SMK SEREMBAN 2

Bahasa Melayu
Kertas 1
<Nama Ujian>

<MODUL 1>

Kelas :

Masa :
Markah :

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.
Bahagian A
[30 markah]
[Masa dicadangkan: 45 minit]
Lihat grafik di bawah ini dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan
oleh semua pihak untuk memupuk nilai budi bahasa dalam kalangan remaja. Panjangnya huraian
hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.
PEMUPUKAN NILAI BUDI BAHASA

1

1 Selepas PT3. pemberian bonus kepada kakitangan kerajaan ataupun swasta sudah menjadi suatu trend di negara kita.Bahagian B [Masa dicadangkan: 1 jam 30 minit] [100 markah] Pilih satu daripada soalan di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.. Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas. anda diminta menyampaikan ceramah motivasi berkaitan dengan isu tersebut. 4 Negara-negara miskin di serata dunia masih menghadapi masalah buta huruf dalam kalangan rakyat. tumpuan terhadap pelajaran dalam kalangan pelajar semakin merosot. Jelaskan kebaikan-kebaikan pemberian bonus kepada pekerja di negara kita. Peratus penduduk dunia yang tergolong dalam masalah ini juga kian meningkat dan membimbangkan banyak pihak. 2 Ibu bapa yang berkerjaya mendatangkan pelbagai implikasi kepada sesebuah keluarga. 2 . Sarankan bentuk sumbangan yang dapat diberikan oleh negara-negara maju untuk membantu negara-negara yang menghadapi dilema tersebut. Sediakan teks ceramah itu selengkapnya. 3 Belakangan ini. Banyak pelajar yang mengambil sikap sambalewa terutama ketika berada di tingkatan empat. 5 Tulis suatu cerpen yang bermula dengan perenggan di bawah ini.. Sebagai guru kaunseling sekolah. Sikap tersebut akhirnya memerangkap diri pelajar itu sendiri. Aku benar-benar hairan dengan sikap masyarakat terhadap diriku. Kegagalan majikan memberikan bonus turut mengundang polemik dan rungutan dalam kalangan pekerja. Apakah peluang untuk manusia itu hanya sekali dalam hidup mereka? Seharusnya setiap ahli masyarakat perlu.