You are on page 1of 2

AN IV.

41: Samadhi sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.41

Samadhi sutta
Koncentracija
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Monasi, postoji četiri vrste razvijanja koncentracije. Koje četiri? Postoji koncentracija koja,
kada se razvija i neguje, vodi do prijatnog boravka ovde i sada. Postoji koncentracija koja,
kada se razvija i neguje, vodi do sticanja znanja i uvida. Postoji koncentracija koja, kada se
razvija i neguje, vodi do sabranosti i budnosti. Postoji koncentracija koja, kada se razvija i
neguje, vodi do okončanja mentalnih izliva.

A koje to razvijanje koncentracije koje, kada se razvija i neguje, vodi do prijatnog boravka
sada i ovde? Dešava se da monah, napustivši objekte čula, napustivši nekorisne stvari, ulazi
u prvo zadubljenje, nastalo iz odvojenosti, združeno sa zamišljanjem i razmišljanjem i
ispunjeno prijatnošću i radošću. Pošto se oslobodio zamišljanja i razmišljanja i postigao
unutrašnju smirenost i jedinstvo uma, ulazi on u stanje oslobođeno zamišljanja i
razmišljanja, u drugo zadubljenje, nastalo iz koncentracije i ispunjeno prijatnošću i
radošću.Pošto je nestala prijatnost, boravi on u ravnodušnosti, sabran i svestan, pa telesno
doživljava ono zadovoljstvo koje plemenita bića izražavaju rečima? 'Srećan čovek ispunjen
ravnodušnošću i sabranošću'; tako on ulazi u treće zadubljenje. Pošto je napustio
zadovoljstvo i bol i kroz iščezavanje dotadašnje radosti i žalosti, ulazi on u stanje iza
zadovoljstva i bola, u četvrto zadubljenje, koje je pročišćeno ravnodušnošću i sabranošću. To
je razvijanje koncentracije koje, kada se razvija i neguje, vodi do prijatnog boravka sada i
ovde.

A koje to razvijanje koncentracije koje, kada se razvija i neguje, vodi do sticanja znanja i
uvida? Dešava se da monah prati opažanje svetlosti i dosledan je u opažanju doba dana [u
bilo koje doba dana]. Dan je [za njega] isto što i noć, noć je isto što i dan. Uz pomoć
svesnosti, prijemčive i neometane, on razvija blistavost svog uma. To je razvijanje
koncentracije koje, kada se razvija i neguje, vodi do sticanja znanja i uvida.

A koje to razvijanje koncentracije koje, kada se razvija i neguje, vodi do sabranosti i


budnosti? Dešava se da monah zna osećanja kada se javljaju, zna ih dok traju, zna ih kada

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-41.html 4/14/2007
AN IV.41: Samadhi sutta Page 2 of 2

prestaju. Zna opažaje kada se javljaju, zna ih dok traju, zna ih kada prestaju. Zna misli kada
se javljaju, zna ih dok traju, zna ih kada prestaju. To je to razvijanje koncentracije koje,
kada se razvija i neguje, vodi do sabranosti i budnosti.

A koje to razvijanje koncentracije koje, kada se razvija i neguje, vodi do prestanka mentalnih
izliva? Dešava se da monah ostaje fokusiran na nastajanje i nestajanje u pogledu pet
sastojaka bića. "To je oblik, to mu je nastanak, to mu je prestanak. To osećaj, to mu je
nastanak, to mu je prestanak. To su izrazi volje, to im je nastanak, to im je prestanak. To je
svest, to joj je nastanak, to joj je prestanak." To je to razvijanje koncentracije koje, kada se
razvija i neguje, vodi do prestanka mentalnih izliva.

To su četiri vrste razvijanja koncentracije

U vezi sa ovim sam u Pitanjima mladog brahmana Punjaka [Sn V.3] rekao:

– Ko u svetu prozre uspon i pad,


koga ne potresa ništa na svetu,
ko je stišan, razbistren, nepomućen pohlepom,
svladao je rođenje–i–starost."

Rev. 15/10/2001

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-41.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-41.html 4/14/2007