You are on page 1of 2

O LJUBAVI>>>Skot Pek

Poslije dugogodišnjeg kliničkog rada sa pacijentima, američki psihijatar Skot Pek napisao je knjigu
"Put kojim se ređe ide" koja je već godinama jedna od najpoznatijih knjiga savremene psihologije.
Pisana pristupačnim jezikom, u kojoj je dato mnoštvo primjera iz psihijatrijske prakse, ova knjiga
počinje sa stavom da je život težak i da je besmisleno vajkati se zbog problema koji su njegov
sastavni deo. Pek nagoveštava da u knjizi neće biti lakih "recepata" za ljepši i jednostavniji život,
ali hoće onih za ispunjeniji i kvalitetniji. On od čitaoca traži napor koji je nepohodan da bismo se
razvili u ljudsko biće puno topline i ljubavi, on traži "rad na sebi", odbacivanje laži, osuđivanja
drugih za ono za šta smo sami odgovorni... Počinjući dakle sa stavom da je život satkan od niza
problema, Pek kaže da je disciplina osnovno oruđe za rješavanje tih problema i da se sa njima
moramo suočiti. To suočavanje i rješavanje problema, tvrdi on, predstavlja osnov mentalnog
zdravlja, kao što potiskivanje problema, zbog straha od mogućeg bola, leži u korenu svih
emotivnih oboljenja.
Jedno od najintersantnijih poglavlja u ovoj knjizi je ono posvećeno ljubavi u kojoj poznati
psihijatar, kroz niz primjera iz svoje prakse, govori o tome šta je prava, a šta lažna ljubav.
Posebno je obrađen fenomen zavisnosti u ljubavi koja se često brka sa pravom ljubavlju. Ne
zanemarujući čovjekovu duhovnost, Pek naglašava da je cilj prave ljubavi duhovno sazrevanje i
ljudska evolucija. On takođe razbija još jednu rasprostranjenu zabludu - da je ljubav osećanje.

promišljena odluka". . kroz pažljivo slušanje osobe koju volimo. prije svega. To je posvećena."Prava ljubav nije osećanje koje nas obara s nogu. kaže Pek i dodaje da je osnovni oblik delovanja ljubavi pažnja izražena.