You are on page 1of 20

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Colegiul Financiar – Bancar din Chișinău

Catedra: Contabilitate

Cercetare de Marketing
“ Dulcișor “ S.R.L

Autori: Arhirii Crsitina
Cioară Victoria

Coordonator: Varticovschi Inga

Chișinău 2015

Cuprins:
1)Identificarea problemei și definirea scopului cercetării
2)Elaborarea obiectivelor și ipotezelor
3)Estimarea prealabiă a valorii informației
4)Definirea surselor de informație
5)Modalități de culegere și percepere a informației
6)Metoda de eșantionare
7)Colectarea informațiilor
8)Prelucrarea informației
9)Analiza și interpretarea informației
10)Redactarea studiului și elaborarea concluziilor
Anexe

Nu există ceremonie fără minunatele prăjituri îndulcitoare . brânză dulce (așa numita pască pregătită de obicei de Paști).Identificarea problemei și definirea scopului cercetării Întreprinderea “Dulcișor “ S. nuci și rahat. cacao. etc. Pe scurt despre produsul nou: Precum cunoaștem se apropie Sfintele Sărbători de Paște . brânză dulce și stafide. cozonacii pot fi drepți sau rotunzi.L “Dulcișor “ a inițiat o cercetare de marketing care are drept scop:”Studiul pieței tortelor și prăjiturilor . Umplutura poate conține nucă. nuci și cacao. marmeladă sau combinații ale acestor ingrediente: nuci și mac. alune. . mac.1.ca urmare a acestui fapt produsul nostru este tot mai des solicitat. simpli sau împletiți. fructe zaharate (confiate).L are ca principale genuri de activitate și comercializarea prăjiturilor și tortelor. Din punct de vedere al formei. stafide și rahat. rahat turcesc.prin intermediul acestei cercetări noi dorim să aflăm care sunt preferințele stimaților noștri clienți. Astfel . În plus prăjiturile produse de către întreprinderea noastră sunt un produs familiar.care îţi trezesc cele mai plăcute amintiri legate de copturile bunicii. astfel noi dorim să oferim clienților noștri cele mai gustoase prăjituri pascale – cozonacii.R. producerea Întreprinderea noastră are grijă de sănătatea clienților astfel oferindu-le o gamă variată de torte și prăjituri . Din simplul și principalul motiv că este interesată de dorințele consumatorilor S.pregătite după cele mai ingenioase şi mai bune reţete. precum și preferințele actuale ale consumatorilor pentru lansarea unui produs nou – cozonacii pentru perioada sărbătorilor pascale”. produse din cele mai benefice ingrediente. stafide.R. nuci.

prețul și promovarea produsului nostru.  Prognozăm ca cel puțin 70 % din respondenți să fie de acord cu prețul de 25-30 a unui cozonac.L .  Produsele firmei noastre să fie procurate și măcar cunoscute de către consumatori în proporție de minim 20 % . *Cît de des și de unde consumatorii procură produse de patisserie. *Cîți consumatori cunosc și procură produsul nostru.2. prognozăm ca inscripția “Fabricat în Moldova” să influiențeze în avantajul întreprinderii „Dulcișor” S. *Care sunt preferințele în privința produsului pe care vrem să-l producem și să-l comercializăm.R. .prețul .  De asemenea sperăm ca clienții să fie mulțumiți de produsele noastre.  Să concretizăm anume care din produsele noastre sunt printre preferatele consumatorilor. *În ce măsură consumatorii ar fi dispuși să achiziționeze produsul nou anume de la firma noastră.accesibilitatea.prețul variind în dependență de umplutură.  Să obținem date privitor la ce poziție ocupăm noi pe piața produselor patiserice în comparație cu concurenții noștri. Elaborarea obiectivelor și ipotezelor La începutul cercetării au fost stabilite următoarele obiective: *Să cunoaștem preferințele consumatorilor în domeniu patiseriei. astfel să deducem care produs să-l producem în cantități mai mari. *Care este părerea consumatorilor referitor la gama de produse .accesibilitatea de procurarea și promovarea produselor firmei noastre. La finele acestei cercetari sperăm să obținem rezultatele următoare:  Să obținem date cît mai precise în ceea ce ține de preferințele consumatorilor în domeniul produselor de patiserie pe care noi le promovăm.  Și în final dar nu în ultimul rînd. *Să studiem cu precauție cît de dezvoltată este piața produselor de patiserie.adică să obținem răspunsuri afirmative față de calitatea.

Remunerarea specialiștilor care au formulat chestionarul și au dat curs cercetării.R. în conformitate cu probabilitatea răspunsurilor vom stabili dacă merită sau nu. sursele Mass Media precum și internet.Astfel. 4)Definirea surselor de informație Pentru efectuarea cercetării de marketing vom folosi necondiționat următoarele surse de informație: *surse primare *surse secundare Informația primară va fi colectată prin intermediul chestionarului întocmit de specialiști. lansarea noului produs în cadrul întreprinderii “Dulcișor” S. Rezultatele obținute prin intermediul chestionarului își vor reflecta valoarea deosebită în cadrul organizării activității întreprinderii pentru următoare perioada privind abordarea problemei în cauză. 5)Modalități de culegere și percepere a informației .3)Estimarea prealabiă a valorii informației Cercetarea de marketing inițiată de întreprindere a generat cheltuieli în sumă totală de 5000 lei.printre care se gasesc consumatori și potențiali consumatori. Un eșantion de 50 de persoane va fi interogat. Suma dată a fost utilizată în modul următor: 1.L .Imprimarea chestionarelor. 2.Remunerarea personalului ocupat cu chestionarea consumatorilor și acumularea informației necesare. În calitate de informație secundară vom colecta date din studiul pieței de desfacere a produselor de patiserie din Republica Moldova . 3.

Din categoria întrebărilor închise fac parte restul întrebarilor -10 fiind la număr. 8 *Întrebări cu scală de evaluare nominală – 1 . Se evidențiază atît întrebări deschise cît și întrebări închise. 9 .de grup cît și stratificate.astfel fiecare dintre consumatori au avut probabilitate egală de a fi parte a eșantionului. Chestionarea a avut loc în unul din centrele noastre de comercializare a prouselor noastre.dintre care se evidențiază: *Întrebări dihotomice – 3 . De asemenea a fost utilizată metoda aleatorie simplă . Din metodele de eșantionare am folosit metoda aleatorie.care la rîndul lui este alcatuit din 11 intrebări ce se află în concordanță strictă cu obiectivele cercetării date.deoarece populația era omogenă și divizarea ei pe grupuri sau straturi era imposibilă.11 *Întrebări Likert – 4 *Întrebări privind intenția de cumpărare – 8 *Întrebări filtru – 3 *Întrebari cu răspunsuri la alegere (semideschise) – 5 . 10 6)Metoda de eșantionare Cercetarea prin intermediul chestionarelor a avut loc pe un e șantion de 50 de persoane consumatori și potențiali consumatori a produselor noastre și a produselor de patiserie în general.simultan colectăm informații despre concurenții noștri. . Din categoria întrebărilor deschise face parte întrebarea 6 – care vine să ne informeze cît de bine cunosc consumatorii piața produselor de patiserie.S-a utilizat astfel metoda preferențială a eșantionarii sistematice. astfel parte a eșantionului putea fi fiecare unitate a consumatorilor prezenți interesesați de chestionare.Culegerea datelor primare se va efectua prin intermediul chestionarului. 2 .

.În continuare vă prezentam rezultatele preliminare a cercetării de marketing. Cercetătorii au fost instruiți cum să aleagă respondenții .precum și despre termenele efectuării chestionării.L .sursele Mass Media precum și internet. precum: “Panilino” S.”Bisquit “ S. Chestionarea a fost efectuată de către 2 angajați ai departamentului de marketing din cadrul întreprinderii care eu luat parte nemijlocit și la elaborarea chestionarului fiind la curent cu scopul și obiectivele cercetării de marketing. care au fost instruiți de către specialiști cum să efectueze chestionarea respondenților corect. supermarketul Linella.despre modul de comunicare cu intervievații.7)Colectarea informațiilor Colectarea informației prin intermediul chestionării a fost efectuată de către personalul întreprinderii . Inițial am expus rezultatele din sursele secundare de informație și anume “Studiul pieței de desfacere a produselor de patiserie” .R. Astfel din aceste surse am aflat că pe piață se manifestă mai multe întreprinderi cu același gen de activitate .L .R.L . În diagram urmatoare va prezentăm cum se manifestă activitatea fiecărei întreprinderi dintre cele enumerate mai sus. Piața produselor de patiserie este una dezvoltată și atractivă pentru mulți investitori. Chestionarea a durat 2 zile și a avut loc în cadrul unui centru de distribu ție a produselor entității noastre . etc. “ Casa Dolce”S.R. 8)Prelucrarea informației Pentru prelucrarea informației colectate au fost încadrați 2 specialiști ai departamentului marketing. despre asigurarea tehnică a procedurii de chestionare .

L 70% Casa Dolce S. demografică.R.60 10 20% Mai mult de 60 4 8% Total 50 100% Întrebarea este una cu scală de evaluare nominală.L Rezultatele chestionarului sunt prezentate astfel: 1) La prima întrebare “ Ce vîrstă aveți? ” răspunsurile sunt următoarele: Răspunsul Numărul de Ponderea (%) (ani) persoane Pînă la 20 17 34% 21. Întrebarea dată este una pur formală pentru evaluarea eșantionului.R.40 19 38% 41.L 20% Bisquit S. .Ponderea pe piață 10% Panilino S.R.

torte?” avem următoarele rezultate: Răspunsul Uneori Deseori Niciodată Total Numărul de persoane 13 35 2 50 Ponderea(%) 26% 70% 4% 100% Frecvența consumurilor de produse de patiserie 70% 60% 50% 40% Frecvența consumurilor de produse de patiserie 30% 20% 10% 0% Uneori Deseori Niciodată .Numărul de persoane 8% 34% 20% Pînă la 20 21-40 41-60 Mai mult de 60 38% 2)La întrebarea “Obișnuiți să consumați prăjituri.

Rezultatele date arată că majoritatea consumatorilor chestionați consumă produse de patiserie deseori.R.acest răspuns fiind unul din cele mai frecvente. iar 4% nu au consumat niciodată. 3)La întrebarea “Ați procurat produsele companiei “Dulcișor” S. Rrespondenții care au răspuns negativ. Ceilalți 76%.astfel 70% din respondenți afirmă că consumă des acest produs. 4)La întrebarea “Sunteți mulțumit de produsul nostru?” avem următoarele rezultate: Numărul de persoane Răspunsuri Calitatea produselor Foarte Mulțum Puțin mulțumi it mulțumit t 13 15 3 Foarte puțin mulțumit 0 . fiind în proporție de 24% nu vor răspunde la întrebarea 4.L?” am obținut rezultatele următoare: Răspunsuri Da Nu Total Numărul de persoane 38 12 50 Ponderea(%) 76 % 24 % 100 % Ați consumat produsele întreprinderii "Dulcișor" S.Această întrebare este corespunde cu obiectivul 3 al cercetării de marketing.R.L? 24% Da Nu 76% Această întrebare corespunde obiectivului 4 și este o întrebare de tip filtru. care au răspuns afirmativ completează chestionarul în întregime.

noastre Prețul produselor Gama de produse Promovarea produselor Accesibilitatea procurărilor Total 3 14 0 4 11 5 7 9 0 1 2 0 2 1 3 0 26 44 6 6 Calitatea produselor Gama de produse Foarte mulțumit Mulțumit 5% 5% Puțin mulțumit 24% 67% Foarte puțin mulțumit Prețul produselor Foarte puțin mulțumit. 25% Puțin mulțumit. 17% Mulțumit. 58% . 13% Foarte mulțumit. 19% Mulțumit. 69% Foarte mulțumit Mulțumit Puțin mulțumit Foarte puțin mulțumit 8% 32% 61% Promovarea produselor Foarte puțin mulțumit.

La ea au răspuns doar consumatorii care au răspuns afirmativ la întrebarea 4. Analizînd răspunsurile oferite de respondenți observăm că majoritatea consumatorilor sunt mulțumiţi în general de produs și de aspectele acestuia.Accesibilitatea procurărilor Foarte mulțumit Mulțumit 31% Puțin mulțumit Foarte puțin mulțumit 69% Această întrebare corespunde obiectivului 5. 5)La întrebarea “Unde obișnuiți să procurați produse de patiserie?” avem următoarele date: Răspunsul În supermarket În magazinele specializate La piață Total Numărul de persoane 22 18 Ponderea(%) 10 50 20% 100% 44% 36% Unde se procură cel mai mult produsele de patiserie? 20% Supermarket 44% Mgazine specializate La piață 36% Rezultatele sunt următoarele: 44 % din consumatori procură din supermarket produsul 36 % procură din magazinele specializate 20 % procură de la piață .

Astfel 33 persoane au numit întreprinderea Panilino și respectiv 15 întreprinderea Bisquit. restul 2 persoane au dat un răspuns negativ.6)Din întrebarea a 6-a “Ce alte întreprinderi care se ocupă cu producerea și comercializarea tortelor.prăjiturilor mai cunoașteți?” observăm: Răspunsul Panilino Bisquit Nu cunosc Total Nr. 7)La întrebarea “Ce produse de patiserie obișnuiți să consumați și cît de frecvent?” am obținut rezultatele : Raspunsuri Nr. de persoane 33 15 2 50 Ponderea (%) 66% 30% 4% 100% Alte întreprinderi ce se ocupă cu același gen de activitate? 4% Panilino Bisquit 30% Nu cunosc 66% Această întrebare corespunde obiectivului 2.de persoane Ponderea Torte 25 50% Prăjituri Total 25 50 50% 100% .

el manifestîndu-se relative de 50 la 50. 8)Următoarea întrebare “Ați dori să găsiți în gama noastră de produse și cozonaci?” avem rezultatele : Răspunsuri DA Nu Total Nr.Ce produse de patiserie cunsumați cel mai des? 50% 50% Torte Prăjituri Consumul de produse de patisserie este activ .anume în direcția promovată de noi . de persoane 49 1 50 Ponderea 98% 2% 100% .

9)Întrebarea “Care este consistența preferată a cozonacului?” am obținut rezultatele: Răspunsuri Nucă Alune Mac Stafide Rahat turcesc Altele Total Nr. de persoane 10 15 5 5 5 10 50 Ponderea 20% 30% 10% 10% 10% 20% 100% . observăm că produsul nou ar avea un success impresionant. 2% Da Nu 98% Analizînd aceste date.Astfel 98 % ar fi dispuși să procure de la noi cozonaci.Includerea cozonacilor în gama de produse.

De persoane 12 22 16 50 Pentru tabelul dat avem diagrama următoare: Ponderea 24% 44% 32% 100% . 10)La întrebarea “Care ar fi prețul optimal pentru un cozonac?” avem rezultatele: Răspunsuri 10-15 16-20 21-30 Total Nr.Consistența cozonacilor 12% 6% 24% Nucă Alune Mac Stafide 12% Rahat turcesc Altele 12% 35% Preferințele consumatorilor sunt diferite . astfel se poate de integrat o multitudine de idei privind adaosurile.

11)Întrebarea “Inscripția “Fabricat în Moldova” are importanță la alegerea produsului?” a avut următorul traseu: Răspunsuri Da Uneori Nu Nr.DE persoane 39 7 4 Ponderea (%) 78% 14% 8% .Astfel e un rezultat avantajos pentru o firmă începătoare precum suntem noi.Prețul optimal pentru un cozonac! 24% 32% 10-15 lei 16-20 lei 21-30 lei 44% Analizînd aceste rezultate am observat că prețul mediu cu care ar fi de acord consumatorii este de 16-20 lei.

am observat că piața produselor de patiserie este dezvoltată. Cea mai mare frecvenţă în aceste răspunsuri este „DA” ceea ce ne demonstrează că pentru 78 % din 100 din populaţie are importanţă inscripţia de pe ambalaj „Fabricat în Moldova”.fiindcă suntem o țară cu potențial economic.Analiza și interpretarea informațiilor Analizînd rezultatele obținute în urma efectuării cercetării de marketing am constatat că:  Am obținut rezultate pozitive privind faptul ca majoritatea consumatorilor dintre cei interogați au răspuns afirmativ. adică produsele pe care noi le promovăm ocupă locuri de frunte în rîndul produselor de patiserie. dar întreprinderea noastră poate ține pasul cu criteriile și condițiile acesteia. . 9.Astfel tortele și prăjiturile. ba chiar mai mult avem rezultate îmbucurătoare care au depașit limitele așteptărilor noastre.  Ne-am prognozat la începutul cercetării ca măcar jumătate din cei interogați să fie mul țumi ți produsul nostru și putem spune prompt și sigur că așteptările noastre au devenit realitate.Valoarea inscripției " Fabricat în Moldova" 14% 8% Da Uneori 78% Nu Această întrebare corespunde obiectivului 8. putem enunța că practic la fiecare întrebare a chestionarului am obținut minimum rezultatul mediu.Acest aspect al produsului îi oferă consumatorului posibilitatea de a aprecia la justa valoare calitatea înaltă la care ar putea fi produse și comercializate bunurile în Republica Moldova.  Ceia ce ține de cunoașterea și procurarea produselor noastre de către consumatori putem constata că 78% din respondenți cunosc și procură.acest lucru motivînd activitatea noastră de viitor.Ca să analizăm în întregime situația.enunțînd în cele din urmă preferințele lor în corespondență cu produsele noastre. doar 22 % nu sunt la curent cu acest produs.  Analizînd datele din Mass Media și din internet.

Am constatat că în urma a 50 persoane care au fost intervievate . Analizîndu-se fiecare aspect al produsului nostru.Astfel am înțeles ce domeniu al producției noastre necesită mai multă aten ție.Din spusele consumatorilor am aflat care sunt cele mai cunoscute firme care se ocupă cu promovarea aceluiași gen de produs. dar dacă ai posibilitatea de a face față tuturor condițiilor acesteia poți să te afirmi ca una din întreprinderile de frunte în cadrul acestui domeniu.Pe parcursul acestei cercetări am observat că există un gol în ceea ce ține de publicitatea produsului nostru.Deci trebuie să ne axăm anume pe produsele întrebate mai des.  Analizînd importanţa inscripţiei „ Fabricat în Moldova” pe ambalaj. Spre marele nostru avantaj această cercetare a fost una de succes. ca noi să-i putem oferi acestuia produsul nostru la un nivel fenomenal.Acest lucru reprezintă un avantaj pentru promovarea autohtonă a produselor noastre .cît și am depistat punctele SLABE.Astfel a apărut încă un motiv în plus pentru a lucra mai mult la aspectele produsului nostru.nu trebuie să lăsăm mîinile în jos . mai ales la promovare.astfel vom evita stocurile și cheltuielile suplimentare de depozitare.fiindcă de publicitatea produsului nostru depinde și comercializarea acestuia. . 10.prin intermediul ultimei întrebări din chestiona.Prin această cercetare am dorit deasemenea să cunoaștem cît mai bine și mai profund preferințele consumatorului sau mai bine spus să cunoaștem în întregime consumatorul. 98 % doresc ca acest produs să apară pe piaţă anume în cadrul întreprinderii noastre. Cu toate că rezultatul cercetării este unul avantajos .am aflat care sunt punctele noastre FORTE. Concluzii Realizînd această cercetare de marketing am sperat să ajungem la rezultate pozitive.adică în perioada sărbătorilor pascale la gama de produse pe care o avem să introducă şi cozonacii. Firma noastră işi propune ca pe viitor.ci dimpotrivă trebuie să muncim cît mai eficient .acestea devenind necondi ționat concurenții noștri . Deasemenea cercetarea de marketing ne-a arătat că trebuie să fim mai flexibili în ceia ce privește preferințele cosumatorului și să nu producem ceia ce nu se întreabă.Analizînd pia ța produselor de patiserie în Republica Moldova am constatat că este o piață dezvoltată. am constatat că practic 78 % din populație înainte de a face cumpărături verifică identitatea produsului dat.

Mai mult ca atît prețul mediu de 16-20 lei ne aranjează atît pe noi căt și pe consumatori. Un lucru ce ne-a surprins plăcut este faptul că inscrip ția “Fabricat în Moldova” influiențează alegerea consumatorilor. Anexe  .Astfel acest aspect are o valoare deosebită pentru produsul autohton.De asemenea cercetarea de marketing ne-a arătat ca ideia de a lansa noul produs “ cozonacul” în perioada sărbătorilor pascale .Deci nu ne rămîne decît să ne pregătim să întîmpinăm succesul. astfel întreprinderea noastră ar obține profit.vedem că sunt posibile vînzările maxime.Conform rezultatului chestionării la întrebarea ce ține de noul produs . este una bine gîndită.