You are on page 1of 2

SEKOLAH SAYA

Sekolah saya bernama _____________________.
Sekolah saya terletak di __________________. Kawasan
sekolah saya besar,ceria dan _____________.
Bangunan sekolah saya terdiri daripada dua blok,
iaitu
blok____________________
dan
blok
_______________. Terdapat __________ buah bilik darjah
di
sekolah
saya.
Antaranya
termasuklah
________________________________________________
_________.
Murid-murid di sekolah saya belajar pada
____________. Terdapat______________ orang guru dan
_____________orang murid belajar di sekolah saya. Semua
guru di sekolah saya rajin dan ____________________.
Selain itu, murid-murid juga berbudi bahasa dan rajin
belajar.
Murid-murid di sekolah saya juga menyertai pelbagai
aktiviti kokurikulum. Antaranya termasuklah pasukan
badan beruniform, persatuan, sukan dan permainan. Muridmurid menjalankan aktiviti tersebut pada hari
_________________.
Saya sayang akan sekolah saya. Saya suka belajar di
sekolah ini kerana sekolah ini ____________________.

Murid-murid menjalankan aktiviti tersebut pada hari Sabtu.Semua guru di sekolah saya berdedikasi.Sekolah saya terletak di Skudai.iaitu sesi pagi dan sesi petang.murid-murid juga berbudi bahasa dan rajin belajar.mesra tetapi tegas. Bangunan sekolah saya terdiri daripada dua blok. . Murid-murid di sekolah saya juga menyertai pelbagai aktiviti kokurikulum. Pencapaian murid-murid di sekolah saya sungguh menggalakkan.Selain itu.persatuan.iaitu blok A dan blok B. perpustakaan.bilik komputer dan kantin.Terdapat 45 buah bilik darjah di sekolah saya. Saya suka akan sekolah saya.bilik muzik.ceria dan bersih.Antaranya termasuklah pasukan badan beruniform.Sekolah saya bernama SJK (C ) Pu Sze.Antaranya termasuklah dewan kuliah.Murid-murid juga turut mengharumkan nama sekolah dalam pelbagai pertandingan. makmal sains. Kawasan sekolah saya besar. Murid-murid di sekolah saya belajar dalam dua sesi.Beliau seorang guru besar yang peramah.sukan dan permainan. rajin dan bertanggungjawab.Di sekolah saya juga terdapat bilik-bilik khas.Saya suka belajar di sekolah ini kerana sekolah ini selesa dan berpotensi.Guru Besar sekolah saya bernama Ong Min Yock.Mereka sentiasa belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.Terdapat kira-kira 150 orang guru dan kira-kira 3000 orang murid belajar di sekolah saya.