Sajnos nem rendelkezik elre kigondolt alternatvkkal, amelyekre tmaszkodhatna ilyen krzishelyzetekben.
Kapcsolata a nkkel
Az Apolln tpus frfi gyakran keresi fggetlen, kompetens,
vonz n trsasgt, akivel kivlan kiegsztik egymst - arche
tpusuknak megfelelen kt karrierista yuppy fiatal indul ilyen
kor randevra. Kollganknt is az ilyen tpus nkkel szeret
egytt dolgozni. A kapcsolatnak ilyenkor van egy kis versengs
ze, s elfordul, hogy kikapcsoldsknt olyan jtkokat jtsza
nak, amikben megcsillanthatjk rtermettsgket. Az is elfordul
hat, hogy mindketten ugyangy rdekldnek a mvszetek vagy
a zene irnt. A munkn alapul kapcsolat mindkettejk szmra
megelgedst hozhat, mivel klcsnsen inspirljk s tmogat
jk egymst abban, hogy kiemelked teljestmnyt nyjtsanak.
Mivel inkbb intellektulis belltottsg, mint rzki vagy r
zelmes ember, az Apolln frfi nem szeret tpus. Ebbl addan
szinte trvnyszer, hogy nkhz fzd kapcsolatai nlklznek
minden szenvedlyt. Kapcsolataira nem jellemz az rzelmi kt
ds, mivel emocionlisan megkzelthetetlen. Ennek megfelelen
elfordul, hogy a n a fi s lnytestvr kztti viszony kialaktst
kezdemnyezi kettejk kztt, s szeretknt sem engedi kzel
maghoz a frfit, vagy azrt, mert nem kvnja, vagy mert mshoz
vonzdik szexulisan. Ez volt Apollnnak, az istennek a sorsa is.
Ni (lnytestvr) vetlytrsnak azonban vakodnia kell Apol
ln szemlyisgnek rejtett, fondorlatos, ellensges njtl. Mi
kzben ugyanis jindulat rivlisnak mutatkozik, nem riad vissza

170

FIK

GENERCIJA

az aljas tettektl sem, mint ahogy ez bebizonyosodott, amikor


Apolln rvette Artemiszt, hogy talljon el egy tvoli clpontot,
akirl aztn kiderlt, hogy Orion volt, Artemisz kedvese.
Az ellenttek mgnesknt vonzhatjk, csakgy, mint Apollm,
az istent, aki Szibllba s Kasszandrba volt szerelmes. Az Apol
ln frfi vonzdik a mdium tpus nkhz, akik rzelmesek,
irracionlisak, lelki belltottsgak s akiket gyakran kptelen
elkprztatni. Elbvlnek, frusztrlnak s kiszmthatatlan
nak tartja ket. Szmos Apolln frfi vonzdik olyan nkhz, aki
ket nem tudnak irnytani.
Kapcsolata a frfiakkal

Az Apolln frfi ltalban nagyon jl kijn a tbbi frfival. Fel


nznek az olyan idsebb frfiakra, akik hatalmi pozcit tltenek
be, s gyakran vannak a karrierjk kiptsben segt mentoraik.
A legjobban a kompromisszum alap kapcsolatokban rzik jl
magukat. Kivl trgyalpartnerek s megtartjk greteiket.
Magukrl az alapjn alkotnak vlemnyt, hogy a megmrette
ts sorn msokhoz kpest hogyan teljestenek, a legjobban akkor
rzik magukat, ha trsaik krben az len jrnak vagy a kedvenc
testvr szerept lthetik magukra, s harcolnak azrt, hogy kivv
jk maguknak ezt a pozcit. Az Apolln frfi szeret a csapat nne
pelt sztrja lenni, nem kedveli a magnyt. Nyitott msok fel,
azon frfiak trsasgt kedveli, akik nla kevsb tehetsgesek.
Azonban rendszerint nem vlik senki ivcimborjv.

Szexualitsa
Az Apolln frfi nem szeret tpus. Nem esik knnyen szerelem
be, s annyira a cljaira sszpontost, hogy nem knny elcsavarni
a fejt. Apolln mindennapjait nem tltik ki erotikus gondolatok.
Nem jellemz r, hogy gondolatban nket vetkztessen le, s nem
tlt sok idt maszturbcis fantzilssal. Nem szokatlan, hogy
sztn-njvel, szexualitsval, illetve rzki oldalnak tudatos
fejlesztsvel foglalkozik a legkevsb, s ennek ksznheten
ezek a dolgok nem is rdeklik.
Idrl idre azonban a szexualits irnti rdeklds, mely

APOLLN, A

NAP ISTENE

171

msklnben nem igazn kti le a gondolatait, felbred benne.

Elfordul, hogy lelkesen ldzni kezd valakit a szerelmvel,


ilyenkor tallkozik az egy dologra trtn sszpontosts kpes
sge a szexulis vgy felbredsvel. Ha a n maga nem esik szere
lembe, a frfi szerelmnek intenzitsa nem kthet hozz, mert
nagy valsznsggel rzelmei nem az elmlylt kommunikcin
alapulnak s nem is az rzki vonzalom tpllja. A n gy rezhe
ti magt, mint az ldztt Daphn, s az is elfordul, hogy mene
kl elle, mivel egyre inkbb gy rzi, hogy csak egy kiszemelt
trgy, amit a frfi birtokolni akar, s nem meghdtani.
Mivel mindig a feje utn megy, s nem jellemz r a testisg, a
fantzils, az Apolln frfi idegenl mozog rosz vilgban.
Nem sokat tud a szexulis vonzalom hullmzsrl, vagy arrl,
hogy az embernek lland szksge van az rintsre, illetve arra,
hogy testi szinten kommunikljon a msikkal vagy intim verblis
kommunikcit folytasson. gy ha megnyeri magnak a nt - aki
felbresztette benne a frfit -, azutn eltvolodik tle szexulis
rtelemben (ami egybknt jellemz az Apolln frfira) s a n
tvolltben htlenkedni kezd. Ez a viselkedsi minta tklete
sen rmel arra a trtnetre, amikor a holl hrt hoz Apollnnak
Koronisz flrelpsrl.
Apolln Jcint, a fiatal fi irnt is gyengd rzelmeket tpllt,
akihez annyira vonzdott, hogy mg Delphoit is kpes volt ott
hagyni rte, hogy minden idejt vele tlthesse. Elvlaszthatatlan
trsakk vltak, ami jellemz az olyan kapcsolatra, melyben a p
rok egyms tkrei, s sajt magukat ltjk szerelmkben. Nrcisz
is sajt vzbli tkrkpbe szeretett bele, de mg Nrcisz nem
tudott kzel kerlni a kphez s ebbe belebetegedett, Apolln s
Jcint szoros kapcsolatba kerlt egymssal. Az szerelmknek az
vetett vget, amikor egy versengs alkalmval Apolln egy szeren
cstlen balesetben meglte Jcintot, mivel az elhajtott diszkosz
gellert kapott s fejen tallta szerelmt.
Amikor rosz hatsra Apolln azonos nembe szeret bele, az
kezdetben mindig egy Apolln-Jcint tpus tallkozs. A msik
ban megtallt nnk tkrzdse, az nelfogads els formjnak
megnyilvnulsa. Van abban valami nrcisszizmus, amikor az em
ber gy rzi, szinte egybeolvad a msikkal, s emgtt gyakran az
az erfeszts hzdik meg, hogy a msik szemlyisgt a hn

172

FIK

GENERCIJA

htott tkrkpnkre szeretnnk formlni. Jcint hallos l


dozatv vlik (a kapcsolat tnkremegy) az lland versengsnek
ksznheten, s annak, hogy az egyik fell szeretne kerekedni a
msikon, valamint abba is belepusztul, amikor Apolln szksgt
rzi, hogy legyzze t s kimutassa felsbbrendsgt.
Hzassga

Az Apolln frfi kifejezetten j partinak szmt brmely kert


n szemben. Amikor a vgzs fik egyms utn vettk el feles
gl a szexulisan tapasztalatlan s ambciktl mentes fiatalabb
lnyokat, akkor az Apolln frfi szinte mindig elnyerte brmelyik
ltala vlasztott lny kezt. Ugyanolyan szempontok szerint dnt
a hzassggal kapcsolatban, mint ahogy az egyetemet kivlasz
totta, vagy az els llsajnlatok kzl mazsolzott. A szenvedly
vagy az sztnk nem lnyeges tnyezk, csakis az, hogy mennyi
re tnik gretesnek a frigy.
A hagyomnyos szerepeken alapul hzassg jl mkdhet,
stabilnak bizonyulhat egy darabig, vagy akr egy leten t, kl
nsen akkor, ha olyan nt vlaszt, aki tarts kapcsolatra vgyik s
kielgti az anyasg (Dmtr archetpusa). gy trtnhetett ez a
legfels brsg elnkvel, Scalival. Ahhoz, hogy kinevezzk,
nagyon kemnyen kellett dolgoznia, politikai kapcsolatokat p
tenie, nagy akaratervel trekednie a feljebbjutsra s komoly
eredmnyeket letennie az asztalra. Aligha maradhatott ideje arra,
hogy nap mint nap rszt vegyen kilenc gyermeknek nevelsben.
Szmos Apolln frfit tallhatunk az olyan fiatal, nagyvrosban
l, diploms hzasprok kztt, ahol mindketten karriert pte
nek. Az ilyen felesgek a logikus, intellektulis Athnre emlkez
tetnek. Az ilyen n pont gy tvol tartja magt sztnszer njtl,
mint Apolln. Hzassguk mkdsvel mindketten elgedettek.
Alkalmazkodnak egyms napirendjhez, a hztartst olyan zkke
nmentesen vezetik, mint az iroda lett, egszsges, rendszeres
szexulis letet lnek (gyakran elfordul, hogy ugyanakkora ener
git lnek a szerelmeskedsbe, s ugyanakkora kielglst is jelent
szmukra, mint egy sikeres koktlparti vagy egy j kis edzs).
Ellenben kzel sem lesz ilyen akadlymentes a hzassg, ha az
Apolln frfi olyan nt vesz el, akinek a bels rtkek fontosabbak

APOLLN, A NAP ISTENE

173

a kls megjelensnl, akinek nagyobb szksge van az rzelmi


mlysgre, mint a tarts kapcsolat nyjtotta biztonsgra, vagy ha
az Aphrodit sugallta termszete szenvedlyes s heves, ezrt ke
vss tudja rtkelni a hossz tv clokat, a jvre koncentrlst.
Az ilyen hzassg vagy lelki fejldshez vagy boldogtalansghoz
vezet. Az Apolln frfi megprbl (gyakran sikeresen) a nehzsg
fl emelkedni, amit klnben sem tekint a sajt problmjnak.
Radsul tkletesen knyelmesen elvan egy rzelmileg tvolsgtart, szenvedlyektl mentes hzassgban. Ha ez elkeserti a fele
sget, akkor a hzassg tartssga csak a nn mlik s azon, hogy
mennyire van, vagy vli gy, hogy van ms lehetsge.
Apolln gyermekei

Az Apolln frfiak j, vagy legalbbis trhet apk. Kvetkezete


sek s prtatlanok. J pldt mutatnak. Hajlamosak klnfle jel
mondatok szerint lni, melyeket gyermekeikbe is beleoltanak.
A tvolsg a legfbb akadly. Valsznleg nagyon lekti a hi
vatsa, ezrt a hztartst s a gyerekeket a felesgre hagyja, hacsak
az asszony ki nem kveteli a segtsget. Nem is lelgeti a gyerekeit,
ha mgis a kezbe kerl a kisbaba (s mg lvezi is tartani), az gy
eshet meg, hogy felesge a kezbe adja, s ezt addig ismtelgeti,
amg valami ktds ki nem alakul kztk.
Nagyon kiegyenslyozott, j apa-gyerek kapcsolat alakulhat ki,
ha gyermekeinek apjukhoz hasonlan alakul az rdekldsi k
rk, vagy ahogy nnek, beszlgetni kezdenek a sajt vagy apjuk
terveirl, esetleg kzs elfoglaltsgot tallnak, ami lehet szakmai
program, de kzs zenls is. Viszont az Apolln apa nem fogja
szrevenni, ha gyermeke a felsznen nem lthat, mly rzseket
rejteget. Ha a gyerek arra szmt, hogy apja megrti vgyait s
szenvedseit, valsznleg csalatkoznia kell. Viszont elgttell
szolglhat, hogy milyen jl szreveszi az eredmnyeiket s meny
nyire szmon is tartja ket.

A kzpkor Apolln
Az Apolln frfi fltt Demoklsz kardjaknt lebeg a kzpkor
tjn jelentkez depresszi. Szpen megfelelt a kulturlis s csaldi

174

FIK

GENERCII*

elvrsoknak, igaz, ez nem volt nehz cl-kzpont gondolkodsmdjval. Megszllott munkamnijrt valsznleg jelents
pszicholgiai rat fizet, anlkl hogy szrevenn. Rengeteg dolgot
elnyomott magban, ahelyett hogy kilt volna, csaldjt pedig r
zelmileg tvol tartotta.
lete derekn a feszltsg s a munkatemp enyhl, s az apollni archetpus dominancija is egyre kevsb rvnyesl. let
ben elszr pszichjnek eddig elhanyagolt, elnyomott vagy fejlet
len rszei trnek el.
Ez az az idszak, amikor az Apolln frfi szembesl korlti
val. gy rezheti, hogy mr sosem jut fel a cscsra. Mr nem az a
szke ifj. Mindez depressziba torkollhat.
Elkpzelhet, hogy gyermekei is ekkor elgelik meg rks
tvolltt, s esetleg elutastjk t magt vagy az ltala kzvettett
rtkeket, s kilik, amit sose mert: lzadoznak, aktv szexulis
letet lnek, ellenszeglnek, esetleg depressziba esnek. Taln
kpes szembenzni a valsggal, hogy szlknt kudarcot vallott.
Ltszlag jl mkd hzassga is felbomolhat, ha felesge
megelgeli az rzelmi tvolsgtartst, s viszonyt kezd vagy el
hagyja egy msik frfi kedvrt. Gyakran hallani George Bushrl,
hogy a nket az els frjkre emlkezteti. Ez ltalban az Apolln
frfiakra is igaz. Bellhat a hzassgi krzis, amikor a srtett, anya
tpus felesg rbred, hogy mennyi mindent ldozott fel azltal,
hogy egyedl nevelte fl a gyerekeket. A jl mkd hzassg is
ztonyra futhat, ha a felesg depressziba esik, amikor a gyerekek
kireplnek. De kivlthatja a hzassgi krzist a kzpkor frfi
flrelpse is.
Br bethet egy jelents kzpkor krnyki krzis, akr ko
moly depresszi, akr hzastrsi viszlykods formjban, mgis
annak van a nagyobb eslye, hogy szinte srtetlenl ssza meg az
Apolln frfi ezeket az veket. Elkpzelhet, hogy valaki felbort
ja a ltszlagos rendet a frfi hzassgban, azonban meglehet
sen konzervatv nzetei miatt nem valszn, hogy elvlik. ltal
ban kls s bels knyszer is hajtja, hogy psgben megrizze
hzassgt, mg akkor is, ha egy hzassgon kvli kapcsolat iga
zn mlyen megrinti, radsul szexulisan is izgatbb s kielg
tbb, mint brmelyik korbbi lmnye.
Amikor holtpontra jut az lete, megeshet, hogy felmondssal,

APOLLN, A

NAP ISTENE

175

elkltzssel fenyegetzik, vagy azzal, hogy valami egszen j

dologba fog. Munkja sem elgti mr ki. De nagy valsznsggel


mgis maradni fog s elgedetlen lesz; srn depresszis, mgsem
teszi meg azt a szerinte drasztikus lpst. A szoksok s a rend rab
ja, fontos szmra a klcsn. Nem kpes nknt fladni a munk
jval jr presztzst, hiba nem szereti mr, sem a hzt az elkel
negyedben, azrt, hogy valami olyasmibe fogjon, ami kielgtbb
lenne szmra.

Ksi vek

Jellemz elreltsnak ksznheten pnzgyileg bebiztostva


kzeledik a nyugdjas korhoz. Ha vezeti szint Apolln, akkor
nyugdjt kiegsztik a befektetsei. Ha tlagos beoszts, akkor
is visszatrleszti a hz rt, mire leteszi a lantot.
Nyugdjasknt lekti magt rendszeres tevkenysgekkel. J
tkonysgi vagy templomi krk aktv tagjv vlhat, mely kzel
annyi elfoglaltsgot ad szmra, mint a munka annak eltte.
Ha h marad apollni termszethez, valsznleg nem kezd
nelemzsbe, amely taln kellemetlen dolgokat trna fl, de bl
csebb tenn, s amely elengedhetetlen a pszicholgiai fejlds
hez a ksi vekben.

PSZICHS ZAVAROK VESZLYE


Az Apollnra emlkeztet embereknek az rzelmi tvolsgtarts a
legfbb problmjuk, amely megnyilvnulhat kommunikcis
gondok, az intimitsra val kptelensg vagy az elutasts kp
ben. Problmi esetleg kthetek magas beosztshoz is, ami fel
erstheti nrcisztikus s nteltsgre val hajlamait, radsul se
gt titokban tartani rosszindulat s dtokzatoskod njt.

rzelmi tvolsgtarts
Nap istenknt Apolln mindenek felett ll volt, ahogy a tvol
bl lenzett a Fldre. Jellemz az Apolln frfira, hogy tvolsgtart marad, kerli a dolgokba val belebonyoldst. Ha az r-

176

FIK

GENERCIJA

zelmek sszetkzsbe kerlnek, visszavonul: nem ri meg a


harcot. Ez a hozzlls vezrelte, amikor nemet mondott Poszeidn felkrsre, s nem harcolt a trjai hborban.
Tipikus problmja az is, hogy az rzelmeirl indirekten be
szl. Amikor valami olyan gyben fordultak Apollnhoz tan
csrt, amit nem rtett kristlytisztn, akkor az isten a delphoi
jsokon keresztl nyilatkozott, akiknek a ktrtelm zenetei
interpretcira szorultak. Az Apolln frfihoz kzel kerl embe
rek (mr amennyire kzel lehet hozz kerlni) gyakran knytele
nek interpretlni azt az amgy is kevs szt, amit az rzelmeivel
kapcsolatban kimond. Ha rosszul rtelmezed, amit mondani
akart, mg jobban visszavonul. Prblj meg kicsikarni belle egy
kicsivel tbbet, csak mg tvolsgtartbb lesz. Ellentmondsos,
hogy a vilgossg istene; az a frfi, aki oly pontosan s tisztn rt
heten tud beszlni egy szemlytelen tmrl (pldul az Apolln
gyvd), ennyire szkszav a sajt rzseivel kapcsolatban, s
ilyen nehezen rtelmezhet, amikor vgre mond magrl valamit.
Ugyanannyira dzkodik lelkileg kzel kerlni brkihez, mint
belemenni egy lelki konfliktusba. Az Apolln frfi nehezen kt
szoros kapcsolatot. Jobban szereti a tvolbl felmrni (esetleg
megtlni) a helyzetet vagy szemlyt. Nincs tisztban azzal, hogy
kzel kell kerlni, sebezhetv s rthetv kell vlni ahhoz, hogy
valakit igazn megismerjnk. Frfiknt tl kell nnie az arche
tpuson, az elrhetetlen istenen, hogy nmaga lehessen.

A kikosarazott szerelmes
Apollnt tartottk a legjobb kp istennek, radsul felelssgteli
s megbzhat is volt: a Nap menetrendszeren mindig flkelt,
vilgtott s lement. Fontosnak tartotta az erklcsssget, letve
zetsi elveit pedig templomnak falaiba vsette. Mgis sikertelen
volt a szerelemben, Kasszandra, Sziblla, Daphn s Marpssza is
kikosarazta. Azok a nk, akikre Apolln, az isten, hiba vgyott,
elkpzelhet, hogy az Apolln frfit is visszautastank.
Azrt mond nemet valaki egy jkp, erklcss, megbzhat
Apolln frfinak, mert olyan tulajdonsgoknak van hjn, ame
lyek nlkl a n nem tud lni. Ilyen pldul a blcsessg s tempe
ramentum, az intimits s szexulis spontaneits. Az is elfordul,

A NAP ISTENE

177

jj0gy a n gy rzi, az a bizonyos Apolln

frfi tl nagy jelents


tulajdont
a
szpsgnek
s
klcsnnek
a
ahhoz, hogy idsebb
get
majd
kitartson
is
mellette.
korra
Marpsszba egy haland frfi, Idsz s Apolln voltak szerel
mesek. Zeusz rhagyta a vlasztst, s mivel Marpssza tisztban
volt azzal, hogy az isten elhagyn t, ahogy rncos s reg lesz,
blcsen Idszt vlasztotta Apolln helyett. A metafork szintjn
okosan a fejldssel s vltozssal kecsegtet emberi kapcsola
tot rszestette elnyben a mindig egyforma Apollnnal szemben.
Ahogy mr korbban emltettk, Apolln beavatta Kasszandrt
a jvendmonds mvszetbe, azzal a felttellel, hogy behdol
szerelmi vgyainak, de az istenn nem llta a szavt. Sziblla (aki
rl a hres szibilli jshely a nevt kapta) szintn elfogadta Apolln
adomnyt, hogy jsn lehessen, de mint szerett kikosarazta.
Apolln abban a tvedsben lt, hogy a szerelmet cserbe kapja
valamirt, amit adni tud.
Az Apolln frfiakat azok a nk utastjk vissza, akik mlyebb
kapcsolatra vgynak, hevesebb rzelmekre s tbb lelkizsre,
mint amit a frfitl vrhatnak. Az Apolln frfi elvei s letvitele
inkbb csodlatot s tiszteletet vltanak ki az emberekbl a szere
lem s szenvedly helyett. Azok a nk, akik tisztban vannak ilyen
jelleg ignyeikkel, ltalban nem is mennek bele a kapcsolatba,
de ha mgis, akkor azutn adjk ki az Apolln frfi tjt, amikor
kiderlnek a hinyossgok.
Nrcizmus

Az Apolln frfi jobban szeret magba fordulni, elvont fogalmak


rl gondolkodni s tvolrl szemllni a dolgok alakulst, mint
sem az rzsek vilgban tvelyegni, ahol a legkevsb ismeri ki
magt s ahol a legtbb a fejldnivalja.
Bels tulajdonsgai, kulturlis s csaldi httere formljk
leginkbb szemlyisgt. Az intellektulis, de rzelmek nlkli
Apolln frfi olyan patriarchlis kultrban l, ahol a frfiaktl
nem vrjk a knyeztetst, eltlendnek tartjk, ha a frfi sebez
hetnek mutatja magt, ehelyett a versenyszellemet s a hatalom
megszerzst rtkelik. Ha csaldja se btortja a valdi rzsek
kimutatst s msok rzseinek rzkelst, radsul erstik a

178

FIK

GENERCItA

kultra ltal kzvettett frfikpet, akkor minden adott ahhoz,


hogy nrcisztikuss vljon, klnsen, ha mg intelligens s j
kp is.
Kegyetlensg s megtorls
Apollnt megsrtette egy auloszon (legfontosabb grg fvs
hangszer, a ford.) jtsz szatr, aki azt a hibt kvette el, hogy
hangszer-versenyre hvta ki az istent. Apolln volt egy szemlyben
a zsri s a br is, s nmagt kiltotta ki gyztesnek, mivel
kpes volt gy jtszani a lanton, hogy fordtva tartotta a hangszert,
Marszasz viszont ezt nem tudta megtenni az aulosszal. Az egyez
sg szerint a gyztesnek jogban llt brmit megtenni a vesztessel.
Apolln elevenen megnyzta Marszaszt, ami nemcsak kegyetlen,
de embertelen is.
A leglis kereteken belli kegyetlenkeds hozztartozhat azok
nak az Apolln frfiaknak a kellemetlen njhez, akiket megalz
tak, vagy elnyomtak s akik most az agresszorral azonosulnak.
Amikor az Apolln frfi legyzi rivlist, knyrlet helyett in
kbb hidegvrrel, elevenen megnyzza ldozatt. Apolln Kaszszandrt is megbntette: miutn neki ajndkozta a jvbe lts
adomnyt, gy rendelkezett, hogy soha senki ne higgye el prf
cijt. Kreatv bntetst eszelt ki, de nagyon kegyetlent, mivel az
istenn hiba ltta elre tragdik egsz sort, semmit se tehetett a
megakadlyozsuk rdekben. Ktszeresen szenvedett, elre ltta
mi fog kvetkezni, azutn pedig t is kellett lnie az esemnyeket.

Mreg
Apolln a Nap tisztasgt s az arany kzputat kpviseli, ugyan
akkor van egy sokkal kevsb ismert, stt oldala is. Ez az Apolln
az jszaka leple alatt rkezik s hallos nyilakat ldz. Homrosz
szrnyas kgyknak nevezte ezeket a nyilakat, s Kernyi is mr
ges kgykkal azonostotta a mrgezett vesszket. A terapeuta ezt a
mrget mrgezett szavaknak titullja, melyek clja a bnts. l
talban olyasvalaki a clpont, akit szeretett az Apolln frfi, vagy
nagyra tartott, de aki megalzta t, illetve csaldst okozott neki.
Amikor a jzan, racionlis gondolkods Apolln frfi ki-

yVPOLLN,

A NAP ISTENE

179

ereszti haragjt, szabad utat enged az amgy ltalban elfojtott

rzelmeinek, akkor ami kibukik, az primitv (vagyis fejletlen) s

irracionlis. Mrges kgyknt teljes erejvel tmad. Lehet, hogy


ellensgessgvel megbnt valakit, de a legnagyobb srlst sajt
pozitv nje szenvedi el.
Gg

A szke haj, aranyifj Apolln frfi sikerekkel teli letvel azt


hiheti, hogy tbbet is elvllalhat, mint amire kpes, aminek tra
gikus kvetkezmnyei lehetnek. Elbizakodott vlik: az istennel,
az archetpussal azonostja nmagt. Elfelejti, hogy emberbl
van. lete Apolln finak, Phaethnnak a mtoszhoz hasonlan
alakulhat.
Phaethn desanyja elrulta finak, hogy Apolln az desapja,
de amikor a fi ezzel dicsekedett, nem hittek neki. Apolln el
ismerte apasgt s hogy ennek bizonytkt is adja, visszavon
hatatlan gretet tett finak, miszerint teljesti kvnsgt, brmi
legyen is az. Phaethn azt kvnta, hogy egy napig vezethesse a
napszekeret az gen.
Napkeltekor Phaethn feltette apja napkoronjt s felszllt a
szekrre. A Nap hatalmas paripi megreztk, hogy mskpp,
tapasztalatlanul tartjk a gyeplt s letrtek a Nap megszokott t
jrl. Phaethn nem volt elg ers s tapasztalt ahhoz, hogy kord
ban tartsa a lovakat, gy a Nap get tze felperzselte a fldet. Mg
nagyobb krt is tehetett volna, ha Zeusz le nem sjt r villmval.
Apolln, fia elvesztsn rzett ktsgbeessben egy teljes napig
fny nlkl hagyta a Fldet, s csak utna lltotta ismt szoksos
tjra a napszekeret.
Phaethnnal kapcsolatban azok a frfiak szoktak eszembe jut
ni, akik kpesek lennnek nukleris energit felhasznlva kisebb
mret hbort vvni. Ennek az nteltsgnek is felperzselt fld
lenne az eredmnye. A lgkrbe kerl hamu eltakarn a Nap f
nyt, s a nukleris tl sttjt bortan rnk. Az ilyen jelleg gg
veszlye fenyegeti azokat az embereket, akik sikert sikerre hal
moznak. Ha ez az Apolln frfival esik meg, akkor akr abba a
tvedsbe is eshet, hogy egy bizonyos terleten elrt sikereken
felbuzdulva mr ms dolgokban is szaktekintlynek kpzeli ma-

180

FIK

GENERCIJA

gt, st felhatalmazva s persze kpesnek is rzi magt, hogy br


mit megtegyen, amit csak akar.
A mai npszer pszicholgiai zsargonnal lve, Phaethn tv
hite, hogy kpes lenne Apolln szekert vezetni, egy ego utazs
volt, ami msoknak krt, nmagnak pedig pusztulst hozott.
Enyhbb verzik is gyakoriak ebben a tmban.

PSZICHS ZAVAROK VESZLYE


APOLLN KRNYEZETBEN
A nehzsgek abbl fakadnak az Apolln frfiba beleszeret nk
szmra, hogy az Apolln frfi fontosabbnak tartja a ltszatot egy
kapcsolatban, mint a mlysget vagy a meghittsget.
A nem-felesg lertkeldse

Az Apolln frfival kapcsolatba kerl nnek fontos tudnia, hogy


az Apolln frfi kt kategriba sorolja a nket: az egyik azoknak
a kre, akikrl el tudja kpzelni, hogy alkalmasak lennnek fele
sgnek, a msik, akikrl ezt nem felttelezi. Mg az is elfordul
hat, hogy olyan nhz vonzdik, aki nem illik bele az alkalmas
felesg krbe. Minden ms frfitpusnl jobban trekszik arra,
hogy lett a kls elvrsok szerint irnytsa.
Mivel nem sokra becsli az let rzelmi, vagy sztns oldalt,
mg akkor sem ismeri el, hogy egy kapcsolat mennyi rtket tarto
gat szmra, ha amgy jl rzi magt benne. Kvetkezskppen
alulrtkeli a nt. Br lehetsges, hogy szvben is elktelezdik
vgs vlasztottja mellett, a dntst sosem teljesen a szvvel hozza
meg az olyan ember, akit annyira a feje irnyt, s az rtkeket is az
agya hatrozza meg szmra. Amikor felesget vlaszt, nemcsak a
nt nzi, hanem azt is, hogyan fognak mutatni, mint pr. A hzas
sg szmra a kultra s a civilizci szempontjbl alapveten
fontos intzmny, ami rendet hoz a vilgba, az sajt vilgba is.
Megeshet, hogy lete derekn az Apolln frfi belebonyoldik
egy hzassgon kvli kapcsolatba (ez ltalban az els s egyetlen
flrelpse), amely rzelmileg is megrinti. gy is rezheti, hogy
gyengdebb viszony fzi szeretjhez, mint felesghez, s a szex-

APOLLN,

A NAP ISTENE

181

ben is szenvedlyesebb, mint valaha. Mgis j esllyel visszatr


felesghez, a rgi otthonba, a megszokott lethez.
Nehz a nnek elfogadni, hogy hiba tudja, az Apolln frfi
jobban szereti t, mint brki mst azeltt, mgis kistl az letbl
s visszamegy felesghez egy res hzassgba, annak ellenre,
hogy megtapasztalta, van ennl jobb is. Pedig, hacsak nem n tl
az apollni mintn, akkor gy fog cselekedni. Az elhagyott n
gyszolni fog, a frfi viszont, mivel olyan, mint Apolln, kpes
lehet eltvoltani magtl a vesztesg rzst, s gy tnhet, mint
aki mr tl is van mindenen.

Elmagnyosods a kapcsolaton bell


Objektven nzve az Apolln frfi felesgnek igazn nem lehet
oka panaszra. Frje kiegyenslyozott, megbzhat, hsges, st
valsznleg sokat segt a hz krl is, amikor otthon van. Az em
berek sokra tartjk, sikeresnek s j embernek gondoljk. Sok
Apolln felesg klnsen szerencssnek tartja magt.
A gondok akkor kezddnek, amikor a n mlyebb, szemlye
sebb kapcsolatra kezd vgyni. Magnyosnak rezheti magt, mi
vel a frfi rzelmileg tvol van, st gyakran fizikailag is a munka
helyi ktelezettsgei s elhivatottsga miatt.
Spontaneitsra vagy szenvedlyre hiba vgyik, ettl a frfitl
nem fogja megkapni (ahhoz ms archetpusoknak is aktvan kell
mkdnik az Apolln frfi pszichjben). Ha a felesg mlyebb
kommunikcira vgyik, csaldni fog.

A kataliztor hats
Az Apolln frfi felesge azon kaphatja magt, hogy frje irnyt
st kvetve egyre jobban hasonul prjhoz, klnsen, ha maga
is tbbre rtkeli a gondolkodst, mint az rzseket, s is clra
tr. A kapcsolat klsre vltozatlan, de az rzelmi tvolsg n,
ahogy mindketten egyre tbb idt s energit fordtanak sajt
kln letk ptsre. Mivel a felesg egyre kevesebbet beszl
rzseirl, egyre kevsb is fogja tudni, hogy mit rez valjban.
Pont az ellenkezje trtnik, ha a n knnyen srs, nevets
tpus, lobbankony s szeret beszlni rzseirl. Ha hallgatag

182

FIK

GENERCIJA

Apollnhoz kti az lett, idvel gy rezheti, hogy a fenti tulaj


donsgok kezdenek elhatalmasodni rajta. Ahogy a frfi egyre job
ban befel fordul, a n egyre irracionlisabb s hisztrikusabb
Vlik. Prblkozsai provokatvak, s ltalban nem jrnak siker
rel. Knnyekkel, dhrohamokkal, fenyegetzssel s vdasko
dssal igyekszik rzelmi reakcikra brni frjt, de csak annyit r
el, hogy prja mg hvsebb, racionlisabb s zrkzottabb lesz,
maga pedig mg inkbb elveszti a talajt a lba all.

A FEJLDS TJAI
Az Apolln frfi feladata, hogy tlnjn a racionlis, logikus el
me korltain. Akkor teljesedhet ki, ha a szv gyeivel is foglal
kozik, s megli sajt testisgt. Az sem rt, ha vesz egy-kt leckt
alzatossgbl.
Teret engedni Dionszosznak
Apolln, az isten, teret engedett Dionszosznak Delphoiban: a
hrom tli hnapban Dionszoszt imdtk s nnepeltk Apolln
templomban. Apolln megosztotta szent helyt azzal az istennel,
aki mindenben ellentte volt. Annak a frfinak, aki tl akar nni
az apollni archetpuson, szintn teret kell engednie pszichjben
Dionszosznak.
A tisztnlt, relis gondolkods Apolln a bal agyflteke
dominancijnak mitikus kifejezdse, mg Dionszosz, az rz
sekkel teli egybeolvads, a misztikus megrszegls s eksztatikus
vzi istene a jobb agyfltekvel van szoros kapcsolatban. Az Apol
ln frfi tudatosan csak a bal agyfltekjben l, s gy csinl, mint
ha csak ez a perspektva ltezne a valsgban. A francia filozfus,
Ren Descartes alapelve, a cogito ergo sum (gondolkodom, teht
vagyok) sszefoglalst adja az Apolln frfi identitstudatnak:
kptelen ltni, hogy a gondolkods kpessgn kvl valami ms is
meghatrozhat egy embert, vagy jelentst adhat letnek.
Apollnnak el kellett hagynia Delphoit, hogy Dionszosznak
hdolhassanak. Hasonlkpp az Apolln frfinak is elszr tuda
tosan fel kell ismernie, hogy mennyire fontos idt s teret enged-

183

APOLLN, A NAP ISTENE

nie letben s pszichjben Dionszosz szmra. Keresnie kell

az alkalmat, hogy a pillanatnak ljen, felolddjon rzseiben,

rzkeiben s bels vilgban, vagy akr kls lmnyekben.


Ekkor vlik lehetsgess Dionszosz jelenlte.
A legtbb Apolln frfi a dionszoszi zenn s tncon keresz

tl ri el Dionszoszt. Lehetsges, hogy Apolln mr eljutott spi

ritulis magaslatokba a klasszikus zene segtsgvel, megtapasztal


hatta, hogy milyen

hatalma van a zennek, milyen mmort,

eksztatikus llapotba reptheti. Ezzel szemben a dionszoszi zene


testi lmnyt nyjt, ntudatlan tncra ksztet, spontn, sztns
reakcikat vlt ki. A test azt csinl, amit akar, a zene mozgatja.
Dionszosz gy szerelmeskedik, ahogy zenl, mskpp, mint
Apolln. Az Apolln frfi ugyanolyan clratr s a technikra
sszpontost a szexben, mint az let sszes tbbi terletn. Amint
kitapasztalja, hogy az aktulis nnl hogyan lehet elrni az orgaz
must, attl kezdve mindig szisztematikusan vgigmegy az sszes
erogn znn, amg el nem ri a clt, az orgazmust. Apolln szere
tknt valahogy gy szerezhet jrtassgot a szerelmeskeds tern,
ahogy a zensz megtanul lejtszani egy darabot kedvelt hangsze
rn. Minl tbbet gyakorol, annl gyesebb lesz, akr virtuzz is
vlhat. De mindez akkor is elads marad. Az apollni szexnek
megvan az rtke (nem rossz a rendszeres orgazmus), de ha Apolln
nem mozdul el Dionszosz irnyba, akkor a hzaspr szexulis
lete valsznleg nem a lelki kzssgrl vagy az rzelmi egybe
olvadsrl fog szlni.
Nem sikerlhet tadni a helyet Dionszosznak a szerelmeske
ds tern, ha Apolln nem tudja megllni, hogy ne az rt nzze, ha
zavarba jn a zajoktl, vagy valami ms miatt nem tudja elengedni
magt. Apolln dominancija megmarad, ha a frfi megfigyeli s
kritizlja magt szerelmeskeds kzben.
Ezrt hangslyozzk a szexterpikon az rmszerzst, annak
a lass felfedezst, hogy mi okoz testi rmet.

A bels nfelszabadtsa
Apolln egyik alapelve, miszerint uralkodj a n felett, hen
tkrzi, mit is tehet az Apolln frfi az nmagban rejl bels
nvel, akit Jung anim-nak nevezett. Az anima a feminin arche-

184

FIK

GENERCIJA

tpus a frfi pszichjben, melyet egy istenn is megszemlyest


het. William Sloane Coffin, a Yale Egyetem egykori lelksze (s az
Apolln frfiak tmasza) egyszer gy fogalmazott, hogy a leg
inkbb felszabadtsra szorul n a frfiban lakoz n.
Az anima vagy bels n a frfiak nagyrszt tudattalan rsze,
melyet Jung az rzsek s a ktds birodalmval azonostott. Az
anima a frfi rzelmi vilghoz, fogkonysghoz s ahhoz a k
pessghez kapcsoldik, hogy mennyire tud msokat kzel en
gedni nmaghoz. Jung szerint ezek a tulajdonsgok fejletlenek a
frfiaknl. Ez szerintem is igaz a frfiak tlnyom tbbsgre, de
kivtelt kpeznek azok, akiknek az rzelmi funkcii fejlettebbek
a gondolkodsuknl.
Az anima felszabadtsa, a feminin rzelmi rtkek pozitv
megtlse lehetv teszi az Apolln frfi szmra, hogy mlt
nyolja mind sajt, mind msok rzseit. Knnyebben megli a
Fldhz s minden llnyhez val kzelsget. A messzi tvolban
l Apolln frfit a fejtl a szvhez s a testhez kzelti.
A legtbb Apolln frfi animja fokozatosan fejldik ki, az
ltal, hogy olyan nkkel kerl kapcsolatba, akiket nem a fejk
irnyt s akik gyesen beszlnek rzelmi rtkeikrl. Ez a n
lehet anya, testvr, bart, szeret vagy felesg. Az Apolln frfi
gyakran srt vagy bnt meg msokat tapintatlansgval, illetve
nzsvel. De ha ezek a szemlyek vannak annyira fontosak sz
mra, hogy ne akarjon nekik bosszsgot, vagy fjdalmat okozni,
akkor meg fogja hallgatni ket, megtanulja rtelmezni az rzsei
ket, s ezltal felszabadtja az nmagban lakoz bels nt, aki
ugyanezen rtkek szszlja.

Az alzatossg elsajttsa

Ha az Apolln frfi a Nap ldst viseli magn, akkor lete kezde


tn a kedvenc fi szerept kapja a csaldban, s azzal a hatrozott
elnnyel indul, hogy szemlyisge sikerekre predesztinlja patri
archlis vilgunkban. A sikeres Apolln frfira jellemz, hogy
eredmnyeit kizrlag magnak tulajdontja, s sikereit jl meg
rdemeltnek gondolja. Ggje s bszkesge rszben ennek tudha
t be. Radsul kpes hibztatni msokat azrt, ha sikertelenek,
anlkl hogy krlmnyeiket, szemlyisgket, nemket, intelli-

APOLLN, A NAP ISTENE

185

gencijukat szmtsba venn. Ez tipikus apollni viselkeds,


nehezen tudja magt ms helybe kpzelni. William Rehnquist, a
legfelsbb brsg elnke s Antonin Scalia, trvnyszki br j
pldi az Apolln tpus embereknek. Mindkettjket gy jellem
zik, mint autodidakta szemlyek, akik rendszerint trelmetle
nl hallgatjk az olyan emberek panaszait, akiknek nem sikerlt

hasonl eredmnyeket elrni, mint nekik.


Az Apolln frfi esetleg csak akkor dbben r, hogy milyen
arrognsn viselkedett, mennyi mindennek nem volt tudatban
s milyen kevs dolgot mltnyolt, ha knytelen a brn rezni
valaki msnak a helyzett, vagy megszenvedi egy kzelll elvesz
tst. Esetleg azt a megalztatst kell tlnie, hogy szrny hibt
vt, de megbocsjtanak neki. Lehet, hogy az regeds hoz szmra
blcsessget: mivel az let tartogat szmra megszgyent lm
nyeket, ezekbl megtanulhatja, milyen embersg lakozik msok
ban s nmagban is. Csak ekkor juthat el az Apolln frfi odig,
hogy a kvetkezket gondolja: Szerencss vagyok, hogy nem
kerltem ilyen helyzetbe. Vagy azt, hogy: Ha ez velem trtnik
meg, nem biztos, hogy gy helyt tudtam volna llni.

A szerelem, mint motivl er


Az Apolln frfi klnsen hajlamos aszerint cselekedni, hogy
mit vrnak el tle, s mg csak fel sem merl benne a krds, hogy
tnyleg azt akarja-e tenni. Kisfikora ta szeretettel s dicsrettel
jutalmaztk a szablyokhoz val alkalmazkodsrt. Archetpus
bl ered termszete igazn knnyv tette szmra ennek az el
fogadst. ltalban egy fl let s az ekkor bekvetkez depreszszi kell ahhoz, hogy az Apolln frfi megkrdjelezze, tnyleg
azt a munkt vgzi-e, ami neki val, tnyleg a helyn van-e s
valban szereti-e a felesgt.
Az Apolln frfi akkor halad tl az archetpussal val azono
sulson, ha szerelemre alapozva hoz dntst. Ily mdon tln az
istenen, akit kizrlag a logika vezet dntseinl. Viszont isme
retlen terepre merszkedik. Mivel azonban Apolln jl tud diszkriminlni s rtkelni, radsul nem kapkods fajta, ezrt knynyebben meg tudja klnbztetni a fellngolst a szerelemtl.

186

FIK

GENERCIJA

Ha az Apolln frfi a szvre hallgat, emberiv vlik. Tudja,


hogy esend s sebezhet lesz, de cserbe tlpheti az ismert
(racionlis) vilgnak hatrait. Kpes kockzatot vllalni. Fel
hagy az rzelmi tvolsgtartssal, amely eddig vdte, ugyanakkor
el is szigetelte.

HETEDIK

FEJEZET

Hermsz, az istenek kvete


s a lelkek kalauza
Kommuniktor, szlhmos, utaz
a vratlan fordulatok, a szerencse, a vletlenek s a furcsa egybeessek
istene. Hermsz szllt le kznk, mondtk az kori grgk, amikor
hirtelen csend tmadt a szobban, s ezzel a beszlgets sorn j dimen
zit nyitva a trsasg szmra. Amikor gy tnik, hogy megakadtak a
dolgok, semmi nem akar vltozni, akkor Hermsz mozgsba lendt, j
kezdetet vzol s magval hozza a zrzavart, ami szinte elkerlhetetlen
velejrja az j kezdetnek.

Arianna Stassinopoulos, Grgorszg istenei ( The Gods of Greece)


A lelemnyessg nagymestervel van dolgunk, a nyjak tereljvel, a
nimfk s grcik szeretjvel, az jszaka, az alvs s az lmok szellem
vel. Semmi se jellemzi hvebben az elbvl, gyengd s vidm, ugyan
akkor stt s titokzatos njeit, mint a lant s a furulya hangja.

Walter W. F. Otto,H homroszi istenek (Homeric Gods)

Hermsz, mint isten, archetpus s ember, a gyors mozgs, a fr


ge szjrs s az kesszls megszemlyestje; frfi imzsknt
vagy metaforikusn a hatrvonalak tlpje, aki knnyedn vlt
szinteket.

HERMSZ, AZ ISTEN
Hermsz (vagy kzismertebb rmai nevn Merkr) az istenek k
vete, az kesszl beszd istene, a lelkek alvilgi kalauza, az atl
tk, tolvajok s zletemberek vdelmezje; a lant, a szmok s az
bc hres felfedezje. Az emberekkel legbartsgosabb isten
knt ismertk, olyan istenknt, aki szerencst hoz.

188

FIK

GENERCIJA

Hermszt ltalban fiatal frfiknt brzoltk. Homrosz le


rsa szerint gy nzett ki, mint egy fiatal herceg, akinek ppen
sarjadni kezd a szaklla. Amikor mint az istenek hrvivje telje
stett kldetst, szles karimj ti kalapot viselt, melyhez nha
kt kis szrny is tartozott. Szrnyas saruban vagy cipben jrt s
kaduceust hordott magval. A kaduceust ltalban egyszer pl
caknt jelentettk meg, krltte kt fehr szalaggal (vagy kgyval). Ez a varzsplca az istenek hrnknek a tekintlyt s srt
hetetlensgt szimbolizlta.
Hermsz neve khalmot jelent. Ezt az elnevezst az utazk
nak irnymutatsul szolgl kraksokrl kapta, melyekhez min
den arrajr hozztett egy kvet. Nha ezekkel a kkupacokkal
srokat jelltek meg. Az si idkben gyakran lehetett ilyenekkel
tallkozni az utak mentn. Ksbb hermnak nevezett kpillrek
lltak a grg hzak eltt vagy jelltk a birtok hatrait.
Szrmazsa s mitolgija
Hermsz Zeusz s Maia fia. Maia szemrmes istenn volt, egy
hegyi barlangban lt, ahol jszaka ltogatta t Zeusz (mialatt Hra
aludt, gy nem szerzett tudomst Zeusz flrtjrl). Maia Atlasz
lenya, az a titn, aki a vlln tartotta az gboltot. Maia egyike a
lenytestvr csillagoknak a Fiastyk csillagkpben.
Hermsz szletse pillanattl fogva egyfolytban tevkeny
kedik. Reggel szletett, dlben mr feltallta a lantot s jtszott is
rajta, este ellopta Apolln teheneit s jjel rtatlan kppel fekdt a
blcsjben. letnek ezen els napja nyitjtkknt felmutatja a
Hermszt egyrtelmen jellemz f ismrveket. pphogy meg
szletett, de mr btran kimerszkedik blcsjbl a vilgba.
Megpillant egy cammog teknsbkt az anyja barlangja eltt,
hirtelen ihlettl vezrelve felvgja a teknst, megtartja a teknjt,
kt ndspot erst hozz s ht hrral ltja el, gy alkotva meg a
lantot. Hermsz pengette a lantot s nekelt, zenje vidmsgot,

szerelmet s des lmot hozott.


Miutn a lantot a blcsbe helyezte, a csecsem Hermsz mr
hsra vgyott. Ismt maga mgtt hagyta a barlangot, hogy ezen a
portyn nhny krt lopjon fltestvrtl, Apollntl. A fiatal
marhatolvaj elhajtott tven tehenet Apolln legelsz csordj-

JJERMSZ,

AZ ISTENEK

KVETE

189

bl, s htrafel terelte el ket, gy, hogy a hts patik voltak ell
s a mellsk htul. gakbl lbbelit ksztett magnak, hogy el
rejtse sajt lbnyomait. Amikor Hermsz biztos rejtekhelyre rt a
jszgokkal, hatalmas tzet gyjtott (gakat s taplt drzslt
ssze, gy tallva fel a tzgyjtst), s megsttt kt tehenet. Ami
kor vgzett, a folyba dobta lbbelijt, sztszrta a hamut s nesz
telenl visszatrt anyja barlangjba. Befekdt blcsjbe, karjba
vette lantjt s magra csavarta plyjt.
Apolln rjtt, hogy megloptk, szrevette a nyomokat, amik
ltszlag az ellenkez irnyba vezettek, de nem dlt be. Dhsen
ment el Maia barlangjhoz s kvetelte, hogy Hermsz rulja el,
hov rejtette a teheneket. A csecsem Hermsz rezzenstelen arc
cal lltotta, hogy semmit sem tud az eltnt llatokrl, st azt kr
dezte: gy nzek ki, mint egy ers ember, aki teheneket tud lop
ni? Egszen ms elfoglaltsgaim vannak: alszom, az anym tejt
iszom, fekszem a plymban vagy a meleg frdvzben. Tegnap
szlettem, puha talpacskimnak kemny a fld. s Hermsz az
apja letre eskdtt, hogy semmit sem tud a tehenekrl.
Apolln jt mulatott ezen az eladson, s drzslt csalnak
nevezte Hermszt, aki gy beszl, mint egy jl kpzett tolvaj.
Ksbb, Zeusz trsasgban Apolln s Hermsz tbbszr is el
adta a trtnetet, ezzel szrakoztatva Zeuszt, aki rjtt az igazsg
ra s megparancsolta Hermsznek, mutassa meg Apollnnak, ho
v rejtette a teheneket.
Apolln lt-halt a lantrt, s brmit odagrt cserbe. Az tven
tehnen kvl Hermsz kapott mg egy psztorbotot a vele jr
sttusszal s egy aranyplct, hrom levllel a tetejn, amelynek
segtsgvel vagyonhoz jutott, uralmat kapott a vadllatok felett
s a jsls tudomnynak birtokosa lett. Az aranyplca mellett vagy
helyett megkapta mg a kaduceust is, a szrnyas plct. A kaduceus azt hirdette, hogy a kvet s a lelkek alvilgi kalauza.
Hermsz leginkbb, az istenek kveteknt ismert, s mint az az
isten, aki sok hasznos szolglatot tett az olmposziaknak. Zeusz
krsre leszllt az alvilgba, hogy visszahozza Perszephnt des
anyjhoz. rszt is mentette ki az rcedny fogsgbl, segtett
Zeusznak a combjbl letet adni Dionszosznak s elksrte
Aphroditt, Athnt s Hrt Pariszhoz, hogy dntsn vitjukban.
(Parisz Aphroditt tlte a legszebbnek.)

190

FIK

GENERCIJA

Hermszfia

Hermsz szmos fia apja termszett rklte. Autolkosz s Mrtilusz a legrosszabb tulajdonsgokat felerstve kapta. Autolkoszbl mestertolvaj s eskszeg lett, de nlklzte a fiatal Hermsz
vonzerejt. Mrtilusz tallkonysga s szociopata mivolta meste
rnek a hallt okozta egy szekrverseny alkalmval. Az egyik ver
senyz megvesztegette, mire viasz szegecseket illesztett a szekr
tengelyeibe.
Az erklcstelen Pn, Hermsz msik hrhedt fia volt, derktl
lefel kecske, kecskeszarvakkal s szakllal, vidm, de hirtelenharag s kjvgy termszettel. Pn az erdk, legelk, nyjak s
psztorok istene volt. Fia Eudorusz (a jsgos adakoz) Her
msz kedves oldalt rklte, mint a hsges, egyszer psztor,
aki terelgeti a nyjakat, gy terjesztve ki, vagy jelentve meg az
v, gondoskod tulajdonsgokat, amelyek Hermszben is meg
voltak. Leghresebb fia Hermaphroditusz Hermsz hermafrodita
s biszexulis termszett tkrzi, s mindkt szljnek a nevt
s nemi jegyeit magn hordja.
Hermsznek rengeteg szerelmi kalandja volt, az Aphroditvel
val viszony kivtelvel egyikrl sem tudunk rszleteket, s Hermaphrodituszt leszmtva, a fik desanyjaihoz sem ktdik eml
tsre mlt mtosz. gy Hermszt agglegny istennek tekinthetjk.
Hermsz s az alkmia
Az alkmiban Hermsz-Mercurius a higany, az anyagba rejtett
llek. Szimbluma minden ellentt egyestsnek: fmes, mgis
cseppfolys, anyagi, mgis szellemi, hideg, mgis tzes, mreg,
mgis gygyt orvossg. Anyagi valjban Merkr csak a nemes
fmekhez kthet; metaforikusn Hermsz segthet neknk meg
tallni a lelki kincshez vezet utat.
Fnykort lte az alkmia a kzpkori inkvizci idejn, ami
kor eretneksgnek blyegeztek s bntettek minden olyan er
fesztst, ami a Rmai Katolikus Egyhzon kvl keresett lelki
igazsgot vagy spiritulis lmnyt. Nhnyan gy vlik, hogy
Hermsz tallta fel az alkmit. Tovbb alkmiai metafork tr
gya is volt, hasonlan a hermafrodithoz. C. G. Jung a Pszicholgia

HERMSZ, AZ ISTENEK KVETE

191

s alkmia (Psychology and Alchemy) cm mvben lertak szerint


az alkmiai tanulmnyok sorai kztt ott rejtztt Hermsz a kom
muniktor: metaforikusn a lelkek kalauza, az olyan misztikus
s pszicholgiai utazsokon, melyek a frfi s ni elemeket k
sreltk meg egyesteni.

A kaduceus: Hermsz varzsplcja

Hermsz mindig magval hordta a kaduceust. A kaduceusn ta


llhat ikerkgyk szmos jelentst hordoznak; az alkimistk gy
vltk ezek hm s nstny kgyk voltak; a hermszi misztika
szerint frfi szellem s ni llek egyestse. A ketts kgy a hall s
jjszlets ikerfonalt is megszemlyesti; s manapsg a DNS
lnc szimblumaknt is tekintenek r, amelyen keresztl a kdolt
genetikai informci az l anyagba jut. Akr az j szimbolikrl,
akr az si metaforkrl van sz, Hermsz szerepe kivtel nlkl
mindig az uralmak kztti hrnk.
Hermsz kaduceusa klnbztt Aszklpiosztl, a gygyt
isten plcjtl, amelyen csak egy kgy tekeredett.

HERMSZ, AZ ARCHETPUS
Az isteni Hermszhez hasonlan a hermszi archetpusnak is van
nak pozitv s negatv vonatkozsai. A tallkonysg, az gyes
kommunikcis kszsg, valamint a gyors szjrs s cselekvs
olyan tulajdonsgok, melyeket kreatv mdon lehet hasznlni bi
zonyos dolgok elrsre, de a megtvesztshez is szolglhatnak
eszkzl. Ugyanakkor Hermsz vitathatatlanul a kifejez kommu
nikci s a gyermekek megmentjnek pozitv archetpusa.

A hrnk
Hermsz gyakran s sebesen utazott Olmposz s az alvilg, Olm
posz s a Fld, tovbb a Fld s az alvilg kztt. Akadly nlkl
kzlekedett a szintek kztt, knnyedn szelte t a hatrokat.
Azok a frfiak (s nk), akik ennek a mobilitsnak a birtok
ban vannak, otthon rezhetik magukat a diplomcia, a mdia s a

192

FIK

GENERCIJA

kereskedelem vilgban. k a vilg kereskedi s kommunikto


rai, rucikkeket, informcit szlltanak s kultrt kzvettenek
egyik helyrl a msikra. Hermsznek egy napi munkba sem telik,
hogy egyik vrosbl a msikba, vagy egyik orszgbl a msikba
utazzon, hogy tjusson a vasfggnyn, vagy hogy elsknt meg
ltogasson egy mindentl tvol es helyet. Hermsz utazhat szem
lyesen, a rdi, televzi hullmain vagy az rott mdin keresztl.
Az zletels, a pnzszerzs s a szvetsgkts kellemes feladatok
a Hermsz tpus emberek szmra.
A rgi hres utazknak, mint Marco Plnak (aki kereskedel
mi utakat nyitott Eurpbl Knba s Indiba) s Sir Richard
Burtonnek (aki az lltzeteirl ismert, s aki az iszlm orszgokbeli kalandjainak cscspontjaknt bejutott Mekkba) szksgsze
ren hasonltaniuk kellett Hermszre, hogy lvezni tudjk kaland
jaikat s sikert arathassanak, mint utazk s rk. Ez Alexandra
David-Neelre is ll, aki Tibetet szemelte ki clpontknt, s a misz
triumokhoz vezet tjairl is rt. A nem htkznapi valsgok
leghresebb mai kutati Carlos Castaneda s Lynn Andrews*.
Mindketten knyvsorozatot rtak kalandjaikrl, kockzatos hely
zetekrl s arrl a tudsrl, amit sajt tanonckodsuk alatt szerez
tek az indin kuruzsl frfiak s nk kztt. Csakgy, mint Her
msz, Castaneda s Andrews is szintek kztt mozognak, ahogy a
megszokott vilgot maguk mgtt hagyva a szellemek s energik
vilgba hatolnak.
A modern kor Hermsze lehet klgyi kztisztvisel, multi
nacionlis vllalat kpviselje, peripatetikus, nemzetkzi hr
elad vagy idegenvezet. Akr egy szerzdsrl szl trgyals
sorn, vagy egy csecsebecsre trtn alkudozskor minl inkbb
hermszi valaki, annl valsznbb, hogy kitnik meggyz ere
jvel s kreatv pnzgyi tleteivel.
A hermszi gondolkods embert nemigen aggasztja az, hogy
valami illeglis vagy helytelen. Ritkn vannak lmatlan jszaki
amiatt, hogy valami j vagy rossz. gy akr a maffia jogi tancsad
ja is lehet, s mivel hermszi ember, knnyen lpi t a legitim
vilg s a bnzk alvilgnak hatrvonalt. Csak az rdekli, hogy
Kiadnk most jelenteti meg Lynn Andrews Medicine Women trilgijnak els rszt
A varzslasszony legendja - Beavats a nisgbe cmmel, s Amy Wallace A varzsl
tantvnya - letem Carlos Castanedaval cm knyvt.

HERMSZ, AZ ISTENEK

KVETE

193

bejn-e a trkk vagy sikeres lesz-e a trgyals. Kreatv gondolko

dsa els osztly problmamegoldv teszi.


A szlhmos

Szletse napjn Hermsz mr btyja, Apolln teheneinek ellop


sval foglalatoskodott. Azutn megprblta magt rtatlan jsz
lttnek belltani, rezzenstelen arccal hazudva. Ez a Szlhmos
Hermsz, a vilgon mindentt jl ismert archetpus, amit okos
sggal, ravaszsggal s az alakvltoztats kpessgvel szoktak

jellemezni.
A Szlhmost, az indinoknl a prrifarkas jelkpezi, az eszki
mknl a holl, a japnoknl pedig a ravasz borz. A Szlhmos
mindig tallkony s megszerzi, amit akar, csalssal vagy lopssal.
Gyakran megvets helyett csodlatot vlt ki okossgval, persze
attl fggen, hogy mit lop s kitl. Amikor Robin Hood mdjra
a kizskmnyol gazdagoktl lop, hogy sztossza a szegnyek
kztt, vagy Promteuszknt tzet lop az istenektl az emberisg
szmra, akkor a Szlhmost hsknt nnepk. Pldul a np
szer tvsorozat, a Csak egy tolvajnak megy (It takes a Thief) Robert
Wagnert modern Hermsznek lltja be. A fszerepl a bn
zkbl lesznek a legjobb rendrk alapelvet kveti. Wagner egy
elbvl kiugrott tolvajt jtszik, aki most mr j clokra hasznlja
tudomnyt, gyorsan s nesztelenl jut be, igaz illeglisan, br
hova, s gy tudja tvltoztatni magt, mint egy kamleon.
Mindezek ellenre a vals letben knnyen kiderlhet a szl
hmosrl, hogy tvolrl sem hs, hanem csak egy csal, mint pl
dul egy lelketlen rus, aki az gyes zleti szvegvel flsleges
dolgok megvsrlsra veszi r az embereket, vagy egy megrg
ztt svindler, aki tveri az embereket. A szlhmos Hermsz
archetpusa a vonz szociopata kpben jelenik meg, aki nem rez
lelkiismeret-furdalst, ha hazudik vagy elveszi, amit megkvn.
A Hermszben rejl szlhmossgot nem kell felttlenl nega
tv mdon kilni. A szlhmos fejvel val gondolkods kpess
ge segtheti a terapeutt, hogy jobban megrtse, mi zajlik le a m
sik ember fejben, a nyomozt pedig abban, hogy kiemelkedt
alkosson munkjban, de brkit klnleges s kreatv problmamegold mdszerek birtokba juttathat.

194

FIK

GENERCIJA

A fiatalabb testvr rivalizlsa

A szletsi sorrend hozzjrulhat a hermszi archetpus kialaku


lshoz. Hermsz, az isten, kapcsolata btyjhoz, Apollmhoz
kulcsfontossg az archetpus verseng s szerezni vgy aspek
tusainak megrtsben. Hermsz gy rkezik a vilgba, hogy
azonnal felismeri a fjdalmas tnyt, hogy nekem semmim sincs,
gyhogy rgtn meglopja btyjt. Ettl Apolln rszedettnek rzi
magt, mrges, ugyanakkor kiengeszteldik s elbvli ccse. Br
mindkt testvr vgl kszsgekkel s hatalommal gazdagodik az
egymssal val cserebere sorn, de mgis Hermsz az, akinek kez
detben semmije sincs, de vgl sokra jut.
Mivel ksbb lp sznre, mint az idsebb testvr, a kiscs
kezdetben a kisbabk vonzerejt veti be. Ahogy egyre idsebb
lesz, de magassgban s tapasztalatban alulmarad, rjn, hogy
knytelen az eszt hasznlni. Fiatalabbknt nincs eslye a bty
legyzsre. A hermszi archetpussal az cs megtanulja, hogyan
tud a szavak segtsgvel kikeveredni a verekedsbl, ahol amgy
alulmaradna. Stratgikat gyrt, hogy megszerezze, amit akar,
legyen az egy trgy vagy a bty eljoga.
Az cs htrnyos helyzetben lvnek tekinti magt, akinek
kzdeni kell a kedvez pozcirt. Amg az ifjabb Joseph Kennedy,
a dinasztia legidsebb fia le nem zuhant repljvel a msodik
vilghbor sorn, addig a hermszi elnytelen helyzet szerep az
utna kvetkez finak, John F. Kennedynek jutott. Jack gyen
gbb egszsge s fizikai llkpessge htrnyt jelentett, amit
azzal kompenzlt, hogy a szavak tern prblt kitnni, s gondo
san megvlasztotta a versengs szntereit.
Az utasok kalauza
A mitolgia szerint Hermsz gyakran kalauzolt msokat az egyik
birodalombl a msikba. Hermsz pszkhopomposz elksrte a
halottak lelkt az alvilgba.
Hermszhez ktdnek a hermk, alacsony koszlopok vagy
khalmok, melyek birtokhatrokat, utakat, srokat jelltek, s ott
lltak a hzak bejratnl. gy Hermsz volt az az isten, aki nem
csak jellte a hatrokat, de t is lpte azokat.

HERMSZ, AZ ISTENEK KVETE

195

Murray Stein, jungi analista Hermszt a Meghatroz tala


kulsok Istennek nevezi. A hermszi archetpus jelenik meg a
pszicholgiai fzisok kztti tmeneti llapotban - klnsen a
kzpkor idejn. Tudatkszb alatti isten, aki az tmeneti id
szakban van jelen (a grg limen szbl ered, jelentse: az ajt
keret alatti rsz vagy kszb).
A pszichoterapeuta gyakran a lelkeket fontos szakaszokon t
vezet hermszi szerepet jtssza. Az emberek akkor krnek segt
sget, amikor depresszis idszakot lnek t. Ez bekvetkezhet
egy fontos szemly vagy szerep elvesztst kveten, vagy valami
jjal val szembenzs miatti bizonytalan s aggodalommal teli
idszakban, vagy az egyik letszakaszbl egy msikba trtn
tlpskor. A terapeuta egy darabon elksri pcienst az tjn,
ahogy Hermsz tette az utazkkal. Nha a terapeuta prblja
lttatni a helyzet veszlyeit, s segt a tllsben, ahogy Hermsz
Odsszeusznak azltal, hogy pont akkor jelent meg, amikor
Odsszeusz Kirkvel kszlt tallkozni, a boszorknnyal, aki
disznv vltoztatta Odsszeusz embereit. Hermsz felvilgo
stotta s felvrtezte t Kirk hatalmval szemben.
A hermszi plda annak is irnyt mutat, aki a szellemek vilg
nak (Olmposz), az emberi letnek (Fld) s a lleknek (alvilg)
az rtelmt kutatja, kiteljesedsre vgyik, s azutn elbeszli,
tantja mindazt, amit megtudott. Hermsz, a szintek kztti utaz
megvilgosodsra s kiteljesedsre vgyik, tovbb kommunik
cira trekszik az sz s az rtelem tudatos, mentlis vilga (Olm
posz), azon vilg, ahol az ego dnt s cselekszik (Fld) s a kollek
tv tudatalatti (alvilg) kztt.

Az alkimista

Hermszt az alkmia szlatyjnak tartjk. Az alkmia misztikus


tudomnyt zk lombl prbltak aranyat csinlni, de szellemi
s pszicholgiai szinten is kutattk, hogyan lehet a pszich lnye
gt aranny alaktani. Az alkimista a lnyeget (vagy aranyat)
tapasztalati ton kvnja megtallni s szeretn tlni az tvlto
zs lmnyt. Jung a hermszi archetpus aspektusait Mercurius
Szellemnek nevezi, az isten rmai neve, Merkr utn.

196

FIK

GENERCIJA

A gyermek megmentje
Hermsz leszllt az alvilgba, hogy felhozza Dmtr elrabolt
lenyt, Perszephont. A csecsem Dionszoszt legalbb ktszer
megmentette, s vta t minden bajtl. A fiatal rsz is Hermsznek ksznheti lett. Hermsz gy vlik mindannak az arche
tpusv vagy metaforjv, ami rtatlan s sebezhet, vagy isteni
s szent, hogy rtelmet ad az amgy borzalmas lmnynek.
reztem Hermsz letment jelenltt, amikor felntt bete
geim az erszakkal teli gyermekkorukrl beszltek, vagy amikor
olyan gyerekekrl olvastam, akik nem estek pnikba vagy ktsg
be, amikor eltvedtek a vadonban, vagy rkig kszkdtek, hogy
a vz felsznn tudjanak maradni. Magyarzatot kaptak valahon
nan, ami ert adott nekik a kitartshoz. A molesztlt gyermek
szmra az zenet valami olyasmi lehet pldul, hogy ezek nem
az n szleim, most csak vizsgztatnak. Annak a gyereknek, aki
nem adja fl, az zenet rkezhet olyan formn, hogy valaki jnni
fog vagy nem halhatok meg, mert fontos vagyok valaki szm
ra. A megprbltats idejn az zenetbe kapaszkodik, s ez nem
hagyja, hogy llekben feladja. Hermsz a depresszis felnttben
rejl gyereket is megsegti. Ekkor Hermsz valaki msnak a rsze
knt jelenhet meg (vagy akr egy bels szemlyknt), aki azt az
lmnyt vagy megltst adja, amely felszabadtja a felntt jtkos,
bizalommal teli vagy sebezhet njt, amelyet az alvilg tartott
fogsgban (erre egy msik metafora a brtn edny: rsz rcednye, vagy a klt, regnyr Sylvia Plath vegbrja). s vgl
Hermsz aktivlja vagy megmenti a mindannyiunkban ott rejt
z isteni gyermek archetpust (akit a gyermek Dionszosszal b
rzolnak. Ennek rszletesebb kifejtse a Dionszoszrl szl feje
zetben tallhat).

Hermsz kimunklsa nmagunkban

Hermszt hvjuk trsasgul, amikor hajlandak vagyunk j te


rletre merszkedni a felfedezs s nyitottsg kszsgvel, legyen
sz egy olvasmnylmnyrl vagy utazsrl. Ez az archetpus meg
adja a spontaneits lehetsgt, amikor valakivel vagy valamivel
- hellyel, trggyal vagy emberrel kapcsolatba kerlnk. Hermsz

HERMSZ, AZ ISTENEK

KVETE

197

provoklja ki a felfedezsek s a furcsa egybeessek pillanatait


amikor a vletlen rtelmet nyer, a vratlan trtnsek olyan

helyekre vezetnek bennnket, ahov lmunkban sem gondoltuk


volna, hogy eljutunk, s mgis htborzongatan jl sl el a dolog.
Kizrjuk Hermszt, ha az titerv s menetrend fogsgban gy
indulunk el, hogy elre tudjuk, mit mikor fogunk ltni. Amikor
viszont kalandvggyal telve, minden jra kszen megynk nya
ralni, vagy tltnk el egy laza napot, s hagyjuk, hogy minden ma
gtl alakuljon, akkor Hermsz elksr minket - rsznkk vlik.
Hermsszel, a kommuniktorral vagy hrnkkel kerlnk kap
csolatba akkor is, amikor vlemnynk kifejtsre kapunk lehe
tsget, s kpesek vagyunk szrnyalni. Hermsz a rgtnztt
kesszls, a pillanat szlte sszhang, amely meghatroz s fel
emel lmnyhez juttathatja a beszlt s a hallgatt egyarnt, s a
rsztvevket egy magasabb szintre emeli. Szrnyas Hermsz trsa
sgra szmtunk, amikor lemondunk a megszerkesztett jegy
zeteinkrl, s spontn beszlnk, csak a krvonalakat gondoljuk
vgig elre. Ha rgtnznk, megcsapolhatjuk hermszi lelem
nyessgnket, s grdlkenyen irnythatjuk a tmt, szemben a
megtervezett, gondosan kimunklt apollni eladssal. A rgtn
zskor jl ismert tmrl beszlnk, sajt lmnyeinkre tmaszko
dunk. Ehhez kezdetben btorsgra van szksg, de ahogy gyako
roljuk a spontaneitst, egyre n Hermszbe vetett bizalmunk.

HERMSZ, A FRFI
A Hermsz frfi gyors gondolkods. Megragadja az tletek, hely
zetek lnyegt, gyorsan cselekszik, intucii vezrlik. Jellemz r,
hogy mindig mozgsban van. Elegnsan s gyorsan vlt part
nert, helysznt, tr t egyik tletrl a msikra. Nehezebb odasz
gezni valahova, mint a higanyt.
Korai vek

Hermsz, az isten volt a legkorbban r az sszes isten kztt.


Szletse els napjtl fogva aktv cselekv, kreatv s hazudozs.
Hasonl vonsok megfigyelhetek a hermszi kisgyereknl, aki

198

FIK

GENERCIJA

ltalban korn kezd beszlni, jrni s a vilgot megismerni. A sz


mra rdekes dolgok a kisgyon s a jrkn kvl kezddnek.
Mindent felfedez, megfog s sztszed brmit, amit megkaparint.
Ami ajtt ki tud nyitni, azon ki is megy. Rajtakapjk konykig a
kekszesdobozban, valsznleg mer rtatlansg s bbj. Sokat
krdezskdik, bartsgos s szinte rdekldssel fordul minden
kihez s mindenhez, gyhogy mindenfle kor s tpus ember
rel jl kijn. Mivel kvncsi termszet, lenygzi a vilg.
Az vodt s az iskola els veit ltalban knnyen veszi a fiatal
Hermsz. Az iskolban nem okoz nehzsget a tanuls, s szeret
oda jrni, egszen addig, amg nem vrjk el tle, hogy csendben
ljn a padban s rendes tanulsi szoksokat sajttson el.
Nhny problmja kezdetben rtatlan semmisgnek tnik.
Trtneteket krel, kifogsokat gyrt, azutn egyszer csak a meg
rgztt hazudozk tborban tallja magt, s mg akkor sem
mond igazat, amikor az igazsg teljesen elfogadhat lenne. Taln
sosem tanulja meg, mit jelent msok tulajdona, enyveskezv
vlhat, aki elveszi, ami tetszik neki. Ez az rtatlan gyerekkori vi
selkeds fajulhat odig is, hogy pitiner tolvajj vlik. Mivel lta
lban semmi rossz szndk nincs a cselekedetei mgtt, vtsgeit
nem veszik komolyan, kifogsaival pedig leveszi a lbrl az em
bereket, viszont mindez htrnyosan hat a szemlyisgre. For
dtott esetben az is elfordulhat, hogy tl szigoran tlik meg, s
mr kiskorban igazsgtalanul elknyvelik rossznak.
Szlei
Kulcsfontossg, hogyan reaglnak a Hermsz fi szlei a pilla
nat hevben kitallt trtnetekre s a rejtlyes szerzemnyekre.
Szksge van arra, hogy rajtakapjk a hazugsgon vagy lopson, s
megtantsk neki az igazsg s hazugsg kztti klnbsget, (mi
vel knnyedn mozog a valsg s kpzelet kztt s nem vizsglgatja, hol a hatr). Ezrt nem j neki, ha rhagyjk az olyan visel
kedst, ami ksbb rossz fnyt fog vetni r, st esetleg bajba is
keverheti. A tulajdon s magnlet tiszteletben tartst is meg
kell tanulnia.
Amikor a Hermsz fi desanyja egyedlll, akkor Hermsz
s desanyja Maia mroszbeli trtnete megelevenedhet a vals

199

fjERMSZ, AZ ISTENEK KVETE

letben. Az okos, de htrnyos helyzet fi hamar rjhet, hogy


ha s az anyja valamire szeretnnek jutni, akkor neki kell vala
mit kitallni.

A homroszi Hermsz himnuszban Hermsz s az desanyja


kztt lezajlik egy prbeszd, amelyben Hermsz leszgezi, hogy
nem fogja elfogadni alantas helyzetket, sem anyja elvrsait,
hogy hogyan is kellene viselkednie. Kettejk prbeszde jl ra
gadja meg kapcsolatuk lnyegt, ahol az okos s ambicizus fi
nem akarja kvetni anyja ragaszkodst a bevett szoksokhoz,
mgis szeretn jobb lettel megajndkozni. Azon az jen, amikor
ellopta Apolln teheneit, csendben visszalopakodott blcsjbe
rtatlan csecsem kpvel:
,ym istenn anyja az istent ltta s ekpp szlt:
Ht te, te tarkaesz, honnan jssz vissza ez ji
rban, te szemrmetlensg-ltny fick?...
desanym, mit rmtgetsz, mint egy buta klykt,
mint aki semmi gonoszsgot nem tudva szvben
flnk s megijed, ha az anyja kemny szavakat mond?
Megksrlem a legjobbfortlyt, hogy veled egytt
Eltartsam magam azt sem trjk mr, hogy imkkal
S ldozatokkal meg nem ajndkozva az sszes
gilakk kzt csak mi maradjunk, mint te kvnod.
(Devecseri Gbor fordtsa)

A Hermsz fi feladatnak rezheti, hogy jobb tegye des


anyja s sajt lett. Magabiztos, s megvan az a kpessge hogy
elre ltja, hogyan fog eljutni oda, ahov akar az letben, pedig ez
gyakran nem a szokvnyos t.
Mivel nem szereti a ktttsget, gyakran nem is telepszik le,
gy ott van az otthona, ahol az desanyja van. Olyan helyzeteket
keres, ahol szabadon jhet-mehet. Az introvertlt, birtokolni nem
vgy, nll hziasszony, mint Maia (az olyan n, akinek a csal
di tzhely melegt rz Hesztia istenn az archetpusa) a leg
knnyebb anyatpus a Hermsz fi szmra. A birtokolni vgy
vagy habozsra hajlamos anya sok nehzsget okoz magnak egy
Hermsz fi mellett. Ha maghoz akarja lncolni fit, klnsen
ha bntudatkeltssel, majdnem biztos, hogy nem jr sikerrel.

200

FIK

GENERCIJA

A Hermsz frfi gyakran odaad fi a maga mdjn, s lehet, hogy


mindig is desanyja lesz a legfontosabb n az letben - kln
sen, ha nem hzasodik meg, de mg akr akkor is, ha igen.
Hermsz az isten, aki tolvajknt kezdte lett, majd nagy tiszte
letnek rvend isten lett, mindkt szljben tmaszra lelt a fel
ntt vls sorn. Maia s Zeusz is pozitv szli mintval szolglt.
Zeusz szeretettel s nem eltlen fordult Hermszhez, annak
ellenre, hogy rgtn tltott a szitn, amikor Hermsz be akarta
csapni s rtatlannak prblta tettetni magt Apolln teheneinek
ellopsakor. Miutn meghallgatta Hermsz hamis eskjt, egy
szeren csak megparancsolta neki, hogy mutassa meg, hov rej
tette a csodlatos tehncsordt, s meg ne prbljon trkkzni.
s Hermsz sz nlkl engedelmeskedett.
A fiatal Hermsz finak pont erre a szigor, nincs helye a handabandnak tpus Zeusz-fle hozzllsra van szksge. Ezek a
szerencss, szeretettel s trdssel krlvett Hermsz fik azok,
akiknek bocsnatot kellett krnik az zletvezettl, akinek az
zletbl loptak, s vissza kellett adniuk az elcsent dolgot. (Ez a
Zeusz-fle apai hozzlls s Maia birtokvgy nlkli szeretete
brmely nem szltl rkezhet, mivel a frfi is szolgltathat
anyai s a n is apai mintt.)
A fiatalkor bnzv vlt Hermsz fi szlei nem is tudjk,
hogy k maguk erstettk a fiukban lappang antiszocilis visel
kedst azltal, hogy ketts zenetet kzvettettek fel, mint
Zeusz tette kezdetben, amikor Hermsz hazugsgait hallgatta az
ellopott tehenekkel kapcsolatban:
Zeusz nevetsben trt ki, amintfira nzett
aki megint rosszban sntiklt s tagadta
rezzenstelenl,
hogy brmit is tudna az ellopott tehenekrl.

Zeusz rmteli nevetse elismersknt hatott. gy tnt, mint


ha Hermsz gbekilt hazugsgai s hamis eskje kedvre valk
lettek volna. Ksbb Zeusz azonban szigorbb lett.
Amikor a szl ketts zenetet kzvett, akkor a gyermek
hez rkez burkolt zenet ms lesz, mint a nyilvnval zenet. Az
Adelaide M. Johnson, gyermek pszichoanalitikus ltal vgzett

HERMSZ, AZ ISTENEK KVETE

201

tanulmnyokbl kiderl, hogy a bnzk szlei gyakran kvettk


el ezt a hibt. Lehet, hogy a szl helytelenti a viselkedst, st
bntetst is kir (nyilvnval zenet), mgis egy oda nem ill mo
soly vagy a rszletek irnti nyilvnval s elragadtatott rdekl
ds burkoltan azt kzvetti, hogy a szl elgedett. Az engedetlen
gyerek ezltal engedelmesen a szl kedvre tesz, aki gy tlhe
ti azokat az izgalmakat, esetleg szerelemi izgalmakat vagy anti
szocilis cselekmnyeket, amelyeket maga nem mert volna meg
tenni, de titokban vgyott volna r.

Serdlkora sfiatalsga

A Hermsz fi szemlyisgjegyeinek ksbbi alakulsa nagyban


fgg az els vek minsgtl. Serdl- s fiatalkorban a Hermsz
frfi megkrdjelezi a sikerhez vezet t bevett szablyait. Az iz
gatja, hogy megkapja, ami fontos szmra az letben, de az mr
nem biztos, hogy rdekli, mindez mivel jr. St, mivel vltozatos
az rdekldsi kre, valsznleg kanyargs t vr r.
A feszegeti a hatrokat tipikus jelensg az olyan fiatalember
nl, akinek a szemlyisge hermszi mintkat kvet. Hermsz a
hatrok istene, knnyszerrel lpte t valamennyit. Ezek a hat
rok tbbflk lehetnek, pldul a mifelnk ez gy szoks meg
szegse, a takarod be nem tartsa vagy hogy megksrel szmt

gppel feltrni egy titkos fjlt.


Lehet, hogy kibukik az egyetemrl vagy fiskolrl azrt,
hogy tbb ideje jusson az innovatv zleti tevkenysgre vagy az
j tallmnyra, esetleg azrt, hogy egy rockbandban zenlhes
sen vagy profi sportol legyen. A Hermsz frfi ltalban nem a
jegyekrt tanul vagy msok elismersrt (ehhez apollni vagy
zeuszi tulajdonsgok kellenek); akkor sikeres, ha a munka maga
megragadja s kihozza belle tallkony njt. A kedvre val
Problmk sokszor nem intellektulis, vagy eszttikai szempont
bl rdekesek, hanem inkbb a profit termels lehetsge a ke
csegtet. Steve Wozniak, az Apple komputer feltallja pldul
szmos Hermsz tulajdonsggal br, s is kibukott az egyetem
rl. Amikor a fiatal s innovatv cg nagyvllalatt vlt, s kln
vezetsg kezdte irnytani, akkor tallkonysgt s vagyont
e8y msik terleten vetette be, s kifejlesztett egy ltalnos tv-

202

FIK

GENERCIJA

irnyt berendezst, aminek a Core nevet adta. Tehetsg, szeren


cse s a vlts kpessge tipikus jellemzi a sikeres Hermsznek.
Az is lehet, hogy a Hermsz ember fiatal korban elkezdi a
vndorlst egyik helyrl a msikra, egyik llsbl a msikba. Ha
nem tartjk fenn a figyelmt, s a benne rejl tehetsg s kpess
gek nem fejldnek szakrtelemm, akkor elfordulhat, hogy rk
letben marginlis munki lesznek s lland vndorls vr r.
Ugyanebben az idszakban az is megeshet, hogy a Hermsz fr
fi Hermsszel a Tolvajjal vagy Csalval azonosul, a bnzs tjra
lp, ltalban mint bizalmi ember vagy ltnys bnz.
Ellenttben nhny Hermsz frfi fiatalkori pnzszerzsi vagy
bnzsi kitrjvel, szmos ms trsuk a spiritulis, filozofikus
vagy pszicholgiai tmkba ssa be magt. Ezt az utat kvette a ki
tn tehetsg fiatal harvardi pszicholgia professzor, Richard
Alpert, aki otthagyta a ragyog karriert egy indiai gururt. Most
Ram Dassknt* ismerhetjk, spiritulis tant, olyan Hermsz
frfi, aki Hermsszel, a Lelkek Vezetjvel tallt azonossgot.

Hermsz a munka vilgban

Hermsz az istenek kvete, a lelkek alvilgi kalauza, a beszd iste


ne, a tolvajok zletemberek s atltk istene, a szmok, az bc s
kt hangszer, a lant s a pnsp feltallja. Hivatsnak a meg
vlasztsa, s a munkhoz val hozzllsa sorn Hermsszel az
istennel mutat hasonlatossgot: A Hermsz frfi nem valszn,
hogy egy szk tma specialistja, vagy apr fogaskerk egy nagyvllalatnl. Ezeknek ellentmond mind szemlyisge, mind rdek
ldsi kreinek sokflesge. Nem szeret ahhoz igazodni, ami a
nagyknyvben meg van rva. Gyors szjrsa alternatv md
szereket, jszer megoldsokat s lervidtsi lehetsgeket krel.
Brmely terleten is dolgozik, valsznleg lelemnyes generalista, vllalkoz szellemmel. Opportunista, a sz legsemlegesebb r
telmben: olyan valaki, aki rgtn flmri egy szemly vagy egy
tlet jelentsgt s megragadja a pillanat knlta lehetsget.
Mindezek, prosulva kommunikcis kpessgeivel, klnsen j
zletemberr vagy kzvettv teszik. Kivl jt, aki a klnb*Ram Dassrl rdekes cikk olvashat Spiritulis vlsg cm kiadvnyunkban.

HERMSZ, AZ ISTENEK KVETE

203

z terletekrl szerzett tleteit gyesen egyesti, a tipikus korlto


kat tlpve ri el, amit akar.
Gordon Sumner, vagyis Sting a mai kor Hermsze. Jl teljes
tett szmos szakmban: volt tanr, azutn rocksztr, zeneszerz, a
Police egyttes nekese, amikor is millis pldnyszmban kelt el
a lemezk (Synchronisity cm albumuk a pszicholgus Carl Jung
rsainak ihletsre kapta a cmt, a The Ghost in the Machine pedig
a filozfus Arthur Koestler rsai nyomn). Sting rocksztrbl
filmsztr lett, frontemberbl szlista a The Dream of the Blue Turtle
cm albumon.
Sting egy jsgr szerint olyan frfi, aki mindig siet. Kevs
csomaggal utazik, s csak rvid ideig marad. .. hrom hnap alatt
hrom klnbz orszgban tallkoztam vele. Tipikus Her
msz, nem szereti, ha beskatulyzzk. Fontosnak tartja a szabad
sgt, hogy korltlanul csaponghasson a pszicholgiai s fizikai
skokon, melyeket szvesen kutat, idertve sajt szemlyisgnek
fnyes s stt oldalait is. Ebbl a szempontbl akr jungista is
lehetne, nem meglep, hogy kacrkodik a gondolattal, hogy majd
ha sokkal regebb lesz, jungi analistnak ll.
A Record magazinban Sting gy nyilatkozott:

Ha vgignzik az lettrtnetemet az angol sajtban, akkor


lthatjk, hogy kezdetben aranyifjnak voltam kikiltva, a sz
ke, tehetsges, jkp srcnak. Itt ez a fick, tanr, gynyr,
tehetsges felesggel s egy gyerekkel. Szpen kisportolt volt az
alakom s nem kbtszereztem. Azutn az jsgrk kitalltk,
hogy mgiscsak csalom a felesgemet, s igen, mgiscsak kbt
szereztem. Radsul ekkor jttek ezek a gonosz szerepek, amiket
eljtszottam, s hirtelen n lettem az angol sajt rosszfija. Ne
kem ez nagyon jl jtt, mert azt jelentette, hogy szabadon tehet
tem, amit csak akartam. A brit sajtnak persze mrfogalma sincs
arrl, hogy ki is vagyok valjban, de engem ez tkletesen hide
gen hagy. Nha jfi vagyok, nha rossz. Ez gy van nlam.
Ez a j fi, rossz fi elnevezs is nyilvnvalan Hermsz.
A Hermsz archetpus olyan tulajdonsgokkal rendelkezik,
amelyek megknnytik a j pszichoterapeutv vlst. Hermszhez hasonlan, aki az utazk trsa s kalauza volt, a pszichotera-

204

FIK

GENERCIJA

peuta is elksri az embereket a pszicholgiai utazsaikon, t a s


tt terleteken s a vilgosakon, keresztl a nehz tmeneti id
szakokon, mint pldul a kzpkorakni gyakran jelentkez
depresszi, a pszichzisok vagy vgletes helyzetek. Amikor Her
msz jelen van egy szemlyben, akkor az a frfi, vagy n ugyangy
ltja a stt, ellensges, elmebeteg, sztnszer, szexulis vagy
agresszv jegyeket, mint az altruista, misztikus vagy ihletett, eset
leg kznsges tulajdonsgokat az emberekben, nmagukat is
belertve, minden eltlet nlkl. Ez a kpessg a bartsgos
Hermsz megnyilatkozsa. A Hermsz s Gyermekei (Hermes an his
Children) cm mben az analista szerz Rafael Lopez-Pedraza azt
lltja, hogy ha magunkv tesszk Hermsz bartsgos oldalt,
akkor Hermsz lesz az, aki segt neknk a ms istenek ltal a kzp
pontba lltott pszicholgiai komplexusainkkal megbirkzni.
Tipikus az, amikor Hermsz jelenlte a frfi pszichjben a
meggyz kommunikci kpessgvel jr. Ezek a Hermsz fr
fiak olyan bartsgos hozzllssal viszonyulnak a dolgokhoz,
hogy knnyedn boldogulnak a vilgban, spontn s gyes reak
ciikkal elnyt tudnak kovcsolni nmaguk szmra. Hermsz a
kereskedk istene is; ha valaki Hermszre t, j esllyel vlik ki
vl, innovatv zletember belle vagy remek PR szakember s
termszetesen nagyszer idegenvezet.

Kapcsolata a nkkel

Az elbvl Hermsz frfi hirtelen tnik fel a nk letben: a


szomszdos szken l a repln; a hzigazda messzirl jtt rgi
bartja egy amgy a megszokott trsasgnak rendezett bulin; meg
mentknt rkezik a defektes kocsihoz az autplyn. Segtksz
s bartsgos. Beszdvel leveszi a lbrl a nket: olyan helyeken
jrt, amikkel a nk csak knyvekben tallkoztak; kalandvgy lengi
krl s rosszfis kisugrzsa van. A n gy rzi, vgre megtallta
az igazit - mgis nehezen megfoghat.
Hermszre jellemz, hogy amilyen hirtelen rkezett, olyan
vratlanul tnik is el. Pldul zleti tra megy, azutn telefonl,
gy alakultak a dolgok, hogy tovbb kell tvol maradnia, igazbl
nem is tudni, meddig. Lehet, mg jn egy kpeslap s azutn t
nik csak el minden tovbbi letjel nlkl, hogy azutn jra meg-

HERMSZ,

AZ ISTENEK

KVETE

205

jelenjen, bocsnatkrs nlkl. A Hermsz frfiaknl ez gy m


kdik, hogy ha nem ltom, eszembe se jut.
Lehet, hogy nem vilgjr tpus Hermsz, hanem otthon l,
a minta ugyanaz. A kaland, amely elszltja, lehet egy projekt, vagy
az amatr focibajnoksg, az esti s htvgi meccsekkel. A Hermsz
frfi szabadon akar jnni-menni a n letben, anlkl, hogy bele
gondolna, hogy ez hogy eshet a nnek, vagy hogy felelsnek rezn
magt a msik rzseirt, vagy akr, hogy hsges lenne a trshoz.
A Hermsz frfi akkor lp be a szerelem birodalmba, amikor
az elbvlt hlgy kszbn tallja magt s beinvitljk. Szmra
ez olyan, mintha ismeretlen orszgba ltogatna: egy j n is felfe
dezsre vr terlet, ami lvezetekkel kecsegtet, de azutn gy
rzi, tovbb kell llnia. Ez az a tulajdonsg, amitl sok Hermsz
frfi Don Janknt viselkedik, s virgrl virgra rpkd mhecs
knek kpzeli magt. Warren Beatty, a hres sznsz s a szp aszszonyok mg hresebb hdtja magn viseli ezt a hermszi jegyet.
A Hermsz frfi nagyon jl kijn azokkal a nkkel, akiknek
nincsenek irrelis elvrsaik vele szemben, vagy olyan ignyeik,
amiknek nem tud megfelelni. Lehetnek olyan bartni, akik br
mikor boldogan fogadjk, de nem vrjk el, hogy hrt adjon mag
rl a legkzelebbi ltogatsig. Lehet, hogy lazn tartjk a kap
csolatot: egy-kt telefon, egy rvid levl, de gy is gy is az ajt
mindig nyitva ll Hermsz eltt. A bartsg gyakran az gyban is
folytatdik, azutn idrl-idre jra ott ktnek ki.
Van egy sttebb, kizskmnyol hajlama is a Hermsz frfi
nak. Hermsz negatv tulajdonsgai kz tartozik, hogy nha az
sztnei irnytjk, s amire szemet vetett, azt azonnal meg akarja
szerezni. Ha ez trtnetesen egy n, akkor minden csbtsi s
manipulcis trkkt bevet. A cl rdekben hazudik, bvl, br
mit megtesz, csak mkdjn, de egy pillanatig se gondol arra,
hogy ez milyen kvetkezmnyekkel jrhat a nre nzve, vagy a h
zassgra, ha a n frjnl van, s persze fel se merl benne, hogy az
udvarlsi greteket betartsa.
Kapcsolata a frfiakkal

Hermsz volt a legbartsgosabb isten, vdelmezte, prtfogolta a


sportolkat, kereskedket, utazkat, tolvajokat s zenszeket.

206

FIK

GENERCIJA

Rengeteg idt tlttt klnfle frfiak trsasgban. Ez ll a Her


msz frfira is. Sok frfi ismerssel vannak kzs elfoglaltsgai, s
valsznleg tbb olyan ismerse van, aki bartjnak tartja, mint
brmely ms frfi tpusnak. Szmos bartjval tartja a kapcsolatot:
beugrik egy kis krtyra, vagy golf meccsre; ha zensz, akkor id
rl idre megjelenik hangszervel, hogy beugorjon egy kis impro
vizlsra a jazz zenekarba. Az vllalkozi vilgban lehet, hogy azrt
melegti fel a kapcsolatot, mert be akar trsulni valami zletbe.
Gyakran nagylelk a borravalval - ha bennfentes valamiben, be
vonja a bartait is, akik mltnyoljk is a vratlan jttemnyt.
Hermsz, noha trsasgkedvel, a szve mlyn mgis mag
nak val ember. Megadatott neki a bartsgossg adomnya, ettl
knnyen ismerkedik meg sok emberrel s vesz rszt velk kln
fle programokban. Mivel a frfiaknl a legtbb bartsg a kzs
elfoglaltsgokban val rszvtelen alapul, semmint az nfeltr
son, ami egyre nagyobb sebezhetsggel s intimitssal jr, ezrt a
Hermsz tpus frfinak van a legnagyobb barti kre. ltalban
ebben a krben mindenfle trsadalmi rteg megjelenik, s az is
jl lthatv vlik, hogy milyen sokfle terlet rdekli.

Szexualitsa

A szexualits birodalmban, csakgy, mint ms terleteken a


Hermsz frfi a szemlyeset s az jszert rszesti elnyben. Fel
fedezsei sorn tmerszkedik a hatrokon. Ennek eredmnye
kppen tbb mint valszn, hogy sokfle szexulis lmnye volt,
sok emberrel, vltozatos krlmnyek kztt. Ismt csak azon
mlik, hogy sztnszeren megteszi-e azt, ami eszbe jut, tekintet
nlkl a kvetkezmnyekre, msok rzseire s szksgleteire,
hogy milyen ers a tbbi archetpus hatsa vagy mennyire be
folysolja a csald, a valls s a szocilis kzeg, amiben l.
Kissrc korban a jtsszunk doktorosdit, vagy a megmuta
tom az enymet, ha te is a tidet jtkokkal kezddik szmra a
szexulis ksrletezs. Meggyzen tudja rvenni jtsztrsait,
hogy az legyen, amit akar: nyolc vesen mr lehet, hogy rvette
a szomszd kislnyt, hogy vegye le a bugyijt s mutassa meg, st
engedje megrinteni. Tizenhrom vesen taln titokban krbe l
tette a fikat zsebhokizni (maszturblni), vagy versenyeztek,

HERMSZ, AZ

ISTENEK

KVETE

207

hogy ki tud messzebbre pisilni. Lehet, hogy volt az els, aki


elrte egy lnynl, hogy megfoghassa a mellt, esetleg, hogy min

den megtrtnjen. Intucija, tletessge s meggyz ereje se


gtsgvel, ami gyakran prosul kedvessggel s helyes fi-s
tulajdonsgokkal, a Hermsz fiatalember gy rzi, knnyen bol
dogul a nkkel, s gyakran a szexualits tern is.
A legismertebb szexszel kapcsolatos viccek az utazgynkrl
s a farmer lnyrl szlnak. Ezek tkletesen jelentik meg a mai
kor Herm szt. Az utazk s a kereskedk istene, vndor s tolvaj,
aki ellopja a lny szzessgt, ezltal valami rtkeset vesz el a
dhs farmertl is, akinek a lnya gy (patriarchlis rtelemben)
rtktelenn vlik a tett kvetkeztben.
Lehet heteroszexulis, de homoszexulis is. Mindkt esetben
nagyobb esllyel ltestett szexulis kapcsolatot (vagy legalbb l
modozott rla) frfival vagy frfiakkal, ha heteroszexulis, vagy
nkkel, ha homoszexulis, mint brmely ms frfitpus. Fgget
lenl szexulis irnyultsgtl, valsznleg biszexulis a hozz
llsa - nem tlkez s nem retten meg az nmagban rejl hajla
moktl. Ez a hozzlls mitolgiailag indokolt, mivel Hermsz
nemzette Hermaphrodituszt, a biszexulis istent.
Hzassga

Ha a Hermsz frfi rzelmileg rk kamasz marad, ami elfordul


hat ennl az archetpusnl, akkor a legmegrgzttebb agglegny
lesz belle. A mindig jnni-menni, sosem elktelezdni hozz
llsa megmutatkozik a nkkel val kapcsolatban. Odbbll,
amint a kezdeti hevlet albbhagy. A birtoklsi vgy vagy a n
fggsge riasztja Hermszt.
Az rett Hermsz elhivatott tud lenni a munkjban, st a trskapcsolatban is. Mgis mindkt terleten valsznbb, hogy a ma
gnyossgot vlasztja. Ha meghzasodik, elvrja felesgtl, hogy
nlkle is boldoguljon, rizze az otthon melegt, amg vissza nem
tr. Sokat van ton s nem avatja be felesgt munkja rszleteibe,
de azt sem vrja el, hogy felesge segtse boldogulsban.
A Hermsz frfi esetben csak kt fggetlen llek hzassga
mkdhet. A grg hzaknl a herma - a Hermszt szimboliz
l oszlop - a bejrati ajt eltt llt, a hzon bell pedig a kr alak

208

FIK

GENERCIJA

tzhely Hesztit jelkpezte, a hzitzhely istennjt. Hesztia tze


tette a lakst otthonn. Az ilyen archetpus nk fggetlenek, n
magukkal tisztban vannak s lvezik az egyedlltet. A HermszHesztia hzassg mindkt fl szmra harmonikusan mkdhet.
Lehet, hogy tipikus tradicionlis felesgnek tnik, de mgse ezt
tartja lnye lnyegnek, s a fltkenysg se okoz neki problmt.
Hesztia szz istenn volt. Szerencss esetben a Hermsz frfi
val kapcsolatba kerl nnek Hesztia vagy valamelyik msik szz
istennnek a mintja van jelen a pszichjben, mert Hermsz jnmegy a n letben. Pldul Jacqueline Kennedy fggetlensge s
az a tny, hogy egytt tudott lni JFK lland ngyeivel s azzal,
hogy milyen fontosak voltak frje szmra a bartai, nem is beszl
ve a politikrl s az elnksgrl, s ez az elfogadsa annak volt
betudhat, hogy a szz istenn Athn volt Jacqueline dominns
archetpusa.
Aphrodit s Hermsz mitolgija sszekapcsoldik. Ez a p
rosts is mkdhet az letben. Ellenttben Hermsszel s Hesztival, akik sszeill ellenttprknt mkdnek, azok a nk, akik
Aphroditre emlkeztetnek, a szerelem s szpsg istennjre,
tulajdonsgaikban hasonlsgot mutatnak a Hermsz frfival.
A szerelem tern mindketten mentesek a birtoklsi vgytl s nyi
tottak az j lmnyekre. Szintn mindketten mlyen bele tudnak
merlni brmibe, amit ppen csinlnak: ez ltalban valami krea
tv tevkenysg a n szmra, a frfinak pedig az aktulis kihvst
jelent projekt. Egyikk se szereti a kttt idbeosztst, gyhogy
a rendszertelen letvitel jl sszeegyeztethet szmukra. ltal
ban az egyttlst vlasztjk a hzassg helyett.

Hermsz gyermekei

Az isten Hermsz sok olyan fit nemzett, akik viselkedskkel


tlptk az elfogadott normkat. Autolkusz volt kora legkifino
multabb hazudozja s tolvaja, de mgis sokkal kevsb volt el
vetemlt, mint Mrtilusz, aki a viasz szegeccsel harciszekr meste
rnek hallt okozta. Pn (az erdk, mezk, legelk s psztorok
istene) szeretett dlutn szundiklni, s hallra rmisztette sziesz
tjnak megzavarjt. Pnikot tudott kelteni, megmagyarzhatat
lan pni flelmet, melyet rla neveztek el. Ebben az llapotban az

HERMSZ,

AZ ISTENEK

KVETE

209

emberek szvesztve meneklnek. Klnsen az elhagyatott he


lyen vndorl magnyos utasokat lepte meg ez az rzs. Pnnak
kecskeszer a klseje s kjsvr a termszete. Br az istenek gyer
mekei az apai archetpus tulajdonsgait metaforizljk, ugyanak
kor a vals letet is tkrzhetik a mtoszok. A Hermsz frfi fiainak
(apja fia mdjra) nehzsgeik lehetnek antiszocilis s szexulis
sztneik miatt. Az sztnszer cselekvs, a kvetkezmnyek fi
gyelmen kvl hagysa bels tulajdonsgok. A vedd el, fizess
ksbb mentalits, a jelenben ls hozomnya. Ksbb a kvet
kezmnyekkel szmols elsajttsa, a msok rzseinek tisztelet
ben tartsa, a hatrok elfogadsa lnyeges rszt kpezik a felntt
vlsnak, ha egyltaln a Hermsz fi hajland az ilyen lelki fejl
dsre s a vilg elvrsaihoz val alkalmazkodsra. Ezeket az apai
mintn keresztl lehet elsajttani, amennyiben az apa az, aki ha
gyomnyosan a klvilgot jelkpezi. Sajnos a Hermsz frfiak gy
nemzenek gyermeket, hogy pszicholgiailag nem alkalmasak arra,
hogy j apk legyenek (hacsak nincs jelen valamilyen patriarchlis
archetpus, vagy nem kaptak pozitv apai mintt k maguk).
Szlknt a Hermsz frfi ltalban nem llt korltokat s
nem is tartja magt azokhoz. Gyermekeik tisztban vannak azzal,
hogy brmit elrhetnek, klnsen, ha meggyzen tlaljk: le
gyen az a lefekvs halogatsa, vagy az iskolbl val hinyzs.
Arra is hamar rjnnek, hogy kifogsokkal, esetleg hazugsggal
kibjhatnak a meggondolatlan viselkeds kvetkezmnyei all, a
Hermsz apa nem fogja ket felelssgre vonni. Ennek egyenes
kvetkezmnye, hogy Hermsz gyermekei hamar arra a kvetkez
tetsre jutnak, hogy a szablyokat figyelmen kvl lehet hagyni,
hogy a feladataik vgrehajtst kifogsokkal halogatni tudjk,
hogy meg lehet szni dolgokat. Ezrt azutn nem tudjk elsaj
ttani a tekintlytiszteletet, s sszezavarodik bennk, hogy mi a
j s a rossz.
Hermsz gyermekei rosszul vannak felksztve az iskola s a
munka vilgra. Keveset tudnak a fegyelemrl. Azt hiszik, hogy
kvetkezmnyek nlkl lehet az elvrsokhoz kpest alul teljes
teni, s ltalban csak ksbb jnnek r, hogy ez mgsincs gy.
A Hermsz apa elnye viszont az, hogy tudja, hogyan kell a
gyerekekkel jtszani, szvesen viszi ket kalandos helyekre, nagy
ra rtkeli s stimullja a gyermeki kpzeletet, gyakran maga is

210

FIK

GENERCIJA

olyan, mint egy gyerek, ha velk van. Sok Hermsz apt lthat
tunk a lzad hippi genercikban az 1960-as vekben. A tradicio
nlis apkkal ellenttben, akik arra ksztettk fel gyermekeiket,
hogy hogyan alkalmazkodjanak a vilghoz, hogyan teljestsenek,
rjenek el j eredmnyeket, produkljanak megfelelen, a Her
msz apa arra buzdtotta gyermekeit, hogy az letet kalandok so
rozatnak tekintsk.
A korltllts s a kvetkezetlensg mellett mg az is elfor
dulhat, hogy a Hermsz apa jelen sincs gyermekei letben. Lehet,
hogy elhagyja ket s tovbbll. Lehet, hogy sokat van ton,
mint gynk vagy zletkt, jn-megy, sosem idzik sokig.
Vagy azrt, mert inkbb jtsztrsknt, mintsem szlknt visel
kedik gyerekeivel, amikor otthon van vagy mert alig jr haza,
gyakran hagyja a nevelst az anyra.

A kzpkor Hermsz
Az rett Hermsz frfi, akinek munkja kihvsokkal teli s mg
anyagilag is jvedelmez, gy rzi, hogy a kzpkor vek tbb
opcit nyjtanak, mint a megelzek. Lehetsget lt mind a n
vekedsre, mind az utazsra s a vltozatossg meglsre. A frfi
tpusok kzl Hermszre a legjellemzbb, hogy nemcsak a kl
vilgot tallja jutalmakkal telinek, hanem bels vilgt is elkezdi
felfedezsre rdemesnek tartani, gy knnyedn alkalmazkodik
ehhez az letszakaszhoz.
Viszont, ha a kzpkor Hermsz frfi mg mindig megrg
ztt kamasz, s rpkd egyik helyrl a msikra, munkahelyrl
munkahelyre vagy egyik ntl a msikhoz, akkor a kzpkor vei
elkpzelhetetlenl nehezek. Vonzereje mr nem fedi el seklyes
sgt, nyilvnvalv vlik, hogy az egsz lete kudarc. Ebben az
idszakban nhny Hermsz frfi vgzetes balesetet szenved s
van, aki slyos depressziba esik.
Az antiszocilis vagy szociopata Hermsz sorsa tbbflekp
pen alakulhat ezekben az vekben. Lehet, hogy pnzgyileg sike
res, s esze gban sincs vltozni, de az is lehet, hogy szgyenletes
helyzetben van, esetleg brtnben vagy szksben a korbbi cse
lekedetei miatt.

HERMSZ, AZ

ISTENEK

KVETE

211

Ksi vek

A Hermsz frfi a ksi veiben klns ember kpt mutathatja,


nem az a tizenkett egy tucat nyugdjas. Ha regkorra is meg
maradt rk kamasznak, vagy mg mindig piti tolvajknt teng
dik, akkor lehet, hogy otthontalan vndorknt vgzi, aki egyik
helyrl a msikra utazik, ahogy az id vagy a lehetsgek diktl
jk, itt-ott szerez egy kis pnzt, esznek s beszlkjnek kszn
heten boldogul. Az ilyen fajta Hermsz mai vltozatt a pszichi
terek az regek menhelyrl ismerik. Ezek a Hermsz betegek
megtanultk, hogyan kell elrni a bebocsttatst, hogyan kell me
nedket tallni s azutn tovbbllni.
Ezzel szemben a pozitv irnyba fejld Hermsz a tbbi utaz
blcs vezetjv vlhat, brmi t legyen is az, amit bejrt, amin
keresztl tapasztalatainak mlysgt szerezte s mindezek tfog
rtelmezst. Lehet agyafrt zletember, akinek van mit tovbb
adnia, vagy pszicholgiai terletek felfedezje, aki utat tud mutat
ni msoknak, vagy akr politikus, aki kirdemli az llamfrfi el
nevezst. Sikeres eladjv vagy rjv vlhat brmely tmnak,
mivel gyesen tudja tadni mindazt, amit utazsai sorn tanult.
Hermszre jellemz, hogy halla napjig j terletek felfedezsre
indul, j emberekkel tallkozik s felkeltik rdekldst az j tle
tek. s valsznleg a hallt is egy jabb kalandnak tekinti.

PSZICHS ZA VAROK VESZLYE


Ha Hermsz a f befolysol archetpus egy frfi szemlyisg
ben, akkor a viselkedse - amit csinl, amilyen sztnszeren
cselekszik, hogy trdik-e a kvetkezmnyekkel - a f problma.
Hermsz stt tulajdonsgai jellemhibk.
sztnszersg s a korltok hinya
Hermsz, az isten, mr szletse napjn gyes tolvajnak s meg
gyz hazudoznak bizonyult. Persze nem ilyen hamar, de meg
lehetsen korn jelentkezhetnek hasonl problmk a Hermsz
finl. Alapvet fontossg a fejldse szempontjbl, hogy meg-

212

FIK

GENERCIJA

tanulja tisztelni msok tulajdont, rzseit s jogait, s ne csak


elvegye, ami megtetszik, megtegye, amire kedve szottyan s legyintsen a kvetkezmnyekre. A Hermsz finak meg kell tanta
ni, hogy hol vannak a korltok - mi az elfogadhat viselkeds, mi
nem az s mirt -, ha azt akarjuk, hogy kifejldjn benne az a ksz
sg, hogy meg tudja klnbztetni a jt a rossztl, s ez a cseleke
deteit is meghatrozza. Mskpp a tipikus Hermsz azonnal az
sztnei szerint fog cselekedni, lelemnyessgt s eszt arra fogja
hasznlni, hogy kissse, miknt szerezhetn meg, amit akar. Mg
felnttkorban is megtanulhatja a leckt fontos kapcsolatokon ke
resztl, mivel nagy kpzeltehetsggel br. A legtermszeteseb
ben hasznlja ezt az adomnyt a gondolkodshoz, de az emptia s
a megrts kifejldsnl is javra szolglhat, ha a szmra fontos
szemlyek, amikor Hermsz negatv viselkedsvel megbntja
ket, akkor tudomsra hozzk rzseiket s azt, hogy hol a hatr.

Szociopata Hermsz: a csal

Ha a Hermsz fi durva krlmnyek kztt n fel, ahol a kulcsszerepl felnttek nemcsak sztnszeren, hanem agresszven is
viselkednek vele, akkor sem az nmrskletet, sem azt a tudst
nem fogja elsajttani, hogy megklnbztesse a jt a rossztl. Ha
mar kvetkezik a lops s hazugsg, amely antiszocilis viselke
dshez s szociopata viselkedsminthoz vezet.
Azutn konfliktusba keveredik azokkal, akik szv teszik vi
selkedst, vagy szenved alanyokk vlnak. Idsebb korban, ha
illeglis cselekedetekbe bonyoldik, elkaphatjk, br gyors sz
jrsa s meggyz beszde elnyt jelent. Nem alkalmaz kny
szert vagy erszakot, mint Hermsz Apolln csordjt, trkkel
szerzi meg a mst. Csalknt tver mvsz, aki elszr az l
dozat bizalmba frkzik s utna fosztja ki. De lehet az ignyes s
lelemnyes tolvaj is, vagy az imposztor. Pldul olvashatunk Her
msz emberekrl, akik orvosnak adtk ki magukat, s sokig tud
tk a bolondjt jratni az egsz krhzi szemlyzettel, mieltt le
leplezdtek volna.
Mindemellett nha lebuknak a Hermsz emberek. A brtnlet klnsen nehz szmukra, mivel minden szempontbl ide
gen szmukra a kzeg, szrnyaik megnyirblva, s azzal kell szem-

HERMSZ,

AZ ISTENEK

KVETE

213

beslnik, ami a legnagyobb nehzsget jelenti: bezrtsg, rutin


s a szabadsg hinya.

Az rkifj:frfi, aki sosem nfel

A Hermsz frfi nehezen llapodik meg. Szereti kiaknzni az j


helyzeteket, feltrni a lehetsgeket. Viszont ez a nyitottsg meg
akadlyozza abban, hogy kivrja a dolgok kifutst, vagy hogy idt
adjon nmaga kiteljesedsre. Az jdonsg varzsa arra kszteti,
hogy mindig minden helyzettl s embertl odbblljon.
Kezdetben knnyen boldogul. Vonzerejvel knnyen szerez
bartokat. Gyors helyzetfelismer kpessgvel lenygzi munka
trsait. Hacsak a helyzet nem knyszerti maradsra, amg valami
mlyebb tudsra szert nem tesz, mindig csak felletesen fog rteni
a szakmhoz: mindenhez rt, de semmihez sem. Ez a felletes
sg jellemz tulajdonsga a Puer Etemus-rk kamasz finak.
Az rk kamasz a lehetsgek vilgban l, nem hajland el
ktelezdni egy dolog vagy szemly mellett, mert nem akarja el
szalasztani a kvetkez add lehetsget. Halhatatlannak kpzeli
magt, mintha vgtelen sok id llna rendelkezsre, s gyakran
ksn jn r, hogy ez nem gy van. Mg frfitrsai karriert ptenek
s csaldot alaptanak, esetleg csak a kalandot hajszolja vagy
egyik dologrl a msikra csapong, s lete deln dbben r, hogy az
let elhaladt mellette s bizony regszik. Pn Pterknt l Sohaorszgban, majd negyvenves kora tjn, ahogy a tkrbe nz, r
eszml, hogy tl ks, s a kzpkorakra gyakran lesjt dep
ressziba esik.

Az rzelmi ktds s az intimits hinya


A Hermsz frfiak, gy tnik, kevsb hajlamosak nagy szerelem
be esni, mint a tbbi frfi. Szmtalan szexulis kalandjba nem a
szenvedly, hanem a vltozatossg s az j irnti vgy hajtja, s a
tovbbllsra is ezek ksztetik. Ha szerelmes lesz, elkpzelhet,
hogy elg sokig marad ahhoz, hogy a szerelem elmlyljn. Ha
vgyik az otthon melegre, ahov mindig visszatrhet, s gy rzi,
szabadon jhet-mehet, akkor akr hzassgra is adja a fejt, s meg
is tapasztalhatja, hogy az id mlsval a kapcsolat elmlyl. De az

214

FIK

GENERCIJA

elktelezds s az intimits nem jnnek knnyen szmra. A meg


llapodshoz tl elfoglalt, s tl sok mindenen jr az esze ahhoz,
hogy a kapcsolatn gondolkodjon, ha mr egyszer benne van, r
adsul valsznleg lelp, amint azt rzi, le akarjk lncolni.

PSZICHS ZA VAROK VESZLYE


HERMSZ KRNYEZETBEN
A Hermsz frfiak negatv hatssal vannak azokra, akik szeretik
ket, mivel kihtrlnak a ktttsgbl, lelpnek s nem hajlan
dak felnni.

A megtarthatatlan szeret
A Hermsz frfi risi fjdalmat tud okozni annak, aki beleszeret,
hiszen vonz, beszdes s meggyz. Az ellenlls kihvs szm
ra, de tovbbll, ha megszerezte a n szvt s bejutott a hl
szobjba.

Sokszor nem knny tisztn ltni a Hermsz frfit. Kiderl


het, hogy nem is olyan, mint amilyennek a n kpzelte, mert csak
egy oldalt ltta, vagy Hermsz csak egy oldalt mutatta az amgy
sok ms jellemvonssal (pldul szcsavar vagy csal) is tarktott
szemlyisgnek. Gyakran vesz fel klnbz larcokat, amikor
bizonyos njeit felerstve mutatja, mg msokat elrejt - mind
ezektl kamleonszernek tnhet.
Megfoghatatlansga s az, hogy kihtrl mindenfle elktele
zettsgbl problmt jelentenek a hzassgra s biztonsgra vgy
nnek. A frfi sz szerint lncnak s bilincsnek rzi az elktele
zettsg vllalst, s minl inkbb tmaszkodik a n r, vagy
vrja tle ignyeinek kielgtst, annl valsznbb, hogy olajra
lp. Inkbb cselekszik sztnei, mintsem elre gyrtott tervek
szerint, szeret improvizlni. Gyakran gondoljk vgl gy a nk,
hogy a Hermsz frfi a patkny archetpusa: a vonz frfi, aki t
vgja ket. Elszr elhiteti, milyen fontos szmra a n, azutn
(amg a n t nem lt a frfin, vagy az le nem lp az letbl) jn a
csaldsok sora, amikor semmilyen elvrst nem teljest, de min
dig ki tudja magyarzni a dolgot.

HERMSZ,

AZ ISTENEK

KVETE

215

Az alkalmatlan apa
A szli szerepkrben a Hermsz frfiak egyltaln nem jelesked
nek. Ha megbzhatatlan s kvetkezetlen, akkor gyermekei bizal
matlanok lesznek irnta s neheztelni fognak r, ezek az rzsek vi
szont megmrgezik ms kapcsolataikat. Klnsen htrnyosan
rinti mindez a lnyainak ms frfiakkal val kapcsolatait. Ha
sikertelen a munka tern, mivel fegyelmezetlen s nincs benne te
kintlytisztelet, gyermekei htrnyosan indulnak az letben, kl
nsen a fiai, akik az hinyossgait a sajtjuknak tekintik. Ha a
Hermsz frfi pozitv mintt akar szolgltatni s adekvt, kvet
kezetes szl szeretne lenni, akkor tl kell nnie a Hermsszel,
mint rk kamasszal val azonosulson.

A FEJLDS TJAI
A mitolgia szerint kt isten jtszott fontos szerepet Hermsz le
tben, s volt segtsgre a felntt vlsban: btyja, Apolln s
desapja, Zeusz. A Hermsz frfi szmra ez a kt archetpus a leg
fontosabb. Ha hatkonyan akar mkdni az letben, tl kell nnie
Hermszen, az Apolln s Zeusz ltal kpviselt tulajdonsgok kifejlesztse ltal. Apollnhoz s Zeuszhoz hasonlan Hermsz is a
szellem vilgban funkcionl, neki is testi s emocionlis tren
kell fejldnie.
Hermsznek ellenllni

Az a frfi, aki tln a Hermsszel val azonosulson, gy tudja ezt


megtenni, ha ismeri az archetpus elnyeit s htrnyait. Hermsz
negatv, csal vonatkozsnak kell klnsen tudatban lennie.
Szem eltt kell tartania, milyen kvetkezmnyei lehetnek csele
kedeteinek, s ellen kell tudnia llni ennek az njnek.
Apolln segt

Apolln, a Nap istene tisztnlt, nem lehet becsapni. Rgtn


tltott Hermsz hazugsgain. Ha a frfi kifejleszti magban

216

FIK

GENERCIJA

Apolln tisztnltst s rvelst, akkor nem fog belemenni a


magyarzkodsba, amit Hermsz nmagval s msokkal szem
ben is hajlamos alkalmazni. Apolln a lineris gondolkods s a
tvoli clra val sszpontosts kpessgi kpviseli. J idrzke
van s kpes lpsrl lpsre haladni, melyek elengedhetetlenl
szksgesek a fegyelmezett munkavgzshez. Apollnnak szv
gye az etikai elvek, a j s a rossz megklnbztetse. Ezek a
tulajdonsgok geten szksgesek a Hermsz frfi szmra, ha
akar valamire jutni az letben.
Szerencsre a legtbb Hermsz frfi, klnsen a kzposz
tlybeli amerikai Hermsz, mg ha akarja se tudja kikerlni
ezeket az apollni mintkat. Ez a minta dominlja kultrnkat.
Minden fontos intzmny - a valls, az iskola, a cserksz moz
galom - azon fradozik, hogy megtantsa mindezeket.
Felnttknt maga Hermsz is rdbbenhet, hogy mdot kell
tallnia arra, hogy legalbb rszben Apollm faragjon magbl, s
hogy a siker tja az, ha vghezvisz projekteket. Akkor boldogul,
ha felfogja, hogy be kell fejeznie, amibe belefog, meg kell ismernie
a kvetelmnyeket s tartania kell magt hozzjuk.

Zeusz, az apa s mentor kvetse


Zeusznak nyilvnvalan megvolt a tekintlye ahhoz, hogy lellt
sa Hermsz hazudozst s visszaadassa vele az ellopott tehene
ket. Nem lehetett flrerteni s nem volt helye a kifogsoknak.
Hermsz rezte ezt a tekintlyt s sz nlkl engedelmeskedett.
A Hermsz frfi szmra ltalban fontos, hogy felismerje s tisz
teletben tartsa a tekintlyt, s hogy megtegye, amit elvrnak tle.
Gyakran ez egy kls szemlynek ksznheten kvetkezik be,
aki apaknt viselkedik, zeuszi tekintllyel br, s nagy benyomst
tesz Hermszre. Ha sikerl pozitv kapcsolatot kialaktania egy
Zeusz frfival, aki mentorv vlik a vilg dolgaiban, akkor a rgi
tulajdonsgainak is hasznt veheti. Ebben a mentori kapcsolat
ban a Hermsz frfi nmagt fejleszti. Arra serkenti, hogy mind
kommunikcis, mind szellemi adottsgait aknzza ki s treked
jen feljebb jutni a rangltrn. A patriarchlis rtkeket Zeusz s
Apolln kzvettik, s ltalban Hermsz, a dik, knnyedn ma
gba szvja ezeket. A patriarchlis vilgban a Hermsz frfi min-

HERMSZ, AZ

ISTENEK

KVETE

217

den ms frfitpusnl (kivve a zeuszit s apollnit) tbb tmoga


tst, jutalmat s biztatst kap a tovbbfejldshez. k hrman
hasonlan vonzdnak a szellem vilghoz, radsul Apolln s
Zeusz csodljk Hermszt lelemnyessgrt s kommunikcis
kpessgeirt.
Az a Hermsz frfi, aki rdbben, hogy a benne lakoz rkifj
tl sokig irnytotta lett, nha vltani tud. T udatosan keres egy
mentort s elhatrozza, hogy ezentl komolyan veszi a munkjt.
Amikor nehezen megy az rkifj fken tartsa - aki inkbb fel
mondana munkahelyn s jtszana-, akkor az nmagban lakoz
Zeuszt hvja segtsgl.
Aphrodit keresse

Hermsz nem hzasodott meg s lettrsa sem volt. Legnagyobb


szerelme Aphrodit viszont Hephaisztoszhoz ment felesgl.
Aphroditnek szereti is voltak, akikhez szenvedlyesen vonz
dott. Hermsz majd elepedt az istennrt, de kezdetben szra sem
mltattk. Zeusz megsajnlta fit, s egy sast kldtt, hogy ellopja
Aphrodit egyik arany sarujt, mialatt a vgyott kedves frdt
vett. Hermsz ekkor felajnlotta, hogy visszaadja a sarut cserbe a
szpsg kegyeirt, amire Aphrodit hajlandsgot mutatott.
Hermsz szmra a legfbb t a fejldsre az, ha beleszeret egy
nbe, aki gy az Aphroditjv vlhat. A nnek kihvst kell jelen
tenie, aki utn vgyakozhat, akit nem kaphat meg rgtn, aki m
lyen felkavarja az rzelmi vilgt, aki rbreszti s ki tudja moz
dtani a szellemi vilgbl a testi rzkek birodalmba. (Apolln
fejldsi tja azltal, hogy Dionszoszt fejleszti magban, Her
msz szmra is adott. Apollnhoz hasonlan is nvekedhet, ha
az animjhoz fordul.)

Lelkifejlds
Hermszt lelki belltottsga teszi alkalmass arra, hogy a lelkek
vezetje s az let rtelmnek felkutatja legyen. A llekre ssz
pontostva keresi a spiritulis igazsgokat s merszkedik le hdszi mlysgekbe. Az a frfi (vagy n), akit megrint Hermsznek ez az nje, a szent dolgokhoz vonzdik, a hall misztriuma-

218

FIK

GENERCIJA

hoz, a tlvilgi lethez, s nem elgti ki, ha csak egy utat kvet
het. Ksbb aztn Hermsz, a kommuniktor, valsznleg tant
ja, tovbbadja mindazt, amit megtudott.
Perszephon elrablsnak mtosza szerint (amely a Dmtrhez rott homroszi himnuszban tallhat) Hermsz leszll az
alvilgba, hogy visszahozza a hajadon Perszephont a fels vilgba
desanyjhoz. Ez a mtosz szolglt htterl az eleusziszi misz
triumokhoz, ahol a beavatottak tbb nem fltek a halltl. Az
eleusziszi misztriumok korbbra datldnak a keresztnysgnl.
k Perszephon alvilgbl val visszatrst nnepeltk. Jzus
hoz hasonlan Perszephon is visszatrt a hall birodalmbl.
Dionszosz mitolgijban Hermsz hasonln fontos szerepet
jtszik, ez alkalommal a gyermek Dionszoszt mentve meg. Per
szephon a llek szimbluma. A llek a legtbb frfiban, de sok
nben is nnemknt szemlyesl meg. Dionszosz az isteni gyer
meket jelkpezi. A hermszi archetpus azokban az emberekben
van jelen, akik foglalkoznak ezekkel a lelki dolgokkal, s akik az
let nagy krdseire keresik a vlaszokat.

NYOLCADIK

FEJEZET

Arsz, a hadisten
Harcos, tncos s szeret

rsz az agresszi megtesteslseknt az egyik leghatalmasabb er,


amely az emberisg trtnelmben valaha is jelen volt. Olmposz
akci hse, a hbork s harcok istene, fktelen s viharos szeret, aki
a konfliktusokbl l s akkor boldog, ha valahol csatrozs folyik.
rszban meglthatjuk sajt agresszivitsunkat a maga nyersessgben
s kegyetlensgben, mg mieltt a civilizci lecsendestette vagy
elnyomta volna.

Arianna Stassinopoulos, Grgorszg istenei (The Gods of Greece)


Az irodalomban s a mvszetekben fknt a Homrosz ltal rszra
testlt szerepkreivel tallkozhatunk, vagyis harcosknt s szeretknt.
rsz rmai megfelelje Mars, ami gyakorlatilag a hbor, illetve annak
vres aspektusban val gynyrkds szinonimja.

Philip Mayerson, Klasszikus mitolgia az irodalomban,


mvszetekben s zenben
(Classical Mythology in Literature, An and Music)

rsz istenknt, archetpusknt s frfiknt is egyarnt a maszkulin fizikai er, az intenzits s a hatrozottsg jelkpe. Szve s
sztnei szinte sz szerint arra sztklik, hogy egsz testvel cse
lekedjen vagy reagljon, figyelmen kvl hagyva a kvetkezmnye
ket. Apja, Zeusz, nem kedvelte t, mg szvetkezett is ellene.
A patriarchlis trsadalom is lertkeli rsz attribtumait.

RSZ, AZ ISTEN
rsz, akit a rmaiak Marsknt ismertek, a hbor istene. A g
rgk krben a tizenkt olmposzi istensg kzl a legkevsb
kedvelt s tisztelt isten irracionalitsa s hbort prtol viselke-

220

FIK

GENERCII A

dse miatt. rsz jelkpezi a harc s vrengzs irnti zaboltlan


vgyat. Ezzel ellenttben a rmaiak Marsknt igen nagy becsben
tartottk, fontossgi sorrendben a msodik helyen llt, rgtn Ju
piter (Zeusz) mgtt. A kzssg vdelmezjnek s Rma alap
tinak, Romulusznak s Rmusznak apjaknt tiszteltk. Gyakran
brzoltk frfiasnak s letersnek, sokszor szakllasn, pajzzsal,
karddal s drdval kezben, sisakkal a fejn, mellvrtben, ritkn
egsz pnclzatban.

Szrmazsa s mitolgija
Hra s Zeusz egyetlen fia. Azonban - Hphaisztoszhoz hason
lan, aki Hra msik olmposzi gyermeke volt - az egyik rmai
forrs szerint (Ovidiusz) rsz is szzen fogant anyja mhben,
mgpedig egy gygynvny segtsgvel, amelynek a megrint
svel mg a medd is termkenny lesz. A szlets rszleteirl
nincsenek ismereteink.
A hatalmas ris ikrek, az Aladk majdnem megltk rszt,
valsznleg akkor, amikor mg mindannyian fiatalabbak voltak.
Elkaptk s tizenhrom hnapig egy rcednyben tartottk fogva.
Elkpzelhet, hogy meg is halt volna (noha halhatatlan volt s is
ten, teht nagyon furcsa, hogyan halhatott volna meg), ha mostoha
anyja kzbe nem lp s el nem kldi Hermszt, hogy hozza vissza.
Amikor Hermsz kiszabadtotta, rsz mr majdnem belehalt a
knzsokba.
Hra Priaposzt, a termszet nemz erejnek phallosz alak
istent vlasztotta rsz neveljnek. Elsknt tncolni tantotta
rszt, csak ksbb kpezte harcoss.

A harcmezn
Homrosznak rszrl az Iliszban kialaktott kpe mg ma is
uralkod. rsz a trjai hborban a grgk oldaln llt s Ho
mrosz vrszomjas, aljas hetvenkednek brzolta, akit folyton
legyztt, megsebestett, megsrtett s megalzott fltestvre,
Athn. Amikor rsz egyik fit megltk, rsz, Zeusz parancsa
ellenre berontott a harcmezre, mikzben Athn ostobnak s
rltnek csfolta, amirt elvesztette jzansgt s nuralmt

RSZ, A HADISTEN

221

(amelyek egybknt Athn legfbb ernyei s egyben grg ide


lok is). gy emlegettk, mint aki nem tudja, hogy mi a helyes, gyak

ran tartottk kpnyegforgatnak, aki hol ehhez hz, hol ahhoz.


rsz emocionlisan reaglt, olyan frfiak mell llt a harcokban,
akikrl azt gondolta, hogy vr szerint rokonai. Hsg s bossz a
kt f motivcija rsz tetteinek, amelyek mellett minden ms
megfontols eltrpl. A tbbi olmposzi istensg szmra a trjai
hbor nem volt ms, csupn jtk, melyben nha a grgk, nha
a trjaiak oldalra lltak. Idrl idre k maguk is csatlakoztak a
csatrozsokhoz, de kizrlag Zeusz jtkszablyait betartva.
rsz szmra azonban a hbor nem csak jtk volt.
Amikor az istenek s az emberek egy msik csatban ismt egy
ms kztt hadakoztak, Athn egyik kedvenc hroszt, Diomdszt gy irnytotta, hogy megsebestse rszt egy drdval.
rsz hatalmas ordtsok kzepette elgttelt kvetelt Zeusztl
Athn tettrt, azonban Zeusz Athn prtjt fogta. Elutastotta
s megszgyentette rszt, s azt mondta neki, hogy Ne gyere
hozzm panaszkodni. A vitatkozsnl s a harcolsnl jobban sem
mit nem kedvelsz, pontosan ezrt gylllek az sszes olmposzi
istenek kzl a leginkbb.
Mindenesetre azt mg Homrosz is elismeri, hogy a trjai ha
daknak nagy segtsgre volt, hisz idrl idre melljk llt fiai
val, Rettegssel s Flelemmel egytt.

Aphrodit szeretje

rsz s Aphrodit, a szerelem istennje, kzismerten szeretk


voltak. Szmos gyermeke szletett rsztl: a fiai Deimosz (Rette
gs) s Phobosz (Flelem) apjukat gyakran elksrtk a harcmez
re. Lnyuk Harmnia, akinek a neve a kt nagy szenvedly, a Sze
relem s Hbor kztti lehetsges harmnira utal. Valszn
leg rosz, a szerelem istene is a gyermekk volt, azonban egy
msik verzi szerint rosz elemi teremt erknt az idk kezdete
ta jelen van.
A kt szeret nagyon sok mindenen ment keresztl az Olm
posz legelktelezettebb szerelmi kapcsolatban. Az Iliszban,
amikor Athn mesebestette rszt egy kvel, Aphrodit meg
prblta levonszolni a csatamezrl, de Athn klvel t is le-

222

FIK

GENERCIJ/y

tertette. Mindkettjknek sok ms szeretje is volt. Amikor pl


dul Adonisz elcsbtotta Aphroditt, rsz vadkan kpben
meglte a szpsges ifjt.
Amikor Aphrodit frje, Hphaisztosz, a kovcsok istene is
megtudta a viszonyukat, csapdba csalta a szerelmeseket, hogy
hzassgtrsen rje ket. Lthatatlan s elszakthatatlan hlt
ksztett, amelyet az gy oszlopaira erstve lelgatott. gy tett,
mint aki a mhelybe indul. Ez volt a jel rsz szmra, hogy
bemenjen a hzba s elfoglalja Hphaisztosz gyt. Ekkor azon
ban Hphaisztosz ott termett a csapdnl, s reresztette a hlt a
szerelmesekre, odahvta az isteneket, hogy tani legyenek a h
zassgtrsnek. Ahelyett azonban, hogy Hphaisztosz prtjt fog
tk volna, az istenek nevetsben trtek ki.

rsz gyermekei
rsznak legalbb hrom-ngy gyermeke szletett Aphrodittl
(s a rmai Mars istenknt Romulusz s Rmusz is az gyermekei
voltak). Ezeken a kzismert gyermekein tl rsznak mg leg
albb hsz gyermeke szletett klnbz szerelmi gyeibl, sok
esetben egy asszonytl tbb utd is a vilgra jtt. Fiai kzl leg
albb hrom Argonauta volt, mg lnyai kzl az egyik Pentheszileia, az amazon kirlyn.
rsz szerette gyermekeit s mindent megtett az rdekkben.
Amikor Poszeidn egyik fia erszakot tett Alcippn, rsz egyik
lnyn, rsz ott helyben agyonttte az elkvett. Poszeidn ez
utn az istenek tancsa el vitte rszt ezrt a tettrt, ahol azon
ban felmentettk. Athnban az Acropolis mellett ezt a helyet azta
is Aeropagosznak (vagyis rsz dombjnak) nevezik. A trjai h
bor idejn egy msik finak a halla hasonlkppen kihozta
rszt a sodrbl: amikor Aszkalaphusz nev fit megltk, rsz
fktelenl belevetette magt a harcba, hogy megbosszulja fia hal
lt, noha Zeusz szigoran megtiltotta az isteneknek a rszvtelt.
Amikor az ajndkokat Delphoiba viv Hraklszt az tonll
Kknosz s rsz egyik fia kifosztotta, rsz Kknosz oldalra
llt. Vgl Athn sietett Hraklsz segtsgre, s gy Hraklsz
megsebestette rszt s meglte Kknoszt.
rsz egy msik utda a thbai forrst rz szent kgy volt.

RSZ, A HADISTEN

223

Amikor Kadmosz meglte a kgyt, nyolc vig kellett szolglnia


rszt. A szolglat leteltvel elvette felesgl Harmnit, rsz s
Aphrodit lnyt, akivel megalaptottk Thba vrost.
Vltoz vlemnyek
Az rszrl kialaktott uralkokod negatv nzet Homrosztl
szrmazik. rsz volt az istensgek kzl a leggyleletesebb, aki a
trjaiak oldaln harcolt, akik vgl elvesztettk a hbort s a
trjai trtnelem megrshoz val jogot is. Amint azt Walter Otto
is kiemeli rszrl: A mszrls s vrengzs flelmetes szelle
mvel szemben ott llt Athn fnyes jelensge csodlnival ellen
pontknt s a klt rszrl ez az ellentt nem vletlen.
Homrosz Himnusz rszhoz cm kltemnyben azonban
rsz ernyeit dicsti a klt: rsznak j szve van , rsz a
gyzelem atyja, rsz az igazsg bajnoka, rsz az igaz
emberek vezre, rsz az emberek terheinek viselje. gy is
nevezik, hogy az emberisg segtje, a fiatalsg btorsgnak
sztosztja. Ezek az elkpzelsek rszrl, melyek szintn a
grg mitolgia rszei, mr sokkal inkbb hasonltanak a rmai
hadistenrl, Marsrl alkotott pozitv elkpzelsekhez.
Ha a racionalitssal s Athnvel lltjuk szembe, akkor rsz
ellensgesked s negatv sznben tnik fel, mint maga a megtes
teslt rlt mszrls. Amikor a pozitvumait nzzk, fknt b
torsgt kell kiemelnnk s hogy olyan istenrl van sz, aki emo
cionlisan reagl. Egy Zeusz ltal vezetett csaldban az az utd lesz

a kedvenc, aki ezzel ellenttben emocionlisan tvolsgtart.

ARSZ, AZ ARCHETPUS
Az rsz archetpus, mint maga az isten is, szenvedlyes s inten
zv reakciirl ismerszik meg. Egy rzelmi impulzus rszbl
azonnali fizikai reakcit vlt ki. Ez az archetpus nagyon hirtelen,
s arra hajlamostja a frfit (vagy a nt), hogy rzelmeivel s test
vel kimondottan j kapcsolatban legyen, ami igen jl hasznost
hat, ha szerelmeskedsrl van sz. Azonban ha dhs, sztn
sen reagl, gy knyelmetlen helyzetbe sodorja magt s msok-

224

FIK

GENERCIJA

nak krt okoz. Mindenesetre, mivel nem nzi, hogy kire hogyan
reagl s mik a kvetkezmnyek, sokszor bajba kerl.

A harcos, mint hs vagy bajkever


rsz annak az agresszinak, harci kedvnek s sztns reak
cinak a megtestestje, amitl a frfiak gondolkods nlkl bele
vetik magukat brmilyen csetepatba, legyen az fegyveres vagy
klharc. Ha az ilyen frfi trtnetesen ppen katona, elbbutbb kitntetett hs lesz, s olyan cikkek szletnek, melyben a
kvetkezket rjk rla: . . .sajt testi psgre nem is gondolt. . .
A film s a televzi azokat a pillanatokat dolgozza fel, amikor
az rsz archetpust felbsztik, s tombol s megllthatatlan
erv vltozik. Sok sorozatban lthattuk mr, ahogyan egy nyu
godt termszet tudsbl hatalmas, izmos, zld-br Hulk lesz,
emberfeletti tulajdonsgokkal, aki megllthatatlan s esztelen.
Sylvester Stallone Rocky cm filmjben s folytatsaiban mindig
elrkezik az a pillanat, amikor a vgkimerls hatrn, vresen a
bokszol az sztneire hagyatkozva kzd s vgl nyer. Rocky
kevsb drmai megjelentse rsznak, mint a Hulk, de ugyanaz
a? esztelen agresszi lesz rr rajta is. ARambo filmek rszt, mint
hst jelentik meg, akit rsz istenhez hasonlan a hsg, az er
szak s a bossz vezrel.
rsz a mitolgiban azt az llapotot jelkpezi, amikor a harc
hevben, valsznleg a zrzavartl megrszegedve, a frfiak el
vesztik nuralmukat, s az irracionalits veszi t az irnytst. Az
letben taln mg tl gyakran is jtszik szerepet a megrszegls
rsz elhvsban: a legtbb kocsmai verekeds rsz provoklsval kezddik. rsz nem a verseny kedvrt vagy valamifle
stratgiai indttatsbl szll be ezekbe a verekedsekbe, hanem,
mert a provokcira csak ilyen azonnali rzelmi reakcival tud
vlaszolni.
rsz archetpusa jelkpezi a harci kedvet. Homrosz gy
brzolta rszt, mint aki a hbort a hbor kedvrt szerette,
aki a csatakiltsokban s hrgsekben, valamint a mszrlsban
s rombolsban lelte legnagyobb rmt. rsznak ez az aspektu
sa a kocsmai verekedt s a kitntetett hbors hst egyarnt fel
villanyozza, ha verekedsrl van sz.

RSZ, A HADISTEN

225

Az olmposzi istenek szmra, akik halhatatlanok voltak, a


trjai hbor csupn jtk volt. Ebbe a hborba - amelyben az
istenek fknt nzknt vettek rszt, hol a grgk, hol a trjaiak
oldaln - esetenknt k maguk is becsatlakoztak. A mai rsz sz
mra is az jelenti a legnagyobb rmet, ha maga is bellhat a
jtkba, kifejezheti sajt agresszijt s nem a nztrrl kell
vgignznie, hogy mi trtnik. A fociban s a jgkorongban is bn
tets jr a vereked vagy gorombskod jtkosoknak. Az ilyen s
ehhez hasonl fizikai kontaktust is ignyl sportokat kedveli az
rsz frfi, hisz ugyan megbntetik, de temperamentuma miatt
nem rtkelik le. Az elkelbb teniszben, ahol a jtkszellem s a
jtk minsge sokkal nagyobb jelentsggel br, egy dhkitrs
semmi esetre sem elfogadhat viselkeds. A teniszbajnoktl elvr
jk, hogy Apollnknt s ne rszknt viselkedjen, mert ahogyan
azt John McEnroe is tapasztalta, a kznsg kiftyli.

A szeret
rsz s Aphrodit szeretk voltak. Kapcsolatuk klcsns s
hosszan tart viszony volt kt egyenrang fl kztt. Ngy gyer
mekk szletett. rszt tbbi szeretje is ltalban tbb gyermek
kel ajndkozta meg. Kapcsolatukkal ellenttben a legtbb olm
poszi viszony egyszeri alkalomra korltozdott, tbbnyire egy
istensg s egy haland kztt. A csbts s megerszakols mg
kt istensg kztt is mindennaposnak szmtott, a nket hol
letepertk, hol csapdba csaltk, hol pedig elraboltk. Csak na
gyon ritkn udvaroltak nekik.
Az rsz szerett szenvedlyes termszete, testisge s a pilla
nat teljes tlse jellemzi. rszt nem rdekli, ha msokkal is
sszehasonltjk, hisz a szexulisan legtapasztaltabb istennvel
van viszonya. Energikus szeret, ugyanakkor hinyzik belle Dionszosz eksztzisa. A Lady Chatterley szeretje (Lady Chatterleys
Lover) cm regnyben D. H. Lawrence megformzta Mellors
figurjt, aki nem ms, mint az rsz szeret regnybeli megjele
ntse, aki rszhoz hasonlan fldhzragadtsgnl s foglalko
zsnl fogva is alsbbrend.

226

FIK

GENERCIJA

A tncos
A grg mitolgia szerint rsz elszr tncolni tanult mestertl,
Priaposztl, s csak ksbb sajttotta el a klnbz harcmv
szeteket. Noha rsznak errl az oldalrl keveset tudunk, mgis
beleillik a rla kialaktott kpbe. rsz sokkal inkbb testi, sem
mint szellemi lny, akinek az rzelmei s a teste egyszerre mozdul.
Akr lehetne tncos is, br sokkal inkbb szenvedlyessgrl s
intenzitsrl emlegetnk, nem pedig technikai tudsrl. Ami
kor pldul Mikhail Baryshnikov tncol, valsznleg nem els
sorban tncnak szpsge nygzi le kznsgt, noha nyilvn
sokak a nyomba sem rhetnek. A nyugatra disszidlt orosz balett
karizmatikus tncosa remek szeret hrben ll s lehengerl be
nyomst tesz kznsgre, mind rzelmi, mind fizikai rtelemben.
A fiatal Cassius Clay-ben, aki vilgbajnoki cmet szerzett nehz
sly klvvknt (ksbb Muhammed Ali nven vlt ismertt)
ugyangy megvolt rsznak, a tncosnak a kecsessge s az agreszszivitsa is.
A trzsi kultrkban a harcosok tncosok is egyben; csata eltt
a frfiak tncolnak. A dob teme, a zene kihozza a frfiakbl rszt.
Az gi isten atya visszautastott fia
Az rsz archetpust, mint magt az istensget is, lenzik a tvol
bl irnyt frfiak, akik hidegfej stratgk vagy esetenknt szl
hmosok. Mg a csatban rsz maga is egy katona szintjre slylyedne, addig Zeusz inkbb az gbl szrn villmait, Hermsz
pedig inkbb ellopja Apolln tehent, mintsem hogy ennl kz
vetlenebb mdon nyilvntsa ki a kettejk kzti rivalizlst. A g
rgk a gondolkodst s a racionalitst helyeztk a fontossgi sor
rend elejre s azta is ezek a patriarchtus legfontosabb rtkei.
Zeusz gyllte rszt. Llektanilag rsz Zeusz rnyoldala, vagy
is Zeusz azon rszei, melyeket nagyon lenzett magban, mert
alulfejlettek voltak s/vagy nagyon eltrtek a sajt magrl alkotott
idelis kptl.
rszt manapsg ugyanennyire lertkelik s elutastjk. Attri
btumait a feketkre ruhztk, s gy rjuk zdul az sszes lenzs
s utlat, amelyet annak idejn rsz lt meg apja rszrl. A szexu-

RSZ, A HADISTEN

227

alitst, az erszakot s a tncos aspektust is rsznak tulajdontjk,


gy lettek ezek az alsbbrend fi attribtumai.
A fehr csaldokban ugyanezek az rtkek s tletek lland
sultak. Nagyon gyakran hallom frfi pcienseimtl, hogy meny
nyire lthatatlannak s rtktelennek reztk magukat, amikor
idealizlt s sikeres apjuk a nluk verblisabb s szellemileg kimveltebb testvrkkel kivtelezett. Ezek a frfiak arrl is be
szmoltak, hogy meg sem brtak szlalni, s borzaszt ostobnak
reztk magukat, amikor a vendgek eltt apjuk elkezdte tesztelni
ket. Ugyanez az apa ugyanakkor egyetlen meccskre sem ment
ki, s soha nem krdezett semmit arrl a sportrl, amelyben fiaik
kitn eredmnyeket rtek el. A tmogats helyett legalbb annyi
elgttel jutott nekik, hogy rsznak ezt az archetpust a vgle
tekig ki tudtk lni. Nagyon sok frfi elfogadja a lertkelst vagy
feladja az rsszal veleszletett rtkes tulajdonsgokat a siker
rdekben, s gy sajnos soha sem tudhatjk meg, milyen lehet jl
csinlni olyasmit, ami archetipikusan bennk van.

rsz, a vdelmez
Megfontolt ember soha sem tmadna meg senkit, akinek rszhoz kze van, mert tudja, hogy azonnali megtorls lenne a reakci.
rsz gondoskodott az virl, akr fi, akr lny. Tulajdon
kppen rsz volt az egyetlen isten, akirl ez elmondhat. Mars
knt ugyanilyen vehemencival vdelmezte Rma polgrait.
Mivel a korbbi igazsggy-miniszterben, Bobby Kennedyben is volt rsz archetpusbl, mind a maffia, mind a korrupt
szakszervezetek tartottak tle, mert tudtk, hogy ha Kennedy
megharagszik rjuk, az nem leglis jtk lesz, hanem lethall
harc. Ismerve hsgt, elktelezdst s sztnsen rzelmi reak
ciit, sok gyermek apjaknt mg mindig lte leginkbb rsz
archetpust a Kennedy fivrek kzl.
rsz akkor lp harcba, ha szmra fontos szemly is rintett
s vesztsre ll. rsz (ellenttben Poszeidnnal) nem haragtart,
aki akkor is benyjtja a szmlt, ha vekig tart megtallni azt, akin
be tudja hajtani. rsz fel tud llni s tovbb tud menni, mg
akkor is, ha megalzzk.

228

FIK

GENERCIJA

rsz kimunklsa nmagunkban


Manapsg, amikor a patriarchtusban mg mindig Zeusz az r,
rsz archetpusa lertkeldtt. Sokkal valsznbb, hogy el
fojtjk, mintsem hogy tmogatnk, fknt a sikerre tr frfiak

esetben.
Azonban ha a frfi pszichjben elfojtdik rsz archetpusa,
rzseihez nem tud hozzfrni. Ez az aspektus teljesen kifejletlen
marad s nem tud felsznre trni - ezt a kpet mutatja az rc
ednybe zrt rsz.
Van remny a szabadulsra, de csak abban az esetben, ha a frfi
rzi az egykor spontn s fizikailag expresszv fi jraledst
nmagban. Az ednybe zrt rsz a felntt rsz apjval trtn
fizikai kontaktus utni vgyt jelkpezi, hisz apja soha nem birk
zott vele jtkosan vagy szortotta maghoz j ersen. Ez az az im
pulzus, melynek nem tud engedelmeskedni. Ezrt nem kpes ba
rtjt tkarolni vagy csak egyszeren haverkodni. Ez az a benne l
klyk, aki zensz akart lenni, aki egykor az utcn focizott. Ez a
benne l vgyakozs, letszeretet s a verejtkezs. Ez nem az
ntudatossg llapota. Bizonyos esetekben a frfi azt fogja rezni,
hogy szeretn kifejezsre juttatni a magban lv rszt: a krds
csak az, hogy kiengedi-e az ednyben raboskod fit abban a pilla
natban vagy sem.
Ha rszt sokig elfojtjk, az esemnyekre s emberekre adott
fizikai reakcija, mely egyben rzelmi reakciijnak megtestes
lse is, mellz mindenfle tudatossgot. Elkpzelhet, hogy egy
frfi (vagy n) csak a fejben l, noha a teste tovbbra is megfeszl
s elernyed. Lehetsges, hogy nem mrges s nem is fl, mgis
megfeszlnek az izmai vagy a keze klbe szorul. Az rsz frfi
errl a reakcijrl nem is vesz tudomst, amg valaki ms fel nem
hvja r a figyelmt. Az az rsz frfi mg tvolabb van a tudatos
sgtl, aki magas vrnyomssal vagy rossz blmkdssel (has
mens s szkrekeds) hvja fel magra a figyelmet.
Ha rszt gy gyllik, mint ahogy Zeusz gyllte t, rsz
archetpusa rejtve marad, nem fejldik ki, fknt ha nem rsz a
dominns archetpus. A bezrt rszt csak akkor lehet kiszabad
tani, ha elzleg a frfiban tudatosul helyzete. A segtsg rkezhet
kvlrl is: ha az rsz frfi szmra fontos embereket rdekli,

RSZ, A HADISTEN

229

mit rez rsz bartjuk (vagy bartnjk), esetleg rtik a


testbeszdt s nkntelenl rreznek az rsz frfiban dl r
zsekre, radsul az ltaluk sem szlelt rzseikre, plne az rsz
frfi mg ad is a szavukra, gy a tanulsi folyamat megkezddhet.
Elsknt megismerkedhet sajt testbeszdvel. Ez utn tl kell
esnie a msokkal trtn fizikai kontaktus adta lmnyen, s bele
kell kerlnie olyan helyzetekbe, ahol tudatosan irnytja testt,
hogy a fogsgban lv rszt kiszabadthassa s kimunklhassa.
hogy

RSZ, A FRFI
Az rsz frfi hatrozott, aktv, rzelmileg hajtott s impulzv
szemlyisg, aki nem gondolkozik, mieltt tesz valamit. Bels
indttatsai gyakran sodorjk bajba. Ezenkvl lete alaktsban
nagy szerepet jtszanak msok reakcii.

Korai vek
Az rsz fi megrkezse pillanattl aktv, rzelmileg hajtott s
expresszv. Szemlyisgre elsknt valsznleg nagy bgssel
hvta fel a figyelmet. Ugyanez az erteljes srs elbb-utbb meg
szokott vlik, mivel ha valami baja van, hes vagy pelenkacserre
szorul, srsnak egyrtelm erssge jelzi: Most azonnal csinl
jatok valamit! Amikor nyafog, egsz testvel ellenkezik, az arca
pirossgtl a vgtagjai megfeszlsig minden ugyanazt a nagyon
vilgos zenetet kzvetti: Fj vagy Dhs vagyok! Amikor a
cumisveg vagy az anyuka melle kzelt, illetve a bfiztets hat
sra megknnyebbl, a vltozs hasonlkppen drmai. Ha a gyer
mek tipikus rsz, s minden rendben van krltte, nagyon jl
eszik, szemlyisge kifejezetten szrakoztat s alkalmazkod.
Szereti, ha ingergazdag krnyezetben van, mr csecsemkortl
kezdve hatalmas lelkesedssel veti bele magt az egsz testt meg
mozgat jtkokba s birkzsokba. Srls esetn reakcija nem
kevsb hangos.
Ahogy egyre nagyobb lesz, egyre knnyebben ri el a szmra
vonz trgyakat. A hz bababiztoss ttelvel most mr nem ksle
kedhetnk, hisz az rsz fi az a fajta, aki lebukfencezik a lpcsn,

230

FIK

GENERCIJA

leveri a vzkat, akit megrz az ram, ha belenyl a konnektorba s


akit biztosan megharap a hzillat. Ha valami felkelti az rdekl
dst, semmi nem rettenti el. Egy tlagos gyereknl tbb ktszerre
van szksge, mivel mindent els kzbl szeret megismerni, gy
gyakran vgzi horzsolsokkal, sebekkel s kk foltokkal.
Bimbz nbecslsn idnknt csorba esik, mivel impulzv
reakcii kritikt s bntetst hoznak magukkal. Nagyon sok fgg
a szleitl s tanraitl, trelmktl, kitartsuktl s attl, hogy
mennyire tudjk rtkelni ezt a spontn, impulzv s emocionlis
fit, aki nha tlreaglja a dolgokat.
Szlei
Mivel rsz nagyon energikus s gyakran kveteldz, megtal
kodott gyerek, aki radsul nem gondolkozik, mieltt tesz valamit,
sokszor nagyon nehezen kezelhet csecsemknt s kisgyerek
knt. Emiatt szeret, trelmes, de mgis hatrozott szlkre van
szksge. Noha tbb irnymutatst ignyel, mint a legtbb gyerek,
pontosan az ellenkezt kapja. Mivel termszettl fogva knnyen
belefeledkezik abba, amit csinl s elfelejti, amire megkrtk, gyak
ran bosszantja szleit, fknt, ha azok tekintlyelv s uralkod t
pus szlk. Feledkenysgt szlei engedetlensgnek rtelmezik,
illetve azt gondoljk rla, hogy nem tartja be a megllapodsukat.
Sajnos nem elg vatos, gy egy hevesebb vitban nem tudja tartani
a szjt, magra szabadtva ezzel bntalmaz apjt.
Fordtott esetben egy engedkeny anya meglehetsen nehezen
fogja tudni kezelni kveteldz s mrgeld rsz fit, aki tontflen jeleneteket rendez, mg akkor is, ha az mindssze egy ngy
ves kisfi. Idelis esetben egy rsz finak erskez, szeret s
fizikai kontaktusra is kpes anyra van szksge, aki fia mozgs
tert meghagyva hzza meg a hatrokat. Gyakran megleli fit, s
pontosan tudja, miknt terelje j irnyba fia fls energiit, hogy
sikerlmnye legyen, mikzben fia trelme s fegyelme fejldik.
Az let gyakran reproduklja a mtoszokat, gy elfordulhat,
hogy az rsz fi desanyja egy dhs Hra, mg desapja egy el
utast Zeusz. Ez manapsg annyit jelent, hogy rsz apja sikeres
s hatalommal br frfi, aki mg kedvenc fiaival szemben is tvol
sgtart. Nem is beszlve a kevsb kedvelt rszrl, akit azrt

RSZ, A HADISTEN

231

utast el, mert nem igazn intellektulis, hanem rzelmeitl haj


tott, hirtelenharag s inkbb fizikai skon mozog. Ha az apa az a
fajta ingerlt ember, akinek a dhkitrse eltlzott az azt kivlt
esemny horderejhez kpest, az rsz finak szmolnia kell azzal,
hogy gyakran vlik apja fizikai s szbeli bntalmazsnak cltb
ljv. Ez ksbb gy t vissza, hogy az rsz fi nem tanul meg
uralkodni magn s maga is bntalmaz frfiv vlik.
Ha valakinek Hra tpus anyja van, az azt jelenti, hogy az
anya legszorosabban frjhez kapcsoldik: vagyis rzelmileg s
archetipikusan is sokkal inkbb felesg, mintsem anya. Eb
bl kvetkezen az rsz fi nagyon keveset kap anyjbl, aki
amgy sem tudja elviselni fia rzkenysgt s sebezhetsgt,
hisz azt vrja tle, hogy gy viselkedjen, mint egy igazi frfi, csak
kicsiben. gy gyakran az anya a bntalmaz szl. Amikor az
anya - az apa ltal - megszgyenl s elveszti minden hatrozott
sgt, az anya az apa irnt rzett dht a fin vezeti le. Az introvertltabb tpus fi ugyanezzel a szlprossal megldva val
sznleg knnyebben elboldogul, mint az rsz fi. Hogy vajon
miv nvi ki magt gy a fi, az nagyban fgg a szli gondos
kods minsgtl.

Kamaszkora s fiatalsga

Kamaszkora sorsdnt fontossg: a hormonok munklkods


nak kvetkeztben az impulzivits, az agresszi, a fizikalits, az
emocionalits s a szexualits felersdik. Sajt korosztlynak a
fontossga is megn ebben az idszakban. Nagy jelentsggel br
az is, ha ebben az idszakban elkezd focizni vagy rgbizni, meg
tanulja-e ezeken a sportokon keresztl fegyelmezni magt, illetve
agresszijt, tudja-e j irnyba terelni s gy vvni ki msok elisme
rst. Vagy esetleg bandba verdve mindenfle csetepatkban
fog rszt venni? Kimarad az iskolbl? Netn dacolva a hatalom
mal, antiszociliss vlik s bajba keveredik? Taln az autverseny
zsben vagy a hegymszsban tall magra? Esetleg a zene, a tnc
s a romantika lesz szmra az rm forrsai? Vagy a szexualit
son keresztl fogja tudni levezetni agresszijt?
A kzpiskolai tanulmnyok, illetve a felsoktatsban val
rszvtel rsz szmra magban hordozhatja a korai kudarc, de

232

FIK

GENERCIJA

legalbb ennyire a siker lehetsgt is. Ha nem gondolkozik elre,


elfordulhat, hogy rzelmileg fontos helyzetben, illetve j lehe
tsg felbukkansakor az iskola abbahagysa mellett dnt. Noha a
vltozst vagy tovbblpst elmozdt tnyezk kedvezen is
alakthatjk lett, mgis az rsz frfi az iskola, a zenetanuls
vagy a sport feladsval rontja sajt eslyeit az letben.

rsz a munka vilgban


Vrmrskletnek ksznheten rszt az esemnyds s prgs
let vonzza, szeret barkcsolni s mozgsban lenni. Unja a papr
munkt s nyugtalan a tvoli clkitzsektl, ezrt nem is igazn
illik bele a cghierarchiba. A kockzattal jr elfoglaltsgokat r
szesti elnyben. Kpessgei jobban fejldnek, ha egyszerre csak
egy projektre koncentrl. Szeret csapatban dolgozni s gyakran
knlja fel bartsgt ms frfiaknak.
rszhoz, a harcoshoz hasonlan, lehet, hogy belp a hadsereg
vagy a tengerszet ktelkbe, de az nagyon is elkpzelhet, hogy
sok fegyelmit kap. Az is megeshet, hogy altisztt nevezik ki vagy
hbors kitntetst kap. Ha ms archetpusok is jelen vannak s
aktvak, akr tiszt is vlhat belle, aki hatrozottsgrl hres.
Azok a szerencselovagok s zsoldosok, akiknek meg lehet vsrol
ni a szolglatait s akik egykor taln a Francia Idegenlgiban
szolgltak, szintn rsznak, a harcosnak az archetpust lik.
Hivatsos atltaknt nagyon fog tudni kzdeni, viszont egy
heves vitban nehezen tudja majd mrskelni az agresszijt. Ha
a vitathat dntsekre, illetve a provokcira adott hirtelen reak
ciit (melyek miatt gyakran vgezheti a kispadon) megtanulja ke
zelni, akkor ezt a kpessgt az let egyb terletein is tudja kama
toztatni. Hirtelen reakciit kezelni kptelen jgkorongozknt
vagy focistaknt sajt maga s csapata alatt vgja a ft, hisz fls
leges durvasgokrt, sportemberhez nem mlt viselkedsrt,
illetve a brkkal folytatott vitirt rengeteg bntetst gyjt be.
(Sznszknt, tncosknt vagy zenszknt fleg a sznpadon s a
sznfalak mgtti szeszlyes viselkedsrl vlik hress.)
Az ptipar, valamint az olajktfrs nagyon vonz munkaterletek lehetnek az rsz frfiak szmra, akik kedvelik a koc
kzatos s hatrozottsgot ignyl helyzeteket. Ha jl megfizetik

RSZ, A HADISTEN

233

ket, nagyon jellemz rjuk, hogy fizetsket hirtelen tlettl ve

zrelve gyorsan elkltik.


Sikerk a szerencsn mlik, mivel nem elre kigondolt tervet
kvetnek. J eredmnyt akr gy is elrhetnek, hogy az egyik do
log vletlenszeren hozza magval a msikat. Az is elkpzelhet,
hogy sikerk egy velk szletett kpessg kifejlesztsnek kszn
het, teht nem szndkos gyakorls eredmnye, hanem abbl k
vetkezik, hogy az rsz frfi sokat csinlt valamit, ami nagyon

kedvre val volt.


Amikor sikerei vannak, az nemcsak msokat, de nmagt is
meglepi. A sikerhez vezet ton biztos, hogy sokfle problmval
tallkozott. Szinte biztos, hogy szembehelyezkedett a hatalommal,
esetleg kirgtk, mert kijtt a bketrsbl vagy mert ritkn je
lent meg a munkahelyn. Ha a munkahelyn jl ll a sznja, az ab
bl addhat, hogy tanult sajt hibibl, esetleg kifejlesztett egy jl
hasznosthat kpessget vagy ppen rmosolygott a szerencse.
Kapcsolata a nkkel

A mitolgiban rsz s Aphrodit kapcsolata taln a leginkbb


sszeegyeztethet az rsz frfi termszetvel. Az archetipikusan
rsz frfi s a szerelem s szpsg istennjhez hasonlt n rzel
meik intenzitst s rzki termszetket tekintve nagyon kzel
llnak egymshoz. Mindketten mindent azonnal akarnak. Viszo
nyukban az gs magas hfoka, legyen az az erotikus lngok vagy a
kirobban dh eredmnye, meglehetsen vihaross teszik kapcso
latukat, sok vitval s kibklssel teletzdelve. Minden erteljes
megnyilvnulsa ellenre viszonyuk sokszor kifejezetten harmo
nikusnak mondhat, mivel mg gy is tbb benne a tolerancia s az
elfogads, mint ms kapcsolatokban. Ha azonban rzelmileg s
rlt, mrges s fizikailag bntalmaz rsz, s gyermekkorban
bntalmazott, ebbl kifolylag alacsony nrtkelssel rendelkez
n kerl ssze, az mindkt flre nzve nagy sorscsapst jelent.
Azok a nk, akik az sz s a stratgia istennjeknt ismert Ath
nre hasonltanak, aki megvetette rsz emocionalitst s impulzivitst, Athnhez hasonlan rtkelik rszt is. Azok a nk,
akik a frfiakat jvbeli hatalomszerz kpessgk alapjn rang
soroljk, vonzdnak a sttuszhoz, stabilitst s biztonsgot akar-

234

FIK

GENERCIJ/v

nak, gy messze elkerlik az rsz frfiakat, ha prvlasztsrl van


sz. Nhny nt pontosan bizonyos kapcsolatok tlzott szemlyes
sge tntort el. gy aztn a nk az rsz frfiakat nem tartjk kap
csolatra alkalmasnak, amivel viszont az rsz frfiak neheztelst
vltjk ki. Ez a neheztels ksbb dhkitrsekben, vgl teljes
elidegenedsben lt testet.
Az rsz frfiak tbbnyire bartsgosak a nkkel, akik fel ba
rti gesztusokkal s megjegyzsekkel fordulnak, akrhny ves is
legyen a n, azonban a nk nem szmtanak a legjobb bartaik
nak. Az rsz frfiak rdekldsi kre s munkahelyi problmi
tbbnyire eltrnek a nktl.
Az rsz frfi azokhoz a nkhz vonzdik, akikkel szintn
szeret egytt lenni, akikkel rzelmeit s tetteit tekintve is spontn
mdon s fizikai kontaktust is hasznlva tud viselkedni. Legyen
az szeretkezs, tncols, evs vagy jtk, az rsz frfi azokat a
nket kedveli, akik hozz hasonl mdon bele tudnak feledkezni
brmilyen tevkenysgbe.
Kapcsolata a frfiakkal

Az rsz frfi szereti frfi bartaival tlteni az idejt, egytt csi


nlni dolgokat, jtszani, sportolni vagy egytt szurkolni a tv
eltt. Nem rdeklik a mlyllektani s elvont beszlgetsek, trsal
gsainak nagy rsze a nkre, a sportra vagy a bartaival val kzs
dolgaira koncentrldik. Nagyon ktdik bartaihoz, ha kell,
fizikai erejvel is megvdelmezi ket.
Legmlyebb kapcsolatai pontosan ilyen helyzetekben, egyen
ruhban, csatban kttetnek, ahol katonaknt, egy csapat vagy
banda tagjaknt fizikai agresszijnak ldozva kzd a tbbiekkel
a gyzelemrt. Ezekben a helyzetekben erszakossgt s ertel
jes kifejezkpessgt igen nagyra rtkelik. Itt mg srhat is
anlkl, hogy puhnynak titullnk, s szorosan tlelheti bajtrsait anlkl, hogy azok flrertenk.
Ha trsai elkerlik vagy bnbaknak killtjk ki, ami az rsz
fival vagy frfival knnyen elfordulhat, az rsz szmra nagy
megprbltatst jelent. Nemcsak hogy srtve rzi magt, de mg
az ltala oly hn htott bajtrsiassgtl is megfosztjk.

RSZ, A HADISTEN

235

Szexualitsa
Hogy az rsz frfi vajon imdja vagy veri a nket, az attl fgg,

mi trtnt vele gyermekkorban. Ha a gyermekkora elg j


volt ahhoz, hogy kifejldhessen rszban a j szeret, akkor frfi
knt nagyon fogja lvezni a szexet s a nk testt. Olyan frfi vlik
belle, aki rkon t kpes szeretkezni, aki az rett, szexulisan
szabadelv nket kedveli, akik a szexet ugyanannyira lvezik,
mint . rsz nem a misztikussgra hajlamos, eksztzis keres
Dionszoszhoz hasonl szeret, hanem olyan valaki, aki a szexet
elssorban a maga fizikai rmeirt szereti. A Henry Fielding ltal
rt Tm Jones cm regny alapjn kszlt filmben a cmszerepet
jtsz Albert Finney rendkvl hen alaktotta rsznak, a szere
tnek a testisgt, erklcstelensgt s nk utni tvgyt.
Az rsz frfi nem tud beilleszkedni a puritn s kpmutat
trsadalomba. Sajt bujasgt rtkelheti bnsnek s akr gy is
gondolhatja, hogy ezt a rszt jobb eltlni s elfojtani, fknt, ha
nagyon gtlsos s puritn nt vesz el felesgl vagy hzassgtr
gondolatok vagy tettek kerlnek be lete sznterbe. Amennyiben
hzassgtrsre adja a fejt, nem tl j stratga ahhoz, hogy pals
tolni tudja flrelpst vagy meg tudja jsolni a problmkat. En
nek kvetkeztben rsz istenhez hasonlan rajtakapjk s tettt
nyilvnossgra is hozzk.
Egy homoszexulis rsznak sokkal egyszerbb a dolga - leg
albbis volt az AIDS megjelense eltt - impulzivitsa, a pillanat
ban val teljes elmerlsnek kpessge, erklcstelensge s a brok
ban s frdkben felknlkoz partnerek nagyfok tettrekszsge
jvoltbl. Arrl nem is beszlve, hogy a melegkultra sokkal in
kbb tolerlja a nem monogm kapcsolatokat, amely Aphrodit s
rsz kztt is mkdtt. Az kapcsolatukban is mindkettjk
nek szabad volt mssal szexulis kapcsolatba lpni, ugyanakkor a
kettejk kztti szexulis viszony a tbbinl jval nagyobb fon
tossggal brt. Egy meleg rsz valsznleg brruhba ltzik,
ami a kortrs megfelelje lehet rsz hajdani pnclzatnak, s
vlhetleg rszhoz hasonl izmokat is nveszt.
hogy

236

FIK

GENERCIJA

Hzassga

Az rsz frfi nem is tervezi, de nem is kerli ki a hzassgot.


Brmennyire mlyen rinti is egy kapcsolat, mgsem gondolko
zik el lete nagy vltozsn: Ez a n j trsam lesz? vagy J
anya lesz?, esetleg Elmozdtja majd a karrieremet? vagy
Elvegyem t felesgl?
Ha a tbbieknek, vagyis a nnek vagy brmelyikjk csald
jnak a fejben megfordul a hzassg, akkor a frfi elveszi a nt
felesgl. Lehet, hogy rgtn kzpiskola utn megnsl, mint
ahogy az nagyon gyakori a tbbnyire fizikai munkbl l kzs
sgeknl, ahol ezt a mintt kell kvetni, mert ezt vrjk el. Testis
gnek s rzkisgnek ksznheten valsznleg hamarosan
teherbe ejti prjt. Ha rsz szereti a felesgt, kielgt szexulis
letk van s j a munkahelye, valamint eljrhat a bartaival base
ballozni vagy kosarazni, s a felesge is elgedett kzs letkkel,
akkor az rsz frfi szmra az let kellemesen telik. lete alapjul
gy a csaldja s annak stabilitsa szolgl, melyet nbecslse s
msok elismerse tesz kerek egssz.
Ha azonban ez a fellls bonyoldik, problmk jelennek meg.
Elszr is hirtelen, impulzv termszete munkahelyi bizonytalan
sgokhoz s munkahelyi szerelmi viszonyok kialakulshoz vezet
het, amelyek hzassgt elszr csak kikezdik, majd tnkre is te
szik. Msodszor, ha szemlyisgt ms, nem rszi tnyezk is be
folysoljk, akkor a fiatalon megnslt rsz - aki csak ksbb
fedezi fel sajt intellektust s akinek ambcii is ksbb alakulnak
ki - ekkor tallkozik inspirl emberekkel, s a testisgt egykor
kielgt n mr nem jelent elg kihvst. Ha a kezdeti vonzalom
elvsz, vagy ha a felesg reakcija frjnek heves udvarlsra nem
elg szinte vagy nem elg ers, esetleg mr el is mlik, vagy a fele
sg fltkeny s ambicizus, a kialakult feszltsg nagy csatroz
sokhoz vezethet kettejk kztt.

rsz gyermekei
Az rsz frfinak gyakran lesz gyereke gy, hogy nem is tervezi,
ksznheten a pillanatnak l s a kvetkezmnyekkel nem t
rd, nem szmol termszetnek, amellyel nagyfok rzkisg

RSZ, A HADISTEN

237

prosul. Ha a n nem gondoskodik valamifle vdekezsrl, knynyen teherbe eshet.


Amennyiben apaknt jelen van gyermekei letben, nagyon
fontos szerepet jtszik. Ha gyermekknt jl ment a sora s csaldja
jutalmaz szeretettel vette krl, maga is sok idt fog gyermekei
vel eltlteni. Megtantja a fiait baseballozni s focizni, meccsekre
viszi ket, birkzik velk s szereti, ha krltte nyzsgnek.
A kislnyval tncol, a nyakba lteti s elviszi magval, amikor a
bartait ltogatja meg. A kisgyerekeknek nagyon j apja tud lenni.
A konfliktusok akkor kezddnek, amikor a gyerekek felcsepered
nek s esetleg introvertltak vagy intellektulisabbak apjuknl,
akivel mr nincs kzs rdekldsi krk. Tovbbi problmk
addhatnak abbl is, ha a gyerekek azt rzik, apjuk tlontl tola
kod. Ha a csald munkscsald, de a gyerekek feljebb akarjk
kzdeni magukat a trsadalmi rangltrn, a konfliktusok s srt
dsek mg inkbb elmlylnek.
Amennyiben mostohn bntak vele gyermekkorban, gyer
mekeit is bntalmazni fogja ez a visszautastott s dhs rsz,
aki mind a munkjban, mind a kapcsolataiban bizonytalan. Az
apa dhkitrseinek eredmnyekppen, melyet brmilyen apr
sg kivlthat, a gyerekek valsznleg rettegnek. Gyakran bntal
mazza gyerekeit fizikailag is, fleg ha iszik.
Az rsz frfinak azonban lehet tbb olyan gyermeke is, akik
nagyon mellzttnek s elhanyagoltnak rezhetik magukat, fleg,
ha rsz serdlkori bujasgnak gymlcsei. Az rsz frfi nem
restellte kitombolni magt. Temperamentumt s pnzgyi htte
rt tekintve nem kifejezetten alkalmas az apaszerepre, akr hzas
sgon bell vagy azon kvl. Az is megeshet, hogy sosem tallkozik
gyerekeivel. Mindenesetre az biztos, ha tudja tmogatni gyerme
keit, akkor meg is teszi. A termszetbl fakadan nagylelk, ha
van mit adnia.

A kzpkor rsz
A kzpkor rsz trsadalmi pozcija nagyon szorosan kapcso
ldik ahhoz a rteghez, amelybe beleszletett. Pldul nagyon sok
rsz frfinak valsgos sorscsaps az a fels kzposztlybeli,
feltrekv s ambicizus csald, amely az rzelmi tvolsgtartst,

238

FIK

GENERCII A

az intellektust, msok manipullsnak, valamint a pnz s a ha


talom megszerzsnek kpessgt tartja nagyra. Az ilyen frfiak
sorsa nagyban hasonlt rsz isten sorshoz, akit Zeusz megvetett
s gyllt. Szmos rsz frfi, akinek apja Zeusz archetpust
hordozza, az olmposzi trsadalmi osztly kortrs megfeleljbe
szletik, gy rsz istennel osztoznak a megalztatsban, vala
mint a vllalati harcmezkn elszenvedett veresgekrt jr rossz
hrnven.
Annak rdekben, hogy az zleti letben elktelezett csald
ban a kzpkor rsz frfi jl rezhesse magt, mr nagyon ko
rn szre kellett vennie, hogy az elkpzelsei nagyban eltrnek
az apja s trsadalmi osztlya ltal diktlt elkpzelsektl. Bizo
nyra tmogattk rzelmileg, hogy felfedezze sajt rdekldsi
krt s kifejleszthesse magban a tehetsgt. Bizonyra meg
nyugtat kzeg vette krl a vrmrsklett illeten is, ami in
kbb mondhat hevesnek, mintsem hvsnek. Az az rzelmi elfo
gads, amelyben nmaga tudott lenni, egy leten t meghatroz
lmny marad. Esetenknt a pszichoterpia, ms esetben egy je
lents szemly, de leggyakrabban mgis a szli szeretet az, amely
megalapozhatja a ksbbi sikert. Mgis valszn, hogy ha az
rsz frfi ebben az idszakban megllapodik, rendkvl sokat
kellett kzdenie a vilgban mostanra elfoglalt helyrt. Sikere na
gyon egyni, ppen ezrt kemnyen is kellett rte dolgozni.
Az rsz frfi knnyebben llapodik meg ebben az idszakban,
ha munkscsald sarja s zrt kzssgen bell l. Temperamen
tumnak s fizikai ignybevtelhez szokott termszetnek mind a
munka, mind a sportols terletn tbb elfogadott kifejezdsi
lehetsge addik. A sport, esetenknt a bartok kztt kirobba
n csetepatk jl levezethetik rsz agresszijt. Radsul nem
csak, hogy elnzik neki, de mg nagyra is rtkelik idnknti
bujasgt. Mindezen szelepek nem igazn mkdnek a vrosi fel
trekv fiatalember esetben. Ezzel ellenttben, egy tbbnyire
fizikai munkbl l kzssgen bell tiszteletben tartjk a frfia
kat fizikailag ignybevev foglalkozsokat, gy az elfogads s az
nbecsls knnyebben elrhetek az rsz frfi szmra.
A kzpkor rsz frfi sorsa sokkal inkbb megpecsteldni
ltszik, mint ms archetpusok sorsa ugyanebben az letszakasz
ban. Az rsz frfi sorst ugyanis olyan kls tnyezk, mint pl-

RSZ, A HAD1STEN

239

dul a trsadalmi osztly, illetve a csald sttusza sokkal inkbb


meghatrozzk, mivel a kultra nem tmogatja ezt az archetpust.

Ksi vek
lete derekhoz rve rsz letnek vgleges mintja nagyjbl

krvonalazdni ltszik. Az rsz ltal eddig elrt (vagy el nem


rt) stabilits s nbecsls nagyban befolysolja a ksi vek

minsgt.
Nagyon sok rsz frfi nem li meg sajt archetpust a ksi
vekben, mivel balesetekben, illetve klnbz hborkban ko
rn meghalnak. Vrmrskletknl s foglalkozsuknl fogva
letk igen nagy veszlyben van. Ha orszguk hadban ll, a korai
hall eslye mg nagyobb. A vietnami hborban pldul az rsz
frfiak szma volt a legmagasabb a katonk s a srltek krben
is. Az rsz frfi lett a stressz ltal okozott fizikai llapot is meg
rvidtheti. Ilyenkor a dh s tehetetlensg egytt vannak jelen az
letben, s ez rendkvl gyakori eset. Recesszi esetn, amikor
bezrnak a gyrak, a biztonsg megsznik, csaldi erszak s instabilits lp a helybe.
Szmos rsz frfi azonban elgedett ksi veiben, taln el
gedettebb, mint valaha lete sorn. Munkscsald sarjaknt most
mr nfeledten tadhatja magt a jl megrdemelt nyugdjas id
szaknak. Vgre eljtt az ideje, mikor krlveszi a csaldja, kedv
re sportolhat, sszejrhat rgi bartokkal, esetleg gyerekeket edzhet vagy tparti hza krl sernykedhet s lhet a pillanatnak.
Az az rsz frfi kevsb knnyen ri el a megelgeds llapo
tt, akinek szembe kellett fordulnia az rral. Az lett a kzssg
szerkezete az elzekkel ellenttben nem tudja megtmogatni,
ezrt meglehetsen egyedi megoldsi mdszerekhez kell folya
modnia. gy mly meggyzdsbl s autentikus reakciikbl
fakad szemlyes dnts eredmnye, hogy hol s kivel l, illetve
hogy mivel foglalkozik. Megtanult egyszerre alkalmazkodni s
nmaghoz h maradni, gy a legegynibb s leginkbb kiforrott
szemlyisggel rendelkez frfiak kz sorolhat. Szmra teht
az idskor a gazdag terms betakartsnak ideje.

240

FIK

GENERCIJA

PSZICHS ZAVAROK VESZLYE


rsz istenhez hasonlan, aki az olmposzi istensgek kzl a
legtbbet szenvedett fizikai s lelki rtelemben is, a legtbb rsz
frfinak bntalmazst s visszautastst kellett elszenvednie gye
rekkorban s kamaszknt. Mindezen szemlyisgjegyek s a
rossz bnsmd eredmnyekppen szmos pszichs zavar nehe
ztheti az rsz frfi lett.

Azonosuls a hadistennel
A frfi, aki kizrlag rsz archetpust hordozza magban, soha
nem lesz kpes kvlrl szemllni sajt magt, illetve nem lesz k
pes reflektlni sajt tetteire. Szmra nem ltezik tbb megoldsi
lehetsg, radsul tele van impulzv reakcikkal. Nagyon j pl
da erre az az utcai bajkever, aki egyetlen provokcit sem hagy
sz, illetve tsek nlkl. Alkalmanknt a hollywoodi sztrok is
felkerlnek az jsgok cmlapjra hasonl viselkeds miatt. Sok
szor elegend, ha egy jsgr kompromittl fott kszt vagy
elhangzik egy gnyos megjegyzs, hogy a fcmek, a letartztats,
valamint a krokozsrt jr bntets ellenre, melyek sorozatt a
provokcin keresztl a rossz gomb benyomsa indtott el, az
mokfut hadisten beinduljon, mint egy csphadar, mikzben
villognak a vakuk.

Bntalmazott s bntalmaz
Ha az rsz frfi fizikailag bntalmaz nket s gyerekeket, val
sznleg maga is ugyanezeket szenvedte el gyermekkorban,
teht bntalmazott bntalmaz. rzelmei katalizljk a fizikai
reakcit. Az ilyen frfi lelkben egy bntalmazott, retteg s meg
alzott kisfi bjik meg, aki a frfi tehetetlensgtl vezrelve el
tr s megver valakit. Ily mdon az apk bne tovbbszll, s egy
ben llandsul is tbb genercin keresztl.
A tlls rdekben az ilyen gyermekkort meglt frfi val
sznleg elfojtotta rzseit s gymoltalansgt. Ennek eredm
nyekppen nem tudja magt ldozatai helybe kpzelni. Ha vala
kinek, akkor neki igazn tudnia kellene, hogy milyen az, amikor

RSZ, A HADISTEN

241

egy nla ersebb s eszt vesztett valaki megveri s nagy krt okoz
benne, hisz pontosan ugyanezt lte t is annak idejn. Addig
azonban nem fog tudni egytt rezni, amg a magban rejtz
ldozatot fel nem fedi nmaga eltt.
Ebbl kifolylag rsz otthona csatatrr vltozik, ahol tehetetelensget rezvn brkit bntalmazhat fizikailag. A dhng
isten archetpusa, a magban megbv megalzott s bntalma
zott kisfi helyett cselekszik, hisz most mr elg ers frfi, hogy
megbosszulja sajt magt.
Bnbak

Az rsz archetpus gyerek s kamasz az a fajta, akit az iskola


udvaron rendszeresen provoklnak, s aki ahelyett, hogy higgadt
s nyugodt maradna, mindig dhbe gurul. Az let itt is ismtel
heti a mtoszt, amennyiben az rsz fit jl helybenhagyjk s
megsrl (rszt, mint istent, fogva tartottk egy rcednyben a
hatalmas ikrek). rzelmileg is srl, ha nem csatlakozhat egy csa
pathoz vagy bandhoz. Ez az elutasts minden rsz archetpus
fi s frfi sajtja, hisz gondolkods nlkl cselekszenek, s rzel
mei az arcra vannak rva. Amennyiben otthon is bntalmazs
ldozata, annl inkbb ki van tve az iskolai kikzsts kellemet
len lmnynek.
A csaldon bell nemcsak a szlk elleni kzdelemben vesz
tes, de'a testvrek kztti rivalizls sorn is hzza a rvidebbet
(ahogy ennek tani lehettnk Athn s rsz harcban). Gyak
ran keveredik bajba, mert addig cukkoljk, piszkljk s provo
kljk, amg visszavg, de persze t kapjk el a szlei, akik mr
amgy is neheztelnek erre a gyerekre elfogadhatatlan tulajdon
sgai miatt.
Az osztlyban is knnyen a bnbak szerepben tallhatja ma
gt. Ha ennek a szerepnek megfelelen viselkedik, sokszor az
igazgati irodban vgzi. Egy elfogult tanrral szemben is ebbe a
szerepbe knyszerl. Mivel a tbbi gyerek mr rjtt arra, hogy
mindig t veszik el, hagyjk, hogy egyedl vigye el a balht.
Ha egyszer mr a bnbak szerepkre llandsul gyermekkor
ban, akkor az felnttkorban is folytatdik, hisz ebben az idszak
ban is t piszkljk fel annyira, hogy valami hibt kvessen el,

242

FIK

GENERCIJA

mg vgl kikzstik. Nagy valsznsg szerint sajt srelmeit a


csaldjn veri le.

Munkahelyi problmk

A frfinak, aki mrgben s megfontolsok nlkl cselekszik, ne


hzsgei tmadhatnak a munkahelyn. Felcsattan, mire elkldik.
Az rsz frfinak nehezre esik a szablyok szerint eljrni s nem
aszerint cselekedni, amit helyesnek rez. Knnyen bajba kerl
het, ha az igazat mondja, amikor diplomatikusabb vagy illendbb
lett volna hallgatni. Ha a szvre hallgatva kivtelt tesz ott, ahol a
szablyok kifejezetten tiltjk a kivtelezst, szintn mellfog. gy
teht nem kell felttlenl heves vrmrsklet ahhoz, hogy rvid
ton a brokrcin, illetve az zleti leten kvl tallja magt.
Munkahelyi elmenetele szintn igen krdses. Mivel nem j
stratga s nincsenek hossztv tervei, a munkahelyi rangltrn
is csak ritkn jut feljebb. Mivel nem gondolt a jvjre, lehet hogy
hamarabb abbahagyta az iskolt vagy nem teljestett olyan jl,
mint kellett volna.

Az alkohol s rsz
A pillanatnak l szeret, tncos, harcos s bntalmaz rsz ar
chetpust elnyomjk a tbbi archetpusok, valamint a trsada
lom, amely frfi tagjait arra sztnzi, hogy a fejben s ne a test
ben ljen. Az alkohol felszabadthatja rsz archetpust mind
pozitv, mind negatv rtelemben. Az alkohol hatsra feloldd
hatnak a gtlsok, melyek helybe spontaneits s szeretet lphet.
Ennek lehetnk tani, amikor a katonk vllvetve egytt kzde
nek a harcmezn, majd ksbb egytt isznak. Az alkohol kiold
hatja a frfibl a bntalmazt, akinek azonban az erszakossga
alkoholos befolysoltsg alatt knnyebben megjelenik.
Teljestetlen elvrsok

rsz isten nem frj, hanem szeret volt. Apja, Zeusz (aki vezrigazgat tpus) gyllte, ahogyan fia viselkedett. rsz archetpu
sbl hinyoznak a felelssgteljes csaldi lethez vagy sikeres

RSZ, A HADISTEN

243

karrierhez szksges tulajdonsgok s motivcik. Gyakran for


dul el az rsz frfival, hogy msok hozz fztt remnyeit nem
tudja bevltani, s miutn kudarcot vallott, nagyon rosszul rzi
magt. Ha ez tl sokszor ismtldik, rk vesztesnek knyveli el
magt. Ez a helyzet akkor llhat el, ha kezdetben elfogads vez
te furcsa termszett, mg ksbb valami teljesen mst vrnak el
tle. Elkpzelhet pldul, hogy egy n rsz rzkisgbe, energikussgba, elmlylsi kpessgbe vagy testisgbe szeret bele.
Vagy megltja rszban a srlt, visszautastott kisfit s nem tud
ellenllni neki. Akr mi is legyen az indtok, ha mr viszonya
van Arsszal, biztos, hogy feltrekv vrosi zletembert faragna
belle legszvesebben, de csak mrgeldni tud azon, hogy terve

kivitelezhetetlen.

NEHZSGEK RSZ KRNYEZETBEN


Ha az rsz frfi partnernek problma a fltkenysg, meglehe
tsen viharos kapcsolatuk lesz. A frfi szmra a hsg nem term
szetesen jn, kemnyen kzd rte s kizrlag akkor mkdik, ha
szerelmes. Meg kell tanulnia nemet mondania egy-egy felmerl
vonzalomra, valamint pusztn sztns szexulis vgyra, ms
klnben frfiassga hatrozza meg tetteit. Az esetleges krlm
nyek slya egyltaln nem nyomasztja, sszevetve a pillanat hozta
rmkkel, mg akkor sem, ha ugyanaz a helyzet jra s jra meg
ismtldik. A partnere valsznleg nagyon megbn tdik: Hogy
tehetted ezt? tpus krdsek zporoznak, s beindul a vdas
kods. Jellemz mdon rsz csak akkor tanul hibibl, ha mr
jnhnyszor megtrtnik vele ugyanaz.
Ha a n alaptalanul vdolja htlensggel, azt is rsz generlja,
mivel nem tud tisztessgesen szmot adni az idejrl. Lehet, hogy
csak arrl van sz, hogy beugrott egy brba s belefeledkezett egy
beszlgetsbe vagy valamilyen jtkba s kzben nem figyelte az
idt. Ha egy kapcsolatban a fltkenysg a megoldand feladat, a
n nem vrhatja el rsz partnertl, hogy megoldja helyette.
Mgis, partnerrt folytatott kzdelmben s annak fjdalmt
ltva, az rsz frfi megtanulhat nemet mondani, illetve rjhet,
hogy ha hazatelefonl, amikor ksik, az sokat lendt a kapcsola-

244

FIK

GENERCIJA

tkn. Egy msfajta tpus frfi, aki szben is tartja, hogy felhvja
partnert, de az elvrsok miatt neheztel, ugyanebben a helyzet
ben dnthet gy, hogy nem akarja megnyugtatni partnert, vi
szont mivel rsz a pillanatban l, ez vele nem fordulhat el.
Hzassgon kvli gyek

Mint ahogyan rsz istennek is szmtalan gyermeke szletett


szerelmi viszonyaibl, az rsz frfi is sok gyermeket nemz. Az
rzkisg s erotika mmorba belefeledkezve, rsz nem gondol
a fogamzsgtlsra. St nagyon is tetszik neki az tlet, hogy apa
lehet, mert nagyon szereti a gyerekeket, noha a hzassgktsre
mr kornt sincs ennyi indttatsa. Annak a nnek, aki rsz t
pus frfival kezd viszonyt, nmagnak kell a vdekezsrl gon
doskodnia s szmolnia kell azzal a nagyon is valsznnek tn
lehetsggel, hogy gyermekt egyedl fogja felnevelni. Nagy hiba
volna azt gondolni, hogy csak azrt, mert rsz gyermekt hordja
egy n a szve alatt, rsz el is fogja venni felesgl. Ennek ellent
mondani ltszik az a tny, hogy nagyon gyakran az rsz frfi
semmilyen ms okot nem tart elg fontosnak ahhoz, hogy megn
sljn, mint azt, hogy partnernek tle lesz gyereke.
Bntalmaz rsz

A csaldon belli fizikai bntalmazs a lehet legrosszabb, ami


egy dhng s bosszll Arsszal egy fedl alatt l nt s gye
rekeit rheti. Ennek a nnek tisztban kell lennie azzal, hogy a
fizikai bntalmazs nem fog abbamaradni, amg engedi. Azt is
tudnia kell teht, hogy amg s gyermekei ebbl a helyzetbl
nem lpnek ki, k maguk llandstjk a problmt tbb gener
cin t. El kell hagynia frjt vagy ki kell hvnia a rendrsget,
amikor elhangzik a fenyegets vagy a frj erszakoskodni kezd,
egyrszt, hogy megvdje magt s gyerekeit, msrszt, hogy segt
senek a frjnek lellni. Amennyiben nem kltzik el otthonrl
vagy nem hvja ki a rendrsget a legels alkalommal, hamarosan
maga is kls segtsgre fog szorulni.

ARSZ, A

HADISTEN

245

A FEJLDS TJAI
Az rsz frfi szmra az jelenti a lelki elmenetelt, ha nmaga
vlaszthatja meg, hogy akar-e egyltaln s ha igen, akkor miknt
az t rt provokcira reaglni, teht megsznik kizrlag reaktv
szemlyisgknt funkcionlni. Ehhez azonban ki kell fejlesztenie
magban nuralmt ms archetpusok segtsgl hvsa mellett.
Az nuralom elsajttsa
Mivel rzelmeitl hajtva hirtelen dhdik fel s agresszivitssal
reagl mindenfle provokcira, kifejezetten nehz feladat sz
mra az nuralom elsajttsa, nehezebb, mint msoknak. A leg
jobban kvetkezetes, trelmes s szeret szlk segtsgvel saj
tthat el az nuralom, melynek tanulsi fzisban gyakran kell
szinte lrl kezdeni a gyakorlst.
Nhny vvel ezeltt pldul, a hoolywoodi sznszt, Sean
Penn-t szmos esetben idztk brsg el verekeds miatt.
A huszonnyolcadik alkalommal a br hatvan nap brtnben
letltend szabadsgvesztsre tlte. Amikor Howard Weitzman,
Penn vdgyvdje eladta gyket, kln hangslyozta, hogy
vdencnek meg kell tanulnia uralkodnia magn: Vdencemnek
meg kell tanulnia, hogy mindig is lesznek olyan emberek, akik
azrt provokljk, hogy helytelen magatartsra sztkljk. Meg
kell rtenie s meg is rti, hogy az ehhez hasonl helyzetek (Penn
megvert egy frfit, akirl azt felttelezte, hogy Madonnt, Penn
rocksztr felesgt meg akarta cskolni.) elkerlhetetlenek.
Az rsz vrmrsklett magban hordoz
John McEnroe, ko
rbbi teniszbajnok, ugyanezt a leckt nem tanulta meg. A tenisz
plyn s azon kvl lland dhkitrseirl elhreslt McEnroe-t
egy jsgban fortyog kisgyereknek brzoltk.
Ennek a dnt fontossg lecknek az elsajttshoz azonban
ers motivcira van szksg a vltoztatshoz (mind a frfiak,
mind a nk rszrl). Ha ez adott, kitart gyakorlssal el lehet
rni, hogy az rsz frfi (vagy n) vissza tudja tartani bosszll
ksztetseit. A visszafojtott rsz ezutn elveszti erejt, ha ennl
a pontnl a frfinak vlasztsi lehetsge van illetve ha ms arche
tpusok segtsgl hvhatk.

246

FIK

GENERCIJA

Hermsz, a megment - Apolln, a szvetsges

Szerencsre az sszes archetpus bennnk van, s mg akkor is, ha


az egyik a tlnyomrszt dominns - fknt, ha ez rsz - ms
archetpusok is kifejlesztehetk. A mitolgibl tudjuk, hogy
Hermsz jtt rsz segtsgre, akit gyerekknt egy rcednyben
tartottak fogva. Nemcsak a mitolgiban, de az letben is elkp
zelhet, hogy Hermsz segti ki a bajbl az amgy provokcira
azonnali bosszllssal reagl rszt, akit viselkedse miatt
folyton bnbaknak tesznek meg, elutastanak s megblyegez
nek, mint ahogyan John McEnroe-val tettk.
Hermsz kpviseli a kommunikcis kpessget s az eszess
get, rendkvl tallkony s lelemnyes mdon. az, aki ki tudja
segteni rszt a legkritikusabb helyzetekbl is. Ha az rsz frfit
egy idegest lesifots addig bosszantja, hogy az valami eltlendt
tesz, vagy egy rsz fit az iskolaudvaron egy msik gyerek szn
dkosan meglk, hogy az verekedst kezdemnyezzen, az rsz
frfiak s fik nehz helyzetbe sodorjk magukat, ha megprbl
nak bosszt llni. Mivel mr eleve bajkevernek kiltottk ki ket,
biztos, hogy nekik kell elviselni a kvetkezmnyeket, radsul
mg a bnbak szerepkrt is rjuk osztjk. De ezt a paradigmt
megvltoztathatja Hermsz, aki rszt megtanthatja ilyen hely
zetekben gy visszaszlni, hogy a verekeds elkerlhet legyen.
Az is megeshet, hogy rszt a csald tantja meg az nuralom
kifejlesztsre, a cselekvs eltti gondolkodsra s a fizikai er
fitogtats helyett a verblis kszsgek hasznlatra. Ha a csaldja
nem tud segteni neki, ugyanezeket ksbb megtanulhatja egy
edztl, egy terapeuttl, esetleg egy olyan embertl, aki trdik
vele s ltja, hogy sokkal inkbb arra van szksge az rsz fr
finak, hogy nuralmt megerstse s hatkonyan tudja kifejezni
magt, mintsem hogy llandan mindenrt t okoljk.
A tudomnyos munka valamint egy sport elkezdse Apolln
jelenltt ignyli, aki rsz msik f potencilis szvetsgese.
Apolln a fegyelem, az rzelmi tvolsgtarts, az nuralom s
hossz tv clok archetpusa. Hermszhez hasonlan, Apolln is
kpes a helyzeteket tvlatbl ltni valamint elre gondolni a
kvetkezmnyekre, ezenkvl kpes az akaratt s az intellektust
hatkonyan hasznlni.

RSZ,

A HADISTEN

247

Bobby Kennedy-t, akibl rsz archetpusa szenvedlyes har


cost faragott, akr az Egyeslt llamok elnknek is megvlasz
tottk volna, ha nem gyilkoljk meg. Kennedy szeret csaldban
ntt fel, ahol a politika valamint a folytonos kommunikci szer
ves rsze volt a csaldi tkezseknek, ahol a sportversenyek min
dennaposnak szmtottak s ahol a jogi egyetem elvgzse egy
fnyes karriernek csak a kezdett jelentette. Gyeremekkortl
kezdve a Kennedy-ben l emocionlis rszt Hermsz s Apolln
mrskelte, gy vlhatott nagyon hatkonny s elismertt.

Mrlegels s vlaszts: Athn hatsa

Akhilleusz a trjai hbor grg hrosza volt, Athn kedvence,


noha vrmrsklett tekintve sokkal inkbb rszra hasonltott,
sem mint Athnre. Jl pldzza ezt az is, hogy amikor Aga
memnon, a grg hadvezr, a csatamezn kvl, lve hatalmval,
elragadta Akhilleusztl szeretjt, Akhilleusz majdnem kardot
rntott felettesre. Ha nincs Athn kzbelpse, Akhilleusz
taln fellzadt volna vagy meglte volna Agamemnont. Athn
lthatatlanul leereszkedett az gbl, beletrt Akhilleusz szke
hajba s a kvetkezket mondta neki:
,,Azrt jttem, hogy megnyugtassalak - de engedelmeskedsz-e
nekem?. .. Jjj, ne vedd kezedbe kardodat, maradj tvol az ssze
tkzstl, br szavakkal bnthatod t. .. Egy nap hromszor
ekkora jutalomban lesz rszed.

Athn a mrlegels, a bels hang jelkpe, azt a pillanatot


szimbolizlja, amikor az rzelmi reakci helyett rlthatunk egy
helyzet ms megoldsi mdozataira. Az rsz frfi szmra taln
furcsn hathat magban ez a nagyon ms, gondolkozs rsz, de
idvel megtanulja, hogy mikor kell elhvnia magbl tancso
st. Nhny frfi esetben ez a hang nem frfi, hanem ni hang,
amelyet egy racionlis s gondoskod anya hv letre.

248

FIK

GENERCIJA

Aktv kpzeler: ms archetpusok bevonsa

Az aktv kpzeler is segtsgl hvhat. Ha az rsz fi illetve


frfi egyszer mr megrtette a gondolkods nlkli cselekvs
helytelensgt, elhvhatjk magukbl Athnt. Ha az rsz frfi
maga el kpzeli vagy megprblja megrezni Athnt, akkor az
segthet egy bels dialgust elindtani. Athn nyugalomra inti
rszt egy rzelmileg felfokozott helyzetben s a kvetkezm
nyek vgiggondolsra biztatja. (Ha Akhilleusz nem hallgatott
volna Athnre, a grgk elvesztettk volna a trjai hbort s az
Ilisz mindssze egy fejezetbl llt volna a huszonkett helyett.)
Athnhez hasonlan, a kpzeler segtsgvel, Apolln s
Hermsz is megidzhet.
Gyermekkori lmnyek visszanyerse

Ha egy frfit gyermekkorban bntalmaztak, nagyon gyakran


elfelejtkezik ezekrl az lmnyekrl illetve elfojtja ket negatv
rzelmi tltsk miatt. Ilyen esetekben sokat segthet a pszicho
terpis kezels vagy valamilyen frfiakat tmogat csoporthoz
val csatlakozs. A rszvtel ezeken hozzsegtheti a frfit, hogy
fokozatosan visszanyerje emlkeit, rgen eltemetett dht, fj
dalmt s gymoltalansgt, amelyek msklnben tudattalanul
ugyan, de igen erteljesen befolysoltk volna tovbbra is a frfi
lett. A bntalmazs, mint megoldsi mdszer genercirl
genercira szll, egszen addig, amg olyan valaki meg nem tri
ezt a folyamatot, aki nemcsak hogy vissza tudja nyerni emlkeit,
de a mlyress sorn mg bizakodni s egyttrezni is megtanul.
Ez a feladat minden bntalmazknt viselked rsz frfi eltt ott
ll, akikkel valaha hasonl mdon bntak.
tvltozs: rszbl Mars

Az rsz frfi is kpes a vltozsra s fejldsre a kzdelem-ked


vel grg hadistenhez, rszhoz hasonlan, aki az id mlsval
s egy msik kultra hatsra fejldsen ment keresztl s a
kzssg vdelmezjeknt ismert rmai Mars istenn forml
dott. A fiatal rsz valsznleg nagyon durvn s nem tl sport-

RSZ, A HADISTEN

249

emberhez mltn jgkorongozik s focizik, bvelkedik a szere


lemben s nem gondol arra, hogy egyszer majd is megllapodik,
pedig vgl a legtbb rsz frfi gy dnt. s ha tnyleg csaldf
lesz egyszer, nagyon is odaad Fldi Atya vlhat belle, aki lvezi
gyerekei trsasgt s jl kijn velk. sztnsen jl vdi az vit:
brki, aki belekt a gyerekeibe, komoly fizikai megtorlsra sz
mthat. Gyermekei mellette teljes rzelmi biztonsgban nnek
fel. reg korra vlhat belle kzssgi vezet, aki hajland m
sok biztonsgrt s jogairt skra szllni.

KILENCEDIK

FEJEZET

Hphaisztosz, a kovcsmestersg istene


Kzmves, feltall, magnyosfarkas

Hphaisztosz tehetsge a fldben gykerezik, mgis varzslat s pompa


vezi valamennyi remekmvt. Kovcsmhelyben a pratlan vezr,
azonban nagyban hasonlt azokhoz a modern frfiakhoz, akik teljesen a
munkjukkal azonostjk magukat s azon kvl nem talljk helyket.

Arianna Stassinopoulos, Grgorszg istenei (The Gods of Greece)

Egy hphaisztoszi kp: a fld kitasztottjai, kiknek munkja s verej


tke rn fejldtt ki a civilizci, akinek mindig forrong a dhe s
ellenszenve, vgtelenl kreatv s a vilg sszes zsenialitsnak forrsa,
nyughatatlan, kirobban egynisg, aki ksz brmikor fegyvert fogni a
zsarnoksg ellen, ugyanakkor viszont nem a hbor s a viszly prt
fogja, sokkal inkbb tartozik a pacifistk s humanistk tborba, egy
szer s ppoly energikus, mint maga a tz.
Murray Stein, Hphaisztosz, az introvertltsg szobra
(Hephaistos: A Pattern of Introversion)

Hphaisztosz istenknt, archetpusknt s frfiknt egyarnt azt a


nagyon mly emberi vgyat testesti meg, hogy valamit ltrehoz
zunk, ami egyszerre funkcionlis s szemet gynyrkdtet.
Mivel Hphaisztosz nem volt szvesen ltott vendg az Olmposz
hegyn, Zeusz magasztos birodalmban, ahol a hatalom s a lt
szat a kt legfontosabb rtk, Hphaisztoszt elutastottk, st le is
tasztottk onnan. gy inkbb fld alatti kovcsmhelyben tev
kenykedett, egyedl. Attribtumait szemlyhez hasonlan nem
sokra becslik a patriarchlis trsadalomban s az archetpust
hordoz frfiak csak nehezen tudnak rvnyeslni.

HPHAISZTOSZ,

KOVCSMESTERSG

ISTENE

251

HPHAISZTOSZ, AZ ISTEN
Hphaisztosz (rmai nevn Vulcanus), a kovcsmestersg istene,
kzmves s az istenek kovcsa, aki vulkni tzet hasznl m
helyben. Hphaisztosz tiszteli arra is megkrtk t, hogy vja
meg ket a vulknok pusztt erejtl. A fld alatti tz istennek
is tartottk, grg neve nem vletlenl jelenti azt, hogy tz
ltalnos rtelemben is.
Hatalmas izmos, idomtalan klsej, szrs mellkas, kt lb
ra snta frfinak brzoltk. A legkevsb szerencss s legkevs
b boldog istensg, aki nem volt biztos szlei kiltt illeten, aki
szerencstlen volt a szerelemben s akit mindenki elutastott.
Ugyanakkor kreatv zseni volt s az egyetlen isten, aki dolgozott.

Szrmazsa s mitolgija
Hphaisztosz szrmazsnak egyik legelkpesztbb magyarzata
szerint a dhs Hra, Zeusz irnti bosszjbl egyedl szlte meg
Hphaisztoszt, vlaszul arra, hogy Zeusz fejbl kipattant Athn
s ezzel Zeusz lett az egyedli szl. s mg Athn tkletes
alakkal jtt a vilgra, Hphaisztosz mindkt lbra snttott.
Hphaisztosz szletsi rendellenessge szgyenbe hozta Hrt,
aki, feldhdve fia sntasgn lehajtotta t az Olmposz hegy
rl. Egy msik magyarzat szerint, Zeusz felmrgesedve azon,
hogy Hphaisztosz Hra prtjt fogta egyik vitjuk sorn, le
tasztotta fit az Olmposz hegyrl, gy sebestve meg Hphaisz
toszt (aki Lmnosz szigetre esett). A kitasztott fit kt tengeri
nimfa, Thetisz s Eurnom mentette meg, akik ezutn kilenc
vig gondoskodtak rla. Gynyr kszereket ksztve, tlk
tanulta a kzmvessg csnjt-bnjt.
Hphaisztosz, a kzmves
Hphaisztosz az Olmposz lelemnyes mestere. Pratlan szps
g trnszket ksztett aranybl Hrnak, aki nagy rmmel
prblta ki Hphaisztosz ajndkt. Azonban a trnszk nem volt
ms, mint furfangosan sszelltott csapda, ami lthatatlan kte
lkekkel odaktzte Hrt a trnszkhez, majd a levegbe emel-

252

FIK

GENERCIJA

kedett. Hra elszr hallra rmlt, majd rettenten gymolta


lannak rezte magt, ahogy ott lebegett a levegben mindenki
szeme lttra. A mtosz szerint azrt ksztette az arany trnszket
Hrnak, mivel gyermekknt elhanyagoltk t. Azrt tervezte a
trnust, hogy kivallassa Hrt az ggyel kapcsolatban. Ms forr
sok szerint Hphaisztosz Aphroditt vagy Athnt akarta kicsi
karni felesgl, cserbe Hra szabadon engedsrt.
Hphaisztoszon kvl nem tudta ms kiszabadtani Hrt,
viszont nem akarta elhagyni a tenger mlyt, ahol kt ptszlje
trsasgban lt. Testvre, a hadisten rsz rte jtt, hogy mag
val vigye, azonban Hphaisztosz tzzel kergette el. Ezutn
Dionszosz, a mmor istene sikerrel jrt, mivel leitatta Hphaisztoszt. A kovcsok istene soha nem ivott mg azeltt bort, de Dio
nszosz ngatsra, hamarosan azon kapta magt, hogy egy sza
mr htra vetve, Olmposz hegyre tartanak.
Ezenkvl, Hsziodosz Theognia (Theogony) cm mvben
Hphaisztosznak tulajdontjk az els haland n, Pandora meg
formlst, aki Zeusz bosszjnak eszkze lett. A grg patriar
chtus idejrl szrmaz trtnetben az emberisg csak frfiakbl
llt, akiktl Zeusz megvonta a tzet. Ezutn Promtheusz el
lopott egy szikrt s az emberisgnek adta. Ez mrhetetlenl fel
dhtette Zeuszt s megbzta Hphaisztoszt az els haland n
megformlsval, akit a halhatatlan istennkrl kellett mintzni,
hogy szpsgkkel szenvedst okozzanak s zavart keltsenek a
frfiakban. Szpsges ruhkba bjtattk, szgyentelensgre s
lnoksgra tantottk, illetve nemi vonzervel ruhztk fel. Ka
pott egy szelenct is, melyet kinyitva a vilgba szabadul a szenve
ds, a gonosz s mindenfle betegsgek.
Hphaisztosz nemcsak palotkat ptett az istensgeknek, ha
nem pldul ksztette Zeusz villmait s mennykveit, Apolln,
a nap isten szrnyas fogatt, hogy bejrhassa az eget. Apolln s
Artemisz nyilait is Hphaisztosz faragta, Dmter sarljt, Ath
n fegyvereit, Akhilleusz vrtjt is kovcsolta, Harmnia esk
vi nyaklnct is remekelte. Sajt magnak aranybl ksztett
csodaszp szolgllnyokat, akik beszlni tudtak s gyesen vg
rehajtottk minden parancst.

HPHAISZTOSZ, A KOVCSMESTERSG ISTENE

253

Az elrult s visszautastott szeret


A felszarvazott Hphaisztosz felesge Aphrodit, a szpsg s
szerelem istennje, aki szmtalan szerelmi viszonyrl vlt hres
s. Gyantva, hogy a szerelmesek csak munkba indulsra vr
nak, Hphaisztosz csapdt lltott szmukra. Lthatatlan hlt
erstett az gy oszlopaira. gy aztn hzassgtrsen rte Aphrodi
tt s rszt. Amikor azonban az isteneket odarendelte Hphaisz
tosz, hogy gyzdjenek meg k is errl a gyalzatrl, az istenek
ahelyett, hogy feldhdtek volna, nevetsben trtek ki.
Hphaisztosz egyszer beleszeretett Athnbe, a blcsessg
szz istennjbe. Amikor azonban szenvedlytl hajtva megpr
blta elcsbtani, Athn flrelkte t, gy Hphaisztosz magja
Gaia-t termkenytette meg. gy szletett meg Erikhthoniosz, az
athni kirlyi hz megalaptja, akit Athn nevelt.

HPHAISZTOSZ, AZ ARCHETPUS
Az Olmposzrl letasztott Hphaisztoszhoz hasonlan, az ltala
kpviselt archetpust is lertkelik s elutastjk az olyan trsada
lomban, amely a hsies viselkedst, az intellektust, a magasztos
lelki rtkeket, a hatalmat tartja nagyra, illetve azt becsli, ha vala
ki mindahhoz tud alkalmazkodni, amit elvrnak tle s egyben
elrelt is. Az olyan gi istenek ltal dominlt trsadalmakban,
mint amilyen a patriarchtus is, a tlzottan fldhz kthet t
nyezket el kell fojtani. Ilyen pldul a Fld Anya, a szenvedlyes
rzelmek, az sztnk, a testisg, a nk s persze a Hphaisztosz
archetpust hordoz frfiak. Hphaisztosz apja, az Olmposzon
uralkod Zeusz, valamint anyja, a Mennyben uralkod Hra mr
csecsem korban elutastotta Hphaisztoszt. Az olmposziak
Hphaisztoszhoz val ellensges hozzllsa felntt korban sem
vltozott. A mtoszok szerint, akrmikor odamerszkedett, min
dig kicsfoltk valamirt. Hphaisztosz, a kzmves, sajt m
helyben volt igazn elemben, itt tallta meg leginkbb a helyt,
ahol a tz segtsgvel gynyr trgyakat ksztett.
Ez az lett nem ms, mint az alkoti munka archetpusa, annak
a munknak, amelyet a vulkni tz s a kovcsmhely is szimbo-

254

FIK

GENERCIJA

lizl, amely az eltasztottsg lmnybl fakad s amely felszaba


dtja s kifejezsre juttatja a megsebzett alkott. A Hphaisztosz
archetpus a legmlyebb sztneibl mertve dolgozik s alkot,
a llek mhelybl, ahogy James Joyce fogalmazott az Ifjkori
narckp (Portrait of an Artist as a Young Man) cm regnyben.
Ha ez az archetpus aktivizldott, az archetpus kt f aspek
tusa, a szpsg s az expresszivits, melyek egybknt rejtve ma
radnnak a frfi (vagy n) legmlyn, a munka ltal felszabadulnak
s kzzel foghat formt ltenek. A tudatoss vlsnak ez a mdja
ellentte a beltsnak, vagyis amikor egy kls tapasztalat nyer
bels rtelmet. Ehelyett egy mr bell meglv lmny vlik lt
hatv, s csak ez utn kvetkezhet annak megfejtse, hogy a trgy
minek a megtestlse.
Michelangelo azt tartotta magrl, hogy szabadtotta ki pom
pzatos szobrait a mrvnytmbk fogsgbl. Nha elgondol
kozom azon, hogy vajon egy-egy jonnan elkszlt mve lttn
eszbe jutott-e az, hogy sajt maga egyik rszt mintzta meg.
Amikor egy frfiban (vagy nben) Hphaisztosz archetpusa a
dominns, a pszichjben kavarg, mlyrl jv s artikullatlan
rzsek ltenek testet az alkotsi folyamat sorn.

Fld alatti tz s a kovcsmhely

A Hphaisztosszal azonostott fld alatti tz, a fld belsejbl, a


vulknokon keresztl, lva kpben tr el. A fld alatti tz a szen
vedlyes rzelmek metaforja: a testen bell elfojtott s ki nem en
gedett intenzv szexulis s erotikus vgyat, a visszafojtott indu
latot s haragot valamint a szpsg utni szenvedlyes svrgst
szimbolizlja (ez utbbi esetben a test rtelmezhet fldknt,
amelyben g a tz, vagyis a szenvedlyes svrgs.)
Ezek az rzsek, amelyek az introvertlt szemly bensjben
rejtznek, hirtelen s vratlanul trnek a felsznre. Amikor ezeket
az rzseit az introvertlt szemly intim beszlgets sorn feltrja
valakinek, a legtbb esetben a msik fl nagyon meglepdik: Fo
galmam sem volt rla, hogy ez ennyire mlyen rint.
Hphaisztosz archetpusa arra hajlamostja a frfit (vagy nt),
hogy ne beszljen s ne is prbljon kzel frkzni rzseihez.
Jobban szeret az nmaga ltal kialaktott kovcsmhelyben

HPHAISZTOSZ, A KOVCSMESTERSG ISTENE

255

magnyosan tevkenykedni. Itt letisztulnak az rzsei vagy a mun


kjn keresztl kifejezdsre jutnak. Pldul az ptsz, aki nyu
godt s rendes otthonra vgyik, ahelyett hogy csaldjval osztan
meg, ezek mennyire fontosak szmra, az ltala kitallt hzba bele
tervezi azt a rendet, amely utn maga vgyakozik. Msik plda
erre az abszrakt expresszionista fest, aki a vszonra olyan hangu
latot fest, amilyenben is szeretne lenni. Az is elfordul, hogy a
fest (ki nem mondott, de legalbbis nem tlzottan hangslyozott)
ignyeinek mellzse miatt rzett dhe kerl a vszonra.
A mhely az a hely, ahol az rzsekbl a mvszen kvl ll do
log szletik. Nagyon sok mvsz stdija vagy alagsori mhelye
ad lehetsget, hogy a mvsz valban egyedl lehessen Hphaisz
tosz archetpusval, ahol Hphaisztoszknt ltezhet.
Amennyiben Hphaisztosz archetpusa aktv, a munkjhoz
szksges tzet egy be nem teljeslt vagy viszonzatlan szerelem,
illetve egy elrhetetlen n utni vgy tpllhatja. A mhely tze
jelkpezi azt a ki nem fejezett szenvedlyt, amely kreatv munkra
inspirlja a mvszt.

A snta kzmves

Amint azt mr korbban emltettem, Hphaisztosz volt az egyet


len fizikailag srlt olmposzi istensg, az egyetlen tkletlen a
fbb istensgek kztt. Az Olmposzrl vagy azrt kzstettk
ki, mert sntn szletett s ez zavarta Hrt, vagy azrt, mert
Zeusz dhben letasztotta t a hegyrl s megsrlt.
Hphaisztosz fizikai srlse nem elvlaszthat attl az rzel
mi srlstl, amelyet szlei okoztak neki. Sntasga s visszautastottsga miatt vlt Hphaisztosz a kovcsok istenv. lett
az az archetpus, aki a fejldst elsegt s az rzelmi gygyulst
elmozdt munkt jelkpezi. Hphaisztosz, a snta kzmves
(vagy srlt mvsz, r, gygyt, feltall, iparos) archetpusa,
akinek a kreativitsa elvlaszthatatlan rzelmi srlseitl.
Hphaisztosz, a kzmves, nagyon hasonlt ahhoz a srlt gy
gythoz, akinek a gygytsra val motivcija sajt srlsbl
fakad s aki gygyts kzben szintn gygyul. Snta lba miatt
Hphaisztosznak furcsa volt a jrsa, gy az olmposziak folyton
kicsfoltk. maga nem lehetett gynyr, gy csodlatos trgya-

256

FIK

GENERCIJA

kt ksztett. Ugyan a lba nem gy mkdtt, ahogy kellett vol


na, azonban az ltala alkotott trgyak tkletesek voltak. Mun
kin keresztl Hphaisztosz s a hozz hasonl frfiak (s nk)
pnek s mkdkpesnek lthatjk magukat. gy nemcsak n
becslsk s nrtkelsk fog javulni, de msokat is sokkal
jobban fognak tudni becslni s tisztelni. A munka ltal gy gy
gyulnak be a sebek.
A junginus James Hillman a kvetkezket llaptja meg:
Szlink okozzk a sebeinket. Mindenkinek vannak ilyen sebei,
s vannak srlt szlei is. A megsebests, illetve a srlt szl mi
tolgiai kpe valjban egyenrtk azzal a pszicholgiai llts
sal, hogy a szl maga a seb. Ez valjban azt jelenti, hogy szlein
ket tartjuk felelsnek, gy az a kijelents, hogy a szl maga a seb
metaforikusn gy is rtelmezhet, hogy a sebeink nevelnek ben
nnket, vagyis a sebeink hatrozzk meg az letutunkat.
Ha egy frfi szemlyisgnek dominns archetpusa Hphaisz
tosz, a frfi lettja nagy valsznsggel a snta kzmves let
nek fbb llomsait fogja kvetni, gy abban is hasonltani fog r,
hogy a kitasztottsga, vagyis srlse hozza el a frfi kreativit
st. Ez azonban csak akkor kvetkezik be, ha mint Hphaisztoszt
is, a frfit is felneveli valaki, illetve ha a frfi lehetsget kap, hogy
kifejleszthesse a neki legmegfelelbb mdiumot, amin keresztl
felsznre trhet a kreativitsa.
Az Olmposzrl val kizrs, illetve dmnak s vnak a
Paradicsombl val kizse prhuzamba llthat. A szenveds s
a munkra val rknyszerls mindkt esetben egyfajta buks
eredmnye.

Csaldi bkefenntart
Amikor Hphaisztoszt gyerekknt letasztottk szlei az Olm
posz hegyrl, egsz letre megnyomortottk. Gyakori konflik
tusokkal terhelt csaldokban ltalban van olyan gyerek, aki ma
gra vllalja a csaldi bkefenntart szerept. Tbbnyire ez igen
sebezhet gyerek, aki a kszbn ll konfliktusokat is elre meg
rzi: az Olmposzon ez a gyerek Hphaisztosz volt.
Az Ilisz elejn lert esemnyek egy vacsoraidben kitrni
kszl csaldi konfliktusrl szmolnak be, amely csak azrt nem

HPHAISZTOSZ, A KOVCSMESTERSG

ISTENE

257

mrgesedik el, mert Hphaisztosz, a csaldi bkefenntart, mg


idejekorn kzbelp. Sajnos ez a helyzet nagyon sok csald sz
mra ismers. Ne dhtsd fel apt, mert mindannyian megisszuk
a levt. Hphaisztosz a kvetkez taktikt kveti:

Az uralkodk nem tudtak megegyezni a menny ura meg


grte Thetisznek, hogyfinak magas rangot adomnyoz, mgfia
megszgyenti megbnhdnek. gy kezddik a kzdelem az g
ben. Hra szemrehnyst tesz frjnek, mire Zeusz csak rendre
utastssal reagl. Hra magbanfortyog, mg afelkels szelleme
vgigfut a klnbz rang istenek kztt. s akkor Hra fia,
Hphaisztosz kzbelp, hogy bkessgre intsen. Hphaisztosz
rmutat arra, hogy mennyire kicsinyes az istenek rszrl az
emberek rdekben csatrozni s milyen ostobasg elrontani az
olmposzi vacsora hangulatt minden rendben lenne, ha anyja
megvigasztaldna s bartsgosabban szlna apjhoz, hogy az ne
gerjedjen haragra s ne reztesse velk felsbb hatalmt. s Hra
elmosolyodik. Kszsgesen elfogadja a talpas poharat, amit fia
ajndkoz neki.
Hphaisztosz s Aphrodit:
munka, szerelem s szpsg egysge

Az Odsszeia ban Aphrodit, a szerelem s a szpsg istennje fele


sgl megy Hphaisztoszhoz, de ezen tl is szmtalan szerelmi
viszonya lesz. Minden viszonybl szlettek gyermekei, kivve
hzassgt. Kettejk frigyt gyakran a munka s a szpsg egyes
lsnek kifejezdseknt tartjk szmon, melynek sorn pratlan
szpsg trgyak kelnek letre. Homrosz Ilisz cm elbeszl
kltemnyben Hphaisztosz felesge kharisz volt, mg Hsziodosz Theognia-\bzn Hphaisztosz felesge a legfiatalabb kharisz,
Aglaia volt, Aphrodit szobalnya. Akrmelyik trtnetet is veszszk alapul, Hphaisztosz hzassga a kzmvessg s a szpsg
egyeslst hangslyozza.
Hphaisztosz tbb szinten is egyeslni szeretne Aphroditval:
nemcsak a magnletben, de a munka vilgban is. Ez az arche
tpus klnsen vonzdik a szpsghez s a szeretethez, ahhoz a
kt dologhoz, amely utn olyannyira svrgott, de nem kaphatott

258

FIK

GENERCIJA

meg. Az Aphrodithoz hasonl rzki s magukkal ragad nk


felkorbcsoljk a Hphaisztosz frfi szenvedlyt, inspirljk
Hphaisztoszt s lngra lobbantjk rzelmeit.
Ebben a folyamatban a ni-frfi szerepek felcserldnek, lelki
rtelemben itt a n hatol be a frfiba, megtermkenytve t a
kreativitssal, melybl j alkotsok szletnek.

Hphaisztosz s Athn: kreatv munka s intelligencia

Korbban mr emltettem, hogy Hphaisztosz szemet vetett Ath


nre, a blcsessg s a kzmvesek istennjre, akit megprblt
elcsbtani. Athn azonban ellkte magtl Hphaisztoszt, gy
magja Gait, a fldet termkenytette meg. Amikor az id elrke
zett, megszletett Erikhthononiosz (a fld gyermeke), akit Athn
nek adtak oda, hogy nevelje fel. Ksbb Erikhthononiosz nem
zette Athn legends kirlyait.
Athn, aki Hphaisztosz gyermekt nevelte fel, azt az intel
lektust szimbolizlja, amely tudja, hogyan kell valamit elintzni.
Blcsessge annak a htvdnek a blcsessghez mrhet, aki si
keres stratgit eszel ki vagy annak a szvnnek a fantzijhoz,
aki nemcsak elkpzel, megtervez, de ltre is hoz egy csodlatos
falikrpitot. A kortrs Athnk valsznleg nem a harcmezn,
hanem az zleti let szntern tervezik s nyerik meg csatikat.
Athn s Hphaisztosz egyeslse a frfi pszichjben kpess
trja munkjt. A Hphaisztosz
teszi a frfit arra, hogy a vilg
archetpus Athn utni hajszjban az Athn szemlyisgjegyeit
magukon visel nkhz vonzdik. Amennyiben Hphaisztosz
nem fejleszti ki magban azt a kpessget, hogy munkit gondoz
za, illetve el is tudja adni, ezek a feladatok jobb hjn a felesgre
hrulnak. Hphaisztosz kreatv munkinak a gondozst Athn
krltekintsvel frfi partner is el tudja ltni.

4l

Hphaisztosz kimunklsa nmagunkban

Az egyetlen mdja annak, hogy ezt az archetpust kimunkljuk


magunkban az, ha elegend idt hagyunk magunknak. rdemes
egy kicsit visszavonulni, s csak hagyni, hogy valamilyen ktkezi
munkban elmerljnk, amirl sztnsen megrezzk, hogy

HPHAISZTOSZ, A KOVCSMESTERSG ISTENE

259

tvltoztat, megmozdt vagy elhoz valamit, ami mr rgta fel


gylemlett bennnk.
A Hphaisztoszra oly jellemz introvertltsg kimunklsa
klnsen olyan extrovertlt gyerekek esetben lehet nagyon hasz
nos, akik folyton msok trsasgt ignylik ahhoz, hogy csinlja
nak valamit. A szlk is sokat segthetnek ennek az archetpusnak
a kifejlesztsben a csendes tanulsi s nyugodt nll jtk id
szakok rendszeress ttelvel (amibe nem tartozik bele a tvzs,
hiszen az passzv idtlts). Az ptkockkbl val pts, illetve
az agyagozs nagyon j kezdetnek, de rengeteg ms lehetsg ny
lik a fantzia s a kzimunka sszekapcsolsra. Azltal, hogy meg
engedjk a gyerekeknek, hogy szleik mell becsatlakozzanak egy
csendes elfoglaltsg keretein bell, mg maguk a szlk is Hphaisztoszknt tevkenykednek, taln meg tudjuk rtetni a gyere
kekkel az ilyen fajta visszavonuls rtkeit. Lnyeges kihang
slyoznunk, hogy az idt alkot tevkenysggel rdemes eltlteni.
Azok a felnttek, akik Hphaisztoszt szeretnk kimunklni ma
gukban, pontosan ugyangy kell, hogy sztkljk magukat is,
mint ahogy sajt gyerekeiket vennk r ugyanerre.
Amikor Freud visszautastotta Jung-ot, csak mert annak ellenvlemnye volt, Jung kiesett Freud kedvenc tantvnynak sze
repkrbl s lete legsttebb korszakt lte t. Teljesen elszige
teldtt, folyamatos bels bizonytalansgban lt, mely llapot
nagyon hasonltott Hphaisztosz kiszolgltatott s megalzott
helyzethez. Azonban Jung, Hphaisztoszhoz hasonlan meg
tallta az utat sajt kreativitshoz.
Jung a kvetkezket rta:
yyAz els dolog, ami a felsznre jtt, egy emlk, krlbell tztizenegy ves korombl. Akkoriban teljesen bele tudtamfeledkez

ni az ptsbe. Nagyon tisztn emlkszem, hogyan hasznltam


kis vegeket a kapuk s boltvek megformlshoz. Ksbb aztn
mr valdi kveket hasznltam s sr volt a ktanyag. Ezek a
szerkezetek teljesen lenygztek. Nagyon meglepdtem, amikor
szrevettem, hogy rengeteg rzelem kapcsoldik ezhhez az emlk
hez. Aha - mondtam magamban, akkor ezek a dolgok mg
mindig nagyon lnek bennem. Az a kisfi mg mindig itt llko
dik s olyan kreativits van benne, aminek n most teljesen hj-

260

FIK

GENERCIJA

val vagyok. De hogyan is tudnk hozzfrni? Meglett emberknt


szinte kivitelezhetetlennek tnt, hogy thidaljam az akkori n
magam s mostani nem kztt lv idbeli tvolsgot. Ha azon
ban mgiscsak fel akarom venni a kapcsolatot azzal az idszak
kal, nem marad ms htra, vissza kell trnem ahhoz a kisfihoz
s jtkaihoz. Ez a pillanat igazifordulpont volt az letemben,
noha sokig ellenlltam s kicsit rezignlton hatroztam el ma
gam, mivel nagyon megalz volt azt tlni, hogy ez az egsz
dolog csak gyerekes jtkokon keresztl rhet el.
Mindazonltal, mgiscsak elkezdtem kveket gyjteni a t
partrl s a vzbl is. s aztn nekilltam pteni: elszr hzakat,
aztn egy vrat, vgl egy egsz falut. . .
Folytattam az ptst ebd utn minden nap. . . mindekzben a
gondolataim kitisztultak s kpes voltam megragadni azokat az
elkpzelseket, amelyeket csak homlyosan rzkeltem magamban.
Termszetesen prbltam keresni az rtelmt mindannak,
amit csinltam sfeltettem magamnak a krdst: Miben mesterkedsz? gy pted ezt a kis vrost, mintha valamilyen ritul
lenne! Sajnos nem tudtam felelni a sajt krdsemre, azonban
abban biztos voltam, hogy a j ton jrtam sajt mtoszom fel
fejtsben. Mert persze az pts csak a kezdet volt. Egy csom
tlet vetdttfel bennem az pts kapcsn, melyeket aztn papr
ra is vetettem.
Azta is itt van velem ez afelismers, s amikor ksbbi letem
folyamn brmikor nehzsgem tmadt, festettem egy kpet vagy
kifaragtam egy kvet. Ezek az lmnyek minden alkalommal
tovbblendtettek, s rajtuk keresztl tudtam kzelebb jutni egy
krds megoldshoz vagy egy problma tovbbgondolshoz.

HPHAISZTOSZ, A FRFI
A Hphaisztosz frfi introvertlt s mly rzelmi letet l. Megle
hetsen nehz dolga van annak, aki szeretn tudni, hogy mi megy
vgbe benne, de magnak a Hphaisztosz frfinak sem kerl keve
sebb erfesztsbe, hogy rtheten ki tudja fejezni az rzseit.
Vlhat belle rzelmi roncs, parzsl vulkn vagy kimagaslan
kreatv alkot.

HPHAISZTOSZ, A KOVCSMESTERSG ISTENE

261

Korai vek

A Hphaisztosz csecsem igen nehz feladatot r anyjra, mivel


igen rzkeny a benne zajl fizikai vltozsokra, radsul meglehe
tsen nagy vehemencival is reagl azokra. Olyan a termszete,
mint egy sszeszortott rug, amely brmely pillanatban kienged
het. Ennek analgijra a kis Hphaisztosz is brmelyik pillanat
ban rjngsben trhet ki, mg akkor is, ha csak egy kis leveg szo
rult a pocakjba vagy valami csikarja a hast. Nem az a bks vagy
imdnival csecsem, akit mr az is teljesen elbvl, ha a krltte
lv mozgoldst figyelheti s akinek a figyelmt knyny elterel
ni. Mg a teste is srbbnek tnik, mint egy knnyebben emszt
het szemlyisggel megldott gyerek. Megvan a maghoz val
esze, s csak olyan tevkenysgben tud elmlylni, ami valban
rdekli s nem abban, amit valaki ms kitall neki.
Az elbb emltett tulajdonsgok felersdnek, amennyiben
nehz gyermekkora van s Hphaisztoszhoz hasonlan t is eluta
stja az anyja, mert nem olyan, mint egy csecsemnek lennie kelle
ne vagy mert szerencstlensgre ppen egy bntalmaz csaldba
szletik. Nem az a fajta gyerek, aki elbvl szemlyisgvel le
vesz brkit a lbrl. gy ha nem fogadjk el s nem szeretik t
gy, ahogy van, visszahzd s tpeld gyerek vlik belle.
Az iskolai veit is egyedl tlti. az, aki csak tvolrl figyeli az
esemnyeket, sehov nem illik bele s mindig a trtnseken kvl
marad. Mivel sokkal jobban rdeklik a trgyak s a gpek, msok
nak kell nyitniuk fel, mgpedig a tbbnyire magnyos tevkeny
sgben megszlet alkotsain keresztl. A tanr vagy desanya,
aki kpes t elcsalogatni a csigahzbl, valsznleg gy teszi,
hogy nagyfok rdekldst mutat, amikor a Hphaisztosz gyerek
elkezdi magyarzni egyik alkotst vagy megmutatja, miknt m
kdik egy ltala elksztett szerkezet.
nbecslst visszanyerheti, amennyiben elismerik indivi
dualitst, ha nmagrt szeretik s arra buzdtjk, hogy olyasmi
vel foglalkozzon, ami t rdekli (inkbb, mintsem rknyszertsk,
hogy legyen az egyedli, aki nem tud lpst tartani a tmeggel).
Ez a tmogat magatarts akadlymentesti lett s hozzsegti
ahhoz, hogy kimunklhassa magban kreativitst.

262

FIK

GENERCIJA

Szlei
Mivel a mitolgiai Hphaisztosznak is az elutasts jutott osztly
rszl, nem vr sokkal fnyesebb bnsmd a Hphaisztosz fira
sem. Ha desanyja Hrra hasonlt abban, hogy gyermeke meg
szletsvel sajt megbecslst akarja elmozdtani - hatalmas
tettknt, teljestmnyknt prblja meg elismertetni szlst, hogy
mindenkinek felhvja a figyelmt magra - azonban a gyermek
mgsem vltja be a hozz fztt remnyeket (nagyon gyakran ez
trtnik nrcisztikus, csak magra figyel anya esetben), akkor az
anya eltasztja magtl gyermekt tkletlensgrt.
Ha az let kveti a mitolgit s az jszltt valamilyen rte
lemben tkletlen, teljes elutastsban lesz rsze. Annak az any
nak, aki gyermeke megszlsvel sajt magt akarja eltrbe he
lyezni, egy fogyatkos gyermek hatalmas klcsapst s folyamatos
megalztatst jelent. Akrmilyen fogyatkossgrl is legyen sz,
azt az anya nagy valsznsggel felnagytja, emiatt eltasztja gyer
mekt, gy csinlva belle rzelmi roncsot. Ha be lehet adni a gyer
meket egy intzetbe, azonnal megszabadul tle s ott is felejti.
Apja elutastsa s bntalmazsa (a mitolgihoz hasonlan)
szintn okozhat srlseket. Mivel a Hphaisztosz fi nem tud
magtl ahhoz igazodni, amit elvrnak tle, nem is igazn dip
lomatikus, s mivel nagyon intenzv rzsei vannak, tekintlyelv
apjbl knnyen elhozhatja a vadllatot (fknt, ha az apa alko
holista). Az ilyen apa megveri, mg akkor is, ha csak arrl van sz,
hogy a fi anyja prtjt fogja. Pontosan ez hozta ki a sodrbl
Zeuszt is. Az apa bntalmazsa maradand fizikai s rzelmi sr
lseket okozhat.
Mg teljesen tlagos csaldban is nehz lete van a Hphaisz
tosz finak, mivel azt gondoljk rla, hogy tl komoly, tl rz
keny, tl mlyen rz, tl visszahzd s tl magnak val. Gyak
ran kritizljk sikertelensgrt s azrt, hogy nem elgg ambi
cizus, a testvreivel val sszehasonltgatsokban pedig mindig
alulmarad. Emiatt a visszautasts s mellzs miatt a Hphaisz
tosz fi ktszeresen is szenved. Elszr, mert maga a visszautasts
lmnyt t kell lnie, msodszor pedig akkor, amikor ezen az
lmnyen tpeldik.
Idelis esetben, szlei meg vannak elgedve azzal, ahogyan a

HPHAISZTOSZ,

KOVCSMESTERSG ISTENE

263

fik mkdik. rtkelik t s arra biztatjk, hogy termszetes


adottsgainak megfelelen fejlessze magt. Ezenkvl mg abban
is segtik, hogy zkkenmentesebben tudjon ismerkedni, bart
kozni, mindvgig szem eltt tartva introvertlt termszett.

Serdlkora s fiatalsga

Ha a Hphaisztosz frfinak mgiscsak sikerl rtallnia arra a


mdiumra, amin keresztl kifejezheti kreativitst s el is indul a
kpessgeit fejleszt ton, akkor serdlkora s fiatalsga lesz az
az idszak, amikor befutott s hres mvssz nvi ki magt.
Kezdeti sikereit valsznleg gy ri el, hogy ms mvszek, akik
felismerik tehetsgt, egyengetik az tjt, felszerelssel s tan
csokkal ltjk el. De az is lehet, hogy egszen ms ton rvnye
sl: esetleg felvtelt nyer egy nagyvrosi mvszeti iskolba, ahol
az iskolai helyzetbe vgre be tud illeszkedni, ahol munkin ke
resztl ki tudja fejezni magt s mg bartokat is szerez.
A Hphaisztosz frfinak, ha visszatekint gyermekkorra, val
sznleg nagyon ers rzelmei lesznek azzal kapcsolatban, hogy
mennyire nem illet bele a csaldjba. Fiatalemberknt viszont
most mr megteheti, hogy igazi szlk utn nz, akik sokkal
inkbb egyvsak vele, akik a kezkkel dolgoznak, akr a flde
ken, akr egy mhelyben. Ha is egy volt a bntalmazott s el
utastott Hphaisztoszok kzl, tpeld, indulatos s depreszszv kamasz vlik belle, aki sokat fantzii a bosszrl. Azonban
Hphaisztosz nem az klvel t vissza, hanem agyafrt terveket
eszel ki, amelyekkel megszgyentheti bntalmazit. Az is meges
het, hogy a metrllomsokat s az pletek falait vszonknt
hasznl graffiti fest lesz belle. Mivel jobban szeret egyedl len
ni, nem csatlakozik egyetlen bandhoz sem.
Ha a fiatal Hphaisztosz boldogtalan s dhs, valsznleg el
kezdi megalzni a krltte lv embereket, nem felttlenl szn
dkosan. Mivel intenzv rzseit magba zrja, gyakran mogorva
s srtdtt. Azok az emberek, akik rzik a benne felgylemlett
dht, bizalmatlanok vele szemben, noha az az ltalnos, hogy ezt
a dht maga s nem msok ellen fordtja.
A fiatal Hphaisztoszt kezdetben a kemny fizikai munka se
gtheti ki a komoly depresszibl vagy brmilyen fok elidegene-

264

FIK

GENERCIJA

dsbl. Rrezhetnek a fizikai munka felszabadt mivoltra, ha


pldul elkezdenek autt szerelni vagy tallnak maguknak val
kzmves elfoglaltsgot. Ezutn a munka, amely nemcsak a krea
tivitsukat, de a lelki energijukat - belertve a dhket is - lekti,
hozzsegtheti ket a lelki rtelemben vett nvekedshez.

Hphaisztosz a munka vilgban


Hphaisztosz volt az egyetlen istensg, aki dolgozott. Kovcs
mhelye egy mai mvszeti stdi, mhely vagy ksrleti labora
trium megfelelje, ahol bmulatos s egyben funkcionlis trgyak
kszltek: fegyverek, pnclzatok, jrmvek, letszer arany
szolgllnyok, de mg a hres Pandora is.
Annak a Hphaisztosz frfinak az elmlylse senkihez sem
foghat, aki rtallt lete rtelmre a munkjban. Orvosi gyakornoksgom ideje alatt rengeteg olyan frfival tallkoztam, akik
nek a munka irnti szenvedlye s tehetsge Hphaisztoszhoz
volt hasonlatos. Sokan kzlk olyan sebszek voltak, akikre
nagy tisztelettel nztek fel a kezk al dolgoz orvosrezidensek,
nemcsak kivl sebszi s kutati kpessgkrt, hanem a hsz
vvel fiatalabbakat is megszgyent llkpessgkrt.
Medikus hallgatknt sokszor tndtnk el azon, hogy vajon
ezek a frfiak kpesek-e egy tlagos fldi haland letre akr csak
minimlisan is emlkeztet letet lni. Az egyik idegsebsz pl
dul rutinszeren bevllalt hat rs mtteket, de azt is hallottuk
rla egyszer, hogy volt egy hsz rs mtt, melynek sorn tbb
vlts asszisztens dlt ki mellle. A szvsebszek kzl, fleg a
mtti technikk elsajttsnak idejn, sokan gyakorlatilag a
krhzban ltek. Ha ppen nem operltak vagy vizitltak, llato
kon vgzett ksrleteken vettek rszt, hogy valamilyen j techni
kt tkletestsenek, illetve elhunytakat vizsgltak meg, hogy ki
dertsk, miben haltak meg. Munka irnti szenvedlykrl ugyan
nem gyakran nyilatkoznak, de munkatempjuk alapjn ez telje
sen egyrtelm.
Ahhoz az istenhez hasonlan, aki Pandort s az letszer
arany szolgllnyokat teremtette, maguk a sebszek is azon fra
doznak, hogy az emberi testet mkdkpess tegyk. A sebszek
is mvszek a maguk nemben: az operciiknl segdkezni

HPHAISZTOSZ, A KOVCSMESTERSG ISTENE

265

egyet jelent egy mvsz munka kzbeni megfigyelsvel. Ha ez a

sebsz szemlyisgt tekintve is hasonlt Hphaisztoszra, akkor


is intenzv bels letet l, nem rendelkezik kifejlett szocilis r
zkkel, de politikusi tehetsggel sincs klnsebben megldva.
Elismerst kizrlag a munkjrt kap. (Apolln a msik egszs
grt felels istensg, aki olyan belgygyszok dominns arche
tpusa, akik az elmletek s a diagnzis terletn jeleskednek s
akik nagyon jl tudjk kzvetteni ezt msok fel. Apolln az az
archetpus, aki az orvosi hierarchia rangltrjn kpes feljebb ke
rlni s aki nlkl a hphaisztoszi szenvedlyessg s tehetsg
nem rvnyeslhet.)
Ennl tipikusabb helyszn a Hphaisztosz frfi szmra az
alkots vilga, ahol nagyon sok frfi azt gondolja magrl, hogy
kvlll, ahol szenvedlyesen dolgozhatnak s ahol intenzv
rzelmeiket kifejezhetik. Pszichiterknt sok fest, ptsz s
szobrsz Hphaisztosszal tallkoztam. Mindegyikjk elkesere
dsben keresett fel. Szerettk volna tudatosabban megrteni azt,
hogy mi hajtja ket s hogyan tudnk azt formba nteni. A H
phaisztosz sebszekhez hasonlan, ezek a mvszek is teljesen el
merltek a munkjukban, nem kevsb hsies munkatempt dik
tlva, csak taln kevesebb a hrvers krlttk. Az is nagyon fog
lalkoztatta ket, hogy az ltaluk lehetsgesnek vlt elkpzelsek
hogyan kivitelezhetk. Annak rdekben, hogy erre fny derl
jn, az llatksrletekkel rkig elbbeld sebszekhez hason
lan, ezek a mvszek rkat tltttek a felhalmozdott kpekkel
val ksrletezgetssel.
A Hphaisztosz frfi szmra a munka tbbet jelent puszta
munkahelynl, kereseti lehetsgnl s sttusznl. Az szemben
a munka eszkz arra, hogy sztneire hallgatva a szmra fontos
problma megoldsban tovbblpjen. A munka ad relmet s
mlysget az letnek, amit a benne l istenrl tud, azt az alkots
pillanataiban gyjttte ssze.
A Hphaisztosz frfi tisztban van azzal, hogy lete munkjt
vgzi, tudja, hogy olyan munkja van, amely lete vgig meg
oldand problmkkal, de egyszersmind rmkkel is elltja,
amikor egy-egy darab elkszl. Tudja, hogy olyan munkt vgez,
amit szeret. Gyakran az az rzse, hogy munkja szorosan ssze
kapcsoldik sajt fejldsvel, mintha a lelke vlna kzzelfog-

266

FIK

GENERCIJA

hatv. Ha mellesleg mg meg is tud lni belle s elismerst is


kap rte, akkor valban nagyon szerencssnek mondhatja magt.
A Hphaisztosz frfiak tlnyom tbbsge azonban nem ilyen
szerencss. Ahhoz, hogy egy frfi kiteljesedhessen a munkban,

elszr fel kell fedeznie, hogy mit szeret csinlni, ez utn fel kell
kutatnia azokat a lehetsgeket, amelyekben kifejlesztheti az eh
hez szksges kpessgeket, vgl meg kell tallnia azt a helysznt,
ahol csinlhatja ezt a munkt. Azt sem szabad szem ell tveszteni,
hogy leginkbb egyedl szeret dolgozni, sem a profit, sem a ver
seny nem hat r sztnzleg. A vllalatok vilga nagyon tvol ll
tle s semmit nem jelent szmra. Sem alkotsait, sem magt nem
tudja eladni. Ha mgis sikerl eladnia valamit, az azrt fordulhat
el, mert a munkja nmagrt beszl vagy mert valaki msba vagy
egy benne l msik archetpusba tbb zleti rzk szorult. Mivel
ezen elfeltteleknek teljeslnik kell ahhoz, hogy kielgt mun
kt talljon, nem csoda, ha ennek hinya demoralizlja a Hphaisz
tosz frfit, aki gyakran szenved a munkanlklisg okozta vagy a
nem kifejezetten kihvst jelent munka miatti depresszitl.
Kapcsolata a nkkel

A nk rendkvl fontos szerepet jtszanak a Hphaisztosz frfi


letben: hatalmukban ll sikerre vinni vagy romlsba dnteni
ket. A Hphaisztosz frfinak sok mindenhez szksge van a n
re. Pldul, hogy gondoskodjon a frfi knyelmrl, hogy a frfi
alkot munkjnak forrsa legyen, hogy a frfinak a trsas rint
kezshez szksges kpessgeit csiszolgassa s vgl, hogy a frfi
munkjt kpviselni tudja. A Hphaisztosz frfi szmra fontos s
hatalommal br emberek tbbnyire nk: pldul az desanyja,
tanrai, iskolaigazgatk, galria tulajdonosok vagy fnkk. Az
intelligencival, hatrozottsggal s szpsggel megldott nk
irnt rzett vonzalma folytn tbbnyire az ezekkel a tulajdons
gokkal rendelkez nkhz vonzdik, akiknek idvel tengedi az
irnytst maga felett. Ha egy n megrzi a frfiban rejl mlys
geket s rzkenysget, radsul mg inspirllag is tud r hatni,
akkor ez a n nagy szerepet jtszhat a frfi letben. Attl fgget
lenl, hogy valjban meddig van egytt a nvel, a kapcsolat a
frfi lelkben tovbb l (az is elkpzelhet, hogy lete vgig). Ez

HPHAISZTOSZ, A KOVCSMESTERSG ISTENE

267

azrt lehetsges, mert a legtbb Hphaisztosz frfinak kevs ko


moly kapcsolata van.
Introvertltsga s intenzv lelki alkata miatt gyakran nagyon
kellemetlenl rzi magt. Viselkedse sokszor nem a helyzetnek
megfelel. Ez taln abbl is addik, hogy rendkvl gyetlen a
csevegsben. A randevzgatst is elkerli, ha teheti.
A Hphaisztosz frfi (vagy a szemlyisg Hphaisztosz rsze)
kpes a bels letbl mertve alkoti tevkenysget vgezni,
melynek sorn az emberisg kollektv tudattalanjban meglv
kpekbl s rzelmekbl ptkezik. rzelmi intenzitsa, fleg,
amely egy szmra elrhetetlen n fel irnyul, akivel nem lehet
tlagos kapcsolata, a Hphaisztosz frfit alkoti munkra szt
kli. Ez volt a helyzet az ismert festvel is, Andrew Wyeth-el, aki
a vilgtl elvonultan lt s akinek a Times magazin ltal elkpesz
t titoknak aposztroflt munkssga 1986-ban napvilgot ltott:
15 v alatt 246 kpet ksztett, mind ugyanarrl a nrl, akit csak
Helgaknt emlegetett. Teljesen egyrtelm, hogy a n inspirlta a
frfi legjobb s legmaradandb munkit.
Kapcsolata a frfiakkal

A Hphaisztosz frfi nem az a fajta, aki nknt csatlakozik a testv


risgekhez: kifejezetten gylli azt a felsznes, extrovertlt ssze
tartozst, amelyet ezek a szervezetek kpviselnek, de a testvrisg
tagjai (akik ksbb nagyvllalatoknak s szakmai szervezeteknek
lesznek a tagjai) sem talljk a Hphaisztosz frfit tlzottan oda
valnak. Ha pldul Apolln vagy Hermsz archetpusa is jelen
van, akkor a Hphaisztosz frfi csatlakozik ugyan az effajta szerve
zdsekhez, de Hphaisztosz termszete miatt sosem fogja azt
rezni, hogy valban odatartozik.
A frfiak kztt zleti rdekbl fenntartott kapcsolatok nem
jellemzek a Hphaisztosz frfira. Ugyanezen felsznessg miatt
nem tud mit kezdeni a partikon elhangz semmitmond fecseg
sekkel sem. gy aztn kvlll marad, illetve annak rzi magt.
Gyakran kizrjk az reg Fik Hlzatbl, gy a kvlll
szerepet nemcsak msok osztjk r, hanem maga is vlasztja.
A tekintllyel rendelkez frfiakkal ltalban gondja van. Ez a
frfi lehet az apja, tanra vagy konzulense. Brki, aki megprbl

268

FIK GENERCIJA

az amerikai tengerszgyalogosok kifejezsvel lve embert fa


ragni belle, ltalban kudarcot vall, majd mrgben ki is pen
derti az adott intzmnybl. Hphaisztoszt nem lehet klsleg
motivlni, nem akar msok elvrsainak megfelelni. Egyrszt
azrt nem, mert befel l, msrszt, mert az tlkezs s a mltatlan
bnsmd, ami felje irnyul, hogy ember vljk belle, indulatot
vlt ki belle is, amit aztn rendre visszafojt. Ez a visszafojtott dh
viszont mg inkbb htrltatja abban, hogy meg tudja tenni, amit
msok megkvetelnek tle. Csak tovbb ront a helyzeten ezeknek
a tekintlyelv frfiaknak azon hozzllsa, hogy brmi fajta
ellenvlemnyre, illetve ltszlagos tiszteletlensgre arnytalanul
eltlozva reaglnak.
rsz, a hadisten, egyszer megprblta ernek erejvel felrn
gatni Hphaisztoszt az Olmposz hegyre. Hphaisztosz azonban
g fklykkal kergette el. Az istensghez hasonlan, a Hphaisz
tosz frfi ellenll az erszakos bnsmdnak, amivel szemben, ha
az ellene irnyul, maga is ellensges lesz. Mg a hatalmas erejrl
s harci kedvrl elhreslt hadisten sem tudta rvenni Hphaisz
toszt olyasmire, amit nem akart megtenni, teht ez a fajta ersza
kos hozzlls nem mkdik az esetben.
Ezzel ellenttben Dionszosz borral knlta Hphaisztoszt s
meggyzte t, hogy tartson vele szamrhton. Dionszosz nem
alkalmazott erszakot, csak feloldotta Hphaisztosz makacssgt,
s gy sikerlt neki az, ami rsznak nem. Hphaisztoszt sajt ter
letn krnykezte meg, ellenllst borral oldotta fel, amitl ke
zelhet lett s nem harcias.
Az let itt jra nagyon emlkeztet a mitolgira, a Dionszosz s
Hphaisztosz kzti bartsgra. Sokszor csak gy lehet megismerni
Hphaisztoszt, ha egy hasonlan intenzv kls szemly erfesz
tseket tesz ennek rdekben. Az kzs ivson keresztl a frfiak
kpesek szoros bartsgokat ktni: Hphaisztosz esetben a cso
portos beavatsi szertartsok nem igazn mkdnek. Olyan fr
fival azonban, aki rtkeli a szpsget, ismeri a fjdalmat s nem fl
kimutatni az rzelmeit, Hphaisztosz hajland felolddni. Minl
extrovertltabb Dionszosz, annl jobban ki tudja fejezni azt, ami
Hphaisztoszban rejlik s amit maga nem tud kifejezni. Amiatt,
hogy ilyen jl kiegsztik egymst Hphaisztosz s Dionszosz, az
letben is gyakran ktnek egymssal letre szl bartsgot.

HPHAISZTOSZ,

KOVCSMESTERSG ISTENE

269

Szexualitsa
Intenzits s magny jellemzi a Hphaisztosz frfi letnek min
den terlett, ez klnsen igaz szexualitsra. Monogm s h
sges tpus s ugyanezt vrja el partnertl is. Sajnlatos mdon
azonban nagyon gyakran ugyanaz a sors vr r, mint az isten Hphaisztoszra, aki rjtt, hogy felesge elrulta t. Azzal, hogy elha
nyagolja felesgt, maga is hozzjrul felesge htlensghez,
noha mindvgig magban hordja felesge kpt. A tipikus Hpha
isztosz gyakran belefeledkezik munkjba, kevs idt tlt feles
gvel, nem tl kommunikatv s hossz ideig brja szex nlkl.
A szexualits szenvedlyt Hphaisztosz munkv nemesti s
hossz idszakok telnek el az letben clibtussal, mg akkor is,
ha kapcsolata van. A munkja lesz a szeretje, ami igazi szeret
hz hasonlan, megkveteli a neki jr idt.
Amikor a Hphaisztosz frfi szeretkezik, bels lnyben sok
kal tbb zajlik, mint amennyit fizikailag rzkel. Ezt az lmnyt
valsznleg nem osztja meg partnervel, noha ennek az lmny
nek a forrsa tulajdonkppen a partnere. Ennek ellenre nagy
becsben tartja t.
Gyakran nem ltja az Aphrodit n valdi szemlyisgt, aki
vonzdik ugyan lelki intenzitshoz s kreativitshoz, ugyan
akkor viszont rengeteg viszonya van ms frfiakkal. Amikor H
phaisztosz rjn, hogy megcsaltk, becsapottnak rzi magt, noha
csak arrl van sz, hogy nmagbl kiindulva tbbet gondolt a
nrl, mint amilyen valjban. Az ilyen fajta nk gyakran egyjszaks kalandot keresnek, majd tovbbllnak.
A homoszexulis Dionszosz hasonlan csbtja el a homo
szexulis Hphaisztoszt, br ebben az esetben nagy szerepe van az
alkoholnak. Hphaisztoszt azonban nagyon ritkn engedik be ma
guk kz a homoszexulisok. Kibrndtja a testvrisgekre jellem
z felsznessg s nem igazn tud azonosulni egyik frfi csoporto
sulssal sem. gy aztn a meleg kzssgek is kilkik magukbl.
Hzassga

Hphaisztosz szmra a hzassg klnsen fontos s egyszer


smind problms is: boldogulsa a vilgban s bels letnek

270

FIK

GENERCIJA

alakulsa nagyban fgg attl, hogy kit vesz el felesgl s a ksb


biekben a vele val kapcsolata hogyan alakul. Ha nem nsl meg,
rzelmileg elszigeteldik. A legtbb frfi esetben tradicionlisan
(s a sztereotpia alapjn is), az introvertlt Hphaisztosz frfi
esetben pedig klnsen igaz az a tny, hogy a kapcsolat min
sgrt a n a felels. A n hvja el a bartokat vendgsgbe, ta
llja ki, hogy hov menjenek szabadsgra, tartja a kapcsolatot a
rokonsggal s tartja szben a fontos dtumokat is.
A Hphaisztosz frfi felesge ezeken kvl mg a frje mun
kinak az elismertetsben is szerepet vllal. Mivel Hphaisztosz
idejnek nagy rszt mhelyben tlti, a mvsznek szksge van
gynkre. Ezt a szerepet is gyakran a felesg tlti be, sokszor
maga adja el a munkkat, elfordul, hogy gynkt, galrit vagy
ms helysznt keres, ahol eladjk frje munkit.
A mitolgiban Hphaisztosz elveszi felesgl Aphroditt, aki
ksbb megcsalja t. Athnt is megprblta elcsbtani, azonban
Athn elutastotta t. Pandort is keltette letre (csakgy, mint
az arany szolgllnyokat). Ez a hrom mitolgiai kapcsolat mind
Hphaisztosz egy-egy fajta hzassgt tkrzi.
HPHAISZTOSZ S APHRODIT Azokat a nket, akik a szerelem
istennjre hasonltanak, Hphaisztosz intenzitsa vonzza. Ha
pratlan szpsg trgyakat hoz ltre, munki a n eszttikai rz
kre is nagy hatssal lesznek. Emellett Hphaisztosz szemlyes
Aphroditnek tekinti ezt a nt, s ki is vetti r ezt a kpet, gy aztn
a n istennnek rezheti magt a frfi jelenltben.
Mindketten a pillanatnak lnek. A frfi ugyanakkor kpes arra,
hogy visszavonuljon s bels lmnyknt magval vigye a kapcso
latot. Erre viszont a n nem kpes. A Hphaisztosz frfi gy sokszor
elvonul, figyelmt s energiit a munkjra sszpontostja, ugyan
akkor elvrja felesgtl, hogy hsges maradjon. Hacsak nem
tudja fls energiit a felesg valamifle kreatv tevkenysgbe t
vezetni vagy nincs meg benne Hrnak, a felesgnek az arche
tpusa, valsznleg viszonya lesz, mialatt a frje dolgozik.

HPHAISZTOSZ S ATHN AZ sszes olmposzi istensg kzl


Athn, a blcsessg s kzmvessg istennje volt a legjzanabb.
Sem egy vros elfoglalsnak megtervezse, sem egy falisznyeg

HPHAISZTOSZ,

KOVCSMESTERSG ISTENE

271

kitallsa nem okozott semmifle nehzsget a szmra. Az Ath


n nk a sikeres frfiakat kedvelik, illetve az olyanokat, akik az
segtsgkkel lesznek sikeresek. A fltkenysg nem jelent sz
mukra problmt. A Hphaisztosz frfi csodlattal s elismerssel
adzik azok eltt az Athn nk eltt, akik szmra gyerekjtk a
megfelel pnzgyi httr elteremtse s a szvetsgesek meg
szervezse Hphaisztosz sikereinek elrshez.
Andrew s Betsy Wyeth kztt is ilyesfle kapcsolat volt. Betsy
Andrew zleti menedzsere. Amikor Wyeth titka s szemmel lt
hat elktelezdse a Helga nev n irnt nyilvnossgra kerlt,
Betsy reakcija tipikusan egy nagyon magabiztos Athn reakci
ja volt: Nagyon titokzatos frfi. sem ti bele az orrt az n
letembe, cserbe n sem tm az orromat az letbe. s megri!
Nzze csak a festmnyeket! Istenem! Remekmvek! s hny volt
bellk.
A hrek szerint Betsy tbb mint 10 milli dollrrt adta el a
gyjtemnyt.
HPHAISZTOSZ S PANDORA Hphaisztosz volt a vgs teremt,
amikor Zeusz parancsra, letre keltette Pandort, az els halan
d nt. Nem volt az egyetlen n, akit Hphaisztosz teremtett.
Homrosz szerint Hphaisztosz megoldotta a hztarts probl
mjt azzal, hogy arany szolgllnyokat ksztett, akik nemcsak
beszlni tudtak, de hasznltk a vgtagjaikat, nmi intelligen
cival is rendelkeztek s mg kzimunkzni is tudtak.
Ehhez a kapcsolathoz hasonl trtnik, amikor egy idsebb,
flelmet kelt Hphaisztosz felesgl vesz egy Perszephonhoz
hasonl, fiatal nt, aki alkalmazkod s szolglatksz, s akibl a
kapcsolat ideje alatt a szolgllnyokra emlkeztet felesg vlik.
Az is elkpzelhet, hogy a felesg tformlsa kevsb szn
dkos. A frj az ltala elkpzelt eszmnyi n kpt knnyen r
tudja vetteni a n hatrozatlan egynisgre. A n arra val fog
konysga, hogy azz vljon, amit a frje szeretne, egyszerre tuda
tos (hisz a n szeretne frje kedvre tenni) s tudattalan (lelki fo
gkonysgval magbl azt a rszt fordtja frje fel, amely a frje
ltal elkpzelt kphez leginkbb hasonlt).
Az is elkpzelhet, hogy a n a frj szvnek krecija, ami
rengeteg szomorsgot zdt majd a frj nyakba. Mivel intro-

272

FIK

GENERCIJA

vertlt szemlyisg s a nk megtlsben kevs tapasztalattal


rendelkezik, lehetsges, hogy valjban a nrl kialaktott bels
kpbe lesz szerelmes, illetve felttelezi, hogy a n ugyanannyira
szereti t, mint a nt. Abbl kvetkezen, hogy a Hphaisztosz
frfi mlyrzelm, monogm, valamint az intimits s a soha meg
nem kapott elismers utni vgy l benne, szemlyes tragdik
sora fogja rni, mivel azt az alapveten tves kvetkeztetst vonja
le, hogy a n nmaga (vagyis a frfi) tkrkpe. A frfi kedvrt
lehet, hogy a n Pandorv vltozik, s magra lti azokat a jelleg
zetessgeket, amellyekkel rendelkezett: ni praktikk, szexepil,
szgyentelensg, agyafrtsg, hazugsgok s csalfasg.
Hphaisztosz gyermekei
Hphaisztosznak, az istennek, nem voltak gyermekei s az arche
tpust hordoz frfiak szintn nem akarnak gyermeket vllalni,
fknt, ha sajt gyerekkoruk boldogtalan volt. A Hphaisztosz fr
fi reakcija sajt gyermekre teljesen kiszmthatatlan. Dnt
fontossg az, hogy vajon kialakul-e a ktds csecsem s apja k
ztt. (A ktds biztosabban kialakul, ha a frfi a vajds s a szls
pillanattl kezdve jelen van.) Ha kialakul a ktds, a Hphaisz
tosz frfinl ez nagyon mly kapcsoldst jelent. Szereti, ha a gyer
meke mellette van, mg akkor is, ha nem beszl vagy csinl vele
klnsebben semmit.
Gyermekei tvolsgtart, tpeld, hirtelenharag frfinak
ltjk, aki rgtn dhbe gurul, ha megzavarjk vagy zajt csapnak
krltte. Gyermekei mg nem sejtik, hogy apjuk a velk kapcso
latos elvrsait nem a gyerekek letkorhoz igaztja. Ezt pldzza
annak a lnynak a beszmolja, akinek az apja felbszlt azon,
hogy hatves korban nem tudott neki kvt fzni.
A Hphaisztosz frfi s gyermekei kztti jl krlhatrolhat
problmkat az apa krnikus dhkitrsei s depresszija, vala
mint irnytani vgysa mlyti tovbb. Kommunikcija kt
rtelm s flrerthet. Gyerekei egy id utn kizrlag lbujj
hegyen kzlekednek krltte, s megtanuljk megrezni s elre

kitallni a reakciit.
Rettegnek apjuk tekintlytl, mivel reakcii tl szubjektivek
s indokait nem tudja rtheten kzlni. A Hphaisztosz frfi ki

HPHAISZTOSZ, A KOVCSMESTERSG ISTENE

273

nem llhatja a vltozst, s mivel a kamaszok folyton vltoznak,


egyre tbb a srlds.
A dhs s irnytani vgy Hphaisztosz apa arany szolgl
lnny formlja lnyt, aki azt teszi, amit mondanak neki. So
kig uralkodik lnya felett. Megfojtja nllsgt, engedelmes
sget kvetel, ezltal egyre nveli annak az eslyt, hogy lnyn a
ksbbiekben is uralkodjanak, esetleg ldozatt vljon. A fi
gyermekek sokkal inkbb szembe mernek szllni indulatos s
irnytani vgy Hphaisztosz apjukkal, csakgy, mint a kevsb
formlhat lnyok, akik apjuk birodalmn kvl lzadnak fel.
Hphaisztosz gyerekei nagyon vgynnak arra, hogy apjuk
terelgesse ket az let dolgaiban, aki azonban individualizmusa s
introvertltsga miatt alkalmatlan erre a feladatra. Hphaisztosz
tbbnyire kilg a sorbl, gy a gyerekei nem tudnak profitlni az
reg Fik Hlzat elnys kapcsolatrendszerbl. Azt sem az
apjuktl fogjk megtanulni, hogy hogyan legyenek sikeresek.
Annak ellenre, hogy rengeteg gyereknek akadnak nehzsgei
Hphaisztosz apjukkal, pozitv kapcsolat is kialakulhat apa s
gyerek kztt, ha az apa nem az indulatos fajtbl val s mr vi
szonylag korn elkezd ktdni gyermekhez. A mvsz apa hz
mgtti stdija valsgos kis szently, ahol a gyerekei is fejleszt
hetik sajt kreativitsukat, ahol eltlthetnek egytt pr nyugodt
rt s elmlythetik kapcsolatukat. A gyerekek kreativitsa for
mldik, a bizalom s az nbecsls nvekszik attl, hogy a gyere
kek idt tltenek apjukkal, egytt ksztenek valamit, ellesnek t
le technikkat, vgl pedig k maguk hoznak ltre valami jat.
A kzpkor Hphaisztosz
A Hphaisztosz frfi letnek els fele tlnyomrszt nehezen
telik, mivel a trsadalom ltal kialaktott frfi kphez nem igazn
tud igazodni: Hphaisztosz nem az a kimondott versenyszellem,
logikus, extrovertlt szemlyisg, aki lvezi a kihvsokkal teli le
tet. A legtbb frfi lete els felben pt karriert s vllal csaldot,
s csak ez utn indul el valamifle bels ton, mg a Hphaisztosz
frfinl ez fordtva mkdik: eleve bels vilga fel fordul s csak
nagy nehzsgek rn tudja szavakba nteni kusza, de ugyanakkor
nagyon intenzv rzelmeit.

274

FIK

GENERCIJA

Ha annak ellenre karriert tudott csinlni s csaldot tudott


alaptani, hogy mindenhonnan kilg, akkor lete msodik fel
ben kicsit lazthat, ez mr knnyebb lesz, mint az els. letben
elszr ebben az letszakaszban a Hphaisztosz frfinak elnye
van trsaival szemben. Kemnyen kellett kzdenie azrt, hogy
nmaga lehessen s egyszersmind a kls elvrsoknak is megfe
leljen. Mindkettt sikeresen teljestette. (Extrovertltabb trsainak
letk els felben valsznleg nem kellett azzal megkzdenik,
hogy megfeleljenek a kls elvrsoknak. Ezeknek a frfiaknak
azonban az individualitsa srl, gy letk msodik felben gyak
ran szenvednek depresszitl s egyb problmktl.)
Ha azonban a folyton indulatos s krnikus depressziban
szenved Hphaisztosz frfi az emberek ellen fordul, megalzza
ket s kerli trsasgukat, lete derekn egyszer csak azon veszi
szre magt, hogy sem intimits nincs az letben, sem kielgt
munka. Sajnos ez a sma tl merev ahhoz, hogy meg lehessen vl
toztatni, leszmtva a negatv irny vltozst. Amikor szmot vet
letvel s msokkal is sszehasonltja magt, elkpzelhet, hogy
krzishelyzetbe kerl. Mindamellett, hogy ez egy nehz idszak, a
Hphaisztosz frfinak lehetsge nylik a vltozsra s a vltoz
tatsra (lsd a ksbbi Pszichs zavarok veszlye s A fejlds
tjai cm rszeket).
Ksi vek
Amikor szmot vetnk letnkkel, a Hphaisztosz frfi egyenlege
megelgedett embert mutat, aki alkot tevkenysget vgez az l
tala vlasztott mhelyben. Olyan rett kzmves kpt mutatja,
akinek az lett megdestette sajt tehetsge. Sajnos azonban a
trsadalom perifrijn rengeteg Hphaisztosz archetpus frfit
tallhatunk.

PSZICHS ZAVAROK VESZLYE


Kisgyerekknt, majd rett frfiknt is a legtbb Hphaisztosz
frfinak azzal a sajnlatos tnnyel kell szembeslnie, hogy a kl
vilg szmra elfogadhatatlan, illetve nem illik bele a sztereo-

HPHAISZTOSZ, A KOVCSMESTERSG ISTENE

275

tpikba (vagyis nem felel meg az elvrsoknak). A zaklatott s


bntalmaz csaldi let, illetve a kitasztottsg rzse mind olyan
lmny, amely mg jobban elmagnyostja. Magba zrkz s
introvertlt termszete miatt az iskolban sem igazn sikeres vagy
kzkedvelt, gy sehol sem tudja begyjteni azt a szeretet adagot,
amely krptoln t az otthoni szeretetlensgekrt (hacsak nin
csenek jelen ms archetpusok is).
rett frfiknt is nehzsgei lesznek a beilleszkedssel s az al
kalmazkodssal. A munkja lesz az a mdium, amin keresztl
megrezheti sajt rtkt, termkenysgt s kreativitst. Azon
ban politikai, szocilis s kommunikatv kpessgek hjn az ezek
hez a kpessgekhez kthet terletek sem nylnak meg szmra
egyknnyen. gy a pszichs zavarok sem maradnak el.

rzelmi roncs: a kitasztottsg kvetkezmnyei


Hphaisztoszt anyja, Hra, szletstl fogva eltasztotta magtl
fia tkletlensge miatt. Ez a sorsa annak a kisbabnak is, akit
anyja a szemttrolban hagy, mivel olyan szgyenfoltnak tekinti
t, amitl jobb megszabadulni. Metaforikusn rtelmezve, renge
teg ms kisbaba is hasonl sorsra jut, akik szleik elvrsnak nem
tudnak megfelelni s gy rzelmileg vlnak kitasztott.
Azok a kisbabk, akiket nem tart senki a kezben s nem simo
gat senki, nem fejldnek (erre jttek r a hbor idejn Angli
ban). A szeretetnek megfeleltethet emberi rints nlkl a kisba
bk meghalnak, a kielgt tpllk s a tiszta krnyezet ellenre
is. Szmos kis sly, kedvetlen s fejldni nem akar kisbaba ke
rlt be a klinikra s abba a kt megyei krhzba, ahol a gyakorlati
idmet tltttem. F problmnak az anya visszautastsa, illetve
hanyagsga tnt.
Mg akkor is, ha egy desanyja ltal elutastott gyerek fizikailag
tlli ezt az llapotot, az elutasts ltal okozott lelki srlseket
nem lehet elkerlni, teht nagy valsznsggel a gyerekbl rzel
mi roncs lesz. Az ilyen gyerekekben nincs meg az alapvet bizalom
a vilg fel, gy tbbnyire aggdak s bizalmatlanok. Eleve mag
nyosan kezdik el az letket, hisz nincs kihez ktdnik.
Hphaisztosz srlsnek msik magyarzatban Hphaisz
toszt Zeusz vetette le az Olmposz hegyrl mrgben, amikor

276

FIK

GENERCIJA

Hra s Zeusz kzti vitban Hra prtjra llt. Ebben a trtnet


ben a szli visszautasts kivlt oka a gyerek elfogadhatatlan
viselkedse volt, vagyis Hphaisztosz gyermekbntalmazs miatt
lett snta. Az let is hoz szmtalan pldt olyan esetekre, amikor a
gyermekt egyedl nevel desanya egytt l egy frfival, aki nem
a gyermek apja s aki nem brja elviselni a gyerek jelenltt, a ver
senyhelyzetet, amit kettejk jelenlte generl, s ezek miatt bn
talmazza a gyereket. Mivel az desanyja cserben hagyja s az apa
helyt betlt frfi bntalmazza, a fi magban forrong s rette
g rzelmi roncsknt vgzi, mg akkor is, ha a fizikai bntalma
zst tl is li.
Az anyai elhanyagols s az apai bntalmazs tovbb a mr ki
finomultabb, inkbb csak a lelket megnyomort anyai kzm
bssg s az lland apai elgedetlensg hatsra a Hphaisztosz
fi knnyen vlhat lelkileg megnyomorodott. rintettsgi foka
nem felttlenl a lekzdend problma nehzsgvel, inkbb a
szubjektv tapasztalattal van kzvetlen sszefggsben. Mg az is
megeshet, hogy ksbb nem rtkeli olyan nagyon nehznek azt a
bizonyos helyzetet. Mindenesetre a visszautasts miatti rz
kenysge, prostva veleszletett introvertltsgval, heves reak
cikat s fjdalmas rzseket vlt ki belle. Az ilyen gyerekek na
gyon sebezhetek, ami a problmkat mg tovbb bonyoltja.
Tulajdonsgai a fjdalmas lmnyek hatst felerstik. Extro
vertltabb vagy impulzvabb trsai, akiket szintn bntalmaznak
legalbb msok hntsval, esetleg a problmrl val beszmo
lssal enyhthetnek sajt fjdalmukon. Hphaisztosz ezzel szem
ben visszavonul s a vilgrt sem ruln el, hogy mennyire meg
bntottk, mennyire dhs s mennyire fl. Senkivel nem beszl
a gondjairl, msoktl teljesen elszigeteldik, gy vlik lassan
teljes rzelmi ronccs. Felntt frfiknt jra tlheti gyerekkori
lmnyeit, ha a szmra fontos n elutastja, illetve ha a hatalmi
pozciban lv frfiak eltlen nyilatkoznak rla.
A valsg elferdtse: az introvertltsg htrnyai

Azltal, hogy rejtegeti rzelmeit s knnyen sebezhet, a H


phaisztosz frfi elferdti a valsgot, gy nemcsak magnak, de a
krnyezetben lknek is megnehezti a dolgt. Nzpontjt nem

HPHAISZTOSZ, A KOVCSMESTERSG ISTENE

277

a tnyek s a msik szemly szndka hatrozza meg, hanem az,


hogy egy helyzet rzelmileg hogyan hat r.
Kisebb srtsek, amik mellett msok elmennek, t mlyen
rintik. s amikor nem emlti az esetet, de nem tudja elfogadni a
msik ember verzijt, valsgknt csak a sajt nzpontjt kpes
elfogadni. Ha esetleg hnapokkal vagy vekkel ksbb mgis el
kerl az gy s beszl rla, a msik ember mr valsznleg rges
rgen elfelejtkezett az esetrl. Amikor ez kirobban, a msik flnek
borzaszt rosszul esik s nagyon elszomortja, taln fel is boszszantja, hogy a Hphaisztosz frfi gy rzett s olyan hossz ideig.
Ugyanakkor apr figyelmessgekkel vekre le lehet ktelezni
s pozitv rzseket kelthetnk benne, noha nagyon valszn,
hogy a msik szemly, aki figyelmes volt, nem gondolta, hogy fi
gyelmessgvel milyen pozitv rzseket korbcsol fel a Hphaisz
tosz frfiban.
Az introvertltsg velejrja, hogy a szemlyben a kls ese
mnyekre adott bels reakci marad meg. Msknt fogalmazva,
nem a tnyekre emlkszik az illet, hanem az rzelmek ltal ki
sznezett esemnyekre.
Sikertelensg a vilgban

Hphaisztoszt letasztottk az Olmposz hegyrl, ami a hatalom


legfels fokt jelkpezi. Valahnyszor Hphaisztosz az Olmposz
hegyn jrt, mindig egyrtelmen elttt a cscson l gazdag s
csodlatos lnyektl. A mhelyben tevkenyked Hphaisztoszrl mindig a kemence mellett dolgoz aclmunks, vegfv vagy
kovcs jut eszembe, aki fizikai munksknt minden tekintlyt
elvesztette a pnzemberek uralta vilgunkban. Nagyon kevsre
rtkelik azokat a frfiakat, akik a kezkkel dolgoznak, fggetle
nl attl, hogy szakkpzettek-e vagy sem. Az olmposzi magass
gokat olyan frfiak uraljk, akik semmi kzzelfoghatt nem hoz
nak ltre: k az zletktk s befektetk.
Szmos Hphaisztoszban ott forrong valami mlyen, amikor
kamaszkorukban rdbbennek arra, hogy ebben a vilgban be
llk nem vlik ember. Hasonl visszafojtott dh forrong ben
nk, amikor rbrednek arra, hogy bizonyos nknl azrt nincs
eslyk, mert munksosztlybeliek. Ugyanezt rzik akkor is, ami-

278

FIK

GENERCIJA

kor a gyermekeiknek nem tudnak megadni valamit, mert az meszsze tl van a lehetsgeiken. Ha nem tall magnak kielgt
munkt s dht (hphaisztoszi termszethez hen) egyre csak
visszafojtja, depresszis lesz s megkeseredik. Ebben a tekintetben
Hphaisztosz egyltaln nem hasonlt rszhoz s Poszeidnhoz,
akik ilyen helyzetben egyszeren rfrmednek msokra.

rk pojca szerep: az alacsony nrtkels


s alkalmatlansg rzs kvetkezmnyei
A mhelyn kvl Hphaisztosz mindig bolondot csinl magbl.
Az olmposzi istenek kinevettk t, amikor meglttk furcsa jr
st, amint besntiklt a palotba nektrt szervrozva nekik. Akkor
is nevettek rajta s nem fogtk a prtjt, amikor Aphroditt hzas
sgtrsen kapta Arsszal s tannak hvta az isteneket.
A grg mitolginak s csaldfnak pszicholgiai magyar
zatban Philip Slater, a Hra dicssge ( The Glory of Hera) cm
knyvben Hphaisztosz bohc szerept a frfiassg all val ki
bjsnak rtkeli:

Hphaisztosz a kvetkez interperszonlis zenetet kzve


tti: Nem kellflned tlem, s semmi nincs bennem, ami irigylsre
mlt vagy amifelingerelhet. n mindssze egy szerencstlen sn
ta bohc vagyok, aki mindig kszen ll arra, hogy megnevettessen
tged a sajt kontjra.

A Hphaisztosz frfi, aki ezt a mintt kveti, gyakran vletle


nl csppen ebbe a szerepbe. Introvertltsgbl s oda nem
illsgbl fakadan folyamatosan olyan baklvseket kvet el,
melyek nevetsgess teszik. az a fick az iskolban, akinek a
ruhzatt mindenki kicsfolja, aki kptelen kt rtelmes szt ki
nygni, amikor vgre a legjobb nvel beszlhet s akinek a mon
datai szlligv vlnak, amin rhghetnek a tbbiek. az, aki
tlreaglja, amikor heccelik s vgl kegyetlenl elpflik. Taln
megtanulja, hogy minl jobban ellenkezik, annl kmletlenebb a
megalzsa, viszont azzal, ha magra vllalja a pojca szerept, a
helyzet lt elveszi. Abban az idben, amikor a feketket mg leniggerezhettk s meg is tmadhattk, akkor jrt a legjobban egy

HPHAISZTOSZ,

KOVCSMESTERSG

ISTENE

279

fekete, ha Hphaisztoszhoz hasonlan visszavonult. Az a Hpha


isztosz frfi, aki ily mdon visszavonul, lelkileg pontosan olyan
helyzetben van, mint a visszautastott magnyos farkas, akit senki
sem tud megtmogatni.
Sajnos azonban ez a fajta megoldsi md visszat, mgpedig
oly mdon, hogy minden egyes esetben, amikor a frfi vissza
vonul, msok s maga irnt rzett tisztelete csorbul. Olyan embe
rek, akik lvezik, ha msokat megszgyenthetnek, ki fogjk hasz
nlni az alkalmakat, hogy a Hphaisztosz frfit megalzzk.
Ennl jval rnyaltabb az a megoldsi md, amikor a H
phaisztosz frfi a klvilg fel felveszi a kellemes embertpus
maszkjt, ami mgtt valjban dh vagy depresszi rejtzik, mi
vel valamikor t is eltasztottk a szlei. Nagyon gyakori minta a
mai vilgunkban is Hphaisztosz kapcsolata Hrval s Zeuszszal: sok olyan Hphaisztosz frfit tallunk, akinek az apja a tvol
sgtart Zeuszhoz, anyja pedig az egoista s nrcisztikus Hrhoz
hasonlt.
Elfojtott dh: a depresszi problematikja

A depresszi igen komoly s visszatr pszichs zavar a Hphaisz


tosz frfiaknl, akik introvertltsguknl fogva sokkal inkbb

elfojtjk negatv rzseiket, mintsem hogy szintn kifejezzk azo


kat. A visszautasts, valamint az elfogads s a siker hinya - ame
lyek egybknt ennek az archetpusnak a gyengesgei - a dh s az
elkesereds forrsai, amelyet teljesen jogosan rez a Hphaisztosz
frfi, azonban mgsem ennek megfelelen reagl. A visszafojts
egyenes kvetkezmnye a depresszi.

Fggsg

A Hphaszitosz frfiak kzl sokan az alkoholizmusba menekl


nek, hogy rzseik eltompuljanak. Az alkohol ezenkvl abban is
segthet, logy msokkal kedvesebben s kedlyesebben viselked
jenek. Nagyon sok, megterhel fizikai munkt vgz frfi, akik
nek az rzsei sem termszetk, sem a trsadalmi konvencik
miatt nem kerlhetnek felsznre, szndkosan rszegedik le, ami
kor valami fjdalmas lmnyt prblnak meg feldolgozni. A le-

280

FIK

GENERCIJA

rszegeds s az utna kvetkez msnapossg alibit szolgltat


ezeknek a frfiaknak ahhoz, hogy igazoltan eltompuljanak s
szenvedjenek. Kifejezetten frfias vlsgkezelsi megoldsnak
tartjk, ha egy frfi egy htig hinyzik a munkahelyrl s egy
folytban rszeg, hogy tljusson egy nehz helyzeten.
A munka utni, illetve a szabadsg ideje alatti lerszegeds
kizrlag egy clt szolgl: feladata, hogy rzelmi rzstelent
knt megszntesse a ki nem mondott s msok ell eltitkolt rzel
mi fjdalmat. Ilyen rtelemben, drogknt hasznlva, az alkohol
nmagban is slyos problmt jelent. A televzi eltt rkat el
tlt frfiak pontosan ugyanezt teszik: eltomptjk rzseiket s
visszavonulnak az intimits ell.

A bke ra
Amikor az rzelmileg bntalmazott s megsebzett gyermek lesz a
csaldi bkefenntart - ami akr letre szl feladat is lehet - a
gyermek tesz valamit, legtbbszr a rettegett szl dhkitrse
eltt, hogy a helyzet lt el tudja venni. Sokszor a gyermek vagy fel
ntt frfi egyltalban nincs tudatban annak, hogy mit szlel vagy
mit tesz. Egyszeren a helyzet olyannyira feszltt vlik, hogy mu
szj tennie valamit, ami enyhti vagy tomptja ezt a feszltsget.
Ahhoz, hogy lenyugtassa rettegett szljt, a Hphaisztosz
frfi magbl azt a rszt ldozna fel, amely tulajdonkppen a k
sbbiekben veszlybe sodorjaJvisszafojtja azt, amit rez, dhe s
ellensges rzsei egyre mlyebbre kerlnek. gy aztn hatalmas
rat fizet azrt, hogy feszltsgoldsa hatkony legyen: elveszti
kapcsolatt igazi rzseivel s kptelen tolerlni, ha valaki ms
dhs. Felnttknt sajt autentikussgval fizet, valamint azzal,
hogy nem tri, ha msok kifejezik rzelmeiket. Ez utbbi a frfi
kapcsolatai kztt szedi ldozatait.
Nehzsgek msok szmra Hphaisztosz krnyezetben
Meglehetsen nagy fba vgja fejszjt az a n, aki arra hatrozza
el magt, hogy egy Hphaisztosz frfival prblja megbeszlni,

hogy mi az, amit rez vagy mi az, amit szndkozik tenni valami
vel kapcsolatban. A Hphaisztosz frfi ilyen esetekben az ers, de

HPHAISZTOSZ, A KOVCSMESTERSG ISTENE

281

hallgatag frfiak sztereotpijt testesti meg. Annak ellenre,


hogy a dolgok tbbsge nagyon mlyen rinti, s ez ltszik is rajta,
mgsem tud rla beszlni, ha rkrdeznek.
Amikor a n elmond a frfinak magrl valamit, sosem tudhat
ja elre, hogy a frfi hogyan fog reaglni. vekkel ksbb kiderl
het, valamelyik beszlgetsk mlyen felkavarta vagy megrintet
te a frfit, amivel akkoriban gy tnt, nem is igazn foglalkozott.
A frfi kommunikcis szoksainak megvltoztatsra irnyu
l ksrletek tbbnyire elbuknak. gy a nnek kell eldntenie,
hogy Hphaisztosz felesgeknt le tud-e mondani kommunikc
utni vgynak teljeslsrl.
Bntalmaz kapcsolat
Abban az ers, dhs, hallgatag frfiban, aki sok terleten alkal
matlannak rzi magt, iszik s a hozz legkzelebb llkra formed
r, a legtbb alkoholista szl gyermeke sajt apjra ismer. Noha
Hphaisztosz lefojtja sajt mrgt, az knnyen kiszabadulhat, ha
elkezdik feszegetni az veg tetejt. A Hphaisztosz apk lnyai
gyakran nyernek bepillantst apjuk rzkenysgbe, vagy msok
eltt ismeretlen kpessgkbe, amit apjuk soha nem fejleszthetett
ki igazn. Ezek a lnyok gy nnek fel, hogy a szvkben fenn
tartanak egy helyet az ilyenfajta frfiak szmra, radsul eltrik
a bntalmazst is. Nagyon hajlamosak arra, hogy anyjukhoz ha
sonlan bntalmaz kapcsolatba kerljenek.

A szerepek felcserldse
Abban az esetben, ha a Hphaisztosz frfi mvszknt nehezen
keres pnzt, mert megbzi nem djazzk elgg kpessgeit vagy
szemlyisgt, a mellette l nnek szmtania kell arra, hogy a
csaldfenntart lesz s nem a frfi. A szerepek akkor is felcser
ldhetnek, ha valamilyen gyben trgyalni kell valakivel. Ha
kettejk kzl a n tud logikusabban rvelni s neki vannak ki
fejlettebb, a szocilis rintkezshez nlklzhetetlen kpessgei,
akkor a n lesz az, aki mindkettjket kpviseli a vilg fel.
A szerepek felcserldse esetn a n lvezheti sajt kompeten
cijt, s akr el is fogadhatja a helyzetet, de ennek az ellenkezje

282

FIK

GENERCIJA

is elkpzelhet. A frfi is lehet hls s haragos. A tradicionlis


kapcsolati szereposztsok erteljes rvnyeslse miatt azonban
az ilyen fordtottan mkd kapcsolat mindkt fl szmra egy
arnt megterhel lehet.

A FEJLDS TJAI
Ha a Hphaisztosz frfit mssga miatt elutastottk, lertkeltk,
s ettl az a kpzete tmad, hogy valami alapveten rosszul mk
dik benne, az egyetlen mdja annak, hogy ezt a nzett megvltoz
tassa s fejldhessen, ha vgre rbred, a gondot az jelentette, aho
gyan vele bntak. Ezutn fel kell fedeznie, hogy ki is valjban.
Vgl meg kell tanulnia rtkelni nmagt azokon a tevkenys
geken keresztl, amelyek sszhangban vannak sajt magval, illet
ve tl kell nnie hphaisztoszi archetpusn, ms aspektusokat
aktivizlva magban. Ez a kt utbbi feladat az, amelyek minden
Hphaisztosz frfira (s nre) nzve egyarnt ktelez rvnyek.
Ismerd meg nmagad!

A Hphaisztosz frfi nagyon jl teszi, ha megfogadja Apolln


tancst: Ismerd meg nmagad! Elszr ki kell dertenie, hogy
mennyire hasonlt Hphaisztoszra s ez a hasonlsg mit jelentett
addigi letben. Ltnia kell, hogy mennyire vagy ppen mennyire
nem felelt meg msok elvrsainak, s hogy mennyire rezte ma
gt pojcnak, amikor az olmposziakat utnozva trsasgi ember
knt akart viselkedni. Ezek mellett viszont azt is nagyon a fejbe
kell vsni, hogy milyen gynyr dolgokat tud ltrehozni, ltal
ban ktkezi munkval, ha belemlyed valamibe. Az archetpusrl
megszerzett objektv ismeretek, valamint az nmagrl kialaktott
szubjektv ismeret kzsen hozzsegtheti a Hphaisztosz frfit
ahhoz, hogy rbredjen sajt kpessgeire s helyre a vilgban.
Ha lete sorn bntalmaztk, fontos lehet szmra egy esetle
ges pszichoterpii kezels, hisz termszetbl fakadan inkbb
visszavonultan l, kerli az embereket, gyakran depresszis s
magba fojtja indulatait. A katarzis tlse mellett lnyeges, hogy
kifejlessze magban az emptit, illetve tudja egy msik szemly

HPHAISZTOSZ,

KOVCSMESTERSG

ISTENE

283

szemszgbl szemllni magt s a vilgot. Ebben a folyamatban


egyre jobban s egyre btrabban lesz kpes kommuniklni.
Ismerj meg msokat!

Mg a legmagbafordulbb Hphaisztosznak is vannak emberek


az letben, akik fontosak szmra. A magnyt knnyedn elvisel
Hdsszal ellenttben, Hphaisztosz a r rzelmi befolyssal br
emberek irnt nagyon mlyen rez. gy meg kell tanulnia, hogy
egy kapcsolaton bell hogyan lehet kevsb szubjektiven gondol
kodni s viselkedni. Szt kell tudnia vlasztani azt, hogy mi az,
amit rez s mi az, ami valjban trtnt. Szubjektv reakciinak
az ereje s intenzitsa elferdti ms emberek tetteinek s szavainak
a valsgt. A flrertsek s flrertelmezsek kizrlag a Hpha
isztosz frfi ltal oly messzire elkerlt dialgusokon keresztl old
hatk fel. A dialgus eszkz arra, hogy az egyms szmra fontos
emberek megtanuljk rtkelni az egyms kzti klnbsgeket. Ez
az objektivits klnsen fontos a Hphaisztosz frfi szmra, aki
hajlamos nmaga szubjektv valsgt objektv valsgknt rtel
mezni. Egy extrovertltabb szemly tbb informci alapjn von
le kvetkeztetseket, teht az ltala kialaktott kp sokkal inkbb
alapszik a kontextuson, vagyis a tnyeken. A szubjektiven rz
introvertlt szemly esetben azonban csak a dialgus, vagyis egy
msik ember segthet abban, hogy objektv kpet kapjon egy kiala
kult helyzetrl.

Ms archetpusok, mint segtk kimunklsa


Amennyiben Hphaisztosz egyetemista korig az oktatsi rend
szeren bell marad, valsznleg nagyon j kommunikcis k
pessgre tesz szert (Hermsz), nzpontja sokkal objektvebb lesz
(Apolln), kifejlesztheti magban a stratgiai gondolkods kpes
sgt, taln mg ambcii is lesznek (Zeusz). Az alapveten H
phaisztosz frfi ezeknek az aspektusoknak a kimunklsval nagy
ban hozzjrulhat a munka vilgban val boldogulshoz. Ezek
az aspektusok segtik t abban, hogy megtanulja s kifejlessze azo
kat a kpessgeket, amelyek a neki megfelel munka elvgzsre
alkalmass teszik. Ezekre tmaszkodva kpes lesz versenykpes

284

FIK

GENERCIJA

fizetst kialkudni magnak, kpes lesz kivvni msok elismerst,


kpes lesz j pozcit elrni s el fogja tudni adni, amit ksztett.
Rviden sszefoglalva teht kpes lesz Hphaisztosz archetpus
ra jellemz alkoti tevkenysgre. Sajnos azonban a vilg nem sok
ra tartja Hphaisztosz archetpust, gy a tbbi, jobban elismert
archetpus sem tud kifejldni. Ebbl kvetkezen a Hphaisztosz
frfi (vagy n) egsz letn t szmra rtelmetlen, kreatvnak p
pen nem mondhat, unalmas munka elvgzsre knyszerl. Sz
mra sokkal lvezetesebb egy magasan kpzett kzmves munk
ja, mint egy belvrosi irodist, tbbre tartja a kutatmunkt, mint
az zletktk tevkenysgt s sokkal szvesebben mlyed el a se
bszet aktv gyakorlsban, mint a sebszeti osztly igazgatsban.

Tlnni Hphaisztoszon
Amikor a Hphaisztosz frfi azt csinlja, amit szeret, olyannyira
belefeledkezik a munkjba, hogy ms aspektusok kimunkls
rl teljesen megfeledkezik. A tbbi potencil elzrva marad, s
mg ha azonosul is ennek az archetpusnak a pozitv tulajdons
gaival, pontosan ezek nem hagyjk eljnni a tbbit. A frfinak
ezrt r kell dbbennie, hogy tl kell nnie Hphaisztosz arche
tpusn, hogy idt s energit szabadtson fel, illetve hogy kpes
legyen tovbbfejldni.

Aphrodit vlasztsa
Aphrodit, a szerelem s szpsg istennje volt az, aki Hphaisztoszt kivlasztotta frjl, s nem fordtva. Ezzel prhuzamba
llthat az a tny, hogy a ktkezi munks lelkben is jelen van a
szp dolgok szeretete, nem kemny munka vagy tanuls eredm
nyeknt, nem is attl, hogy sok szp trggyal tallkozott. Ezt a
szemetet a szpsg s szerelem istennjtl kapja ajndkba, aki
ily mdon vlasztja ki t. Amikor pedig megszletik egy j
trgy, legyen az akrmennyire funkcionlis, a szpsg s a kz
gyessg kzs eredmnyeknt a trgy formjnak, anyagnak s
tartalmnak pratlan egysge jn ltre. Ennl lejjebb nem tudja
adni, mert az ellen tiltakozna mind szprzke, mind pedig mvszlelke. Ahhoz, hogy ki tudjon tartani emellett a bels ignyes-

HPHAISZTOSZ, A KOVCSMESTERSG

ISTENE

285

sg mellett s munkinak a minsge folymatosan javuljon, Hphaisztosznak el kell fogadnia a szpsg s a kzmvessg kztt
ltrejtt frigyet. Elkpzelhet, hogy msok nem rtkelik kz
gyessgt vagy szprzkt, esetleg t magt is arra knyszertik,
hogy lertkelje sajt kpessgt. Ha ezt megteszi, akkor soha nem
fogja rmt lelni a munkjban. Amikor munki Aphrodit s
Hphaisztosz egysgbl szletnek, a Hphaisztosz frfi igazn
gy rezheti, hogy az isteni szikra dolgozik benne. az eszkz,
melynek segtsgvel a szpsg az anyagban manifesztldik.

jszlk keresse
Amennyiben az let leutnozza a mitolgit, a Hphaisztosz frfi
nak j szlk utn kellene nznie, akik rtkelik t s akik tantgatjk vagy szponzorljk t, mikzben keresi helyt a vilgban.
Ha brmelyik vr szerinti szl elutastotta fit, az okozott seb na
gyon mlyre hatol, de gygythat olyan anya vagy apa figurk
behelyettestsvel, akik nagyra tartjk a fit adottsgairt.
Sokszor olyan fldi (a fldn kt lbbal ll) szlket kell tall
nia, akik gi szleit ellenslyozand, nem a rangltrn akarjk
egyre feljebb knyszerteni, hanem akik a fizikai er hasznlatra
s kzzelfoghat trgyak ksztsre tantjk.
Vgl pedig olyan viselkedsmdokat kell elsajttania, me
lyek tmogatjk munkjban. Ha mindezek eredmnyeknt alko
ti kpessge tretlenl fejldik, a mitolgiban a Hphaisztosznak tett gret, mely szerint legyzi a csapsokat, a megalztatst
s a fogyatkossgot, beteljesl.

TIZEDIK FEJEZET

Dionszosz, a bor s mmor istene


Misztikus, szeret, vndor

Dionszosz elfogadsa egyet jelent annak felismersvel s rtkels


vel, hogy a hall s a fjdalom az let szerves rsze. Dionszosz jelenltre
rblintani egyben azt is jelenti, hogy a halltl az letig, a fjdalomtl a
mmorig bezrlag - idertve a megsebzettsget is - mindent elviselnk,
s ezek sorn kizkkennk a konformits zsibbaszt kznybl s nyi
tottakk vlunk a kultrlis s csaldi rtkek befogadsra.

Tom Moore, in James Hillman, szerk., Puer Papers

Dionszosz a legldottabb eksztzis s a legelragadbb szerelem istene.


Azonban volt a zaklatott isten, a szenveds s haldokl isten is, kinek

sorsban minden t kvetnek is osztoznia kell.


Walter F.Otto, Dionszosz: Mtosz s kultusz
(Dionysos: Myth and Cult)

Dionszosz istenknt, archetpusknt s frfiknt is kzel llt a ter


mszethez s a nkhz. A misztikus birodalom, valamint a feminin vilg nagyon ismers volt szmra. A mitolgiban s a frfi
pszichjben volt a zavart kelt, a konfliktusok kirobbantja, az
rlet forrsa, gy nem igazn volt szvesen ltott vendg.

DIONSZOSZ, AZ ISTEN
Dionszosz (rmai nevn Bacchus) a bor, a mmor s terror
istene, a vadsg s a legldottabb megszabaduls istene. Az olmposziak kzl volt a legfiatalabb s az egyetlen, akinek haland
volt az anyja. A szl, a repkny, a fge, valamint a fenyfa voltak
kedvenc nvnyei. Szimbolikus llatai a bika, a kecske, a prduc,
az z, az oroszln, a leoprd, a tigris, a szamr, a delfin s a kgy.

DIONSZOSZ, A BOR S MMOR

ISTENE

287

Birodalma kiterjedt az egsz termszetre, abban is az letet ad s


megtermkenyt nedvekre: a ft tjr nedvekre, a vnkban lk
tet vrre, a szlben rleld tzes nedre, vagyis a termszetben
jelen lv sszes rejtlyes s befolysolhatatlan folyadkra.
Mitolgijban s az t vez ritulkban Dionszoszt mindig
krlvettk a nk: anyk, kiskorban a dadusok, elragadtatott sze
retk, flrlt mainszok s basszariszok, akiket valamifle szent
rletbe kergetett. Gyakran brzoltk gyermekknt, de tbbszr
tallkozhatunk vele fiatalemberknt repknykoszorval s szl
indkkal a fejn, testn llatbr, kezben szlindkkal befutta
tott bot (thyrsus).

Szrmazsa s mitolgija
Zeusz s a haland Szemei, Kadmosz thbai kirly lenynak
gyermeke. Zeusznak nagyon megtetszett Szemei, akit haland
frfi alakjban csbtott el. A fltkeny Hra tudomsra jutott a
viszony s elhatrozta, hogy bosszt ll Szemein s mg meg sem
szletett gyermekn. Megjelent Szemeinek ids dadusa, Beroe
kpben s meggyzte, hogy gyzdjn meg Zeusz fensges
hatalmrl gy, hogy Zeusz a Hrnak kijr pompval jelenjen
meg Szemei eltt is.
Aznap jjel Szemei megeskette Zeuszt a Sztx foly partjn
- amitl az esk visszavonhatatlan lett -, hogy brmit megtesz,
amit a lny kr. Szemei, akit Hra csfosan flrevezetett, arra
krte Zeuszt, hogy legfbb pompjval jelenjen meg eltte is, nem
sejtve, hogy krse sajt hallt okozza. Mivel kttte a fogadal
ma, Zeusz mennydrgs s villmls kzepette jelent meg, ame
lyet egyetlen haland sem lhetett tl. Zeusz villmktegei meg
ltk Szemeit, de fit halhatatlann tettk. Dionszoszt Szemei
hallakor Zeusz kitpte anyja mhbl s sajt combjba varrta.
Ez szolglt Dionszosz inkubroraknt egszen megszletsig.
(Dionszosz nagy valsznsggel azt jelenti Zeusz snttsa,
amely megmagyarzza, mirt jrt Zeusz sntiklva abban az id
ben, amikor Dionszosz a combjban volt.) Hermsz segdkezett
Dionszosz nem ppen tlagosnak tekinthet szletsnl.
Dionszoszt ezutn Szemei lnytestvrhez s annak frjhez
vittk, hogy lnyruhba bjtatva neveljk fel. Azonban mg ez az

288

FIK

GENERCIJA

lruha sem volt elegend ahhoz, hogy megmenektsk Hra fkte


len dhtl. Hra rvette az rket, hogy gyilkoljk meg Dionszoszt. jra Zeusz mentette meg az lett, aki koss vltoztatva a
nimfkhoz vitte Nisza hegyre (szent s misztikus hegy, melyet
csodaszp nimfk laktak). k neveltk fel egy barlangban (mely
taln egy msik magyarzat lehet Dionszosz nevre: Dio-nszosz
vagyis szent Nisza, ami angolul divine Nysos).
Nevelje, Szilnusz megtantotta neki a termszet s a borter
mels titkait. Szilnuszt ltalban kedves, mindig kicsit spicces
regrnak brzoljk, aki flig l.

rlet s erszak
Fiatalemberknt vgigjrta Egyiptomot, azutn Indin s Kiszsin keresztl a mai Dardanellkon tkelve Thrkiba, majd
szlhazjba, Thbba rkezett. Mindenhol, ahol csak jrt, t
adta a szltermeszts tudomnyt. rlet s erszak ksrte min
denhov. Bizonyos mtoszok alapjn Hra az rletbe kergette s
gyilkossgokra vette r. Ms forrsok szerint a Dionszosz-kultuszt ellenzk megrltek s erszakosak lettek. Lkurgosz ki
rly pldul, aki Dionszosz tisztelete ellen volt, megzavarodott
s meglte fit egy baltval, mert szltknek nzte. Az t ellen
z nk szintn tragikus sorsra jutottak: Prteusz kirly s Minsz
kirly lnyai, a Dionszosz ltal elidzett tbolyult llapotukban
sajt fiaikat tptk darabokra.
Miutn Dionszosz visszatrt Indibl, Szbelle istenn, vagy
ms forrsok szerint Rhea istenn (az Olmposz eltti idk anya
istenni) megtiszttotta t rletben elkvetett gyilkossgainak
bntl. S ami taln mg ennl is lnyegesebb, megtantotta neki
a beavatsi szertartsok misztriumait s ritulit. gy Dionszosz
nemcsak istensg volt, de a Hatalmas Istenn papja is.
Hzassga Ariadnval

Minsz krtai kirly lnya, Ariadn beleszeretett Thszeuszba, az


athni hsbe. Ariadn segtsgvel Thszeusz bejutott a labirintus
ba, meglte a Minotauruszt, s visszatallt a bejrathoz is. Th
szeusz s Ariadn ez utn elhajzott Athn fel, azonban Th-

DIONSZOSZ, A

BOR

S MMOR ISTENE

289

szeusz Naxosz szigetn magra hagyta a lenyt. Ariadn bizo


nyra ngyilkos lett volna, ha nem menti meg Dionszosz s nem
veszi el felesgl. Dionszosz kedvrt Zeusz halhatatlansggal
ajndkozta meg Ariadnt. A legszorosabb szlak Aphrodithoz,
a szpsg s szerelem istennjhez fztk. Ariadn tisztelete f
knt Cipruson terjedt el, ahol - bizonyra az Aphrodithoz fz
d szlak folytn - Ariadn Aphrodit nven ldoztak neki. Az
egykoron krtai hold istennbl a grg mitolgia becsapott ha
landt csinlt, aki Dionszosz szerelmn keresztl vlhatott jra
istensgg.

Anyjnak, Szemeinek feltmasztsa


Dionszosz almerlt a Hdszba, hogy anyjt, Szemeit vissza
hozza az letbe. Ez utn egytt felmentek az Olmposz hegyre,
ahol Szemei megkapta a halhatatlansgot. A haland Szemeit,
Ariadnhoz hasonlan, a pre-hellenisztikus korban fld- s hold
istennknt tiszteltk. A grg mitolgiban Dionszosz az
egyetlen istensg, aki letmads s megerszakols helyett meg
menti azokat a nket, akik kevsb fontos istennk voltak s akik
nek a tisztelit leigztk. Dionszosz az, aki visszalltja az isten
nket az ket megillet helyre.

Dionszosz tisztelete
Dionszosz tiszteli, akik tbbnyire kori grg nk voltak, a
hegyekben tiszteltk istenket. A szertartsok sorn tiszteli
szent rletben tncolva belpnek az irracionalits s emocionalits birodalmba. Ezeket az eksztatikus jelleg felvonulsokat
hol fktelen rjngs, mskor pedig hallos csend jellemezte.
Dionszosz szertartsait orginak is neveztk. Bor vagy
egyb ms szent mmort szer, ritmikus zene, a fzfasp rjt
hangja, dobok s cimbalmok ksretben Dionszosz tiszteli
eksztatikus llapotba kerltek, s egyesltek istenkkel.
Az orgia cscspontja az volt, amikor az isten reinkarncij
nak tartott llat hst darabokra szaggattk s nyersen elfogyasz
tottk. Ez volt a szent ldozs aktusa, melynek sorn Dionszosz
tiszteljbe kltztt.

290

FIK

GENERCIJA

Delphoiban Apolln sajt szentlyt engedte t hrom tli h


napra Dionszosz tiszteletre. Az itteni szertartsok is orgik
voltak, azonban a rsztvevk csak a grg vrosllamokbl hiva
talosan vlasztott ni kldttek lehettek s a szertartsok meg
szervezst csak ktvente engedlyeztk. Dionszosz tisztelett
nem akartk betiltani, st, itt elismertk, csak ppen a helyes
mederbe akartk terelni intzmnyestskkel egyidejleg. Az is
itt Delphoiban lett szoks, hogy a ni rsztvevk szent tncot
jrtak, melyben Dionszosz ritulis megtallst s bredst
jelentettk meg.

A mediterrn vidkeken a tavasz belltt jelz virgfesztivl


(Anthesteria) alkalmval elhoztk az j bort s pompzatos cere
mnik kzepette megldottk egy hatalmas Dionszosz maszk
eltt. A hatalmas maszk tekintete egyenesen az imdra esett, aki
szmra a maszkban jelen volt maga Dionszosz.
Dionszosznak jelents szerep jutott az orphikus kozmogniban (Kr. e. 6. sz), melyet Orpheuszrl, a mitikus dalnokrl
neveztek el. Az orphikus teolgia szerint a csecsem Dionszoszt
darabokra tpte, majd felfalta kt fltkeny titn. Dionszosz sz
vt Athn mentette meg, s gy Zeuszbl jjszlethetett, bizo
nyos forrsok szerint Szemei gyermekeknt. si alakmsnak
neve Zagreusz, az alvilgi Dionszosz.
Dionszosz vgzete
Dionszosz mitolgijban s kultuszban az let s a hall ssze
fondik. Delphoiban Apollnnal egytt hdoltak neki, sremlkt
is itt talljuk. vente nnepeltk a csecsem Dionszosz jrale
dst. Felntt istenknt hal meg, s gy kerl egy idre az alvilg
ba. Ksbb ismt jjszletik.

DIONSZOSZ, AZ ARCHETPUS
Ez az archetpus rendkvl erteljes pozitv s negatv tulajdon
sgokkal rendelkezik. A legalapvetbb rzelmeket fldntli l
mnyekkel tvzi, melynek eredmnyekppen a pszichn s a
trsadalmon bell konfliktusok keletkeznek. Ez az archetpus

DIONSZOSZ,

A BOR

S MMOR

ISTENE

291

van jelen nagyon sok misztikus frfiban, ugyanakkor ez a domi


nns archetpus a gyilkosokban is. A kt vglet kztt pedig olyan
frfiakban (s nkben) van jelen, akik eksztatikus lmnyeket
lnek t s akiket egymsnak ellentmond impulzusok rnek.

Az isteni gyerek
Dionszoszt nagyon gyakran brzoltk isteni gyermeknek. Az
isteni gyermek archetpusra az jellemz, hogy nagyon klnle
ges szemlyisge s letclja van. A mai ember lmban ez az
archetpus kora rett kisgyerek kpben jelenhet meg, aki beszl
az lmodhoz vagy valamilyen ms tlagon felli tulajdonsggal
rendelkezik. Az a nagyon erteljes rzs, hogy az n letemnek
valamifle szent clja is van s az emberi tnyezkn tl, isteni
tnyezk is szerepet kapnak, akkor uralkodhat el rajtunk, ha
kapcsolatba kerlnk az isteni gyermek archetpusval. Ez a
kapcsolatfelvtel jelzi, hogy elindultunk a felnttvls szellemi
tjn, vagyis megkezdtk egynisgnk felptst.
Azt is ltnunk kell azonban, hogy a Dionszosz archetpus
erteljes sztns befolysoltsga miatt, fennll annak a veszlye,
hogy az ego fltt teljes mrtkben ez az sztnssg vegye t az
uralmat. Ha ez megtrtnik, az illetnek nehzsgei lesznek a
beilleszkedssel. Klnleges bnsmdot s elismerst vr, nem
kpes megbocstani, ha valaki nem tiszteli klnleges kpess
geit, tovbb felhbortja, ha evilgi munkk elvgzst vrjk el
tle. Llektani rtelemben teht ki nem rdemelt fontossgrzetbl fakadan elbizakodott vlik.
Ha Dionszosz s vele egytt az isteni gyermek archetpust
elfojtjk, komoly problmk jelentkezhetnek. Ilyenkor elkpzel
het, hogy a frfi gy rzi, nem autentikus nmagval, mert a csak
homlyosan rzkelt, de nagy fontosggal br letcljt nem
tudja elrni s gy lete rtelmetlen. Ezt az archetpust aktvan
elnyomjk a frfiakban. Gyermekkoruktl fogva a fiknl helyte
lentik a lnyos viselkedst, rosszaljk, ha lmodoznak (Dion
szosz misztikus aspektusa) vagy ha rzki vgyaik vannak.

292

FIK

GENERCIJA

Az rkifj
Dionszosz s Hermsz az a kt archetpus, amely az ezeket az
archetpusokat megl frfiakat, tulajdonkppeni koruktl fg
getlenl, arra hajlamostja, hogy rkifjak maradjanak (vagy
ahogy Jung nevezte ket Puer Eternus). Az rkifj archetpus
dionszoszi vltozata emocionlis s nagyon intenzv szemlyis
g frfi, aki, ha egyszer elmlyed valamiben, elfelejti ktelezetts
geit, feladatait s tallkozit. Kvetkezskpp, nehezen tudja ma
gt a tvoli clkitzsek elrse rdekben a jelenben munkra
fogni. Nehezen ktelezdik el komoly, hossztv kapcsolatban.
Rendszeressg s llandsg nem lteznek szmra. Dionszoszhoz, az istenhez hasonlan, ezek a frfiak is elcsbtanak egy nt,
felkavarva normlis letket, majd tovbbllnak.
Rendkvl szeszlyes: az egyik pillanatban mg teljesen kt
sgbe van esve, a kvetkez pillanatban pedig mr eksztatikus
magassgokban jr. Minden olyan dologhoz vonzdik, amely l
mnyeit felerstheti, gy pldul a hangulatot megvltoztat vagy
hallucinogn drogok klnsen rdeklik, csakgy, mint a zene.
Az 1960-as vekbeli hippi mozgalom Dionszosz eksztatikus
aspektusnak kifejezdse. LSD-t s marihunt hasznltak,
lnk szn s rzki tapints anyagokbl kszlt ruhkat hord
tak, nnepeltk s hirdettk a szexulis forradalmat s a lzad
generci szltteiknt otthagytk iskolikat, munkjukat. So
kuk szmra a Dionszosszal val azonosuls csak egy darabig
tartott, azonban voltak olyanok is, akiknl letstluss vlt. k az
idsd hippik, akik mr szlnek, sok gyerekk van, akikben
ugyanakkor a minta tovbb l.
Dionszosz archetpusnak rkifj aspektusa a hippi-kultrn
kvl a rocksztrokban s a rock-kultrban is megjelenik. Ezt az
archetpust lte a The Doors-h\ Jim Morrison s a Rolling Stones-bl
Mick Jagger a 60-as vekben, a 70-es vekben s 80-as vek elejn
David Bowie, a 80-as vek vgn pedig Prince s Michael Jackson.
Ezek kzl a sztrok kzl sokan ni ruhban, ni sminkkel jelen
tek meg a sznpadon. Sokuknak volt egy sttebb oldala is, melyet
klnsen kihangslyozott a punk-rock-kultra.

DIONSZOSZ, A

BOR

S MMOR

ISTENE

293

Az anya szerepe
Dionszosz desanyja mr akkor meghalt, amikor Dionszosz
magzat volt. A mitolgiban s az t vez kultuszban Dionszoszt llandan nk vettk krl, nevelanyk, dadusok, akik
nevelsi mdszereiket tekintve nem voltak igazn kvetkezetesek
s hatrozottak. Mint kztudott Dionszosz leereszkedett a Hdszba, hogy felkutassa anyjt. A Dionszosz frfiak kzl sokan
keresik az idelis nt, aki egyszerre anya s szeret is, azonban
tbbnyire kudarcot vallanak. Ez fknt akkor igaz, ha anyt s fit
fizikailag vagy lelkileg elvlasztottk egymstl.
Ez az archetpus arra hajlamostja a frfit, hogy lelki kapcsolat
ban lljon a Hatalmas Anyval. Ezen keresztl kzel rezheti
maghoz az anyasgot, az anyai sztnt, melyet gondoskod
illetve hagyomnyosan ni foglalkozsok elltsval lhet ki. Az
is elkpzelhet, hogy a Hatalmas Anyval val kapcsolata spiri
tulis jelleg (fknt, hogy az istenn spiritulis elvknt trt
vissza a kultrba). Pldul kivlaszt egy karizmatikus egynis
g ni vallsi vezett, akit kvetni tud.
Az is elfordulhat, hogy a Dionszosz frfit szoros szlak fzik
a nkhz, kifejezetten jobban kedveli az trsasgukat, egyenesen
imdja ket, a szeretkezs eksztatikus lmnyben gyakran forr
eggy velk s sztnsen megrzi, mire van szksgk. D. H.
Lawrence, a Lady Chatterley szeretje (Lady Chatterleys Lover), a
Fik s szeretk (Sons and Lovers) valamint a Szerelmes asszonyok
( Women in Love) cm mvek szerzje kitn plda.
A nket tbbnyire vonzza az a feladat, hogy gondoskodhatnak
a Dionszosz frfirl, mg a frfit is vonzza az, hogy anyskodnak
felette. Ltszatra teljesen el van anytlanodva s ezzel a visel
kedssel vltja ki a nkbl az anyai rzseket. Ha ez a Dionszosz
frfi nem hzas, mert mondjuk pap vagy homoszexulis, akkor
valsznleg krlveszi magt hrom-ngy anyskod nvel.

A smn: kt vilg kztti kzvett

A bennszltt amerikai trzsi kultrban a smn kzvettett a


lthatatlan s a fizikai vilg kztt. A ksbbi smn mr gyer
mekkorban klnb a vele egykor trsainl. Ez a fi gyakran tar-

294

FIK

GENERCIJA

tzkodik nk trsasgban, ksbb ni ruhkba ltzik. Dionszosz letben is volt egy idszak, amikor lnyknt neveltk.
A smn pszichje nagyon gyakran hermafrodita, vagyis egy
szerre jellemzik frfias s nies vonsok. Dionszoszt nies
frfiknt tartottk szmon s gy is neveztk. A lthat s ltha
tatlan vilg kztt kzvett katolikus papok a mai napig hossz
ruhra emlkeztet reverendban jrnak. gy tnik, hogy Dionszosz birodalmba val bejutshoz elengedhetetlen a maszkulin s feminin rzkels egyttes bels lmnye.
A smnikus vzikban egy msfajta realits jelenik meg,
melyben a szemly mdosult tudatllapotba kerl. Errl a tudatllapotrl szl Carlos Castenda s Lynn Andrews knyve is,
amelyben sajt, smnok s gygyt nk ltal vezetett beavatsi
szertartsaik rszleteirl rnak. A jungi pszicholgiban, mely
igen nagyra rtkeli, ha a frfiban hagyjk kifejldni a nies
vonsokat is, a lthatatlan vilg valjban nem ms, mint az
archetpusok, lmok s aktv kpzeler vilga.
Dionszosz arra buzdtotta a nket, hogy otthagyva minden
napi letket, nnepeljenek a termszetben s fedezzk fel n
maguk eksztatikus rszt. Alapveten teht Dionszosz vezette be
ket a smni lmnyek vilgba. Dionszosz, az isten, a Hatalmas
Istenn papja s beavatottja is egyben. A kortrs ni spiritulis
mozgalmakban Dionszosz jelenlte olyan nknl tapasztalhat,
akik magukban hordozzk a kt vilg kztt kzvett papn ar
chetpust. Marion Zimmer Bradley az Artr kirly s a nk (Mists of
Avalon) cm knyvben szerepl Morgaine-hoz hasonlan az Is
tenn papja vagy papnje sszegyjti az embereket, hogy az Isten
n szigetre, vagyis a spiritulis feminin birodalomba vigye ket.
Az olyan kultrban, amely az evilgi boldogulst helyezi
eltrbe s azt hangslyozza, nagyon nehz dolga van a smnisz-

tikus szemlyisggel rendelkez frfinak. Az a kamaszkor vall


sos misztikus, aki a Madonnrl vizionl legalbb annyira kvl
llnak rzi magt, mint egy drogos. Sokan rltnek tartjk ket,
csakgy, mint annak idejn Dionszoszt.
Amennyiben Dionszosz az erteljes archetpusok kzl csak
az egyik, amely jelen van a frfi pszichjben, akkor a frfi nem fog
teljes mrtkben azonosulni ezzel a smnisztikus aspektussal, de
gyakran kerl mdosult tudatllapotba. Szmra a lthatatlan

DIONSZOSZ,

A BOR

S MMOR ISTENE

295

vilg egyszerre ismers s meglep, radsul nagyon mly


lmnyekkel ajndkozhatja meg. Az is elkpzelhet, hogy mg az
egyik oldalrl ez a frfi tkletesen mkdik a vilgban, msik
oldalrl titkos misztikusknt, Dionszosz jvoltbl, letnek
rejtett rtelme lesz.

Ketts szemlyisg
A maszkulin archetpusok kzl Dionszosz archetpusban
feszlnek a legnagyobb ellenttek. Walter F. Ott tuds a kvet
kezkppen jellemzi t:
Dionszosz kettsge az eksztzis s horror antitzisben,
a vgtelen vitalitsban s barbr rombolsban manifesztldik, a
csendben jelen lv hangzavarban, valamint a tvolsgot is mag
ban hordoz jelenltben.

Ha Dionszosznak ez az aspektusa a dominns, az illet az


ellenttprok kztt hzd hatrvonalat jtszi knnyedsggel
lpi t. Jelentktelen esemnyek hatalmas rzelmi viharokat vlt
hatnak ki. Ha valakinek ilyen frfival (vagy nvel) van kapcsolata,
aki ilyen mdon ingadozik a kt vglet kztt, akkor nem lepd
het meg azon, ha a Dionszosz frfi (vagy n) ennek az ingado
zsnak megfelelen egyszer pozitvan, mskor negatvan rtkeli
partnert. Hol szenvedlyes szeret, hol teljesen idegenknt visel
kedik. Az a szemly, akit az egyik pillanatban mg forrn lelnek,
a msikban pedig darabokra tpik, Dionszosznak ezt a ketts
sgt szenvedi el.
Nk is megszllottjai lehetnek ennek az archetpusnak. A mai
nszok pldul, akik a hegyekben mutattak be ldozatokat Dio
nszosznak, az egyik pillanatban mg szeret anyk voltak, majd
a kvetkezben rjng, kegyetlen mainszokk vltoztak.
Szpsg s hallos veszly fmjelzi ezt a kettssget. Dion
szosz szmra szent llat volt a prduc, a leoprd s a hiz, melyek
pontosan ezt a kettsget hordozzk magukban. Pratlan szp
sgk lenygz, ugyanakkor a legvrszomjasabb fenevadak.
Az archetpus erteljessgn s az ego feletti dominancijn
mlik, hogy a vgletekre hajlamos dionszoszi tendencia milyen

296

FIK

GENERCIJA

mrtkben zavarja meg a frfi s a krltte lvk lett. Ha


pldul egszsges s kiegyenslyozott egoval rendelkezik a frfi,
akkor nyugodtan mondhatja s el is lehet hinni neki, hogy, Csak
azrt, mert azt mondom, hogy megllek vagy felvgom az ereimet,
mg nem azt jelenti, hogy meg is teszem. Egy nehz sors frfi
viszont, akinek az egoja meglehetsen kiegyenslyozatlan, knynyen vlhat gyilkoss. Ez trtnt Charles Manson-nal, aki misz
tikus volt, szeret s gyilkos. Ha azonban az ego megingathatat
lan, a Dionszosz archetpusnak ez az aspektusa az rzelmek
mlysgvel s szertegazsgval ajndkozza meg a frfit, vala
mint felersti az erotikus spiritulis s fizikai reakcikat.
A meggytrt vndor

Dionszosznak s tbbnyire ni kvetinek mitolgijban a


bntalmazs s menekls fontos motvum. Lkurgosz kirly
haragja miatt pldul, Dionszoszt megvertk, aki vgl arra
knyszerlt, hogy a tengerbe ugorjon. Hasonlkppen a Dion
szosznak ldoz nket is alaposan helybenhagytk, mikzben fej
vesztve menekltek bntalmazik ell.
Dionszosz jrtban-keltben gyakran kavart vihart azzal,
hogy a hztartsi teendk melll elhvta az asszonyokat a hegyek
ben lezajl eksztatikus ceremnikban val rszvtel cljbl.
Nem csoda, hogy Hra, a hzassg istennje Dionszosznak sz
letstl fogva eskdt ellensge volt, hisz az istensgek ltal hirde
tett rtkrendek teljesen ellentmondanak egymsnak. Hra a
hosszan tart hzassg, a trsadalmi ktelezettsgek, a folytonos
sg s hsg prtfogja. Dionszosz ugyanakkor felkorbcsolja a
szenvedlyeket s a nket szoksos szerepeik elhanyagolsra
buzdtja.

A megcsonktott archetpus
Dionszosz mitolgijt tjrja a megcsonkts motvuma is,
mely motvum Ozirisz, egyiptomi istensg sorst is vgigksrte.
Ksbb Jzus Krisztus tlttte be az isteni fi szerept, aki meg
halt s fltmadt. Dionszosz archetpusa hajlamost arra, hogy
az ezt az archetpust hordoz frfi lelki rtelemben vett csonkts

DIONSZOSZ,

A BOR

S MMOR ISTENE

297

vagy keresztre feszts ldozata legyen. Ezt az okozhatja, hogy


kptelen a benne feszl erteljes ellentteket feloldani. A Dio
nszosz frfi letben kt ellenttes tendencia kztti keresztre
fesztettsg nagyon gyakran elfordul. Elkpzelhet, hogy
ugyanabban a pillanatban egytt is akar lenni partnervel, de
szvesen el is tvolodna tle. A csonkts metaforikusn gy is
rtelmezhet, hogy a frfinak nehzsget jelent egyben tartania
magt s folyamatosan azt li meg, hogy ezer darabra szakad.
A csonkts, mint motvum kifejezetten erteljesen jelenik
meg, ha ez az archetpus olyan vallsokkal kerl kapcsolatba,
amelyek a bntudat jelentsgt hangslyozzk. Ilyen pldul a
zsid valls s a keresztnysg, melyek szerint Ha bal kezed a
bnre csbt, vgd le!(Mt 18,9). Mivel miszticizmus s rzkisg
ugyanannak az archetpusnak a kt oldala, vagyis Dionszosznak
kt aspektusa, a katolikus miszticizmushoz vonzd fiatalember
nek folyamatos lelkifurdalsa lesz rzki s erotikus fantzii
miatt. Amennyiben a frfi bels ellentmondsai a vallson bell
nem feloldhatak, a frfinak csonktssal kapcsolatos lmai lesz
nek, melyekben gyakori elem a kard, a ks s az ncsonkts.

Dionszosz kimunklsa nmagunkban


Szmos, nem Dionszosz archetpust l frfi szenved az rzelmi
sivrsgtl s attl, hogy elszigeteldtt legmlyebb rzelmeitl.
Nmelyikk letbl kimaradt az rzkisg (nem is beszlve az
eksztzisrl), mg akkor is, ha rendszeres nemi letet lnek.
Szmukra Dionszosz kimunklsa letminsg vltozst jelent.
Dionszosz a pillanatra s nem valamifle tvoli clra koncentrl.
A Dionszosz frfi nyitottan reagl a msok kztt zajl s n
magban trtn jelensgekre. A tncols s szeretkezs vilg
ban Dionszosz jelenlte felbecslhetetlen, mivel a zenvel ltre
jv, s a partnerek egyms kztt kialakul sszeforrottsga fel
ersti, illetve spontaneitssal teszi vltozatosabb. Ha kizrlag a
helyes technikra gyel, akr a tncban, akr a szexben, elvsz az
lvezet. Ha figyeli az idt, mondjuk szeretkezs kzben, Dion
szosz archetpust mg nem aktivlta. Ha a pillanatra val ssz
pontosts kzben zavar gondolatok merlnek fel, biztosak
lehetnk benne, hogy Dionszosz mr nincs jelen. Amennyiben

298

FIK

GENERCIJA

a frfi nincs tisztban sajt testvel, kizrt, hogy valaha is ssze


tallkozott volna Dionszosszal.
Ahhoz, hogy ki tudjuk oldani ezt az archetpust, valsznleg
lpni megszokott letnkbl, megszokott szemlyisgnk
kell
ki
bl, megszokott szerepeinkbl s j ruht kell ltennk. Kze
lebb hozhatja Dionszoszt a bor, a zene, amely rzki mozgsra
csbtja hallgatit, a Mardi Gras fesztivl vagy valamilyen larcos
bl, brmi, ami az elme merevsgn lazt s ami az id fogsgbl
kiszabadt.
Ha elhagyjuk a vrost, magunk mgtt hagyjuk munknkat s
ktelezettsgeinket azrt, hogy sszeolvadhassunk az Anyaterm
szettel, Dionszosszal itt is tallkozni fogunk. A termszettel val
egyesls sorn Dionszosz szmra sokkal inkbb hozzfrhe
tek vagyunk. Ha idrzknkrl megfeledkezve elvesznk a
pillanatban, eksztatikus lmnyben lesz rsznk.

DIONSZOSZ, A FRFI
Az elz fejezetekhez hasonlan, ez a rsz is bepillantst nyjt
annak a frfinak a mindennapjaiba, aki ezzel az archetpussal azo
nosul. Dionszosz esetben azonban nem mkdik a komplex
kp felvzolsnak mdszere, mivel ezt az archetpust ellenttek
s vgletek jellemzik.
Br valsznleg nehzsgekbe tkzne pontosan krlrni,
miknt fog Dionszosz manifesztldni, az archetpust mag
ban hordoz frfinak vannak olyan szemlyisgjegyei, melyeket
ms frfiak nem vesznek tl j nven. A frfias frfiak szemlyi
sgjegyeit alapul vve a Dionszosz frfi valsznleg tl feminin,
tl misztikus, tl fenyeget, vagy ppensggel tl vonz s el
bvl ahhoz, hogy jl rezzk magukat vele. Dionszosz meg
zavarja a mindennapi letet, nemcsak azzal, hogy arra biztat m
sokat, hogy tartsanak vele dorbzolsaiban, hanem azzal is, hogy
nmaga szmra is lehetetlenn teszi az tlagos letbe val be

illeszkedst.

DIONSZOSZ,

A BOR

S MMOR

ISTENE

299

Korai vek

Dionszosz letnek korai szakaszban kt igen furcsa lmny


rte. Ha ezeket kzelebbrl megvizsgljuk, taln jobban meg
rthetjk, hogy a vele azonosul frfira vonatkozlag milyen lelki
analgikat fedeznk fel. Egyrszt Dionszoszt lnyknt nevel
tk, msrszt ptmami vrengz rltekk vltak.
Ha a szlben vannak elvrsok azzal kapcsolatban, milyennek
kell lennie egy figyereknek - szeresse a sportot, a mszaki dolgo
kat s a bunyzst -, akkor a sajt kedve szerint l Dionszosz
fit folyamatosan azzal fogjk piszklni, hogy lnyos dolgokkal
foglalkozik. A kis Dionszosz szvesen vlasztja az asszonyok tr
sasgt, mivel szereti hasznlni mind az t rzkszervt. Arra v
gyik, hogy lete az rzki lmnyek begyjtsrl szljon. Szereti
a selyem s a szrme rintst, foglalkoztatjk a sznek, a zene
pedig teljesen magval ragadja. A konyha fell rkez illatok s az
ott fellelhet zek kavalkdja jobban lekti, mint a garzs. Jobban
szereti a sznhzat, mint a fociplyt, a ruhk jobban rdeklik,
mint a szmtgp. Ezek miatt gyakran rstik, hogy puhny.
Ha rdekldsi kre miatt nem is kzstik ki a fik tborbl,
az rzelmessge miatt biztosan. A fiatal Dionszoszra cseppet sem
jellemz a sztoikus nyugalom, mg akkor sem, ha elvrjk tle.
Bizonyra megszmllhatatlanul sokszor elmondtk neki, hogy
a nagyfik nem srnak. Ennek ellenre knnyen elsrja magt,
ugyanakkor igazn szvbl jven tud hahotzni is. Taln mg
ennl is nagyobb feladat szmra, hogy rzelmeit visszafogja,
ami ms fik esetben azt jelenti, hogy megtanuljk teljesen el
fojtani azokat. Emiatt is azt fogjk gondolni rla, hogy lnyosn
viselkedik.
A msik igen jelents lmny Dionszosz gyerekkorban az
volt, hogy a r vigyz nk megbolondultak s vrengzsbe kezd
tek. Alice Miller pszichoanalitikus, a Gyermekkorfoglyai (Prisoners
of Childhood) cm knyv szerzje arrl r, hogy az les esz, j
megfigyelkpessg fi megtanulja kiismerni nrcisztikus sz
ljt, tbbnyire az anyjt, aki megharagszik fira, ha az nem azt
teszi, amit anyja elvr tle. Figyeli az rzelemvltozs jeleit s
igyekszik anyja kedvre tenni (ez az egyik oldala annak, ha valakit
lnyknt nevelnek). Ha anyja (vagy apja) rzelmi reakcii labilis

300

FIK

GENERCIJA

idegllapotbl kvetkezen tl vgletesek, a fi az egyik pilla


natban az imdott fi, a kvetkez pillanatban pedig anyja rjn
g dhnek elszenvedje.
Olyan szlvel a httrben, aki gy viselkedik, Alice Miller
legtbb betege kisfiknt megtanulta elnyomni sajt rzelmi
reakciit (gy soha nem tudtak megnyilvnulni) s megtanult
befel lni. Ha azonban Dionszosz a dominns archetpus, a fi
nem kpes gy befel fordulni. Inkbb elmenekl, bnz lesz,
megfenyegeti szleit vagy fizikai szimptmkat produkl.

Szlei
Pozitv nkpnek kialakulsa sokkal inkbb fgg szleitl, mint
ms archetpusokat l fitrsai esetben. Ennek magyarzata ta
ln az lehet, hogy nem illik bele az ltalnosan elfogadott fi kp
be, teht a csaldjn kvl nem szmthat elismersre. Ennek elle
nre a szli elismers mgiscsak hinyzik a legtbb Dionszosz
fi letbl, akik nmagukat adva sosem tudnak eleget tenni ap
juk elvrsainak. Nagyon gyakori lmny a Dionszosz fik kr
ben az apjuk ltal elvrt szemlyisg megjelentsnek ismtelt
ksrlete, melyek azonban nem jrnak sikerlmnnyel.
Dionszosznak, az istennek, erteljes apja volt, aki foglalkozott
vele. A mitolgiban Dionszosszal trdtt Zeusz a legtbbet,
egyszerre volt anyja s apja. Gondoskodsa Dionszosz megszle
tse utn is folytatdott. Ksbb Zeusz Ariadnt, Dionszosz
felesgt halhatatlann vltoztatta. Ha a Dionszosz frfinak sze
ret s elfogad apja van, aki elismeri s tmogatja t, az idelis a
fi szmra, hisz szemlyisge s frfiassga visszaigazolst nyer.
Noha Dionszosz, az isten Zeusz tnylegesen legkisebb fia
volt, a Dionszosz fi gy viselkedik, mintha lenne a legkisebb,
a szletsek sorrendjtl fggetlenl. Jtkos, a pillanatnak l s
nem aggdik a siker miatt.
A legtbb Dionszosz fi az anyjra hasonlt: hasonl az r
dekldsi krk s a szemlyisgk. Ha apjuk rzelmileg tvolsgtart s elutast, vagy anyjuk egyedl neveli ket, tlzottan is
anyjukkal azonosulnak. Ennek az az eredmnye, hogy elidege
nednek a tbbi frfitl, illetve sajt frfiassguktl.
Az anya s fia kztti elidegeneds is bekvetkezhet, ha a fi

DIONSZOSZ,

A BOR

S MMOR

ISTENE

301

nem felel meg az anya ltal tmasztott elvrsoknak. Ez a leg


nagyobb valsznsggel akkor trtnik, ha az anya archetipikusan Athn, a leglogikusabb az istensgek kzl, s a hroszok
tmogatja. Fit jl tudja mentorlni, de nem az a kifejezett s
anya tpus. Mivel fibl hinyzik az ambci, anyja frusztrlt s
csaldott. A fi ugyanakkor az anyt hinyolja, akit az sszes n
ben keresni fog.

Serdlkora sfiatalsga
Kamaszkora igen nehz idszak, ugyanis krnyezetben minden
felersdve fejti ki hatst. rzelmi ingadozsainak nagyobb az
amplitdja, mint ms tindzserek esetben. Sajt szexulis
hovatartozsval kapcsolatos krdsei lnye mlyre hatolnak. L
nyokba s fikba is beleszeret. A droghasznlat az esetben szin
te biztos rizikfaktor. Feltnen ltzkdik. Az osztlyzatok nem
rdeklik s kznye egyre n, ahogy minden ms felersdik
krltte. Szlei megijednek, az iskolai vezetst pedig megosztja.
A f csapsirnyok s a konformizmus kikerlsre val trekvs,
amely mindig is jelen volt szemlyisgben, most teljesen egyrtel
mv vlik mindenki szmra.
A konfliktus esetenknt nem a fi s krnyezete kztt alakul
ki, hanem a fin bell. Erfesztsei, hogy alkalmazkodjon, illetve
elnyomja archetpust, egyre tbb energijt emszti fl. Az rzel
mi sszeomls bekvetkezhet brmikor, mivel llandan nmag
val is vitatkozik. Komoly elmezavar is jelentkezhet, ha egy el
nyom valls vagy csald mg a tiszttalan gondolatokat is
eltli, akkor lelkiismeret-furdalsa nagyon mlyen felkavarhatja a
fi lelkt.
A kamaszkor s a fiatal felnttkor kztti elkltzs csak to
vbb fokozza az rzelmi zrzavart s rzelmi ksrletezgetst.
A spiritulis s szexulis vilg, valamint az alkohol ltal knlt
eksztatikus lmnyek hajszolsa komoly akadlyt grdthet a fi
iskolai eredmnyessgnek s a munka vilgban trtn rv
nyeslsnek az tjba. Ez a katasztrfapolitika kiksrletez
snek ideje, ami meglehetsen veszedelmes is lehet
A szemlyisg dionszoszi vonsait fel lehet fedezni gy is,
hogy nem kell hatalmas kockzatokat vllalni. Ez azonban csak

302

FIK

GENERCIJA

akkor lehetsges, ha a fit nmagrt szerettk s rtkeltk, eset


leg tancsokkal lttk el, mikzben felntt. Mivel a pillanatnak l,
lnyeges megrtetni vele, hogy a holnapra is gondolni kell. Azt
sem rt tudnia, hogy hogyan tanulhat a mlt tapasztalataibl
(melyeket sajnos, valsznleg elmulaszt bepteni az letbe).
Dionszosz a munka vilgban
Amennyiben az eksztzis hajszolsa kzben a misztikum s vall
sossg irnyba fordul, a fiatal Dionszoszbl lehet akr pap is,
akit lenygz a szentsgek s ceremnik ritulja s miszticiz
musa. Az is elkpzelhet, hogy hindu szerzetesnek ll, ahol a
dobsz s a kn tls hatsra mdosul a szerzetesek tudatllapota.
Taln ezeknl is jobban jellemz Dionszoszra, ha vgl a tantrikus jga terletre kerl vagy esetleg Bhagwan Shree Rajneesh
(Osho) szexulis gyakorlatainak vlik mesterv. Ebben a kr
nyezetben munkjt a vallsi kzssg hatrozza meg, ami meg
felel a nem kifejezetten profitorientlt Dionszosznak.
A Dionszosz frfit nem hajtja szemlyes ambci karrierj
nek ptsre. A tudomnyos vilg sem klnsebben foglalkoz
tatja. Egyetlen porcikja sem kvnja, hogy sok ves kitart tanu
lssal brmilyen kpessget elsajttson. A hatalom s presztzs
megszerzse nem jelent szmra semmit. Nem csoda teht, hogy a
munka vilgban val boldoguls nagyon sok Dionszosz sz
mra problmt jelent.
Rengeteg kztk a munkanlkli, s kevs olyan akad, aki
fnyes karriert fut be. A Dionszosz frfi viszont kreatv terlete
ken jeleskedik, ahol hasznostani tudja azokat a tapasztalatokat s
kpessgeket, melyeket sajt stt oldalnak legyzsekor szer
zett. Eugene ONeill A jgember eljn ( The Iceman Cometh) cm
drmjban sajt alkoholizmusrl r. Egy msik Pulitzer Djas
drmar, Sam Shepard, tbb fitestvrt lptet fl drmjban,
hogy gy mutassa be szemlyisgnek kettsgt. Szmtalan Dio

nszosz frfit tallunk a rocksztrok, zenszek s sznszek sorai


ban, akiknek le kellett gyznik alkohol- vagy drogfggsgket.

DIONSZOSZ,

A BOR

S MMOR

ISTENE

303

Kapcsolata a nkkel

A Dionszosz frfit, csakgy, mint az istensget is, krlveszik a


nk. Az anyskod nk szemben Dionszosz a sebezhet frfi,
aki gymoltsra szorul. Fggetlenl a frfi kortl, fis viselke
dse gondoskodsra sztnzi a nket. Sanyar gyermekkora s
rzelmi srlsei anyai rzseket vlt ki a nkbl.
rzkisge s a szpsg irnt kinyilvntott nagyrabecslse
miatt krlzsongjk a nk. Van, akibl csak bart lesz, van, akibl
szeret. Ha olyan nvel szerelmeskedik, akinek korbban mg
nem volt dolga az eksztzist s sszeforrottsgot ilyen nagymr
tkben nyjtani kpes partnerrel, a n mlyen megrendl. Lesz
nek olyan nk, akiket ez az lmny breszt r sajt szexualitsra,
s emiatt nagyon hlsak lesznek a frfinak. Lesznek, akik irny
ban szexulisan egszen fggv vlnak, mg msok fltkenyek
r. Ha egy n szmra fontoss vlik azltal, hogy belp a n le
tbe, rengeteg drmt s konfliktust hoz magval, mivel mostan
tl igazodnia kell Dionszosz vgletes szemlyisghez.
A Dionszosz frfi szintn kedveli a nket, gy gyermek
kortl kezdve vannak n bartai, akikkel megosztja titkait,
akikkel kzs az rdekldsi krk. Olyan mly bartsgok ala
kulnak gy ki, mellyel nem sok frfi dicsekedhet.
Kapcsolata a frfiakkal

Tbbi frfi trsval sszevetve azonban nagyon kilg a sorbl.


Sem a sportklubok ltziben, sem a tzsdeirodk vrszobiban
nem mozog tl otthonosan, mivel mindkt helysznhez felsznes
kapcsolatok s rdekbartsgok ktdnek. Tl individualista
ahhoz, hogy csapatjtkos legyen. Ezenkvl a versenyszellem
sem hajtja, s mindig is tl nonkonformista volt ahhoz, hogy be
lljon a fik kz.
Ezeknek ellentmondani ltszik az a tny, hogy a knnyen
beilleszked frfiakkal sszehasonltva mg mindig neki van tbb
frfi bartja. Sok frfi fontos lehet szmra, mindegyik a maga
mdjn. A Hermsz frfival nagyon jl tud beszlgetni. A Hphaisztosz frfi azrt bartkozik vele, mert a Dionszosz frfi
olyan tisztelettel veszi kezbe Hphaisztosz alkotsait, amilyen

304

FIK

GENERCIJA

tisztelettel ksztette ket. Mivel az ellenttek vonzzk egymst,


Apolln is vonzdik Dionszoszhoz.
Dionszosz, az isten el tudott siratni egy bartot, az t kvet
frfi is kpes erre. Amikor Ampelosz, Dionszosz bartja meg
halt, Dionszosz megsiratta t srjnl. Csak a knnyeibl fakad
szltke s az abbl szrmaz bor nyugtatta meg valamelyest.

Szexualitsa
Dionszosz szmra igen nagy horderej tma a szexualits vele
szletetten intenzv kifejezse. Szexulis belltdst tekintve
lehet hetero-, homo- vagy biszexulis. Legyen akr promiszkuzus rocksztr vagy ppen clibtusban l pap, a szexualits kr
dse egyarnt fontos. Mivel eleve rzki ember, erotikus term
szett knny elcsalogatni. Szexualitsba legalbb annyi lelki
energit fektet, mint ms frfiak karrierjk ptgetsbe. Ekszta
tikus szexulis lmnyben lehet rsze akkor is, ha nem komoly a
kapcsolata. Ezt az eksztzist fokozhatja a zene vagy az alkohol.
Egy rzkeny partner rjhet, a Dionszosz frfi olyannyira el van
foglalva a szeretkezssel (vagyis egy mdosult tudatllapotba
kerlssel), hogy az gy eltlttt id teljesen szemlytelen marad
szmra. Ebben a pillanatban lehet, hogy ppen a Dionszosz
archetpusra jellemz eksztatikus lmnyt li t, azonban az biz
tos, hogy nagyon messze van a szemlyes egyeslstl.
szintn tud vonzdni egyszerre tbb nhz is, vagy egy n
hz, aki hozz hasonlan tud a pillanatban lni. Nem a n meg
szerzse a fontos, hanem maga a szexulis lmny.
Hzassga

A hagyomnyos rtkrendet kpvisel n szmra Dionszosz


nem j parti. Nem lehet arra szmtani, hogy lland keresettel
eltart egy csaldot. Azt sem lehet tle elvrni, hogy karrierjnek
cscsra feljutva, megadja felesgnek a sttuszt, a pozcit s a
biztonsgot. Vele az let pnzgyileg s rzelmileg teljessggel

kiszmthatatlan.
A problmk akkor kezddnek, amikor egy n beleszeret a
Dionszosz frfiba, s miutn hozzmegy felesgl, azt vrja tle,

DIONSZOSZ, A

BOR

S MMOR

ISTENE

305

hogy valaki ms legyen, mint akihez hozzment. Azt szeretn,


hogy kiegyenslyozott s kiszmthat frfi vljk belle, akibe
korbban nem tudott volna beleszeretni. A hzassgkts valsz
nleg a n tlete volt. Mivel a frfi a pillanatnak l, a hossztv
elktelezds nem az asztala. Nagy hiba azt felttelezni, hogy a
hzassgktstl egy csapsra monogm lesz.
Ennek ellenre mgis megnsl, mint Dionszosz, az isten, s
megtanulja rtkelni, szerelemmel szeretni s ddelgetni prjt.

Dionszosz gyermekei
Mivel maga is egy nagy gyerek, msok gyerekeivel is remekl
bnik. A sajt gyerekeinek ms lmnyei is vannak apjukrl, ami
igazn megtpzza ket. Hihetetlenl izgalmas tud lenni (amikor
jtkos, fantziads s nagylelk, jkedve fertz), de borzasz
tan kibrndt is (mondjuk mikor meggri a gyerekeinek, hogy
valami klnlegeset fognak csinlni, de vgl elfelejti vagy el
veszti lelkesedst valami irnt, amit kzsen csinltak volna).
Nagyon elkesert, hogy az apa, aki elbvl ember s komolyan
gondolja, amit mond, abban a pillanatban legalbbis, a kvetkez
percben mgiscsak meggondolja magt. Kvetkezetlensgeit s
megbzhatatlansgt felnagytjk, klnsen akkor, ha elvlt
aprl van sz. Sajnos ennek valsznsge igen nagy.
A Dionszosz frfi nem igazn j a tradicionlisan az apra
hrul ktelezettsgek teljestsben. ltalban nem a kenyrkeres a csaldban, a fegyelmezst sem vllalja magra, nem tudja
kpviselni a csaldot a vilg fel, nem kifejezetten rtermett ,a
mentori feladatokra sem, st gyerekeinek a sikeressg titkt is
mstl kell ellesnik. Mindezek ellenre, mikzben felesge vaj
dik, lelkileg s fizikailag is vgig jelen van. A szlets folyamata
olyan misztikus s eksztatikus lmny, amely sszekti az egsz
csaldot. Noha vrmrsklett tekintve a Dionszosz frfi soha
sem lesz a hagyomnyos, tvolsgtart s vilg fel fordul gi
Apa, viszont minden eslye megvan arra, hogy az otthona fel for
dul, sztnsen a gyerekeihez kzel ll Fldi Apa vljk belle.

306

FIK

GENERCIJA

A kzpkor Dionszosz
A Dionszosz frfi letnek ebben a szakaszban gyakran kell r
zelmi krzissel megbirkznia. Ha tlzott vagy ppen alacsony n
fegyelme bajba sodorja, drog- illetve alkohol problmi addhat
nak, nem is beszlve az emberi kapcsolatok s a munka terletn
elszenvedett kudarcokrl. Ilyenkorra teljesen egyrtelmv vl
nak a frfi hinyossgai az iskolzottsg s a szakmai krdsek
terletn. Magnlete sem sokkal fnyesebb. Sok Dionszosz
frfi meg sem ri ezt a kort, pldul a tlzott drogfogyaszts k
vetelte Jim Morrison s a sznsz John Belushi lett is.
Sokszor viszont vekig is elhzdhat ez az rzelmi krzis, mely
nek legneuralgikusabb pontja az alkoholizmus. Nkkel val siker
telen kapcsolataik, a kreatv kifejezs s az alkoholizmus nehez
tette Dylan Thomas klt s Richard Burton sznsz lett is. Az
ezen idszakban kialakul krzisnek ezek a tipikus jelei. Thomas
s Burton is egyszerre kzdtt minddel, de az is elfordul, hogy a
Dionszosz frfi letben csak az egyik jelent igazn problmt.
Ha a Dionszosz frfi heroikus erfesztseket tesz, sikerlhet
megtartania kihvst jelent munkahelyt, s javtania kapcsola
taiban az intimits s az elktelezds fokt. gy vlhat belle
rett frfi, aki kpes eksztatikus s kreatv pillanatait hitelesen
sszeegyeztetni letnek ms terleteivel.
Ksi vek

A kzpkor Dionszosz letvitele hatrozza meg, hogy ksbb a


frfi a hrom eslyes minta kzl melyiket kveti.
Az els minta szerint az elz letszakasz problmi tovbb
gyrznek (alkoholizmus, munkahelyi problmk, magnleti
gondok). A problmkra tbbnyire nincs megolds a hallig,
mely rendszerint nagyon korai.
A msodik minta alapjn a Dionszosz frfi vagyont rkl.
Ez arra sztkli a frfit, hogy mg ids korban is rkifjknt
viselkedjen. Brmi legyen is szexulis belltdsa, folyton fiata
labb partnerei vannak. Mivel mr mindent kiprblt, mindenen
tl van, a frfi megcsmrlik.
A harmadik s egyben legnehezebben kivitelezhet minta k-

DIONSZOSZ, A BOR S MMOR

ISTENE

307

lnleges lettel kecsegtet, melynek rtelme s mlysge van. Mi


vel a dionszoszi vonsokat integrlni tudta egy rett szemlyi
sgbe, a frfi tovbbra is lhet a pillanatnak, azonban ez az let
mr a folyamatossgrl s az elktelezdsrl is szl. A valsg
mgtt meghzd spiritulis egysg rzsvel ajndkozzk
meg az eksztzis pillanatai. Egysg a termszettel, egysg az em
berisggel. Ez a spiritulis integrci hajtja a frfit, hogy a kvet
kez lmnyt is, mely maga a hall, nyitott szvvel fogadja.

PSZICHS ZAVAROK VESZLYE


Ha a frfi dominns archetpusa Dionszosz, nagyobb az eslye
annak, hogy igazn komoly pszichs problmk alakulnak ki,
mint a tbbi archetpus esetben. A krok nagysga az archetpus
dominancijtl fgg, vagyis, hogy mennyire erteljes a befolysa
a frfi egojnak kiegyenslyozottsghoz kpest. Kizrlag ki
egyenslyozott s egszsges egoval rendelkez frfi tudja fken
tartani az archetpus befolyst. gy a frfi dnti el, hogy Dio
nszosz archetpust hogyan, mikor, kivel s milyen krlm
nyek kztt kvnja meglni.
A msik oka annak, hogy mirt alakulhatnak ki pszichs zava
rok nagyobb esllyel a Dionszosz frfiban, az a puritn s erkl
css trsadalom hozzllsban keresend. Ez a fajta trsadalmi
berendezkeds ugyanis, sokkal kmletlenebb mdon eltli Dio
nszosz archetpust, mint brmilyen ms archetpust. Ennek
kvetkezmnye az alacsony nrtkels, radsul az archetpus
elnyomsa gyakran balul t ki.

Az nkp eltorzulsa:
alacsony nrtkels kontra tlrtkels

A trsadalom ltal kialaktott, a fira s a frfira vonatkoz szte


reotpik miatt a fiatal Dionszosz korn szembesl azzal, hogy
valami nincs rendjn vele. Tl emocionlis, tl intenzv s fknt
lnyos dolgok rdeklik. nrtkelse teht csorbt szenved.
Ugyanakkor az archetpus isteni gyermek aspektusa miatt
idnknt nagyon is klnlegesnek rzi magt s irrelisan magas

308

FIK

GENERCIJA

piedesztlra emeli sajt szemlyisgt. Gyakran ingadozik a kt


vglet kztt. Az egyik pillanatban alkalmatlannak rzi magt a
feladat elvgzsre, a msikban pedig mr gy gondolja, hogy a
feladat teljestse egy csapsra ismertt teszi.
Mivel nem konzekvensen szemlli magt s pozitv nrtke
lse tbbnyire szubjektv rzsein alapul, szinte kizrt, hogy vala
ha is relis kpet alkot nmagrl s arrl, hogy mennyit r. M
sok a Dionszosz frfira adott reakcii ugyanennyire ingadoznak.
Pozitvan vagy negatvan reaglnak, de sosem a kett kztt.

Az rkifj
Dionszosz, az isten nagyon jtkos istensg volt. Egyik hres
brzolsban hossz haj, lila ruhba ltztt, elegns fiatal
emberknt tallkozunk vele. Ebben a mtoszban, kalzok rabol
jk el, mert azt kpzelik, hogy taln egy kirlynak a fia, akirt
vltgdjat kvetelhetnek. Ez a kp az rkifj tmrtett kpe.
Ha ez az archetpus vagyonos frfit irnyt, a frfibl rzki play
boy lesz, mint amilyen a fiatal Ali Khan is volt (pakisztni ENSZ
nagykvet 1958-60 kztt, a ford.). A Dionszosz rkifj aspek
tusval azonosul frfiakban, mg ha nem is vagyonosak, mind
ben megvan az arra val hajlam, hogy a szrakozs s az jabb
kapcsolatok utni hajsza vigye ket elre. Annak lehetsge, hogy
a frfi rkifj maradjon egsz letn t, akkor ll fenn, ha Dio
nszosz a dominns archetpus.

Kzdelem az ellenttekkel

A dionszoszi szemlyisgjegyeket hordoz frfiak folyamatosan


kzdenek a bennk jelenlv paradoxonokkal, ellenttekkel.
Csakgy, mint az ket irnyt istensgben, bennk is egyidej
leg van jelen rm s rombols, szenvedly s hvssg, kzvet
lensg s tvolsgtarts.
Sam Shepard drma- s forgatknyvr, aki maga is a hres
Dionszoszok egyike, a kvetkezkppen nyilatkozott ezekrl az
ellenttekrl:

DIONSZOSZ,

A BOR

S MMOR

ISTENE

309

Van egy trtnet a farkasrl s a brnyrl. .. Az letben ma


rads folyamatban az ember megprblja gy intzni a dolgait,
hogy ez a kett egytt tudjon lni, megprbl egyenslyt teremteni
a kett kztt, mivel az egyik mindigfel akarja falni a msikat.
Az, amelyik fel akarja falni a msikat, vagyis a farkas, sztn
lny s nem teljesen beszmthat. Nagy kzdelem zajlik, s
mindenki mskpp prbl egyenslyozni. Van, aki alkoholista
lesz, van, aki elkezd drogozni. A helyzet nehzsge abban rejlik,
hogy meg kell prblni elfogadni azt a tnyt, hogy valban ilyen
krlmnyek kztt lsz. Hogy amikor ez a kett egymsnak esik,
az tnyleg ilyen. s kzben folyamatosan attl rettegsz, hogy az
egyik felfalja a msikat.
Pszichzis, mint lehetsg
Dionszosz, az isten, megrlt s kvetit is az rletbe kergette.
Elme nem maradt p a kzelben. Amikor hirtelen megjelent,
mainszai eksztzisba estek, vadul tncoltak s rjngtek.
Ehhez hasonl trtnik a rock-koncerteken, amikor hirtelen
megjelenik a sznpadon a sztr, s mindenki elkezd tombolni. r
jngs, drogok, tnc, eksztzis s gynyr a kznsg arcn. Ese
tenknt erszak s terror is felti a fejt, mint a Rolling Stones
altamonti koncertjn.
Amikor Dionszosz, az isten, megjelent kveti krben, el
szr pokoli lrma trt ki, majd amikor hirtelen eltnt a szemk
ell, nma csend lett, vgl mindenki melankliba esett. Az is
tennel val egyesls eksztatikus lmnytl a melankliig lert
v valjban nem ms, mint a lelki rtelemben vett kiteljeslstl
lert v egszen a depressziig. Ahhoz is hasonlthat, amikor
valaki hallucinogn drogok hatsa all kikerlve lelkiimeret-furdalssal kzd.
Friedrich Nietzsche, nmet filozfus, az Imigyen szla Zarathusztra (Thus Spake Zarathustra) cm knyv rja, tizenegy ven
t tart elmebetegsggel kzdtt. Nietzsche Dionszosz sztd arabolsa, valamint sajt rlete s elmjnek megbomlsa kz
egyenlsgjelet tett, kihangslyozva Dionszosz eksztatikus, tl
rad, barbr, st bns aspektusait.

310

FIK

GENERCIJA

A bor mellkhatsai:fggsg

A Dionszosz-kultusz tiszteli bort vagy valamilyen ms hdt


italt ittak, hogy istenkkel egyesljenek. Tiszteli ezltal magt
az istent vettk magukhoz s istentl megszlltakk vltak.
Amennyiben a kortrs Dionszosz az eksztzist s egyb m
dosult tudatllapotokat a drog hasznlatval prblja meg elrni,
fggv vlhat. Mentlis s fizikai egszsgt veszlyezteti, ha
hallucinogn vagy hangulatvltoztat drogokkal l.
Amikor a San Francisco-i Vrosi Krhz srgssgi osztlyn
voltam pszichiter gyakornok az 1960-as vekben, gyakran hoz
tak be olyan embereket, akik az utcn vsrolt hallucinogn dro
gok vagy egyb stimull szerek befolysa alatt lltak. A hangulatjavt drognak vsrolt szer azonban paranoit s rettegst hozott,
hatsra magukat s msokat is veszlybe sodortak, mert elnztek
egy piros lmpt vagy rosszul mrtek fel egy magassgot. Egy v
tizeddel ksbb, profitorientlt gygyszerszek ltal ellltott, a
vnyre kaphat drogoktl alig klnbz designer drogok
kezdtek megjelenni, egy lpssel mindig lekrzve az illeglis
drogok listjt. A legnagyobb veszly most a fiatal vrosi zlet
emberekre leselkedik. Noha isteni lmnnyel kecsegtetnek,
hasznli kzl sokan belehalnak.
A kortrs fogyasztk ltal hasznlt, idszakos eksztatikus l
mnyt nyjt drogok uthatsai kztt szerepel a msnapossgrzet, az elkesereds s a fggsg. Amikor az emberek Dionszosszal akartak egyeslni, a szertarts sorn Dionszosz tiszteli
elszr eksztatikus magassgokat jrtak be, azutn melankliba
vagy depressziba estek, hallucinlni s rettegni kezdtek, vgl
pedig lelkiismeret-furdalsuk lett. s ez ma sincs mshogy.
Az Istennel val egyesls szndka motivci lehet arra, hogy
valaki inni kezdjen. AzAnonim Alkoholistk (Alcoholics Anonymous)
nev szervezet egyik alapttagja (Bill W.) s Jung kzti levelezs
egy rszlete egyrtelmen rvilgt az alkoholizmus s a spiritualits kztti sszefggsre. Ez az alapttag Jung s egy msik
jelents alapttag (Rowland H.) kztti, az 1930-as vekben le
zajlott beszlgets fontossgt ecseteli (Rowland H. Jung korbbi
pciense volt s alkoholista, akinek Jung ppen ebben a beszl
getsben mondja el, hogy nem tud rajta segteni.):

DIONSZOSZ,

A BOR

S MMOR

ISTENE

311

- s amikor (Rowland H.) megkrdezte ntl, hogy van-e


mg brmi remny, n azt vlaszolta neki, volna, feltve, hogy
tall magnak valamit, amin keresztl valamifle spiritulis vagy
vallsi lmnyben lehet rsze.
(Rowland H. megfogadva Jung tancst, tallt magnak olyas
mit, ami segtett rajta.)
Jung gy felelt: - Rowland alkohol utni svrgsa alacsonyabb
szinten megfeleltethet az ember egysg utni spiritulis vgy
nak. Kzpkori nyelvezetben ez azonos az ember Istennel val
egyeslsnek vgyval.
- Tudja-rtajung-, az alkohol latinul spiritus, ami az angolban
az egyik legmagasztosabb vallsi lmnyt s a legtkosabb mrget
is jelenti egyszerre (az angol spirit sz jelentse magyarul llek s
rvidital, a ford.). A hatsos formula gy teht: llek az alkohol
ellen (spiritus contra spiritum).
Jungnak ez a flmondata, hogy spiritus contra spiritum azt je
lenti, hogy az Istennel val spiritulis egyesls lmnyvel fel le
het venni a harcot az alkoholizmus ksrtete ellen, vagyis az alko
hol helyre Istent (brmit is jelent ez a krdses szemly szmra)
helyettestjk be. Ha az alkohol vagy brmilyen ms szer hasznla
tra a Dionszosszal val egyesls vgya hajtja az embert, akkor
ezekkel az eszkzkkel is el lehet rni a spiritulis egyeslst.
Amennyiben ez a helyzet, nem csoda, hogy az Istennel kialaktott
szemlyes kapcsolat viszont kijzantlag hat.

Pszichoszomatikus tnetek
Dionszoszrl azt tartottk, hogy belpett kveti testbe. Az
alkohol a testbe bekerlve s a vrednyekben sztradva ugyan
gy tveszi az uralmat elme s test fltt. Amikor Dionszosz a
dominns archetpus, a frfi egsz testvel reagl. A test szmra
egy hatalmas rzkszerv, melyen az rzsei is megjelennek. Ami
kor teljesen a testben van, tncol, szeretkezik, akkor ez a testben
levs pozitv oldala, mg ha a teste pszichoszomatikus tneteket
produkl, az ugyanennek a negatv oldala. Emiatt a Dionszosz
frfi letben nagyobb az esly a konverzis zavarok, mint pldul
a hisztris paralzis vagy a vaksg kifejldsre. A testi-lelki za
varok egy msik lehetsges kifejezdse az anorexia.

312

FIK

GENERCIJA

Hajlamos azon aggodalmaskodni, hogy valami fizikai baja


lesz, mivel rzelmeit a testn keresztl fejezi ki s rendkvl fo
gkony a testi rzkelsekre. Olyan fjdalmak zavarhatjk meg
mindennapjait, amelyeket a feje ltal irnytott ember nem is
venne szre.

Nehzsgek msok szmra Dionszosz krnyezetben

Ha egy n letben Dionszosz frfi a fontos szemly, egszen


biztos, hogy soha nem fognak unatkozni. Hogy kapcsolatuk meny
nyire viharos, rmteli vagy ppen fjdalmas, az mindkettjkn,
illetve kapcsolatuk minsgn is mlik. Ez dnti el, hogy kapcso
latuk szokatlan bartsgg alakul, j viszonyknt rtelmezhet
vagy ppen egyttlss, esetleg hzassgg fejldik. A f krds
az, hogy a n milyen remnyekkel megy bele a kapcsolatba.
Amennyiben a n Hra (a hzassg istennje, a felesg arche
tpusa) archetpust hordozza, aki azt vrja egy szenvedlyes, forr
viszonytl, hogy hosszan tart, monogm hzassgg szeldljn,
a kapcsolat a n szmra katasztrfa lesz. Ezen keresztl sajt leg
bosszllbb s legfltkenyebb aspektusval kell szembeslnie.
Tbbnyire azonban Dionszosz ppen abban az idben tnik
fel a sznen, amikor a n lete fordulponthoz rkezik. Azzal,
hogy elcsbtja a tzhely melll s knnyedebb, mulatozs, dorbzols letet knl helyette, valsznleg felbortja csaldi lett
s hzassgt. Ezzel egytt aktivlja a nben rejtz szenvedlyt
s indulatot, melyet a n elszr jkislnyknt, ksbb j felesg
knt egsz letben elnyomott magban. A leginkbb szenved ala
nyok azonban a gyerekei lesznek.
A msik nagy fordulpont, amikor a Dionszosz frfi feltn
het egy n letben, az az idszak, amikor a nt elhagyta a frje.
A Dionszosz frfi itt is kataliztorknt mkdik, ezttal a n
erotikussgt s rzelmessgt kelti letre. Bevezeti a nt a drogo
zs vilgba, megismerteti a pulzl zene hatsaival, esetleg eksz
tatikus meditatv gyakorlatokra tantja. Az is elfordulhat, hogy
akkor bukkan fel, amikor a hzassg vgleg ztonyra futott.
Taln mg emlkeznek r, hogy Dionszosz, az isten rjng
mainszokk vltoztatta a nket, akik osztozva Dionszosz sorsn
elszenvedtk, hogy darabokra tpjk, megcsonktsk vagy hallra

DlONSZOSZ, A BOR S MMOR ISTENE

313

gytrjk ket. Ez a legelkpesztbb s legsttebb sors, ami a


Dionszosz frfival kapcsolatba kerl nre vr. Ebben az eset
ben azok a nk vannak leginkbb veszlyben, akiknek a domi
nns archetpusa Perszephon, aki szinte predesztinlva van arra,
hogy az alvilgba rngassk. Ez metaforikusn gy rtelmezhet,
hogy a depresszira hajlamos nk nagyobb esllyel esnek ldoza
tul a Dionszosz frfinak. Az ilyen tpus nk bmulatosan tud
nak alkalmazkodni a nluk jval erteljesebb szemlyisggel
rendelkez frfiakhoz, behdolnak a Charles Manson flknek
(amerikai bnz, akit a Tate-La Bianca gy nven elhreslt
gyilkossgokra val szvetkezsrt tltk el, a ford.). Patty Hearst,
az t elrabl s bntalmaz bnz szolglatksz kvetjv vlt.
s noha Dionszosz frfi istensg volt ni kvetkkel, arche
tpusa a nkben s a frfiakban egyarnt elhvhat. Ugyangy a
rjuk reagl tisztelk vagy kvetk is lehetnek klnbz vagy
azonos nemek.

A FEJLDS TJAI
Mivel Dionszosz archetpusa igen sszetett, a fejldni kvnkra
sszetettebb lelki feladatok vrnak, mint a tbbi archetpus eset
ben. Elszr is egy megfigyel s egy elfogad nre van szk
sg. Ms archetpusok aktivlsa is lnyeges lps, hiszen itt mr
nemcsak az archetpus egyoldalsgnak kiegyenslyozsa a tt,
hanem a tlls. A kt legfontosabb feladat a tudattalannal val h
sies szembenzs s egy elktelezett kapcsolat kiptse. Ezek segt
sgvel normlis letet alakthat ki magnak, mely utn annyira s
vrog. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy sosem lesz tlagember.

A megfigyel n s az elfogad n kimunklsa


Amennyiben a frfi erteljes megfigyel nnel rendelkezik, lehe
tsge van ezt az archetpust meglni anlkl, hogy elnyomn,
hogy megrlne, erszakot kvetne el vagy kivetnk az tlag
emberek trsasgbl. Ennek az erteljes megfigyel nnek olyan
nak kell lennie, amely elfogad mindenfle felmerl kpet s gon
dolatot, brmilyen testi rzkelst, esetleges szenvedlyt, eltls

314

FIK

GENERCIJA

s szgyenrzet nlkl. Ha valakinek Dionszosz a dominns


archetpusa, nmagban az a tudat, hogy az elzekhez mrten
kellene viselkednie, komoly segtsg lehet. A pszichoterpia lehet
az az eszkz, amely hozzjrul az n s az nelfogads kifejleszt
shez s megerstshez, fleg, ha az eltls s visszautasts
gyermekkori lmny volt.
Szvetsgesek kimunklsa: Zeusz, Hermsz s Apolln

A mitolgiban Dionszosz szmos ms istensgtl kapott tmo


gatst a dnt pillanatban. Szvetsgesei Zeusz, Hermsz s Apol
ln volt. Mind olyan archetpus, melyet a Dionszosz frfinak
rdemes kimunklnia magban.
Zeusz ktszer is megmentette Dionszosz lett. Elszr, ami
kor halott anyja mhbl vette ki magzatt s sajt combjba varr
ta. Msodszor pedig, amikor Hra az rletbe kergette Dion
szosz nevelszleit s Zeusz ismt kzbelpett. Egy gondoskod
s erteljes Zeusz ltal megtestestett pozitv apa figura egszen
bizonyosan nagyot lendthetne azon, hogy a Dionszosz frfi el
fogadja sajt klncsgt. Abban is segtheti, hogy megtanuljon
egytt lni irracionlis gondolataival s intenzv rzseivel anl
kl, hogy ezek hatsra cselekedne vagy nmagval szemben el
utastv vlna. A Dionszosz frfi kimunklhatja magban a
pozitv Zeusz apa archetpust, amennyiben vr szerinti apja
szerette s elfogadta t. A pozitv Zeusz apa archetpusa akkor is
kimunklhat, ha a Dionszosz frfinak j kapcsolata van egy
igazi apa tpus mentorral vagy terapeutval.
Hermsz segdkezett Dionszosz szletsnl vagy vitte
nevelszleihez. Az istenek hrnkeknt szabadon kzlekedett az
alvilg, a fld s az Olmposz hegye kztt. Hermsz kpes volt
arra, hogy rzelmi magassgokat s mlysgeket jrjon be anlkl,
hogy rzelmileg csapdba kerlt volna. Hermsznek ezt a kpes
sgt Dionszosznak is rdemes kimunklnia magban. A Dio
nszosz frfi a jelenben l, szmra ez az egyetlen realits. Kvet
kezskppen, ha depresszis, szmra az rkk tart. Ebbl az
elkeseredett llapotbl az egyetlen kitnak az ngyilkos gondola
tok tnhetnek. Hermsz ezzel ellenttben pontosan tisztban van
azzal, hogy brhol is legyen, az csupn tmeneti llapot.

DIONSZOSZ,

A BOR

S MMOR

ISTENE

315

Hermsz volt a kommuniktor isten. Azzal, ha a Dionszosz


frfi megtanulja szavakba nteni gondolatait s megtanulja azo
kat msokkal is megosztani, akkor Hermsz archetpusnak ezt a
kommuniktor aspektust aktivlja. Ezltal msok is segtsgre
lehetnek abban, hogy jobb rltsa legyen a vilgra.
Apolln a harmadik szvetsges, akit a Dionszosz frfinak
rdemes segtsgl hvnia. Apolln s Dionszosz a Delphoi
szentlyt kzsen hasznltk. Mindkettjknek itt ldoztak,
Dionszosznak a hrom tli hnapban, mg Apollnnak az v
fennmarad rszben. Hagyomnyosan ez a kt istensg egyms
ellenttei. Apolln, a racionlis gondolkod, aki az sszersg
prtfogja volt s aki a Nap isteneknt objektv tvolsgbl ltott
r a vilgra. tipikusan a bal agyflteke megszemlyestje. Dio
nszosz ezzel szemben az irracionlis, az emocionlis isten, aki
nek a teste a legfontosabb, s akiben az ellenttek prhuzamosan
vannak jelen. tipikusan a jobb agyflteke megtestestje. A frfi
pszichjnek mindkettre egyarnt szksge van. A Dionszosz
frfi akkor tudja kifejleszteni magban Apolln racionlis gon
dolkodsmdjt, ha j iskolba kerl.

A hst feladat: utazs az alvilgba

Ha a Dionszosz frfi lelkileg fejldni szeretne, akkor tl kell


lpnie az isteni gyermekkel s az rkifjval val azonosulson, s
hss kell vlnia. Erich Neumann pszicholgus, a frfi tudat
eredetrl s kifejldsrl szl knyvben azt fejtegeti, hogy
milyen nagy jelentsge van annak, hogy a hermafrodita fi-szere
tbl hs vljk. Neumann szerint a Dionszosz frfinak ehhez
szndkosan al kell merlnie a tudattalan birodalmba s tall
koznia kell a nem-njvel. Ez a vilg a sttsg, a semmi, az
ressg, a feneketlen lyuk, az alvilg, a Hatalmas Anya mhe, ahol
az n felolddhat a tudattalanban, ahol felfaljk az irracionlis
flelmek, a tudattalan szrnyei s gonosz lnyei. A hsnek tl kell
lnie az alvilg szrnysgeit s ltaluk kell megersdnie.
Mieltt vgleg elfoglalta volna az t megillet helyet az Olm
posz hegyn, Dionszosz utols nagy tettknt vghez vitte ezt a
hsi feladatot. Haland anyjt, Szemeit prblta felkutatni, aki
meghalt s a Hdszba kerlt. Az alvilgot egy feneketlen tavon,

316

FIK

GENERCIJA

a Lerna lpon keresztl is meg lehetett kzelteni. Dionszosz


almerlt s egyszer csak a Hdszban tallta magt. Anyjt
kiszabadtotta, elszr a fldre, majd az Olmposz hegyre vitte.
Pszicholgiai rtelemben Dionszosz elvlasztotta sajt anyjt
a Hatalmas Anytl, legyzve gy a tudattalantl val flelmt.
Ezzel a tettvel frfiassga legyzte a felfalssal fenyeget nisget. Amennyiben a frfi kpes szeretni az anyjt, de egyszersmind
gy is tud reaglni r (vagy brmilyen ms nre), mint aki fltt
nem uralkodik az anyja (teht nem tudja elniesteni), akkor a
frfi pontosan ugyanezt a levlaszt hstettet viszi vghez. Sajt
anyjt megmenektette a Hatalmas Anytl. Kamasz njbl hsi
n lett, teht felntt.
Szemlyes elktelezds: Ariadn megtallsa

Utazsai sorn Dionszosz Naxosz szigetn tallkozott Ariadnval. Thszeusz hagyta ott magra, aki arra hasznlta, hogy segt
sgvel meglje a Minotauruszt s elmenekljn Krtrl. tban
Athn fel Thszeusz elhajzott a szigetrl, mikzben Ariadn
aludt. Itt tallt r Dionszosz, aki nagyon megszerette s tisztelte
is t. Dionszosz kedvrt Zeusz halhatatlann tette Ariadnt.
A Dionszosz frfi erotikus kapcsolata tbbnyire nagyon inten
zv s eksztatikus: a tbbszr is ismtelhet egyesls miatt maga
a Dionszosz frfi s partnere is gy rezheti, hogy nagyon kzel
vannak egymshoz, ugyanakkor a szemlyes kapcsolds mgis
hinyzik. A szexulis lmny ltalban szemlytelen vagy emberfeletti (mint pldul a mainszokkal val kapcsolata) marad, eg
szen addig, amg Dionszoszhoz hasonlan (aki a magra hagyott
Ariadn lttn megrendlt) a frfi nem tud egytt rezni a nvel,
s nem tud empatikusn viselkedni vele. Csak abban az esetben
nvi tl a Dionszosz frfi az archetipikus szeret szerept s lesz
szemlyes kapcsolata, ha kpes gy elktelezdni, hogy akkor is
szereti partnert, amikor nem szeretkezik vele.

IV. rsz
MTOSZAINK MEGTALLSA:
NMAGUNK

JRAFORMLSA

318

MTOSZAINK MEGTALLSA

Ha ismerjk az isteneket, tbbet megtudhatunk magunkrl. Nhnyukban lthatjuk tkrzdni magunkat, amint megmutatjk
az ltalunk lt archetpus erssgeit, gyengesgeit s rtelmt. Ms
istenek is mozgoldnak az emlkezetnkben s rbrednk, hogy
tnyleg ismertk mr ket korbban is. Egy kvetkez archetpus
ban pedig annak az istensgnek az arca kszn vissza, akit elutas
tottunk, mert attl rettegtnk, hogy a vilg szmra elfogadhatat
lanok lesznk.
s most, az istenek megismerse utn mit gondolsz, melyik is
tensg alaktotta a leginkbb a szemlyisgedet? Taln rdbbensz
arra, hogy mirt volt olyan knny szmodra a vilgban val bol
doguls, s milyen ron, vagy ppen ellenkezleg, mirt volt olyan
nehz megllni a helyedet.
Az Athnba tart utazkat - metaforikusn azok a frfiak (s
nk), akiknek a clja a siker, akik rszt kvetelnek maguknak a ha
talombl, a kereskedelmbl s az intellektulis teljestmnybl befektetik a prokrusztszi gyba, hogy mretre szabjk ket.
Prokrusztszi azt jelenti, hogy nknyes, valami, ami az egyni k
lnbsgeket egyltaln nem veszi figyelembe. A kortrs prokrusz
tszi gy nem ms, mint maga a konformits: a sztereotpia, amely
meghatrozza, hogy milyennek is kellene lennie a frfinak. Sajnos
azonban ez a szigor kritriumrendszer krosan hat a frfiak pszi
chjre. A mretre szabs sorn a kilg rszeket levgjk, azt a
rszt pedig, ami nem tlti ki a prokrusztszi gyat, megnyjtjk.
Az ltalunk ismert vilg az a hely, ahol a frfiakat a patriarchtus
magnyos hskk formlja. A frfiaktl azt vrjk, hogy elhagy
jk anyjukat s mindenfle velk val azonossgot megtagadja
nak. Az apk tvolsgtartak s visszafogottak. A frfiak frfiakkal
versengenek, elutastjk a sebezhetsget s azokat a jellemvon
sokat, amelyek elfogadhatatlanok a patriarchtus szmra, illetve
jra s jra elhatroldnak kevsb rtermett trsaiktl.
Lelki rtelemben vett csonkts akkor kvetkezik be, amikor a
prokrusztszi gyba nem ill archetpusoktl s kapcsolatoktl a
frfi (vagy a n) megszabadulni knyszerl. Radsul, mivel a fr
fi sztereotpijban az rzelmek visszafogsa s kontrolllsa sze
repel, a frfi sajt rzseitl is elszigeteldik.
A kvetkez fejezet (Mtoszaink megtallsa: nmagunk jra
formlsa) arrl szl, hogy mi is az, amitl elszigeteldtnk s ho-

MTOSZAINK MEGTALLSA

319

gyan tallhatunk vissza oda. A hazarkezs valjban arrl szl,


hogy elfogadjanak s szeressenek azrt, akik vagyunk, s gy,
ahogy vagyunk.
A Hinyz isten a knyv legutols fejezete. az a figyermek,
aki tveszi Zeusz helyt s uralkodik mindenek felett. Taln egy
szer ez lesz a dominns archetpus a frfi pszichjben. Amennyi
ben ez a vltozs elegend szm frfi pszichjben lejtszdik,
akkor maga a trsadalom s a kultra is vltozni fog.

TIZENEGYEDIK

FEJEZET

Mtoszaink megtallsa:
nmagunk jraformlsa

A frfiak szmra az let szinte kizrlag a szeparcirl szl, illet


ve arrl, hogy kivel ne azonosuljanak. Ez a sorozat az desanyval
kezddik, akit el kell hagyni s akire semmi esetre sem szabad
hasonltani. A fikat kisgyerekkoruktl fogva kis frfiaknak ke
zelik, akiknek nem szabad srniuk. Elkezdenek vodba jrni, s
attl fogva kt kln kultrnak, illetve kritriumrendszernek
kell megfelenik. A tantermen belli vilg - fknt az elejn - a
feminin vilg. A tanr egy n, aki az egyttmkdst, a tisztas
got, a rendet s a tanulmnyi munkt jutalmazza.
Az iskolaudvaron ugyanakkor, ahol az idsebb fik a vezrek,
ltkrds, hogy a fi tagja legyen egy bandnak, klnben folyton
piszkljk s rhrtjk a felelssget. A konformits a tllshez
nlklzhetetlen az iskolaudvaron, ahol az agresszorral val azono
suls folyamatt lik meg. A finak az osztlyterem s az iskola
udvar kt ellenttes vilga kzt kell egyenslyoznia, s lehet, hogy
csak az egyikben vall kudarcot, de az is lehet, hogy mindkettben.
A nagyon les esz, sportos alkat finak eslye van mindkt vilg
ban boldogulni, mivel sportossgval tiszteletet vv ki magnak.
Frfi betegeim csak nagyon kis szzalka beszlt boldog s
gondtalan idszakokrl gyermekkorukban s kamaszkorukban,
amikor nfeledten nmaguk lehettek a tbbi fi jelenltben. Az a
benyomsom, szerencsjk volt, mert nem ez az alapllapot. Ser
dl- s kamaszkorukban minden szabad percket egytt tltt
tk a tbbi gyerekkel mert szabadidejk az aztn volt bven.
Nem gy, mint a mai kzposztlybeli gyerekeknek. De az is lehet,
hogy bentlaksos iskolba jrtak egytt. Egyms irnti szeretetk
ezekben a ritka, de annl boldogabb idszakokban alakulhatott ki.
Azutn eljtt a szeparci idszaka, ami a frfiak letben vissza
tr motvum. A hagyomnyosan frfiaknak sznt ton minden
egyes lpsnl valamiflekppen elklntik egymstl, fikra s

NMAGUNK JRAFORMLSA

321

frfiakra, gyztesekre s vesztesekre osztjk ket. Azoknak a fr


fiaknak, akik sikeresek a vilgban, letk sorn szmtalanszor el
kellett vlniuk lpst tartani kptelen trsaiktl.
A patriarchtus sorozatos szeparcira knyszerti a frfit, mg
pedig ktflekppen is. A fi, aki levlik anyjrl egyrszt rzelmi
leg klnl el tle, msrszt attl a sajt bels rsztl is tvolodik,
amely eddig az anyjhoz llt kzel. Az az iskols fi, aki rbred,
rtatlansgt s tudatlansgt nem mutathatja ki, elbb-utbb ma
gra erltet egy kvlllk szmra elfogadhat viselkedsformt.
gy vgja el magt az nmagban rejtz rtatlan kisfitl. Az a fi,
akinek legjobb bartja nem tud lpst tartani, nemcsak a bartsg
tl vgja el magt, hanem attl a rsztl is, amely kpes elsiratni
egy bartot. A bnatban mg srni tud fi abban a pillanatban,
amikor megtanul nem srni, rzelmeivel val kapcsolatnak is
bcst mondhat. s vgl eljn annak az ideje is, amikor frfi lesz
a fibl, amikor valamit, ami mg rtatlan, fel kell ldozni ahhoz,
hogy frfiv vlhasson.
Patriarchlis, Zeusz ltal irnytott vilgunkban, ahol a pnz
gyi jutalom hatrozza meg valaminek az rtkt, a legtbb sikeres
frfi az eszvel keresi a kenyert klnbz irodkban. Sokan k
zlk itt vannak igazn elemkben. Azonban nagyobb rszknek
ez maga a pokol. Vannak, akik a fldeken dogoznnak szvesen,
vannak, akik inkbb kzmveskednnek, zent szereznnek vagy
gyerekeket tantannak, de mgsem teszik. Inkbb megszabadul
nak ettl a rszktl s irodba mennek dolgozni.
letk derekn azonban, amikorra mr rendesen felgylemlenek a hinyz rszek, depresszis idszak ll be, sok szomorsggal
s egyedllttel. Itt dbben r, hogy eddigi lete rtelmetlen volt.

JRAFORMLDS
Van egy alternatva - amely nem igazn knlkozik a frfi kzp
korig -, mellyel szksgszersgbl sok frfi megprblkozik,
mivel lete fjdalmas, res, monoton s sivr. Megprblnak r
tallni arra, ami igazn fontos szmukra, megprblnak visszajut
ni sajt rzelmeikhez. Erre az elhatrozsra juthatnak olyan frfiak
is, akiknek irigylsre mlt helyk van versenyszellem vilgunk-

322

MTOSZAINK MEGTALLSA

ban s akik tbbnyire - legalbbis ltszlag - kzben tartjk letk


irnytst. Azonban a depresszi, klnbz flelmek, magas
vrnyoms, fekly, szvroham, rossz lmok vagy ppen egy fontos
kapcsolat megromlsa jelezhetik a frfi szmra, hogy valjban
risi baj van. Taln ez vgre elindtja egy olyan tra, melynek
sorn jra felfedezheti nmagt, megrtheti s feldolgozhatja a
mlt esemnyeit s a jelen trtnseit. Minden egyes frfi szmra
ez az utazs fokozatos almerlst jelent, mgpedig sajt rg elte
metett rzseibe. gy jra felfedezhetik sajt bels vilgukat s r
akadhatnak a szemlyes trtnetkhz elvezet svnyre. Ez a tr
tnet mindig a gyerekkorral kezddik: ki volt akkor s mi okozott
neki rmet? Mitl lett boldog? Milyen tevkenysgbe tudott
belefeledkezni? Ki szerette t? s ezzel ellenttben: mit szgyellt?
Mi volt az, ami benne vagy csaldjban nem volt elfogadhat a
trsadalom szmra? Ki akart valjban lenni? Kinek a szertt
s elismerst prblta meg kivvni? Ki s hogyan bnt vele?
R fog dbbenni, hogy akrkit is temetett el, vlasztott le tuda
tos njrl s hagyott a mltban, legyen az a gyermek, aki maga
volt klnbz idszakokban, szlei, a gondnok, egy hzillat, a
testvre, emberek, akiket szeretett vagy flt, mg mindig jelen van
nak. s akrmit is nyomott el akkor rgen, mg mindig lktet bel
s vilgban: rtatlansg, ruls, flelem, rm, bntudat, szgyen,
szeretet s az elfojtott archetpusok, melyek rszei voltak. Ltez
nek kamaszkori s felnttkori megcsonktsok: fontos szerelmek
s bartsgok, amelyektl elszigeteldtt, egy gyermek, akinek
apja lehetett volna, egy homoszexulis bart, akit elutastott, egy
zsiai szerelem, akit Koreban, Japnban vagy Vietnamban ha
gyott htra, mert a n nem lehetett a felesge, de lete nagy szerel
me volt. Teht olyan emberek s a hozzjuk tartoz rsz a frfibl,
amelyek valahogyan nem illettek bele a trsadalom ltal elfogadott
kpbe s ezrt kihastottk ket.
Brmit is temetnk el vagy fojtunk el magunkban, tulajdon
kppen lve temetjk el. Ez azt jelenti, hogy ha mgis el akarjuk
bnyszni, eredeti llapotban fogjuk tallni. Ez klnsen akkor
lehet rnk drmai hatssal, ha az, amit eltemettnk, ki nem fejezett
fjdalom volt. Ha szabadjra engedjk, olyan rzs, mintha csak
tegnap rt volna minket nagy vesztesg s nem vekkel azeltt.
A parzsl indulat knnyen hozzfrhet. A kandallban parzsl

NMAGUNK JRAFORMLSA

323

sznhez hasonlan, melyet csak egy rteg fld takar el, a frfiakban
szunnyad indulatok is ott rejtznek a felszn alatt, br nhnyukban legalbb olyan mlyre stk ezeket, mint a fjdalmat.
Taln mg az rzsek elssnl is lnyegesebb feladat annak
vagy azoknak a feltmasztsa (illetve jraformlsa), akiket lve
temettnk el: a felldozott gyermeki nnk, akit eltakartottak
az tbl, amikor kiderlt rla, hogy trsadalmilag nem elfogadha
t, esetleg nem is akartk vagy bntalmaztk s megszgyentet
tk, egy kamasz, akit kicsfoltak s soha tbb nem lttk. Ezek
azok az elutastott archetpusok, amik jra lendletbe hozhatjk

letnket.
Annak kidertse, hogy mi mirt trtnt, a jelenre is hatssal
van. Mindegyiknknek van szemlyes trtnete, sajt szereplk
kel s szerepekkel, amelyekbe a csaldunk knyszertett, egy trt
net, amit tudat alatt folyamatosan vgigjtszunk, tovbbi szerepl
ket toborozva a mr ismers szerepek eljtszsra, amg r nem b
rednk a trtnetnk mgtt hzd indtkokra, motivcikra.
Azok, akik korbban szerettnk volna lenni s az, ahogyan
msok lttak minket, nagyban klnbzhet sajt archetpusunk
tl, s gy sajt mtoszunktl is.

MTOSZUNK MEGTALLSA
Az az ismeret, hogy az istenek egy-egy archetpus megszemlyes
ti, nmagunk s msok megismersben nagy hasznunkra vlik.
Be tudjuk azonostani, hogy melyikre hasonltunk a leginkbb,
melyikre akartunk hasonltani s melyiket nem fogadtuk el. Ami
kor a mitikus dimenzi ltezse kiderl szmunkra, segthet r
tallni a szmunkra hiteles viselkedsre s svnyre, amely rtel
met visz mindennapjainkba.
Ha a knyv olvassa sorn aha-lmnyekben van rszed, ak
kor az sztneid intellektulis visszacsatolst nyernek. A szved
vagy a tested visszajelzett arra, amit az eszed megtudott. Ha azon
ban az istenek ismerett csak intellektulis skon sajttottad el s
a mtoszok mg mindig csak rgi trtnetek, akkor mg mindig
nem rtetted meg a knyv zenetnek lnyegt. Hiszen az istenek
ismerete csak egy eszkz arra, hogy hitelesek lehessnk, rtke

324

MTOSZAINK MEGTALLSA

abban rejlik, hogy azt tudjuk mondani: Ez fontos nekem s ez


alapjn cseleksznk is.
Ellentmondsosnak tnhet, de mgis fontos rtallnunk sajt
mtoszunkra, mg akkor is, ha az sszest olvastuk, de valjban
egyikben sem ismertnk magunkra. Nem kell, hogy ismerd a m
toszodat, az a fontos, hogy ld meg.
Hogyan?
A kvetkez prbeszdben Joseph Campbell mtoszkutat el
mondja neknk:
- Hogyan ismerheti meg valaki sajt mtoszt? - krdezte
Campbellt egy fiatalember egy eladson. Campbell maga is egy
krdssel vlaszolt:
- Hol rzi n a legnagyobb harmniban magt, s mi az n
szmra a legnagyobb boldogsg?
- Nem tudom, nem vagyok biztos benne.
- Tallja meg - mondta Campbell. - s kvesse azt!

A HARMNIA S BOLDOGSG MEGTALLSA


A harmnia nem ms, mint a j ton haladni, olyan munkt v
gezni, ami lekt, ugyanakkor sszeegyeztethet szemlyes rtk
rendnkkel is, radsul mg tehetsgnk is van hozz. Harmnia
az, amikor egytt vagyunk partnernkkel, bartainkkal (vagy
ppen egyedl), egytt vagyunk az llatokkal vagy a termszettel,
egy bizonyos vrosban lnk vagy vidken s amikor az az rz
snk, hogy minden a helyn van. Harmnia az is, amikor egy nagy
vesztesg utn nagy fjdalmat rznk. A harmnia gtlsoktl
mentes, ntudatlan spontaneits, mint a kitr nevets s az el
tr knnyek. Harmnit ott tallunk, ahol a viselkeds s a hit
sszer, ahol a bels archetipikus let s a kls let egyms kifeje
zdsei, valamint amikor hek vagyunk nmagunkhoz. s csak
mi tudhatjuk s mondhatjuk, hogy itt valban otthon rzem
magam vagy ez teljesen lekt, ez rmet okoz, szeretlek,
ez a boldogsg.
Boldogsgot s rmet akkor rznk, ha tetteink sszhangban
vannak archetipikus mlysgeinkkel, teht hek vagyunk nma
gunkhoz. Ilyenkor azt rezzk, hogy amit csinlunk, akrmeny-

NMAGUNK JRAFORMLSA

325

nyre tlagos is, megszentelt. Ilyenkor rezzk meg, valami isteni


nek vagyunk a rszesei, ami bennnk s mindenhol jelen van.

A BTOR ELRELPS
Nem elegend azonban tudnunk azt, hogy mi fontos a szmunkra,
nem elg az, ha tisztban vagyunk azzal, hogy valjban kik is va
gyunk, mi lenne szmunkra igazn kielgt s sajt archetpu
sunkkal egybecseng. Btorsgra is szksg van ahhoz, hogy meg
tegyk a szksges lpseket. Az angol courage (btorsg) sz a
francia coeur (szv) szbl ered: a btorsg nem vletlenl olyan
hajlandsg, ami a szvbl indul, amikor csak hagyjuk, hogy a szv
mutassa az utat, nem tudva azt, mi lesz a kvetkez prbattel s
vajon tl tudunk-e jutni rajta.
Minden ton vannak sorsdnt telgazsok s megllk. Mit
kell tennnk, amikor egy kvlll irnt rzett knyrlet egy bi
zonyos csoporthoz val tartozsunkkal kerl ellentmondsba?
A frfiak letben a csoporthoz val igazods rendkvl fontos t
nyez. Amennyiben a csoporttal ellenkeznk, az odatartozsunk
kerlhet veszlybe, esetleg a csoport ellenszenvt vltjuk ki. Az is
elkpzelhet, hogy minket elkerl ez az ellenszenv, viszont az
ellen fordul, akit a csoport lertkel.
Annak ellenre, hogy tudod, ez a bntets, csatlakozol-e a sz
modra fontos szemly vagy elv ellen fordul csoporthoz? Mindkt
dntsnek ra van. Nagyon sok frfinak van bntudata a mai napig
amiatt, amit egyszer csoportosan kvettek el. Lehet, hogy titokban
tartja, lehet, hogy elfojtja, vagy paranois lesz vagy fbii lesznek,
de az is elfordulhat, hogy btorsgot mert ahhoz, hogy legkze
lebb ugyanilyen esetben mshogy viselkedjen. Egy frfi pldul
ezt mondta nekem egyszer: a kisujjamat sem mozdtottam, csak
vgignztem, amit csinltak. Ezt sosem felejtem el, s soha tbb
nem hagyom, hogy jra elforduljon.
Amikor egy frfi elhatrozza, hogy az elveivel sszhangban, a
szve tancsra fog cselekedni s a csoport ellen tesz, nagy kockza
tot vllal. Ugyanennyire riziks egy jl fizet munkt otthagyni
egy olyanrt, amit szeret, persze garancik nlkl. Vagy nekivg,
hogy megvalstsa lmt. Esetleg a szerelem oltrn felldozza

326

MTOSZAINK MEGTALLSA

kemnyen kikzdtt helyt a vilgban. Ezekben a helyzetekben,


egy adand telgazsnl lelp a msok ltal is jrt szles svnyrl,
hogy sajt mtoszt lje. Azt teszi, amit a szve diktl, ami szmra
igaz, s emiatt valsznleg kls titrsak nlkl kell utaznia, de
sosem lesz egyedl, hisz az n s az archetpusok sszekapcsold
nak, az istenek vele vannak.
Amikor a frfi (vagy n) kveti a boldogsg tjt, azt teszi, amit
a szve s hiteles nmaga diktl, az elktelezds cserben ert ad
a vilgnak. Van egy krtym egy Goethe idzettel a htuljn, ami
azt ersti meg, amit mr szmtalanszor megtapasztaltam s m
sokra nzve is igaznak gondolok. gy szl:

Amg valaki el nem ktelezdik, hezitl, addig mindig ott


van a visszaforduls lehetsge, s gy hatstalan marad minden
kezdemnyezs (vagy alkots). Abban a pillanatban, ahogy vala
ki vgleg elktelezdik, megrkezik a Gondvisels. A dntsbl
szmtalan esemny kvetkezik. Tgy meg brmit, amit meg tudsz
csinlni, vagy azt gondolod, hogy meg tudod csinlni, ne ksle
kedj. A btorsgban er, varzslat s zsenialits rejlik.

UTAZS FLDRAJZA
Az istenekrl szl kln fejezetekben tallhatunk rszeket az
adott archetpussal azonosthat leggyakoribb pszichs zavarokrl
s arrl, hogy az archetpuson bell hogyan fejldhetnk. A pszi
chs zavarok az archetpus rnyk terletei. Ha az archetpus stt
oldala veszi t az irnytst felettnk, megszllottakk vlunk,
amg meg nem tanulunk elklnlni tle, s kemny munkval ki
nem szabadtjuk magunkat fogsgbl.
Msok is segthetnek rajtunk. Elkpzelhet, hogy tetteink ne
gatv hatsaival nem vagyunk tisztban, vagy mg pontosabban,
hrtjuk, amg sorozatos konfrontcik r nem vilgtanak ezekre.
Az is elfordulhat, hogy tlzottan is kritikusak vagy ppen elragadtatottak vagyunk egy msik ember vislekedse lttn, amirl
aztn kiderl, hogy egy olyan archetpushoz tartozik, amely ben
nnk is jelen van.
Az rnykban (junginus terminus szerint) tallhat minden

NMAGUNK JRAFORMLSA

327

olyasmi, ami mg nem szletett meg, ami mg nem tudatos ben


nnk. Ide tartoznak az archetpusban rejtz pozitv aspektusok,
amelyek mg nem kerltek a felsznre, valamint a tudatunk ltal
elfogadhatatlannak tlt viselkedsmdok (amely megegyezik a
pszichoanalzisben hasznlt f-del).

A HINYZ FEMININ JELENLT


A patriarchlis mitolgibl s teolgibl hinyoznak az
erteljes istennk. Ugyangy a grg mitolgiban az anyk s
felesgek sem jelentsek s legalbb ennyire ertlenek. A grg
mitolgiban a frfi istenek a felsbbrendek s a kzponti konf
liktus apk s fiaik kztt zajlik. Noha ez nem ennek a knyvnek
a tmja, azrt tudunk olyan nagyszer anykrl, akik haland
frfiak letben jtszottak hihetetlenl fontos szerepet. Taln
mg ennl is lthatatlanabb s szrevtlenebb a frfi anima-jnak
hatsa, mely Jung terminusban a frfi tbbnyire tudattalan feminin oldala, amely hangulatait, rzelmi ktdseit befolysolja,
valamint azt is, hogy a frfi hogyan rzkeli a nket. A lelkileg r
zkeny frfiak, akik olvastk /I bennnk l istennk (Goddesses in
Everywoman) cm knyvet, felfedeztk magukban az istennk
jelenltt. Rjttek, hogy a feminin istennk megfeleltethetk a
frfi feminin vonsainak, vagy hogy az ltaluk htott nben val
jban a frfi egy adott istenn kpt keresi. Az istennk s hatsuk,
valamint amit ezek kpviselnek tbbnyire a frfiak pszichjnek
rnykvilgban tallhat, a trsadalom s a mtoszkutats is
lertkelte.

VEZET AZ UTAZSHOZ: HERMSZ


Az kori grgk mindig Hermszhez fohszkodtak, ha tra kel
tek s krtk, hogy ksrje ket tjukon. Hermsz kommunikcis
kpessge, les esze, tallkonysga, bartsgossga, mg aprcsepr tolvajlsai is segtsgre voltak az utazknak. A kortrs
frfiak (s nk), akiket a munkjuk az utakra knyszert, lehet
hogy az archetpusnak csak ez utbbi oldalt ismerik. Azok sz-

328

MTOSZAINK MEGTALLSA

mra, akik az letet egyben spiritulis utazsknt is rtelmezik,


Hermsz a lelkek kalauza.
Ez a Hermsz, a lelkek kalauza az, akire Joseph Campbell utal,
amikor azt rja, hogy kvessd a boldogsgot. Ez a Hermsz a
Csillagok hborja cm film Joda mestere, a blcs, a gyengd s si
lny, aki segtett Luke Skywalker-nek sajt flelmeit legyzni s aki
megmutatta neki, hogy hogyan lehet tltni az illzin. Errl a
Hermszrl r Jung is, amikor a kollektv tudattalan archetpusait
taglalja, beemelve ezt a bels vilgot a tudatossg szintjre. Her
msz megrtsvel vilgokat kt ssze s hreket hoz a llek vilg
bl. Tudja, hogy a llek a hall utn is tovbb l. Az alvilg s az gi
vilg kztt utazik, de a kett kztti vilg is ismers szmra.
Hermsz kpes az lmny tisztasgt elvlasztani a higanyhoz ha
sonlan, amely kizrlag csak nemes fmekkel tvzhet. segt
bennnket az egynn vls tjn, segt megltnunk, hogy sz
munkra mi hiteles s mi nem, s tmogatja kiteljesedsnket.
Amikor hallagatunk Hermszre, beltjuk szavai igazsgt.
Mivel Hermsz maga is archetpus, mindannyiunkban benne
van, mindenki szmra elrhet, fleg amikor azon elmlkednk,
hogy hol is tartunk utazsunk sorn s megprbljuk befel for
dulva megismerni helyzetnket. Hermsznek nagyon sok neve
van. A spiritualitsra rzkeny emberek szoktk bels vezet
nek vagy bels hangnak is nevezni. A tbbszrs szemlyisg
disszociatv zavarrl szl pszichitriai szakirodalomban Her
msz csak egy msik nv ahelyett, amelyet az ezen a terleten
kutatsokat vgz Ralph Allison, pszichiter gy nevez, hogy a
bels nsegt.

A tbbszrs szemlyisg jelensgt sok knyv feldolgozta,


pldul C. H. Thigpen Eve hrom arca ( The Three Faces of Eve),
illetve Flora SchreiberSyfoV (Sybil) cm knyve. gy rengeteg em
ber tudja, hogy az ettl a szemlyisgzavartl szenved ember
tbb, egyms mellett ltez s egymstl fggetlen, ms-ms kor,
akr ms nem szemlyisggel rendelkezik. Ezek a szemlyisgek
teljesen elklnlnek egymstl, legtbbszr semmit vagy csak
nagyon keveset tudnak egymsrl. Ez nem is olyan klns, hisz
mindegyik - kln - szemlyisg azrt alakult ki, hogy valamifle
elviselhetetlen fjdalmat vagy bntalmazst el lehessen felejteni.
Ezzel ellenttben ugyanakkor, a szemlyisgnek az a rsze, melyet

NMAGUNK JRAFORMLSA

329

Allison bels nsegtdnek nevezett el, ismeri az sszes szem


lyisget, mindegyikrl sok informcija van s tudja, hogy a
pciens letben mikor mi trtnt. gy tallta, hogy ez a bels n
segt hermafrodita kizrlag szeretetet rez (csak pozitv szn
dkai vannak), s kzel rzi nmagt Istenhez. Ennek a bels
nsegtdnek a segtsgvel a pszichoterpia sorn az sszes szt
tredezett szemlyisg tudomst szerez a tbbi ltezsrl. s ezek
azutn mr nknt tudnak egy szemlyisgbe formldni.
Taln kevsb lnyeges lps - mivel az okozott kr is kisebb -,
mindenesetre az egynn vls tjnak kezdetn - legtbbszr
letnk derekn - nagyon hasonl lpsre kell rsznnunk magun
kat. A feladat nem a kln szemlyisgek egybegyrsa, hanem
sokkal inkbb a lehastott rszek visszacsatolsa. A frfiak letnek
els felben trtnnek a lelki rtelemben vett megcsonktsok, ami
kor is az kori Athnba tart utazk prokrusztszi gyt helyet
testend, maguk a frfiak szabadulnak meg flsleges rszeik
tl, melyek nem illenek bele a trsadalmilag elfogadott normkba.
A gygyulshoz s a kiteljesedshez jraformldsra van szksg.
Ehhez befel s lefel kell elindulnunk, hogy a hinyz darabokat
sszeszedjk s a felsznre hozzuk. Ez Hermsz feladata.
Hermsz az az archetpus, amely a mindannyiunkban szunnya
elfojtott
feminin vonsainkat s az isteni gyermeket a tudatunk
d
ba tudja emelni. Teht feladatai kz nemcsak az tartozik, hogy
rtalljon, mit fojtottunk el magunkban, hanem az is, hogy letre
keltse bennnk a kultrnk miatt eltemetett archetpusokat is.
Istensgekknt Hermszt s Hesztit, a hzitzhely istennjt
ltalban sszeprostottk az otthonokban is: egy herm, vagyis a
Hermszt szimbolizl koszlop llt minden bejratnl, mg az
otthonok kzepn llt Hesztia tzhelye. Ez a kt istensg, az egyik
az oltalmaz s vezet, a msik a melegsg s fny forrsa, az n
archetpusnak aspektusait hordozzk.

HESZTIA - AZ ISTENEK TEMPLOMBAN


G SZENT TZ
Az korban az utazk mindig meglltak az tjukba es istenek
vagy istennk templomaiban fohszkodni s ldozni nekik, segt-

330

MTOSZAINK MEGTALLSA

sgket krve. letutunkon mi is ilyen utazk vagyunk, akik idn


knt elmegynk a klnbz istensgek templomai mellett. Az let
kiszmthatatlansga adhat klnbz archetipikus szitucikat,
minek kvetkeztben egyszer ennek az istennek a templomban
jrunk, mg mskor egy msikat ltogatunk meg letnk sorn.
Ha bemennnk egy isten templomba, valsznleg szlel
nnk egy lthatatlan istenn jelenltt is. Ez Hesztia, a legidsebb
olmposzi, aki minden ms istensg templomban felfedezhet.
Hesztia a hzitzhely s a templomok istennje. volt a kerek
tzhelyen g tz istennje, egy hromdimenzs mandala, az n
szimbluma, amelyrl Jung azt gondolta, hogy a szemlyisg k
zppontja, a teljessgnek s az let rtelmnek archetpusa.
Hesztia jelenlte megszentelte a hzakat s a templomokat is.
Az j menyasszony elvitte a csaldi tzhelyrl a tzet az j hzba,
s ezltal szenteldtt meg az j otthon. A rgi templomokbl az j
templomokba tvitt tz szentelte meg az j templompletet.
Hesztia tze gy a kzppont s az sszekt kapocs is volt.
Hesztia anonim istenn volt abbl a szempontbl, hogy nem
volt jellegzetes megjelensi formja. gy kpek s szobrok sem
igazn kszltek rla. Szz istenn volt, ami arra utal, hogy az
nmagval egy szz istenn, akinek senkire sem volt szksge
ahhoz, hogy kiteljesedjk s jl rezze magt a brben.
Istennknt a nkben jelen lv archetpus. Azonban teljesen
egyrtelmen jelen van nagyon sok frfi lelkben is. Pldul olyan
frfiak lelkben, akiknek ignyk van a rendre, tvol a hangzavar
tl, hogy befel tudjanak sszpontostani. Az olyan frfiaknak is
szksgk van r, akik szeretnek egyedl lenni, mert gy rzik, az
egyedllttl tbbi aspektusuk is erre kap, s azok is rszorul
nak, akik szeretnnek kiteljesedni.
Minden istensg templomban megtallhat Hesztia kerek
tzhelye vagy ldozati oltra, minden archetpust ez a jelenlt
szentelt meg. Ha olyasmit csinlsz, ami szmodra jelentssel br,
amely sszekt azzal, aki valjban vagy, akkor olyan archetpus
aktivldott benned, amely a tevkenysggel s az nnel is ssze
fggsben van. Az az llapot, amikor a frfi (vagy n) a mhely
ben teljesen belefeledkezik valamilyen alkot tevkenysgbe, ah
hoz hasonlthat, amikor Hphaisztosz templomban vagyunk.
Ha szeretkezs kzben megjelenik az eksztzis vagy az egysg r-

NMAGUNK JRAFORMLSA

331

zete, akkor a pr Dionszosz templomban szeretkezik. Amikor


egy sportol belp az idtlensg pillanatba s gy rzi, a vilg
sszes ideje rendelkezsre ll, hogy megnyerjen egy versenyt, an
nak ellenre, hogy a tbbi versenyz mr a nyomban van, akkor
ez a sportol rszt li. Azt az rszt, aki a tevkenysg kzben
mindvgig kapcsolatban marad bels nyugvpontjval, melyet az
rsz templom kzppontjban ll tzhely jelkpez.
Amikor a halandk az istenek s istennk templomai eltt ta
llkoztak ssze az istensgekkel, mr nem lltak Hesztia tzhely
nek oltalma alatt. gy az istensgekkel val tallkozs, noha lehe
tett problmamentes is, de jelenthetett nmi kockzatot is. Az
istenek idnknt meglepetsszeren eltrhettek az emberekbl
s tvehettk az irnytst. Rerltettk akaratukat a halandkra,
elcsbtottk, elraboltk vagy megbntettk ket. Ennek megfele
len az archetpusok is eluralkodhatnak az emberen. Ha ez meg
trtnik, azzal az archetpussal azonosulnak. A Zeusz ltal meg-*
szllt zletember pldul teljes erbedobssal beleveti magt a
hatalomrt s pozcirt folytatott dz kzdelembe. Magnlete
megsznik, senki nem szmt neki. Az istensghez tartoz akr
negatv, akr pozitv aspektussal val azonosuls felnagytja ennek
az archetpusnak a jelentsgt. Egy istensggel val azonosuls
miatt a frfi mr eleve nagyobb jelentsget tulajdont nmag
nak, s ettl olyan csbt ez az azonosuls.
Ezzel ellenttben ugyanakkor, amikor hlsak vagyunk, mert
olyan munkt vgezhetnk, amely a harmnia s a boldogsg
meglshez vezet, vagy szmunkra fontos szemlyekkel lehetnk
egytt, vagy ppen a magnyunkat lvezzk, akkor rdbbennk,
hogy letnknek mlysge s rtelme van. A tudatossg s a hla
nem ms, mint a halandk isteneik szentlyben tett ltogatsai.
A haland szabadon vlaszthatott, melyik templomba megy
be, s tisztban volt azzal, hogy mit csinl. A templom belsejben
tallt egy kpet vagy egy szobrot az istensgrl. gy rezhette
annak az adott istensgnek a jelenltt s energijt. Noha az em
ber arra az istenre sszpontostott, akinek a templomba belpett,
Hesztia jelenlte is rzkelhet volt a tzhelynek s a tisztra s
prt templomnak ksznheten. Ez tulajdonkppen annak az
embernek a metaforja, aki nmaghoz hen l, mivel egy vagy
tbb aktivlt istennel is kapcsolatban van. Rajtuk keresztl tud

332

MTOSZAINK MEGTALLSA

sszpontostani, ezek biztostjk arrl, hogy az letnek van meg


szentelt dimenzija.

HAZATRS
Az utazs sorn az utaz lehet, hogy szmos isten vagy istenn
templomba betr, lehet, hogy mindet elkerli vagy esetleg csak
egyetlen templomba megy be. Szerencssnek mondhatta magt az
az utaz, akit tjn Hermsz ksrt. Akrmilyen hossz utat is te
sznk meg, minden utaz rl a hazatrsnek.
Hermsz az utazkat a bejrati ajtban ll oszlopig ksrhette.
Majd az utaz tlpte a kszbt s vgre otthon volt. Azt az otthont
Hesztia kzpen ll kerek tzhelye szentelte meg. Az otthoni tz
szeretettel dvzlte a hazatr csaldtagot s az jszltteket is.
Az kori Grgorszgban az jszltteket t napos korukban
fogadtk a csald hivatalos tagjv ritulis keretek kztt. Ebben
a ritulban a gyermeket apja vitte krbe a tzhely krl s mu
tatta be Hesztinak s a csaldnak. Ebben az dvzl s elismer
ritulban - hazatrsben - az j letet tudatosan az let szerves
rszeknt ismertk el.
Lehetsg van teht a hazatrsre.
Az otthonunk a lelki rtelemben vett vglloms, ahol a spiri
tulis kzpponttal kapcsoldunk ssze, csakgy, mint az kori
Grgorszgban, ahol az otthon a hazatrs szent helye, mivel
Hesztia jelen volt. Az n szimblumaknt vagy szemlyisgnk
kzppontjaknt mindannyiunkban ott van sajt Hesztink, a tel
jesggel sszefond bels nyugvpont. Amikor belpnk egy
szentlybe vagy otthonba, ahonnan sugrzik a tzhely melege,
Hesztival tallkozunk. Lehet, hogy ez a sz szoros rtelmben az
otthon, a magny s elmlyls helye, szeretetnk lel karja, eset
leg egy nfeledt jtk, a munkahelynk, egy templom vagy maga a
termszet. Brmikor s brhol otthon rezzk magunkat, rtall
tunk a harmnira s a boldogsra, akkor biztosak lehetnk ben
ne, hogy rtalltunk sajt mtoszunkra.

TIZENKETTEDIK

FEJEZET

A hinyz isten

Az olmposziak kzl hinyzik egy istensg. Mtisz s Zeusz fia,


akinek a szletst megjvendltk s akinek Zeusz helyt kellett
volna tvenni s szeret szvvel uralkodni. Ahhoz, hogy meg
szlethessen, a feminin blcsessget jelkpez Mtisznek kellene
elszr jjszletnie trsadalmunkban, csakgy, mint az emberek
tudatban. Mtisz s Zeusz szemlyben ennek a finak egszen
klnleges szlpros adatott volna meg. Amikor a Hatalmas
Anya klnbz aspektusain keresztl az Anya Istenn volt, az
apasg lnyegtelen tnyez volt, taln mg nem is ismertk el.
Amikor az gi Isten Atyk megszilrdtottk a patriarchtus fenn
hatsgt, az a msik vgletet jelentette: az istennket s a nket leigztk, amely trtnelmi s teolgiai helyzet mr tbb ezer v ta
fennll. A frfi isteneknek is megvolt a maguk birodalma, de egyi
kknek sem volt, sem a grg mitolgiban, sem a zsid-keresz
tny kultrban ers s blcs anyja, valamint hatalmas s szeret
apja. A halandk kztt is csak kevs embernek adatott ilyen sze
rencss szlpros.

ZEUSZ: VLTOZBAN AZ APA ARCHETPUSA


Zeusz, gi isten atyaknt sajt mitolgijban vltozson ment ke
resztl. Fenyeget apaknt kezdte plyafutst, aki lenyelte Mtiszt, hogy a jvendls alapjn helyre trekv fi ne szlethessen
meg (ezt lthattuk Zeusz apjnl, Kronosznl is, aki sajt gyerme
keit nyelte le, mg Kronosz apja, Uranosz a sajt gyerekeit eltemet
te, nehogy megdntsk hatalmt). Zeusz ez utn szmos gyermeket
nemzett: az olmposziakat, aztn kevsb jelents isteneket s
flisteneket is. Tvolsgtart apa volt, aki gyerekei kzl nhnyat
szeretett, nhnyat nem, mindenesetre tbbnyire megvdelmezte
ket. Ebben az rtelemben teht Zeusz apjtl s nagyapjtl is

334

MTOSZAINK MEGTALLSA

klnbztt: nekik, Zeusszal ellenttben, nem voltak pozitv sz


li rzelmeik, s nem is akartak gyereket. Zeusz tovbbi vltozson
ment keresztl, amikor fit, a legfiatalabb olmposzi istensget,
Dionszoszt megmentette s sajt maga hordta ki.
Az gi isten atyk (Uranosz, Kronosz s Zeusz) mitolgija az
apa achetpus olyan vltozsait tkrzi, melyek a Bibliban is fel
lelhetk. Pldul az szvetsg fltkeny s bosszll Istene az
jszvetsgben szeret s megbocst Istenn szeldl. Az olmposziak kzl egyedl Dionszosznak volt haland anyja, csak
gy, mint Jzusnak. Mindkettjket megknoztk, felldoztk s
mindketten feltmadtak s jjszlettek. A kisgyerek Dionszosz
isteni gyermek aspektust gyakran sszetvesztik a gyermek Jzus
sal: a monserrati Fekete Madonna esetben pldul, amint a kez
ben tartja a gyermeket, aki mintha egy fenygat tartana, Dio
nszosz szimblumra, a thyrsusra emlkeztet.
Az apa archetpusa vltozban van, s miutn egyre tbb frfi
toldik el ebbe az irnyba, az j apa archetpusa egyre inkbb be
ivdik a kultrnkba is. Ahogy a frfiak jabb s jabb gener
cija lesz apa, egyre tbben lesznek azok, akik a huszadik szzad
utols harmadtl kezdve mr rszt vettek felesgeik vajdsn s
a szlsnl is. Ezek a frfiak mr ktdnek csecsemikhez, lelkes
apukk, nem tvolsgtart s elrhetetlen gi apk. Annak a
Zeusznak az tvltozst tkrzik, aki a tvolsgtartsbl odig
fejldtt, hogy sajt combjban ksztett helyet finak. Ezzel a
tettvel Zeusz fldi aspektust lttt magra, csakgy, mint ma l
sorstrsai. Akadnak olyan frfiak, akik teljes mrtkben Fldi
Apkk vlnak.
Az apa: mitolgia s vltoz szerepek ( The Father: Mythology and
Changing Roles) cm knyvkben Arthur s Libby Coleman arrl
a Fldi Aprl r, aki napi szinten interakciban van gyerekeivel.
A Fldi Apa elsdlegesen a csaldjra fkuszl. Mg akkor is, ha
mshol jr, llekben mindig a gyerekeivel van. Amikor otthon van,
szeret apaknt veszi krl gyerekeit s a csaldjt sszetart intim
szli feladatokra sszpontostja minden figyelmt. A Coleman
szerzpros az apasgnak ezt a nagyon fontos aspektust hang
slyozza, kiemelik azt a nehzsget, amelyet ez a viselkedsforma
jelent a patriarchtus keretein bell:

HINYZ ISTEN

335

A szli viselkedsformk kzl a fldi apk hozzllsa


az, amit a legkevsb sem csepegtetnek bele a most felnvekv
generci figyermekeinek rtkrendjbe s trekvseibe. A frfi
szmra ez a viselkedsforma jelentheti a legnagyobb nehzsget,
noha a szlsgnek ez a legalapvetbb megnyilvnulsiformja.
Ahelyett, hogy az apa hsknt, fegyelmezknt viselkedne, vagy
gy tenne, mintha lenne a hd a klvilgfel, vagy lenne a le
kzdend er, afldi apa az alapvet bizalmat s bels biztonsgot
szeretn kipteni gyermekeiben, amellyel felnhetnek, kikerl
hetnek a csald ktelkbl sajt fggetlensgk s egynisgk
elrsvel.

Tallkoztam mr a praxisomban olyan frfiakkal is, akik poz


cijukat tekintve Zeusszal voltak egy szinten, mgis azt kvntk,
brcsak a gyerekeikkel lehetnnek otthon. Tudok arrl az r
mkrl, amit az jelent a szmukra, hogy k maguk frdethetik a
csppsget vagy k olvashatjk fel az esti mest. Ezek a frfiak
nem haragszanak gyermekeikre, hanem imdjk ket. Vannak
kzlk olyanok, akik boldogtalan hzassguk ellenre sem vl
nak el, mert az azt jelenten, hogy elvesztik a napi kontaktust
gyermekkkel.
sszefoglalva teht kijelenthetjk, hogy a mai amerikai (s ez
ms orszgokban is tapasztalhat) frfitrsadalom apa archetpu
sa vltozban van. Habr a patriarchlis gi apa kp dominl, szp
lassan az egyes frfiak vltoznak. Taln pontosan ugyanezt az t
menetet tkrzi az a tny is, hogy a nyugati politikai s vallsi
vezetknek manapsg mr nincs akkora hatalom a kezben, mint
korbban. Nem tartjk ket tvedhetetlennek s mr sokkal nehe
zebb dolguk van, ha fiatalembereket akarnak rvenni a hbor
zsra. Egyre kevsb hasonltanak Zeuszra.

MTISZ: A BLCS ANYA ARCHETPUSNAK


SZNRE LPSE
Nagyon keveset lehet megtudni Mtiszrl a grg mitolgibl.
Ez a hallgats taln rthet: lekicsinytettk, hogy aztn lenyeljk,
teht akrki is volt valjban, csak nyomaiban megismerhet, ha

336

MTOSZAINK MEGTALLSA

egyltaln. Csak azt tudjuk rla, hogy segtett Zeusznak kiszabad


tani testvreit, akiket Kronosz nyelt le. O volt az, aki tudta, hogyan
kell ezt vghezvinni, s be is szerezte a szksges hnytatszert.
Mtisz a blcsessg istennje volt, akinek mr jval Zeusz s az
olmposziak megjelense eltt is ldoztak. Tovbb azt is tudjuk,
hogy volt Zeusz els hitvese, akinek kt gyermeket grt a jven
dls. Az egyik btorsggal s brmelyik frfi jzansgval veteke
d gondolkodsmddal megldott lny, a msik, halltmegvet
btorsg fi, aki az istenek s emberek kirlya lesz. gy amikor
Mtisz vrands lett, Zeusz megrettent, hogy Mtisz ezt a bizo
nyos fit hordja a szve alatt. Ezrt kicsinytette le s nyelte le

Zeusz Mtiszt.
Amint kiderlt azonban, hogy ez a gyerek nem fi volt, hanem
lny, mghozz Athn, aki teljes arany pnclzatban pattant ki
Zeusz fejbl. Athnnek nem volt emlkkpe anyjrl, gy egye
dli szljnek Zeuszt tartotta.
Mtiszt, az isteni feminin blcsessget valban felfalta a patri
archtus s eltnt a nyugati trsadalmakbl. Ez a mtosz tkrzi,
hogy mi trtnt a trtnelemben (valsznleg Kr. e. 4500 s Kr. e.
2400 kztt): az indoeurpai megszllk egymst kvet hullmai
harcos isteneikkel s az apa-kzpont teolgijukkal lerohantk s
elfoglaltk a vn Eurpt, aminek a laki 25000 ven keresztl
anya-kzpont trsadalmi berendezkedsben ltek s ilyen vallst
kvettek, bks s kulturlisan fejlett civilizcit hoztak ltre,
amelyben nem voltak kln rtegzdsek, vagyis egyenlsgelv
volt, s fknt mezgazdasgi tevkenysgbl lttk el magukat.
Mivel vrosaikat nem vdte semmi s harci kpessgeik sem vol
tak tl fejlettek, a lhton vgtz gi isten apkat tisztel npek
leigztk ket, s rjuk erltettk patriarchlis trsadalmi beren
dezkedsket s vallsukat.
Az Istenn (akit sok nven ismernk) knytelen volt a leigz
np fejnek hitvesi szerept elfogadni. Attribtumait hatalmval
egytt lenyeltk, s a dominns frfi isten tulajdona lett. Mg az is,
ami egybknt kizrlag ni s az Istennhz tartoz felsgterlet
nek szmtott, mint pldul a gyermekszls, illetve az letet ads
hatalma, az is kzs jog lett. gy az gi atyk letet adhattak a sza
vaikon, illetve a fejkn keresztl.
A nk elfelejtettk Mtiszt, s ebben hasonltanak Athnre,

HINYZ ISTEN

337

aki szintn megfeledkezett anyjrl, amikor teljes emberi nagy


sgban kipattant apja fejbl. Athnhez hasonlan a legtbb n
a patriarchtus szltte, ami kizrlag az Isten Apa isteni mivol
tt ismerte el. A nk nem emlkeznek arra az idszakra, amikor az
Isten n volt. Az Isten Anya, az Istenn, az Isten feminin arc
nak ltezse az emlkezet homlyba vsz. Az utbbi szzadban
Mtisz jraledsnek lehetnk tani. Egy kortrs ni lap,
A hatalom asszonyai (Women of Power) ezt a renesznszt a kvet
kezkppen jellemzi*:
y>A n si spiritulis hangja jra elbeszli rg elfeledett blcses
sgt s vilgunk tudatos vltozsnak f hajterejv vlik...
Ez az jra kiemelked hang az let nagy sszefggseinek el
ismersrl szl, arrl a tudatossgrl, hogy mindennek van lelke
s minden szent, arrl, hogy szent lnyekk kell formldnunk,
hogy szeretnnk kell a lelknket, a testnket s az rzelmeinket.
Tovbb szl a hang a nk s minden elnyomott ember jogainak
helyrelltsrl, a vilgbke, a trsadalmi igazsgszolgltats s
a krnyezeti harmnia visszalltsrl, szl a spiritulis s lelki
hatalmak aktivlsrl, a ni szentsg tiszteletrl, a fld meg
becslsrl, vszakainak s letnk megnneplsrl.

A ni spiritualits egyre inkbb a nmozgalmak egyik j di


menzijaknt tr utat magnak a kultrnkban. Ez a megjuls
- egyltaln nem vletlenl - idben egybeesik olyan archeolgii
leletek felfedezsvel, amelyek a trtnelmi matriarchtus ltez
st tmasztjk al. Errl a hossz, bks, istennknek ldoz id
szakrl szl Marija Gimbutas4 vn Eurpa istenni s istenei ( The
Godesses and Gods of Old Europe), Merlin Stone Amikor az isten n
volt (When God was a Woman), illetve Riane Eisler Kehely s penge
(The Chalice and the Blade) cm knyvei. A Nag-Hammadi teker
csekrl, kzismertebb nevkn a Gnosztikus Evangliumokrl
(holt-tengeri tekercsek) rt knyvet Elaine Pagels ugyanilyen cm
mel. Ezek az evangliumok arra mutatnak r, hogy a gnosztikus
keresztnyek ismertk s tiszteltk Sophit vagy az Isten feminin
Magyarorszgon nhny ve rendszeresen megrendezik az Istenn fesztivlt, melyrl
bvebben a www.goddessbudapest.com oldalon olvashatunk.

338

MTOSZAINK MEGTALLSA

arct. A keleti ortodox keresztnyek is tiszteltk Sophit. Leg


nagyobb szentlye a Hagia Sophia (Szent Zsfia temploma, vagy
Szent Ni Blcsessg) Konstantinpolyban (vagyis a mai Isztam
bulban) plt. A rmai katolikusok gy tartottk, hogy csak egy ki
sebb jelentsg ni mrtr emlkre plt. A zsid miszticizmus
ban Zsfia neve Shekina. Mtisz, Zsfia s Shekina az egykor
istentett elfelejtett ni blcsessg klnbz elnevezsei.
Szzadokon t ezt a ni blcsessget homly fedte. Amikor eti
kai dntseket kellett hozni, a nkrl azt lltottk, hogy kevsb
etikusak, mint a frfiak. Carol Gillian Mshogyan (In a Different
Voice) cm knyvben arrl r, hogy a nk tbbsge bizonyos eti
kai krdseket mshogyan rzkel, mint a legtbb frfi, hiszen fon
tosabbnak tartjk a nk az embereket s a kapcsolatokat, mint az
elvont elveket, de ez nem etikai krds, hanem rtkrendbeli k
lnbsg. Amikor a kapcsolatokat egyenrtknek tekintik az el
vekkel, akkor a knyrlet s igazsg egyms mellett ltezik, egyik
a msikat teszi teljess. Carol Gillian itt igazi Mtisz pozcibl
rvelt, btran s jzanul konfrontldott s vvta meg tudomnyos
csatjt. Ilyen egy kortrs Athn, aki emlkszik Mtiszre.
Most mr lthatunk nket, akik percepciikrl s rtkrend
jkrl beszlnek mind magnletkben, mind a tudomnyos vi
lgban. s taln elszr az jkori trtnelem folyamn, a nknek
lehetsgk van arra, hogy ers s blcs anykk vljanak, akiket
nem fal fel a frjk, akik nem flnek killni az rtkrendjk mellett,
s ha szksges, meg tudjk vdelmezni gyermekeiket.

MTISZ FIA, MINT J ARCHETPUS


Noha a szeret szvvel rendelkez fi megjelent Jzus szemlyben
nyugaton, Krisna szemlyben keleten, jelenlte mgsem hozott
tt vltozst a patriarchtus alapvet hatalmi viszonyaiban.
A hegytetn uralkod Zeusz, villmkteggel a kezben tovbbra is
a dominns elv a kultrnkban, s az is marad, amg biztonsgun
kat felsbb hatalomtl remljk, s amg ez az elszigetelds m
soktl lehetsges s kvnatos is.
Zeusz pozcija sokig megingathatatlannak tnt. De ma mr
tudjuk, hogy a csernobili nukleris baleset radioaktv rszecski,

HINYZ ISTEN

339

a holland szennyezett tej, valamint az eserdk kivgsa Brazli


ban hogyan vltoztatja meg a fld klmjt, illetve hogy a nukle
ris hbor a bolygn nukleris tlhez vezethet. Egymsrautalts
gunkra egyre inkbb rdbbennk. Rltunk arra, hogy nemcsak
a bolygn, de a bolyg sorsn is osztozunk. Ugyan mg mindig
Zeusz az uralkod elv, de mi trtnik akkor, ha megrtjk, hogy
Zeusz villmktegeit nem lehet anlkl hasznlni, hogy ne pusz
ttsa el az letet a fldn?
Globlis tudatossg, krnyezeti problmk, kolgia, ni spiritualits s nukleris leszerels mind Mtisz jraledst jelz
kifejezsek. Mtisz azt a tudst szemlyesti meg, hogy egyms
hoz s anyinkhoz ktdnk. Mindannyian kulturlis vtozs
szemtani lehetnk, amikor Mtiszre, mint feminin blcsessg
re, mint Anya Termszetre, mint a Fld szentsgre vagy mint
Istennek, mint Anynak a visszatrsre jra emlkeznk, mi
alatt az apa archetpusa szintn vltozni ltszik.

J ARCHETPUSOK
S MORFOGENETIKUS MEZK
Rupert Sheldrake elmleti biolgus az j let tudomnya: a formatv ok-okozat elmlete (A New Science of Life: The Hypothesis of
Formative Causation) cm mvben azt a radiklis felvetst ecse
teli, melybl megtudhatjuk, hogy az llnyek hogyan tanulnak
s hogyan ltenek magukra j formt. Elmlete megmagyarzza,
hogyan jhetnek ltre j archetpusok, vagyis hogyan vltozhat
meg az emberi termszet.
Sheldrake hipotzise a kvetkez: ha egy viselkedsforma elg
sokig ismtldik, akkor az morfogenetikus mezt hoz ltre. Ez
a mez (melyet Sheldrake morfikus meznek nevez) felhalmo
zott memrival rendelkezik arrl, hogy mi trtnt a fajokkal a
mltban. A faj minden egyes tagja (nemcsak az l organizmusok,
de a fehrje molekulk, kristlyok, mg az atomok is) sajt morfi
kus mezjkre hangoldnak. Ezek a morfikus mezk tterjednek
tren s idn a morfikus rezonancia folyamata sorn.
A kristlyok birodalmban pldul, az elmlet szerint a kris
tlyra jellemz meztl fgg, hogy a kristly milyen alakot lt,

340

MTOSZAINK MEGTALLSA

illetve milyen lesz a struktrja. Ezen tlmenen nagyon nehz


lenne az j sszetett kristlyt rgtn az els alkalommal ltre
hozni, de azutn egyre knnyebb lesz az elz kikristlyostsok
morfikus mezjnek hatsa miatt. A kmikusok krben ez a ha
tsmechanizmus kzismert, rja Sheldrake.
Az emberekre alkalmazva Sheldrake elmlete magyarzatot tud
szolgltatni arra, hogy az emberi fajon bell hogyan jhetnek ltre
alapvet (vagy archetipikus) vltozsok. A hozzlls s a viselke
dsformk kezdetben nagyon nehezen indulnak el a vltozs tjn,
de ha egyre tbb egyn veszi fel az j magatartsformt, akkor az
utnuk kvetkez embereknek fokozatosan egyre knynyebb lesz
az tlls, s nem csak a direkt hatsok miatt. Sheldrake szerint az
emberek a morfikus rezonancin keresztl hangoldnak r a mor
fikus mezben lv j mintra. Taln ez a magyarzata annak, hogy
a vltozs mirt lesz fokozatosan egyre knnyebb s knnyebb.
Egy id utn annyi ember vltozik meg, hogy tbillen a mrleg
nyelve s a kollektv tudattalanban megjelenik az j archetpus.
Sheldrake maga is egyenlsgjelet tett a kt jelensg kz:
!yAz ltalam javasolt megkzelts nagyon hasonlt Jungnak
a kollektv tudattalanrl szl elmlethez. A f klnbsg taln
az, hogyjung elmlett elssorban az emberi tapasztals s a
kollektv emlkezet terletein alkalmaztk. Javaslatom pusztn
annyi, hogy nagyon hasonl elv mkdik az egsz univerzumban,
nem csak az emberifaj viselkedsformira vonatkozlag.

A szzadik majom: egy kortrs mtosz


A Szzadik Majom egy j mtosz. Egy trtnet, ami valahol fel
vetette a fejt, gyakran elismteltk s csak az utbbi kt vtized
ben rtak rla. Nem olyan rgre nylnak vissza a gykerei, mint a
grg mitolgia, amely a trjai hbort jelenti meg, azonban itt
sem tudhatjuk pontosan, hogy mi a valsg s mi a valsgnak
csak a metaforja. A trtnet alapjul egy majomkolnikat meg
figyel tudomnyos ksrlet szolgl, melyet Japnban vgeztek.
A trtnet legismertebb feldolgozsa Ken Keyes tollbl szle
tett, melynek rvid, tmrtett vltozata a kvetkez:

A HINYZ ISTEN

341

A japn partoktl nem messze, klnbz szigeteken tudom


nyos megfigyelseket vgeztek majom kolnikon, megkzelt
leg harminc ven keresztl. Annak rdekben, hogy jl szemmel
tarthassk a majmokat, desburgonyt szrtak ki nekik a tenger
parton. A majmok lejttek a fkrl az desburgonyrt s gy a
tudsok alaposan megfigyelhettk ket. Egyik nap egy Imo nev
18 hnapos nstny majom elkezdte megmosni a tengerben a bur
gonyt, mieltt megette. Valsznleg jobb ze volt homok nlkl,
taln mg egy kicsit ss is lett a tengervztl. Imo elszr a jtsz
trsainak mutatta meg, hogyan kell megmosni, aztn a jtsztrsai
megmutattk az anyjuknak s gy szp fokozatosan egyre tbb ma
jom mosta meg a burgonyt evs eltt. Elszr a gyerekeiket imi
tl felntt egyedek tanultk meg az j viselkedsformt, aztn a
tbbi majom is. Vgl a tudsok azt tapasztaltk, hogy azon a szi
geten l sszes majom megmosta a burgonyt.
Noha ez a megfigyels is igen figyelemremlt, ami mg ennl
is megdbbentbb volt, az az, hogy a tbbi sziget majom lakjnak
a viselkedse is megvltozott. Ezek a majmok is megmostk a bur
gonyt evs eltt, noha a klnbz szigeteken l majmok kztt
nem volt kzvetlen kapcsolat.
Ez a megfigyels a morfogenetikus mezrl fellltott elmlet
bizonytsa: az elmlet meg tudja magyarzni, mi trtnt a szigete
ken. A szzadik majom pedig az a majom, amelyik a mrleg nyelvt
tbillentette: az, amelyiknek a megvltozott viselkedse jelezte azt
a kritikus megvltozott majom ltszmot, amely utn mr az szszes majom az sszes szigeten megmosta a burgonyt.
A Szzadik Majom az a New Age allegria, amely remnyt ad
azoknak az embereknek, akik nmaguk megvltoztatsval meg
akarjk menteni a bolygt s abban bznak, hogy egyni erfeszt
seiknek igenis lesz gymlcse. Mtoszknt a Szzadik Majom tr
tnete visszaigazols azoknak az embereknek, akik pldul a nuk
leris leszerelst szorgalmazzk, mg akkor is, ha az eredmnyek
sokig vratnak magukra. Ha valban ltezik a szzadik majom,
akkor Imonak s bartainak is kell, hogy legyenek emberi megfele
lik. Ahhoz, hogy kialakuljon az j archetpus, kell egy huszonhetedik, egy nyolcvanegyedik s egy kilencvenkilencedik majom is.
Sheldrake hipotzise megmagyarzza, hogy egy faj viselkedse
hogyan tud megvltozni azon keresztl, hogy a benne l egyedek

342

MTOSZAINK MEGTALLSA

egyenknt elkezdenek valami teljesen jat. Ha Mtisz finak val


ban t kell venni Zeusz helyt, tudnunk kell, hogy a vltozs csak
gy indul el, ha megfelel szm frfi (s n) fogja a szeretetet
tbbre becslni, mint a hatalmat, s eszerint az elv szerint is fog
nak cselekedni. Ahogy egyre tbben tllnak a msik oldalra, ez a
fajta viselkedsforma egyre knnyebb lesz, mg vgl egy szp
napon a szzadik majom tbillenti a mrleg nyelvt.
A legtbb frfiban s nben azonban nincs sem hit, sem igny
a vilg megvltoztatshoz. Akiben mgis van elg er s kitarts,
azokat ez az j mtosz tovbblpsre buzdtja. Ha felismerjk ma
gunkat egy mtoszban, megersdnk. Az a mtosz, amely eljuttat
minket az Aha-lmnyhez, segt hnek maradni ahhoz, amiben
igazn hisznk. Segt nmagunk lenni.
Ez a mtosz nemcsak azokrl szl, akiknek bels motivcijuk
van megvltoztatni a vilgot, de metaforikusn szl a llek bels
vltozsairl is. A bels vilgunkra az a jellemz, hogy amit csi
nlsz, azz leszel. Ha egy elv mozdt bennnket arra, hogy vala
hogyan viselkedjnk s ezt sokszor megismteljk, a vgn azok
lesznk, amit csinlunk.

MTISZ FIA, MINT SZEMLYES ARCHETPUS


A Csillagok hborja cm filmben Luke Skywalker arra alapozva
cselekszik, amit a szve rez s reml, vagyis, hogy Darth Vader
valahol a szve mlyn mgiscsak szeret apa. Luke Skywalker
tudja, hogy nem szabad magt tadnia a remnytelensgnek s gy
tllnia a rossz oldalra, mint ahogyan azt a Csszr elre megjsol
ta. A Darth Vader-rel folytatott lethallharcban Luke nem adta
fel a remnyt, hogy a fekete maszk mgtt szeret apjt megtall
hassa. Mivel megrzsnek s hitnek megfelelen cselekedett,
Darth Vaderbl eltrt az rz apa. Uranosz s Kronosz kortrs
megfeleli a Csszr s Darth Vader, mindketten flik s egyben
gyllik is fiaikat. A szeret szv Luke azonban legyzi apja go
nosz oldalt s ezltal elhvja a gondoskod apt Darth Vader-bl.
Steven Spielberg E. T. cm filmje szintn kortrs mtoszt
dolgoz fl, melynek fszereplje egy kisfi, aki kpes a szvre
hallgatni. Ebben a trtnetben is hatalommal br frfiak vannak

HINYZ ISTEN

343

dntshoz helyzetben, ezttal racionlis tuds kpben. E. T.-t,


a fldnkvlit, mint fajtja egyetlen pldnyt, fogva tartjk a
tudsok. Amikor gy tnik, hogy a trsaitl val elszigetelds
miatt meghal - ahogyan a szeretethinyos csecsemk esetben is
elfordul - a fi szeretete jra letre kelti.
J. R. R. Tolkien A gyr szvetsge (The Fellowship of the Ring)
cm knyvben nagyon hasonl kisfis fszereplvel, Frodoval
tallkozunk. Frodo hobbit, magassga nagyjbl egy kamaszkor
finak a mreteivel azonos, szrs a lba s rendkvl szeretetre
mlt tulajdonsgai vannak: hsges, megbzhat s rzkeny.
A Frodo s bartai ltal felvllalt - s sikeresen vghezvitt - feladat
flelmetes: el kell puszttaniuk a Hatalom Gyrjt s ellent kell
llniuk a ksrtsnek, ha a gyr arra csbtja ket, hogy hasznljk.
Ezekben a trtnetekben a fhs nmagba vetett hittl s bel
s meggyzdstl fgg a vgkifejlet. A patriarchtusban minden
egyes frfinak s nnek ugyanez el a vlaszt el kell llnia: val
ban a Darth Vader ltal szimbolizlt agresszorral akarok azonosul
ni? Egymsban fogunk-e bzni, vagy a gyr eltntort bennnket?
A szvnkre hallgatunk, vagy mivel a szakemberek azt mondjk,
elhisszk valakirl, hogy remnytelen eset? Csak magunkra gon
dolunk vagy a trsainkra is tekintettel tudunk lenni?
Noha a ma l s a grg idkbl szrmaz mtoszokbl is
hinyzik maga Mtisz, a feminin blcsessg, az ltala hangslyo
zott rtkek, mint pldul az egymshoz tartozs s a fldhz, illet
ve minden llnyhez val kapcsolds, egyre gyakrabban jelennek
meg. Mivel egyre tbben azonosulnak ezzel a feminin blcsessg
gel, a hinyz szlhz is visszanylunk s gy rakadunk magunk
ban a hinyz istenre.
Vlemnyem szerint mindannyian azzal a vggyal szletnk
meg erre a vilgra, hogy szeressenek bennnket, ha azonban nem
kapunk szeretetet, a hatalom oldalra llunk. Ha esznkbe jut M
tisz, rdbbennk, hogy valjban a szeretet volt az, amit mindig
is akartunk.
Ha szemlyes szinten lelknkben a hatalom vlik dominns
archetpuss, cselekedeteinket a hatalom s pozci utni vgy
vezrli, valamint az, hogy ezeket megtartsuk, hogy mindig jnak
tnjnk s mi irnythassunk. A hatalmi dntsek nem a szeretet
megszerzsrt, szletnek, nem a hatalom szeretetbl fakadnak,

344

MTOSZAINK MEGTALLSA

nem azrt hozzuk meg ket, mert valakit vagy valamit szeretnk,
s mg csak nem is az a motivl er, hogy hatsukra szeretet szle
tik. Ha rbrednk arra, hogy a dntseink kimenetele attl fgg,
milyen elv alapjn hoztuk meg ket, akkor btran dnthetnk
amellett, amit szeretnk, ami szmunkra fontos.
Az let folyamatosan dntsek el llt minket. Ha tudatosan a
szeretet s blcsessg alapjn vlasztunk, elutastva a hatalmunk
kiterjesztsvel jr alternatvt, tudnunk kell, hogy az els lps
lesz a legnehezebb. A dntsnk minden egyes alkalommal egyre
knnyebb lesz, mg vgl az egykor oly nehz lps lesz a termsze
tes megolds. Ekkor vlik lelknkben a szeretet a dominns arche
tpuss.

Az utols bekezdst szntam a knyv vgnek, de mieltt a


kzirat a szerkezthz kerlt volna, valami frappns befejezsen
trtem a fejem, s akkor jutott eszembe T. S. Eliot Ngy kvartett
(Four Quartets) cm versnek nhny sora, mely vigaszt nyjt,
melybl ert merthetek s amely nagyon igaz. Taln te is gy leszel
ezzel, kedves olvas.

Vagy mondjuk gy, a vg a kezdet eltt van,


S a vg s a kezdet megvolt mindig is
A kezdet eltt s a vg utn.
(Vas Istvn fordtsa)

Szeretettel.

FGGELK

346

FGGELK

KI KICSODA A GRG MITOLGIBAN


APHRODIT: a szpsg s szerelem istennje, rmai nevn Vnusz.
A snta Hphaisztosznak, a kovcs istennek htlen felesge. Ren
geteg szerelmi viszonya volt istenekkel s halandkkal egyarnt.
Ezek kzl leghresebb kapcsolata rszhoz, a hadistenhez fzi.
APOLLN: rmai neve ugyanez. Az aranyos nap istene. Trvny
hoz, jsz s a mvszetek prtfogja. Lt s Zeusz fia, Artemisz
ikertestvre. Msik neve Hliosz.

RSZ: rmai nevn Mars, a hadisten. A harcos, szeret s tncos


archetpusa. Zeusz s Hra fia. Apja gyllte rszt harci kedve
miatt. Aphrodit szeretje volt, akitl Harmnia nev lenya, va
lamint Deimosz (Rettegs) s Phobosz (Flelem) nev fiai szlet
tek. Kt fia gyakran rsszal tartottak a csatkba is.
ARTEMISZ: rmai nevn Dina, a vadszat s a Hold istennje.
Zeusz s Lt lnya, Apolln, a Napisten ikertestvre.
ATHN: rmai nevn Minerva, a blcsessg s a ni mestersgek
istennje, Athn vrosnak patrnusa, a hroszok vdelmezje.
ltalban teljes pnclzatban brzoljk. A harcokban a legjobb
stratga. Csak Zeuszt ismerte el szljnek, azonban Mtisznek, a
blcsessg istennjnek a lnya is volt. Mtisz volt Zeusz els fele
sge, akit lenyelt.

DMTR: rmai nevn Ceres. A termkenysg istennje, Perszephon anyja. Perszephont Hdsz elrabolta s az alvilgba vitte.

DIONSZOSZ: rmai nevn Bakkhosz, a bor s mmor istene.


Zeusz s Szemei fia. Zeusz a combjba varrva mentette meg lett.
Archetipikus szerepei: eksztatikus szeret, vndor s misztikus.
GAIA: a Fldanya. Uranosz (g) anyja s felesge, a titnok anyja,
az olmposziak els genercijnak nagyanyja.

HDSZ: rmai nevn Pltn, az alvilg ura, Rheia s Kronosz fia,


Perszephon elrablja s frje. Zeusz s Poszeidn testvre. Az apa

FGGELK

347

archetpusnak egyik aspektusa. A lelkek birodalmn s a kollek


tv tudattalan fltt uralkodott.

HPHAISZTOSZ: rmai nevn Vulcanus. A kovcsok snta istene,


az egyetlen isten, aki dolgozott. Aphrodit felszarvazott frje, Hra
elutastott fia. Hra volt egyetlen szlje, de Zeusz sem kedvelte,
aki csak nvlegesen volt az apja. Archetipikus szerepei: kzmves,
nyomork s magnyos farkas.

HRA: rmai nevn Juno, a hzassg istennje. Zeusz felesge, aki


nagy ncsbsz volt. Hrt bosszll s fltkeny felesgnek
brzoltk.
HERMSZ: rmai nevn Merkr. Az istenek hrvivje, a kereske
delem, a kommunikci, az utazk s tolvajok patrnusa. Hdsz
birodalmba kalauzolta a lelkeket, megmentette Dionszoszt,
Perszephont felhozta az alvilgbl. Aphroditvel viszonya volt,
akitl Hermaphroditusz szletett.

HESZTIA: rmai nevn Vesta. A tzhely s a templom istennje, a


legkevsb ismert istensg az olmposziak kzl. Hesztia melege
megszentelte az otthonokat s a templomokat. Az n archetpust
szemlyesti meg.
KRONOSZ: rmai nevn Szaturnusz. Gaia s Uranosz legkisebb fia.
Titn, aki kasztrlta apjt, s ezltal lett a fisten. Rheia frje s a
hat olmposzi istensg els genercijnak (Hesztia, Dmtr,
Hra, Hdsz, Poszeidn s Zeusz) apja. Az els t gyermekt Kro
nosz lenyelte. Ksbb legfiatalabb fia, Zeusz tvette apja hatalmt.
PERSZEPHON: a grgk Kr-nak is neveztk, rmai nevn
Proserpina. Dmtr elrabolt lnya, az alvilg istennje.
POSZEIDN: a tenger istene, a fldrz. Az olmposziak kzl az
egyik, akit sokkal inkbb rmai nevn ismernek: Neptun. Athn
vel szllt harcba Athn birtoklsrt, de vesztett. Zeusz s Hdsz
testvre, az apa archetpusnak egyik aspektusa.

348

FGGELK

RHEIA: Gaia s Uranosz lnya, Kronosz felesge s anyja. Hesztia,


Dmtr, Hra, Hdsz, Poszeidn s Zeusz anyja.

URANOSZ: az els gi isten, Gaia fia s frje. A titnok apja, leg


fiatalabb fia, Kronosz vette el tle hatalmt.

ZEUSZ: rmai nevn Jupiter vagy Jve. Az olmposzi fisten, a


villmls s mennydrgs istene. Rheia s Kronosz legfiatalabb
fia. Legyzte a titnokat s megszilrdtotta az olmposziak hatal
mt, k lettek a vilg urai. Hra ncsbsz frje. Hra eltt is sz
mos felesge, viszonya volt, amelyekbl rengeteg gyereke szle
tett. Tbben kzlk a msodik genercis olmposziak, msok
pedig a grg mitolgia hroszai voltak.

SSZEFOGLALS I.
Isten

Kategria

Archetipikus szerepek

Akik fontosak szmra

Zeusz (Jupiter, Jve)


Az g s villmls istene
Az akarat s hatalom birodalma

Patriarchlis isten

Kirly, gi apa,
vezrigazgat, szvetsgkt,
ncsbsz

Felesg (Hra)
Gyerekek (olmposzi fik
s lnyok)

Poszeidn (Neptun)
A tenger istene, fldrz
Az rzelmek s sztnk birodalma

Patriarchlis isten

Kirly, fldi apa, sztns,


emocionlis frfi,
krlelhetetlen ellensg

Felesg (Amphititr)
Ellensgek (Odsszeusz)

Hdsz (Plt)
Az alvilg istene
A lelkek s a tudattalan birodalma

Patriarchlis isten

Kirly,
remete

Felesg (Perszephon)
Kpek (vagy rnyak)

Apolln
Napisten

Szeretett fi

Sikeres clkitz,
testvr

Nincs kitntetett szemly,


testvrek (Artemisz, Hermsz)

Hermsz (Mercur)
Az istenek hrnke

Szeretett fi

Kommuniktor, vezet,
szlhmos

tmenetileg kitntetett
szemlyek, bartok

rsz (Mars)
A hadisten

Elutastott fi

Harcos, tncos, szeret,


megtesteslt frfi

Szeret (Aphrodit),

Hphaisztosz (Vulcan)
A kovcsok istene

Elutastott fi

Kzmves,
kreatv frfi

Felesg (Aphrodit),

Dionszosz (Bakkhosz)
A bor s mmor istene

Nevelt fi

Misztikus, vndor,
eksztatikus szeret

Nk, felesg (Ariadn)

80odl
r

gyerekek

LM

-bLO

u>
u>
Ul
v>
v<

SSZEFOGLALS II.

Isten

Jungi tpus/idrzk

Pszichs veszlyek

Erssgei, kpessgei

Zeusz

ltalban extrovertlt
Kimondottan gondolkod
Intuitv s rzkel

Kegyetlensg
Emocionlis retlensg
nmaga tlrtkelse

Hatrozottsg, termkenysg,
tud bnni a hatalommal

Jelen s jv
Poszeidn

Vagy extrovertlt vagy introvertlt


Kimondottan rz
Mlt s jelen

Rombol rzelmessg
rzelmi instabilits
Alacsony nbecsls

Hsg
Az rzelmekhez val hozzfrs

Hdsz

Kimondottan introvertlt
Kimondottan rzkel
Idtlensg

Szocilis lthatatlansg
Depresszi, a realits elferdtse
Alacsony nbecsls

Kpek gazdag bels vilga


Elszigetelds

Apolln

ltalban extrovertlt
ltalban gondolkod
ltalban intuitv

rzelmi tvolsgtarts
ntelt
Eps

Clratr
Kedveli az rthetsget
s a tiszta formkat

Impulzv
Szociopata
rk kamasz

Gyors felfogkpessg
Kommuniktor
Bartsgos

Jv
Hermsz

ltalban extrovertlt
Kimondottan intuitv
ltalban gondolkod
Mlt, jelen, jv

gTI
o
m

5,

rsz
rsz

Hphaisztosz

Kimondottan extrovertlt
Kimondottan
rz
Kimondottan rz
Kimondottan rzkel
Az adott pillanat

rzelmi
rzelmi reakcik
reakcik
Bnbak s bntalmaz
Alacsony nrtkels

Kimondottan introvertlt
Kimondottan rz
Kimondottan rzkel

Szocilis alkalmatlansg

Vagy in tra vertlt vagy extrovertlt


Kimondottan rzkel
Az adott pillanat/idtlensg

T)
d

a
G
oO

o
ffl
tn
m

s.&r

*
Pojca
Alacsony nrtkels

Kreativits
A szpsg megltsnak
s ltrehozsnak kpessge
Kzgyessg

Eltorztott nkp
Drog/alkohol fgg

Az rzki lmnyeket kedveli


A termszet szeretete

Alacsony nrtkels

Szenvedlyes intenzits

Jelen
Dionszosz

rzelmek s test integrcija


rzelmi expresszivits

"

:vc?

'

9*

tv:

r
V.'yl
'l '. V
_r .c

fr-

i,"%

tf rw

Vv&! *
v

%
\

5*
J

m
7>

JL

'v

s~f

__

ii

as

3T2S

JEAN SHINODA BOLEN nkrl rt, BENNNK L


ISTENNK cm knyve risi sikert aratott.
Ennek folytatsaknt, pcaknt ebben a kny
vben a frfiak szemlyisgt forml, viselkedst meg
hatroz archetpusokkal, bels mintkkal foglalkozik.

Nyolc jl elklnthet alaptpussal tallkozhatunk a


grg mitolgia istenei kztt: a tekintlyelv Zeusszal,
az emocionlis Poszeidonnal, az rzki s eksztatikus
Dionszosszal, az introvertlt Hdsszal, a kzmves
Hphaisztosszal, az sztnlny Arsszal, a kommunik
tor Hermsszel, valamint az elrelt Apollnnal.

J
troz tDR. BOLEN segtsgvel azonosthatjuk a megha
pusunkat. Eldnthetjk, sszeegyeztethetek-e az let
cljaink az adottsgainkkal, kivlaszthatjuk, mely isteneket kell megerstennk, vagy pp legyznnk ma
gunkban. A szerz bebizonytja, hogy a teljes s integrlt
szemlyisg felttele a kls elvrsoknak val meg
felels (sztereotipik) s a bels hajlamok (archetpik)'
sszhangja.
A BENNNK L

ISTENEK

-J

cm knyv a ni olvasknak is

nagy segtsget nyjthat az letkben fontos frfiak


- apik, fiaik, frjeik s ms partnereik - jobb meg
rtsben.

JEAN SHINODA BOLEN junginus pszichoanalitikus, a San


Francisco-i Pszichitriai Klinika professzora. Legismer
tebb knyvei: BENNNK L ISTENNK, BENNNK L IDS
D ISTENNK, a PSZICHOLGIA TAO-JA s A HATALOM GYRJE.

Lf 'Sl s

smi

II

2.990,- Ft

_,

li
am
mr nini 11111
4