You are on page 1of 5

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model ‘van Gelder’
Student(e)
Remco Peeters
Klas
PEH15VC
Stageschool De Schatkist
Plaats
Budel
Vak- vormingsgebied: Natuur & Techniek
Speelwerkthema / onderwerp: Paperrollercoaster

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Martijn Jaspers
5-4-2016
8
17

Persoonlijk leerdoel:

Ik praat op een niveau waarbij heel de klas mij duidelijk kan verstaan.

Lesdoel(en):Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische
problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
De kinderen kunnen goed samenwerken in groepjes.
De kinderen kunnen goed afspraken maken wie wat maakt.
De kinderen maken een mooie en werkende paperrollercoaster.

Evaluatie van lesdoelen:

Ik observeer hoe de samenwerking tussen de groepjes gaat.
We testen alle paperrollercoasters.

Beginsituatie:
Kennen en Kunnen:
De kinderen zijn al vanaf de kleutertijd bezig met knippen en plakken, daarom zal het voor veel kinderen niet moeilijk zijn om de paperrollercoaster te maken. Wel is het
erg moeilijk om de paperrollercoaster juist rollend te houden. Ik verwacht met het bouwen op zich geen moeilijkheden, misschien wel met het inzicht van het maken
van de baan.
Betrokkenheid:
De betrokkenheid zal bij de meeste kinderen goed zijn. De klas is altijd erg rustig, dus ik verwacht dat dit nu weer zo zal zijn. De kinderen zullen het waarschijnlijk erg
leuk vinden om een paperrollercoaster te maken.
Actualiteit:
Het is het einde van de dag, dus ik verwacht dat de kinderen wel drukker zijn dan aan het begin van de dag. Verder zijn binnenkort de CITO eindtoetsen.
Lesverloop
Tijd
0 – 10

Leerinhoud Didactische handelingen
Leraar 
Opening
De les begint met een inleiding waarbij ik de
kinderen uitleg welke soorten baanstukken we
hebben voor de paperrollercoaster. Ik benoem
de stukken en zeg waar deze moeten worden
geplaatst. (Dit staat in de meegeleverde
handleiding.) Bij vragen van de kinderen
beantwoord ik deze zodat we hierna snel aan
de slag kunnen.
Verder worden er groepjes gemaakt via Gynzy.
De groepjes worden willekeurig gemaakt omdat
er een erg goed groepsklimaat is waardoor het
niet nodig is om rekening te houden met
groepjesvorming.

Leeractiviteit
 leergedrag leerling(en)
De kinderen luisteren naar de uitleg en kijken bij wie ze in
het groepje zitten.

Materialen / Organisatie
Stem, baanstukken
paperrollercoaster,
plakband, schaar

10 - ??

??

Bouwen
paperrollerc
oaster

Afsluiting

De kinderen gaan aan de slag met de
paperrollercoaster. Bij vragen moeten ze het
eerst binnen het groepje proberen op te lossen,
dit om de samenwerking en zelfredzaamheid te
stimuleren. Omdat het bouwen van een
paperrollercoaster erg veel tijd in beslag neemt,
zal het niet in één les kunnen worden afgerond.
Dit heeft tot gevolg dat er ook aan de
paperrollercoaster gewerkt wordt op dagen dat
ik geen stage heb.

De kinderen werken aan de eigen paperrollercoaster, bij
vragen proberen ze het eerst zelf op te lossen voordat ik of
mijn mentor worden geroepen.

Tijdens het werken komen er ook verschillende
voortgangsgesprekken om te kijken of de
groepjes goed op weg zijn, wanneer dit niet het
geval is kan ik of mijn mentor het groepje
bijsturen.
Wanneer alle paperrollercoaster af zijn, worden
ze allemaal getest met een knikker in de baan.
De bedoeling is natuurlijk dat elke
paperrollercoaster ook daadwerkelijk werkt.

De kinderen reflecteren op het eigen werk en kijken of ze op
schema liggen en welke dingen er goed en fout gaan.

De kinderen laten hun eigengemaakte paperrollercoaster
zien en testen deze, ook kijken ze naar de
paperrollercoasters van de andere groepjes.

Uiteindelijk wordt het groepje met de mooiste en De kinderen moeten stemmen welke paperrollercoaster ze
beste paperrollercoaster uitgekozen.
het beste en het mooiste vinden. Ze mogen alleen niet op
zichzelf stemmen omdat hierbij de kans bestaat dat
iedereen op zichzelf stemt.
Als laatste komt er een soort van feedback
ronde. Wat ging er goed, wat ging er minder
goed en wat zou er de volgende keer anders
gebeuren. Ook wordt er gekeken naar wat we
nu geleerd hebben.

De kinderen denken na over hoe ze het vonden, hoe de
samenwerking verliep, wat beter kan de volgende keer etc.

Baanstukken,
paperrollercoaster,
plakband, schaar

Stem, baanstukken,
paperrollercoaster,
plakband, schaar

Feedback mentor (inclusief handtekening)
Datum:

Persoonlijke reflectie