You are on page 1of 24

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET „VITEZ“ VITEZ

FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE
STUDIJ I CIKLUSA; GODINA STUDIJA: I CIKLUS; I GODINA
SMJER: POSLOVNA INFORMATIKE

Kako kompanije u BiH gledaju na elektronsku trgovinu
(uzeti primjer kompanije po želji)

STUDIJ SLUČAJA

VITEZ, Decembar.2014.godine

SVEUČILIŠTE/ UNIVERZITET/ „ VITEZ „ VITEZU
FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE U TRAVNIKU
TRAVNIK

Kako kompanije u BiH gledaju na elektronsku trgovinu
(uzeti primjer kompanije po želji)
ESEJ

IZJAVA: Ja Timur Asimović student Sveučilišta/Univerziteta "Vitez" Vitez,
Indeks broj: 0344-14/DPI odgovorno i uz moralnu i akademsku odgovornost
izjavljujem da sam ovaj rad izradio potpuno samostalno uz korištenje citirane
literature i pomoć profesora odnosno asistenta.

Predmet: Osnove teorije sistema i upravljanja
Profesor: Prof. Dr. Đuro Mikić
Asistent: Prof.Dr. Ibrahim Obhođaš
Student: Timur Asimović

co.SADRZAJ 1. Osnove elektronske trgovine . Menadžment informacioni sistemi I. Zoran Marošan.Standardi _____________ 4. Novi Sad . Definisanje elektronske trgovine ___________________ 3. Numerisanje u okviru EAN. http://www. Uvod_________________________________________ 2. Zakjučak Literatura : prof. 2002. 2002 .yu/zines/ekonomist . Štampa bar kod etiketa 8.emportal. Megatrend. Beograd. Model elektronske trgovine 10. Bar kod označavanje artikala _______________ 6. Poslovni informacioni sistemi. Radio frekventna identifikacija RFID 7.UCC sistema 9.dr. Maloprodaja _________________ 5.

I pored toga. obim maloprodajnih transakcija koje se obavljaju preko Interneta je u stalnom porastu. Dolazi do razvoja elektronskih prodavnica. dijelatnosti kod kojih ranije nije bilo puno mogučnosti za primjenu novih tehnologija. robne kuce i sl. tj. što dovodi i do bržeg prodiranja tehnickog progresa u trgovinu. vezani za placanje i sigurnost transakcija koje se obavljaju na taj nacin. U savremenom poslovanju dolazi do prelaska iz mehanicke u elektronsku fazu poslovanja. koja iz temelja mijenjaju postoječe odnose i snage na svijetskom tržištu.primjenom elektronskog mjesta prodaje (Electronic Point of Sale – EPOS) ili elektronskih kasa. prije svega vezane za elektronski transfer finansijskih sredstava. da bi se ovaj oblik maloprodaje razvio u znacajnijem obimu. koje imaju znacajnih prednosti za krajnje potrošace. kao što su prodavnice. Ukljucivanjem ovih tehnološki naprednih mašina u informacioni . Veličina uticaja razvoja komunikacionih i informatičkih sredstava na svijetsku privredu se može naslutiti i po tome što zalazi u tradicionalno radno intezivne dijelatnosti. ali se javljaju i novi problemi. Trgovina je jedna od takvih djelatnosti.UVOD Znacajnu ulogu u danas sve uočljivijem procesu globalizacije ima i razvoj savremenih sredstava komunikacije. saloni. naročito elektronskih. dok bi u našoj zemlji trebalo obezbediti odredene pretpostavke. Razvoj racunarske tehnologije omogucio je automatizaciju prodaje u klasicnim objektima maloprodaje.

nastankom elektronskog prenosa gotovine (EFT. distribucijom i prodajom robe. Elektronsko poslovanje uključuje i elektronsko trgovanje dobrima i uslugama. a time i za efikasnije. Electronic Fund Transfer) koji se odvija između banaka putem sigurnih privatnih mreža. Elektronsko poslovanje je opšti koncept koji obuhvata sve oblike poslovnih transakcija ili razmene informacija koje se izvode korišćenjem informacione i komunikacione tehnologije i to: • između preduzeća. Elektronsko poslovanje ima korjene u sedamdesetim godinama prošlog vijeka.elektronska pošta. zalihama. cenama.sistem maloprodajnih preduzeca stvoreni su preduslovi za centralizovano upravljanje nabavkom. proizvodnjom. ili • između preduzeća i javne administracije. Sa aspekta komunikacija elektronsko poslovanje je elektronska isporuka informacija. Elektronsko poslovanje može se posmatrati sa više stanovišta. . Sa stanovišta usluga to je alat koji omogućuje smanjenje troškova poslovanja uz istovremeno povećanje kvaliteta i brzine pružanja usluga. brže i profitabilnije poslovanje klasicne maloprodaje. proizvoda i u usluga i elektronsko plaćanje korišćenjem računarskih i drugih komunikacijskih mreža. Sa poslovnog aspekta to je primena tehnologije u svrhu automatizacije poslovnih transakcija i poslovanja.elektronska razmena podataka (Electronic Data Interchange EDI) i . • između preduzeća i njihovih kupaca. Osamdesetih godina razvijena su dva nova oblika elektronskog poslovanja: .

vec su željele da cjelokupno svoje poslovanje obavljaju preko Interneta.transakcije medu preduzecima (elektronsku velikoprodaju). a cak se i mnogi eksperti medusobno ne slažu oko tacnog značenja ovog pojma. se odnosi na prodaju dobara. Elektronska maloprodaja kao dio.2. Po najjednostavnijoj definiciji. usluga i informacija putem Interneta. Ovako definisani pojam ukljucuje: . Taj proces. kao što su na primer postavljanje reklama. . izdavanje racuna i obezbjeđivanje podrške kupcima. firme poput Amazon. i da su glavnu zaslugu za njegov razvoj imale firme koje se u to vreme nisu (a neke se još uvijek ne bave) bavile tradicionalnom maloprodajom.com i CDNow. Ovoj definiciji bi se mogle dodati i druge aktivnosti koje zaokružuju poslovni ciklus.elektronsku maloprodaju i . Elektronska trgovina je pocela da se razvija sedamdesetih godina dvadesetog vijeka. nazvan elektronska . kada su velike korporacije pocele da razvijaju privatne mreže kako bi omogucile i svojim poslovnim partnerima i dobavljacima da koriste odredene informacije.digitalizaciju finansijskih tokova.Definisanje elektronske trgovine Po pitanju definisanja elektronske trgovine se danas iznose mnogobrojna mišljenja. ili uži pojam od elektronske trgovine. Smatra se da je ovakav nacin poslovanja poceo da se razvija sredinom devedesetih godina dvadesetog vijeka. elektronska trgovina predstavlja proces u kome dva ili više preduzeca sklapaju posao putem racunara ili neke vrste mreže.

tako da je bilo omogućeno da se razmjena papirnih dokumenata i ljudski rad skoro eliminišu.godine prihvacen kao međunarodni EDI standard. a interna na nivou organizacije. EDIFACT. koji je još 1986.Osnove elektronske trgovine – Standardi EDI. Elektronska razmjena podataka (EDI) je još uvjek aktuelna.je obezbjeđivao prenos standardazovanih podataka izmedu razlicitih preduzeca. Smatra se da je ona bila i još uvek je osnova elektronske trgovine. Sporazum predvida da sve navedene organizacije sarađuju u razvoju svih aspekata EDI tehnologije prema open EDI1 principu. IEC. Elektronska razmjena podataka (EDI .Electronic Data Interchange) predstavlja standardizovani i integrisani sistem za razmjenu poslovne dokumentacije putem racunarskih sistema i mreža. odnosno asocijacija organizacija. 3. . Medunarodne telekomunikacione unije (ITU) i UN/ECE. To je EDIFACT.razmjena podataka. Danas postoji "Interagencijski sporazum o kooperaciji u oblasti EDI" izmedu ISO. i ima veliki uticaj na smanjivanje troškova i povećanje efikasnosti poslovanja. EDI tehnologija se može posmatrati sa dva nivoa: globalni i interni. Kljucni segment funkcionisanja elektronske trgovine jesu standardi prihvaceni za medusobne komunikacije. Globalna razmena funkcioniše na nivou država ili asocijacija država. EFT Osnov elektronske trgovine je elektronska razmjena podataka.

eliminiše troškove kupaca prilikom prosledivanja cekova.uštede na administrativnim troškovima i troškovima fakturisanja .obezbeduje imidž moderne i inovativne kompanije U našoj zemlji zvanicno telo koje radi na širenju i promovisanju elektronske trgovine je YUEDI asocijacija. godine u cilju podsticanja i koordiniranja aktivnosti svojih članica i drugih subjekata zainteresovanih za razvoj.smanjuje rad potreban za prikupljanje naplata i troškove obaveštavanja dužnika . .Electronic Fund Transfer).omogucava vecu satisfakciju kupaca . bez kašnjenja i odlaganja u naplati . Elektronski transfer sredstava ima višestruke koristi za firme koje ga praktikuju: .eliminiše troškove poštarine i neisporucenih pošiljki (racuna) . omogucavajuci im udobnost i jednostavnost transakcija (ne moraju da pišu cekove i slicno) . 1 Open EDI ide dalje od standardizacije poruka i nastoji da definiše pravila i standarde koji obraduju kompletnu problematiku o tome kako se elektronske veze uspostavljaju i kako funkcionišu.Elektronski prenos vrednosti od kupca do prodavca posredstvom finansijske institucije naziva se elektronski transfer sredstava (EFT . poštarinu i ostale troškove . osnovana 1993. radi postizanja efikasnijeg poslovanja clanica i uskladivanja sa Ustavom i zakonom. uvođenje i primjenu elektronske razmjene podataka na bazi usvojenih međunarodnih standarda kod nas.obezbeduje priliv sredstava na dan naplate.unapreduje odnose sa kupcima.

Na djelu je proces društvene i prostorne preraspodele. Hipermarketi koje ljudi najviše posjećuju su bliži centru. Njihovoj popularnosti doprineo je publicitet koji je pratio njihovu . Maloprodaja predstavlja poslednji korak u lancu distribucije. Dolazak multinacionalnih maloprodajnih objekata pojacao je ovaj trend.Razvoj velikih trgovackih centara može radikalno da promeni potrošacke navike u veoma kratkom vremenu.Maloprodaja Maloprodaja ukljucuje sve aktivnosti prodaje robe i usluga direktno krajnjim potrošacima za njihove potrebe. sa dobrim saobraćajnim vezama. Takva promjena je negativno uticala na stanovnike gradskog centra i na domacinstva sa niskim prihodima. Stariji i penzioneri su manje privrženi novom razvoju. Iako se maloprodajni sektor decentralizovao.4. Stavovi stanovnika o novom razvoju grada zavise od njihovog obrazovanja i starosti. privatnim i javnim. Zbog visokih renti prodavnice robe nižeg kvaliteta primorane su da napuste centar grada i na njihovo mjesto dolazi poslovni prostor i specijalizovane prodavice. centar koji je tradicionalno mjesto za svakodnevnu kupovinu. centar je ostao najvredniji gradski prostor. Povecane su cjene i promenjen je društveni položaj potrošaca koji kupuju u centru – potrošaci sa višim dohotkom i turisti zamjenili su lokalno stanovništvo. Upravljanje maloprodajnom mrežom predstavlja jedan od preduslova za uspešno funkcionisanje kanala marketinga. odjednom je postao mjesto za visokospecijalizovane usluge.

Za siromašnije stanovnike glavno mesto kupovine je pijaca. Centar je glavna destinacija javnog saobracaja. od kojeg zavisi manje mobilno stanovništvo. Deo stanovništva sa nižim prihodima zadržao je stare navike u kupovini.izgradnju. pripadnici srednjeg i višeg sloja. cija je buducnost neizvesna u suocavanju sa velikom konkurencijom. Postsocijalisticko društvo strogo je diferencirano u pogledu pristupa prodajnim objektima i drugim novim pogodnostima kupovine (kucna dostava. Stariji i društvene grupe sa nižim dohotkom ne podržavaju nove pogodnosti. i rjetko posijecuje nove shopping objekte. razni servisi). Hipermarkete van grada više posećuju mobilnije društvene grupe. i ne koristi prednosti velikog izbora roba. Ljudi koji žive na periferiji i moraju da putuju do supermarketa zavise od malih prodavnica. Oni imaju kriticke stavove prema povecanom izboru robe. i u pogledu potrošackih navika. . novim uslugama i estetskim vrednostima novog razvoja. Veliki broj njih žali se na povecan saobracaj u gradu. dopuštaju liberalnu ekonomsku politiku i nizak prioritet daju socijalnoj politici. Povecanu prostornu diferencijaciju lokalna i centralna vlast ne pokušavaju da ublaže. koji jednom nedeljno idu u kupovinu kolima.

bice sposoban da ocitava u UPC-A simbole. artiklima su davani opšti nazivi ali se javila potreba da se potrošacima. na osnovu koga je (proširenjem) usvojen široko rasprostranjeni EAN-13 standard za obilježavanje artikala.5. To je nacin da se brzo. Elektronizacija poslovanja nametnula je potrebu da se roba oznacava i simbiloma koji su prepoznatljivi mašinama. U Evropi je ova novotarija uvedena sa zakašnjenjem. jeftinije i efikasnije obuhvate podaci i prenesu do racunara. U samom pocetku. a obilježavanje je implementirala Međunarodna asocijacija za numeričko označavanje artikala (IANA . Ovo proširenje je usledilo zbog toga što UPC-A standard i nije dizajniran za internacionalnu upotrebu.Bar kod oznacavanje artikala Usljed sve veče i raznovrsnije ponude artikala i proizvoda na svjetskom tržištu javila se sve veca potreba da se artikli oznace kako bi se lakše prepoznali. Bar kodiranje je jedan od nacina prikazivanja podataka koji se mogu automatski ocitavati. ali i prodavcima ustupi više informacija o artiklu. I sami amerikanci su .International Article Numbering Association). Pošto EAN-13 predstavlja nadgradnju UPC-A stadarda. bilo koji softver ili hardver koji je sposoban da "cita" EAN-13 simbole. tacno. Bar kod oznacavanje poniklo je u Americi sredinom 70-tih godina iz preke potrebe standardizacije obiljeležavanja artikala i smanjenja troškova trgovinskog prometa. Implementacija je izvršena na bazi americkog UPC-A standarda.

• oznaka proizvoda – jedinstven oznaka artikla koju formira sam proizvodac za svaki svoj proizvod. Ovu oznaku proizvoda slobodno formira sam proizvođač bez potrebe za kosultovanjem bilo koje ustanove. Pored EAN-13 označavanja. • oznaka proizvođača – jedinstvena oznaka proizvodaca artikla koju svakom privrednom subjektu dodeljuje nacionalna ustanova ovlašcena za upravljanje oznacavanjem.primorani da prihvate EAN oznacavanje. Struktura EAN-13 oznacavanja je sljedeca: • oznaka zemlje porjekla – jedinstveni broj koji oznacava zemlju porjekla proizvoda. Savezni zavod za standardizaciju. Prilikom unosa artikala označenih barkodom tokom fiskalizacije. u praksi se može sresti i EAN-8 sistem oznaka koji je kompatibilan sa EAN-13. • kontrolna cifra – da bi se izbjegla pogrešna očitavanja šifre artikla. tako su sada u procesu prelaska na novi UPC-13 standard. Ova oznaka je varijabilne dužine. susreli smo se sa dosta . koliko mi je je poznato. Kod nas je to. ali je uglavnom 5-ocifrena. U praksi sam se susreo sa par artikala EAN-8 i to su uglavnom bile žvakače gume ili male čokoladice. a namenjen je za označavanje artikala malih dimenzija. dodata je kontrolna cifra koja provjerava da li je ostatak EAN šifre korektan.

• barkod oznaka na flašama u vodoravnom položaju. što zbog zaobljenosti ambalaže otežava ocitavanje • barkod oznaka na pozicionirana na dijelu ambalaže koji je deformisan u procesu proizvodnje • barkod oznaka na pozicionirana na poziciji koja se nalazi zapakovan unutar unutrašnjosti spoljnjeg djela ambalaže. Ti problemu se mogu svesti na sljedeče: • barkod simbol isti za više razlicitih proizvoda. On je referentni broj koji kompjuter koristi da bi našao njemu dodeljeni zapis koji sadrži opisne podatke i ostale važne informacije. koji se po svojoj prirodi (i cijenama) drastično razlikuju • loša štampa barkod simbola. I ovo je moguce. tip sode. Na primer. barkod koji se nalazi na sodi ne može sadržati ime proizvoda. on se prenosi u . Kada kasir taj barkod skenira. Barkod ne sadrži opisne podatke. • pozadinska boja barkoda previše tamna ili previše reflektujuča. umjesto toga on sadrži dvanaestocifreni broj proizvoda. Proizvodac alkoholnih pica "Suza" obilježio je istom oznakom desetak svojih proizvoda vočnih rakija. bar kod nas. ili cijenu. Barkod predstavlja drugačiji način kodiranja brojeva i slova koristeci kombinaciju tankih linija razlicitih širina i razmaka izmedu njih. uglavnom zbog nedoslednosti samih proizvođača. Ovo je samo drugačiji nacin za unošenje podataka u kompjuter.problema.

Iscrtani na svakom proizvodu masovne potrošnje. cijeni i drugim parametrima. Citava transakcija je završena trenutno. oni ga identifikuju po porjeklu. Svako ko je ikada plačao robu kupljenu u supermarketu bio je u prilici da cuje “vesele bipove” bar-kod citaca. RFID (Radio Frequency Identification).kompjuter koji zatim pronalazi zapis dodeljen tom broju artikla u bazi podataka. taj ID je kodiran u barkodu i taj podatak kompjuter koristi da pronade specificnu informaciju dodeljenu tom ID-u. što upravljanje njima cini znatno lakšim. itd. koji prethode cinu naplate. Nepune dve decenije kasnije. Kljucna godina za njihov definitivni ulazak u domen maloprodaje bila je 1984. tipu. barkod predstavlja identifikacioni broj (ID) artikla. cijenu. Patent za bar-kod registrovan je 1952. godine. Te godine je najveci lanac prodavnica na svetu. ime proizvodaca. Pronadeni zapis sadrži opis proizvoda. On takođe oduzima kupljenu količinu od količine koja se nalazi na zalihama. barkodovi su ipak relativno nova pojava. kolicinu. izneo izricit zahtev dobavljacima da svi njihovi proizvodi moraju na sebi nositi bar-kod. . ali je bilo potrebno punih 20 godina da za njih budu doneti odgovarajuci standardi. izgledi da Wal-Mart još jednom izvrši odlučujući uticaj na uvodenje nove tehnologije su ogromni. 2) Jedan od simbola potrošackog društva su i bar-kodovi. identifikatoru na osnovu radio frekvencije. vrsti. Riječ je o nasljedniku bar-koda. Kompjuter trenutno radi upit cijene za taj barkod i prikazuje cijenu na kasi. Ukratko receno. americki WalMart. Iako sveprisutni. a sve u cilju lakšeg održavanja inventara.

životinju ili osobu radi identifikacije pomocu radio talasa. Sam ovaj sistem funkcioniše tako što ove etikete emituju signal koji poseduje jedinstvenu oznaku tog uredaja. .6. Primena ovog sistema je sve veca u poslovanju. Osnovni djelovi ovih etiketa su silikonski cip i antena. u skladištima robe. na carini ali i na drugim mestima. Najviše i najcešce se primenjuje u toku transporta robe. RFID etiketa je “dio” koji može biti ugraden u proizvod. a preko antene koja sadrži transmiter i dekoder za prijemni signal.Radio frekfentna identifikacija – RFID Ovaj oblik obilježavanja predstavlja metodu automatske identifikacije koja je zasnovana na prijemu udaljenih podataka pomocu uredaja koji se nazivaju RFID etikete ili responderi.

.. LS Data nudi sljedeča rješenja zasnovana na bar kod tehnologiji: . Osim bar kodom artikli mogu da se oznacavaju i RFID oznakama.Označavanje u proizvodnji: Praktično svi artikli koji se nalaze u maloprodaji obavezno se obilježavaju svijetski jedinstvenim bar kodom. jer proizvođačima i distributerima omogučavaju slijedljenje artikala po seriji/lotu/šarži. uvodenje bar koda znatno olakšava kasniju identifikaciju. Takode je moguče produžiti slijedljivost unazad do poluproizvoda. oznacavanje paletnih i transportnih pakovanja. Ovakva označavanja. datumu. po EAN128 standardu i SSCC kodu (Standard shipping container code). . potvrde. donose i znacajne uštede kompletnom logistickom procesu u lancu snabdjevanja.Štampa bar kod etiketa Bar kod tehnologija vec godinama širom Sijveta donosi veču produktivnost. Medutim.2D bar kod: 2D bar kod je znatno složeniji od klasicnog 1D. pa do krajnjeg kupca.Oznacavanje dokumenata: Kod štampanja dokumenata kao što su kartice.. racuni. i razlikuje se po tome što na mali prostor oznake može da stane . . ambalaže. . na strani: Popis osnovnih sredstava. roku trajanja i to od proizvodnje. efikasnost i preciznost.. ulaznice. donosi znacajne rezultate.7. sirovina. Kasnijim skeniranjem bar koda vrši se veoma efikasna i pouzdana kontrola tih dokumenata.Oznacavanje inventara: Više o oznacavanju osnovnih sredstava ili drugog inventara.

UCC sistemom i procesom upravljanja globalnim standardima. (GSMP). razvoju.mnogo više informacija. kao neprofitna međunarodna asocijacija sa sijedištem u Briselu. usluga i lokacija zarad obezbedjenja zajednickog jezika u medjunorodnoj trgovini. EAN International i UCC clanice su proširene asocijacije EAN International i cine dobre organizacije za standardizaciju zadužene da zajednicki upravljaju EAN. za područje SAD.. jedinica isporuke.godine . lokacija i usluga. Cilj EAN Internationala je razvoj globalnog multisektorskog standarda za identifikaciju proizvoda. izradi. Svi štampaci i mobilnih racunari imaju mogucnost štampe i skeniranja tih bar kodova. Oni aktivno rade na projektovanju. a sada su se udružili i može se govoriti o jedinstvoenom EAN.predstavljanje dodatnih informacija (datumi. Stvaranjem standardnog identifikacionog sistema za artikle bavile su se državna agencija UCC – Uniform Code Council. lokacije).identifikaciju (predmeti. održavanju i promociji standarda i specifikacija za: . samo je potrebno da i proizvođači i trgovci dosljedno sprovedu propisane zahtjeve standarda. . Bar kod označavanje predstavlja veliku prednost i olakšanje. upotrebom jedinstvenog sistema identifikacije proizvoda. mjere. i usaglase sopstvene poslovne proceses. Cilj ove asocijacije je razvoj seta standarda koji će omogučiti efikasan menadžment u globalnim multiindustrijskim lancima snadbjevanja .Organizacija za numeraciju artikala EAN – European Article Numbering Organizacija EAN osnovana je 1977. varjante .UCC identifikacionom sistemu. usluge. i Kanade i EAN International za Evropu.

kao neophodni. .UCC sistema. iz svih industrijskih grana. Osnovni princip sistema je dodeljivanje predmetu jedinstvenog imena na osnovu jedinstvenih medjunarodnih standarda pomocu kojeg ce se razluikovati od bilo kog drugog predmeta u okolini. Ovaj sistem pojednostavljuje i unifikuje šifriranje predmeta za automatsku identifikaciju i elektronsku obradu.UCC šifrom može da se identifikuje na EPOS terminalima bilo gde u svijetu. EAN. . Da bi podržali aktivnost razvoja standarda za EAN.UCC sistem identifikacija oni su kreirali proces upravljanja globalnim standardima (GSMP) koji je razvijen da bi se održavala riješenja za globalnu trgovinu.smanjenje troškova administracije. . zasnovana na standardima upotrebom tehnologija EAN. ljudi. Predmet koji neka Kompanija oznaci EAN. . dokumenata i drugih predmeta i simbolickog predstavljanja brojeva citljivih covijku u mašinski čitljive simbole – bar kodove. Efekti i koristi od ovog sistema su višestruki. radi razvijanja uniformnog pristupa i metodologije za upravljanjem globalnim standardima. .bolja kontrola distribucije robe.UCC jeste medjunarodni sistem numerickog oznacavanja artikala.brza isporuka artikla. Cilj GSMP-a jeste okupljanje poslovnih korisnika iz cijelog svijeta. . .bolja kontrola toka informacija. tačne i dostupne u pravo vrijeme. uneseni u kompjuter. Na taj nacin ovaj sistem omogucava efikasno i racionalno upravljanje i rukovodjenje radi ostvarivanja vece efikasnosti i racionalnosti poslovanja.povecava se brzina i tacnost u prenosu informacija. nakon cega se trenutno pristupa svim podacima o tom predmetu koji su. a izmedju njih to su i: . lokacija.proizvoda i slićno).informacije su ažurne.bar kod simbole.

brže kupuju. . . bilo kojeg lanca snabdijevanja. Od ovog sistema i potrošaci.prevazilaženje izvoznih bariera. To su globalni broj.UCC sistema Ovaj sistem numerisanja ima svoja tri glavna elementa. 8.cijene proizvoda su niže. . .dobijaju jasan i pregledan racun.niže cijene kroz povecanje efikasnosti. a ne samo proizvodjaci i distributeri imaju koristi: . Globalni lokacijski broj koristi se za identifikaciju kompanije ili organizacije kao pravne cijeline.. a to je jedinica bilo kojeg sastava sacinjena za transport ili skladištenje kojom treba upravljati u lancu snabdevanja.Globalni broj trgovinske jedinice koristi se za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica širom svijeta. ili koja može da se naruci ili fakturiše u bilo kojem dijelu. trgovinske jedinice BiH i globalni lokacijiski broj. Trgovinska jedinica je bilo koja jedinica za koju postoji potreba za koriščenjem vec definisanih informacija i kojoj se može odrediti cijena. . Korištenje ovih brojeva je .podrška EDI sistemu i slicno. Serijski kod kontejnera za otpremu BiH cine broj ili struktura podataka koji se koriste za jednoznačnu identifikaciju logističkih jedinica. .povjerenje u tačnost računa je veča.povecanje prodaje uz smanjivanje zaliha.Numerisanje u okviru EAN.

Nju mogu da cine razliciti oblici. Ona jedinstveno identifikuje logisticku jedinicu za administrativnu i logisticku namjenu i omogučava identifikaciju artikala u jedinici ili njen sadržaj. Svaka razlicita potrošacka jedinica mora da ima svoj poseban EAN. Srednji dio sadrži tekstualne informaciju i covijeku čitljivu informaciju bar koda. EAN.UCC brojevi i bar kodovi se koriste za označavanje i identifikaciju potrošackih jedinica. To je artikal u pakovanju namenjen krajnjem potrošacu. .UCC sastoji se iz tri dijela.UCC logističkih etiketa jeste pružanje jasne i sažete informacije o jedinici na kojoj je naljepljena. skladištenja. Gornji dio etikete sadrži informacije u slobodnom formatu. Svako standardno i nepromenljivo grupisanje nekoliko potrošackih jedinica radi olakšanja operacija rukovanja. kontejner i slicno. paleta obmotana trakom. jedinica isporuke. špedicije i isporuke naziva se jedinica ispuruke. zajedno sa dodatnim informacijama proizvodjaca i kupca u mašinski citljivoj formi. Potrošacka jedinica jeste jedinica namjenjena za prodaju krajnjim potrošacima preko maloprodajne mreže.UCC broj. transportnih jedinica i lokacije. a najniži dio ukljucuje bar kodove i njihovu pridruženu interpretaciju. kao što su: kartonska kutija. Namena EAN.osnovni preduslov za efikasan EDI. Etiketa EAN. sanduk.

sve više koriste servise koji se nude online. na sajtu www. Kod klasične prodaje cijene se formiraju po modelu ″single model pricing″ jer prodavci ovih proizvoda i usluga nemaju dovoljno informacija da .Marcata.com daje kupcima mogućnost da predlože prodavcima cijenu a oni odlučuju da li da je prihvate ili ne.9. vode računa o finansijama. Sajtovi kao što je www. Jedna od mogućnosti za on-line kupovinu su i on-line aukcije. Na primer www. Ili na primer. Internet nudi jedno bolje. jeftinije i efikasnije rešenje kroz on-line aukcije. Postoje i softveri i sajtovi koji nude mogućnost pretrage velikog broja on-line prodavnica za određenim proizvodom ili uslugom i informisanje kupca o mestu gde se taj proizvod ili usluga mogu kupiti.com na jednom mestu okupljaju kupce i prodavce iz cijelog svijeta. Potencijalni on-line kupci mogu da provjere cijene i dostupnost proizvoda na različitim sajtovima što je mnogo lakše i jeftinije od obilazaka klasičnih prodavnica.MODEL ELEKTRONSKE TRGOVINE Korisnici Interneta sve više imaju odnos prema Web-u kao novom tržišnom prostoru. privrženi su određenim sajtovima i ovom načinu kupovine. Varijacije i novine koje donose ovakvi aukcioni portali su velike i popularnost on-line aukcija je sve veća. ali je njihova praktična primjena bila ograničena skupoćom i teškoćom dovođenja potencijalnih kupaca na mijesto kupovine u isto vrijeme. Žive aukcije postoje već dugo.PriceLine. Oni prije kupovine istražuju ponudu.com cijene se određuju prema broju ljudi koji žele da kupe proizvod – što je veći broj kupaca to su cijene manje.eBuy.

com http://www. a avio kompanije će imati manje praznih sijedišta na letu. procenat ljudi koji kupuju je do sada dostigao stopu od 60 %.marcata.com http://www. Preko Interneta kupci bivaju detaljno obaviješteni o automobilu koji žele da kupe tako da auto dilerima mogu da pristupe na lakši i manje stresan način.montenegro-airlines.com Pretraga za poslom i fluktuacije radne snage na svjetskom nivou su takođe .bi mogli da formiraju cijene od kupca do kupca već je cijena ista za sve kupce. ali i pri ovoj kupovini Internet ima rastuću ulogu. Koliko se daleko ide može se vidjeti iz primjera kupovine automobila.bmw.com http://www.com http://www. Ilutracije: http://www. Nakon kupovine vozila kupci imaju mogućnost da putem Web-a dobiju informacije o servisima. U posljednje vrijeme mnoge avio kompanije su razvile takozvanu e-mail strategiju da privuku i biznis korisnike koji se odlučuju za put par sati prije leta.adriaairways.com Bez obzira gdje se ljudi nalaze .mercedes-benz. Ilustracije: http://www.yu http://www. njihovom kvalitetu i mogućnostima nabavke.com http://www. Iako je procenat onih koji kupuju automobile on-line u prvom kvartalu 1999. garancijama ili da nađu riješenja za svoje probleme.pricelane.ebay.com http://www.cg.7% od ukupne kupovine automobila.renault. Naravno da za online kupovinu automobila postoje i dalje prepreke jer svako ko kupuje želi i da ih proba što je naravno nemoguće preko Interneta. Internet im pruža mogućnost da uz par klikova mišem ili kucanjem po tastaturi dođu do svih relevantnih informacija o proizvodima i uslugama. Tako poslovni putnici mogu da budu sigurni da će se rezervisati mijesto jednom kratkom e-mail porukom.jat. Tamo gdje postoje dodatne informacije o kupcima kao kod on-line kupovine moguće je fino podešavanje cijena koje donose dobit i kupcima i prodavcima. godine iznosio 2.

Postavlja se pitanje koji su trendovi u daljem razvoju B2C-a? Po pitanju osnove koja je zacrtana i duboko utemeljena još prije nekoliko godina ništa se značajnije neće promijeniti.…). Problem koji se sada riješava je propusnost mreže i to je danas glavno ograničenje. • lakše se navode kupci da kupuju. Osnovne koristi koje se dobijaju od jednog B2C sajta su: • narudžbe stižu 24 sata dnevno čak i kada svi u kompaniji spavaju.mobilni telefoni. • proširuje se tržište. Glavna grana koja treba da podrži cijelu stvar su telekomunikacije. Ide se na globalizaciju cijele mreže tako da sadržaji sa nje budu dostupni sa svakoga mijesta i sa što više različitih uređaja. Ono što se mijenja je da će pristup sajtovima u narednim godinama biti omogućen sve više sa raznovrsnijih uređaja žičanih ili bežičnih (koji će uskoro činiti 45% od e-commerce tržišta . • manje košta prezentiranje proizvoda i usluga putem on-line kataloga nego na neki drugi način. vlada pravilo impulsivne kupovine. I dalje će svi pokušavati da kroz svoje sajtove prodaju svoju robu.podstaknute ulaskom Interneta u svakodnevni život. . Kompanije širom svijeta na svojim Web prezentacijama ostavljaju oglase o otvaranju novih radnih mijesta i nude mogućnost on-line prijavljivanja.

biznisa . • elektronsko bankarstvo omogućava brže i jednostavnije finansijske transakcije. • 44% ima jasnu sliku o korišćenju e-commerce-a . Razvoj Interneta je stvorio uslove za nov pristup poslovanju : • virtuelne organizacije su promijenile tradicionalni radni ambijent. • 64% smatra e-commerce za važno kompetitivno sredstvo u odnosu na konkurenciju. • 1500 milijardi € obrta u e-poslovanju (87. • elektronsko poslovanje u javnoj upravi omogućava efikasniju realizaciju poslovanja države sa preduzećima i građanima. narednih godina se predviđa rast e. .ZAKLJUČAK Bez obzira na recesiju u računarskoj industriji. • 83% koristi e-commerce za nabavku.4 milijardi € u 2008 godini). • elektronska trgovina postaje efikasan metod regulisanja ponude i potražnje. • 200 miliona korisnika Interneta. elektronsko poslovanje ima eksponencijalni rast. • 130 miliona on-line kupaca . Top menadžment • 90% koristi e-commerce za prodaju i marketing. • bez obzira na recesiju u računarskoj industriji.