You are on page 1of 5

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model ‘van Gelder’
Student(e)
Remco Peeters
Klas
PEH15VC
Stageschool De Schatkist
Plaats
Budel
Vak- vormingsgebied: BVO
Speelwerkthema / onderwerp: De blauwe periode van Picasso

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Martijn Jaspers
12-4-2016
8
17

Persoonlijk leerdoel:
 Ik kan een eenvoudige en korte instructie geven.
 Ik pas effectieve leraar communicatie toe.
Lesdoel(en):

De kinderen kunnen benoemen wat de blauwe periode van Picasso
precies inhield.
De kinderen kunnen een schilderij maken uit de blauwe periode.
De kinderen zijn bezig met kerndoel 54: De leerlingen leren
beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te
communiceren.

Evaluatie van lesdoelen:

In de afronding van de les vraag ik aan de kinderen wat de blauwe periode was.
Na de les beoordelen we welk schilderij het mooist is.

Beginsituatie:
Kennen en Kunnen:
De kinderen hebben op de basisschool al vaker met verf gewerkt, wat betekent dat ze hier enige ervaring mee hebben. De kinderen hebben nog niet veel kennis over
bekende kunstenaars, daarom begin ik met een van de bekendste kunstenaars genaamd Picasso. Van daaruit kan er een basis gelegd worden voor meer bekende
kunstenaars.
Betrokkenheid:
De betrokkenheid zal bij de meeste kinderen goed zijn. De klas is altijd erg rustig, dus ik verwacht dat dit nu weer zo zal zijn. De kinderen zullen het leuk vinden om
een schilderij te maken en omdat het een kleine klas is zal het niet zo rumoerig zijn als in een klas van 30 kinderen.
Actualiteit:
De kinderen zijn net terug van de middagpauze waarbij ze allemaal naar huis zijn gegaan, dus ik verwacht dat de kinderen wel drukker zijn dan aan het begin van de
dag.
Lesverloop
Tijd
0 – 10

Leerinhoud Didactische handelingen
Leraar 
Opening
De les begint met een korte instructie over de
blauwe periode van Picasso. In deze periode
omschrijf ik wat de kenmerken van de periode
waren. (Denk hierbij aan welke kleuren er
gebruikt werden en wat er allemaal getekend
werd.) Ik licht ook even kort toe wie Picasso
precies was en welke werken hij allemaal
gemaakt heeft.

Leeractiviteit
 leergedrag leerling(en)
De kinderen luisteren naar de korte uitleg en wanneer de
kinderen een vraag hebben, kunnen zij deze stellen door
hun hand op te steken.

Materialen / Organisatie
Digibord

10- 15

Uitleggen
opdracht

15 - 50

Uitvoeren
opdracht

50 - 55

Opruimen

Ik leg de kinderen de opdracht uit. De opdracht
zit als volgt in elkaar:
 In de blauwe periode van Picasso,
tekende Picasso alleen met blauw,
zwart en wit. Dit moet nu dus ook
gebeuren.
 Picasso tekende alleen mensen of
gebouwen, dit verwacht ik ook van de
kinderen.
 De tekening wordt eerst geschetst met
potlood, voordat er overgegaan kan
worden op het verven.
Ik zorg dat de materialen beschikbaar zijn die
de kinderen nodig hebben:
- A3 papier
- Blauwe verf
- Witte verf
- Zwarte verf
- Kwasten
- Beeldmateriaal van de blauwe periode

De kinderen luisteren naar de opdracht.

Bij vragen kunnen de kinderen deze stellen.

De kinderen stellen vragen wanneer ze deze hebben.

Ik ruim samen met de kinderen alles op.

De kinderen ruimen alles netjes op.

De kinderen voeren de opdracht uit en denken hierbij aan de
eisen die aan het schilderij zitten.

Digibord

-

Digibord
A3 papier
Blauwe verf
Witte verf
Zwarte verf
Kwasten
Beeldmateriaal
van de blauwe
periode

-

A3 papier
Blauwe verf
Witte verf
Zwarte verf
Kwasten
Beeldmateriaal
van de blauwe
periode

55 - 65

Afronding

Ik vraag de kinderen wat ze nu precies weten
over de blauwe periode van Picasso.
Ook vraag ik de kinderen wat ze van de les
vonden.

Feedback mentor (inclusief handtekening)
Datum:

De kinderen geven antwoord op mijn vragen.

Digibord

Persoonlijke reflectie