You are on page 1of 78

Dikkat: Bu e-Kitab grnt ayarnz %100 e ayarlayarak okumanz tavsiye edilir .

Sunu
Tek dnya ve evren imparatorluu iin (ki sonsuz evrende ne ifade ediyorsa) tanrlaryla
birlikte yeryznde maddesel olarak aka grnecek uzayllar a yani, cinler e kar da tek
silah, enerji ynl olann tesinde yine bilgi ve Bilin ynl olan korunma trdr. Yani,
her ikisi de olmaldr.
imdilik, bu bu konuya bir nokta koysak da, elbette anlattklarmz
balyor; yldzlar tesinden kendince ilahi mesajlar da eitli
akmaya devam ediyor kah sradan bir insana, kah mevki sahibi
efendisinin, eski alarda olduundan daha da grkemli gksel
gelmekte olduunu, haberdar etmek iin...

Yukardaki

burada bitmedi. Belki de yeni


kanallar vastasyla, her an
birtakm insanlara; hayallerin
lenle (ilk defa) yeryzne

szlerin sahibi Kenan Keskin bu almasnda, Tasavvuf platformundan da hibir


an ayrlmayarak, bir Fiziki olarak hakikate yaklamaya almtr; Cinler in deifre
edilmesinde.. (Yorumsuz)

www.yorumsuz.net.tc

Cinlerin Deifresi
Boyutlar ve Maddelemeler
Fizik Mh. Kenan Keskin

www.yorumsuz.net.tc
tarafndan derlenerek size e-kitap olarak sunulmutur. Kaynak: www.sufizmveinsan.com
Basm: Haziran 2006

Zamansz-Sonsuz Boyutun kapsn amak iin . . Kozmik Bilin iin . .


Olanlarn TESNE gitmek iin . . Olanlarn ardndaki F R E L E R zmek iin . .

Yayn Listemiz >>> Sayfa 72

- yorumsuz bildiri nsanla gerekleri anlattna inandmz dnrlerin,


yazarlarn, aydnlanmlarn ilimsel retimlerini
sizlerle paylamaktan baka bir arzumuz yoktur.
Biz bir baka insan deiim-dnme uratamayz.
Bizim yapabileceimiz tek ey;
deiim-dnmn meydana gelebilecei,
hogr ve sevginin girebilecei bir alan, bir boluk yaratmaktr.
Dileimiz size yararl olabilmek...
Evreni (alglayamadklarmz dahil) yneten ve
farkl adlarla iaret edilen Yce Gcn,
bu arzumuzu yerine getirmemiz iin, nmz ak etmesini diliyoruz;
Eer bu duann gereklemesi, bizler ve tm yaam adna en iyisi olacaksa...

www.yorumsuz.net.tc

Cinlerin Deifresi
Boyutlar ve Maddelemeler
Fizik Mh. Kenan Keskin

indekiler
Sayfa

Sayfa

05- Yeryz ve Gk Semalar

52- Cinlerin ikiyzllkleri

12- Cinlerin maddelemeleri

60- Kitaplarn tahrifi de yine eitli oyunlarla


Cinler araclyla olmaktadr

19- Ufolar ya da Cinler

72- Yayn Listemiz

27- Cinlerin alg ve vizyon oyunlar


35- Cinlerin ve Ufocularn dt elikiler
43- Cinlerin slam arptma giriimleri

www.yorumsuz.net.tc

Cinlerin Deifresi - Boyutlar ve Maddelemeler


Yeryz ve Gk Semalar
21. Yzylda olmamza, bilim ve teknoloji verilerinin artk metafizik dediimiz birok eyi
aklar hale gelmesine ramen hangi snftan yer alnrsa alnsn, etiket ne olunursa
olunsun Allah, Allah sistemi ve dolaysyla ayet ve hadislerin bildirdiklerinin
anlalamamasnn en nde gelen sebeplerinden biri, Boyut Kavramnn yeterince ya da
hi kavranlamam olmasdr.
Boyut kavram derken de, acaba neyi kastetmekteyiz? Devasa alanlar, hacimleri,
byklklerini mi? Maddenin katmanlar olan molekl, atom, ekirdek, kuark, enerji
boyutlarn m? Veya bizim maddenin paraleli olan dier big- bang noktalarnn
almndan, patlamalarndan oluan evrenleri mi? (ki o boyutlarda enerji boyutu
itibariyle bulunduumuz ortamda aynen mevcuttur). Ya da maddenin ikiz boyutu olan ve
bu anlamda paralel evrenler olan (ve kendi boyutlar iinde de sonsuz boyutlar
ieren) Nar ve Nur boyutlarn m?. Yoksa yaratlma ait Bilin ya da yaratlmama ait
Soyut boyutlarn m?
Mesela, bu boyutlarla ilgili bir soru da yer (arz) ve gk semalaryla ilgili olandr. Bu
semalar nerededir? Bunlarn gne sistemi ve planetleriyle nasl bir ilgisi
bulunmaktadr?. Bugnn bilimi ile balant noktas neresidir? nsann aslnda yok, var
olann sadece mutlak varlk olduu dncesini oturtmaya alan slamdaki verilerin
dnya ve gne merkezli bir evren anlayn sunmamasna karn neden bu trden
aklamalar yaplmtr?. Grld zere sorularn ard arkas kesilmiyor.

6
Yeryz Semalar, iinde bizimde yaadmz boyutta olmak zere atmosfer
tabakalardr. Ancak bunu, kre eklindeki dnya ve bu kreyi saran gaz katmanlar
biiminde deil, her bir katmana, kendince maddesel karlk gelen boyutlar olarak
dnmeliyiz ve her bir boyut da sonsuzlua uzanr. Ksacas Sema kelimesi,
artlandmz gibi makro kozmosa doru uzanan ynsel ve mekansal bir kavram olmak
yerine, mikro kozmosa, parack- enerji alt boyutu itibariyle ele alnmas gereken bir
kavramdr.
Mesela yaadmz maddesel boyut 7. kat olarak en alt dzeyde bulunur ve yukar
doru ktka da 6, 5, 4,...,1 diye sralanr. Dolaysyla biz yedi kat yerin (Arzn) altnda
yaamaktayz. Bizim yaadmz maddesel boyut da bildiimiz gibi sadece dnyayla
snrl olmayp iine Ay, Gnei, gezegenleri, yldzlar, galaksileri... ve tm sonsuzsnrsz evreni yani madde ve katmanlarna ait evreni kapsamaktadr.
Ayn ekilde atmosfer tabakalaryla iaret edilen dier Arz katmanlarn da, her birine
ayr, ayr karlk gelen bu maddesel yaplarn ikizleri (paralelleri) eklinde, sonsuza
yaylan boyutlar olarak dnmeliyiz ki bunlar ayn zamanda Afaki Boyutlardr.
Ayrca yer semalar, bizim yaadmz boyutun tm yasalarndan tamamen farkl
kanunlara, yaplanmaya sahip olsa da bu boyutta yaayan varlklarda da tpk bizim gibi
maddesel olarak algladklar beden ve o boyutun yaamna kaytl olma, birimsel ego
nun tatmini, ... v.b. negatif zellikler bulunmaktadr.
Ksacas buradaki belli zellikler, o boyutlarda farkl ekillerde de olsa yine mevcuttur.
Bununla birlikte ze doru giden boyutlar da bir boyutun bir st boyuta gre alnm bir
kesiti olarak deerlendirmeliyiz.

7
Mesela, lm tesi boyut olan ruh boyutuna gre yaadmz boyutun, hem mekansal
hem de zamansal olarak bir hi hkmnde olmas gibi.
Yedi farkl boyuttaki yedi snf olan Cinlerin yaad boyutlar ile lm tesi berzah
boyutlar bu yeryz sema boyutlardr. Yani Nar boyutlar. Berzah boyutu, bu yedi yer
semasn iine alan boyuttur. Bunlardan ikinci katta yaayanlarn, bu snfn en zayf
olmakla birlikte, insanlarn tefekkr, dnce sistemine etki ederek eitli blokajlar
olutururken altnc ve yedinci arz (yer) semasnda yaayanlarna da, hibir insan sz
geiremez.
ok gl ve ok zeki olan ve Hz. Sleyman (as)n kssasndan hatrladmz ifritler de
beinci arz semasnda yaamaktadrlar. nc katta olanlarn ise, insan suretine
brnp insanlar arasnda dolat ve bunun da ancak velayet kemalatna sahip
olanlarnca bilindii, anlald da mistik kaynaklarda bildirilmektedir. Ancak, bu varlklar
ok gl beyine sahip st dzey velilerin bulunduu yere (yerlere), blgelere
girememekte; girdikleri anda da bu beyinler tarafndan yaynlanan gl nlarla onlara
zarar verilip gereinde de yok edilebilmektedirler.
Gk Semalar ise, dnya merkez kabul edilerek dnya semasnn yldz Ay ve yrngesi
1. sema (ki tm yeryz semalarn iermekte) ve dierleri de srasyla Merkr, Vens,
Gne, Mars, Jpiter ve 7. sema olarak da Satrn ve yrngesi yer alr. Urans, Neptn,
Plton... ise 7. sema olarak geer yani yedinci sema iindedir.
Gne sistemi dndaki dier yldz, galaksi... vs. olan mekansal genilemeler de yine
mekansallk yerine, katman- katman ze doru giden boyutsal genilemelerdir. Btn
madde, hayvanlar, bitkiler, insanlar ve dier varlklar Ay semasnn Ruhaniyetinden (bu

8
melein ad Rukyail (as) olarak bilinmekte) meydana gelmitir.
Ayn ekilde tpk Arz kavramnda olduu gibi, Sema katlar da planet, (planet ve yldz
kelimeleri genel anlamda kullanlyor, ama gerekte ise, Ay bir uydu, Gne bir yldz,
dierleri de bir gezegendir) ve yrngeleriyle iaret edilen Mana- Bilin boyutlardr.
Her bir planet ve yrngeleri, sonsuz- snrsz Evrenin Mana- Bilin ve bunlara karlk
gelen daha dorusu bunlarn oluturduu madde (Arz) boyutlarn ifade etmektedir.
Bununla birlikte Gk Semalar, Afaki boyutlar deil, Enfsi boyutlardr.
Bu yzden planetlerde yaad sylenen Resul ve Nebilerin mesela, Hz. Adem (as) n
Ay, Hz. Nuh (as)n Merkr, Hz. Yusuf (as)n Vens, Hz. dris (as)n Gne, Hz. Yahya
(as) ile Hz. sa (as)n Mars, Hz. Musa (as)n Jpiter, Hz. brahim (as)n da SatrnUrans- Neptn- Plton da yer almas, bunlarn onlara ait olmas demek, onlar orada
yayor, bulunuyor anlamnda deildir. Bunun anlam, bu planetlerle iaret edilen
boyutlarn ihtiva ettii ya da o planetlerin ikizlerinden (ruhlarndan) yansyan manalara
arlkl olarak sahip olduklar, bu manalar yansttklar anlamndadr. Ama bunun
yannda o planetlerin daha dorusu tm planetlerin ikiz boyutlarna da gidebildikleri
dorudur. Ancak, dnyann enerji yapsndan meydana geldiklerinden tekrar dnyaya
geri dnerler. nk berzah boyutunun, dnya atmosferiyle snrl olmadn, bunun
boyutsal bir durum olduunu bu yzden de dier planetlere kadar uzandn az nce
belirtmitik.
Ayn ekilde Cinler de Gne sistemi iindeki planet ve uydularnn ikizlerinde yerleik
olarak yaamakta, bunlarn arasnda seyahat edip buralarda bulunabilmektedirler.
Gne sisteminin dna ise kamazlar. Ancak bu da bu planetlerle ifade edilen Bilin

9
boyutlarnda yer alyorlar anlamnda deildir. Bunun iin Melek olmalar gerekirdi.
Elbette bunlar bizim gne sistemi iinde yaayanlar. Bu trn bizim gne sistemi
dnda yaayanlar da bulunmaktadr. Dolaysyla Hz. Resulullah Efendimizin mirata,
gk sema katlarnda Resul ve Nebiler ile grmesi olay da tamamyla boyutsal
mahedesiyle ilgili bir olaydr. lm tadan insanlar da ruh bedeniyle ya dnyann
atmosferi iinde yedi kat yerin (arzn) altnda hapis kalmakta (ki byk ounluk
byledir) ya da dnyada elde ettikleri g nispetinde berzah boyutunda gne
sistemine ait planetlerin ikizlerine ykselebilmektedirler.
Bununla birlikte, birtakm insanlar, yeryz semalarn maddesel olarak ele aldklar iin
doal olarak cinlerin atmosfer dna kamayacan, bu nedenle de atmosfer stnde
grlebilecek ufolarn tamamyla gerek uzayllar olacan belirtmektedirler ki, bunun
da kesinlikle doru olmadn bylece aka gstermi olduk.
Ey cinler ve insanlar topluluu! Arz ve Arz semalarndan (meleki boyuta) kmaya
gcnz yetiyorsa kn. Ancak Allahn verecei bir kuvvet olmadka asla bunu
yapamazsnz (55-33)
Gecenin son te birinde Rabbim dnya semasna iner de dua edenlerin dualarn
kabul eder (hadis) ifadeleri de ayn ekilde ayette, Bilinte ki Afaktan Enfse, hadiste
de Enfsten Afaka (zden da doru) olan boyutsal geileri, aa klar
anlatmaktadr. Keza Hz. Resulullah da Mira olaynda nce dnya semasna km ve
dnya semasnn kapsnda... ifadesiyle ruh boyutuna, ruhlar alemine gei yapmtr.
Dolaysyla bu yeryz semas iindeki berzah boyutunda birtakm ruhlarn, insanlarn
yaadklar azab mahede etmitir. lm tadan her kii gzn miraca diker
hadisi de buna iaret eder.

10
Yakn gk ifadesi de, birinci gk semas olan Aya kadar uzanan (ki bu iki boyut
arasndaki snrdr) dnya ve dnya semasdr. Cinlerin ba olan blisin ilk nceleri
Cennet muhafz ve Yakn Gn Sultan olmas bu boyutlar itibariyledir. Bylece, blis
yeryz semasnda yani, maddeye, Afaki boyutlara dnk deerler ve anlamlar
dnyasnda yaamakta, tebaasn, onu kabul etmi, ona bal olanlar da bu dorultuda
yaatmaktadr. Bu yzdendir ki insanlarn, en geni anlamda Allaha ayna olabilme
stn kapasitesiyle yaratlm olduklarn (halife olma zelliini) hazmedemeyen Cinler,
insan mevcudiyetindeki meleki gleri, dolaysyla Hakikatn, Allah kefetmesini
engellemek iin daima insanlar, yeryz sema boyutlarna yani, da dnk
alglamalara, maddesel anlaya, deerlendirmelere, uzayn Afaki boyutlarna
ynlendirmekte ve bu boyutlarn nihai noktalar olduunu onlarda oluturarak o
boyutlarda kaytlanmalarn salamaktadrlar. Sonucunda da onlar iin ze, Enfse
giden yollar ebediyen kapanm olmaktadr. Bu tr konulara meyilli olan birok kiinin
Enfsi boyutlara ramak kala bu yzden bloke olup alt boyutlara dtkleri bilinmektedir.
Cinlerin sema katlarndaki meleklerden, meleki boyutlardan nceleri haber alp daha
sonra bunu baaramamalar, alamamalar olay ise, bildiimiz anlamda bir mekandan
ayr bir mekana, gkyznde yaayan meleklerin yanna gidip daha sonra o mekanlar
arasndaki bir eyle talanmalar nedeniyle bir daha gidememeleri eklinde
dnmemeliyiz. Burada da olay tamamyla bilincin o boyutlara ynelip, o boyutlardan
ilgili bilgileri nceden alabilmelerine karn daha sonra astrolojik tesirler, kozmik nlar
(manyetik bulutlar) sonucu o boyutlara ynelememe, o boyutlar alglayamama yada
alglayp da bunu iletememe durumudur. nk bunlar yaptklar ve buna direndikleri
taktirde zerlerine gelen bu nlar tarafndan yok edilip ldrlrler. unu da kesinlikle
belirtmek gerekir ki, daha nceleri bu haberleri alma durumu da cinlerin meleki
boyutlarn iine girme, o boyutta yer alma ekliyle kesinlikle olmamaktadr, olamaz da.

11
nk meleki boyutlara giremezler. Nasl ki, bir kii bir yere gitmeden de o eyin sesini
duymakla ya da uzaktan o eyi grmekle de ondan haberler alabiliyorsa, cinler de ayn
ekilde dnya semasnn snrndan daha zde bulunan gkyz semasna yani, meleki
boyutlara boyutsal ynelerek bu bilgileri alabilmekteydiler.
Bilindii zere eytani vasfl cinler, nceleri sahip olduklar zellikler dolaysyla meleki
boyutlardan gayba dair haberleri iiterek daha dorusu o boyutlara zumlama yaparak,
gelecee dnk elde ettikleri eitli bilgileri falclara, byclere, ksacas Cincilere...
aktaryorlard. Elbette onlar ok byk birer yalanc olduklarndan bu tadklar bilgilere
de olduka ok yalanlar katyorlard. Fakat Hz. sa (as)n doumundan sonra 5., 6., 7.
katlardan, Hz. Resulullahn Risalet grevini aldktan sonra da tm semalardan
kovulmulardr. Yani artk o bilgileri dnya semasnn civarndan alamaz olmulardr.
Bununla birlikte, burada ya da astrolojide geen kozmik nlar ise, bizim madde
boyutuna ait eitli dzeylerdeki parack enerjiler (plazmalar) deil, maddenin ikiz
boyutlarndan gelen nlardr ki bunlarn varln da oluturan yine meleklerdir.
Algladmz maddeye dnk olarak, Nurani yaplaryla her an etkilemekte olan ve
kendini bilmeyen (dolaysyla sadece verilen grevleri sistemde yerine getiren) melekler
yeryz melekleri ismiyle anlrken, ayn ekilde dier yeryz semalarn devaml
etkileyen melekler de bulunmaktadr. Bunlardan farkl ve bunlarn ok daha tesinde,
ok ok stnde, Hakikatini Bilen ve bunun gerei olarak Kendinden oluumlar
meydana getiren melekler de vardr ki bunlara da Sema Melekleri ad verilmektedir.
(Bu konuya Enerji-Melek isimli yazmzda olduka deinmitik)

12

Cinlerin maddelemeleri
Allah yedi kat g ve yerden de onlarn bir mislini yaratm; emri aralarndan
nazil olmaktadr. (65-12), Emri Semadan Arza Nazil olarak tedbir eder. (32-5)
Sema katlarnn aslnda boyut olmas ve bunu da uzayn mekansal derinliine doru
deil de, atom-alt nsal boyutlara uzanmas, bu katlarn (holografik olarak
dzenlenmi) dalgasal yaplar olduu anlamna gelir.
Zaman kavramnn geerli olmad ve her boyutun da zaman biriminin An olmas
nedeniyle gemi- imdi ve gelecee ait tm bilgiler bu katlarda mevcut olmakla birlikte,
ilgili oluumlar bu z boyutlardan maddesel boyutumuza, bu sema katlarndan
yansyarak ya da bu sema katlarndan ayr ayr younlaarak belirmektedir. Yani, madde
evrenimizdeki daha dorusu yer semalarndaki tm oluumlar, o anda veya yeni
olumakta olan oluumlar deil, daha z boyutlarda belirlenmi (programlanm)
olanlarn eitli boyutlardan, sema katlarndan kademe, kademe younlamak suretiyle
aa kmasdr.
Elbette bu younlama, bizim enerji-parack boyutundan be duyu boyutuna doru
olan younlamas gibi de deildir. Bu tarz bir oluum bizim maddesel boyut iin
geerlidir. Daha ok bunu, Holografik nitelikli Salt Enerji denizindeki frekanslarn kendi
iindeki yine dalgasal kademeleri eklinde dnmeliyiz.
Keza Cinler de bulunduklar nsal boyuttan, bu boyutlara zumlama yaparak her eyin
kaytl bulunduu bilgi havuzundan gelecee ait haberleri almaya, almaya

13
almaktadr. Birtakm insanlarn, ryalarnda ykselmeleri (bu boyutlar deifre
etmeleri) nispetinde gemie ve gelecee dair baz bilgiler edinmesi sanki o boyutlarda,
ortamlarda yayormuasna bulunmalar ya da alglamalarnn sebebi budur. Bu Sema
katlarna (Enfsi boyutlara) ne kadar zumlama yaplrsa, daha derin boyutlara
yneldike de yatay genilemenin yani, Afaki boyutlarn kapsam da bir o kadar
artmaktadr.
Maddelemeye, nesneleri madde olarak alglamaya gelince. Bir boyut, dier boyut ya da
boyutlara nispetle soyut kalrken, ayn benzer boyutu kendilerince belli katmanlar olan
yaplar olarak alglarlar. Yani belli seviyelerdeki enerji boyutlarn. Bizim be duyumuza
ait somut dnyamz da, enerji boyutundan her bir dierini meydana getirecek biimde
terkipler halinde belli katmanlara younlamak suretiyle oluurken, dier boyutlardaki
maddeleme bizimkinden ok farkl olarak enerjinin kendi trnden younlamalaryla
olumaktadr.
Yeri gelmiken maddesel dnyamz evrenimiz ve katmanlar da bilinenin aksine, Nurdan
Nar boyutuna, Nar boyutundan da Nur boyutuna younlamasyla deil (her ne kadar o
boyut da znde bulunsa da) tpk Nar boyutunda olduu gibi, direkt Nur boyutunun
younlamasndan meydana gelmitir.
Ayrca bildiimiz ya da bilemediimiz maddesel boyutlar belli bir sistemin, dzenin, bir
bilincin eseri sonucu var olan yaplar iken, bir de bunun yannda Nar boyutunun
varlklar olan Cinlerden eytaniyet vasfl olanlarnn neden olduu ve be duyumuza
ayr ayr ya da hep birden hitap eder bir biimde eitli etkileri ile oluan gerekte ise,
asla var olmayan (ayrt etmenin de ok zor olduu) maddesel, madde tesi suretler,
varlklar, nesneler, olaylar, kurgular, boyutlar, kendince sistemler, dzenler...vs

14
bulunmaktadr. Bu ynlerle insanlar aldatmakta, kandrmakta sonuta da bunlardan,
insanlarn iine dtkleri durumlardan eitli faydalar temin etmektedirler. Ksacas bo
yere yapmamaktadrlar.
nemli bir nokta da, sonsuz-snrsz tm sistem ve sistemlerin hakiktine gre hayal
olmas ayr bir eydir, bu tr varlklarn insan alglamalarnda oluturduklarnn hayal
olmas apayr bir eydir. Bu aldatmacalar da ok basit dzeyden balayarak daha
karmak grnen seviyeleri bulunmaktadr. Ama ister basit, isterse de zor, komplex
(karmak) olsun fark etmez, birazck akl ve basiretle olaylara bakarsak bunlarn
tamamen sistemden, yaamn gereklerinden, ilminden kopuk ilgisi olmayan eyler
olduu aka grlecektir.
Cinlerin maddelemeleri yani maddi suretlerde grnmeleri ise, iki trldr. Bunlardan
birincisi, insan beyninin ilgili hcre gruplarn harekete geirmeleri sonucu oluurken
ikincisi, yine birincisiyle balantl olarak ektoplazma denilen ve spritizma celselerinde
medyumun ya da gzlemcilerden kt, kaynakland izlenimi verilen, ama bunu hibir
insan olmakszn da dorudan kendilerinin oluturduklar svms bir maddeyle meydana
getirmektedirler.
Bunlar sadece grnt eklinde olabildii gibi, somut da olabilmektedir. Fakat eitli
insan, hayvan ya da bambaka yaratklar eklinde suretlenerek somut, dokunabilir,
iitebilir, hcreleri, organlar, normalinden ayrt edilemeyecek tm zellikleri olabilen
biimlerde maddelemelerine, maddesel olarak grnt vermelerine karn bunlarn en
byk zellii; insanlarn (ve hayvanlarn) hayallerine, vehimlerine hkmettikleri iin,
bu maddesel suretleri ok uzun sreler boyunca muhafaza edememeleridir.

15
Bunlarn en byk kantlarndan biri de, birka dakikadan birka saate kadar, medyum
ve ondan aa kt sans verilen macunumsu ektoplazma svsyla, her eyiyle bir
insan suretinde bedenleen, hareket edebilen, nesnelere dokunup, bizler gibi onlar
fiziksel etkileyebilen... ve kendilerini gemite yaayan insan ruhlar ya da farkl
sistemlerden gelmi ruhsal veya uzayl varlklar olarak tantan ama gerekte Cin olan bu
varlklarn, bilim adamlarnca vcutlarndan, salarndan veya giysileri ve zerlerinde
kendileriyle birlikte maddeleen taklardan rnekler alndnda bunlarn ksa bir sre
sonra eklini kaybederek eski hallerine dnp yok olduklar grlmtr ki,
bylesine somut nesneler bugne kadar korunamam, bir ounda da muhafaza
edilecek durum bile olumamtr.
Bu, tanmlanamayan uan nesnelerin bir blmn tekil eden Ufolar iin de aynen
geerlidir. Daha dorusu bu durum zamanmzn teknolojik gelimelerine, anlayna
uygun olarak kendilerini uzayl ss altnda gsteren Cinlerin, insanlarla eitli ekil ve
dzeylerde grntl, fiziksel ve ruhsal anlamdaki temaslarnda da grlmektedir.
Ayrca extoplazma yoluyla maddeleen varlklar, normal gn nda da hemen znp
yok olduklarndan gndz normal artlarda bu maddelemeyi oluturamadklar da
grlmtr. Bu da bize uzayl kimliiyle grnen varlklarn bu tarzda hep gece, parlak
olmayan, ama ayrt edici normal k altnda grndklerini de aklamaktadr.
Bize gre soyut varlklar olan Meleklerin, blisin gemite Resulullah zamannda da
maddeletikleri bilinmektedir. Ancak bu, ektoplazma yoluyla olmayp direkt insan
beyinlerinin irrite edilmesi sonucu olumutur.
Mesela bunlardan Cebrail (as) birok kez ashaptan birinin klna girerek Resulullahn
ve Sahabisinin bulunduu meclise gelmi, Resulullahla tpk bir insan gibi sual edip

16
konumu, belli cevaplar vermi ve geldii gibi de gitmitir.
yle ki, onun bir melek olduunu, Resulullah aklamadka hi kimse bilememitir. Hz.
Muhammed (sav) den yzyllar nce yaam olan ama istedii an berzah boyutundan
tekrar maddeleerek (insan kimliine brnerek) dnyamzda yer alan Hzr (as) da,
ashab yanndayken Resulullahla aka yine ayn ekilde grmtr.
Bunun yannda kendi isteiyle deil, Allahn emrini ileten bir melekten alm olduu emir
zere blis de, yine Resulullahn bir cemaatle olduu srada, kaln dudakl, gzleri
yukar doru bakar a gzl, kse ama enesinin altnda at kl gibi alt ya da yedi tane
uzunca sarkk kllar bulunan, koca kafal yal bir insan klnda fakat, zelil bir surette
kapy vurarak yanlarna gelmi ve insanlar nasl kandrdn oradakilere bir bir
anlatmtr. Yalan syledii taktirde ise, dmanlar karsnda kk dmek, alaya
alnmak suretiyle azap grecektir. Elbette melein ona geliini de, bir yerlerden
meknsal olmak yerine boyutsal olarak tek tarafl aa kt eklinde dnmeliyiz.
Yine bu konuyla ilgili olarak, bir gn Hz. Resulullah geceleyin kendisini ldrmeye gelen,
yer semasnn beinci katnda yaayan ve Cinlerin arasnda en glleri olan bir ifriti
tutarak sabah olunca Medineli ocuklar oynasn diye mescidin direklerinden birine
balamay dnmtr. Fakat Hz. Sleyman (as) n duasn hatrlaynca kendisine
verilen bu kuvveti kullanmayp bunun yerine ifriti zelil bir halde def etmitir.
Burada ifriti balamadan kast, Hz. Muhammed (sav) in beyin dalgalaryla onu
maddeletirip belli bir mekanda hareketsiz tutarak ocuklar tarafndan aalanmasn,
hor grlmesini... ksacas zarar grmesini temin etmesidir.

17
Soyut olmasna karn, maddesel yapda sabit tutulmas taktirde bir Cinnin fiziksel zarar
grmesi ise, o maddi yapnn o cinle balanty salayan bir konsantrasyon arac olmas
ve bu bedene yaplacak hareketlerin o kii ya da kiilerin beyninde karlk gelen ilgili
dalgalar retmesi sonucu olduunu dnebiliriz. Bylece bu dalgalar o cinin dalgasal
yapsn az ya da ok etkiler.
Hatrlanaca zere yine bu ifritler, Mira olaynda Hz. Resulullahn semaya doru
ykselmeye (Uruca) baladn renince, eer Onun semalar ve Hakiktini bilip
znn gleriyle donanrsa artk bir daha nne geilemeyeceini bildiklerinden, var
gleriyle Ona saldrya gemiler, fakat Cebrail (as) n onlara kar kendisine ifrit duas
diye bilinen bir duay Vahiy etmesiyle onlarn yanmasn, dolaysyla onlardan
korunmasn temin etmitir. Bu yzden hakikate giden yollar, hayal dahi
edemeyeceimiz dzeyde tehlikelerle doludur.
Eer korunmulardan deilsek o boyutlar gemek imkansza yakndr. Meleklerin ve
lm tesine intikal etmi yksek dereceli Evliyaullahn ve bunlarn gc ve yardmyla
ehitlik mertebesindeki insanlarn, berzah boyutunda olmalarna, maddeleip yani bir
bedende grnerek etki etmelerine ramen, herhangi bir etki almakszn bizatihi sava
meydanlarnda savatklar da bilinmektedir (bunlar mistik kaynaklarn dnda birok
dman askeri ve rtbeli komutanlarca da aka ifade edilerek ispatlanm
durumdadr).
Olaylar bununla snrl deil. Mesela, Bedir savann hemen ncesinde insan klnda
maddeleen eytan, Mslmanlara kar, mrikleri savaa tevik etmek iin onlarn
gururlarn okayarak olmadk hayallerle kkrtr.

18
O zaman eytan onlarn yaptklarn allayp-pullayp yle demiti: Bugn
insanlardan size galip gelecek hibir kimse yoktur... Ben de size muhakkak yardmc
olacam!... Fakat iki ordu (Mslmanlar ve mrikler) kar karya grnnce,
arkasn dnerek kat ve yle konutu Ben sizden kesin olarak uzam! Ben sizin
gremeyeceiniz eyleri gryorum. Ben hakikatte Allahtan korkarm! Allahn
azab ok iddetlidir.(Enfal/48)
Burada, eytann grp onlarn gremedii ey, Mslmanlara yardma gelen
materyalize olmu meleklerdir. nk, ayette O vakit Rabbinizden yardm ve zafer
istiyordunuz da, O da, Ben pe pee gelen bin melek ile yardm edeceim diye
duanza cevap verdi!... Hz. Muhammed (sav) de Aman Allahm!.. Yardm ve
inayet! diye yalvardka da bu say artt ve sava srasnda bu say be bini at. Yine
Hz. Muhammed (sav), Hz. Ali (ra) ve Hz. Ebu Bekir (ra) iin de, sizden birinizin
yannda Cebrail, dierinin yannda da Mikail ve srafil bulunuyor... demitir.

Sava srasnda bu durum, Mslmanlarn daha kllarn sallamadan, karlarnda


bulunan mriklerin ldrlmelerinin grnmesiyle kendini gsteriyordu. Daha sonra,
Bedir savana katlan hemen, hemen tm Mslmanlar savatan sonra eitli yerlerde,
Allahn onlarn yardmna gnderdii melekleri aka grdklerini bir bir anlamlardr.
Bu olay sadece Bedir savayla snrl olmayp, dier birok savata da ortaya kmtr.
Bunlardan biri de anakkale savadr ki, akllara durgunluk verecek olaylar ve tanklarla
doludur. Dmanlar, Mslman askerlerin yannda eski slam kyafetleri giymi melekleri
grm ve bunlarn kimler olduklarn savatan sonra defalarca renmeye
almlardr. Bir ngiliz muhabiri bu konuda unlar yazmtr: O gn anakkaleyi

19
koruyan Trk ordusu iinde imdiye kadar hi grmediimiz kyafet ve heybetle
insanlar vard ki, mdafaalarnda bu kimselerin ok byk yardmlar oldu ve bizden
bazlarn esir etti...
Bununla birlikte; tam olmasa da bu duruma benzer bir olay da, yine Bedir savanda
mriklerin, Mslmanlar az sayda grmeleri dolaysyla bir an nce ortadan kaldrmak,
katletmek iin sabrszlanrken, Allah da mriklere kar Mslmanlar cesaretlendirmek
iin onlarn gzne mriklerin saysn az gstermitir ki, bu da yette Hani
mriklerle karlatn zaman, ordular gzlerinizde az gsteriyor sizi de onlarn
gznde azaltyordu... nk Allah, emrini yerine getirecekti.! (Enfal/44)

Ufolar ya da Cinler
Cinlerde mantksal bir btnlk mevcut deildir, devaml elikili bilgiler verip bu
ynl vizyonlar olutururlar. Benlikleri, byklk duygular ise, ok yksektir.
Kendilerini kontrol edemeyip seviyelerini bir trl sabit tutamazlar. Verdikleri
teblilerde de devaml tekrarlar bulunmaktadr. Mesajlarnda ve halsinasyon tr
uyku-uyank hallerinde gsterdikleri rya ve imajlarda bu temel drt zellii
grmek daima mmkndr. Bu ve dier baka zelliklerini gnmzde de en youn
olarak uzayllar eklinde gstermektedirler ki, bunlar da Cinlerin ortaya koyduklar
olaylarn farkl ekle brnm, ama genelde hep ayn oyunlarndan baka bir ey
deildir.
Ufolar akla gelince de genelde bunu hemen ya fizikilere ya da Astronomlara sorarlar.
Oysa bu ok byk bir yanlgdr. nk, uzayllar konusunda, zerinde aratrma

20
yaplacak ne madde, ne molekl, ne atom ne de atom-alt paracklar bulunmaktadr.
Dolaysyla olmayan eyin bilimi ve bilim adam da olamaz.
eitli ruhsal ve fiziksel temaslarda kendilerini lkemizdeki Mslman toplumuna, nce
Cinler olarak tantrken daha sonra birden eitli insan ya da varlklarn Ruhlar olarak
gstermeye, bilim ve teknolojinin gelimesiyle de gkten gelen uzayl yaratklar eklinde
bildirmeye balamlar, fakat en sonunda yine kendilerinin Cin olduklarn nk,
kendileri hakknda en geni ve detayl bilgileri veren Kuran ve Resulullah
aklamalarnda Cinlerin ters ve kt varlklar olarak anlatld iin saklanmak ihtiyac
gsterdiklerini belirtmektedirler.
Ayrca unu da hemen sylemek gerekirse Ufo yani, tanmlanamaz uan nesneler olarak
adlandrlan grntlerin birou uak, balon, fze, kuyruklu yldz, olduka parlak
grnen Sirus yldz, Vens gezegeni, yldrmlar veya baka atmosferik ya da yer alt
hareketlerinin, gazlarnn neden olduu plazma (k) toplar gibi normal doal olaylar
iken, baz grntlerin bunlardan tamamen farkl ve ayrt edici zellikli olmas, baz
varlklarla eitli ekil ve dzeylerde ilikiye geilmesi ve bunlarn belli felsefelerinin
bulunmas, olay baka noktalara tamaktadr ki, ite biz bunlar incelemekteyiz.
Tamamyla kendi deneyimlerine dayanan, bunun dnda, hibir insann tank
olmad, olamad Ufo olaylarndaki mehur aralar; havada, karada, deniz iinde
veya stnde pilotlara, kaptanlara, yolculara, ok byk oranla da ssz yollarda, gece
karanlnda grnmekte, bazlarn takip edip kovalamakta, bazen de gya uaklarn,
gemilerin, aralarn motor ve elektrik sistemlerini geici olarak etkileyip durdurmakta,
bozmakta, eer bu evlerin yaknnda cereyan ediyorsa bu sefer de elektrikli ev aletleri
ayn ekilde stop etmekte, bunun yannda baz insan ve hayvanlarn hareketlerini bloke

21
edip geici olarak fel geirmelerini salamakta ve bu aralar ya da iindeki uzayl
varlklar gzden kaybolunca da tm bu durumlar eski hallerine dnmektedir.
Oysa radarlara yakalanmalarna, bilinen tm fizik yasalarna aykr olarak ani ses st
hzlarda birden yer deitirip manevralar yapmalarna (ki bu durum da ses st hzlara
geen aralarda olduu gibi, ok dalgalar yani ses patlamalar duyulmas gerekirken tiz
bir vzlt tr ufak sesler ya da hibir ses duyulmamaktadr) bir anda ortadan
kaybolmalarna ramen, tm bu ve dier olaylarn gerekten fiziksel grntler,
yaanm olaylar deil, bir baka boyuttan projekte edilen holografik grntler
olduu, yaplan baz laboratuar aratrmalaryla da gsterilmitir.
Mesela, hile olmad kantlanan filmlerin devaml olmayp ok, ok ksa sreler iinde
gidip gelen (yok olup beliren) grntler olduklar aka ispatlanmtr. Hatta baz ufo
gzlemleri ve sahte olmayan filmlerde bu aralarn somut maddesel bir yapda
grnrken birden effaflatklar ve tamamen klar saar hale geldikleri, ok parlak ve
canl nlara dntkleri ya da eitli geometrik ekil ve byklkteki uzay gemilerinin
birden dier bir tre dntkleri aka grlmektedir ki bu da onlarn gerekten
maddi olmadklar anlamna gelmektedir.
Dolaysyla, kiilerce grldkleri yerden bu aralarn bir anda yok olmalar, sahip
olduklar yksek hz teknolojileri nedeniyle deil, tamamen birer soyut grnt
olduklarndan ileri gelmektedir. Bazen de bunlara, havaya uup gittikleri grnts elik
etmektedir.
Yine maddi bir nitelie sahip olmadklarn, bunun yerine baka bir boyutun varlklar
olan Cinler tarafndan insan beyinlerinden projekte edilen grntler olduklarn

22
belgeleyen bir dier olay da, bu uzay gemilerinin ve iindeki yaratklarn havada,
gkyzndeki boluk yerine evlerdeki, i yerlerindeki kck bir odann ortasndan,
duvarndan, tavanndan ya da almayan TV ekranndan da eitli ekillerde
grnmeleri, o insanlarla balantya geip birtakm mesajlar vermeleri ve hatta bu yolla
da gemilerine alp onlar eitli mekanlara karmalar, gezdirmeleri... v.b. trl, trl
oyunlar oynamalardr.
Zaten buna maruz kalanlarn ok gereki bir biimde grp yaadklar tm bu eylerin
rya m yoksa gerek mi olduklarna emin olamamalar, bazlarnn da yaadklar
olay ve varlklar, flu olarak grmeleri btn bunlar onaylamaktadr. Uzayllarla
maddi ve manevi karlamalarn ok sayda olmas da bunlarn uzayl olduklar fikrini
ortadan kaldrmaktadr.
Ufolarla karlamalar yannda, drdnc trden yakn ilikiler ad verilen, kiilerin
gnll olarak ya da zorla onlar tarafndan karldklarn iddia ettikleri olaylar da vardr.
Bu olaylar da incelendiinde aka grlmektedir ki, bu kiiler bir yerlere
gtrlmekten ok, olduklar yerde (genelde gece ve sabaha kar olmakta) sekerat
halinde ya da uyuyorken veya uyutulmak suretiyle belli vizyon ve alg oyunlarna
maruz kalmaktadrlar.
Gerekte bu trden eyler, insanlarn hayal dnyalarnda meydana getirdikleri,
ancak, kendilerinin bizatihi olmu zannettikleri, deneyimledikleri olaylarda ise, uzay
gemilerinin yere indikleri, iindeki varlklarn yaklaarak onlar arabadan veya aralardan
kartp beraberce yryerek gemilerine gtrdkleri, bazlarnda da direkt uan
dairelere nlanmak suretiyle veya su zerinde yryen, havada sabit durabilen,
szlp uabilen imajlarn gsteren bu uzayllarca tanarak gnll, tatl sert ya da

23
zorla gemilere alndklar belirtilmektedir.
Hatta baz vizyonlar yle abartlmaktadr ki, iinde gittikleri aracn boyutlar hi
dnlmeksizin, gya byk gler uygulanarak arala birlikte gemilere de
alnmaktalar. Elbette ryalar, pardon olaylar, burada bitmemekte, insan beyinlerinde
hazrladklar dekorlar, geminin iinde de devam etmektedir. Bunlar geminin iinde stn
teknolojik aletlerin bulunduu dii koltuuna benzer ameliyat masasna incelenmek
amacyla yatrlmakta, bir eit ameliyata sokulmakta, bu yzden vcutlarnda kesikler,
delikler oluturulmakta, kan nakilleri yaplmakta, et, trnak, sa, deri rnekleri alnmakta,
uzaktan o kiileri daha sonra da izlemeleri ya da belli nedenlerden tr vcutlarnn
herhangi bir yerine paralar, fiber optik kablolar, ipler taklmakta sonra da szm ona
insanlarn geleceklerini de bildiklerinden ameliyatlar srasnda bu kurbanlarn
geleceklerini de programlamakta, sonra yine aldklar yere brakmaktadrlar. Kimileri bu
esnada ac ekerken, kimi de bir ey hissetmemekte. Bu esnada, deneklerin byk
ounluu kendilerini yine uyurken bulmaktadr.
Genelde bu yaanlanlar unuttuklar ya da unutturulduu iin, daha sonra da
vcutlarnda belli deiiklikler olduu izlenimini veren, hafif yara ve ine delii izleri,
eitli kzarklklar, yanklar... v.b. olduunu fark etmekte, doktora gidip film ektiklerinde
de vcutlarnda belli nesnelerin olduunu grmekte ve olaylar eitli ekillerde
hatrlamaya baladklarnda ise, uzayl varlklarca karldklarn sylemektedirler.
Tm bunlarn aklamalarna gelince, bir defa Cinlerin gelecei byk bir oranla
bilemeyeceini, bilseler de detayna inemediklerini daha nceki blmlerde
anlatmtk. Ayrca, bugn bilim adamlar insan beyinlerinin eitli blmlerine belli
frekanslarda dalga ya da elektrik akm vererek o blgeleri irrite etmekle o kiide belli

24
armlar, duygular, hisler uyandrlabilmekte, eitli kokular alglamas, belli sesleri
duymas salanabilmekte ve belli eyleri hatrlayp eitli ekillerde tpk gerekmi gibi
vizyonlar grmesi temin edilebilmekte, bunun yannda ac, strap ya da tam tersi
mutluluk verici... v.b. haller oluturulabilmektedir.
te paralel boyutumuzun varlklar olan Cinler de yaplarnn gerei olarak, ok iyi
bildikleri insan beyinlerine bu trden dalgalar gndermek suretiyle kiilerin veri
tabanlarna uygun, hali ve durumlarna gre eitli vizyon ve seslerin, kokularn... her
tr somut alglamalar ile o kiilerde geici sreler boyunca sren mutluluk, huzur
duygusu yada vecd hali, sonsuzlua ulam-zamanszlk hissi, duygusu... vs. sanrlar
meydana getirebilmektedirler.
Vcutlarnda grlen eitli izlere, maddelere gelince, onlarn da yaplan aratrmalarda
dnyaya ait maddeler olduklar ve bunlarn genelde ocukken ya da daha nceden
vcutlarna batan, az veya burun yoluyla ilerine giren ve olduka da kk cam,
porselen, metal tr eyler olduklar, ama bunlar o gne kadar fark etmedikleri
anlalmtr. Bu durum baz yara izlerinin olumasn da aklamaktadr.
Cinler kimi olaylarda insanlarn bu durumlarn kullandklar gibi, tpk reenkarnasyon
vakalarnda ya da cinlerin insanlara musallat olduklar poltergeist olaylarnda grld
zere, insan bedeninde birtakm fiziksel etkiler meydana getirerek, vcutlarna
giren paracklara ekiller vererek, biimlendirerek, onlara yaattklar hayallerin
gerekliine ilikin dayanak oluturmaktadrlar.
Genelde grdkleri ufolarn hemen ertesi ya da bir iki hafta iinde yaanlan bu karma
esnasnda, kiilerin fel benzeri bir hal geirip transa girmeleri, ehrin gbeindeki

25
gkdelenin penceresinden dar alnarak gemilere bindirilmesine ramen, hi kimsenin
bu aralar grmemesi, ayn anda birden fazla kiinin bu ve benzeri deneyimleri
yaarken yanlarnda bulunan dier kii ya da kiilerin bunlar hi grmemeleri,
duymamalar, alglamamalar, radarlarn bir kanda grnrken dier radarlarda hi
grnmemeleri, bu olaylarn tamamen insan zihninde ve birka cihaz zerinde
oluturulan etkiler olduunu aka gstermektedir. Yine beyin araclyla sinir
sistemini etkilemeleri bu geici blokajlara aklama getirmektedir.
Gemilerde yaanld iddia edilen bir baka durum da, Cinlerin eskiden beri hep yapa
geldikleri, ama burada ekil deitirdikleri, insan grnml uzayl varlklarca cinsel
tacizlere, cinsel ilikilere hatta tecavzlere de maruz kalmalardr. Bu kurbanlarn ou
da kadnlardr. Nadir de olsa erkekler, insanlar byleyecek dzeyde ok gzel kadn
suretindeki bu uzayllarla ilikiye girdiklerinde bu varlklar bunun sebebini, inceleme
aratrma amal olmann tesinde ara trler, melez rklar oluturmak iin hamile kalmak
istediklerini sylemilerdir.
Elbette ok, ok yakkl erkek uzayllarn da kadnlarla girdikleri cinsel ilikinin nedeni
budur. Bazen de bunu erkeklerden ve kadnlardan sperm ve yumurtalk rnekleri alarak
yapmaktadrlar. Baz kadnlar da, bu yollarla nce hamile brakldklarn sonra da
karnlarndaki ceninlerin alnarak bunlarn belli blmlerde fabrikasyon ortamdaki
tplerin iinde bymelerinin salandn, en sonunda da bunlarn uyandrlp tplerden
karldklarn, bu melez rklar ve kendi ocuklarnn onlara gsterildiklerini, gerekiyorsa
sonradan onlarla balantya gemelerinin yntemlerinin anlatldn ya da bunun direkt
onlar tarafndan salandn anlatmaktadrlar.
Kimi

nceden

hamile

kalm

kadnlar

ise,

karlma

olayn

yaadktan

sonra

26
hamileliklerinin ve bu zelliklerinin tamamen ortadan kaldrldn iddia etmilerdir. Oysa
yaplan ciddi aratrmalarda, gerekte bu olayn kendilerinden baka kimse
tarafndan grlmedii, izlenmedii, bu olaylarn tannn da sadece kendileri
olduu ve bunlarn somut olarak da kantlanamad ortaya kmtr.
Hamileliklerinin tamamen ortadan kalkmas ise, yine tamamen kendilerinde olan byle
bir zelliin onlar tarafndan alg oyunlaryla kullanlmasndan baka bir ey
deildir. Ayrca bu olayda ok eskiden beri bilinen, Cinlerin insanlar etkilemek iin ok,
ok gzel kadn ve erkek suretlerine girerek insanlarla zorla cinsel ilikide
bulunmalarnn ve bu ilikilerinin sonucunda da cinlerden ocuklar olduu (ocuk
edindikleri) yalanyla ayndr. Bununla birlikte bu yolla cinsel tacize urayan kadnlarn bu
olayn neden olduu travmadan tr kendilerini eve, odaya hapsedip yaadklarn
sadece kendilerinin bilmesi, durumlarn saklamalar da cinlerin onlar zerinde
oynadklar oyunlarn kklemesini salamakta ve bunlarn aa kmasn nlemektedir.
Bu konuda yaplan bilimsel almalarda, uzayllarn tacizine urayan insanlarn,
kendilerini uzayl dnda farkl varlk eklinde tantan Cinlerin benzer saldrsna ya da
gerek tecavze maruz kalanlarla ayn ruhsal travmalar geirdikleri, bunun yannda
dier trden uzayllarla karlama olaylarn yaayan baz kiilerin de ok geirip yllarca
tedavi grmeleri veya akl rahatszlklar geirmeleri bu varlklarn iddia ettikleri,
edildikleri gibi dost, yardm sever, insanln iyilii ve kar iin alan... varlklar daha
dorusu uzayl varlklar olmadn ispatlamaktadr.
Hibir mantkl varlk, bir dier varla zarar vererek yardmda bulunmaz. Uzayn bilmem
ne kadar uzaklndan stn teknolojileriyle gelip kendilerini ok stn aklllar olarak
gsterenlerin yaptklar bu basit, sradan eylerde en ufak mantkl bir davran,

27
aklanabilecek bir izah da yok ama eliki ok. Burada grlen bariz bilimsel bir hata da
birincisi, bizden tamamen farkl evrimlemi olan bir trn insanlara ilgi duymas ikincisi
de, daha dnyada bilinen trler arasnda genetik uyumazlk nedeniyle tohumlama
gereklemezken (mesela bir fille bir kpek...) bizden ok farkl bir trle cinsel birleme
yoluyla remenin gereklemesidir ki bu da tamamen imkanszdr. Ksacas bunlarn,
darda bilfiil gerekleen olaylardan ok, insan beyni iinde gerekleen olaylar
olduu aka grlmektedir.

Cinlerin alg ve vizyon oyunlar


Cinlerin,
uzaydan
geldikleri,
insanlarla
ilgilendikleri
yalann
yutturma
yntemlerinden biri de, deprem, yanarda patlamalarv.b. afetler ncesinde, deprem
faylar, ley hatlar, yer alt maden yataklarnn olduu blgeler, uzay ve dier teknolojik
lab. ve sler, nkleer ve askeri tesislerin bulunduu yerler, eski alarda kutsal olarak
kabul edilen (ki bunlardan bir ksm u anda deniz altndadr) yksek enerji merkezleri
(odaklar), tesisleri zerlerinde daha sk grnt vermeleridir. Bununla birlikte,
bunlardan bir ksmnn doal etkenler olduunu daha nceden belirtmitik.
Uzayl varlklarn, uzaydan geldikleri yolundaki gre hi uymayacak trden
ilginliklerinden, elikilerinden biri de, bunlar bir taraftan gya, farkl yldz sistemleri,
galaksiler... v.b. evrenin eitli yerlerinden, sistemlerden geldiklerini bu yzden de farkl
evrime uramalar dolaysyla farkl ekil ve tiplerde olduklarn sylerken, dier taraftan
da deneklerin gemilerde grdkleri gibi, bir trden dier bir tre ve bazen de
kendilerinin tand kiilere ya da kurbann grmek istedii suretlere dnebilmekte,
bu ekilde grnebilmektedirler.

28
Mesela, nceleri insan suretinde yolda, sokakta,... dosta grnp onlarla arkada
olmak, yardm talebinde bulunmak suretiyle yaklatklar bu insanlar, bir nedenden
tr bir yere gtrp orada beliren uan dairelerin iine almalar ve en sonunda bu
dostun suretinin deierek bilinen uzayl tipine brnmesi gibi. ok ilgintir ki, uzayllarla
hibir ilgisi olmayan ve ok ok eski zamanlardan beri insanlara eitli ekillerde
musallat olan, ssz eski ky yollarnda, mezarlklarda, tekinsiz evlerde olmadk suret ve
olaylarla insanlarn karsna kan, arada bir de suretten surete dnen Cinler,
uzayllar diye ortaya kan varlk tipleriyle tpatp ayndr. Bunlardan daha sk
grneni ise, bildiimiz uzayl tipi yani, koca gen kafal, byk gzl, klsz, burnu ve
az kk olan cce tipidir.
nsanlarn hayal dnyalarna hkmetmek suretiyle gerekmi, maddeselmi
izlenimi, grnts veren bu varlklarn uzayl olamayacan gsteren bir nemli
kant da bu uzayl tipleridir.
Bunlardan kimi, insan suretinde ama uzun boylu, beyaz tenli sarn ya da kzl, mavi
gzl, ok gzel ve yakkl grnmekte olup (ki bunlara, skandinavyallara benzedii
iin kuzeyli anlamna gelen Nordik ismi verilmekte) kimi, bildiimiz uzayl tiplerinde kimi,
gorillere benzeyen trl, trl kll yaratklar biiminde kimi de, srngen ya da ku kafal
olup belden aas insan veya baka bir yaratk, belden st de ayr bir yaratk
suretinde grnt vermektedirler.
Grld zere bunlar, hep dnyadan bildiimiz, dnya zerinde yaamakta olan
insan ya da hayvan trlerinden varlklardr. Bunlar gerekten uzayl olsalard, ok
ok farkl suretlerde, bizlerin hayal bile edemeyecei trde olmalar gerekirdi.
nk evrim bunu gerektirir. Oysa, durum bunun tam tersi.

29
Bu trden uzayl grnts vermelerinin nemli bir baka nedeni de, bir yandan
ulalamayacak derecede ok gzel grnt vererek, insanlarn kkeninin aslnda
kendileri olduklar imajn vermek suretiyle bizleri kk gstermek, dier yandan da,
hayvan tr yaratklar eklinde grnerek insanlarn yaratl, sahip olduklar yetenek
ve idrak kapasitesince hayvanlardan da daha aa olduunu vurgulamak bylece,
dalga geip, bizleri aalayarak egolarn tatmin etmektedirler.
nsanlarn halife zelliiyle yaratlm olduunu hazmedemeyen ve benlikleri ar
derecede gl olan eytani vasfl Cinler, her frsatta insanlar aalk, seviyesiz,
ilkel; kendilerinin ise stn ve her eye hkmedici olduklarn gstermeye
almaktadrlar. Bu zelliklerini, ortaya koyduklar tm senaryolarda aka grebiliriz.
Bir baka eliki de, baz uzayllar tarafndan verilen bir ksm bilgilere gre, bu drt
tipleme iinde insan suretinde olan trn bunlarn en aklls, en zekisi ve tmnn
statlar olduklar, dierlerinin ise, bunlarn altnda, onlarn hkmettii, programladklar
varlklar olduu sylenmektedir. Halbuki, baka yerlerde de dierinin, geri kalanlarn
ba ve nderi olduu belirtilmektedir ki tm bu elikili ifadelerin en nde gelen
sebebi , Cinlerin kendi aralarndaki stnlk kavgasn uzayl kimliklerine
yanstmalarndan ibarettir. Sonuta, uzayllarn bu tutarsz hareketleri bize, bunlarn
gerek olmadnn kantlarn aka gstermektedir.
ok keskin bir zekaya sahip olan Cinlerin, insanlarn hayal dnyalaryla istedikleri
gibi oynamalar, ortaya koyduklar senaryolar snrlar zorlamakta, ipin ucunu iyiden
iyiye karmaktadrlar.
Aslnda, sradan bir akln kk bir analiziyle bile bunlarn gerek olamayacan

30
gsteren byle bir hayal de, gya uzay gemilerine gtrlenlerden hepsi zorla
karlan insanlar olmayp bazlar gnll olarak tamamen eitim amal olmalarym.
Karldn syleyenlerin bir ksm, ameliyatlarnn hemen akabinde geri gnderilirken
kimi de, ameliyat sonras insanlar eitli konularda bilgilendirmek daha dorusu
aldklar minareye klf uydurmak iin mesela, Vens e, Marsa, Satrne, Aya ve
bilhassa Dnyadan hi grnmeyen Ayn karanlk yzne ya da baka yldz
sistemlerindeki gezegenlerin yrngesinde hareket eden dev uzay gemilere alnarak
gezdirilmekte, teknolojileri, uygarlklar, uan dairelerin alma prensipleri, insanlk iin
amalar ve insanlarn ev devlerini yapmadklar taktirde balarna neler gelecei ile
ilgili, tler verilmekte, oralarda yaayan halk ve yaam formlar (ki bu kendilerininki de
olabilmekte) hakknda grntler seyrettirilip detayl bilgiler sunulmakta, bazlar da
orada hibir koruma nlemi almakszn kp gezebilmekte, oradaki yaayan varlklarla da
rahatlkla eitli yakn ilikilere geebilmekteymiler. Bunlarn yannda o kiilere,
insanlarn evrendeki yeri, gelecei, Yaratcyla olan balantlar ve sistemle ile ilgili eitli
bilgiler de sunulmaktaym. Tm bunlar tek kii deneyimleyebildii gibi, bunlara nispetle
az sayda grlen bir den fazla arkada grubu da bunu deneyimleyebilmekteymiler.
Bununla birlikte, bu tr olaylar yaam olan szm ona lider konumundaki kiiler,
uzayllardan gelen bir biimde 5-6 ya gibi daha kk yalarda iken (cinlerin bilhassa
bu yatan itibaren kendilerine yatkn, beyinleri hassas insanlar etkilemeye
baladklarna baka yazlarmzda deinmitik) onlarla balantya diyaloa
gemekte, gemilere alnmakta ve onlar tarafndan belli zellikler, gler verilerek beden
d deneyimler (o.b.e), nlama, materyalizasyon, uzaktan grme, alglama v.b.
olaan st yeteneklere sahip olmaktaymlar.

31
Yine kimileri, o kk yalardan itibaren bunun farknda bilincinde iken, kimileri de
onlarla ak balantya getikleri srada ya da hemen sonra gemite onlarla her an
irtibatta olduunu anlamakta, hatrlamakta ve bu tr normal st yeteneklere o andan
itibaren sahip olmakta, gzlerindeki perdeler kalkarak her tr ruhsal varlklarla her an
grebilmekte, insanln geliimi, evrimi iin uzayllarla birlikte evrensel plandan
sorumluluklar yklenmekteymiler.
Bu tr balantlara geen hemen hemen btn insanlarn da yeteneklerinde az ya da
ok belli artlar olmakta bunun sonucunda da metafizik konula eilmekte, hayatlarn
tamamyla bu temeller zerine yeniden ina etmekte, hayatlar ve yaama bak alar
tamamen deitirmekteymi.
ster zorla isterse de eitim amal, gnll olsun fark etmez, bu uzay gezileri, birden
ok fazla da olabilmekte, tekrarlanabilmekteymi. Bazen de bu stn varlklarla, fiziki
beden yerine yine onlar tarafndan oluturulan beden d deneyimler dediimiz, ruhun
bedenden ayrlmasyla da eitli ortamlarda, gemilerde grmeler yaplabilmekteymi.

Karlma olaylarnn bu blmne baktmzda da, yine bir yn elikili durumlar,


sistemde olmayan birtakm yanlglarn varl bulunmaktadr. ncelikle bunlarn
hayalde yaanlan eyler olduklarn gsteren nemli bir olay da, gtrldklerini
syledikleri uzay aralarnn dtan ok kk olmalarna karn, iine girdiklerinde iinin
ok byk olmasdr. (yle ki, 3 m. apndaki bir uan dairenin iinde koridorlar, odalar,
aratrma lab.... vs. bulunmaktadr. )
Ayrca bugn ok iyi bilindii gibi, gne sisteminde dnya dnda hayat barndracak

32
hibir gezegen ve uydu yoktur. Bunlardan kimi yzlerce derece scakken, kimi, birka yz
derece souktur. Bununla birlikte, bunlardan bir ksm da tamamen gazdan oluup
zerine baslacak bir kat yzeyi yoktur. Dolaysyla insan ya da uzayl gibi grnen
varlklarn yaamas mmkn deildir. Kald ki bir insann, atmosfer dnda koruyucu bir
elbise giymeden bulunmas, bizler iin hayati nem tayan oksijen, basn, s... v.b.
faktrlerin yannda, uzaydan ve gneten gelen kozmik radyasyonlar, insan bedenini
saniye mertebelerinde yakmas iin yeterlidir.
Bunun gerekten olduunu iddia edenlerden bazlar da bu olaylarn, planetlerin
maddesel boyutlarnda deil de, alt boyutlarndaki nsal yapsnda gerekletiini
sylemektedirler ki bu da mmkn deildir.
nk, nsal boyutlara nsal bedenle gidilir. Maddi beden, o ortamlarda yer
alamaz. st dzey Velilerin yapm olduu bedenen Tayy Mekn bile, dnya ile
snrldr.
Yani, bu bedeninizle ruh boyutunda bulunamazsnz. Keza cehennemde insan, Ruh (
Nari) bedeni, cennette de, Nur bedeniyle yaama devam eder. Madde beden ise, nce
topraa karp znecek sonra da gnein dnya ve dier birka planeti yutmasyla,
yeryzyle birlikte buharlaacaktr. Her beden bulunduu boyutun artlarna tabi
olarak mevcut olup, bir boyuttan dier boyuta geite hkmn yitirir.
Eer bunlar uzayllarn yani Cinlerin gcyle O. b. e yoluyla yaplan seyahatlerse; o
zaman bu varlklarn, iddia edildiklerinin aksine uzayl deil, bizim paralel
boyutlarmzda yer alan Nari boyutun varlklar Cinler olduu ortaya kmaktadr ki
bu yollu, szm ona seyahatlerin varln bir yukarda belirtmitik.

33
Ayn ekilde, uzayl varlklarn da insani zellik gsterip dnya atmosferine hemen
adapte olmalar, mikroplara kar enfeksiyon geirmemeleri, hastalanmamalar da ok
byk bir elikidir.
Bunun yannda, insanlarn yaptklarnn karl olarak balarna gelecek eyler iin hibir
yaptrmlar olmadn, hibir ie karmadklarn ifade eden uzayllarn binlerce,
milyonlarca k yl uzaklndaki bilmem ne sistemlerinden buralara kadar zahmet edip
ekstradan bizleri uyarmalarna da hi ihtiya yoktur. Bu durum mantkl da deildir.
nk bunlar sradan basit bir vatanda da rahatlkla dnebilmekte, ayn sylemleri
dile getirebilmektedir.
Bununla birlikte siz, bir stn teknolojik bilgiyi ya da yaam formlaryla ilgili... vs. bilimsel
verileri bu iin uzman olan bilim adamlarna m verirdiniz yoksa karldn iddia eden
insanlarn byk ounluunda olduu gibi, hayat boyunca nereden gelip nereye
gittiini dnmeyen ya da konuyla ilgisi bulunmayan taksici, sarho, ifti ya da esnaf...
vs. gibi sradan hayat yaayan insanlara m?..
Bizim uzayllar, stn bilgelie, uygarla sahipler, ama bu kadar basit, sradan bir
eyi dahi dnemiyorlar. Ayrca, ok byk teknolojilere sahipler, her eyden
haberleri var, ama tm bunlara gerek kalmakszn ya da gerekli tm bilgileri, en
ktsyle bir, iki inceleme sonucunda ok gelimi haberleme a ile ok rahat
renebilecekken bunun yerine hl, insan ya da hayvan karp inceliyor, yerlerden
numune topluyorlar.
Ksacas, hem her eyden haberdarlar, hem de hibir ey bilmiyorlar gibi
davranmaktadrlar ki, bu byk eliki de bunlarn uzayl olmadklarn aka

34
gstermektedir. Binlerce, milyonlarca... k yl uzaklklar byk zahmetlerle ap gelen
bu uzay aralar, beyaz sarayn bahesine ya da Kremlin meydanna inecekleri, resmi
ilikilere geecekleri yerde parkta oynayan ocuklarn, insanlarn ortasna inip ilerindeki
aralarn dna karak garip ses tonlaryla konumalar ya da bir eyler verir gibi yapp
hibir ey vermeksizin tekrardan aralarna binip bir anda yok olmalar, sadece
konulardan tamamen uzak insanlara, halka grnmeleri, hem bu trden hem de kitlesel
grntleri tamamyla show amal olup bunlarn fiziksel olmadklarnn ayr bir
kantdr.
Ayrca insani yz ifadelerine, duygulara, davranlarna sahip olular, bulunduklar
toplumun dillerinde konumalar, diyaloga gemeleri de bunlarn uzayl olduklar fikrini
zayflatmakta dier olaylar gz nne aldmzda ise, bunun tesinde tm bu
gereklii rtmektedir.
Baz insanlarn belli glere, zelliklere sahip olmalarna gelince Daha nceleri birok
yazmzda deindiimiz zere, cinlerin insanlara eitli dzeylerden verdikleri birtakm
yetenek ve gler bir; insanlarn onlar eitli yntemlerle etki altna almalar, iki; cinlerin
insanlar tek ynl olarak kendilerinden akan bir biimde etki altna almalaryla meydana
gelmektedir ki byk ounluu byledir. kincisinde tamamen kontrol Cinlerindir.
Uzayl olaynda olduu gibi. Birok eyi cinler yapar, buna karn evresindeki insanlar,
bunlarn o kiiden kaynaklandn sanrlar. Bazen, o kii de bunun farknda deildir. Bir
de bunun yannda cinlerin oyunca olan bu kii, kendi hayallerinde yaratt ya da onun
iin yaratlan dnyada, o dnyann tanrs olarak dilediince senaryolar, gler ortaya
koyar ki, bunu da kendisinden bakas bilmez ve grmez.

35
Cinlerin insanlar aldatma yntemlerinden biri de, insanlara seilmi olduklarn,
onlarn ayrcalkl bir konumda olduklarn empoze ederek egolarn okamakta,
bylece bu insanlar da, zel kiiler, stn nitelikli insanlar olduklarn zannederek, o
hayallerle lm tesi boyuta geerler.
Bu konuda en nde gelen byk elikilerinden biri de bu uzayllar, insanlar eitli
planetlere, yldz sistemlerine, galaksi ve tesine... ya da farkl, farkl evrenlere (?) ok
ksa sreler iinde gtrebilmelerine karn buna kyasla onlar asndan ok kolay ve
basit olan ayn olay dnya zerinde bir trl gerekletirememektedirler. Bu
insanlardan sadece birini, brakn lkeler veya ehirler arasn bir semtten dier bir
semte, mahalleye bile gtremiyorlar. Anlalaca zere, tpk dierlerinde olduu gibi
bu olayda da, somut olan hibir ey yok. Olmadk soyut hayaller ise, olduka ok.

Cinlerin ve Ufocularn dt elikiler


Cinlerin, insanlar kk, zavall durumlara drmek, alay konusu haline
gelmelerini salamak iin, seilmilik duygusunu zirveye tadklar, hatta ii
komediye dntrdkleri bir olayda yldz insanlar- yldz yardmclar denilen, daha
nceki zamanlarda uzayllarn yeryzndeki insanlarla olan evliliklerinden dnyaya
gelmi insanlarn genetiini tad ya da o dnemlerde uzayllara yardm edenlerin
torunlar olduu sylenen, o ruhsal gcn varln hisseden kiiler varm ki, uzayllarla
drdnc trden yakn ilikiler kuranlarn byk ounluu, aslnda kendilerinin de
sonradan hissettikleri veya hatrladklar zere bunlarm. Ve bu k iileri gya,
uzayl varlklarca kendilerine getirilip belli bilgiler, gler, yetenekler kazandrlarak,
insanln zor gei dnemlerini daha yumuak yaamalar, karlaacaklar etin

36
artlara kar eitli ekillerde onlara yardmc olmalar amacyla ok ynl vazifeler
yklenmekteymiler.
Yine belirttiklerine gre, insan suretine giren baz uzayllarn bir ksm da belli grevler
stlenip bizzat insanlar arasnda hayatn her alannda okulda, vergi dairesinde,
bankada, almakta ve kendilerini fark ettirmeden insanlara eitli yardmlarda,
insanln gelimesine katkda bulunmakta, belli negatif olaylarn olumasn nlemekte
ya da etkilerini azaltmakta, yeni yeni yaam formlar oluturmakta vs. imiler. Fakat
buna karlk, ne hikmetse seilmi olanlar hari, bizler bunlarn hibirini grememekte,
alglayamamaktaymz.
Bunun yannda, gemiteki yaantlarn unutup ya da grmezden gelip kendilerini
direkt uzayl gren, uzaydan geldiini dnen, artlanan, d leminde gezinen
insanlar da bulunmaktadr. Hatta bunlarn iinde, zamanda yolculuk yaptn ve tm
bunlar da bir senaryo iinde gereki biimde yaadn zanneden insanlar da yok
deil. Buna benzer bir olayda, kendilerinin kayp kta Atlantis, Mu veya yer alt lkesi (ki
gerekte hayallerde olan) Agharta isimli uygarln torunlar olduunu ve bunlarn
ruhlaryla da devaml irtibatta olduklarn iddia eden ve onlarla grtklerini zanneden
insanlar da mevcuttur. Demek ki bu tr eyler, sadece uzayllara zg olmayp onlar
olmasa da bu trden, benzer eyler yaanabiliyormu.
Cinler, hep sergileyedurduklar zelliklerini uzayl kimliinde de srdrmekte, bunu da,
nce ciddi birtakm bilgiler, vizyonlar gstermeye zen gsterirken daha sonra ii
ciddiyetten uzak, insanlarla alay edercesine, komik bilgilere, alglamalara dntrerek
gstermektedirler. Genelde de Ufocular bu tr eylerden ya da gemilerde yaanlan
bu olaylardan hi bahsetmezler.

37
Mesela, karlma vakalarnda bilinen uzayl tipleri, yukarda da bahsettiimiz zere bir
anda Nazi niformalaryla ortaya kp SS (es es) subaylar gibi davranlar sergilemeye
balamakta, gemilerde ciddi olarak balayan olaylar gayri ciddi ekillerde devam ederek
bir anda patates... v.b. gibi nesneler belirmekte ve bunlar birbirlerine, kurbanlarn
zerlerine atmakta, durup dururken hibir anlam olmayan garip ve komik arklar
sylemekteler. Bu durum teblilerde ise,... uzayl zolton... gibi komik isimlerle diyaloa
gemeleri, seans srasnda araya baka kanallarn girerek birbirleriyle mahalle kadnlar
gibi tartmalar, bir anda uzayn byklnden bahsederken, evrensel birtakm
gereklerden bahsediyormu havasnda iken, bir anda konuyla hi alakas olmayan,
fndk kabuunu doldurmayacak konulara girmeleri... eklindedir.
Cinlerin baka bir uygarlktan geldii yalanyla insanlar kandrma oyunlarnn en
byklerinden biri de, karlma ya da karlama olaylarndaki kayp zaman durumu. Bu
da ksaca yle:
Karlan kiiler durumu nce alglayamamakta, ancak aylar ya da yllar sonra
karlatklar, yaadklar eitli olaylarla bu unutulanlar para para hatrlamakta veya
tedavi iin gittii uzmanlarca yaplan hipnoz sonucu o anda yaadklarn ayrntlaryla
anmsamaktaymlar.
Bazen bu durumlarn hipnoz srasnda tesadfi olarak da renebilmekteymiler.
Mesela, baz kii ya da kiiler, arabayla vs. giderken bu uzay arac ve varlklarla eitli
ekillerde temaslarnn bitii ve bu ufolarn ortadan kaybolmalaryla kaldklar yerden
yollarna devam etmekte, kimi de geici bir bilinsizlik, uyku durumundayken tekrar
kendilerine gelerek ara banda yoluna devam etmekte olduunu grmektedir.

38
Ancak, burada allmn dndaki durum, bu kii ya da kiilerin kendi alarndan olaylar
kesintisiz biimde belli bir sre boyunca bir, be, on, yirmi... dakika yaamalarna karn,
gerekte bir ya da bir ka saat gibi uzun bir zaman diliminin gemi olmasdr. Buna
karlk, ok ok nadir baz yakn karlamalarda ise, hafza kayb, zaman yitimi yoktur.
Olaylar kesintisiz, direkt yaanlr ve biter. Fakat bu da durumu deitirmiyor.
Olaanst olaylarm gibi grnen bu varlklar ve yaptklarnn, gerekte olmadn
gsteren bir durum da, karlama esnasnda ortamn anormal derecede sessiz ve sakin
oluudur. Kimisi bunun az ncesinde tiz bir ses de duymaktadr. Kiilerin yakn evresi o
kadar sessizdir ki, ne aa dallar ve yapraklarn hrts, ne ku ya da hayvan sesi ne
de herhangi bir eye ait sesler duyulmaktadr. Bu srada beyinlerinde de gl bir basn
hissederler. Bu uan nesne, kl kre uzaklat ya da ortadan kaybolduunda ise,
evrenin sesi tekrardan canlanmakta, zerlerinde hissettikleri basn duygusu birden
kalkmakta, her ey eski haline geri dnmektedir. O dneme ait grdkleri ryalar ya da
bu olayn oluturduu eitli rahatszlklar dolaysyla gittikleri uzman doktorlarn yapm
olduklar hipnoz veya eitli yntemlerle (ki bu olaylarn kartlmas iin tek yntem
hipnoz deildir) o zaman yeniden anmsadklarnda da, kayp zaman olgusu
aydnlanmakta ameliyatlar, tecavzler, uzay gezintileri... vs. hatrlanmaktadr.
ok ksa bir sre iinde, ok uzun eyler yaam hissi, duygusu ve algs aslnda,
uzaylyz kisvesi altnda insanlar etkileme olayndan nce ya da ayr olarak kendilerini
hi fark ettirmeksizin veya baka kimlikler altnda insan beyinlerinde meydana
getirdikleri zaman kaymas dediimiz olayla ayndr.
Bununla ilgili rneklere daha nceki yazlarmzda deinmitik. Dolaysyla, bu trden
olaylarn yaanmas iin uzayllara hi gerek yoktur. Yani bu hal, uzayllara ait bir

39
olgu deildir. Kald ki, zaman kaymas olmakszn bir anda uzun sreler boyunca farkl
olaylar yaayan insanlarn varl da bilinmektedir.
Bununla birlikte cinlerin, bilhassa gnmzde orijinalliini ve amalarn tamamen yitirmi
tarikat mensuplarna oynadklar oyunlarn banda yine bu olay gelmektedir. Ayrca, ufo
olaylarnda kayp zaman durumunun gerekte var olmadn gsteren veriler yine
bu olaylarn kendi iinde de mevcuttur.
nk, onlarn yannda olup da uykuda olduklar iin aracn dna kmayan bunu
deneyimlemeyen, bu olaylar dardan izleyenlerin dierlerine baz hareketlerini,
davranlarn ya da uzun sre ne yaptklarn sorduklarnda asla byle bir ey
yapmadklarn, sadece bir k grdklerini ya da bozulan arabalarn tamir ettiklerini
vs. belirtmilerdir. Yani, dardan ayn olaya objektif olarak bakanlara gre bu
insanlarn ya hibir ey yapmadklar ya da basit, sradan eyler yaparken bu trden
eyleri (eitli trden karlamalar, karlmalar) algladklar, deneyimledikleri
grlmtr.
Aslnda, bu trden olaylar, Cinlerin eitli oyunlar dnda kader kapsam iinde
insanlara eitli yardmlarn yaplmas, insanlarn imanlarnn artmas ve
tazelemesi, yoldan kmsa tekrar o yola dnmesi amacyla birtakm melekler ile
Veliler tarafndan da oluturulmaktadr.
Mesela kii (kiiler), ok zor durumdadr, bir yere ya da uzak bir yerde ise, bir yerleim
blgesine gelir. Oradaki insanlar tarafndan eitli yardmlar grr ve ihtiyac giderilir.
Daha sonra o kii (kiiler) ona yardm eden insan ya da insanlarn yanna geldiinde ve
olaylar tek tek ayrntsyla anlatmasna karn o insanlarn bu kiiyi, kiileri hi

40
grmedikleri ve syledii vakitte ise, bazlarnn orada olmadklar, baka yerde baka
eyler yaptklar veya o yerleim yerine geldiklerinde yle bir yeri, yerlerin, kii-kiilerin
olmadn yan sra da ya orada baka bir yer yada bo bir yer olduunu grrler.
Gemi evliyalarn hayatlarna bakldnda keramet olarak baz insanlara birka saniye,
dakika iinde yllar sren olaylar yaattklar bilinmektedir. Ancak altn izerek belirtmek
gerekir ki, bunlar belli bir sistem ierisinde, evrensel sistemde karl olan, tamamyla
insanlarda olumlu, yararl sonular oluturan olaylardr. Cin kaynakl benzerleri ise,
bunun tam tersi olarak sistemde yeri ve karl olmayan, insanlarda zararl ve olumsuz
oluumlar meydana getiren, insanlar sistemde yeri olmayan olmadk hayallere
ynelten, iten ve bunun hem bu boyutta hem de lm tesi boyutlarda sonularn
yaatan olaylardr.
Onlara inananlarnca bile ortak bir gr etrafnda toplanamayan, kesinlii tam
olarak anlalamayan uzayllarn kimi, evrenin ok uzak noktalarndan gelmelerinin
yan sra kimi teblilere gre de bunlar, gelecekten gemie doru yolculuk yapan
torunlarmz, kimileri de madde planndaki paralelimiz olan boyutlarda, fakat yine bizler
gibi boyutlu maddesel yaplar ile yaayan varlklar olduklar ve aralaryla dnyamza
bu boyutlardan gei yapm stn varlklarm.
Oysa, sonsuz saydaki evrenleri bir kenara brakp, algladmz evrenin boyutlarn
gz nne alsak dahi, ne kadar stn zekya sahip olursa olsunlar bu trden
grlerin tamamen imkansz olduunu grmekteyiz. Anlalan uzayllar, insanlar
kltp kendilerini byk gstermek iin, ok byk boyutlardan konuup caka
satabiliyorlar, ama evrenin gerek byklklerinden haberleri yok.

41
Ayrca dini kaynaklar ile fetih ve keif sahibi evliyaullaha gre, bizim gibi maddesel
varlklarn sadece dnyada yaadklar bazlarnda da, uzayn dier planetlerinde sadece
mikroskopik dzeyde var olduklardr. Bunlarn dnda ise, evrenin grnmeyen her
boyutunun tka basa canl varlklarla dolu olduudur.
Aslnda kainatta var olan canllar trdr. Birinci tr, sadece dnya zerinde yaayan
biz canllar. kinci tr, bizimle birlikte aramzda, dnya atmosferi iinde ya da bizim
gne sistemi iinde ve dndaki yldzlarn planet ve uydularn ikiz boyutlarnda
yaayan cinlerdir. nc tr ise, meleklerdir.
Cinler de aslnda iki grupta yer alrlar. lki, yedi snf iinde olanlar, ikincisi yine yldz ve
planetlerinde yaayan, biri dier trden tamamen farkl dalga yapl bilinli
varlklardr.
Aslen melek olmasna ramen, cin boyutunda yer alan melekler de bunlardandr.
Mesela, kendini bilen ve gnein ikiz boyutunda yaam srdren zebaniler gibi. Keza,
Muhyiddin Arabinin iletiim kurduu, lemlerine gittii, tant konuup bilgi al
veriinde bulunduu varlklar da cin kkenlidir.
Yedi snf iinde olanlar ise, inanan ya da inanmayan olarak ikiye ayrlrlar. man edenler
ulvi, byk ounluunu tekil eden inanmayan, eytani vasfl olanlar ise, sfli olarak
nitelendirilirler.
Cinlerin ikinci trde olanlar ile ancak, fetih ya da keif sahibi evliya ile iletiim
kurabilirken, bunun dnda her tr iletiim, iliki, birinci trden olanlar ile olmaktadr.

42
Yedi snftaki ulvi vasfl olanlar, insanlarla direkt iliki kurmalar yasaklandndan ve
buna uymadklar taktirde sfli nitelie (kfir olma durumuna) dntnden bugn
kimle olunursa olunsun, ister manevi isterse de maddi, ne trden bir ilikiye
geilirse geilsin, kendilerini ne ekilde tantrsa tantsnlar fark etmez, bunlarn
hepsi eytaniyet vasfl cinler olmakta ve olacaktr da...
Baz ufo gzlemlerine gre (inananlarnca onlarn varlna ilikin en nemli kantlardan
biri olarak grdkleri) ufolarn, evreye ve canllara eitli ekillerde direkt fiziksel
etkilerde bulunduklar, radara yakalanp izlenebildikleri (ki bu da kendi istekleri
dorultusunda olmakta, dilediklerinde bu grnty vermeyebilmektedirler) aralardan
kaza ile baz paralarn dt, aralar yerde iken (bazen de havada belli bir
mesafede sabit kalarak topraa demeyecek ekilde, sadece iinden uzunca bir
merdiven kmaktaym) zerinde durduu ubuk ayaklarn toprakta ukur, delik atn,
toprakta, imende, yank, ezilme, belli bir baskya basnca maruz kaldn gsteren
izlerin bulunduu ve ufolarn indikleri ya da grldkleri yerde (toprakta), blgede
radyasyonun fazla tespit edildiine... v.b. ilikin durumlarn aklamasna gelince;
bunlarn cevaplarnn da birok aya var.
Bir defa, daha nce de deindiimiz zere, bunlar sadece bunu yaayanlarn
beyinlerinde olumakta ya da oluturulmaktadr ki bu olaylarn bazlarnn fiziksel
olarak gerek olmad grlmtr. ki; fiziki etkilerin olduu yerler daha nceden
doal ya da insanlar tarafndan eitli nedenlerden tr oluturulmu olup cinlerin,
bunlar insan beyinlerindeki projektelerinde kullanmalar sonucu sanki o anda
olumu izlenimi vermektedirler. ; baz durumlara ahit olanlarn kendileri bunlar
oluturmakta, fakat o anda onlarn zihninde karlamalar, karlmalar trnden alg
projeksiyonlar meydana getirildiinden bunlar fark edememekte, sonucunda da

43
bunlar, algladklarnn iinde oluan eyler zannetmektedirler. Drdnc olarak da, baz
nadir olaylarda bu varlklarn (cinlerin) st dzeyde bulunanlarnn, gerekten de belli
fiziksel etkiler meydana getirebildikleridir.
Bu varlklarn grldkleri ya da yere indikleri yerlerde radyasyonun gl olduu iddias
da, bu blgelerden alnan numunelerin laboratuvar sonularna gre bir ksmnda, byle
bir eye rastlanamazken dier ksmnda da yksek olduu grlm ancak, buralarn da
zaten bu varlklarca ok kolay tespit edilen yerler olup onlarn oyunlarnn
gerekliine ilikin dekorlar oluturmaktadr.
Uzayllarn gemilerinden kazayla drdkleri ya da baz insanlara verdii sylenilen
paralarn aklamas da yledir:
Kesinlikle, bunlar yabanc bir gezegene ait paralar olmayp tamamyla dnyaya ait
kk paralardr, cinler tarafndan belli dalgalarla, elektriksek glerle yabanc madde
ss veren biimlere dntrlmesiyle meydana getirilmilerdir. Mesela kmrn
yksek basnta elmasa dntrlmesi gibi. ayet onlardan stn teknolojilerine ait
aralar, paralar, aletler istenilirse, bunu asla gerekletiremeyeceklerdir. Tpk, bugne
kadar onca grntlere, etkilere, fiziki iletiimlere ramen gerekletiremedikleri
gibi.

Cinlerin slam arptma giriimleri


Ufocularn, uzayllarn varlna ilikin en ok bel baladklar, ilkin (byk ounlukla)
gney ngilterede daha sonra da dnyann eitli yerlerinde grlen ve bir gecede

44
ortaya kan Tarla Dairelerini incelediimizde bunlarn, uzayl ii olmaktan ok, te
eyleri barndrd grlmektedir.
ncelikle, 30-40 m apna ulaan bu daireler, herhangi bir yankla oluturulmayp otlar
ya bir yne yatrlmak ya da boylar kesilmek suretiyle meydana getirilmilerdir. Oysa,
uzayl ii olsa idi, bunlarn byk bir ounluunda yank izleri olmas gerekirdi. Ayrca bu
daireler ilkin, ok basit dairesel biimlerde ortaya kmasna (ki bu basit olanlarn
bazlarnn, yerel hortumlar, gl rzgarlar tarafndan oluturulduu gzlemlerle
kantlanmtr) karn, yllar getike ekiller daha karmaklam ve sanat
aheserlerine dnmlerdir.
Bunlardan, tuvalet eklinde olanlarna da rastlanld dnldnde bu ekillerin,
her gn yeteneklerini gelitiren (artran) arada bir de muziplik yapan insan rnleri
olduu kolaylkla anlalmaktadr ki, gerekten de yle olduu ispatlanmtr.
Filmlere de konu olan bu tarla daireleri, 62 yandaki David Chorley ile 67 yandaki
Douglas Bower isimli iki emekli ressam tarafndan ufo sansasyonu yaratmak iin (on
yl boyunca ylda 25-30 a yakn dairesel ekil) yapld itiraf edilmi, gizliliklerini bozup
ortaya kmalarnn nedenini olarak da, birilerinin bu ekillerin aratrlmas iin
hkmetten maddi destek istemesi zerine olduu belirtilmitir.
Bunlarn yannda, birok yetenekli gencin bu ii yaptklar da sonradan ortaya kmtr.
Nadir de olsa tarlalar dnda imen, kum, buz zerinde de benzer ekiller grnm
olsa bile bu, durumu deitirmemektedir yani onlarn da insan yapm olduklar
kantlanmtr.

45
Bunun dnda, bu dairelerin oluumuna ilikin gizli baz film ekimlerinde nce, k
toplar grnm, daha sonra o blgeye yaklaldnda bunlarn, bu daireleri yapmakta
olan ekibin el fenerleri olduu anlalmtr.
Tm bu kusursuz, dahiyane yaplm ok dzgn, karmak geometrik ekiller ve ayn
nitelikli eitli resimler, sanlann aksine olaanst bir biimde deil, 1.2 m. boyundaki
bir tahta ubuk ve bir top iple birka saat iinde hemencecik yaplmlardr.
Bu da, bu komplex dairelerin ok ksa sreler iinde yaplamayacan, bu yzden
bunlar ancak uzayllarn yapabileceini ne sren ufocular rtmtr. Bununla
ilgili u ana kadar sunulan tek bir filmde de nce k toplarnn havada uutuklar sonra
da tarla stne gelerek bu tarla dairelerinin bir anda oluturduklar grlmektedir.
Ancak yaplan bilimsel aratrmalarda bu ilk ve tek filmin de sahte olduu ortaya
kmtr.
Ufo olaylar belli dnemlerde bariz artlar gstermektedir. Bu dnemler lkeden lkeye
deiiklikler gsterse de genel olarak tm dnyada 1947, 54, 57-58, 65-67, 73 l yllar
syleyebiliriz. Bunlarn iinde 54 ylnda bu tr olaylar olduka fazla saydadr.
Gzlemlerin ve karlma olaylarnn yzde 75i ise, 80 ylndan sonra olup her geen yl
katlanarak artmaya devam etmitir. Dnyann hemen hemen her lkesinde bu vakalar
grlse de Amerika da bu say olduka fazladr. Bu blgesel younlamalar, lkelerin
kendi iinde de aynen geerlidir. Bu ve buraya kadar anlattmz eyleri gz nne
aldmzda hadislerde geen, ahir zamanda yani, bu neslin kyameti yaklatnda
cinlerin insanlarla eitli trden temaslarnn artaca, aka tm kitlelere
grnecekleri ve insanlarla eitli ekillerde ilikiye geeceklerini ispatlam

46
olmaktadr.
Baz seilmi olduunu dnen, gerekte ise birer medyum olan insanlar da gya,
4. tr karlama kapsamnda direkt uzay gemilerinden yada Vens, Mars, yada dier
yldz sistemlerinden gelen
grnmez
uzayl
varlklardan
kozmik
mesajlar
almaktaymlar. Bunu direk karlkl grmeler yoluyla alanlar da bulunmaktaym.
Bunlar da tpk medyumlar konusunda belirttiimiz gibi, bu varlklarn medyumlarn beyni
araclyla kalemle, daktiloyla, bilgisayarla yaz yazmalar yada onun ses tellerini
kullanmak suretiyle konumalar eklindedir ki, bu trans esnasnda medyum ne
yaptnn bilincinde farknda deildir. Bu balantlara kanal ama tabiri kullanlr ve
Alfa, Beta kanal vs. isimleri verilir, bu varlklar kendilerini genelde Amon, Ra,
Rantimus... gibi eski kltrlere ait tanrlarn isimleri veya bunu artracak garip
adlarla tantrlar. Bunun nedeni ise, kendilerinin birer tanr olduklar, gemi toplumlar
da etkileyip hkmleri altna aldklar, onlar ynettikleri imajn vermektir. Bu medyumlar
da sradan insanlar olmayp daha kk yalardan itibaren kendilerini ok farkl grerek
normal insanlarda olmayan yeteneklere, zelliklere sahip olduklarn kefederlermi.
Dnya zerinde farkl kiilere ayr ayr verilen, ancak her birinde ayn ortak sylemler
bulunan mesajlarda ise hep, para-btn ilikisine dayal yaratc g ve bu gcn
sistemi (ki evrensel bir yasa, evrende ileyen bir mekanizmann canllarda tezahr
olarak grp dndkleri gerekte ise kkeni, cinlere dayanan reankarnasyon
karma yasas bunlardan biridir), boyut-boyutlar ve paras olduu btne ait ilim ve
gc aa kartmalar dolaysyla sistemin en tepesinden, en aasna kadar ileyiini
salayan bu kutsal varlklarn yani, uzayllarn Beta Nova, Nova, Sirus, Orion takm
yldzlar, ya da evrenin bir baka galaksisinden (mesela Andromeda dan) gelerek

47
tpk dier sistemlerde yaptklar gibi, burada da kendilerine benzer maddesel varlk olan
insanlar ve dier canllar yaratp evrime braktklar ve bu evrimi, bilincimizi, uygarlk
sistemimizi de, bir ksmnn dnyada yerleik, bir ksmnn da dnem-dnem ziyaretleri
sonucu her an izledikleri (gzetledikleri), gerekli zamanlarda, aamalarda ise, eitli
ayarlamalar yaptklarna ilikin bilgiler bulunmaktadr.
Bununla birlikte, szm ona dnyann bilinmeyen veya detaylaryla bilinmeyen tarihi ile
ilgili, insanln-dnyann ve hatta evrenin geleceine ilikin (siyasal gelimeler,
toplumsal hareketler, doal afetler v.b.) ya da insanlarn, evreleriyle, tabiatla olan
ilikileri ve bunlara yaptklar etkilerin dnya ve canllar zerinde (ki bu blgesel, yerel
de olabilmekte) ne gibi sonular, geri yansmalar, doal felaketleri v.b. douraca ile
ilgili veriler, tler ve kehanetler de yer almaktadr.
Yine, onlardan gelen ilhamlar istikametinde medyumlar araclyla verdikleri
teblilerde kendileri, yani uzayllar kesinlikle kt varlklar deillerdir. En nde gelen
amalarndan biri de insanlara, sevgiyi, iyilii ve mutluluu alamak, onlarda bu
zellikleri tesis etmek suretiyle tm gezegende bar iinde yaamlarn salamak,
bunlarn yan srada stn insanlar ve insan topluluklar, nesilleri yaratmak, daha
yksek ruh-bilin dzeyine gelen insanlar da kendi bulunduklar konumlara yani, gne
sistemi gezegenler birlii ya da yldzlar sistemi veya galaktik konfederasyonlar,
parlamentolar birliine girmeleri ve hatta kendileri gibi tanrsal glerle donanp
meleklemeleri, tanrsallamalar iin gerekli konularda uyarlar ve almalar
yapmalarn temin etmekmi. Bylece, milyonlarca yl gibi ok uzun sren evrimimizi
tehlikeye atacak olan ok byk bir kaosu, top yekun yok oluu oluturabilecek byk
bir sava nleyecek, dolaysyla da bunun kendilerine ve gne sistemi iindeki dier
uygarlklara yansyacak zararlarn engelleyeceklermi. Ve bu medyumlar, o

48
federasyonlarn, o bilinlerin emir ve gleriyle de dnyada bir nevi modern
peygamberlik grevi yapmakta, insanl bu yola iletmek iin de tarikatlar, cemaatler
kurmaktadrlar.
Yine bu mesajlarda dinlerin (ve onu anlatan kutsal kitaplarn), yaratcnn birer kuvvesi
olan melekler olarak kendilerini tantan gerekte ise, insanl saptrmak iin uraan
eytaniyet vasfl cinler olan bu uzayl varlklarn, kendileri tarafndan bazen uan
aralardan (dairelerden) yaynladklaryla, bazen de bizzat yine kendileri tarafndan,
kimilerine gre onlar gibi birer uzayl, kimilerine gre de, birer eski a medyumu olan
peygamberler araclyla gkten insanla indirildiini ancak, bunlarn gemie hitap
etmesi, insanln soru ve sorunlarna artk cevap verememesi (o dnemlerde kalmalar)
dolaysyla da misyonlarn tamamladklar ve bu yzden de gnderildikleri gibi ayn
ekilde, u anda kaldrldklar bunun yerine ise, gnmz modern anlayna,
teknolojisine uygun olarak, gelecek binlerce yllk dnem boyunca insanla k ve yol
gsterecek uzayl yeni bir dinin sunulduunun bildirilmesidir.
Gemite gklerden gnderdiklerini iddia ettikleri bu kitaplarn gya tm srlarna vakf
olduklarndan da teblilerinde tm bu dinlere ait kavramlarn sradan anlamlar dnda
aslnda (bunlar cahilane ve insanlarla alay edercesine arptarak) nelere iaret
ettikleri, ne anlamlara geldikleri ve lm tesi boyutlarda yaamn ve insanlarn bu
yaamdaki durumlar hakknda da olduka kendilerince doru bize, akl banda olan
her sradan insana gre olduka elikili bilgiler verilmektedir.
Yeri gelmiken cinlerin en gzel kandrma yntemlerinden biri de, dikkati
ekmeyecek, ncelikle derinlii fark edilemeyen birtakm gerek ifadeleri
saptrarak kelime oyunlaryla anlam deiiklikleri yaratmaktr. Oysa biraz dikkatli

49
incelenecek olursa bunlarn aslnda ok ok farkl eyler olduklar kolaylkla ortaya
kacaktr.
Mesela birok din yerine slam ad altnda tek bir dinin olmas ve Museviliin,
Hristiyanln aslnda bu dinin eitli boyutlarn anlatmas nedeniyle aldklar isim olmas
baka bir ey, ayr ayr gibi grnen tm dinlerin (panteizmde olduu gibi) birletirilerek
btnletirilmesi ve bu anlamda btn olmas sonucu onlarn iptal edilmesi bambaka
eydir. Deccal de hkmettii Cin ordusuyla boyutumuzda aa kp etkisini
younlatrdnda dinlerin kurucusu, oluturucusu yalanyla bunu dile getirecektir.
Bylece, kendi kurduunu zannettii Din ve hkmlerini kaldrarak kendi
hayallerinin dinini insanla sunacaktr.
Bunlar yapmalarnn bir nedeni de Allah ve Peygamber kavramn basite indirgeyerek
insanlar, kendileri hakknda en ok bilgi bulunan slam dininden soutup uzaklatrmak,
en azyla da olsa iman esaslarnn bir ya da birkandan saptrarak farknda olmakszn
dinden kmalarn amalamaktadrlar.
Bunlardan biri de, lm tesi gereini iptal ederek insanlar Reenkarnasyon
safsatasna inandrmaktr. Cinlerin insanlara yaattklar hayallerden biri olan bu
reenkarnasyon da sadece bu dnyayla snrl olmayp gne sistemimiz ve dndaki
gezegenlerde o gezegenin varl olarak yaayp daha sonra Altn aa doru olan
imdiki deiim srecine yardm etmek iin burada insan olarak yeryznde bulunduklar
bazlarnn ise, burada tekrardan bulutuklar... v.b. yalanlardr.
Verdikleri mesajlarda, reankarnasyonu temel alan uzak dou dinleri ve bilhassa Budizm
n plana kartlmakta, Buda devaml vlmekte hatta onun bu yolda en ne gemi ulu

50
kii olduu lanse edilmektedir. slam ve ona ait deerleri yozlatrmak iin bu trden
felsefeler, tamamyla slam ile ayn eyler olduu devaml ve eitli ekillerde
vurgulanarak yaygnlatrlmaya allmaktadr.
Verdikleri mesajlarn tmne baktnzda bu ifadelerde o kadar ok rehber, tanr ve
tanrlar, ilahlar, ulu ruhlar... vs. gemektedir ki, neredeyse her tan altnda bir tanr
bulunmakta ve o ta ynetmektedir. Bu da insanlarda bir taraftan ilahi gce olan
inanlarda lakaytl, geveklii getirmekte dier yandan da kafa bulankl yaparak belli
bir sre sonra kiminde dnme mekanizmalarn sekteye uratmakta, kontrollerini
kaybetmekte kiminde ise, Mutlak Bir gce olan inkara srkleyerek ateistlemesini
salamaktadrlar.
Bununla birlikte, uzayllarda ska grlen bir olay da bu varlklarn dinin dnsel,
tefekkr yan olan tasavvuf sitemini anlatmaya kalkmalardr. nceleri birtakm doru
bilgiler sunmu olsalar da daha sonra olay iyice saptrp ii iyice samalk boyutlarna
kadar getirmektedirler.
Mesela, vahdeti vcut kavramn yani, hibir zaman var olmam (para diye bir
eyin mevcut olmad) varln Teklii anlayn, var olan varlklarn, paralarn
toplamndan olumu Panteist anlayym gibi lanse ederek, Allah kavramn insana
monte edip insanlar arasnda dolatrmaya kalkmakta, yce tek tanrnn, tanrlar,
tanrcklar olduklarndan tr de slam dininin hkmlerini, ibadetlerini geersiz
klmaktadrlar.
Oysa bu insanlarn ne Kurandan ne Hadislerden ne de byk slam mistiklerinin
grlerinden ve yaptklar ibadet ad altndaki almalardan haberleri vardr.

51
Okuduklar birka eyi de birok noktay, ifadeyi gz ard ederek, yokmu gibi farz
ederek o anlayla yorumlamaya almaktadrlar.
Zaten cinler, Allaha halife olacak zellikleri bulunmadndan Vahdet Konusunu anlayp
idrak edecek kapasiteden yoksundurlar. Onlara, dolaysyla onlarla irtibat halinde
bulunan insanlara bu ilim kapaldr. Hibir ekilde anlayamazlar.
Boyutlar ve bu boyutlardaki kendileri hakknda verdikleri mesajlarda da kendi ierisinde
mantkszlklar, elikiler, yanl, abartl, uyduruk bilgiler, gn kurtarmak iin
alelade oluturulmu
veriler,
insanlar
szm
ona
acziyette
brakacak
byklklerden bahsedip kendilerini en st planda tutan ifadeler de olduka bol
bulunmakta.
Mesela kutsal kitaplar saylan ve lkemizde yaynlanan teblilerinin birindeki
Gne-Ik boyutu, Ik boyutu- Rab (yaradan) boyutu, Rab- Ik Evren boyutu, Ik
Evren Boyutu- Ruhsal Plan boyutu, Ruhsal Plan- Atomik Btn boyutu, Atomik
btn-Realite boyutu, Realite boyutu-Kristal Grzn tm gc. Sistem ite budur
ifadelerinde bunu aka grebilmekteyiz.
Bir defa, stten ya da aadan yukar bak olsun fark etmez Rab boyutu, kendi
boyutlar olan k boyutu ile k evren boyutu arasnda yer almaktadr ki, bu da her
durumda yaratcnn yaratan olarak Rabbin stnde olduklarn ifade etmekte, madde
boyutu ile ilgili olan gne veya atom boyutu, tamamen yanl yerlerde yer almakta,
kristal grz ise, tamamen uyduruk olup gerekte bir anlam yoktur.
Elbette, burada baka elikiler bulmak da mmkn. Dikkt edilmesi gereken bir nokta

52
da, dnyada oluacak bir nkleer savan dier gezegen ve yldz sistemlerindeki
uygarlklara yansyarak onlara da zarar verecei yolundaki mantksz aklamadr ki, bu
da bilimsel bir fahi hatadr.
nk, 70 ylda patlatlan btn nkleer silahlar toplasanz 10 ya da 15 hidrojen
bombasn (*) gemezken, gnete saniyede drt milyon ton hidrojen, helyuma
dnerek her an uzaya zararl radyasyonlar yaymaya devam etmektedir. Kald ki,
bunun byk lekli etkisi de gne sistemimizle snrldr.
Bu mesajlarda gze arpan bir zellik de, eitli saylarda tekrarlanan cmlelerin
bulunmasdr. Bunun ise, iki nedeni vardr. lki, bu tekrarlarla medyumun beynindeki
ilgili hcre grubunun daha fazla devreye girmesini salayarak kendileri ile olan
balant gcn artrmak, ikincisi de, cinler akla deil, ok keskin bir zekaya sahip
olmalarndan tr mesajlarn ban ve sonunu dnememeleri, devaml fikir
kesintilerine neden olmakta bylece bu tekrarlarla zaman kazanm olmaktadrlar. Yine
bu zekalarndan dolay cinler, lm tesine ait gerekleri de kolay kolay idrak
edememektedirler.
(*). Bir hidrojen bombas, bin drt yz atom bombasna eittir.

Cinlerin ikiyzllkleri
ddialar bitmedii gibi, elikileri de bir trl bitmek bilmiyor. Aln size bir
mantkszlk rnei daha: Bir taraftan uzayn on binlerce, milyonlarca, milyarlarca k
yl uzaklndan gelip dnyada herhangi bir Kaosa, dzensizlie neden olmamak,

53
normal gidii bozmamak iin mdahalelerden kanmaktalar, ama dier taraftan da
insanln, her alanda iyiliini dnen bu varlklar, yutturabildiklerine tanrsal gleriyle
tm dnya ve insanlar ve hatta biraz daha uarak galaksileri, evrenleri perde
arkasndan ynettiini sylemekte, buna karn onlar iin hi de zor olmayan glerle,
gemite ve u anda devam etmekte olan savalara, katliamlara, hakszlklara,
adaletsizliklere, alk ve sefalete hi mdahale edip nlememektedirler. Bylece de
insanlar, hibir zaman gereklemeyecek hayallerle aldatmaktadrlar.
Mesela, bata bulunan yetkili birka kiinin beynini irrite etmek suretiyle tm bunlar
nleyebilirler. Diyelim ki, elli milyondan fazla insann lmne, yz milyonlarca insann da
yaralanp bu savatan birinci dereceden kt etkilenmesine neden olan Hitleri
durdurabilirlerdi. Ama olmad.
Yllardr, stn tanrsal gleriyle yeryznde sevgiyi, bar tesis etmeye alyorlar,
ama gezegenimizde hl sevginin krnts bile yok. stelik, topyekun byk bir savaa
doru giden bir dnyada. Bu yzden, devaml gelecee dnk eitli olaylar veya
Mehdilerin, Mesihlerin (bazen onlara arac olan insanlarn, bazen de kendilerinin bu
nderler olduklar zannn uyandrarak, vehmederek) gkten geleceklerini, kendilerinin
bir gn uzay gemileriyle herkesin gzleri nnde aralaryla inip, kendilerini bizlere
tantp insanlarn gnlk egolarn tatmin edecek Altn a kuracaklar vaadinde,
kehanetlerinde bulunmakta, bazen de tarih bile vermekte ama zaman gelip de bunlar
olumaynca da bu sefer amura yatarak, yapmanz gerekenleri yapmadnz, ortam
ve artlar olumad, biz sizleri inanlarnz konusunda deniyoruz... gibilerinden
cmlelerle insanlar kandrp bu olayn baka bir zamana alndn sylemekte ve o
zaman da bir trl gelmemektedir.

54
Bu kehanetlerde deprem, yanarda patlamalar, sel ya da dnya dengelerini sarsacak
byk afetler gibi olaylar da yer almakta olup syledikleri yer ve tarihlerde byle bir ey
olmamakta nadiren olsa bile, olu ekli ve zaman hibir ekilde tutmamakta bunu da
gksel glere sahip kendilerince engellendii yalanyla geitirmeye, olayn stn
rtmeye almaktadrlar.
Baz sylemlerinde, sahip olduklar glerle bizleri felaketlerden koruduklarn aka dile
getirseler de sadece yzylmzdaki deprem ve felaketlerde len milyonlarca insan,
canly bir kenara braksak dahi, Endonezya depreminde resmi olarak yz bin,
kayplarla birlikte be yz bin insann her halkarda yaamaya haklar vard sanrm, akl
saln yitirmeyen sradan bir insana gre.
Zaten, mantksal btnle sahip olamadklarndan, karlama ve karlma olaylarnda
da hep bu durum grlmekte olup bir sonra yaptklar, bir ncekileriyle ters dmekte
bunu fark edince de baka vizyonlarla kamufle etmeye almaktadrlar.
Sadece uzayl kimlii ile deil, eitli melekler suretinde, Aziz, Azize, Kutsal kiilikler ya
da Hz. sa (a.s), Hz. Meryem suretlerine brnerek de zaman zaman insanlara gelecek
birtakm olaylar hakknda kehanetlerde bulunmulardr.
Bunlardan en ok bilineni ise, 13 Ekim 1917 ylnda Portekizin Fatma yresinde
kardein bir aa kenarnda beliren n topunun iindeki Meryem Ana suretini grmeleri
ve bu kiinin, Vatikana verilmek zere onlara syledii srr ieren kehanetidir. Bunun
ncesinde de yine ayn yerde, vnlama sesiyle birlikte beliren n topu iinde nsal
yapl ok yakkl bir erkek melek grnm ve bu melek onlara, bir duay retip bunu
oka okumalarn tenbih etmitir. Bu grmeler, eitli zamanlarda aylarca srer

55
(hatta daha da kkken bu trden varlklar sk sk grmekteymiler).
Daha sonra ise, ayn yerde Meryem Ana grnr ve onlara korkmamalarn, cennetten
geldiini ve her ayn 13 nde onlar beklediini syler. Ancak en son grmelerinde
ise, eer alt ay iinde gelecek olurlarsa onlara byk bir mucize gstereceini belirtir.
ocuklar bunu saklayamaz ve yetmi bin kiiyle oraya gelirler. Ancak, her defasnda onu
grdke transa giren ocuklar dnda hi kimse, o varl grp konuamasa da eitli
duygular iinde olan kalabalk, yine de normal st bir olaya tanklk ederler. nce,
bulutlar ierisinden yine vnlama eliinde dnerek ok parlak renkli klar saan gmi
bir cisim ortaya kar ve buluttan adeta dans ederek aaya doru iner ve insanlarn
zerinden hzlca geip gider. yle ki, yaym olduu gl s yamurdan slanan
insanlar ve elbiselerini kurutur.
Srlar, Vatikana ular, fakat iki sr aklanp ncs saklanr. Srdan haberdar olan
baz kiiler ise, bunu politik amalar dorultusunda kullanr ve bu da olay daha nemli
hale getirir.
Kehanetlere baktmzda ise, olaanst bir yannn olmayp ok genel ve sradan
eyler ierdii grlmektedir. Ancak, bizler iin gelecek nasl bilinmezliini koruyorsa,
yaplar dolaysyla bizi artacak dzeyde gelecee ait birtakm vukufa sahip olsalar
dahi, byk bir oranla onlar iin de gelecek, her zaman bilinmezliini korumaktadr.
Allaha ayna olabilecek kabiliyetten yoksun olduklar iin de Kader srr onlara, dolaysyla
onlarla rezonansta olanlara tamamen kapaldr. Oysa ne gemite ne de gnmzde,
uzayllarn ve taraftarlarnn iddia ettikleri bylesine somut eyler olmaktadr. Yani

56
olumamaktadr. stne stlk, kendilerinin belirttii o muazzam bilgeliklerine
ramen bugne kadar da insanl aydnlatacak, insanla k tutacak, yol
gsterecek hibir bilgi, bulu, teknik ara da vermi deillerdir ve aslnda
veremeyeceklerdir de.
Yine cinler, tarihte dnm noktalarn oluturan olaylara, toplumlara byk etkileri olan,
onlara yn veren tm nderlerin, sanatlarn, bilim adamlarn... aslnda maddelemi
birer uzayl, dolaysyla Cin olduklarn lanse ederek insanlarn aslnda hibir ey
yapamayan ilkel, aciz daima kendileri tarafndan gdlen kapasitesiz varlklar olduu
grntsn,
imajn
zihinlerde
oluturarak
biz
insanlar
bu
ekilde
de
aalamaktadrlar.
Bununla birlikte sistemin gerekte, yukardan aaya (zden-da) doru Nur (meleki),
Nar (ate), madde ve katmanlar olan boyutlar eklinde sralanrken yan sra da insann,
Nurani boyutlara bilinsel srama yapp melekleme potansiyeline sahipken buna
karlk cinler ise, bunu baaramayacak zelliklerle yaratlmlardr.
Cinlerin, Nur boyutunun younlamasyla oluan Nari (ate) boyuttan meydana gelmesi
ve melekleri de yaradl amalarnn dnda bir ey yapmayan varlklar, kendilerini ise,
ok zeki grmeleri nedeniyle, kendilerini meleklerin daha tekaml etmii daha gelimii
olarak alglamakta, bizden daha st boyutta olup baz stn zelliklere sahip
olularndan dolay da insanlardan stn tr olduklarn grmekte, bu yzden de
verdikleri mesajlarda bu boyutsal sralamay arptarak insann kaderinin tabandan
tavana, nce sudan, Nura doru oradan da, atee (Nara) ykselerek izildiini dile
getirmektedirler. Bu sebeple kendilerini bize, bu teknoloji anda stn bilgeliin ve
teknolojinin bulunduu (insanlar iin st deer olarak bilinen) meleki boyutlarn ferdi ve

57
sahibi olarak lanse etmektedirler.
Oysa teknoloji ve ona dayal bilim, biz insanlar iin geerli olan eylerdir. Melekler ve
cinler iin deil. nk bu kavramlar Meleki boyutlarda anlamn yitirmektedir. Ve bu
bulunduklar Nari nsal boyutu da Ran veya Omega olarak isimlendirmektedirler.
Bu kelimeler de tesadfi deil. Ran kelimesi, her eyi ters olarak gstermeye alan
ve daima, olumsuz ynde fiilleri ortaya koymaya programlanan eytaniyet vasfl
cinlerin bulunduu Nar boyutun tersten okunuudur. kincisine gelince, ncilin Vahiy
blmnde sa (as), Alfa ve Omega Benim demektedir yani, Balang ve Son
Benim, anlamnda. nk Yunancada alfa ilk harf, omega da son harftir. Yani
ykseliin, zirvenin en son noktasnn Omega dolaysyla Cin boyutu olduunu
belirtmektedirler. Ayrca omega harfi, () sembolyle gsterilmektedir ki, dikkt edilirse
bu da tipik bir ufonun yandan grnn ifade etmektedir.
Kendilerini Cebrail (as), Mikail (as), ... v.b. melek ya da Ulu Ruh gibi tantan Cinler, bazen
kontrol mekanizmalarn kaybedince kendilerinin aslnda birer Rab olduklarn Rablerin
Rabbinin
ise,
bedenlenerek
yeryznde
kullar
arasnda
aa
kacan
belirtmektedirler. Yani bizlerin yaratcs meer Cinlermi. imdi onlar, insanlara yardm
eden ve tanryla iletiimimizi salayan tanrnn has kullar olan melekler mi? Ya da
tanryla btnlememizi salayan tanrsal ruhlar m? Yoksa Tanrdan, Rablerin
Rabbndan stn konumda olup Rablerini paketleyip bizim aramza gnderenler mi?...
Grld zere elikilerin ard arkas kesilmiyor.
Uzayl varlklarn, uzayn mekansallk ksmna deil de, boyutsal ikizine ait varlklar
olduuna (ki, o zamanda uzayl kavram dmektedir) ilikin en nemli bir kant da,
Wodoo dan tutun da kabile dinlerine kadar hepsinde farkl isimlendirme ve suretler

58
eliinde hep ayn benzer tanr ve bu tanrnn eli, kolu, aya olan tanrsal ruhlarn
varlnn sz konusu olmasdr. nsanlar, bu tanrsal ruhlar araclyla tanrsal katla iliki
kurmakta, bazen de onunla birlemektedirler. Yani, bu tanrsal ruhlar tarafndan
ynlendirilmektedirler.
Gemite insanlara eitli ruhlar eklinde grnen cinler, bugn sadece isim ve ekil
deitirip gnn popler konular ve anlaylar istikametinde grnseler de ortaya
koyduklar zellikler hep ayndr, deimemektedir. nsanlar, gerei yanstmayan ve
tamamyla akllarn allak bullak etmek iin de, nce hayali sistem st sistemler,
konseyler, tanr kere tanrlar, rabler yaratmakta sonra da, bunlarn gnderdikleri
medyumik peygamberler araclyla kitaplar indirmektedirler. Bylece de Allah kavramn,
Resullk, Nebilik ilevlerini ve dahi sistemi ve insann hakikatini anlatan Kitaplar basite
indirgeyerek bunlarn aslnda alelade eyler olduu imajn oluturup insanlar
hakikatten soutarak dinden imandan uzaklatrmay, dinin hkmlerinin, ibadetleri
geersiz klmay yani, hem enerji hem de uursal ynl gelimeleri engellemeyi
amalamaktadrlar.
Cinlerin, uzayl olduklarn pekitirmek iin gsterdikleri bir hayal
Karlamalarda ya da karlma vakalarnda grlen bir dier ey de uzay gemilerin
zerinde dikkati eken ilgin amblem, sembol, resim ve yazlarn bulunmasdr. Bu
ekillerle Cinler, gya bir taraftan gemi toplumlara ait sembol ve dilleri (hiyeroglifleri)
artrarak o uygarlklarla da balantl olduklar imajn verirken, dier taraftan
tamamen farkl, yabanc ve stn uygarlklara sahip olduklar dncesini insanda
uyandrmaya almaktadrlar.

59
Zaten uzayllara inananlarn bir byk iddias da, uzayl varlklarn gemi dnemde de
insan ve topluluklaryla irtibat ve hatta dinlerde bile yer aldklar ynndeki grleridir.
Gerekten de gnmzdeki baz ilkel kabilelerin tarihten gelen bilgilerine ya da eski
Msr, Yunan, Hint-Tibet, Amerika ktasndaki Maya, Aztek, nka, Kuzey Amerika yerlileri
olan Kzlderililer... vs. yani, ksacas dnyann eitli yrelerine ait eski uygarlklara
baktmzda, isim ve baz kk ekil deiiklikleri dnda hep ortak sylemler,
alglamalar, vizyonlar bulunmakta olup (bunlar nesilden nesle anlatmlarn dnda yazl
metin ya da resimler eklinde de mevcuttur); bu sylemlerde de din adamlarnn,
nderlerinin BDD (beden d deneyim) yoluyla yldzlara yolculuk ettikleri, orada stn
varlklar ve uygarlklaryla karlap onlardan uygarlklar ve evrensel srlara ait birtakm
bilgiler aldklar, hayatlarn ve yaam biimlerini bu bilgiler istikametinde ynlendirdikleri,
kiminde, direkt uzaydan gelerek dumanlar arasnda beliren uzay aralarnn iinden
kp yar insan, yar hayvan grnml ya da nordik tipindeki insanlar eklinde o
toplumlar ziyaret ettikleri, on emir gibi ahlaki kurallar ieren retiler ile dnya ve uzay
hakknda o an iin bilinmesi mmkn olamayan bilgiler verdikleri ve bu bilgilerin
bazlarnn iinde, insanlarn atalarnn kendileri olduklar (bazen de bu atalar tamamyla
ruhsal varlklardr) yldzlardan dnyaya geldikleri, onlar daima gzetledikleri, ilerinden
setikleri kiilerle mesajlarn ilettikleri ve zaman gelince de yetitirdikleri rnleri
toplamak iin, tekrar yeryzne topluca inecekleri, bunlardan bazlarnda da, kendilerini
tanr olarak gsteren bu uzayllarn kadnlar karp kendi uygarlklarna gtrdkleri ve
onlardan ocuklar edindikleri veya ukuruna hakim olamayan bu tanrlarn yeryznde
kadnlarla ilikiye girdikleri ve hatta bunlardan bir ksmnda ise, insanlarn gzleri
nnde gkyznde savatklar... yer almaktadr.
Gnmzde ise bu ayn tanrsallklarn, insanlarla eitli ekillerde grntl ya da
grntsz olarak balantya geip an getirdii modern dille, evrenimizin z yaps

60
olan holografik yapl enerjiyi projekte edenlerin bile, aslnda kendileri olduklar eklinde
ifade etmektedirler. Yani, evrenimizi dolaysyla saysz evrenleri ve boyutlar kendilerinin
yarattklar, var ettikleri yalann dile getirmektedirler. Zaten Cinlerin insanlar kandrma
yntemlerine baktmzda bir, gerekten o ey hakknda kendilerinin de bilgisi yok
ama bilgisi varm gibi davranmakta; iki, o ey hakknda birtakm doru bilgilere
sahip olmalarna karn bunu bilinli olarak yanl sunmaktadrlar.
O dnemde bilinmesi mmkn olmayan birtakm bilgilerin o varlklarca, (hatta bazsnn
ilkel bir durumdaki) o toplumlara, insanlara verilmesi olay ise, cinlerin yaplar gerei
bizim alglayamadmz, hassas cihazlarmzla lmleyemediimiz eitli boyut ve
mekanlara vukuf sahibi olmalar dolaysyla olmaktadr. Ayrca unu da hemen belirtmek
gerekir ki, bilinen her doru bilgi deil, sadece belli bilgiler onlar tarafndan verilmitir.
Bunun dnda, o dnemde Hakikatini bilen Resuller ve Nebiler araclyla da retilen
birtakm bilgilerin olmasnn yannda, o dnem insanlarn kendi yetenekleri dolaysyla
elde ettikleri bilgiler de bulunmaktadr. Mesela, kalemi ilk olarak bulan, kalemle yaz
yazan ve ilk defa ine ile elbise dikip giyen insann, Hz. dris (as) olmas gibi.

Kitaplarn tahrifi de yine eitli oyunlarla Cinler


araclyla olmaktadr
Hatta ufocular, biraz daha ileri giderek Musevilik, Hristiyanlk ve Mslmanlk iindeki
dinsel metinlerde de uzayllara ait ifadelerin yer aldn iddia etmektedirler. imdi de,
tanrnn uzay aralaryla varl ynettii safsatasna dayanak aradklar ve en ok bel
baladklar (konunun anlalmas asndan ilerinden setiimiz) baz ifadeleri grp
hemen ardndan bunun aklamasn yapalm:

61
...nsanolunun bulutlar zerinde kudretle ... gelmesi..., (1)
sa (as)n lahi kimliini seslendiren, nurlu bir bulutun olmas, (2)
Bulutun, sa(as) alp gtrmesi..., (3)
...Bulutla giyinmi, yz gne gibi parlayan bir melein ayaklarnn da ate direi
gibi olmas..., (4)
...zerinize bulutlarla glge yaptk..., (5)
O gn gk beyaz bulutlarla yarlr ve melekler blk blk indirilir, (6)
Eer gkten bir para der grseler, bu derler, birbiri stne ylm bir buluttur
, (7)
...Kasrgada, ateten atlarn gtrd lya..., (8)
Zekariya Peygamberin birbirinin ayns drt gksel sava arabasn grmesi ve
arabalarn tuntan dalar arasndan inmesi, meleklerin arabaclara dnyay devriye
gezmesi iin emir vermesi, (9)
...Msrdan kan srail oullarna, karanlkta ate direi gibi parlayan bir bulutun
yol gstermesi, (10)

62
Rabbin izzetinin Sina da zerinde durmas... (ve Musa (as) n konutuu varln
gya uzayllar olmas)..., (11)
...Musa (as) n, on emri almas iin kt Sina Dan rten bulutun, ate gibi
yanmas..., (12)
aya Peygamberin, Rabbin, hzla giden bir buluta bindiini grmesi..., (13)
...Gkteki bulutlarn dris (as) armas ve etraf atelerle evrili, iindeki her
eyin ise kristal yaplm olan bir mekna, gezegene gtrlmesi, oray gezmesi ve
dahi baka baka eyler grmesi..., (14)
ve en ok bahsettikleri Hezekiel Peygamberin; i ie gemi tekerlein havada dne
dne hareket ettiini grmesi ve ayn kiinin ortasnda ate gibi parlayan buluttaki
madeni ve gzlerinden ateler karan (eitli insan ve hayvan karm suretlere
brnm garip hareket ve davranlarda bulunan acayip kafal, vcutlu, bacakl)
melekleri, hatta tanry bile gkyznde tahtna oturmu olarak kendi suretindeki
kullarn izlerken... grmesi. (15)
Aslnda bu iddialarn, birden fazla cevaplar bulunmaktadr. Dikkt edilecek olursa, Kuran
dan alnan ayetlerdeki bulutlarn, rzgrlarn, tamamyla ilgisi olmayan zorlamal
tevillerle arptlarak gerekte byle bir ey olmamasna ramen, ufo olduklar lanse
edilmektedir.
Yine uzayllarla ilgili olarak ncilin, kanonik blm ve

bilhassa

dnda

yer

alan

63
ksmlardaki ifadelere baktmzda, birounun sembolik anlatmlar, soyut aklamalar
olmas dolaysyla konuyla yakndan uzaktan bir ilgisinin bulunmad grlmekte, zaten
bu da ncilin kendi iinde bile aka belirtilmektedir. Bunlardan bir ksmnn da, ya Hz.
sa (as) tarafndan oluturulmu mucizeler veya alglad vizyonlar olduklardr ki, biz
buna ilgili yazmzda deinmitik. Ayrca bunlar, iin temel dncesinden, btnnden
yoksunsanz her tarafa rahatlkla ekebileceiniz trden ifadeler olup bu kitaplarn geri
kalan ksmlarnda da bu trden eyleri artracak ya da artrmamasna karn
yine bu anlamlarda yorumlanabilecek benzer bir yn cmle bulabilirsiniz.
Keza, ayn ekilde eski Ahit yani, Tevrata baktmzda da ufo olduklar iddia edilen
anlatmlardan bir ksmnn, gerekten mucize ya da Resul ve Nebilerin kendi grdkleri
birtakm vizyonlar iken bunlardan bir ksmnda da tamamen mecazi ifadeler olduu
grlmektedir.
Zaten dikkt edilecek olursa melekler, havada grnen her ey hemen, ifadelerin tm
gz ard edilerek, hibir kant ve temeli olmayan uzayllara monte edilmektedir.
Mesela, onlara gre Hz. Adem ile Hz. Havvay cennetten (yani uzaydaki bir mekndan)
dnyaya getirip brakanlar ya da nlayanlar, Hz. Muhammed (s.a.v)e alt yz kanadyla
grnp ufku kaplayan Cebrail (as), Hz. Lut (as) n yanna gelen ve ehri altna stne
geiren melekler, Hz. smail (as) a dnyaya ait olmayan Hacer l Esvet tan veren
melek hep uzayllar olup, yine Hz. Muhammed (s.a.v) in ocukken, ba zerinde
glgelik yapmak iin dolaan ya da Hz. brahim (as)n Kabeyi ina ettii mddete
tepesinde bulunan bulut da tpk, Hz. dris (as) ile Hz. sa (as) n ge ekildii yeri
bildiimiz gk zannedip telere gtrdkleri gibi, hep ufolarm.
Ancak gz ard edilmemesi gereken can alc ok nemli bir nokta da, gerek Hint-Tibet

64
metinlerinde, gerekse dnyann eitli kltrlerindeki mitlerde, gerekse de Tevratn,
ncilin sadece birka yerinde geen bir stte de belirttiimiz bu trden ifadelerden
bazlarnn ise, mucize ve sembolik anlatmlarn tesinde, (bilhassa kutsal kitaplar iin
Peygamberlerden hemen ya da yllar sonraki dnemlerde) cinlerin yine, eitli kimlik ve
adlarla eitli alg ve vizyon oyunlaryla insanlar kandrp bu trden ifadeleri arptmas
ve hatta bunlarn bile zaman iinde saptrlmas sonucu, her trl grsel, yazl
metinlere, sanat eserlerine ve kutsal kitaplara gemi olmasdr ki, bu da kutsal
kitaplarn tahrif edilmesinden baka bir ey deildir.
Zaten, Kitaplarn tahrifi de yine eitli oyunlarla Cinler araclyla olmaktadr. Keza
ncilin de, Hz. sa (as) n semaya ykseliinden 60 ile 110 yl arasnda havarilerin
isimlerine atfen yazlmas ve bu yazlanlarda onun birok doru olan rivayetlerinin
yannda, brakn Hz. sa (as) anlamalarn, bunu kaleme alan kiilerin (ki Kanonik blm
dndaki blmleri bunlar oluturur) kendi ruhsal deneyimlerinin, yorumlarnn da bu
kitaplarda ek olarak yer almalar ve hatta bunlarn birounun da semboller biiminde
anlatlmalar ufo ve benzeri komplo teorilerini de beraberinde getirmektedir.
Gkteki babann ona inanmalar halinde; gnahlarn yklenecei oluna iman eden
yz milyonlarca insann, benzer sylemlerle ortaya kacak olan Mesihi Deccale
iman edecek olmalarna da hi amamak gerekir.
Bunu destekleyici gzel bir rnek verirsek, yine Tevratn Genesis (Yaratl)
6.blmnde geen tanr oullarnn, insan kzlaryla evlenmesi ve ocuk
dourmas... denilen olay ile, daha nce bahsettiimiz dier kltrlerdeki olaylar (bir
ou o dnemde birbirlerinden habersizdi, geri olmasa da fark etmezdi) hep benzer
eyler olup bunlarn da Cin kkenli olduklar kolaylkla anlalmaktadr. Hatta brakn eski

65
dnemlerdeki olaylarn birbirleriyle benzerliini, gnmzdeki (batan beri deindiimiz)
karlamalar, karlmalar ve bunun sonucundaki uzay ya da yldzlara yolculuklar,
baka stn varlklarla tanmalar, uygarlklarda gezintiler, tler, ahlaki ve dinsel
retiler, uzayllarn, uzayl tanrlarn tecavzleri, Kuran ve Hadisleri arptmalar...
vs. de grld zere tamamyla ayndr.
Cinler, alar ncesindeki ilkel diyebileceimiz insan vehimleri zerinde de olduka
byk etkilerde bulunarak brndkleri eitli (bilhassa hayvan) suret ve klklarla onlar
istedikleri dorultuda ynlendirebiliyor, onlar iin byk fitne haline geliyorlard. Bugn
modern bilim adamlarnca (ki bunlarn nde gelenlerinden ikisi Prof. Dr. Stanislav Groff
ve Stanley Krippnerdir) belirtildii zere, bu insanlarn da alg tesi boyutlara girdikleri,
o boyutlardan etkilenip elde ettikleri bilgilerle hayatlarn ynlendirdikleri artk bilinmekte
olup bunlar, maara duvarlarna yaptklar resimlerinden okunabilmektedir. yle ki, bu
insanlarn rahatlkla transa girebilmek iin akustii ok iyi olan maaralar setikleri, alg
deiiklii yaratan birtakm uyuturucu otlar kullandklar (ya da ynlendirildikleri,
kullandrldklar) da bilinmektedir.
Ksacas, eski insanlara, toplumlara kendi anlaylarna, artlanmalarna, kltrlerine,
bilgi dzeylerine gre eitli varlk suretleri, ateten at arabalar, ejderha kafal uan
gemiler, eitli tatlar, bazen de gelecee yatrm iin uan daireler eklinde ve bunlarla
gezen yine eitli tanrsal varlk suretleri biiminde vizyonlar gsterirken, gnmz
insanna da amzn bilgi ve anlay seviyesinde, popler konular istikametinde
modern astronotlar, stn vasfl uzayllar, uzayl tanrlar eklinde grnmektedirler.
ekiller farkl, tarzlar hep ayn.
Kltrden kltre deiimi en iyi belgeleyen olaya bir rnek verirsek, 1896 ylnda

66
Amerikann batsndaki insanlarn, o dnemde popler olan Jules Verne nin romannda
anlatlanlara benzer dev zeplin ve balonlardan... oluan hava tatlarn grmeleridir.
Hatta, yine o dnemlerde yere inen zeplinden dar karak onlarla eitli trden
karlamalarda da bulunup, insanlar ayn ekillerde zeplinlerle karmlardr. Bunu
daha iyi anlamak iin, 20 li, 30 lu yllarn filmlerine bakmak yeterli. nk, bu filmlerde
gelecein dnyas, o dneme ait gkdelenler arasnda havada uan yarasa tipli
pervaneli uaklar, zeplin taksiler, eitli biimlerdeki balonlar... eklinde hayal
edilmekteydi.
Resul ve Nebiler tarafndan anlatlan Mecazlar, sembolik ifadeleri gerekmi gibi,
insanlara alglatan, kiinin ve varln znde olan da hep telerde aratan, gsteren
cinlerin ya da uzayllarn bu yalanlarn rten en byk delillerden birka ise
srasyla;
Gerekte tanr ve tanrlk kavramnn olmay, meleklerin gkten deil, kiinin
znden gelmesi (meleklerin kanatlarnn olmasnn, Cebrail (as)n ufku kaplamasnn...
vs. ne anlama geldiine Enerji-Melek balkl yazda olduka deinmitik),
Hz. Adem ile Hz. Havva (as) n cennetten iniinin mekansal bir ortamdan olmayp;
yeryznde doup yaarken cennet yaants olarak tarif edilen, bilincin snrsz
yaamndan maddesel, be duyu deerler dnyasna uursal anlamda boyutsal inmesi,
Hz. dris (as) ile Hz. sa (as) n bildiimiz anlamda bedenen ve de mekansal bir uzaya
deil, hem Ruh hem de Bilin anlamnda boyutsal olarak ge (semaya) alnmas, eer
bunlar Hz. Muhammed (s.a.v) in mirac gibi grnyorsa bu ifadelerden anlald gibi,
miracn yeryznde ya da efal (okluk) boyutunda geen bir ey olmad,
kavimleri helak eden meleklerin, maddenin z olmas dolaysyla bu kavimlerin doal
afetlerle yok olmas ve insan beyinlerini etkilemeleriyle maddesel grnmeleri,

67
Zebur, Tevrat ve ncilin iinde birtakm dorular barndrm olsa da, belli bir ksmnn
bozunuma uramalar ve hkmlerinin artk geersiz oluu,
Kuran ve nsan ikiz kardetir hkmnce, evrensel sistem ve dzeni okuyup Kuran
yaayan Keif ve Fetih sahibi evliyann bu ifadeleri hi byle yorumlamamalar ve byle
bir eyi kabul etmemeleri,... vs. dir.
Bunlarn yannda, gemiteki baz sylemlerin de eski toplumlarn g yetiremedii ve
nedenlerini bilemedikleri tm tabiat olaylarna, olgularna yaratc diye tapnmalar,
atmosfere girerek ate karan meteorlar, n toplar... v.b. doal fenomenlere de bu
gzle bakarak onlar tanr olarak grmeleri sonucu olutuunu yine, eski
medeniyetlerde (ki Tevratta da vardr) gk grltsn, imekleri, yldrmlar ate
saan bulutlar eklinde nitelendirip bunlara tanrlarn fkesi, tanrlarn kavga edii
eklinde inanmalarn da belirtmek gerekir.
Bugn maalesef baz limler, hadis ve ayetlere ramen, cinlerin etkilerini basit
vesveseler dzeyinde gsterip, glerini hafife alarak bu varlklar, neredeyse bize hi
dokunmayan, tamamen soyut canllarm gibi yok saymakta, buna neden olarak da
slamda onlar hakknda yeterli ve detayl bilgilerin bulunmadn dile getirecek kadar da
cahilliklerini sergilemektedirler.
Baz ilim sahipleri de alacak dzeyde (kendilerine yakmayacak bir biimde),
aklayacak ilim ve basirete sahip olamamann hrnl ile cinlerin yaplarnn nelerden
meydana geldiinin aslnda hi de nemli olmadn aka belirtmektedirler.
Elbette hi nem vermedikleri bu yaplar ve dolaysyla onlarn yer ald olaylar iinde
kendilerini bulduklarnda imanlarnn onlar ne kadar koruyacan yaayarak

68
greceklerdir, Kuran ve Resulullah aklamalarna gre.
Kald ki, evrenin eitli katmanlarnda yaayan birok varlk trnde olduu gibi, insan
trnn imtihan da cinler araclyla gereklemektedir. Yani, cinler insanlar iin
birer imtihan aracdr.
O halde, cinlerin yaplarn ve haliyle insanlar etkileme sistemini bilmenin ne
yarar var? diye bir soru soracak olursak, bunun cevab onlar tamamen inkar etmek
ya da belli ynlerini bilip dier ynlerini bilmemek veya kabul etmemek, bu varlklara
kar belli tedbirlerin alnmamas, onlara kar beyindeki belli devrelerin harekete
gememesi, dolaysyla bizdeki gerekli ilgili glerin, kuvvelerin, melekelerin ortaya
kmamas demek olacaktr ki bu da, ayn zamanda o varlklarn etki alanlarnn daha da
genileyecei anlamna gelir.
Yani, onlara iman etmek kiiyi iman dairesi iinde tutmasna karn, yeterince
korunmamak, korunulmayan noktalarda insan eitli azaplara, sonucunda da kendi
hakikatini tanyamama cezasn getirir. nk cinlerin iki tr etkisine karn iki tr
korunma sistemi bulunmaktadr. Birincisi enerji ynl ikincisi de, bilgi ve bilin ynldr.
Bunlardan sadece biri tam anlamyla koruma oluturmaz. Tpk eytana kar onca
besmele ekip, korunma dualarn okuyup eitli ibadetler yapmamza ramen gerek
ibadetler srasnda, gerekse de yaammzda onlarn her trl vesvesesine, dnyaya
dnk ilhamlarna kar koyamadmz ya da fark edelim veya etmeyelim yine de onlarn
eitli oyunlarna gelmemiz gibi.
stelik bu durum, hac srasnda Kabe gibi bir yerde bile oluabilmektedir. Enerji ynl
yani, dua, zikir...(ruh gc) ile korunma, onlarn birok ynl fiziksel etkilerine kar bir

69
korunma salarken, onlarn en ok kullandklar yne kar, bilgi ve bilin ynl korunma
yani, eitli bilin seviyesindeki insanlara, nasl bir yapyla, nasl bir sistem ve dzenle ne
tr ve ne ekillerde vehim, vesvese, kt dnceler, eitli trden ynlendirmeler,
dnya deerlerine dnk fikirler ilka edip, blokajlar oluturduunu ve kiinin bunlar
nasl fark edip o fikirlere, kaytlanmalara kar nasl alternatif bir dnce ve davran
sergilemesi gerektiini renmesi, bilmesidir. Bir eye kar tedbir almak iin nce o
eyin ne olduunu bilmek gerekmez mi?. Alnan tedbir, bilinmeyen ve grlmeyen (ki bu
onlarn en byk silahdr) bir eye deil de, bilinen ya da grnen bir eye kar deil
midir?.
Yedi nsan Kamilden biri ve bir baka nsan Kamil olan A. Kadir Geylani hazretlerinin
de torunu A. K. B. brahim El Cili hazretleri de, nsan Kamil adl eserinde, eytann
beeri vcudunda (bu bildiimiz madde beden deil, beyindir, bilintir) Allahn esmas
kadar yani, 99 tane zuhur yerinin olduunu belirterek, Allahn yedi sfatna karlk da
yedi zuhur yerini aklad 5. blmdeki ilim zuhurunda ise blisin, vallahi bana gre
bin alimi aldatmak, iman ok gl bir cahili kandrmaktan ok daha kolaydr
dediini yazar. blisin yedinci zuhur yeri olarak da, velayetten bir nceki Mlhime Nefs
denilen ilham alan Ariflere oynad oyunlar anlatr.
Tek dnya ve evren imparatorluu iin (ki sonsuz evrende ne ifade ediyorsa)
tanrlaryla birlikte yeryznde maddesel olarak aka grnecek uzayllara yani, cinlere
kar da tek silah, enerji ynl olann tesinde yine bilgi ve Bilin ynl olan
korunma trdr. Yani, her ikisi de olmaldr.
imdilik, bu bu konuya bir nokta koysak da, elbette anlattklarmz burada bitmedi. Belki
de yeni balyor; yldzlar tesinden kendince ilahi mesajlar da eitli kanallar vastasyla

70
her an akmaya devam ediyor kah sradan bir insana, kah mevki sahibi birtakm
insanlara, hayallerin efendisinin, eski alarda olduundan daha da grkemli gksel
lenle (ilk defa) yeryzne gelmekte olduunu, haberdar etmek iin...

Kaynaka:
Ruh, nsan, Cin / Akl ve man / Kendini Tan / Hz. Muhammed Neyi Okudu / Muhammed Mustafa
II / Evrensel Srlar / Tekin Seyri / Dua Ve Zikir / Sistemin Seslenii II / Kendini Tan / nsan Ve
Srlar II / nsan ve Din - Ahmed Hulsi
Atmosfer / Soru, Yant / Fado - Ahmed F. Yksel - www.sufizmveinsan.com
A dan Z ye Astroloji I - Nuran Tuncel
nsan Kamil - A. K. . El Ceyli
Mistik Dnce ve yeni Fizik - Michael Talbot
Peygamberler Tarihi - Bnyamin Ate
Allien nvasion Week / Fire of Ball - Discovery Channel
Zamanda yolculuk - J. H. Brennan
Evrendeki Bilinmeyenler - Jenny Randles
Gelecee ait Kitle Ryalar - Dr. Chet B. Snow , Dr. Helen Wambach
1. Matta 24-30, Luka 24-4/5
2. Matta 17-5
3. Resullerin leri 1-9/10

71
4. Vahiy 10/1
5. Kur an (2-57) Ayrca bkz. (2-210), (7-160)
6. Kur an (25-25)
7. Kur an (26:52/44)
8. Krallar II, 2/11-12)
9. Zekarya 6/1-7)
10. Exodus (k) 13/21-22)
11. Exodus (k) 24/16)
12. Exodus (k) 24/ 15-17
13. aya 19/1
14. dris in Kitab
15. Hezekiel 1/16-18)

BTT

Yayn Listemiz >>> Sayfa 72

72

Yayn Listemiz
Aadaki e-Kitap ve programlar sizin iin hazrlanmtr.
www.yorumsuz.net.tc adresinden
cretsiz indirebilirsiniz !.

www.yorumsuz.net.tc

Gizli Glen -2Ondan aretler


lmden Sonra Yaam
Tam 12den Vuran Szler
Dmann Kardein Deildir
Yeni Keifler -3Altn Tavsiyeler -2Altn Tavsiyeler -1Tayy-i Mekn (Mekan Deitirme)
Hayat Aac (Kundalini)
Etkili Szler 5 / Mesnevi Bahesi

73
Metafizik Kaynaklara gre 3. Dnya Sava
bret
Beyin Frtnas -Online Sohbetler
Enneagram /Materyalist mistisizm akm
Benim Adm CENN -2Benim Adm CENN -1Mehurlarn Ryalar- Kaplar Aralayan ifre
Orta Dnyann gali
Muhyiddin-i Arabi-Risalelerden Alntlar
Ortadou - Vaat Edilmi Topraklar
Kuantum Dncede slami Motifler
Terr Tekeli A.B.D.
nsan ve Din -2nsan ve Din -1Amerikann Matrukas
Ak Penceresinden Asr- Saadet
Dnyay Yneten gizli rgtler
Okunas, ok nemli Konular
Cuma Notlar -2Avrupa Birliine NEDEN HAYIR !

74
Kuranla Kucaklamak
Psikolojik Harekt
B SIRRINA ERMEK
Gerein retisi/TASAVVUF
Oruun Srlar
Trkiye ya Byk Trkiye olacak ya da Yok Olacak !
Yeni Keifler -2stihbarat
Bilin tesi Boyut RYALAR
Parapsikoloji ve Parapsikolojik Harp
Kyamet Halleri
CFR ve Yeni Dnya Dzeni
Yorumsuz Seyir
Yeni Byk Oyun / Yeni Souk Sava
nternette Tp Haberleri -1Yeni Keifler -1lm Terapisi
lmeden evvel lmek
Cemil Meri Ansna
Vatikann Gizli yz

75
z Brakanlar
Sonsuz Boyuta Almak Zikir
Bilinmeyen Vatikan II
Cuma Notlar I
Bilinmeyen Vatikan I
Tapnak valyeleri - Gizli Dnya Devleti
Gnn Yorumu
Allah Bilmek
Tsunami Altndaki gerekler -H. A. A. R. P
Sorgulayan Beyinlerin Kendine Sorular
Allah indinde DN 2. Blm
Avrupa Birliinin Trkiye Politikalar
Allah indinde DN 1. Blm
Mirat l rfan (rfan Aynas)
G. O. P ya da HALILAR MI?
AVRUPA BRL VE CHRISTENDOME KAVRAMI
MARDUK ya da KAOS
[Astroloji-Program] Astro Ykselen
GZli Glen 1
Depresyon

76
Psikospritel Kriz
[Astroloji-Program] Yldzlar Altnda
Aynadaki Evren
Dini Anlamada Reform
Taocu Uygulamann Temelleri (Kltr Serisi-1)
En Byk Sr- lluminati eytani Bilinci
MARDUK Yakn Gelecek mi?
Metafizik Mucizeler ya da Yanlglar
Kuran- Kerim Meali (Microsoft Reader formatnda)
Hz. brahimin Miras Hz. Musann Asas ve KUNDALN
Dik Bahene Solaym!
Uzayllar
Dnen Beyinlere Hi Okunmam Yazlar II
Sonsuzluu kucaklam akn sembol Hallac- Mansur
Din, Maneviyat, Psikoloji, Psikiatri
bn Arabi ile ilgili aratrma Servenim
Evrenin Srlar
Etkili Szler III
Beynimizi Kim Kullanyor ?
Yorumsuz Katalog (Gncellendi)

77
Zamanszlk (timelessness)
Hangi Evreni Alglamaktayz?
Gnl Uyandrma
Kyametin Deifresi
Yorumsuz Katalog
ada Bakla Allah
Tataki G... Mutluluunuz iin...
Etkili Szler II
ada Bakla Cennet, Cehennem
Rya Yorumu
Kader Gerei
Evrensel Srlar
Ryann Dndaki Rya
[Astroloji-Program] Canopus
Dnen Beyinlere Hi Okunmam Yazlar
Holografik Beyin ve Evren
Mesajlar I
Uzayllarn yz
Tanr yok Allah var
Reenkarnasyon Aldatmacas

78
Astroloji-Yeni Millenniumun Popler Bilimi
[Astroloji-Program] Planetium
Modern Bilim ZKRi Kefetti
Etkili Szler I
Yldzlarn Altnda
ada Bakla Din
[Astroloji-Program] PopHR

www.yorumsuz.net.tc