You are on page 1of 8

FIB R ELE

C H IM IC E

numite monomeri sau meri. Materialele cu un grad ridicat de polimerizare sunt cunoscute sub . alcatuite la rindul lor din multe unitati repetitive de mici dimensiuni. Numarul de unitati structurale repetitive dintr-o molecula mare reprezinta gradul de polimerizare.Polim eri Polimerii sunt substante ce contin molecule mari.

).Tipuride fi bre Fibrele textile se împart după provenienţa lor în: – fibre naturale – mai importante sunt cele proteice (lâna şi mătasea naturală) şi cele celulozice . inul. cele mai importante fiind fibrele poliamidice. iuta etc. . – fibre artificiale – denumite astfel întrucât sunt fabricate din materii prime organice naturale. Reprezentanții mai importanți sunt mãtasea vâscozã și mãtasea acetat . – fibre sintetice – sunt cele fabricate din materii prime organice de sintezã. cânepa.

Fibre celulozice naturale Printre fibrele de acest tip se numără cele obţinute din: bumbac. grăsimi.). in. substanţe minerale etc. Bumbacul este constituit din celuloză aproape pură iar celelalte tipuri de fibre conţin în cantităţi variabile şi alte substanţe străine cu care celuloza este amestecată intim (pectină. răşini. lignină. iută etc.Fibre naturale Fibre proteice naturale Mătasea naturală şi lâna sunt constituite din catene macromoleculare cu structură de proteină. cânepă. .

O altă fibră artificială de celuloză regenerată este mătasea cuproxam. . Fibrele de vâscoză sunt mai hidrofile decât cele de bumbac. Comportarea acestei fibre artificiale este asemănătoare cu cea a vâscozei. Vâscoza este constituită din macromolecule de ceuloză aproape pură cu un grad de polimerizare mai mic decât al celulozei din bumbac şi cu o rezistenţa mecanică mai scăzută.Fibre artifi ciale Fibrele artificiale din celuloză regenerată Cel mai important produs de acest tip este vâscoza.

Țesãturile din mãtase acetat sunt mai rezistente dar mai puțin higroscopice decât cele din mãtase vâscozã. . așa numita mãtase acetat.Fibre artificiale din celulozã modificatã chimic Importante sunt în prezent fibrele de acetat de celulozã.

Capron). Aceste fibre sunt folosite pentru obţinerea: articolelor turnate.6 şi Nylon 6 (Relon.Fibre sintetice Fibrele poliamidice sunt constituite din macromolecule filiforme (fără catene laterale) în care grupele amidice. Acest tip de fibre au caracter puternic hidrofob şi sunt rezistente la lumină . Fibrele poliesterice au ca reprezentant important Terilena (Terom. care sunt polare şi hidrofile. a textilelor şi a suturilor medicale. Fibrele de nylon sunt rezistente şi mult mai elastice decât mătasea şi relativ insensibile la umezeală şi mucegai. căldură. . Dacron) care rezultă prin poliesterificarea (cu eliminare de apă) a acidului tereftalic cu 1. Dintre fibrele poliamidice cele mai folosite menţionăm: Nylon 6. şifonare.2-etandiol. Perlon L.

. Fibrele sintetice şi artificiale încearcă în mare măsură să se apropie de aspectul fibrelor naturale.Fibrele poliacrilonitrilice (Melană . PNA. Acrilon) se obţin prin polimerizarea acrilonitrilului.