You are on page 1of 15

You are logged in as NORAINI BT MOHD NOR NPQEL16A1 SMI2 (Log out

)

Home  / My courses  / MODUL TUGASAN WAJIB  / Tugasan Wajib 2016a1  /
TUGASAN MODUL 2 ­ INSTRUKSIONAL DAN PENCAPAIAN  /
KUIZ UJI MINDA MODUL 2
Started on
State
Completed on
Time taken

Question 1
Complete
Mark 1.00 out of
1.00

Friday, 12 February 2016, 4:16 PM
Finished
Friday, 12 February 2016, 6:56 PM
2 hours 39 mins

Marks

38.00/40.00

Grade

95.00 out of 100.00

Penubuhan Tabung Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) adalah
selaras dengan pelaksanaan ...
Select one:
A. Dasar Pendidikan Wajib.

Flag question

B. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013­2025.
C. Konsep WAWASAN 2020.
D. Pendidikan Abad Ke­21.

Question 2

Baca petikan berikut:

Complete

Sekolah Kebangsaan Tanjung Cemerlang di Sabah membuat lawatan sambil belajar
ke Brunei dengan menaiki bas sekolah yang berlesen dengan Lembaga Perlesenan
Kenderaan Perdagangan (LPKP) Sabah. Semasa di Brunei, bas tersebut telah
terlibat dalam kemalangan jalan raya.

Mark 1.00 out of
1.00
Flag question

Salah seorang murid Tahun 5 telah mengalami kecederaan dan dimasukkan ke
sebuah hospital swasta di Brunei selama 3 hari. Salah satu jari murid tersebut
terputus dan tidak dapat dicantum semula.
 
Merujuk kepada petikan tersebut, murid berhak untuk menunut daripada....
I    Skim Insurans Penumpang
II   Skim Insuran Pengangkutan Darat
III  Skim Insuran Takaful Pelajar S.P.A.D
IV  Skim Insurans Takaful Pelajar Sekolah Malaysia
 
Select one:
A. I dan II sahaja
B. I, II dan III sahaja

 antara berikut tindakan manakah yang patut diambil oleh pengurusan sekolah?      I.     Memberi rawatan awal seperti memberi panadol kepada murid sekiranya demam atau sakit ringan supaya penyakitnya berkurangan. III dan IV sahaja D. III dan IV sahaja D. II dan IV sahaja D. III dan IV Question 4 Complete Mark 1.      leka dengan kemungkinan  berlaku perkara­perkara yang tidak diingini   IV. I dan II sahaja B. kemudahan­kemudahan tersebut juga boleh menjadi punca kemalangan di sekolah.        bersedia dengan sebarang lawatan pihak luar   II.00 out of 1. II. II.  Justeru pengurusan keselamatan sekolah juga perlu diberi keutamaan seperti aspek­aspek pengurusan yang lain. I. II dan IV sahaja C.     III.  Select one: A.     II.   IV.    Memaklumkan ibu bapa murid sekiranya anak mereka perlu dirujuk kepada pihak hospital.    Mengenal pasti murid yang perlu dirawat di hospital atau yang perlu berehat di Bilik Rawatan. I dan III sahaja C.      proaktif mengambil langkah­langkah menjamin keselamatan warganya Select one: A.       merancang.   Walaupun begitu.    Membenarkan murid berkenaan balik sendiri ke rumah mereka untuk berehat dengan izin ibu bapa.   Ini adalah bertujuan supaya sekolah sentiasa …     I. II. III dan IV sahaja Question 3 Complete Mark 1. melaksana  dan membudayakan amalan keselamatan   III. I. III dan IV sahaja . I dan II sahaja B.00 Flag question Sekolah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan  untuk membolehkan segala aktiviti pendidikan berjalan dengan lancar.00 Flag question Sekiranya seseorang murid sakit ketika berada di sekolah.C.00 out of 1.

00 out of Antara berikut. II. II dan IV sahaja C.       Bahagian anggota murid yang dirotan   IV.        Bilangan sebatan   II. Mark 0. I. I. III dan IV sahaja D.   Pandangan masyarakat tentang hukuman yang dikenakan III. I. II dan III sahaja B.   Apakah maksud 'segera' dalam SOP tersebut?       I. III dan IV sahaja D.        Pada hari berlakunya kes atau insiden sekiranya berlaku di sekolah . i.       Saksi hukuman semasa hukuman rotan dilaksanakan  Select one: A.7 Tahun 2011 berkenaan Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) 1:3:7 Pelaporan dan Tindakan Menangani Isu Disiplin Murid.        Nama dan tandatangan murid   III.00 Flag question Pengetua atau Guru Besar menentukan hukuman yang sesuai bagi sesuatu salah laku. II. I. Hukuman yang dikenakan hendaklah bersifat adil dan tegas.  Perwatakan.  Tujuan murid membuat kesalahan itu dan setakat mana perbuatan itu berbahaya Select one: A. III dan IV sahaja Question 6 Complete Hukuman rotan atau dera yang dikenakan kepada murid hendaklah direkodkan dan disimpan secara sulit.00   Flag question    I. yang manakah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan hukuman? I. manakah BENAR mengenai rekod yang perlu dicatatkan? 1.    kekerapan murid itu melakukan kesalahan itu II. laporan berkaitan isu atau insiden tingkah laku tidak berdisiplin perlu dilaporkan dengan kadar segera oleh JPN kepada KPM.Question 5 Complete Mark 1.00 out of 1.00 out of 1. Antara berikut. I. sejarah dan latar belakang murid yang melakukan kesalahan IV.00 Flag question Mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas  Bil. III dan IV sahaja Question 7 Complete Mark 1. I dan II sahaja B. II dan III sahaja C.

00 Flag question Domain kedua dalam kerangka pengurusan pengajaran dan pembelajaran Charlotte Danielson (2013) menyebut tentang aspek ‘persekitaran bilik darjah’. Mengurus perlakuan murid D. I dan II sahaja B. I dan III sahaja C. II.00 Flag question Guru Besar adalah orang yang bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah dan bagi maksud itu.       Pada hari kes atau insiden tersebar melalui media massa sekiranya kes atau  insiden berlaku di luar sekolah atau dalam               masa               cuti sekolah atau  sememangnya di luar pengetahuan pihak sekolah.    II.. III dan IV Question 8 Complete Mark 1.. II dan III sahaja D. mempunyai kuasa ke atas guru­guru dan murid­murid di sekolah itu. Select one: A. Akta Pendidikan 1996 Question 9 Complete Mark 1.       Sekiranya kes atau insiden berlaku di dalam sekolah atau dalam masa cuti  sekolah di mana pihak sekolah mengetahuinya               hendaklah dengan segera menyampaikan kepada PIBG.  Pernyataan tersebut merupakan peraturan yang boleh didapati dalam . I.00 out of 1. Perlembagaan Malaysia B.    IV. yang manakah bukan antara perkara yang tersenarai dalam domain tersebut ? Select one: A. Membentuk persekitaran yang saling menghormati dan bekerjasama . pasukan polis dan JPN.    III.00 out of 1. Pernyataan di atas merupakan sumber kuasa bagi seseorang Guru Besar dan Pengetua mentadbir murid dan guru di sekolah. Select one: A. Ordinan Pelajaran 1957 C. Membentuk budaya pembelajaran C. I.  Antara berikut. Mempamerkan pengetahuan mengenai murid B.       Sekiranya kes atau insiden berlaku di luar sekolah atau dalam masa cuti  sekolah di mana pihak sekolah mengetahuinya maka               hendaklah segera menyampaikan maklumat atau laporan kepada JPN.

  Dia  memerhatikan bahasa badan dan mimik muka guru­guru yang mengajar untuk membantunya memahami kandungan pelajaran dengan lebih baik.00 out of 1.00 out of 1. Menerangkan apa yang perlu dipelajari dan cara untuk melakukannya.00 Puan Mala telah mengelompokkan murid­murid beliau dalam empat (4) orang sekumpulan. dia kerap mengaplikasikan teknik lakonan dalam pembelajaran KOMSASnya. Auditori dan Kinestetik C. Dengan berpandukan antalogi cerpen. murid­muridnya diminta membuat perbincangan dalam kumpulan bagi menulis skrip tentang watak­ watak yang ada dalam cerpen.  Apakah gaya pembelajaran yang diaplikasikan oleh Pn.00 Flag question Dalam kelas. Menggunakan pelbagai alat pemikiran seperti I­Think C. kinestetik D. Kemudian diminta melakonkan watak­watak tersebut. Gaya belajar Visual Question 12 Complete Mark 1. Fatimah seorang guru Bahasa Melayu kelas 5 Melor.  Setiap kumpulan diminta menyediakan sekeping poster untuk sambutan Hari Kantin Sekolah yang mengandungi maklumat penting berkaitan. Rizal suka duduk di barisan hadapan.  Dia juga suka mencatat maklumat yang penting untuk mengingatinya.00 out of 1. Berdasarkan maklumat di atas. . D.00 Flag question Pn.00 Flag question Bagaimanakah strategi pembelajaran mampu meningkatkan pencapaian murid seperti yang dicadangkan oleh Marzano? Select one: A. Menjelaskan kepentingan pembelajaran koperatif Question 11 Complete Mark 1. Gaya belajar Visual. Gaya belajar Kinestatik B. Untuk memastikan pengajaran dan pembelajarannya tidak membosankan dan dapat meningkatkan pemahaman anak­anak muridnya. Rizal cenderung belajar secara  … Select one: A. Gaya belajar Auditori D. B. auditori Question 13 Complete Mark 1. Mengaplikasikan prinsip pembelajaran deduktif. Fatimah? Select one: A. linguistik C.  Setiap kumpulan perlu membentangkan poster masing­masing  dan menyediakan hujah mengapa poster kumpulan masing­masing adalah yang terbaik. visual B.Question 10 Complete Mark 1.00 out of 1.

 II.00 Flag question Manakah antara berikut boleh dikaitkan dengan individu yang kecerdasan pelbagainya bersifat visual ruang? Select one: A. III dan IV sahaja Question 14 Complete Mark 1. Kecerdasan visual­ruang IV.00 Flag question Menetapkan objektif dan memberi maklum balas adalah satu langkah untuk menentukan hala tuju pembelajaran. I.00 out of 1. II dan III sahaja B. Murid perlu dilatih bahawa usaha yang gigih akan meningkatan pencapaian C.Flag question Apakah kecerdasan pelbagai yang ingin Puan Mala bangunkan dalam kalangan murid­muridnya?   I. Kecerdasan kinestetik Select one: A.   Mendendangkan sebuah lagu dengan menggunakan fakta­fakta Sains II.00 Flag question Seorang guru mata pelajaran Sains ingin memberi tugasan kepada murid­murid beliau dengan menggunakan kedua­dua hemisfera otak.  Antara kenyataan berikut. II dan IV sahaja C. Cenderung berfikir dalam bentuk  perkataan C. III dan IV sahaja D. Matlamat yang hendak dicapai perlu dikongsi bersama murid Question 16 Complete Mark 1.  Kecerdasan interpersonal III. Cenderung berfikir dalam bentuk perkataan Question 15 Complete Mark 1.   Kecerdasan verbal­linguistik II. yang manakah TIDAK BENAR tentang `menetapkan objektif dan memberi maklum balas’? Select one: A. Cenderung berfikir dalam bentuk  konsep logik D.  Menjawab soalan­soalan yang diberikan dalam kumpulan­kumpulan kecil . Cenderung berfikir  dalam bentuk imej mental B.00 out of 1. I. Maklum balas perlu diberikan dengan segera dan tepat D.00 out of 1. Matlamat hendaklah fleksibel B. I. Yang manakah antara aktiviti­aktiviti berikut yang sesuai digunakan? I.

 I dan II sahaja B. i. dan IV sahaja D. jangkamasa guru dalam menyediakan soalan­soalan ujian B. yang manakah paling sesuai digunakan untuk menerangkan ciri­ciri pembelajaran tradisional dan ciri­ciri pembelajaran abad ke ­21? Select one: A. kejelasan yang terdapat pada arahan dan item­item ujian D. berkait dengan panjangnya ujian ataupun penilaian itu Question 19 Complete Bagaimanakah skor yang sah dan boleh dipercayai boleh diperolehi? Apabila penggubal akur dengan aspek berikut. C.   Konteks 1. dan III sahaja C. II dan IV sahaja Question 17 Complete Mark 1. Memberi word puzzles sebagai kerja rumah   Select one: A. keadaan tempat murid­murid mengambil ujian.  Kurikulum Flag question     iii. Mark 1.00 Flag question Faktor­faktor yang menpengaruhi kebolehpercayaan dalam ujian adalah seperti berikut kecuali Select one: A.00 out of     i. Menghasilkan sebuah peta minda untuk merumuskan konsep­konsep yang dipelajari IV.00 out of 1.  Peluang calon Select one: A. I.  Spesifikasi     iv. Peta Bulatan B. Peta Buih Berganda C.00     ii. dan iii . II. Peta Buih D.00 out of 1. Peta Pelbagai Air Question 18 Complete Mark 1. ii.00 Flag question Antara peta pemikiran berikut.III.

 dan iv D. I.00                         II. dan III B. ii. I. Keberkesanan distraktor Select one: A. ii.00 out of 1. iii.  Ketepatan Flag question                         III. iii. dan iv Question 21 Complete Mark 0. . Menghadkan panjang ujian D. II.00 Flag question Arahan:  Tandakan Benar pada pernyataan yang ‘benar’ dan Salah pada pernyataan yang salah. I. dan iv C. Mengira kuasa diskriminasi item Flag question B.  Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam pembelajaran dan pengajaran sesuai untuk murid pelbagai kecerdasan Select one: True False Question 23 Complete Arahan:  Tandakan Benar (TRUE)atau  Salah (TRUE) pada pernyataan yang berikut. Kesesuaian                         IV. i. iii. III. II. i. dan IV C.B.00 out of                         I. dan iv Question 20 Complete Apakah perkara­perkara yang perlu diambilkira semasa menggubal soalan   bagi mendapatkan skor yang sah dan boleh dipercayai? Mark 1. Memastikan kepelbagaian item Question 22 Complete Mark 1. ii.00 Bagaimanakah seorang pengurus sekolah dapat memastikan ujian yang dibina di sekolah mempunyai kebolehpercayaan dan keesahan yang tinggi? Select one: A.   Keakuran 1. Membuat post­mortem C.00 out of 1. dan IV D.

 I. III dan IV C.00 Flag question Pilih pelaksanaan gerak kerja kokurikulum kepada para murid di sekolah berlandaskan kepada konsep­konsep kokurikulum yang telah dinyatakan.00 out of 1.  iv. III dan IV D.  i.Mark 1.  ii. I.    Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang        bersepadu (sosial. II dan III B. II dan IV Question 26 Matlamat utama pendidikan melalui gerak kerja kokurikulum adalah bertujuan untuk? Complete Mark 1. jasmani dan rohani).00 out of   1.  Mark 1.  Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid­murid untuk keperluan masyarakat dan negara.  Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara       Integrasi.00 out of   1.00 Flag question Ujian formatif yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas merupakan sebahagian daripada pentaksiran pembelajaran murid. Select one: True False Question 25 Complete Mark 1. II. I.00 Keputusan yang diperoleh semasa sesi pentaksiran yang dilaksanakan dalam sesi pembelajaran membolehkan guru membaiki kaedah pembelajaran mereka Flag question Select one: True False Question 24 Complete Arahan:  Tandakan Benar (True) pada pernyataan yang ‘benar’ dan Salah  (False) pada pernyataan yang salah.  iii. Select one: A.   Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan.00 out of Select one: .

 persediaan kerjaya D. Flag question II. Sebagai bukti bahawa ibu bapa/ penjaga telah akur dan tidak mempunyai ruang untuk mengambil tindakan undang­undang terhadap kecuaian guru D.00 Apakah tanggungjawab pengetua/ guru besar selaku Respondeat Superior terhadap program pendidikan luar sekolah? Select one: A. Sebagai bukti pelajar telah bersetuju mengikuti dan bertanggungjawab terhadap sesuatu perkara yang berlaku terhadapnya B. yang manakah merupakan isu dan kelemahan pengurusan dan kepimpinan pengetua/ guru besar dalam bidang kokurikulum?  Mark 1.00 out of 1. Bertanggungjawab mengarah secara langsung guru­guru terlibat sebelum. semasa dan selepas program berlangsung Question 29 Complete Antara faktor­faktor berikut. Bertanggungjawab secara langsung segala keputusan sebelum.00 out of 1.1.00 A. pemupukan disiplin C.   Tidak memahami kepentingan konsep pelaksanaan Melindungi Masa Instruksional (MMI). semasa dan selepas program berlangsung Flag question B. meningkatkan kecergasan dan kesihatan diri Question 27 Complete Mark 1. .00  I. Bertanggungjawab kepada tindakan guru penasihat dan pengiring semasa dan selepas program berlangsung C.00 out of   1. Sebagai bukti yang dapat mengelakkan pihak sekolah diambil sebarang tindakan undang­undang C. Bertanggungjawab mengarah secara langsung semua peserta di kawasan perkhemahan sebelum dan semasa program berlangsung D. mengisi masa lapang Flag question B.00 Mengapakah surat kebenaran membawa pelajar ke sesuatu program perlu dikeluarkan kepada para pelajar dan mendapat pengesahan ibu bapa/ penjaga sebelum murid terlibat dengan sesuatu aktiviti? Select one: Flag question A.   Tidak memastikan pembahagian tugas bidang  kokurikulum dalam kalangan guru seimbang. Sebagai bukti tindakan awal pihak sekolah bagi memastikan keselamatan pelajar diberi perhatian sepenuhnya Question 28 Complete Mark 1.

 keselamatan. I. guru perlu menghentikan serta merta sesuatu aktiviti sukan yang diadakan di padang sekolah sekiranya? Select one: a. II dan III B. persetujuan ibu bapa/ penjaga murid D.III. peralatan tidak mencukupi Question 32 Complete Mark 1.00 Flag question Siapakah yang bertanggungjawab untuk memeriksa dan menyelenggara stor dan peralatan sukan dari masa masa ke semasa? Select one: A.00 Flag question Bagi tujuan keselamatan murid. IV. aspek terpenting yang perlu diberi perhatian oleh para pentadbir dan guru­guru ialah? Select one: A. Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Setiausaha Kokurikulum B.  Tidak mengambil tindakan terhadap guru­guru yang tidak melibatkan diri di dalam kokurikulum. II.00 out of 1. hari gelap kerana akan hujan c. III dan IV C.00 out of 1.00 Flag question Semasa melaksanakan gerak kerja kokurikulum. III dan IV D. I. pensijilan penyertaan dan penglibatan murid Question 33 Yang manakah antara jenis­jenis penyeliaan yang sering dilaksanakan di sekolah? .  Tidak memastikan dokumentasi program lengkap untuk rujukan guru lain Select one: A. II dan IV Question 30 Complete Mark 1. kehadiran murid tidak memuaskan b. penyertaan tidak menjejaskan pembelajaran murid B. Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Setiausaha Sukan Question 31 Complete Mark 1. kebajikan dan kesejahteraan murid C. Setiausaha Kokurikulum dan Setiausaha Sukan C. I. murid tidak berminat d.00 out of 1. Ketua Panitia Pendidikan Jasmani Kesihatan dan Setiausaha Sukan D.

 3/1987 “Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran di Dalam Bilik Darjah” oleh Pengetua/Guru Besar KECUALI Select one: A.00 Proses mengukur kemampuan murid dalam sesuatu bidang pembelajaran agar hasilnya dapat digunakan untuk membuat inferens merujuk kepada  Select one: A.00 out of 1.Complete   Mark 1.00 out of I.00 out of 1. Pencerapan Question 36 Syor­syor berikut merupakan unsur dalam penyeliaan klinikal iaitu: Complete   Mark 1. II dan III Question 34 Complete Mark 1. II dan III sahaja D.00 Antara berikut merupakan isi kandungan SPI Bil. Penyeliaan D.00 II. Membentuk sikap guru yang lebih positif Flag question B. Mengajar mengikut jadual waktu yang diluluskan Question 35 Complete Mark 1.   Peribadi 1. I.  dan II sahaja B. Memastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum C. Pemantauan Flag question B. I. Menyelia tanggungjawab utama D.00 Flag question II. I dan III sahaja C. Penilaian C.  Klinikal Flag question III. Formal Select one: A.  Budaya III. I dan II sahaja B. I dan III sahaja . Pembangunan Select one: A.   Umum/pentadbiran 1.00 out of I.

 Mengenal pasti masalah D. Penilaian yang berterusan D.00 out of II.00 Unsur utama dalam Dokumen SKPM 2010 bagi menentukan standard kemenjadian murid ialah Select one: A. Pengajaran dan pembelajaran Question 38 Complete Mark 1. II dan III sahaja D. Merancang pemerhatian Question 39 Amalan profesioanalisme keguruan melibatkan aspek kritikal yang berikut iaitu: Complete Mark 1.   Pembangunan diri guru dan kemahirannya Mark 1. Membuat pemerhatian B.00 out of 1. Pemantauan dan penyeliaan Flag question B. Pematuhan etika kerja dan amalan nilai positif Question 40 Tujuan penyeliaan mengikut Hayman (1987) adalah seperti yang berikut Complete I. i dan iii sahaja . i dan ii sahaja B.C.00 out of 1.00 Flag question Select one: A.00 Flag question Salah satu aspek penting dalam Penyeliaan Klinikal pada peringkat pra­penyeliaan ialah Select one: A.00 III. II dan IV sahaja Question 37 Complete Mark 1. Pengurusan kelas yang cekap C. Peningkatan murid C. Penguasaan isi kandungan yang mendalam B. Merancang perbincangan C. Pembangunan profesional D.  Pembangunan diri murid dan pembelajarannya 1.00 out of 1. Pembangunan diri insan – guru dan murid Flag question Select one: A.

 ii dan iii Finish review QUIZ NAVIGATION NORAINI BT MOHD NOR NPQEL16A1 SMI2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Show one page at a time Finish review Maklumat Portal  e­ Pembelajaran  IAB atau e­Learning IAB ialah  satu  inisiatif IAB  untuk  memberi nilai  tambah  pada program­program latihan  di  IAB.C. Bandar Negeri Sembilan TEL :06­7979200 FAKS :06­7979300 . Kompleks Pendidikan Nilai. Tujuan  asal  portal ini  ialah  untuk memudahkan pengaliran maklumat  dari  IAB kepada  pelanggan­ Portal pelanggan  IAB dengan ePembelajaran menyediakan ruang interaksi  secara IAB online  antara pelanggan  Portal  IAB e­ dengan  pensyarah­ pembelajaran  ini Ikuti Kami  ­ Facebook Hubungi Kami Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia. 71760  Enstek. ii dan iii sahaja D. i.

dibangunkan IAB. Hakcipta Terpelihara © 2016 INSTITUT AMINUDDIN BAKI. pensyarah  melangkaui menggunakan batasan  bilik­bilik aplikasi Moodle kuliah  di  kampus IAB. Sesuai dipapar menggunakan Mozilla Firefox. Google Chrome atau Safari dengan resolusi 1366 x 768. Penafian: Institut Aminuddin Baki tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan mana­mana maklumat yang diperolehi daripada laman web ini. Perisian Adobe Flash Player diperlukan bagi sesetengah paparan di portal ini. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA You are logged in as NORAINI BT MOHD NOR NPQEL16A1 SMI2 (Log out) .