You are on page 1of 11

Visoka poslovna škola

strukovnih studija Blace

Elektronsko poslovanje
Seminarski rad

Tema: Elektronski novac

Profesor:

Student:

Velimir Deletić

Nataša Perić

SADRŽAJ
1

Mogucnost zloupotrebe elektronskog novca…………………………………….....Rizici sistema elektronskog placanja……………………………….. Potencijalni koraci u transakcijama sa elektronskim novcem………………...Makroekonomski efekti elektronskog novca……………………………………. ………9....8 9.10 LITERATURA 2 .….5 4..3 2...Kljucni elementi privatnih sistema elektronskog novca………………………….Definicija elektronskog novca……………………………………...6 6.....Elektronski novac I monetarna sloboda……………………………………….9 10...Ekonomske posledice elektronskog novca………………………………………8 8..…5 5.....4 3.1.Ogranicenja elektronskog novca…………………………………………………7 7.Modeli sistema elektronskog novca………………………………………….......

mnogo laksim I jeftinijim za potrosace I trgovce. recimo emitenta. Prvo. Elektronskim novcem moze se platiti trgovcu proizvod ili usluge.1. (3) dobavljaci I specijalizovani hardver I softver. Obicno ce u okviru nekog modela baziranog na elektronskom novcu biti prisutna cetiri tipa vrsilaca usluga: (1) oni koji emituju elektronski novac. Imaju potencijal da ugroze dominantnu ulogu gotovog novca u oblasti placanja na malo I da ucine transakcije na malo. atrgovac ga moze deponovati u bilo kojoj banci koja ucestvuje u konkretnom sistemu elektronskog novca ili ga moze proslediti drugom trgovcu.Moguce je da se placanja obavljaju sa nekoliko razlicitih nacionalnih valuta. Jedna od kljucnih osobina elektronskog novca je ta da je. institucionalna uredjenja mogu da variraju. (2) mrezni operatori. dok seme bazirane na softveru koriste specijalizovani softver instaliran na standardnom personalnom racunaru. a oni se znacajno razlikuju po svojim odlikama. Elektonski novac se moze koristiti za online kupovinu. Drugo. -Trece. njegova upotreba potpuno anonimna. poput pravog novca. Definicija elektronskog novca Brojne inovacije koje se odigravaju u oblasti placanja na malo poznate supod nazivom elektronski novac ili digitalni novac. proizvodi se razlikuju po nacinu na koji se vrsi transfer vrednosti. obicno mikroprocesorski cip ugradjen u plasticnu karticu. Elektronski novac predstavlja sistem koji omogucava da plati robu ili usluge prenoseci brojeve sa jednog racunara na drugi. modeli bazirani na karticama poseduju jedan specijalizovani I prenosni kompjuterski hardverski uredjaj. proizvodi na bazi elektronskog novca razlikuju se po svojoj tehnickoj implementaciji. Neki modeli elektronskog novca omogucavaju direktan transfer elektronskih iznosa izmedju dva potosaca bez ikakvog posredovanja neke trece strane. 3 .Termin elektronsi novac se cesto koristi u sirem smislu za oznacavanje citavog niza predlozenih mehanizama za placanje na malo. U toku je razvoj rzlicitih modela elektronskog novca. Za skladistenje unapred uplacene vrednosti. U vezi sa prenosivoscu elektronskog novca znacajan je stepen u kome se transakcije evidentiraju. Prilikom kupovine oni razmenjuju ovako podignuti novac sa nekim trgovcem u zamenu za proizvode ili usluge koje zele da kupe. kao I (4) oni koji vrse kliring transakcija elektronskim novcem.

tokovi vrednosti su slicni onima koji se odvijaju u gotovinskom platnom sistemu. .2.operativni domen. koji se sastoje od jedne emisione institucije bankarskog sistema I maloprodajnog sistema. koja rezultiraju iz transfera elektronske vrednosti obradjuju se I izvrsavaju u klirinsko. u kome se odvijaju stvarni transferi vrednosti izmedju korisnika. cestoce se desiti da jedna te ista institucija emituje I stice elektronsku vrednost.Opsti model U opstem modelu sistema elektronskog novca definisana su tri zasebna domena: -obracunsko. Trgovci primaju uplate od potrosaca I deponuju ova sredstva kod institucija-ucesnica 4 . u kome finansijske institucije klirinske banke I centralne banke izvrsavaju medjubankarske finansijske obaveze koje su rezultat bankarskih vrednosti. poslovne banke razliciti zbog jasnijeg prikaza. elektronska vrednost moze se slobodno prenositi izmedju njih.Modeli sistema elektronskog novca . .prenos: transfer vrednosti sa emitenta na korisnika. U ovom funkcionalnom modelu nije izvrseno funkijalno podvajanje izmedju korisnika elektronke vrednosti.klirinski domen. Medjubankarska placanja. glavni entiteti u emisiono. U sistemu sa vise emitenata.placanje: transfer vrednosti izmedju korisnika. -maloprodajni domen. I to: . .obracunskom domenu.deposit: transfer vrednosti sa korisnika na emitenta. kao I za interakciju sa obracunsko-klirinskim domenom. Svaki od emitenata kreira I emituje elektronski novac svojim klijentima. u kome se osniva neka struktura za emitovanje I sticanje elektronske vrednosti. -emisiono.Posebni modeliU sistemu sa jednim emitentom.operativnom domenu su emitentu.

cirkulisanja I trgovine prenosivih monetarnih instrumenata. e) Sistemi digitalnog novca mogu kreirati trag za reviziju transakcija ili mogu biti anonimni. on salje sifrovanu porukuputem elektronske poste Virtuelnoj banci. d) Virtuelna banka zaduzuje potrosacev racun I salje potrosacu digitalni novac. Virtuelna banka dodeljuje privatne potpies koje jedino ona moze da kreira. Elektronska trgovina preko Interneta ima ogroman potencijal.3. 4. kao sto su Visa I MasterCard I “pravog” digitalnog novca kojio predstavlja revolucionarnu mogucnost za transformisanje placanja. bice temelj dalje revolucije u oblasti novca. do njegovog racunara. zahtevajuci finansiranje.Elektronski novac I monetarna sloboda Digitalni novac. Virtuelna banka ce se zaracunati potrosacu I\ili prodavcu proviziju za transakciju ili proviziju za usluge koriscenja sistema. putem elektronske poste. kao predstavnik binarne vrednosti. koji moze proveriti njegovu autenticnost I prebaciti ga na svoj racun kod Virtuelne banke ili ga moze. medjutim da bi se ovaj potencijal iskoristio potrebno je razviti jedan pouzdan. Konkretno. Korisnici racunara mogu desifrovati javnu verziju potpisa koriscenjem kljuca. Potencijalni koraci u transakcijama sa elektronskim novcem Jedan od mogucih pristupa za struktuiranje transakcija digitalnim novcemje: a) Potrosac otvara racun kod emitenta putem deponovanja sredstava kod emitenta b) Emitent cuva potrosaceva sredstva za buduca vucenja. bezbedan mehanizam za razmenu vrednosti . preko telefonske linije. Jedna od najvaznijih karakteristika digitalnog novca-monetarna sloboda-predstavlja slobodu uvodjenja. 5 . Internet omogucava: 1) lakocu velikih emocija I cirkulacija 2) pristupacnu tehnologiju enkripcije. g) Potrosac prenosi digitalni novac prodavcu. u zavisnosti od konkretnog sistema f) U anonimnim sistemima. Poruka sadrzi unikat “digitalni potpies”. h) Po svojoj prilici.Postoje izvesne razlike izmedju cisto enkriptovanih modela kreditnih kartica. poslati nekoj drugoj osobi ili na neki drugi racun u banci. koja ce vrsiti oni koji budu primili vrednost potrosaca c) Kad potrosac zeli da kupuje preko interneta.

prenosivost. ili bankrotirao. U sustini. dvosmernost. direktna placanja su moguca bez potrebe da bilo koja strana mora imati status registrovanog trgovca. jednostavnost upotrebe I sloboda jedinice vrednosti. neograniceno trajanje. -DvosmernostDigitalni novac moze da se prenese na druge korisnike. pod uslovom da njegov emitent nije snizio vrednost jedinice na nulu. 6 . -PrenosivostSigurnost I upotreba digitalnog novca nezavisna je od fizicke lokacije. -Offline mogucnostTreba da postoji mogucnost da se protocol iznedju dveju strana koje vrse razmenu izvrsava off-line.Kljucni elementi privatnih sistema elektronskog novca Kljucni elementi neophodni za jedan uspesan privatni system digitalnog novca su: sigurnost. deljivost. siroka prihvacenost. Digitalni novac moze se prenositi kroz racunarske mreze.3) infrastrukturu za transfer valute koju skoro svako moze priustiti I 4) konverziju izmedju konkurentskih valuta u realnom vremenu. sto znaci da nijedna od ovih strana ne mora da bude prikljucena na mrezu. -DeljivostNeka”novcanica” digitalnog novca koja glasi na odredjeni iznos treba da bude deljiva na manje komade novca. oflajn mogucnost. On odrzava vrednost sve dok se ne izgubi ili unisti. koji glase na manje iznose. -AnonimnostAnonimnost obezbedjuje privatnost neke transakcije na visem nivou. anonimnost. -Neograniceno trajanjeDigitalnom novcu ne sme da istekne “rok trajanja”. na nekom drugom uredjaju za uskladistenje. 5. -SigurnostProtokol transakcije mora da obezbedi odrzavanje visokog nivoa sigurnosti putem sofisticiranih tehnika enkripcije.

2) Brzina sirenja elektronskog novca ce zavisiti od motivacije emitenata. -Sloboda jedinice vrednosti Digitalni novac treba da bude denominovan trzisno determinisanim. ce uticati na njegov razvoj. 5) Sigurnost elektronskog novca I propustena kamata kopja bi se dobila drzanjem sredstava u drugim oblicima I dalje ce znacajno uticati na spremnost potrosaca da drze velike “zalihe” elektronskog novca 7 . Savremeni bankarski system je podesen kada postoji mogucnost pouzdanog pracenja kao I postojanja statisticke povratne sprege kojom se vrsi kontinuelno azuriranje savremenog bankarskog modela. proizvodi bazirani na karticama bili su dizajnirani tako da olaksaju placanja u svakodnevnim transakcijama na malo. od sigurnostiI privatnosti elektronskog novca. Osim toga izdavaoci elektronskog novca ce morati da budu na oprezu stalnim falsifikacijama. 3) Traznja potrosaca za elektronskim novcem zavisice od metoda placanja u pogledu provizije koje zaracunavaju emitenti. Potencijalni motive zaemitente obuhvataju prihode od provizija.-Siroka prihvacenostDigitalni novac treba da bude dobro poznat I prihvacen u nekoj velikoj trgovinskoj oblasti. potrosaca I trgovca da se njime koriste. koje se zaracunavaju potrosacima I trgovcima. lakoce kojom se vrsi skladistenje I prenos elektronskog novca. -Jednostavnost upotrebeDigitalni novac mora da bude jednostavan za upotrebu. kao I spremnost trgoca da primaju elektronski novac. nad politickim monetarnim jedinicama 6. Ova karakteristika podrazumeva dobo poznatog emitenta. kao I cestim upadima hakera putem kompjuterske mreze. kako iz aspekta trosenja tako I iz aspekta prijema. I prihode od investiranja viska sredstava. 4) S obzirom na njihovu potencijalnu upotrebu I rast.Ogranicenja elektronskog novca 1) Mogucnost zloupotrebe elektronskog novca. u koga ljudi mogu imati poverenja.

Da bi obavljale transfer novca na tradicionalni nacin. Elektronski novac ce 8 .Makroekonomski efekti elektronskog novca Uticaj elektronskog novca u danasnjem globalnom svetu mreza je enorman. a to pogotovo vazi za mala preduzeca. ne poznaje ih ni elektronski novac. Prvo. Placanja putem kreditnih kartica ogranicena su samo na ovlascene trgovine. Ekonomske posledice elektronskog novca Povecana efikasnost transakcijaElektronski novac ce uciniti transakcije efikasnijim na vise nacina.7. Potrosaci I trgovci sada imaju mogucnost da obavljaju kompleksne finansijske transakcije. Kod transakcija koje se obavljaju preko interneta. Troskovi transfera u okviru neke drzave skoro su jednaki troskovima transfera izmedju razlicitih zemalja.bankarse provizije jednake su nuli. odnosno na preduzeca koja imaju tzv. Status trgovca. elektronski novac ce uciniti transakcije jeftinijim zbog toga sto su troskovi transfera elektronskog novca preko interneta znatno manje od troskova transfera novca putem konvencionalnog bankarskog sistema. konvencionalne banke moraju da imaju ogranke. sluzbenike. sirenje interneta. Porast korisnika PC-a. zbog cinjenice da Internet ne poznaje politicke granice. a da pri tome ne moraju da odlaze u banku. Elektronski novac uvodi sasvim nove seme poslovnih transakcija. bankomate I specificne sisteme za elektronske transakcije. Placanja elektronskim novcem moze da koristi svako ko ima pristup internetu I nekoj banci na internetu. Status trgovca nije lako steci. 8. online servisa I upotrebe bilo koje vrste savremenih uredjaja uticu na sirenje novog potrosackog trzista. kao sto je slucaj sa Mark Twain bankom.

drugo. Prevara I falsifikovanje su uobicajeni aspekti postojecih platnih mehanizama. EMS razlikuje cetiri osnovna tipa ucesnika u transakciji elektronskog novca.se emitovati pod istim uslovima kao I realni novac I moci ce u bilo koje vreme da se zameni za realni novac. ce verovatno pokusati da balansiraju troskove primenom bezbednosnih mera protiv verovatnih gubitaka usled zloupotrebe. onda je elektronski novac konvertibilan u realni novac u bilo koje vreme.Efikasnost ovakvih mera tek treba da se dokaze sa sirom upotrebom elektronskog novca. “Proizvodjaci elektronskog novca”. njegovi “proizvodjaci”. obavljaju on-line transakcije sa bankom ili razmenjuju elektronski novac sa drugim bankama koje nisu u ovom monetarnom procesu 9. U Americi. 4) Pretplatnici koji korite ovaj monetarni process za smestaj njihovog elektronskog novca. prevara ili poremecaji u sistemu). narocito oni koji su bazirani na hardveru mogu se dizajnirati sa adekvatnim nivoom bezbednosti u odnosu na druge oblike placanja na malo. razvili su niz bezbednosnih mera protiv prevare I falsifikovanja. na zahtev potrosaca. Ako je vrednost elektronskog novca potpuno jednaka vrednosti realnog novca. 3) Banka isplatilac. evazija poreza). postoji mogucnost napada na sam elektronski novac (falsifikovanje. elektronski novac mora da bude kreiran od strane neke banke samoupotrebom realnog novca kao baze. troskovno-efikasan I slabo kontrolisan da bi bio aktiviran za ilegalne transakcije 10.Sa sirom upotrebom elektronskog novca. koja emituje elektronski novac. 2) Banka korepodent. prevara I falsifikovanja. Medjutim opsti je zakljucak da neki platni mehanizam mora da bude opste prihvacen. kako bi se obezbedila njegova konvertabilnost.Sistemi elektronskog novca. Da bi ovo bilo moguce. koja isplacuje novac sa racuna. koja prihvata I distribuira elektronski novac.Mogucnost zloupotrebe elektronskog novca Mogucnost zloupotrebe elektronskog novca je dvojaka: prvo platni sistemi mogu se koristiti za kriminalne aktivnosti (pranje novca.Rizici sistema elektronskog placanja 9 . 1) Banku emitent.

1.Sistem mora biti tako dizajniran da odgovara na rizike. upravljanje -rizik servis provajdera -zastarelost sistema -poricanje transakcija od strane korisnika 2. implementacija. Sistemski rizici -rizici gubljenja informacija izazivaju nepoverenje u sistem I sprecavaju sirenje poslova 4. Bankarski rizici -kredit -likvidnost 10 . Rizici gubljenja ugleda I reputacije -negativno javno misljenje je gubitak posla -manjkavost sistema deficit postojanja greske -prodor u system -greske u slicnim sistemima 3. Operativni rizici -sigurnost -kradju od strane zaposlenih -falsifikovanje -sistem dizajn. legalne sankcije -pranje novca -neadekvatno razotkrivanje -narusavanje privatnosti -narusavanje od strane povezanih sajtova -rizici sertifikat autoriteta -strani zakoni 5. Zakonski rizici -narusavanje zakona-dvomislenost.

me/tag/elektronski-novac/ 5. Svi rizici kostaju: -dopustanje gubitka kosta -zastita protiv gubitka kosta Prenosenje rizika: -osiguranje -hedging LITERATURA 1.org/sr/Elektronsko_bankarstvo 3.rs/internet/cirilica/58/index. https://sr.html 4. navodjenje. ekonomski 6. politicki. http://www. http://www. http://borsky.rs/Vesti/Ekonomija/520467/Elektronski-novac-i-placanjepreko-interneta-krajem-2015 2. falsifikat -lopovluci.nbs. kradje -ilegalno koriscenje.-kamatne stope -trgovina -socijalni.ladjevic.blic.bankar. Rizici kriminalnih napada -prevara.wikipedia. http://www.com/definicija-i-osnovne-odlike-elektronskognovca/ 11 .