You are on page 1of 2

Srdačna Smijeh je jedan od najbo-

SUBOTA
dobrodošlica ljih proizvoda ljudskog duha.
30.04.2010. svim gostima! Bore na čovjekovu licu treba-
10:00 sati Subotnja škola le bi biti samo tragovi smije-
11:00 sati Propovijed ha. Broj
pastor i rizničar hrvatske konferencije KLUB 30.04.2010. 387
Josip Perišić PRIJATELJA
*** Godište 7.
BIBLIJE
Popodnevno bogoslužje Organizirano čitanje Dan koji je najviše izgubljen
u 18:00 sati Biblije jest onaj u kojemu se nismo
smijali.
Zalazak sunca u 19:56 sati SRIJEDOM
u 17:30 sati ***
SRIJEDA, 05.05.2010. Veseli duh je najveći blagos-
DOBRO DOŠLI !
Klub prijatelja Biblije u 17:30 sati lov koji čovjek može uživati
na ovom svijetu.
SRIJEDA, 05.05.2010. MOLITVENI
19:00 Učiteljski sat PLAVI
TELEFON!!!
PETAK, 07.05.2010. VJERONAUK SRIJE-
MOLITVENI SAT u 20:05 Za sve koji su DOM U
sa zalaskom sunca u potrebi
200 - 897 19:15 SATI
DEŽURNI Za više informacija, obratite se
SAMARIĆANI sestri Anici Vukušić
Dragi braćo i
Martin Perlinger
sestre, Bog nam
Kata Fajdetić Sve prijedloge i obavijesti koje želite
se obraća na
da budu objavljeni u glasilu javite
najkasnije do četvrtka sestri Biserki razne načine.
Drventić ili Dalili Kovačević!!! Ali sigurno nas neće zvati Osijek, Zagrebačka 19
na mobitel.
ZATO SMO LIJEPO ZA-
Dušobrižnik
Nikola Dežić , pastor-svećenik, MOLJENI DA GA ISKLJU-
Biblijsko terapijsko savjetovanje - “Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet
osječko-vukovarski ČIMO PRIJE ULASKA U
četvrtkom u 20,00 sati tel: 207 800 CRKVU! i svi koji na njemu žive.”
mob. 091/555 8060
e-mail nikola.dezic@bj.t- Psalam 24,1
ZALAZAK SUNCA com.hr Uredila: Dalila Kovačević
Starješina Ivan Kovačević
idućeg petka u 20:05 mob. 091/761 73 27
mob. 091/ 551 07 01
Zagađeni zrak, onečišćene vode, otrovni otpad i glo-
balno zatopljenje samo su neke od ˝bolesti˝ koji mu-
Pronađena Noina arka?! če planetu Zemlju.

Zagađeni zrak, onečišćene vode, otrovni otpad i global-


"Drvena se struktura sastoji od više odjeljaka, no zatopljenje samo su neke od ˝bolesti˝ koji muče • Kao crkvu, Bog nas poziva da se molimo
neki su opremljeni drvenim gredama i mislimo planetu Zemlju. Većina ljudi se navikne na česte izvješ- jedni za druge, stoga u narednom tjednu
kako su tamo bile smještene životinje" taje o opasnostima kojima je izložen naš okoliš. Bili mi imajmo u svojim molitvama sestre: Ljiljanu
Skupina kineskih i turskih istraživača objavila toga svjesni ili ne posljedice uništavanja okoliša odraža- Gašparić, Nevenku Ratković, Miru Cesar,
je kako su 99 posto sigurni da su na vrhu 4 ti- vaju se na veliku većinu ljudi.
prijatelja Zorana Dombika, Milana Grega-
suće metara visoke planine Ararat u Turskoj Budući da je danas zagađen već čitav planet vrlo je vje-
rojatno da se posljedice tog zagađenja odražavaju na
nića i ostale koji su u potrebi.
otkrili ostatke Noine arke. • Nastavimo sa molitvama za brata Frederi-
više područja našeg života. Zbog toga bi smo svi trebali
biti zainteresirani za zdravlje našeg ˝doma˝ i njegovo ka Milera, kako za njegovo fizičko zdravlje
očuvanje. Jer gdje bi smo drugdje mogli živjeti ? tako i za mir u njegovom umu koji je jako
Pronađeni ostaci drvene strukture, za koju is- Bopal, Černobi, Valdez, pri spomenu ovih i nekih drugih bitan u ovom stanju u kome se on nalazi.
traživači vjeruju kako se radi o Noinoj arci, is- imena vjerovatno se odmah prisjetimo katastrofa koje
pitani su izotopom ugljika 14 te je ustanovlje- su se dogodile u različitim dijelovima svijeta. Svaka od
na njihova starost od 4.800 godina, taman u tih katastrofa podsjetnik je na faktu da je Zemlja ugro- *****
pretpostavljeno vrijeme općeg potopa, preno- žena. Razne ustanove, organizacije, stručnjaci i poje-
si AFP. dinci svakodnevno upozoravaju na opasnosti kojima je MOLITVENE SKUPINE
izložen okoliš. Uprkos tome situacija je i dalje poraža-
vajuća. U časopisu Time je napisano:˝Od bolesti pove- Sastaju se
"Nismo 100 posto sigurni da se radi o arci", zane sa pitkom vodom svake godine umre 3,4 miliona • svake subote u 9:00,
izjavio je Yeun Wing-Cheung, kineski redatelj. osoba˝. Sličan problem predstavlja i zagađenost zraka. prije jutarnjeg bogoslužja,
U izvještaju The State of World Population navedeno • svake nedjelje u 15:00 sati
"Drvena se struktura sastoji od više odjeljaka,
je: ˝Zbog zagađenosti zraka svake godine umre od 2,7 (učiteljska sala) Dobro došli!
neki su opremljeni drvenim gredama i mislimo do 3 miliona ljudi. Zagađenost zraka na otvorenom je
kako su tamo bile smještene životinje", dodaje problem koji pogađa preko 1,1 milijardu ljudi. Sitne
Yeung, jedan od ekipe nazvane "Noah's Ark čestice zagađivača koje lebde u zraku uzrokuju čak 10%
Ministries International". Turski će lokalni duž- infekcija dišnih puteva kod djece u Evropi˝. Uprkos
nosnici tražiti od vlade da uputi zahtjev UNES- svim upozorenjima i akcijama koje su do sada poduzete ŠKOLSKI RAD
CO-u za upisom regije na popis "svjetske bašti- problemi vezani za ove najosnovnije elemente bez ko-
ne", a Ararat je već dugi niz godina najzanimlji- jih bi život bio nemoguć samo se pogoršavaju!
Ivica upita Pericu nakon
završenog školskog rada: “Neka
vije mjesto istraživačima koji pručavaju arku. BD "Kako si napisao?"
„...jer Bog će pogubiti one, koji Zemlju pogubiše!“ "Nisam imao pojma, pre-
dao sam prazan list."
cvjeta
Otkrivenje 11;17 "O, ne! I ja isto. Učiteljica
će misliti da smo prepisi-
vali."
Slavonija”