You are on page 1of 2

AN IV-55: Samajivina sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.55

Samajivina sutta
Život u skladu
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Jednom je Blaženi boravio među Bhagama, u Jelenjem parku Bhesakala gaja, blizu
Krokodilovog lovišta. Onda rano izjutra Blaženi obuče svoj ogrtač i noseći zdelu za prošenje
hrane zaputi se ka domu domaćina, Nakulinog oca. Kad je stigao, sede na unapred
pripremljeno sedište. Onda Nakulin otac i Nakulina majka izažoše pred Blaženoga i, stavši
pred njega i poklonivši se tri puta, sedoše sa strane. Dok su tako sedeli, Nakulin otac reče
Blaženome: "Gospodine, još od kad je Nakulina majka kao mlada devojka bila dovedena kod
mene [da mi bude žena], u vreme kad sam i ja bio mladić, nisam primetio da sam joj bio
ikada neveran, čak ni u mislima, a kamoli telesno. Mi želimo da vidimo jedno drugo ne samo
u ovom životu, već isto tako i u budućem."

A Nakulina majka reče Blaženome: "Gospodine, još od kad sam kao mlada devojka bila
dovedena kod Nakule [da mu budem žena], u vreme kad je i on bio mladić, nisam primetila
da sam mu bila ikada neverna, čak ni u mislima, a kamoli telesno. Mi želimo da vidimo jedno
drugo ne samo u ovom životu, već isto tako i u budućem."

[Blaženi reče:] "Ako i muž i žena žele da vide jedno drugo ne samo u ovom životu, već isto
tako i u budućem, trebalo bi da budu u skladu [jedno s drugim] po svojim uverenjema, u
skladu po velikodušnosti i u skladu po uvidu. Tada će oni videti jedno drugo ne samo u ovom
životu, već isto tako i u budućem."

Muž i žena, njih dvoje


ispunjeni uverenjem,
ispunjeni odgovornošću,
obuzdani,
živeći u skladu sa Dhammom,
obraćajući se jedno drugom
rečima rođenim iz ljubavi:
oni od toga imaju mnogostruku korist.

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-55.html 4/14/2007
AN IV-55: Samajivina sutta Page 2 of 2

Njih čeka blaženstvo.


Neprijatelji su im obeshrabreni
kad oboje su ispunjeni vrlinom.
Pošto su sledili Dhammu u ovome svetu,
držeći se pravila i prakse,
uživaju zatim u svetu bogova,
obasuti užitkom koji zaslužiše.

Rev. 5/7/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-55.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-55.html 4/14/2007