You are on page 1of 1

Bawat Pagkabigo

Conrado Fajardo

Hinintay-hintay mo sa gabi ng palad


Ang isang umagang lipos ng pangarap
Inasam-asam mo sa diwa at hagap
Ang ning-ning ng isang darating na bukas

Ang paniniwala mo sa buting itinanim


Ay ibayong buti an gating kakamtin
Ang pananalig mo sa gawang magaling
Malaot madali, bungay magaling din

Umagay dumatal; pagkaganda-ganda;


Ngunit hindi iyo; umaga ng iba!
Ang sugat ng pusong datiy makirot na!
Sa nangyaring itoy lalong kumirot pa!
Kasaklap mabatid ang katotohanang
Ang ganda ng bulay nasa tingin lamang!
Kaypait lunukin ang balighong buhay;
Bayaran ng tanso ang gintong pautang

Sa pagkabigo mong halos suson-suson;


Pati si bathalay nasisi tuloy;
Ang paniniwala mot pananalig noon
Ibig mong talikdat baguhin ngayon

Subalit mali ka, puso moy tatagan


At magtiwala ka sa Poong Maykapal:
Bawat pagkabigoy palapit na hakbang
Sa kahit mahuliy tiyak na matagumpay!