You are on page 1of 10

Holot Refugee Seder 2016 ‫ות חולות תשע"ו‬/‫סדר פליטים‬

Mori Lidar and Rabbi Arik Ascherman ‫בעריכת מורי לידר והרב אריק אשרמן‬
:‫נשיר יחד‬
8 Because of brothers' and sisters' and friend, Please let me ask: 'Peace to
you.'
9 For the sake of the house of Adonai our God I will seek your good.
(Psalm 122:8)

.‫ְך‬.‫ בנש א בשֹולו ם בב‬-‫ה‬-‫אש אַדדּבב בר‬
‫ה טו ב‬-‫אש אַד בּבקבש‬

--‫י‬-‫י ּבו ֵררבע‬-‫ ַדש אַדח‬,‫ן‬,‫ּבֹולַדמַדע‬

--‫ינו‬-‫ה‬-‫ה אש אֹול ֹלֵר‬-‫ה בו‬-‫י‬-‫ּב‬-‫ית‬-‫ ֵרב‬,‫ן‬,‫ט ּבֹולַדמַדע‬
(‫ח‬:‫י ם קכ" ב‬-‫יֹול‬-‫ה‬-‫ )ת‬.‫ְך‬.‫בֹול‬

Lema'an akhai ve'reai, lema'an akhai ve'reai adabra na, adabra na, shalom bakh.
Lema'an bet Hashem Elohenu avaksha tov lakh, Lema'an bet Hashem Elohenu avaksha tov lakh
: 1 ‫ת‬/‫משתתף‬
.‫שתי מצוות חשובות יעמדו בליבו של ליל הסדר אותו נחגוג בעוד כשבוע‬
.‫ לעודד את המשתתפים בסדר לשאול שאלות‬- ‫האחת‬
‫ האם המצווה דורשת‬."?‫ אך מהו אותו "והגדת‬.‫ לספר את סיפור יציאת מצרים‬, "‫השנייה – "והגדת לבנך‬
? ‫מאתנו לדרוש רק במה שהיה או שמא יש בה גם דרישה להתכווננות מוסרית עתידית‬
‫ שכל חטאם היה‬,‫ מתקן הכולא בתוכו אלפי מבקשי מקלט‬."‫אנחנו יושבים כעת בפתחו של מתקן "חולות‬
‫ מה נגיד לילדינו ונכדינו שישאלו‬,‫ עשרים שנה מהיום‬.‫ בטוח יותר‬,‫לחפש לעצמם ולמשפחתם הווה טוב יותר‬
,‫ משטרת ההגירה‬,'‫ 'קציעות‬,'‫אותנו על מעורבותנו בסיפור הזה? מה נגיד להם כשישאלו אותנו על 'חולות‬
‫ בימינו‬,‫ האלימות והגזענות הבוטה שהרימו את ראשם המכוער בישראל שלנו‬,‫ מחסני הילדים‬,‫נווה שאנן‬
?‫אנו‬
‫ ישראלים ומבקשי מקלט כדי לקרוא קריאה משותפת לשים קץ לעוול המתמשך‬,‫ יחד‬,‫התכנסנו כאן היום‬
‫ מספרת סיפורים של דיכוי וחופש ונושאת‬,‫ התכנסנו כאן היום לקרוא במשותף בהגדה ששואלת שאלות‬.‫הזה‬
.‫ אחווה וגאולה‬,‫תפילה של שוויון‬
Reader 1:
The eve of Passover seder will be celebrated a week from now, and at in its core ceremony it
includes two main rituals. The first-To encourage the participants in the Seder to ask questions.
The second “and thou shalt tell your son” to tell the story of exodus from Egypt. But what is this
commandment, ”Telling?” Does the commandment ask of us to tell only of what happened or does
it include a deeper moral understanding towards the future? We sit currently at the enterance to
Holot Prison. A detainment center that includes thousands of refugees that their only sin was to
look for a better and brighter future. Until when will Israeli citizens continue to give a hand to this
atrocity? Until when will they continue to brutalize their brothers and sisters who are calling for
freedom, in the same manner that Pharoah did to the jews? 20 years from today, what will we tell
our Children and Grandchildren who will ask about our engagement in this story? We came here
today, together, Israelis and Refugees to read a collective reading to end this ongoing suffering.
We came together today to read a haggadah which asks questions, tells stories of oppression
and freedom and prays for equality brotherhood and redemption.
Redemption song / Bob Marley
These songs of freedom
Old pirates, yes, they rob I,
Sold I to the merchant ships,
Minutes after they took I
From the bottomless pit.
But my hand was made strong
By the hand of the Almighty.
We forward in this generation
Triumphantly.
Won't you help to sing
These songs of freedom?
'Cause all I ever have,
Redemption songs,
Redemption songs.
Emancipate yourself from mental slavery,
None but ourselves can free our minds.
Have no fear for atomic energy,
'Cause none of them can stop the time.
How long shall they kill our prophets,
While we stand aside and look?

Won't you help to sing
These songs of freedom?
'Cause all I ever have,
Redemption songs,
Redemption songs,
Redemption songs.
Emancipate yourself from mental slavery,
None but ourselves can free our mind.
Have no fear for atomic energy,
'Cause none of them can stop the time.
How long shall they kill our prophets,
While we stand aside and look?
Some say it's just a part of it,
We've got to fulfill the book.
Won't you help to sing,
These songs of freedom?
'Cause all I ever had,
Redemption songs.
All I ever had,
Redemption songs

‫משתתף‪/‬ת ‪ :2‬השנה‪ ,‬נערוך את הסדר בסימן " כל דכפין‪ ".‬בחודשים האחרונים הולכת וגוברת בחולות‬
‫מצוקה של תת תזונה‪ .‬כמויות המזון המחולקות לשוהים במתקן אינן מספקות והשוהים בו מעלים שוב ושוב‬
‫תלונות על איכות המזון הקיים‪ ,‬תלונות על מזון בלתי אכיל או בלתי מבושל ומחסור בוויטמינים ובחלבונים‪.‬‬
‫אלטרנטיבות שונות‪ ,‬כמו מתקני האוכל שעמדו כאן מחוץ המתקן נאסרו ונהרסו‪.‬‬
‫‪Reader 2: Our seder this year emphasizes, “May all who are hungery come and eat”. In the recent‬‬
‫‪months malnutrition is on the rise on Holot! The amounts of food that are given to the people at‬‬
‫‪the detention center are not enough and the residents bring up complaints again and again on the‬‬
‫‪quality of food, inedible or uncooked food, and a lack of vitamins and proteins. Alternatives like the‬‬
‫‪food stands that were here outside were prohibited and destroyed.‬‬
‫משתתף‪/‬ת ‪ : 3‬בעזרת מיץ הענבים‪ ,‬נקדש עכשיו את הרגע הזה ונרים כוס ראשונה לציין את המאבק‬
‫ברעב כאן‪ ,‬בישראל ובעולם‪.‬‬
‫דרך מיץ הענבים‪ ,‬נקדש עכשיו את המאורע המיוחד הזה‪ ,‬בו נפגשנו יחד לחגוג את חג החרות של‬
‫העם היהודי וכל העמים‪ .‬נרים כוס ראשונה לציין את המאבק ברעב כאן‪ ,‬בישראל ובעולם‪.‬‬
‫‪Through the grape juice, we will now bless this special event, where we meet to celebrate‬‬
‫‪the holiday of liberation of the Jewish people and all peoples. We will drink a first glass to‬‬
‫‪symbolize the struggle against hunger here in Israel, and in the world.‬‬

‫כוס ראשונה ‪First Cup‬‬
‫ענ י י י‬
‫יים‬
‫ח מ‬
‫עב ל ו ח‬
‫ע‬
‫מך ך‪ ,‬ו ו ע‬
‫הלורא פ ךררס ל ךר ך ע‬
‫עררם‬
‫כי‪-‬תיר ח מ‬
‫בית‪ :‬י‬
‫ביא ך‬
‫תך י‬
‫מרו יידים י‬
‫ח‬
‫אה ך‬
‫י‬
‫לם‪.‬‬
‫ע ךי‬
‫סיתור‪ ,‬ו י‬
‫ו חכ י י‬
‫מב ח ישךשר חך ך לרא תיתח ו‬
‫)ישעיהו נ"ח‪:‬ז(‬

‫‪7 Is it not to share bread with the hungry, and to bring the poor that are‬‬
‫‪cast out into your home? when you see the naked, to clothe him/her, and‬‬
‫)‪not to ignore your own fellow human being? (Isaiah 58:7‬‬

‫ברוך אתה ה' בורא פרי הגפן‪.Blessed be You, Adonai, Creator of the fruit of the vine .‬‬
‫‪Barukh Ata Adonai, Borei Pri HaGafen‬‬
‫נשיר יחד‪:‬‬
‫רים‬
‫מצ ח ך‬
‫עא חד י‬
‫נא ב ח י ו‬
‫התך ך‬
‫אב ח ך‬
‫כלו י ו‬
‫א ך‬
‫די ע‬
‫ענ חךיא י י‬
‫ח ך‬
‫הא ל ו ח‬
‫ך‬
‫אר ח ך‬
‫מא ו‬
‫תי ו חעייכורל‬
‫פין עיי ע‬
‫כל יד יכ ח י‬
‫ךי‬
‫סח‬
‫תי חויפ ח ו‬
‫ריך ח עיי ע‬
‫כל יד יצ ח י‬
‫ךי‬
‫כא‬
‫ה ך‬
‫תא ך‬
‫השוש י ך‬
‫ך‬
‫אל‬
‫עא חדישחשר ך ע‬
‫אה ב ח י ו‬
‫הב ך י ך‬
‫נה ו‬
‫ל חשךש ך‬
‫אר ח ך‬
‫די‬
‫עב ח ע י‬
‫השוש י ך‬
‫ך‬
‫תא ו‬
‫רין‪.‬‬
‫ני חור י‬
‫אה ב ח י ע‬
‫הב ך י ך‬
‫נה ו‬
‫ל חשךש ך‬
‫‪Ha lakhma anya, di akhalu avhtana b'arah d'mitrayim. Kol dikfin, yeitei v'yeikhol. Kol‬‬
‫‪d'tzrhikh, yeithei v'yifsakh. Ha'shata hakha. l'shana haba'ah b'araah d'Yisrael. Ha'shata‬‬
‫‪avdei. L'shana ha'baah b'ne khorin.‬‬
‫‪This is the bread of affliction that our ancestors ate in the land of Egypt. All who are‬‬
‫‪hungry, come and eat. All in need, come and join in celebrating Pesakh. This year we are‬‬
‫‪here, next year we will be in the Land of Israel. This year we are slaves, next year we will be‬‬
‫‪free.‬‬
‫נשיר יחד‪:Together :‬‬
‫במה ישתנה בלילה הבא מכל הלילות?‬
‫שבכל הלילות יש היושבים בין שומרים ובין סוהרים‪.‬‬
‫הלילה הבא הלילה הבא כולנו מסובין?‬
‫במה ישתנה הלילה הבא מכל הלילות?‬
‫שבכל הלילות יש השוכבין על בטן רעבה‪.‬‬
‫הלילה הבא הלילה הבא ישים קץ לחרפה?‬
‫במה ישתנה הלילה הבא מכל הלילות?‬
‫שבכל הלילות יש מפרידים בין הורים ובין ילדים‪.‬‬
‫הלילה הבא הלילה הבא בחיק המשפחה?‬
‫במה ישתנה הלילה הבא מכל הלילות?‬
‫שבכל הלילות אנו חוטאים באוזן אטומה‪.‬‬
‫הלילה הבא הלילה הבא תבקע הזעקה?‬

‫?‪How will the tomorrow night be different from all previous nights? From all previous nights‬‬
‫‪On all previous nights some of us sit between guards and imprisoners.‬‬
‫‪Tomorrow night we will all be seated comfortably.‬‬
‫?‪How will tomorrow night be different from all previous nights? From all previous nights‬‬
‫‪On all previous nights there are some who fall asleep with an empty stomach‬‬
‫‪Tomorrow night we will put an end to this shamefulness.‬‬
‫?‪How will the tomorrow night be different from all previous nights? From all previous nights‬‬
‫‪On all previous nights there are children separated from parents.‬‬
‫‪Tomorrow night we will all be together as family‬‬
‫?‪How will the tomorrow night be different from all other nights? From all other nights‬‬
‫‪On all previous nights we are sinful for not hearing our brothers and sisters.‬‬
‫‪Tomorrow night we will hear our brothers and sisters.‬‬

‫ארבעת הבנים‪/‬בנות‪ .‬מי מהם הוא אני?‬
‫הרבה מעין טורנר‬

‫כשאנחנו חוגגים את חג החירות וחיסול העבדות‪ ,‬אנו שואלים‪:‬‬

‫מי אני‪ ,‬כאשר אני שומע על הפרת זכויות אדם? במי אבחר כאשר אני יודע שאחרים סובלים?‬

‫האם אהיה זה שאינו יודע לשאול ? האם אסגור את דפי העיתון‪ ,‬אכבה את הטלוויזיה‪ ,‬או את המחשב‪,‬‬
‫או את הטלפון הנייד על מנת שלא לראות ולא לשמוע? האם אפנה ראשי הצידה ואאטום את לבי?‬

‫האם אשאל רק שאלות תמימות כגון‪ :‬מה זה? אך לעולם לא אשאל מדוע?‬

‫האם אתן ליצר הרע שלי לשאול ‪ :‬מה לי ולכל זה? האם אאפשר שהבעיה תהיה נחלתם הבלעדית של‬
‫הקורבנות ועושי הטוב? האם אתרחק מהנזקקים?‬

‫או אשאף לפעול בחכמה ואשאל את שאלת החכם ‪ :‬מהן הסיבות העיקריות של הבעיה ומהם אני צריך‬
‫לעשות על מנת להפסיק את ההתעללות בבני אדם ולשחרר את המדוכאים? ומהם משפטי הצדק וחוקי‬
‫המוסר אשר ה' אלוקים דורש ממני?‬

‫מי ייתן ואלוקים יפקח את עיני העיוורים‪ ,‬יפתח את פיותיהם של אלו אשר אינם‬
‫שואלי ם ואינ ם מוחי ם וא ת לבבותיה ם ש ל אל ו שטרדו ת היום‪-‬יו ם והעבודה‬
‫הקשה מכבידים את ליבם‪ .‬בורא עולם ואדם ייטע בנו חכמה ואומץ להושיט יד‬
‫לכל בני האדם – יד של נדיבות‪ ,‬יד של תמיכה‪ ,‬יד של שלום ואחווה‪.‬‬

‫?‪The Four Children at the Seder Table: Which Child Am I‬‬

As we celebrate this Holiday of Freedom, the ending of slavery, we ask, "Who am I, when I
hear of human rights abuses? Who will I choose to be when I know that others are
suffering?"
Will I be one who does not ask? Will I close the newspaper or turn off the television, the
computer or the mobile device so that I do not hear or see? Will I turn my head and heart
away?
Will I ask only simple questions? "What is this?" Will I ask what, but never why?
Will I let the evil impulse, my yetzer hara ask: "What has this to do with me?" Will I let
the problem belong only to the victims and the do-gooders? Will I distance myself from
those in need?
Or will I strive to act in wisdom, to ask: "What are the underlying causes of the problem
and what needs to be done to stop the abuse and free the oppressed? What are the laws
and what does Gd expect of me?"
May Gd open the eyes of those who do not see, the mouths of those who do not
ask, and the hearts of those who do not care, and grant us the wisdom to open our
hands to our fellow humans when they are in need - the hand of generosity, the
hand of support, the hand of peace and friendship.

‫ציא‬
‫אל יו ילרא הור י‬
‫ ו ח י‬.‫נטו יךיה‬
‫ע ח‬
‫קה ו יב י ח‬
‫חז ך ך‬
‫משךישם ב ח יךיד ע‬
‫הינו י י‬
‫אלר ע‬
‫אנו יה' א‬
‫צי ע‬
‫ ו ויור י י‬,‫רים‬
‫מצ ח ך‬
‫היינו יל חפ ור חערה ב ח י י‬
‫עב ךידים ך‬
‫זרור ו‬
‫ ע‬:3 ‫ת‬/‫משתתף‬
‫פילו י‬
‫ברו יך ח ה י‬
‫א י‬
‫ ו ו ע‬.‫רים‬
‫מצ ח ך‬
‫היינ ו י ל חפ ור חערה ב ח י י‬
‫עב ך יידים ך‬
‫נינ ו י ח‬
‫ני ב ך ע‬
‫נינ ו י ו יב ח ע‬
‫אנ ו י ו יב ך ע‬
‫רי ך‬
‫ה ע‬
‫ ע‬,‫רים‬
‫מצ ח ך‬
‫מ י‬
‫תינ ו י י‬
‫אבור ע‬
‫את ע‬
‫וא מ‬
‫קדור שש ך י‬
‫ה ךי‬
‫ו‬
‫משש ח‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫כל‬
‫ ו ח ך‬.‫רים‬
‫מצ ח ו‬
‫את י‬
‫צי ו‬
‫בי י‬
‫פר י‬
‫ס יע‬
‫לינ ו ל ח ו‬
‫ע ע‬
‫ י‬,‫רה‬
‫תור ך‬
‫ה י‬
‫את ו‬
‫עי ם מ‬
‫ כ ש י ך‬,‫נים‬
‫ק י‬
‫לנ ו ז ח ע‬
‫ כ ש י ך‬,‫נים‬
‫נבור י‬
‫לנ ו ח‬
‫ כ ש י ך י‬,‫מים‬
‫חכ ך י‬
‫לנ ו ע‬
‫כש י ך י‬
‫מצ חו ךה ך‬
‫לנ ו יורחד י‬
.‫בח‬
‫משש ך י‬
‫זה ח‬
‫רי מ‬
‫ה ע‬
‫רים ע‬
‫מצ ח ו‬
‫את י‬
‫צי ו‬
‫בי י‬
‫פר י‬
‫ס יע‬
‫בה ל ח ו‬
‫מר ח מ י‬
‫ה וי‬
‫ו‬
Reader 3: We were slaves to Pharaoh in Egypt, but God brought us out from there with a mighty
hand and an outstretched arm. If God had not brought our ancestors out from Egypt, then we, our
children and our children's children would have remained enslaved to Pharaoh. Therefore, even if
all of us are intelligent, all of us wise, all of us elders, all of us fully versed in the Thorah, we would
still be opligated to reall the Exodus. Whoeer tells about it at length is praiseworthy.
‫ וימלטו על חייהם‬.‫ ופחד גדול על אפריקה‬,‫ ובמקומות רבים‬,‫ ובאריתריאה‬,‫ והיו ימי חושך בסודן‬:4 ‫ת‬/‫משתתף‬
‫ והמרודים הלכו ברגל‬.‫ נסע מעבר לים‬,‫ מי שכספו בידו‬.‫ ולמבקשי מקלט‬,‫ והפכו לפליטים‬,‫ נשים וטף‬,‫גברים‬
‫ "עם ישראל‬:‫ אמרו‬.‫ כי גם במצרים ביקשו את חייהם‬,‫ אבל במצרים לא מצאו מנוח‬.‫ עד מצרים‬,‫ימים רבים‬
‫ שם נפלו רבים‬.‫" וממצרים נסעו לסיני‬.‫ שם נמצא מקלט ומנוחה‬.‫ידע סבל רב וימי חושך וידע את נפש הגר‬
‫ וייסעו‬.‫ וחטפו אותם ואנסו אותן ודרשו כופר‬.‫ ויזנבו אחרי העייפים ויגעים‬,‫ שהעמלק בנפשם‬,‫על ידי רשעים‬
.‫ והגיעו ושמחו שמחה גדולה‬,‫מבקשי המקלט מסיני לארץ המובטחת‬
.‫ ולא ידע את נפש הגר‬,‫ אך בישראל קם משטר חדש אשר זכר רק את כאבו‬:5 ‫ת‬/‫משתתף‬
‫ הבה נתחכמה להם פן‬.‫ רבים ועצומים מבקשים מקלט בקרבנו‬,‫ הנה עמים זרים‬,‫ויאמרו השרים אל עמם‬
‫ ורכזו אותם‬,‫ ואסרו עליהם לעבוד‬,‫ וסגרו את הגבולות‬.‫ירבו ויציפו אותנו ולא תהיה מדינה יהודית בארץ‬
‫ ומררו את חייהם בעבודה קשה בשוק‬,‫ והעמידו מוחלשים חדשים מול מוחלשים וותיקים‬,‫בשכונות עוני‬
‫ ואת‬,'‫ את 'קציעות‬,‫ וייבנו להם מתקנים‬.‫ הם עדיין היו עצומים ומאיימים בעיניי בני ישראל‬,‫ אך‬.‫השחור‬
‫ מבקשי המקלט עדיין לא עזבו‬,‫ אך‬.‫ וישימו עליהם סוהרים למען ענותם בסבלותם‬.'‫ ואת ' חולות‬,'‫'סהרונים‬
‫ לא תוסיפון לתת אותן‬,‫ וצוו את הסוהרים לאמור‬.‫ טוב להם והאוכל רב‬,‫את הארץ "מרצונם" ויאמר המשטר‬
‫ ויתגברו מבקשי המקלט ובנו לעצמם דוכנים לצבור בהם אוכל‬.‫הקלוריות ולא תאפשרו להם לצבור אוכל‬
‫ אבל‬.‫ ויקומו בבוקר וייאנחו מבקשיי המקלט ויזעקו‬.‫ אך המשטר קם בלילה והרסם‬,‫ולאכלו מחוץ למתקן‬
.‫ אלוהים ידע‬,‫ אך‬.‫בני ישראל לא ידעו ולא רצו לדעת‬
Reader 4: And there were days of darkness in Sudan, and in Eritrea, and in many places. And
there was great fear in Africa. And men, women and children fled for their lives. And they became
refugees, and asylum seekers. They who had money travelled by air and by sea. And the poor
travelled many days by foot, until they reached Egypt. But, they found no rest in Egypt, for there
too, their lives were in danger. They said, "The people of Israel have known great suffering and
days of darkness. They will know the soul of the stranger. Surely there we will find refuge and rest.
From Egypt they travelled to Sinai. There, many were slaughtered by evildoers, with Amalek in
their souls, who took from behind the weary and the exhausted. They kidnapped and raped, and
demanded ransom. And the asylum seekers travelled from Sinai to the Promised Land, and were
filled with great joy when they arrived.
Reader 5: But, a new order had arisen in Israel. The people remembered only their own pain. They
did not know the soul of the stranger. The ministers said to their people, "There are numerous and
mighty peoples who seek asylum among us. Let us deal wisely with them, lest they overwhelm us
and there will be no Jewish State in the Land. And, they closed their borders, and the forbade
them to work, and they concentrated them in poverty stricken neighborhoods, and pitted weakened
newcomers against weakened citizens. And they made their lives bitter with difficult labor on the
black market. Yet, the asylum seekers still seemed great and mighty in the eyes of the Children of
Israel, who feared them with a great fear. And they jailed them in detention facilities, in Kitziot, and
in Saharonim, and in Holot. Still, the asylum seekers did not leave "of their own free will." And the
leaders of the Children of Israel said, "It is too good for you here, and there is plenty of food. And
they commanded the prison guards, saying, "Do not provide the asylum seekers with the same
calories, as before, and don't allow them to bring in their own food. But, the asylum seekers were
resourceful, and they built for themselves booths to gather food and eat it outside the prison. But,
the authorities rose up in the middle of the night, and destroyed the booths. And the asylum
seekers woke in the morning and sighed a great cry, and cried out in anguish. But the Children of
Israel did not hear, and did not wish to hear. But, God heard.
About Holot An Asylum Seeker Speaks .‫מבקש מקלט יספר על מצב התזונה בחולות‬
: ‫ ירים מצה ויחלק אותה ל שתיים‬6 ‫ת‬/‫משתתף‬
‫ אנו מודעים לכך שביכולתנו לעמוד בציווי ההגדה לחלוק את לחמנו‬,‫כאשר אנו חוצים היום את לחם העוני‬
.‫ מי ייתן ובשנה הבאה ייתם הרעב מן הארץ‬.‫עם הרעב והעני‬
Participant 6 will raise a Matzah, and split it into two:

As we split the lachma haaniya- the bread of affliction,we are aware of our ability to fulfill the
commandment to share our bread with the hungry and poor. Let it be so that in the next year there
will be no hunger in the land.

Second Cup ‫ייה‬
‫כ כווס ששנ נ י‬

‫על‬
‫בר ע‬
‫ח ח‬
‫את מ‬
‫תית מ‬
‫השחש י‬
‫כיל ל ח ו‬
‫תן ו חנ ושחש י‬
‫מי יי י ע‬
‫ י‬,‫אךדם ולמאבק למען החופש‬
‫ה ך‬
‫זכ וי יורת ך‬
‫שא ל י ח‬
‫ כוס שנייה נ י י ך‬:7 ‫ת‬/‫משתתף‬
‫תנו י ו‬
‫גמ י‬
‫חר י‬
‫הב חעדל‬
‫לי מ‬
‫אל ב ח י י‬
‫נת ישחשר ך ע‬
‫מידי ו‬
‫חי ח‬
‫כל אזר ע‬
‫ור ל ח ך‬
‫ני ך‬
‫מידי י‬
‫תי ו י ח‬
‫חב חר ך י‬
‫זכוי יורת מ‬
‫לקעיים שישחוויורן ח‬
‫שלורם ו י ח‬
‫ה ך‬
‫דק ו ח ו‬
‫הצ מ מ י‬
‫ ו‬,‫ות‬
‫ה ע‬
‫חיסורדורת ו‬
.‫מין‬
‫זע ו י י‬
‫ ג מ ו‬,‫ודת‬
Participant 7: The second cup we drink for human rights and the struggle for freedom. May it be
Your Will that we will be learn to base our society on freedom justice and peace and to create
social and political equality between all residents of Israel without discrimination based on religion,
race or gender.

,‫תם‬
‫א ימ‬
‫חץ; ו ח ו‬
‫ לרא תיל ח ך‬,‫ " ו חעגר‬,‫ וישמע אלוקים וזכר אלוקים את צוואתו אל בני ישראל‬:7 ‫ת‬/‫משתתף‬
‫ט'( ואלוקים חפץ לגאול את בני‬:‫" )שמות כ"ג‬. .‫רים‬
‫מצ ח ך‬
‫רץ י‬
‫א מ‬
‫ ב ח י מ‬,‫תם‬
‫היי מ‬
‫רים א‬
‫ג ע י‬-‫כי‬
‫ י‬--‫גר‬
‫ה עי‬
‫נ מפ משש ו‬-‫את‬
‫תם מ‬
‫י חודחע י מ‬

‫ את מבקשי המקלט‬,‫ את בני ישראל החיים בעוני בדרום תל אביב‬,‫ישראל ואת מבקשי המקלט יחד‬
‫ "אמול את לבבכם‬,‫ ויאמר אלוקים‬.‫ ואלו שסכנו את נפשותיהם כי נהיו כפרעה‬,‫היושבים בחולות‬
‫לב‬
‫ ל‬,‫כם‬
‫ ו חנ ךתותי י ל ך מ‬,‫כם‬
‫מב ח ישושר ח מ‬
‫ י‬,‫בן‬
‫א מ‬
‫ה מ‬
‫לב ך‬
‫ ל‬-‫את‬
‫סררתי י מ‬
‫ה י‬
‫כם; ו ו ע‬
‫קר חב ח י מ‬
‫תע ן ב ח י י‬
‫א י‬
‫חךדשךש ה מ‬
‫ח ע‬
‫ חורו י ו‬,‫חךדשש‬
‫לב ך‬
‫כם ל‬
‫ו חנ ךתותי י ל ך מ‬
‫ כי גם הוא נברא בצלמי וגם‬,‫ שהוא כמוך‬,‫ ואהבת את ה' אלוקיך ואת רעך ואת הגר החי בקרבך‬.‫ב י כשישר‬
‫ וגם‬.‫ ותפתח ו א ת שער י חולות ומבקש י המקל ט יצא ו בי ד רמה‬.‫את ם היית ם גרי ם באר ץ מצרים‬
".‫אפקוד את בני ישראל החיים בעוני ובמצוקה‬
Participant 7: And God heard, and rememberd God's own command to the Children of Israel:
"You shall not oppress the stranger. For you know the soul of the stranger, because you were
strangers in the land of Egypt." (Exodus 23:9) And God desired to redeem the Children of Israel
and the asylum seekers together: The Children of Israel living in poverty in South Tel Aviv, and the
asylum seekers in Holot, and those who were endangering their souls because they had become
like Pharaoh. And God said, "I will circumcise your hearts. And I will give you a new heart, and a
new spirit among you. I will remove your hearts of stone, and give you hearts of flesh. You shall
love Adonai your God, and all those who are essentially like you, and the stranger living among
you, who is also as you, for s/he was also created in My Image, and you also were strangers in the
land of Egypt. The gates of Holot will open, and the asylum seekers will boldly depart to freedom.
And I will also redeem the Children of Israel living in poverty and distress.
An Asylum Seeker Speaks of His/Her Exodus ‫מבקש מקלט יספר את סיפור יציאת מצרים שלו‬
Nkosi Sikelel' iAfrika
Nkosi Sikeleli Africa
Malup hakanyiswu phando lwayo
Yiswa imithanda zo yethu
Nkosi Sikelela
Thina lusapo lwayo
Nkosi Sikeleli Africa
Malup hakanyiswu phando lwayo
Yiswa imithanda zo yethu
Nkosi Sikelela
Thina lusapo lwayo
Woza Moya (Woza, Woza)
Woza Moya (Woza, Woza)
Woza Moya oyingcwele
Nkosi Sikelela
Thina lusapo lwayo
Morena boloka sechaba sa heso (sa heso)
O fedise dintwa le matswenyeho
Morena boloka sechaba sa heso
O fedise dintwa le matswenyeho
O seboloke (O se boloke)
O seboloke morena
O seboloke sechaba, Sechaba sa Heso
Sechaba sa Africa

God bless Africa
May her glory be lifted high
Hear thou our prayers
God bless us
Us Your children
God bless Africa
May her glory be lifted high
Hear thou our prayers
God bless us
Us Your children
Come Spirit
Come Spirit
Come Spirit Holy
God bless us
Us Your children
Lord, we ask you to protect our nation
Intervene and end all conflicts
Lord, we ask you to protect our nation
Intervene and end all conflicts
Protect us
Protect us Lord
Protect us, Protect our nation
Protect Africa

‫ ואלו‬,‫ רבן גמליאל אומר כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו‬: 8 ‫ת‬/‫משתתף‬
.‫ ומרור‬.‫ מצה‬.‫ פסח‬:‫הן‬
‫ אנו מאמינים שיגאל את כל בני‬,‫פסח על שום מה? משום שכפי שה' גאל אותנו מעבדות לחרות בעבר‬
.‫ובנות אנוש בעתיד‬

‫ המזכירה לנו שהגאולה טרם הגיע וחובתנו לפרוס לכל הרעבים‬,‫מצה על שום מה? מצה היא לחם העוני‬
‫ אשר קדשנו במצותיו וציוונו על נטילת‬,‫ ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם‬.‫בגוף ובנפש את לחמנו‬
.‫ המוציא לחם מן הארץ‬,‫ ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם‬.‫ידיים‬
‫מרור על שום מה? על שום שמרירות עברנו חייבת לעורר את נפשנו ואת מצפוננו לכל אלו הסובלים‬
‫ בורא פרי‬,‫ ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם‬.‫ ולשאול האם גם אנו מיררנו את חייהם‬,‫בימינו‬
.‫האדמה‬
.‫ ומתחייבים להמתיק ולתקן את עולמנו‬,‫ אנו ממתיקים את המרור‬,‫כמו הילל‬
Participant 8: Rabban Gamliel would say: Whoever does not discuss the following three things on
Passover, has not fulfilled his/her obligation: the passover offering,matzah and maror.
Why the Passover offering? Because G-d took us from slavery to freedom in the past, we
believe he will redeem all sons and daughter in the human race.
This matzah that we eat - for what reason? Matzah is the poor bread, that reminds us that
redemption has yet to come and our obligation to share our bread with the hungry in body and
soul. Blessed are You Adonai our God, redeemer of the universe, that has sanctified us
through God's commandments and commanded us to wash our hands. Blessed are You
Adonai our God, who brings forth bread from the earth.
This maror (bitter herb) that we eat - for what reason? Because the betterness of our past must
awaken our sould and our conscience to those suffering in these days, and to ask if we also took
part in embittering their lives. Blessed are You, Adonai our God, who brings forth the fruit of
the earth
Like Hillel we sweeten the better herbs and commit to sweetening and fixing our world.
3 ‫כוס‬
‫ לכל אלו שלא ממהרים לאמץ לליבם את‬,‫ לפעילים‬,‫ למבקרים‬,‫ כוס שלישית נרים לתוהים‬: 9 ‫ת‬/‫משתתף‬
"?‫ "השופט כל הארץ לא יעשה משפט‬: ‫הנרטיב השליט וזועקים שוב ושוב זעקתו של אברהם‬
Cup 3
Participant 9: We will drink a third cup to the wonderers, visitors, activists, and all those that do
not hurry to take on the normative view, and call again and again the call of Abraham:” will the one
who judges the land not judge wisely”
:‫נשיר‬
(1 ‫ )תהילים קלג‬.‫הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחיות גם יחד‬
How pleasant it is to sit brothers and sisters together
4 ‫כוס‬
.‫ נרים כוס רביעית‬:10 ‫משתתף‬
‫ כוס ישועות נשא ליציאת כל‬.‫ לחיים ולישועה‬,‫ מגולה לגאולה‬,‫"כוס ישועות נשא ליציאה משעבוד לחרות‬
".‫אדם משעבוד לחרות לחיים ולהתחדשות‬
Cup four
Participant 10: “ A cup of redemptions which we will raise for a release from slavery into freedom,
from exile to redemption , to life and to redemption. The redemption cup is raised for all people to
move from imprisonment to freedom life and renewal.

‫ מרטין לותר קינג‬/ ‫ תנו לחירות להדהד‬:11 ‫משתתף‬
.‫ ישנו משהו עמוק עמוק בתוך נפשו של כל אדם שמבקש את ארץ כנען‬.‫ישנו משהו בנשמה שזועק לחופש‬
...‫ ובשלב כלשהו הם נעמדים וזועקים להגיע לארץ כנען‬,‫אנשים אינם יכולים להסתפק במצרים‬
‫ היא מושגת בעבודה קשה והיא מושגת בעמל; היא‬...‫אך החירות לעולם אינה ניתנת לאדם באופן וולונטרי‬
.‫מושגת בשעות של ייאוש ושל אכזבה‬
‫ יהיה את הלב הכבד‬,‫ לפני שתגיעו לכנען יהיה לכם ים סוף לחצות‬:‫זהו הסיפור הארוך של היציאה ממצרים‬
‫ ואפילו כשתגיעו לארץ‬.‫ ויהיו הרי הרוע וגבעות הגורל שבמדבר להתמודד עמם‬,‫של פרעה להתעמת איתו‬
‫ הם ריגלו שם‬.‫ מה שיפה זה שיש כמה אנשים שהיו כבר בארץ המובטחת‬.‫ יש בני ענקים בארץ‬- ‫המובטחת‬
"!"‫ה‬
‫כל ל ך י‬
‫כי ךיכורל נו י ו‬
‫ה י‬
‫שנו י ארתך י‬
‫לה ו חי ךר ו ח‬
‫ע מ‬
‫עלרה נ ו ע‬
‫ ך‬- ‫ "למרות שיש בני ענקים‬:‫וקבעו‬
!"‫תנו לחירות להדהד‬
!"‫תנו לחירות להדהד מכל הר ומכל תלולית עפר במיסיסיפי‬
!"‫ תנו לחירות להדהד‬,‫מכל רכס‬
‫ נוכל להחיש את בואו של‬,‫ ומכל מדינה ועיר‬,‫ כשניתן לה להדהד מכל כפר ועיירה‬,‫כשניתן לחירות להדהד‬
‫ יוכלו לשלב ידיים‬- ‫ פרוטסטנטיים וקתולים‬,‫ יהודים וגויים‬,‫ לבנים ושחורים‬,‫היום שבו כל ילדיו של האלוהים‬
‫ אנחנו‬,‫ תודה לאל‬,‫ חופשיים סוף סוף‬,‫ "חופשיים סוף סוף‬:‫פל הידוע‬
‫ס ימ‬
‫ולשיר את המילים של שיר הגור ח‬
"!"‫חופשיים סוף סוף‬
Participant 11: Martin Luther King Jr.: There is something in our soul which calls for freedom.
Something deep inside us that looks for the land of Canaan. People cannot just live with Egypt,
and at some point they get up and shout to get to land of Canaan. But the freedom isn’t given to
someone voluntarily…. It is received in difficult work and labour. It is received in hours of despair
and disappointment.
This is the land story of exodus from Egypt: before you reach Cnaan you will have the Red Sea to
split, you will have Pharaoh’s heavy heart to combat, and you will have the evil mountains and
fateful hills of the desert to deal with. And even when you reach the Land of Zion- there are giants
in the land. What is good is that there were already people in the promised land. They Scouted and
said “ Although there are giants in the land- we shall rise up and inherit the land, because we will
rise up to its potential”.
Let freedom ring from Lookout Mountain in Tennessee!
Let freedom ring from every hill and molehill in Mississippi. From every mountainside, let freedom
ring.
And when this happens, when we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and
hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's
children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to
join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, "Free at last! Free at last! Thank God
almighty, we're free at last!"
‫ ישיר שיר לחופש‬/ ‫מבקש מקלט ישא תפילה לחופש‬
:‫נשיר כולם‬
An Asylum Seeker Will Offer a Prayer/Song of Freedom
All:
We shall overcome, we shall overcome,
We shall overcome someday;
Oh, deep in my heart, I do believe,
We shall overcome someday.
We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand,
We'll walk hand in hand someday;
Oh, deep in my heart, I do believe,
We'll walk hand in hand someday.
We are not afraid, we are not afraid,
We are not afraid today;
Oh, deep in my heart, I do believe,
We are not afraid today.
We shall live in peace, we shall live in peace,
We shall live in peace someday;
Oh, deep in my heart, I do believe,
We shall live in peace someday

‫הרב נאוה חפץ‬-‫תפילה למבקשי המקלט והפליטים‬
,‫ מלך שהשלום שלו‬,‫אדון כל הברואים‬
‫ אתה שבראת‬.‫ מעמד או פרנסה‬,‫ מבקשי המקלט והפליטים הנרדפים והמפוזרים בעולם ללא קורת גג‬,‫ברך את ברואיך‬
‫ בריאות הנפש ובריאות הרוח למען יעמדו איתן‬,‫ ברכם בבריאות הגוף‬,‫ ובאהבה רבה נפחת בנו רוחך‬,‫אותנו בצלמך‬
.‫לנוכח מציאות חייהם העגומה‬
.‫האצל עלינו מבינתך למען נשכיל להתייחס אליהם כאל בשר מבשרנו‬
.‫ הריק מחוסנך עליהם והיה שומרם ומצילם‬.‫מגר מן הארץ גזענות ואלימות המופנית כלפיהם‬
.‫טע בליבנו אהבת האדם באשר הוא אדם והרחב ליבנו למען נכילם‬
:‫ ותקוים בנו המצווה‬.‫שים שלום בארץ ושמחת עולם לכל יושביה‬
'‫לד‬:‫ י"ט‬,‫ ויקרא‬:‫כם‬
‫הי מ‬
‫אלר ע‬
‫ני ה' א‬
‫א י‬
‫ ע‬:‫רים‬
‫מצ ח ך‬
‫רץ י‬
‫א מ‬
‫תם ב ח י מ‬
‫היי מ‬
‫רים א‬
‫ג ע י‬-‫כי‬
‫כמורך ך י‬
‫תך לור ך י‬
‫הב ח י‬
‫א ו‬
‫כם ו ח ך‬
‫תח מ‬
‫א י‬
‫גר י‬
‫ה ךי‬
‫גר ו‬
‫ה עי‬
‫כם ו‬
‫המיה ל ך מ‬
‫כם י ח‬
‫מ מי‬
‫רח י‬
‫אז ח ך‬
‫"כ ח י מ‬
.‫ כן יהי רצון‬,‫אמן‬

A Prayer for Asylum Seekers and Refugees-Rabbi Nava Hefetz
Ruler of all creation, Soveriegn of peace,
Bless those you created, the asylum seekers and refugees persecuted and scattered throughout the world,
living without shelter, status or livelihood. You who created us in your image, and who with great love
breathed your spirit into us, bless them with health of mind and body and healing of spirit so that they can
stand firm facing the desperate reality of their lives.
Impart upon us your wisdom so that we will succeed in treating them as flesh of our flesh.
Cast out from this world the racism and violence that is turned toward them. Pour out your might upon them,
be their guardian and save them.
Plant in our hearts love, for every person with respect to whom they are and expand our hearts so that we
are able to hold them.
Grant peace and happiness to all inhabitants of the earth. And help us fulfill the mitzvah:
"The stranger who dwells with you shall be to you as one born among you, and you shall love the stranger as
yourself, for you were strangers in the land of Egypt: I am the Lord your God." Leviticus 19:24
Amen, may it be God's will.
1 A Song of Ascents. {N}
I will lift up my eyes unto the mountains: from where shall my help
come?

.‫י‬-‫יֹל בש א עעּבז שר‬-‫ ב‬,‫ן‬,‫ֵרמַדש אִי‬

2 My help comee from Adonai, who made heaven and earth.

.‫ץ‬.‫ בשַדמִי ם בובש א ער‬,‫ה‬-‫ֹלעֵרש‬

--‫ה‬-‫ה בו‬-‫י‬-‫ ֵרמשע ם ּב‬,‫י‬-‫ב עעּבז שר‬

.‫שּבמ ערָך‬
‫ ֹל‬,‫ינו ם‬-‫ב‬-‫ַדש אֹול‬

; ‫ן ַדֹולמוט ַדר ּבגעֹולָך‬,‫ִיֵרת‬-‫ג ַדש אֹול‬

3 God will not suffer your foot to be moved; Your Guardian will
not slumber.
4 Behold, the Guardian of Israel neither slumber nor sleeps.

.‫ ִיּבש ברֵרש אֹול‬,‫שוֵרמר‬

:‫ ַדֹולַדמאעֹולות‬,‫יר‬-‫א שש‬
--‫י ם‬-‫ה שר‬-‫הב‬-‫ע‬-‫ עש אֹול‬,‫י‬-‫י ַדנ‬-‫עש אבשש א ֵרע‬

--‫ן‬,‫יבש‬-‫ֹולש א ִי‬
‫ ּבו ֹל‬,‫ינו ם‬-‫ב‬-‫ֹולש א‬
‫ה ֹל‬-‫ה ֵרנ‬-‫ד ש‬

5 Adonai is your guardian; Adonai is your protection at your right
hand.

.‫י ענָך‬-‫ישמ‬-‫יד ּב‬-‫ַד‬-‫ ַדעֹול‬,‫ה שצּבלָך‬-‫ה בו‬-‫י‬-‫ּב‬

6 The sun shall not strike you by day, nor the moon by night.

.‫ה‬-‫יבֹול‬-‫י ֵררַדח ַדבבלּב‬-‫ּבוב‬

; ‫ה‬-‫יעכבכ‬-‫ַד‬-‫ֹולש א‬
‫העשעמש ֹל‬-‫ ַד‬,‫יובמ ם‬- ‫ו‬

.‫ ַדנּבפעשָך‬-‫ עש את‬,‫מר‬
‫ִיּבש ֹל‬

:‫ ברע‬-‫ ִיּבשבמ ּברָך שמבכֹול‬,‫ה‬-‫ה בו‬-‫י‬-‫ז ּב‬

7 Adonai shall guard you from all evil; God shall guard your soul.
8 Adonai shall guard your going and your coming, now and for
ever. {P}

,‫ה‬-‫ֵרמַדעבת‬

; ‫שּבמ ערָך‬
‫ה ֹל‬-‫ה בו‬-‫י‬-‫ה ּב‬

--‫ֵרצש אּבתָך ו בועש אָך‬-‫ ִיּבשבמר‬,‫ה‬-‫ה בו‬-‫י‬-‫ח ּב‬
.‫עובֹול ם‬-‫ּבוַדעד‬

Shir HaMa'alot: Esa einei el he'harim-mayin yavo ezri? Ezri mei'im Adonai-Oseh shamayim va'aretz.
Al yiten lamot raglekha; al-yanum shomrekha. Hinei lo yanum, vlo yishan-shomer yisrael. Adonai
shomrekha; Adonai tzilkha, al yad yiminekha. Yomam hashemesh lo yakeka v'yareiakh balayla.
Adonai yishmorkha mikol ra: Yishmor et nafshekha. Adonai, yishmor tzeitekha u'voekha-mayata,
v'ad olam.
‫חר חצ שב יורת‬
‫ עד שייפתח ו‬,‫מי י על מך ח? ומי יהיה לעוזרי לפקוח את לבבות עמי‬
‫ ו י י‬,‫לח‬
‫אשחש ו‬
‫מי מ‬
‫ י‬-‫את‬
‫ ויאמר ה' מ‬: 12 ‫ת‬/‫משתתף‬
‫י‬
‫י‬
‫תקו ? מי יקרא בגרון עד שכל מוטה‬
‫תחנ ו י ע‬
‫טה י‬
‫מור ך‬-‫כל‬
‫ ו ח ך‬,‫חפ חשישים‬
‫צים ך‬
‫רצו י‬
‫טה? עד שיישלח ח‬
‫אג שד יורת מור ך‬
‫ר משושע? עד שתותר א ע‬
?‫לם‬
‫ע ךי‬
‫תנתקו? מי לרא תיתח ו‬

Particpant 12 And God asked, "Who shall I end, and who will go? Who will be for me as a helpmate to open
the hearts of my people, until the fetters of wickedness are unlocked? Until the cords are untied? Until the
oppressed go free and you break of every yoke?
‫ני‬
‫ח י‬
‫ני שחשל ך ע‬
‫הנ ח י‬
‫ י‬:‫ן‬/‫ויאמרו כולם‬
!We all respond: Hineini. Sh'lakheini! HERE I AM. SEND ME

!Next Year in Jerusalem As Free People !‫לשנה הבאה בירושלים כבני חורין‬