You are on page 1of 2

AN IV.

1: Anubuddha sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.1

Anubuddha sutta
Razumevanje
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u plemenu Vađi, u selu Bhanda. Tu se on
obrati monasima: "Monasi!"

"Da, gospodine,"odgovoriše monasi.

A Blaženi nastavi: "Zbog nerazumevanja i neprodiranja u suštinu četiri stvari lutali smo i
preporađali se tako dugo, i vi i ja. A koje su to četiri stvari?

Zbog nerazumevanja i neprodiranja u suštinu plemenite vrline lutali smo i preporađali se tako
dugo, i vi i ja.

Zbog nerazumevanja i neprodiranja u suštinu plemenite koncentracije lutali smo i preporađali se


tako dugo, i vi i ja.

Zbog nerazumevanja i neprodiranja u suštinu plemenitog uvida lutali smo i preporađali se tako
dugo, i vi i ja.

Zbog nerazumevanja i neprodiranja u suštinu plemenitog izbavljenja lutali smo i preporađali se


tako dugo, i vi i ja.

Ali kada se razume i prodre u suštinu plemenite vrline... plemenite koncentracije... plemenitog
uvida... plemenitog izbavljenja, tada je želja za preporađanjem uništena, staze ka preporađanju
(želja i prijanjanje) okončane su, više nema novog preporađanja."

Tako reče Blaženi. Kada Takodošavši to izreče, on -- Učitelj -- nastavi:

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-1.html 4/14/2007
AN IV.1: Anubuddha sutta Page 2 of 2

Neprevaziđenu vrlinu, koncentraciju,


uvid i izbavljenje:
razmeo je Gotama, duhovni gorostas.
Upoznavši ih iskustvom,
Podučavao je monahe Dhammi --
Probuđeni
Učitelj što stigao je na kraj patnje i nespokoja,
Onaj sa vizijim
ničim sputan.

Rev. 15/2/2004

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-1.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-1.html 4/14/2007