LAMPIRAN 2

MAKLUMAT TAMBAHAN
PEMARKAHAN PAJSK

1.0.

Tafsiran Aktiviti Peringkat Antarabangsa:
1.1.

Penyertaan dan penglibatan murid di luar negara yang diusaha serta diurus sepenuhnya oleh Bahagianbahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia seperti Bahagian Kokurikulum dan Kesenian (BKK),
Bahagian Sukan (BS), Bahagian Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan (BPSBPSK),
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV), Bahagian Pendidikan Islam (BPI), Bahagian
Pendidikan Khas (BP Khas) dan Bahagian Pendidikan Swasta (BP Swasta)

1.2.

Penyertaan dan penglibatan murid di luar negara yang diusaha dan diurus oleh agensi kerajaan dan agensi
bukan kerajaan (NGO)/kumpulan/individu dengan syarat mendapat kelulusan bertulis daripada Bahagian
Kokurikulum dan Kesenian serta Bahagian Hubungan Antarabangsa, KPM.

1.3.

Penyertaan dan penglibatan murid di dalam negara dengan melibatkan jemputan penyertaan murid dari luar
negara yang diurus sepenuhnya oleh Bahagian-bahagian di KPM melalui tapisan Bahagian Hubungan
Antarabangsa, KPM.

1.4.

Penyertaan dan penglibatan murid di dalam negara dengan melibatkan penyertaan murid dari luar negara
yang dikelola/dianjur oleh sekolah, agensi kerajaan dan bukan kerajaan (NGO) dengan kelulusan Bahagian
Kokurikulum dan Kesenian, KPM dan telah melalui tapisan serta kebenaran Bahagian Hubungan
Antarabangsa, KPM.

1.5.

Semua aktiviti dan program murid hendaklah dalam bentuk pertemuan secara bersosial dan bersemuka
(bukan secara atas talian) selaras dengan tafsiran kokurikulum (Rujuk Warta Kerajaan bertarikh 28
Disember, 1967, No. 5652 – Peraturan Kursus Pengajian). Mana-mana aktiviti/program yang tidak menepati
tafsiran di atas hendaklah diberi taraf di peringkat sekolah sahaja.

1.6.

Kelulusan daripada bahagian-bahagian lain di KPM selain BKK dan BS dianggap sebagai kelulusan untuk
menjalankan program sahaja. Bagi tujuan pengiktirafan diminta merujuk kepada BKK dan BS.
1

Aktiviti yang diusahakan hendaklah tidak sama atau bertindan dengan aktiviti yang dikelolakan oleh KPM bagi tahun semasa. Mana-mana aktiviti/program yang tidak menepati tafsiran di atas hendaklah diberi taraf di peringkat sekolah sahaja.1. KPM adalah dikira markah penyertaan peringkat sekolah sahaja. 3. Penyertaan dan penglibatan murid di dalam negeri yang diusaha Kementerian Pendidikan Malaysia melalui BKK dan BS. 3. Bagi negeri yang tiada daerah pengelolaan hendaklah melibatkan sekurang-kurangnya 10 buah sekolah. KPM serta diurus sepenuhnya oleh 2. Penyertaan mestilah melibatkan sekurang-kurangnya 3 buah negeri (3 buah sekolah dari setiap negeri) TIDAK termasuk tuan rumah.2.2. Penyertaan dan penglibatan murid di dalam negeri yang diusaha dan diurus oleh agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan (NGO) dengan syarat mendapat kelulusan bertulis daripada Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri.2.1.0. Kelulusan daripada bahagian-bahagian lain di KPM selain BKK dan BS dianggap sebagai kelulusan untuk menjalankan program sahaja. Program kebangsaan yang dikelolakan oleh pihak sekolah tanpa kelulusan BKK dan BS.5.).4. Penyertaan dan penglibatan murid di dalam negeri yang diusaha serta diurus sepenuhnya oleh Jabatan Pendidikan Negeri.3. 5652 – Peraturan Kursus Pengajian. No. KPM. Penyertaan mestilah melibatkan pelbagai 2 . 2. Bagi tujuan pengiktirafan diminta merujuk kepada BKK dan BS.0 Tafsiran Aktiviti Peringkat Kebangsaan: 2. Penyertaan mestilah melibatkan pelbagai keturunan kaum 2. Semua aktiviti dan program murid hendaklah dalam bentuk pertemuan secara bersosial dan bersemuka (bukan secara atas talian) selaras dengan tafsiran kokurikulum (Rujuk Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember. Penyertaan mestilah melibatkan sekurang-kurangnya 3 Daerah (sekurang-kurangnya 3 buah sekolah bagi setiap daerah) TIDAK termasuk tuan rumah. Penyertaan dan penglibatan murid di dalam negara yang diusaha dan diurus oleh agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan (NGO) dengan syarat mendapat kelulusan bertulis daripada BKK dan BS. 1967. 2. Tafsiran Aktiviti Peringkat Negeri: 3.

4. Kos tidak melibatkan JPN dan PPD. No. 1967.3.keturunan kaum. 4.4. 5652 – Peraturan Kursus Pengajian. Semua aktiviti dan program murid hendaklah dalam bentuk pertemuan secara bersosial dan bersemuka (bukan secara atas talian) selaras dengan tafsiran kokurikulum (Rujuk Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember. 4. Aktiviti yang diusahakan hendaklah tidak bertindan dengan aktiviti yang dikelolakan oleh JPN bagi tahun semasa.1 Penyertaan dan penglibatan murid di dalam daerah yang diusahakan serta diurus sepenuhnya oleh Pejabat Pelajaran Daerah. Program yang dikelolakan oleh pihak sekolah boleh diiktiraf sebagai program peringkat negeri dengan syarat melibatkan sekurang-kurangnya 15 buah sekolah dari 3 daerah dan mendapat kebenaran daripada Pengarah Pendidikan Negeri. 5652 – Peraturan Kursus Pengajian).). Mana-mana aktiviti/program yang tidak menepati tafsiran di atas hendaklah diberi taraf di peringkat sekolah sahaja.0. Program yang dikelolakan oleh pihak sekolah (melibatkan lebih daripada 5 sekolah) tanpa kelulusan Pejabat Pelajaran Daerah adalah dikira markah penyertaan aktiviti peringkat sekolah sahaja. Semua aktiviti dan program murid hendaklah dalam bentuk pertemuan secara bersosial dan bersemuka (bukan secara atas talian) selaras dengan tafsiran kokurikulum (Rujuk Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember.3.2. Mana-mana aktiviti/program yang tidak menepati tafsiran di atas hendaklah diberi taraf di peringkat sekolah sahaja. 4. 3 . 3. 3. Penyertaan mestilah melibatkan sekurang-kurangnya 5 sekolah 4. 1967. No. Tafsiran Aktiviti Peringkat Daerah: 4. Penyertaan dan penglibatan murid di dalam daerah yang diusahakan dan diurus oleh agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan (NGO) dengan syarat mendapat kelulusan bertulis daripada Pejabat Pelajaran Daerah.

Sambutan Hari Habitat Sedunia d. Sekolah Sekolah b. Bulan Kecergasan Malaysia. c. Gotong Royong Kebangsaan. 1. Bahagian Bahagian vi. v. Perhimpunan Sejuta Belia . HURAIAN PEMBERIAN MARKAH Isu/ Perkara berbangkit Huraian/ penjelasan Program-program Khas Kebangsaan. Pertandingan Menulis Surat 1Malaysia ii. Larian 1 Murid 1 Sukan (1M1S): iv. Kebangsaan Kebangsaan viii. contoh: i.5. Minggu Alam Sekitar ix. 2 atau 3) 4 . Negeri Negeri vii. Peringkat Pelaksanaan Markah Penyertaan a. e. Daerah Daerah iii.0. Bulan Kecergasan Negara Catatan: Pemberian markah penglibatan murid bergantung kepada jenis Penglibatan (penglibatan 1. Hari Sukan Negara x. Bil. Pertandingan Menulis Surat kepada Perdana Menteri.

Sekolah Sekolah b. sekolah ii. Penyertaan individu/sekolah dikira penyertaan peringkat sahaja. Klang 10K Run f. Penyertaan melalui Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia – (MSSM) negeri berkenaan perlu disokong dengan surat dan dikira penyertaan peringkat negeri. Kejayaan/Pencapaian murid diberikan markah mengikut tahap penyertaan. Daerah Daerah Pesta Tanglong Perdana (Perak) c. Penyertaan melalui Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah (MSSD) dikira penyertaan peringkat Daerah iii. Kuala Lumpur International Marathon e. Bahagian Bahagian vi. Negeri Negeri vii. Isu/ Perkara berbangkit Huraian/ penjelasan Program-program Khas Negeri. Peringkat Kelulusan/ Pengurusan (Rujuk takrif antarabangsa/kebangsaan) Markah Penyertaan a. iv.Bil. ”One Contemporary Art Competition” anjuran Kementerian Pelancongan. ii. Larian Antarabangsa Jambatan Pulau Pinang d. 5 . Jambori Pengakap ”JOTA/JOTI” iii. 2. contoh: i. ”HHH Run” / Sunset Run v. Perkhemahan Pengakap Daerah Jengka 30 tahun Peringkat Antarabangsa. Kebangsaan Kebangsaan viii. Antarabangsa Antarabangsa Pengiktirafan penglibatan murid dalam larian-larian peringkat antarabangsa adalah seperti berikut: i.

v. Aktiviti tidak melalui dan mendapat kebenaran Bahagian Kokurikulum dan Kesenian/KPM. 4. sekolah kluster.Bil. Sydney. kerana: i. ii. Skor A 6 . “Essay writing”/Penulisan sajak/pertandingan melukis /cipta laman blog iii. Program-program berkembar sekolah Premier. Sekolah Prestasi Tinggi dan SBP i. KPM. keesahan dan kebolehpercayaan diragui. Tidak diketahui siapa penganjur di peringkat kebangsaan dan bertanggungjawab bagi sebarang perkara berbangkit. Penyertaan secara terbuka tanpa apa-apa saringan dari segi pemilihan calon berbanding ”Aktiviti Olimpiad” Sains dan Matematik yang diuruskan oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian. secara individu berbayar (Peringkat Antarabangsa) Aktiviti ini tidak diterima pakai dalam pengiraan penilaian markah kokurikulum. Sistem penilaian yang dijalankan dan pelaksanaanya tidak jelas dan tidak diketahui. Australia ii. Huraian/ penjelasan Isu/ Perkara berbangkit i. 3. Kelebihan kepada individu yang berkemampuan dan mempunyai kemudahan IT. ii. Lawatan keluar ke sekolah berkembar di luar negara diikhtiraf sebagai peringkat antarabangsa. Penganjur: Educational Assessment Australia. International Competititions and Assessments for School). The University of New South Wales. iv. iii. Contoh: i. Lawatan masuk diikhtiraf sebagai aktiviti peringkat sekolah Program berkembar antara sekolah dengan universiti/kolej/sekolah luar negara Pengujian secara terus (On-Line Assessment) bagi program Ko-Akademik Penglibatan murid-murid dalam Kuiz Matematik dan seumpamanya.

Peserta yang terpilih untuk mewakili Negara ke peringkat antarabangsa layak untuk mendapat markah penyertaan peringkat antarabangsa (20 markah) dan markah pencapaian sekiranya berjaya. peserta dipanggil oleh BKK KPM untuk menghadiri kem latihan peringkat kebangsaan layak mendapat markah penyertaan peringkat kebangsaan (17 markah) dan markah pencapaian sekiranya berjaya. Bandar Kembar Seremban – Bukit Tinggi. Peringkat kedua. KPM ii. Antarabangsa Penglibatan murid-murid dalam Program Kerajaan Negeri seperti: i. International Junior Science Olympiad (IJSO) iv. iii. Sebarang kelulusan aktiviti dan pengiktirafan perlu mendapat kelulusan BKK. pemilihan sesorang peserta melalui saringan dan pemilihan oleh jawatankuasa khas yang dilantik. ii. Indonesia Pulau Pinang – Medan. KPM Penglibatan pelajar diiktiraf sebagai penglibatan ”antarabangsa”. iii. International Mathematics Olympiad (IMO) ii. Pengiktirafan hanya akan diberi selepas sesuatu program itu selesai dijalankan dan laporan dihantar ke BKK. i.Bil. Kebangsaan ii. Kuiz Kimia Kebangsaan Kejohanan Seni Bela Diri Jemputan i. 6. 7. International Physics Olympiad (IPHO) iii. Peringkat pertama yang dijalankan di sekolah dikira sebagai khidmat sumbangan peringkat sekolah (10 markah). 5. Sumatera. Isu/ Perkara berbangkit Pemarkahan Aktiviti Olimpiad / Kuiz seperti: i. 7 . Jepun Huraian/ penjelasan i. ii. Indonesia Ipoh – Fukuoka. National Science Challenge v.

Larian Bomba vii. Kelulusan KPM – penglibatan peringkat kebangsaan Sekiranya penglibatan tanpa kelulusan KPM/JPN/PPD – markah penglibatan dan pencapaian tidak dikira. Markah penglibatan tertakluk kepada peringkat kelulusan yang dipohon. Isu/ Perkara berbangkit 8. Penglibatan murid-murid dalam aktiviti yang berkaitan dengan Agensi Bukan Kerajaan (NGO). Hari Koperasi c. contoh: Semua aktiviti mestilah mendapat kebenaran daripada Kementerian Pendidikan Malaysia / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah terlebih dahulu (kelulusan mengikut peringkat penglibatan). Hari Pahlawan b. Penglibatan murid-murid dalam pertubuhan yang tidak terdapat/tidak berdaftar di sekolah Sekiranya aktiviti yang dianjurkan mendapat kelulusan daripada KPM/JPN/PPD maka markah Penglibatan dan Pencapaian murid boleh diambil kira walaupun aktiviti tersebut tidak tersenarai di peringkat sekolah. Sambutan Hari Kor Kadet Polis ii. contoh aktiviti: i. 10. Markah penglibatan tertakluk kepada peringkat kelulusan yang dipohon. Hari Belia Kebangsaan Peringkat penglibatan : 8 .Bil. Pertandingan Kawad Kaki iv. Kelulusan JPN – penglibatan peringkat negeri c. Hari Kebangsaan a. Perkhemahan iii. i. Peringkat penglibatan : a. Kelulusan PPD – penglibatan peringkat daerah b. Pertandingan Seni Bela Diri Huraian/ penjelasan Semua aktiviti mestilah mendapat kebenaran daripada Kementerian Pendidikan Malaysia / Jabatan Pendidikan Negeri / Pejabat Pendidikan Daerah terlebih dahulu (kelulusan mengikut peringkat penglibatan). Kelulusan KPM – penglibatan peringkat kebangsaan vi. 9. Khidmat Masyarakat – Highway Duty ii. Penglibatan murid dalam aktiviti yang berkaitan dengan Agensi Kerajaan (GO). Kelulusan PPD – penglibatan peringkat daerah iv. Festival Kebudayaan iii. Kelulusan JPN – penglibatan peringkat negeri v.

Aktiviti Kebudayaan/ Kesenian/Integrasi vi. Aktiviti Insaniah # Pengenalan Khidmat Masyarakat Sebagai Syarat Graduat Pendidkan Menengah a. 1645 & 1747 9 . Pengesahan dan perakuan # Aktiviti Khidmat Masyarakat yang dilaksanakan dalam aktiviti sedia ada seperti Perkhemahan Tahunan Pasukan Badan Beruniform tidak dikira sebagai markah ekstra kurikulum. Aktiviti Khidmat Jabatan/Agensi v. 12. Rekod kehadiran / penglibatan c. Presint 1 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel: 03-88721649. BKK. Aktiviti Kejiranan/Komuniti ii. Aktiviti Khidmat Masyarakat (Ekstra Kurikulum) Sebagai kawalan pihak sekolah diminta membuat verifikasi dengan maklumat seperti berikut: i. Aktiviti yang berkaitan dengan pihak Istana dan Kerajaan Negeri Semua aktiviti yang melibatkan Institusi Raja dan Setiausaha Kerajaan Negeri perlu mendapat kelulusan daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan dikira sebagai penglibatan peringkat negeri. Ulasan pencapaian / hasil d. Isu/ Perkara berbangkit Huraian/ penjelasan 11. Blok B9.Bil. KPM Aras 3. Aktiviti Bencana Alam iv. Disediakan oleh: Urus setia PAJSK. Nama aktiviti b. Aktiviti Kerohanian vii. Aktiviti Alam Sekitar iii.