You are on page 1of 4

Exercitii semestrul II 2014

Categoria I-XI –Contabilitate
1. Furnizorul „A” livrează clientului „B” materii prime în valoare de 5.000 lei + TVA 24%. Cu
ocazia recepţiei faptice comisia constată bunuri degradate din cauza cărăuşului în valoare de
2.000 lei. Cărăuşul facturează clientului „B” servicii de transport în valoare de 3.500 lei + TVA
24%.
2. Entitatea economică „Z” conduce evidenţa stocurilor de materiale consumabile la cost
efectiv folosind metoda inventarului intermitent.
Se cunosc următoarele informaţii:
- stoc iniţial de materiale consumabile 400kg la preţul de 1100 lei/kg.
-achiziţii de materiale consumabile în cursul lunii 800 kg la preţul de 1300 lei/kg, TVA 24%
-stoc de materiale consumabile determinat prin inventariere la sfârşitul lunii 600 kg.
Pentru evaluarea stocului şi a ieşirilor la sfârşitul perioadei foloseşte metoda costului mediu
ponderat (CMP, FIFO si LIFO). Contabilizaţi operaţiile aferente şi comentaţi rezultatele.
3. Furnizorul „Z” livrează mărfuri pe bază de factură, clientului „V” în valoare de 4.000 lei
TVA 24%. La recepţia mărfurilor de către client se constată o cantitate suplimentară faţă de
cantitatea înscrisă în factură, în valoare de 6000 lei + TVA 24%. Clientul decide să accepte
lusul comunicând acesta furnizorului. Pentru diferenţa constatată în plus la recepţie, furnizorul
întocmeşte factură şi o transmite clientului.
4. Furnizorul „A” livrează clientului „B” marfă în valoare de 7.000 lei + TVA 24%, valoarea
fiind stabilită conform contractului încheiat între părţi. Datorită unor erori de calcul factura
care însoţeşte marfa are înscrisă o valoare de 7.200 lei + TVA 24%. La recepţia mărfurilor,
clientul constatând greşeala, refuză factura şi o retrimite furnizorului pentru întocmirea ei
corectă.
5. Un salariat obţine pentru 13zile lucrate în cursul unei luni, venituri pentru munca prestată în
sumă de 1250 lei. În cursul lunii salariatul beneficiază de 14 zile calendaristice de concediu
medical pentru boală obişnuită, din care 10 zile lucrătoare. Salariul de bază minim brut pe ţară
este de 850 lei, iar luna are un număr de 22 zile lucrătoare. Determinaţi şi contabilizaţi
creanţele şi datoriile sociale ale angajatorului şi angajatului.
6. O societate comercială înregistrează drepturi de personal neridicate în sumă de 2.000 lei,
compuse din 1.750 lei salarii şi 250 lei indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă.
După 2 ani un salariat se prezintă şi îşi ridică drepturile ce i se cuvin în sumă de 900 lei.Restul
drepturilor de personal în sumă de 1.100 lei nu sunt ridicate în termenul legal de prescriere şi
se înregistrează la venituri.
7. Societatea Comercială “X” este constituită prin aportul a doi asociaţii: A şi B. Capitalul
social al firmei este de 40.000 u.m.n. Asociatul A deţine 1.500 de acţiuni, iar asociatul B 1.200
de acţiuni. Ca urmare a unor neînţelegeri asociatul B decide să se retragă, hotărâre acceptată
de asociatul A. Asociatul B solicită restituirea aportului prin virament bancar.
8. Societatea Comercială “X” deţine un capital social de 250.000 u.m.n divizat în 25.000 de
acţiuni. Se decide majorarea capitalului social prin emiterea a încă 4.000 de acţiuni noi la o

dupã reevaluarea bunurilor. imobilizãri 8. Dilema lui este legată de faptul că filiala i-a comunicat că nu a respectat normele şi uzanţele profesionale. stocuri 300. Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare? 2. diferente din reevaluare 50. 2. numit într . In ultima perioadă a avut probleme de sănătate şi este în imposibilitatea de a duce la bun sfârşit misiunea de expert contabil judiciar numit într. 3. părţilor. .000. Care este valoarea patrimonialã de bazã a unei întreprinderi care prezintã urmãtorul bilant economic: imobilizãri 60.000. debutant. rol (testul de semnificație. Categoria III – Expertiza contabilă 1.m.000. creante 400.000.000. când se depune integral şi prima de capital.000. Care este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale? 3. Acţiunile sunt nominative iar contravaloarea lor se depune în numerar în contul de la bancă astfel: -70% odată cu subscrierea. definiție. Mihai este expert contabil judiciar debutant. Explicati independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil? 4. obligatii nefinanciare 25. de a întocmi raportul de expertiză în trei exemplare. stocuri 20. Dilema lui Sebastian este legată de faptul că nu ştie dacă exemplarele părţilor trebuie depuse la Instanţă sau pot fi predate şi direct.000. Prin Încheiera de şedinţă. Pe seama valorii nominale a acţiunilor emise se majorează capitalul social. Argumentaţi răspunsul. diferenţa de 30% după 60 de zile. o metoda analitică de calcul și estimare a pragului de semnificație). Care este valoarea substantialã brutã a unei întreprinderi care. prezintã urmãtoarea situatie patrimonialã: capital social 3. capital social 70.000.000. creante 15.000. Pragul de semnificație în audit.000.000. rezerve 500. Argumentaţi răspunsul.000.n/acţiune.000. Care este valoarea activului net corijat al unei întreprinderi care. Prin ce se caracterizează raportul auditorului asupra respectării clauzelor contractuale? 4.000.000. Instanţa judecătorească a menţionat sarcina expertului contabil judiciar numit.000.000. profit 1. disponibilitãti 20. Sebastian este expert contabil judiciar. imobilizãri 8. obligatii 640. E întocmeşte un raport de imposibilitate.000. profit 10. câte unul pentru fiecare parte.valoare de emisiune de 13 u. disponibilitãti 500.000.000.000.000.000 ? 3. dupã reevaluarea bunurilor.000. instalatii luate cu chirie 10.000. rezerve 10.000.o cauză civilă.000. prezintã urmãtoarea situatie patrimonialã: capital social 3. iar primele sunt încorporate la alte rezerve Categoria II – Audit 1. 2.000. diferente din reevaluare 14.000. Ce întelegeti prin competenta expertului contabil? Categoria IV – Evaluare economica si financiara a intreprinderii 1.un dosar civil.000.

O societate A cu un capital de 40.000.000 lei. Care este numărul de acţiuni ce trebuie emis pentru remunerarea aportului şi prima de fuziune.000. al necesarului de fond de rulment şi al trezoreriei pentru o întreprindere din domeniul consultanţei financiar-contabile care prezintă următoarea situaţie financiară: Indicatori Imobilizări Stocuri Creante Disponibilităţi Capitaluri proprii Datorii mai mari de un an Datorii de exploatare Datorii bancare pe termen foarte scurt 31. Analizaţi nivelul fondului de rulment.000. Care este ordinea în care vor fi plătite creanţele în cazul falimentului ? 2.000.Analiză diagnostic a întreprinderii 1.12.000 lei format din 5. obligatii nefinanciare 25.000 lei iar societatea B la 48.000 lei format din 10.000 ? 4. O societate A cu un capital de 20.000 lei.000.000 de acţiuni absoarbe societatea B cu un capital de 40.000. iar rata neutrã de 20%. Ce reprezintă durata de viaţa a unui proiect investitional? 2.n 2000 1000 20000 300 20000 2000 1300 0 .000.000 lei.000 acţiuni. profit 1. instalatii luate cu chirie 10.000.000 acţiuni.000.000 lei.000.000 de acţiuni absoarbe societatea B cu un capital de 80. Care este numărul de acţiuni ce trebuie emis pentru remunerarea aportului şi prima de fuziune. capacitatea beneficiarã de 3. Ce este un plan de afaceri? Categoria VIII . Societatea A a fost evaluată la 60.000 lei format din 10. rezerve 500. 2. creante 15. Categoria VI – Administrarea si lichidarea intreprinderilor 1.Fuziuni si divizări 1.000 lei iar societatea B la 96. Activul net corijat al întreprinderii este de 22.000.000. Ce se înţelege prin termenul de insolvenţă ? Categoria VII – Studii de fezabilitate 1. Cat reprezintă super profitul afacerii ? Categoria V . disponibilitãti 500.stocuri 20.000 lei format din 20.000. diferente din reevaluare 14. Societatea A a fost evaluată la 30.

La calculul impozitului pe profit la 31.500.2010 un contribuabil prezinta urmatoarele date: cifra de afaceri in valoare de 2. cheltuieli de personal de 100000 u.m. şi cheltuieli cu dobânzi de 40000 u. O întreprindere produce anual un număr de 100000 de produse la un preţ unitar de 5 u.m.000. Definiti microintreprinderea conform Codului fiscal.000 lei. amortizarea accelerata si amortizarea degresiva b) amortizarea liniara.75 lei.000 lei. Metodele de amortizare a mijloacelor fixe intrate in patrimoniul unei entitati sunt: a) amortizarea liniara.000 lei. cheltuieli cu sponsorizarea ( conform prevederilor Legii 32/1994) in valoare de 10.. profit impozabil in valoare de 93.m. întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi materiale în valoare de 200000 u. f) 93. 3. Definitia sediului permanent conform Codului fiscal. amortizarea accelerata si amortizarea degresiva + amortizarea fiscal.m.000 lei .000 lei . 5. din care 85% reprezintă salariile personalului direct productiv.. să se calculeze şi să se interpreteze pragul de rentabilitate financiar şi operaţional exprimat în unităţi fizice şi valorice.000 lei. e) 15. Impozitul pe profit datorat de contribuabil pentru trimestrul I al anului 2010 este de: a) 3.03. Care sunt particularităţile inventarierii stocurilor de materiale? 2.m.2. Ce criterii de mărime trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a intocmi situatii financiare anuale? 4. b) 18. Care sunt măsurile organizatorice ce preced inventarierea propriu-zisă pe care trebuie să le ia conducerea entităţii? .m. cheltuieli cu utilităţi şi chirii în cuantum de 20000 u. d) 12.000 lei. Categoria IX – Fiscalitate 1. Categoria X –Organizarea auditului intern 1. cheltuieli cu amortizarea de 50000 u. c) 17. 2.