You are on page 1of 28

MAGAZÍN

www.pekass.eu

oficiální magazín společnosti PEKASS a. s.

jaro 2016

zemědělská, komunální a silniční technika

01 2016

PEKASS
SLAVÍÍ
SLAV

25

1991–2016
O Pekassu pětadvacetiletém

Naši zákazníci
Čtvrtstoletí s Pekassem

BERTI

Brno hostí

Andrea Elsnerová

drtí ve Vinoři

Techagro 2016

Úniky do přírody

V režimu PA stroje již za více než 1 mld. Kč

SIMULACE ROČNÍCH
NÁKLADŮ NA PROVOZ
STROJE - PEKASS ASSISTANCE

SIMULACE ROČNÍCH
NÁKLADŮ NA PROVOZ
STROJE

NÁKLADY

NÁKLADY

JEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ PRODUKT SJEDNANÝ SOUBĚŽNĚ SE ZÁRUČNÍ DOBOU A PO NÍ, KTERÝ MAJITELI STROJE
ZABEZPEČÍ VYSOKÝ STANDARD SERVISNÍCH SLUŽEB PŘI ŘEŠENÍ NENADÁLÝCH ZÁVAD A HAVÁRIÍ. ZÁKAZNÍK
MÁ JISTOTU, ŽE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNIKY NEVZNIKNOU ŽÁDNÉ NEPŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY, KTERÉ BY
VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM OVLIVNILY EKONOMIKU PROVOZU STROJE.

1. ROK 2. ROK 3. ROK 4. ROK 5. ROK 6. ROK 7. ROK

JAKÁKOLI HAVÁRIE, VNIKNUTÍ CIZÍHO
PŘEDMĚTU, ŽIVELNÍ UDÁLOST, ODCIZENÍ, POŽÁR, POŠKOZENÍ ELEKTRONIKY, CHYBA KONSTRUKCE, NESPRÁVNÁ
OBSLUHA, VADA MATERIÁLU

BEZ PEKASS
ASSISTANCE

1. ROK 2. ROK 3. ROK 4. ROK 5. ROK 6. ROK 7. ROK

NAD RÁMEC UVEDENÉHO KRYTÍ JE VE
SLUŽBĚ OBSAŽENA I ÚHRADA ZA ZNIČENÁ SKLA A ÚHRADA SPOTŘEBNÍCH DÍLŮ
POUŽITÝCH K OPRAVĚ *

MAXIMÁLNÍ MOBILITA
EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
AKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU SITUACI V PROVOZU
KOMPLEXNÍ A FLEXIBILNÍ PÉČE
MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST
PŘEDNOSTNÍ PROVEDENÍ OPRAVY

PEKASS a.s.
Přátelství 987, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
tel.: +420 272 705 789
e-mail: assistance@pekass.eu
www.pekass.eu
*) bližší podmínky jsou uvedeny ve specifikaci rozsahu pojištění příslušné rámcové smlouvy a pojistných podmínek

OBSAH

Vážení obchodní přátelé,

Ing. Radek Mašek,
ředitel společnosti

22
24
25
26

O Pekassu pětadvacetiletém
Horsch Leeb v praxi
Aktuality
Co najdete na Techagru 2016
Maziva JCB
Dvacet let s Pekassem
Představení týmů – TOP management
Agrofarma Týnec – náš zákazník
Osobnost: Andrea Elsnerová
Z města do přírody
Polní drtič Berti
Příběhy, které píše život
Bazar
Křížovka o ceny

ŠANCE PRO VÁS
Máte schopnost komunikace a vysokého pracovního tempa se nezaleknete? V současné
době rozšiřujeme náš tým o schopné lidi, kteří se také rozhodli nebýt průměrní a na svých
dosavadních výsledcích to mohou prokázat.
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO PRODEJ KOMUNÁLNÍ A SILNIČNÍ TECHNIKY
PRO: MILOVICE, DLOUHÁ LHOTA, VLAŠIM, JINDŘICHŮV HRADEC
Požadavky:
• Prokazatelná zkušenost v prodeji a aktivní přístup
• SŠ vzdělání (nejlépe technického směru)
• Uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
• Ochotu pracovat a komunikovat s lidmi
• Řidičský průkaz sk. B
• Schopnost samostatné i kolektivní práce
• Bydliště poblíž uvedených lokalit

Pro ty, co uspějí:
• Zázemí stabilní společnosti
s 25 letou tradicí
• Prezentování se
kvalitní technikou
• Možnost osobního růstu
• Zaměstnanecké výhody

Pokud jste se rozhodli nebýt šedým průměrem a zajímá Vás práce u nás, pošlete
nám strukturovaný životopis. Na adresu: p e r s o n a l @ p e k a s s . e u

PEKASS magazín
vydání 1/2016
Evidenční číslo: MK ČR E 21668, ISSN: 1804-5707
Vydavatel a redakce: PEKASS a. s.,
Přátelství 987, 104 00 Praha 10 – Uhříněves,
tel.: +420 272 705 789,
e-mail: redakce@pekass.eu,
www.pekass.eu
Redakční rada: Ing. František Srb, Ing. Radek Mašek,
Ing. Vojtěch Pivnička, Ing. Zdeněk
Volmut, Mgr. Mirko Drkal,
RNDr. Petr Kolář
Grafická úprava a tisk: Profi Press s. r. o.
Fotografie: Není-li uvedeno jinak, archiv firmy
PEKASS a. s.
Redakce neodpovídá za uveřejněný
obsah PR a komerční prezentace.
Inzerce: PEKASS a. s., redakce PEKASS magazínu,
Přátelství 987, 104 00 Praha 10 – Uhříněves,
tel.: +420 267 712 920,
e-mail: redakce@pekass.eu
Ročník VII., vydání 1

www.pekass.eu

3
EDITORIAL, OBSAH, TIRÁŽ

mám milou povinnost vám všem uvést první vydání
PEKASS magazínu v ročníku 2016, který, jak pevně věříme,
již stabilně zakotvil na vašich stolech a díky němuž máte přehledné a přímé informace o dění v naší společnosti.
Krátkou myšlenkou se vrátím k průběhu právě odcházející
zimy. Nechce se mi však ani věřit, že lze uvažovat o slově
„zima“ v pravém slova smyslu, či spíše o jakémsi teplém a suchém přechodném období. Kromě několika málo lednových
dní, kdy mrazivé počasí bylo stabilně celý den „pod nulou“,
jsme po většinu ostatní doby čelili vrtkavým, nadprůměrně
plusovým teplotám a přílivům teplého vzduchu odkudkoliv.
Překonaný únorový dlouhodobý teplotní průměr o 4,1 °C je
usvědčující a vymyká se i teoriím o globálním oteplování.
Jak by bylo milé ve zprávách zase slyšet či vidět hodnoty
sněhové pokrývky na vrcholcích českých hor přesahující alespoň jeden metr, namísto soustředění se, kolik technického
sněhu je na sjezdovkách, když všude kolem je zelená tráva.
I když je odklízení hromad sněhu fyzicky náročná práce
a jízda po zasněžených a zafoukaných silnicích od nás vyžaduje zvýšenou opatrnost, i přesto všechno bych rád v příštích
letech zažil ty opravdové zimy se sněhem alespoň po kolena
a mrazem pěkně štípajícím do červenajících se tváří.
Teď odbočím zase na jiné téma, avšak taktéž související s počasím, týkajícím se „produkce“, na které se točí neustále celý
svět. Možná jste také zaznamenali, že v Evropě a jiných vyspělých zemích se v průměru vyhodí téměř 200 kg potravin za rok na
jednoho obyvatele. Ovoce a zelenina je v čele, když jejich polovinu vyhodíme. Na první pohled nad tím můžeme mávnout jenom
rukou, nicméně si musíme uvědomit, že na tento „potravinový
kompost“ již dnes potřebujeme 1,4 miliardy hektarů zemědělské
půdy, což je celých 28 % její výměry! Ještě výrazně hrozivější
údaj, který ve mně vyvolává obavy při evidentním současném nedostatku pitné vody na světě, je zbytečná spotřeba vody pro tuto
marnotratnou produkci v objemu 250 km3 za rok. Opravdu těžko
představitelné množství vzhledem k objemu naší Želivky ve výši
pouhých 0,3 km3 a její roční produkci pitné vody 0,1 km3. Pokud
nárůst obyvatel na naší planetě bude pokračovat v současném
tempu, pak následně do roku 2050 budeme nuceni vyprodukovat
o 60 % potravin více pro obživu populace na Zemi.
Z jedné strany naprosto zřejmé plýtvání zdroji a surovinami
naší planety, na straně druhé jasná informace a směr ke stále
vyšší produkci potravin. Věřme však tomu, že za jejich původem bude stát zemědělská produkce a nikoliv umělé „amarouny“, nám tak dobře známé ze seriálu Návštěvníci.
Závěrem bych Vás rád pozval do našich expozic na výstavě Techagro v Brně, jež budou soustředěny v pavilonu P
(Horsch), Y (JCB) a na přilehlé volné ploše A (zemědělská
a komunální technika).

4
6
8
10
12
14
16
18
20

O Pekassu
VÝROČÍ

4

pětadvacetiletém
Pětadvacet let není žádný velký věk. Někteří z nás
jej ještě nedosáhli, mnozí se připravují na svoji
vysněnou kariéru, někteří šťastlivci právě
dokončili studium a hodně z nás v tomto věku
již posbíralo první pracovní i životní zkušenosti.

a měli věnovat. Proto jsme takřka současně s dodávkami strojů o ně začali zákazníkům pečovat, opravovat je
a dodávat k nim potřebné náhradní
díly. Pořizovací ceny stále dokonalejších strojů však narůstaly, a proto jsme
se začali zabývat i různými formami jejich financování (PEKASS FINANCE).
Stroj již máte pořízený, pravidelně navštěvujete servisní středisko, máte tedy
vše v nejlepším pořádku. Co když dojde
v náročných podmínkách provozu k neočekávané závadě? Jste-li pod křídly
naší společnosti, máte možnost využít
jedinečné služby PEKASS ASSISTANCE,
jako si ji zvolilo mnoho zákazníků před
vámi. Dnes využívají této služby stovky
zákazníků s celkovou hodnotou strojů
přes jednu miliardu korun.
Když k tomu všemu výše uvedenému připočítáme ještě poprodejní péči
PEKASS AFTERSALE, máme výčet

všech služeb takřka úplný, ať už jde
o zákazníky stávající, anebo o ty, kteří
za námi v budoucnu přijdou.
Málem bych zapomněl na naši tzv.
privátní značku PPP, tedy PEKASS
PREMIUM PARTS. Tou jsme se rozhodli umožnit zákazníkům dostat vybrané náhradní díly nebo potřeby pro
servis na cenově a kvalitativně přijatelnou mez. Známe zemědělské, komunální i silniční obory a víme, že provozní záležitosti jsou schopné zasahovat
někdy velmi výrazně do celkové ekonomiky podniku, společnosti či družstva.
Rádi bychom hůře sjízdné cesty našim
zákazníkům co nejvíce zprůjezdnili za
využití všech našich služeb – i těch, které teprve připravujeme. A věřte, že budou. Považujeme to za svoji povinnost.
Mgr. Mirko Drkal,
marketing a propagace

5
VÝROČÍ

Čtvrtstoletí v životě firmy je však něco
jiného. Zde už může být věk úctyhodný,
obzvláště v naší novodobé historii, kdy
na počátku 90. let minulého století mnoho soukromých firem na trhu nebylo.
Státní firmy o přízeň svých zákazníků
ani moc výrazně usilovat nemusely. Rok
1991 začal však být pro mnoho prozákaznicky orientovaných lidí s nápady,
jak to dělat lépe a efektivněji, impulzem
ke startu podnikání. Zde byly položeny
i základy firmy PEKASS, nejprve jako
společnosti s ručením omezeným, později v roce 2005 transformované do
společnosti akciové.
PEKASS za 25 let své činnosti ušel
velký kus cesty ruku v ruce se svými
zákazníky ze tří hlavních oborů – zemědělské, komunální a silniční techniky. Již od počátku nám bylo jasné,
že pouhý import strojů na český trh
nebude jediné, čemu bychom se chtěli

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA

6

Postřikovací technika
Horsch Leeb v praxi
Postřikovače Horsch Leeb jsou stálicí širokého spektra nabídky společnosti PEKASS
již několik let. Najdete je na zemědělských farmách prakticky po celé republice.
My jsme tentokrát zamířili ke dvěma zákazníkům sídlícím na sever a na jih od Prahy.

Doksany kousek od Vltavy
Pan Ing. Vratislav Král hospodaří na své farmě v Doksanech poblíž Kralup nad Vltavou na celkové výměře 1 600 hektarů. Obhospodařovaná půda se skládá z ploch od 0,5 ha do
95 ha. Bez kvalitních postřikovačů se hospodaření na
takové výměře neobejde, a tak se nelze divit, že vlastní
dva samojízdné postřikovače Horsch Leeb, a to konkrétně
model PT 230, který si pořídil v roce 2006, a model PT 270
z roku 2012.
Nasazení postřikovačů přímo na poli se u pana Krále nerozděluje podle jednotlivých aplikací, neboť oba stroje zvládají postřiky na výbornou. Mezi standardně pěstovanými
nízkými plodinami, jako jsou např. řepka a pšenice, na polích najdete i plodiny vysoké – kukuřici a slunečnici. U nich
je pak obzvláště důležitá včasná aplikace do výšky porostu
kolem 80 cm. Pak není problém ani světlá výška stroje, která činí 85 cm (ta se může lišit v závislosti na používaných
pneumatikách). Zvláště pak při ošetření těchto plodin je velkým benefitem hladká spodní strana stroje, neboť se plodiny
na spodní straně postřikovače nezachytávají a nelámou se.

Hlavní nádrž se plní nejčastěji na dvoře, a to i ve chvílích, kdy obsluha stroje přejíždí do vzdálenějších míst. Na
úspory času při plnění postřikovače mysleli inženýři v německém Landau (kde se postřikovače vyrábí) a stroj vybavili hned dvěma čerpadly. Jedno má za úkol zaplnit systém
vodou a druhé, odstředivé, pak plní hlavní nádrž rychlostí až
1 000 l/min. U modelové řady PT 230, resp. PT 270 (dnes
již PT 280), kde je objem hlavní nádrže 8 000 l, je tento výkon hlavního čerpadlo opravdu časově velice úsporný. Systém dvou čerpadel je kromě plnění postřikovače využíván
i k vyplachování hlavní nádrže, armatur a ramen. Pomocné
čerpadlo totiž může běžet naprosto samostatně a z vyplachování se tím stává naprosto nezávislá aktivita.
Na téma čištění celého systému byl u postřikovačů Leeb
kladen velký důraz od samého začátku vývoje – jednou
z hlavních předností se totiž staly použité materiály. Hlavní
nádrž je vyrobena z nerezu, stejně tak i naplavovací šachta
a rozvod postřikové jíchy v ramenech.
Postřikovače Leeb jsou konstruovány tak, aby dosahovaly velkého plošného výkonu, a tak aplikační rychlost

15 km/h je na poli naprostým standardem. Aby bylo možné
dosahovat tak vysokých aplikačních rychlostí, využívá Leeb
patentované konstrukce zavěšení ramen s aktivním pneumatickým ovládáním středového oddílu. Ramena jsou uložena na vzduchových pružicích jednotkách, které absorbují
rázy. Svislé odpružení prostřednictvím vahadel minimalizuje
pohyb závěsu po ližinách a snižuje jejich opotřebení. K automatickému navádění ramen jsou pak využívány čtyři ultrazvukové senzory.

Postřiky na Benešovsku
Tažený postřikovač Horsch Leeb GS 8000 prodal PEKASS a. s. na
jaře loňského roku na farmu Kopeckých v obci Jiřetice přibližně 30 km od Benešova. Farma hospodaří na 280 ha včetně
trvalých travních porostů, orná půda tvoří 240 ha. Postřikovač Horsch Leeb GS 8000 je v konfiguraci nerezová nádrž o
obsahu 8 000 litrů s rameny 30/24 m doplněnými o automatický systém hlídání výšky ramen BoomControl (4 kusy ultrazvukových senzorů), pneumaticky ovládané trysky s rozestupy

Budoucnost postřikovačů Horsch Leeb?

25 cm, kopírování jízdní stopy a další vyspělé funkce z dílny
německého výrobce Horsch Leeb. Postřikovač je agregován
s traktorem Fendt 818 Vario.
Veškeré postřiky zvládá stroj na výbornou, a to díky velmi dobré pracovní výšce ramen 0,3 až 2,5 m. Hladká spodní
strana stroje pak zabraňuje poškození rostlin během aplikace. Práci dále ulehčuje možnost použití jednoho ovládacího
terminálu pro více strojů, neboť pan Kopecký hospodaří se
sečkou Horsch Sprinter 4ST a ta je s postřikovači Horsch
Leeb vzájemně kompatibilní. Jelikož se z důvodu živočišné
výroby, konkrétně chovu skotu, dostane pan Kopecký na pole
často až ve večerních hodinách, je u postřikovače dalším velkým přínosem osvětlení pomocí dvou LED světlometů, které

Od letošního roku přibyl do nabídky Pekassu dlouho
očekávaný samojízdný model s označením PT 330, resp.
PT 350. A je to opravdu to nejlepší, co můžeme v kategorii samojízdných postřikovačů nalézt. Hydraulicky stavitelný
rozchod kol, stejně tak i možnost zvýšení světlé výšky stroje
z 1,4 m na 1,6 m. Jako hydrostatické kolové motory zvolil výrobce světoznámou značku Bosch s aktivním hydraulickým
odpružením každého jednotlivého kola. Ostatně, na použití
toho nejlepšího, co se nabízí, jsme u Leeba již zvyklí.
Další očekávanou novinkou je model v kategorii tažených
postřikovačů. Zde od letošního roku můžeme přivítat model
s označením „LT“. Jde o postřikovač, který je proti modelové
řadě „GS“ osazen nádrží z polyetylenu. Stává se tak ekonomičtější variantou pro ty, kteří chtějí využívat nejlepších
technologií, jež se nabízejí za příznivou pořizovací cenu.
Zde Leeb přichází s variantami 4 LT a 5 LT (číselné označení odpovídá velikosti hlavní nádrže v tis. l). Jeden kus tohoto
taženého modelu nám bude dodán letos na jaře. V plánu je
pak jeho předvádění, aby se případní zájemci o stroj mohli
o jeho kvalitách sami přesvědčit na vlastní oči.
Text a foto: Bc. Michal Anton,
produktový manažer Horsch Leeb

7
ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA

se na souvrati automaticky ostříknou. Tím je zaručeno, že
světlomety svítí po celou dobu aplikace na 100 %.
V čem se postřikovač Horsch Leeb výrazně liší proti svým
konkurentům, je rozestup mezi tryskami a v možnosti držet
ramena v nízkých výškách nad porostem i při vysokých pojezdových rychlostech. Zde totiž Horsch Leeb zvolil rozestupy trysek po 25 cm, oproti standardním 50 cm. Toto rozložení umožňuje použití trysek s ostrým úhlem postřiku 90°, což
společně s nízkou vzdáleností ramen nad porostem zajišťuje dostatečnou kinetickou energii každé jednotlivé kapky
a zaručuje tak bezkonkurenčně nejefektivnější postřik i při
vysokých pojezdových rychlostech kolem 20 km/h a nepříznivých povětrnostních podmínkách.
U tažených modelů výrobce řeší zavěšení ramen tzv. paralelogramovým typem zavěšení. To je možné díky daleko
dopředu posunuté nádrži, kdy vznikl konstrukční prostor
pro paralelogram. Závěs ramen je odpružen vzduchovými
měchy společně s hydraulikou a vahadly jak ve vertikálním,
tak i horizontálním směru. Tento systém garantuje naprosto
perfektní chování ramen při rozjezdu, brzdění a otáčení, kdy
obvodová rychlost konců dosahuje i více než 100 km/h.

Aktuality News
Tam, kde kola nestačí
Nevyzpytatelné počasí násobí v posledních
letech poptávku zákazníků po strojích
s pásovým podvozkem.

AKTUALITY

8

Vrtkavost a nepředvídatelnost počasí spolu s kratšími časovými prostory pro kvalitní a včasné zpracování půdy, to jsou
jedny z důvodů, proč se zemědělci stále více zajímají o výkonné traktory vybavené místo koly pásy.
Pásový podvozek má proti klasické koncepci traktoru jisté
výhody. Jde například o lepší rozložení hmotnosti, díky čemuž
vzniká nižší přítlak na půdu, a ta se tolik neutužuje. Další velkou výhodou pásového podvozku je přenesení výkonu. Díky
velké styčné ploše pásu zvládá pásový podvozek přenést na
podložku i vysoké výkony, kde již traktor s klasickou koncepcí
s pneumatikami nestačí.
Ani v Pekassu tento narůstající trend nepřehlížíme, a proto
jsme pro uspokojení potřeb našich zákazníků pořídili předváděcí pásový traktor John Deere 8370 RT. Jedná se o poslední
výkonovou řadu v modelovém provedení osm. Silák pyšnící se
jmenovitým výkonem 370 k (272 kW), maximálním výkonem
407 k (299 kW), řadovým šestiválcem PowerTech™ PSX 9 litrů
se vstřikováním Common Rail a konceptem NUR Diesel má

co nabídnout. Navíc jsme se rozhodli pro novou převodovku
e23 PowerShift 23/11 s CommandARM ovládáním v opěrce
a satelitní navigací JD.
Ing. Martin Schaffer,
produktový manažer John Deere

Posílení mobilního servisu
Služba PEKASS SERVIS doplnila svůj
vozový park o nová servisní vozidla.
Kompletně vybavená vozidla Citroën Jumpy a Berlingo
jsou připravena k rychlému zásahu přímo u zákazníků.
Servis se dnes bez rychlých zásahů přímo v terénu nemůže obejít, a proto se pracovníci zajišťující tuto službu dočkali
dalších nových vozů s označením PEKASS a prémiovou
značkou JCB, pro kterou zajišťujeme autorizovaný servis.
PEKASS s těmito investicemi počítá i do budoucna, a jasně tak deklaruje svůj záměr zabezpečit mobilní servis v co
nejkratším čase přímo u zákazníka.
Vybavené vozy a školení servisní technici, to je služba
PEKASS SERVIS.
Ing. Zdeněk Volmut,
technický ředitel

OFICIÁLNÍ PRODEJCI

OFICIÁLNÍ WEB

!w w w . j c b - a g r o . c z
Ě
V
NO

Nosorožec na bahně
… a pršelo, jen se lilo … Sklizeň cukrovky
však farma přerušit nemusela.
Souprava složená ze žlutého traktoru JCB Fastrac 4220
a červeného návěsu Krampe Big Body 700 se testovala na
soukromé farmě v okolí Prahy. Polovina října byla na dešťové
srážky štědrá a pole s cukrovkou připravená ke sklizni. Co dělat?
PEKASS však řešení měl! Nasazením této soupravy se vše bez
sebemenšího problému stihlo i v těžkých polních podmínkách.
Zákazník si celou soupravu velmi chválil a rovněž kladně
ocenil pohodlí pro obsluhu, ať šlo o dobrý výhled z kabiny
Fastraku, pohodlí obsluhy díky propracované ergonomii či moderní sedačku Grammer. Farmář ocenil i bezchybné chování
celého stroje v těžkých podmínkách podmáčeného pole.
Pro milovníky technických údajů uvádíme několik dat o soupravě.

Luboš Šika,
OZ PEKASS Rakovník

Soutěž Komunální politik roku
má již vítěze
Valdštejnský palác, hlavní sál, sídlo Senátu
Parlamentu ČR. Tam se 12. listopadu 2015
veřejnost dozvěděla výsledky soutěže
Komunální politik roku 2015.
Dvanáctého listopadu 2015 se ve Valdštejnském paláci,
sídle Senátu Parlamentu ČR, udělovaly za účasti ministrů
a členů obou komor parlamentu ceny v soutěži Komunální
politik roku 2015. Cenu za mimořádné projekty v osmi soutěžních kategoriích si odneslo osm představitelů komunální
sféry – starostek a starostů. PEKASS byl u toho.
Soutěžilo se v osmi kategoriích: Sociální projekt roku,
Děti a rodiče, Sport a veřejné zdraví, Kulturní, společenská a vzdělávací činnost, Odpadové hospodářství, Veřejná zeleň, Dopravní projekt roku a Ekologický projekt roku.
Odborná hodnotitelská komise vybírala ze sedmi desítek
přihlášených projektů z měst a obcí celé České republiky.
Posuzovala přitom jednak smysl projektů a jejich využití,

Soutěž vyhlásila redakce časopisu Moderní obec a její
vydavatel, vydavatelství Profi Press s. r. o., vloni v květnu.
Vyhlášení výsledků soutěže byli přítomni účastníci soutěže
Komunální politik roku – starostky a starostové, radní, zastupitelé a další zástupci radnic. Slavnostního ceremoniálu
se zúčastnila také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která soutěži udělila svoji záštitu.
Společnost PEKASS se rozhodla podpořit první ročník
této akce v kategorii Veřejná zeleň. Činnost společnosti
PEKASS se veřejné zeleně a péče o ni velmi dotýká, a proto nám úzká spolupráce na podobných projektech vyzdvihujících dobrou práci v obcích a městech není cizí.
Cenu v kategorii Veřejná zeleň získal projekt Alej Hliníka –
II. etapa a výsadba květinového záhonu. Tento projekt je jen
jedním z těch, které dlouhodobě vedou ke zlepšení veřejné
zeleně v obci Lukavice. Od roku 1998 do dnešního dne v okolí
obce přibylo v alejích 650 stromů a 560 kusů dřevin různých
druhů. Stromy už nesou první ovoce a letošní sklizeň třešní
byla využita ve školní jídelně – děti si pochutnaly na bublanině.
Ke zkrášlení obce rozhodně přispěl nový květinový záhon, který od loňského roku zdobí prostor před místní školou. Komise
hodnotila i fakt, že nejde „pouze“ o výsadbu zeleně, ale také
o zapojení veřejnosti a dotčených vlastníků pozemků.
Cenu z rukou ředitele společnosti PEKASS Ing. Radka
Maška převzala starostka obce Lukavice na Orlickoústecku
paní Ilona Severová.
Mgr. Mirko Drkal,
marketing a propagace

9
AKTUALITY

JCB Fastrac 4220 o celkové hmotnosti 13 000 kg pohání
šestiválec SISU. Převody zařizuje dvourozsahová převodovka s plynule měnitelným převodem a šesti provozními režimy,
16 rychlostními stupni dopředu a 12 rychlostními stupni dozadu, samozřejmostí je pohon všech čtyř kol s lamelovou spojkou s odpojením pohonu přední nápravy.
Cukrovku do bezpečí dopravil vůz Krampe Big Body 700 se
vzduchem odpruženým podvozkem a náběžnou nápravou ADR.

jednak společenský a ekonomický přínos městu či obci, případně celému regionu. Pozornost věnovala i úloze přihlašovatele (nositele projektu), který přišel s myšlenkou projektu,
zasadil se o jeho prosazení v zastupitelstvu či veřejnosti,
byl „motorem“ realizace a dojednal s okolními obcemi přesah projektu do celého mikroregionu, dobrovolného svazku
obcí, případně dál projekt rozvíjí. Z nejúspěšnějších projektů v jednotlivých kategoriích hodnotitelská komise vybrala
celkového vítěze, Komunálního politika roku 2015.

pavilon Y
pavilon P

Co bude

na Techagru 2016?
Viděno okem návštěvníka – soubor veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX,
SILVA REGINA a BIOMASA nabídne v Brně přehlídku všeho, co se v zemědělství
a příbuzných oborech u nás děje.

VELETRH

10

Viděno okem pořadatele – minulý ročník
(2014) veletrhu navštívilo bezmála 120 tisíc návštěvníků, vystavovalo zde přes 400 firem na 60
tisících metrech čtverečních a vše nasvědčuje
tomu, že letošní ročník tato statistická čísla ještě
překoná. Začátek dubna, kdy vychází i toto číslo
PEKASS magazínu, nám napoví.
PEKASS již 25 let patří k předním dodavatelům zemědělské, komunální i silniční techniky
v České republice, a proto na největším zemědělském veletrhu ani letos nebude chybět. Zastupované značky strojů si můžete prohlédnout
v pavilonech P a Y a na volné ploše A.
HORSCH, to jsou stroje na zpracování půdy,
secí stroje a postřikovače, vše bude v Brně na
jednom místě, a to v pavilonu P.
JCB je světový výrobce traktorů Fastrac,
nakladačů a manipulátorů. Pavilon Y bude ve
svých útrobách skrývat tyto žluté stroje včetně
novinky na tomto trhu – traktory Fastrac 4000.
Techniku JCB uvidíte i pod širým nebem na přilehlé volné ploše A.

11

Text: Mirko Drkal
Foto: Archiv PEKASS

VELETRH

O sloganu Kvalita na kolech se budete moci
přesvědčit na volné ploše A, kde bude vystavena
dopravní technika KRAMPE.
Venkovní plocha bude zaplněna také stroji
značek ÖVERUM (pluhy), TEBBE (rozmetadla),
BRIRI (cisterny), GRAMMER (sedačky do traktorů), ANTONIO CARRARO (komunální nosiče
a malotraktory), BERTI (polní drtiče a mulčovače), GRILLO (profesionální sekačky) a dalšími
značkami.

Maziva JCB jsou chytrou volbou
S širokou škálou potřeby mazání se setkáváme prakticky ve všech průmyslových odvětvích. Nejinak je tomu
i v zemědělství, kde je nabídka strojů, které potřebují kvalitní údržbu, obzvlášť široká. Za tímto účelem přišla
britská firma JCB s řadou speciálních maziv JCB, která nabízí autorizovaný prodejce této značky PEKASS a. s.
Inženýři a designéři společnosti JCB
vyvinuli komplexní řadu maziv, která zajistí jednak optimální úroveň ochrany motoru, převodovky, hydraulického systému
a dalších komponentů, jednak zároveň
prodlouží jejich životnost. Tím se docílí
optimalizace nákladů na provoz příslušného stroje.
Škála potřeby mazání je obzvlášť široká, především u strojů a jejich náplní.
Ale nejen u nich. Jsou tu ještě kovoobráběcí procesy, výroba energií a mnohé
další. Ropné produkty, z nichž se maziva
vyrábí, slouží rovněž ke konzervaci kovů,
separaci materiálů, ale i jako výchozí surovina pro další výrobu.

SERVIS

12

Základní parametry
pro výběr maziva
• Oblast použití
• Viskozita u olejů, NLGI třída a viskozita
základového oleje u plastických maziv
• Druh oleje – minerální, částečně nebo
zcela syntetický
• Normy pro danou oblast použití nebo
schválení a doporučení výrobců průmyslových aplikací
V případě JCB pocházejí suroviny použité k výrobě maziva z jednoho zdroje
ropy a jsou zcela sledovatelné „od země
až k plechovce“. K zákazníkům se dostávají prostřednictvím globální a odborně
proškolené poprodejní sítě JCB. Maziva JCB jsou chytrou volbou pro širokou
škálu zemědělských požadavků, firma
nabízí výrobky se snížením nákladů na
skladování za vyloučení rizik nesprávného použití.

Oleje JCB jsou nositelé mnoha různých vlastností

Co zahrnuje nabídka JCB
• Širokou škálu specializovaných maziv
pro všechny aplikace
• Vysoce kvalitní základové oleje
• Náplně v sofistikovaných baleních
• Nemrznoucí směs pro všechny klimatické podmínky
• Servisní kapaliny pro všechny aplikace
• Výběr z vysoce kvalitních manipulačních mazacích zařízení
• Příznivé ceny
• Garance při použití originální náplně
JCB
• Originální balení, což znamená 100%
jistotu správné, neznečištěné náplně

Motorové oleje
Použití nejkvalitnějších základních olejů v kombinaci s pečlivě vybranými přísadami zajišťuje, že motorové oleje JCB

mají stejnou nebo vyšší kapacitu všech
příslušných mezinárodně uznávaných
standardů. Uživatel stroje si tak může být
jistý výkonem a ochranou, které nabízejí.
Protože světové ceny ropy nadále porostou, existují silná pokušení volit levnější alternativy místo originálních olejů
JCB. Než zvolíte levnější alternativu oleje, existuje několik výkonnostních a kvalitativních kritérií, která se výrazně týkají
kvality používaného oleje:
• při nízkých teplotách je úroveň viskozity produktů JCB výrazně vyšší než
u levnějších olejů. To znamená, že
JCB olej poskytuje optimální ochranu při spuštění motoru v klíčové
době pro ochranu proti opotřebení
motoru;
• JCB oleje mají určitou úroveň potřebné
přísady, aby se zabránilo předčasnému
opotřebení (selhání vačkových hřídelů,
čerpadel a podobně). Testy prokázaly,
že opotřebení je až o 25 % nižší než
u levnějších alternativních olejů.

Převodové oleje

Sortiment kvalitních olejů JCB je nabízený v široké škále balení

Společnost JCB nabízí široký výběr vysoce kvalitních převodových olejů, které
splňují všechny aspekty přenosové soustavy vozidla. V nabídce jsou oleje pro převodovky, měniče točivého momentu, nápravy a brzdy. Všechny oleje byly vyvinuty
a testovány tak, aby bylo zajištěno splnění
či překročení příslušné specifikace.

Autorizovaný servis JCB se postará i o kvalitní maziva

Hydraulické oleje
Hydraulické systémy ve strojích JCB
se spoléhají na komplexní systém vysoce přesných dílů, které musí být mazány,
aby bylo dosaženo nejvyšších standardů. Výběr nejlepšího hydraulického oleje
je proto velmi důležitý. Jen tak může být
zajištěna trvalá spolehlivost systému.
Při neustálém zvyšujícím se tlaku na
snižování provozních nákladů bývá majitel
stroje v pokušení vyměnit kvalitní hydrau-

lické oleje za méně nákladné, levnější alternativy. Než k tomu dojde, je důležité vzít
v úvahu dopad na výkon a kvalitu stroje.
Hydraulický olej JCB je připraven tak,
aby poskytl optimální ochranu proti opotřebení. Levnější varianty olejů poskytují
až o 35 % nižší ochranu, což může vést
k předčasnému opotřebení hlavních hydraulických komponentů.
Firma JCB stanovuje minimální úroveň
čistoty v souladu s ISO 4406 17/15/12 Čis-

Rodina polních
drtičů BERTI
Polní drtiče BERTI s pracovním záběrem 1,6 až 6 m jsou
Vaším pomocníkem při likvidaci posklizňových zbytků
a také velký pomocník proti polním škůdcům.

PEKASS a.s., Přátelství 987, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
tel.: +420 272 705 789, mob.: +420 777 730 858
e-mail: jaroslav.mai@pekass.eu

www.pekass.eu

S péčí o špičkové motory pomohou maziva JCB

tota kódu. Ta může být až třicetkrát čistší,
než tomu bývá u levnějších olejů. Jedině
použitím kvalitních a čistých převodových
olejů lze zamezit nadměrnému opotřebení
převodovek.
Všechny oleje byly vyvinuty a testovány tak, aby bylo zajištěno splnění či překročení příslušné specifikace.
PEKASS a. s.,
oddělení technické podpory

13

Společnost PEKASS
„zásobila″ produkty
zemědělské, komunální
a silniční techniky za dobu
své existence stovky,
možná tisíce zákazníků
v naší republice. Jsou
mezi nimi tací, kteří spolu
s Pekassem táhnou onu
pověstnou „společnou
káru″ již téměř celých
pětadvacet let.

NAŠI ZÁKAZNÍCI

14

Pavel Novák starší se synem Pavlem a vnoučaty u stroje JCB TM 320

Servis a JCB na vzestupu
Na rodinné farmě 365 dní v roce
Statek Novák Jarpice-Kamenice s. r. o. se nachází na
Slánsku. Jedná se o rodinnou farmu, sdružení dvou bratrů
Pavla a Petra a jejich synů Pavla a Václava. Do chodu farmy
se musela zapojit i krásnější polovina lidstva. „Bez našich
ženských by to nešlo, ať už v administrativě nebo v kuchyni,
nemají to jednouché,“ usmívá se Pavel Novák starší, jednatel firmy, kde se hospodaří na 3 500 ha orné půdy. Mají
rozsáhlou živočišnou výrobu čítající 600 kusů dojnic a denně dodávají do Bohušovické mlékárny 20 000 l mléka. Dále
chovají 2 300 prasat a mají i vlastní odchovnu. Zároveň
provozují bioplynovou stanici o výkonu 540 kW. V živočišné
i rostlinné výrobě patří k největším producentům v kraji.
„Živočišná výroba je doplněk rostlinné,“ říká na toto téma
Pavel Novák. Jestli chcete mít v pořádku pole, musíte hnojit
přirozenými hnojivy – kompostem, hustou kejdou. To patří
dohromady jako muž se ženou v manželství. Doplňkem živočišné je ´rostlinka´ a s tím souvisí i fungování bioplynové
stanice. A pro tyto dva faktory jsou rozhodující nakladače.
V minulosti jsme měli různé typy, ve chvíli, kdy jsme potřebovali nové, jsme po pečlivé úvaze nakonec koupili JCB.

Jsem přesvědčen, že jsme udělali dobře. Po 3 000 Mh za
rok, ne že by nedošlo k poruše, ale bylo jich pomálu a byly
hbitě odstraněny. V mezích lidských možností servis Pekassu,
s nímž spolupracujeme už dvacet let, funguje dokonale.
A hlavně si cením toho, že tam potkáváme nejen odborníky,
ale i slušné lidi.“

Spolu s bratrem Petrem začali hospodařit na rodném statku již před rokem 1990. Současnou výměrou 3 500 ha jsou
jedni z největších hospodářů v kraji. Ze strojního vybavení dále používají techniku John Deere, Case. S Pekassem
začali spolupracovat od roku 1994, prvním strojem, který
zakoupili, byl postřikovač Hardi.
„Na Pekass jsme narazili, když jsme kupovali první postřikovač,“ dodává Pavel Novák. „Jezdívali jsme na výstavy či různé prezentace a na jedné jsme se potkali s Janem Čechem,
který tu tehdy poblíž pracoval. Společně s Františkem Srbem
nás přesvědčili, že Hardi je to pravé, co hledáme,“ popisuje
jednatel firmy nákup prvního stroje od Pekassu. „Od počátku
se chovali velice vstřícně, samozřejmě občas k nějaké závadě došlo, to je normální, ale servis byl zajištěný. Problémy
samozřejmě byly, ale řešily se, nikdo se za nic neschovával.“
Postupně přibyly stroje na sklizeň pícnin, dva traktory,
kombajn John Deere… „Vznikl mezi námi vztah založený
na tom, že jsme se mohli spolehnout, že servis bude fungovat v rámci lidských možností prakticky nepřetržitě i o víkendech. Vzhledem k našim výměrám jsme mašiny používali
a používáme na doraz, takže poruchám se nevyhneme.“
„Pokud to srovnám s novým nakladačem JCB,“ pokračuje
Pavel Novák, „minulé typy měly dost velké množství poruch.
Teď jsme natočili za rok 3 000 Mh, poruch byl ve srovnání
s těmi staršími zlomek. A vždy byly rychle opravené.“
Proto je pro letošní rok velice pravděpodobné, že na rodinné farmě koupí další manipulátor. „Momentálně ho testujeme, výsledek zatím nemohu říct, ale pokud bychom ho

nekoupili, tak jenom proto, že neodpovídá technickými parametry, které vyžadujeme, a nikoli spolehlivostí. Stroj, který
máme, pracuje v živočišné výrobě, takže je v provozu dnes
a denně. A to Pekass dokáže zajistit. Za tu dobu došlo pouze k jedinému delšímu výpadku. Obratem nám dodali jiný
stroj, takže provoz běžel a běží 365 dní v roce.“

Servis na jedničku
Soukromý zemědělec Jiří Zápotocký hospodaří na Podbořansku na 400 ha orné půdy a pastvin, chová 100 dobytčích jednotek a druhým rokem provozuje kompostárnu.
S Pekassem spolupracuje od roku 1994, první stroj, který
zakoupil, byl pluh Överum. Postupem času přibyly mimo

jiné traktor John Deere, technika Horsch, postřikovač
Hardi a další.
„První setkání s Pekassem se uskutečnilo prostřednictvím
Jana Čecha, který dnes působí na jejich pobočce v Senomatech. Na naší farmě se objevil už někdy v roce 1994,“
vzpomíná Jiří Zápotocký.
Tehdy provozoval dvě firmy, jedna postupně nakoupila dva
traktory Fendt, tři traktory John Deere, druhá již první zmíněný pluh Överum. „Jedná se prakticky o veškeré vybavení,
které je, co se týká strojů, v zemědělství potřeba,“ dodává
Jiří Zápotocký.
Loni na jaře přibyla do tohoto portfolia zatím poslední položka – traktor FASTRAC 3230 Xtra renomované značky
JCB. „Disponuje výkonem 180 koní,“ popisuje Jiří Zápotocký. „Využíváme ho především na přepravu a přemísťování
materiálu, jeho primární využití tedy není na poli. Je to velice
rychlý stroj, což je pro nás z hlediska zmiňované přepravy
velmi důležité. Ale on je rychlý i na poli.“
„Zkušenosti se servisem Pekassu jsou jenom dobré, když
je potřeba, přijedou. Služby se neustále zlepšují, i když netvrdím, že to v minulosti občas trochu nezadrhlo. Ale to je
normální, všechno se postupně vyvíjí a vylepšuje. V posledních letech fungují služby týkající se servisu a náhradních
dílů opravdu skvěle. Máme problém, zavolám a do dvou hodin jsou servisní technici tady,“ pochvaluje si majitel farmy.
„Pokud je větší závada nebo přijde na řadu pravidelný
servis či plánovaná oprava, řeší se samozřejmě přímo na
pobočce. Ale ani s tím problémy nejsou. V rámci lidských
možností se vše zvládne.“
Pokud jde o FASTRAC 3230, za rok měli na farmě servis
asi třikrát. I v případě JCB vše funguje, problémy nejsou,“
říká Jiří Zápotocký. „Jediné malé minus vidím v tom, že traktor je lehčí, a jediné, co se nedodává přímo při nákupu, je
závaží. Musí se dokupovat, to je jako u každého osobního
auta. Ale že je traktor lehčí, to na silnici nevadí. Na poli asi
ano. Když to srovnám s Johnem Deerem, to je dělník na
pole. Ale já jsem Fastrac kvůli poli nekupoval,“ vysvětluje
Jiří Zápotocký.
Zmíněný traktor je zatím jedinou položkou se značkou
JCB. „Uvažoval jsem o manipulátoru, ale pak jsem se rozhodl pro jinou značku.“ S Pekassem však počítá i nadále.
Zcela nedávno si pořídil pluh Överum. „Tuhle značku mám
osvědčenou, už jsem ho jednou měl, takže vím, do čeho
jsem šel. Dále mám krátce 12tunový přívěs a na jaře budeme kupovat sekačku Pöttinger,“ nastiňuje soukromý zemědělec Jiří Zápotocký směr další spolupráce.
Text: Petr Kolář
Foto: Archiv Jana Čecha

15
NAŠI ZÁKAZNÍCI

Jiří Zápotocký (vpravo) s Janem Čechem,
pracovníkem společnosti Pekass, a. s.

Rodný statek Pavla Nováka v Kamenici

Představen
í tým

Seriál pře

dstavován

í jednotliv

ých týmů

společnos

ti PEKASS

d

ospěl až k
Začali jsm
TOP
e servisním
týmem a p
li jsme dů
ležitými „tý
racovníky
prodeje ná
lovými“ sk
zázemí sp
hradních d
upinami –
olečnosti,
ílů. Pokrač
li
d
p
mi, kteří z
o
d
V zimním č
ovaajišťují kva
ísle roku 20 poru prodeje strojů
li
tní počítač
a
1
5
s
ní jarní při
lu
js
m
ž
e
e
b
v
,
ové
á
d
s seznámil
chází s pře
i s produkto opravu a pojištění s
dstavením
tr
v
o
ý
jů.
vedení spo
mi manaže
lečnosti.
ry a toto ak
tuálIng. Miloslav Kozák,
ekonomický ředitel

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY

Ve společnosti Pekass působí prakticky od jejího vzniku.
Vzděláním mechanizátor se dostal na ekonomickou pozici v „dřevních dobách“ kapitalismu u nás na základě požadavku čtyř zakladatelů firmy. Počítače ho bavily, jeden měl doma, a tak na jejich
nabídku kývl. A této funkci zůstal věrný po celých pětadvacet let!
Začínal jako účetní a spolu s kolegou zažili situace, kdy osobně
převáželi „velké peníze“, a „trochu“ se přitom i báli. Většina plateb
za nákup strojů se totiž realizovala v hotovosti. Dnes v době rychlých bezhotovostních plateb již na tuto dobu vzpomíná s úsměvem.
Ekonomické oddělení, které vede, má dnes čtyři pracovníky a další
16
na pobočkách tvoří doklady. Stále je to však pro něj
oblíbená práce s počítači. Dobře ví, že firma musí jít
i v této oblasti dál a že pořízení nového informačního
systému v roce 2016 ocení i zákazníci prostřednictvím
přesnějších a přehlednějších dokumentů.

Ing. Radek Mašek,
ředitel společnosti
Po absolutoriu na ČZU v Praze, kde studoval na Technické fakultě obor obchod se stroji, nastoupil po vojně v roce 1997
do společnosti PEKASS jako do svého prvního zaměstnání. V jeho působnosti bylo poradenství zákazníkům ve financování
zemědělské techniky. Od roku 1998, kdy se firma vzhledem k určité krizi v zemědělství začala věnovat i komunální technice, se
odvíjela jeho kariéra produktového manažera komunální techniky. V následujících letech tuto oblast rozvíjel a rozšířil na všechna tehdejší střediska Pekassu a další externí obchodní dealery po celé České republice. Vzhledem k tomu, že se tým prodejců
komunální techniky neustále rozrůstal a do portfolia nabízených produktů přibyla navíc ještě technika silniční, přešel po čase
do funkce ředitele divize komunální a silniční techniky. V roce 2013 začal ve firmě zastávat i pozici obchodního ředitele a od
ledna 2015 je ředitelem společnosti.

ů
managem

entu.

Ing. Vojtěch Pivnička,
obchodní ředitel

Ing. Zdeněk Volmut,
technický ředitel

Vystudoval ČZU v Praze, obor lesní inženýrství.
Od počátku ale byl jeho cílem obchod. Věnoval se
studiu jazyků, které rozvíjel v Austrálii a stipendijním
pobytem v Nizozemsku na univerzitě ve Wageningenu. Při studiu pracoval v účtárně velkého hotelového
řetězce, kde získal praxi a zkušenosti s fungováním
velké mezinárodní společnosti. V roce 2008 dostal
nabídku od společnosti PEKASS a. s. Ve funkci produktového manažera měl na starosti aplikační techniku pro ochranu rostlin, dopravní techniku, stroje na
zpracování píce, navigační systémy aj. Systematicky pracoval na rozvoji svěřeného sortimentu a budování dlouhodobých vztahů s koncovým uživatelem.
V roce 2013 přišla jedinečná příležitost v podobě
zastoupení značky JCB na českém zemědělském
trhu. Její produkty se mu podařilo během dvou let
úspěšně zapracovat do stabilní obchodní nabídky
ve firmě PEKASS. Od roku 2015 působí ve funkci
obchodního ředitele.

V Pekassu působí od roku 1997, kdy nastoupil na
pobočku v Senomatech na pozici servisního technika již jako praktikant při škole. V roce 2002 začal
pracovat ve zmíněné pobočce na plný úvazek na
pozici vedoucího servisu. O sedm let později postoupil na post technického ředitele, kde má dnes
na starosti chod celého oddělení servisu a náhradních dílů. Jinými slovy řečeno, jeho doménou je poprodejní péče v rámci celé společnosti. „Po dvaceti
letech rozvoje firmy je všechno jinak,“ říká. V době,
kdy začínal, se řešila většina zakázek tzv. ad hoc,
tedy až ve chvíli, kdy zákazník měl problém. Dnes
se jeho oddělení snaží většinu servisních zásahů
předvídat a předcházet jim. A pro zákazníka tak
minimalizovat nepříjemné situace, které při poruchách na strojích nastanou jak z pohledu prostojů
stroje, tak v neposlední řadě i jeho provozních nákladů. Velmi účinným nástrojem k naplnění těchto
cílů je pak komplex služeb sdružený pod značkou
PEKASS ASSISTANCE.

17

Text: Petr Kolář
Foto: Martin Kabát

S Fendtem a JCB
NÁŠ ZÁKAZNÍK

18

Společnost Agrofarma Týnec se zaměřuje výhradně na
rostlinnou výrobu. V letech 2007–2008 začali v Týnci
u Dobrovic, kde společnost sídlí, koketovat s traktorovou
technikou Fendt. A zcela logicky se obrátili do blízkých
Milovic na pobočku akciové společnosti PEKASS.

„Jako první jsme zakoupili výměnný systém Annaburger
a traktor Fendt 820,“ vzpomíná Martin Verner, spolumajitel
a jednatel společnosti. Od té doby narostl strojový park pořízený od společnosti PEKASS do úctyhodných rozměrů: Dva
traktory Fendt 820, po jednom traktoru Fendt 828 a Fendt
718. K tomu přidejme pásový traktor John Deere 8335RT,
podmítače Horsch Joker 6HD a Horsch Terrano 8FG, secí
stroj Horsch Pronto 6DC, dvě cisterny Kotte, dva návěsy
Krampe BB 750, respektive BB 900, rozmetadlo hnoje
Tebbe HS 180, řezačku Claas Jaguar 870, již zmíněný návěs Annaburger, kompaktor Farmet, samojízdný lis na plnění píce (kukuřice a cukrovarnických řízků) do vaku In-Line
Bagger a jako úplně poslední manipulátor JCB 535-95 a traktor Fendt 718 s překopávačem kompostu. Úhrnem tedy téměř dvacet položek, které představují vůči PEKASSu opravdu silné pouto.

Martin Verner, jednatel a spolumajitel společnosti

Proč PEKASS?
„V první řadě jsme měli na tuto společnost dobré reference. V druhé řadě sehrála svou roli mimo jiné i skutečnost, že
od nás je to na pobočku do Milovic coby kamenem dohodil,“
usmívá se Martin Verner. „PEKASS nabízí a prodává stroje,
o nichž víme, že jsou za prvé kvalitní a za druhé, a to je to
nejdůležitější, že je potřebujeme pro fungování naší farmy.
Výše uvedený výčet je opravdu bohatý. Při takovém počtu
strojů, které jsou prakticky nepřetržitě v provozu, by musel
nastat zázrak, kdyby čas od času nedošlo k nějaké poruše.
„I v tomto směru je spolupráce s Pekassem na vysoké úrov-

ni,“ pochvaluje si spolumajitel Agrofarmy Týnec. „Servis funguje takříkajíc na zavolání, hlavně v případě menších závad.
Pokud to jde, přijedou okamžitě. Svou roli samozřejmě hraje
závažnost závady nebo problému, který na mašině nastane. Menší závady, a především v sezóně, řeší servisní pracovníci operativně ihned. Ale i v případě větších poruch se
snaží o co nejrychlejší odstranění v rámci svých možností či
pružnosti dodávek od subdodavatelů.“

S Pekassem i do budoucna

Agrofarma Týnec hospodaří na výměře 1 150 ha v okrese Mladá Boleslav. Zaměřuje se na rostlinnou výrobu, a to
především na řepku, pšenici, ječmen a cukrovku, disponuje i posklizňovou linkou o kapacitě 12 000 tun se sušičkou
a čističkou. Asi čtvrtinu výměry zabírá kukuřice pro bioplynovou stanici s výkonem 889 kW. A s ní souvisí i další nákup
potřebné techniky. Na letošní rok totiž plánují pořídit již třetí
velkoobjemový návěs Krampe. „Využijeme ho za prvé na
obilí, za druhé sehraje roli při sklizni kukuřice pro bioplynovou stanici, převážíme obrovské množství hmoty, 12 000 až
13 000 tun, takže velkoobjemové vozy opravdu potřebujeme,“ vysvětluje Martin Verner důvody další investice.

V Agrofarmě Týnec samozřejmě neunikla pozornosti skutečnost, že se PEKASS stal i oficiálním zástupcem prestižní
britské značky JCB. „Už z minulosti jsme měli dvě mašiny
JCB, s nimiž jsme měli perfektní zkušenost. Takže když
Pekass získal zastoupení této firmy u nás, obrátili jsme se
s dalším požadavkem naprosto logicky na něj. A počítáme
s Pekassem i do budoucna. Mají totiž sortiment jako šitý přímo pro nás. Proto my jinam přecházet nebudeme,“ uzavírá
Martin Verner.
Text: Petr Kolář
Foto: Patrik Čapek

19
NÁŠ ZÁKAZNÍK

Krampe pro ´bioplynku´

Andrea Elsnerová
Jen tak si chodit přírodou
Do povědomí diváků se
nezapomenutelně zapsala
jako Anděla z Četnických
humoresek.
Od počátku jejich natáčení
uplynulo už sedmnáct let,
stejnou dobu působí i na scéně
Divadla na Vinohradech. Práce
má víc než dost, ale jakmile
se naskytne příležitost, prchá
z městské džungle do lůna
přírody. Herečka
Andrea Elsnerová.
S Jiřím Dvořákem
ve hře Ideální manžel

OSOBNOST

20

Vřelý vztah k přírodě si vypěstovala v Lošticích, ve vesničce ležící kousek od jejího rodného Zábřehu na Moravě. „Naši tam měli krásnou velkou
zahradu plnou ovocných stromů a rybízu,“ vzpomíná. Pravidelně v červenci ji čekala velká sklizeň. „Než jsem mohla jít někam s kamarády, třeba k vodě, musela jsem nejprve natrhat koš rybízu. Ale tu zahradu jsem
zbožňovala. Protékal jí potok, přes něj byla lávka, v potoce tehdy ještě
bylo dost vody, takže jako děti jsme se tam vždycky pořádně vyřádily.“
Druhým místem, které si v dětství zamilovala, byly Orlické hory, odkud
pochází její tatínek. „Ráda jsem tam jezdila, s tátou jsme chodili na houby.
Nemusím je jíst, ale hrozně ráda je sbírám. A to mi vydrželo dodnes.“
A v pubertě objevila Šumavu. „První výlety zamilovaných, znáte to,“
usmívá se dnes již zralá žena, matka pětiletého Matěje, která však
neztratila nic ze svého mladistvého vzezření. „Léto na Šumavě jsem
zbožňovala. Rozsáhlé, hluboké lesy, obrovské, někdy až stoleté stromy, to všechno zapříčinilo, že můj vztah k přírodě je opravdu silný.
A mám takový sen. Jednou bych si chtěla pořídit velký pozemek někde na venkově, kde bych se mohla pořádně vyřádit.“

V létě mimo Prahu
V Praze žije již dlouho, od svých šesti let, kdy se rodiče rozvedli.
Od roku 1999 je členkou souboru Divadla na Vinohradech. Točí seriály,
filmy, věnuje se dabingu, práce má víc než dost. „Vyrazit do přírody se
mi dnes většinou podaří jen v létě, když jsou divadelní prázdniny. To se
snažím být v Praze co nejméně. Jezdím na výlety, občas vyrazím i naslepo. Vyjedu z Prahy po dálnici, po které se mi chce jet, protože je mi
sympatická, a pak jednoduše někde odbočím. Naučné stezky a hlavně
turistické značky jsou v každé vesnici, takže se vždycky někde čapnu.
Teprve když se dostanu k rozcestníku, tak si cestu nějak naplánuju.“
Ale k dispozici má i cyklistický atlas, kde jsou tipy na 99 výletů pro
cyklisty. „Mrknu se, vyberu si, ale pak tu cyklistickou trasu nejedu, ale šlapu po svých. Do různých koutů republiky, kde jsem ještě nebyla. Chodit

Andrea Elsnerová, Filip Blažek a v pozadí
Michal Novotný v Shakespearově Zkrocení zlé ženy

přírodou a objevovat krásy naší země, to mám moc
ráda,“ říká Andrea Elsnerová.
V mládí se věnovala atletice, konkrétně vrhu koulí.
Jako bývalá sportovkyně dnes přírodou nejen chodí,
ale občas si jde zaběhat nebo se projede na kole.
„Ideální to bylo, když jsem bydlela v Prokopském
údolí, kde je cyklistická dráha. Jezdívala jsem ráda
a docela často, i na kolečkových bruslích. Momentálně nemám v Praze kolo v provozu, ani moc času.
Stezky jsou na kraji města nebo i úplně mimo něj,
což je pro mne nereálné. Takže sportuju nárazově,
a když vezmu období mimo prázdniny, tak je to nejčastěji plavání.“

Andrea Elsnerová

V roli Věry v představení Nikdy
V létě však posadí na kolo nejen sebe, ale i pětiletého Matěje. „Jezdí
už od tří let a líbí se mu to. Jsem ráda, že se naučil tak brzy, protože
na delší procházky to s ním zatím moc nejde,“ říká Andrea Elsnerová.

Divadlo, film, televize
V pražském Divadle na Vinohradech působí již sedmnáct let. Momentálně ji mohou diváci vidět například v představeních Zkrocení zlé ženy
či Ideální manžel. Loni na podzim měla na studiové scéně vinohradského divadla premiéru hra první dámy českého dramatu Lenky Lagronové
s názvem Nikdy. Příběh tří osamělých sester žijících v rozpadajícím se
domě po rodičích je podle Andrey Elsnerové „strašně příjemný babinec“. S trojicí hereček Andrea Elsnerová, Zuzana Vejvodová a Antonie
Talacková představení nazkoušela režisérka Kateřina Dušková.
„Momentálně se rýsuje zkoušení i mimo Vinohrady, a to v divadle
Palace ve hře Antonína Procházky Celebrity,“ dodává Andrea Elsnerová, která se do povědomí široké divácké veřejnosti dostala rolí
Anděly v televizním seriálu Četnické humoresky. Velkou filmovou premiéru však zažila už v sedmnácti letech vydařenou rolí novicky Barbory
ve filmu Řád po boku Jany Preissové, Marka Vašuta a Saši Rašilova.
Vysněnou roli nemá, ale svůj sen o velkém pozemku s malým domečkem sní už dlouho. „Byl by to návrat na zahradu mého dětství.
Přes okrasné rostliny nejsem, moc o tom nevím. U babičky a u tety
jsem vždycky plela skalku, a to byla práce na celé léto. Co jsem vyplela, to se tam rychle vrátilo. Chci ovocné stromy, keře, sekat trávu…
Když se dneska dívám na reality a vidím nějaký pozemek, už je mi
jasné, jakou sekačku bych si musela koupit. Určitě nestačí ruční, ale
musela by sekat a zároveň i sbírat trávu, abych nemusela tu posekanou hrabat. A pak se mi líbí, když má někdo velký pozemek a jezdí
si po něm s malým traktůrkem! Tak tohle všechno už mi běží hlavou
a mám v tom absolutní jasno,“ uzavírá Andrea Elsnerová.
Text: Petr Kolář
Foto: Archiv Divadla na Vinohradech

21
OSOBNOST

Narozena 5. 2. 1977
v Zábřehu na Moravě.
V mládí se s úspěchem věnovala vrhu koulí, ale poté,
co nastoupila na konzervatoř, ve sportovní kariéře
nepokračovala. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze nastoupila do
angažmá v Městském divadle Mladá Boleslav. Od
roku 1999 je členkou souboru Divadla na Vinohradech. Hrála nebo hraje v představeních Obchodník
s deštěm, Figarova svatba, Ideální manžel, Zkrocení zlé ženy, Brouk v hlavě, Nikdy. V roce 1994 se
uvedla jak na televizní obrazovce, tak na filmovém
plátně. V prvním případě hrála Marii v seriálu Prima
sezóna, za roli novicky Barbory ve filmu Řád byla
nominována na Českého lva a oceněna na pražském MFF Zlatým globem 1995. Poté následovala
řada dalších rolí např. v pohádkách Není houba jako
houba, Rumplcimprcampr, Elixír a Halíbela a Vánoční hvězda,ve filmech Fany, Co chytneš v žitě,
Povodeň nebo v seriálech Život na zámku, Hříšní
lidé města brněnského, Hraběnky a především Četnické humoresky, kde ji proslavila role Anděly.

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA

22

V hledáčku
polní drtič BERTI
Vypravili jsme se za jedním z uživatelů techniky italského výrobce BERTI, a to do pražské
Vinoře, kde sídlí společnost VIN AGRO, s. r. o. Tato společnost si před nedávnem pořídila
polní drtič BERTI TSB/P 600, a tak jsme se na nově pořízenou techniku BERTI zeptali
jednatele společnosti Petra Řebíčka.
Co vás vedlo k pořízení polního drtiče?
Náš podnik přešel v roce 2004 od orby k minimalizaci.
Pro tento způsob obdělávání půdy je důležité mít co nejnižší
strniště. Toho je možné docílit buď tím, že sklízecí mlátičky sekají těsně nad zemí, nebo nechat kombajny sekat výše, tzn.
15–20 cm, a vyšší strniště pak nechat podrtit mulčovačem či
polním drtičem. Z našich dosavadních zkušeností jsme vypozorovali, že výhodnější pro nás je ponechat kombajnérům
volnější ruku. Dosahují pak vyšších denních výkonů a máme
i jednoznačně menší sklizňové ztráty. A nesmíme zapomenout
ani na úsporu nafty, která je poměrně výrazná. Polní drtič pak
jede v podstatě v závěsu za sklízecí technikou a vyšší strniště
bez sebemenších problémů zpracuje podle našich požadavků.

Proč vaše volba padla právě na značku BERTI TSB/P 600?
Pro značku BERTI, kterou nám dodává PEKASS a. s., jsme se rozhodli hlavně proto, že
už jeden tento stroj v podniku máme. Má pracovní záběr 2,5 m a mulčujeme s ním převážně okraje polí a příkopy. Věděli jsme tedy, že se jedná o stroj spolehlivý a málo náročný na
údržbu. Máme ještě další mulčovač, ale ten má pracovní nástroje nože. Je vhodný zejména na mulčování travních porostů. Pokud je však strniště polehlé, nedokáže ho pořádně
zpracovat. BERTI, který má jako pracovní nástroje kladiva, dokáže i polehlé strniště krásně
zvednout a podrtit. Pracovní záběr 6 m jsme zvolili s ohledem na charakter našich pozemků, kdy máme hodně členitá a menší pole. U většího záběru už bychom nedosahovali
optimálního výkonu s ohledem na výkon traktoru, který je pro práci s drtičem určen.

Polní drtič jste si měli možnost již otestovat v provozu. Jak
jste s jeho prací spokojeni?

Můžete nám říci také něco o vašem podniku?
Náš podnik se zabývá pouze rostlinnou výrobou. Hospodaříme na 850 ha na
území hlavního města Prahy. Dále zhruba 600 ha obhospodařujeme ve službách
pro okolní zemědělce. Největším problémem je pro nás rozsáhlá developerská
činnost, která na území Prahy probíhá. Potýkáme se tedy s každoročním úbytkem orné půdy. Komplikovaná je také doprava po pražských komunikacích a problematické je i samo obdělávání půdy v těsné blízkosti husté zástavby. Přesto se
nám dlouhodobě daří dosahovat velmi dobrých hospodářských výsledků.
Ukazuje se, že polní drtiče BERTI patří mezi velmi spolehlivé a kvalitativně
hodnotné při práci.
Přejeme vám tedy mnoho spokojených hektarů s drtičem BERTI TSB/P 600
a děkujeme za rozhovor.
Jaroslav Mai, PEKASS a. s.

MACCHINE AGRICOLE

PEKASS a.s., Přátelství 987, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
tel.: +420 272 705 789, mob.: +420 777 730 858
e-mail: jaroslav.mai@pekass.eu
www.pekass.eu

23
ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA

S drtičem jsme spokojeni. Zatím jsme nepřišli na žádný problém, který by nám
práci s ním komplikoval. Robustní konstrukce a kvalitní provedení zaručují bezproblémový provoz s minimálními náklady nejen na samotný provoz, ale také na náhradní
díly. Také docílená spotřeba nafty do 5 l/ha se nám zdá velmi dobrá. Důležitá však je
pro nás schopnost drtiče kvalitně podrtit i polehlý porost. A to BERTI umí velmi dobře.

Příklady ze života hovoří za vše
PEKASS ASSISTANCE
Jedná se komplexní produkt
sjednaný vedle standardní nebo
prodloužené záruky a po ní.
Majiteli stroje smlouva PEKASS
ASSISTANCE zajistí vysoký standard servisních služeb při řešení
nenadálých závad (např. i havárie
nebo chyba obsluhy) na technice
zařazené do této služby.
Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné
nepředvídatelné náklady, které by
výrazně negativně ovlivnily ekonomiku provozu stroje.

Výhody pro majitele techniky:

24

• Kvalitativně zvyšuje hodnotu stroje a chrání před vysokými a nepředvídatelnými náklady na opravu.
• Vše řeší servis PEKASSu – zákazník nezůstane odkázaný sám na sebe.
S pomocí PEKASS ASSISTANCE dokážeme stabilizovat ekonomiku provozu
vašeho stroje a provozní náklady.

Na základě pozitivních
zkušeností z vlastního
provozu doporučují:
Ve službě PEKASS ASSISTANCE
máme prakticky všechny stroje
zakoupené od PEKASSu.
Tato komplexní služba se nám
již několikrát vyplatila nejenom
po stránce ekonomické, ale zejména tím, že nás ničím nezatěžuje, nezdržuje, vše za nás udělá
PEKASS.

Luděk Fišer,
ředitel ZD Senomaty

Bazar

Více strojů vždy na:
www.pekass.eu/bazar/

Máte zájem o zánovní zemědělskou, silniční či komunální techniku?
Chybí vám některé stroje, eventuálně náhradní díly ve vašem technickém portfoliu? Právě pro vás jsme otevřeli nový Bazar. Stačí kontaktovat
příslušného pracovníka a například tři roky starý traktor stále ve vynikajícím
stavu může být váš! Do budoucna počítáme i s nabídkami na odprodej vaší
techniky. Stačí jen poslat nabídku na e-mail redakce@pekass.eu a my se postaráme o její zveřejnění v některém z příštích čísel PEKASS magazínu nebo
na www.pekass.eu v sekci Bazar, a to zcela zdarma, jste-li naším zákazníkem.

CASE M 195 PUMA
Rok výroby 2007
7 000 Mh, 195 k
Cena 990 000 Kč bez DPH
Kontakt: Jan Čech, 777 730 855

Keltec 10 PACK
Keltec vůz na kulaté balíky
Rok výroby 2014
10 balíků o průměru 135 cm
Odpracováno 150 ks balíků
Stav nového stroje
Ihned k odběru
Cena 590 000 Kč bez DPH
Kontakt: Tomáš Černý, 775 599 672

JCB FASTRAC 8310
Rok výroby 2015
Cca 1 800 Mh, 310 k
Přední TBZ + HO
Aut. výšk. nast. závěs 38 mm
GPS příprava
Souvraťový management
Ihned k odběru
Cena 4 200 000 Kč bez DPH
Kontakt: Jan Hek, 775 850 360

John Deere 8530
Rok výroby 2007
Auto Power nová, pneu Michelin
7 000 Mh, 350 k
Počet hydraulických okruhů 4
Aktivní sedačka
Přední závaží
Cena 1 980 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Martin Schaffer, 777 730 870

John Deere WTS 9660
9 263 Mh, 230 k
Převodovka PowerShift
Nové turbodmychadlo
Nové poloosy na přední nápravě
Odpružená přední náprava
Cena 1 500 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Martin Schaffer, 777 730 870

JCB 520-40 AGRI
Rok výroby 2015
Cca 250 Mh
Samosvorný diferenciál přední i zadní
nápravy
Pracovní světla vpředu i vzadu
Šířka 1,6 m – výška 1,85 m
Pneu 10 x 16.5 12 PLY SOLIDEAL
Cena 1 150 000 Kč bez DPH
Kontakt: Jan Hek, 775 850 360

Krampe Big Body 600
Rok výroby 2015
Pneu Alliance 560/60 R 22,5 sada
Spodní závěs K80
Montážní můstek + žebřík
Protažení hydraulického okruhu a vzduchu
k zádi vozu
Nástavky 60 cm
Cena 830 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Michal Sechter, 778 743 807

25
BAZAR

Överum CX4975 H
Rok výroby 2006
Naoráno cca 250–300 ha
Ve velice dobrém stavu
Cena 190 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Martin Javorník, 773 758 006

Hardi Commander 4400
Rok výroby 2005
Objem 4 400 l
Platné osvědčení SRS do roku 2018
Nová ramena o záběru 24 m
Nové čerpadlo
Ihned k odběru
Cena 560 000 Kč bez DPH
Kontakt: Stanislav Vála, 775 850 012

Pöttinger Synkro 3003
Rok výroby 2009
Kompletní sada náhradních radliček
Velice dobrý stav
Cena dohodou
Kontakt: Roman Laška, 777 730 704

Nabídka platí do vyprodání strojů.

Alfasoft

KŘÍŽOVKA

26

Vyluštěnou tajenku zašlete do 10. 6. 2016 na e-mailovou adresu: redakce@pekass.eu heslo: KŘÍŽOVKA.
Tři vylosovaní úspěšní luštitelé získají reklamní předměty s logem naší společnosti.
Pobočky společnosti PEKASS
PEKASS Jindřichův Hradec, Jarošovská 869, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 773 757 894,
e-mail: jhradec@pekass.eu
PEKASS Milovice, Armádní 625, 289 23 Milovice, tel.: 777 730 842, e-mail: milovice@pekass.eu
PEKASS Milovice – Distribuční a logistické centrum, Armádní 625, 289 23 Milovice, tel.: 777 793 350,
e-mail: objednavky@pekass.eu
PEKASS Nýřany, Pankrác 1211, 330 23 Nýřany, tel.: 773 757 915, e-mail: nyrany@pekass.eu
PEKASS Příbram, Dlouhá Lhota 134, 263 01 Dobříš, tel.: 773 757 921, e-mail: pribram@pekass.eu
PEKASS Rakovník, Rakovnická 27, 270 31 Senomaty u Rakovníka, tel.: 777 730 855, e-mail: rakovnik@pekass.eu
PEKASS Roudnice n. L., Račiněves 219 (u motorestu u D8), 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 773 758 006,
e-mail: roudnice@pekass.eu
PEKASS Rychnov n. K., Pohoří 18, 518 01 Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou, tel.: 777 755 161,
e-mail: rychnov@pekass.eu
PEKASS Vlašim, Lidická 1893, 258 01 Vlašim, tel.: 775 599 641, e-mail: vlasim@pekass.eu

Rizika nepřináší jen příroda.
Pojistěte i své
zemědělské stroje.
KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZEMĚDĚLCE
Nejširší rozsah pojišťovaných rizik
Kvalitní a rychlá likvidace škod
Pojištění plodin a zvířat
Pojištění majetku a bioplynových stanic
Pojištění zemědělských strojů
Pojištění odpovědnosti
www.ceskapojistovna.cz

841 114 114

Cena 35 990,- Kč (bez DPH)

VÝBAVA

Pneumatické nízkofrekvenční pérování
s vlastním kompresorem (12V)

APS (automatický poziční systém)

Automatické nastavení na hmotnost (kg)
50 - 130
Nastavitelná tuhost tlumení ve vertikální rovině

Plynulé výškové nastavení sedačky (mm)
80
Zdvih pérování (mm)
100
Otočný adaptér ± 20°

Podélný posuv sedačky (mm)
210
Horizontální pérování

Mechanicky nastavitelná bederní opěrka

Sklopné a výškově stavitelné opěrky rukou (mm) 65 x 380
Prodloužení zádové opěrky

Nastavitelný sklon opěradla

Nastavení sklonu sedáku a hloubky sezení

Šířka sedáku (mm)
530

PEKASS a.s., Přátelství 987, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
mob.: +420 775 599 675
e-mail: tomas.rybin@pekass.eu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena (Kč bez DPH)
6 590,Boční horizontální pérování
500,Kompresor 24 V
2 185,Koncový spínač
Potah PROTECTO ALCANTA (sedák + opěr. zad) 1 420,Potah PROTECTO ALCANTA (prodl. zádové opěrky) 339,-

www.grammer.cz
www.pekass.eu