You are on page 1of 4

SK (F) BUKIT JALOR

72300 GEMENCHEH NEGERI SEMBILAN.


1. TAJUK
PROGRAM SENTUHAN SAYANG
(KELAS TAMBAHAN BESTARI LINUS 2016)
2. RASIONAL
Program ini adalah satu usaha dalam membantu murid mengatasi kelemahan dalam asas
membaca dan mengira bagi matapelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan
Matematik. Selain itu, program ini merupakan persediaan murid untuk menghadapi
Saringan LINUS 2016. Guru-guru pula dapat memberikan bimbingan yang khusus dan
bertumpu untuk meningkatkan pencapaian murid.

3. OBJEKTIF
Diharap semua murid-murid Tahun 1, 2 dan 3 2016 akan mencapai objektif berikut:

Objektif Umum:
i)
ii)

Memastikan dan meningkatkan pencapaian murid dalam Saringan 1 dan 2 2016.


Melahirkan murid yang berkeyakinan dalam menjawab soalan saringan Lisan dan
Bertulis.
Meningkatkan kemahiran asas membaca dan mengira serta pengetahuan murid
dalam setiap matapelajaran.

iii)

Objektif Khusus:
i)
ii)

Mengurangkan bilangan murid LINUS/LBI dan sifar murid.


Mengesan kelemahan murid supaya dapat mengambil tindakan awal memperbaiki
kemahiran asas membaca dan mengira murid.
Membantu murid menguasai kemahiran asas dengan baik.

iii)

4. KUMPULAN SASARAN
i)

Semua murid-murid Tahun 1 2016

ii)

Murid tahun 2 dan 3 yang tidak menguasai konstruk Linus Literasi Bahasa
Malaysia, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi pada saringan 2 2015.
Murid Tahun 4 Literasi Bahasa Inggeris yang tidak menguasai konstruk Linus.

iii)

5. STRATEGI PELAKSANAAN
Strategi pelaksanaan Kelas Tambahan 2016 adalah seperti berikut:
i)

Murid Tahun 2 dan 3 dibahagikan mengikut mata pelajaran yang tidak dikuasai
pada Saringan 2 2015.
Murid Linus Bahasa Inggeris Tahun 4 yang tidak menguasai konstruk Linus
Saringan 2 2015.
Murid Tahun 1 disaring semasa Ujian Diagnostik Tahun 1 2016.
Dilaksanakan pada Hari Isnin, Selasa dan Khamis selepas waktu persekolahan
dari jam 1.00 hingga 1.30 petang.

ii)
iii)
iv)

6. TARIKH PELAKSANAAN
Bermula 1 Februari hingga Oktober tahun 2016.

7. TEMPAT
Kelas Tahun 1 Bijak, Tahun 2 Bestari dan Tahun 3 Bijak.

8. GURU YANG TERLIBAT


Guru-guru matapelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Matematik Tahun 1, 2
dan 3.
MATAPELAJARAN
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK

GURU YANG MENGAJAR


Pn. Salihin Bt Narawi
Pn. Norliza Bt Aziz
En. Azmi B. Yatim Bakhtiar
Pn. Norazlina Bt Aman
Cik Piravina a/p Vijayakumaran
En. Mohd Razi B. Samad
En Riduzan B. Razali
En. Noor Zaide B. Yusof

9. PERUNTUKAN KEWANGAN
BIL
1.

KEPERLUAN
Bahan Bantu (ABM/BBM)

RM
100.00

-kertas
-plastik laminate
-marker
JUMLAH

100.00

10. JAWATANKUASA PELAKSANA


JAWATANKUASA PELAKSANA
PROGRAM SENTUHAN SAYANG
KELAS TAMBAHAN BESTARI LINUS 2016
PENGERUSI
EN. BASRI BIN HJ. YUSOF
TIMBALAN PENGERUSI
EN. ABDULL HALIM BIN JAAFAR
PENYELARAS
PN. SALIHIN BINTI NARAWI
SETIAUSAHA
CIK. NURZULIEQHA BINTI MAD AMIN
AHLI JAWATANKUASA

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

MATEMATIK

Pn. Salihin Bt Narawi


Pn. Norliza Bt Aziz
En. Azmi Bin Yatim Bakhtiar
Pn. Norazlina Bt. Aman
Cik Piravina a/p Vijayakumaran
En. Noor Zaide B. Yusof
En. Riduzan B. Razali
En. Mohd Razi B. Samad

11.JADUAL PERLAKSANAAN
BI HAR

MASA

TAHU

NAMA GURU

TEMPAT

ISNIN

1.00
1.30 PTG

SELA
SA

1.00
1.30 PTG

KHAM
IS

1.00
1.30 PTG

PN. SALIHIN BT
NARAWI
PN. NOR LIZA BT AZIZ
EN. AHMAD AZMI BIN
YATIM BAKHTIAR
CIK. PIRAVINA a/p
VIJAYAKUMARAN
PN. NORAZLINA BINTI
AMAN
EN. NOOR ZAIDE BIN
YUSOF
EN. MOHD RAZI BIN
SAMAD
EN. RIDUZAN BIN
RAZALI

KELAS 2 BESTARI
KELAS 1 BESTARI
KELAS 3 BIJAK

KELAS 1 BIJAK
KELAS 2 BESTARI
(BERSAMA MURID 3
BIJAK)
KELAS 1 BIJAK
KELAS 2 BESTARI
KELAS 3 BIJAK

12.RUMUSAN
Program ini adalah suatu aktiviti berterusan berbentuk pemulihan dan bimbingan yang
diharap dapat membantu murid dalam menghadapi saringan LINUS 2016. Program ini
juga diharap dapat memberi satu impak yang berkualiti dan berkesan terhadap anak didik
untuk memastikan murid-murid dapat menguasai asas membaca Bahasa Malaysia,
Bahasa Inggeris dan mengira dengan baik. Semoga program ini dapat membantu
meningkatkan pencapaian KPI Linus 2016 dan seterusnya meletakkan sekolah ini antara
sekolah yang berjaya mencapai sifar linus sesuai dengan hasrat kerajaan dalam Anjakan 2
iaitu memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

(Pn. Salihin Binti Narawi)


Penyelaras Program Sentuhan Sayang
Linus 2.0 2016