You are on page 1of 3

Bahagian B [15 markah

]
[Masa dicadangkan : 25 minit]
Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan gambar tersebut, tulis ulasan yang
panjangnya antara 50 hingga 80 perkataan.
KESAN PENGABAIAN PENJAGAAN KEBERSIHAN

kebersihan diri

kebersihan tempat tinggal

kebersihan gerai makanan

KESAN PENGABAIAN PENJAGAAN KEBERSIHAN kebersihan diri kebersihan tempat tinggal kebersihan gerai makanan .Bahagian B [15 markah] [Masa dicadangkan : 25 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan gambar tersebut. tulis ulasan yang panjangnya antara 50 hingga 80 perkataan.

Pengabaian kebersihan tempat tinggal pula akan menjadikan persekitaran rumah kita kelihatan kotor dengan sampah sarap yang bertaburan di sana sini. Tubuh badan kita akan kelihatan kotor dan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan.Menjaga kebersihan merupakan tuntutan agama. sikap cinta akan kebersihan perlu diutamakan kerana kebersihan menjamin kesihatan yang baik. Badan kita juga akan mudah dijangkiti penyakit. Oleh itu. setiap insan wajib menjaga kebersihan kerana kebersihan dapat melambangkan imej seseorang. Jika kita mengabaikan kebersihan diri pastinya akan menggambarkan imej yang buruk. Kebersihan gerai makanan yang tidak dijaga akan mengakibatkan makanan yang dijual tercemar dan menyebabkan keracnan makanan. . Situasi ini akan mengundang pembiakan haiwan yang membawa penyakit. Tuntasnya.