You are on page 1of 3

ISA 230 DOCUMENTATIA DE AUDIT

ISA 230 trateaza responsabilitatea auditorului de a intocmi documentatia de audit pentru
un audit al situatiilor financiare.
Conform ISA 230 Documentatia de audit ofera dovada modului in care s-a fundamentat
concluzia auditorului cu privire la atingerea obiectivelor generale ale auditorului dar si a faptului
ca auditul a fost planificat si efectuat in conformitate cu ISA 230 si reglementarile legale
aplicabile.
Auditorul trebuie sa documenteze aspectele care sunt importante pentru furnizarea de
probe de audit care sa sustina opinia auditorului si probe care sa arate ca auditul a fost realizat in
conformitate cu Standardele Internationale de Audit.
Auditorul trebuie sa intocmeasca o documentatie de audit suficienta pentru ca un
auditor cu experienta care nu a participat la audit sa poata intelege : natura, rezultatele
procedurilor de audit , concluziile la care s-au ajuns si rationamentele profesionale care au
fost aplicate pentru a se ajunge la concluziile respective.
Documentarea inseamna materiale (documente de lucru) pregatite de si pentru auditor ,
sau obtinute si pastrate de auditor in cursul efectuarii auditului. Documentele de lucru se pot
prezenta pe diferite suporturi hartie ,film , electronice sau pe alti puratori de informatii.
Rolurile documentatiei de audit:
-sprijinirea echipei de audit in planificarea si efectuarea auditului
-responsabilizarea echipei misiunii de audit pentru activitatea sa
-mentinerea unei evidente a problemelor cu semnificatie continua pentru misiunile viitoare de
audit
-permite efectuarea inspectiilor si revizuirilor controlului calitatii

Documentatia include :

Programe de audit

Analize

Descrierea problematicii

Rezumatele aspectelor semnificative

 Scrisori de confirmare si reprezentare  Liste de verificare  Corespondenta (inclusiv electronica) Auditorul trebuie sa reunesca documentatia de audit in dosarul de audit si sa finalizeze procesul de alcatuire a dosarului. ulterior datei raportului auditorului. -elimina repetarea in fiecare an a unor lucari -actualizat in permanenta si incorporeaza doar extrasele necesare nu si documentele stufoase Dosarul exercitiului: -include toate documentele unei misiuni de audit . In scopul unei mai bune utilizari a documentatiei de audit se recomanda ca documentele sa fie grupate pe 2 tipuri de dosare: -dosare de audit permanente :->structura 7 sectiuni -dosare curente de audit :->structura 10 sectiuni Dosarul permanent : -include informatii cu caracter repetitiv de la un exercitiu la altul. -impune actualizarea informatiilor pentru utilizarea ulterioara. daca acestea sunt de natura administrativa. trebuie sa documenteze motivele specifice pentru care au fost efectuate. Pot fi efectuate modificari in documentatia de audit in timpul procesului final de alcatuire. inainte de sfarsitul perioadei de pastrare( nu mai mica de 5 ani de la data raportului auditorului). in timp util. Termenul de finalizare a dosarului de audit este de maxim 60 zile de la data raportului auditorului. Dupa procesul de finalizare a dosarului de audit . auditorul nu are voie sa elimine documentatia de audit. In cazul in care auditorul considera ca este necesar sa modifice documentatia de audit existenta sau sa adauge documentatie de audit ulterior alcatuirii dosarului de audit. precum data si persoana care le-a efectuat si revizuit.

documentatia de audit (documentarea auditului) poate f perceputa ca find „povestea” misiunii. trebuind sa permita oricarui utilizator (avizat) al acesteia sa inteleaga mai usor riscurile existente. Desi anumite parti sau extrase din documente pot fi puse la dispozitia entitatii cu acordul auditorului. altfel trebuie sa discute cu auditorii care au elaborat documentele de lucru. deoarece nu este necesar si nici practic sa se documenteze fiecare problema intampinata de auditor. modul in care s-au obtinut probele si respectiv s-a concluzionat asupra situatiilor fnanciare prin raportul si opinia de audit. Auditorul trebuie sa adopte proceduri corespunzatoare pentru mentinerea confidentialitatii si pastrarii in conditii de siguranta a documentelor de lucru si pentru arhivarea acestora pe o perioada suficienta pentru a satisface nevoile auditorului . Un alt auditor care nu are experienta anterioara in ceea ce priveste auditul respectiv . astfel de documente nu inlocuiesc situatiile contabile ale entitatii. Documentele de lucru sunt proprieteatea auditorului. Cu alte cuvinte. trebuie sa inteleaga activitatea realizata si temeiul principalelor decizii luate . .-imbunatateste organizarea si controlul misiunii -asigura documentarea lucrarilor realizate si deciziile adoptate -faciliteaza munca in echipa -justifica elaborarea raportului de audit Dimensiunea documentelor de lucru este o problema de rationament profesional . procedurile aplicate.