You are on page 1of 22

Gestiune studentilor din cadrul Facultatii de Cibernetica

,
Statistica si Informatica Economica

Tema proiectului meu surprinde situatia studentilor apartinand facultatilor de Cibernetica,Statistica si
Informatica Economica.Am stocat date in 7 tabele care sunt conectate prin relatii.Datele stocate in aceasta baza de
date se refera la cele 3 sectiuni ale facultatii, seriile din cadrul acestor sectiuni, grupele din cadrul seriilor si elevii
apartinand fiecarei grupe, profesorii si materiile pe care le preda fiecare profesor. Intre tabela Facultate si tabele
Studenti exista o relatie de tip 1-n. Acelsi tip de relatie exista intre tabela Grupe, respectiv Serii si Angajati. Acest tip
de restrictie asigura faptul ca un student poate aprtine unei singure facultati/serii/grupe,dar o facultate/grupa/serie
poate avea mai multi angajati. Intre tabela Materii si Profesori exista o tabela de legatura , deci o relatie de tipul nn. Aceasta relatie asigura faptul ca o materie poate fi predata de mai multi profesori iar un profesor poate preda
mai multe materii.
Aceasta baza de date poate fi folosita de catre Departamentul de Administratie al facultatilor pentru a tine
evidenta studentilor. Pentru fiecare student sunt specificate datele personale. Se poate tine evidenta seriilor ,
grupelor pentru studentii fiecare facultati. De asemenea, exista evidenta materiilor si a profesorilor care le predau
pentru fiecare serie.
Aplicatia poate fi folosita pentru a adauga studenti noi , actualiza datele personale ale elevilor,
seria,facultatea sau grupa din care acestia fac parte .De asemenea, aplicatia indica si profesorii care predau intr-o
anumita serie si materiile pe care acestia le predau.Exista posibilitatea adaugarii de noi materii sau actualizarea
celor vechi.

Comenzile pentru crearea tabelelor prezente in schema conceptuala:
CREATE TABLE MATERII(
ID_MATERIE NUMBER(2) PRIMARY KEY,
DENUMIRE_MATERIE VARCHAR2(20) );
Table MATERII created.
CREATE TABLE PROFESORI(
ID_PROFESOR NUMBER(2) PRIMARY KEY,
NUME_PROFESOR VARCHAR2(20),
PRENUME_PROFESOR VARCHAR2(20));
Table PROFESORI created.
CREATE TABLE FACULTATI(
ID_FACULTATE NUMBER (1) PRIMARY KEY,
DENUMIRE_FACULTATE VARCHAR2(50),

CONSTRAINT ID_FACULTATE_S_FK FOREIGN KEY (ID_FACULTATE) REFERENCES FACULTATI(ID_FACULTATE). DENUMIRE_GRUPA CHAR(4)). SEX CHAR (1). Table STUDENTI created. CREATE TABLE GRUPE( ID_GRUPA NUMBER(2) PRIMARY KEY. ID_SERIE NUMBER (1). ID_PROFESOR NUMBER(2). ID_GRUPA NUMBER(2).LOCATIE VARCHAR2(50)). CONSTRAINT ID_MATERIE_FK FOREIGN KEY (ID_MATERIE) REFERENCES MATERII(ID_MATERIE) ) . Table GRUPE created. . INVATAMANT CHAR(1). ID_FACULTATE NUMBER (1). CREATE TABLE SERII_PROFESORI_MATERII( ID_SERIE NUMBER(1) . CREATE TABLE STUDENTI( ID_STUDENT NUMBER (2) PRIMARY KEY. NUME VARCHAR2(10). Table SERII_PROFESORI_MATERII created. DENUMIRE_SERIE VARCHAR2(20)). Table FACULTATI created. PRENUME VARCHAR2(10). CONSTRAINT ID_SERIE_FK FOREIGN KEY (ID_SERIE) REFERENCES SERII(ID_SERIE). CONSTRAINT ID_GRUPA_S_FK FOREIGN KEY (ID_GRUPA) REFERENCES GRUPE (ID_GRUPA)). Table SERII created. CONSTRAINT ID_PROFESOR_FK FOREIGN KEY (ID_PROFESOR) REFERENCES PROFESORI(ID_PROFESOR). CREATE TABLE SERII( ID_SERIE NUMBER (1) PRIMARY KEY . CONSTRAINT ID_SERIE_S_FK FOREIGN KEY (ID_SERIE) REFERENCES SERII(ID_SERIE). ID_MATERIE NUMBER(2).

Exempificarea utilizarii comenzii drop asupra tabelelor create: DROP TABLE STUDENTI. DESC FACULTATI. Table STUDENTI altered. --MODIFICAREA TIPULUI COLOANEI ID_FACULTATE DIN DATA DE TIP NUMBER(1) IN NUMBER(2)-ALTER TABLE FACULTATI MODIFY ID_FACULTATE NUMBER(2). Table PROFESORI dropped. DROP TABLE SERII_PROFESORI_MATERII. . Table STUDENTI altered. DROP TABLE GRUPE. DROP TABLE MATERII.-------.. Table STUDENTI dropped. DROP TABLE PROFESORI. TIP INVATAMANT” IN .INVATAMANT”-ALTER TABLE STUDENTI RENAME COLUMN INVATAMANT TO TIP_INVATAMANT. DROP TABLE SERII.-----------ID_FACULTATE NOT NULL NUMBER(2) DENUMIRE_FACULTATE LOCATIE VARCHAR2(50) VARCHAR2(50) --ADAUGAREA COLOANEI DATA_NASTERE LA TABELA STUDENTI— ALTER TABLE STUDENTI ADD DATA_NASTERE DATE. Table FACULTATE altered. Name Null Type -----------------. 3. Table MATERII dropped. Table SERII_PROFESORI_MATERII dropped. ALTER TABLE STUDENTI MODIFY ID_FACULTATE NUMBER(2).-- Table SERII dropped..2.Exemplificarea opertiilor DDL asupra tabelelor: --MODIFICARE NUMEle COLOANEI . Table GRUPE dropped.

Table STUDENTI altered. 1 row inserted 1 Cibernetica Economica Calea Dorobantilor 15-17 2 Informatica Economica Calea Dorobantilor nr 13-14 3 Statistica economica Calea Dorobantilot nr 12-14 -.INSERAREA UNEI GRUPE IN TABELA GRUPE -INSERT INTO GRUPE VALUES(1.1041). 4.'Calea Dorobantilor 15-17'). 1 row inserted INSERT INTO FACULTATI VALUES(3.'Statistica'.'Cibernetica Economica'.INSERAREA UNUI RAND IN TABELA FACULTATE-INSERT INTO FACULTATI VALUES (1. 1 row inserted INSERT INTO GRUPE VALUES(3.1042). 1 row inserted 1 1041 2 1042 .'Informatica Economica'. 1 row inserted INSERT INTO FACULTATI VALUES(2. 1 row inserted INSERT INTO GRUPE VALUES(2.Exemple cu operatii de actualizarea a datelor -.'Calea Dorobantilot nr 12-14').'Calea Dorobantilor nr 13-14').1043).

'F'.3.TO_DATE('07/06/1995'.TO_DATE('17/06/1995'.1. INSERT INTO STUDENTI VALUES (4.'M'.'MARIANA'.2.'OCTAVIAN'.3 1043 --INSERAREA DATELOR IN TABELA SERII-INSERT INTO SERII VALUES (1. INSERT INTO STUDENTI VALUES (7.1.'B'.'B'.1.2.'ROXANA'.2.'DRAGHICI'.1.TO_DATE('02/08/1995'.'MIU'.'F'.'DD/MM/YYYY')). INSERT INTO STUDENTI VALUES (8.'DRAGOS'.'DD/MM/YYYY')).'RADOI'.3.'F'.'ENE'.1.'DD/MM/YYYY')).TO_DATE('07/09/1995'.'DD/MM/YYYY')).'DD/MM/YYYY')).2.3.3.TO_DATE('02/06/1995'.'MARIA'.'M'.2.TO_DATE('01/01/1995'.1.'T'.1. INSERT INTO STUDENTI VALUES (6.1.'ILIESCU'. 2 1 1 1 MARIA MIU F T 02-FEB-95 4 1 1 1 MARIANADRAGHICI M B 02-JUN-95 .TO_DATE('01/07/1995'. SELECT * FROM STUDENTI.1. INSERT INTO STUDENTI VALUES (5.'DD/MM/YYYY')).'T'.'M'.'BOGA'.1.1.'F'.'T'.'DD/MM/YYYY')).'MIREL'.'B'.'A').'B').'IOANA'.'MOCANU'. 1 row inserted INSERT INTO SERII VALUES(2.'T'.'M'.TO_DATE('02/12/1995'.1. INSERT INTO STUDENTI VALUES (2.1.1.'ELENA'.'B'.1.'VOICU'.'DD/MM/YYYY')). INSERT INTO STUDENTI VALUES (9. 1 row inserted 1 A 2 B --INSERARE DATE PERSONALE IN TABELA STUDENTI-INSERT INTO STUDENTI VALUES (1.

'MARIA'.5 1 1 1 ELENA ENE 6 1 JUL-95 1 1 DRAGOS 7 3 2 2 MIREL 8 3 2 2 OCTAVIAN 9 3 2 3 IOANA MOCANU 3 1 1 1 Mihaela F B 17-JUN-95 M T M T 02-AUG-95 M T 07-SEP-95 B 07-JUN-95 F T VOICU RADOI BOGA F Preda --MODIFICAREA DATELOR IN TABELA FACULTATI I CU ID=3-UPDATE FACULTATI SET DENUMIRE_FACULTATE= 'Statistica economica' where id_facultate=3.'PUIU'. 1 row deleted.'MARIUS'. 1 row updated. --STEGEREA UNOR INREGISTRATI DIN TABELA STUDENTI. --INSERAREA DATELOR IN TABELA PROFESORI -INSERT INTO PROFESORI VALUES (1. INSERT INTO PROFESORI VALUES (4.'KARINA'). INSERT INTO PROFESORI VALUES (3.'DECEBAL').UNDE ID_STUDENT=1-DELETE FROM STUDENTI WHERE ID_STUDENT=1. 1 row inserted.'ION'. 1 row inserted. INSERT INTO PROFESORI VALUES (2. 1 row inserted. 1 PUIU KARINA 2 MARIA POPESCU 3 ION 4 MARIUS DECEBAL IONESCU --INSERARE DATE IN TABELA MATERII-- 01- 20-JAN-16 .'IONESCU'). 1 row inserted.'POPESCU').

INSERT INTO MATERII VALUES(2.3). 1 row inserted.1).'Finante'). INSERT INTO SERII_PROFESORI_MATERII VALUES(2.3.4.2. 1 row inserted. 1 row inserted.INSERT INTO MATERII VALUES (1. INSERT INTO MATERII VALUES(3. INSERT INTO SERII_PROFESORI_MATERII VALUES(2. 1 row inserted. INSERT INTO MATERII VALUES(4.'Probabiliatati'). INSERT INTO SERII_PROFESORI_MATERII VALUES(1. 1 Probabiliatati 2 Baze de date 3 Economie 4 Finante --INSERARE DATE IN TABELA SERII_PROFESORI_MATERII-INSERT INTO SERII_PROFESORI_MATERII VALUES(1. 1 row inserted.1.1). .2).3. INSERT INTO SERII_PROFESORI_MATERII VALUES(2.4). 1 row inserted. 1 row inserted.'Economie').'Baze de date'). 1 row inserted.

NUME PRENUME DENUMIRE_FACULTATE ---------.PRENUME 01- .. 1 Cibernetica Economica Calea Dorobantilor 15-17 --UTILIZAREA LUI NOT NULL INTR-O COMANDA IN CARE SE CERE AFISAREA STUDENTILOR CARE AU COMPLETATA DATA DE NASERE-SELECT * FROM STUDENTI WHERE DATA_NASTERE IS NOT NULL.CIBERNETICA”-SELECT * FROM FACULTATI WHERE DENUMIRE_FACULTATE LIKE 'Cibernetica%'.---------.STUDENTI S WHERE S. 2 1 1 1 MARIA MIU F T 02-FEB-95 4 1 1 1 MARIANADRAGHICI M B 02-JUN-95 5 1 1 1 ELENA F B 17-JUN-95 6 1 JUL-95 1 1 DRAGOS M T 7 3 2 2 MIREL M T 02-AUG-95 8 3 2 2 OCTAVIAN M T 07-SEP-95 9 3 2 3 IOANA MOCANU B 07-JUN-95 ENE VOICU RADOI BOGA F --EXEMPLU DE INNER JOIN INTRE TABELA STUDENTI SI TABELA FACULTATI---AFISAREA STUDENTILOR CARE SUNT LA CIBERNETICA ECONOMICA-SELECT NUME.ID_FACULTATE AND DENUMIRE_FACULTATE='Cibernetica Economica'.EXEMPLE DE INTEROGARI PE TEMA ALEASA---AFISAREA FACULTATILOR CARE CONTIN IN DENUMIREA LOR .INCLUSIV A FACULTATILOR CARE NU AU ATASAT STUDENTI -SELECT DENUMIRE_FACULTATE.DENUMIRE_FACULTATE FROM FACULTATI F .PRENUME.1 row inserted.ID_FACULTATE=F. --5.-------------------------------------------------MARIA MARIANA ELENA DRAGOS MIU Cibernetica Economica DRAGHICI ENE VOICU Cibernetica Economica Cibernetica Economica Cibernetica Economica --EXEMPLU DE JONCTIUNE OUTER JOIN INTRE FACULTATI SI STUDENTI---AFISAREA FACULTATILOR SI A STUDENTILOR.

NUMARAREA STUDENTILOR DINTR-O GRUPS -SELECT DENUMIRE_GRUPA .---------1042 2 1041 4 1043 1. .---------Cibernetica Economica MIU Cibernetica Economica DRAGHICI Cibernetica Economica ENE Cibernetica Economica VOICU Statistica economica RADOI Statistica economica BOGA Statistica economica MOCANU Informatica Economica --EXEMPLIFICAREA LUI GROUP BY.ID_FACULTATE = S.STUDENTI S WHERE F. DENUMIRE_FACULTATE PRENUME -------------------------------------------------.PRENUME.ID_FACULTATE(+).FROM FACULTATI F .CASE SEX WHEN 'F' THEN 'Feminin' ELSE 'Masculin' END AS SEX FROM STUDENTI.COUNT(ID_GRUPA) AS NUMAR FROM SERII JOIN STUDENTI USING (ID_SERIE) JOIN GRUPE USING (ID_GRUPA) GROUP BY (DENUMIRE_GRUPA) DENU NUMAR ---. --UTILIZAREA FUNCTIILOR LA NIVEL DE RAND---UTILIZAREA LUI CASE – --AFISAREA STUDENTILOR DUPA URMATORIUL CRITERIU: DACA STUDENTII AU SEX=F /M SE VA INCLOCUI CU FEMININ/MASCULIN-SELECT NUME.

---------2 1995 6 1995 --UTILIZAREA FUNCTIEI TO_CHAR CU SCOPUL AFISARII DATEI DE NASTERE IN FORMATUL SPECIFICAT SELECT TO_CHAR(DATA_NASTERE. TO_CHAR(DATA_NASTERE 02-FEB-1995 02-JUN-1995 17-JUN-1995 01-JUL-1995 .4).EXTRACT(YEAR FROM DATA_NASTERE) AS AN FROM STUDENTI WHERE ID_STUDENT IN (2. --UTILIZAREA FUNCTIEI EXTRACT-AFISAREA LUNII SI A ANULUI IN CARE SUNT NASCUTI STUDENTII CU ID=2.---------.'DD/MON/YYYY') WHERE ID_STUDENT=2.3 SAU 4-SELECT EXTRACT (MONTH FROM DATA_NASTERE) AS LUNA .'DD-MON-YYYY') FROM STUDENTI.3. LUNA AN ---------.NUME PRENUME SEX ---------.-------MARIA MIU MARIANA DRAGHICI ELENA ENE DRAGOS MIREL VOICU RADOI OCTAVIAN IOANA Feminin Masculin Feminin Masculin Masculin BOGA Masculin MOCANU Feminin --UTILIZAREA FUNCTIEI DE RAND TO_DATE — --ACTUALIZAREA DATEI DE NASTERE A STUDENTULUI CU ID=2UPDATE STUDENTI SET DATA_NASTERE =TO_DATE('02/FEB/1995'. 1 row updated.

'FEMININ'. NUMELE SCRIS CU MAJUSCULE SI NUMELE SCRIS CU LITERE MICI-SELECT LENGTH(NUME).'DAY/MONTH/YEAR') -------------------------------------------------------------------------------THURSDAY /FEBRUARY /NINETEEN NINETY-FIVE FRIDAY /JUNE /NINETEEN NINETY-FIVE SATURDAY /JUNE /NINETEEN NINETY-FIVE SATURDAY /JULY /NINETEEN NINETY-FIVE WEDNESDAY/AUGUST /NINETEEN NINETY-FIVE THURSDAY /SEPTEMBER/NINETEEN NINETY-FIVE WEDNESDAY/JUNE /NINETEEN NINETY-FIVE --UTILIAREA FUNCTIILOR DE RAND SUBSTR.'DAY/MONTH/YEAR') FROM STUDENTI.2).-.lower(nume) FROM STUDENTI.SUBSTR(NUME.upper(nume).UPPER.LOWER.DIFERA DOAR SINTAXA-SELECT DECODE(SEX.2.2) UPPER(NUME ) LOWER(NUME --------------------------------------.CARACTERELE DE PE POZITIA 2 SI 3 DIN NUME .LENGTH— --SA SE AFISEZE LUNGIMEA NUMELUI. TO_CHAR(DATA_NASTERE. LENGTH(NUME) SUBSTR(2.---------5 AR MARIA 7 AR MARIANA 5 LE ELENA 6 RA DRAGOS 5 IR MIREL 8 CT OCTAVIAN 5 OA IOANA 7 ih MIHAELA --UTILIZAREA LUI DECODE— --ARE ACEASI UTILIZARE CA SI CASE.02-AUG-1995 07-SEP-1995 07-JUN-1995 --UTILIZAREA FUNCTIEI TO_CHAR LA NIVELUL TABELE STUDENTI --SELECT TO_CHAR (DATA_NASTERE.'F'.'M') AS SEX maria mariana elena dragos mirel octavian ioana mihaela .---------.

PRENUME) FROM STUDENTI.. ID_STUDENT NULLIF(NUM ---------. NVL(SEX.FROM STUDENTI.PENTRU STUDENTII CARE NU AU COLOANA SEX COMPLETATA SE VA COMPELTA CU . SEX ------FEMININ M FEMININ M M M FEMININ FEMININ --UTILIZAREA FUNCTIILOTR NVL---UTILIZAREA LUI NULLIF— --SA SE AFISEZE STUDENTII CARE AU NUMELE EGAL CU PRENUMELE— SELECT ID_STUDENT.SE DORESTE ACTUALIZAREA TABELEI STUDENTI. ID_STUDENT NULLIF(NUM .---------2 MARIA 4 MARIANA 5 ELENA 6 DRAGOS 7 MIREL 8 OCTAVIAN 9 IOANA 3 Mihaela --UTILIZAREA LUI NVL— -.'N/A') FROM STUDENTI. NULLIF(NUME.N/A”-SELECT NUME.PRENUME.

FACULTATI F WHERE S.>---AFISAREA STUDENTILOR NASCUTI DUPA 01/01/1995-SELECT * FROM STUDENTI WHERE TO_CHAR(DATA_NASTERE.---------2 MARIA 4 MARIANA 5 ELENA 6 DRAGOS 7 MIREL 8 OCTAVIAN 9 IOANA 3 Mihaela --UTILIZAREA OPERATORIOR UNION.ID_FACULTATE= F.ID_FACULTATE AND DENUMIRE_FACULTATE='Statistica Economica'. 4 1 1 1 MARIANADRAGHICI 5 1 1 1 ELENA 9 3 2 3 IOANA MOCANU M ENE F B 02-JUN-95 F B B 07-JUN-95 17-JUN-95 --UTILIZARE LUI UNION---AFISAREA STUDENTILOR CARE SUNT LA FACULTATEA DE STATISTICA SI A CELOR CARE SUNT LA FAC DE CIBERNETICA-SELECT * FROM STUDENTI S .'T') MINUS SELECT * FROM STUDENTI WHERE TIP_INVATAMANT IN ('T').MINUS.ID_FACULTATE= F. 4 1 1 1 MARIANADRAGHICI 5 1 1 1 ELENA 9 3 2 3 IOANA MOCANU M ENE F B 02-JUN-95 F B B 07-JUN-95 17-JUN-95 --UTILIZAREA OPERATORILOR DE COMPARATIE <.---------.ID_FACULTATE AND DENUMIRE_FACULTATE='Cibernetica Economica' UNION SELECT * FROM STUDENTI S .'DD/MM/YYYY') > '01/01/1995' .INTERSECT---SELECTAREA STUDENTILOR CARE SUNT LA BUGET-SELECT * FROM STUDENTI WHERE TIP_INVATAMANT IN ('B'.FACULTATI F WHERE S.

ID_SERIE=SR.AND TO_CHAR(DATA_NASTERE.'DD/MM/YYYY') > '01/01/1996'.ID_SERIE AND TIP_INVATAMANT IN (SELECT TIP_INVATAMANT FROM STUDENTI WHERE DENUMIRE_SERIE='A').FACULTATI. NUME.DENUMIRE_GRUPA. 2 1 1 1 MARIA MIU 3 1 1 1 Mihaela F Preda T 02-FEB-95 F T 20-JAN-16 --EXEMPLIFICAREA SUBCERERILOR SIMPLE SI CORELATE-SELECT NUME. Mihaela Preda OCTAVIAN MIREL T BOGA RADOI DRAGOS T T VOICU MARIA MIU T T --AFISAREA NUME.PRENUME.PRENUME .ID_STUDENT CONCATENATE DIN PATRU TABELE STUDENTI.TIP_INVATAMANT FROM STUDENTI WHERE TIP_INVATAMANT IN (SELECT TIP_INVATAMANT FROM STUDENTI WHERE UPPER(NUME)='MARIA').PRENUME.SERII SR WHERE S.PRENUME FROM STUDENTI S JOIN FACULTATI F USING (ID_FACULTATE)JOIN GRUPE USING (ID_GRUPA)JOIN SERII USING(ID_SERIE)).DENUMIRE_SERIE. Table LISTING_STUDENTI created.ID_STUDENT.DENUMIRE_GRUPA.DENUMIRE_SERIE. .TIP_INVATAMANT FROM STUDENTI S.TIP_INV PENTRU STUDENTII CARE FAC PARTE DIN SERIA A-SELECT NUME. MARIA MIU MARIANA ELENA DRAGOS Mihaela T DRAGHICI ENE B VOICU Preda B T T --CREATE/INSERT/UPDATE/DELETE+ SELECT---SE DORESTE CREAREA UNUI TABEL NUMIT LISTING_STUDENTI CARE SA CONTINA COLOANELE DENUMIRE_FACULTATE.GRUPE SI SERII-CREATE TABLE LISTING_STUDENTI AS( SELECT DENUMIRE_FACULTATE.

NUME=S.NUME.PRENUMELE SI ID-UL PENTRU STUDENTII CARE SUNT LA BUGET-CREATE VIEW STUDENTI_STATISTICA AS SELECT NUME.PRENUME). 3 rows deleted.SINONIME --SE DORESTE CREAREA UNUI VIEW CARE SA CONTINA NUMELE .PRENUME). FACULTATI F WHERE S. --SE DORESTE ACTUALIZAREA COLOANEI NUME DIN TABELULUI DE MAI SUS PENTRU STUDENTUL CU ID=1 UPDATE LISTING_STUDENTI SET NUME = (SELECT NUME FROM STUDENTI WHERE ID_STUDENT=1) WHERE ID_STUDENT=1.ID_FACULTATE AND DENUMIRE_FACULTATE='Statistica economica') .PRENUME) VALUES( S. 8 rows merged.S.ID_FACULTATE=F.PRENUME DIN TABELA STUDENTI-CREATE INDEX NUME_PRENUME_STUDENTI ON STUDENTI(NUME.INECSI.ID_STUDENT FROM STUDENTI WHERE TIP_INVATAMANT='B'. View STUDENTI_STATISTICA created.NUME WHEN NOT MATCHED THEN INSERT(NUME.ID_STUDENT=L. --SE DORESTE CREAREA UNEI SECVENTE CU NUMELE LIS_STD PENTRU TABELA LISTING_STUDENTS-- . 0 rows updated.ID_STUDENT) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET L.--SE DORESTE STERGEREA DIN TABELUL CREAT MAI SUS A STUDENTILOR CARE APARTIN FACULTATII DE STATISTICA ECONOMICA-DELETE FROM LISTING_STUDENTI WHERE ID_STUDENT IN (SELECT ID_STUDENT FROM STUDENTI S.SECVENTE. --TABELE VIRUALE. Index NUME_PRENUME_STUDENTI created. --EXEMPLIFICAREA LUI MERGE PE TABELA LISTING_STUDENTI-- MERGE INTO LISTING_STUDENTI L USING STUDENTI S ON(S. --SE DORESTE ACCESAREA RAPIDA A COLOANELOR NUME. SELECT * FROM LISTING_STUDENTI.PRENUME.

ID_FACULTATE .DENUMIRE_FACULTATE||' '|| S. --SE DORESTE CREAREA UNUI SSINONIM PENTRU NUMELE TABELEI LISTING_STUDENTS-Synonym LIS_STD created. CREATE SEQUENCE SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE.NUME) ORDER BY DENUMIRE_FACULTATE)) AS "DEN_FAC" FROM STUDENTI S. F. DEN_FAC -------------------------------------------------------------------------------<FACULTATE><STUDENTI>Cibernetica Economica MARIA</STUDENTI><STUDENTI>Cibernetica . --XML-SELECT XMLElement("FACULTATE". Sequence SEQ created.CREATE SYNONYM LIS_STD FOR LISTING_STUDENTS. XMLAgg(XMLElement("STUDENTI".FACULTATI F WHERE S.ID_FACULTATE =F.