You are on page 1of 5

Interogari/Cereri (Query) Access 2007

Cererea este obiectul Access prin care se poate obţine:
răspunsul, sub formă tabelară, a unei întrebări pusă bazei de date;
actualizarea unei tabele aparţinând bazei de date (modificări de date, adăugări
sau ştergeri de înregistrări);
sursa de date (dintr-o tabela sau mai multe) pentru un obiect de tip Forma sau
Raport.
Observație. Numele unei interogări trebuie să fie distinct de numele unui tabel sau
al unei alte interogări existente într-o bază de date, datorită faptului că atât interogările
cât și tabelele pot fi surse de date pentru formulare și rapoarte.
În Access se pot construi interogări:
a) simple, ce pot fi formulate pentru o singură tabelă;
b) complexe, care implică mai multe tabele și/ sau cereri din care sunt extrase
anumite date prin precizarea unor criterii.
Pentru a crea o interogare pas cu pas în modul Design se procedează astfel:
Etape de lucru:
1. Se deschide baza de date. Se acţionează fila Create şi apoi se execută un click pe
Query Design (proiectare interogare) din grupul de instrumente Other. Efectul este afişarea
ferestrei de dialog Show Table (Figura 1. Fereastra Show Table).

Figura 1. Fereastra Show Table
2. Fereastra de dialog Show Table conţine trei taburi:
1

Figura 2. Implicit este scris cuvântul cheie SELECT. Atunci când se execută o altă instrucţiune se şterge cuvântul cheie SELECT şi se adaugă instrucţiunea corespunzătoare. Fereastra SQL View 2 . Figura 3. tab-ul Both care afişează lista tuturor tabelelor şi interogărilor din baza de date activă. Fereastra Query Design 4. Se introduce codul SQL. b.a. 3. Se închide fereastra Show Table şi se execută click dreapta pe zona gri de lucru (a se vedea figura 2) selectând SQL View. tab-ul Queries în care se afişează lista tuturor interogărilor existente în baza de date activă. c. tab-ul Tables în care se afişează lista tuturor tabelelor din baza de date activă.

5. Foaia de răspuns are o existenţă temporară doar pe perioada activării cererii. Se salvează interogarea creată executându-se un click pe butonul Save. Atribuirea numelui pentru interogare 6. Rezultatul unei interogări de selecţie realizată în Design View). Există posibilitatea schimbării acestora. 3 . dacă în faţa primei litere din numele câmpului. în funcţie de starea bazei de date din acel moment. Figura 4. câmpurile preluate din tabele/cereri vor avea acelaşi nume ca la sursă. în foaia de răspuns va apărea noul nume. Butonul RUN 7. Numele interogării va apărea în fereastra Save As (Figura 4. în cadrul structurii cererii din grila de interogare. Rezultatul unei interogări de selecție realizată în Design View Foaia de răspuns care rezultă în urma execuţiei cererii va fi diferită în timp. iar în fereastra Save As se introduce numele interogării create. În acest caz la activarea cererii. În mod implicit. Se execută interogarea prin acţionarea butonului RUN de pe bara de instrumente (Figura 5.). Rezultatele interogării se pot vizualiza în foaia de răspuns a cererii de interogare (Figura 6.). Se acţionează butonul de comandă OK. Figura 6. Figura 5. se introduce noul nume urmat de caracterul „:” care îl va delimita de numele vechi (deplasat la dreapta).

cod_c) Campurile nr_fact şi cod_c sunt de tip number. ’Braşov ’ k) Modifice inregistrarea cu cod_c=3 astfel incât să se completeze judeţul cu valoarea ‚BV’ in tabela Clienti. ‘Timiş’. data_fact. ‘Transilvania’. Judete (simbol_jud.Problemă Se consideră baza de date Firme creată in laboratorul anterior. iar campul data_fact de tip date. TVAColectat) Toate campurile sunt de tip number. FacturiEmise (nr_fact. ‘Dolj’. ’Braşov ’. b) Modifice denumirea tabelei Judete în Judet. ‘Romania’  ‘DJ’. c) Modifice structura tabelei Judet adaugând coloanele reg şi tara. ’Lungă nr. ‘Moldova’. ’ALFA SRL’. localit_c. iar den_jud de tip VARCHAR (30). adresa_c. f) Adauge câmpul banca în tabela Clienti. ‘Muntenia’. ’Braşov ’. ’BETA SA’. Pentru crearea tabelei Clienti se va indica cheia la nivel de coloană. l) Şteargă înregistrarea cu cod_c=2 din tabela Clienti. m) Creeze o interogare care să permită afişarea tuturor informaţiilor din tabela Furnizori. cod_p. ‘Banat’. restul sunt de tip varchar. ’Săcele ’. 4 . den_jud) Campul simbol_jud este de tip CHAR(2). ’Făgăraş ’  3. ’GAMA SRL’. iar pentru celelalte tabele se vor indica cheile la nivel de tabelă. ‘Romania’  ‘BC’. ’Râuşor nr. g) Facă o copie a tabelei Judete. cantit. i) Modifice valoarea câmpului reg din copia tabelei Judete cu ’Oltenia’ pentru judeţul cu simbolul ’DJ ’ j) Adauge următoarele înregistrări în tabela Clienti:  1. ’BRD ’  2. 25’. judet_c) Campul cod_c este number. ‘Romania’ e) Şteargă din structura tabelei Judet câmpul tara. ‘Argeş’. ‘Onesti’. h) Şteargă tabela Judete. den_c. Să se: a) Creeze utilizând instrucţiunile de definire a datelor tabelele: Clienti (cod_c. ProduseFacturiEmise (nr_fact. d) Adauge următoarele înregistrări în tabela Judet:  ‘AG’. ‘Romania’  ‘TM’. nr_crt. 123’.

n) Creeze o interogare care să permită afişarea informaţiilor din tabela Produse pentru care unitatea de masura este kg. 5 .