TEKNIK INGATAN EFEKTIF

Pengenalan
Proses pembelajaran tidak lengkap jika tidak melalui proses mengingat. Segala
fakta yang diterima hendaklah disimpan agar tidak lupa untuk dikeluarkan
apabila diperlukan. Justeru di sini, dicadangkan beberapa kaedah yang dapat
membantu anda dalam pertingkatkan teknik mengingat iaitu :

HAFAL ISI YANG DIBACA
 Menghafal isi pelajaran adalah salah satu teknik ingatan yang berkesan.
 Anda perlu membaca kemudian mengingat apa yang dibaca melalui hafalan.
 Hafalan menjadi lebih berkesan jika :
a) Anda menyebutkan isi yang kamu hafal
b) Sebutkan apa yang dihafal dengan suara yang kuat.
TENTUKAN PERKARA YANG DIINGAT
 Sebelum membaca buku, tentukan beberapa perkara yang terdapat di dalam
buku yang perlu kamu ingat.
 Sekiranya kamu membaca buku mengenai ‘pelangi’. Tanamkan dalam fikiran,
kamu perlu mengetahui maksud pelangi, pembentukan pelangi, warna-warna
pelangi dan sebagainya.
 Jika perkara tersebut telah kamu catatkan dalam fikiran, kamu lebih mudah
untuk mengingatinya.
ISI DISUSUN DENGAN BETUL
 Penyusunan isi juga meningkatkan proses ingatan kamu.
 Susun isi mengikut keutamaan.
Contohnya, kamu ingin mengingat cara menulis surat kiriman rasmi.
a) Nama dan alamat penulis
b) Nama dan alamat pengirim
c) Garisan
d) Kata-kata menghadap surat
e) Isi 1-5
f) Ucapan terima kasih
g) Tandatangan
 Jika susunan tersebut diterbalikkan, kamu susah menghafalnya
 Kamu perlu menyusun dengan betul terutama apabila menghafal susunan
yang telah tentu urutannya seperti turutan bilangan hari :
a) Ahad
b) Isnin
c) Selasa
d) Rabu
e) khamis
f) Jumaat
g) Sabtu
UJI KEMAMPUAN DAYA INGATAN
 Membaca terlalu banyak fakta dalam sesuatu masa tidak berguna jika kamu
tidakdapat mengingat fakta tersebut.
 Selepas membaca atau mengulangkaji, kamu perlu menguji kemampuan
kamu mengingat apa yang telah kamu baca.
 Di sini, kamu boleh menggunakan teknik 1 Husband 6 Wives iaitu :
1 Husband = How

 Ulang kaji hendaklah dilakukan sekerap mungkin supaya maklumat dapat kamu ingat dalam tempoh yang panjang. LAKUKAN ULANG KAJI SEKERAP MUNGKIN  Untuk berjaya.  Dalam hal ini. ulang kajilah pelajaran daripawa awal pembacaan lagi.  Pelajar tidak dapat mengingat dengan sekali pembacaan sahaja.Setelah menyoal kamu perlu menjawab apa yang telah kamu baca  Jika kamu dapat menjawab bermakna proses ingatan telah berlaku. Which. . Penyoal . Begitu juga selepas bangun tidur.Kamu harus menyoal beberapa perkara yang telah kamu baca ii.6 Wives = What.  Oleh itu. CUBA INGAT SEMULA APA YANG TELAH KAMU BACA  Selepas mengulang kaji cuba ingat semula apa yang telah kamu baca. When. setiap pelajar harus mengulangkaji pelajaran. proses mengingat dan mengulang kaji tidak dilakukan secara berterusan sebaliknya lakukan proses mengingat semula selepas beberapa jam kamu membuat ulang kaji. Penjawab . memerlukan kamu memainkan dua watak utama : i. Where. Who.  Kaedah ini mampu mengekalkan ingatan kamu dalam jangka panjang.  Proses mengingat semula kebiasaannya dilakukan dalam dua tempoh iaitu : a) Sebelum tidur b) Selepas bangun tidur  Sebelum tidur cuba ingat apa yang telah kamu baca sewaktu membuat ulang kaji. Why  Proses menggunakan teknik ini.  Ulang kaji yang dilakukan hanya sekali tidak dapat memberi manfaat kepada pelajar. jangan menunggu hingga tarikh peperiksaan hampir menjelang tiba.