You are on page 1of 2

AN IV-49: Vipalasa sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.49

Vipalasa sutta
Iskrivljavanja
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Monasi, postoje četiri iskrivljavanja opažanja, iskrivljavanja uma, iskrivljavanja gledišta.


Koja četiri? 'Stalno' u pogledu onoga što je nestalno jeste iskrivljavanje opažanja,
iskrivljavanje uma, iskrivljavanja gledišta. 'Prijatno' u pogledu onoga što je izvor patnje...
'Sopstvo' u pogledu onoga što nema sopstvo... 'Privlačno' u pogledu onog što je neprivlačno
jeste iskrivljavanje opažanja, iskrivljavanje uma, iskrivljavanje gledišta. To su četiri
iskrivljavanja opažanja, iskrivljavanja uma, iskrivljavanja gledišta.

Postoje i ova četiri neiskrivljavanja opažanja, neiskrivljavanja uma, neiskrivljavanja gledišta.


Koja četiri? 'Nestalno' u pogledu onoga što je nestalno jeste neiskrivljavanje opažanja,
neiskrivljavanje uma, neiskrivljavanja gledišta. 'Neprijatno' u pogledu onoga što je izvor
patnje... 'Ne-sopstvo' u pogledu onoga što nema sopstvo... 'Neprivlačno' u pogledu onog što
je neprivlačno jeste neiskrivljavanje opažanja, neiskrivljavanje uma, neiskrivljavanje gledišta.
To su četiri neiskrivljavanja opažanja, neiskrivljavanja uma, neiskrivljavanja gledišta.

Opažajući trajnost u prolaznom,


zadovoljstvo u bolnom,
sopstvo u onom što sopstvo nije,
privlačnost u neprivlačnome,
bića, uništena pogrešnim stavovima,
lude, radi sopstvenog uma.
Upregnuti u jaram Mare,
od tog jarma odmor ne nalaze.
Bića nastavljaju put svoj,
što vodi iz rođenja u smrt..

Ali kada se Probuđeni


pojave u svetu ovome,
unoseći svetlost u ovaj svet,

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-49.html 4/14/2007
AN IV-49: Vipalasa sutta Page 2 of 2

oni objavljuju Dhammu


što vodi do stišavanja nespokoja.
Kada sposobni za uvid saslušaju,
oni dolaze sebi,
uviđajući prolaznost u prolaznom,
bolno u bolnome,
odsustvo sopstva u ne-sopstvu,
neprivlačno u neprivlačnome.
Zauzevši ispravan stav,
sav nespokoj i patnju oni prevazilaze..

Rev. 27/6/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-49.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-49.html 4/14/2007