You are on page 1of 20

e výbory

, RSR pre financie a rozpočet
SMER-SD
RSR pre hospodárske záležitosti
opozícia
RSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
MOST- HÍD
, RSR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
opozícia
RSR pre sociálne veci

#SIEŤ

q SR pre zdravotníctvo
SNS
SR pre obranu a bezpečnosť
SNS
MOST- HÍD
SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
SMER-SD
SR pre kultúru a médiá
SMER-SD
= SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
opozícia

19