You are on page 1of 2

AN IV-85: Tamonata sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.85

Tamonata sutta
Tama
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Na ovome svetu mogu se naći četiri vrste ljudi. Koje četiri? Oni u tami koji srljaju ka još
dubljoj tami; oni u tami koji idu ka svetlosti; oni u svetlosti koji idu ka tami i oni u svetlosti
koji idu ka još jasnijoj svetlosti.

A koji su to ljudi u tami koji srljaju ka još dubljoj tami? Ima slučajeva kada je čovek rođen u
porodici niskog porekla -- u porodici mrtvozornika, lovca, pletača korpi, kolara ili čistača --
porodici koja je siromašna, sa malo hrane i pića, u nemaštini, kojoj je teško doći do hrane i
odeće. A on je ružan, nezgrapan, zakržljao rastom i bolešljiv: poluslep ili deformisan ili hrom
ili paralizovan. On ne prima bilo kakav dar u hrani, piću, odeći ili vozilima; cvetne vence,
mirise ili mirisna ulja; ležaj, sklonište ili svetiljke.On pogrešno postupa telom, govorom i
mišlju. Pošto pogrešno postupa telom, govorom i mišlju, on se -- posle raspada tela, posle
smrti -- ponovo rađa u svetu patnje, na lošem odredištu, u nekom od nižih svetova, u paklu.
To je vrsta ljudi koji su u tami i srljaju ka još dubljoj tami.

A koji su to ljudi u tami koji idu ka svetlosti? Ima slučajeva kada je čovek rođen u porodici
niskog porekla -- u porodici mrtvozornika, lovca, pletača korpi, kolara ili čistača -- porodici
koja je siromašna, sa malo hrane i pića, u nemaštini, kojoj je teško doći do hrane i odeće. A
on je ružan, nezgrapan, zakržljao rastom i bolešljiv: poluslep ili deformisan ili hrom ili
paralizovan. On ne prima bilo kakav dar u hrani, piću, odeći ili vozilima; cvetne vence, mirise
ili mirisna ulja; ležaj, sklonište ili svetiljke.On ispravno postupa telom, govorom i mišlju.
Pošto ispravno postupa telom, govorom i mišlju, on se -- posle raspada tela, posle smrti --
ponovo rađa na dobrom odredištu, u nebeskom svetu. To je vrsta ljudi koji su u tami i koji
idu ka svetlosti.

A koji su to ljudi u svetlosti koji idu ka tami? Ima slučajeva kada je čovek rođen u porodici
visokog porekla -- u porodici plemenitog ratnika, porodici sveštenika, porodici imućnog
domaćina -- porodici koja je bogata, imućna, sa velikim posedom, sa mnogo novca, velikim
brojem alata i druge opreme, sa mnogo pokućstva. A on je lepo građen, zgodan, nadahnjuje

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-85.html 4/14/2007
AN IV-85: Tamonata sutta Page 2 of 2

druge, lep poput lotosa. On prima darove u hrani, piću, odeći ili vozilima; cvetne vence,
mirise ili mirisna ulja; ležaj, sklonište ili svetiljke. On pogrešno postupa telom, govorom i
mišlju. Pošto pogrešno postupa telom, govorom i mišlju, on se -- posle raspada tela, posle
smrti -- ponovo rađa u svetu patnje, na lošem odredištu, u nekom od nižih svetova, u paklu.
To je vrsta ljudi koji su u svetlosti i koji idu ka tami.

A koji su to ljudi u svetlosti koji idu ka još jasnijoj svetlosti? Ima slučajeva kada je čovek
rođen u porodici visokog porekla -- u porodici plemenitog ratnika, porodici sveštenika,
porodici imućnog domaćina -- porodici koja je bogata, imućna, sa velikim posedom, sa
mnogo novca, velikim brojem alata i druge opreme, sa mnogo pokućstva. A on je lepo
građen, zgodan, nadahnjuje druge, lep poput lotosa. On prima darove u hrani, piću, odeći ili
vozilima; cvetne vence, mirise ili mirisna ulja; ležaj, sklonište ili svetiljke. On ispravno
postupa telom, govorom i mišlju. Pošto ispravno postupa telom, govorom i mišlju, on se --
posle raspada tela, posle smrti -- ponovo rađa na dobrom odredištu, u nebeskom svetu. To je
vrsta ljudi koji su u svetlosti i koji idu ka još jasnijoj svetlosti.

To su četiri vrste ljudi koji se mogu se naći na ovome svetu."

Rev. 28/8/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-85.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-85.html 4/14/2007