You are on page 1of 7

Zupani prijenos

Dodirnica

NN dodirnica
kut dodirnice (kut zahvata),
za evolventne zupanike
=20

Z1 poetak zahvata
Z2 - kraj zahvata
C1CC1= C 2CC2 - zahvatni luk
Z1Z2 - aktivna duina zahvata
dt1, dt2 [mm] - promjeri temeljnih
(evolventnih) krugova

Zupani prijenos
Dodirnica

NN dodirnica

C1CC1=C 2CC2 - zahvatni luk


Z1 poetak zahvata
Z2 kraj zahvata
Z1Z2 - aktivna duina zahvata

Zupani prijenos
Stupanj prekrivanja
Aktivna duina zahvata l

Stupanj prekrivanja ()
je srednji broj parova zubaca u zahvatu.

Z1 Z 2
l
cos

l
1
t

kut dodirnice (kut zahvata),


za evolventne zupanike =20

z1 2
z2 2
2
2

z1
z 2 ( z1 z 2 ) tg

cos
cos

Zupani prijenos
Stupanj prekrivanja

Za mirniji i tii rad stupanj prekrivanja treba biti to vei.


Ako je <1, jedan par zubaca u zahvatu izae iz zahvata prije nego drugi par
ue u zahvat pa se javljaju udarci u radu i pojaano troenje zubaca.

Vrijednosti stupnja prekrivanja kod elnika s ravnim zupcima


= 1,2 do 1,4 (normalne vrijednosti)
min = 1,15
max = 1,98

Zupani prijenos
Podrezivanje zubaca
Spregnuti zupanici rade bolje ako imaju vie zubaca i vei stupanj prekrivanja.
Radi utede na prostoru i teini zupanici se esto izrauju sa to manjim brojem zuba.
Ako jedan od spregnutih zupanika ima premali broj zubaca zapinjat e vrh zupca
veeg o korijen zupca manjeg zupanika tj. javlja se podrezivanje zubaca.
Da bi se izbjeglo podrezivanje zubaca odreen je granini broj zubaca zg.

2hg

2
zg

2
m sin sin 2
Za kut dodirnice =20
zg = 17
a moe se uzeti i neto manji
zg = 14

Zupani prijenos
Ispravak profila
Ako se zupanici izrauju s manjim brojem zubaca od graninog
vri se tzv. ispravak profila.
Ispravak (korekcija) profila se vri pri izradi zupanika tako da se alat primakne ili
odmakne od zupanika za vrijednost xm.

m [mm] - modul zupanika


x - koeficijent korekcije profila
x = - 0,6 do 1,4

Zupani prijenos
Ispravak profila
Postoje dva postupka ispravka profila:
V - postupak
- poveava se tjemeni i korijenski promjer,
debljina zupca i osni razmak.
V0 - postupak
- promjeri jednog zupanika se
smanjuju, a drugog poveavaju,
te osni razmak ostaje isti.