You are on page 1of 12

Hur används

Wikipedia i
skolan?

Einar Spetz

einarspetz@gmail.com
070-2921750 Medioteket 29 april 2010
Föreläsaren
 Gymnasiebibliotekarie, Vallentuna
 Wikipedian (>4.000 redigeringar på
svwp., nnwp.)
 Tidigare ledamot av intresse-
föreningen Wikimedia Sverige

10-04-29 Medioteket
Uppdrag för Regionbibliotek
Stockholm - i 3 faser
 Förstudie
 Fördjupad studie: gymnasielärare
 Wikipediaprojekt:Ortportaler

10-04-29 Medioteket
(1) Förstudien 2007-2008
 Wikipedia från
”biblioteksperspektiv”
 Undersöka hur gymnasieelever
uppfattade och använde WP
 Brister i innehållet –
nåt för bibliotek att jobba
med?
10-04-29 Medioteket
(2) Fördjupningsstudien
2008-2009
 Lärare
 Undersöka hur
lärare uppfattade och
använde WP
 Kvantitativ metod / enkät

10-04-29 Medioteket
Varför studera lärare?
Brist på fakta/ Folkliga föreställningar
ang. hur lärare ser på Wikipedia:
- ”Stränga, restriktiva”
- ”Avråder från användning”
- ”Betygsmässig sanktioner”
- Regionbibliotek Stockholm

10-04-29 Medioteket
Fördjupning Storstockholmsområdet

Mora

10-04-29 Medioteket
Lärare i gymnasieskolan
enl. Skolverket

 30.971 lärare i Sverige


 4.459 lärare i Stockholms län
 Studien omfattade: 266 lärare
 ≈ 6 procent av lärarna i Stockholms län
 ≈ 0,086 procent av alla lärare
i Sverige
10-04-29 Medioteket
Wikipedia: älskad eller avskydd?
Frågor Elever (91) Lärare (266)

Använt SVWP
Senaste 30 dagarna 87% 66,6%

NE.SE 42% 36, 8%


Mycket eller ganska
trovärdig 88% 67%
Andel som tror lärare
är skeptiska till 65% 50%
SVWP:s innehåll
10-04-29 Medioteket
Lärare och Wikipedia
 Lärare använder
Wikipedia oftare än
andra konkurrerande
verktyg
 Lärare litar på till stor
del på innehållet
 Berättar inte att de
använder Wikipedia
 Tror sig omgivna av
Wikipediakritiker
10-04-29 Medioteket
Hur bra är Wikipedia?
 68% av gymnasielärare: svenskspråkiga
Wikipedia är ganska tillförlitligt/mycket
tillförlitligt. Syn på kollegorna: 50 procent
 88% av gymnasieelever: svenskspråkiga
Wikipedia är ganska tillförlitligt/mycket
tillförlitligt
 66% av lärarna hade använt WP minst en
gång senaste månaden (NE.se 36 procent)
 Ca. 60% aldrig avrått elever
 Ca. 60% har aldrig tipsat elever
10-04-29 Medioteket
Hur elever använder
Wikipedia - (norsk)
Jimmy Wales medverkar i NRKs
magasinprogram I kveld.
4'50 – 7'00

10-04-29 Medioteket