You are on page 1of 2

PERSATUAN PENGAKAP KANAK-KANAK

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(1)


CARTA GANT AKTIVITI 2016
Bil

Aktiviti

Bulan
JAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Mesyuarat Agung
Perlantikan AJK
Pengenalan
Undang-undang
Pengakap
Sejarah dan Lagu
Persetiaan / logo
Sejarah
Penubuhan
Nyanyian
Mengetahui cerita
Hutan
Ketatanegaraan
Membuat ikatan &
simpulan
Asas Pertolongan
Cemas
Cara Balutan
Luka
Isyarat-Isyarat
Pengakap
Kawad Kaki
Istiadat Melantik
Perbarisan &
Kawad dan ujian
kecerdasan
Istiadat Laung
Agung
Ujian Lencana
Keahlian
Permainan

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT