You are on page 1of 57

04/11/16

Curs Parodontologie - anul IV
1.

Parodonţiul sănătos

2.

Etiologia bolii parodontale

3.

Epidemiologie & patogenie

4.

Examenul clinic parodontal

Şef lucr. dr. Sorina Solomon

3. Epidemiologie & patogenie
A. Epidemiologia bolii parodontale
 indici de igienă orală
 indici de inflamaţie gingivală
 indici de afectare parorontală

B. Patogenia bolii parodontale
 procesul de colonizare
 mecanismele de distrucţie parodontală
 influenţa mecanismelor imunologice

C. Modalităţi de control a progresiei bolii parodontale
04/11/16

A. Epidemiologia bolii
parodontale
Indicele: expresia numerică a unui criteriu
specific de diagnostic
Calităţi:
 expresia calitativă şi cantitativă a criteriului
ales
 simplu, obiectiv, uşor de aplicat
 specificitate, senzitivitate, reproductibilitate
 utilitate în evaluările statistice
04/11/16

 Indicele de igienă orală
 două valori: indicele de depozite moi
indicele de tartru
 evaluare (0…3): 1.6, 1.2, 2.1 (feţe vestibulare)
3.6, 3.2, 4.1 (feţe orale)
 valoare: suma notelor acordate / 6
exprimare valorică distinctă (IDI, ICI)
04/11/16

 Indici de inflamaţie gingivală (1)
 indicele gingival: cuantifică starea de inflamaţie
gingivală funcţie de gradul sângerării gingivale
0 = aspect normal
1 = inflamaţie uşoară, eritem şi edem discret
2 = inflamaţie moderată, eritem, edem, sângerare la
presiune cu sonda
3 = inflamaţie severă, eritem şi edem marcat, hemoragii
spontane, ulceraţii
04/11/16

feţele vestibulare cadrane 1.sângerare “în picătură” 04/11/16 .feţele orale 0 = absenţa sângerării 1 = sângerare punctiformă 2 = sângerare “în linie” 3 = sângerare “în triunghi” 4 . Indici de inflamaţie gingivală (2)  indicele de sângerare papilară (PBI): indicator al severităţii inflamaţiei gingivale  evaluare: cadrane 2. 3 . 4 .

04/11/16 .

ulceraţii) 4 = pierdere ataşament 3 mm (JAC) 5 = pierdere ataşament 3 .6 mm 6 = pierdere ataşament > 6 mm 04/11/16 . Indici de afectare parodontală (1)  indice parodontal (PDI): 0 = absenţa inflamaţiei 1 = gingivită medie / moderată localizată 2 = gingivită medie / moderată generalizată 3 = gingivită severă (eritem. hemoragii.

2 . MD şi vertical 04/11/16 .1 mm 2 = mobilitate > 1 mm VO şi MD 3 = mobilitate > 1 mm VO. Indici de afectare parodontală (2)  indice de mobilitate dentară: 0 = mobilitate fiziologică (fremitus) 1 = mobilitate orizontală 0.

şi sub-gingival  prezenţa / absenţa pungilor parodontale  foloseşte sonda CPITN 04/11/16 . Indici de afectare parodontală (3)  indicele CPITN:  prezenţa / absenţa sângerării la sondaj  prezenţa / absenţa tartrului supra.

04/11/16 .

B. modalităţi de apărare reduse) boala devine manifestă04/11/16 clinic. . Când acest echilibru dispare (potenţial patogen microbian crescut. Patogenia bolii parodontale  procesul de colonizare  mecanismul distruţiei parodontale  influenţa mecanismelor imunologice Patogenia bolii parodontale trebuie privită prin prisma unui echilibru stabilit între potenţialul patogen al microorganismelor şi modalităţile de apărare ale gazdei.

capacitate de concurenţă pentru habitat.  prezintă posibilitatea de a învinge mecanismele de apărare ale gazdei (specifice şi nespecifice) exemplu: leucotoxina.  prezintă posibilitatea de invazie tisulară. Procesul de colonizare placa bacteriană subgingivală: 300 . 04/11/16 degradarea enzimatică a Ig .400 specii circa 10 .20 specii prezintă potenţial parodontogen Microorganismele cu potenţial parodontogen  prezintă capacitatea de aderenţă. rată de multiplicare crescută.

alimente dure). efecte citotoxice 04/11/16 . Mecanismul distruţiei parodontale (1) Agenţii parodontogeni posedă o sumă de factori care le permit să distrugă parodonţiul: direct (sarcina patogenă) sau indirect (răspuns exagerat al gazdei): invazia bacteriană: activă sau pasivă (inseminare în profunzime prin periaj. constituienţi bacterieni (endotoxine): lipopolizaharidul  străbate epiteliul de joncţiune  leucopenie. exotoxine: leucotoxina (distrugerea PMN). sondaj parodontal. activare complement.

Ig G diminuarea răspunsului gazdei  inactivarea PMN  alterări ale PMN  diminuarea cantitativă de Ig disponibile  fibrinolizine 04/11/16 . hialuronidază. fosfataze acide  proteaze ce distrug Ig A. Mecanismul distruţiei parodontale (2) enzime: contribuie la distrucţia parodontală  colagenază.

04/11/16 .

 Influenţa mecanismelor imunologice (1) Răspunsul gazdei joacă un rol important în patogenia bolii parodontale. Dincolo de faptul că limitează efectele nocive ale microorganismelor. neutrofilele fagocitează microorganismele dar un număr exagerat de patogeni fagicitaţi determină “explozia” PMN cu eliberarea în mediu a întregului pachet enzimatic. el poate fi în egală măsură benefic (protectiv) şi distructiv: spre exemplu. 04/11/16 . În anumite limite el controlează invazia bacteriană dar dincolo de un nivel critic el devine exagerat. nociv pentru propriile structuri.

salivă.fluid crevicular)  inactivare sau opsonizare  nu pot controla o sarcină antigenică mare  invazia bacteriană:  integritatea epiteliului de joncţiune (barieră fizică)  prezenţa PMN (factori chemotactici) 04/11/16 . invazia bacteriană. Ig G . Influenţa mecanismelor imunologice (2) Mecanismele imunologice influenţează procesul de colonizare bacteriană. distrucţia tisulară  colonizarea bacteriană:  imunoglobuline (Ig A .

 distrucţia tisulară:  reacţii de tip anafilactic  reacţii de tip citotoxic  reacţii mediate de complexe imune  reacţii mediate celular 04/11/16 .

Modalităţi de control Reprezintă ansamblul de manopere terapeutice ce constituie terapia iniţială (etiologică)  mijloace de evidenţiere a plăcii bacteriene  mijloace mecanice de control  mijloace chimice de control  mijloace profesionale de control 04/11/16 .C.

 Mijloace de evidenţiere a plăcii bacteriene Obiective:  motivarea pacientului  evaluarea eficienţei tehnicilor de igienă orală 04/11/16 .

04/11/16 .

04/11/16 . Mijloace mecanice de control Mijloace principale  periaj dentar (manual & mecanic) Mijloace secundare  dentifrice  mijloace de igienă interdentară  fir interdentar  scobitori interdentare  perii interdentare Modalităţi speciale  periuţe uni-smoc  stimulatoare gingivale etc.

Mijloace principale de control Periajul dentar (1) Metoda Bass modificată 04/11/16 .

Mijloace principale de control Periajul dentar (2) Metoda Stillman modificată 04/11/16 .

Mijloace principale de control Periajul dentar (3) Periaj mecanic 04/11/16 .

Mijloace secundare de control 04/11/16 .

Mijloace secundare de control 04/11/16 .

Mijloace speciale de control 04/11/16 .

Mijloace speciale de control 04/11/16 .

Mijloace chimice de control  Mijloace chimice de control dentifrice ape de gură gumă de mestecat 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control  Mijloace profesionale de control Obiective: îndepărtarea factorilor naturali şi iatrogenici de retenţie ai plăcii bacteriene.  tehnici şi instrumentar destinat îndepărtării factorilor naturali de retenţie  tehnici şi instrumentar destinat îndepărtării factorilor iatrogenici de retenţie  tehnici şi intrumentar de curăţire şi lustruire 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Îndepărtarea factorilor naturali de retenţie Tehnici şi instrumentar pentru ameloplastie Tehnici şi intrumentar de detartraj: instrumentar clasic chiurete instrumentar sonic & ultrasonic 04/11/16 .

Ameloplastie Mijloace profesionale de control Indicaţii pentru ameloplastie 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Indicaţii pentru ameloplastie 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Ameloplastie Ameloplastie 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Ameloplastie 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Ameloplastie 04/11/16 .

Detartraj Mijloace profesionale de control Detartraj & chiuretaj parodontal. Principii & indicaţii 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Instrumentarul de detartraj Instrumentar clasic 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Instrumentarul de detartraj Instrumentar clasic 04/11/16 .

04/11/16 ..Mijloace profesionale de control Chiuetele Gracey Chiuretele Gracey..

Mijloace profesionale de control Chiuetele Gracey Chiuretele Gracey. 04/11/16 ...

..Mijloace profesionale de control Chiuetele Gracey Chiuretele Gracey. 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Chiuretele Gracey …şi utilizarea lor 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Chiuretele Gracey 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Chiuretele Gracey 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Chiuretele Gracey 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Chiuretele Gracey 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Chiuretele Gracey 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Chiuretele Gracey 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Chiuretele Gracey 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Instrumentar sonic & ultrasonic 04/11/16 .

Mijloace profesionale de control Îndepărtarea factorilor iatrogenici de retenţie Tehnici şi instrumentar pentru: reconturarea obturaţiilor interproximale reconturarea microprotezelor de înveliş reconturarea aparatelor gnatoprotetice 04/11/16 .

04/11/16 .

04/11/16 .

04/11/16 .