You are on page 1of 1

STC HUS Lågenergihus

Lågenergihus och energisnåla hus
Att bygga energisnåla hus talas det mycket om idag. Klimatförändringarna och stigande elpriser gör
att intresset ökar ännu mer.
Begreppet lågenergihus är ett samlingsnamn som används sedan länge. Det syftar på byggnader som
använder mindre mängd energi än vad byggnormen kräver. De höga elpriserna och klimatfrågan har
gjort att intresset för lågenergihus ökat. Dessutom gör de nya kraven från Boverket att man idag
måste bygga energisnålt.
STC HUS lågenergihus är noggrant utformade för maximal komfort samtidigt som minimi
energibehovet för uppvärmning, belysning, etc. Det uppnås med en hög grad av värmeisolering, ett
lufttätt byggande och en god frisk luft ventilationssystem. De värmeåtervinning ventilationssystem
och högkvalitativa dörrar och fönster är en del av varje STC HUS lågenergihus.
Med överlägsen kvalitet och komfort, som bor i ett lågenergihus är mycket prisvärd. Här är några
anledningar varför:
Lägre energiräkningar
Alla aspekter av huset är optimerade för energieffektivitet, inklusive ljus, apparater och byggsystem.
Som ett resultat kan du förvänta utomordentligt låga energikostnader.
Minskade kostnader
Lågenergihus kostar mindre att underhålla och har lägre månads levnadskostnader. Genom att
minimera energikostnader plus underhåll och ersättningskostnader, är långsiktig överkomliga
uppnås. Lågenergihus är billigare än en konventionell hem.
Det sparar du pengar på lång sikt
Inledande kostnaderna kommer att vara betydande, men det är billigare i längden. Lågenergihus kan
minska kostnaderna för din elräkning med 80%. Detta kommer att tilltala dem som planerar att leva i
samma hus för många år framöver, eller känner att deras hus kommer att vara mer önskvärt vid
försäljning och kunde ta igen investeringen i försäljningen kostnad.
Förbättrad luftkvalitet
Med sofistikerade luftcirkulationssystem, är den luft som ventileras in i huset filtreras och effektivt
värmas, med den gamla luft blåses ut. Den sofistikerade ventilationssystemet styr även
luftfuktigheten i huset. Detta resulterar i frisk och ren luft.
Tystnad
Den tjocka isolering på väggarna och högpresterande treglasfönster innebär att du kan göra buller
och inte störa någon och ingen utanför kan störa dig.