You are on page 1of 4

BREVIAR DE CALCUL

1. Proiectarea constructiilor de inmagazinare a apei
1.1. Capacitatea rezervoarelor
Determinarea volumului rezervorului se va face astfel:
V rez =V compensare +V inc+ V av
In care:
Vrez – volumul total al rezervorului,m ;
Vcomp – volumul de compensare, m ;
Vinc – volumul rezervei de incendiu, m ;
Vav – volumul rezervei necesare în caz de avarii la sursă sau la alte obiecte pe circuitul apei în
amonte de rezervor, m ;
3

3

3

3

Volumul total al rezervorului trebuie să fie de minim 50% din consumul zilnic maxim (Q max zi).

1.1.1. Volumul de compensare (Vcomp)
Acesta se determină analitic sau grafic, prin metoda diferenţelor dintre debitele orare de
alimentare a rezervorului şi debitele orare consumate din rezervor, în procente din debitul maxim
zilnic; calculul se efectuează pentru alimentare/consum orar pentru o zi sau alimentare/consum zilnic
pentru o saptămână. Este raţional să fie cunoscută curba de consum; pentru cazul compensării orare
pentru o zi, volumul de compensare se calculează (tabel 4.1) astfel:

V comp=

|a|+|b|
100

∗Q zi max ,(m3 )

unde,
a şi b reprezintă cea mai mare valoare a diferenţei maxime pozitive şi negative dintre
alimentare şi consum;

9
Qzi max - volumul de apa utilizat in ziua cu consum maxim in decursul unui an in m 3/zi;
N (i) - numarul de utilizatori;
q s (i) - debit specific; cantitatea medie zilnica de apa necesara unui consummator, in
l/consummator si zi;
K zi (i) - coeficient de variatie zilnica; se exprima sub forma abaterii valorii consumului
zilnic fata de medie, adimensional;

1. de 4 ore pentru localităţi de 10 000 – 50 000 locuitori.Deoarece la un sistem nou de alimentare cu apă nu este cunoscut programul de consum al apei (curba de consum). care poate fi obţinut de la alte surse considerate că funcţionează la capacitatea maximă. se estimează pentru calculul volumului de compensare un coeficient |a+b | care variază în funcţie de mărimea centrului populat. procentul va fi cu atât mai mare cu cât localitatea este mai mare. importanţa obiectivului de alimentat. siguranţa în funcţionare a staţiilor de pompare. conform tabelului următor: Nr. 3 3 V av =0.10(m3 ) .6∗74. de remediere a unei avarii pe circuitul amonte de rezervor (12 ÷ 18 ore pentru conducte cu diametrul peste 800 mm.5 Qzi max = 5≤ n<10 10≤ n<20 0. în m /h. De locuitori n (mii) n<5 Procente |a+ b| 0. de 2 ore pentru localităţi cu 50 000 – 100 000 locuitori. în ore. stabilitatea şi siguranţa terenului de execuţie a aducţiunii. în care se admite întreruperea completă a alimentării cu apă a localităţii (pentru oraşe cu mai mult de 100 000 locuitori.35 20≤ n<50 0.30 50≤ n<100 100≤ n<300 0. în m /h.20 1 m3 ∗( 500∗110∗1. necesar pentru funcţionarea sistemului de alimentare cu apă pe durata avariei (pentru localităţi se consideră 60÷80% din debitul zilnic maxim).(m 3) In care: Qmin – debitul minim.25 0. Volumul de avarie (Vav) Se determină în funcţie de lungimea şi materialul conductei de aducţiune.2. T i = 0).4 0.5 ∗74.25[ ] 1000 zi V comp= 0. în ore.25=0. Ti – timpul maxim. Qa– debitul. astfel: V av =Q min∗( T av −T i ) −Q a∗T av .25∗( 6−4 ) =89. Tav – durata maximă.371[m3 ] 100 1. 6÷12 ore în celelalte cazuri) sau cel de scoatere din funcţiune a staţiei de pompare (timpul admis pentru întreruperea cu energie electrică a staţiei de pompare este de 6 ore pentru localităţi cu mai puţin de 10000 locuitori.35 ) =74. zero la localităţi cu peste 100 000 locuitori).

Rezerva intangibila de incendiu (Vi) Se stabileşte în funcţie de necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului (apă distribuită în caz de nevoie prin hidranţii interiori (Q ii).1. Volumul rezervei intangibile de incendiu va fi calculat pentru volumul de stingere a tuturor incendiilor teoretic simultane la care se adaugă un volum de apă necesar celorlalţi consumatori pe durata stingerii focului. . executarea şi exploatarea instalaţilor de stingere a incendiilor. Qis – debitul pentru stingerea incendiului cu ajutorul instalaţiilor speciale. se stabileşte conform Normativului pentru proiectarea. n n n 1 1 1 V i=0. şi necesarul de apă pentru consum (Qs orar maxim) la folosinţă pe durata stingerii incendiului (T e) cu relaţia 2. în l/s.6∗∑ Q ii∗T i +3.1. indicativ NP 086-05 şi STAS 1478-1990 „Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. se stabileşte conform SR 1343-1: 2006 Alimentări cu apă. Te – timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori.6∗∑ Q ie∗T e + 3. 2 m ∑ N (i )∗q s i=1 [ ¿ ( i )∗K zi ( i )∗K ¿ (i) ] 1 ∗1 n 1000 Q orar maxim = ∗∑ ¿ 24 k=1 in care : - N(i) este numărul de utilizatori. n – numărul de incendii teoretic simultane din localitate.5 (SR 13431/2006). 3 Coeficientul “a” are valoarea 0. Partea 1: Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale. Qie – debitul asigurat prin hidranţii exteriori pentru combaterea unui incendiu.(m ) 3 in care: Vi – volumul rezervei intangibile.7 pentru reţele de joasă presiune (p ≥7 m col. Prescripţii fundamentale de proiectare”. Dacă în unele cazuri va fi nevoie de mai multă apă aceasta va fi dată în măsura în care va exista apă în rezervor sau de la sursă (în rezerva de avarie). a căror durată de funcţionare este Ts (ore). H O când stingerea se face cu ajutorul motopompelor formaţiilor de pompieri) şi valoarea a = 1 pentru reţelele de înaltă presiune (combaterea incendiului se poate face direct de la hidrantul exterior). în m . Te. Te = 3 ore.6∗∑ Q is∗T s+ a∗Q orar maxim∗T e . Qorar maxim – debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. Qii – debitul maxim necesar pentru combaterea celui mai mare incendiu folosind hidranţii interiori. în minute (10 minute). Ti – timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori pentru clădiri. în l/s. exteriori (Qie) şi instalaţiile speciale de stins incendiul (Qis) în timpii normaţi (Ti.3. Ts pentru toate incendiile simultane (n)).

se exprimă sub forma abaterii valorilor maxime orare ale consumului faţă de medie în zilele de consum maxim.371+73. Kzi(i) este coeficient de variaţie zilnică.10=163(m3 ) . adimensional: Kzi(i) = Qzi max(i) / Qzi med(i) Kor(i) este coeficient de variaţie orară.7∗9.28∗3 )=73. Kor(i) = Qor max(i) / Qor med(i) Qor med(i) = Qzi max / 24 1 ∗1 1000 m3 Qorar maxim = ∗( 500∗110∗1.28[ ] 24 h V i=( 3.49( m3 ) V rez =V compensare +V inc+ V av V rez =0.6∗5∗3 ) + ( 0. se exprimă sub forma abaterii valorii consumului zilnic faţă de medie.49+89.35∗3 )=9. în l/consumator şi zi.- - qs(i) este debit specific: cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator. adimensional.