You are on page 1of 1

(RPN

:

27794)

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
KEMENTRIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011
NAME : NUR HATIKAH BINTI OTHMAN
I.C. NO. :
940228-05-5252
SCHOOL
:
SMK INDAHPURA 1, KULAIJAYA
KOD
1103
1119
1223
1249
1449
1511
3472
3756

CANDIDATE NUMBER : JJ029K210
REG. CODE : 8
JEN. DAHULU : 0

NAMA MATA PELAJARAN

GRED

BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
PENDIDIKAN ISLAM
SEJARAH
MATHEMATICS
SCIENCE
ADDITIONAL MATHEMATICS
PRINSIP PERAKAUNAN

AB
A
C
AC
C
B

1119 (GCE-O) – (2A)
3756 (LCCI) - 1
PERKARA ASA FARDHU ‘AIN - LULUS
LAYAK MENDAPAT SIJIL

CEMERLANG
KEPUJIAN TINGGI
CEMERLANG TINGGI
KEPUJIAN
CEMERLANG
KEPUJIAN
KEPUJIAN
KEPUJIAN TINGGI

PENGARAH PEPERIKSAAN