You are on page 1of 3

Grupa A

ywno
1. Podziel skadniki ywnoci zgodnie z ich funkcjami. Wstaw znak X w odpowiednie kratki.
2 p.
A. sacharydy i tuszcze
B. hormony i enzymy
C. biaka i niektre sole mineralne

D. witaminy, mikroelementy i makroelementy


E. sole mineralne
F. woda

I. skadniki budulcowe

A/

B/

C/

D/

E/

II. skadniki energetyczne

A/

B/

C/

D/

E/

III. skadniki regulujce

A/

B/

C/

D/

E/

2. Oblicz dzienne spoycie kadego ze skadnikw wymienionych na etykiecie produktu spoywczego.


3 p.

kalorie: GDA = 1936,36 kcal

cukier: GDA = __________________________

tuszcz: GDA = __________________________

kwasy tuszczowe nasycone: GDA = _________

11% 213 kcal


100% x kcal
_____________________

x = 1936,36 kcal

Obliczenia:

3. Ustal nazwy skadnikw ywnoci wykrytych w dowiadczeniu chemicznym przedstawionym na schemacie.


2 p.

Nr
probwki

Obserwacje

Wykryty
skadnik

Pojawia si ciemnoniebieskie
zabarwienie.

_________________

Substancja si pieni.

_________________

4. Uzupenij tabel.
2 p.
Rodzaj
fermentacji

Proces (tlenowy/
beztlenowy)

Zapis sowny przebiegu reakcji chemicznej

alkoholowa

___________

___________________________________________________________________

mlekowa

___________

Etap I.: ______________________________________________________________


Etap II.: ______________________________________________________________

5. Przyporzdkuj pojciom (AF) odpowiadajce im opisy (17).


2 p.
A. marynowanie
B. wdzenie
C. liofilizacja
D. kiszenie
E. pasteryzacja
F. peklowanie
A.

B.

1. usunicie wody z ywnoci


2. dziaanie wysokiej temperatury w celu zniszczenia m.in. mikroorganizmw
3. moczenie w mieszaninie NaCl i soli kwasw azotowych
4. obsuszenie ywnoci dymem
5. przetwarzanie ywnoci z wykorzystaniem fermentacji mlekowej
6. moczenie w zalewie zawierajcej 10-procentowy roztwr kwasu octowego
7. obrbka ywnoci w wodzie w wysokiej temperaturze
C.

D.

E.

F.

6. Uzupenij schemat podziau dodatkw do ywnoci. Skorzystaj z poniszych wyrae.


1 p.
aspartam cynamon kwas octowy

7. Ustal wzory sumaryczne i nazwy systematyczne dodatkw do ywnoci ukrytych w poniszych rwnaniach reakcji
chemicznych.
3 p.
a) S + O2 E 220
wzr sumaryczny: ________________

nazwa systematyczna: _______________________________________________

b) Ca3(PO4)2 + 6 HNO3 3 Ca(NO3)2 + 2 E 338


wzr sumaryczny: ________________

nazwa systematyczna: _______________________________________________

c) C2H5OH + O2 H2O + E 260


wzr sumaryczny: ________________

nazwa systematyczna: _______________________________________________

8. Dzienne zapotrzebowanie czowieka na -karoten (czytaj: betakaroten) wynosi 30 mg. Pomidory zawieraj 5 mg -karotenu
w 1 kg wieej masy. Oblicz, jaki procent dziennego zapotrzebowania na -karoten pokryje zjedzenie jednego pomidora
wacego 90 g.
2 p.
Obliczenia:

Odpowied: Jeden pomidor pokryje ____________________________________ dziennego zapotrzebowania na -karoten.