You are on page 1of 2

AN IV-102: Valahaka sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.102

Valahaka sutta
Munje
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Potoji četiri vrste munja. Koje četiri? Ona koja grmi, ali ne donosi kišu, ona koja donosi kišu,
ali ne grmi, ona koja niti grmi niti donosi kišu, i ona koja i grmi i donosi kišu. To su četiri
vrste munja.

Na isti način, na svetu se mogu pronaći četiri vrste ljudi koji podsećaju na ove munje. Koje
četiri? Onaj koji grmi, ali ne donosi kišu, onaj koji donosi kišu, ali ne grmi, onaj koji niti grmi
niti donosi kišu, i onaj koji i grmi i donosi kišu.

A kakav je to čovek koji grmi, ali ne donosi kišu? Ima slučajeva kada je neko ovladao
Dhamma govorima, pripovestima i u prozi i u stihu, tumačenjima, stihovima, nadahnutim
izjavama, citatima, pričama o prošlim životima, neverovatnim događajima, pitanjima i
odgovorima [ovo je najranija klasifikacija Budinog učenja]. Pa ipak, on ne uviđa ono što
zaista postoji: 'Ovo je patnja'. On ne uviđa ono što zaista postoji: 'Ovo je nastanak patnje'.
On ne uviđa ono što zaista postoji: 'Ovo je prestanak patnje'. On ne uviđa ono što zaista
postoji: 'Ovo je put življenja koji vodi do prestanka patnje'. Takav je čovek koji grmi, ali ne
donosi kišu. Takav je čovek, kažem vam, nalik munji koja grmi, ali ne donosi kišu.

A kakav je to čovek koji donosi kišu, ali ne grmi? Ima slučajeva kada neko nije ovladao
Dhamma govorima... pitanjima i odgovorima. Pa ipak, on uviđa ono što zaista postoji: 'Ovo
je patnja'. On uviđa ono što zaista postoji: 'Ovo je nastanak patnje'. On uviđa ono što zaista
postoji: 'Ovo je prestanak patnje'. On uviđa ono što zaista postoji: 'Ovo je put življenja koji
vodi do prestanka patnje'. Takav je čovek koji donosi kišu, ali ne grmi. Takav je čovek,
kažem vam, nalik munji koja donosi kišu, ali ne grmi.

A kakav je to čovek koji niti grmi niti donosi kišu? Ima slučajeva kada neko nije ovladao
Dhamma govorima... pitanjima i odgovorima. On takođe ne uviđa ono što zaista postoji: 'Ovo
je patnja'. On ne uviđa ono što zaista postoji: 'Ovo je nastanak patnje'. On ne uviđa ono što
zaista postoji: 'Ovo je prestanak patnje'. On ne uviđa ono što zaista postoji: 'Ovo je put

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-102.html 4/14/2007
AN IV-102: Valahaka sutta Page 2 of 2

življenja koji vodi do prestanka patnje'. Takav je čovek koji niti grmi niti donosi kišu. Takav
je čovek, kažem vam, nalik munji koja niti grmi niti donosi kišu.

A kakav je to čovek koji i grmi i donosi kišu? Ima slučajeva kada je neko ovladao Dhamma
govorima... pitanjima i odgovorima. On takođe uviđa ono što zaista postoji: 'Ovo je patnja'.
On uviđa ono što zaista postoji: 'Ovo je nastanak patnje'. On uviđa ono što zaista postoji:
'Ovo je prestanak patnje'. On uviđa ono što zaista postoji: 'Ovo je put življenja koji vodi do
prestanka patnje'. Takav je čovek koji i grmi i donosi kišu. Takav je čovek, kažem vam, nalik
munji koja i grmi i donosi kišu.

Na svetu se mogu pronaći ove četiri vrste ljudi."

Rev. 1/11/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-102.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-102.html 4/14/2007