You are on page 1of 5

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
DSVSA..............................

FIŞĂ DE INSPECŢIE
privind respectarea normelor sanitare veterinare referitoare la
protecţia şi bunăstarea puilor destinati productiei de carne
NR............../.......................
Baza legală
Ord. ANSVSA nr. 30/2010, Ord. ANSVSA nr. 75/2005, HG nr. 984/2005, cu modificările şi completările
ulterioare
Obiectivul inspecţiei
Verificarea modului de respectare a prevederilor normelor sanitare veterinare referitoare la protecţia şi
bunăstarea puilor destinaţi producţiei de carne
Echipa de inspectori
dr…........................................................................ cu legitimaţia de serviciu nr .......……………..................
dr…………………………………………………..….. cu legitimaţia de serviciu nr………………...….......
Ordinul de serviciu ASVSA/DSVSA. ………………… nr…………….…….. din ………………………...
Societatea comercială
SA/SC ………………………….………………………..……………………………...................................
Punctul de lucru
Denumire
Adresă.
Specificul exploataţiei
Densitatea maxima de populare (33 kg/m2 sau 39 kg /m2 sau 42 kg/ m2)
Autorizaţia sanitară veterinară nr …………………………. din ………………………….………
Reprezentantul exploataţiei dl/dna…………………………………………………...……………..........în
calitate de……………………………………………………………………caruia i-a fost prezentat planul
de inspectie, şi-a însuşit obiectivul inspecţiei şi a însoţit echipa de inspectori pe toată durata inspecţiei.
Reprezentantul exploataţiei este domiciliat în .......……………………….………………….........................
……… legitimat cu …… seria……nr……………….... eliberat de ………………………………la
data……………… CNP …………….…………………………..
Prezenta inspecţie este înregistrată în Registrul Unic de Control la poziţia nr…………………………..…
CONSTATĂRI :
A. Personal
1. Personal instruit şi prezenţa documentelor privind instruirea
2. Frecvenţa instruirilor
3. Este asigurata asistenta sanitara veterinara
B. Inspecţiile efectuate de proprietar
1. Frecvenţa inspecţiilor (minim 2 ori/zi)

NECONFORMITATI/
OBSERVAŢII

Asternutul 2 . se apreciaza numarul de pui care ar trebui ucisi de urgenta si se compara cu numarul de pui ucisi zilnic de catre proprietar 13. hibridul sau rasa din care fac parte puii. impartit la numarul de pui prezenti in adapost in acea zi si inmultit cu 100. Documentele sunt arhivate conform si pastrate cel puţin trei ani 2. Exista documente care atesta efectuarea acestora. nr. 3. Cerinţele referitoare la exploataţie 1. suprafata utilizabila.2. numarul de pui ucisi de la inceputul popularii 12. in aceeasi zi. puii neputând sta nehrăniti mai mult de 12 ore înainte de ora de sacrificare prevăzută 3. densitatea de populare (greutatea totala in viu a puilor prezenti intrun adapost in acelasi timp pe metru patrat de suprafata utilizabila) 2. la nivel plantar (pododermatita de contact) – stadiu primar 7. rata mortalitatii zilnice (numarul de pui care au murit intr-un adapost. fie din alte motive) 3. nr. Inspectii oficiale 1. fie sub formă de tain. rata mortalitatii zilnice cumulate (suma ratelor mortalitatilor zilnice) 4. dermatita la nivelul pieptului – forma severa 9. aspect penaj pui (uscat . aprecierea modului de manipulare a puilor in timpul incarcarii (daca este posibil) D. indicarea cauzelor. Ţinerea evidenţelor 1. Adăpătoarele Adăpătoarele se pozitionează si se întretin astfel încât să se reducă la minimum vărsarea accidentală 2. de pui ramasi in lot 4. Puii bolnavi sau raniti primesc tratamentul corespunzator sau sunt ucisi imediat C. Evidenţa tratamentelor efectuate 3 Prezenta registrului in care se consemneaza urmatoarele rubrici: numarul de pui introdusi. in cazul in care sunt cunoscute. prezenta asternutului 5. Evidenţa registru mortalitate F. prezenta ascitei sau altor malformatii severe 11. de pasari gasite moarte. dermatita la nivelul jaretelor – stadiu intermediar 8. posibilitatea de deplasare ( se considera ca puii care nu se pot deplasa trebui ucisi de urgenta) 10. Selectarea minus variantelor ce urmeaza a fi ucise se face fie din motiv de boala. In acest numar de pui morti este inclus si numaril de pui care au fost selectati pentru a fi ucisi in acea zi. curat) 6. prezenta dermatitei de contact cu localizare primara. Hrănirea Hrana este disponibilă fie în permanentă. precum si nr. pasarilor ucise sau sacrificate motivat.

2 La cererea autoritătii competente. cu cel putin 15 zile inainte de populare 1.1 Documente care descriu în detaliu sistemele de productie incluzand. cum ar : 1. dispozitivele de distribuire a hranei sau orice alte echipamente sunt construite.1 Plan al adăpostului care cuprinde dimensiunile suprafetelor ocupate de către pui 3 . amplasate . dupa consultarea unui medic veterinar si la recomandarea acestuia 4. Curătenia Părtile clădirii.Se efectueaza interventii chirurgicale în alte scopuri decât cele terapeutice sau de diagnostic. Ventilatia si încălzirea Ventilatia este suficientă pentru a evita supraîncălzirea si.1 Exista o notificare din partea proprietarului exploatatiei catre autoritatea competenta privind intentia de a aplica o densitate mai mare de 33 kg/m2 greutate în viu. sunt manipulate si se întretin corespunzător astfel încât să genereze cât mai putin zgomot posibil 6. notificarea respectivă este însotită de un document care rezumă mai multe informatii: 1. în special. Ventilatoarele. se combină cu sisteme de încălzire pentru a se elimina umezeala excesivă 5 Zgomotul Nivelul sonor este redus la minim. După depopularea finală a unui adăpost se îndepărtează întregul aternut si se asigură alt asternut curat E Manopere chirurgicale 1.2. 1 Intensitatea luminoasa este de cel putin 20 lux în timpul perioadelor de iluminare. pe cel putin 80 % din suprafata utilizabilă 6. înainte de introducerea în adăpost a unor loturi noi. 2 Se respecta un ritm de 24 de ore in care este inclusa o perioada de întuneric de minim 6 ore. Debecarea se efectueaza ca operatiune de rutina 3. care este uscat si friabil la suprafată 4. Debecarea se efectueaza anterior vârstei de zece zile atunci cand sunt epuizate toate masurile pentru prevenirea picajului si canibalismului.Toti puii au acces permanent la asternut. Castrarea se efectueaza sub supravegherea medicului veterinar de catre personal special pregatit in acest scop F CERINTE DE PRACTICARE A UNEI DENSITĂTI DE POPULARE SPORITE.2. se curătă si se dezinfectează în întregime după depopularea finală. măsurata la nivelul ochiului păsării.1. care provoacă vătămarea sau pierderea unei părti sensibile a corpului sau alterarea structurii osoase 2. Notificarea si documentarea 1. după caz. cu cel putin o perioadă neîntreruptă de cel putin patru ore. informatii cu privire la detaliile tehnice ale adăpostului si ale echipamentelor acestuia. care sunt în contact cu puii. excluzând perioadele de semiintuneric. Iluminatul 6. echipamentelor sau ustensilelor. PESTE 39 kg /m2 1. Castrarea se efectueaza ca operatiune de rutina 5. Acest ritm se aplica incepand cu sapte zile de la data la care puii sunt instalati în clădire si până la trei zile înainte de data prevăzută pentru taiere 7.

exprimată în zile 1. viteza si temperatura aerului 1. din care sa reiasa mortalitatea zilnica 1.4 Există cel putin un exercitiu de monitorizare pentru a se verifica îndeplinirea cerintei în cazul în care autoritatea competentă nu a efectuat monitorizarea exploatatiei în ultimii doi ani.2 concentratie dioxid de carbon (la nivelul capetelor puilor) < 3000 ppm 2. Criterii 1.2 Sistemul de ventilatie si.1 Existenta documentatiei. nu a identificat deficiente cu privire la cerintele legislatiei nationale 1. MONITORIZAREA SI URMARIREA IN ABATOR 1.3 Exista inregistrari ale inspectiilor tehnice ale sistemelor de alarma si de ventilatie 1. atunci când temperatura exterioară măsurată la umbră depăseste 30 °C 2.06 % înmultit cu vârsta de sacrificare a lotului. Circumstante exceptionale Prin derogare de la criteriul 1.1.1. echipamentelor sau ale procedurilor susceptibile de a influenta bunăstarea păsărilor(daca este cazul) 2. CRITERIILE DE UTILIZARE A UNEI DENSITĂTI DE POPULARE SPORITE (42kg /m2) (cumulat cu F) 1. Mortalitatea 1. inclusiv amplasarea acestora. verificate ulterior într-un adăpost.2 Proprietarul sau crescatorul esploatatiei efectueaza monitorizarea utilizand ghiduri de bună practică 1.3 temperatura interioară nu depaseste temperatura exterioară cu mai mult de 3°C.2.2. o schemă a ventilatiei care detaliază parametrii-tintă ai calitătii aerului. cu privire la identificarea deficienţelor constatate 2. autoritatea competentă poate decide ca densitatea de populare să se mărească în cazul în care proprietarul sau crescătorul a furnizat explicatii suficiente pentru situatia exceptională a ratei mortalitătii zilnice cumulate ridicate sau că motivele acesteia sunt independente de vointa acestuia H.3 Informatii cu privire la sistemele de hrănire si de adăpare si amplasarea acestora 1.2.1.4 Exista notificari prin care proprietarul sau crescătorul comunica autoritătii competente orice modificări ale adăpostului.4 Sisteme de alarmă si auxiliare în cazul avarierii unui echipament automat sau mecanic esential pentru sănătatea si bunăstarea puilor 1. aferenta lotului care depaseste densitatea 4 . rata cumulativă a mortalitătii zilnice fiind sub 1 % + 0.1.4 umiditatea relativă medie măsurată în interiorul adăpostului timp de 48 de ore trebuie să nu depăsească 70 % atunci când temperatura exterioară este sub 10 °C G.5 Tipul de pardoseală si asternut utilizate în mod obisnuit 1.1 concentratia amoniac ( la nivelul capetelor puilor) < 20 ppm 2.1 Monitorizarea explotatiei de catre autoritatea competenta . dacă este cazul. Cerinte referitoare la exploatatii – verificarea parametrilor de mediu 2.3 Există monitorizare în cazul a cel putin 7 loturi consecutive. sistemul de răcire si de încălzire.2. in ultimii 2 ani. cum ar fi debitul.2 Existenta documentatiei.1.1. aferenta lotului care depaseste densitatea de populare peste 33 kg/m2.

...................................…….…………..de populare peste 33 kg/m2............ Comunicarea rezultatelor Existenta notificarilor facute de catre medicul veterinar oficial catre proprietarul sau crescatorul pasarilor................... Inspectia post ........4 Documente din care reiese nr...................................................... SANCŢIUNI În urma deficienţelor constatate s-au aplicat sancţiuni contravenţionale conform ……………........................................................ Prezenta unor boli sistemice 3..........................................................……....…lit….1..... cu suma de …………................……..........mortem 2..................2 Prezenta parazitismului 2.......……............ ANSVSA /DSVSA Am luat la cunoştinţă Administrator/reprezentant (semnătura şi/sau ştampila unităţii) Data ________________ 5 ............... 1) sau inspectia post – mortem (prevazuta la pct.... ............ din data………….........…………... Prezenta dermatitei de contact 2.................... ........................pct……......... 2) indica deficiente in materie de bunastare a animalelor Termene de remediere si responsabilităţi: Punctul din nota de inspecţie vizat Termenul de remediere Responsabil Observaţii particulare Data recontrolului MĂSURI DISPUSE: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………. din care sa reiasa mortalitatea zilnica cumulata 1......... cu indicarea exploatatieii si adapostului 2...... de pui morti la sosire..........................................................................………............................... art…... precum si catre autoritatea competenta........... in cazul in care rata mortalitatii (prevazuta la pct...................................... în baza procesului verbal nr………….................3..........3 Documentatia din care sa reiasa hibridul sau rasa din care fac parte puii 1....