KAIVALYADHAMA

JÓGA A VILÁGÉRT

INDIA ÉS A VILÁG VEZETŐ KIVÁLÓSÁGI KÖZPONTJA
A JÓGAKUTATÁSBAN, TANULÁSBAN, OKTATÁSBAN ÉS
ALKALMAZÁSBAN

Jóga Egyetem a gyakorlatban
SPIRITUÁLIS TEVÉKENYSÉG
A Kaivalyadhama Ashram az intézmény spirituális
központja és a hatással van különböző részlegek
működésére.

MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
Tudományos Kutatási Részleg – a jóga mennyiségi
fiziológiai, radiológiai, pszichológiai, sport, biokémiai és
neurológiai összefüggéseit kutatja.

LEVÉLTÁRI TEVÉKENYSÉG
Filozófiai Irodalmi Kutatási Részleg – a jóga szövegek
minőségi elemzését, szöveg helyreállítást, bibliográfiai
és enciklopédikus összefüggések kutatását végzi.

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG
Gordhandas Seksaria Jóga és Kulturális Szintézis
Főiskola – elméleti és gyakorlati oktatást végez
okleveles kurzusokon, diplomát adó kurzusokon,
haladó jógatanárképző kurzusokon, jógaterápiás
kurzusokon és vezetés fejlesztését támogató speciális
kurzusokon.
GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉG
Srimati Amolakdevi Tirathram Gupta Jógikus Kórház és
Egészségügyi Központ – jóga, táplálkozás, ajurvédikus
természetgyógyászati és további kezelések központja
mindezek orvosi felügyelet alatt állnak.
ÚJDONSÁGOK TERJESZTÉSE
Yoga Mimamsa Kiadó terjeszti az intézmény
kiadványait könyveken, DVD-ken és negyedévente
megjelenő folyóiratokon keresztül.

Semmi nincs hozzá fogható!
Kaivalyadhama nem csak a legrégebbi Jóga Intézmény
a világon, hanem a legátfogóbb is – nem csak oktat,
hanem 1924 óta a végez lényeges és újító
tanulmányokat jóga gyakorlásának minden területén.
Swami Kuvalayananda alapította Kaivalyadhamát
1924-ben,mert a Guruja filozófiája arra inspirálta és
vezette őt, hogy a spiritualitás fel tudná emelni a
társadalmat. Minden képességén túl, Swami
Kuvalayananda nagyszerű látnok volt, aki előrelátta az
jóga alkalmazásának óriási lehetőségeit az élet
minden szférájában.
Kaivalyadhama különleges célja az, hogy összehozza a
hagyományos jógát a modern tudománnyal, egy olyan
teljes egységbe, amelyet külön-külön nem
valósíthatnának meg. Swami nézete szerint a
társadalom elvesztette az útját, és csak egy új és
boldog „házasság” a két megközelítés között tud
segítséget nyújtani a megújulásban és felépíteni egy
jobb életet mindannyiunknak.
Kaivalyadhama folytatta növekedését és
gyarapodását. 1951-ben a Jógatanárképző Főiskolát
fölavatták; 1965-ben a különleges Jóga Kórház
megnyitotta kapuit, ezt követve társintézményei
jöttek létre Indiában és Nyugaton. Mostanra tervek
vannak az intézmény státuszát egyetemi szintre
emelni. Az intézményt jóindulatúan támogatja az India
Kormány és ez nem a profit teremtő adomány
körülbelül 80 személy alkalmazását teszi lehetővé. Oly
sok úttörő munkatárs tevékenysége tartja a
Kaivalyadhamát a jóga gyakorlás élvonalában, mind
Indiában mind szerte a világon.

Egyetemes Szellem
Időtlen idők óta India szelleme megmaradt
erősnek és élettelinek olyan egyének testet
öltésén keresztül, mint Swami Kuvalayananda. Az
intézmény létjogosultsága az adja, hogy fenntartja
ezt az erőt és ma Swami Maheshananda, mint
Kaivalyadhama elnöke és spirituális vezetője
folytatja az alapító örökségét nagy odaadással és
bölcsességgel.
Swami Maheshananda naponta kétszer tart Havan
(tűz szertartás) gyakorlást, amelyen a
személyzetet, a diákokat és a látogatókat egyaránt
szeretettel várja. A Swami mindenki számára
közvetlenül megközelíthető hagyományos módon
is.
Továbbá Kaivalyadhama rendszeres látogatója a
viághírű Vedanta Acharya, Swami
Anubhavananda. Előadásokat tartanak a Vedanta
minden vonatkozásáról, különösen Bhagavad
Gitaról.

Kaivalyadhama Vezetése
A Kormányzó Testület a fő politikai döntéshozó
szerv. A Tanácsadó Testület, amelynek elnöke az
egykori Legfelsőbb Bírósági bírója B.N. Shrikrishna,
olyan kiemelkedő szakemberekből áll, akik az
intézmények jelenlegi és jövőbeli tevékenységéhez
tartózó tudományterületeken dolgoznak.

Vezérigazgató
Shri O.P. Tiwari az intézmény Tiszteletbeli Titkára
és felelőse a Kormányzó Testület végrehajtási
döntéseiért. Swami Kuvalyananda tanítványa,
egyike annak a néhány őszinte mesternek, akik a
finom jóga technikákat a klasszikus módon
tanítják.

Visszanyomni a jóga határait
A Tudományos Kutatási Részleg munkája két
kvantitatív irányt fog át. Először, élvonalbeli
tanulmányok a jóga gyakorlások hatásairól, úgy mint
ászanák, kriják, pránajámák; olyan tantárgyak
oktatása, melyek a társadalom minden rétegéhez
szólnak, mint az iskolás gyerekek, jóga tanítványok és
rendőrök. Másodszor, tanulmányok, melyek a jóga
jótékony hatásairól szólnak különböző betegségekben
szenvedők körében úgy, mint az elhízás, a
cukorbetegség, a stressz és a vakság.
Az évtizedek óta tartó izgalmas munka
eredményeként túl bőséges tudás gyűlt össze, amit
több mint ezer kutatási cikkben publikáltak itthon és
külföldön. A részleg dolgozóit sokra becsülik és
meghívják őket előadni egyetemekre, másoddiplomás
képzésekre és konferenciákra.
Számos kutatási projektet fejeznek be minden évben
a részleg teljesen felszerelt laboratóriumaiban. Ezek 6
fő kategóriára bomlanak: fiziológia, radiológia,
pszichológia, sport, biokémia és neurológia. A Pune
Egyetemhez tartozva, a részleg fel van jogosítva
egyetemi és doktori képzésre, közben együttműködik
más indiai egyetemekkel és tudósokkal Európában és
az Amerikai Egyesült Államokban.
A káprázatos hozzájárulás, amellyel 1924 óta a
Kaivalyadhama Tudományos Kutatási Részlege részt
vesz a jóga és az egészség világának fejlesztésében
magas szintű elismerést eredményez.

Minden levél egy kincs
A jóga nem lehetne teljes anélkül, hogy az ősi
iratokkal foglalkoznánk, ezt a szerepet tölti be a
Kaivalyadhama Filozófiai Irodalmi Kutatási Részlege
és működteti a világ legátfogóbb jógára szakosodott
archívumát.
A részleg elsődleges szándéka, hogy összegyűjtse,
elemezze, terjessze és megóvja az ősi és modern
jóga munkákat. A jóga eredeti értelmezésének
védelme különösen fontos manapság, ahogy az
érdeklődés a jóga iránt világszerte gombamód
szaporodik. Magával hozva ennek a gyönyörű
bölcsességnek nem kívánatos torzulásait és
elveszítve India felbecsülhetetlen és pótolhatatlan
örökségét.
A részleg alapvető munkája, hogy rendelkezésre
bocsássa a hagyományos jóga tanításokat rendezett
és ésszerű módon és így mindenki számára
könnyebben elérhetővé és érthetővé tegye. Swami
Kuvalayananda eredeti minőségi módszertana mind
az alap és az elemző vonatkozásban még mindig
fennmaradt az etikai, a társadalomi, a filozófiai és a
spirituális alkalmazások területén. Ez magával hozza
a tudásunk növekedését és a fogalmak kifejtését.
A teljesítmény és a részleg felszerelése értékesek és
mély benyomást keltenek. 1924 óta évtizedeken át
a feltárt szövegek kutatásai, fordításai és
publikálásai sok elismerést hoztak a részleg számára.
A könyvtár, amely mindenki számára elérhető, több
mint 25.000 tételt tartalmaz és ez maga egy nemzeti
kincs. Ennél nagyobb jóga forrás jelenleg nincs a
világon.

Klasszikus Jóga Oktatás
Az Oktatási Intézetet 1951-ben alapította Swami
Kuvalayananda. Az Oktatási Intézet neve
Gordhandas Sekseria Jóga Főiskola és Kulturális
Szintézis. Valójában egy magas. Ez egy
nemzetközileg elismert intézet, amelynek hallgatói
India és a világ minden tájáról érkeznek.
Azért, hogy fenntartsa a kiválóságot a jóga
klasszikus megközelítésében és tudományos
elveiben anélkül, hogy hagyományos és alapvető
értékeit föladná, a Főiskola három területre osztja
tevékenységét, amelyeket az alábbi csoportokba
lehet sorolni
I. Rendszeres tanfolyamok: 8 féle rendszeres
tanfolyam – Másoddiplomás jógaoktató képzés (9
hónap), Másoddiplomás jógaterapeuta képzés (18
hónap), Okleveles képzés (6 hét – kétszer egy
évben), Haladó jógaoktató képzés (1 hónap),
Alapozó jóga és ajurvéda tanfolyam (21 nap),
Alapozó hagyományos jóga szövegek tanfolyam (21
nap), Humán alapdiploma jóga szakon (6
szemeszter – 3 év) és Mesterképzés a
jógaoktatóknak.
II. Jóga terjesztése az iskolákban: Navodaya
Vidyalaya Samiti Iskolák, CBSE Iskolák, NCERT, BMC
Iskolák, Maharashtra ZP Iskolák, Kendriya Vidyalaya
Samiti Iskolák. A tanárokat képzik és ők adják
tovább a diákoknak. 2007-től 2012-ig az intézmény
körülbelül 35.000 diákot és 3000 tanárt képzett.
III. Speciális képzés program: Vannak különleges
programok, amelyek a személy szerinti igények
alapján terveznek. Tájékoztatás orvosoknak,
vállalati szektornak, rendőri személyzetnek és más
szakembereknek.

Sehol máshol a világon nincs olyan egészségügyi
központ, amely jógára, természetgyógyászatra,
ajurvédára és táplálkozás tudományra
szakosodott. Ezek a kezelések évezredekkel az
allopátiás orvoslás megjelenése előtt már
elterjedtek, de Swami Kuvalayananda
elképzelései szerint most is meg van a szerepük a
társadalomban.
Az S.A.D.T Gupta Jóga Kórház és Egészségügyi
Központ nem a szokásos értelemben vett kórház.
Kényelmes, csendes ikerszobák vagy családi
lakosztályok adnak szállást a résztvevőknek, akik
egyszerű, de kiváló vegetárius ételeket
fogyaszthatnak a minimum egy hétig tartó jóga
program, természetgyógyászati program és
ajurvéda (fürdők, tisztítás és masszázs)
programon való részvétel során. Beszélgetések,
konzultációk, mantra éneklések és séták
színesítik a méltányos költségű programot.
A kezelés résztvevői egyéni jóga programot
kapnak, ami úgy van összeállítva,hogy végre
tudják hajtani és ami a teljes sajátosságaikra van
szabva. Mindenféle életkorú és állapotú ember
látogatja az intézményt a következő
problémákkal: elhízás, hörgő problémák, stressz,
ízületi gyulladás, álmatlanság, stb. Néhányan
csak egy hétre jönnek, hogy ellazuljanak és
különleges figyelmet fordítsanak életükre és
testükre.
A betegek kiváló kezekben vannak ebben a
szokatlan - de boldog és gondoskodó –
környezetben. Három orvos áll készenlétben, de
nincsenek ápolónők. Kerekesszéket használókat
is szívesen látjuk.
A Kórház és az Egészségügyi Központ részesül
azokból a szakmai eredményekből, amelyek a
Kaivalyadhama többi részlegének kutatásaiból
erednek. Az intézetben, amit mondunk és
teszünk nem a találgatáson alapszik, hanem az
eredménye az évek alatt kikristályosodott jóga
tudománynak és egészségügyi gyakorlatnak.

Ez egy boldog hely
Kai valyadhama a Nyugati Ghatok nyugati szélénél,
közel Lonavla városához helyezkedik el, Mumbaitól
120 km-re és Punetól 60 km-re. A tengerszint fölött
600 méterre található, a forró tengerparti
hőmérsékletnél hűvösebb klímával. A két
nagyvárost összekötő vasúthálózat és autópálya az
intézmény mellett halad el, így az könnyen
megközelíthető.
Kaivalyadhama 180 hektárnyi ligetes és kertes
területen helyezkedik el, amely tele van fákkal,
virágokkal, madarakkal, pillangókkal, egy gyönyörű,
nyitott és derűs helyet nyújtva a látogatók számára.
A dolgozók és a személyzet boldog csapatot
alkotnak, a látogató meleg fogadtatásban
részesülhet, mikor megérkezik.