You are on page 1of 2

Nama : ______________________________ Tarikh: _____________________

1. Nyatakan sama ada ungkapan berikut ialah ungkapan kuadratik. Nyatakan alasan anda.
2
a) 3−2 m−m
b)

2 y 2−3 y+ p 2

[2 markah]

2. Kembangkan
a) −3( x − 6 )

[ 1 markah ]

b) 3s ( 4s – 2t )
c)

[ 1 markah ]

( 2 x−3 ) (4 x +1)

[ 2 markah ]

d) ( −2x  5n )2

[ 2 markah ]

3. Faktorkan
(a) 4e2 – 1

[ 2 markah ]

b)

4x2 – 81

[ 2 markah ]

c)

p2 − 2p

[ 1 markah ]

d)

3m + 21

[ 1 markah ]

e) 64 – 16k2
f)

[ 2 markah ]

x 2  6x  5

[ 2 markah ]

2. Permudahkan ungkapan algebra berikut:
a) (h − 3)2 −15+ 4h

[ 2 markah ]

b) 5p – 4(8 – 2p)

c)

[ 2 markah ]

2 p3 × p−1
5
p

[ 2 markah ]

d) 3 – (2n + 5)

[ 2 markah ]

e) 3(4p – 3q) – (5q – p)

[ 2 markah ]
1

Nama : ______________________________ Tarikh: _____________________ f) ( x−2 y) 2 + 3 xy [ 2 markah ] 2 .