 Nu este de ajuns să ști să citești, trebuie să ști și ce citești.

Evaluarea surselor de
informare a devenit o obligație a lecturii.
 Selecția și evaluarea informației intervin când alegem o revistă ca să avem ce citi în
autobuz, când apăsăm pe telecomanda televizorului, când căutăm ultimele știri pe internet.
 Prin practica lecturii, copiii și adolescenții își îmbunătățesc propriile abilități de
comunicare și își asigură o mai bună inserție în viața socială.
 Cartea îți oferă puterea de a te corecta în demersurile vieții.
 Copiii care citesc mai mult, au vocabularul mai dezvoltat, iar capacitatea lor de exprimare
verbală este net superioară celor care citesc mai puţin, sau deloc.
 În pregătirea copiilor și tinerilor pentru o lume în care progresul se accelerează continuu,
biblioteca spijină procesul de învățământ.
 O bibliotecă care dorește să atragă cititorii trebuie să țină cont de interesele actuale ale
copiilor reali.
 La ciclul primar elevii își însușesc elemente de bază legate de comunicarea scrisă, cum ar
fi: recunoașterea diverselor tipuri de texte, minime deprinderi de muncă intelectuală, să le
înțeleagă conținutul și să poată reține și comunica informații despre acest conținut, în scris și
oral.
 La ciclul gimnazial copilul are nevoie de texte și în general, de experiențe care să-l
stimuleze intelectual, să-l solicite, să-l facă să descopere, să experimenteze și să gândească.
Orice bibliotecă trebuie:
- să profite de ecranizările la modă spre a aduce adolescentul spre lumea cărții; se folosesc
temele moderne și de atracție a adolescenților pentru notorietatea din media spre a promova
autori și cărți.
- să țină cont de sarcinile cărora trebuie să le facă față tinerii din ziua de azi;
- să dețină colecții care să răspundă problemelor reale și imediate ale lumii adolescenților:
consumul de droguri, sexualitatea, relațiile dintre părinți și copii;
- să manifeste o toleranță crescută față de preferințele muzicale, intelectuale și emoționale ale
copiilor.

Biblioteca s-a născut odată cu cartea, așa cum spunea Montesquieu. N-ai decât
să întinzi mâna spre bibliotecă și să chemi la tine acest talisman fără de preț:
CARTEA.